Tema : Den digitala skolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema : Den digitala skolan"

Transkript

1 4 Nummer Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet APRIL 2013 Tema : Den digitala skolan Digital kompetens hos både lärare och elever gör klassrummet större. I det här numret sätter vi fokus på digitaliseringen och tipsar om hur du och dina kollegor kan arbeta med digitala metoder tillsammans med era elever. Läs mer sid 2-5 Allt detta ingår i ditt medlemskap : Lärarkvällar na Sex steg för en bättre Så ska legitimationstjänstefördelning 13 reformen ändras 14 Som medlem i Lärarförbu du många ndet får förmåner som gör stor skillnad i din vilka de är vardag. Se till att du så att du kan vet när du behöver utnyttja dem dem de medlemsav ingår i din gift! Affischer att sätta upp Kunskapsföreläsningar som ger dig en roligare, enklare och inspirerande mer vardag. Två tidningar Alla medlemmar får Lärarnas direkt hem tidning i Pedagogiska brevlådan 20 ggr/år och magasinet 4 ggr/år. Juridiskt stöd Luddiga avtal, eller hot om trakasserier våld? Lärarförbundets jurister är alltid på din sida. Verktyg Behöver du ett bollplank? Ring Min kollega! Min arbetstid Konkret hjälp se svagheter att fördela arbetstiden, och hantera toppar. Kunskap Min trygghet utan extra I ditt medlemskap kostnad kurser, seminarier ingår många olika och utbildningar för lärare och former, studie-skolledare i alla skoloch yrkesvägledare och lärarstudenter. Enkelt verktyg som hjälper få rätt ersättning dig att och rätt skyddsnät. Min lön Håll koll på jämför meddin löneutveckling medlemmars andra löner och andra orter. Förmånliga Som medlem har du chansen prata med att en lärare eller erfaren, engagerad ge dig stöd skolledare som kan i undervisning,frågor runt din föräldrakon eller yrkesetiska takter kan vara anonym frågor. Och du om du vill. (Din avdelning eller medlems service tar som vanligt om frågor hand runt din anställning eller medlemskap.) Lärarmötet är en heldagsaktivitet som ger dig möjligheter till reflektion, och samtal lärande andra lärare.med Rabatt på Medlemskor t med MasterCard Lärarförbundets medlemskort MasterCard med större frihet.ger dig böcker Utnyttja förmånliga erbjudanden och rabatter på böcker Lärarförbundets från förlag. försäkringar Rabatt och bra fallsförsäkring, villkor för olyckssjukförsäkring hemförsäkring, och livförsäkring. Nationalency klopedin och andra är en naturligfaktakällor del av ditt medlemskap. Semesterboe nde Rabatter på boende bådekryssningar och semesteri Sverige och utomlands. Kollektivavta let! Ger dig både trygghet klirr i kassan och reglerar övertid, pension, bland annat reseersättning, inflytande och sjukersättning. Bolån Nu kan du som är medlem i Lärarförbundet söka om bolån anhos SEB till en extra förmånlig ränta. Erbjudandet gäller dig och din eventuella medlåntagare som har eller väljer SEB som huvudbank. Stipendier Lärarstudent, eller fackligt licentiat, doktorand aktiv medlem? Sök våra stipendier. Skräddarsytt Byt lägenhet med en kollega i Frankrike en eller fl under era veckor. Spara med Lärarkontot Förmånligt sparande LIC banktjänster. via Bra villkor i Lärarlånet Låna till förmånliga villkor via LIC banktjänster. pensionsspa Spara till rande livet lärarfonder efter arbetslivet i Svenska pension somså att du får en så bra möjligt. Diskussionsf Håll dig ajour, orum med kollegor tyck till och diskutera på lararforbundet.s e Förmånliga prenumeratio ner Utöver de två medlemskap tidningarna som får du erbjudan ingår i ditt mycket förmånligt de att till ett pris prenumerera en eller fl era på ämnes- och av Lärarförbundets skolformstidnin 10 olika gar. Inkomstförsä kring Ingår i din medlemsavgift skillnaden och täcker mellan a-kassans verkliga lön tak och din om du skulle bli arbetslös. Matnytt Beställ lararforbund et.se Myllrande webb med bloggar, debattinlägg, nyheter, förhandlingstips kalendarier,, etc. Fråga webbombuds Ställ frågor mannen Har du frågor du får snabbtom din lön och anställning; om ditt medlemskap svar av erfarna Är du inte ombudsmän. medlem ännu?? Hör Välkommen gärna av dig till lararforbun SMS:a LÄRARE vår medlemsser det.se vice på [mellanslag] 03 förnamn efternamn 03. till igt materia l rapporter tionsskrif ter, affi, inspiraoch broschyre scher från Lärarförb r direkt undet.

2 Tema: Den digitala skolan Tre viktiga steg mot en Många lärare och skolledare jobbar aktivt och framgångsrikt med digitala verktyg. Digitaliseringen av DIGITAL SKOLA skolan är en central fråga för Lärarförbundet som pekar ut tre områden där det krävs tydliga förändringar om den svenska skolan ska bli digital på riktigt. Nationell strategi. Det krävs en tydlig nationell strategi som pekar ut skolans riktining för det digitala lärandet. Hur ser ambitionerna och målsättningarna ut för den digitala skolan? Det krävs också en tydlig ansvarsfördelning: vilket är huvudmännens, skolledarnas respektive lärarnas ansvar? Likvärdighet. Skillnaderna är stora mellan kommuner och huvudmän när det gäller ambitionerna att utveckla digitala verktyg i skolan. Det är också stora skillnader i barns och ungdomars förutsättningar beroende på om det finns datorer, surfplattor och annan digital utrustning i deras hemmiljö. Skolans uppgift är att kompensera för just denna typ av skillnader i elevernas bakgrund, ge alla likvärdiga chanser och förbereda dem för ett digitalt kunskapssamhälle. Idag anser 9 av 10 föräldrar att deras barn får sin digitala kompetens hemifrån, enligt en ny undersökning som Lärarförbundet har gjort. Kompetensutveckling. Det är en grundförutsättning att alla lärare måste ha en egen dator och alla elever måste få tillgång till modern, digital teknik som datorer, surfplattor och så vidare. Att ha eller inte ha digitala verktyg ska inte få begränsa lärarens val av pedagogisk metod, utan läraren måste ges möjlighet att välja det som man själv bedömer ger den bästa undervisningen. Därför räcker det inte med investeringar i utrustning och teknik. Lärarna behöver få möjlighet till kontinuerlig utveckling av sin it-kompetens och få möjlighet att utveckla sitt pedagogiska arbete med digitala verktyg. I det här numret av Lärarfackligt får du fakta, inspiration och idéer på temat digitalisering. Hör gärna av dig om du har fler förslag på metoder eller verktyg som du tycker att vi ska lyfta fram! 2

3 På SETT träffade vi Guldäpplevinnaren Ulrika Ryan som berättade om hur hon jobbar med digitala verktyg och internet i sin undervisning: Tema: Den digitala skolan Så jobbar Ulrika Ryan med digitala verktyg I matematiken kan det dels handla om att skilja på matematiken och motoriken. För en del elever som har svårt med motoriken är det bra att få fokusera på en sak i taget. Vi har använt mattespel som finns gratis på internet för att automatisera matematikkunskaperna och vi filmar eleverna när de gör en uppgift för att de ska öva sig på att uttrycka matematik, en av de förmågor som eleverna ska lära sig enligt läroplanen. Eleverna får också spela ett spel och sedan diskutera två och två kring hur de ska tänka för att lyckas i just det spelet, vilket övar upp förmågan att tänka strategiskt. Vi har även arbetat med programmering, en form av tillämpad matematik vilket gör matematiken mer verklig. Ulrika Ryan, lärare på Byskolan i Lund och vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet. Vilka hinder har du stött på? Kommunens it-avdelning vill ha kontroll över datorerna och vilka program som kan installeras, vilket kan försvåra mitt arbete som pedagog. Ett annat hinder är vanans makt, det är lätt att fortsätta i gamla hjulspår, därför måste man hela tiden utmana sig själv som pedagog. Vilka tips kan du ge till andra lärare som vill använda digitala verktyg och internet i undervisningen? Börja! Det är bara att sätta igång och prova sig fram. Och man måste inte göra allt på en gång. Det är också viktigt att ha en idé kring matematiklärandet. Att utgå ifrån det matematiska innehållet och sedan fundera över på vilket sätt de digitala verktygen kan användas för att stärka elevernas lärande. Ulrika Ryan är en av föreläsarna på Lärarförbundets mötesplats under konferensen Framtidens lärande. Se annons på sidan 6. Hur ser det ut i kommunerna? It i skolan är inget it-projekt, det handlar om skolutveckling, och den stora utmaningen är att använda tekniken som på rätt sätt. Det konstaterar Johan Wahlström, skolansvarig på Center för esamhället. Det är inte helt enkelt att ge en exakt bild av hur långt kommunerna har kommit när det gäller digitaliseringen av skolan. Mellan tummen och pekfingret skulle jag säga att en tredjedel av kommunerna satsar, en tredjedel jobbar med de här frågorna för att de måste och så finns det kommuner där det inte händer något alls, säger Johan Wahlström från Centrer för esamhället som drivs av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Några kommuner har kommit nästan så långt som man kan komma. Där finns stor vilja, fortbildning, teknik och en hög målbild och de har tagit sig igenom både organisatoriska och tekniska vägval en resa som tar ungefär fem år. Tåget har börjat rulla I de kommuner som inte arbetar strategiskt med it i skolan saknas både politiska beslut och ansvariga tjänstemän på förvaltningen. Rektorerna står utan stöttning. De kommunerna förstår inte att tåget har börjat rulla, att deras skolors pedagogiska verksamhet kommer att förändras utifrån krav som samhället ställer. Och det man måste höja en varningsflagga för är ju: vad händer med likvärdigheten? Det är här som Center för esamhället kommer in. Arbetet handlar i första hand om att skapa regionala nätverk mellan personer på förvaltningsnivå som jobbar strategiskt med it i kommunerna. Vi är ju bara tio personer, så vi kan inte nå alla i 290 kommuner. Men vi arbetar med att koppla ihop dem som ska lägga ramar och strategier och vi pratar om vilka beslut man ska fatta. Skolledarna är en också en viktig faktor för utvecklingen, menar Johan Wahlström. Finns det inte en aktiv skolledning är det svårt att nå fram med förändringar. Hans tips till dig som är lärare är att fråga efter det du själv behöver, ett trådlöst nätverk, till exempel. Eller om alla inte har tillgång till datorer fundera över om det går att lösa på något annat sätt. 3

4 Tema: Den digitala skolan SETT och hört på Kistamässan SETT-dagarna innebar mycket inspiration, många intryck och möten. Översta raden från vänster: Lärarkanalen var på plats och intervjuade föreläsare och deltagare. Gå in på lärarkanalen.se för att se intervjuerna. + Ett ActiveTable vid mässhallens ingång väckte många besökares nyfikenhet, däribland Jens Olsen och Tom Planch från Danmark, som besökte SETT för att hämta inspiration för hur de kan implementera ipads i undervisningen på ett meningsfullt sätt. + I montern Bloggers corner hade olika bloggare bjudits in att delta. Här satt bland annat gymnasieeleven och föreläsaren Elias Giertz och skrev på sin blogg Giertz.me. Undre raden från vänster: Musikläraren Martil Milsgels diskuterade hur mac-datorer och lagring i datorer fungerar i undervisningen med Daniel Norberg från Macforum. + Läraren Erika Kyrk Seger pratade om matematik och belöningar i appanvändning med app-utvecklaren Eva Björklund och Pascal Eisenring från Lärarförbundet. + Diskussion i Lärarförbundets mötesplats på SETT. Vi ställde några frågor till fyra medlemmar som besökte SETT-dagarna: 1. Hur går det med digitaliseringen på din skola? 2. Hur ser datortätheten ut på din skola? 3. Vad skulle ni behöva mer? Lotta Lekander, skolledare på Jättestenskolan i Göteborg. 1. Vi har hårdvaran men behöver få in den som en naturlig del av undervisningen. 2. Alla pedagoger har en egen dator. Vi har ungefär en dator per tredje elev. Sedan har alla i årskurs två varsin platta. 3. Vi vill köpa in ett digitalt läromedel men det är inte kompatibelt med våra ipads än så vi väntar på det. Evelyn Virgo, gymnasiesärskollärare på Arlandagymnasiet i Sigtuna. 1. Det går bra. Vi har fått plattor och en smartboard är på väg. 2. Alla lärare har varsin dator. Våra särskolelever har inte varsin dator, men det är för att de inte behöver det. Övriga elever på skolan har en egen dator, och i vissa klasser har de varsin platta. 3. I nuläget är jag nöjd. Men digitala läromedel vore bra och stöd i hur vi som lärare ska dokumentera den digitala undervisningen. Henrik Emanuelsson, Alneskolan, Örnsköldsvik. 1. Jag och min kollega hoppas att vi kommer få en-till-en-lösning i vår 1:a nästa år. 2. Vi har åtta bärbara datorer och tre stationära på en klass. 3. Surfplattor fattas, det skulle vi gärna vilja ha. Petra Rundby, Kannebäcksskolan i Västra Göteborg 1. Ganska bra, men det behövs alltid mer pengar. Vi har smartboards, macbook, ipads och dokumentkameror. 2. Alla stationära datorer har tyvärr tagits bort. Nu finns en bärbar dator till varje lärare plus tio bärbara datorer som går att låna ut till eleverna. Genom ett projekt har även en av klasserna en dator per elev. 3. Vi skulle behöva pengar till ny teknik, plattor och smartboards i alla klassrum skulle vi vilja ha. 4

5 Tema: Den digitala skolan Tips på Lärarkanalen: Digitala verktyg i skolan Martin Braekken Fernström, vinnare av Scandinavian Learning Awards 2013, tipsar om sina fem bästa digitala verktyg i undervisningen. Se honom och andra berätta om sina digitala tips på lararkanalen.se 1. Surfplatta/dator/smart telefon Vi måste göra klassrummet större än väggarna så därför behöver jag och mina elever något som kan hantera webb - surfplattor, datorer eller smarta telefoner. Vi behöver kunna kommunicera via mejl, skriva på webbsidor och på andra sätt använda internet. 2. Kamera/smart telefon Nummer två måste självklart bli någonting med en kamera i. Jag vill kunna fotografera min undervisning och jag vill att mina elever ska kunna fotografera saker för att komma ihåg och för att dela. 3. Ett twitterkonto per elev Mina elever behöver kunna kommunicera med andra, därför behöver de också ett Twitterkonto var. Jag vill att de ska kunna kommunicera med varandra, jag vill att de ska kunna lyssna på politiker, artister och konstnärer och att politiker, artister och konstnärer ska kunna lyssna på dem. 4. imovie eller liknande för att spela in och redigera rörliga bilder För mig är det svårt att klara mig utan videoredigeringsprogrammet imovie. Att göra film, bildspel och bildspelsradio är ett av de absolut bästa redovisningssätten. Fördelen med det är också att materialet är färdigt att sprida. 5. Projektor eller tv Och så behöver vi kunna dela allt det här i klassrummet med hjälp av en projektor eller en tv istället för att sitta i våra egna anteckningar. När vi samarbetar med grejer i vårt klassrum blir vi en kollektiv lärmaskin som är helt omöjlig att stoppa! Tipsa om dina bästa digitala verktyg på Twitter på #bästaverktygen. Hämta digitala tips i filmer på lararkanalen.se Film 1 (överst från vänster) Martin Braekken Fernström tipsar om sina bästa digitala verktyg. Film 2: Ida Aspviken berättar om varför hon gillar Twitter och hur man kan komma igång Film 3: Ulrika Ryan berättar om hur och varför hon använder digitala verktyg i sin matematikundervisning. Film 4 Jacob Möllstam tipsar om hur du kan använda sociala medier i undervisningen och berättar om hur han arbetat med Facebook, Minecraft och Moviestarplanet. Film 5: Malin Stensdotter berättar om sitt arbete med en blogg i klassrummet och vad ett arbete med webbpublicering på internet tillför skolarbetet. Film 6: Jan Ainali från Wikipedia berättar om hur Wikipedia fungerar och hur du kan använda det i skolan. 5

6 Waterfront, Stockholm maj 2013 En mötesplats kring digital skolutveckling idag. Här möts skola, myndigheter, politiker, forskare och it-bransch. Lärarförbundet finns på plats under konferensen maj. Träffa oss och inspireras av våra föreläsare som alla arbetat framgångsrikt med digitala verktyg och internet i skolan. Lärare, skolledare, forskare och en it-chef delar med sig av sina pedagogiska metoder och erfarenheter. MÖT TRE GULDÄPPLEVINNARE MARIE ANDERSSON berättar om hur hennes elever har utvecklat egna appar genom ett samarbete med studenter på programmeringskursen vid högskolan på Gotland. CHRISTINA LÖFVING berättar om hur arbetet med en blogg i tidiga skolår fått elevernas läs- och skrivutveckling att ta fart. Hon berättar också hur du tar bloggen ett steg vidare. ULRIKA RYAN berättar om hur hon utvecklat och använt digitala verktyg i sin matematikundervisning och hur det stimulerat elevernas matematikinlärning. Digitalisering är en av de viktigaste frågorna för att skapa en modern skola. Digital kompetens hos både lärare och elever öppnar världen, ger en mer innovativ undervisning och breddar hela skolans kompetens. Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande. 6 lararforbundet.se/framlar

7 Nu lyfter vi fram våra medlemsförmåner Vi har tagit fram en snygg affisch som har med (i stort sett) alla förmåner. Sedan är tanken att i omgångar lyfta ut några förmåner och göra extra reklam för dessa. Här kan du som ombud göra en stor insats genom att sätta upp och sprida våra affischer! Först ut är bolåneerbjudandet från SEB och Min Kollega. Materialet om medlemsförmåner beställs i Materialkatalogen. Det här kan ni beställa: Affisch (Kolla under kategori Affischer i Materialkatalogen) A3 Affisch Medlemsförmåner A3 Affisch Min Kollega A3 Affisch Bolånerbjudande via SEB Flyers (Kolla under kategori Flyers med mera i Materialkatalogen) A5 flyer Min Kollega A5 flyer Bolån via SEB Visitkort (Kolla under kategori Visitkort i Materialkatalogen) Visitkort Min Kollega Frågor om materialet? Kontakta Fredrik Sörbacken på Kommunikationsavdelningen, alt

8 Håll koll på din löneutveckling jämför med andra medlemmars löner och andra orter. Min lön Enkelt verktyg som hjälper dig att få rätt ersättning och rätt skyddsnät. Min trygghet Konkret hjälp att fördela arbetstiden, se svagheter och hantera toppar. Min arbetstid Verktyg Utnyttja förmånliga erbjudanden och rabatter på böcker från Lärarförbundets förlag. Alla medlemmar får Lärarnas tidning direkt hem i brevlådan 20 ggr/år och Pedagogiska magasinet 4 ggr/år. Två tidningar Rabatt på böcker Som medlem i Lärarförbundet får du många förmåner som gör stor skillnad i din vardag. Se till att du vet vilka de är så att du kan utnyttja dem när du behöver dem de ingår i din medlemsavgift! är en heldagsaktivitet som ger dig möjligheter till reflektion, lärande och samtal med andra lärare. Lärarmötet I ditt medlemskap ingår många olika kurser, seminarier och utbildningar för lärare och skolledare i alla skolformer, studie- och yrkesvägledare och lärarstudenter. Kunskap utan extra kostnad Luddiga avtal, trakasserier eller hot om våld? Lärarförbundets jurister är alltid på din sida. Juridiskt stöd Lärarförbundets medlemskort med MasterCard ger dig större frihet. Medlemskort med MasterCard Som medlem har du chansen att prata med en erfaren, engagerad lärare eller skolledare som kan ge dig stöd i frågor runt din undervisning, föräldrakontakter eller yrkesetiska frågor. Och du kan vara anonym om du vill. (Din avdelning eller medlemsservice tar som vanligt hand om frågor runt din anställning eller medlemskap.) Behöver du ett bollplank? Ring Min kollega! Kunskapsföreläsningar som ger dig en roligare, enklare och mer inspirerande vardag. Lärarkvällarna Allt detta ingår i ditt medlemskap: 8

9 9 Myllrande webb med nyheter, bloggar, debattinlägg, kalendarier, förhandlingstips, etc. lararforbundet.se Ingår i din medlemsavgift och täcker skillnaden mellan a-kassans tak och din verkliga lön om du skulle bli arbetslös. Ställ frågor om din lön och anställning; du får snabbt svar av erfarna ombudsmän. Fråga webbombudsmannen Spara till livet efter arbetslivet i Svenska lärarfonder så att du får en så bra pension som möjligt. Skräddarsytt pensionssparande Låna till förmånliga villkor via LIC banktjänster. Bra villkor i Lärarlånet Förmånligt sparande via LIC banktjänster. Spara med Lärarkontot Rabatter på kryssningar och semesterboende både i Sverige och utomlands. Semesterboende Har du frågor om ditt medlemskap? Hör gärna av dig till vår medlemsservice på Är du inte medlem ännu? Välkommen SMS:a LÄRARE [mellanslag] förnamn efternamn till lararforbundet.se Utöver de två tidningarna som ingår i ditt medlemskap får du erbjudande att till ett mycket förmånligt pris prenumerera på en eller flera av Lärarförbundets 10 olika ämnes- och skolformstidningar. Förmånliga prenumerationer Lärarstudent, licentiat, doktorand eller fackligt aktiv medlem? Sök våra stipendier. Stipendier Nu kan du som är medlem i Lärarförbundet ansöka om bolån hos SEB till en extra förmånlig ränta. Erbjudandet gäller dig och din eventuella medlåntagare som har eller väljer SEB som huvudbank. Bolån Inkomstförsäkring och andra faktakällor är en naturlig del av ditt medlemskap. Ger dig både klirr i kassan och trygghet reglerar bland annat övertid, pension, reseersättning, inflytande och sjukersättning. Kollektivavtalet! Rabatt och bra villkor för olycksfallsförsäkring, hemförsäkring, sjukförsäkring och livförsäkring. Förmånliga försäkringar Nationalencyklopedin Matnyttigt m ater ial Beställ rappor ter, inspirationsskrifter, affi och broschyrer scher di från Lärarförb rekt undet. Håll dig ajour, tyck till och diskutera med kollegor på lararforbundet.se Diskussionsforum med en kollega i Frankrike under en eller flera veckor. Byt lägenhet

10 10

11 FÖRMÅNLIGA LÅNEVILLKOR Bolåneerbjudande från SEB Nu kan du som är medlem i Lärarförbundet ansöka om bolån hos SEB till en extra förmånlig ränta. Räntan i erbjudandet uppgår till SEB:s upplåningsränta plus 0,9 procentenheter. En medlemsförmån från Lärarförbundet Du får låna högst 85 procent av bostadens marknadsvärde och maximalt fem gånger hushållets årsbruttoinkomst. Erbjudandet gäller dig och din eventuella medlåntagare som har eller väljer SEB som huvudbank. Läs mer på lararforbundet.se/bolan Är du inte medlem ännu? Välkommen SMS:a Lärarfackligt nr LÄRARE [mellanslag] förnamn efternamn till

12 Prata LÖN på arbetsplatserna När lönerna för 2013 ska sättas har du som ombud en viktig roll. Se till att ni pratar om lön och hjälps åt att förbereda er inför lönesamtalen. Robban Nilsson, ombudsman på Lärarförbundet, ger några konkreta tips om vad du kan ta upp med dina kollegor. Påminn gärna om Lärarförbundets lönepolitik. Lärares löner är för låga, lärarbristen är stor och växer. I lönesamtalet kanske chefen påpekar att budgeten är ansträngd. Svara gärna med att lärarbristen ökar och att lönen är det viktigaste verktyget för att vända utvecklingen. Prata om vilka lönekriterier som finns på er skola. Arbetet med eleverna är lärarens viktigaste arbetsuppgift. Lyfter kriterierna fram det, hur ni utför era arbetsuppgifter och hur ni nått de uppsatta målen. Alla har rätt att få veta varför de fått den lön de har och vad de kan göra för att förbättra den. Tipsa om att det är bra att titta på vad andra har för lön. På lararforbundet. se finns lönestatistik där man kan se vad andra tjänar, hos arbetsgivaren, i kommunen och i regionen. Där hittar man också Min lön ett verktyg som visar medlemmen hur den egna lönen utvecklats och hur den ligger i jämförelse med kollegor i samma lärarkategori. När man ser var man själv är placerad i förhållande till andra är det lättare att diskutera med chefen vad som är en rimlig lön. Diskutera om det är några gemensamma argument, frågor eller mål ni vill ta med till lönesamtalen. Uppmuntra kollegorna att komma väl förberedda till lönesamtalet. På lararforbundet.se har vi samlat de åtta bästa tipsen inför lönesamtalet. Följ upp lönesamtalen. Samla även kollegorna i efterhand och prata om hur ni upplevde samtalen och hur lönekriterierna fungerade. Om medlemmarna upplever att det är oklart vad som ska ge högre lön är det nu som en diskussion om lönekriterier är som mest lämplig. Prata om möjligheten att byta jobb och att det är ok. Vi vet att lärare som byter arbete har en bättre löneutveckling, som grupp. Dessutom hjälper de till att höja löneläget för kollegor som arbetar kvar. Hur går löneöversynen till? Lönen kan sättas antingen vid en förhandling mellan Lärarförbundet och arbetsgivaren eller genom så kallade lönesättande samtal. I båda fallen inleds det med en överläggning mellan Lärarförbundets avdelning och arbetsgivaren där det bestäms hur lönesättningen ska gå till och vilka spelregler som ska gälla. I båda fallen ska lönesamtal hållas. Prata lön! I nästa nummer av Lärarfackligt kommer en broschyr med fler tips om hur ni kan prata om lön på din arbetsplats. Även som pdf på: lararforbundet.se/materialkatalogen Lärare mest stressade i ny mätning ARBETSBELASTNING I FOKUS MAJ Diskutera och ställ frågor om arbetsbelastning tillsammans med dina kollegor och Lärarförbundets experter på lararforbundet.se/arbetsbelastning. Lärare fortsätter att sticka ut i mätningar om arbetsbelastning och stress. I TCO:s stressbarometer som presenterades i slutet av april har lärare ett betydligt högre stressindex än genomsnittet. - Det är hög tid att rensa på lärares bord. De blygsamma försök som hittills gjorts är inte nog. Om vi ska kunna säkra en kvalitativ utbildning för Sveriges elever måste lärarna i skolans alla delar få rätt förutsättningar, sade Eva-Lis Sirén i en kommentar. Lärarna är den yrkesgrupp som sammantaget arbetar med högst press av de yrkesgrupper som ingår i mätningen. Snittvärdet för alla yrkesgrupperna är i stort sett oförändrat på 31, medan lärarnas stressindex når betydligt högre, på indexvärde 46. Fakta ur Stressbarometern: l Nästan varannan lärare anser inte att de hinner tänka nya idéer och utveckla dessa under arbetstiden. l Var tredje lärare utför ofta eller mycket ofta arbetsuppgifter som de ifrågasätter om de är meningsfulla och fler än två av fem lärare utför ofta eller mycket ofta arbetsuppgifter som de anser borde utföras av annan person eller yrkesgrupp. l 82 procent av lärarna anser inte att de kan lämna över arbetsuppgifter till kollegor, jämfört med 49 procent i genomsnitt. Läs mer på lararforbundet.se/arbetsbelastning. 12

13 6 steg för en bra tjänstefördelning Den här tiden på året fylls ofta av arbete inför kommande läsårs tjänstefördelning. Här finns tips på hur lärare kan agera för att få en bra arbetssituation nästa läsår. Läs och dela med dig av dessa konkreta råd till dina kollegor. V id planeringen inför varje nytt arbetsår och vid varje viktigare förändring av en lärares uppdrag eller förutsättningar ska läraren och närmaste chef gå igenom hela uppdraget och de förutsättningar som krävs för att utföra det. Detta är också ett givet ämne vid varje medarbetarsamtal och lönesamtal. Du som ombud kan se till att ni kollegor pratar med varandra och hjälps åt. Att planera sin arbetstid och sina arbetsuppgifter skapar en bra överblick över arbetet och ger en bättre arbetssituation. 6 STEG FÖR ATT DU SOM LÄRARE SKA FÅ EN BRA TJÄNSTEFÖRDELNING: 1. Lista dina arbetsuppgifter Utgå från ditt kärnuppdrag som lärare, och det arbete som är nödvändigt för att utföra det väl. Fundera på vilka andra arbetsuppgifter som behöver utföras av en lärare och vilka som andra yrkesgrupper kan utföra. Varje uppgift bör kunna tidsättas och prioriteras. Glöm inte bort det arbete som inte kan schemaläggas men som du vet kommer att ta tid under året, t ex när en kollega ber att få prata med dig, någon som gjort sig illa behöver tas om hand eller en akut situation behöver redas ut bums. Skilj på arbetsuppgifter som utförs under reglerad arbetstid respektive förtroendearbetstid, de ska rymmas inom olika ramar. 2. Prioritera arbetsuppgifterna Placera det viktigaste först och dela gärna av listan utifrån prioritering. 1. Kärnuppdrag 2. Nödvändigt för kärnuppdraget 3. Annat lärararbete 4. Uppgifter andra än lärare kan utföra Fundera på hur du använder din tid. Gör du uppgifter som inte kräver lärarkompetens? Kommer din kompetens till sin rätt? 3. Tidsätt arbetsuppgifterna Uppskatta hur lång tid varje arbetsuppgift tar under året eller i genomsnitt en vanlig arbetsvecka. Tidsåtgången kan förstås variera, till exempel beroende på antal elever, antal ämnen, elevernas behov och om arbetsuppgiften är ny för dig. 4. Summera och analysera din belastning Sammanställ det du kommit fram till. Finns det arbetsuppgifter du riskerar att inte hinna med? Hur mycket tid har du till undervisning, för- och efterarbete och för att utveckla din undervisning? Finns det skäl att anta att belastningen blir riskabelt hög vissa perioder? Se tillbaka på året som gått. Har du hunnit med ditt uppdrag under arbetstid? Har du sett tecken hos dig själv på att din arbetssituation kan vara ohälsosam? Analysera och beskriv dina möjligheter att möta de krav som ställs på dig. Gör även en riskbedömning ur ett arbetsmiljöperspektiv av planeringen 5. Prata med varandra Ta med summering, analys och underlag till samtalet med din chef. Tycker ni båda att uppdrag och förutsättningar ser rimliga är det bra. Om ni inte tycker lika så var noga med att säga det tydligt. Kanske är ni överens om planeringen men ser att det kan finnas risker att den inte håller. Oavsett vilket är det viktigt att dokumentera vad ni tagit upp och kommit fram till. Prata också med ditt ombud, din avdelning och dina kollegor om hur det gick och hur ni går vidare och håller koll på uppdragen, arbetstiden och belastningen! Mycket av arbetet kan ni göra tillsammans, i arbetslaget, i skolan eller helt enkelt för att ni är några som hellre gör det tillsammans. Man kan också ta del av tips och vad andra gjort på Lärarförbundets webb. Skapa överblick över dina arbetsuppgifter och gå igenom uppdraget med din nämaste chef. 6. Formalia Tjänstefördelningen bör behandlas i sin helhet i samverkansgrupp/ skyddskommitté eller förhandlas enligt MBL. Större förändringar av innehåll i eller förutsättningar för ditt uppdrag under året ska förhandlas eller samverkas. Det ske utifrån samma helhetsdiskussion eftersom planeringen ska anpassas, inte utökas. Läs mer om arbetsbelastning på lararforbundet.se/arbetsbelastning Fortsätt rensa bland lärares arbetsuppgifter Enligt förslag från utbildningsminister Jan Björklund tas Individuella utvecklingsplaner (IUP) bort helt i årskurs 6-9. Lärarna arbetar orimligt mycket En dagsfärsk rapport från Skolverket, som studerat hur 3626 lärare arbetar till vardags, visar att en tredjedel av arbetstiden används till undervisning. Planeringstiden motsvarar cirka en tiondel. Du kan också fördjupa dig i ämnet med vår rapport Låt lärare vara lärare som du hittar på lararforbundet.se/ materialkatalog Låt lärare vara lärare Perspektiv på läraryrket ARBETSBELASTNING 13

14 Lång lärarerfarenhet kan ge Lärare med lång erfarenhet i ett ämne får BEHÖRIGHET möjlighet till behörighet även i andra ämnen. Det föreslår regeringen i en remisspromemoria. - Det är bra att den erfarenhetsbaserade kompetensen tas till vara, men sådana här undantag från behörighetsreglerna får inte bli ett sätt att smita undan, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande. Nyligen presenterarade regeringen en remisspromemoria med förslag på justeringar i lärarlegitimationsreformen. Det är bra och välkommet att regeringen har modet att justera en stor reform. Dock är regeringens förslag om undantag för lärare över 50 år tveksamt. Förslaget riskerar att dela lärarkåren i två hälfter. Den äldre hälften följer ett regelverk och den yngre ett annat, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén. Måste ta gemensamt ansvar Enligt regeringens förslag får legitimerade lärare med lång erfarenhet möjlighet till att undervisa även i andra ämnen som om de var legitimerade i dessa. De kan till exempel vara en lärare som är behörig i samhällskunskap och historia, men som även har lång erfarenhet av geografi. Enligt förslaget kan nu denna lärare även bli behörig i detta ämne, trots att formell behörighet saknas enligt den examen läraren tog en gång i tiden. Det är bra att den erfarenhetsbaserade kompetensen tas till vara, men sådana här undantag från behörighetsreglerna får inte bli ett sätt att smita undan. Kommunerna och staten måste ta gemensamt ansvar för kompetensutvecklingen och det ansvaret kan inte frånsägas, säger Eva-Lis Sirén. Danspedagoger får behörighet Ett annat förslag är att danspedagogerna lättare ska få sin utbildning behörighetsförklarad via Lärarlyftet. Detta gäller även personer med liknande pedagogiska utbildningar inom andra estetiska ämnen. Lärarförbundet har hela tiden kämpat för att danspedagogerna ska få sin utbildning behörighetsförklarad. Därför är jag glad att regeringen har gått oss till mötes, säger Eva-Lis Sirén. Många frågor om legitimation för lärare i fritidshem återstår, liksom för Fritidspedagoger som läst ett eller två praktiskt-estetiska ämnen genom Lärarlyftet II har felaktigt fått avslag i sin ansökan om lärarlegitimation. Skolverket har nu rättat till sitt misstag och ber berörda fritidspedagoger ansöka igen. Du som är fritidspedagog ska ha en Förbundsordförande Eva-Lis Sirén. andra grupper. Nu fortsätter Lärarförbundets intensiva jobb för att få regeringen att snarast agera. Felaktiga avslag för fritidspedagoger legitimation i de ämnen du läste inom Lärarlyftet. Skolverket är medvetet om att man gjort några missar och vill därför att de som är berörda ansöker igen. Praktiskt går det till så att man begär omprövning av Skolverkets beslut och någon ny avgift behöver man självfallet inte betala. Nya karriärsteg gör lärarjobbet mer attraktivt I höst införs nya karriärsteg för lärare. Lektor och förstelärare är de två nya titlarna att sträva efter. Men vad gör egentligen en lektor och hur märks de extra studieåren i lönekuvertet? Det är regeringen som ligger bakom reformen och den har också skjutit till statsbidrag för att karriärtjänsterna ska ge mer i plånboken. Förslagen är att förstelärare får kronor mer i lön per månad och för lektorer föreslås kronor. Men de här summorna är riktlinjer från regeringen eftersom alla lärare har individuell lön och ska bedömas utifrån lönekriterierna. Enligt förslaget ska en lektor vara legitimerad lärare, ha undervisat i minst fyra år samt ha minst licentiatexamen, det vill säga ungefär en halv doktorsexamen. Förbättra undervisningen på skolan Syftet med de nya titlarna är att öppna upp och ge flera möjligheter till karriär inom skolan och därmed göra lärarjobben mer attraktiva, locka fler till yrket och få duktiga lärare att stanna kvar inom skolan. Till skillnad från lektorstiteln krävs ingen ytterligare examen för att bli utnämnd till förstelärare, men man måste ha arbetat i minst fyra år, vara legitimerad och väl meriterad. Tanken är att förstelärare, liksom lektorer, ska fortsätta undervisa, men också förbättra undervisningen på skolan. En annan viktig arbetsuppgift kan vara att coacha andra lärare. Lärare upplever i stor utsträckning i dag att de inte hinner bolla idéer med sina kollegor. 14

15 Två nya rapporter från Lärarförbundet Rapporten Låt lärare vara lärare visar tydligt att lärares arbetsbelastning är för hög och att detta går ut över kvaliteten. Lärarförbundet ställer i rapporten fem krav på politikerna att skapa en bättre arbetssituation för landets lärare. Rapporten Lyssna på lärarna så kan alla elever nå målen bygger på en undersökning som visar att många elever inte får det stöd de behöver och har rätt till. Lärarförbundet lyfter i rapporten fram att lärare och rektorer bör få makten att ge rätt stöd i rätt tid, så kallad ordinationsrätt. Rapporterna finns på lararforbundet.se/materialkatalogen. Lärarnas A-kassa kallar härmed valda ombud till ordinarie föreningsstämma för 2013 Stämman har att välja styrelse, besluta om budget och medlemsavgift samt genomföra stämmoförhandlingar enligt a-kassans stadgar. Onsdagen den 22 maj kl Alviksalen, Lärarnas Hus, Segelbåtsvägen 15, Stockholm NOTERAT Ändrade medlemsavgifter men fortfarande billigast Den 1 maj genomför Lärarförbundet några förändringar i medlemssavgifterna men fortsätter att vara det billigaste fackförbundet för lärare. För de som tjänar mellan och kr höjs medlemsavgiften med tio kronor per månad. Övriga inkomstklasser berörs inte. Tidningsavgiften för de lärare som har ämnes- och skolformstidningar höjs från 15 till 19 kronor i månaden. Senaste gången tidningsavgiften höjdes var Avgiften till Lärarnas a-kassa blir från den 1 maj 100 kr för alla, oavsett om man är direktansluten eller förbundsansluten medlem (se nedan). Arbetslöshetsavgiften blir 0 kr. Samtliga medlemmar i varje avgiftsklass har fem kronor lägre avgift i månaden än motsvarande medlemmar i Lärarnas Riksförbund. Bästa musik- och kulturskolekommun 2013 Den 29 maj tillkännages vilken kommun som blir Bästa musik- och kulturskolekommun Då publiceras också hela rankinglistan över hur det står till med satsningarna på musik- och kulturskolorna i de olika kommunerna. Sedan 2009 utser Lärarförbundet varje år Sveriges bästa musik- och kulturskolekommun. Syftet är att lyfta fram de kommuner som satsar på sin musik- och kulturskola och inspirera fler att göra detsamma. Nu ändrar vi avgiften - samma för alla Från och med den 1 maj ändrar vi vår medlemsavgift. Nu betalar alla medlemmar 100 kronor per månad. Tidigare var avgiften olika stor beroende på om man var ansluten till Lärarförbundet eller inte, eller om man var arbetslös eller arbetade. Nu jämnar vi ut skillnaderna och inför en enhetlig avgift en hundralapp för alla. 9 För vissa innebär detta att avgiften höjs, och för andra blir den lägre. Men vad det betyder för alla är att det blir enklare. Genom att göra avgiften enhetlig vill vi frigöra resurser som vi kan lägga på att göra Lärarnas A-kassa till en ännu bättre a-kassa. Vad behöver du göra? Rent praktiskt innebär avgiftsändringen ingen förändring. Den nya avgiften kommer att aviseras på samma sätt som tidigare, via autogiro, e-faktura, löneavdrag eller inbetalningskort. Vill du veta mer? Vill du veta mer om avgiftsförändringen kan du läsa om den på vår webbplats, lararnasakassa.nu 15

16 För få unga vill bli lärare och många skickliga lärare funderar över att lämna yrket. Det har blivit en av vår tids största politiska utmaningar. För vem ska utbilda våra barn och unga i framtiden om det saknas lärare i förskola, skola och fritidshem? Lärarförbundet har myntat uttrycket nationell lärarkris för att sätta fokus på problemet. När vi pratar om lärarkrisen pratar vi också om hur den kan lösas. Det är välbekanta förslag till lösningar vid det här laget. 1. Höj lönerna Huvudorsaken till att det inte finns några köer till lärarutbildningen är de låga lönerna. En alternativ karriär som ekonom eller systemvetare betalar sig så mycket bättre, trots att studieskulden är densamma. Glappet är omkring kronor. Undersökning efter undersökning bekräftar att lönen avskräcker unga från yrket. 2. Låt lärare vara lärare Alltför mycket av lärares värdefulla tid går åt till pappersarbete. Att rensa på lärares bord och ge den tid som behövs till att för- och efterarbeta undervisningen är en smart politik och något som höjer kvaliteten. Likaså att låta bli att införa Höj lönerna och hejda nationella lärarkrisen» Huvudorsaken till att det inte finns några köer till lärarutbildningen är de låga lönerna «nya tidskrävande reformer som förslagen om betyg från årskurs 3 och fler åtgärdsprogram som finns på olika partiers agendor. 3. Mer makt till lärare och rektorer Politiker måste ge den vardagliga makten till lärare och rektorer. Ett konkret exempel är alla de elever som behöver extra stöd, men som inte får det. Lärarna vet vilka behoven är, men resurserna och makten över resurserna finns någon annanstans hos förvaltningarna och hos politikerna. Det är här och nu som kloka beslut måste fattas för att läraryrket ska bli mer attraktivt. I varje kommun sätts snart lönerna för Ett ypperligt tillfälle att ta lärarkrisen på allvar och prioritera lärarna genom satsningar en bra bit över märket. Ansvaret för att Sveriges elever har tillgång till utbildade lärare i framtiden delas lika av Jan Björklund, regeringen, kommunstyrelsens ordförande och friskoleägaren. Det är de som tillsammans sitter på lösningen av lärarkrisen. Eva-Lis Sirén Lärarförbundets ordförande Följ och kontakta mig på Redaktion: Ansvarig utgivare: Form: Layout Mikael Johansson Johan Tufvesson Kristina Stutterheim Anna Bylund Mikael Johansson Johan Tufvesson Besöksadr: Segelbåtsvägen 15 Postadr: Box Stockholm Telefon: (växel) Webbplats: lararforbundet.se E-post: Tryckeri: Lenanders, Kalmar 2013 Du vet väl att du kan få Lärarfackligt via e-post? Gå in på lararforbundet.se och anmäl dig. Där kan du också skriva ut tidigare exemplar av tidningen som PDF-fil eller utnyttja sökfunktionen för att hitta enskilda artiklar. Svanenmärkt trycksak Licensnummer

LÄRARFACKLIGT. Ombudets roll i löneprocessen Som ombud har du en viktig roll i löneprocessen på din arbetsplats. Läs mer på sidan 5.

LÄRARFACKLIGT. Ombudets roll i löneprocessen Som ombud har du en viktig roll i löneprocessen på din arbetsplats. Läs mer på sidan 5. Du kan även gå in på lararforbundet.se/ blimedlem eller prata med ditt ombud. LÄRARFACKLIGT NR 2 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET FEBRUARI 2015 Ombudets roll i löneprocessen Som ombud har du en viktig

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Hamna på rätt kurs under våren

LÄRARFACKLIGT. Hamna på rätt kurs under våren LÄRARFACKLIGT NR 1 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET JANUARI 2015 Hamna på rätt kurs under våren Kompetensutveckla dig under våren och tipsa kollegorna om Lärarförbundets rika kursutbud! Läs mer på

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Enklare lärarvardag med våra webbverktyg

LÄRARFACKLIGT. Enklare lärarvardag med våra webbverktyg lararforbundet.se/lararschemat arbetstid har jobbat. En medlemsförmån från Lärarförbundet Du kan skriva, ta en bild eller spela in ett ljudklipp och koppla till en anteckning eller en lektion. LÄRARFACKLIGT

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Nu drar vi igång valkampanjen: VALKAMPANJ: SÄTT UPP VÅR AFFISCH! KOM IGÅNG MED SOCIALA MEDIER 3 SNART TAR DU ÖVER WEBBEN!

LÄRARFACKLIGT. Nu drar vi igång valkampanjen: VALKAMPANJ: SÄTT UPP VÅR AFFISCH! KOM IGÅNG MED SOCIALA MEDIER 3 SNART TAR DU ÖVER WEBBEN! Värva en kollega till Lärarförbundet. lararkanalen.se. Med hopp om ditt stöd! LÄRARFACKLIGT NR 2 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET FEBRUARI 2014 Nu drar vi igång valkampanjen: KOM IGÅNG MED SOCIALA

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Nu sätter vi press på politikerna. Läs mer på sidan 2.

LÄRARFACKLIGT. Nu sätter vi press på politikerna. Läs mer på sidan 2. arbetet för ett öppet och välkomnande Sverige. lararforbundet.se/lararemotrasism LÄRARFACKLIGT NR 7 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET OKTOBER 2014 Nu sätter vi press på politikerna Läs mer på sidan

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) 2013-02-26 KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD Utbildningsförvaltningens arbete med att utveckla karriärvägar för lärare utgår från mål

Läs mer

Så pratar du lön! Överfulla fritidshem skapar stress 7. Quiz belyser kunskap om arbetstid 5. Pajala bästa kommun för musik och kultur 5

Så pratar du lön! Överfulla fritidshem skapar stress 7. Quiz belyser kunskap om arbetstid 5. Pajala bästa kommun för musik och kultur 5 Nummer 5 Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet JUNI 2013 Så pratar du lön! Frågor om lön engagerar alla och är ofta en inkörsport till ett ökat intresse för fackligt arbete. Här kan du som

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Det rekryterande samtalet. Webbutbildning:

LÄRARFACKLIGT. Det rekryterande samtalet. Webbutbildning: LÄRARFACKLIGT NR 9 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET NOVEMBER 2013 Webbutbildning: Det rekryterande samtalet Nu drar vi igång vår nya webbutbildning Så blir vi fler! Det rekryterande samtalet där du

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Ta ut kursen för våren 2014. Utbildningsspecial:

LÄRARFACKLIGT. Ta ut kursen för våren 2014. Utbildningsspecial: andra lärare. Lärarmötet. 31 januari Vänersborg 11 februari Gällivare 13 februari Malmö 27 februari Göteborg 3 april Göteborg 4 april Stockholm 22 april Höör 29 april Katrineholm 8 maj Vänersborg 9 maj

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Lärarbristen går att hejda

LÄRARFACKLIGT. Lärarbristen går att hejda 27 APRIL 3 MAJ 2015 lararforbundet.se/ globalactionweek LÄRARFACKLIGT NR 3 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET APRIL 2015 Lärarbristen går att hejda Om tio är saknas 65 000 lärare enligt SCB. Lärarbristen

Läs mer

*Sveriges kommuner och landsting, SKL

*Sveriges kommuner och landsting, SKL Hur mycket tid ska en lärare ha för varje elev? Det är den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse mellan lärarna och deras arbetsgivare. För lärarna är svaret självklart. De vill ha tid att möta varje

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Vi hyllar lärare och kunskap. Nobeldagen:

LÄRARFACKLIGT. Vi hyllar lärare och kunskap. Nobeldagen: Finns det positiva exempel jag kan lära utav? LÄRARFACKLIGT NR 10 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2014 Nobeldagen: Vi hyllar lärare och kunskap På Nobeldagen hyllar vi alla lärare genom

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Våra viktigaste frågor Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Skolledarlöner Sveriges Skolledarförbund anser att Sveriges viktigaste chefer skolledarna ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

LÄRARFACKLIGT DAGS FÖR KONGRESS! SÄTT UPP AFFISCH OM NYA WEBBEN WEBBFINESSER FÖR DIG SOM ÄR OMBUD 5 NYA PROFILPRODUKTER ATT BESTÄLLA 7

LÄRARFACKLIGT DAGS FÖR KONGRESS! SÄTT UPP AFFISCH OM NYA WEBBEN WEBBFINESSER FÖR DIG SOM ÄR OMBUD 5 NYA PROFILPRODUKTER ATT BESTÄLLA 7 innehåll när du är inloggad. LÄRARFACKLIGT NR 8 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET NOVEMBER 2014 11-14 NOVEMBER DAGS FÖR KONGRESS! Läs mer på sidan 4. Så hanterar du hot & våld Om du eller en kollega

Läs mer

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre

Du och din lön. eller hur du kan göra din lönedialog bättre Du och din lön eller hur du kan göra din lönedialog bättre STs lönepolitik Din lön ska vara saklig Ju högre krav som ställs på ditt jobb och skickligare du är desto mer ska du tjäna Osakliga löneskillnader

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

! 2014-12-09 + 2014-12-17. Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn

! 2014-12-09 + 2014-12-17. Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn Överläggningar med lärarorganisationerna den 9/12, 17/12 inför 2015 års löneöversyn Närvarande: För arbetsgivaren: Anders Pettersson Victoria Ödlund (2014-12-09) Patrik Kjällgren (2014-12-17) För arbetstagarna:

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Byt jobb höj lönen! Ett av flera sätt att höja lönen är att byta arbetsgivare. Läs mer på sidan 2-3.

LÄRARFACKLIGT. Byt jobb höj lönen! Ett av flera sätt att höja lönen är att byta arbetsgivare. Läs mer på sidan 2-3. 18/9 Falun och Göteborg 22/9 Norrköping 18/11 Gävle 19/11 Gällivare och Göteborg 24/11 Sundsvall och Luleå 25/11 Vänersborg LÄRARFACKLIGT NR 4 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET JUNI 2015 Byt jobb höj

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning

It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för självskattning It-strategi för ett bättre lärande med målbilder Verktyg för Claes Johannesson Rektorsträff 23 maj 2014 It-strategi för ett bättre lärande med 12 målbilder 1 Förbättrad digital kompetens hos alla 1.1 Förtrogenhet

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka

Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Lokal IKT-plan för Förskolorna Hans & Greta, Lönneberga och Rida - Ranka Bakgrund I januari 2010 antog Lunds Kommun styrdokumetet IKT-strategi för Lunds skolor från förskola till vuxenutbildning. Skriften

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter!

KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! KURSKATALOG HT-15 Med spännande nyheter & gamla favoriter! Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Välkomna dina nya kollegor!

LÄRARFACKLIGT. Välkomna dina nya kollegor! ren Max Entin. Kanske tillhör du dem som förevigas av honom? Läs mer på lararforbundet.se/skolforum. avgiften under 3 månader! SMS:a LÄRARE [mellanslag] förnamn efternamn till 720 80 Lärarfackligt nr 4

Läs mer

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet Lönesamtalet - Tips och råd kring lönesamtalet Innehåll: Ditt lönesamtal 3 - Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet 4 - Arbetsgivarens lönekultur 4 Förberedelsen 5 - Kartlägg din arbetsinsats 5 -

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

EN RAPPORTSERIE OM SKOLLEDARYRKET DEL 2. Låt skolledare fokusera på att vara skolledare

EN RAPPORTSERIE OM SKOLLEDARYRKET DEL 2. Låt skolledare fokusera på att vara skolledare EN RAPPORTSERIE OM SKOLLEDARYRKET DEL 2 Låt skolledare fokusera på att vara skolledare Rensa och skapa tid för det pedagogiska ledarskapet Alla som vill att Sverige ska nå bättre kunskapsresultat måste

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

10/4/2013. Skolledarkonferensen 2013 Tylesand Helene Ärlestig

10/4/2013. Skolledarkonferensen 2013 Tylesand Helene Ärlestig Skolledarkonferensen 2013 Tylesand Helene Ärlestig Lärare har betydelse för elevernas resultat För få väljer att gå lärarutbildningen Det är svårt att rekrytera lärare med rätt behörighet Många lärare

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

IT-strategi. Essviks skola 2015

IT-strategi. Essviks skola 2015 IT-strategi Essviks skola 2015 Vision och mål Vision På Essviks skola ska alla elever ha möjlighet att använda digitala verktyg för ett livslångt och lustfyllt lärande. Inför framtiden ska eleverna kunna

Läs mer

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem Dnr BUN-2013-365 Dpl 56 sid 1 (7) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-03-25 Anders Lundberg, 054-5403651 anders.lundberg@karlstad.se Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola,

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

IT Handlingsplan Ankarsviks skola

IT Handlingsplan Ankarsviks skola IT Handlingsplan Ankarsviks skola Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 2.1 Varför behövs en IT- handlingsplan?... 2 2.2 Varför IT i skolan?... 2 2.2.1 Skolans pedagogiska utveckling... 3 2.2.2 En

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Tips och råd vid lönesamtal

Tips och råd vid lönesamtal Tips och råd vid lönesamtal Lönesamtalets sju steg Hur bedöms egentligen din lön? Förhandlar du själv direkt med din chef eller förhandlas din lön i en annan ordning? Formerna för lönesättning kan variera

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare

Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare Lönesamtalet Ett LÖNESAMTALET stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare 1 Denna broschyr utgör ett stöd för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare inför ditt lönesamtal. Resultatet

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015

Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015 Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande Sara Penje Sidan 1 av 5 Diariekod: 611 Barn- och ungdomsnämnden Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret

Läs mer

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen?

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen? Foto: Chris Ryan Vad är en lärare egentligen? Foto: Istockphoto Det här är inte en lärare Som lärare är du ständigt exponerad för omvärlden. Du betraktas och bedöms av eleverna och deras anhöriga, av rektorerna,

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Bra villkor på jobbet

Bra villkor på jobbet Bra villkor på jobbet Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av livet. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt Nummer 1 Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet JANUARI 2013 På rätt kurs med Lärarförbundet Våren 2013 bjuder Lärarförbundet på en mängd möjligheter till inspiration och kompetensutveckling

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola

2014-04-28 IT-PLAN. The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-04-28 IT-PLAN The new Imperial web solution av Kristina Alexandersson CC (by, nc, sa) Skönsmons skola 2014-2016 1 Innehållsförteckning IT-STRATEGI... 3 Nuläge... 3 Teknik... 3 Kommunikation... 3 Därför

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN

UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN UPP TILL BEVIS! SJU ÅTGÄRDER SOM KAN LYFTA DEN SVENSKA SKOLAN UPP TILL BEVIS! Skolan och jobben kommer att vara den viktigaste frågan under denna mandatperiod. Dessa två politikområden hänger ihop. Om

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD Lärarlönelyftet Nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare. Regeringen kommer därför att investera 3 miljarder på årsbasis i ett lärarlönelyft. Syftet är

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal

ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal ipad i skolan Vanliga frågor och svar (FAQ) för skolledare och personal Har du frågor om om ipad i skolan? Titta här om du kan hitta ett svar på din fråga! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Frågor om problem Vad händer

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 3

Perspektiv på lärarlöner, del 3 Perspektiv på lärarlöner, del 3 en oroande framtidsspaning Rapport från Lärarförbundet 2010-03-05 Nu brådskar det! Kan det verkligen vara så att kvinnodominerade yrken idag, en bit in på 2000-talet, fortfarande

Läs mer

Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande

Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande Vem får tillgång till den nya pedagogiken? Ett samtal om lika förutsättningar för lärande Referat från seminarium i Almedalen Almedalsveckan, måndagen den 1 juli 2013 Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Höj lönen hejda lärarkrisen

Höj lönen hejda lärarkrisen Höj lönen hejda lärarkrisen Perspektiv på läraryrket LÖN Politikerna sitter på lösningen till lärarkrisen! Min dröm var att bli lärare och det var en dröm som jag delade med många. Det var många sökanden

Läs mer

Höj lönen hejda lärarkrisen

Höj lönen hejda lärarkrisen Höj lönen hejda lärarkrisen Perspektiv på läraryrket LÖN Politikerna sitter på lösningen till lärarkrisen! Min dröm var att bli lärare och det var en dröm som jag delade med många. Det var många sökanden

Läs mer

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla 2014-03-12 Läxhjälp i skolan för alla Läxhjälp i skolan för alla Skolan ska se varje elev och tidigt upptäcka den som behöver mer stöd. Alliansregeringen vill stärka kunskapsinriktningen i skolan, med

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23) D nr YTTRANDE Stockholm 2013-07-10 Handläggare Anna Gabrielsson Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer