Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen?"

Transkript

1 Foto: Chris Ryan Vad är en lärare egentligen?

2 Foto: Istockphoto

3 Det här är inte en lärare Som lärare är du ständigt exponerad för omvärlden. Du betraktas och bedöms av eleverna och deras anhöriga, av rektorerna, av politikerna och tjänstemännen. Många tror sig veta vad en lärare är, eftersom det är ett yrke som vi alla har en nära relation till. Skolan är också ett ofta debatterat ämne i media och olika diskussionsforum. Det bidrar till att det finns många olika föreställningar om vad en lärare är byråkrat, administratör, vuxenkompis, underhållare, uppfostrare, ordningsman, föräldrasubstitut, coach med mera. Men inget av det här ger en sann bild av vad en lärare är. Nu är det dags att sätta ner foten och slå fast vad en lärare är. Det krävs en samsyn på läraryrkets särskilda karaktär för att kunna förbättra lärarnas arbetsvillkor och elevernas resultat. För att hela Sverige ska lyfta.

4 Foto: Maksot

5 Det här är en lärare Som lärare är du en professionell yrkesutövare. Genom lång utbildning har du skaffat dig unika kunskaper i att förmedla kunnande och vetande till eleverna, och att förmedla metoder och modeller för att eleverna ska kunna utveckla sitt eget kunnande. En lärare är med andra ord en expert på undervisning och det skiljer dig från andra som har samma specifika ämneskunskaper, men som inte är experter på att undervisa. Du är en ledare som arbetar mot tydliga mål och skapar resultat genom att ta tillvara potentialen hos varje enskild elev. För en ämneslärare kan det, under en termin, innebära ansvar för upp till 250 elevers individuella utveckling. Under ett yrkesliv kan det handla om ansvar för tiotusentals elever. Det är självklart att du som lärare leder undervisningen i klassrummet, men du har också makt att påverka den övriga verksamheten i skolan. När det gäller omdömen och betygssättning har du alltid sista ordet. Du måste också vara en innovatör, ständigt beredd att reagera och agera i nya situationer. För att på bästa sätt förbereda eleverna för deras kommande yrkesliv måste skolan hänga med i den snabba utvecklingen i omvärlden, och det ansvaret vilar på dig som lärare. Här handlar det bland annat om att kombinera beprövade metoder för inlärning med ständig utveckling och förnyelse av pedagogik, undervisning och arbetssätt.

6 Foto: Maksot

7 Lärare lyfter Sverige Det finns yrken som anses vara särskilt viktiga för hela samhällets utveckling och hit räknas läraryrket. Det är du som lärare som ska se till att landet har en välutbildad befolkning som ger Sverige konkurrensfördelar på världsmarknaden och god välfärd åt oss alla på lång sikt. Därför arbetar du på uppdrag av riksdag och regering, även om du är anställd av en kommun eller en privat arbetsgivare. Politikerna sätter upp målen för skolan, stiftar skollagar och beslutar om styrdokument. Du och dina kollegor ska, som de experter ni är, leda undervisningen så att målen uppfylls. Ni är också självständiga myndighetsutövare, bland annat när det gäller betygssättningen. Lärarlegitimation som infördes 2011 är ett uttryck för att samhället inte tolererar att vem som helst får undervisa att läraryrket verkligen är en profession. Legitimationskravet gör att skadeverkningarna av obehörigt undervisande kan jämföras med kvacksalveri i sjukvården. Och vem vill bli behandlad av en obehörig läkare? Nästa steg måste vara att höja lärarlönerna rejält. På 1960-talet var lärarlönerna riktmärke för riksdagsmännens löner. Idag tjänar du som lärare ungefär hälften av vad en riksdagsman tjänar, trots att du har ett av Sveriges viktigaste yrken.

8 Foto: Adam Haglund

9 Onödiga hinder för bättre resultat Maktkamp om undervisningen Lärarens uppdrag är att undervisa på bästa sätt, enligt skollag och nationella mål. Trots det vill många arbetsgivare påverka hur undervisningen bedrivs. Här måste maktfördelningen bli tydligare. Arbetsgivarna måste respektera lärarnas profession och sluta lägga sig i undervisningen. Deras uppgift är att ta ansvar för de övergripande förutsättningar som gör det möjligt för lärarna att genomföra sitt uppdrag. Maktkamp om arbetstiderna De senaste femton åren har lärarnas arbetsuppgifter exploderat. De har mer undervisning, fler elever att ta ansvar för och större krav på dokumentation. I det läget väljer arbetsgivarna att binda upp ännu mer av lärarnas arbetstid. Det innebär att lärarna får mindre tid för varje elev och mindre möjligheter att individualisera undervisningen. Arbetsgivarna måste börja betrakta varje elev som värdefull, inte bara som röda siffror i en budget, och ge lärarna chansen att göra ett bra jobb. Låg status på yrket En lärares ingångslön ligger strax över kr/ mån, och efter 40 år i yrket ligger lönen strax över kr/mån. Det skrämmer bort högpresterande studenter från lärarutbildningen. Det gör att välutbildade lärare lämnar skolan för att göra karriär i andra branscher. Nu är det dags att vända utvecklingen och höja statusen på yrket. Lärarna är värda minst kronor mer.

10 Anna Carlsson: lärare i svenska och engelska i årskurs 4 9, Härryda Det är inte trender som ska styra undervisningen Helt plötsligt ska 10 procent av alla lektioner ske utomhus. Sedan ska alla elever jobba själva och skriva loggbok. Just nu är det olika IT-lösningar som ställer till fler problem än de löser. Det är ständigt nya trender i skolan och de kommer såväl uppifrån som utifrån, från rektorer och kommunala chefer och från forskare och intressenter som vill göra sitt eget avtryck. Men jag upplever ofta att arbetssättet blir viktigare än resultatet, vilket är sorgligt. Vi lärare är mottagliga för nya idéer, men trenderna får inte styra. Det är vi, med vår djupa ämneskunskap och rikedom av pedagogiska metoder, som ska göra en professionell bedömning av hur undervisningen ska genomföras för varje enskild elevs behov. Tobias Ramstedt: lärare i samhällskunskap och historia på gymnasiet, Stockholm Fler lärare och mindre klasser skulle lösa många problem Det är inte brist på tid som är det stora problemet i skolan, det är antalet elever. Det krävs helt enkelt fler lärare per elev, då först kan vi få riktigt bra kvalitet på undervisningen. Kvalitet för mig är att varje elev ska få möjligheten att bli sedd, vara delaktig och utveckla sin egen kunskap utifrån undervisningen. Det måste finnas tid till diskussioner i klassrummen, det är så vi fostrar framtidens innovatörer och utvecklar demokratin. Men när jag har 30 elever i 90 minuter så innebär det att varje elev har tre minuter på sig att göra sin röst hörd, och det är alldeles för lite. Jag skulle också vilja ha mer tid för att utveckla undervisningen tillsammans med eleverna.

11 Henrik Friberg: lärare i svenska och historia på gymnasiet, Karlstad Bra förutsättningar för undervisning är effektivitet för mig Det finns en föreställning om att en lärare är effektiv om han har mycket undervisning, men det stämmer inte. För att undervisningen ska ge bästa resultat måste vi ha gott om tid att förbereda, anpassa och följa upp, och då kan vi inte undervisa hur mycket som helst. Jag har alldeles för lite tid till för- och efterarbete, på senare tid har det blivit mer och mer kringarbete som inte har med undervisningen att göra. Jag har också blivit proffs på att hantera sociala situationer, och fått större ansvar för elevernas sociala hälsa och utveckling, trots att det inte är vad jag främst ska syssla med. Det behövs mer resurser och fler lärare och andra vuxna i skolan för att få rätsida på detta! Pernilla Fransson: lärare i kemi, biologi och naturkunskap på gymnasiet, Upplands Väsby Lita på att jag vet vad som är bäst för mina elever Det är för många fingrar i syltburken. Alla tycker sig ha rätt att vara med och bestämma hur det ska vara i skolan, ända in i klassrummet. Politiker och tjänstemän fattar ofta snabba beslut på dåliga grunder, utan förståelse för lärarnas arbetssituation. Det är jag som är expert på undervisning och som har ansvaret för att alla mina elever når målen. Låt mig ta det ansvaret fullt ut. Makthavarna måste sluta detaljstyra vardagen i skolan och lita på att vi lärare vet vad som fungerar bäst i våra klasser. Ge oss gott om tid till förberedelser och fria händer i klassrummet så kommer också resultaten att bli bättre! Foton: Peter Käll, Lärarnas Riksförbund

12 Metta Fjelkner: förbundsordförande i Lärarnas Riksförbund Du är en expert som leder och utvecklar undervisningen HEMMA. TRYCK: TMG STHLM. UPPLAGA: EX Vad var det som gjorde att du valde att bli lärare? Stark längtan efter att förmedla kunskap? Stort intresse för ett särskilt ämne? Egentligen spelar det ingen roll. Idag är du en annan än den du var när du började utbilda dig till lärare. Du är en expert som leder och utvecklar undervisningen i skolan. Du har ett yrke som statsmakterna anser vara så viktigt att de har infört en lärarlegitimation som skiljer ut behöriga från obehöriga. Lärarlegitimationen stärker din yrkesroll. Men det krävs fler åtgärder för att du och alla andra lärare ska kunna utöva er profession fullt ut. Arbetsgivarnas maktkamp om arbetstider och detaljer i undervisningen måste få ett slut. Den gör det svårt för lärarna att göra ett bra jobb, vilket drabbar eleverna i form av sämre resultat och framtidsutsikter. Du ska självklart kunna ta det fulla ansvaret för undervisningen och du ska lika självklart ha en lön som motsvarar din utbildning, skicklighet, ansvar och kompetens. Först när det har skett är jag nöjd! lärarnas riksförbund Sveavägen 50 l Box 3529 l Stockholm. l Telefon l

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Finns det mer än kunskap i skolan?

Finns det mer än kunskap i skolan? Finns det mer än kunskap i skolan? En undersökning bland elever i grundskolan och gymnasieskolan Genomförd av Exquiro Market Research våren 2009 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevråds

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna i. Göteborg

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna i. Göteborg EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna i Göteborg En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna i Göteborg Förord

Läs mer

Att vara lärare bilder ur två traditioner

Att vara lärare bilder ur två traditioner UTBILDNING & DEMOKRATI 1999, VOL 8, NR 2, 33-56 Att vara lärare bilder ur två traditioner Kerstin Skog-Östlin I debatten om skolan förekommer två termer som inte särskilt ofta problematiseras utan mest

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

1 000 elever om skolan.

1 000 elever om skolan. Hur långt räcker regeringens skolpolitik? 1 000 elever om skolan. En undersökning bland elever i gymnasiet Genomförd av Exquiro Market Research under våren 2010 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

En rapportserie om skolledaryrket del 1. Ansvar som en vd men lönen då?

En rapportserie om skolledaryrket del 1. Ansvar som en vd men lönen då? En rapportserie om skolledaryrket del 1 Ansvar som en vd men lönen då? Dags att satsa på skolledares löner! Att vara skolledare är som att vara vd för ett medelstort svenskt företag, säger rektorn Lena

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan

Lilian Rönnqvist. Att mötas i samtal. Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Lilian Rönnqvist Att mötas i samtal Samtalet som redskap i kommunikationen mellan hemmet och skolan Text: FL Lilian Rönnqvist Illustrationer: Bosse Österberg Ombrytning: Komma Media Förbundet Hem och Skola

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Förbättring genom inkludering

Förbättring genom inkludering SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Förbättring genom inkludering Att minska avståndet mellan oss FÖRFATTARE: MATHIAS ENGVALL ARTIKEL NUMMER 8/2015 Skolportens numrerade artikelserie

Läs mer