Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik 2013-01-31."

Transkript

1 Programschema för Flygingenjörsprogrammet, 180hp Programkod: Gäller för läsåret 2013/2014 Programschemat är beslutat av utbildningsledare Kristina Lundqvist vid akademin för innovation, design och teknik Om programschemat Varje utbildningsprogram har en fastställd utbildningsplan där det bl.a. framgår alla i programmet ingående uppdelat på termin. Utbildningsplanen kompletteras årligen med ett programschema där det framgår i vilken läsperiod en programkurs går, i vilken den går, om den krockar med en annan kurs, osv. Programschemat gäller för ett läsår i taget. Kurser som hör till huvudområdet för examen har markerats med X i kolumnen HO. K1, K2 osv. i läsperiodskolumnerna står för schemapositioner och visar om na krockar eller inte. Kurser med samma K-värde krockar, med olika K-värden krockar inte. Kurser med värdet X kan kollidera med andra i läsperioden. Följande gäller för aktuella krockskyddskoder/k-värden. K1 = måndag em + onsdag fm K2 = måndag fm + torsdag fm K3 = tisdag fm + torsdag em K4 = tisdag em + fredag fm K5 = onsdag em + fredag em (K5a = onsdag em, = fredag em) I kolumnen anger pg att du har platsgaranti till kursen just den läsperioden och den programterminen. anger att du söker i urrens med alla övriga programstudenter vid MDH. I kolumnen för anger E att kursen ges i Eskilstuna och V att den ges i Västerås. I kolumnen anges som helt eller delvis överlappar med den aktuella kursen på raden. Om du läst överlappande får du bara tillgodoräkna dig överlappande poäng en gång i en examen. Ett X i kolumnen betyder att det inte finns överlappande. Kontakta din studievägledare för mer information. 1

2 Nivå och klassificering av successiv fördjupning Högskolan använder följande beteckningar för klassificering av successiv fördjupning där G anger att kursen tillhör utbildning på grundnivå och A att kursen tillhör avancerad nivå: G1N G1F G1E G2F G2E GXX A1N A1F A1E A2E AXX kurs med endast gymnasiala förkunskapskrav kurs med mindre än 60 hp kurs/ på grundnivå som förkunskapskrav kurs som innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen kurs med minst 60 hp kurs/ på grundnivå som förkunskapskrav kurs med minst 60 hp kurs/ på grundnivå som förkunskapskrav och som innehåller examensarbete för kandidatexamen kurs som ej kan klassificeras enligt ovanstående modell kurs med endast kurs/ på grundnivå som förkunskapskrav kurs med kurs/ på avancerad nivå som förkunskapskrav kurs som innehåller examensarbete för magisterexamen kurs som innehåller examensarbete för masterexamen kurs som ej kan klassificeras enligt ovanstående modell Tidigare användes GN som angav att kursen tillhör utbildning på grundnivå och AN att kursen tillhör avancerad nivå. 100, 200 resp. 300 angav den successiva fördjupningsnivån inom grundnivån. För fördjupning på avancerad nivå, se resp. kursplan. Val inom programmet Under utbildningens gång kan du komma att ges möjlighet att välja inom programmet. Valet sker senast 15 april inför en hösttermin och 15 oktober inför en vårtermin. Inför dessa val informerar värdakademin om de olika valmöjligheterna och om hur det går till att välja. När du gör dina val ska du alltid utgå från utbildningsplanen tillsammans med examenskraven för den examen du vill uppnå. Kontakta din studievägledare för mer information. För att kunna bli antagen till en kurs måste du alltid uppfylla de särskilda behörighetskrav som anges i kursplanen, oavsett om du har platsgaranti eller inte. För mer information om kursval inom program, se MDHs webbsida för Är student ( Anmälan och antagning ). Se även den lokala examensordningen som innehåller alla examensbeskrivningar. Övriga upplysningar Beroende på antalet sökande till de enskilda na, kan komma att ställas in. Du bör därför ange reservalternativ vid kursvalet. 2

3 Termin 1 och 2 för utbildning som startar höstterminen 2013 Rubrik/kursnamn Kurskod Nivå/ Hög- förskolepoäng djup- ning Introduktion till flygteknik FLA101 G1N 7,5 K1 K1 pg Halvfart, V MG1090 Avionik I MFL006 G1F 7,5 K1 K1 pg Halvfart, V MG1160 Flygmoteknik MFL009 G1F 7,5 K1 K1 pg Halvfart, V MG1190 Grundläggande kalkyl MAA124 G1N 7,5 K2 K2 Grundläggande vektoralgebra MAA123 G1N 7,5 K2 Matematisk grundkurs MMA121 G1N 7,5 K4 K5a K4 K5a K2 pg Halvfart, V MMA124 pg Halvfart, V MMA123 pg Halvfart, V MM1990 Värme- och vågrörelselära, grundkurs MFY010 G1F 7,5 K4 K4 pg Halvfart, V MF1850 Elektronik Elektronik grundkurs ELA101 G1N 7,5 K3 K3 pg Halvfart, V CEL107 CEL108 Föreläsningar/laborationer på kvällstid kan förekomma. 3

4 Termin 3 och 4 för utbildning som startade höstterminen 2012 Rubrik/kursnamn Kurskod Nivå/ fördjupning Högskolepoäng Inriktningar (K=konstrukt ion U=underhåll A=avionik) Aerodynamik och flygmekanik G1F 7,5 K, U, A K3 K3 pg Halvfart, V MFL004 FLA202 Flygsystemteknik FLA201 G1F 15 K, U, A K2 K2 K2 K2 pg Halvfart, V MFL007 Flygplansstrukturer och MFL018 G1F 7,5 K, U, A K2 K2 pg Halvfart, V KMT422 materiallära I Flygplansstrukturer och MFL008 G2F 7,5 K K4 K4 pg Halvfart, V MG1180 materiallära II Flygplansdrift och MFL014 G1F 7,5 K, U, A K1 K1 pg Halvfart, V MG1250 underhåll I Mänskliga faktorerna MFL017 G1N 7,5 K, U, A K2 K2 pg Halvfart, V MG1290 Flygmiljöteknik MFL015 G2F 7,5 K, U, A K3 K3 pg Halvfart, V MG1270 Differential- och MMA127 G1F 7,5 K3 K3 pg Halvfart, V MM1710 integralkalkyl II Numeriska metoder MMA132 G1F 7,5 K2 K2 pg Halvfart, V MT1090 Linjär algebra MMA129 G1F 7,5 K1 K1 pg Halvfart, V MM1690 Mekanik I MFY006 G1F 7,5 K, U K1 K1 pg Halvfart, V MF1730 Maskinteknik/Produktoch processutveckling Ritteknik och CAD KMT005 G1N 7,5 K, U, A K4 K4 pg Halvfart, V KC0050 Kvalitets- och KMT010 G1F 7,5 U K4 K4 pg Halvfart, V KU0100 underhållsteknik 1 Innovativ produktion och logistik KPP238 G1F 7,5 U K4 K4 pg Halvfart, E KN2380 Datavetenskap Grundläggande programmering Datakommunikation i nätverk I, distanskurs Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion DVA103 G1N 7,5 K, U, A pg Halvfart, V CDT106 K3 K3 DVA108 G1N 7,5 A X X pg Halvfart, V, CDT102 DVA104 G1F 7,5 K, A K1 K1 pg Halvfart, V CDT107 Föreläsningar/laborationer på kvällstid kan förekomma. 4

5 Termin 5 och 6 för utbildning som startade höstterminen 2011 Rubrik/kursnamn Kurskod Nivå/ fördjupning Högskolepoäng Inriktningar (K=konstrukt ion U=underhåll A=avionik) Mänskliga faktorerna MFL017 G1N 7,5 K, U, A K2 K2 pg Halvfart, V MG1290 Flygplansdrift och MFL020 G2F 7,5 U pg Halvfart, V MFL016 underhåll II Flygmotorunderhåll 2 MFL013 G2F 7,5 U K1 K1 pg Halvfart, V MG1240 Kvällstid 1 Avionik II FLA301 A1N 7,5 A K1 K1 pg Halvfart, V X Flygmiljöteknik MFL015 G2F 7,5 K, U, A K3 K3 pg Halvfart, V MG1270 Examensarbete i FLA302 G2E 15 K, U, A X X X X pg Halvfart, V MG1050 flygteknik Maskinteknik/Produktoch processutveckling Lätta konstruktioner 2 KPP035 A1N 7,5 K K2 K2 pg Halvfart, V KN0350 Ritteknik och CAD KMT005 G1N 7,5 K, U, A K4 K4 pg Halvfart, V KC0050 CAD fördjupning KPP024 G1F 7,5 K K1 K1 pg Halvfart, E KN0240 Kvalitetsutveckling och ledarskap KMT220 G1N 7,5 U K3 K3 pg Halvfart, V KQ2200 Numeriska metoder MMA132 G1F 7,5 K2 K2 pg Halvfart, V MT1090 Operationsanalys MAA315 G2F 7,5 K4 K4 pg Halvfart, V MMA515 Sannolikhetslära och MAA131 G1F 7,5 K3 K3 pg Halvfart, V, MMA131 statistisk teori Linjär algebra MMA129 G1F 7,5 K1 K1 pg Halvfart, V MM1690 Differential- och integralkalkyl III MMA128 G1F 7,5 K3 K3 pg Halvfart, V MM1720 Mekanik II MFY007 G1F 7,5 K K4 K4 pg Halvfart, V MF1750 Elektronik Elektroniksystem ELA302 G2F 7,5 A K2 K2 pg Halvfart, V CEL205 Datavetenskap Grundläggande programmering Datakommunikation i nätverk I, distanskurs Datastrukturer, algoritmer och programkonstruktion DVA103 G1N 7,5 K, U, A K3 K3 pg Halvfart, V CDT106 DVA108 G1N 7,5 A X X pg Halvfart, V, CDT102 DVA104 G1F K, A K1 K1 pg Halvfart, V CDT107 1 Kursen går huvudsakligen på kvällstid 5

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp

Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp HH20 KOMM Programschema för Kandidatprogrammet i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 hp Programkod: HH20 KOMM Gäller för läsåret 2015/2016 Programschemat är granskat av utbildningsledare

Läs mer

Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: IMV20 Flygingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Aeronautical Engineering, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

För dig som gått Rektorsutbildningen

För dig som gått Rektorsutbildningen För dig som gått Rektorsutbildningen Om du gått rektorsutbildningen och vill fortsätta till en magister- eller masterexamen, kan du söka dig till huvudområdet Pedagogiskt ledarskap som formellt sett utgör

Läs mer

En liten guide till ditt profilval

En liten guide till ditt profilval Studienämndsutskottet presenterar: En liten guide till ditt profilval Detta dokument är till för dig som har börjat fundera över dina valbara kurser i de högre årskurserna. Som du kanske redan vet finns

Läs mer

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Nr 3:2013 2013-05-08 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden - utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Onsdag 8 maj kl. 9.15-12.00 Plats: T3-066, Mälardalens

Läs mer

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå Fastställd av rektor 2014-xx-xx Dnr: xxx-xxxx-xx Denna regel ersätter tidigare fastställd kursplanemall beslutad av rektor 2006-03-21 Typ av dokument:

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Programinformation för Software Engineering, 180 högskolepoäng (Software Engineering, 180 ECTS credits)

Programinformation för Software Engineering, 180 högskolepoäng (Software Engineering, 180 ECTS credits) Programinformation för Software Engineering, 180 högskolepoäng (Software Engineering, 180 ECTS credits) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för grundutbildningsfrågor vid Sektionen för datavetenskap

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Maskinteknik, Produktutveckling och design, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Anvisningar för kursplaner

Anvisningar för kursplaner STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua 2015.1.1.1-3402 Sakområde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Universitetsdirektören Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen

Läs mer

CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK Utbildningsplan dnr CF 52-134/2008 Sida 1(7) CNC-TEKNIKERPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG CNC Technician Programme, 120 higher education credits Utbildningsprogrammet är inrättat

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180

UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 UTBILDNINGSPLAN Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx)

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng Dnr BTH 56-0160-2010 1 Programinformation för Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng (Crossmedia and Creative Industries, 120 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Välkommen till ekonomprogrammet på distans!

Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Välkommen till ekonomprogrammet på distans! Du är antagen till vårt ekonomprogram som ges på distans. Det innebär att du kommer att studera med hjälp av Internet och instruktioner på web-plattformen Blackboard

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits)

Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) Utbildningsplan för Masterprogram i entreprenörskap och innovation (120 högskolepoäng) Master Program in Entrepreneurship and innovation (120 credits) 1. Beslut Beslut om att inrätta utbildningsprogrammet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Grafisk design och webbutveckling, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Beslut: 2015-03-10, 1.2.3-2015/0657 Beslutande: Rektor Ansvarig för tillämpning: Studentcentrum Dokumentansvarig: Studentcentrum Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2015-03-10

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer