Projektbeskrivning E-dos/SITHS. För. Skånes kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektbeskrivning E-dos/SITHS. För. Skånes kommuner"

Transkript

1 Projektbeskrivning E-dos/SITHS För Skånes kommuner

2 Innehållsförteckning 1 Dokumenthistorik Versioner Förkortningar/förtydliganden Bakgrund och syfte Projektidé Princip för inmatning Princip för kravställda uppgifter Tidplan Bilaga 1 Skärmdumpar kommun-hsa Kristianstad kommun Innan inmatning (E-dos) Efter inmatning (E-dos) Hässleholms kommun Innan inmatning (E-dos) Efter inmatning (E-dos)... 14

3 1 Dokumenthistorik 1.1 Versioner Version Beskrivning Upprättad av Grunddokument skapat Thomas Andersson Kompletteringar från Fredrik Thomas Andersson 0.9 Kompletteringar från Fredrik/Bosse Thomas Andersson 1.2 Förkortningar/förtydliganden Förkortning Beskrivning Pulsen Pulsen Integration AB, RS KFSK Region Skåne Kommunförbundet Skåne

4 2 Bakgrund och syfte Region Skåne tillsammans med de skånska kommunerna möter under 2009 en gemensam utmaning relaterad till E-dos. På inrådan av Datainspektionen så kommer åtkomst till E-dos från och med endast tillåtas ske via antingen dosa eller e-id/siths-kort. I Skåne har man valt att använda SITHS-kort. En lösning som kräver att respektive kommun för in personuppgifterna, för de som ska använda E-dos, i HSA-katalogen. Detta då omnämnd katalog är källan utifrån vilken samtliga SITHS-certifikat utfärdas. Mot bakgrunden att ingen av de skånska kommunerna idag har en godkänd anslutning mot HSA så är denna tidplan väldigt snäv. Kommunförbundet Skåne har därför tillsammans med Region Skåne utformat ett projekt som syftar till att lösa utmaningen runt E-dos för kommunerna. Principen vid framtagandet av detta projekt så har följande värderingar tillämpats: Lösningen ska kräva så lite tid som möjligt för den enskilda kommunen Dubbeladministration ska undvikas så långt det är möjligt Endast mindre investeringar i utrustning ska krävas i kommunerna Den information som matas in ska kunna återanvändas fullt ut i samverkanslagrets regionala HSA-katalog Den information som ska följa med över från kommun-hsa ska vara kvalitetssäkrad En biprodukt av arbetet ska vara att kommun-hsa stängs ner I efterföljande projektförslag presenterar vi hur detta kan realiseras.

5 3 Projektidé Projektidén har utformats med särskild hänsyn tagen till den snäva tidplanen samt med fokus på minsta möjliga administration för kommunerna. Mot denna bakgrund föreslås en metod enligt: Figur 1. Projektmetod för att nå SITHS-baserad autentisering för E-dos Kartläggning I ett inledande steg så kartlägger kommunerna: Vilka personer som ska använda E-dos och därmed behöver matas in i HSA-katalogen för utfärdandet av SITHS-certifikat Vilka av de personer och certifikat som man vill behålla i nuvarande kommun-hsa. Detta gäller endast de kommuner som har certifikat utfärdade idag (Hässleholm, Perstorp, Kristianstad).

6 Kartläggningen sker med hjälp av tillhandahållna excel-mallar. Här är kvalitetssäkring av uppgifterna ett viktigt moment även om dessa kommer att kvalitetssäkras i nästa steg av Kommunförbundet Skåne (KFSK). Vikten av kvalitetssäkring kan inte poängteras nog med tanke på att detta är ett grundkrav för alla uppgifter som förs in i HSA-katalogen. Utrensning När kommunen slutfört sin kartläggning och skickat in densamma till KFSK så rensas kommunens nuvarande organisationsgren i HSAkatalogen. Med undantag av eventuellt befintliga poster som man angivit ska finnas kvar (gäller befintliga certifikat). Inmatning I detta steg så matas uppgifterna för de personer som ska använda E-dos in i HSA. En utsedd person på KFSK kommer att ansvara för inmatningen för samtliga kommuner. Notera att överskickad kartläggning är att likställa med beställningsunderlaget för denna inmatning. KFSK kommer vidare att genomföra en kvalitetssäkring av namnuppgifter/personnummer i samband med inmatning. I det fall där kommunen inte har några befintliga certifikat att ta hänsyn till så kommer en slutförd inmatning innebära att kommunens organisationsgren pekas om från kommun-hsa till den regionala HSA-katalogen i samverkanslagret. Först efter denna ompekning kan utfärdandet av SITHS-certifikaten påbörjas. I de fall där kommunen har befintliga certifikat att ta hänsyn till så finns det fortfarande arbete kvar att göra. Detta hanteras som ett eget moment enligt hantering befintliga poster. Notera att detta moment måste vara slutfört innan utfärdande av SITHS-kort kan påbörjas. Hantering befintliga poster När kommunen kartlagt befintliga poster som ska finnas kvar så ska dessa kvalitetssäkras enligt Excel-listorna i detta moment. Det kan även finnas uppgifter eller certifikat som måste hanteras varför detta moment måste ske i samråd med Region Skåne. Kommuner som behöver genomgå detta moment är Kristianstad, Hässleholm och Perstorp som har utfärdade certifikat för pilotprojekt inom journalinformationsutbyte och tandvårdskort. För att säkerställa en god passage till samverkanslagret så kommer Region Skåne tillse att K-ID, dummyvärden och eventuellt andra egenskaper genereras per automatik för dessa poster.

7 Nedstängning av kommun-hsa När samtliga kommuner är klara med föregående projektsteg så stängs nuvarande kommun-hsa ner. Detta är möjligt då alla kommuner istället kommer att finnas i den regionala HSA-katalogen. Administration mot denna katalog möjliggörs via införandet av samverkanslagret. I väntan på samverkanslagret så kommer administrationsgränssnittet för kommun-hsa att styras om mot den regionala HSA-katalogen. Detta för att möjliggöra administration fram till lanseringen av samverkanslagret. Kommunförbundet Skåne kommer att ge anvisningar till kommunerna för hur ajourföring av HSA-uppgifter ska hanteras under tiden mellan nedstängning av kommun-hsa och tills nytt administrationsgränssnitt i samverkanslagret är i drift. Utfärda SITHS Detta steg avser utfärdandet av e-id/siths-kort till de personer som ska använda E-dos från och med Att få e-id/siths-kort utfärdade kommer att erbjudas som en tjänst av Region Skåne. Förutsättningen för att e-id/siths-kort ska kunna utfärdas är att: Kommunens inmatning av personer är klar Att eventuella befintliga poster hanterats Att kommunens organisationsgren flyttats/pekats om till regional HSA-katalog Utfärdandet av e-id/siths-kort kommer att genomföras kommun för kommun. Det är därmed en framgångsfaktor att kommunerna blir klara etappvis för att belastningen hos Region Skåne inte ska bli helt momentan. För kommuner som själva kommer att administrera utgivning av e- ID/STHS-kort kommer anvisningar/avtal att arbetas fram i samarbete mellan kommun/kfsk/rs/telia/svr

8 3.1 Princip för inmatning Kommunförbundet Skåne, som ansvarar för inmatningen, kommer att tillämpa en standardiserad princip för inmatning till HSA enligt följande katalogstruktur: Figur 2. Organisationsstruktur i HSA Samtliga personposter som relaterar till E-dos kommer att placeras under den organisatoriska enheten Vård och omsorg enligt figuren ovan. För kommuner med en befintlig struktur och befintliga poster så tillämpas samma princip. I exemplet nedan använder vi Hässleholms kommun som exempel:

9 Figur 3. Organisationsstruktur i HSA för kommuner med ett arv I Hässleholms fall så ligger befintlig organisationsstruktur kvar om man anger att så ska vara fallet i samband med kartläggningen. Likt för övriga kommuner så skapas en ny organisatorisk enhet Vård och omsorg i vilken personposter som relaterar till E-dos skapas. Denna förenklade struktur baseras på behovet av att snabbt komma framåt med hänsyn till den snäva tidplanen för E-dos. Vidareutveckling av organisationsstrukturen kommer att vara fullt möjligt när samverkanslagret är i drift. Konkreta skärmdumpar från befintlig kommun-hsa finns i bilaga 1 för ytterligare förtydligande. 3.2 Princip för kravställda uppgifter Urvalet av uppgifter som kravställs för inmatning baserar sig på de minimikrav som angivits av E-dos respektive SITHS. Projektet har inga ambitioner som sträcker sig vidare än så i denna initiala inmatning. Likt organisationsstrukturen så kommer kommunerna att ha möjligheten att förädla och komplettera uppgifterna när samverkanslagret lanserats. De kravställda uppgifterna framgår av medföljande excel-mall för kartläggning.

10 3.3 Tidplan För att klara uppsatt tidplan för SITHS-baserad åtkomst till E-dos så krävs det att respektive aktivitet genomförs enligt följande tidplan: Aktivitet Start Klart Genomförs av Kartläggning Respektive kommun Utrensning HSA Region Skåne Kvalitetssäkring/Inmatning Kommunförbundet Skåne Hantering befintliga poster Berörd kommun/rs Utfärda SITHS-certifikat Region Skåne/kommun/Telia Nedstängning kommun-hsa Region Skåne 1 Genomförs enligt erhållna excel-mallar som beskriver vilka uppgifter som behöver kartläggas samt i vilka format dessa ska dokumenteras.

11 4 Bilaga 1 Skärmdumpar kommun-hsa 4.1 Kristianstad kommun Innan inmatning (E-dos) Figur 4. Kristianstads nuvarande struktur i kommun-hsa

12 4.1.2 Efter inmatning (E-dos) Figur 5. Kristianstads struktur efter inmatning (förutsatt att "allt" behålls)

13 4.2 Hässleholms kommun Innan inmatning (E-dos) Figur 6. Hässleholms nuvarande struktur i kommun-hsa

14 4.2.2 Efter inmatning (E-dos) Figur 7. Hässleholms struktur efter inmatning (förutsatt att "allt" behålls)

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09 Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS Version 2.1, SITHS version 2.1.doc Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Skyddade personuppgifter... 3 1.2 Vikten av säkerställd identitet...

Läs mer

Administrativa uppdrag. Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1

Administrativa uppdrag. Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1 Administrativa uppdrag Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1 Innehållsförteckning 1. Om detta dokument och vidare behandling... 2 2. Definitioner... 3 3. Bakgrund... 4 4. Utgångspunkter

Läs mer

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Lars Jonsson, Johan Åbrandt Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Inkoppling av annan huvudman

Läs mer

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4

Användarhandbok. Nationella Säkerhetstjänster 2.4 Nationella 2.4 Innehållsförteckning 1 INLEDNING 5 1.1.1 Allmänt... 5 1.1.2 Handbokens målgrupp... 5 1.1.3 Konventioner i handboken... 5 1.1.4 Säkerhet... 5 1.1.5 Att arbeta i en webbläsare... 6 1.1.6 Behörighet...

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Information till båtplatsinnehavare i Askrike Segelsällskap

Information till båtplatsinnehavare i Askrike Segelsällskap INFORMATION 1 (5) Information till båtplatsinnehavare i genomför nu en modernisering av hamnen i enlighet med årsmötesbeslutet från februari 2014. Beslutet innebär att de gamla pontonerna byts ut till

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar

Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Revisions-PM Granskning av intern kontroll i hanteringen av kommunens och bolagens bilar Finspångs kommun 15 juni 2010 Andreas Gustavsson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Rutiner för hantering av privata medel

Rutiner för hantering av privata medel ON 2008.763 2008-11-20 Ändrad 2015-02-17 Rutiner för hantering av privata medel Förvaltning av privata medel i Kristianstads kommun, inom omsorgsnämndens verksamhetsområde Person med insats genom omsorgsförvaltningen

Läs mer

Anläggning & Inventarier

Anläggning & Inventarier Anläggning & Inventarier Sida 1 av 50 Innehållsförteckning ANLÄGGNINGS- & INVENTARIEREDOVISNING...4 REGISTERVÅRD...4 KONTERINGSMATRISER...4 STYRPARAMETRAR ANLÄGGNING/INVENTARIER...5 INVENTARIEGRUPP...6

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor:

Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor: Varför ska ni uppgradera? Jo, nya InfoMentor: bygger på den senaste tekniken och är responsivt, vilket innebär att vyn anpassar sig efter vilken pryl användarna arbetar på - dator, läsplatta och telefon.

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland

Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Aktörskartläggning av det innovationsstödjande systemet i Sörmland Stockholm 2013-12-18 Pär Lindquist, Daniel Hallencreutz Innehåll Innehåll... 2 1 Vårt uppdrag... 3 1.1 Metod... 3 1.2 Om enkäten... 3

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg

Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg Metoder i det nationella fackspråket för vård och omsorg Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Smartare inköp genom tidig dialog

Smartare inköp genom tidig dialog STEG FÖR STEG Smartare inköp genom tidig dialog 1 Denna guide riktas till dig som vill göra smartare inköp genom att använda dig av tidig dialog. Tidig dialog innebär att upphandlande myndigheter träffar

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer