TILLSYNSBESÖK NÄR KAMERA NATTFRID INTE ÄR TILLGÄNGLIG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLSYNSBESÖK NÄR KAMERA NATTFRID INTE ÄR TILLGÄNGLIG"

Transkript

1 TILLSYNSBESÖK NÄR KAMERA NATTFRID INTE ÄR TILLGÄNGLIG RIKTLINJE PLAN B FÖR UTFÖRARE NÄR KAMERA NATTFRID INTE ÄR TILLGÄNGLIG KARLSTADS KOMMUN

2 Beslutad i: Ledningsstaben Ansvarig samt giltighetstid: Utvecklingschef Uppdaterad: POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn handlar om principer och inriktningar. Exempel: Uteserveringspolicy, Livsmedelspolicy. PLAN Beskriver vad kommunen vill uppnå inom ett område. Ofta har planen sitt ursprung i koncernens övergripande mål eller annan beslutad politisk inriktning. En plan tar inte ställning till utförande eller metod. Den berättar vad vi ska uppnå. Exempel: Skärgårdsplan. RIKTLINJE Säkerställer ett korrekt agerande och en god kvalitet i handläggning och utförande. Riktlinjer kan betraktas som en handbok och kan fungera som ett stöd för hur vi ska agera i den dagliga verksamheten. Exempel: Riktlinjer för tjänsteresor, Riktlinjer för försörjningsstöd. HANDLINGSPLAN Tydliggör på ett konkret sätt hur ett uppdrag ska genomföras. En handlingsplan innehåller åtgärder och ansvarsförhållanden samt eventuell tidsplan och ekonomiska konsekvenser. Exempel: Handlingsplan för ledar- och medarbetarundersökning.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJE PLAN B FÖR UTFÖRARE - NATTSKÖTERSKA, NATTPATRULL OCH LARMORGANISATION NÄR NATTFRID (TILLSYNSBESÖK MED STÖD AV KAMERA) NÄR NATTFRID (TILLSYNSBESÖK MED STÖD AV KAMERA) INTE ÄR TILLGÄNGLIG BAKGRUND SYFTE MÅL METOD Karlstads kommun, Karlstad. Tel: E-post: Webbplats: karlstad.se

4 4 TILLSYNSBESÖK NÄR KAMERA NATTFRID- INTE ÄR TILLGÄNGLIG Riktlinje Plan B för utförare - nattsköterska, nattpatrull och larmorganisation när Nattfrid (tillsynsbesök med stöd av kamera) när Nattfrid (tillsynsbesök med stöd av kamera) inte är tillgänglig Bakgrund Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder tillsynsbesök med stöd av kamera Nattfrid - som valbar utförarform för personer som beviljats tillsynsbesök på natten. Nattfrid innebär att tillsynsbesöket utförs med stöd av kamera istället för tillsynsbesök av personal. Det är kunden själv som väljer Nattfrid som utförandeform. Nattbesöket utförs med stöd kameran inom ett tidsintervall på 60 minuter i anslutning till den tidpunkt som överenskommits. Denna riktlinje beskriver vad som ska göras om Nattfrid inte är tillgänglig som tjänst. Syfte Syftet är att säkra vilka åtgärder som ska vidtas om Nattfrid som tjänst inte är tillgänglig. Mål Målet är att ha en säker hantering av Nattfrid. Metod Nedan beskrivs förlopp som utförare enhetschef för nattsköterska, enhetschef nattpatrull och enhetschef larm ansvarar för att forma fungerande arbetsrutiner utifrån. Nattsköterska upptäcker att tjänsten/kameran inte fungerar genom att hon/han inte ser kundens hem genom kameran, eller genom att bilden är suddig eller dylikt så att det inte tydligt framgår hur det står till med kunden. Nattsköterskan kontaktar omgående aktuell nattpatrull via telefon. (Vilken patrull som är ansvarig framgår av signeringslistan). Nattsköterskan kontaktar också omgående larmpatrullen via Treserva på larmpatrullens funktionsbrevlåda Uppdragsmottagare Larm, och informerar om att Nattfrid är ur funktion och hur det uppmärksammats. FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA.FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA.

5 Januari 2014 ÅTGÄRDER 1. Nattpatrullen utför tillsynsbesöket i hemmet Nattpatrullen dokumenterar samtalet från nattsköterskan i genomförandewebbens daganteckningar under sökordet Nattfrid, utför nattbesöket och dokumenterar detta i genomförandewebbens daganteckningar under sökordet Nattpatrull. Under besöket försöker Nattpatrullen om möjligt åtgärda problemet. Nattpatrullen dokumentarar vilka åtgärder som vidtagits för att få kameran i drift i genomförandewebbens daganteckningar under sökordet Nattfrid. Nattpatrull återkopplar via telefon tillbaka till nattsköterska om deras eventuella åtgärd av kamera. Vidare under samma natt ska nattillsyn pågå som planerat, dvs nattsköterska ska utföra samtliga eventuella tillsynsbesök via kamera. Fungerar efterföljande tillsynsbesök via kamera korrekt, informerar nattsköterska Larmpatrullen om detta, via Treserva funktionsbrevlåda Uppdragsmottagare Larm. Visar det sig att kamera inte fungerar vid efterföljande tillsynsbesök ska samma procedur upprepas, dvs nattsköterskan kontaktar omgående aktuell nattpatrull via telefon. (Vilken patrull som är ansvarig framgår av signeringslistan). Nattsköterskan kontaktar också omgående larmpatrullen via Treserva på larmpatrullens funktionsbrevlåda Uppdragsmottagare Larm, och informerar om att Nattfrid är ur funktion och hur det uppmärksammats, osv. 2. Larmpatrullens åtgärder Den på larmpatrullen som mottar information i funktionsbrevlåda från nattsköterskan om att Nattfrid är ur funktion ansvarar för att ansvarig larmpersonal får information om detta samt vilken kund det avser. Ansvarig larmpersonal loggar in i Nightpatrol och tar kontakt med kunden för besök och försöker åtgärdar problemet. Kan inte felet åtgärdas ska kontakt med leverantören Joice Care göras via eller på tel Åtgärdas problemet samma dag fortsätter nattillsyn via kamera som vanligt, det ska ansvarig larmpersonal informera nattsköterska om via Treserva till funktionsbrevlåda nattsköterskor SSK Natt. Kan kamera inte åtgärdas samma dag ska ansvarig larmpersonal informera enhetschef för Nattpatrull i Treserva funktionsbrevlåda Uppdragsmottagare Natt om att kamera är ur funktion. Enhetschef för Nattpatrull ansvarar för att fysiska nattbesök utförs av Nattpatrull fram till dess att Nattfridskamera åter är i drift. Karlstads kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, Karlstad. Tel: E-post: Webbplats: karlstad.se.

6 6 Larmpatrull ansvarar för att följa ärendet och kontrollerar att problemet åtgärdas genom att testa Nattfridskameran samt kommunicerar detta med kund. Larmpatrullen dokumenterar förloppet på kunden i genomförandewebben under sökordet Nattfrid. 3. Kamera åter i drift När Nattfridskameran åter är i drift kontaktar ansvarig larmpersonal detta till enhetschef för Nattpatrull via Treserva till funktionsbrevlåda Uppdragsmottagare Natt och till nattsköterska via Treserva till funktionsbrevlåda SSK Natt. Enhetschef för Nattpatrull ansvarar för att Nattpatrull får information om att Nattfrid åter är i drift och från vilket datum då de fysiska tillsynsbesöken ska upphöra. Nattpatrullen dokumenterar detta i genomförarwebb under sökordet Nattpatrull. Nattsköterska som mottar information via funktionsbrevlådan dokumenterar på signeringslistan att Nattfrid åter ska användas och från vilket datum det gäller. FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA.FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA.

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice

Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice 1 Manual för processer och rutiner LOV inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice Socialkontoret 2015-01-23 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 2 Denna manual är ett komplement till förfrågningsunderlag,

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Granskning av hanteringen av dataintrånget

Granskning av hanteringen av dataintrånget Dnr Rev 19-2013 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 13 mars 2013 Västra Götalandsregionen Granskning av hanteringen av dataintrånget 2013-02-27 Sammanfattning I augusti 2012

Läs mer

Riktlinjer för hantering av bilder, filmer och ljudupptagningar

Riktlinjer för hantering av bilder, filmer och ljudupptagningar BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Staben Karlstad 2010-09-06 Riktlinjer för hantering av bilder, filmer och ljudupptagningar Bakgrund Personalen vid kommunens skolor och förskolor använder bilder, filmer

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Jämställdhetsplan. -Handlingsplan

Jämställdhetsplan. -Handlingsplan Jämställdhetsplan -Handlingsplan 3 kap. 13 Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 som behövs på arbetsplatsen

Läs mer

Att hantera överbelastningsattacker 1

Att hantera överbelastningsattacker 1 Att hantera överbelastningsattacker Att hantera överbelastningsattacker 1 Att hantera överbelastningsattacker Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck:

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Användarmanual - Ej inlästa besök/frånvaroperio der

Användarmanual - Ej inlästa besök/frånvaroperio der 1 (8) Användarmanual - Ej inlästa besök/frånvaroperio der stockholm.se 2 (8) Innehåll Ej inlästa besök/frånvaroperioder 3 Hur hittar man rapporten Ej inlästa besök/frånvaroperioder? 4 Hur använder man

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter

KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter KVALITETSBERÄTTELSE Nacka seniorcenter Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE. för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE för Socialtjänsten i Tranås kommun enligt SOSFS 2011:9 DEL 1 GRUNDLÄGGANDE UPPBYGGNAD Upprättat/fastställt 2013-11-13 av Socialnämnden Senast reviderat Revideringsintervall

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer