Sju steg som utvecklar ditt ledarskap. Bengt Kallenberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sju steg som utvecklar ditt ledarskap. Bengt Kallenberg"

Transkript

1 Sju steg som utvecklar ditt ledarskap Bengt Kallenberg

2 Sju steg som utvecklar dig som ledare Intentioner och mål Dina ledstjärnor och främsta egenskaper Känn din ledarstil En ledare i balans Mod och delegering Ha fokus på det viktigaste Reflektion och lärande

3 Sju steg som utvecklar dig som ledare Intentioner och mål Dina ledstjärnor och främsta egenskaper Känn din ledarstil En ledare i balans Mod och delegering Ha fokus på det viktigaste Reflektion och lärande

4 " " Mission" " " Vision" " Långsiktiga" verksamhetsmål" " " Strategier" " Mål och delmål" " " Handlingsplaner och aktiviteter" " Värderingar" " Vilka vi är, vad vi gör och varför vi finns. Det vi vill bli och vara. På 2-5 års sikt Hur vi når vår vision och långsik=ga mål. Kortsik=ga mål. Mäter framgång och visar om vi är på räf väg. Det vi gör här och nu. Våra värderingar, ledstjärnor för vårt handlande.

5 Beteenden, mod, ta beslut, görande Kunskaper, verktyg, styrkor, svaga länkar Värderingar, ledstjärnor, inten=oner, självkännedom, varande

6 Vision, intention och mål Mål Inten=on = hur jag vill vara Idé/vision för ledarskapet

7 Dina viktigaste intentioner Livsinten0oner Min inten=on är af vara Fysiskt frisk och i god form Ekonomiskt framgångsrik En framfångsrik/bra konstnär eller fotograf En framfångsrik/bra musiker En framfångsrik/bra förfafare En person som bidrar =ll samhällsutvecklingen En visionär ledare En kärleksfull familjemedlem * Andligt utvecklad En respekterad yrkesutövare En effek=v kommunikatör/föreläsare En effek=v/bra lärare En framfångsrik entreprenör Välutbildad En skapare av skönhet En effek=v/bra coach En framgångsrik företagsägare En framgångsrik/effek=v chef Berest En äventyrare En framgångsrik poli=ker En generös vän En framgångsrik teammedlem Annat: Annat: Annat: * partner, pappa, mamma, son, syster, etc

8 Välj ut en intention som har med ditt ledarskap att göra Vad innebär egentligen intentionen XXX för dig? Vad gör att det är viktigt för dig just nu? Vad händer om du inte fokuserar på den intentionen?

9 Sätt mål kopplat till intentionen Ett mål formuleras enligt den kända SMART-formeln. Målet ska då vara Specifikt Mätbart/Märkbart Accepterat Realistiskt och Relevant Tidssatt Det ska dessutom vara glädjefyllt att nå, vara positivt formulerat och du ska kunna ha kontroll över resultatet.

10 Övning Sätt minst ett SMART-mål kopplat till en av dina intentioner.

11 Sätta mål

12 Grundläggande egenskaper Personer som är förebilder, som du ser upp 0ll eller beundrar. Egenskaper

13 Vad vill du stå för? Tre ledstjärnor/kvaliteter

14 Tillfredsställelse eller frustration? Kvaliteter jag vill stå för Handling Önskat resultat Mening Tillfredsställelse Nöjd Kvaliteter jag vill stå för Handling Önskat resultat Frustrerad Uppgiven Cynisk

15 Fråga dig när har mina handlingar inte åstadkommit resultat som varit i linje med det jag vill stå för? vad vill jag göra åt det?

16 Sämsta chefsegenskaperna hur du inte får med dig medarbetarna Källa: Ingenjörskarriär, bedömning av chefer av Zenger/Folkman 1. Saknar förmåga att inspirera och entusiasmera 2. Utmanar inte medarbetarna, accepterar medelmåttiga resultat 3. Saknar visioner, kan inte visa vägen 4. Kan inte samarbeta, konkurrerar i värsta fall 5. Säger en sak och gör en annan 16 16

17 Olika stilar Människor/rela=oner, ser =ll känslor, göra andra nöjda Låt oss göra det =llsammans Indirekt, hänger med Låt oss göra det räf Stabilitet Vänliga Tålmodiga Omtänksamma God lyssnare Hänsynsfulla Ödmjuka Lagspelare Förstående Compliance Noggranna Detaljorienterade Försik=ga Analy=ska Kvalitetsinriktade Logiska Metodiska Ordentliga Inflytande Utåtriktade Entusias=ska Övertygande Inspirerande Op=mis=ska Krea=va Spontana Rela=onsinriktade Dominans resulta=nriktade viljestarka tävlingsinriktade =dsmedvetna bestämda självständiga ambi=ösa beslutsamma Resultat, sak- /uppgixsfokus logisk, objek=v Låt oss ha trevligt också Direkt, drivande Låt oss få det gjort 4

18 Som ledare Dominant Inspirerande Rak. Fokus på resultat. Målinriktad, viljestark, handlings- kraxig. Kontrollerar. Effek=v och otålig. Gör saker. Kan ta på sig för mycket. S=mulerande, uppmuntrande. Verbal, humoris=sk. Social. Belöningsberoende. Kan göra många saker sam=digt. Ser helhet. Kan ha svårt af prioritera. Stabil Rela=oner vik=ga. Lagbyggare. Stödjande, samarbetande. Samlar människor kring gemensamma värderingar. Lojal. Tar inte risker. Kan bli passiv eller för =llgänglig. Analytisk Analyserar, löser problem. Värderar kompetens och kvalitet. Ger möjlighet af arbeta självständigt. Strukturerad. Kan bli för byråkra=ska eller detalfokuserade. 4

19 Som ledare vid stress Dominant AC tappa kontrollen. Impulsiva beslut, aku=nsatser, blir bestämd och krävande. Dikterar lösningar. Kri=ska och nega=va =ll andra. Inspirerande Stabil Analytisk AC få kri0k eller bli instängd. Anpassar besluten. Pedan=sk kring ovik=gheter. FaFar beslut utan hänsyn =ll andra. Nonchalant. Snabba förändringar och konflikter. Blir verbalt aggressiva. Blir rigida. Känner sig o=llräckliga och självkri=ska. Tar på sig för mycket. Ta ställning på stående fot, avsaknad av regler. Blir överdrivet kri=ska, blir försvarsinställda vid kri=k, blir formella. Gräver ner sig i detaljer. 4

20 En ledare (och människa) i balans

21 En ledare (och människa) i balans Vad noterar du när du ser dif hjul? Var upplever du af du är mest/minst nöjd? Hur ser det ut i balansen mellan arbete, fri=d, vila, rela=oner, kropp och själ? Vad är det du inte gör men borde göra? Vad är det du gör men borde göra mindre av?

22 Vara i balans Din riktning / vision för dig själv Sysselsättning Relationer, familj Eget Värderingar Självbild, självinsikt 22

23 Chefens rädslor Källa: Enkätundersökning från Novus Opinion och Chef bland 500 chefer. Det är chefen rädd för: 1. Fatta osäkra beslut 2. Säga upp 3. Verka okänslig och maktfullkomlig 4. Kritisera medarbetare 5. Avslöjas som okunnig 6. Hålla presentation för ledningsgrupp/styrelse

24 "Mod är nyckeln 0ll ec goc ledarskap (ar0kel i CIO Sweden 10/3 2015) Hur ska man göra för af bli en modig chef? För det första bör man vara medveten om, och känna igen, sina rädslor. Sedan måste man bestämma sig för af inte backa för dem utan göra det man ska trots af man är rädd. Vill man övervinna hinder så är det bra af ta det i små steg, det är dumt af börja med det svåraste. Mod är som en muskel som måste tränas upp, om man tar för stora steg är chansen stor af det känns oövervinnerligt.

25

26 Beslutsrädslor Välja fel, ångra sig Misslyckande Vad säger andra? Orättvisa Inte bli omtyckt Prestigeförlust Vår djupaste rädsla är inte att vara otillräckliga. Vår djupaste fruktan är att vi är omättligt kraftfulla. Det är vårt ljus, inte vårt mörker, som skrämmer oss mest. Nelson Mandela Att använda den kraft du har

27 Beslutsfällor - checklista q Första informationen får störst vikt q Söker bekräftande bevis q Perfektionist - vill ha för mycket säkerhet q Beslut bara OK om godkänt av andra q Sunken cost q Stress, dåligt humör, sjuk, dålig sömn, ur balans q Överskattning/övervikt för osannolika händelser q Förlustaversion q Följer den som verkar veta

28 Checklista mod

29 Fokus på det viktigaste

30 Fyll en hink

31 80/20-regeln hjälper dig fokusera Resultat % Hur använder jag min =d och energi på värdefullaste säf? 0 20% 40% 60% 80% 100% Ak0viteter

32 En tanke att ta med Du blir bra på det du fokuserar på.

33 Viktigt - bråttom Vik0gt 20-25% 65-80% Ovik0gt 15% 1% BråCom Inte bråcom

34 Få rätt saker gjorda och bli nöjd - the rule of 5 1. Ta 5 minuter och planera kommande dag kvällen före. - skriv ner det viktigaste som ska göras 2. Lista och prioritera på morgonen dagens 3-5 viktigaste aktiviteter. Skriv för hand! Börja sedan med den som ger störst värde. Gör klart. 3. På kvällen - skriv ner 5 saker du är nöjd med, glad eller tacksam över.

35 Ha lärande som ledstjärna 1. Använd dö=d, som t.ex pendlar=d och vänte=d, =ll af läsa något eller lyssna på något som inspirerar eller utvecklar. 2. Be om feedback regelbundet 3. Gå regelbundet på seminarier som handlar om ledarskap o.dyl. Träffa andra, byt erfarenheter. 4. Skriv varje kväll ner 1-3 saker som du lärde dig under dagen. 5. Ha en coach o/e mentor regelbundet. 6. Gå någon form av ledarskapsprogram eller annat som stärker dig där det behövs. 7. Rotera jobb med en kollega, eller prya på annan avdelning. 8. Håll egna föredrag om det du lär dig. Lära ut är ef bra säf af lära sig själv. 9. Var mentor åt någon som inte liknar dig, kanske någon yngre eller äldre. 10. Ta dig an ef projekt eller en uppgix som ligger i lärozonen. 11. AvsäF regelbundet =d för egen reflek=on. Ha gärna några fasta punkter af reflektera kring.

36 Vilket blir ditt nästa lärande-steg? Vilken blir dic nästa steg som ökar dic lärande? När kommer du ta det?

37 Beteenden, mod, ta beslut, görande Kunskaper, verktyg, styrkor, svaga länkar Värderingar, ledstjärnor, självkännedom, varande

38 Vad kommer du göra nu? Vad kommer du ac göra mer/mindre av nu?

39 Gå vidare med Prenumerera på mitt inspirationsbrev kommer 6 ggr per år Kontakta mig för coaching, grupp- och ledarutveckling eller föredrag om du intresserad av att ha en personlig plan för ekonomi och sparande

40 Hör gärna av dig för ett möte eller samtal Bengt Kallenberg

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med!

Bygg ditt. team till framgång. pocket. Bli proffs på att leda laget. sju steg som tar er mot mål. fram som ledare. Ta befälet. Kliv. Alla ska med! En guide från Tidningen Chef pocket Ta befälet. Kliv fram som ledare Lyhört ledarskap. Alla ska med! Bygg ditt Bli proffs på att leda laget team till framgång sju steg som tar er mot mål ingång.»grunden

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Jag ska bara sluta skjuta upp saker

Jag ska bara sluta skjuta upp saker Jag ska bara sluta skjuta upp saker I sista minuten, ingen tid över, stress, stress, stress och ändå blir ingenting gjort. Du som känner igen dig är i uppskjutandets våld förföriskt för stunden men förödande

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Teambuilding & övningar

Teambuilding & övningar Team:Guide Insightguide series ditt verktyg för att skapa team i toppklass! KOMPETENSHÄFTE 5 Teambuilding & övningar Teambuilding är aktiviteter som syftar till att svetsa samman en grupp människor så

Läs mer

Skapa ratt.. forutsattningar... for.. din framgang!.

Skapa ratt.. forutsattningar... for.. din framgang!. Skapa ratt.. forutsattningar.... for.. din framgang!. inlpta NLP Practitioner utbildning 2012 NLP för hållbart ledarskap! Lös upp ditt eget och andras tankeklister! Betyg 9.25 av 10 möjliga! INDIVID TEAM

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

FÖRETAGANDE SOM YRKE

FÖRETAGANDE SOM YRKE FÖRETAGANDE SOM YRKE startaeget.fi och Majvor Taddele (1/12) 2.10.2006 YRKESSKICKLIGHET OCH PERSONLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PRIVATFÖRETAGANDE Man kunde tycka att företagande vore ett attraktivt alternativ

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer