Hur coachande vågar du vara? Bengt Kallenberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur coachande vågar du vara? Bengt Kallenberg"

Transkript

1 Hur coachande vågar du vara? Bengt Kallenberg

2 Vi kommer att prata om... - Vad är coaching? - Varför coacha, det tar ju bara längre tid? - Tre roller som chef - Sju steg till bättre coachande ledarskap 1. Hur ser du på andra? 2. Hur ser du på dig själv som ledare? 3. Lyssnande 4. Frågande 5. Struktur 6. Träna 7. Fallgropar - Feedback med en coachande approach - Chef och coach

3 Vad skiljer ett coachande ledarskap från ett traditionellt?

4 Många skäl att inte prova... Coaching passar inte i vår kultur Människor här gillar inte nya sä8 De kommer inte förstå vad jag gör och kommer inte ha förtroende för mig De fa8ar a8 jag varit på kurs och väntar på a8 jag ska bli som förr Det tar för jag har a8 coacha De vill a8 jag säger vad de ska göra Jag är en expert och de förväntar sig mina svar och lösningar Jag har redan en coachande - jag behöver inte ändra något Inget ny8, så här har jag gjort Jag tror inte jag är bra på det Jag vet inte vilka frågor jag ska ställa Det jag gjort hiflls har funkat bra, varför ändra? Jag kommer inte få samma resultat som med min gamla

5 Vad är coaching? Coaching är mer än att ställa frågor... Kreativa samtal med fokus på en förändring Skapa klarhet och fokus kring vad som är viktigt och hur agera för att nå det Se och bekräfta en annan människa för att skapa delaktighet, engagemang och lust att komma med svar

6 Vad är coaching inte? Coaching är inte analys Coaching är inte att döma, klandra eller kritisera.

7 Varför coacha?

8 Chefens rädslor Källa: Enkätundersökning från Novus Opinion och Chef bland 500 chefer. Det är chefen rädd för: 1. Fatta beslut på osäkra underlag 2. Säga upp 3. Verka okänslig eller maktfullkomlig 4. Att framföra kritik 5. Avslöjas som okunnig och dåligt påläst 6. Föredragning inför ledningsgrupp/styrelse

9 Sämsta chefsegenskaperna Källa: Ingenjörskarriär, bedömning av chefer av Zenger/Folkman 1. Saknar förmåga a8 inspirera och entusiasmera 2. Utmanar inte medarbetarna, accepterar medelmåfga resultat 3. Saknar visioner, kan inte visa vägen 4. Kan inte samarbeta, konkurrerar i värsta fall 5. Säger en sak och gör en annan 9

10 Ledarskapets betydelse Dålig chef ger sämre hälsa Publicerat: tisdag 03 november 2009 kl 06:13, Vetenskap & miljö Dela Kanske har du känt på dig att att dåliga chefer är en hälsorisk. Nu visar forskare på Karolinska institutet att sviterna av dåligt ledarskap kan sitta i så länge som 10 år. Upplever du att din chef är dålig är oftare sjukskrivna och löper du också 25 procent större risk att få hjärtinfarkt så länge som 10 år efter det att du bytt arbetsplats.

11 Dåligt ledarskap då drar vi Källa: Kelly Global Workforce Index 2013, omfattande anst i världen Hälften av de tillfrågade svenskarna vill eller tänker byta jobb. Anledningen är framför allt dåligt ledarskap och där skiljer sig Sverige från övriga Europa där lönen är främsta orsaken till att man vill byta jobb.

12 Vad vinner du på att våga vara coachande? Tidsvinster - för dig, efter ett tag Fler och bättre idéer Engagemang, motivation, ansvar Ökad energi Den coachade lär sig mer om sig själv Egen trygghet i svåra samtal

13 Ledarskap är Förmågan att få medarbetarna med sig i att beslutsamt och entusiastiskt sträva mot samma mål. Bengt Karlöf: Management från A till Ö 14

14 Dina roller som chef... Chef Effektiv verksamhet Kvalitet Målstyra Process-styrning Benchmarkning Budget Granska Följa upp Ledare/Strateg Strategifrågor Verksamhetsutveckling Kompetensutveckling Vision Affärsidé Mobilisera energi Inspirerar Coach Utvecklingssamtal Förändringsarbete Frigör potential Guidar Leder genom frågor Lyssnar

15 Sju steg som utvecklar ditt coachande

16 Jag är verkligen fel person för det här, jag har kört fast. Jag får inget ur händerna och har inga bra idéer.

17 1. Hur ser du på andra? Den röda linsen - Det är något fel på den här personen. - Den här personen hi8ar inte själv svaren. - Jag har svaren och jag behöver komma med dem. - Den här personens och är tveksam. - Den här personen tar energi från mig. Den gröna linsen - Den här personen är hel och komple8. - Den här personen har mål och drömmar och önskan a8 göra en skillnad. - Den här personen har egna svar. - Den här personen förtjänar a8 bli behandlad med värdighet och respekt.

18 Självuppfyllande sanningar Mental bild sanning Bevis Andras beteende/ resultat Eget beteende

19 2. Din syn på dig själv som ledare Passar du som en coachande ledare? Hur många rutor kan du sätta kryss? Jag respekterar andras sätt att vara och se saker på Jag tror att andra kan ändra sig, att de har kapacitet, egna svar samt kan använda mer av sin potential Jag är beredd att inte alltid ha rätt, ha svaren eller lösningarna Jag är beredd att släppa kontrollen Jag låter andra prata medan jag lyssnar med intresse Jag är beredd att utmana, vara ärlig, ge feedback Jag vill och vågar utvecklas och växa

20 3. Lyssna under ytan Ord, sak, det som sägs, det som görs Sinnesstämning, känslor; arg, glad, rädd Värderingar och övertygelser Sätt att vara på; avvaktande, positiv, arrogant, etc. Mentala bilder = jag duger inte, jag är bättre än andra,...

21 Min fru har lämnat mig, barnen vill inte träffa mig, jag dricker för mycket och har känt mig deprimerad senaste månaden

22 Aktivt lyssnande - lyssnande på olika nivåer Nivå 1 - Inre lyssnande. Den vanligaste typen av lyssnande. Här utgår du från dig själv och dina egna erfarenheter och :iltrerar ut information som är relevant för dig. Du ignorerar det som inte passar in i din världsbild, du hör helt enkelt det du vill höra. Man kan säga att det pågår en inre dialog när du lyssnar och den dialogen stör ditt lyssnande. Här sker ingen coaching. Nivå 2 - Fokuserat lyssnande. Du når hit när den egna inre dialogen tystnat och du riktar uppmärksamheten mot den som berättar. Du lyssnar utan värderingar, är mer fördomsfri. Du är ny:iken på den andre. Du speglar tillbaka. Nivå 3 - Globalt lyssnande. Nu lyssnar du till mer än bara orden. Du kopplar in alla sinnen, lever dig även in i det som inte uttalas, som känslor och kroppsspråk. Om du sätter ord på det du ser, hör eller känner får den du talar med stor nytta av din återkoppling. Mest effektivt blir det för båda parter om du blandar fokuserat och globalt lyssnande

23 Lyssna aktivt = se och bekräfta

24 4. Ställa frågor - en nyckelfärdighet För att provocera fram tankar, idéer, svar, insikter och handling För att skapa en rörelse framåt För att skifta fokus Öppna frågor Enkla frågor En fråga i taget Undvik ledande och dömande frågor Undvik helst varför? Kvaliteten på svaren speglar kvaliteten på de frågor du ställer 24

25 5. Struktur för coachande samtal

26 5. Struktur för coachande samtal Inledning: Vad ska vi prata om? Vad vill du komma Temat för samtalet och önskat resultat Mellandel: hur ser nuläget ut? Vad har provats? Hur kommer det se ut när det är löst? Vilka ser du? Avslutning: Vad väljer du a8 göra? När? Vilken support behöver du? Vad har du få8 med dig från samtalet?

27 TGROW -modellen 1. Skapa relation och överenskommelse om coaching 2. Topic = Ämnet för coachingen 3. G = Goal 4. R = Reality 5. O = Opportunities 6. W = Will, Want, Wrap-Up 7. Avslut

28 8 vanliga fallgropar 1. Ha en egen agenda 2. A8 vara för mycket i si8 eget huvud 3. Vilja prestera, vara 4. Komma med lösningar/svar (för snabbt) 5. A8 inte dela med sig av sin eller sina 6. Inte människor 7. Inte vilja/våga klarlägga och ringa in (vara för mycket på ytan) 8. Fråga för din egen skull, inte för den andres

29 Feedbacksamtal - syfte Feedback- sycen som fungerar: en ärlig önskan om a8 stödja en annan persons utveckling förstå a8 man har en del av sanningen men inte hela varje människas synsä8 är e8 synsä8 ens upplevelse hur personen upplevs från utsidan. All7d fokus på beteende, inte person!

30 Vad? Hur? När? Berä8a... Du Någon annan

31 Feedback-modell 1. Problemställning och syge Problem/agerande som ska tas upp och Och vilket är mi8 syce med feedbacken? 2. Konkre7sera de händelser som framkallat problemet/agerandet (fakta) 3. Konsekvens Beskriv varför det är e8 problem och vilka konsekvenser som blir av problemet/ agerandet 4. Dina känslor Ge u8ryck för dina känslor hur problemet/agerandet påverkar dig personligen, för avdelningen, teamet eller företaget du leder. 5. Krav på fram7da agerande Vilket agerande vill du se/ha i

32 Feedback-modell 6. Lyssna förklaringar, försvar eller undanflykter som den andre kommer med. 7. Förslag 7ll lösning Vilka lösningar har den andre själv? 8. Handlingsplan Med utgångspunkt från lösning, kom överens om en handlingsplan. 9. Uppföljning Diskutera och kom överens om uppföljning. Minst en gång i veckan. Beroende på problemets art, kan ibland behovet vara två gånger i veckan. 10. Dokumenta7on Glöm ej a8 dokumentera problemet och den överenskomna handlingsplanen. Båda skriver under det som överenskommits.

33 Coaching och chefsskap - Chefen är inte neutral - Förhållandet är inte jämställt - Svårare med konfidentialitet - Risk att rollerna blandas ihop (chef/coach) - Chefen ställer upp mål för avdelningen. Vem väljer då agenda? - Svårare att avstå från att ge råd om jag är en ämneskunnig - Hur mycket chef respektive coach ska jag vara och när? - Hur mycket känslor och privatliv är det OK att prata om?

34 Hur coachande vågar du inte vara?

35 Gå vidare med Prenumerera på mitt inspirations- och utvecklingsbrev, kommer 6 ggr per år Min bok Chef, ledare, coach - praktiskt ledarskap som hjälper dig att lyckas

36 Kontakt Bengt Kallenberg

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Coaching konsten att väcka den osynliga kraften

Coaching konsten att väcka den osynliga kraften Coaching konsten att väcka den osynliga kraften Coaching. Är det att få någon att gaska upp sig och ta nya tag? Är det positivt tänkande och goda råd? Karin Tenelius reder ut begreppen i framgångselixiret

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Är Polisen en lärande organisation?

Är Polisen en lärande organisation? Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2013:6 Är Polisen en lärande organisation? En intervjustudie om polisens ledningsstruktur Swedish Police Ann-Christine Andersson Arntén Kommunikation Ledarskap

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Teambuilding & övningar

Teambuilding & övningar Team:Guide Insightguide series ditt verktyg för att skapa team i toppklass! KOMPETENSHÄFTE 5 Teambuilding & övningar Teambuilding är aktiviteter som syftar till att svetsa samman en grupp människor så

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8 Hard Sell The Right Way BIG 3 CLOSING TECHNIQUES TEMA: Hard Sell the Right Way AFFLUENCE 8 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden peaks of income En

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer