LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18)"

Transkript

1 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. AnvisningarKNX.doc Landstingsservice i Uppsala Län UPPSALA Tel Fax

2 2(18) Innehållsförteckning Krav på entreprenör och eller konsult...5 Samtliga komponenter utöver sensorer och tryckknappar placeras i el-central eller kapsling invid denna Funktioner Kommunikationsytor, entréer, kulvertar m.fl...6 Korridorer Dagrum Konferens- och mötesrum...6 Rumsreglering Bussfel och strömavbrott....6 Brandlarm Säkerhet Driftlarm Värmekabelanläggning EL- OCH TELESYSTEM...8 Topologi Gruppadresser 3-ställig Huvudgrupp: Mellangrupper: Undergrupper: (gruppadress)...12 Typ 1: Typ 2: Typ 3: Typ 4: S.APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM I EL-OCH TELESYSTEM...13 SC.EL-OCH TELEKABLAR MM...13 SCN.KABLAR FÖR BUSSYSTEM...13 SDC.3Kopplingsplintar SG.SYSTEMKOMPONENTER, PROGRAM MM U BUSSYSTEM SGB.SYSTEMKOMPONENTER...13 SGB.1Systemkomponenter i installationsbussystem...13 SGB.12Strömförsörjningsaggregat...13 SGC.IN-OCH UTGÅNGSMODULER...13 SGC.111Digitalingångar SGC.121Digitalutgångar SGE.KOMMUNIKATIONSENHETER...14 SGE.1Kommunikationsenheter i installationsbussystem...14 SGE.12Gränssnittsenheter...14 SL.APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM SLB.STRÖMSTÄLLARE I ELSYSTEM...14 SLB.1Installationsströmställare...14 SLE.STYRDON I ELSYSTEM...14 SLE.1Styrdon för belysning...14 Styrdon för belysning i installationsbussystem...14

3 3(18) SLE.4Styrdon för jalusier, markiser, vikväggar e d...14 Jalusistyrdon i installationsbussystem...14 SLF.22Närvarodetektor Närvarodetektor i installationsbussystem...14 UBB.2Givare för temperatur, rumsmonterade...15 Temperaturregulatorer i installationsbussystem...15 Y.MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM...15 YT.MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING, MM AV INSTALLATIONER...15 YTB.MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER...15 Märkning av installationsbussystem...15 YTC.PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM...16 Provning av installationsbussystem...16 YUE.UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER...17 YUD.RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER...17 Relationshandlingar för installationsbussystem...17 YUH.DRIFTSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER...18 YUH.6Driftinstruktioner för el och teleinstallationer...18 Driftinstruktioner för installationsbussystem...18 YUP.INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL...18 YUP.6Information till drift- och underhållspersonal för el-och teleinstallationer...18 Information till drift och- underhållspersonal för installationsbussystem...18

4 4(18) Allmänt Personer som kommer att arbeta i och eller med projekt där styr och eller övervakningssystem ingår skall ha kännedom om detta samt nedanstående dokument. Projekteringsanvisning Innehåller övergripande anvisningar om projekteringens genomförande. Anvisningar i denna handling skall även användas som kontrollista där respektive punkt och dess inverkan skall värderas för sig. Tekniska krav Innehåller övergripande tekniska krav för styr- och övervakningssystemen. Bifogas beskrivning. Exempelmallar Innehåller exempel på hur driftkort skall se ut. Bifogas beskrivning. Beteckningssystem Innehåller anvisningar för hur beteckningar i driftkort, skyltmärkning och eller variabler inom tekniska system skall se ut. Bifogas beskrivning. Scadasystem Innehåller anvisningar för hur arbete med scadasystem tillhörande Landstingsservice i Uppsala skall genomföras. Bifogas beskrivning. Anvisningar KNX (denna del) Innehåller övergripande anvisningar om projekteringens genomförande. Denna anvisning ansluter till styrande dokument för El, samt Styr och övervakning, samt i dessa dokument hänvisade standarder och eller jämförbara skrifter. Gränsdragning -/integrationslista KNX Separat bilaga, 6a Gränsdragning KNX. Hanterar integration och gränsdragningar gällande projekt där KNX skall användas. Principskisser Separat bilaga, 6b Principskiss. Visar hur nätet principiellt skall vara uppbyggt.

5 5(18) Krav på entreprenör och eller konsult För att direkt eller indirekt få jobba med KNX hos beställare, eller beställarens representant så krävs att entreprenören som lägst är certifierad av en organisation - /utbildare som i sin tur är godkänd av KNX Association Sverige. Goda referenser från tidigare projekt kan ses som meriterande.

6 6(18) Allmänt Samtliga komponenter utöver sensorer och tryckknappar placeras i el-central eller kapsling invid denna. Funktioner Denna funktionsbeskrivning kompletterar Teknisk anvisning 6 EL- OCH TELESYSTEM och skall ses som en specifikation av parametrar för att kunna programmera KNXanläggningen. Alla krav i Teknisk anvisning 6 EL- OCH TELESYSTEM skall följas. Kommunikationsytor, entréer, kulvertar m.fl. Efter 15 minuter utan närvaro reduceras belysningen till 10 % och efter ytterligare 15 minuter utan närvarodetektering släcks valda armaturer. Korridorer Efter 15 minuter utan närvaro reduceras belysningen till 10 % och efter ytterligare 15 minuter utan närvarodetektering släcks samtliga armaturer. Dagrum Efter 15 minuter utan närvaro reduceras belysningen till 10 % och efter ytterligare 15 minuter utan närvarodetektering släcks den helt. Konferens- och mötesrum Efter 15 minuter utan närvaro reduceras belysningen till 10 % och efter ytterligare 15 minuter utan närvarodetektering släcks den helt. Om rörelse detekteras inom dessa 30 minuter så återgår armaturerna till senast inställda värde. Rumsreglering Se driftkort för respektive projekt. Bussfel och strömavbrott Vid fel på en KNX-slinga skickas larm till Citect. Funktionen vid strömavbrott och återkommande ström är att inte tända upp armaturerna automatiskt utan de skall tändas med manuell manövrering. Brandlarm Vid utlöst brandlarm skall belysningen tända upp till 100 % inom den aktuella larmzonen och förreglas så länge som brandlarmet är aktivt. När brandlarmet återställs upphör blockeringen av belysningen. Brandlarmet kopplas till en binäringång, en ingång per brandlarmcentral.

7 7(18) Säkerhet Larm skall utgå lokalt per plan samt i Citect då hela eller delar utav nätet drabbas utav störningar. Vid utlöst inbrottslarm skall belysningen tända upp till 100 % inom den aktuella larmzonen och förreglas så länge som inbrottslarmet är aktivt. När inbrottslarmet återställs upphör blockeringen av belysningen. Inbrottslarmet kopplas till en binäringång, en ingång per larmcentral -/undercentral. Driftlarm Driftlarm kopplas till binäringångar i KNX-systemet för presentation av larmet i Citect. Larm från övervakningsmoduler i KNX-systemet presenteras i Citect. Värmekabelanläggning Värmekabelanläggningar utomhus för snö och issmältning styrs via system för temperatur och nederbörd. Elektrisk matning till dessa värmekablar styrs över en KNXaktor.

8 8(18) 6. EL- OCH TELESYSTEM Fastighetens installationsbussystem skall anslutas mot sjukhusets överordnade system. Integrationen skall ske med hjälp av Modbus TCP mot Citect. Varje hus skall utgöra ett eget KNX-nät och Modbus TCP. Integration mot Citect skall i huvudsak omfatta följande funktioner, Tidkanaler enligt Tekniska krav för Styr och övervakning. Driftlarmspresentation enligt driftkort och eller funktionsbeskrivning för aktuellt objekt. Vid otydligheter och eller tolkningsutrymme skall alltid systemförvaltare för aktuellt objekt tillfrågas. Temperaturövervakning enligt driftkort och eller funktionsbeskrivning för aktuellt objekt. Vid otydligheter och eller tolkningsutrymme skall alltid systemförvaltare för aktuellt objekt tillfrågas. Belysning enligt driftkort och eller funktionsbeskrivning för aktuellt objekt. Vid otydligheter och eller tolkningsutrymme skall alltid systemförvaltare för aktuellt objekt tillfrågas. Styrning och övervakning Bussystemets generella funktioner är följande, Energistyrning enligt driftkort och eller funktionsbeskrivning för aktuellt objekt. Vid otydligheter och eller tolkningsutrymme skall alltid systemförvaltare för aktuellt objekt tillfrågas. Belysningsstyrning enligt driftkort och eller funktionsbeskrivning för aktuellt objekt. Vid otydligheter och eller tolkningsutrymme skall alltid systemförvaltare för aktuellt objekt tillfrågas. Rumsreglering av värme och eller kyla enligt driftkort och eller funktionsbeskrivning för aktuellt objekt. Vid otydligheter och eller tolkningsutrymme skall alltid systemförvaltare för aktuellt objekt tillfrågas. Solskyddsstyrning enligt driftkort och eller funktionsbeskrivning för aktuellt objekt. Vid otydligheter och eller tolkningsutrymme skall alltid systemförvaltare för aktuellt objekt tillfrågas. Signaltransport enligt driftkort och eller funktionsbeskrivning för aktuellt objekt. Vid otydligheter och eller tolkningsutrymme skall alltid systemförvaltare för aktuellt objekt tillfrågas. Driftlarmshantering enligt driftkort och eller funktionsbeskrivning för aktuellt objekt. Vid otydligheter och eller tolkningsutrymme skall alltid systemförvaltare för aktuellt objekt tillfrågas.

9 9(18) Topologisk uppbyggnad Nätet för KNX byggs upp enligt 6b Principskisser med en KNX IP till Modbus TCPomvandlare som avgränsare mot fastighetsnätet LULnet. Omvandlarens uppgift är att isolera respektive hus och eller byggnad till ett KNX-nät och därmed förhindra att beställare, eller beställarens representant får nät som är större än ett hus och eller byggnad. Förutsatt att beställare, eller beställarens representant inför projektet inte skriftligen föreskrivit något annat så skall ovanstående alltid vara utgångsläget. Kommunikationen mot Citect skall vara redundant. Varje fastighet byggs upp med ett antal områden enligt 6b Principskisser. På varje område ansluts sedan en eller flera linjer som skall betjäna det aktuella planet. Uppbyggnad och märkning skall vara så tydlig att det enkelt framgår var respektive linje är installerad. Exempelvis, xxx är en linje som är ansluten till el schakt 3 och våning 5. Nätets uppbyggnad skall vara följande, Kommunikationen mellan deltagare, benämnd DLT till DLT eller DLT till linjekopplare, benämnd LK, under samma områdeskopplare, benämnd OK skall ske på partvinnad kabel enligt standard för KNX, kabeln skall i hela sin längd vara halogenfri och färgen på densamma skall vara grön. Kommunikationen skall om möjligt göras redundant. Larm skall utgå vid störningar. Kommunikationen LK till LK eller LK till OK skall ske via KNX IP. Kommunikationen skall vara redundant. Larm skall utgå vid störningar. Kommunikationen OK till OK skall ske via KNX IP. Kommunikationen skall vara redundant. Larm skall utgå vid störningar. För kommunikation upp mot Citect blir avlämningspunkten omvandlaren från KNX IP till Modbus TCP, som avskiljer nätet mot LULnet. Kommunikation mot Citect skall i första hand vara Modbus TCP. Komponent -/er -/erna skall godkännas av beställaren innan inköp sker i projektet för att på detta sätt enklare kunna lagerhålla reservdelar. Innan programmering i befintlig databas sker skall beställare, eller beställarens representant kontaktas för att där det är aktuellt tillhandahålla korrekt databas och eller information om densamma. Vid nyinstallationer skall installationsbussystemet installeras i enlighet med kapitel 4 i boken KNX Grundprinciper Handbok för Hem- och fastighetsautomation, femte upplagan, ISBN Vid om- och/eller tillbyggnader skall installationsbussystemet installeras i enlighet med kapitel 4 och 5 i boken KNX Grundprinciper Handbok för Hem- och fastighetsautomation, femte upplagan, ISBN

10 10(18) Byggnadsvy Programmering och driftsättning av komponenter skall ingå i entreprenaden enligt gränsdragnings och integrationslista för att utgöra en fullt funktionsfärdig anläggning enligt den för projektet aktuella funktionsbeskrivningen. Det åligger respektive disciplin i projektet att tillhandahålla relationsritade driftkort, funktionsbeskrivningar, ritningar för respektive disciplin, kopior på egenprovningsprotokoll samt drift och underhållsinstruktioner. Uppbyggnad av gruppadressvy skall vara strukturerad och överskådlig, Gruppaddresser på ett tydligt och likartat sätt, i enlighet med bilaga 1. Varje anläggning skall avsynas och godkännas av beställare, eller beställarens representant före driftsättning, vid oklarheter skall entreprenör kontakta beställare, eller beställarens representant för att få svar på frågor. Programmering utav installationsbussystemet skall ske med utav beställare, eller beställarens representant godkänd version av ETS-programvaran. Databasen för ETS byggs upp med syntaxen, BYGGNADSNUMMER-PLAN-RUMS -/ELCENTRALNUMMER (plan, rum eller elcentralnummer anges alltid med två siffror). Exempel, Korridor.

11 11(18) Topologi Apparater skall adresseras enhetligt. Adressering skall alltid utgå från tabell enligt nedan, om något saknas och eller är oklart skall beställare, eller beställarens representant kontaktas för att med berörda i projektet arbeta in nya adresser i detta dokument. XXXX-xx-xx-0 Kopplare XXXX-xx-xx-1-9 Logik XXXX-xx-xx Brytaktorer XXXX-xx-xx Dimmeraktorer XXXX-xx-xx Binäringångar XXXX-xx-xx Mätare XXXX-xx-xx Reserv XXXX-xx-xx Brytare XXXX-xx-xx Närvarosensor XXXX-xx-xx Reglerutrustning värme -/kyla XXXX-xx-xx Väderskydd XXXX-xx-xx Paneler XXXX-xx-xx Reserv XXXX-xx-xx-255 Gränssnitt Topologin skall anpassas till det aktuella projektet.

12 12(18) Beskrivningsfältet i ETS skall användas för att i klartext förklara ett föremåls position. På respektive objekt skall det även anges vad som är anslutet. Gruppadresser 3-ställig Huvudgrupp: Huvudgrupp 0 centrala funktioner, anläggningsövergripande funktioner. Huvudgrupp 1-15 byggnads -/områdesindelade funktioner. Exempelvis, Huvudgrupp 1 schakt 1. Mellangrupper: Mellangrupp 0 Mellangrupp 1-3 Mellangrupp 4-6 Mellangrupp 7 Larm Klimat Belysning Övrigt Undergrupper: (gruppadress) Rum (rumsnummer och namn) identifiering (typ2 + typ3). Exempelvis Hus-våning-typ1-typ2-typ3-typ4. Typ 1: Väntrum, Kontor, Korridor, Garage. Typ 2: Belysning, Närvaro, Dörrkontroll, Drifttidsmätning, Personlarm, Driftlarm, Tidkanal, Energimätning, Temperatur -/är -/börvärde, Vind, Ljus. Typ 3: Tak, Skåp, Vägg, Nord, Syd, Väst, Öst. Typ 4: Till -/Från, Dim, Värde, Kvittering, Utsignal, Lux, m/s, C, kw, kwh.

13 13(18) S. APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM I EL-OCH TELESYSTEM SC. SCN. SDC.3 SG. SGB. SGB.1 SGB.12 SGC. EL-OCH TELEKABLAR MM KABLAR FÖR BUSSYSTEM Busskabel skall vara halogenfri och av typ HCHM 2*2*0,8. Busskabel skall i hela sin längd vara grön. Kopplingsplintar Kopplingsplintar i installationsbussystem: För sammankoppling samt förgrening av bussledning skall för ändamålet avsedd bussanslutningsklämma användas. SYSTEMKOMPONENTER, PROGRAM MM U BUSSYSTEM. SYSTEMKOMPONENTER Systemkomponenter i installationsbussystem Apparater från olika installationsbusstillverkare skall kunna kommunicera med varandra. Strömförsörjningsaggregat Om märkström ej framgår av nätschema eller centralredovisning skall strömförsörjningsenheter för installationsbussystem dimensioneras för installerad utrustning samt 15% reserv kapacitet. IN-OCH UTGÅNGSMODULER Följande gäller endast vid installation och eller tillbyggnad utav installationsbussystem, och får ej användas som vägledning och eller krav vid installationer som normalt uppfångas av Tekniska krav för Styr och övervakning. SGC.111 Digitalingångar Binäringång för DIN-montage skall vara försedda med indikeringselement för varje individuell kanal. För tryckknappsensorer hänvisas till SLB.1 SGC.121 Digitalutgångar Brytaktorer skall vara utförda för 16A märkström samt vara försedda med handmanöver för varje individuell kanal. Brytaktorer skall innehålla funktioner för logiska villkor, trappautomat, kvittering och till -/frånslagsfördröjning av last.

14 14(18) SGE. SGE.1 SGE.12 SL. SLB. SLB.1 SLE. SLE.1 SLE.4 SLF.22 KOMMUNIKATIONSENHETER Kommunikationsenheter i installationsbussystem Gränssnittsenheter USB-gränssnitt skall monteras i sådan omfattning att man via USB-gränssnittet -/en ges tillgång till anläggningen. IP-gränssnitt skall installeras så att krav enligt topologisk uppbyggnad uppfylles. APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR MANÖVRERING OCH AUTOMATISK STYRNING I ELSYSTEM STRÖMSTÄLLARE I ELSYSTEM Installationsströmställare Tryckknappsensorer i installationsbussystem. Tryckknappar i vissa utrymmen betjänar även klimatreglering enligt Reglerfunktioner. För reglerfunktion och kalibrering se UBB.2 STYRDON I ELSYSTEM Styrdon för belysning Styrdon för belysning i installationsbussystem Styrdon för Dali skall vara anpassat för installationsbussystemet. Omfattning, effekter samt reglerteknik framgår av belysningsritningar, centralredovisningar och armaturförteckning. Styrdon för jalusier, markiser, vikväggar e d Jalusistyrdon i installationsbussystem Rörelsedetektor i installationsbussystem skall vara utförd för tak och eller väggmontage och medge individuell styrning av minst 3 av varandra oberoende funktioner. Detektorn skall innehålla ljussensor för att möjliggöra spärr av tillslagsfunktion vid infallande dags - /ströljus. Närvarodetektor Närvarodetektor i installationsbussystem Närvarodetektor i installationsbussystem skall vara utförd för tak och eller väggmontage och medge individuell styrning av minst 3 av varandra oberoende funktioner. Detektorn skall innehålla ljussensor för att möjliggöra spärr av tillslagsfunktion vid infallande dags - /ströljus.

15 15(18) UBB.2 Givare för temperatur, rumsmonterade Temperaturregulatorer i installationsbussystem Temperaturregulator samt givare är integrerade i tryckknappsensorer för installationsbussystem SLB.1. Reglerfunktion skall anpassas i förhållande till aktuell anläggningstyp. I entreprenaden ingår det att kalibrera varje enskild regulator mot ett tillförlitligt referensinstrument, kalibrering skall protokollföras med angivelse utav fysisk adress, plan, rum samt avvikelse. För styrstorhet skall i första hand användas kontinuerlig (1 byte) objektstyp. Y. MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM YT. YTB. MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING, MM AV INSTALLATIONER MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER Märkning av installationsbussystem Apparater som ansluts till installationsbussystemet skall tydligt märkas med fysisk adress. Märkning skall utföras med DYMO-etikett eller märkband med maskinskriven text. Strömförsörjningsenheter för installationsbussystem skall även märkas med linjetillhörighet. Ledningar för installationsbussystem skall märkas i respektive ände för att risk för förväxling ej skall uppstå. Allmänt så gäller följande, märkning utförs av respektive disciplin, El skall i första hand använda sig utav Teknisk anvisning Märkning el tele och transportsystem Styr och VVS skall i första hand använda sig av 4. Beteckningssystem Märkbilaga för styr och övervakning.

16 16(18) YTC. PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Provning av installationsbussystem Varje linje i anläggningen skall testas och resultatet av testet dokumenteras enligt punkt i KNX Grundprinciper Handbok för Hem- och fastighetsautomation, femte upplagan, ISBN Normalt skall installationsbussystemet avprovas i sin helhet i förhållande till el- och funktionsbeskrivning. I särskilda fall, godkända beställare, eller beställarens representant kan projektet genomföra en så kallad delvis idrifttagning, där projektet sätter delar av ett plan och eller våningar i en fastighet i drift innan hela anläggningen är färdig. Test enligt ovan skall dock utföras som vanligt. Test och dokumentation utav detsamma skall även utföras enligt punkt i KNX Grundprinciper Handbok för Hem- och fastighetsautomation, femte upplagan, ISBN

17 17(18) YUE. YUD. UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Relationshandlingar för installationsbussystem För installationsbussystemet skall utskrifter från ETS levereras i följande omfattning: Listor med alla komponenter enligt nedan följande, OK, adress, position, fabrikat, funktion LK, adress, position, fabrikat, funktion DLT, adress, position, fabrikat, funktion Byggstrukturen hos objektet -/en. Topologi över bussystemet. KNX-enheternas gruppadresser. Vilken version av ETS och vilket operativsystem som användes vid planering och konfiguration på den aktuella datorn, skall också dokumenteras. Funktionsmässigheten hos de individuella funktionerna skall vidimeras och loggas för att bekräfta att anläggningen fungerar i enlighet med EN Testrapport -/er enligt punkt 4.4.1, i KNX Grundprinciper Handbok för Hem- och fastighetsautomation, femte upplagan, ISBN Export av det fullständiga projektet, inklusive så kallad baggage-data, från ETSdatabasen (standard mål EIB.DB). Projektfil tillhörande ETS skall överlämnas till beställaren vid slutbesiktning, oavsett utfall och kvitteras av detsamma. Vid eventuella ombesiktningar kvitteras projektfilen ut av entreprenören hos beställare, eller beställarens representant för att vid arbetets slut återigen återbörda projektfilen beställare, eller beställarens representant. Ovanstående data levereras i filformat uppfyllandes styrande dokument för dokumentation.

18 18(18) YUH. YUH.6 YUP. YUP.6 DRIFTSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Driftinstruktioner för el och teleinstallationer Driftinstruktioner för installationsbussystem Driftinstruktioner skall utgå ifrån funktionsbeskrivningar och driftkort för de olika delarna i anläggningen. Driftinstruktionerna skall levereras enligt Projekteringsanvisningar för Styr och övervakning. Med driftinstruktioner avses ett dokument som beskriver den sammanhängande funktionen för slutanvändaren Drift och underhåll skall delas upp i två kategorier: Planerad Förebyggande underhåll för att hålla ett tekniskt system på krävd nivå. Periodiska inspektioner, statusövervakning, utbyte av kritiska delar inom vissa tider. Oplanerad Korrigerande underhåll vid störningar eller tekniskt funktionsavbrott hos en enhet för återställande av funktion. Det betyder även att loggning, lokalisering av störningar utbyte eller reparation av den möjligen trasiga delen skall beskrivas här. Utförliga instruktioner skall även förklara ett systems och eller funktions beteende vid störningar, i utförliga steg-för-steg instruktioner illustrerade med ett systematiskt felsökningsschema. INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL Information till drift- och underhållspersonal för el-och teleinstallationer Information till drift och- underhållspersonal för installationsbussystem Utbildning till berörd personal enligt Projekteringsanvisningar för Styr och övervakning.

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX.doc. Sidnr 1(19)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX.doc. Sidnr 1(19) 1(19) Sidantal 19 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. AnvisningarKNX.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(19) Innehållsförteckning

Läs mer

Handläggare Fredrik Sadjak Sida 1 av 21 Version Anvisningar KNX. 6 Anvisningar KNX.docx. Copyright Landstinget i Uppsala Län.

Handläggare Fredrik Sadjak Sida 1 av 21 Version Anvisningar KNX. 6 Anvisningar KNX.docx. Copyright Landstinget i Uppsala Län. Handläggare Fredrik Sadjak Sida 1 av 21 Anvisningar KNX 6 Anvisningar KNX.docx Handläggare Fredrik Sadjak Sida 2 av 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 4 REVISIONSHISTORIK... 4 TEKNISKA KRAV... 5 KRAV PÅ

Läs mer

Elbeskrivning för Installationsbussystem. Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad.

Elbeskrivning för Installationsbussystem. Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad. INSTALLATIONSBUS 1 (10) Elbeskrivning för Installationsbussystem Denna beskrivning ansluter till AMA 98 6 EL- OCH TELE Allmänt Redovisade installationssystem skall utföras enligt de kravnivåer som framgår

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 9 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......3

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

Elbeskrivning för installationsbussystem

Elbeskrivning för installationsbussystem Elbeskrivning för installationsbussystem -Information, råd och exempel Detta dokument är tänkt som ett hjälpmedel och en vägledning som skall underlätta upprättandet av förfrågningsunderlag för elanläggningar

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 9 Styr- och övervakningssystem 5 Scadasystem.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR Bilaga 5 SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR PROJEKT NR: KONSULT-UTBILDNING BILAGA 4 REV ANT AVSEENDE SIGN DATUM Företaget AB Elteknik sledare: : Företaget AB Box 50 090, -vägen 1 145 43 Stockholm Telefon 08-xx

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(10)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(10) 1(10) Sidantal 109 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(10) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 3. Exempelmallar. Dokument Exempelmallar. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 3. Exempelmallar. Dokument Exempelmallar. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 3. Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning Allmänt...3

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 10 Styr- och övervakningssystem 5 Scadasystem.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (9) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och s förvaltningsområde.

Läs mer

Så programmerar du KNX för en villa

Så programmerar du KNX för en villa Så programmerar du KNX för en villa Johan Carlsson ABB Marie Holmberg Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Agenda Introduktion Fördelar Funktioner i en villa Uppbyggnad Programmering

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Rev datum 2008-02-26 4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Allmänt En driftinstruktion beskriver komponentens funktion och placering. I den ingår driftkort, betjäningsområden, situationsplaner,

Läs mer

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2015-04-09 Version 2.54 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 1 Projekteringsanvisning.

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2015-04-09 Version 2.54 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 1 Projekteringsanvisning. 1(15) LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Sidantal 1515 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(15) Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

STYRDOKUMENT EL OCH TELEANLÄGGNINGAR. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT EL OCH TELEANLÄGGNINGAR. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande

Läs mer

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1 Sidantal 9 PREFABRICERADE SYSTEM FÖR ENKLARE FASTIGHETER Version. Stockholms Hamn AB Box 273 4 02 54 STOCKHOLM Tel 08-670 26 00 Fax 08-665 08 38 E-post info@stockholmshamnar.se Innehållsförteckning Sid

Läs mer

Status 2013-03-11 Version 1.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 5. Scadasystem Version 1.3

Status 2013-03-11 Version 1.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 5. Scadasystem Version 1.3 1(12) Sidantal 12 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5. Version 1.3 Reviderat datum 2013-02-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet 20151214 1 (12) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS INBROTTSLARMSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20151214 LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, 611 88 NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 12 Styr- och övervakningssystem 1 Projekteringsanvisning.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 34 REVISIONSHISTORIK... 34 ORGANISATION...

Läs mer

Konstruktion och installation av KNX-anläggningar

Konstruktion och installation av KNX-anläggningar Konstruktion och installation av KNX-anläggningar Mats Karlberg, ABB Marie Holmberg, Schneider-Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs STANDARD för hem- och fastighetskontroll. Grundad

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Datum 2013-10-24 Landstinget i Uppsala län Innehållsförteckning

Läs mer

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand

STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Reviderad: 20 Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT KOMBILARMANLÄGGNING Passage- Inbrott-Brand Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-03-19 Version 2.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-03-19 Version 2.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN 1(16) Sidantal 16 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(16) Innehållsförteckning Allmänt...4

Läs mer

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10 Tekniska anvisningar Passersystem 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 4 ANLÄGGNINGENS UTFORMNING 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALUTRUSTNING 8 KORTLÄSARE 8 PASSERKORT/TAGGAR

Läs mer

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning

Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning SvK4005, v3.3, 2012-08-09 VÅR BETECKNING TR09-06 DATUM 2007-04-04 TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA A Områdesövervakning - Områdesövervakning inklusive kameraövervakning Inledning Under senare år har elbranschen

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2016 /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (10) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST

B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST Antal blad 22_(126) Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN FASTST A BÖVING&KINNMARK 0-1 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG

Läs mer

Teknisk anvisning STATISK UPS Ver. 3.0

Teknisk anvisning STATISK UPS Ver. 3.0 Sidantal 6 STATISK UPS Ver. 3.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Ver 1.0 2012-10-30 Ver 2.0 2014-03-31 Ver 3.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0. INLEDNING... 3 0.1

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Kjell Leijon PTS BRANDLARMSYSTEM / 20140411 brandlarmsystem / Flik nr Antal sidor 1 (18) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS BRANDLARMSSYSTEM / LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20140411 LANDSTINGET

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 12 Styr- och övervakningssystem 1 Projekteringsanvisning.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 34 REVISIONSHISTORIK... 34 ORGANISATION...

Läs mer

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE 06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE snr: Luleå WSP Systems WSP Systems SE- Tel: +46 10 722 50 00 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...

Läs mer

PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386

PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386 1 (10) Sidantal 10 Bilagor 1 PAVILJONG FÖR KIRURGMOTTAGNING REGIONFASTIGHETER SKÅNE VB-2386 TEKNISK BESKRIVNING 6 EL- OCH TELESYSTEM UPPRÄTTAD 2007-08-23 AV KENNETH NILSSON 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PTS BELYSNINGSSYSTEM Bilaga 1, Typrum

PTS BELYSNINGSSYSTEM Bilaga 1, Typrum 20161230 1 (7) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten PTS BELYSNINGSSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND HUVUDKONTOR Nyköping besök Repslagaregatan 19 tfn 015524 50 00 fax 015524 58 28 FILIALKONTOR Box 6034, 630 06 Eskilstuna

Läs mer

Teknisk anvisning KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER

Teknisk anvisning KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER Sidantal 6 KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER Ver. 3.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Ver 1.0 2012-10-30 Ver 2.0 2014-03-31 Ver 3.0 2014-10-01 Ver 3.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV KOMBILARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 KOMBILARM 2 Funktioner 2 Centralutrustning 3 Detektorprovare 3 Detektorer för inbrottslarm 3 Detektorer

Läs mer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer 1(6) 04-04-13 A TR2-03-4 KONTROLL OCH PROVNING Innehåll 1 Allmänt 2 Prov i fabrik (FAT) 3 Prov i anläggning (SAT) 1 ALLMÄNT I detta dokument anges omfattningen av kontroll och provning som ska utföras

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. SRÖ-system. Ändrings-PM 1 (9) Dokumentansvarig Kent Svanholm. Publicerat 2016-02-05

Tekniska krav och anvisningar. SRÖ-system. Ändrings-PM 1 (9) Dokumentansvarig Kent Svanholm. Publicerat 2016-02-05 Tekniska krav och anvisningar SRÖ-system Ändrings-PM 1 (9) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Styr- och övervakningssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. Genomgripande ombearbetning Förändring i förord Upplysningar om innehållet kan lämnas

Läs mer

Fastighetsautomation med KNX - den energieffektiva lösningen

Fastighetsautomation med KNX - den energieffektiva lösningen Fastighetsautomation med KNX - den energieffektiva lösningen Marie Holmberg, Schneider Electric Mats Karlberg, ABB Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Energiutmaningen Byggnader och industri

Läs mer

Fysisk adress. Exempel: Område (B) Linje (L) Deltagare (T) 1.1.15. KNX: The world s only open STANDARD for Home & Building Control. Page No.

Fysisk adress. Exempel: Område (B) Linje (L) Deltagare (T) 1.1.15. KNX: The world s only open STANDARD for Home & Building Control. Page No. Fysisk adress Varje EIB-deltagare får en unik adress i systemet genom parametrering Den fysiska adressen ger deltagaren ett namn, dvs ett nummer Det är uppdelat i område, linje och deltagarnummer Exempel:

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 8 TEKNISK ANVISNING 54 BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM Ver. 3.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : 2011-08-11, Ver 1.0 :, Ver 2.0 : 2014-04-01, Ver 3.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till Luleå Räddningstjänst 2006-03-16 Senast utskrivet 2006-06-20 08:26 1 INLEDNING... 1 2 ANSVAR... 1 3 ANSLUTNING... 2 4 ORGANISATION VID LARM... 2 5 UTBILDNING...

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM

6 EL- OCH TELESYSTEM 63 ELKRAFTSYSTEM. 63.B Eldistributionsnät FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM Denna mängdförteckning är upprättad enligt EL AMA 12 Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna. I a-pris skall exkludera mervärdesskatt men omfatta alla med arbetet förbundna

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. El- och hissystem. INHYRNING Huvuddokument 1 (8)

Tekniska krav och anvisningar. El- och hissystem. INHYRNING Huvuddokument 1 (8) Tekniska krav och anvisningar El- och hissystem INHYRNING Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FASTIGHETSAUTOMATION Ämnet fastighetsautomation behandlar underhåll, mätning, styrning och reglering av klimatoch belysningsanläggningar i fastigheter. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet fastighetsautomation

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM. anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM anslutet till KALMAR BRANDKÅR i samband med Räddningstjänstavtal INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...1 2 ANSVAR...1 3 ANSLUTNING...2 4 ORGANISATION VID LARM...2 5 UTBILDNING...2

Läs mer

FUNKTIONSVALSHANDLING 3RE-3DR-WEBB

FUNKTIONSVALSHANDLING 3RE-3DR-WEBB Ingång (se ritning ovan tryckknappa r, larm mm) funktion 1,2,3 eller A, B, C... AA Modul (sändande modul) 1 RE01A (IN1) 2 RE01A (IN2) Typ av styrning (tryckknapp, närvarodetektor kort puls, strömbrytere

Läs mer

KNX Konsulthandboken. allt du behöver veta för att föreskriva en KNX-anläggning

KNX Konsulthandboken. allt du behöver veta för att föreskriva en KNX-anläggning KNX Konsulthandboken allt du behöver veta för att föreskriva en KNX-anläggning KNX Konsulthandboken allt du behöver veta för att föreskriva en KNX-anläggning 2KNX Standard / Features of KNX and ETS / Load

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR 1(5) ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV LARMANLÄGGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid ALLMÄNT 2 FÖRKORTNINGAR 2 PROJEKTERING 3 4 LÅS LÅSINDIKERING 5 2(5) ALLMÄNT Dessa anvisningar Dessa anvisningar har

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem

Bevent Rasch RCTC. - Brand Övervakningssystem Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCTC 2014-10-20 Centralenhet RCTC Central för anslutning av spjällmoduler RCTU Med expansionsenheter kan upp till 236 spjäll hanteras Inbyggt ur med ställbar funktionstest

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 4 ALLMÄNT 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALAPPARAT 7 DETEKTORER 7 STRÖMFÖRSÖRJNINGSUTRUSTNING

Läs mer

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut

Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut Energi Savr Node QSTM Mångsidig och energisparande belysningsstyrning som är lätt att installera och enkel att bygga ut ENERGI SAVR NODE QS VAD ÄR ENERGI SAVR NODE QSTM? Energi Savr Node QS är en enkel

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004

Samverkanshuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Universitetstorget 4. Anläggninsnummer: J0008029. Byggår: 2004 Samverkanshuset Kortfakta Adress: Universitetstorget 4 Anläggninsnummer: J0008029 Byggår: 2004 Arkitekt: Huset är ritat av Peter Jönsson, Arkinova och slut Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung

OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung TOTALENTREPRENAD Ansvarig Konsult: mob 070-533 46 36 ; ; Innehållsförteckning Sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 4 50. VVS- OCH KYLSYSTEM 7 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 8 57.1 UTFÖRANDE- OCH FUNKTIONSKRAV

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Enångers skola Ombyggnad Styr- och Övervakning Hudiksvalls Kommun

Enångers skola Ombyggnad Styr- och Övervakning Hudiksvalls Kommun Enångers skola Ombyggnad Styr- och Övervakning Hudiksvalls Kommun RAMBESKRIVNING STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Ansluter till AMA VVS & Kyl 09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Ljusdal 2014-11-26 Värmevent i Ljusdal

Läs mer

1(11) Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring.

1(11) Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring. 1(11) ÖVERFÖRING ALLMÄNT Under denna flik beskrivs olika tekniker för larmöverföring. Beträffande förkortningar - se under ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR PROJEKTERING AV ANLÄGGNINGAR sid. 3 Innehåll Sid Beskrivning

Läs mer

AUTOMATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

AUTOMATIONSTEKNIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet AUTOMATIONSTEKNIK Ämnet automationsteknik behandlar automatiserade system, det vill säga processer med funktioner som verkar av sig själv. Dessa funktioner kan styras av såväl i förväg beskrivna program,

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM 2011-09-29 1(7) KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Sörmlandskustens Räddningstjänst 2010 2011-09-29 2(7) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 ANSVAR...3 3 ANSLUTNING...3 4 ORGANISATION

Läs mer

Dokument 1 Projekteringsanvisning_2_4.docx1 Projekteringsanvisning.doc

Dokument 1 Projekteringsanvisning_2_4.docx1 Projekteringsanvisning.doc 1(18) LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. 1 Sidantal 1815 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Tele/datasystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Rainer Nieminen. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Tele/datasystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Rainer Nieminen. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Tele/datasystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Telesystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Säkerhet, Lönsamhet och Komfort med KNX

Säkerhet, Lönsamhet och Komfort med KNX Säkerhet, Lönsamhet och Komfort med KNX Säkerhet Sov lungt. Res utan bekymmer. Lita på KNX. Trygghet Med inbrotts- och brandlarm kan du känna dig trygg. Vill du att huset skall se bebott ut när du inte

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler www.firetech.se Nora 2:6 Trängen 1 Hus 11 och 12 Rambeskrivning Boendesprinkler Status Förfrågningsunderlag Utgåva 1 Uppdragsbeteckning 3570.000 Handlingsbeteckning FT2-01 Sidor 11 anders.mansfeld@firetech.se

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

BILAGA 6 UPS-anläggning

BILAGA 6 UPS-anläggning Status Konsult AB BYGGHANDLING BILAGA 6 UPS-anläggning Projektnamn Hkpflj Malmen. Anpassning för hkp 14 och 15 Hangar 14. Nybyggnad Sidnr 1 (6) Handläggare H Magnusson Projektnr 2265 00 Datum 2005-10-10

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM

TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM LOGGA OBJEKTSNAMN: ORT: TEKNISK BESKRIVNING HISSYSTEM 20..-..-.. Antal sidor: 6 Företag: Adress: Upprättad av: xxxxxxx Objekt 2 7 TRANSPORTSYSTEM ALLMÄN ORIENTERING Entreprenaden omfattar komplett installation

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

REPORTAGET SMART HUS 56 ELINSTALLATÖREN NR 10-2014

REPORTAGET SMART HUS 56 ELINSTALLATÖREN NR 10-2014 REPORTAGET SMART HUS 56 ELINSTALLATÖREN NR 10-2014 Jim Abrahamsson är nöjd med elinstallationen i familjens nybyggda villa. Han har fått de smarta funktioner familjen velat ha, och inom byggets kostnadsramar.

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

Bygg med Vision. HomIQ

Bygg med Vision. HomIQ HomIQ Beskrivning: Har du åkt hemifrån och är orolig att du kanske glömt spisen på? Med HomIQs nya system får du full kontroll över el, värme och larm i huset, genom ett knapptryck på din PC, ipad, iphone

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM

KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM KVALITETSPLAN AUTOMATISKT BRANDLARM Anslutet till Bohus räddningstjänstförbund 2013-01-01 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ANSVAR... 4 3 ANSLUTNING... 4 4 ORGANISATION VID LARM... 4 5 UTBILDNING...

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: GE/TE= General/Totalentreprenör BE = Byggentreprenör/ Generalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning ME = Markentreprenör E:

Läs mer

ULRICEHAMNS ENERGI AB. Bilaga 1 Byggande av fastighetsnät för multimedia. Teknisk beskrivning

ULRICEHAMNS ENERGI AB. Bilaga 1 Byggande av fastighetsnät för multimedia. Teknisk beskrivning ULRICEHAMNS ENERGI AB Byggande av fastighetsnät för multimedia ULRICEHAMN Torbjörn Ragnar Boråsvägen 17D 523 37 ULRICEHAMN TEL. 0321-35057 ANTAL SIDOR: 9 2(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM

Läs mer

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791 G350. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70B-3 RMU720B-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK

LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK LARM OCH SÄKERHETSTEKNIK Larm- och säkerhetstekniska systems huvuduppgift är att varna för eller skydda mot olika typer av faror för människa eller egendom. Allt arbete med denna typ av system kräver ett

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226

KONTROLLPLAN SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR KONSULTER. 2253-M055-090226 Denna kontrollplan är avsedd som ett hjälpmedel för att kravelementen i Anvisningar för säkerhetsinstallationer i Gävle kommun daterad 2001-01-08 uppfylls vid projektering av säkerhetsanläggningar. Totalansvaret

Läs mer

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter

Proffs på sensor-produkter Närvaro- och rörelsevakter Närvaro- och rörelsevakter Tack HD! Du är verkligen bäst i klassen! Din närvaro - är allt som behövs! Välj närvarovakt ur serie Control Pro för att få en fungerande närvarostyrning. Då behövs inget mer

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer