I år är det 90 år sedan Elverket Vallentuna började leverera ljus och kraft till Vallentunaborna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I år är det 90 år sedan Elverket Vallentuna började leverera ljus och kraft till Vallentunaborna."

Transkript

1

2 I år är det 90 år sedan Elverket Vallentuna började leverera ljus och kraft till Vallentunaborna. År 1919 grundades Vallentuna Elektriska Distributionsförening u.p.a fusionerades Markim Orkesta Elektriska Distributionsförening och namnet blev Vallentuna Elverk ekonomiska förening. Kårstaortens och Össeby Garns distributionsföreningar fusionerades Den avreglering av Elmarknaden som skedde 1996 ändrade förutsättningarna på marknaden högst radikalt. Det blev nu möjligt att sälja el till alla hushåll och företag över hela Sverige. Som en följd av avregleringen bolagiserade Elverket sin verksamhet år 2000 för att år 2002 genomföra en börsnotering. Börsnoteringen har inneburit att många av våra kunder även är aktieägare vilket skapar en speciell och viktig relation. Vi ser med tillförsikt på framtida möjligheter att expandera verksamheten vidare. Som en relativt sett liten aktör omgiven av branschens jättar, skall vi genom ett tydligt kundfokus växa under en sund lönsamhet. I år fyller vi 90 år och det ska självklart firas under året. Därför har du nu denna skrift i din hand! Följ med på en resa som tar sin början 1919 och fortsätter fram till våra dagar. Jag vill avslutningsvis tacka alla kunder, medarbetare och aktieägare som genom åren tillsammans byggt upp en framgångsrik verksamhet som verkligen har framtiden för sig. Foto: Tommy Jansson Alf Johansson Styrelseordförande i Elverket Vallentuna AB sedan 2007 INNEHÅLL VD har ordet 3 Året i korthet En tillbakablick 5 Vallentuna Elektriska Distributionsförening u.p.a bildas 6 K E Karlsson pionjären 8 Hans Bohjort ny VD 10 Elmarknaden efter avregleringen 11 Från ekonomisk förening till noterat AB 12 Elverket under Hans Asps ledning 13 Jonas Borgardt ny VD Nätverksamheten 15 Elhandel 16 Medarbetare 17 Elverket Vallentuna aktien 18 Styrelsen 19 2

3 VD har ordet: Det gångna året präglades av stora svängningar i råvaru- och elpriser och en varierande vädersituation. Elverket startade enligt plan affärsmässigt men året utvecklades till en tuff resa. Elverkets affärsområde elhandel kämpade mot stora elprisrörelser och problem med att fullt ut kunna säkra sig mot prisområdesrisker som under främst kvartal två och tre kraftigt påverkade försäljningsmarginalerna och årets resultat. Under slutet av året slog lågkonjunkturen till med kraft och den svenska valutan föll kraftigt vilket också påverkade Elhandels affärsmarginal negativt. Affärsvolymen i koncernen ökade med 28 % till en ny rekordnivå på drygt 358 miljoner kronor jämfört med föregående år. Omsättningsökningen är hänförlig till affärsområde Elhandel och beror på ökat antal kunder och ökad elförbrukning men främst på de högre snittprisnivåerna under året. Rörelseresultatet i koncernen är lägre 2008 jämfört med föregående år, drygt 7,5 miljoner kronor jämfört med 19,8 miljoner kronor föregående år. Elverkets affärsområden utvecklades generellt väl i sina respektive kärnaffärer med en sammantagen volymökning för koncernen och Elverket presterade därför, sett till händelseutvecklingen under året, ett i många stycken acceptabelt år. Elhandel har totalt sett haft en positiv kundtillväxt under Antalet kunder ökade med ca 5 % till st ( st). Elnätverksamheten har haft ett stabilt år och utvecklats med 254 nya anslutningar till totalt kunder (13 048). En avmattning i byggkonjunkturen har börjat skönjas. Elverkets bredbandsverksamhet är bolagets minsta affärsområde men visar glädjande på ökad lönsamhet. Ökningen beror i huvudsak på en ny affärsmodell med extern kommunikationsoperatör som partner samt arbete med intern effektivisering. Utsikter för framtiden För att kunna möta en snabbt föränderlig omvärld måste Elverket vara flexibla och snabba för att bli vinnare i en ökad konkurrens. Den finansiella krisen och konjunkturnedgången påverkar även Elverket. Elverkets omsättning påverkas dock mer av väderförhållanden än av industrins sysselsättningsnivå. Kundkreditrisk och valutarisk är aktuella risker för Elverkets alla segment. Tillväxten inom distribution av elenergi (elnät) är god och stabil. Med minskad nybyggnadstakt gör vi en omställning mot ökade reinvesteringar i det befintliga nätet för att förbättra leveranskvalitet och säkerhet samt uppnå minskade kostnader. Då står vi rustade när konjunkturen vänder. Fokus i koncernens utvecklingsarbete på kort till medellång sikt kommer att läggas på fem strategiska områden: 1. Ökad effektivitet 2. Ökat kundfokus 3. Förtydligad miljöprofil 4. Förbättrad riskhantering 5. Initiativ till, och förtydligande av strategi för förvärv och allianser. Aktiens utveckling Elverkets aktier noteras på Aktietorget. Antalet aktieägare uppgick 31 december till 1221 st. (1235). Kursen på aktien noterades till 59,00 kr på årets första börsdag och till 39,00 kr på årets sista börsdag med en högsta notering med 70,00 kronor den 22 augusti och lägsta notering 35,00 kronor den 19 november. Elverket fyller 90 år! Elverket fyller 90 år i år och det ger oss anledning att blicka både bakåt och framåt. Det är intressant att se hur Elverket har förändrats och ständigt utvecklats. Elverkets historia bär vi med oss när vi tar oss an morgondagens utmaningar. En viktig del i detta är att eftersträva ett ledarskap som välkomnar förändringar som en naturlig del i verksamheten. Vi ser fram emot ytterligare minst 90 framgångsrika år! Elverket som liten lokal uppstickare har framtiden för sig och tillsammans ska vi utveckla Elverket till ett lönsammare företag som har branschens mest nöjda kunder i centrum! Slutligen vill jag tacka alla våra kunder, aktieägare, och självfallet alla medarbetare för hårt arbete och goda insatser under året. Vallentuna den 16 mars Lågkonjunkturen kan också öppna för möjligheter på markna- den. Efter ett händelserikt år arbetar Elverket åter hårt med den sedan tidigare antagna affärsplanen. Affärsplanen innebär att Elverket har en tydlig idé för tillväxt organiskt och med tänkbara objekt att förvärva eller samverka med inom områden som ryms inom ramen för affärsmodellerna. Detta samtidigt som vårt arbete med att förbättra och hitta enklare och effektivare sätt att lösa de dagliga uppgifterna ständigt pågår. Jonas Borgardt VD och koncernchef Foto: Ian Johnson 3

4 2008 Kvartalsöversikt Helår Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Omsättning Rörelseresultat Finansnetto Rörelsemarginal 2,1 4,7-2,3 1,0 3,0 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital 5,0 3,7 2,4 2,9 5,0 Värdet elderivat hedging Kassa-Bank Utnyttjad checkkredit Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 28% till tkr jämfört med tkr föregående år. Ökningen beror främst på högre prisnivåer inom segmentet elhandel men också på fler kunder och ökad volym. Rörelseresultatet uppgår till tkr ( tkr). Resultatminskningen beror till större delen på ökade varukostnader inom elhandel. Resultat efter skatt uppgår till tkr ( tkr) och före skatt till tkr ( tkr). Resultat per aktie utgör för räkenskapsåret 1,05 kr (2,28 kr). Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr (1,10 kr) per aktie. Femårsöversikt Omsättning Rörelseresultat Finansnetto Rörelsemarginal 2,1 7,1 5,4 8,1 10,0 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital 5,0 13,5 13,6 26,7 29,6 Vinst per aktie (kr) 1,05 2,28 1,47 2,53 2,37 Vill du ha mer information om resultatet mm är du välkommen att beställa vår Årsredovisning Alla aktieägare har fått Årsredovisningen per post. Kontaktinformation se omslagets baksida. 4

5 Foto: Vallentuna bildarkiv / Einar Gustavsson Foto: Eduardo Torres Carrington Redan under förhistorisk tid levde och verkade människor i det som långt senare skulle bli Vallentuna kommun. De har lämnat talrika spår efter sig i form av stenyxor, järnföremål av allehanda slag, rester av bebyggelse, gravhögar och runristningar. De som levde på den tiden livnärde sig i huvudsak på jordbruk och så var det långt in på 1900-talet. Den energi som användes var vindkraft till väderkvarnar och vattenkraft till sågverk. I övrigt var det dragdjur och vedeldning som gällde. Under 1800-talet började man i någon litet utsträckning använda dieseldrivna motorer till maskiner och traktorer. Foto: Vallentuna bildarkiv / Axel Widén Roslagsbanan har haft stor betydelse för centralortens utveckling. Den invigdes i mitten av 1880-talet och drevs med ånglok och kring den då nybyggda järnvägsstationen i Vallentuna började ganska snart ett och annat nytt hus att uppföras. Det var först när kommunerna Vallentuna, Markim, Orkesta och Frösunda slogs ihop 1952 som centrumbebyggelsen expanderade och det moderna Vallentuna började ta form. Den som ville resa in till kungliga huvudstaden innan Roslagsbanan invigdes fick färdas med hästskjuts på smala och krokiga landsvägar. Resan kunde ta en halvdag i anspråk. Reste man vintertid var allt mörkt ute. Någon vägbelysning fanns inte i Vallentuna förrän omkring 1920, då elektriciteten kom till. Symaskin från Sjöberg, Frösunda ( Svante Berg, Vallentuna Hembygdsförening ) Vid den elektriska utställningen i Paris 1882 tändes världens första elektriska julgran med trettio av Thomas Edisons lampor öppnades en elektrisk järnväg i Berlin. Sveriges första elektriska järnväg, Stockholm Djursholm, öppnades Foto: Vallentuna bildarkiv / Okänd I starten av Sveriges elektrifiering transporterades inte elen långt utan små ångdrivna elverk användes för att producera el i första hand för belysning av ett mindre antal hushåll eller en industri. Större vattenkraftverk började byggas runt I samband med att kraftstationerna blev större började elektriska distributionsföreningar bildas och i deras regi byggdes ledningsnät runt om i Sverige. Det kraftverk som senare skulle leverera el till Vallentuna var Älvkarleby kraftverk som invigdes Vallentuna järnvägsstation, Penicillinet upptäcks 1928 Planeten Pluto upptäcks Versaillesfreden skrivs under NF, Nationernas Förbund, bildas Den första telefonförbindelsen över Atlanten inrättas Ålderdomshemmet på Skolvägen byggs och ersätter gamla fattigstugan Jens Ingemar Ingo Johansson föddes i Göteborg 5

