Transport. Priset för flexibiliteten. Upphandlingsrapport. Fackligt center för papperslösa FEMMAN. Ny rapport från LO-distriktet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transport. Priset för flexibiliteten. Upphandlingsrapport. Fackligt center för papperslösa FEMMAN. Ny rapport från LO-distriktet"

Transkript

1 Transport i Stockholm Nummer 3/2014 FEMMAN Inför valet Kan du påverka politiken? Upphandlingsrapport LO-distriktet granskar Priset för flexibiliteten Ny rapport från LO-distriktet Fackligt center för papperslösa Viktigt arbete för medmänsklighet

2 Ordföranden har ordet senaste nytt Transport på direkten vardagar kl Som medlem i Transport a r du alltid va lkommen att kontakta oss. Transport På Direkten (TPD) a r en samlad va xel som förbundet startat upp da r du som medlem kan få svar på alla typer av frågor, allt från avgiftsklasser till arbetsmiljöfrågor och avtal/arbetsra tt. Du kommer att kopplas till någon av de handla ggare som finns ute i landet (Kontorister, Ombudsma n och Regionala Skyddsombud (RSO). TRANSPORtFEMMAN i Stockholm ges ut av Svenska Transportarbetare förbundet Avd. 5 Ansvarig utgivare: Mikael Rolf, Tidningsgrupp: Emma Lundberg, Torkel Blom, Carolina Nolasco, Britt-Marie Södergren och Simon Bartosz Grafisk form och layout: Happy Book Tryck: Print One Omslagsbild: Stefan Löfven (S). Foto: Magnus la nje svenska Transportarbetareförbundet avdelning 5 Beso k sker vardagar efter o verenskommelse Telefontider måndag-fredag Lunchsta ngt kl Beso ksadress Svenska Transportarbetareförbundet Avd. 5 Skytteholmsva gen 2, Solna Telefon Fax E-post La s mer pa Hej medlemmar Vi öppnar ett nytt nummer av Transportfemman medan solen fortfarande skiner i vårt avlånga land. De allra flesta är tillbaka från semestern och laddade inför höstens spännande händelser. Det är just Sverige vi vill tala om i detta nummer. Som ni kommer att märka så har vi lagt fokus på något som berör varenda en av oss valet den 14 september Nu är vi snart där vid vägskälet som avgör om vi får det bättre som arbetare inom de kommande fyra åren. Jo, för det kommer att bli förändringar. Vare sig det är med samma regering vars politik försämrade ersättningsnivån i arbetslöshetskassan och höjde avgiften så färre fick möjlighet att ingå i den vars politik inte gjort något för att komma åt den olagliga cabotagetrafiken på svenska vägar eller om vi väljer en ny politik, som speglar våra villkor. Vi har under de gångna åren sett en förändring i Sverige med mer utanförskap och fler som hamnar utanför samhällets skyddsnät. Aldrig har jag sett så många människor, unga som gamla, som är ute och samlar burkar i Stockholm som nu. Är det så dåligt ställt med vår ekonomi att vi inte kan hjälpas åt solidarisk med samhällets skyddsnät, socialförsäkringar och skattesystem där de rika delar med sig till de som har det sämre ställt. Där vi tar hand om våra äldre med en sjukvård som fungerar och en skola som levererar bättre resultat än de senaste årens kraftigt försämrade i PISA-mätningarna (kunskapsmätning i skolan i olika länder). Men i år tror jag att vi i Sverige har bestämt oss för att byta politik. För vill vill ha fler arbeten. Arbeten med kollektivavtal och schyssta arbetsvillkor på våra arbetsplatser. Vi vill ha en äldrevård där vi kan ha råd att bli pensionärer vid 65 år och inte tvingas samla burkar för att överleva. Vi vill ha ett arbete där man får rätt till en heltid och inte tvingas stapla korttidsanställningar för att få ekonomin att gå runt. Vi vill ha en förbättring av arbetsmiljön på våra arbetsplatser och ett stopp av demontering en av Arbetsmiljöverkets resurser. Det är nu eller aldrig det gäller, så glöm inte bort att förtidsrösta. Mikael Rolf Ordförande avd 5 Svenska Transportarbetareförbundet Vem betalar priset för flexibiliteten? En av tre arbetarkvinnor har tidsbegränsad anställning. Den otrygga flexibiliteten är en ny rapport från LO-distriktet i Stockholms län, som beskriver hur de osäkra anställningarna ökar, särskilt inom kvinnodominerade arbetaryrken. De osäkra anställningarna påverkar inte bara din ekonomi negativt utan kan också ge negativa effekter på hälsan. Sammantaget visar rapporten på stora könsskillnader. Men vem som drabbas beror också på vilken klass man tillhör. Rapporten beskriver hur de osäkra anställningarna ökar, särskilt inom kvinnodominerade arbetaryrken. Detta kallas numerär flexibilitet och betyder att arbetsgivaren ska kunna anpassa storleken på sin arbetskraft utifrån det kortsiktiga behovet. Det sker genom att man använder olika former av tidsbegränsade anställningar. En osäker anställning kan innebära flera olika saker. Först och främst handlar det om de olika formerna av tidsbegränsade anställningar: allmän visstid, vikariat, provanställning, praktikanställning, tim- eller behovsanställning. Men otrygga anställningar skapas också av andra villkor än enbart anställningsformen. Att arbeta inom bemanningsföretag ökar oron och stressen. Ofrivillig deltidsanställning påverkar din ekonomiska självständighet både i dag och i morgondagens pension. Läs mer på LO-Distriktets Stockholms hemsida. A-KASSAN Telefon Måndag Fredag kl La s mer pa Foto Daniel Myr 2 TRANSPORtfemman 3/2014 TRANSPORtfemman 3/2014 3

3 info förbundet info förbundet Val 2014 Facklig-politisk samverkan varför då? kollektivavtal Svenska löner och kollektivavtal i Sverige riv upp Lavallagen. Alla företag som verkar i Sverige ska ha kontor/finnas registrerade här en fysisk eller juridisk person ska kunna stå till svars för verksamheten. Arbetstagare från tredjeland ska ha kollektivavtalsenliga arbetsvillkor. Ingen ska tvingas starta eget för att få jobba skärpt lagstiftning kring f-skatt. Svenska kollektivavtal ska gälla vid offentlig upphandling. Inhyrd arbetskraft ska inte kunna ersätta fasta tjänster. Ett tydligt beställaransvar: Den som beställer en transport måste ansvara för att den utförs med kollektivavtalsenliga villkor. Skatter och arbetsgivaravgifter ska redovisas månadsvis för varje enskild anställd. Lagstadgade personalliggare. Stoppa den skeva konkurrensen i åkeribranschen skärpta regler och hårdare straff vid cabotagefusk. Inför den holländska modellen med krav på att föraren ska vara anställd av åkeriet. ARBETS- GIVARNA 10 punkter för ordning och reda på arbetsmarknaden Under åtta år har Transports medlemmar upplevt hur jobben hotats och villkoren blivit sämre. Under 2014 står både Sverige och den svenska transportbranschen inför ett vägval: fyra år till av avregleringar och kaos eller ordning och reda på svensk arbetsmarknad. Socialdemokraterna har lyssnat på oss! Om de får makten vill de följande: Varför samverkar Transport med (S)? Det socialdemokratiska partiet startades från början av fackföreningarna för att ge arbetarna en röst i riksdagen. Det behovet finns fortfarande. Genom att påverka (S) kan vi se till att de politiska besluten blir så bra som möjligt för våra medlemmar både på arbetet och i vardagslivet. Det här är facken inte ensamma om. På andra sidan arbetar företagen lika hårt för att påverka de borgerliga partierna. RIKSDAGEN beslutar exempelvis om anställningsskyddet, semesterlagen, sjukförsäkringen och a-kassan Borde inte facket stå utanför partipolitiken? Vad skulle hända om de röda pilarna på bilden försvann? Att sluta samverka med Sveriges största parti skulle vara att skjuta oss själva i foten. Kan vi inte påverka den förda politiken blir vår enda möjlighet att protestera i efterhand. Samtidigt kommer arbetsgivarna att fortsätta odla sina relationer med de borgerliga partierna. Det blir en maktförskjutning till de anställdas nackdel. transport.se/val2014 #BytPolitik14 4 TRANSPORtfemman 3/2014 TRANSPORtfemman 3/2014 5

4 info avdelning 5 LO-distriktet i Stockholms län LO-distriktets ekobrottskommitté Sedan år 2000 har LO-distriktet i Stockholm målmedvetet arbetat med frågor kring ekonomisk brottslighet. info avdelning 5 Landsorganisationen (förkortat LO) grundades 1898 av ett antal fackförbund för att bättre kunna samordna den fackliga kampen. I dag har LO 14 medlemmar medlemsförbund. Dessa har i sin tur cirka 1,5 miljoner medlemmar. De 14 medlemsförbunden är: Byggnadsarbetareförbundet Elektrikerförbundet Fastighetsanställdas förbund GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch Handelsanställdas förbund Hotell och Restaurangfacket Industrifacket Metall Kommunal Livsmedelsarbetareförbundet Musikerförbundet Målareförbundet Pappersarbetareförbundet SEKO- Facket för Service och Kommunikation Svenska Transportarbetareförbundet För att organisera den lokala verksamheten har LO bildat 11 distrikt varav LO-distriktet i Stockholms län är ett. Geografiskt sammanfaller distriktet med länet. Detta betyder att de avdelningar i Transport som berörs är, förutom avdelning 5, Hamnarbetarnas fackförening, Flygavdelningen, avdelning 7 (Södermanland som har bland andra Södertälje) och avdelning 41 Uppsala (som omfattar bland andra Sigtuna och Norrtälje). LO-distriktet i Stockholms län omfattar totalt 25 förbundsavdelningar som tillsammans har medlemmar. Verksamheten som bedrivs är bred och berör i stort sett alla områden som kan sägas ha facklig anknytning. Enligt LO:s stadgar är det anslutna förbunds förpliktelse att medverka till att de egna lokala organisationerna deltar i av LO beslutad tvärfacklig verksamhet. Svenska Transportarbetareförbundet ska alltså se till att vi i avdelning 5 medverkar i distriktets verksamhet. Det gör vi gärna. LO-distriktet bedriver uppsökeriverksamhet för att värva medlemmar, valarbete för att få LOmedlemmar att gå och rösta, manifestationer och demonstrationer som 1 maj, fackliga utbildningar med mera. På alla de här områdena deltar vi tillsammans med de andra 13 förbunden. Precis som när vi inom avdelningen har verksamhet över sektionsgränserna och då får träffa medlemmar från andra yrken så får vi i de här sammanhangen ännu bredare kontaktytor. LO-distriktets tjänstemän gör också utredningar för att underbygga argument och påverka beslutsfattare. Till exempel rapporten från den 8:e juli om att 33 % av arbetarkvinnorna i Stockholms län har tidsbegränsade anställningar jämfört med 10 % för manliga arbetare och manliga och kvinnliga tjänstemän. För att organisera verksamheten har LO-distriktet ett representantskap som högsta beslutande organ. Representantskapet som träffas två gånger om året väljer en styrelse. Styrelsen har i sin tur bildat ett antal kommittéer för att arbeta med särskilda frågor. De olika förbunden får utse ledamöter i representantskapet utifrån antalet medlemmar. Transport har tre platser efter diskussion avdelningarna emellan har utsetts två från avdelning 5 och en från avdelning 46 flyget. Ni som vill veta mer kan gå in på och Engagerade från avdelning 5 i LO-distriktet i Stockholms län: Mikael Rolf suppleant i styrelsen Torkel Blom och Johan Linde ordinarie ledamöter i representantskapet Anders Kotorman, Joakim Guttman och Emma Lundberg är ersättare i representantskapet Nina Pada Arbetsmiljökommittén Christer Norfall Ekobrottskommittén Carolina Nolasco Fackliga ungdomskommittén Saied Tagavi Integrationskommittén Mikael Olsson Regionala Ungdomskommittén Torkel Blom text Under åren har vi bland annat: Slutit överenskommelse med Svenskt Näringsliv, Unionen, Stockholms Handelskammare, Företagarna och Stockholms Hantverksförening om att gemensamt arbeta för en sund konkurrens. Genomfört årliga utbildningar och seminarier i samverkan med andra organisationer och myndigheter. Tagit fram en handbok om ekobrottsbekämpning. Kontinuerligt träffat politiker och andra beslutsfattare. Skrivit motionsunderlag. Opinionsbildat genom artiklar och via föredrag. Det är moraliskt, ekonomiskt och politiskt nödvändigt att ta krafttag mot den ekonomiska brottsligheten. Den organiserade ekobrottsligheten är både samhällsfarlig och kostsam. Samhällets nuvarande insatser för att upptäcka och beivra ekonomiska brott är helt otillräcklig. Skatteverket (SKV) uppskattar det totala skattefifflet till 133 miljarder (2007). Många tror att den ekonomiska brotts ligheten inte drabbar den enskilda människan i nämnvärd omfattning. Att välfärden måste rustas ner på vissa områden, på grund av att statens inkomster inte räcker till, kopplas inte alltid till inkomster uteblivna på grund av skattebrott. Med dagens fria penningflöden och öppna gränser uppskattas att en allt större andel av stulna pengarna lämnar landet och öppnar för internationell brottslighet. Även om vi oroas över utvecklingen kan vi konstatera att vårt målmedvetna arbete gett resultat och vår strävan fortsätter. Christer Norfall text Ombudsman Transport 6 TRANSPORtfemman 3/2014 TRANSPORtfemman 3/2014 7

5 Upphandling solidaritet Så sköter kommunerna upphandlingen i Stockholm Danderyd och Sollentuna i botten av ny studie Fackligt center för papperslösa Arbetet i ekobrottskommittéen har bland annat lett till att LO-distriktet i Stockholm i en studie har granskat hur Stockholms kommuner använder skattemedlen vid offentlig upphandling. Vi i Stockholms Transportarbetarefackförening är engagerade i Fackligt center för papperslösa. Centret grundades 2008 av ett antal förbund inom LO, TCO och SACO. Studien visar att endast en kommun i Stockholms län Järfälla har rutinarbete för uppföljning och kontroll som håller en sådan nivå att de får grönt ljust. Av de 19 kommuner som har svarat på enkätens samtliga frågor, får tolv kommuner gult ljus medan sex kommuner blir helt underkända och får rött ljus. Svagast kontrolloch uppföljningsarbete återfinns i Danderyd och Sollentuna. Om rutinerna för och uppföljningen av de krav som ställs brister ökar risken för att skattepengar hamnar i fel fickor. Varje år går stat, kommun och landsting miste om närmare 175 miljarder i skatteintäkter. Det är skillnaden mellan den skatt som borde ha betalats in och den som faktiskt betalas in. Enbart i Stockholms län uppgår de förlorade skatteintäkterna till dryga 50 miljarder kronor. Företag står för den största delen av de uteblivna skatterna i Sverige och ungefär 70 miljarder kan kopplas till svartarbete. Konsekvensen blir uteblivna skatteintäkter som kunde använts för att utveckla väl fär den. Skattefusk och ekobrott hänger dessutom ihop med dåliga villkor på arbetsmarknaden. Där det ena existerar finns möjligheten för det andra att frodas. En fungerande Upphandlingsindex Stockholms län 2014 En granskning av kommunernas rutiner för inköp och upphandling upphandlingsverksamhet kan därmed både minska skattefusket och förbättra arbetsvillkoren. text: LO-distriktet Stockholms Syftet är att hindra att papperslösa och asylsökande utnyttjas på arbetsmarknaden och att ge hjälp till dem som råkat illa ut. Avdelningens engagemang innebär att vi förutom att betala den årliga medlemsavgiften på kronor också på ideell basis bemannar cent ret ett par gånger per år. Det handlar om att infinna sig i lokalen på Runö Folkhögskola, Hälsobrunnsgatan 10, en måndag Väl där ska man hjälpa de som kommer dit med information om lagar, rättigheter och möjligheter. För arbetsgivare är det olagligt att anställa personer utan arbetstillstånd. En sådan arbetsgivare är ändå skyldig att tillämpa den arbetsrättslagstiftning som finns gällande till exempel arbetstid, arbetsmiljö, diskriminering m.m. Är det en arbetsgivare som tecknat kollektivavtal så ska det tillämpas. Är då detta vår uppgift? Man kan betänka att den svenska modellen till stor del bygger på att det i första hand är facket och inte myndigheterna som ser till att arbetsmarknadens lagar och avtal följs. Ju fler som arbetar för lägre lön och till sämre villkor än de som finns i våra kollektivavtal, ju mer undergrävs avtalen och våra möjligheter att tillvarata medlemmarnas intressen. Här finns det alltså ett egenintresse. Det är förstås också fråga om medmänsklighet när man hör historier om hur förfärligt utnyttjade människor blir. En uppgift är också att ge information om hur papperslösa kan få vård respektive hjälp i asylärenden. Däremot ger centret inte något ekonomiskt bistånd till papperslösa.»det är förstås också fråga om medmänsklighet. Vad är då en papperslös? Enkelt uttryckt en anställd utan arbetstillstånd. Vi i Transport menar att de som har arbetstillstånd också har möjlighet att gå med i facket och att det är ett krav för att få hjälp. Det kan finnas förmildrande omständigheter men det är vår generella utgångspunkt. Mer information finns på centrets hemsida 8 TRANSPORtfemman 3/2014 TRANSPORtfemman 3/2014 9

6 SEKTIONSMÖTEN Öppna för alla medlemmar SEKTIONSMÖTEN Öppna för alla medlemmar Åkerisektionen Kallelse till medlemsmöte i Åkerisektionen lördag 13 september, kl Plats: Transport avd. 5, Skytteholmsva gen 2, Solna Fyllnadsval ersättare i representantskapet Uppsökeri Bevakningssektionen Kallelse till medlemsmöte i Bevakningssektionen onsdag 24 september, kl Plats: Vimpeln, Skytteholmsva gen 2 nb, Solna Fyllnadsval ersättare i representantskapet Kaffe och mackor serveras Miljösektionen Kallelse till medlemsmöte i Miljösektionen tisdag 23 september, kl Plats: Transport avd. 5, Skytteholmsva gen 2, Solna Representantskapet Kallelse till representantskapsmöte i Stockholms Transportarbetarefackförening MÅNdag 22 september, kl Plats: Za ta-salen, ABF-huset, Sveava gen 41 På dagordningen bland annat: Utdelning av hederstecken Kvällens gäst Eftervalsanalys vad blir resultatet för oss transportare i Stockholm En bit mat serveras från i restaurangen för ledamöterna i representantskapet. Separat kallelse kommer att skickas till representantskapets ledamöter tillsammans med övrigt beslutsunderlag. Taxi/bussektionen Kallelse till medlemsmöte i Taxi/busssektionen Terminalsektionen Kallelse medlemsmöte i Terminalsektionen Nyvalda ledamöter får gärna komma tidigt då vi håller en liten introduktion i Zätasalen Anmäl förhinder per mail: eller per telefon måndag 8 september, kl ABF-huset, Sveava gen 41, 1 tr, Erlanderrummet onsdag 10 september, kl Plats: Transport avd. 5, Skytteholmsva gen 2, Solna Alla medlemmar i Transport är välkomna till representantskapet Fyllnadsval ersättare i representantskapet Uppsökeri Oljesektionen Tidningsbudssektionen Kallelse till medlemsmöte i Oljesektionen Kallelse till medlemsmöte i Tidningsbudssektionen tisdag 16 september, kl Plats: Transport avd. 5, Skytteholmsva gen 2, Solna Måndag 15 september, kl 17:30 Plats: ABF Sveava gen 41, Stockholm, Hedensalen 4 tr Fyllnadsval sektionsstyrelsen Nominering ersättare i avdelningsstyrelsen : Fyllnadsval ersättare i sektionsstyrelsen 10 TRANSPORtfemman 3/2014 TRANSPORtfemman 3/

7 politik årsmöte avd. 5 Hur påverkar politiska beslut ditt yrke och kan du påverka politiken? I denna artikel kommer vi att belysa hur du påverkas av den politik som förs i Rosenbad och hur du kan göra för att engagera dig i just den fråga som du brinner för. Här vill vi kort påvisa att du kan göra din röst hörd och med andra ord även påverka ditt jobb och den arbetsmiljö du verkar i. Tro det eller ej, politik är långt mer än några jobbskatteavdrag. Transport ingår ju som bekant under LO-paraplyet. Dock är Transport ett av endast två förbund, som inte stöttar Socialdemokratiska partiet med pengar ur förbundskassan. Istället har Transport valt att lägga pengarna på egna kampanjer och olika PR-events. Det är dock inte någon hemlighet att Transport gärna ser en röd regering. Du ska självklart rösta på vad du anser är bra för ditt Sverige och dina nära och kära. Snart är två mandatperioder av en borgerlig regering till ända. Något som visat sig i Transportarbetarnas vardag är att styret, med Alliansen vid rodret, inte alltid gynnat oss. Till exempel har Arbetsmiljöverket fått sina anslag kapade, vilket leder till färre inspektörer och administratörer som kan hjälpa våra skyddsombud med inspektioner och beslut. I denna artikel kommer tyngdpunkten inte att ligga på de ekonomiska aspekterna inom politiken. Det är partierna mycket duktiga på att belysa själva. Vi får inte glömma det som vi påverkas av dagligen och det är till exempel vår arbetsmiljö. Den glömmer de etablerade partierna bort emellanåt, men inte vi på Transport! Vare sig du står bakom disken på bensinstationen, rattar»det är bra att vara införstådd med att din röst faktiskt påverkar vilken politik som förs. runt ett 25 meters ekipage, springer med tidningsvagnen eller ronderar i trapphus, så har du alltid det viktigaste av allt omkring dig: din arbetsmiljö. Den kan vi påverka med din hjälp! En viktig koppling till våra yrken och politiken är att vi självklart ska ha sympatiserande riksdagsledamöter på vår sida. Inte bara riksdagsledamöter utan även kommun- och landstingspolitiker är viktiga för transportarbetarna. Av tradition och kanske en gnutta ideologi så är arbetsmiljön inte alltid satt i främsta rummet av dagens Allianspartier. Detta har visat sig i riksdagsarbetet och det går tämligen enkelt och tydligt att se vad de senaste åtta åren med borgerligt styre har betytt för Transports medlemmar. Till exempel var den första propositionen Alliansregeringen lämnade in till riksdagen när de tog makten 2006 att man skulle skrota Arbetslivsinstitutet. Institutet hade hög status utomlands och dess forskning i arbetsmiljö låg i framkant. I övrigt minskade man kraftigt budgeten för Arbetsmiljöverket hade de en budget på cirka 554 miljoner kronor var denna nere på ca 473 miljoner kronor. Vad det betyder i praktiken för oss arbetstagare är lätt att lista ut. Intressant kuriosa: Åren 2010/2011: (SD) röstar med Alliansregeringen i 69 % av omröstningarna. Siffrorna för övriga oppositionspartier, (S) 35 %, (Mp) 35 % och (V) 14 %. Sensmoralen med detta då? Det är bra att vara införstådd med att din röst faktiskt påverkar vilken politik som förs, vilket i slutändan påverkar din familj, din vardag och ditt jobb. Nedan följer exempel från några yrkessektioner inom Transport, där tan ken är att du som är lite rådvill i politikens snårskog ska få mer klarhet i kopplingen mellan politik och just ditt yrke och varför det är så otroligt viktigt att vi i Transport, via våra företrädare, har en fot inne i både riksdagshuset och EU-parlamentet! Olja & Bensin: Frågan kring butiksrånen var första halvan av 2000-talet riktigt kritisk. Svensk handel gjorde allt de kunde för att motverka att deras medlemsföretag skulle bli tvingade till dubbelbemanning eller nattlucka. Arbetsmiljöverket drev med hjälp av Transport frågan hårt och 2005 ledde arbetet fram till att sittande regering (S), beslutade att dubbelbemanning eller nattlucka skulle komma till på tre stationer i Skåne. Beslutet var stort och vägledande för övriga landet och gäller än idag. För dem som jobbar med bensinhantering är frågan huruvida de ultra fina partiklarna som uppstår i till exempel dieselavgaser, skulle ha någon påverkan på arbetstagarna och om uppkomsten av cancer hos somliga arbetstagare har ett ursprung i dessa partiklar. Den frågan har sittande regering med ansvarigt statsråd, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M), i dag sagt rakt nej till att forska vidare i. Man hänvisar till att det inte finns tillräcklig forskning bakom sambanden. Därtill anser regeringen att arbetsgivaren Swedavia i just det aktuella exemplet, äger arbetsmiljöansvaret och regeringen har inga ytterligare synpunkter att komma med. Vänsterpartiets trafikpolitiska talesperson, Siv Holma, har nog anledning att lyfta den frågan igen får vi hoppas. Terminal & Åkeri m.fl: Den alltid så brännheta frågan för bland annat terminalarbetare rör såklart bemanningsföretagen. År 1993, under en samlingsregering ledd utav dåvarande statsminister Carl Bildt (M), genomfördes den stora avregleringen av arbetsförmedlingsmonopolet. Om vi bortser från diskussionen kring bemanningsföretagens vara eller icke vara så medförde lagändringen att det nu var lagligt att tjäna pengar på att förmedla jobb inom privat sektor. Branschen har, med bland annat införandet av bemanningsdirektivet år 2011, blivit bättre uppstyrd. Strålkastarljuset har i dag flyttats från att ifrågasätta bemanningsföretagens existens, till att istället belysa hur företagen bedriver sin verksamhet, så att det inte skall missgynna arbetstagarna eller den offentliga sektorn. Bevakning: Svenska bevakningsföretag har en slags särställning inom EU:s lagstiftning. Till exempel har både Spanien och Belgien under 2000-talet försökt få till olika former av nationella undantag. Detta i försök att motverka att utländska aktörer etablerar sig på den inhemska marknaden. EG-domstolen dömde mot de båda och menade att etableringsfriheten och den fria rörligheten inom unionen hotades. Sverige har däremot en lagstiftning som i praktiken förhindrar utländska aktörer att sköta bevakningsverksamhet inom landet. Det ska vi vara tacksamma för. Försök att starta debatt för att luckra upp reglerna har gjorts från flera håll. År 2007 inträffade ett av de mest spektakulära försöken avseende förändring och ett praktiskt test av svensk lagstiftning. Det var när Rutowski Patrol, ett i Polen välkänt privat detektiv/säkerhetsföretag, grep tre stycken kriminella i en lägenhet i södra Stockholm. Chefen för företaget var dessutom EU-parlamentariker för den polska delegationen i EU-parlamentet och snart var en livlig debatt igång. Till dags datum är vi ännu fredade, lagstiftningsmässigt. Kanske tack vare våra politiker och Transports starka ställning på den svenska arbetsmarknaden. Simon Bartosz text Medlem i Transport 12 TRANSPORtfemman 3/2014 TRANSPORtfemman 3/

8 studier studier Projekt för att kraftigt öka rekryteringen till Startpunkten Under sommaren har extra Startpunkter genomförts för att stötta upp så att vi klarar målet att utbilda minst 4 % av avdelningens medlemsantal, dvs. 238 transportare för Vi är uppe i 97 registrerade utbildade kursdeltagare för Startpunkter 2014, vilket är rekordsiffror för avdelningen. Det betyder att målet Avd Antal delt. i Startpunkten de senaste 5 åren Antal aktiva medlemmar på 238 kursdeltagare - 97 utbildade (hittills) = 141 st. Så många återstår alltså att utbilda 2014 för att nå målet. Är ni intresserade av att lokalt skapa en Startpunkt på era arbetsplatser? Tveka inte att kontakta Carolina Nolasco, Studieorganisatör. Mål: 4 % deltagare Antal kurstillfällen 2014 (Ca 10 delt/kurs) Startpunkter avdelning Tabellen visar hur utgångsläget var inom Transports lokalavdelningar. Stockholm är gulmarkerad. Källa: Tabell från förbundscirkulär Studier & kurser Grundutbildningar för alla medlemmar Grundkurserna är öppna för alla medlemmar. För att gå dem behöver du alltså inte vara förtroendevald. Avdelningen står för frukost, lunch och fika. Alla anställda inom Transports yrkesområden är välkomna till dessa kurser. Startpunkten facklig introduktion Kursen ger dig en grundläggande förståelse för vad medlemskapet i fack föreningen ger och medlemskapets värde. Kursdeltagare erhåller ett skattefritt stipendium på 400 kr, detta gäller alla medlemmar eller den som blir medlem inom tre (3) månader efter kurstillfället. kursdatum: 23/ / / Engelska 18/ / Bevakning 8/ / / Samtliga kurser hålls på ABF Esplanaden 3C, Sundbyberg. Frukost mellan kl. 08:30-09:00 Kursen pågår mellan kl. 09:00-15:00 med reservation för kursen den 8/10 samt 22/10. Vi i Transport (VIT) Kursen ger dig grundläggande kunskaper om fackföreningens och förbundets mål, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället. Kursdeltagare erhåller ett skattefritt stipendium på kr. Om man har fackligt förtroendeuppdrag utbetalas lön av arbetsgivare enligt förtroendemannalag 7 under två dagar samt skattefritt stipendium av avdelningen resterande dagar. Vid internat står avdelningen för kursresan. kursdatum: 29/9 3/ Stockholm 3 7/ Bollna s (internat) 24-28/ Stockholm Avtalspunkt Det övergripande målet med en avtalskurs är att ge dig kunskaper om reglerna i ditt eget kollektivavtal samt till avtalet angränsande lagstiftning. För fackligt förtroendevalda sker ersättning sker av arbetsgivaren med bibehållen lön enligt, förtroendemannalagens 7. Medlem utan förtroende uppdrag ersätts av avdelningen med utbildningsarvode. kursdatum: Bemanning 8 oktober 2014, ABF Esplanaden 3C. Bevakning 1 oktober 2014, ABF Esplanaden 3C. Oljan 25 september 2014, ABF Esplanaden 3C. Transportavtalet samt Miljö 18 september 2014, ABF Esplanaden 3C. ditt avtal (förkunskaper Vi i Transport) Det övergripande målet med kursen är att ge dig kunskaper om reglerna i ditt eget kollektivavtal samt till avtalet angränsande lagstiftning. Kursen vänder sig till fackligt förtroendevalda som ska stödja medlemmar i frågor om grundläggande rättigheter i avtalet såsom löner, arbetstider, ledigheter, anställningsformer samt allmänna bestämmelser. Ersättning sker av arbetsgivaren med bibehållen lön enligt, förtroendemannalagens 7. kursdatum: Bemanning: september, Runö kursgård. Bensinavtalen: 30 september 2 oktober, Runö kursgård. Bevakning: 5 7 november, ABF Esplanaden 3C. Gummiavtalet: 7 9 oktober, Runö kursgård. Carolina Nolasco Studieorganisatör Avd 5 Kontakta mig vid frågor gällande studier. Tfn E-post Utbildningsarvode och stipendier för transport- och LO-kurser Din kursbekra ftelse anger om du har ra tt till ersa ttning via stipendium eller utbildningsarvode (skattepliktigt), eller om din arbetsgivare ska svara för bibehållen lön under kurstiden. Utbildningsarvode utgår från den 1 januari 2014 med: kr per vecka kr per dag 150 kr per timme Skattefritt stipendium utgår med: kr per vecka 824 kr per dag 103 kr per timme 14 TRANSPORtfemman 3/2014 TRANSPORtfemman 3/

9 arbetsmiljö arbetsmiljö Ny organisation på Arbetsmiljöverket Arbetsmiljöverket är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. De har regeringens uppdrag att se till den arbets miljö- och arbetstidslagstiftning som gäller i Sverige. Myndighetens arbetsuppgifter och ansvarsområden definieras i en skriven instruktion som normalt inte förändras från år till år. Som komplement till denna instruktion får Arbetsmiljöverket varje år i december ett regleringsbrev som innehåller tidsbegränsade uppdrag samt anger ekonomiska och andra villkor för den kommande verksamheten. Arbetsmiljöverket ger bland annat ut ekonomiska medel till LO:s regionala skyddsombuds verksamhet, utefter vilka anslag beslutats från regeringen. den 1 januari 2014 gick Arbetsmiljöverket in i en ny organisation. Bakgrunden till omorganisationen är förändringarna på arbetsmarknaden i Sverige. Det har blivit fler mindre företag, minskad andel fackligt anslutna, långa entreprenörskedjor och fler företag från and ra EU-länder som är verksamma i Sverige, skriver myndigheten på sin hemsidan. Detta ställer krav på myndigheten och man har då valt att göra en omorganisation för att klara av sin verksamhet. Ökade antal ärenden gällande akuta skyddsstopp och skyddsombudsbegäran Arbetsmiljöverket skriver i sin årsredovisning för 2013 att de har haft ett ökat antal inkomna ärenden gällande den obligatorisk tillsynen av skyddsombudsstopp enligt 6:7 arbetsmiljölagen (AML) och skyddsombudsanmälan enligt 6:6a AML som måste hanteras. I kombination med att antalet inspektörer har minskat har inspektörernas tid i andra ärenden minskat. Antalet anmälningar enligt 6:6a AML har ökat över tid, 34 procent de senaste tre åren. Även antalet anmälningar om skyddsombudsstopp enligt 6:7 AML ökar över tid, ökningen är 38 procent jämfört med Behov av fler arbetsmiljöinspektörer Redan i Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2012 skrev myndigheten att Sverige har ett lågt antal inspektörer i förhållande till antalet arbetsställen enligt den internationella arbetsorganisationen (ILO), som är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. För att hamna på en nivå som är mer i linje med ILO:s rekommendationer ville Arbetsmiljöverket rekrytera ytterligare 110 inspektörer under perioden Arbetsmiljöverkets personal har ökad sjukfrånvaro sedan 2011 Ökningen av sjukfrånvaro har skett i alla ålderskategorier. Den tydligaste ökningen var mellan 2012 och 2013 och förklaras av den ökade långtidssjukskrivningen. Omräknat i årsarbetskrafter har den totala sjukfrånvaron ökat med tre årsarbetskrafter varav andelen långtidssjukskrivna har ökat med två och en halv årsarbetskraft under Minskad anslags tilldelning till Arbetsmiljöverket Sedan 2006 har regeringen minskat de ekonomiska anslagen till Arbetsmiljöverket och man ligger än i dag under den nivå man hade Detta leder i sin tur till ökade ansträngningar på myndighetens personal och verksamhet vilket framgått. Tabellen på nästa sida visar hur anslagen sett ut. Hur påverkar Arbetmiljöverkets minskade resurser och den ökande sjukfrånvaron medlemmarna i facket? I slutredovisningen för den regionala skyddsombudsverksamheten 2013 skriver LO så här: LO har sedan 2007 års återrapportering av verksamheten ställt frågan om vilka konsekvenser neddragningarna av Arbetsmiljöverkets resurser haft på den regionala skyddsombudsverksamheten. Fler och fler förbunds regionala skyddsombud har genom åren kunnat redovisa negativa effekter på lokal nivå. För 2013 rapporteras ytterligare minskningar av antalet arbetsplatsbesök från Arbetsmiljöinspektionen, ytterligare försvagat stöd även till arbetsgivarsidan, längre handläggningstider, brister i till Riksdagsval Riksdagsval Riksdagsval Grundanslag Kriterieverksamhet (nivåhöjning) Satsning ny arbetsmiljöpolitik (nivåhöjning) Register för utstationering (nivåhöjning) Screening (tillfa lligt för uppdrag) Summa anslag Not Nivåsa nkning cirka: Enligt budgetprop gången till inspektionsmeddelanden samt en successiv övervältring av ansvaret för uppföljningar av inspektionsbesök på de regionala skyddsombuden. För verksamhetsåret 2013 ser vi en ännu mer oroande utveckling. De beskrivna trenderna består. Samtidigt vittnar redovisningen om en generell uppfattning bland de regionala skyddsombuden om att det råder en viss rättsosäkerhet gällande beslut. När regionala skyddsombud vänt sig till Arbetsmiljöinspektionen för att få hjälp och råd, har förbunden kunnat notera att det ges olika tolkningar av lagstiftningen beroende på vilket inspektionsdistrikt som kontaktats. Även inom vårt Transport så har det påverkat våra medlemmar negativt och förbundet skriver i samma rapport om att sämre kontakt med Arbetsmiljöverkets inspektörer rapporterats in från de regionala skyddsombuden. Mikael Rolf text Källa: Arbetsmiljöverket svarstjänst 16 TRANSPORtfemman 3/2014 TRANSPORtfemman 3/

10 organisation Välj rätt fackförbund! Vilket förbund ska jag vara med i? Du ska vara medlem i det förbund som bär kollektivavtalet i den bransch du jobbar. Om du inte vet, fråga arbetsgivaren eller den fackliga lokalavdelningen. Det är avtalet och branschen inte yrket! som styr. Om du har flera olika jobb som hör till olika förbund, bör du räkna utifrån din huvudsakliga inkomst. Jag är anställd på ett bemanningsbolag och hyrs ut till olika arbetsplatser där olika kollektivavtal gäller. Vilket förbund ska jag vara med i? Samma princip gäller här, nästan. Skillnaden är att LO-förbunden inte har ett förbund för bemanningsbranschen utan har delat upp ansvaret sinsemellan. Leta här efter vilket förbund som är inkopplat gentemot just din arbetsgivare (inte gentemot kundföretaget alltså). Jag är lastbilschaufför men jag jobbar åt ett livsmedelsföretag. Varför ska jag inte vara med i Transport? LO-förbunden är inte uppdelade utifrån yrke utan utifrån vilken bransch som man jobbar i. Det kallas för förbundsprincipen. Den bygger på att företagets huvudsakliga verksamhet bestämmer vilken bransch, vilket avtal och vilket förbund som är aktuellt. Grundtanken är att det aldrig får finnas konkurrerande fackförbund på en och samma arbetsplats. Det skulle betyda dels att förbunden konkurrerade med varandra om medlemmarna men också att man skulle ge arbetsgivaren möjlighet att välja vilket avtal som ska gälla. Den situationen vill vi aldrig hamna i, och vi vill kunna förhandla enat gentemot företaget. Varför får jag själv inte välja vilket fackförbund jag vill vara med i? Du får välja, men det är inte till någon nytta varken för dig eller dina arbetskamrater. Inom LO har vi delat upp oss enligt tanken en arbetsplats, ett förbund och det har att göra med att vi vill kunna bygga en gemensam front gentemot arbetsgivaren. Om det exempelvis kommer till konflikt, så är det ju bra att alla berörda, oavsett yrke, deltar och det blir mycket lättare ifall man inte behöver gå omvägen via att förbunden först måste komma överens sinsemellan. Om jag ändå väljer att vara med i fel förbund, vad händer då? Att du visserligen omfattas av medlemsrättigheterna i detta förbund (exempelvis rätten till inflytande, försäkringar, att åka på kurser med mera) men när det kommer till eventuella problem på arbetsplatsen, tolkning av avtalet, förhandlingar med mera, så riskerar du att få sämre hjälp. Det förbund som du är med i, är ändå inte berörd part i avtalet och har alltså inga juridiska möjligheter att hävda dina rättigheter. Man måste lämna fullmakt till berört förbund. Dessutom är det osäkert vad förbundet vet om själva avtalet och hur dess olika delar ska tolkas. Svenska Transportarbetareförbundet Till förbundet ska anslutas arbetare anställda för stuveri-, lossnings- och lastningsarbete samt vid speditionsfirmor, åkerier, personbils trafikföretag, expressfirmor, servicefirmor av skilda slag. Bransch/företag: Bevaknings- och säkerhetsföretag Bilbärgningsföretag Biluthyrningsföretag Expressfirmor Flygföretag Garage- och tvätthallar Godsterminaler Gummiverkstäder (vulkaniseringsverkstäder) Jourläkar- och budbilar Kol- och vedgårdar Petroleumbranschen Reklamdistributionsföretag Renhållnings- och saneringsföretag (inklusive kommunala renhållningsbolag) Schakt- och grävmaskinsföretag Speditionsfirmor Stuveri- och hamnarbeten Taxi och hyrverk Tidningsdistribution Åkerier och landstransporter Delade med Byggnadsarbetareförbundet och SEKO. Se även SEKO. Exempel från verkliga livet Magnus Kinnunen, förhandlingsombud och huvudskyddsombud, Loomis Stockholm berättar om ett bra exempel från sin arbetsplats där en medlem i ett annat fackförbund fått hjälp av honom med att få en tillsvidareanställning, efter att ha gått med i Transport från ett annat fackförbund. Detta i och med att avtalet för arbetsplatsen är skrivet så att de som arbetat i mer än nio månader skall få en tillsvidareanställning. Denna rättighet kan bara åberopas av medlemmarna för vilket avtalet gäller d.v.s. Transports medlemmar. Magnus förklarar vidare att det är många som går minste om hjälp vid en förhandling om de skulle tillhöra annat fackförbund än det som har avtalet på arbetsplatsen. Han poängterar hur viktigt det är att hjälpas åt att informera våra arbetskamrater om att byta fackförbund om det inte är de som äger kollektivavtalet för arbetsplatsen. Och att man gör detta innan man hamnat i en skarp situation. Källa: LO, Mikael Rolf foto Teckning: Robert Nyberg, Följ gärna Robert på hans facebooksida. 18 TRANSPORtfemman 3/2014 TRANSPORtfemman 3/

11 Adressa ndring skickas till Sthlm:s Transportarbetarefackförening Skytteholmsva gen 2, Solna eller anma l per telefon tel B Toni Hofdek Skyddsombud och klubbordförande G4S Security Services (Sverige) AB Toni är förtroendevald inom fackklubben på G4S och hjälper bland annat medlemmar med rehabiliteringsärenden om de skadat sig i arbetet. Toni har uppmärksammats för att en medlem kontaktat avdelningen och berömt honom i hans roll som skyddsombud och menar att han som skyddsombud har gått above and beyond vad man kan förvänta sig av fackliga företrädare. Toni meddelar att han arbetar efter en modell som skyddsorganisationen jobbat hårt med att få fram, där man tillsammans med företaget skapat en rehabiliteringsmall så att medlemmar kan återgå till arbetet så snart som möjligt, beroende på individens arbetsförmåga. Toni säger att fackklubben får information om de som skadats på jobbet via medlemmar som ringer och vill ha hjälp eller av företaget. Vid de fall där en medlem befinner sig på sjukhus så åker Toni på besök och hjälper till med information om vad man skall tänka på gällande sjukintyg och försäkringar i samband med sjukskrivningen. Toni har kontakt med företaget om hur man skall komma överens med dem redan före rehabiliteringsmötet mellan företaget, försäkringskassan och medlemmen samt facket. På så sätt blir det smidigare för medlemmarna under rehabiliteringens gång eftersom alla är eniga och har samma mål. Tonis erfarenhet är att då företagfack-medlem är överens om lösningar med rehabiliteringsplanen så får medlemmen en bättre rehabiliteringslösning och mindre problem med ersättningen från Försäkringskassan. Toni tycker att det är viktigt att sätta delmål i rehabplanen och följa upp så att man ser att det fungerar. Hans uppfattning är att G4S-fackklubbens ärenden har varit lyckade och fungerat bra. Detta beror på att de har ett bra samarbete med arbetsledningen och samsyn kring rehabilitering. Mikael Rolf text Toni Hofdek foto TRANSPORtfemman 3/2014

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

TRANSPORT ORGANISERING I LUNDA. Medlem värvar medlem. Fackligt engagemang = bättre arbetsmiljö. Transports medlemscenter FEMMAN

TRANSPORT ORGANISERING I LUNDA. Medlem värvar medlem. Fackligt engagemang = bättre arbetsmiljö. Transports medlemscenter FEMMAN I STOCKHOLM NUMMER 4/2014 ORGANISERING I LUNDA Medlem värvar medlem Tillsammans blir vi starka Kampanj 2014 Fackligt engagemang = bättre arbetsmiljö Transports medlemscenter Hjälper och informerar FEMMAN

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter

Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ungdomskurser Det finns en hel del att lära sig om man är ny inom den fackliga verksamheten eller behöver fler argument för att gå med, Hur tar jag

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17

VERKSAMHETSPLAN. Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17 VERKSAMHETSPLAN 2014 Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17 Verksamhetsplan 2014 för Svenska Transportarbetareförbundet Avdelning 17 Skövde Borås I alla delar av sina liv påverkas Transports medlemmar

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND Uppdaterad 2012-02-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Ordning och reda. 11 punkter för en bättre arbetsmarknad

Ordning och reda. 11 punkter för en bättre arbetsmarknad Ordning och reda 11 punkter för en bättre arbetsmarknad 1 Handlingsplan för ordning och reda. Det gränslösa Europa har öppnat för en större rörlighet av arbetskraft och företag mellan länderna. Öppna gränser

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID MITT SVERIGE VÅR FRAMTID INNEHÅLL SAMMANFATTNING...4 BAKGRUND...5 INTERVJU: HEJ SEKO SÖDRA...6 RESULTAT...7 ARBETSGIVAREN SKA INTE KUNNA STAPLA KORTA VISSTIDSANSTÄLLNINGAR PÅ VARANDRA...7 NÄR MÄNNISKOR

Läs mer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Handlingslinjernas syfte är att formulera mål och strategier inom viktiga områden för IF Metall. Inom varje område anges konkreta mål och inriktningar för

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

( Studieprogram 2016

( Studieprogram 2016 (Studieprogram 2016 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

( Studieprogram 2017

( Studieprogram 2017 (Studieprogram 2017 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt.

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt. FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2016 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Vi står aldrig still Med dig blir vi ännu starkare Vi är många medlemmmar och vi är en kraftfull motpart gentemot arbetsgivarna inom spårtrafikbranschen. Men

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige Studieprogram 2018 För alla medlemmar inom Seko Mellansverige 1 Hej Seko medlem... 3 Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Främlingsfientlighet... 7

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka Handels 2013 Handels avd 29 Umeå handels.se/umea Kunskap ger styrka Kalender för 2013 Januari 29-31 Steg 4, Umeå 7 Februari 5 Arbetsplatsen, Umeå 8 20 Arbetsplatsen, Skellefteå 9 26-28 Steg 5, Skellefteå

Läs mer

Studiecirklar För dig som är medlem i facket

Studiecirklar För dig som är medlem i facket LO:s medlemsförbund: Studiecirklar För dig som är medlem i facket 2005 Fackligt Lärcenter Skaraborg www.flc.nu i samverkan med Vad vill Facket? Arbeta för bättre villkor och bevaka att de lagar och avtal

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Transport. Gilla oss på facebook! Fair transport. avtalskonferens. Uppsökerigruppen. transport 100 år FEMMAN. rädda sveriges åkerinäring sidan 6

Transport. Gilla oss på facebook! Fair transport. avtalskonferens. Uppsökerigruppen. transport 100 år FEMMAN. rädda sveriges åkerinäring sidan 6 Transport i Stockholm Nummer 4/2015 FEMMAN Gilla oss på facebook! Fair transport rädda sveriges åkerinäring sidan 6 Uppsökerigruppen Bra start inom olja och bensin sidan 7 avtalskonferens upptakt inför

Läs mer

Facklig introduktion på arbetsplatsen workshop

Facklig introduktion på arbetsplatsen workshop Facklig introduktion på arbetsplatsen workshop Syftet med den fackliga introduktionen är att öka den totala fackliga medvetenheten på arbetsplatsen och vara en första positiv kontakt med facket för att

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014

Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Region Stockholm Utbildningskatalog 2014 Innehållsförteckning Välkommen! Mitt jobb & min karriär Utbildning för Vision-ombud Skyddsombudsutbildning Att anmäla sig till en utbildning Visions center i Stockholms

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Välkommen som skyddsombud i Pappers

Välkommen som skyddsombud i Pappers Välkommen som skyddsombud i Pappers Du är nu vald av dina arbetskamrater till ett av de finaste uppdragen som man kan få inom Pappers SKYDDSOMBUD, vi kan bara säga GRATTIS, till uppdraget. Varför då? Du

Läs mer

Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier.

Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier. 1 Medlemsutbildning Medlemmar. Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier. Kurslängd 24 timmar ( 3 dagar ). Utbildningsstipendium

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

2000-talets arbetsliv

2000-talets arbetsliv Tal Sven-Olof Arbestål 15 februari, Folkets Hus 2000-talets arbetsliv Framgångar under 1900-talet Mötesdeltagare, Fackföreningsrörelsen har under 1900-talet vunnit stora framgångar. Vi har i samverkan

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för att

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande

Vision Stockholms stads avdelningsstyrelse är motpart till arbetsgivaren på kommunövergripande / Sektion 01/ Rinkeby-Kista Verksamhetsberättelse 2016 Vision Rinkeby-Kista Avdelning 300 sektion 01 Vision är en vertikal fackförening som i första hand organiserar tjänstemän på alla nivåer i stadens

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Studiekatalog GS Avd

Studiekatalog GS Avd Studiekatalog GS Avd.7 2017 Katalogen är ett utdrag ur den centrala studiekatalogen som sätter fokus på de lokala utbildningarna i Avd.7. Vill du få det totala utbudet gå in på www.lo.se och klicka vidare

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

? Varför facket www.tjanstetandlakarna.se Varför vara med i facket? Att vara med i facket är för många människor en självklarhet, det känns bra att veta att man kan vända sig till facket vid problem och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2015

Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Intäktsredovisning 2013

Intäktsredovisning 2013 Stockholm 2013-04-01 Intäktsredovisning 2013 enligt partigemensam överenskommelse 2 (5) Gemensam intäktsredovisning för riksdagspartiernas centrala verksamhet De politiska partierna i Sveriges Riksdag

Läs mer