Referensarkitektur för Identitet och åtkomst Per Mützell, Inera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referensarkitektur för Identitet och åtkomst Per Mützell, Inera"

Transkript

1 Referensarkitektur för Identitet och åtkomst Per Mützell, Inera

2 Referensarkitektur för Identitet och åtkomst (IAM) En översikt - varför, vad och hur? Vilka möjligheter skapar vi? Hur påverkas IT-infrastrukturen? Vad har vi idag och imorgon? Vem behöver göra vad?

3 Everything should be made as simple as possible, but no simpler. Referensarkitektur för Identitet & åtkomst Varför?

4 Drivkrafter! Singelinloggning snabb, enkel och säker tillgång till information Nya inloggningsmetoder Mobila arbetssätt Kvalitetssäkring av e-identiteter Standardisering minska inlåsning och kostnader Säker samverkan över organisationsgränser

5 Genomförandet Samverkansprojekt drivet av Inera med representanter från regioner och landsting Förstudie nuläge, problem, drivkrafter (2015/16) Referensarkitektur Identitet & åtkomst (ht -2016) Kravunderlag för upphandling och utveckling av IT-stöd (ht -2016) Förankring Remittering & justering Beslut (2017) Resultatet förvaltas av Inera Arkitektur & Regelverk

6 Process för framtagande och förankring Förstudie 2015/16 Landstings/regionrepresentanter 17 lt/regioner, utsedda via SLIT - Strategi, Arkitektur, Klient, Katalog, Identitet och åtkomstshantering, SSO-projekt, SITHS osv. Avstämning med leverantörer, IAM och ehälsolösningar Projekt ht2016 Inera: Projektledning, Teknik/arkitektur & redaktör Arbetsgrupp IAM arkitektur, representation kundgrupperingar IAM Referensarkitektur IAM Kravunderlag

7 Process för framtagande och förankring Remiss & förankring 2017 Beställare, SLIT-gruppen, styrgrupp Landstings & regionrepresentanter inom IAM Swedish Medtech och Almegagruppen Inera Arkitektur & Regelverk SKL, Avd för digitalisering Avstämning mot E-identitet för Offentlig sektor Efos Remiss Inera Arkitekturråd Justering & fastställande aug-okt 2017 Överlämning Inera Arkitektur & Regelverk Slutjusteringar och vidare hantering inkomna synpunkter Utskick Rev A Inera Programråd Inera fastställer av Rev A

8 Vilka problem löser referensarkitekturen? Egna varianter av inloggning & behörighet per system Direktintegration med tekniken Ett sätt att logga in passar inte alla verksamheter à Svårt/dyrt att realisera säkerhet, singelinloggning osv. Dålig förvaltningsbarhet, svårt att förändra systemen

9 En smartare och mer skalbar arkitektur Säkerhetstekniken läggs i gemensam IT-infrastruktur Standardiserad integration (SAML2, OpenID Connect) Möjliggör ny teknik för inloggning, flerfaktorsautentisering, mobila bärare, biometri Underlättar att kvalitetssäkra identitetsdata

10 Referensarkitektur = Produktoberoende arkitekturmönster för design av lösningar inom visst område men vad består den av?

11 Referensarkitektur Identitet och åtkomst Ø Verksamhetsvy Singelinloggning, säker åtkomst till information, kvalitetssäkrad användardata, regulatoriska krav, förvaltningsbarhet Medarbetare invånare brukare Ø Styrande principer Federativ inloggning, lös koppling, öppna globala standarder, plattformsneutralitet, gemensamma tillitsramverk Ø Informationssystemsvy Tjänster i samverkan, vilka deltjänster behövs? Ø Teknisk vy Protokoll- och standardval

12

13 Teknisk vy Standarder & protokoll SOAP/XML HTTP/JSON/REST Globala standarder Infrastrukturen ger stöd för olika teknik i e-tjänster, appar osv. Revidering ca 1gg/år

14 Referensarkitekturen - några delmönster

15 Singelinloggning - federativ inloggning SSO till webb rik klient tunn klient nativa appar

16 Lägg till autentiseringmetoderna i infrastrukturen! Anpassa autentisering efter behov och krav Skydda e- tjänsterna mot ändringar Möjliggör mobil åtkomst!

17 Separata kanaler för information och säkerhet Logiskt skilda kanaler - på samma eller olika enheter Out-of-bound authentication Ökad flexibilitet - minskat teknikberoende

18 Självservice med ärvd legitimering mobila bärare Aktiveringskod

19 Identitets- och behörighetsfederation Federation Medlemmar Tillitsramverk Attribut Godkännandeprocess Ge åtkomst till externa aktörer - utan administration av externa användare

20 Säker granulär åtkomst till information via api Granulär åtkomst till information för behöriga användare

21 Hur kan vi använda referensarkitekturen? Ø Orienterande och normerande karta över området Ø Lösningsmönster för säkert informationsutbyte Ø Underlag vid anskaffning, vidareutveckling och utformning av üe-tjänster üit-infrastruktur gemensamma och lokala!

22 Hur mappar arkitekturen mot vad som finns idag?

23 Katalogtjänst HSA Lokala kataloger / behörighetsadministration Regelverks- Provisioneringstjänster Federation Medlemmar Tillitsramverk E-tjänster Attribut Åtkomstintygsutfärdare Godkännandeprocess API Säkerhet Identititetsdatalager Identifieringstjänst Identity Provider Identitets- och behörighetsadministration Identitetsintygsutfärdare Stödtjänster Samtycke Autentiseringstjänster Inloggning Spärr Logg Provisionering E-identitetsutfärdare e-id Personuppgifter Person Utfärdande

24 SITHS - fast snart Efos E-Identitet för Offentlig sektor Regelverkstjänst Lokala autentiseringstjänster Federation Medlemmar Tillitsramverk E-tjänster Attribut Åtkomstintygsutfärdare Godkännandeprocess API Säkerhet Identititetsdatalager Identifieringstjänst Identity Provider Identitets- och behörighetsadministration Identitetsintygsutfärdare Stödtjänster Samtycke Autentiseringstjänster Inloggning Spärr Logg Provisionering E-identitetsutfärdare e-id Personuppgifter Person Utfärdande

25 Inera Säkerhetstjänster Federation Medlemmar Tillitsramverk Attribut Godkännandeprocess Lokala/regionala Regelverkstjänst realiseringar/produkter Åtkomstintygsutfärdare E-tjänster API Säkerhet Identititetsdatalager Identifieringstjänst Identity Provider Identitets- och behörighetsadministration Identitetsintygsutfärdare Stödtjänster Samtycke Autentiseringstjänster Inloggning Spärr Logg Provisionering E-identitetsutfärdare e-id Personuppgifter Person Utfärdande

26 Inera Säkerhetstjänster - Samtycke - Spärr - Logg Regelverkstjänst Lokala realiseringar/instanser Federation Medlemmar Tillitsramverk E-tjänster Attribut Åtkomstintygsutfärdare Godkännandeprocess API Säkerhet Identititetsdatalager Identifieringstjänst Identity Provider Identitets- och behörighetsadministration Identitetsintygsutfärdare Stödtjänster Samtycke Autentiseringstjänster Inloggning Spärr Logg Provisionering E-identitetsutfärdare e-id Personuppgifter Person Utfärdande

27 Sambi - Identitets- och behörighetsfederation för vård och omsorg Regelverkstjänst Regionala federationer Federation Medlemmar Tillitsramverk E-tjänster Attribut Åtkomstintygsutfärdare Godkännandeprocess API Säkerhet Identititetsdatalager Identifieringstjänst Identity Provider Identitets- och behörighetsadministration Identitetsintygsutfärdare Stödtjänster Samtycke Autentiseringstjänster Inloggning Spärr Logg Provisionering E-identitetsutfärdare e-id Personuppgifter Person Utfärdande

28 Personuppgiftstjänst - Person - ReservID - Kontaktuppgifter Regelverkstjänst Federation Medlemmar Tillitsramverk E-tjänster Attribut Åtkomstintygsutfärdare Godkännandeprocess API Säkerhet Identititetsdatalager Identifieringstjänst Identity Provider Identitets- och behörighetsadministration Identitetsintygsutfärdare Stödtjänster Samtycke Autentiseringstjänster Inloggning Spärr Logg Provisionering E-identitetsutfärdare e-id Personuppgifter Person Utfärdande

29 Hur påverkas Ineras infrastruktur och e-tjänster?

30 Stöd för standarder: OIDC och OAuth2 Utfärda ID-intyg och Åtkomstintyg

31 Ny autentiseringstjänst Mobilt e-id såväl som kortbaserat med Efos Ny utfärdarportal

32 Administrativa uppdrag Tilldela behörigheter i administrativa processer och e-tjänster

33 Vad behöver göras på hemmaplan för att realisera nyttan?

34 Lokalt och regionalt vad behöver göras? Etablera IT-infrastrukturen prioriterade förmågor Befintlig lösning eller anskaffning, produkt eller tjänsteleverans Samutnyttja gemensamma tjänster eller egna tjänster Anpassa och anslut till infrastrukturtjänsterna Kravställning vidareutveckling upphandling Anslutning federation organisation & IT-system Samverkansbehov, t.ex. kommuner landsting nationellt, men även myndighetskrav kan styra

35 Tack! Frågor? Mer information: Identitet och åtkomsthantering - inera.se

Från Vision till Verklighet. Internettdagarna

Från Vision till Verklighet. Internettdagarna Från Vision till Verklighet Internettdagarna 2018-11-19 Kort om Inera Inera ägs av alla kommuner, landsting och regioner direkt och via SKL. Vi koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete.

Läs mer

Referensarkitekturen för Identitet och Åtkomst och hur det fungerar i praktiken. Per Mützell, Inera Tomas Fransson, Inera

Referensarkitekturen för Identitet och Åtkomst och hur det fungerar i praktiken. Per Mützell, Inera Tomas Fransson, Inera Referensarkitekturen för Identitet och Åtkomst och hur det fungerar i praktiken Per Mützell, Inera Tomas Fransson, Inera Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med regioner och kommuner

Läs mer

PhenixID & Inera referensarkitektur. Product Manager

PhenixID & Inera referensarkitektur. Product Manager PhenixID & Inera referensarkitektur Product Manager tommy.almstrom@phenixid.se PhenixID & Inera referensarkitektur PhenixID & Inera Identitetslager PhenixID & Inera Identifieringstjänst PhenixID & Inera

Läs mer

Möjligheter och utmaningar med Personuppgiftstjänsten och dess lösning för nationell ReservID-hantering

Möjligheter och utmaningar med Personuppgiftstjänsten och dess lösning för nationell ReservID-hantering Möjligheter och utmaningar med Personuppgiftstjänsten och dess lösning för nationell ReservID-hantering Federation Medlemmar Tillitsramverk Attribut Godkännandeprocess Regelverkstjänst Åtkomstintygsutfärdare

Läs mer

E-identitet för offentlig sektor (Efos) Kerstin Arvedson, Inera

E-identitet för offentlig sektor (Efos) Kerstin Arvedson, Inera E-identitet för offentlig sektor (Efos) Kerstin Arvedson, Inera Presentation Cathrine Andersson objektspecialist Christoffer Johansson IT-specialist Fadi Jazzar - IT-specialist Federation Medlemmar Tillitsramverk

Läs mer

ehälsomyndighetens nya säkerhetskrav

ehälsomyndighetens nya säkerhetskrav ehälsomyndighetens nya säkerhetskrav för åtkomst till tjänster kring läkemedelsförskrivning, recept och uttag Vad påverkas? Vem gör vad och hur? 2017-09-28 Per Mützell, Inera - Hur påverkar myndighetens

Läs mer

Kravunderlag inom området Identitet och Åtkomst

Kravunderlag inom området Identitet och Åtkomst Kravunderlag inom området Identitet och Åtkomst Specifik kravställning inom området identitets- och åtkomsthantering att utnyttja som underlag vid nyanskaffning av informationssystem. Ett kompletterande

Läs mer

Infrastruktur med möjligheter

Infrastruktur med möjligheter Infrastruktur med möjligheter Anvisning Autentisering (dokumentet är i status 1.0 RC1) Bengt-Göran Andersson, Inera IT Säkerhetsansvarig 2017-09-28 Följer Referensarkitektur för Identitet och åtkomst Federation

Läs mer

Ineras kommunala uppdrag. Johan Assarsson, vd

Ineras kommunala uppdrag. Johan Assarsson, vd Ineras kommunala uppdrag Johan Assarsson, vd Om Inera Landstingens och regionernas gemensamma digitaliseringsresa via Inera ett 40-tal tjänster 1999 2019 A HS Nästan alla kommuner har gått in som nya ägare

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Säkerhetstjänster Spärr,Samtycke,Logg. Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Säkerhetstjänster Spärr,Samtycke,Logg. Beskrivning och tjänstespecifika villkor Säkerhetstjänster Spärr,Samtycke,Logg Beskrivning och Innehåll Säkerhetstjänster - Spärr,Samtycke,Logg - Beskrivning och... 2 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 3. REFERENSER... 2 4. TERMER OCH BEGREPP...

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Tillitsramverket. Detta är Inera-federationens tillitsramverk.

Tillitsramverket. Detta är Inera-federationens tillitsramverk. Tillitsramverket Detta är Inera-federationens tillitsramverk. Revisionshistoria Inledning Leverantörer av betrodd Identitetsintygsutfärdare (IdP) Attributkälla E-legitimationer Leverantörer av e-tjänster

Läs mer

Introduktion. September 2018

Introduktion. September 2018 Introduktion September 2018 Innehåll Vad är Sambi? Nyttan med Sambi Vilka kan vara med i Sambi? Avgifter och möjligt stöd Vad behöver vi göra? Sambi Inloggning över organisationsgränser Personal inom vård,

Läs mer

Referensarkitektur för Identitet och Åtkomst

Referensarkitektur för Identitet och Åtkomst Referensarkitektur för Identitet och Åtkomst Utformning av IT-stöd för säkerställd identitet och åtkomst till rätt information vid rätt tillfälle, inom och mellan organisationer. Version 1.1 PA1 Innehåll

Läs mer

Landsting, regioner och kommuners upphandling av infrastrukturtjänster. Christian Isacsson & Henrik Schildt 2014-04-09

Landsting, regioner och kommuners upphandling av infrastrukturtjänster. Christian Isacsson & Henrik Schildt 2014-04-09 Landsting, regioner och kommuners upphandling av infrastrukturtjänster Christian Isacsson & Henrik Schildt 2014-04-09 Agenda Behov och bakgrund (Christian) Varför genomförs upphandlingen? Projektbeskrivning

Läs mer

Inera omvärld, uppdrag, framtid. Sofie Zetterström, vice vd

Inera omvärld, uppdrag, framtid. Sofie Zetterström, vice vd Inera omvärld, uppdrag, framtid Sofie Zetterström, vice vd sofie.zetterstrom@inera.se 070-315 71 67 Vad händer under en minut på webben? Ändrade förutsättningar världens största taxiföretag, äger inga

Läs mer

BILAGA 1 Definitioner

BILAGA 1 Definitioner BILAGA 1 Definitioner Version: 1.1 Följande begrepp används inom Sambi: Anslutningsavtal: Avtal mellan Sökanden och Federationsoperatören som innebär att Sökanden ansluter till Federationstjänsten som

Läs mer

BILAGA 1 Definitioner Version: 2.01

BILAGA 1 Definitioner Version: 2.01 BILAGA 1 Definitioner Version: 2.01 Följande begrepp används inom Sambi: Anslutningsavtal: Avtal mellan Sökanden och Federationsoperatören som innebär att Sökanden ansluter till Federationstjänsten som

Läs mer

Uppdragshandling Mobilt Efos

Uppdragshandling Mobilt Efos 2018-05-16 Uppdragshandling Mobilt Efos Sammanfattning En PoC har genomförts i samverkan mellan kommun och VGR i syfte att förbereda och se över möjligheten till samverkan kring Mobilt Efos. Resultatet

Läs mer

BILAGA 1 Definitioner Version: 2.02

BILAGA 1 Definitioner Version: 2.02 BILAGA 1 Definitioner Version: 2.02 Följande begrepp används inom Sambi: Anslutningsavtal: Avtal mellan Sökanden och Federationsoperatören som innebär att Sökanden ansluter till Federationstjänsten som

Läs mer

Referensarkitektur för Identitet och Åtkomst

Referensarkitektur för Identitet och Åtkomst Referensarkitektur för Identitet och Åtkomst Utformning av IT-stöd för säkerställd identitet och åtkomst till rätt information vid rätt tillfälle Version 1.0 PA2 Innehåll 1 Dokumentinformation... 5 1.1

Läs mer

Hur passar SITHS in i verkligheten? Svensk e-legitimation i förhållande till SITHS?

Hur passar SITHS in i verkligheten? Svensk e-legitimation i förhållande till SITHS? Hur passar SITHS in i verkligheten? Svensk e-legitimation i förhållande till SITHS? SITHS nationella RA-dag Ulf Palmgren 2014-05-13 Bakgrund: Landskapet Privatpersoner och Medarbetare Inloggning Inloggning

Läs mer

Avtal om Kundens användning av E-identitet för offentlig sektor

Avtal om Kundens användning av E-identitet för offentlig sektor Avtal om Kundens användning av E-identitet för offentlig sektor Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Referenser... 3 2.2 Efos regelverk...

Läs mer

Identifieringstjänst SITHS. - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Identifieringstjänst SITHS. - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Identifieringstjänst SITHS - Beskrivning och tjänstespecifika Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 3. REFERENSER... 2 4. TERMER OCH BEGREPP... 2 5. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN... 3 5.1 Övergripande

Läs mer

PhenixID + Zappa. Livscykelhantering, Autentisering och Single Sign-On

PhenixID + Zappa. Livscykelhantering, Autentisering och Single Sign-On PhenixID + Zappa Livscykelhantering, Autentisering och Single Sign-On ÖVERSIKT Dokumentet beskriver en IAM (Identity Access Management) lösning, vid namn Zappa, för skolor i en region som hanterar konton

Läs mer

Inera uppdrag, organisation, framtid. Sofie Zetterström, vice vd Offentliga rummet

Inera uppdrag, organisation, framtid. Sofie Zetterström, vice vd Offentliga rummet Inera uppdrag, organisation, framtid Sofie Zetterström, vice vd Offentliga rummet 2017-05-31 Agenda Bakgrund och organisation Uppdrag några exempel Planen framåt för kommunala sektorn Frågor? Bakgrund

Läs mer

Nitha IT-stöd för händelseanalys. Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Nitha IT-stöd för händelseanalys. Beskrivning och tjänstespecifika villkor Nitha IT-stöd för händelseanalys Beskrivning och Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 3. REFERENSER... 2 4. TERMER OCH BEGREPP... 2 5. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN... 4 5.1 Inledning... 4 5.2 Syfte och

Läs mer

Sambi och Sambis roll Håkan Josefsson Service Manager, Apotekens Service AB 13-11-25

Sambi och Sambis roll Håkan Josefsson Service Manager, Apotekens Service AB 13-11-25 Sambi och Sambis roll Håkan Josefsson Service Manager, Apotekens Service AB 13-11-25 Sambi I korthet SAMverkan för Behörighet och Identitet inom hälsa, vård och omsorg. Ett samarbete mellan Apotekens Service

Läs mer

Personuppgiftstjänsten och övriga stödtjänster för patientens integritetsskydd Tomas Fransson, Inera

Personuppgiftstjänsten och övriga stödtjänster för patientens integritetsskydd Tomas Fransson, Inera Personuppgiftstjänsten och övriga stödtjänster för patientens integritetsskydd 2017-09-28 Tomas Fransson, Inera Personuppgiftstjänsten och övriga stödtjänster för patientens integritetsskydd Del av arkitekturen

Läs mer

E-legitimationsdagen 2013-01-31

E-legitimationsdagen 2013-01-31 E-legitimationsdagen 2013-01-31 Agenda Sambi i korthet Federativ samverkan inom hälsa, vård & omsorg Sambi och Svensk e-legitimation Sambi i korthet Sambi I korthet Samverkan för Behörighet och Identitet

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Identifieringstjänst SITHS

Avtal om Kundens användning av Identifieringstjänst SITHS Avtal om Kundens användning av Identifieringstjänst SITHS Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Referenser... 3 2.2 SITHS regelverk...

Läs mer

Per Rasck Tjänsteansvarig. Tobias Ljunggren IAM Arkitekt

Per Rasck Tjänsteansvarig. Tobias Ljunggren IAM Arkitekt Per Rasck Tjänsteansvarig Tobias Ljunggren IAM Arkitekt EN MOLNBASERAD Identitet och behörighetstjänst Vi har tagit fram en lösning som hjälper er Förbättra genom hög grad av automation Förenkla lätt att

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

Agenda Bakgrunden till Sambi Vad Sambi är Krav som ställs på medlemmarna Erfarenheter från pågående arbeten

Agenda Bakgrunden till Sambi Vad Sambi är Krav som ställs på medlemmarna Erfarenheter från pågående arbeten Agenda Bakgrunden till Sambi Vad Sambi är Krav som ställs på medlemmarna Erfarenheter från pågående arbeten Sambi, Samverkan för behörighet och identitet inom hälsa, vård och omsorg 2014-04-09 Ulf Palmgren

Läs mer

Nationell kraftsamling för kommunernas digitalisering. Sofie Zetterström, vice vd

Nationell kraftsamling för kommunernas digitalisering. Sofie Zetterström, vice vd Nationell kraftsamling för kommunernas digitalisering Sofie Zetterström, vice vd sofie.zetterstrom@inera.se 070-315 71 67 Landstingens och regionernas gemensamma digitaliseringsresa via Inera ett 40-tal

Läs mer

Svensk e-legitimation 2014-11-04

Svensk e-legitimation 2014-11-04 Svensk e-legitimation 2014-11-04 Varför byta e-legitimationssystem? Nuvarande ramavtal eid2008 gick ut 2012-06-30 - T.ex. nya ehälsomyndigheten, bildad 2013, kan inte avropa e- legitimationer. Efter ändring

Läs mer

Avtal om Kundens användning av Svevac Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Svevac

Avtal om Kundens användning av Svevac Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Svevac Avtal om Kundens användning av Svevac Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Svevac Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Referenser... 3 2.2 Definitioner... 4 3. Tjänstebeskrivning... 6 3.1 Syftet

Läs mer

Inera kommunernas digitalisering och producera till NPÖ

Inera kommunernas digitalisering och producera till NPÖ Inera kommunernas digitalisering och producera till NPÖ Sofie Zetterström, vice vd sofie.zetterstrom@inera.se 070-315 71 67 Tomas Ahl, kundansvarig tomas.ahl@inera.se 072-530 15 82 Ineras omvärld, organisation

Läs mer

Pratpunkter. Siths och Efos godkänd som Svensk e-legitimation Sambi Förtida utbyte av kort Prisbild för Efos.

Pratpunkter. Siths och Efos godkänd som Svensk e-legitimation Sambi Förtida utbyte av kort Prisbild för Efos. Disclaimer! Delar av den information vi nu lämnar är inte rakt tillämpbar för MCA kollektivet. På samma sätt som vissa katalogfrågor kan komma att skilja mellan de två kollektiven så kan även tjänsters

Läs mer

Stadsnätsföreningen Petter Könberg

Stadsnätsföreningen Petter Könberg Stadsnätsföreningen 2018-03-22 Petter Könberg Vad är Inera Digitaliserings och IT företag som hittills verkar inom hälso och sjukvårdssektorn Fram till 2017 helägt av landsting och regioner SKL är nu huvudägare

Läs mer

ehälsomyndighetens nya säkerhetslösning

ehälsomyndighetens nya säkerhetslösning ehälsomyndighetens nya säkerhetslösning 2017-06-07 Agenda ehälsomyndighetens 2017-06-07 Tid Avsnitt Vem 09:00-09:30 Varför byter ehälsomyndigheten säkerhetslösning och varför har vi valt den lösning som

Läs mer

BILAGA 1 Definitioner

BILAGA 1 Definitioner BILAGA 1 Definitioner Version: 1.19 Följande begrepp används inom Sambi: Anslutningsavtal: Avtal mellan Sökanden och Federationsoperatören som innebär att Sökanden ansluter till Federationstjänsten som

Läs mer

Regionalt samarbete. Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering

Regionalt samarbete. Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering Regionalt samarbete Tillit Federativ lösning för identitets och behörighetshantering Innehåll 16 principer för samverkan Tillit Vad är en federation Samverkan SAMBI (nationellt) och Tillit(regionalt) 16

Läs mer

Kundforum infrastruktur. 8 mars 2018

Kundforum infrastruktur. 8 mars 2018 Kundforum infrastruktur 8 mars 2018 Agenda förmiddag 10.00 Inledning (Petter Könberg) 10:10 Informationssäkerhet och infrastruktur områden på frammarsch (Fredrik Rosenberg) 10:35 Vad händer på Inera? kalendarium:

Läs mer

Infrastruktur med möjligheter E-identitet för offentlig sektor (Efos)

Infrastruktur med möjligheter E-identitet för offentlig sektor (Efos) Infrastruktur med möjligheter E-identitet för offentlig sektor (Efos) 2017-09-28 Hur passar Efos in i referensarkitekturen? som hand i handske skulle jag vilja hävda Helt enkelt därför att både: det gamla

Läs mer

Svevac - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Svevac - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Svevac - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Tjänstebeskrivning... 3 3.1 Tjänstens syfte och ändamål... 3 3.2 Vårdgivare... 3 3.3 Invånare... 3 3.4 Uppföljning

Läs mer

Elevlegitimation ett konkret initiativ.

Elevlegitimation ett konkret initiativ. Elevlegitimation ett konkret initiativ eva.sartorius@iis.se asa.jernberg@iis.se Agenda 1. Mötesdeltagare 2. Övergripande om initiativet Elevlegitimation 3. Modell 4. Piloter 5. Kommunikation 6. Det här

Läs mer

SITHS i ett mobilt arbetssätt Region Östergötland. Region Östergötland 1

SITHS i ett mobilt arbetssätt Region Östergötland. Region Östergötland 1 SITHS i ett mobilt arbetssätt Region Östergötland Region Östergötland 1 SITHS och mobilt arbetsätt Region Östergötland 2 Säker inloggning - då Region Östergötland 3 Säker inloggning nu och sen Arv Nytt

Läs mer

Varför Sambi, för vad och vem, samexistens med andra lösningar, svensk e-leg, SITHS, HSA, Skolfederation et cetera (Ulf Palmgren, SKL, CeSam)

Varför Sambi, för vad och vem, samexistens med andra lösningar, svensk e-leg, SITHS, HSA, Skolfederation et cetera (Ulf Palmgren, SKL, CeSam) Varför Sambi, för vad och vem, samexistens med andra lösningar, svensk e-leg, SITHS, HSA, Skolfederation et cetera (Ulf Palmgren, SKL, CeSam) Vad finns idag? Landstingen har SITHS, HSA, Säkerhetstjänster,

Läs mer

Samverka effektivare via regiongemensam katalog

Samverka effektivare via regiongemensam katalog Samverka effektivare via regiongemensam katalog Seminarium 4:6 Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Johan Zenk, Landstinget i Östergötland Ännu inget genombrott för e-legitimation

Läs mer

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur

Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur. Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell Tjänsteplattform och säkerhetsarkitektur Per Brantberg, område arkitektur/infrastruktur Nationell e-hälsa är vårt uppdrag Uppgiften är att skapa en väl fungerande informationsförsörjning inom

Läs mer

Strukturerad omvärldsbevakning strategisk planering. Peter Mannerhagen, Arkitekt med kommunalt fokus , MVTe

Strukturerad omvärldsbevakning strategisk planering. Peter Mannerhagen, Arkitekt med kommunalt fokus , MVTe Strukturerad omvärldsbevakning strategisk planering Peter Mannerhagen, Arkitekt med kommunalt fokus 2019-01-22, MVTe Stöd för Omvärldsbevakning är omfattande arbete Hur började det hela? Kommunernas arkitekturnätverk

Läs mer

RFI underlag - bilaga 2 Nuvarande Hjälpmedelstjänsten. Version 1.0

RFI underlag - bilaga 2 Nuvarande Hjälpmedelstjänsten. Version 1.0 RFI underlag - bilaga 2 Nuvarande Hjälpmedelstjänsten Version 1.0 Innehåll Övergripande beskrivning... 3 Nuvarande tjänst... 3 Anslutningar... 4 Anslutna organisationer... 4 Anslutna tjänster... 4 Arkitektur...

Läs mer

Upphandling Infrastrukturtjänster IT 2.0. 20130523 Martin Völcker Projektledare

Upphandling Infrastrukturtjänster IT 2.0. 20130523 Martin Völcker Projektledare Upphandling Infrastrukturtjänster IT 2.0 20130523 Martin Völcker Projektledare www.cehis.se 2013-05-24 sid 2 Workshop Arbeta ca 45 minuter i grupper om 3 personer med att besvara följande frågor: 1. Vad

Läs mer

Paketerad med erfarenhet. Tillgänglig för alla.

Paketerad med erfarenhet. Tillgänglig för alla. En enkel tjänst för sammanhållen hantering av anställdas och elevers användarkonton, inloggning och behörigheter. Paketerad med erfarenhet. Tillgänglig för alla. Personer kommer och personer går. Digitala

Läs mer

INTEGRATIONER, INLOGGNING, SÄKERHETSASPEKTER RUNT LADOK

INTEGRATIONER, INLOGGNING, SÄKERHETSASPEKTER RUNT LADOK INTEGRATIONER, INLOGGNING, SÄKERHETSASPEKTER RUNT LADOK OCH ATI-GRUPPEN Ulrika Ringeborn, IT-strateg/Objektägare IT, och Ola Ljungkrona, tekniskt införandestöd Nätverksträff för kontaktpersoner för Ladok

Läs mer

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort

Nationell tjänst för högkostnadsskydd och frikort Högkostnadskort och frikort administreras sedan länge med olika lösningar i landstingen, trots att högkostnadsskyddet gäller nationellt. När några landsting nu har övergått från pappersbaserad till elektronisk

Läs mer

Intygstjänster. - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Intygstjänster. - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Intygstjänster - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 3. REFERENSER... 2 4. TERMER OCH BEGREPP... 2 5. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN... 3 5.1 Övergripande beskrivning

Läs mer

Säker roll- och behörighetsidentifikation. Ulf Palmgren, SKL Webbseminarium

Säker roll- och behörighetsidentifikation. Ulf Palmgren, SKL Webbseminarium Säker roll- och behörighetsidentifikation Ulf Palmgren, SKL Webbseminarium 181114 Bakgrund Socialstyrelsens rapport E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2018 Socialtjänsten stack ut gällande Säker roll-

Läs mer

Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur

Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 www.cehis.se info@cehis.se Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur Center för ehälsa i samverkan koordinerar landstingens

Läs mer

Nationell Patientöversikt. - Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Nationell Patientöversikt. - Beskrivning och tjänstespecifika villkor Nationell Patientöversikt - Beskrivning och tjänstespecifika Innehåll 1. Inledning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Tjänstebeskrivning... 2 3.1 Tjänstens syfte och ändamål... 2 3.2 Anslutning till Nationella tjänsteplformen...

Läs mer

Guide till Inera IdP. Information angående anslutning av Nationella e-tjänster

Guide till Inera IdP. Information angående anslutning av Nationella e-tjänster Guide till Inera IdP Information angående anslutning av Nationella e-tjänster Nationella e-tjänster har fortsatt möjlighet att ansluta till gamla Säkerhetstjänsters Autentiseringstjänst. Detta för att

Läs mer

Termer och begrepp. Identifieringstjänst SITHS

Termer och begrepp. Identifieringstjänst SITHS Termer och begrepp Identifieringstjänst Revisionshistorik Version Datum Författare Kommentar 1.0 2019-02-20 Policy Authority Fastställd 1. Dokumentets syfte Definition av termer och begrepp som används

Läs mer

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg

Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Avtal om Kundens mottagande av intyg från Mina intyg Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten mottagande av intyg från Mina Intyg Mellan Inera och Kund Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte...

Läs mer

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa 2013-2018 Åke Rosandher Center för ehälsa CeHis roll och uppdrag Koordinerar landstingens och regionernas ehälsosamarbete Regleras i avtal mellan

Läs mer

Manual - Inloggning. Svevac

Manual - Inloggning. Svevac Manual - Inloggning Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden: Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS

Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS Sedan 2008 har arbetet med gemensamma, såväl regionala som nationella, ehälsotjänster pågått. Kommunförbundet Skåne i

Läs mer

Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg

Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg Bilaga 2. Säkerhetslösning för Mina intyg Sid 1/17 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Introduktion... 4 4. Säkerhetslösning för Mina intyg... 5 5. Krav på andra lösningar och aktörer...

Läs mer

Manual - Inloggning. Svevac

Manual - Inloggning. Svevac Manual - Inloggning Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden: Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

Termer och begrepp. Identifieringstjänst SITHS

Termer och begrepp. Identifieringstjänst SITHS Termer och begrepp Identifieringstjänst Revisionshistorik Version Datum Författare Kommentar 1.0 2019-02.20 Policy Authority Fastställt 1.1 Policy Authority Mindre justeringar 1. Dokumentets syfte Definition

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

Ineras tjänster som erbjudande till kommuner

Ineras tjänster som erbjudande till kommuner Ineras tjänster som erbjudande till kommuner Inventering av Ineras befintliga tjänster som möjligt erbjudande till kommunerna REMISSUTGÅVA Läsanvisning Denna rapport är en remissutgåva och ingår i en större

Läs mer

Kundforum för kommuner del mars 2018

Kundforum för kommuner del mars 2018 Kundforum för kommuner del 2 20 mars 2018 Agenda förmiddag (kl.10 12) Introduktion Sofie Zetterström, vice vd och avdelningschef Marknad och kommunikation Verksamhetsnära tjänster Tomas Lithner, avdelningschef

Läs mer

Inera AB en organisation för samverkan inom digitaliseringsområdet. 23 november 2016 VD Johan Assarsson

Inera AB en organisation för samverkan inom digitaliseringsområdet. 23 november 2016 VD Johan Assarsson Inera AB en organisation för samverkan inom digitaliseringsområdet 23 november 2016 VD Johan Assarsson johan.assarsson@inera.se Digitaliseringens ekosystem Överstatliga och internationella organisationer

Läs mer

Elektronisk remiss. Beskrivning och tjänstespecifika villkor

Elektronisk remiss. Beskrivning och tjänstespecifika villkor Elektronisk remiss Beskrivning och tjänstespecifika villkor Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 2 3. REFERENSER... 2 4. termer och begrepp... 2 5. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN... 3 6. ANSLUTNING TILL

Läs mer

Nätverket för e-samhälle

Nätverket för e-samhälle Nätverket för e-samhälle 2019-02-18 Agenda Mötespunktens typ anges som [I] för informationspunkt, [D] för diskussionspunkt, [A] för arbetsmoment. Punkt Typ Beskrivning Ansvarig Ca tid 1 I Presentation

Läs mer

Referensarkitektur för Grunddata & Katalog. Marcus Claus, projektledare Inera

Referensarkitektur för Grunddata & Katalog. Marcus Claus, projektledare Inera Referensarkitektur för Grunddata & Katalog Marcus Claus, projektledare Inera Inera koordinerar och utvecklar digitala tjänster i samverkan med regioner och kommuner. Vad vi kommer beröra idag Varför en

Läs mer

Praktikfall i vården 2012-10-03

Praktikfall i vården 2012-10-03 Praktikfall i vården 2012-10-03 Praktikertjänst AB Praktikertjänst är ett aktiebolag men har en producentkooperativ ram där de 2120 aktieägarna själva arbetar på mottagningar runt om i landet Affärsområde

Läs mer

Federering i praktiken

Federering i praktiken Federering i praktiken IT-forum Stockholms län 26 kommuner + Gotland och Stockholms läns landsting 2,1 miljoner invånare Byggstenar för samverkan Informationsklassning Autentisering Katalogsamverkan Identitetsfederering

Läs mer

Interimslösning SITHS delområde HSA-katalogen

Interimslösning SITHS delområde HSA-katalogen Interimslösning SITHS delområde HSA-katalogen Skriven av IT-samordnare Karl Andersson, Fyrbodals kommunalförbund 1.1 Inledning Inom IT-samverkan 1 i VG (Västra Götaland) uppdrogs från uppstarten olika

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Anteckningar från Sambis arbetsgruppsmöte

Anteckningar från Sambis arbetsgruppsmöte Anteckningar från Sambis arbetsgruppsmöte Datum: 16 juni 2015, 10.00-11.30 Plats: SE, Ringvägen 100, plan 9, Stockholm och via telefonkonferens tel. 08-999212, kod 322134 Närvarande Agneta Wistrand,.SE

Läs mer

Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer

Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer Införande av Pascal ordinationsverktyg för elektroniska dosordinationer Breddinförande av Pascal för Västra Götaland blir 21 maj Ny tidplan för breddinförandet: 2012-05-18, E-dos stänger, överflyttning

Läs mer

Säkerhetstjänster - verksamhetstillämpning och arkitektur

Säkerhetstjänster - verksamhetstillämpning och arkitektur Säkerhetstjänster - verksamhetstillämpning och arkitektur Säkerhetstjänster Verksamhetstillämpning och arkitektur Christer Allskog Inera AB Tomas Fransson Inera AB Fredrik Stegmark Region Halland Utmaningar

Läs mer

EFOS-dagen, Lanseringsplan. 26 September 2018

EFOS-dagen, Lanseringsplan. 26 September 2018 EFOS-dagen, Lanseringsplan 26 September 2018 Tjänstens omfattning E-identitet för offentlig sektor (Efos), en tjänst som tillhandahåller och livscykelhanterar: Elektronisk tjänstelegitimation och identitetshandling

Läs mer

Att legitimera sig elektroniskt i tjänsten

Att legitimera sig elektroniskt i tjänsten Att legitimera sig elektroniskt i tjänsten Seminariespår 4 Välkomna!!! Syfte Att ge en bild av det utgångsläge e-legitimationsnämnden nu har när man tar över frågan om e-legitimering i tjänsten Identifiera

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Digital samverkan. Förslag från projekt Stöd för multidisciplinära konferenser

Digital samverkan. Förslag från projekt Stöd för multidisciplinära konferenser Digital samverkan Förslag från projekt Stöd för multidisciplinära konferenser 2019 06 17 DIGITAL SAMVERKAN FÖRSLAG FRÅN PROJEKT STÖD FÖR MULTIDISCIPLINÄRA KONFERENSER 2019-06-17 Ett strategiskt viktigt

Läs mer

Avtal om Kundens användning av tjänsten Video- och distansmöte

Avtal om Kundens användning av tjänsten Video- och distansmöte Avtal om Kundens användning av tjänsten Video- och distansmöte Bilaga 1 - Specifikation av tjänsten Videooch distansmöte Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Referenser... 3 2.2 Definitioner...

Läs mer

Hur många standarder har du använt idag?

Hur många standarder har du använt idag? STANDARD Hur många standarder har du använt idag? PROBLEM Problem 1 Skola E-tjänst Användarnamn Elev Lösenord DB Problem 1 Användare (elev/pedagog) En inloggning per tjänst Ett lösenord per tjänst Integritet

Läs mer

Ordinera dos kommer att kräva SITHS-kort. Marie-Louise Gefwert Inera AB

Ordinera dos kommer att kräva SITHS-kort. Marie-Louise Gefwert Inera AB Ordinera dos kommer att kräva SITHS-kort Marie-Louise Gefwert Inera AB Bakgrund elektroniska dos-ordinationer Från att vara en ren Apoteksfråga Till att vara en fråga för Apoteket, Apotekens Service och

Läs mer

Mobila metoder för inloggning VÅRD OCH OMSORG SVENSK E-IDENTITET

Mobila metoder för inloggning VÅRD OCH OMSORG SVENSK E-IDENTITET 2017 Mobila metoder för inloggning VÅRD OCH OMSORG SVENSK E-IDENTITET Ordlista IdP = Den som står för identiteten. Exempelvis en kommun när det gäller deras AD-konton (nätverkskonton). Mobilt SITHS SITHS-inloggning

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Pascal tillämpningsanvisning Anrop av Pascal via uthopp från annan applikation

Pascal tillämpningsanvisning Anrop av Pascal via uthopp från annan applikation Pascal tillämpningsanvisning Anrop av Pascal via uthopp från annan Innehållsförteckning 1. Dokumentinformation... 1 1.1 Revisionsinformation... 1 1.2 Syfte och omfattning... 2 2. Systemlösning uthopp till

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Presentation av den tekniska lösningen

Presentation av den tekniska lösningen Presentation av den tekniska lösningen Bakgrund & uppdrag Syfte Förutsättningar för att nå målet Kommande pilottester Film som visar gränssnitten Arkitekturen Tidplan Teknisk utveckling Anette Cederberg

Läs mer

» Vården på webben är det självklara valet när man vill ha. » Vården på webben upplevs av allmänheten som enkel, användbar

» Vården på webben är det självklara valet när man vill ha. » Vården på webben upplevs av allmänheten som enkel, användbar Vision» är det självklara valet när man vill ha information, kunskap och tjänster inom hälso- och sjukvård.» upplevs av allmänheten som enkel, användbar och pålitlig.» förbättrar, tillsammans med landsting/regioner

Läs mer

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis

Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis Här är vi - och hit är vi på väg! Åke Rosandher, chef CeHis 1 Handlingsplan 2013-2018 www.cehis.se Uppdraget Vad som ska göras gemensamt innehåll och principer Organisation och styrning Finansiering och

Läs mer