Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till ekonomprogrammet på distans!"

Transkript

1 Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard (se nedan). Ekonomprogrammet på distans kan du läsa oberoende av var du befinner dig så länge du har tillgång till en fungerande internetuppkoppling. Du måste dock vara medveten om att cirka hälften av programmets kurser examineras via skriftliga salstentor vilka du kan välja att skriva i Gävle eller på ett av oss godkänt ställe (se nedan tentamen på annan ort). Vi vill också att du kommer till Gävle i samband med uppsatsseminarierna i slutet av programmets tredje år. Observera att detta inte är ett antagningsbesked. Du måste svara Ja på ditt antagningsbesked från Studera.nu för att behålla din plats. Om du går in på och klickar på Jag vill studera hittar du allmän information om studier vid Högskolan i Gävle. Det här brevet ger dig en kort introduktion till högskolestudier och till att studera ekonomprogrammet på distans vid Högskolan i Gävle. Motsvarande information får de studenter som valt att läsa ekonomprogrammet på campus i Gävle vid en introduktionsdag onsdag den 24 augusti Om du själv vill så är du välkommen att vara med vid detta tillfälle. Här följer den information du behöver för dina distansstudier: Det ekonomprogram som du nu ska börja ger efter 3-års heltidsstudier en ekonomie kandidatexamen (180 högskolepoäng). En termins heltidsstudier ger 30 hp (högskolepoäng) och du har möjlighet att läsa fyra 7,5 hp-kurser per termin. Terminerna är indelade i kursperioder om ca 10 veckor och under varje kursperiod ges två kurser parallellt. OBS! Du kan själv välja studietakt! Om du vill läsa på helfart läser du två distanskurser samtidigt, men om du vill studera i en långsammare takt kan du välja att läsa bara en av dem du väljer själv vilken! Alla kurser som ingår i distansprogrammets första läsår ges både höst- och vårtermin så det är möjligt för dig att t ex läsa Marknadsföring 1 nu i höst och Ledarskap 1 till våren.

2 Kursbetyg ges efter varje kurs enligt en 7-gradig betygsskala (s k Bolognamodell): A framstående excellent B mycket bra very good C bra good D tillfredsställande satisfactory E tillräckligt sufficient Fx underkänd, något Fail - some mer arbete krävs work required to pass F underkänd, mycket FAIL considerable mer arbete krävs further work required Under hösten 2011 (första terminen) läser du följande företagsekonomiska kurser: v Ledarskap 1 (7,5 hp) v Externredovisning 1 (7,5 hp) v Marknadsföring 1 (7,5 hp) v Ekonomisk styrning (7,5 hp) Eftersom du är antagen till programmet behöver du inte ansöka (eller anmäla dig till) om att få läsa den första terminens kurser. Det räcker med att du enrollar dig på kurssidan i Blackboard (se nedan) och gör första uppgiften i kursen Ledarskap 1 för att du ska bli registrerad som aktiv student på programmet. OBS! Två av första terminens kurser (Externredovisning 1 och Ekonomisk styrning) examineras genom skriftlig tentamen i skrivsal. Tentorna går vanligtvis under den sista veckan i respektive kursperiod dvs. vecka 44 och 03. Som distansstudent kan du välja att skriva tentan på campus i Gävle eller vid ett lärcentra (www.larcentra.se) eller vid universitet/högskola nära din hemort. Du får själv ta kontakt med dem och vi måste sedan ge ett godkännande. Om du vill skriva tentan på annan ort än Gävle fyller du i en speciell blankett. Den hittar du under rubriken Jag är student och sedan under Webbtjänster hittar du Ansökan om tentamen på annan ort. Om du vill skriva tentorna i Gävle fyller du i blanketten Tentamensanmälan (finns också under Webbtjänster). Om du har frågor kring tentamen på annan ort kan du kontakta E-avdelningens kansli på tel Kurserna Ledarskap 1 och Marknadsföring 1 examineras via Internet och då behövs ingen tentamensanmälan. De två första kurserna i programmet som börjar vecka 35 är alltså: - Ledarskap 1 - för att bli registrerad på kursen måste du gå in och göra en introduktionsuppgift på Blackboard (Bb) under första kursveckan - Externredovisning 1 det går att enrolla sig på Blackboard ca en vecka före kursstart (exakt datum framgår av ett separat kursbrev som du får och där finns också den kod du behöver för att kunna enrolla dig) När du skaffat ett datorkonto (se nedan) ska du logga in på Blackboard och gå in på de kurser som du är antagen till för att få detaljinformation om kursupplägg, uppgifter, examination osv.

3 Inloggningskoder till de två första kursernas Blackboard-sidor och annan information får du per e-post cirka 1 vecka innan kursstart. Informationen skickas till den e-postadress som du uppgav när du ansökte till programmet i (om du inte uppgav någon e- postadress skickas informationen per brev hem till dig). Det är bra att tidigt gå in på vår hemsida (www.hig.se) och titta på kursplaner och litteraturlistor för de två första kurserna. Om du går in Jag är student så kan du leta dig fram till Kursplaner. På söksidan för kursplaner under rubriken Akademi väljer du Institutionen för Ekonomi och Sök och där får du upp alla kurser. Om du klickar på t ex kursen Externredovisning 1 så får du fram aktuell kursplan och litteraturlista. Litteraturlistan visar vilka böcker du bör skaffa. Vårterminen 2012 (din andra termin) ges sedan följande nationalekonomiska kurser på programmet (som alla examineras via skriftliga salstentor): Mikroekonomisk teori (7,5 hp) Mikroekonomisk analys (7,5 hp) Makroekonomi (7,5 hp) Finansiell analys (7,5 hp) De här kurserna (gäller alla kurser och terminer fortsättningsvis) måste du anmäla dig till på senast den 15 oktober 2011 (och sedan 15 april 2012). Som programstudent har du förtur till plats på dessa kurser. Observera! För att få denna förtur måste du logga in via högskola/universitet på Logga in via högskola/universitet Välj... Gå dit För att kunna läsa på distans måste du skaffa ett datorkonto. Det kan du göra först efter 9 augusti när resultatet av antagningsomgång 2 är klart. Skaffa ett datorkonto genom att gå in på vår hemsida (Jag är student) och vidare till rubriken Webbtjänster så hittar du Studentkonton att hämta via webben. Support för datorkonton finns på telefon När du har ett datorkonto kan du sedan logga in på Blackboard (hittar du också under rubriken Webbtjänster) och enrolla (= aktivera) dig på de kurser som du ska läsa. På inloggningssidan finns anvisningar och manual för hur du loggar in på Bb.

4 Bb administreras av Learning Center (en separat avdelning inom Högskolan i Gävle) och de hjälper bl a studenter i ärenden som rör distansutbildningar. På deras sida finns också en länk till en introduktionsfilm om distansstudier vid vår högskola. Bb-support når du på telefon När du kommit igång och börjat läsa kurser kan du gå in på vår hemsida under Jag är student och Webbtjänster till rubriken Studentportalen. Därifrån kan du logga in dig och registrera dig på kurser, se vilka studieresultat du har och även ta fram olika intyg. Du kan även göra adressändringar där. Kom ihåg att du som är distansstudent även har tillgång till hjälp och service från studentkår, bibliotek, studentservice, studievägledning, kurator, studentpräst, studentföreningar, Learning Center och IT-enhet. Kontaktinformation till dessa finns på vår hemsida och Jag är student. Under studierna kommer du fortlöpande att kunna ta del av information som rör programfrågor på Blackboard-sidan: Ekonomprogrammet på distans, antagning HT11. Den information som du får här finns också tillgänglig där. Aktuell programinformation läggs sedan fortlöpande ut där. En kort sammanfattning: För att komma igång och kunna läsa de kurser som ges måste du som är antagen till programmet ordna följande: 1. skaffa kurslitteratur (se kursplanerna och litteraturlistorna för respektive kurs) 2. skaffa ett datorkonto (instruktioner finns här ovanför i texten) 3. logga in på Blackboard och enrolla dig på de enskilda kurserna (instruktioner finns i texten och du får särskilda instruktioner för varje kurs via den mailadress som du uppgav när du ansökte till programmet) 4. registrera dig på de enskilda kurserna som du vill läsa (det gör du genom att göra en första uppgift i kursen) Allt detta gör du via Internet! Om du har frågor som rör dina studier och ekonomprogrammet på distans kan du kontakta mig. Du får säkrast svar om du använder din studentmail. Har du frågor som rör enskilda kurser ska du vända dig direkt till respektive lärare. Lycka till med studierna! Stig Sörling Utbildningsledare för ekonomprogrammet på distans Högskolan i Gävle , På sidorna som följer kan du läsa snabbfakta om att läsa ekonomprogrammet

5 Att läsa ekonomprogrammet vid HiG! Oavsett om du är antagen till vårt program på campus (läser i Gävle) eller on-line (läser på distans) är det några saker som det kan vara bra att känna till: Program och kurser Hela programmet består av ett antal kurser som vanligtvis läses parallellt två och två. Det innebär att varje enskild kurs går på halvfart (större kurser om 15 går på helfart). Om du läser två halvfartskurser samtidigt så ger det tillsammans studier på helfart. Läser du fyra (4) kurser som vardera ger 7,5 högskolepoäng (hp) under en termin så pluggar du heltid. Kan t ex vara bra att veta när du ska låna av CSN. Kursperioder Vid högskolan i Gävle använder vi kursperioder om tio veckor vardera. Vi börjar alltid hötterminen vecka 35 och den första kursperioden slutar vecka 44. Normalt är sista veckan i varje kursperiod en examinations-/tentamensvecka. Nästa kurperiod är vecka och även här är sista veckan vikt för examination. Kursperioderna under våren är vecka och Om du börjar ekonomprogrammet på våren så börjar du alltså i slutet av januari (vecka 04). Antagning och registrering När du blir antagen till programmet är du också automatiskt antagen till första terminens fyra kurser. Men från och med termin två måste du alltid anmäla (söka) de kurser du vill läsa. Det gör du via internetsidan och alltid före den 15 april (för höstkurser) och före den 15 oktober (för vårkurser). Du har dock som programstudent alltid förtur att läsa de kurser som du anmäler dig till. Du måste dock logga in via högskola/universitet på startsidan Det räcker tyvärr inte med att anmäla sig till de kurser som du vill läsa du måste också bekräfta att du ska läsa dem genom att registrera dig! Det gör du alltid via internetsidan Studentportalen. En länk till den hittar du på vår hemsida om du klickar på Jag är student.

6 Blackboard Alla kurser har en egen sida på internetplattformen Blackboard. Där finns studiehandledning, instruktioner, kursmaterial, uppgifter osv. Kort sagt alla uppgifter som rör den enskilda kursen hittar du där. Du måste därför ha tillgång till en dator med internetuppkoppling. Sådana finns i våra datasalar och i biblioteket. Vi har också ett trädlöst nätverk på vårt campus om du vill använda din egen bärbara dator. Datorkonto För att kunna komma åt Studentportal och Blackboard måste du först skaffa dig ett datorkonto vid HiG. Det gör du enklast via vår hemsida och Jag är student. Under rubriken Webbtjänster finns länken där du själv hämtar ditt datorkonto. När du har skaffat datorkonto kan du också från samma sida logga in på Blackboard (du måste dock vänta en stund så att systemet hinner uppdatera dig som användare). Enrolla på kurser När du loggat in på Blackboard måste du enrolla dig (registrera dig som användare) på varje kurs du ska läsa. Innan du kan göra det måste du leta fram rätt kurs. Det gör du genom att klicka på fliken Courses och sedan i sökrutan skriva in namnet (och helst också anmälningskoden) till den kurs du ska läsa. Det kan t ex vara kursen Ledarskap 1. Du får många träffar när du söker på just den kursen och därför ska du vara noga med att hitta den kurs som du är antagen till. Titta längst till vänster i listan efter rätt termin (t ex H11) och efter om du ska läsa den på campus (i Gävle) eller via webben (på distans). Om du vet anmälningskoden kan du använda den direkt (course ID). När du hittat rätt kurs klickar du på knappen Enroll! Några kurser kräver sedan ett lösenord. Det får du hemskickat till dig ca en vecka innan kursstart. När allt detta är gjort är du registrerad som användare på kurssidan och har tillgång till all den information som finns där. Kursplaner och litteratur Det är bra om du så tidigt som möjligt skaffar kurslitteraturen till de kurser du ska läsa. Om du går in på vår hemsida och Jag är student hittar du kursplanerna om du klickar på Bra att veta under studietiden, sedan på Din utbildning och där på Kursplaner. På kursplanesidan hittar du enklast om du i Akademi-rutan klickar på listen och markerar Institutionen för ekonomi. Du får då upp kursplaner för alla kurser inom ekonomiområdet. Klicka på den kurs du ska läsa och i kursplanen finns kurslitteraturen angiven. Utbildningsplan För alla utbildningsprogram finns en utbildningsplan. Den som gäller för vårt ekonomprogram hittar du om du går in på vår hemsida och klickar på Jag är student, Utbildningar, Utbildningsprogram, Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng och under rubriken Mer information på Utbildningsplan. Som du kan se där läser du grundläggande företagsekonomi första terminen och grundläggande nationalekonomi den andra. Tredje och fjärde terminen läser du juridik och statistik (går alltid på hösten) plus påbyggnadskurser i

7 företagsekonomi (går alltid på våren). Femte och sjätte terminen väljer du mellan de företagsekonomiska inriktningarna Redovisning eller Affärsutveckling och de kurser som ingår där. Kursöversikter En mer detaljerad information om när de olika kurserna går finns i kursöversikterna. De ger bra information när du ska anmäla dig till nya kurser inför kommande terminer. Kursöversikter för ekonomprogrammet hittar du på vår hemsida om du går in på Jag är student, Anmälan och antagning och under rubriken Anmälan inom program. Där kan du välja kursöversikt för ekonomprogrammet på campus eller distans. Tillgodoräknande Om du tidigare läst kurser eller program vid andra universitet och högskolor kan du få tillgodoräkna dem i vårt ekonomprogram. Du ska då ansöka på en särskild blankett där du anger vilka kurser du tidigare läst och vilka kurser i ekonomprogrammet som de motsvarar. Bifoga också kursplan och litteraturlista för de kurser du åberopar. Blanketten som ska skrivas ut och skickas till oss (HiG, Antagningsenheten, Gävle) hittar du på vår hemsida, Jag är student och under rubriken Blanketter och mallar. Tentamensanmälan Inför skriftliga salstentor måste du alltid anmäla dig (senast 10 dagar innan). Det gör du via vår hemsida och Studentportalen. Om du läser på distans och inte vill skriva i Gävle utan nära din hemort kan du ansöka om att få tenta på annan ort (senast 3 veckor innan). Det finns en särskild ansökningsblankett för det på vår hemsida, Jag är student och under rubriken Blanketter och mallar som heter Ansökan om tentamen på annan ort. Du måste själv prata med det lärcentra eller högskola/universitet där du vill skriva och få klartecken därifrån. Du hittar en förteckning över lärcentra på internetsidan

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N

Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N AU129G HT 2014 distans Institutionen för ingenjörsvetenskap Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring förhandsutgåva 140625 - Publicerad

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Figur C1 Hur administrationen har fungerat... 1 Figur C2 Hur studievägledningen har fungerat... 1 Figur C3 Om de studerande har använt

Läs mer

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015

Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 Ditt flexibla komvux Vår och sommar 2015 VUX Grundläggande vuxenutbildning Gymnasiala yrkesutbildningar Ekonomi Handel Administration Gymnasial vuxenutbildning Hos oss når du dina mål Välkommen till Hermods

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK)

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK) Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK) Välkommen! Välkommen till kursen Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion

Läs mer

Välkomstbrev VT15. - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet. Faddergeneraler: Agnes och Jesper

Välkomstbrev VT15. - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet. Faddergeneraler: Agnes och Jesper Välkomstbrev VT15 - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet Faddergeneraler: Agnes och Jesper Faddrar: Niclas N.O, Niklas F., Tobias, Camilla, Tova, Kajsa, Filippa, Rei,

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 1 Inledning Välkommen till steg 4 av Internetkursen för nybörjare! Vid det förra kurstillfället

Läs mer

Studentpresentation. Bild 1

Studentpresentation. Bild 1 Studentpresentation Bild 1 HUR HITTAR DU SVERIGES BÄSTA UNIVERSITET? Hur hittar du Sveriges bästa universitet? Gör du det genom att prata med kompisar och lyssna till historier om färgglada overaller med

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001

Lättläst om att betala tillbaka. lån tagna efter den 30 juni 2001 Lättläst om att betala tillbaka lån tagna efter den 30 juni 2001 2015 1 2 Välkommen till CSN Här kan du läsa om hur du betalar tillbaka det lån som kallas annuitetslån. Det är pengar som du lånat när du

Läs mer

JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning

JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning ÄNNU JOBBA SMARTARE i din tidningsavdelning 1 Nu blir Tidningar mer Lönsamma och rutinerna Enklare! Under 2014 kommer plastade tidningsbuntar att vara ett minne blott och ersätts av helt nya och moderna

Läs mer

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring

Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Kom igång med Kulturhusets Föreningsbokföring Fortnox AB 2007-2013 Kulturhuset Ab och Svenska studiecentralen 7.2.2013 Version 1.7. Inledning Tack för att du har valt att använda Kulturhuset ab:s Bokföringsprogram

Läs mer

Studiehandledning för cirkelledare

Studiehandledning för cirkelledare Alla kan surfa Studiehandledning för cirkelledare 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Demensförbundet Projektledning: Anki Bard-Sandström, SV Författare: Charlotta Olofsson och Petra Hoff Grafisk

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

www.saco.se/valjayrke

www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2011/2012 www.saco.se/valjayrke SISTA ANSÖKNINGSDAG 27 APRIL 2012 Naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år Behovet av naprapater är stort. Nästan alla människor

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer