Till studerande på kandidatprogrammet i beteendevetenskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till studerande på kandidatprogrammet i beteendevetenskap"

Transkript

1 Kansli S Till studerande på kandidatprogrammet i beteendevetenskap Du anmäler dig till kurs inom program via (välj Logga in på sidans överkant). I Logga in-fönstret under Är du redan student, välj Lunds universitet i scroll-listan, klicka sedan på Gå vidare till inloggning. Det innebär att du måste ha tillgång till din STiL-identitet och ditt lösenord. Om du tappat bort din användaridentitet eller lösenord ska du kontakta studentdatorrådgivarna på tel måndag och torsdag kl eller på Tänk på att det tar ca 5 dagar att erhålla en ny STiL-id eller ett nytt lösenord. Observera att studentdatorrådgivarna inte kan svara på antagningsfrågor. Gör din anmälan i god tid!! Det kan vara många som anmäler sig sista dagen. Sista dag för anmälan är den 15 oktober. I mitten av december får alla ett definitivt antagningsbesked som måste besvaras. Det är svarskrav på antagningsbeskedet, och ditt svar ska ha inkommit senast den dag som anges i antagningsbeskedet, annars förlorar du din plats. Sista svarsdag anges även på antagning.se från det att anmälan öppnar. Om du inte har tillgång till Internet ska du höra av dig till senast sista svarsdag, så att du hinner lämna svar i tid. Uteblivet svar innebär att du stryks från din kursplats. UTBUDET AV PROGRAMKURSER VÅRTERMINEN 2016 PROGRAMUPPLÄGG Kandidatprogrammet i beteendevetenskap Termin 1-2 BVGA31 Beteende vetenskaplig grundkurs, 1-60 hp Termin 3 Valbar kurs inom huvudområdet för kandidatexamen, 1-30 hp Termin 4 Valbar kurs i pedagogik, psykologi eller sociologi, 15 hp + PEDC11 Projektledning för beteendevetare, 15 hp Termin 5 Praktikkurs, 30 hp eller Projektarbete 15 hp och valfri kurs 15 hp alt Valfri kurs 30 hp Termin 6 Kandidatkurs inom huvudområdet för kandidatexamen, 30 hp Inför termin 2 behöver du inte söka någon kurs om du endast ska läsa vidare på BVGA31, block 3 och 4. Du blir fortsättningsregistrerad inom programmet om du varit aktiv under termin 1. Inför termin 4 skall du välja den obligatoriska kursen PEDC11 Projektledning för beteendevetare 15 hp samt en valbar temakurs inom psykologi, pedagogik eller sociologi på 15 hp. Utöver dessa 30 hp kan du bli antagen till ytterligare 15 hp som du söker som fristående kurs. Kursen PEDC11 kommer att heta PEDC21 när ni registreras kursen. Den nya kursplanen finns på hemsidan OBS! Behörighet till PEDC11/21 är fullgjord kurs BVGA21 eller motsvarande. 1

2 Du kan även välja att kombinera Projektledarkursen med en annan 15 hp kurs inom de tre ämnesområden som inte ges vid LU. Om du är intresserad av andra kurser är du välkommen att kontakta studievägledningen på respektive ämne för att stämma av att kursen kan tillgodoräknas inom programmet och att den inte överlappar med annat du har läst. Inför termin 6 skall du välja kandidatkurs inom ditt huvudområde. Observera behörighetskraven för ditt huvudområde. Anmälningsalternativen finns i slutet på dessa anvisningar. OBSERVERA att du inte kan antas till mer än 45 högskolepoäng per termin! STUDIEUPPEHÅLL Studieuppehåll skall anmälas till Inst för psykologi 2

3 LUNDS UNIVERSITET Student och utbildning Antagningsavdelningen Anvisningar för anmälan till kurs inom utbildningsprogram VT16 ANTAGNING Anmälan görs endast om du ska påbörja ny/a kurs/er VT16. SISTA DAG FÖR ANMÄLAN Sista dag för anmälan är den 15 oktober. BESÖKSADRESS Student och utbildnings reception: Sölvegatan 29 TELEFON (månd, tisd, torsd ) ANMÄLAN TILL KURSER OBS! BILAGOR ANTAGNINGSBESKED SVAR STUDIEUPPEHÅLL När du anmäler dig så skall amälningsalternativen som är markerade som Programkurs på användas för att du skall få kursen inom ditt program. Som student inom ett utbildningsprogram skall du prioritera dina anmälningsalternativ inom programmet överst i formuläret. Då riskerar du inte att få onödiga luckor i dina programstudier. Även om du söker både kurs inom program och friståendekurs, kan du inte antas till mer än 45 högskolepoäng sammanlagt. Om du söker kurs inom program och det visar sig att du redan är registrerad på det antal högskolepoäng som ditt program omfattar, förs din ansökan över till fristående kurs. Normalt behöver inga bilagor medsändas. (Se dock bifogad anvisning för ditt program.) Antagningsbeskedet kommer i mitten av december. Du som anmält dig via får då ett e-postmeddelande om att ditt antagningsbesked finns tillgängligt på Dina sidor. Övriga får beskedet per post. Beskedet sänds då till giltig tillfällig adress eller till din folkbokföringsadress. Alla studerande som antagits eller som erhållit reservplats måste svara. Det är svarskrav på antagningsbeskedet, och ditt svar ska ha inkommit senast den dag som anges i antagningsbeskedet, annars förlorar du din plats. Sista svarsdag anges även på antagning.se från det att anmälan öppnar. Detta innebär att du är skyldig att tillse att antagningsbeskedet når dig. Om du inte har tillgång till Internet ska du höra av dig till senast sista svarsdag, så att du hinner lämna svar i tid. Svar lämnas i första hand via Uteblivet svar medför att din utbildningsplats/reservplats erbjuds annan sökande. Om du en viss termin av något skäl inte registrerar dig på kurs, som ingår i ditt program, måste du anmäla studieuppehåll. Studieuppehåll ska inte anmälas om du på något sätt är aktiv inom utbildningsprogrammet under någon del av terminen, t ex för att ta resttentor. 3

4 ANMÄLNINGSALTERNATIV INOM PROGRAMMET VT16 OBS! Anmälningskoder som slutar med 3 kan endast sökas som kurs inom program Pedagogik Pedagogik Besöksadress: Paradisgatan 5, Hus G Exp: Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv (PEDB15) 15,0 hp samt minst 30 högskolepoäng. Heltid/Dagtid Anm-kod LU Kursperiod: Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete (PEDB16) 15,0 hp samt minst 30 högskolepoäng inklusive PEDB15. Heltid/Dagtid Anm-kod LU Kursperiod: Pedagogik: Kandidatkurs (PEDK01) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt genomgångna kurser i pedagogik om minst 60 hp, vari kurs Pedagogik: Översiktskurs (PEDA12) eller motsvarande ska ingå Heltid/Dagtid Anm-kod LU Pedagogik: Projektledning för beteendevetare (PEDC11) 15,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt fullgjorda kursfodringar på kursen BVGA11 Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 högskolepoäng. Halvfart/Dagtid Anm-kod LU Anmälan: Psykologi Institutionen för psykologi Box 213, Lund Besöksadress: Paradisg. 5 P och Allhelgona Kyrkog. 14 O, 14 M Psykologi: Rättspsykologi (PSYE13) 15,0 hp Halvfart/Dagtid Anm-kod LU Psykologi: Samtals- och intervjuteknik (PSYB15) 15,0 hp Halvfart/Dagtid Anm-kod LU Psykologi: Rekrytering och urval av personal (PSYE17) 15,0 hp Halvfart/Dagtid Anm-kod LU Psykologi: Psykologi, hälsa och välbefinnande (PSYE19) 15,0 hp Halvfart/Dagtid Anm-kod LU Psychology: Consciousness, Altered States of Consciousness and Parapsychology (PSYE21) 15,0 hp (credits) Application code LU Psykologi: Marknadsföringspsykologi och inflytande (PSYE26) 15,0 hp Halvfart/Dagtid Anm-kod LU Psykologi: Att prestera under stress - teori och tillämpningar (PSYE27) 15,0 hp Halvfart/Dagtid Anm-kod LU Psykologi: Kandidatkurs (PSYK11) 30,0 hp Behörighetskrav: Grundläggande samt minst 60 hp i psykologi inkluderande någon av följande kurser: (1) PSYA11 Psykologi: Översiktskurs, 30 hp eller (2) PSY103 Psykologi: Grundkurs 30 hp. BVGA01 och BVG221 med fördjupning i psykologi jämställs med PSYA11. Motsvarande utbildning kan också ge behörighet till kursen. Heltid/Dagtid Anm-kod LU Sociologi Sociologiska institutionen Box 114, Lund Besöksadress: Paradisgatan 5, Hus G Exp: , Sociologi: Organisationssociologi (SOCB02) 15,0 Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU Sociologi: Den mentala (o)hälsans sociologi (SOCB06) 15,0 hp Halvfart/Dagtid Anm-kod LU Sista dag för anmälan 15 oktober 4

5 ANMÄLNINGSALTERNATIV INOM PROGRAMMET VT16 OBS! Anmälningskoder som slutar med 3 kan endast sökas som kurs inom program Sociologi: Kriminologi (SOCB09) 15,0 Halvfart/Internetbaserad distans Anm-kod LU Sociology: The Sociology of Human Development (SOCB26) 15,0 hp (credits) Application code LU Sociology: Managing Sustainability, Society and Collective Behaviour (SOCB29) 15,0 hp (credits) Application code LU Sociologi: Examensarbete för kandidatexamen (SOCK03) 15,0 hp Behörighetskrav: Fullgjorda kursfodringar på termin 1-4 inom ramen för Samhällsplanering - urban och regional utveckling Kandidatprogram, inklusive SOCB25 Sociologi: Teori och metod, 15 högskolepoäng och SOCB21 Sociologi: Vetenskapsteori 7,5 högskolepoäng. Heltid/Dagtid Anm-kod LU Kursperiod: Svarskrav på antagningsbeskedet Lunds universitet kräver att Du svarar på antagningsbeskedet. Det är svarskrav på antagningsbeskedet, och ditt svar ska ha inkommit senast den dag som anges i antagningsbeskedet, annars förlorar du din plats. Sista svarsdag anges även på antagning.se från det att anmälan öppnar. Om Du inte svarar i tid kommer Din utbildningsplats/reservplats att erbjudas annan sökande. Vilka regler som gäller framgår av antagningsbeskedet. 5

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

För dig som gått Rektorsutbildningen

För dig som gått Rektorsutbildningen För dig som gått Rektorsutbildningen Om du gått rektorsutbildningen och vill fortsätta till en magister- eller masterexamen, kan du söka dig till huvudområdet Pedagogiskt ledarskap som formellt sett utgör

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! 1 Augusti 2015 2 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked

Läs mer

SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM

SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM SOL-guiden SPRÅK- OCH LITTERATURCENTRUM HITTA RÄTT PÅ SOL 3 Hitta rätt på SOL Varmt välkommen till Språk- och litteraturcentrum (SOL-centrum)! Du som har valt att läsa något av våra ämnen kommer till en

Läs mer

Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi

Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi Välkommen till Högskolan i Gävle och Akademin för Utbildning och Ekonomi KURSNAMN Examensarbete i företagsekonomi KURSKOD FEG300 ANMÄLNINGSKOD 11119 och 11118 KURSVECKOR 36-03 KURSPLAN alt. Se Blackboard

Läs mer

En liten guide till ditt profilval

En liten guide till ditt profilval Studienämndsutskottet presenterar: En liten guide till ditt profilval Detta dokument är till för dig som har börjat fundera över dina valbara kurser i de högre årskurserna. Som du kanske redan vet finns

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Information för D3. Val av masterprogram Måndag 31 mars. Maria Sörner Sofia Honsberg

Information för D3. Val av masterprogram Måndag 31 mars. Maria Sörner Sofia Honsberg Information för D3 Val av masterprogram Måndag 31 mars Maria Sörner Sofia Honsberg Masterprogram ackrediterade till D Computer Science Algorithms, Languages and Logic, MPALG Computer Systems and Networks,

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN Följande dokument måste bifogas din ansökan Tjänstgöringsintyg - Se mer information i blanketten UNDER PUNKT 4. Intyg

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA

VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA Högskolan i Jönköping är en av tre stiftelsehögskolor i Sverige som har enskild huvudman och rätt att ge forskarutbildning.

Läs mer

Utbildningar vårterminen 2o11

Utbildningar vårterminen 2o11 Utbildningar vårterminen 2o11 1 Innehåll Välkommen till ett universitet där allt är möjligt! 3 Människor växer här. Du också. 4 Kalmar Studentstaden vid havet 7 Växjö Ett levande campus 8 Studera på universitet

Läs mer

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad)

Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Instruktioner inför anmälan till VAL för verksamma yrkeslärare. (skicka inte in detta försättsblad) Studier inom VAL-projektet vänder sig till dig som är verksam som lärare men saknar lärarexamen. För

Läs mer

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här:

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här: Gör så här: 1. Logga in i DiVA http://kau.diva-portal.org/login med ditt Net ID (studentkonto). 2. Välj publikationstyp: Studentuppsats (Examensarbete) är förvald. Klicka på fortsätt. Du kan alltid spara

Läs mer

Administration av användarkonton

Administration av användarkonton När man klickat Administration, så kommer man till administrationsverktyget. Denna manual finns även för nedladdning på länken . På denna sida kan du söka efter befintliga

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Så här gör du din gymnasieansökan på webben 1 Inloggningssida gymnasiewebben.nykoping.se 1. Uppe till vänster på sidan har du två boxar som kommer att följa med på alla sidor när du gör dina val. I dessa

Läs mer

Att ansöka om plats på förskola i Malmö

Att ansöka om plats på förskola i Malmö Bild: Colourbox Att ansöka om plats på förskola i Malmö Populärversion av de nya reglerna för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg. Malmö stad Förskoleförvaltningen Förskoleverksamhet

Läs mer

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp HH20 KOMM Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp Programkod: HH20 KOMM Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är granskat av utbildningsledare

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

SVERIGEPAKET 4 26.3.2014. Att söka till högskolor och universitet i Sverige

SVERIGEPAKET 4 26.3.2014. Att söka till högskolor och universitet i Sverige SVERIGEPAKET 4 26.3.2014 Att söka till högskolor och universitet i Sverige TVÅ INFORMATIONSKÄLLOR www.studera.nu www.antagning.se Hur gör jag? STEG 1: Skapa konto Skapa ett konto på www.antagning.se OBS:

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM

VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM Linköpings Universitet 2014.08.13 VÄLKOMMEN TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH LISAM LiU-ID Som ny student behöver du först skapa ett temporärt LiU-ID (studentkonto). På www.liu.se/antagen finns anvisningar

Läs mer