LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18)"

Transkript

1 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. AnvisningarKNX.doc Landstingsservice i Uppsala Län UPPSALA Tel Fax

2 2(18) Innehållsförteckning Krav på entreprenör och eller konsult...5 Samtliga komponenter utöver sensorer och tryckknappar placeras i el-central eller kapsling invid denna Funktioner Kommunikationsytor, entréer, kulvertar m.fl...6 Korridorer Dagrum Konferens- och mötesrum...6 Rumsreglering Bussfel och strömavbrott....6 Brandlarm Säkerhet Driftlarm Värmekabelanläggning EL- OCH TELESYSTEM...8 Topologi Gruppadresser 3-ställig Huvudgrupp: Mellangrupper: Undergrupper: (gruppadress)...12 Typ 1: Typ 2: Typ 3: Typ 4: S.APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM I EL-OCH TELESYSTEM...13 SC.EL-OCH TELEKABLAR MM...13 SCN.KABLAR FÖR BUSSYSTEM...13 SDC.3Kopplingsplintar SG.SYSTEMKOMPONENTER, PROGRAM MM U BUSSYSTEM SGB.SYSTEMKOMPONENTER...13 SGB.1Systemkomponenter i installationsbussystem...13 SGB.12Strömförsörjningsaggregat...13 SGC.IN-OCH UTGÅNGSMODULER...13 SGC.111Digitalingångar SGC.121Digitalutgångar SGE.KOMMUNIKATIONSENHETER...14 SGE.1Kommunikationsenheter i installationsbussystem...14 SGE.12Gränssnittsenheter...14 SL.APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM SLB.STRÖMSTÄLLARE I ELSYSTEM...14 SLB.1Installationsströmställare...14 SLE.STYRDON I ELSYSTEM...14 SLE.1Styrdon för belysning...14 Styrdon för belysning i installationsbussystem...14

3 3(18) SLE.4Styrdon för jalusier, markiser, vikväggar e d...14 Jalusistyrdon i installationsbussystem...14 SLF.22Närvarodetektor Närvarodetektor i installationsbussystem...14 UBB.2Givare för temperatur, rumsmonterade...15 Temperaturregulatorer i installationsbussystem...15 Y.MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM...15 YT.MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING, MM AV INSTALLATIONER...15 YTB.MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER...15 Märkning av installationsbussystem...15 YTC.PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM...16 Provning av installationsbussystem...16 YUE.UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER...17 YUD.RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER...17 Relationshandlingar för installationsbussystem...17 YUH.DRIFTSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER...18 YUH.6Driftinstruktioner för el och teleinstallationer...18 Driftinstruktioner för installationsbussystem...18 YUP.INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL...18 YUP.6Information till drift- och underhållspersonal för el-och teleinstallationer...18 Information till drift och- underhållspersonal för installationsbussystem...18

4 4(18) Allmänt Personer som kommer att arbeta i och eller med projekt där styr och eller övervakningssystem ingår skall ha kännedom om detta samt nedanstående dokument. Projekteringsanvisning Innehåller övergripande anvisningar om projekteringens genomförande. Anvisningar i denna handling skall även användas som kontrollista där respektive punkt och dess inverkan skall värderas för sig. Tekniska krav Innehåller övergripande tekniska krav för styr- och övervakningssystemen. Bifogas beskrivning. Exempelmallar Innehåller exempel på hur driftkort skall se ut. Bifogas beskrivning. Beteckningssystem Innehåller anvisningar för hur beteckningar i driftkort, skyltmärkning och eller variabler inom tekniska system skall se ut. Bifogas beskrivning. Scadasystem Innehåller anvisningar för hur arbete med scadasystem tillhörande Landstingsservice i Uppsala skall genomföras. Bifogas beskrivning. Anvisningar KNX (denna del) Innehåller övergripande anvisningar om projekteringens genomförande. Denna anvisning ansluter till styrande dokument för El, samt Styr och övervakning, samt i dessa dokument hänvisade standarder och eller jämförbara skrifter. Gränsdragning -/integrationslista KNX Separat bilaga, 6a Gränsdragning KNX. Hanterar integration och gränsdragningar gällande projekt där KNX skall användas. Principskisser Separat bilaga, 6b Principskiss. Visar hur nätet principiellt skall vara uppbyggt.

5 5(18) Krav på entreprenör och eller konsult För att direkt eller indirekt få jobba med KNX hos beställare, eller beställarens representant så krävs att entreprenören som lägst är certifierad av en organisation - /utbildare som i sin tur är godkänd av KNX Association Sverige. Goda referenser från tidigare projekt kan ses som meriterande.

6 6(18) Allmänt Samtliga komponenter utöver sensorer och tryckknappar placeras i el-central eller kapsling invid denna. Funktioner Denna funktionsbeskrivning kompletterar Teknisk anvisning 6 EL- OCH TELESYSTEM och skall ses som en specifikation av parametrar för att kunna programmera KNXanläggningen. Alla krav i Teknisk anvisning 6 EL- OCH TELESYSTEM skall följas. Kommunikationsytor, entréer, kulvertar m.fl. Efter 15 minuter utan närvaro reduceras belysningen till 10 % och efter ytterligare 15 minuter utan närvarodetektering släcks valda armaturer. Korridorer Efter 15 minuter utan närvaro reduceras belysningen till 10 % och efter ytterligare 15 minuter utan närvarodetektering släcks samtliga armaturer. Dagrum Efter 15 minuter utan närvaro reduceras belysningen till 10 % och efter ytterligare 15 minuter utan närvarodetektering släcks den helt. Konferens- och mötesrum Efter 15 minuter utan närvaro reduceras belysningen till 10 % och efter ytterligare 15 minuter utan närvarodetektering släcks den helt. Om rörelse detekteras inom dessa 30 minuter så återgår armaturerna till senast inställda värde. Rumsreglering Se driftkort för respektive projekt. Bussfel och strömavbrott Vid fel på en KNX-slinga skickas larm till Citect. Funktionen vid strömavbrott och återkommande ström är att inte tända upp armaturerna automatiskt utan de skall tändas med manuell manövrering. Brandlarm Vid utlöst brandlarm skall belysningen tända upp till 100 % inom den aktuella larmzonen och förreglas så länge som brandlarmet är aktivt. När brandlarmet återställs upphör blockeringen av belysningen. Brandlarmet kopplas till en binäringång, en ingång per brandlarmcentral.

7 7(18) Säkerhet Larm skall utgå lokalt per plan samt i Citect då hela eller delar utav nätet drabbas utav störningar. Vid utlöst inbrottslarm skall belysningen tända upp till 100 % inom den aktuella larmzonen och förreglas så länge som inbrottslarmet är aktivt. När inbrottslarmet återställs upphör blockeringen av belysningen. Inbrottslarmet kopplas till en binäringång, en ingång per larmcentral -/undercentral. Driftlarm Driftlarm kopplas till binäringångar i KNX-systemet för presentation av larmet i Citect. Larm från övervakningsmoduler i KNX-systemet presenteras i Citect. Värmekabelanläggning Värmekabelanläggningar utomhus för snö och issmältning styrs via system för temperatur och nederbörd. Elektrisk matning till dessa värmekablar styrs över en KNXaktor.

8 8(18) 6. EL- OCH TELESYSTEM Fastighetens installationsbussystem skall anslutas mot sjukhusets överordnade system. Integrationen skall ske med hjälp av Modbus TCP mot Citect. Varje hus skall utgöra ett eget KNX-nät och Modbus TCP. Integration mot Citect skall i huvudsak omfatta följande funktioner, Tidkanaler enligt Tekniska krav för Styr och övervakning. Driftlarmspresentation enligt driftkort och eller funktionsbeskrivning för aktuellt objekt. Vid otydligheter och eller tolkningsutrymme skall alltid systemförvaltare för aktuellt objekt tillfrågas. Temperaturövervakning enligt driftkort och eller funktionsbeskrivning för aktuellt objekt. Vid otydligheter och eller tolkningsutrymme skall alltid systemförvaltare för aktuellt objekt tillfrågas. Belysning enligt driftkort och eller funktionsbeskrivning för aktuellt objekt. Vid otydligheter och eller tolkningsutrymme skall alltid systemförvaltare för aktuellt objekt tillfrågas. Styrning och övervakning Bussystemets generella funktioner är följande, Energistyrning enligt driftkort och eller funktionsbeskrivning för aktuellt objekt. Vid otydligheter och eller tolkningsutrymme skall alltid systemförvaltare för aktuellt objekt tillfrågas. Belysningsstyrning enligt driftkort och eller funktionsbeskrivning för aktuellt objekt. Vid otydligheter och eller tolkningsutrymme skall alltid systemförvaltare för aktuellt objekt tillfrågas. Rumsreglering av värme och eller kyla enligt driftkort och eller funktionsbeskrivning för aktuellt objekt. Vid otydligheter och eller tolkningsutrymme skall alltid systemförvaltare för aktuellt objekt tillfrågas. Solskyddsstyrning enligt driftkort och eller funktionsbeskrivning för aktuellt objekt. Vid otydligheter och eller tolkningsutrymme skall alltid systemförvaltare för aktuellt objekt tillfrågas. Signaltransport enligt driftkort och eller funktionsbeskrivning för aktuellt objekt. Vid otydligheter och eller tolkningsutrymme skall alltid systemförvaltare för aktuellt objekt tillfrågas. Driftlarmshantering enligt driftkort och eller funktionsbeskrivning för aktuellt objekt. Vid otydligheter och eller tolkningsutrymme skall alltid systemförvaltare för aktuellt objekt tillfrågas.

9 9(18) Topologisk uppbyggnad Nätet för KNX byggs upp enligt 6b Principskisser med en KNX IP till Modbus TCPomvandlare som avgränsare mot fastighetsnätet LULnet. Omvandlarens uppgift är att isolera respektive hus och eller byggnad till ett KNX-nät och därmed förhindra att beställare, eller beställarens representant får nät som är större än ett hus och eller byggnad. Förutsatt att beställare, eller beställarens representant inför projektet inte skriftligen föreskrivit något annat så skall ovanstående alltid vara utgångsläget. Kommunikationen mot Citect skall vara redundant. Varje fastighet byggs upp med ett antal områden enligt 6b Principskisser. På varje område ansluts sedan en eller flera linjer som skall betjäna det aktuella planet. Uppbyggnad och märkning skall vara så tydlig att det enkelt framgår var respektive linje är installerad. Exempelvis, xxx är en linje som är ansluten till el schakt 3 och våning 5. Nätets uppbyggnad skall vara följande, Kommunikationen mellan deltagare, benämnd DLT till DLT eller DLT till linjekopplare, benämnd LK, under samma områdeskopplare, benämnd OK skall ske på partvinnad kabel enligt standard för KNX, kabeln skall i hela sin längd vara halogenfri och färgen på densamma skall vara grön. Kommunikationen skall om möjligt göras redundant. Larm skall utgå vid störningar. Kommunikationen LK till LK eller LK till OK skall ske via KNX IP. Kommunikationen skall vara redundant. Larm skall utgå vid störningar. Kommunikationen OK till OK skall ske via KNX IP. Kommunikationen skall vara redundant. Larm skall utgå vid störningar. För kommunikation upp mot Citect blir avlämningspunkten omvandlaren från KNX IP till Modbus TCP, som avskiljer nätet mot LULnet. Kommunikation mot Citect skall i första hand vara Modbus TCP. Komponent -/er -/erna skall godkännas av beställaren innan inköp sker i projektet för att på detta sätt enklare kunna lagerhålla reservdelar. Innan programmering i befintlig databas sker skall beställare, eller beställarens representant kontaktas för att där det är aktuellt tillhandahålla korrekt databas och eller information om densamma. Vid nyinstallationer skall installationsbussystemet installeras i enlighet med kapitel 4 i boken KNX Grundprinciper Handbok för Hem- och fastighetsautomation, femte upplagan, ISBN Vid om- och/eller tillbyggnader skall installationsbussystemet installeras i enlighet med kapitel 4 och 5 i boken KNX Grundprinciper Handbok för Hem- och fastighetsautomation, femte upplagan, ISBN

10 10(18) Byggnadsvy Programmering och driftsättning av komponenter skall ingå i entreprenaden enligt gränsdragnings och integrationslista för att utgöra en fullt funktionsfärdig anläggning enligt den för projektet aktuella funktionsbeskrivningen. Det åligger respektive disciplin i projektet att tillhandahålla relationsritade driftkort, funktionsbeskrivningar, ritningar för respektive disciplin, kopior på egenprovningsprotokoll samt drift och underhållsinstruktioner. Uppbyggnad av gruppadressvy skall vara strukturerad och överskådlig, Gruppaddresser på ett tydligt och likartat sätt, i enlighet med bilaga 1. Varje anläggning skall avsynas och godkännas av beställare, eller beställarens representant före driftsättning, vid oklarheter skall entreprenör kontakta beställare, eller beställarens representant för att få svar på frågor. Programmering utav installationsbussystemet skall ske med utav beställare, eller beställarens representant godkänd version av ETS-programvaran. Databasen för ETS byggs upp med syntaxen, BYGGNADSNUMMER-PLAN-RUMS -/ELCENTRALNUMMER (plan, rum eller elcentralnummer anges alltid med två siffror). Exempel, Korridor.

11 11(18) Topologi Apparater skall adresseras enhetligt. Adressering skall alltid utgå från tabell enligt nedan, om något saknas och eller är oklart skall beställare, eller beställarens representant kontaktas för att med berörda i projektet arbeta in nya adresser i detta dokument. XXXX-xx-xx-0 Kopplare XXXX-xx-xx-1-9 Logik XXXX-xx-xx Brytaktorer XXXX-xx-xx Dimmeraktorer XXXX-xx-xx Binäringångar XXXX-xx-xx Mätare XXXX-xx-xx Reserv XXXX-xx-xx Brytare XXXX-xx-xx Närvarosensor XXXX-xx-xx Reglerutrustning värme -/kyla XXXX-xx-xx Väderskydd XXXX-xx-xx Paneler XXXX-xx-xx Reserv XXXX-xx-xx-255 Gränssnitt Topologin skall anpassas till det aktuella projektet.

12 12(18) Beskrivningsfältet i ETS skall användas för att i klartext förklara ett föremåls position. På respektive objekt skall det även anges vad som är anslutet. Gruppadresser 3-ställig Huvudgrupp: Huvudgrupp 0 centrala funktioner, anläggningsövergripande funktioner. Huvudgrupp 1-15 byggnads -/områdesindelade funktioner. Exempelvis, Huvudgrupp 1 schakt 1. Mellangrupper: Mellangrupp 0 Mellangrupp 1-3 Mellangrupp 4-6 Mellangrupp 7 Larm Klimat Belysning Övrigt Undergrupper: (gruppadress) Rum (rumsnummer och namn) identifiering (typ2 + typ3). Exempelvis Hus-våning-typ1-typ2-typ3-typ4. Typ 1: Väntrum, Kontor, Korridor, Garage. Typ 2: Belysning, Närvaro, Dörrkontroll, Drifttidsmätning, Personlarm, Driftlarm, Tidkanal, Energimätning, Temperatur -/är -/börvärde, Vind, Ljus. Typ 3: Tak, Skåp, Vägg, Nord, Syd, Väst, Öst. Typ 4: Till -/Från, Dim, Värde, Kvittering, Utsignal, Lux, m/s, C, kw, kwh.

13 13(18) S. APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM I EL-OCH TELESYSTEM SC. SCN. SDC.3 SG. SGB. SGB.1 SGB.12 SGC. EL-OCH TELEKABLAR MM KABLAR FÖR BUSSYSTEM Busskabel skall vara halogenfri och av typ HCHM 2*2*0,8. Busskabel skall i hela sin längd vara grön. Kopplingsplintar Kopplingsplintar i installationsbussystem: För sammankoppling samt förgrening av bussledning skall för ändamålet avsedd bussanslutningsklämma användas. SYSTEMKOMPONENTER, PROGRAM MM U BUSSYSTEM. SYSTEMKOMPONENTER Systemkomponenter i installationsbussystem Apparater från olika installationsbusstillverkare skall kunna kommunicera med varandra. Strömförsörjningsaggregat Om märkström ej framgår av nätschema eller centralredovisning skall strömförsörjningsenheter för installationsbussystem dimensioneras för installerad utrustning samt 15% reserv kapacitet. IN-OCH UTGÅNGSMODULER Följande gäller endast vid installation och eller tillbyggnad utav installationsbussystem, och får ej användas som vägledning och eller krav vid installationer som normalt uppfångas av Tekniska krav för Styr och övervakning. SGC.111 Digitalingångar Binäringång för DIN-montage skall vara försedda med indikeringselement för varje individuell kanal. För tryckknappsensorer hänvisas till SLB.1 SGC.121 Digitalutgångar Brytaktorer skall vara utförda för 16A märkström samt vara försedda med handmanöver för varje individuell kanal. Brytaktorer skall innehålla funktioner för logiska villkor, trappautomat, kvittering och till -/frånslagsfördröjning av last.

14 14(18) SGE. SGE.1 SGE.12 SL. SLB. SLB.1 SLE. SLE.1 SLE.4 SLF.22 KOMMUNIKATIONSENHETER Kommunikationsenheter i installationsbussystem Gränssnittsenheter USB-gränssnitt skall monteras i sådan omfattning att man via USB-gränssnittet -/en ges tillgång till anläggningen. IP-gränssnitt skall installeras så att krav enligt topologisk uppbyggnad uppfylles. APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM STRÖMSTÄLLARE I ELSYSTEM Installationsströmställare Tryckknappsensorer i installationsbussystem. Tryckknappar i vissa utrymmen betjänar även klimatreglering enligt Reglerfunktioner. För reglerfunktion och kalibrering se UBB.2 STYRDON I ELSYSTEM Styrdon för belysning Styrdon för belysning i installationsbussystem Styrdon för Dali skall vara anpassat för installationsbussystemet. Omfattning, effekter samt reglerteknik framgår av belysningsritningar, centralredovisningar och armaturförteckning. Styrdon för jalusier, markiser, vikväggar e d Jalusistyrdon i installationsbussystem Rörelsedetektor i installationsbussystem skall vara utförd för tak och eller väggmontage och medge individuell styrning av minst 3 av varandra oberoende funktioner. Detektorn skall innehålla ljussensor för att möjliggöra spärr av tillslagsfunktion vid infallande dags - /ströljus. Närvarodetektor Närvarodetektor i installationsbussystem Närvarodetektor i installationsbussystem skall vara utförd för tak och eller väggmontage och medge individuell styrning av minst 3 av varandra oberoende funktioner. Detektorn skall innehålla ljussensor för att möjliggöra spärr av tillslagsfunktion vid infallande dags - /ströljus.

15 15(18) UBB.2 Givare för temperatur, rumsmonterade Temperaturregulatorer i installationsbussystem Temperaturregulator samt givare är integrerade i tryckknappsensorer för installationsbussystem SLB.1. Reglerfunktion skall anpassas i förhållande till aktuell anläggningstyp. I entreprenaden ingår det att kalibrera varje enskild regulator mot ett tillförlitligt referensinstrument, kalibrering skall protokollföras med angivelse utav fysisk adress, plan, rum samt avvikelse. För styrstorhet skall i första hand användas kontinuerlig (1 byte) objektstyp. Y. MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM YT. YTB. MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING, MM AV INSTALLATIONER MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER Märkning av installationsbussystem Apparater som ansluts till installationsbussystemet skall tydligt märkas med fysisk adress. Märkning skall utföras med DYMO-etikett eller märkband med maskinskriven text. Strömförsörjningsenheter för installationsbussystem skall även märkas med linjetillhörighet. Ledningar för installationsbussystem skall märkas i respektive ände för att risk för förväxling ej skall uppstå. Allmänt så gäller följande, märkning utförs av respektive disciplin, El skall i första hand använda sig utav Teknisk anvisning Märkning el tele och transportsystem Styr och VVS skall i första hand använda sig av 4. Beteckningssystem Märkbilaga för styr och övervakning.

16 16(18) YTC. PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Provning av installationsbussystem Varje linje i anläggningen skall testas och resultatet av testet dokumenteras enligt punkt i KNX Grundprinciper Handbok för Hem- och fastighetsautomation, femte upplagan, ISBN Normalt skall installationsbussystemet avprovas i sin helhet i förhållande till el- och funktionsbeskrivning. I särskilda fall, godkända beställare, eller beställarens representant kan projektet genomföra en så kallad delvis idrifttagning, där projektet sätter delar av ett plan och eller våningar i en fastighet i drift innan hela anläggningen är färdig. Test enligt ovan skall dock utföras som vanligt. Test och dokumentation utav detsamma skall även utföras enligt punkt i KNX Grundprinciper Handbok för Hem- och fastighetsautomation, femte upplagan, ISBN

17 17(18) YUE. YUD. UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Relationshandlingar för installationsbussystem För installationsbussystemet skall utskrifter från ETS levereras i följande omfattning: Listor med alla komponenter enligt nedan följande, OK, adress, position, fabrikat, funktion LK, adress, position, fabrikat, funktion DLT, adress, position, fabrikat, funktion Byggstrukturen hos objektet -/en. Topologi över bussystemet. KNX-enheternas gruppadresser. Vilken version av ETS och vilket operativsystem som användes vid planering och konfiguration på den aktuella datorn, skall också dokumenteras. Funktionsmässigheten hos de individuella funktionerna skall vidimeras och loggas för att bekräfta att anläggningen fungerar i enlighet med EN Testrapport -/er enligt punkt 4.4.1, i KNX Grundprinciper Handbok för Hem- och fastighetsautomation, femte upplagan, ISBN Export av det fullständiga projektet, inklusive så kallad baggage-data, från ETSdatabasen (standard mål EIB.DB). Projektfil tillhörande ETS skall överlämnas till beställaren vid slutbesiktning, oavsett utfall och kvitteras av detsamma. Vid eventuella ombesiktningar kvitteras projektfilen ut av entreprenören hos beställare, eller beställarens representant för att vid arbetets slut återigen återbörda projektfilen beställare, eller beställarens representant. Ovanstående data levereras i filformat uppfyllandes styrande dokument för dokumentation.

18 18(18) YUH. YUH.6 YUP. YUP.6 DRIFTSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Driftinstruktioner för el och teleinstallationer Driftinstruktioner för installationsbussystem Driftinstruktioner skall utgå ifrån funktionsbeskrivningar och driftkort för de olika delarna i anläggningen. Driftinstruktionerna skall levereras enligt Projekteringsanvisningar för Styr och övervakning. Med driftinstruktioner avses ett dokument som beskriver den sammanhängande funktionen för slutanvändaren Drift och underhåll skall delas upp i två kategorier: Planerad Förebyggande underhåll för att hålla ett tekniskt system på krävd nivå. Periodiska inspektioner, statusövervakning, utbyte av kritiska delar inom vissa tider. Oplanerad Korrigerande underhåll vid störningar eller tekniskt funktionsavbrott hos en enhet för återställande av funktion. Det betyder även att loggning, lokalisering av störningar utbyte eller reparation av den möjligen trasiga delen skall beskrivas här. Utförliga instruktioner skall även förklara ett systems och eller funktions beteende vid störningar, i utförliga steg-för-steg instruktioner illustrerade med ett systematiskt felsökningsschema. INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL Information till drift- och underhållspersonal för el-och teleinstallationer Information till drift och- underhållspersonal för installationsbussystem Utbildning till berörd personal enligt Projekteringsanvisningar för Styr och övervakning.

Elbeskrivning för installationsbussystem

Elbeskrivning för installationsbussystem Elbeskrivning för installationsbussystem -Information, råd och exempel Detta dokument är tänkt som ett hjälpmedel och en vägledning som skall underlätta upprättandet av förfrågningsunderlag för elanläggningar

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 3. Exempelmallar. Dokument Exempelmallar. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 3. Exempelmallar. Dokument Exempelmallar. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 3. Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning Allmänt...3

Läs mer

Så programmerar du KNX för en villa

Så programmerar du KNX för en villa Så programmerar du KNX för en villa Johan Carlsson ABB Marie Holmberg Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Agenda Introduktion Fördelar Funktioner i en villa Uppbyggnad Programmering

Läs mer

Status 2013-03-11 Version 1.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 5. Scadasystem Version 1.3

Status 2013-03-11 Version 1.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 5. Scadasystem Version 1.3 1(12) Sidantal 12 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5. Version 1.3 Reviderat datum 2013-02-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Reviderad: 20 Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

REPORTAGET SMART HUS 56 ELINSTALLATÖREN NR 10-2014

REPORTAGET SMART HUS 56 ELINSTALLATÖREN NR 10-2014 REPORTAGET SMART HUS 56 ELINSTALLATÖREN NR 10-2014 Jim Abrahamsson är nöjd med elinstallationen i familjens nybyggda villa. Han har fått de smarta funktioner familjen velat ha, och inom byggets kostnadsramar.

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati.

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati. Södra huset, hus D Kortfakta Adress: Universitetsvägen 10D Anläggninsnummer: A0133015 Byggår: 1971 Arkitekt: David Helldén Information till funktionsnedsatta Bilparkering Parkeringsplatser avsedd för fordon

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning Upprättad av Bert Paulusson, Bp Beslutad 2014 10 24/ Boci Giltig t.o.m. 2016 06 30 Revideringsdatum 2014 10 09, Bp Råd och anvisning nr: 109 Regler för anslutning av automatiskt brandlarm eller släckanläggning

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter Närvaro- och rörelsevakter Tack HD! Du är verkligen bäst i klassen! Din närvaro - är allt som behövs! Välj närvarovakt ur serie Control Pro för att få en fungerande närvarostyrning. Då behövs inget mer

Läs mer

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FASTIGHETSAUTOMATION Ämnet fastighetsautomation behandlar underhåll, mätning, styrning och reglering av klimatoch belysningsanläggningar i fastigheter. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet fastighetsautomation

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

INSTALLATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet INSTALLATIONSTEKNIK Ämnet installationsteknik handlar om hur man bygger nya elinstallationer samt hur man bygger om och utökar befintliga elanläggningar. Ämnet behandlar också felsökning och hur man avhjälper

Läs mer

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut ENERGI SAVR NODE QS VAD ÄR ENERGI SAVR NODE QSTM? Energi Savr Node QS är en enkel

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar.

corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction data & instruktion 2010-09 corridorfuction data & instruktion med reservation för ändringar. corridorfunction Innehåll: 1. Allmän information 2. Installation 3. Driftsättning 4. Produktöversikt

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

1(11) Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring.

1(11) Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring. 1(11) ÖVERFÖRING ALLMÄNT Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring. Beträffande förkortningar - se under ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV ANLÄGGNINGAR sid. 3 Innehåll Sid Beskrivning

Läs mer

Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten. Inspektionen av arkivlokalen ägde rum den 10 mars 2011.

Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten. Inspektionen av arkivlokalen ägde rum den 10 mars 2011. 1(5) Ert dnr 131 8396-11/1211 Inspektion av arkivlokal hos Kronofogdemyndigheten Skatteverket, Verksamhetsstöd för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, inkom den 14 februari 2011 med begäran om inspektion

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr.

Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31. Uppdrags nr. Uppdrags nr. E0918-00 Laholmshem AB Randerslund äldreboende Ny belysning i korridor m.m. Teknisk beskrivning el FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-10-31 Varberg 2014-10-17 Effekt i Varberg AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

AUTOMATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

AUTOMATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet AUTOMATIONSTEKNIK Ämnet automationsteknik behandlar automatiserade system, det vill säga processer med funktioner som verkar av sig själv. Dessa funktioner kan styras av såväl i förväg beskrivna program,

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc.

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc. 1(21) Sidantal 21 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. Projekteringsanvisning Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(21) Innehållsförteckning

Läs mer

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning Beskrivning 1 Komma igång Följ dessa steg för att enkelt komma igång med BuildingPortalSuite: 1. Installera BuildingPortalSuite 2. Använd Setup Tool BuildingPortalSuite för att ställa in uppkopplingen

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Smart belysning i Lidköping. Rörelse- och närvarovakter

Smart belysning i Lidköping. Rörelse- och närvarovakter Smart belysning i Lidköping Rörelse- och närvarovakter Belysningen i den ljusa öppna entrén styrs, liksom i övriga allmänna utrymmen, av de KNX-anslutna närvarovakterna. Närvarovakt som knappt syns Att

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Västra Sörmlands Räddningstjänst 1/7 Innehållsförteckning 1. Inledning 3. 2. Ansvar 3. 3. Anslutning 4. 4. Nycklar 4. 5. Organisation vid larm 4, 6. Utbildning

Läs mer

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB

Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB Drift & Skötsel Drifttrycksregulator MULTISTAB 140228_060529:12 QMT 7MS0XXXTUXX Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Principer för energi- och volymmätning

Principer för energi- och volymmätning Tekniska krav och anvisningar Energi Principer för energi- och volymmätning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 version II för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Områdesbeskrivning

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014

Riktlinjer för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Sid 1 r för fastighetsnät, data- och telenät vid Umeå Universitet 2014 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 2 Planering och projektering... 2 3 Telenät... 2 4 Utförande allmänt för datanät... 2 5 Märkning

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten

riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten riktlinjer utarbetade i samarbete med Energimyndigheten Energianvändningen belysning ska begränsas genom användande av ett ivt belysningssystem som ger en låg samt installation av styr- och reglerutrustning.

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Luleå 2102-06-29 Upprättad av: Ramböll Sverige AB Uppdragsnr: BET ÄNDRINGEN

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17.

RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17. 1 RIKTLINJER FÖR LARM Fastställda av centrala ledningsgruppen 2008-10-17. Dessa riktlinjer för larm skall gälla i alla lokaler där Enköpings kommun bedriver verksamhet. Störning i den kommunala verksamheten

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1(4) 2004-10-14. T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND 1(4) HANDLÄGGARE T.o.B, Johnny Niskanen, tel 016-10 49 58, sf DATUM DIARIENR LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS INBROTTSLARMANLÄGGNINGAR INOM LANDSTINGET SÖRMLAND Standard för installation Daterad HUVUDKONTOR

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Baspaketet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

SYSTEMKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SYSTEMKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SYSTEMKUNSKAP Ämnet systemkunskap behandlar hur VVS-, ventilations-, kyl- och värmepumpssystem fungerar och är uppbyggda. Det behandlar också betydelsen av underhåll av systemen. I ämnet behandlas dessutom

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Excellum2. Bekvämligheten med ljusstyrning

Excellum2. Bekvämligheten med ljusstyrning Excellum2 Bekvämligheten med ljusstyrning Excellum2: Bekvämligheten med ljusstyrning Med Excellum2 ljusstyrningssystem kan din belysningsinstallation fungera optimalt. Du kan styra enskilda eller grupper

Läs mer

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Värmedetektorsystemet ULRICA kan lokalisera värme från en brand med noggrannhet på 1,5 meter över en total kabellängd på 2000 meter. Systemet detekterar temperaturökningar

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion.

Funktion. Katastrofskyddet är ett sk. självövervakande katastrofskydd med en redundant, elektronisk tvåkanalskonstruktion. Drift- och skötselanvisning. Katastrofskydd ERK-S Självövervakande katastrofskydd typ ERK-S. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM

ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM 1(10) ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING, PROVNING OCH TEKNISK DOKUMENTATION MM Gällande vid installation av larmsystem i fastigheter som ägs och/eller förvaltas av LFF. Dessa anvisningar avser medelstora objekt.

Läs mer

MARIN EL OCH ELEKTRONIK

MARIN EL OCH ELEKTRONIK MARIN EL OCH ELEKTRONIK Ämnet marin el och elektronik behandlar den elektronik, de elektriska installationer och elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Ämnet behandlar även materiallära samt

Läs mer

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226 Denna kontrollplan är avsedd som ett hjälpmedel för att kravelementen i Anvisningar för säkerhetsinstallationer i Gävle kommun daterad 2001-01-08 uppfylls vid projektering av säkerhetsanläggningar. Totalansvaret

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

Manual för Nordic-System APP

Manual för Nordic-System APP Manual för Nordic-System APP Tack för att du valt Nordic-System, systemet som erbjuder smarta hem för alla. Nordic-System Appen ger full tillgång till systemet via en Smartphone/surfplatta. Funktioner

Läs mer

Belysningsbranchen informerar

Belysningsbranchen informerar Belysningsbranchen informerar Viktor Olsson, Philips Christoph Haeberlein, Osram Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Varför ljusstyrning? Smart belysning för att uppnå energibesparing och komfort

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs kommun Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2012-03-09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING 2(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD

POLISFLYGET ARLANDA Om och tillbyggnad. Förfrågningsunderlag 20120330 E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD POLISFLYGET ARLANDA Förfrågningsunderlag E60BSK01 RAMBESKRIVNING EL OCH TELESYSTEM FÖR TOTALENTREPRENAD Dokumentet omfattar 21 sidor Frösundaleden 2 Tel: 010505 10 00 Uppdragsnummer: 2 (21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Blue Line inbrottsdetektorer

Blue Line inbrottsdetektorer Blue Line inbrottsdetektorer 2 Mer än bara en detektor Oavsett om du har ett hus eller driver ett företag, så behöver du säkerhet du kan lita på. Bosch Blue Line inbrottsdetektorer håller ett välbehövligt

Läs mer

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området)

Kabel tv leverantör Canaldigital (Genom samfällighet, gemensamt kabel tv nät i området) 1(9) Drift & skötsel samt produktinformation gällande Kraft, Belysning,, Kabel tv, Telefoni, Bredband, Digital Tv via bredband. Lägenhetsi nnehava re Kortfattad anläggnings beskrivning. Avtals operatörer

Läs mer

Riktlinje för mediamätning vid om-, till och nybyggnation av system och byggnader

Riktlinje för mediamätning vid om-, till och nybyggnation av system och byggnader vid om-, till och nybyggnation av system och byggnader Skapad: 2015-06-26 Senast ändrad: R.21 Saija Thacker Mattias Millinger Karin Sjöndin 2015-06-26 2015-06-26 2(7) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Riktlinje

Läs mer

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad:

Upphandlingsinstruktion Avser leverans av teknisk information till fastighetsföretag Version: 080903 Ändrad: ICT Upphandlingsinstruktion Upphandlingsinstruktion Version: 080903 Ändrad: ICT- Industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i bygg och fastighet 3 (10) FÖRORD Den tekniska utvecklingen

Läs mer

Super WISE. Router Intern kommunikationsenhet för Modbus Forwarding

Super WISE. Router Intern kommunikationsenhet för Modbus Forwarding Super WISE Router Intern kommunikationsenhet för Modbus Forwarding Snabbfakta Möjliggör intern kommunikation mellan Super WISE (Gateway) och rumsregulatorer Hanterar 60 rum per Används främst i ventilationssystem

Läs mer

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm

Perimeterlarm. Mur- & skalskyddslarm Perimeterlarm Mur- & Skalskyddslarm Mur- & skalskyddslarm VibraFon en VibraFon är ett nytt avancerat mur- och skalskyddslarm för tidig detektering av angrepp mot murar och robusta omslutningsytor. Systemet

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Fastighetsautomation Workshop EY3600. W30 EY3600 Användare

Fastighetsautomation Workshop EY3600. W30 EY3600 Användare Översikt utbildning Sauter Automation AB, Fastighetsautomation Fastighetsautomation Workshop EY3600 System Användare W30 EY3600 Användare W31 System Konfigurering Service W40 Case - Projekt W50 novapro32

Läs mer

ezecontrol en webtjänst för dataloggning, styrning och larm Version 2013-09-01_up

ezecontrol en webtjänst för dataloggning, styrning och larm Version 2013-09-01_up ezecontrol en webtjänst för dataloggning, styrning och larm Version 2013-09-01_up ezecontrol En webtjänst för övervakning och loggning av mätardata Åtkomst till momentan och historisk data från vilken

Läs mer

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar.

switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim data & instruktion 2010-09 switchdim data & instruktion med reservation för ändringar. switchdim Innehåll: 1. Allmän information 2. Användarbeskrivning 3. Installation 4. Tekniska data 5. Minnesfunktion

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer