Leda i förändring. Bengt Kallenberg. Penna Human Capital Management

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leda i förändring. Bengt Kallenberg. Penna Human Capital Management"

Transkript

1 Leda i förändring Bengt Kallenberg Penna Human Capital Management 1

2 Det här handlar om... Det var enklare förr? VUCA - det nya landskapet Välj synsätt Ledarstilar Kommunikation Reaktioner du kan möta Hålla svåra samtal

3 Det var enklare förr...?

4 Köpa till sillen, sälja till kräftorna Regntunga skyar över aktieköp i juli Under större delen av 1900-talet har det varit en bra affär att äga aktier under sommaren. Men 2012 kan bli ett undantag. Det är ingen aktievänlig miljö, varnar flera experter som inte rekommenderar aktier till den som vill ha en rofylld sommar.

5 Välkommen till the VUCA world

6 Förändring - bra eller dåligt? Mental bild, sanning Bevis Andras beteende Eget beteende

7 Konkurrens driver förändring

8 McKinsey 7S-modellen

9 Olika perspektiv Ta hand om din organisa-on Ta hand om dina medarbetare Ta hand om dig själv

10 Ledarstilar

11 MORE PEOPLE ORIENTATED MEDIATOR EXPRESSIVE Total A Total B LESS DIRECT ANALYST DRIVER MORE DIRECT Total C Total D MORE TASK ORIENTATED

12 ÖVERSIKT KONTROLLERAD SPONTAN MEDIATOR Styrkor Stödjande Pålitlig Trevlig Hjälpsam ANALYST Styrkor Seriös Arbetssam Uthållig Krävande Svagheter Mjuk Undergiven Obeslutsam Odisciplinerad Svagheter Omständlig Kritisk Pedantisk Byråkratisk EXPRESSIVE Styrkor Ambitiös Stimulerande Entusiastisk Underhållande DRIVER Styrkor Beslutsam Effektiv Bestämd Praktisk Svagheter Manipulativ Hetsig Självupptagen Nonchalant Svagheter Arrogant Hård Dominerande Osympatisk

13 Din ledarstil Hur skulle människor som arbetar med dig beskriva din ledarstil? När du har en bra dag När du har en dålig dag Hur väl stämmer det överens med hur du vill vara som ledare?

14 Ledarstilen påverkar klimatet i ett bolag Den visionära stilen har den största positiva effekten på klimatet. Den integrerande, demokratiska och coachande stilen kommer inte långt därefter. Den styrande och resultatinriktade stilen har en negativ påverkan på klimatet på längre sikt

15 Handling och reaktioner

16 Två system Pannlob System 2: Kortikala systemet - ansträngande - genomtänkt - logik, rationellt, konsekvens - planera framåt - arbetsminne - självkontroll - avsiktsstyrt System 1: Limbiska systemet - automatiskt - reaktivt - spontant - känslostyrt - fly eller fäkta - ser mönster/ avvikelser - skapar omvärldsbild

17 Vi är programmerade att Välja trygghet framför något osäkert Använda liten insats för att få ett viss resultat Välja kortsiktig belöning framför långsiktig

18 Olika aspekter/hinder att vara medveten om Tappar kontrollen - känsla Känsla av osäkerhet, man gissar, gör antaganden Överraskningar ger motstånd Förändringsovana, kört länge efter samma rutiner Tappa ansiktet Tvivel på att lyckas i det nya Mer arbete, fler timmar - orkar inte Det förflutna hindrar vägen framåt Fokus på sådant som inte går att påverka

19 Circle of Influence Ekonomin Circle of Concern Circle of Influence and Control Vädret Det som varit...

20 Känsloreaktioner du kan möta Försvarsattityd Osäkerhet Frustration Stress Utmanad Överväldigad Isolerad Lättnad Jag mot världen Inget förtroende Hotad Identitetslöshet Positivism Optimism Utmanad Involverad Ny identitet Möjligheter Ilska Uppgivenhet

21 Möta andras rädslor och reaktioner Bekräfta! Lyssna! Visa respekt!

22 Kommunikation

23 Kommunikation Tydligt budskap Tro på budskapet Håll dig till budskapet Kommunicera ofta Ha kunskap om vad som sagts tidigare Tro på framtiden Ögonkontakt Tillgänglighet Transparens - samma budskap överallt

24 Kommunikationsmodell Vem? Säger vad? I vilken kanal? Till vem? Med vilken effekt? Avsändare Meddelande/ budskap Medium Mottagare Resultat Vem Ord, handling Möte, mail, SMS, presentation,.. Grupp, individ, externt, internt,... Vad ska uppnås? Hur ska det uppfattas?

25 Svåra samtal Tuff feedback sker när människor väljer att engagera sig och säga vad som behöver sägas, med ärlighet, respekt och tydlighet och med en god intention.

26 Ett svårt samtal - steg för steg 1. Ämnet - beskriv det du vill tala om 2. Ge exempel på tillfällen då beteendet visats 3. Beskriv vilka konsekvenser/effekter det får 4. Beskriv hur du upplever det/känner det 5. Berätta vad du skulle vilja se mer/mindre av 6. Hur ser du på det jag sagt? Lyssna, eventuellt förtydliga, gå tillbaka till det landar 7. Vilken lösning föreslår du? 8. Överenskommen handlingsplan 9. När/hur ska uppföljning ske? 10. Skriv ner

27 Reaktioner vid feedback Förstå Förändra Eget medvetet val Lyssnar och bearbetar Förklara Ja, men... Försvara Nej, så vad det inte Förkasta Det här rör inte mig 27

28 Hur påverkas du av olika reaktioner?

29 Uppsägning Förbered dig - manus, timing Sammanfatta bakgrund Kommunicera tydligt, utan tvetydigheter, hur det påverkar medarbetaren Lyssna till reaktioner - gå inte i försvar Gå igenom vad som händer härnäst Boka ny tid Var tillgänglig efteråt Dokumentera

30 Ge besked/information gör INTE följande Läsa manuset ord för ord Mumla eller generalisera, stort ordflöde Undvika ögonkontakt Hitta på saker i stunden eller prata innan du tänkt klart Lova saker du ej kan hålla Prata om andra Ta för givet hur folk kommer att reagera Börja argumentera, vara nedlåtande el dyl Abdikera från ansvaret som ledare - ej stå för beslutet som organisationen har tagit Gömma dig efteråt

31 Hantera dig själv Var tydlig i din roll och vilket ansvar det innebär Förstå bakgrund, orsak och identifiera realistiska mål Förbered dig på hur du hanterar olika reaktioner Behåll perspektiv och humor våga visa känslor Ta hand om dig du kan hjälpa andra om du mår bra Ha ett bollplank / en coach

32 Det här handlade om... Det var enklare förr? VUCA - det nya landskapet Välj synsätt Ledarstilar Kommunikation Reaktioner du kan möta Hålla svåra samtal

33 Tack! Bengt Kallenberg