Tema : Den digitala skolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema : Den digitala skolan"

Transkript

1 4 Nummer Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet APRIL 2013 Tema : Den digitala skolan Digital kompetens hos både lärare och elever gör klassrummet större. I det här numret sätter vi fokus på digitaliseringen och tipsar om hur du och dina kollegor kan arbeta med digitala metoder tillsammans med era elever. Läs mer sid 2-5 Allt detta ingår i ditt medlemskap : Lärarkvällar na Sex steg för en bättre Så ska legitimationstjänstefördelning 13 reformen ändras 14 Som medlem i Lärarförbu du många ndet får förmåner som gör stor skillnad i din vilka de är vardag. Se till att du så att du kan vet när du behöver utnyttja dem dem de medlemsav ingår i din gift! Affischer att sätta upp Kunskapsföreläsningar som ger dig en roligare, enklare och inspirerande mer vardag. Två tidningar Alla medlemmar får Lärarnas direkt hem tidning i Pedagogiska brevlådan 20 ggr/år och magasinet 4 ggr/år. Juridiskt stöd Luddiga avtal, eller hot om trakasserier våld? Lärarförbundets jurister är alltid på din sida. Verktyg Behöver du ett bollplank? Ring Min kollega! Min arbetstid Konkret hjälp se svagheter att fördela arbetstiden, och hantera toppar. Kunskap Min trygghet utan extra I ditt medlemskap kostnad kurser, seminarier ingår många olika och utbildningar för lärare och former, studie-skolledare i alla skoloch yrkesvägledare och lärarstudenter. Enkelt verktyg som hjälper få rätt ersättning dig att och rätt skyddsnät. Min lön Håll koll på jämför meddin löneutveckling medlemmars andra löner och andra orter. Förmånliga Som medlem har du chansen prata med att en lärare eller erfaren, engagerad ge dig stöd skolledare som kan i undervisning,frågor runt din föräldrakon eller yrkesetiska takter kan vara anonym frågor. Och du om du vill. (Din avdelning eller medlems service tar som vanligt om frågor hand runt din anställning eller medlemskap.) Lärarmötet är en heldagsaktivitet som ger dig möjligheter till reflektion, och samtal lärande andra lärare.med Rabatt på Medlemskor t med MasterCard Lärarförbundets medlemskort MasterCard med större frihet.ger dig böcker Utnyttja förmånliga erbjudanden och rabatter på böcker Lärarförbundets från förlag. försäkringar Rabatt och bra fallsförsäkring, villkor för olyckssjukförsäkring hemförsäkring, och livförsäkring. Nationalency klopedin och andra är en naturligfaktakällor del av ditt medlemskap. Semesterboe nde Rabatter på boende bådekryssningar och semesteri Sverige och utomlands. Kollektivavta let! Ger dig både trygghet klirr i kassan och reglerar övertid, pension, bland annat reseersättning, inflytande och sjukersättning. Bolån Nu kan du som är medlem i Lärarförbundet söka om bolån anhos SEB till en extra förmånlig ränta. Erbjudandet gäller dig och din eventuella medlåntagare som har eller väljer SEB som huvudbank. Stipendier Lärarstudent, eller fackligt licentiat, doktorand aktiv medlem? Sök våra stipendier. Skräddarsytt Byt lägenhet med en kollega i Frankrike en eller fl under era veckor. Spara med Lärarkontot Förmånligt sparande LIC banktjänster. via Bra villkor i Lärarlånet Låna till förmånliga villkor via LIC banktjänster. pensionsspa Spara till rande livet lärarfonder efter arbetslivet i Svenska pension somså att du får en så bra möjligt. Diskussionsf Håll dig ajour, orum med kollegor tyck till och diskutera på lararforbundet.s e Förmånliga prenumeratio ner Utöver de två medlemskap tidningarna som får du erbjudan ingår i ditt mycket förmånligt de att till ett pris prenumerera en eller fl era på ämnes- och av Lärarförbundets skolformstidnin 10 olika gar. Inkomstförsä kring Ingår i din medlemsavgift skillnaden och täcker mellan a-kassans verkliga lön tak och din om du skulle bli arbetslös. Matnytt Beställ lararforbund et.se Myllrande webb med bloggar, debattinlägg, nyheter, förhandlingstips kalendarier,, etc. Fråga webbombuds Ställ frågor mannen Har du frågor du får snabbtom din lön och anställning; om ditt medlemskap svar av erfarna Är du inte ombudsmän. medlem ännu?? Hör Välkommen gärna av dig till lararforbun SMS:a LÄRARE vår medlemsser det.se vice på [mellanslag] 03 förnamn efternamn 03. till igt materia l rapporter tionsskrif ter, affi, inspiraoch broschyre scher från Lärarförb r direkt undet.

2 Tema: Den digitala skolan Tre viktiga steg mot en Många lärare och skolledare jobbar aktivt och framgångsrikt med digitala verktyg. Digitaliseringen av DIGITAL SKOLA skolan är en central fråga för Lärarförbundet som pekar ut tre områden där det krävs tydliga förändringar om den svenska skolan ska bli digital på riktigt. Nationell strategi. Det krävs en tydlig nationell strategi som pekar ut skolans riktining för det digitala lärandet. Hur ser ambitionerna och målsättningarna ut för den digitala skolan? Det krävs också en tydlig ansvarsfördelning: vilket är huvudmännens, skolledarnas respektive lärarnas ansvar? Likvärdighet. Skillnaderna är stora mellan kommuner och huvudmän när det gäller ambitionerna att utveckla digitala verktyg i skolan. Det är också stora skillnader i barns och ungdomars förutsättningar beroende på om det finns datorer, surfplattor och annan digital utrustning i deras hemmiljö. Skolans uppgift är att kompensera för just denna typ av skillnader i elevernas bakgrund, ge alla likvärdiga chanser och förbereda dem för ett digitalt kunskapssamhälle. Idag anser 9 av 10 föräldrar att deras barn får sin digitala kompetens hemifrån, enligt en ny undersökning som Lärarförbundet har gjort. Kompetensutveckling. Det är en grundförutsättning att alla lärare måste ha en egen dator och alla elever måste få tillgång till modern, digital teknik som datorer, surfplattor och så vidare. Att ha eller inte ha digitala verktyg ska inte få begränsa lärarens val av pedagogisk metod, utan läraren måste ges möjlighet att välja det som man själv bedömer ger den bästa undervisningen. Därför räcker det inte med investeringar i utrustning och teknik. Lärarna behöver få möjlighet till kontinuerlig utveckling av sin it-kompetens och få möjlighet att utveckla sitt pedagogiska arbete med digitala verktyg. I det här numret av Lärarfackligt får du fakta, inspiration och idéer på temat digitalisering. Hör gärna av dig om du har fler förslag på metoder eller verktyg som du tycker att vi ska lyfta fram! 2

3 På SETT träffade vi Guldäpplevinnaren Ulrika Ryan som berättade om hur hon jobbar med digitala verktyg och internet i sin undervisning: Tema: Den digitala skolan Så jobbar Ulrika Ryan med digitala verktyg I matematiken kan det dels handla om att skilja på matematiken och motoriken. För en del elever som har svårt med motoriken är det bra att få fokusera på en sak i taget. Vi har använt mattespel som finns gratis på internet för att automatisera matematikkunskaperna och vi filmar eleverna när de gör en uppgift för att de ska öva sig på att uttrycka matematik, en av de förmågor som eleverna ska lära sig enligt läroplanen. Eleverna får också spela ett spel och sedan diskutera två och två kring hur de ska tänka för att lyckas i just det spelet, vilket övar upp förmågan att tänka strategiskt. Vi har även arbetat med programmering, en form av tillämpad matematik vilket gör matematiken mer verklig. Ulrika Ryan, lärare på Byskolan i Lund och vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet. Vilka hinder har du stött på? Kommunens it-avdelning vill ha kontroll över datorerna och vilka program som kan installeras, vilket kan försvåra mitt arbete som pedagog. Ett annat hinder är vanans makt, det är lätt att fortsätta i gamla hjulspår, därför måste man hela tiden utmana sig själv som pedagog. Vilka tips kan du ge till andra lärare som vill använda digitala verktyg och internet i undervisningen? Börja! Det är bara att sätta igång och prova sig fram. Och man måste inte göra allt på en gång. Det är också viktigt att ha en idé kring matematiklärandet. Att utgå ifrån det matematiska innehållet och sedan fundera över på vilket sätt de digitala verktygen kan användas för att stärka elevernas lärande. Ulrika Ryan är en av föreläsarna på Lärarförbundets mötesplats under konferensen Framtidens lärande. Se annons på sidan 6. Hur ser det ut i kommunerna? It i skolan är inget it-projekt, det handlar om skolutveckling, och den stora utmaningen är att använda tekniken som på rätt sätt. Det konstaterar Johan Wahlström, skolansvarig på Center för esamhället. Det är inte helt enkelt att ge en exakt bild av hur långt kommunerna har kommit när det gäller digitaliseringen av skolan. Mellan tummen och pekfingret skulle jag säga att en tredjedel av kommunerna satsar, en tredjedel jobbar med de här frågorna för att de måste och så finns det kommuner där det inte händer något alls, säger Johan Wahlström från Centrer för esamhället som drivs av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Några kommuner har kommit nästan så långt som man kan komma. Där finns stor vilja, fortbildning, teknik och en hög målbild och de har tagit sig igenom både organisatoriska och tekniska vägval en resa som tar ungefär fem år. Tåget har börjat rulla I de kommuner som inte arbetar strategiskt med it i skolan saknas både politiska beslut och ansvariga tjänstemän på förvaltningen. Rektorerna står utan stöttning. De kommunerna förstår inte att tåget har börjat rulla, att deras skolors pedagogiska verksamhet kommer att förändras utifrån krav som samhället ställer. Och det man måste höja en varningsflagga för är ju: vad händer med likvärdigheten? Det är här som Center för esamhället kommer in. Arbetet handlar i första hand om att skapa regionala nätverk mellan personer på förvaltningsnivå som jobbar strategiskt med it i kommunerna. Vi är ju bara tio personer, så vi kan inte nå alla i 290 kommuner. Men vi arbetar med att koppla ihop dem som ska lägga ramar och strategier och vi pratar om vilka beslut man ska fatta. Skolledarna är en också en viktig faktor för utvecklingen, menar Johan Wahlström. Finns det inte en aktiv skolledning är det svårt att nå fram med förändringar. Hans tips till dig som är lärare är att fråga efter det du själv behöver, ett trådlöst nätverk, till exempel. Eller om alla inte har tillgång till datorer fundera över om det går att lösa på något annat sätt. 3

4 Tema: Den digitala skolan SETT och hört på Kistamässan SETT-dagarna innebar mycket inspiration, många intryck och möten. Översta raden från vänster: Lärarkanalen var på plats och intervjuade föreläsare och deltagare. Gå in på lärarkanalen.se för att se intervjuerna. + Ett ActiveTable vid mässhallens ingång väckte många besökares nyfikenhet, däribland Jens Olsen och Tom Planch från Danmark, som besökte SETT för att hämta inspiration för hur de kan implementera ipads i undervisningen på ett meningsfullt sätt. + I montern Bloggers corner hade olika bloggare bjudits in att delta. Här satt bland annat gymnasieeleven och föreläsaren Elias Giertz och skrev på sin blogg Giertz.me. Undre raden från vänster: Musikläraren Martil Milsgels diskuterade hur mac-datorer och lagring i datorer fungerar i undervisningen med Daniel Norberg från Macforum. + Läraren Erika Kyrk Seger pratade om matematik och belöningar i appanvändning med app-utvecklaren Eva Björklund och Pascal Eisenring från Lärarförbundet. + Diskussion i Lärarförbundets mötesplats på SETT. Vi ställde några frågor till fyra medlemmar som besökte SETT-dagarna: 1. Hur går det med digitaliseringen på din skola? 2. Hur ser datortätheten ut på din skola? 3. Vad skulle ni behöva mer? Lotta Lekander, skolledare på Jättestenskolan i Göteborg. 1. Vi har hårdvaran men behöver få in den som en naturlig del av undervisningen. 2. Alla pedagoger har en egen dator. Vi har ungefär en dator per tredje elev. Sedan har alla i årskurs två varsin platta. 3. Vi vill köpa in ett digitalt läromedel men det är inte kompatibelt med våra ipads än så vi väntar på det. Evelyn Virgo, gymnasiesärskollärare på Arlandagymnasiet i Sigtuna. 1. Det går bra. Vi har fått plattor och en smartboard är på väg. 2. Alla lärare har varsin dator. Våra särskolelever har inte varsin dator, men det är för att de inte behöver det. Övriga elever på skolan har en egen dator, och i vissa klasser har de varsin platta. 3. I nuläget är jag nöjd. Men digitala läromedel vore bra och stöd i hur vi som lärare ska dokumentera den digitala undervisningen. Henrik Emanuelsson, Alneskolan, Örnsköldsvik. 1. Jag och min kollega hoppas att vi kommer få en-till-en-lösning i vår 1:a nästa år. 2. Vi har åtta bärbara datorer och tre stationära på en klass. 3. Surfplattor fattas, det skulle vi gärna vilja ha. Petra Rundby, Kannebäcksskolan i Västra Göteborg 1. Ganska bra, men det behövs alltid mer pengar. Vi har smartboards, macbook, ipads och dokumentkameror. 2. Alla stationära datorer har tyvärr tagits bort. Nu finns en bärbar dator till varje lärare plus tio bärbara datorer som går att låna ut till eleverna. Genom ett projekt har även en av klasserna en dator per elev. 3. Vi skulle behöva pengar till ny teknik, plattor och smartboards i alla klassrum skulle vi vilja ha. 4

5 Tema: Den digitala skolan Tips på Lärarkanalen: Digitala verktyg i skolan Martin Braekken Fernström, vinnare av Scandinavian Learning Awards 2013, tipsar om sina fem bästa digitala verktyg i undervisningen. Se honom och andra berätta om sina digitala tips på lararkanalen.se 1. Surfplatta/dator/smart telefon Vi måste göra klassrummet större än väggarna så därför behöver jag och mina elever något som kan hantera webb - surfplattor, datorer eller smarta telefoner. Vi behöver kunna kommunicera via mejl, skriva på webbsidor och på andra sätt använda internet. 2. Kamera/smart telefon Nummer två måste självklart bli någonting med en kamera i. Jag vill kunna fotografera min undervisning och jag vill att mina elever ska kunna fotografera saker för att komma ihåg och för att dela. 3. Ett twitterkonto per elev Mina elever behöver kunna kommunicera med andra, därför behöver de också ett Twitterkonto var. Jag vill att de ska kunna kommunicera med varandra, jag vill att de ska kunna lyssna på politiker, artister och konstnärer och att politiker, artister och konstnärer ska kunna lyssna på dem. 4. imovie eller liknande för att spela in och redigera rörliga bilder För mig är det svårt att klara mig utan videoredigeringsprogrammet imovie. Att göra film, bildspel och bildspelsradio är ett av de absolut bästa redovisningssätten. Fördelen med det är också att materialet är färdigt att sprida. 5. Projektor eller tv Och så behöver vi kunna dela allt det här i klassrummet med hjälp av en projektor eller en tv istället för att sitta i våra egna anteckningar. När vi samarbetar med grejer i vårt klassrum blir vi en kollektiv lärmaskin som är helt omöjlig att stoppa! Tipsa om dina bästa digitala verktyg på Twitter på #bästaverktygen. Hämta digitala tips i filmer på lararkanalen.se Film 1 (överst från vänster) Martin Braekken Fernström tipsar om sina bästa digitala verktyg. Film 2: Ida Aspviken berättar om varför hon gillar Twitter och hur man kan komma igång Film 3: Ulrika Ryan berättar om hur och varför hon använder digitala verktyg i sin matematikundervisning. Film 4 Jacob Möllstam tipsar om hur du kan använda sociala medier i undervisningen och berättar om hur han arbetat med Facebook, Minecraft och Moviestarplanet. Film 5: Malin Stensdotter berättar om sitt arbete med en blogg i klassrummet och vad ett arbete med webbpublicering på internet tillför skolarbetet. Film 6: Jan Ainali från Wikipedia berättar om hur Wikipedia fungerar och hur du kan använda det i skolan. 5

6 Waterfront, Stockholm maj 2013 En mötesplats kring digital skolutveckling idag. Här möts skola, myndigheter, politiker, forskare och it-bransch. Lärarförbundet finns på plats under konferensen maj. Träffa oss och inspireras av våra föreläsare som alla arbetat framgångsrikt med digitala verktyg och internet i skolan. Lärare, skolledare, forskare och en it-chef delar med sig av sina pedagogiska metoder och erfarenheter. MÖT TRE GULDÄPPLEVINNARE MARIE ANDERSSON berättar om hur hennes elever har utvecklat egna appar genom ett samarbete med studenter på programmeringskursen vid högskolan på Gotland. CHRISTINA LÖFVING berättar om hur arbetet med en blogg i tidiga skolår fått elevernas läs- och skrivutveckling att ta fart. Hon berättar också hur du tar bloggen ett steg vidare. ULRIKA RYAN berättar om hur hon utvecklat och använt digitala verktyg i sin matematikundervisning och hur det stimulerat elevernas matematikinlärning. Digitalisering är en av de viktigaste frågorna för att skapa en modern skola. Digital kompetens hos både lärare och elever öppnar världen, ger en mer innovativ undervisning och breddar hela skolans kompetens. Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande. 6 lararforbundet.se/framlar

7 Nu lyfter vi fram våra medlemsförmåner Vi har tagit fram en snygg affisch som har med (i stort sett) alla förmåner. Sedan är tanken att i omgångar lyfta ut några förmåner och göra extra reklam för dessa. Här kan du som ombud göra en stor insats genom att sätta upp och sprida våra affischer! Först ut är bolåneerbjudandet från SEB och Min Kollega. Materialet om medlemsförmåner beställs i Materialkatalogen. Det här kan ni beställa: Affisch (Kolla under kategori Affischer i Materialkatalogen) A3 Affisch Medlemsförmåner A3 Affisch Min Kollega A3 Affisch Bolånerbjudande via SEB Flyers (Kolla under kategori Flyers med mera i Materialkatalogen) A5 flyer Min Kollega A5 flyer Bolån via SEB Visitkort (Kolla under kategori Visitkort i Materialkatalogen) Visitkort Min Kollega Frågor om materialet? Kontakta Fredrik Sörbacken på Kommunikationsavdelningen, alt

8 Håll koll på din löneutveckling jämför med andra medlemmars löner och andra orter. Min lön Enkelt verktyg som hjälper dig att få rätt ersättning och rätt skyddsnät. Min trygghet Konkret hjälp att fördela arbetstiden, se svagheter och hantera toppar. Min arbetstid Verktyg Utnyttja förmånliga erbjudanden och rabatter på böcker från Lärarförbundets förlag. Alla medlemmar får Lärarnas tidning direkt hem i brevlådan 20 ggr/år och Pedagogiska magasinet 4 ggr/år. Två tidningar Rabatt på böcker Som medlem i Lärarförbundet får du många förmåner som gör stor skillnad i din vardag. Se till att du vet vilka de är så att du kan utnyttja dem när du behöver dem de ingår i din medlemsavgift! är en heldagsaktivitet som ger dig möjligheter till reflektion, lärande och samtal med andra lärare. Lärarmötet I ditt medlemskap ingår många olika kurser, seminarier och utbildningar för lärare och skolledare i alla skolformer, studie- och yrkesvägledare och lärarstudenter. Kunskap utan extra kostnad Luddiga avtal, trakasserier eller hot om våld? Lärarförbundets jurister är alltid på din sida. Juridiskt stöd Lärarförbundets medlemskort med MasterCard ger dig större frihet. Medlemskort med MasterCard Som medlem har du chansen att prata med en erfaren, engagerad lärare eller skolledare som kan ge dig stöd i frågor runt din undervisning, föräldrakontakter eller yrkesetiska frågor. Och du kan vara anonym om du vill. (Din avdelning eller medlemsservice tar som vanligt hand om frågor runt din anställning eller medlemskap.) Behöver du ett bollplank? Ring Min kollega! Kunskapsföreläsningar som ger dig en roligare, enklare och mer inspirerande vardag. Lärarkvällarna Allt detta ingår i ditt medlemskap: 8

9 9 Myllrande webb med nyheter, bloggar, debattinlägg, kalendarier, förhandlingstips, etc. lararforbundet.se Ingår i din medlemsavgift och täcker skillnaden mellan a-kassans tak och din verkliga lön om du skulle bli arbetslös. Ställ frågor om din lön och anställning; du får snabbt svar av erfarna ombudsmän. Fråga webbombudsmannen Spara till livet efter arbetslivet i Svenska lärarfonder så att du får en så bra pension som möjligt. Skräddarsytt pensionssparande Låna till förmånliga villkor via LIC banktjänster. Bra villkor i Lärarlånet Förmånligt sparande via LIC banktjänster. Spara med Lärarkontot Rabatter på kryssningar och semesterboende både i Sverige och utomlands. Semesterboende Har du frågor om ditt medlemskap? Hör gärna av dig till vår medlemsservice på Är du inte medlem ännu? Välkommen SMS:a LÄRARE [mellanslag] förnamn efternamn till lararforbundet.se Utöver de två tidningarna som ingår i ditt medlemskap får du erbjudande att till ett mycket förmånligt pris prenumerera på en eller flera av Lärarförbundets 10 olika ämnes- och skolformstidningar. Förmånliga prenumerationer Lärarstudent, licentiat, doktorand eller fackligt aktiv medlem? Sök våra stipendier. Stipendier Nu kan du som är medlem i Lärarförbundet ansöka om bolån hos SEB till en extra förmånlig ränta. Erbjudandet gäller dig och din eventuella medlåntagare som har eller väljer SEB som huvudbank. Bolån Inkomstförsäkring och andra faktakällor är en naturlig del av ditt medlemskap. Ger dig både klirr i kassan och trygghet reglerar bland annat övertid, pension, reseersättning, inflytande och sjukersättning. Kollektivavtalet! Rabatt och bra villkor för olycksfallsförsäkring, hemförsäkring, sjukförsäkring och livförsäkring. Förmånliga försäkringar Nationalencyklopedin Matnyttigt m ater ial Beställ rappor ter, inspirationsskrifter, affi och broschyrer scher di från Lärarförb rekt undet. Håll dig ajour, tyck till och diskutera med kollegor på lararforbundet.se Diskussionsforum med en kollega i Frankrike under en eller flera veckor. Byt lägenhet

10 10

11 FÖRMÅNLIGA LÅNEVILLKOR Bolåneerbjudande från SEB Nu kan du som är medlem i Lärarförbundet ansöka om bolån hos SEB till en extra förmånlig ränta. Räntan i erbjudandet uppgår till SEB:s upplåningsränta plus 0,9 procentenheter. En medlemsförmån från Lärarförbundet Du får låna högst 85 procent av bostadens marknadsvärde och maximalt fem gånger hushållets årsbruttoinkomst. Erbjudandet gäller dig och din eventuella medlåntagare som har eller väljer SEB som huvudbank. Läs mer på lararforbundet.se/bolan Är du inte medlem ännu? Välkommen SMS:a Lärarfackligt nr LÄRARE [mellanslag] förnamn efternamn till

12 Prata LÖN på arbetsplatserna När lönerna för 2013 ska sättas har du som ombud en viktig roll. Se till att ni pratar om lön och hjälps åt att förbereda er inför lönesamtalen. Robban Nilsson, ombudsman på Lärarförbundet, ger några konkreta tips om vad du kan ta upp med dina kollegor. Påminn gärna om Lärarförbundets lönepolitik. Lärares löner är för låga, lärarbristen är stor och växer. I lönesamtalet kanske chefen påpekar att budgeten är ansträngd. Svara gärna med att lärarbristen ökar och att lönen är det viktigaste verktyget för att vända utvecklingen. Prata om vilka lönekriterier som finns på er skola. Arbetet med eleverna är lärarens viktigaste arbetsuppgift. Lyfter kriterierna fram det, hur ni utför era arbetsuppgifter och hur ni nått de uppsatta målen. Alla har rätt att få veta varför de fått den lön de har och vad de kan göra för att förbättra den. Tipsa om att det är bra att titta på vad andra har för lön. På lararforbundet. se finns lönestatistik där man kan se vad andra tjänar, hos arbetsgivaren, i kommunen och i regionen. Där hittar man också Min lön ett verktyg som visar medlemmen hur den egna lönen utvecklats och hur den ligger i jämförelse med kollegor i samma lärarkategori. När man ser var man själv är placerad i förhållande till andra är det lättare att diskutera med chefen vad som är en rimlig lön. Diskutera om det är några gemensamma argument, frågor eller mål ni vill ta med till lönesamtalen. Uppmuntra kollegorna att komma väl förberedda till lönesamtalet. På lararforbundet.se har vi samlat de åtta bästa tipsen inför lönesamtalet. Följ upp lönesamtalen. Samla även kollegorna i efterhand och prata om hur ni upplevde samtalen och hur lönekriterierna fungerade. Om medlemmarna upplever att det är oklart vad som ska ge högre lön är det nu som en diskussion om lönekriterier är som mest lämplig. Prata om möjligheten att byta jobb och att det är ok. Vi vet att lärare som byter arbete har en bättre löneutveckling, som grupp. Dessutom hjälper de till att höja löneläget för kollegor som arbetar kvar. Hur går löneöversynen till? Lönen kan sättas antingen vid en förhandling mellan Lärarförbundet och arbetsgivaren eller genom så kallade lönesättande samtal. I båda fallen inleds det med en överläggning mellan Lärarförbundets avdelning och arbetsgivaren där det bestäms hur lönesättningen ska gå till och vilka spelregler som ska gälla. I båda fallen ska lönesamtal hållas. Prata lön! I nästa nummer av Lärarfackligt kommer en broschyr med fler tips om hur ni kan prata om lön på din arbetsplats. Även som pdf på: lararforbundet.se/materialkatalogen Lärare mest stressade i ny mätning ARBETSBELASTNING I FOKUS MAJ Diskutera och ställ frågor om arbetsbelastning tillsammans med dina kollegor och Lärarförbundets experter på lararforbundet.se/arbetsbelastning. Lärare fortsätter att sticka ut i mätningar om arbetsbelastning och stress. I TCO:s stressbarometer som presenterades i slutet av april har lärare ett betydligt högre stressindex än genomsnittet. - Det är hög tid att rensa på lärares bord. De blygsamma försök som hittills gjorts är inte nog. Om vi ska kunna säkra en kvalitativ utbildning för Sveriges elever måste lärarna i skolans alla delar få rätt förutsättningar, sade Eva-Lis Sirén i en kommentar. Lärarna är den yrkesgrupp som sammantaget arbetar med högst press av de yrkesgrupper som ingår i mätningen. Snittvärdet för alla yrkesgrupperna är i stort sett oförändrat på 31, medan lärarnas stressindex når betydligt högre, på indexvärde 46. Fakta ur Stressbarometern: l Nästan varannan lärare anser inte att de hinner tänka nya idéer och utveckla dessa under arbetstiden. l Var tredje lärare utför ofta eller mycket ofta arbetsuppgifter som de ifrågasätter om de är meningsfulla och fler än två av fem lärare utför ofta eller mycket ofta arbetsuppgifter som de anser borde utföras av annan person eller yrkesgrupp. l 82 procent av lärarna anser inte att de kan lämna över arbetsuppgifter till kollegor, jämfört med 49 procent i genomsnitt. Läs mer på lararforbundet.se/arbetsbelastning. 12

13 6 steg för en bra tjänstefördelning Den här tiden på året fylls ofta av arbete inför kommande läsårs tjänstefördelning. Här finns tips på hur lärare kan agera för att få en bra arbetssituation nästa läsår. Läs och dela med dig av dessa konkreta råd till dina kollegor. V id planeringen inför varje nytt arbetsår och vid varje viktigare förändring av en lärares uppdrag eller förutsättningar ska läraren och närmaste chef gå igenom hela uppdraget och de förutsättningar som krävs för att utföra det. Detta är också ett givet ämne vid varje medarbetarsamtal och lönesamtal. Du som ombud kan se till att ni kollegor pratar med varandra och hjälps åt. Att planera sin arbetstid och sina arbetsuppgifter skapar en bra överblick över arbetet och ger en bättre arbetssituation. 6 STEG FÖR ATT DU SOM LÄRARE SKA FÅ EN BRA TJÄNSTEFÖRDELNING: 1. Lista dina arbetsuppgifter Utgå från ditt kärnuppdrag som lärare, och det arbete som är nödvändigt för att utföra det väl. Fundera på vilka andra arbetsuppgifter som behöver utföras av en lärare och vilka som andra yrkesgrupper kan utföra. Varje uppgift bör kunna tidsättas och prioriteras. Glöm inte bort det arbete som inte kan schemaläggas men som du vet kommer att ta tid under året, t ex när en kollega ber att få prata med dig, någon som gjort sig illa behöver tas om hand eller en akut situation behöver redas ut bums. Skilj på arbetsuppgifter som utförs under reglerad arbetstid respektive förtroendearbetstid, de ska rymmas inom olika ramar. 2. Prioritera arbetsuppgifterna Placera det viktigaste först och dela gärna av listan utifrån prioritering. 1. Kärnuppdrag 2. Nödvändigt för kärnuppdraget 3. Annat lärararbete 4. Uppgifter andra än lärare kan utföra Fundera på hur du använder din tid. Gör du uppgifter som inte kräver lärarkompetens? Kommer din kompetens till sin rätt? 3. Tidsätt arbetsuppgifterna Uppskatta hur lång tid varje arbetsuppgift tar under året eller i genomsnitt en vanlig arbetsvecka. Tidsåtgången kan förstås variera, till exempel beroende på antal elever, antal ämnen, elevernas behov och om arbetsuppgiften är ny för dig. 4. Summera och analysera din belastning Sammanställ det du kommit fram till. Finns det arbetsuppgifter du riskerar att inte hinna med? Hur mycket tid har du till undervisning, för- och efterarbete och för att utveckla din undervisning? Finns det skäl att anta att belastningen blir riskabelt hög vissa perioder? Se tillbaka på året som gått. Har du hunnit med ditt uppdrag under arbetstid? Har du sett tecken hos dig själv på att din arbetssituation kan vara ohälsosam? Analysera och beskriv dina möjligheter att möta de krav som ställs på dig. Gör även en riskbedömning ur ett arbetsmiljöperspektiv av planeringen 5. Prata med varandra Ta med summering, analys och underlag till samtalet med din chef. Tycker ni båda att uppdrag och förutsättningar ser rimliga är det bra. Om ni inte tycker lika så var noga med att säga det tydligt. Kanske är ni överens om planeringen men ser att det kan finnas risker att den inte håller. Oavsett vilket är det viktigt att dokumentera vad ni tagit upp och kommit fram till. Prata också med ditt ombud, din avdelning och dina kollegor om hur det gick och hur ni går vidare och håller koll på uppdragen, arbetstiden och belastningen! Mycket av arbetet kan ni göra tillsammans, i arbetslaget, i skolan eller helt enkelt för att ni är några som hellre gör det tillsammans. Man kan också ta del av tips och vad andra gjort på Lärarförbundets webb. Skapa överblick över dina arbetsuppgifter och gå igenom uppdraget med din nämaste chef. 6. Formalia Tjänstefördelningen bör behandlas i sin helhet i samverkansgrupp/ skyddskommitté eller förhandlas enligt MBL. Större förändringar av innehåll i eller förutsättningar för ditt uppdrag under året ska förhandlas eller samverkas. Det ske utifrån samma helhetsdiskussion eftersom planeringen ska anpassas, inte utökas. Läs mer om arbetsbelastning på lararforbundet.se/arbetsbelastning Fortsätt rensa bland lärares arbetsuppgifter Enligt förslag från utbildningsminister Jan Björklund tas Individuella utvecklingsplaner (IUP) bort helt i årskurs 6-9. Lärarna arbetar orimligt mycket En dagsfärsk rapport från Skolverket, som studerat hur 3626 lärare arbetar till vardags, visar att en tredjedel av arbetstiden används till undervisning. Planeringstiden motsvarar cirka en tiondel. Du kan också fördjupa dig i ämnet med vår rapport Låt lärare vara lärare som du hittar på lararforbundet.se/ materialkatalog Låt lärare vara lärare Perspektiv på läraryrket ARBETSBELASTNING 13

14 Lång lärarerfarenhet kan ge Lärare med lång erfarenhet i ett ämne får BEHÖRIGHET möjlighet till behörighet även i andra ämnen. Det föreslår regeringen i en remisspromemoria. - Det är bra att den erfarenhetsbaserade kompetensen tas till vara, men sådana här undantag från behörighetsreglerna får inte bli ett sätt att smita undan, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande. Nyligen presenterarade regeringen en remisspromemoria med förslag på justeringar i lärarlegitimationsreformen. Det är bra och välkommet att regeringen har modet att justera en stor reform. Dock är regeringens förslag om undantag för lärare över 50 år tveksamt. Förslaget riskerar att dela lärarkåren i två hälfter. Den äldre hälften följer ett regelverk och den yngre ett annat, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén. Måste ta gemensamt ansvar Enligt regeringens förslag får legitimerade lärare med lång erfarenhet möjlighet till att undervisa även i andra ämnen som om de var legitimerade i dessa. De kan till exempel vara en lärare som är behörig i samhällskunskap och historia, men som även har lång erfarenhet av geografi. Enligt förslaget kan nu denna lärare även bli behörig i detta ämne, trots att formell behörighet saknas enligt den examen läraren tog en gång i tiden. Det är bra att den erfarenhetsbaserade kompetensen tas till vara, men sådana här undantag från behörighetsreglerna får inte bli ett sätt att smita undan. Kommunerna och staten måste ta gemensamt ansvar för kompetensutvecklingen och det ansvaret kan inte frånsägas, säger Eva-Lis Sirén. Danspedagoger får behörighet Ett annat förslag är att danspedagogerna lättare ska få sin utbildning behörighetsförklarad via Lärarlyftet. Detta gäller även personer med liknande pedagogiska utbildningar inom andra estetiska ämnen. Lärarförbundet har hela tiden kämpat för att danspedagogerna ska få sin utbildning behörighetsförklarad. Därför är jag glad att regeringen har gått oss till mötes, säger Eva-Lis Sirén. Många frågor om legitimation för lärare i fritidshem återstår, liksom för Fritidspedagoger som läst ett eller två praktiskt-estetiska ämnen genom Lärarlyftet II har felaktigt fått avslag i sin ansökan om lärarlegitimation. Skolverket har nu rättat till sitt misstag och ber berörda fritidspedagoger ansöka igen. Du som är fritidspedagog ska ha en Förbundsordförande Eva-Lis Sirén. andra grupper. Nu fortsätter Lärarförbundets intensiva jobb för att få regeringen att snarast agera. Felaktiga avslag för fritidspedagoger legitimation i de ämnen du läste inom Lärarlyftet. Skolverket är medvetet om att man gjort några missar och vill därför att de som är berörda ansöker igen. Praktiskt går det till så att man begär omprövning av Skolverkets beslut och någon ny avgift behöver man självfallet inte betala. Nya karriärsteg gör lärarjobbet mer attraktivt I höst införs nya karriärsteg för lärare. Lektor och förstelärare är de två nya titlarna att sträva efter. Men vad gör egentligen en lektor och hur märks de extra studieåren i lönekuvertet? Det är regeringen som ligger bakom reformen och den har också skjutit till statsbidrag för att karriärtjänsterna ska ge mer i plånboken. Förslagen är att förstelärare får kronor mer i lön per månad och för lektorer föreslås kronor. Men de här summorna är riktlinjer från regeringen eftersom alla lärare har individuell lön och ska bedömas utifrån lönekriterierna. Enligt förslaget ska en lektor vara legitimerad lärare, ha undervisat i minst fyra år samt ha minst licentiatexamen, det vill säga ungefär en halv doktorsexamen. Förbättra undervisningen på skolan Syftet med de nya titlarna är att öppna upp och ge flera möjligheter till karriär inom skolan och därmed göra lärarjobben mer attraktiva, locka fler till yrket och få duktiga lärare att stanna kvar inom skolan. Till skillnad från lektorstiteln krävs ingen ytterligare examen för att bli utnämnd till förstelärare, men man måste ha arbetat i minst fyra år, vara legitimerad och väl meriterad. Tanken är att förstelärare, liksom lektorer, ska fortsätta undervisa, men också förbättra undervisningen på skolan. En annan viktig arbetsuppgift kan vara att coacha andra lärare. Lärare upplever i stor utsträckning i dag att de inte hinner bolla idéer med sina kollegor. 14

15 Två nya rapporter från Lärarförbundet Rapporten Låt lärare vara lärare visar tydligt att lärares arbetsbelastning är för hög och att detta går ut över kvaliteten. Lärarförbundet ställer i rapporten fem krav på politikerna att skapa en bättre arbetssituation för landets lärare. Rapporten Lyssna på lärarna så kan alla elever nå målen bygger på en undersökning som visar att många elever inte får det stöd de behöver och har rätt till. Lärarförbundet lyfter i rapporten fram att lärare och rektorer bör få makten att ge rätt stöd i rätt tid, så kallad ordinationsrätt. Rapporterna finns på lararforbundet.se/materialkatalogen. Lärarnas A-kassa kallar härmed valda ombud till ordinarie föreningsstämma för 2013 Stämman har att välja styrelse, besluta om budget och medlemsavgift samt genomföra stämmoförhandlingar enligt a-kassans stadgar. Onsdagen den 22 maj kl Alviksalen, Lärarnas Hus, Segelbåtsvägen 15, Stockholm NOTERAT Ändrade medlemsavgifter men fortfarande billigast Den 1 maj genomför Lärarförbundet några förändringar i medlemssavgifterna men fortsätter att vara det billigaste fackförbundet för lärare. För de som tjänar mellan och kr höjs medlemsavgiften med tio kronor per månad. Övriga inkomstklasser berörs inte. Tidningsavgiften för de lärare som har ämnes- och skolformstidningar höjs från 15 till 19 kronor i månaden. Senaste gången tidningsavgiften höjdes var Avgiften till Lärarnas a-kassa blir från den 1 maj 100 kr för alla, oavsett om man är direktansluten eller förbundsansluten medlem (se nedan). Arbetslöshetsavgiften blir 0 kr. Samtliga medlemmar i varje avgiftsklass har fem kronor lägre avgift i månaden än motsvarande medlemmar i Lärarnas Riksförbund. Bästa musik- och kulturskolekommun 2013 Den 29 maj tillkännages vilken kommun som blir Bästa musik- och kulturskolekommun Då publiceras också hela rankinglistan över hur det står till med satsningarna på musik- och kulturskolorna i de olika kommunerna. Sedan 2009 utser Lärarförbundet varje år Sveriges bästa musik- och kulturskolekommun. Syftet är att lyfta fram de kommuner som satsar på sin musik- och kulturskola och inspirera fler att göra detsamma. Nu ändrar vi avgiften - samma för alla Från och med den 1 maj ändrar vi vår medlemsavgift. Nu betalar alla medlemmar 100 kronor per månad. Tidigare var avgiften olika stor beroende på om man var ansluten till Lärarförbundet eller inte, eller om man var arbetslös eller arbetade. Nu jämnar vi ut skillnaderna och inför en enhetlig avgift en hundralapp för alla. 9 För vissa innebär detta att avgiften höjs, och för andra blir den lägre. Men vad det betyder för alla är att det blir enklare. Genom att göra avgiften enhetlig vill vi frigöra resurser som vi kan lägga på att göra Lärarnas A-kassa till en ännu bättre a-kassa. Vad behöver du göra? Rent praktiskt innebär avgiftsändringen ingen förändring. Den nya avgiften kommer att aviseras på samma sätt som tidigare, via autogiro, e-faktura, löneavdrag eller inbetalningskort. Vill du veta mer? Vill du veta mer om avgiftsförändringen kan du läsa om den på vår webbplats, lararnasakassa.nu 15

16 För få unga vill bli lärare och många skickliga lärare funderar över att lämna yrket. Det har blivit en av vår tids största politiska utmaningar. För vem ska utbilda våra barn och unga i framtiden om det saknas lärare i förskola, skola och fritidshem? Lärarförbundet har myntat uttrycket nationell lärarkris för att sätta fokus på problemet. När vi pratar om lärarkrisen pratar vi också om hur den kan lösas. Det är välbekanta förslag till lösningar vid det här laget. 1. Höj lönerna Huvudorsaken till att det inte finns några köer till lärarutbildningen är de låga lönerna. En alternativ karriär som ekonom eller systemvetare betalar sig så mycket bättre, trots att studieskulden är densamma. Glappet är omkring kronor. Undersökning efter undersökning bekräftar att lönen avskräcker unga från yrket. 2. Låt lärare vara lärare Alltför mycket av lärares värdefulla tid går åt till pappersarbete. Att rensa på lärares bord och ge den tid som behövs till att för- och efterarbeta undervisningen är en smart politik och något som höjer kvaliteten. Likaså att låta bli att införa Höj lönerna och hejda nationella lärarkrisen» Huvudorsaken till att det inte finns några köer till lärarutbildningen är de låga lönerna «nya tidskrävande reformer som förslagen om betyg från årskurs 3 och fler åtgärdsprogram som finns på olika partiers agendor. 3. Mer makt till lärare och rektorer Politiker måste ge den vardagliga makten till lärare och rektorer. Ett konkret exempel är alla de elever som behöver extra stöd, men som inte får det. Lärarna vet vilka behoven är, men resurserna och makten över resurserna finns någon annanstans hos förvaltningarna och hos politikerna. Det är här och nu som kloka beslut måste fattas för att läraryrket ska bli mer attraktivt. I varje kommun sätts snart lönerna för Ett ypperligt tillfälle att ta lärarkrisen på allvar och prioritera lärarna genom satsningar en bra bit över märket. Ansvaret för att Sveriges elever har tillgång till utbildade lärare i framtiden delas lika av Jan Björklund, regeringen, kommunstyrelsens ordförande och friskoleägaren. Det är de som tillsammans sitter på lösningen av lärarkrisen. Eva-Lis Sirén Lärarförbundets ordförande Följ och kontakta mig på Redaktion: Ansvarig utgivare: Form: Layout Mikael Johansson Johan Tufvesson Kristina Stutterheim Anna Bylund Mikael Johansson Johan Tufvesson Besöksadr: Segelbåtsvägen 15 Postadr: Box Stockholm Telefon: (växel) Webbplats: lararforbundet.se E-post: Tryckeri: Lenanders, Kalmar 2013 Du vet väl att du kan få Lärarfackligt via e-post? Gå in på lararforbundet.se och anmäl dig. Där kan du också skriva ut tidigare exemplar av tidningen som PDF-fil eller utnyttja sökfunktionen för att hitta enskilda artiklar. Svanenmärkt trycksak Licensnummer

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt

Så marknadsför du Lärarförbundet 9-10. De fixade eget lärarmöte 2-3. Här är lärarnas löneliga 4. Nummer 1 Lärarfackligt Nummer 1 Lärarfackligt För dig som är ombud i Lärarförbundet JANUARI 2013 På rätt kurs med Lärarförbundet Våren 2013 bjuder Lärarförbundet på en mängd möjligheter till inspiration och kompetensutveckling

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Vi hyllar lärare och kunskap. Nobeldagen:

LÄRARFACKLIGT. Vi hyllar lärare och kunskap. Nobeldagen: Finns det positiva exempel jag kan lära utav? LÄRARFACKLIGT NR 10 FÖR DIG SOM ÄR OMBUD I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2014 Nobeldagen: Vi hyllar lärare och kunskap På Nobeldagen hyllar vi alla lärare genom

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN?

SVERIGES VIKTIGASTE JOBB I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN? SVERIGES VIKTIGASTE JOBB I FÖRSKOLAN OCH SKOLAN HUR MÖTER VI REKRYTERINGS UTMANINGEN? Sveriges Viktigaste Jobb i förskolan och skolan HUR MÖTER VI REKRYTERINGSUTMANINGEN? Upplysningar om innehållet: Caroline

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Så löser vi rekryteringsutmaningarna

Så löser vi rekryteringsutmaningarna SVERIGES VIKTIGASTE JOBB Så löser vi rekryteringsutmaningarna EN RAPPORT OM REKRYTERINGSBEHOVEN I FÖRSKOLA OCH SKOLA Så löser vi rekryteringsutmaningarna 1 Förord Framtidsjobben finns i välfärden. När

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation

Innehållsförteckning. Undervisningsmaterialets olika delar Att undervisa i arbetslivsinformation Lärarhandledning Innehållsförteckning 2 Inledning sid 3 Undervisningsmaterialets olika delar sid 4 Att undervisa i arbetslivsinformation sid 5 Filmen sid 6 Casebeskrivningar sid 7 Förhandlingsspelet sid

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

SkolLedaren GRÖNT OCH HÅLLBART I MALMÖ NY ROLL FÖR PADDAN I FÖRSKOLAN REKTORER SKA FÅ TA MER PLATS. Ingen barnvakt. Regeringsförklaringen

SkolLedaren GRÖNT OCH HÅLLBART I MALMÖ NY ROLL FÖR PADDAN I FÖRSKOLAN REKTORER SKA FÅ TA MER PLATS. Ingen barnvakt. Regeringsförklaringen Mer att läsa: Tuff kritik från Skolinspektionen l Klara besked i medlemsenkät l Hur mår förskolans barn? SkolLedaren SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS TIDNING NR 7 SEPTEMBER 2014 Ingen barnvakt NY ROLL FÖR PADDAN

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat

Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat Rapport från Sveriges Elevkårer och Lärarförbundet juni 2013 Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat När betygen delades ut vid terminsslutet då sattes

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer