För dig som gått Rektorsutbildningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För dig som gått Rektorsutbildningen"

Transkript

1 För dig som gått Rektorsutbildningen Om du gått rektorsutbildningen och vill fortsätta till en magister- eller masterexamen, kan du söka dig till huvudområdet Pedagogiskt ledarskap som formellt sett utgör ett eget masterprogram. Här är huvudinriktningen mot skolutveckling och ledarskapsfrågor. Du kan också välja något av institutionens fem andra huvudområden och komplettera kurser där med kurser om ledarskap. Magister- och masterprogrammet i Uppsala är inte utformat för att erbjuda studenterna färdigsydda utbildningsgångar där alla kurser är givna och läses i en given ordning. Du får en kärna av obligatoriska kurser inom huvudområdet, men kan därutöver fritt välja kurser inom de andra huvudområden som institutionen erbjuder eller på universitetet i sin helhet. Den underliggande filosofin är att du delvis själv ska kunna avgöra vilka kurser du kombinerar i en magister- eller masterexamen. Denna filosofi överensstämmer också med vad en magistereller masterexamen formellt sett är. En sådan examen har du rätt att ta ut genom att under vissa villkor lägga ihop olika kurser du läst. Filosofin är också att professionell utveckling inom området skolutveckling och skolledarskap kan må bra av att innefatta insikter och kunskaper som ges av kurser inom andra mer eller mindre näraliggande områden, till exempel didaktik, pedagogik, utbildningssociologi, utbildningshistoria eller andra huvudområden som ett stort universitet kan erbjuda. Om detta perspektiv överensstämmer med dina studieintressen, då är masterprogrammet i Uppsala ett bra alternativ. Om du trycker på knappen Vad krävs på föregående sida, ser du vad som formellt krävs för en magister- eller masterexamen. Här följer förklaringar av och exempel på vilka kurser du kan välja för att uppfylla dessa krav. Exemplen utgår från att du väljer Pedagogiskt ledarskap som huvudområde. Först dock några ord om anmälan. Anmälan senast 15 april. Kurserna i Pedagogiskt ledarskap är eftertraktade och de studenter som söker till dessa inom ansökningstidens ram har förtur. Till alla kurser finns dock möjlighet att göra en s.k. sen anmälan efter den 15 april. Om enskilda kurser inte fyllt platserna, kan sen anmälan göras ändra fram till kursstarten. För många kurser inom andra huvudområden är det möjlighet att platser kan erbjudas även vid sen anmälan. Studenter som är antagna till något av masterprogrammen har alltid förtur. Kurserna i teori- och metod kan endast sökas inom programmen.

2 Obligatoriska kurser inom huvudområdet. 30 hp för magisterexamen och 60 hp för masterexamen. Under läsåret 2013/14 ges fem huvudområdeskurser, alla på halvfart. De sträcker sig över 10-veckorperioder. De kan läsas i den ordning du själv väljer, även om det är mest lämpligt att gå dem i den följd de ges. Med reservation för mindre ändringar i deras innehåll kommer dessa kurser att erbjudas en gång om året under de kommande åren. Dessa s.k. kärnkurser är följande: v Måndagar, e.m./kväll Ledning av kunskapsprocesser i organisationer Organisations-forskning och I en magisterexamen måste minst två av ovanstående fem kurser ingå, alltså 15 hp. Därutöver krävs ett examensarbete på 15 hp. I en masterexamen måste minst fyra av de fem kurserna ingå, alltså 30 hp. Därutöver krävs ett examensarbete på 30 hp. Teori- och metodkurser på avancerad nivå motsvarande 15 hp Som del av behörigheten för examensarbeteskurserna på både 15 hp eller 30 hp krävs att du gått kurser i teori- och metod på avancerad nivå. Dessa kurser kan du ha läst tidigare eller så läser du dem inom ramen för magister- eller master-studierna. Observera att de utgör ett behörighetskrav. Du behöver inte nödvändigtvis räkna in dem i själva den examen du tar ut. Du kan läsa dessa kurser på andra institutioner eller högskolor, men även inom institutionens masterprogram. Kurserna har fokus på vetenskapsteori, forsknings-

3 metoder skrivande. Den första är mer grundläggande och den andra tillåter en fördjupning i metoder och vetenskapsteoretiska frågor med särskild relevans för det tema du valt för ditt examensarbete. Det kommande året ges kurserna enligt översikten nedan. Båda kurserna kommer sedan att ges minst en gång om året, eventuellt en gång per termin beroende på studenttillströmningen. I II Övriga kurser på grundläggande eller avancerad nivå som behövs för en magister eller masterexamen Utöver de obligatoriska kärnkurserna och examensarbetet behöver du för en magisterexamen ytterligare kurser motsvarande 30 hp och för en masterexamen motsvarande 60 hp. Om vi antar att 15 hp av dessa går bort för de teori- och metodkurser som utgör ett behörighetskrav för examensarbeteskursen, återstår 15 hp för magisterexamen och 45 hp för masterexamen. Du kan ha läst dessa kurser tidigare, men de får inte ha ingått i den examen som givit dig behörighet till masterprogrammet. För magisterexamen kan 15 hp komma från grundläggande nivå och för masterexamen 30 hp. Detta betyder att du här kan välja kurser fritt från andra huvudområden inom institutionens masterutbud (se kursöversikten). Du kan också välja kurser från universitetets kursutbud eller välja kurser från andra universitet. Två exempel på studiegångar. Mycket få av de masterstudenter som kombinerar studierna med arbete läser i en helt regelbunden, på förhand planerad studietakt. Erfarenheten visar att de oftast går kurserna inom ett masterprogram andra terminer än de förväntade. Det sätt kursutbudet inom institutionens samlade masterprogram är organiserat på ger goda

4 möjligheter att själv anpassa den egna studiegången efter de möjligheter man som student har att lägga tid på studierna. Kärnkurserna inom varje huvudområde ges varje år, samtidigt som vissa nya kurser kan tillkomma. Här följer två exempel på möjliga studiegångar som bygger helt på val av kurser inom institutionens samlade masterutbud. Båda exemplen utgår från att bara nya kurser räknas in i magister- respektive masterexamen. Observera att andra kombinationer av kurser är möjliga. Valmöjligheterna ökar ytterligare om man som student kan tänka sig att parallellt läsa två kurser på halvfart eller om studierna i praktiken inte bedrivs helt och hållet på halvfart. Huvudområdet i exemplen är fortfarande Pedagogiskt ledarskap. Exempel 1 på möjlig studiegång: magisterexamen 60 hp, halvfartsstudier Ackumulerade poäng HT2014 I, 7,5 hp Organisationsforskning och 7, ,5 30 v Måndagar, e.m./kväll 37,5 v Veckodag ej bestämd II, 7,5 hp 45 VT2015 v Examensarbete 15 hp 52,5 v Examensarbete 15 hp (60) I nedanstående exempel på en studiegång som leder till masterexamen kan de avslutande kurserna valfritt bytas ut mot andra kurser som ges som fristående kurser på Uppsala universitet eller på andra lärosäten och som har en inriktning mot exempelvis ledarskaps- eller organisationsfrågor, bara de allmänna villkoren för en masterexamen respekteras.

5 Exempel 2 på möjlig studiegång: Masterexamen 120 hp, halvfartsstudier Ackumulerade poäng HT2014 Ledning av kunskapsprocesser i organisationer Organisations-forskning och 7, ,5 30 v Måndagar, e.m./kväll 37,5 VT2015 I, 7,5 hp II, 7,5 hp 45 52,5 v Examensarbete 30 hp (1/4-del) (60) HT2015 v Torsdagar, e.m/kväll Utbildningssociologi, introduktion, 7,5 hp (67,5) v Examensarbete 30 hp (1/4-delar) (75) VT2016 v Examensarbete 30 hp (1-4-del) (82,5) v Examensarbete 30 hp (1/4-del) 90 HT2016 v Onsdagar, e.m./kväll Didaktikens traditioner, 7,5 hp 97,5 v Onsdagar, e.m./kväll VT2017 v Torsdagar, e.m./kväll (ojämn vecka) v Måndagar, e.m./kväll Inkludering och exkludering i specialpedagogiska sammanhang, 7,5 hp Utbildningspolitik, styrning och utvärdering, 7,5 hp Barn- och ungdomshistoria, 7,5 hp ,5 120

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Frågor & Svar om Specialistutbildning

Frågor & Svar om Specialistutbildning 2015-06-10 Frågor & Svar om Specialistutbildning 1. Vad krävs för handledaren ska bli godkänd? 2. Hur arvoderas handledaren? 3. När kan jag påbörja min specialistutbildning? 4. Kan jag i min studieplan

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad

Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Enheten för lärarutbildning Utbildningsplan Högskolan Kristianstad Breddmagisterexamen med inriktning utbildningsledarskap Fastställd av nämnden för utbildningsvetenskap 2003-05-14 Diarienummer 705/333-03

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng Dnr BTH 56-0160-2010 1 Programinformation för Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng (Crossmedia and Creative Industries, 120 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng Programinformation för Dnr BTH 560-0088-2011 1 Digital kultur och kommunikation, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Digital Culture and Communication, 180 ECTS credits) Detta dokument är fastställt av chefen

Läs mer

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Programutbud 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka

Läs mer

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram

Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram Utbildningsplan för ekonomie kandidatprogram 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Beslutsuppgifter Ekonomie kandidatprogram 180 hp/180 ECTS Grundnivå Fakultetsstyrelsen 11 mars

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!"

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet!! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

BRIS Kartläggning av lärarutbildningarna, september 2004.

BRIS Kartläggning av lärarutbildningarna, september 2004. BRIS Kartläggning av lärarutbildningarna, september 2004. I enlighet med regeringens proposition 1999/2000:135 En förnyad lärarutbildning har den statliga utbildningen för lärare gjorts om. I propositionen

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen

Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 1 Kompetensutvecklingsplan Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen 2 Naturbrukskansliet, Skövde 2013 Medarbetarnas kompetens och utveckling är en av de viktigaste hörnstenarna i verksamheten.

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

Nordiska språk vid Helsingfors universitet

Nordiska språk vid Helsingfors universitet Nordiska språk vid Helsingfors universitet En introduktion för läsåret 2014 2015 NORDISKA SPRÅK Svenska som modersmål Finska, finskugriska och nordiska institutionen Humanistiska fakulteten Helsingfors

Läs mer

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE

Utbildningsplan. Lärarprogrammet 210-270/300 högskolepoäng (Study Programme in Education, 210-270/300) HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå och Avancerad nivå Lärarprogrammet Programkod: LFGGY Fastställd av Lärarutbildningsnämnden 2007-06-04 Reviderad av lärarutbildningsnämnden 2007-10-01 Reviderad

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare

Läs mer