AKADEMI OCH STAD VÄNNER FÖR FRAMGÅNG REDAKTÖRER: PETER ARVEBRO OCH SONJA MEKSA AKADEMI OCH STAD VÄNNER FÖR FRAMGÅNG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKADEMI OCH STAD VÄNNER FÖR FRAMGÅNG REDAKTÖRER: PETER ARVEBRO OCH SONJA MEKSA AKADEMI OCH STAD VÄNNER FÖR FRAMGÅNG"

Transkript

1 AKADEMI OCH STAD VÄNNER FÖR FRAMGÅNG REDAKTÖRER: PETER ARVEBRO OCH SONJA MEKSA AKADEMI OCH STAD VÄNNER FÖR FRAMGÅNG

2

3 FÖRORD Denna antologi har arbetats fram som ett led i Helsingborgs stads ambition att vara en av landets ledande städer för högre utbildning. Förhoppningen är att boken ska inspirera till samverkan mellan stad, akademi, näringsliv och civilsamhälle genom att visa på arbetsformer, goda exempel och framgångsrikt arbete. För att få god bredd har vi valt att be såväl helsingborgare som andra att bidra med sina tankar och erfarenheter. Skribenterna har lämnats fritt spelrum för sina tankar och står var för sig för sina uppslag och idéer. Boken är också ett exempel på värdet i en av stadens verksamheter för samverkan med campus. Studentmedarbetarsystemet har funnits i flera år och denna bok är ett projekt som gjorts med en av dessa studentmedarbetare, Sonja Meksa. Boken kommer förhoppningsvis vara en källa till inspiration och arbete. Ett varmt tack till alla de som ställt sina pennor till förfogande under en starkt komprimerad produktionsperiod. Peter Arvebro Sonja Meksa Näringslivsutvecklare Studentmedarbetare

4 Redaktörer: Peter Arvebro, Sonja Meksa Ansvarig utgivare: Helsingborgs stad Produktion: Borstahusen Kommunikation Tryck: Tryckservice i Ängelholm Papper: Omslag Galleri Art Gloss 300g Inlaga Galleri Volume 115g Svanenmärkt papper från Antalis JÄRNKOLL OCH HJÄRNKOLL PÅ NY KUNSKAP Tryckt 2012

5 PALLE LUNDBERG Palle Lundberg är stadsdirektör i Helsingborgs stad sedan Tidigare har han jobbat som kommundirektör i Botkyrka kommun under åtta år. Han utsågs till årets chef i Sverige 2009 och har skrivit boken Träna ledarskap (Liber 2010). INNEHÅLL Järnkoll och hjärnkoll på ny kunskap Palle Lundberg 5 The missing link Hans Nelson 6 Från kunskapsöverföring till kunskapstriangeln 12 Jesper Falkheimer Samverkan och samvärkens nödvändighet Martin Berg 24 Innovationsstrategi för Helsingborgs stad 32 Sven Thore-Holm Samhällskontraktet Högskolan + kommunerna = sant 38 Karin Röding Drömmen om att kunna förutsäga framtiden Jakob Beijer 46 Årets modefärg skulle bli kommungrått Anna Rydberg 54 Skola på vetenskaplig grund Lisbeth Gyllander/Jaana Nehez 66 Livslångt lärande för invandrade akademiker 74 genom samverkan med arbetslivet Patricia Staaf/Lars Lindhagen Samverkan mellan kommun och akademi trägen vinner 82 Peter Arvebro

6 THE MISSING LINK HANS NELSON Hans Nelson har verkat i över 25 år som företagare och har startat fem företag, varav ReklamKompaniet blev Gasellföretag år Hans är radio, internetoch multimediapionjär och driver nu reklambyrån AddEmotion 2.0 AB, har varit ordförande i Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen från november 2004 till februari 2012 och var även en drivande kraft bakom Skåne Nordväst Framtidskommitté mellan åren 2007 och Hans är också styrelseordförande och delägare i Helsingsborgs Bryggeri AB.

7 8 HANS NELSON THE MISSING LINK HANS NELSON THE MISSING LINK 9

8 10 HANS NELSON THE MISSING LINK HANS NELSON THE MISSING LINK 11

9 FRÅN KUNSKAPSÖVERFÖRING TILL KUNSKAPSTRIANGELN JESPER FALKHEIMER Jesper Falkheimer, fil. dr, är docent i medie- och kommunikationsvetenskap och verksam som rektor för Campus Helsingborg, Lunds universitet. Han var dessförinnan prefekt för K3, Malmö Högskola. Jesper är också aktiv forskare inom strategisk kommunikation och driver bland annat ett treårigt projekt om kriskommunikation, finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tillsammans med en forskare vid Försvarshögskolan. Han har publicerat åtta böcker, senast Strategisk kommunikation: forskning och praktik (med Mats Heide, 2011) och har också varit verksam som frilansskribent och kommunikationskonsult.

10 14 JESPER FALKHEIMER FRÅN KUNSKAPSÖVERFÖRING TILL KUNSKAPSTRIANGELN JESPER FALKHEIMER FRÅN KUNSKAPSÖVERFÖRING TILL KUNSKAPSTRIANGELN 15

11 16 JESPER FALKHEIMER FRÅN KUNSKAPSÖVERFÖRING TILL KUNSKAPSTRIANGELN JESPER FALKHEIMER FRÅN KUNSKAPSÖVERFÖRING TILL KUNSKAPSTRIANGELN 17 Från samverkan, Triple Helix till kunskapstriangeln

12 18 JESPER FALKHEIMER FRÅN KUNSKAPSÖVERFÖRING TILL KUNSKAPSTRIANGELN JESPER FALKHEIMER FRÅN KUNSKAPSÖVERFÖRING TILL KUNSKAPSTRIANGELN 19 Oberoende eller beroende? Campus Helsingborg: exempel på samverkan

13 20 JESPER FALKHEIMER FRÅN KUNSKAPSÖVERFÖRING TILL KUNSKAPSTRIANGELN JESPER FALKHEIMER FRÅN KUNSKAPSÖVERFÖRING TILL KUNSKAPSTRIANGELN 21

14 22 JESPER FALKHEIMER FRÅN KUNSKAPSÖVERFÖRING TILL KUNSKAPSTRIANGELN JESPER FALKHEIMER FRÅN KUNSKAPSÖVERFÖRING TILL KUNSKAPSTRIANGELN 23 Referenser Benner, Mats, Svenska Dagbladet Degerblad, Jan-Eric & Hägglund, Sam (2001). Akademisk frihet en rent akademisk fråga? Rapport 2001:21 R Högskoleverket. Nilsson, Lennart (ed.) Det våras för regionen: Västsverige Göteborg: SOM-institutet, Göteborgs Universitet. Prop. 2009/10:149. En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor. Utbildningsdepartementet

15 SAMVERKAN OCH SAMVÄRKENS NÖDVÄNDIGHET MARTIN BERG Martin Berg är fil. dr. i sociologi och disputerade 2008 vid Lunds universitet på den senare prisbelönta avhandlingen Självets garderobiär: Självreflexiva genuslekar och queer socialpsykologi. För närvarande är han tjänstledig från sitt universitetslektorat i sociologi vid Högskolan i Halmstad för att, inom ramen för Riksbankens Jubileumsfonds forskningsprogram Flexit, arbeta som forskare vid den digitala byrån Good Old i Malmö där han studerar sociala medier och nätgemenskapers socialitet.

16 26 MARTIN BERG SAMVERKAN OCH SAMVÄRKENS NÖDVÄNDIGHET MARTIN BERG SAMVERKAN OCH SAMVÄRKENS NÖDVÄNDIGHET 27 1 Högskolelag (1992:1434) 1 kap Regeringens proposition 2008/09:50. Ett lyft för forskning och innovation, sid Ibid, sid SAOB (1964), Samverka. Spalt: S932

17 28 MARTIN BERG SAMVERKAN OCH SAMVÄRKENS NÖDVÄNDIGHET MARTIN BERG SAMVERKAN OCH SAMVÄRKENS NÖDVÄNDIGHET (åtkomst )

18 30 MARTIN BERG SAMVERKAN OCH SAMVÄRKENS NÖDVÄNDIGHET MARTIN BERG SAMVERKAN OCH SAMVÄRKENS NÖDVÄNDIGHET 31 6 Regeringens proposition 2004/05:80. Forskning för ett bättre liv, sid 46.

19 INNOVATIONSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD SVEN -THORE HOLM Sven-Thore Holm har jobbat med innovation och förnyelse i 30 år, med fokus på förutsättningar för nya företag att uppstå och individens och organisationens kreativitet och utveckling. Sven-Thore arbetade i elva år som VD för Ideon Science Park i Lund under verksamhetens uppstartsfas och där efter följde VD-skapet för Teknikbrostiftelsen och Innovationsbron Syd AB under 12 år. Innan dess verkade Sven-Thore som ansvarig för luftvårdsfrågorna inom Länsstyrelsen i Malmöhus län.

20 34 SVEN-THORE HOLM INNOVATIONSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD SVEN-THORE HOLM INNOVATIONSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD 35

21 36 SVEN-THORE HOLM INNOVATIONSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD 37

22 SAMHÄLLSKONTRAKTET HÖGSKOLAN + KOMMUNERNA = SANT KARIN RÖDING Karin Röding är sedan våren 2011 rektor vid Mälardalens högskola. Hon har tidigare varit bland annat chef för universitets- och högskoleenheten vid utbildningsdepartementet, universitetsdirektör vid Uppsala universitet och vid Karolinska institutet. Karin har och har haft flera styrelseuppdrag inom högskolesystemet såväl nationellt som internationellt. Karin är legitimerad tandläkare, samt medicine doktor vid Karolinska institutet. Hon innehar även en masterexamen i statsvetenskap från Lunds universitet från 1993.

23 40 KARIN RÖDING SAMHÄLLSKONTRAKTET HÖGSKOLAN + KOMMUNERNA = SANT KARIN RÖDING SAMHÄLLSKONTRAKTET HÖGSKOLAN + KOMMUNERNA = SANT 41 Från samverkan till samproduktion Samverkansarenor

24 42 KARIN RÖDING SAMHÄLLSKONTRAKTET HÖGSKOLAN + KOMMUNERNA = SANT KARIN RÖDING SAMHÄLLSKONTRAKTET HÖGSKOLAN + KOMMUNERNA = SANT 43 Högskolan + kommunerna = sant Styrning med avstamp i gemensam agenda Motor, mäklare och mötesplats

25 44 KARIN RÖDING SAMHÄLLSKONTRAKTET HÖGSKOLAN + KOMMUNERNA = SANT KARIN RÖDING SAMHÄLLSKONTRAKTET HÖGSKOLAN + KOMMUNERNA = SANT 45 Från projektsamordnare till hållbara strukturer - forskningsbaserad skolutveckling och en stark lärarutbildning Utmaningsdriven samproduktion

26 DRÖMMEN OM ATT KUNNA FÖRUTSÄGA FRAMTIDEN JAKOB BEIJER Jakob Beijer arbetar som regionchef för studieförbundet Sensus, Stockholm- Gotland. Uppdraget handlar till stor del om att synliggöra folkbildningens roll i vårt moderna samhälle. Tidigare har han bland annat arbetat med Ideell Arena, ett samarbetsprojekt mellan 60 olika ideella organisationer för utvecklandet av ledarskapet inom den ideella sektorn, samt som kanslichef för den nationella studentrörelsen, Sveriges förenade studentkårer. Jakob har en magisterexamen i statsvetenskap från Lunds universitet.

27 48 JAKOB BEIJER DRÖMMEN OM ATT KUNNA FÖRUTSÄGA FRAMTIDEN JAKOB BEIJER DRÖMMEN OM ATT KUNNA FÖRUTSÄGA FRAMTIDEN 49 Några exempel

28 50 JAKOB BEIJER DRÖMMEN OM ATT KUNNA FÖRUTSÄGA FRAMTIDEN JAKOB BEIJER DRÖMMEN OM ATT KUNNA FÖRUTSÄGA FRAMTIDEN 51

29 52 JAKOB BEIJER DRÖMMEN OM ATT KUNNA FÖRUTSÄGA FRAMTIDEN JAKOB BEIJER DRÖMMEN OM ATT KUNNA FÖRUTSÄGA FRAMTIDEN 53 Så vad är slutsatsen av detta? En kort manual skulle kunna se ut så här:

30 ÅRETS MODEFÄRG SKULLE BLI KOMMUNGRÅTT ANNA RYDBERG Anna Rydberg har studerat Service Management Tourism vid Lunds universitet och är en av deltagarna i Skåne Nordvästs traineeprogram (2010/2011). Hon driver även ett företag som syftar till att underlätta kunskapsutbyte mellan Campus Helsingborgs studenter och näringslivet i Helsingborgsregionen.

31 56 ANNA RYDBERG ÅRETS MODEFÄRG SKULLE BLI KOMMUNGRÅTT ANNA RYDBERG ÅRETS MODEFÄRG SKULLE BLI KOMMUNGRÅTT 57 Kommunal karriär? Det började med Sten Skåne Nordväst Trainee?

32 58 ANNA RYDBERG ÅRETS MODEFÄRG SKULLE BLI KOMMUNGRÅTT ANNA RYDBERG ÅRETS MODEFÄRG SKULLE BLI KOMMUNGRÅTT 59 Hur lyckas kommunen? Vem är jag? Skapa ett helhetsperspektiv

33 60 ANNA RYDBERG ÅRETS MODEFÄRG SKULLE BLI KOMMUNGRÅTT ANNA RYDBERG ÅRETS MODEFÄRG SKULLE BLI KOMMUNGRÅTT 61 En framgångssaga? Att stärka kommunernas image

34 62 ANNA RYDBERG ÅRETS MODEFÄRG SKULLE BLI KOMMUNGRÅTT ANNA RYDBERG ÅRETS MODEFÄRG SKULLE BLI KOMMUNGRÅTT 63 Syns man inte så finns man inte! Chefskapet

35 64 ANNA RYDBERG ÅRETS MODEFÄRG SKULLE BLI KOMMUNGRÅTT ANNA RYDBERG XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 65

36 SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND LISBETH GYLLANDER OCH JAANA NEHEZ Lisbeth Gyllander är utvecklingsledare vid skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg samt kommundoktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet. Utvecklingsledaruppdraget innefattar framför allt att i samarbete med rektorer utveckla och genomföra kompetenshöjande insatser för lärare. Lisbeths forskningsområde är elevers erfarenheter av och uppfattning om bedömning samt hur en ömsesidig bedömningspraktik kan utvecklas genom kollaboration. Jaana Nehez är utvecklingsledare vid skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg samt kommundoktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet. Utvecklingsledaruppdraget innefattar framför allt att i samarbete med rektorer utveckla och genomföra kompetenshöjande insatser för lärare. Jaanas forskningsområde är rektorers praktik att skapa förutsättningar för entreprenöriellt lärande samt hur denna praktik förändras genom ett forskande samarbete.

37 68 GYLLANDER OCH NEHEZ SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND GYLLANDER OCH NEHEZ SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND 69 Aktionslärande som förhållningssätt för skolutveckling Kommundoktorander för starkare forskningsanknytning

38 70 GYLLANDER OCH NEHEZ SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND GYLLANDER OCH NEHEZ SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND 71 Utvecklingsledare för spridning av vetenskapligt förhållningssätt Forskande partnerskap för en vetenskapligt förankrad skola

39 72 GYLLANDER OCH NEHEZ SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND GYLLANDER OCH NEHEZ SKOLA PÅ VETENSKAPLIG GRUND 73 LÄRANDE OCH UNDERVISNING Utformat utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt där elevernas delaktighet är en förutsättning för att lärandemål ska uppfyllas Figur: Samstämmighet mellan läroplanens mål, entreprenöriellt lärande och bedömning (Fritt efter Biggs & Tang, 2007) LÄROPLANSMÅL OCH FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT BEDÖMNINGS- METODER Utformade för att bedöma studieresultat och bidra till att eleven får syn på och blir ägare av sin egen lärprocess Referenser Biggs, J. B. & Tang, C. (2007) Teaching for Quality Learning at University. Maidenhead, UK: Open University Press/McGraw Hill. Gyllander, L. & Nehez, J. (2010). Empirisk rapport. Initiering av aktionslärande bland skolledare i Helsingborg. Tillgänglig via Skol- och fritidsförvaltningen. Houghton, W. (2004) Engineering Subject Centre Guide: Learning and Teaching Theory for Engineering Academics. Loughborough: HEA Engineering Subject Centre. Rönnerman, K., red. (2004) Aktionslärande i praktiken erfarenheter och reflektioner. Lund: Studentlitteratur. Tiller, T. (1999). Aktionslärande Forskande partnerskap i skolan. Stockholm: Runa förlag. Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Stockholm: Fritzes. Svensk författningssamling (2010). Skollagen. SFS (2010:800). Stockholm: Regeringskansliet. Wennergren, A-C. (2010) Tyst kunskap i ljuset av verksamhetsutveckling. I Ferm Thorgersen, C. & Karlsen, S., Music, education and innovation. Festschrift for Sture Brändström. Luleå: Luleå University of Technology.

40 LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR INVANDRADE AKADEMIKER GENOM SAMVERKAN MED ARBETSLIVET PATRICIA STAAF OCH LARS LINDHAGEN Patricia Staaf är fil. kand. i svenska som andraspråk och chef för Centrum för kompetensbreddning (CKB) vid Malmö högskola. CKB arbetar högskoleövergripande med frågor som breddad rekrytering och tillvaratagande av utländsk kompetens. Patricia är även licentiand i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet och ordförande i det nationella nätverket INCLUDE, som arbetar för frågor om inkludering och likabehandling inom högre utbildning. Lars Lindhagen är fil. kand. i beteendevetenskap och adjunkt på Centrum för kompetensbreddning vid Malmö högskola. Där undervisar han bland annat i karriärplanering och studieteknik. Han har sedan starten av Aspirantutbildningen vid MAH även arbetat med undervisning och handledning av programmets studenter och har ett övergripande ansvar för praktikanskaffningen inom ramen för detta program.

41 76 STAAF OCH LINDHAGEN LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR INVANDRADE AKADEMIKER STAAF OCH LINDHAGEN LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR INVANDRADE AKADEMIKER 77

42 78 STAAF OCH LINDHAGEN LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR INVANDRADE AKADEMIKER STAAF OCH LINDHAGEN LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR INVANDRADE AKADEMIKER 79 Akademisk komplettering genom samverkan med arbetsmarknaden Större flexibilitet ger ökat ansvar

43 80 STAAF OCH LINDHAGEN LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR INVANDRADE AKADEMIKER STAAF OCH LINDHAGEN LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖR INVANDRADE AKADEMIKER 81 Samverkan en framgångsfaktor

44 SAMVERKAN MELLAN KOMMUN OCH AKADEMI TRÄGEN VINNER PETER ARVEBRO Peter Arvebro är näringslivsutvecklare vid Helsingborgs stad och arbetar med frågor kring högre utbildning. Han har mångårig erfarenhet från högskolesektorn och en bakgrund som planeringskoordinator och näringslivssekreterare vid Malmö högskola.

45 84 PETER ARVEBRO SAMVERKAN MELLAN KOMMUN OCH AKADEMI TRÄGEN VINNER PETER ARVEBRO SAMVERKAN MELLAN KOMMUN OCH AKADEMI TRÄGEN VINNER 85

46 86 PETER ARVEBRO SAMVERKAN MELLAN KOMMUN OCH AKADEMI TRÄGEN VINNER 87

47 88

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant Samhällskontraktet Högskolan + kommunerna = sant FAKTA KARIN RÖDING Karin Röding är sedan våren 2011 rektor vid Mälardalens högskola. Hon har tidigare varit bland annat chef för Universitets- och högskoleenheten

Läs mer

Forskarkompetens på förvaltningsnivå som medel i skolutveckling

Forskarkompetens på förvaltningsnivå som medel i skolutveckling Forskarkompetens på förvaltningsnivå som medel i skolutveckling Seminarium Högskolan Kristianstad Skol- och fritidsförvaltningen, Helsingborgs Stad Johan Olsson Swanstein, Utvecklingschef Bakgrund Helsingborgs

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

Akademi och stad vänner för framgång Redaktörer: peter arvebro och sonja meksa. Akademi och stad vänner för framgång

Akademi och stad vänner för framgång Redaktörer: peter arvebro och sonja meksa. Akademi och stad vänner för framgång Akademi och stad vänner för framgång Redaktörer: peter arvebro och sonja meksa Akademi och stad vänner för framgång förord Denna antologi har arbetats fram som ett led i Helsingborgs stads ambition att

Läs mer

Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT

Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT Fortbildning för rektorer MÅLDOKUMENT Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

VKF-konferens Borås 10 mars 2016

VKF-konferens Borås 10 mars 2016 VKF-konferens Borås 10 mars 2016 Lena Lindhé Utvecklingsstrateg Nätverket Include Nationellt nätverk som arbetar med frågor om breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning. Nätverket

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

Riktlinjer för forskningsanknytning vid Högskolan i Halmstad. Beslutat av rektor , dnr L 2017/178.

Riktlinjer för forskningsanknytning vid Högskolan i Halmstad. Beslutat av rektor , dnr L 2017/178. Riktlinjer för forskningsanknytning vid Högskolan i Halmstad Beslutat av rektor 2019-01-15, dnr L 2017/178. Inledning I Högskolelagen (HL) framgår de bestämmelser som gäller för universitet och högskolor.

Läs mer

VÄLKOMNA - Högskolan som Drivkraft i Samhällsutvecklingen -

VÄLKOMNA - Högskolan som Drivkraft i Samhällsutvecklingen - VÄLKOMNA - Högskolan som Drivkraft i Samhällsutvecklingen - Ett inspel inför Forsknings- och Innovationspropositionen 2012 SUHFs arbetsgrupp: Johan Sterte Luleå tekniska universitet Jan-Otto Carlsson Uppsala

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

ETT STARKT MDH. Delprojekt: Styrgruppen för Ett starkt MDH

ETT STARKT MDH. Delprojekt: Styrgruppen för Ett starkt MDH ETT STARKT MDH Delprojekt: kraftsamling@mdh Styrgruppen för Ett starkt MDH 2011 12 09 1 UPPDRAG Att möta alla medarbetare för att: informera skapa dialog fånga upp idéer Tidsplan: Våren 2011: rektorsråd

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola

Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola 2015-11-10 Info om professionsutveckling för dig som ansvarar för ledning av förskola och skola Här info om möjligheter för utveckling och kvalificering för er som har ledningsfunktion inom förskola och

Läs mer

Statens skolverk 106 20 Stockholm

Statens skolverk 106 20 Stockholm Utbildningsdepartementet Regeringsbeslut I:44 2012-03-29 Statens skolverk 106 20 Stockholm U2011/4343/S U2011/7370/GV (delvis) U2012/2103/GV Uppdrag att svara för utbildning Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Remissvar Rektorn och styrkedjan (U 2015:22)

Remissvar Rektorn och styrkedjan (U 2015:22) Utbildningsdepartementet Stockholm 2015-09-22 103 33 Stockholm Remissvar Rektorn och styrkedjan (U 2015:22) Inledning Utredaren Olof Johansson har gedigen erfarenhet av frågorna kring skolans ledarskap.

Läs mer

Fritidshemmens nya läroplan. Varmt välkommen!

Fritidshemmens nya läroplan. Varmt välkommen! Fritidshemmens nya läroplan Varmt välkommen! Nya läroplanen 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 3. Förskoleklassen 4. Fritidshemmet 5. Kursplaner som kompletteras

Läs mer

Strategisk plan för samverkan med det omgivande samhället perioden

Strategisk plan för samverkan med det omgivande samhället perioden Sid 1 (10) Strategisk plan för samverkan med det omgivande samhället perioden 2009-2013 Fastställd av universitetsstyrelsen den 11 juni 2009 Sid 2 (10) Innehåll sid. 1. Uppdraget att samverka 3 2. Umeå

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer

Verksamhetsplan Centrum för Arbetsliv och vetenskap (CAV)

Verksamhetsplan Centrum för Arbetsliv och vetenskap (CAV) Bilaga 6 Verksamhetsplan 2017-2019 Centrum för Arbetsliv och vetenskap (CAV) CAV, Centrum för Arbetsliv och Vetenskap är en centrumbildning vid Högskolan i Borås (HB). CAVs vision är att bidra till ett

Läs mer

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5)

Kursplan. Personalarbetets teori, 15 högskolepoäng Personnel Work, Theory, 15 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Personalarbetets teori,

Läs mer

Avtal om Samhällskontraktet

Avtal om Samhällskontraktet 1 (5) Avtal om Samhällskontraktet 1 Parter 1. Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås ( MDH ) 2. Västerås kommun, genom dess kommunstyrelse, org.nr. 218000-2180 ( Västerås ) 3. Eskilstuna kommun

Läs mer

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet 2016-09-02 Sara Hägglund Mälardalens högskola Universitetsadjunkt i pedagogik Projektledare ELverket Vilka kunskaper,kompetenser/förmågor har

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Vad är entreprenöriellt lärande? Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.

Läs mer

Strategisk plan för Lunds Tekniska Högskola

Strategisk plan för Lunds Tekniska Högskola BESLUT 1 2007-05-08 Dnr LTH 2007/549 Rektor Strategisk plan för Lunds Tekniska Högskola 2007 2011 LTH:s strategiska plan baseras på LTH:s fyra huvuduppgifter: utbildning på grundnivå och avancerad nivå,

Läs mer

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH)

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH) OfStsf 96\tyYlA Uppsala "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Datum 2015-02-25 Diarienummer UBN-2015-0636 Utbildningsnämnden Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Hur når man hela vägen fram? Johannes Hagström Hållbarhetsstrateg

Hur når man hela vägen fram? Johannes Hagström Hållbarhetsstrateg Hur når man hela vägen fram? Johannes Hagström Hållbarhetsstrateg Avdelningen för hållbar utveckling arbetar med kunskapshöjning och förverkligande av en utveckling som tar hänsyn till människa, natur

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap

med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap 1 partnerskap Samverkan är viktigt för Malmö högskola. Vi samverkar aktivt med såväl näringsliv,

Läs mer

Matematikutveckling i Falu kommun en angelägenhet på alla nivåer. Helén Sterner Anna Teledahl Maria Sundström Daniela Johansson

Matematikutveckling i Falu kommun en angelägenhet på alla nivåer. Helén Sterner Anna Teledahl Maria Sundström Daniela Johansson Matematikutveckling i Falu kommun en angelägenhet på alla nivåer Helén Sterner Anna Teledahl Maria Sundström Daniela Johansson Innehåll av presentation Kommunens förutsättningar Implementering av Lgr 11

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Litteraturlista för Skolans samhällsuppdrag och organisation, 9VA202, 2018

Litteraturlista för Skolans samhällsuppdrag och organisation, 9VA202, 2018 1(5) Litteraturlista för Skolans samhällsuppdrag och organisation, 9VA202, 2018 Litteratur tillhörande ämnesdidaktiken tillkommer, se Lisam Berg, Gunnar (2003) Att förstå skolan. En teori om skolan som

Läs mer

Integration av forskning i undervisningen. PiteSkolforsk

Integration av forskning i undervisningen. PiteSkolforsk Integration av forskning i undervisningen PiteSkolforsk Ulrika Bergmark, skolforskare Bakgrund Riksbankens jubileumsfond Flexitforskaranställning Bygga broar mellan akademi och olika organisationer samt

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Matematikutvecklarna

Matematikutvecklarna En idé om hur Regionalt Utvecklingscentrum vid Högskolan i Halmstad kan stödja matematikutvecklarna i Halmstad, Ängelholm, Varberg, Hylte, Båstad, Laholm och Falkenberg Vi samverkar med Kommunerna utvecklingsledare/kvalitetsutvecklare

Läs mer

Skolledarskap, Rektorsprogrammet

Skolledarskap, Rektorsprogrammet Sid 1 (5) Skolledarskap, Rektorsprogrammet Förväntad läsning Ahrenfelt, Bo (2013). Förändring som tillstånd: Att leda förändrings- och utvecklingsarbete i företag och organisationer (3:e uppl. kapitel

Läs mer

SGSKO, Kandidatprogram i strategisk kommunikation, 180 högskolepoäng Bachelor of Science Programme in Strategic Communication, 180 credits

SGSKO, Kandidatprogram i strategisk kommunikation, 180 högskolepoäng Bachelor of Science Programme in Strategic Communication, 180 credits Samhällsvetenskapliga fakulteten SGSKO, Kandidatprogram i strategisk kommunikation, 180 högskolepoäng Bachelor of Science Programme in Strategic Communication, 180 credits Program utan akademiska förkunskapskrav

Läs mer

Strategisk plan MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ LUNDS UNIVERSITET

Strategisk plan MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ LUNDS UNIVERSITET Strategisk plan 2017 2021 MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ LUNDS UNIVERSITET Innehåll Inledning... 3 Uppdrag... 3 Bakgrund... 3 Vision... 4 Kvalitet i utbildning och forskning... 6 Utbildning och forskning i relation

Läs mer

Centrum för Arbetsliv och vetenskap (CAV) Verksamhetsplan för

Centrum för Arbetsliv och vetenskap (CAV) Verksamhetsplan för Bilaga 6 Dnr: 695-16 Centrum för Arbetsliv och vetenskap (CAV) Verksamhetsplan för 2017-2019 CAV, Centrum för Arbetsliv och Vetenskap är en centrumbildning vid Högskolan i Borås (HB). CAVs devis är Samverkan

Läs mer

Kvalitetsgranskning av examensarbeten referenser i examensarbeten på sjuksköterske- och lärarutbildningen

Kvalitetsgranskning av examensarbeten referenser i examensarbeten på sjuksköterske- och lärarutbildningen Kvalitetsgranskning av examensarbeten referenser i examensarbeten på sjuksköterske- och lärarutbildningen Bakgrund Under höstterminen 2008 har det genomförts en extern granskning av examensarbeten på de

Läs mer

Samhälle, interkulturalitet, ledarskap och utvärdering (SILU)

Samhälle, interkulturalitet, ledarskap och utvärdering (SILU) Samhälle, interkulturalitet, ledarskap och utvärdering (SILU) Niclas Månsson Docent i pedagogik Mälardalens högskola MKL-DAGARNA 2014 Hans-Olof Gustavsson Lektor i pedagogik Mälardalens högskola 2014-11-19

Läs mer

Erfarenheter av en skola på vetenskaplig grund en (kritisk) betraktelse

Erfarenheter av en skola på vetenskaplig grund en (kritisk) betraktelse Erfarenheter av en skola på vetenskaplig grund en (kritisk) betraktelse Vetenskaplig grund Vetenskap handlar om ett systematiskt utforskande av tillvaron vars yttersta mål är att ge en förståelse för och

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Processledarutbildning. Modul 5 Utveckling och analys hösten 2015

Processledarutbildning. Modul 5 Utveckling och analys hösten 2015 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSAVDELNINGEN Processledarutbildning Modul 5 Utveckling och analys hösten 2015 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN HR TEAM LEDAR- OCH ORG. UTVECKLING 2015-08-27 Lisbeth

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

Kursdokument Värdegrund och likabehandling i teori och praktik 7.5 hp

Kursdokument Värdegrund och likabehandling i teori och praktik 7.5 hp Kursdokument Värdegrund och likabehandling i teori och praktik 7.5 hp Kursens syfte är att fördjupa deltagarnas kunskaper inom området värdegrund med speciellt fokus på diskriminering, kränkning och mobbning

Läs mer

Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp

Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Pedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp Education MA, Educational Science for Primary School Teacher Education Programme 1-3, Preschool,

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Lic-Forskarskola för lärare och förskollärare: Vetenskapen i skolan skolan i vetenskapssamhället (CSIS)

Lic-Forskarskola för lärare och förskollärare: Vetenskapen i skolan skolan i vetenskapssamhället (CSIS) Lic-Forskarskola för lärare och förskollärare: Vetenskapen i skolan skolan i vetenskapssamhället (CSIS) Lunds universitet /Campus Helsingborg Malmö högskola Högskolan Kristianstad Högskolan i Halmstad

Läs mer

Praxisnära forskning. TITLE Cover page

Praxisnära forskning. TITLE Cover page Praxisnära forskning TITLE Cover page En lärares lyckade lopp till ett lockande lektorat Helena Sagar Lärare NO och teknik Lektor Kullaviksskolan Lopp? En kommentar på Facebook från en joggingkompis i

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem Umeå universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@hsv.se

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

FÖRSTE LÄRARE I KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

FÖRSTE LÄRARE I KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN FÖRSTE LÄRARE I KLIPPANS KOMMUN - BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Vision: En förskola och skola att längta till... Klippan som skolkommun Klippan har som mål att

Läs mer

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remiss 2017-07-18 U2017/03082/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remissinstanser 1 Myndigheten för delaktighet 2 Statens skolverk

Läs mer

Hur kan arbetet kring hälsa och lärande systematiseras för ökad måluppfyllelse?

Hur kan arbetet kring hälsa och lärande systematiseras för ökad måluppfyllelse? Hur kan arbetet kring hälsa och lärande systematiseras för ökad måluppfyllelse? Nationellt identifierade behov Utmaningar Hur kan arbetet kring hälsa och lärande systematiseras för ökad måluppfyllelse?

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Utvärdering av Sveriges universitet och högskolor

Utvärdering av Sveriges universitet och högskolor Utvärdering av Sveriges universitet och högskolor Göran Finnveden Professor, Vice-rektor för hållbar utveckling Ordförande i UKÄ:s bedömargrupp för tematisk utvärdering om hållbar utveckling Tematisk utvärdering

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

ULFförsöksverksamhet. - uppdrag

ULFförsöksverksamhet. - uppdrag ULF-AVTAL ULFförsöksverksamhet - uppdrag Försöksverksamheten syftar till att skapa långsiktigt hållbara strukturer som vilar på tre ben: Forskning - skolverksamhet - lärarutbildning Att planera och genomföra

Läs mer

Remiss av betänkandet En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3)

Remiss av betänkandet En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3) Remiss 2018-03-07 U2018/00382/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Kansliråd Helena Mähler Lejon 08-405 48 29 Remiss av betänkandet En strategisk agenda för internationalisering

Läs mer

Goda exempel på breddad rekrytering och breddat deltagande Malmö högskola

Goda exempel på breddad rekrytering och breddat deltagande Malmö högskola Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Kommunikatör Charlotte Löfgren 010-470 03 61 072 572 05 36 PM Datum 2016-04-18 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111

Läs mer

PDG523 Pedagogisk verksamhetsutveckling genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng

PDG523 Pedagogisk verksamhetsutveckling genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng 1 / 6 Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG523 Pedagogisk verksamhetsutveckling genom aktionsforskning, 7,5 högskolepoäng Schooldevelopment through action research, 7,5 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Beslut om tillstånd att utfärda grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem Högskolan i Gävle Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Jana Hejzlar 08-563 088 19 Jana.Hejzlar@hsv.se

Läs mer

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA!

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Förskole konferens 3 juni 2014 Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Vardag, vetenskap och vision hur möts de i förskolan? Serie med fem seminarier december 2013 april 2014 - Dokumentation

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

PROGRAM FORSKARE + MOBILITET + SAMVERKAN = KREATIV MILJÖ?

PROGRAM FORSKARE + MOBILITET + SAMVERKAN = KREATIV MILJÖ? PROGRAM FORSKARE + MOBILITET + SAMVERKAN = KREATIV MILJÖ? STOCKHOLM MEETING 27 SEPTEMBER 2012 PROGRAM Moderator: K-G Bergström 13:30 Agneta Bladh, Vetenskap & Allmänhet (VA) och Barbara Cannon, Kungl.

Läs mer

Plan för utbildningsförvaltningens FoU-arbete

Plan för utbildningsförvaltningens FoU-arbete 5075 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning/fou-enheten PM Sida 1 (5) 2018-03-15 Plan för utbildningsförvaltningens FoU-arbete Utbildningsförvaltningens arbete med forskning

Läs mer

LÄRARES LEDARSKAP. profession och etik i praktiken. En vidareutbildning med högskolepoäng för gymnasielärare. En samproduktion av

LÄRARES LEDARSKAP. profession och etik i praktiken. En vidareutbildning med högskolepoäng för gymnasielärare. En samproduktion av LÄRARES LEDARSKAP profession och etik i praktiken En vidareutbildning med högskolepoäng för gymnasielärare En samproduktion av Nu välkomnar vi dig som gymnasielärare till en helt ny vidareutbildning i

Läs mer

Vårt ansvar! nå högre måluppfyllelse för eleverna forma en förskola och skola som äger förmåga att vara relevant för sin samtid och kanske spjutspets mot en mer osäker framtid skapa en organisation som

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 215-4-23 Innehåll Bakgrund 3 Ale 4 Alingsås 5 Göteborgs Stad 6 Härryda 7 Kungsbacka 8 Lerum 9 Mölndal

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer

Verksamhetsinriktning SULF:s kongress 2018 Bilaga 19. Förbundsstyrelsens proposition

Verksamhetsinriktning SULF:s kongress 2018 Bilaga 19. Förbundsstyrelsens proposition SULF:s kongress 2018 Bilaga 19 Förbundsstyrelsens proposition Verksamhetsinriktning 2019-2021 Utgångspunkten för verksamhetsinriktningen för kongressperioden är SULF:s vision I mänsklighetens tjänst: Högre

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 2010

GÖTEBORGS UNIVERSITET 2010 GÖTEBORGS UNIVERSITET 2010 Ett av de stora och mest vitala i Europa med hög kvalitet i forskning och utbildning. ing. En kreativ och spännande nde mötesplats för många vetenskaper. Mitt i staden och i

Läs mer

Ramverk för kvalitetssäkring av forskning - en idéskiss

Ramverk för kvalitetssäkring av forskning - en idéskiss Ramverk för kvalitetssäkring av forskning - en idéskiss Åsa Kettis Avdelningen för kvalitetsutveckling Uppsala universitet Utveckling av kvalitetssystem för forskningen V SUHF 2018-05-13 Disclaimer Idéskissen

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m. Regeringsbeslut I:1 2015-01-15 U2015/191/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Forskning och utbildning i samspel utbildningens forskningsanknytning och forskningens utbildningsanknytning

Forskning och utbildning i samspel utbildningens forskningsanknytning och forskningens utbildningsanknytning Grundutbildningsberedningen Sven-Åke Lindgren Karin Kjellgren Maxim Fris FÖRSLAG 1 / 5 2008-08-26 dnr G 8 3348/08 Forskning och utbildning i samspel utbildningens forskningsanknytning och forskningens

Läs mer

Stöd eller styrning- En analys av Skolverkets stödmaterial för förskoleklassen

Stöd eller styrning- En analys av Skolverkets stödmaterial för förskoleklassen Stöd eller styrning- En analys av Skolverkets stödmaterial för förskoleklassen Maria Simonsson och Lina Lago, Linköpings universitet Sexton år efter att förskoleklassen införs som en egen skolform ger

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Förskollärare, 15 hp

Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Förskollärare, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Förskollärare, 15 hp Education (A), Educational Science II, Pre-school Teacher 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

kunskap personal kvalitet kompetens bibliotekarie personal kunskap folkbildning

kunskap personal kvalitet kompetens bibliotekarie personal kunskap folkbildning ning kunskap biblio kvalitet forsk bibliotekarie kompetens k folkbildning kunskap Bibliotek en kraft för förändring 2017 beslutade Svensk biblioteksförenings årsmöte att ta fram en vision för biblioteksväsendet.

Läs mer

IT som pedagogisk resurs när förskola/skola möter högskoleutbildning

IT som pedagogisk resurs när förskola/skola möter högskoleutbildning IT som pedagogisk resurs när förskola/skola möter högskoleutbildning En studie om ett utvecklingsarbete med syfte att stärka IT i lärarutbildningen Susanne Gustavsson Elisabeth Insulander susanne.gustavsson@his.se

Läs mer

Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet

Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet ANTAL OMRÄKN.- ANTAL HELÅRS- DUBBEL- LÄROSÄTE UTBILDNING/EXAMEN EXAMINA FAKTOR EKVIVALENTER EXAMINA Uppsala universitet

Läs mer

Framtiden är skriven i kod. Gabriel Modéus, Generalsekreterare, Swedsoft Diana Unander Nordle, Styrelseledamot, Swedsoft

Framtiden är skriven i kod. Gabriel Modéus, Generalsekreterare, Swedsoft Diana Unander Nordle, Styrelseledamot, Swedsoft Framtiden är skriven i kod Gabriel Modéus, Generalsekreterare, Swedsoft Diana Unander Nordle, Styrelseledamot, Swedsoft 2017-10-26 Swedsoft Oberoende ideell förening Medlemmar från näringsliv, offentlig

Läs mer

Academic Rights Watch och hoten mot den akademiska friheten i Sverige. Guy Madison

Academic Rights Watch och hoten mot den akademiska friheten i Sverige. Guy Madison Academic Rights Watch och hoten mot den akademiska friheten i Sverige Guy Madison 2 3 Academic Rights Watch JO-anmäler Högskolan Dalarna: professors rättssäkerhet satt ur spel Vid Högskolan Dalarna får

Läs mer

Peter Östlund undervisningsråd

Peter Östlund undervisningsråd Peter Östlund undervisningsråd Ett omfattande paket med flera inslag Fortbildning för att utveckla undervisningen mer katederundervisning, 800 Mkr Lärarlyftet II (ma-delen), 400 Mkr Vidareutbildning av

Läs mer