6 Styrelseprotokoll 29 juli Antogs till montör linjeförman E Karlsson på följande villkor: Lön 3000 kr per år med skyldighet för Karlsson att emot 100 kr p. år hava tillgång till telefon samt hålla sig med velociped. Monopol på reparationer hos medlemmarna emot en ersättning av kr: 0,50 per timme använd tid (ej restid). Han skulle också erhålla 14 dagars semester varje sommar. Foto: Vallentuna bildarkiv / Algot Laurell Frösunda Såg ägd av riksdagsman Edvard Thorell Stolp-Ekeby gård, 1925 Foto: Eduardo Torres Carrington Enligt en berättelse från Gun Johanson och Gunnar Karlsson, publicerat i Vallentuna Förr och Nu, nr 2/2002, inleddes elektrifieringen av Vallentuna av Össeby-Garns Elektriska Distributionsförening. Deras pappa Klas Edvin Karlsson och General Hugo Hult på Hakunge, ordförande i Össeby-Garns Elektriska Distributionsförening, kom i mars 1919 överens om att K E Karlsson och hans arbetslag skulle bygga ledningsnätet inom Össeby-Garns, Angarns och Vada socknar. De var färdiga strax före jul och på nyåret träffade K E Karlsson landsfiskal Woxén, tidigare kassör i Össeby-Garnsföreningen och numera ordförande i Vallentunas Elektriska Distributionsförening. Genom detta möte fick K E Karlsson i uppdrag dels att planera nätet för Markim-Orkestas Elektriska Distributionsförening med 43 konsumenter och dels erbjöds han att lämna anbud på arbetet med ledningsnätet i Vallentuna. K E Karlsson och hans arbetslag satte igång arbetena i början av juni Arbetslaget var David och Karl Landin, Daniel Pettersson och Gustaf Lindman. Den 11 november 1920 var det färdigt att släppa på spänning på nätet som levererade el till ca 30 jordbruksfastigheter och ca 100 villor. Elräkning Den första konsumtionsföreningen bildas 1932 i Vallentuna 1933 Hitler tar över makten i Tyskland 1933 Varmbad invigs i Röda skolan och är öppen även för allmänheten 1939 Biografen i Vallentuna invigs 1940 Sveriges första skidlinbana invigs i Åre 1942 Bertil Rydell startade sin handelsträdgård i Stängselboda 1945 Andra världskriget tar slut 1947 Svenska regeringen förbjuder bilkörning på söndagar för att minska den dyrbara bensinimporten 6

7 Foto: Vallentuna bildarkiv / Gunnar Hillbo Medlem ingår i föreningen med ett belopp af sjuttio (70) kronor för hvarje tecknad andel, hvilket belopp erlägges medelst aflämnande af en till innehavaren ställd och vid anmodan betalbar förbindelse å samma belopp och är att anse såsom medlems insats. Därjämte är medlem skyldig att verkställa vissa af Styrelsen bestämda naturaprestationer, som skola vara lika stora för hvarje andel och motsvara ett värde af högst tio (10) kronor per andel. Dessa förbindelser kunde styrelsen sedan använda som säkerhet för föreningens lån. Stadgar för Vallentunas Elektriska Distibutionsförening Museidag Vallentuna Järnvägsstation, Museiföreiningen Stockholm-Roslagens järnvägar. Loket heter NÖJ nr 16. På sommaren 1922 fick K E Karlsson besök av Carl Johan Ekström, ägare till Molnby gård och styrelseledamot i Vallentuna Elektriska distributionsförening, och erbjöds anställning som föreningsmontör i Vallentuna och Markim-Orkesta elektriska distributionsföreningar. I början fick K E Karlsson cykla inom det vidsträckta området och 1924 inköptes en Harley Davidsson med sidovagn för K E Karlssons räkning. Sommaren 1930 byggdes ledningsnätet ut till riksdagsman Edvard Torell, Stolp-Ekeby, som skulle fylla 50 samma år, prästen, klockaren och järnvägsstationen i Frösunda. Övriga Frösunda socken fick vänta till På 1930-talet sattes de första ytterbelysningslamporna i Vallentuna upp, 30 st 100-wattslampor. För detta startades Vallentuna Ytterbelysningsförening u.p.a med en styrelse bestående av handlanden Jonsson, fabrikör Gustafsson, trävaruhandlaren Lengqvist, kontorsbiträde Andersson och montör K E Karlsson. Gamla transformatorstationen Molnby gård 1950 Foto: Eduardo Torres Carrington Redan efter år måste de oinpregnerade stolparna bytas ut. Många lantbrukare valde att leverera stolpar och på så sätt kvitta sina skulder för elen. Det var lågkonjunktur och alla hade ont om pengar. Enligt K E Karlssons anteckningar skulle kommunalordföranden i Orkesta uttryckt det som att det elektriska var som en kräfta på lantbruket och att kostnaderna blev som ett andra arrende Riksdagen beslutar om obligatorisk 9-årig grundskola Första kärnkraftsverket öppnar i Sovjetunionen Världens första pacemaker opereras in i en patient Tellus Maskin startar i Vallentuna Elvis får skivkontrakt 1956 Björn Borg och Ingemar Stenmark föds 1956 Vraket efter regalskeppet Vasa hittas av dykaren Anders Franzén 7

8 K E Karlsson blev senare chef för Vallentuna Elverket ek. förening och gick i pension 1963, men var kvar i styrelsen fram till Gunnar Karlsson, K E Karlssons äldste son, var anställd vid Vallentuna Elverk fram till sin pensionering Håkan Karlsson, K E Karlssons barnbarn anställdes 1974 men då hade han redan sommarjobbat i många år, mest med att köra skottkärra vid kabelläggning. Numera träffar ni honom när han sköter om vägbelysningen i Vallentuna. Klas Edvin Karlsson i en Chevrolet, år var Kårstaortens Elektriska Distributionsförening klar med sitt elnät. Byggnadskostnaden blev enligt ett protokoll från den 29 maj 1938, kronor och 98 öre vilket erlades till byggnadsentreprenören Roslagens elbolag Norrtelje. I samma protokoll nämns att stäckan till Halls by var längre än de övriga sträckorna på linjen så andelarna blev 20 kronor dyrare i Hall än de övriga andelarna i föreningen som kostade 65 kronor per andel. Det var inte alltid så lätt att vara styrelse i en distributionsförening. Ur ett styrelseprotokoll från Össeby-Garns El. Distributionsförening kan man läsa: Bestlöts att senast den 14 mars 1938 skulle förbindelse avkrävas hos nye ägaren till Ahlby gård, Angarn, och skulle denna utebliva omedelbar anstängning av all ström verkställas tills förbindelsen påskrivits. Ur ett protokoll från den 7 februari 1940 kan man läsa följande: Föreningens linjearbetare hade inkommit med begäran om löneförhöjning till kronor 1:20 pr timma. Styrelsen beviljade en löneförhöjning till kronor 1:10 pr timma att utgå från den 15 februari Gunnar Karlsson, KE Karlssons äldste son, var anställd vid Vallentuna Elverk fram till pension 1983 Foto: Tommy Jansson Håkan Karlsson, KE Karlssons barnbarn, sköter idag om vägbelysningen i Vallentuna Beatles bildas 1961 Jurij Gagarin blir första människan i rymden 1963 John F Kennedy mördas 1967 Vallentuna Tegelbruk läggs ned 1967 Sverige går över till högertrafi k 1969 Första människan på månen 8

9 När kriget var slut hade de flesta hushåll i Sverige el. Nu var det stora förändringar i folks liv. Elmotorn gjorde det möjligt till rinnande vatten och vattentoalett. Nya elektriska apparater sparade mycket tid och de hygieniska villkoren förbättrades. I slutet av 1930-talet var hela Roslagsbanan elektrifierad. Den 7 januari 1948 skedde en järnvägsolycka vid Bällsta viadukt. Tågen söderut och norrut släpptes iväg från Vallentuna och Täby. När misstaget upptäcktes försökte man få strömmen bruten via stationen i Mörby. Olyckan hann ske sekunderna innan strömmen bröts. Föraren Hans Wästberg omkom. Finsnickare Bengt Edbom, 1948 Foto: Vallentuna bildarkiv / Okänd Rosa Johansson i köket på Gillberga Gård i Össeby-Garn med sin nya elektriska spis Foto: Vallentuna bildarkiv / Sigvard Jansson Vid den landsomfattande kommunreformen 1952 bildades Vallentuna storkommun av Markim, Orkesta, Frösunda och Vallentuna kommuner och Össeby landskommun av Angarn, Kårsta, Vada och Össeby-Garn kommuner sammanslogs Markim-Orkesta Elektriska Distributionsförening med Vallentuna Elektriska Distributionsförening och tog namnet Vallentuna Elverket ekonomiska förening. Kristallmottagare Västanberga gård, Ekskogen, Kårsta Foto: Vallentuna bildarkiv / Ann-Mari Bacci Össeby-Garns fördelningsstation Foto: Vallentuna bildarkiv / Runa Johansson Foto: Vallentuna bildarkiv / Okänd Under 1940-talet var det ransonering. I ett brev från den 26 april 1940 kan man utläsa att Vallentuna Elektriska Distributionsförenings order på ett helfat transformatorolja måste åtföljas av en ansökan till Bensin- & Oljenämnden där det måste anges till vad oljan skulle användas till och hur mycket olja som förbrukats föregående år. Hugo och Rosa Bergquist, Gunby Gård Hugo och Rosa bodde ensamma kvar i föräldrahemmet. Det var den sista gården som fick elektricitet och telefon i Vallentuna kommun några år innan Hugos 100-årsdag Kafferast med harvning, Gunby Gård, Fr v Algon, Isidor, Simon och Hugo Bergkvist Kvarnbadet invigs Popgruppen Abba bildas 1976 Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia gifter sig 1973 Oljekrisen drabbar världen 9

10 Foto: Vallentuna bildarkiv / Okänd Gamla Elverket i Vallentuna tätort, byggt 1962, här fanns Elverket fram till 1992 då Elverket flyttade till Okvista industriområde Transformatorarbeten vid Ekskogens snickeri, Kårsta. Fr v Åke Ahlgren, Arne Lundin, okänd, Gottfrid Lundin och Arne Johansson 1950 Vallentuna Elverk var alltmer i behov av större utrymmen beroende på ökad verksamhet och framtida utveckling. I juni 1991 påbörjades uppförande av nytt kontor och förråd på fastigheten Olhamra 1:63, Okvista industriområde. Elverket flyttade in i nya lokaler under juni Ingenjör Hans Bohjort tillträdde den 1 mars 1963 som VD för Vallentuna Elverk ekonomiska förening. Han var även styrelseledamot från Hans Bohjort gick i pension den 31 juli 1993 och efterträddes av Hans Asp som ny verkställande direktör. Den 31 december 1993 var antalet medlemmar med totalt andelar och antalet elkunder var stycken. Antalet anställda var 23 och elkunderna förbrukade ca 206 GWH till ett medelpris av 36,6 öre/kwh. Foto: Vallentuna bildarkiv / Gunnar Kullberg Hans Bohjort var en allsidig VD. Det var inte ovanligt att han själv åkte ut och åtgärdade strömavbrott. Vid ett tillfälle var hans hustru Inger med ut vid transformatorn vid Lindholmen på kvällstid för att lysa med ficklampa och det gick så illa att hon trampade i en komocka byggdes en ny mottagnings- och fördelningsstation i Mörby. Den gamla hade ägts av Vattenfall. Össeby landskommun och Vallentuna storkommun slogs samman 1971 till Vallentuna kommun och den 24 augusti 1973 sammanslogs Kårsta och Össeby-garns Elektriska Distributionsföreningar med Vallentuna Elverk ekonomiska förening. Totala antalet elkunder uppgick då till stycken Under och 1980-talen har ledningsnätet byggts ut och förbättrats för att möta de ökade krav på höjd driftsäkerhet och skydd mot person- och brandfara. Bland annat byggdes en ny fördelningsstation 1978 i Ubby Vallentuna och 1985 en transformator och fördelningsstation i Bällsta. 10 Vallentuna stationssamhälle ca 1955 med järnvägsstation, pressbyråkiosk ochtibells affär. Längst t h en matarstation till järnvägen, senare riven Berlinmuren rivs Olof Palme mördas 1986 Tellus Maskin blir Vallentuna Gymnasium 1988 Vallentunas nya kommunalhus och husläkarmottagningen/ vårdcentralen/sjukhemmet Korallen är inflyttningsklara

11 MONOPOL (distribution, nät) KONKURRENS (elproduktion, elhandel) Nätägare Stamnät Elproducenten Elproducenten Elproducenten Nätägare Regionnät Nätägare Lokalnät Marknadsplats Elhandlare Elhandlare Elleverantör Elkund Elkund Elkund Elkund Elkund Elmarknaden i Sverige avreglerades Efter avregleringen är nätet skiljt från själva leveransen av el. Elmarknaden domineras idag av de tre stora multinationella företagen med både produktion, distribution och elhandel: Vattenfall, Fortum och Eon. Därutöver finns ca 150 andra företag i olika storleksordning, geografiskt verksamhetsområde och ägarstruktur. Inom Sverige finns ett stamnät som staten ansvarar för och sedan finns det regionala respektive lokala nät. Nätverksamheten är idag ett naturligt monopol. Nätägare är ansvariga för sitt nät och kunderna betalar överföringsavgift för tjänsten att få el levererad. Energimarknadsinspektionen vid Statens Energimyndighet utövar tillsyn över nätföretag. Bland annat granskar de med hjälp av en datormodell som kallas nätnyttomodellen att överföringsavgifterna är skäliga. Själva elen betraktas som en vara och för denna kan kunderna välja elleverantör. Varje nätägare är skyldig att ha ett avtal med en s.k. anvisad elleverantör, som levererar el till de nätkunder som inte gör ett aktivt val av elleverantör. En elhandlare köper och säljer el. Elen är en vara med speciella egenskaper. Den går inte att lagra och det måste matas in lika mycket på nätet som elförbrukarna tar ut ur nätet. Hela det nationella nätet måste vara i balans och detta organiseras så att det finns olika ansvarsnivåer. På den övergripande nivån ansvarar Svenska Kraftnät för hela elsystemets balans. Den andra ansvarsnivån består av de balansansvariga företagen. De har tecknat ett balansavtal med Svenska Kraftnät och ansvarar för att hålla sina företagsbalanser på timbasis. Den tredje ansvarsnivån består av de aktörer som valt att inte teckna egna balansavtal och i stället överlåter detta till ett av de balansansvariga företagen. Förutsättningar för handelsvaran el på den nordiska elmarknaden Lagstiftning Systemoperatör Balanshantering Marknad Elbörs Öppen marknad till överföringsnäten Produktion Förbrukning Lagstiftning Systemansvarig / Balansansvarig Nelson Mandela friges efter 27 år i fängelse 1995 Sverige blir medlem i EU 1995 Den första planeten i ett annat solsystem upptäcks 1997 Prinsessan Diana omkommer i en bilolycka 11

12 Foto: Tommy Jansson Avregleringen Avregleringen av elmarknaden innebar för Vallentuna Elverk att nätverksamheten måste drivas i en särskild enhet. De valde då att starta ett dotterbolag för elhandel, Vallentuna Energi AB, samt låta nätverksamheten vara kvar i den ekonomiska föreningen. Ombildning till aktiebolag Under åren 2000 och 2001 genomfördes en omvandling från ekonomisk förening till aktiebolag. Elverket Vallentuna AB. Orsakerna var flera. En viktig orsak var att en del medlemmar ville sälja sina andelar till marknadsvärde. Den en gång erlagda medlemsinsatsen var ju långt ifrån det verkliga värde som en andel representerade. Men även andra skäl fanns till ombildningen såsom krav på effektivitet och lönsamhet och ägarstyrning. Vallentuna Volleybolls damlag Elverket Samtidigt med ombildningen till aktiebolag beslöt Vallentuna Elverket AB att göra en ny och kraftfull satsning på marknadsföring och sponsring. Det naturliga valet blev att gå in och stötta och samarbeta med Vallentuna Volleybollklubb och dess framgångsrika damlag. I samband med detta bytte laget namn till Elverket. Vallentuna Volleybolls damlag Elverket Delar av Elverkets personal. Fr v Magnus Gustafsson, Sune Johansson, Johan Lidbaum, Inger Larsson, Sten-Ove Högberg, Ulla Carlsson, Jan-Olov Magnusson, Urban Simm, Daniel Hedlund, Johan Sjöberg, Arne Hultgren, Rolf Arbacken, Peter Andersson, Ola Widstrom, Kenneth Berth, Håkan Karlsson, Lennart Kullman Notering på AktieTorget Efter aktiebolagsbildningen visade det sig mycket svårt att få till stånd en inofficiell handel i Elverket Vallentuna AB. Vallentuna Elverk AB noterades på AktieTorget och den första handelsdagen var den 19 mars Elverket var länge det enda nationellt noterade elbolaget i Sverige eftersom AktieTorget fram t o m mars 2007 var en auktoriserad marknadsplats. Under mars 2007 övergick AktieTorget till att vara MTF, Multilateral Trading Facility, en handelsplattform under finansinspektionens tillsyn. Strax efter notering bytte Vallentuna Elverk AB namn till Elverket Vallentuna AB. Dotterbolaget Vallentuna Energi AB bytte namn till Elverket Vallentuna El AB Rätt mätt Under 2002 togs beslut om att investera i ett nytt mätinsamlingssystem. Det nya mätinsamlingssystemet innebar att Elverkets kunder fick en avläsning varje månad och slapp preliminärdebiteringar. Alla elmätare, cirka stycken, byttes till elmätare som kan skicka och ta emot information automatiskt till Elverkets mätvärdesdatabas. De flesta kunderna lästes av en gång per månad och från ett antal större kunder skickas information om timförbrukningen en gång per dygn. De nedtagna mätarna skickades till Eritrea inom projektet Light for our people som drevs av Svensk-Eritreanskt Forum för Utvecklingssamarbete. Ola Widström och mätare Foto: Tommy Jansson Foto: Tommy Jansson Öresundsbron invigs 2001 Två fl ygplan fl ygs in i World Trade Center den 11 september 2000 Björn Borg utses till århundradet svenska idrottsman och Ingemar Stenmark utses till århundrades näst bäste idrottsman och Ingo som nr Nobelpriset fi rar hundraårsjubileum 2002 Vulkanen Nyiragongo i Demokratiska republiken Kongo får ett utbrott 2003 Anja Pärsson vinner sin första världscupseger i storslalom 2003 Anna Lind mördas den 11 september 2004 Sveriges befolkning passerar niomiljoners-strecket 12

13 Foto: Tommy Jansson Hans Asp, fd VD Framgångsrik Elhandel Det låg VD Hans Asp varmt om hjärtat att utveckla koncernens elhandelverksamhet. Redan från avregleringen har målet för elhandeln varit att bygga goda kundrelationer genom att ha hög servicenivå samt att erbjuda attraktiva produkter. Från 2002 har Elverket erbjudit sina kunder att binda sitt elpris för längre tid. Detta var ett beslut som hade mer långtgående konsekvenser än vad man från början insåg eftersom detta medför att Elverket utsätter sig för större risker än tidigare. Riskhantering Inte bara elhandelsverksamhet innebär risker utan även nätverksamheten. Nätverksamhetens risker är mer påtagliga då det handlar om att undvika skador på personer, djur och natur och egendom. Elverket fortbildar sin personal enligt plan och har god kompetens även inom dessa områden. Under 2007 lämnade Hans Asp Elverket för att gå i pension. Han lämnade över ett fint, välskött tillväxtföretag som var väl rustat för fortsatta steg i sin utveckling. Sedan 2003 har Elverket en prissäkringsstrategi som innebär att priset på el säkras genom att elderivat tecknas på elbörsen NordPool. Satsningen visade sig var rätt. Elverkets elhandel har genererat goda överskott och antalet kunder har ökat till dryga En satsning har skett både på riskhantering och på god kundservice vann Elverket SM i Telefoni och Kundservice i klassen Energi och Miljö och 2007 blev Elverket utsett till Gasellföretag av Dagens Industri. Övergång till IFRS Från och med 2005 var alla noterade koncerner tvingade att tillämpa nya EU-regler inom finansiell rapportering. IFRS står för Internation Financial Reporting Standards. För Elverket innebär tillämpningen av IFRS att elderivatens marknadsvärde måste redovisas i balansräkningen. Detta värde kan vara mycket högt eller mycket lågt beroende på när elderivaten har tecknats. Värdet motsvaras alltid av det pris kunder kommer att betala. Regelverket innebär att värdeförändringarna i elderivaten redovisas i räkenskaperna men inte värdeförändringarna i de fasta kundkontrakten. Detta har medfört att elverket utvecklas inom kompetensområdena risk, finansiell redovisning och finansiell handel. God kompetens inom dessa områden är en förutsättning för att elhandeln långsiktigt ska vara lönsam och 2007 blev Elverket utsett till Gasellföretag Foto: Tommy Jansson Montör Jan-Olov Magnusson Foto: Tommy Jansson 2005 Rökförbud införs på restauranger, pubar och kaféer i Sverige 2006 Sverige vinner OS-guld i ishockey 2007 Bulgarien och Rumänien blir medlemsstater i EU 2006 Christer Fuglesang blir den förste svensken i rymden 2007 Carl von Linnés 300-årsminne fi ras 2008 Barack Obama vinner presidentvalet i USA 13

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari juni 2007 uppgår till 145

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari september 2008 Elverket Vallentuna AB (publ)

Delårsrapport för perioden januari september 2008 Elverket Vallentuna AB (publ) Delårsrapport för perioden januari september 2008 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning för tiden januari - september 2008 uppgår

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 29 % till 173 366 tkr jämfört med 134 416 tkr föregående

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2008 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 28 % till 357 963 tkr jämfört med 279 109 tkr

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari mars 2009. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari mars 2009. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari mars 2009 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari - mars 2009 uppgår till

Läs mer

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier.

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 (15/3 2004) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Omsättningen uppgår till 127 027 tkr (96 868 tkr) en ökning med 31 % jämfört med föregående år. Resultat

Läs mer

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

från elverket Elverket fyller år fira med oss! DrömEl gav 10 000 kr till barnens drömmar Nr 1 2009

från elverket Elverket fyller år fira med oss! DrömEl gav 10 000 kr till barnens drömmar Nr 1 2009 elementärt Nr 1 2009 från elverket Elverket fyller år fira med oss! DrömEl gav 10 000 kr till barnens drömmar Vin dagn 90 gra ars tis el! Elverkets montör Gunnar Karlsson underhåller nätet på 1950-talet.

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 24 maj 2013 Delårsrapport Q1 2013 2013-01-01 2013-03-31 Nettoomsättning 75 187 tkr (69 174) Rörelseresultat 17 231 tkr (19 657) Resultat efter skatt 17 451 tkr *

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2006 med 12 % till 302 886 tkr jämfört

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2007 Starkt år för Elverket Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet uppgår till 19 852 tkr (16 466 tkr).

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 191 585 tkr (221 710 tkr) Rörelseresultatet uppgår till

Läs mer

Rekordresultat i Elverket

Rekordresultat i Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari september 2007 Rekordresultat i Elverket Väsentliga händelser under perioden Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 30 september 2013 Delårsrapport Q2 2013 2013-01-01 2013-06-30 Nettoomsättning 120 650 tkr (120 626) Rörelseresultat 11 847 tkr (24 749) Resultat efter skatt 12 994

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av bokslutskommuniké januari - december 2012 Nettoomsättningen uppgick till 348 633 tkr (361 778 tkr) under perioden jan-dec Rörelseresultatet uppgick till

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 127 307 tkr (131 928 tkr) under perioden jan-mar EBITDA uppgick till 8 503 tkr (12 487 tkr)

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ)

Kvartalsrapport Q3 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord den 26 november 2010. Kvartalsrapport Q3 2010 Kvartal 3, 2010-01-01 2010-09-30 Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2012

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2012 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2012 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 119 000 tkr (149 561 tkr) Rörelseresultatet uppgår till

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 31 mars 2014 Bokslutskommuniké 2013 20130101 20131231 Nettoomsättning 236 111 tkr (247 556) Rörelseresultat 30 355 tkr (38 148) Resultat efter skatt 22 319 tkr (49

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av bokslutskommuniké januari - december 2014 Nettoomsättningen uppgick till 407 840 tkr (407 517 tkr) under perioden jan-dec inkl avyttrad verksamhet Nettoomsättningen

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari september 2006

Delårsrapport för perioden januari september 2006 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari september 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari - september 2006 uppgår

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma

Innehåll. Bolagsstämma Å R S R E D O V I S N I N G 2007 Bolagsstämma Innehåll Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 8 maj 2008 kl 18.00 i Hammarbacksskolans aula, Ekebyvägen 2 i Vallentuna. Anmälan Aktieägare

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 14 november 2014 Delårsrapport Q3 2014 20140101 20140930 Nettoomsättning 168 432 tkr (168 257) Rörelseresultat 24 896 tkr (13 751) Resultat efter skatt 17 909 tkr

Läs mer

2014-01-01-2014-06-30

2014-01-01-2014-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport, jan-jun 2014, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems System planning, EG2050 introduction Lennart Söder Professor in Electric Power Systems 1 World energy consumption 2007 130 000 TWh Oil Natural gas Hydro Coal Wind power Nuclear Hydro, wind, nuclear: Replaced

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 29 november 2013 Delårsrapport Q3 2013 2013-01-01 2013-09-30 Nettoomsättning 168 258 tkr (170 734) Rörelseresultat 16 606 tkr (29 745) Resultat efter skatt 14 505

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010

BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901. Årsredovisning för 2010 BOO ENERGI FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG 556492-3901 Årsredovisning för 2010 INNEHÅLL: VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Styrelse, ledning och revisorer 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 30 november 2012 Delårsrapport Q3 2012 2012 01 01 2012 09 30 Nettoomsättning 170 734 tkr (169 676) Rörelseresultat 29 745 tkr (22 131) Resultat efter skatt 18 763

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB

Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Erbjudande om delägande i Nordanstig Vind AB Eolus Vind AB (publ) Eolus Vind AB är Sveriges ledande vindkraftprojektör med branschens längsta erfarenhet. Vi projekterar, uppför, säljer och förvaltar vindkraftanläggningar

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN

KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2012-01-01 2012-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 161 (8 835) tkr Förändring av pågående arbete 2 458 (0) tkr

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Envirologic AB (Publ)

Envirologic AB (Publ) Delårsrapport januari mars 2016 Envirologic AB (Publ) Väsentliga händelser under perioden: Nettoomsättning för perioden uppgick till, 1 120 tkr (3 433 tkr) Resultat före skatt uppgick till 884 tkr ( -129

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport första kvartalet 2014

Delårsrapport första kvartalet 2014 Delårsrapport första kvartalet 2014 MediRätt AB (publ) 556762-3391 Sammanfattning av perioden januari mars 2014 01.01.2014-03.31. 2014 01.01.2013-03.31 2013 Koncernen 3 månader 3 månader Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1 2016

DELÅRSRAPPORT Q1 2016 DELÅRSRAPPORT Q1 2016 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 APRIL 2016 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari mars 2016 Januari mars 2016 jämfört med motsvarande

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ)

Tertialrapport 1 2010 Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredag den 18 juni 2010. Tertialrapport 1 2010 Tertial 1, 2010-01-01 2010-04-30 Detta är Dala Energis första tertialrapport och därför finns ingen jämförelse för samma period

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2015/2016 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2015/2016 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 547 (12 826) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 2 370 (1 355) -Rörelseresultat efter

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund

Sveriges nätpriser 2006-2007. Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund Sveriges nätpriser 2006-2007 Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. BAKGRUND 3 2. SAMMANFATTNING 3 3. METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 4 4. De högsta och lägsta nätpriserna 2007 4 5. Vanliga argument

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-05-11 Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på El och Gasmarknadsutredningen Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen.

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen. WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 Om WIP WIP är ett svenskt programvaruföretag som erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har minskat med 14 % till 149 561 tkr jämfört med 173 366 tkr föregående

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer