KRAV PÅ SNABBA RÄDDNINGSINSATSER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRAV PÅ SNABBA RÄDDNINGSINSATSER"

Transkript

1 väg mästaren # ÅRGÅNG 88 I VÄGINGENJÖRERNAS TJÄNST SEDAN 1928 E4 Sundsvall och nya bron invigdes ett år före tidsplan Sidan 7 34 miljarder kostar det att utveckla Västsverige Sidan 9 Vad får dig att gasa på i trafiken? Sidan 28 Olyckor och trafikstopp i vägtunnlar STÄLLER KRAV PÅ SNABBA RÄDDNINGSINSATSER

2 Nysaltat. Hanson & Möhring har rätt sortiment för effektiv dammbindning både kalciumklorid och magnesiumklorid. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig till hållbarare vägar. tel: mail:

3 # årgång 87 i vägingenjörernas tjänst sedan 1928 Sidan 4 Ökad efterfrågan gör att järnvägen behöver byggas ut Sidan 13 Sidan 23 Foto: Kristoffer Lönnå Foto: Holger Ellgaard Affären gör köparen stenrik! NYLIGEN OFFENTLIGGJORDES en stor affär om återvinning som kommer att göra både säljare och köpare stenrika. Förbifart Stockholm kommer till stor del att gå i tunnlar, därför måste mycket berg sprängas och fraktas bort. Beräkningar visar att projektet kommer att generera drygt 19 miljoner ton berg under byggperioden. INNEHÅLL sidan 7 EN AFFÄRSUPPGÖRELSE mellan Trafikverket som äger berget och NCC Roads Sverige är nu klar. NCC Roads köper runt sju miljoner ton tunnelberg från de norra delarna där Förbifart Stockholm ska gå. Affären räknas som den största i sitt slag för NCC Roads, som efter förädling kommer att återanvända bergmassorna i olika infrastrukturprojekt i Stockholmsområdet. Att återanvända berg och förädla det på platser nära kund skapar en mindre miljöbelastning och ligger i linje med bolagets långsiktiga strategi och bidrag till ett mer hållbart samhälle, meddelar NCC Roads Sverige. Vem som ska köpa bergmassorna från övriga delar av Förbifarten är inte klart, men förhandlingar pågår om försäljning. FÖRBIFART STOCKHOLM kan bli världens längsta tunnel i städer och stadsnära miljöer. Motorvägsförbindelsen ska gå genom västra Stockholm från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr. Största delen av vägen, drygt 17 av 21 kilometer, kommer att gå i tunnel. Byggtiden beräknas till tio år och inleds under året. Norra länken tunnlar öppnade... 4 Vägassistans viktig i Stockholmstrafiken... 5 Kungen invigde Sundsvallsbron... 7 Västsvenska paketet utvecklar hela regionen... 9 Ny infrastruktur...10 Malm lämnar Trafikverket...13 Ny generaldirektör för Transportstyrelsen...13 Trädsäkring tryggar tåglinjer...15 Ny teknik ska ge färre nedrivna ledningar...15 Utbyggt mobilnät hot mot tågtrafiken...17 Fler privatbilister med godkända däck...19 Kör genom bommen!...19 Många olyckor med fyrhjulingar Var sjätte utan lönesamtal FSV: Stefan Wadbro vid pennan...23 Så blir du medlem i FSV...23 Framtida brist på gymnasieingenjörer Microteam lagar asfaltskador...25 Bullerreducerande beläggning testas...25 Nykterhetskontroll i bilen...26 FSV:s styrelse...26 Lös krysset och vinn Trisslotter...27 Plattan i botten med rock n roll...28 sidan 21 sidan 5 Foto: Anders Nilsson I VÄGMÄSTAREN noterar vi även att trafiken nu rullar genom tunnelsystemet Norra länken i norra Stockholm. I Sundsvall invigdes den nya bron och två mil ny väg på E4:an nästan ett år före tidsplan. Nu går vi mot ljusare tider! Janne Larsson Redaktör Föreningen Sveriges Vägingenjörer (FSV) är en yrkes- och serviceorganisation för ingenjörer som arbetar med infrastruktur Hem sida: Redaktör: Janne Larsson, Roxx Communication Group, Box 164, Vimmerby Tel: E-post: Ansvarig ut givare: Stefan Wadbro Produktion: Roxx Communi cation Group, Projektledare: Daniel Svensson Grafisk form: Örjan Folcke Annons säljare: Anneli Dahlström Annonsoriginal: Sofia Fasth Omslagsfoto: Mats Andersson Tryck: Print fabriken, Karls krona 2015 Prenumerera på Vägmästaren! För 195 kronor får du läsa Vägmästaren i ett år (3 nummer). Betala prenumerations av giften till bank giro Ange namn och adress. Prenumerationsansvarig: Jonas Sjöholm Adress: Parkgatan 7B, Mjölby E-post: Pris: helår (3 nr) 195 kr Annonsera i Vägmästaren! Kontakta Anneli Dahlström för priser och mer information. Tel: E-post: väg mästaren En milstolpe i E4-projEkTET Sista brosektionen på plats i Sundsvall Vägmästaren möter Svevias Torbjörn Torell Samtliga fartkameror börjar bytas ut i vår VÄGMÄSTAREN #

4 Stockholms universitet Stora Skuggan 100 ge tälje Norr l iv ä cat Fres al sv nd Su m n ö ng di Li Tunnlar som öppnar Temporär/alternativ sträckning Laduviken n ro Frescati Tunnlar som öppnar senare lam bs Brunnsviken Norra Djurgårdsstaden n ge vä ala ps Up gsv äge n Kräftriket Hagaparken en Björnnäsväg HJO RT HAG E N Albano Ro sla E4 Uggleviken Bellevue Solna kyrkväg Karolinska Universitetssjukhuset Lill-Jansskogen Värtan Norrtull Roslagstull Va lh gs vä ge all Nya Karolinska Solna Tomteboda Karolinska Institutet To m teb od av äg en Värtahamnen rän lna vä ge n Sto So Lid Ropsten väg Hagastaden 277 Norra Djurgårdsstaden Fiskartorpet Rå Befintliga tunnlar b gö in B Ytvägnät on ar Illustration Trafikverket eden Frösundal E4 E20 t rra sta 277 E20 s ion No n Teg e ludd 277 E20 n de ta n as ta ag ga H av äg en svä ge Ta ll n inn Gärdet n äge göv in Lid E20 Östra station VASASTAD EN gata Tors Tekniska Högskolan n Helsi Göte ngborg, borg KARLBERG Stadion Gärdet Odenplan Ö ST E R M A L M S:t Eriksplan SVENSKA GRAFIKBYRÅN Norra länken ska vara helt klar Den sträcker sig mellan Karlberg och Värtan i norra Stockholm och bildar ett sammanhängande trafiksystem tillsammans med Södra länken och Essingeleden. Norra länken har öppnat Trafiken rullar nu genom tunnelsystemet Norra länken i norra Stockholm. Trafiköppningen kunde ske ett år före tidsplan. Till våren börjar även trafiken på den södergående sträckan mellan Tomteboda och Norrtull att rulla, och ett år senare ska även motsvarande sträcka norrut öppna. Under 10 år satsas nära 100 miljarder kronor för bättre framkomlighet i Stockholms regionen. Norra länken är en del i satsningen. Projektet är så här långt en framgång eftersom kostna den legat två miljarder kronor under fast ställd budget. Norra länken i siffror Norra länken ska vara helt klar Den sträcker sig mellan Karlberg och Värtan i norra Stockholm och bildar ett sammanhängande trafiksystem tillsammans med Södra länken och Essingeleden. Alla vägtunnlar blir enkelriktade. De är totalt 13 km, varav 9 km bergtunnlar och 4 km betong tunnlar. Under byggandet schaktas kubik meter berg och kubik meter jord, vilket fyller Globen fyra gånger om! Ovan mark byggs 2 km ny- och ombyggd väg och 1,5 km nya gång- och cykelvägar. Som mest har projektet sysselsatt cirka personer och över 50 entreprenader har upphandlats. Sista delen i projektet blir Värta banans tunnel som öppnar Avlastar innerstaden En så här stor infrastruktursatsning i vår huvud stad leder till att framkomligheten, miljön och trafiksäkerheten avsevärt förbättras i norra Stockholm. Då mycket trafik leds ner i tunnlar avlastas samtidigt innerstadsgator som Valhalla vägen och Lidingövägen. Trafikverket beräknar att cirka 90 procent av den tunga trafiken Stockholm värst i Norden STOCKHOLM ÄR DEN VÄRST trafikdrabbade staden i Norden och den tolfte mest trafikdrabbade storstaden i Europa. Göteborg går från att vara tredje värst till elfte plats på listan för Norden. Förbättringen kan kopplas till införandet av biltullar i Göteborg I rapporten Traffic Index, från TomTom, ledande leverantör av positionerings- och navigeringslösningar, analyseras trafiken under 2013 i ett antal större städer i Europa. I rapporten framgår också hur mycket extra tid svenska, nordiska och europeiska bilister tillbringar i trafiken och vilka tider och dagar som är värst respektive bäst. Med cirka 30 minuters bilväg till jobbet satt stockholmarna i trafik köer nästan 11 arbetsdagar under Onsdag kväll och måndag morgon var de sämsta dagarna att köra bil. n 4 VÄGMÄSTAREN # kommer att gå genom tunnlarna och att tra fiken totalt sett halveras på dessa gator. Nya bostäder och stadsdelar Norra länken öppnar nya möjligheter för att bygga bostäder och arbetsplatser i flera stads delar. Hamnområdet i Värtan ska utvecklas till en sjönära stadsdel, Norra Djurgårdsstaden, med nya bostäder och arbetsplatser. Norra Stationsområdet, mellan Stockholm och Solna, håller på att utvecklas till en helt ny stadsdel Hagastaden. Här ska bostäder och arbetsplatser successivt ta form. Norra länken underlättar dessutom möjligheten att ta sig till och från Lidingö. Efter en omfattande modernisering invigs också Lidingö banan under våren. n Europas värsta trafikstäder 1. Moskva, Ryssland 2. Istanbul, Turkiet 3. Palermo, Italien 4. Warszawa, Polen 5. Rom, Italien 6. Dublin, Irland 7. Marsielle, Frankrike 8. Paris, Frankrike 9. London, Storbritannien 10. Bryssel, Belgien Stuttgart, Tyskland Stockholm, Sverige Neapel, Italien Hamburg, Tyskland Wien, Österrike Oslo, Norge Helsingfors, Finland Köpenhamn, Danmark Göteborg, Sverige Malmö, Sverige

5 Falck Vägassistans har en viktig roll i Stockholmstrafiken Samhällets snittkostnad för ett stopp i Stockholmstrafiken beräknas till cirka kr i timmen, enligt en uträkning från Trafikverket. Falcks sex Vägassistansbilar rycker ut vid bränslestopp, motorhaverier, punkteringar och olyckor. De avleder trafiken samtidigt som de gör en första hjälpande insats. Foto: Mats Andersson Foto: Falck Vägassistans Foto: Mats Andersson Nadine Seveli är områdeschef för Falck Vägassistans Stockholm. I samband med att de nya tunnlarna vid Norra länken invigdes tog Falck Vägassistans två nya fordon i bruk som enbart trafikerar tunnlarna. Innan tunnlarna öppnades deltog vi i en stor övning tillsammans med övrig blåljusverksamhet. Det gav oss god känne dom om tunnelns orienteringssystem. Det var också god träning i samarbetet mellan oss, polis, räddningstjänst och ambulans som vi säkert kommer att ha nytta av framöver och gärna utvecklar ännu mer, säger områdeschef Nadine Seveli. Blåljustillstånd I den intensiva Stockholmstrafiken är ett oplanerat stopp inte bara farligt för den drabbade, som riskerar att bli på körd, det orsakar snabbt köer med risk för olyckor som följd. Vägassistans är en förlängd arm åt räddningstjänst, polis och ambulans. De specialbyggda fordonen larmas ut av Trafik Stockholm, som i sin tur får in ärenden via SOS Alarm eller polisens länskommunikationscentral, LKC samt från Innan Norra länkens tunnlar öppnades deltog Falck Vägassistans, polis, räddningstjänst och ambulans i en stor övning. privatpersoner. Bilarna har blåljustillstånd för att snabbt komma fram. Våra vägassistansbilar har detta som sitt enda uppdrag och de är ständigt rullande i Stockholm City och en radie på cirka två mil. De står inte och väntar på larm vid någon station, utan är ständigt rörliga. Det gör att de ofta är först på plats när något händer, berättar Nadine Seveli. Specialbyggda fordon Bilarna väger 16 ton och är specialbyggda och utrustade med budskapstavlor för information om vad som hänt, körriktningsvisare och TMAskydd, ungefär som en stor krockkudde bakom bilen. De ska dämpa smällen och skydda den drabbade om någon kör in i dem. Förarna uppfyller en lång rad av behörighetskrav och har ofta en bakgrund inom räddningstjänsten eller ambulanssjukvården. Bilarna är utrustade med en mängd hjälpmedel för att snabbt få igång ett fordon som stannat, avhjälpa en punktering, släcka bränder eller hjälpa föraren vid ett eventuellt sjukdomsfall tills ambulansen anländer till platsen. Vägassistans är en förlängd arm åt räddningstjänst, polis och ambulans. De specialbyggda fordonen larmas ut av Trafik Stock holm, som får sina ärenden via SOS Alarm, polisen och privatpersoner uppdrag 2014 Vägassistans har även i uppdrag att bistå polisen och dirigera trafiken vid större händelser i Stockholmsområdet. Under 2014 hade Vägassistans cirka uppdrag i Stockholm. Bilarna bemannas dygnet runt. Falck är Nordens största entreprenör i personvårds- och räddningstjänster hos såväl myndigheter som företag. Under mer än 100 år har uppdraget för Falck varit att förebygga olyckor, sjukdom och nödsituationer, att ge snabb professionell hjälp åt dem som råkat illa ut samt rehabilitera sjuka och skadade. Text: Marie Axelsson n VÄGMÄSTAREN #

6 Detta är en annons från NCC Foto: Micke Lundström Enkel hantering. NCC Repasfalt behöver inte blandas utan läggs ut direkt från säcken eller hinken. Vattna med vattenkanna och packa med handstamp, padda eller kör över materialet med bilen. Resultatet blir en lagning som håller i flera år. Unik produkt i kampen mot potthål Klimatförändringarna gör att vintrar med kraftiga temperaturväxlingar blir vanligare. Det här går hårt åt vägarna och ökar problemen med potthål och beläggningsskador. Men produkten NCC Repasfalt gör lagningen enkel och hållbar. Materialet läggs kallt med samma resultat och kvalitet som med varm asfalt. Helt utan negativ miljöpåverkan. Thomas Utegård, försäljningsansvarig för NCC Repasfalt, vad är nytt och unikt med den här produkten? Kallt lagda produkter har funnits länge på marknaden för en snabb och tillfällig lagning av potthål och andra vägskador. Det som är unikt med NCC Repasfalt är att den läggs kall men håller lika länge som traditionell varm asfalt. Vi är så säkra på produktens kvalitet att vi lämnar två års garanti på en rätt utförd lagning. Ger den här produkten verkligen samma kvalitet som varm asfalt? Absolut! Det framgår av tester gjorda Minskad miljöpåverkan och enkel läggning i våra egna lab och av flera oberoende europeiska. Dessutom innehåller NCC Repasfalt stenmaterial som till och med är godkänt för reparation av motorvägar. Den används oftast till reparationer av potthål, betongsprickor, skador vid brunnar och till broskarvar. NCC Repasfalt kan läggas under fuktiga och kalla förhållanden, till och med i minusgrader! Beläggningen skadas inte av regnväder under eller efter utläggning och kan trafikeras omedelbart. Asfalten ger ingen negativ påverkan på nya ytor och behöver därför inte tas bort om ytan ska beläggas med vanlig asfalt. Varför är NCC Repasfalt mer miljövänlig än varm asfalt? Produkten består endast av miljöanpassade, biobaserade och återvinningsbara råvaror. Den är fri från kemiska lösningsmedel och härdar med hjälp av vanligt vatten. NCC Repasfalt tillverkas i den lilla staden Braunau i Österrike enligt ett hemligt, patenterat originalrecept. Foto: Johan A. Lundberg Kontaktperson: Thomas Utegård

7 Foto:Kristofer Lönnå Kommunstyrelsens ordförande Peder Björk, framtidsminister Kristina Perssson, kung Carl XVI Gustaf och Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm invigde. E4 Sundsvall och nya bron får stor betydelse Med kungligt besök och ett färgsprakande fyrverki öppnade nya Sundsvallsbron för trafik strax före jul. Trafiken rullar nu både över den meter långa bron och på den två mil långa nya E4-sträckningen nästan ett år före tidplan. Vi har byggt en väg som ger det storslagna landskapet rättvisa, där staden mellan bergen kommer att glittra vackert från bron, framhöll Trafikverkets projektchef Magnus Lundberg. Nya E4 ersätter nu en olycksdrabbad väg, och förbättrar trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön för många generationer framöver. Jag känner mig stolt, glad och nöjd med vad vi har åstadkommit och hur vi i projektet genomfört detta. Avlastar centrum Tusentals Sundsvallsbor följde invigningen, där såväl Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm som framtidsminister Kristina Persson medverkade tillsammans med Kung Carl XVI Gustaf och kommunstyrelsens, ordförande i Sundsvall Peder Björk. Sundsvallsbron beräknas avlasta centrum med bilar per dygn och kommer att ge positiva effekter på miljön, trafiksäkerheten och framkomligheten i centrala Sundsvall. Res tiderna blir upp till 20 minuter kortare. Bron bildar en mjuk båge över Sundsvallsfjärden och beräknas avlasta centrum med bilar per dygn. Äntligen i mål I och med invigningen i december har diskussionerna om den nya sträckningen av E4:an, som går tillbaka till 1950-talet, äntligen nått sitt slutmål. När nya E4 Sundsvall började byggas i mars 2011 var den planerade sluttiden satt till hösten 2015, men ett år tidigare än så öppnades större delen av den nya sträckningen för trafik. Så tog bron from Bron blev komplett i februari 2014 med alla nio delarna på plats som bildade en mjuk båge över Sundsvallsfjärden. Fram till invigningen avlöpte sedan arbetena varandra med svetsning, räckessättning, bättringsmålning av brolådan med specialkranar, belysning samt ledningar för fjärrvärme, el och bredband. I augusti påbörjades asfalteringsarbetet. Fantastisk utsikt De publika evenemangen såsom E4-dagen med brolopp och världsrekordförsöket på luciadagen har bidragit till att över personer redan före trafiköppningen hade promenerat över bron på den fyra meter breda gång- och cykelbanan. Räkna med att det blir ett populärt gångstråk med en fantastisk utsikt över Sundsvall. n Foto: Torbjörn Bergkvist VÄGMÄSTAREN #

8 TOTAL STYRELF Bindemedlet som motstår allt. Genom att använda TOTAL STYRELF, som är speciellt utvecklat för tungt belastade vägar, kan du öka asfaltens levnadstid med mer än tre gånger. De exceptionella egenskaperna ger ökat motstånd till extrema temperaturer, sprickbildning och slitage, som därmed gör TOTAL STYRELF till en referens i branschen. För mer information, vänligen kontakta - Krister Persson på

9 34 miljarder kostar paketet som ska utveckla hela Västsverige Västsvenska paketet är en kraftfull satsning och investering i järnväg, vägar och kollektivtrafik, vilket ska leda till tusentals nya jobb i Göteborg och i hela Västsverige. Att genomföra en så stor satsning beräknas kosta 34 miljarder kronor (i 2009 års pris nivå). Staten svarar för hälften av den summan. Trängselskatt, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Region Halland samt ökade marknadsvärden ska finansiera resten. När hela Västlänken, kollektivtrafikens stora utbyggnad är klar om cirka 15 år väntas det bo 1,7 miljoner invånare i Göteborgs regionen. En ökning med en halv miljon gör att Göteborg då är en liten storstad. Vad vill man då uppnå genom en så kraftfull satsning? Man kan dela upp det i åtta effektmål: En mer attraktiv kollektivtrafik med ökad kapacitet. Ökad andel kollektivtrafik. Minskad andel biltrafik till och i regionkärnan. Snabba, trygga, enkla gång- och cykelresor. Förbättrad kvalitet för näringslivets transporter. Minskade utsläpp. Minskat buller. Fri gjorda stadsytor och ett rikt stadsliv. Det här ska i sin tur leda till större arbetsmarknadsregioner, en attraktiv kärna och utveckling längs huvudstråken, en konkurrenskraftig kollektivtrafik, en god livsmiljö samt att kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella konkurrenskraften. Bättre pendlingsmöjligheter Den enskilt största satsningen för utbyggd kollektivtrafik är Västlänken, en 6 km lång dubbelspårig pendeltågstunnel under centrala Göteborg. Dessutom ingår tre underjordiska pendeltågsstationer. Västlänken ska knyta ihop pendeltågslinjerna i Västsverige till ett sammanhängande system. Tåg trafiken kan bli tätare, restiderna kortare och resenärerna når fler destinationer utan att byta färdmedel. Stora infrastruktursatsningar leder till ökade pendlingsmöjligheter för alla som vill bo, arbeta eller studera på olika platser i Västsverige. Ny vägtunnel och älvbro En viktig investering är även Marieholmstunneln. Den nya vägtunneln ska öppna för trafik år 2020 och beräknas avlasta Ting stadstunneln med fordon per dygn. För att förbättra förbindelserna över älven ska den nuvarande, hårt trafikerade Göta älvbron ersättas av Hisingsbron. Den nya bron ska byggas öster om Götaälvbron, vara öppningsbar, ge plats för mer kollektivtrafik, blir cykelvänligare och bidrar också till utveckling av centrala Göteborg. När Hisingsbron tas i trafik runt 2020 rivs Götaälvbron som är i dåligt skick. Ny järnvägsbro Det blir också en ny järnvägsbro med dubbelspår över älven Södra Marieholmsbron som ökar kapaciteten på järnvägen till Göteborgs hamn, Nordens största hamn. Brobygget pågår och ska vara klart 2016, men ingår inte i Västsvenska paketet, utan finansieras av statliga skattemedel, Göteborgs Stad, Västra Göta lands regionen, AB Volvo, Göteborgs hamn samt genom EU-bidrag. n En mer attraktiv kollektivtrafik med ökad kapacitet. Minskade utsläpp. Minskad andel biltrafik till och i regionkärnan Ökad andel kollektivtrafik. Minskat buller Längre pendeltåg Konkreta åtgärder för ökad framkomlighet är även 55 km nya busskörfält längs infartslederna till Göteborg och i centrum. Längre plattformar för pendeltåg ska kunna ta emot längre tåg, vilket ger plats för fler passagerare. Bättre pendelparkeringar för cykel och bil. Nya gång- och cykelvägar, bättre trafikinformation samt buller- och trafiksäkerhetsågärder. Snabba, trygga, enkla gång- och cykelresor. Förbättrad kvalitet för näringslivets transporter. Fri gjorda stadsytor och ett rikt stadsliv. VÄGMÄSTAREN #

10 Ny infrastruktur Runt om i landet pågår en mängd vägbyggen och andra typer av infrastruktursatsningar. Här uppmärksammar Vägmästaren ett litet axplock av vad som pågår för tillfället. Nytt dubbelspår ska avlasta stambanorna SKANSKA KOMMER ATT bygga ut en etapp av godsstråket Hallsberg-Degerön. Sträckan är en enkelspårig järnväg med låg kapacitet. Genom utbyggnad till dubbelspår höjs kapa citeten och stambanorna avlastas. Projektet är en totalentreprenad och omfattar 13 kilometer dubbelspårig komplett järnväg, sju broar, cirka 9 kilometer vägar samt bulleråtgärder. Det nya spåret beräknas vara färdigställt hösten 2019 och bygget kommer att sysselsätta totalt 120 personer. Källa: Byggnyheter.se n Foto: Stig-Åke Jönsson Svevia sköter vägar i ännu fler driftområden I FLERA DRIFTOMRÅDEN har Svevia vunnit nya upphandlingar för vinter- och sommarunderhåll. Det är Kramfors, som omfattar 997 km av de statliga vägarna i Höga kustenområdet. Även anslutande driftområde Örnsköldsvik sköter Svevia. I Vännäs och Norsjö är det skötsel av totalt 1800 kilometer väg. Sedan tidigare är det även angränsande driftområden, Umeå Norra, Umeå Södra och Storuman. Till Pajala driftområde kan Svevia nu även lägga halkbekämpning, snöröjning och vägunderhåll på kommunala vägar samt Pajalabostäders parkeringar. Inom driftområde Falköping, totalt 1094 km väg, ska Svevia ansvara för vinteroch sommarunderhåll, samt sköter även angränsande driftområden i Skara och Mariestad. n Bra år för Öresundsbron FÖR FÖRSTA GÅNGEN sedan 2009 ökade vägtrafiken på Öresundsbron under Utvecklingen drivs framför allt av fritidstrafiken med BroPass, vilket ökat med 7,6 procent. Under hösten avtog den tillbakagång, som präglat pendlingstrafiken de senaste åren. Mot slutet av året syntes till och med en vändning i utvecklingen och pendlingen ökade något igen under fjärde kvartalet. Frakttrafiken fortsätter att öka, men i något långsammare takt än tidigare. Öresundsbrons andel av lastbilstrafiken över Öresund uppgick 2014 till 53 procent. Vägtrafikintäkterna var miljoner danska kronor. n Reparerar flera broar TINGEBRON ÖVER EMÅN i Högsby, renoveras och breddas för att skapa bättre trafiksäkerhet. Svevia som har entreprenaden ska även utföra underhållsarbete på bron samt bygga en anslutande gång- och cykelväg. Arbetet ska vara avslutat i månadsskiftet maj-juni. Runt om i Sverige ska Svevia också reparera, utföra förstärkningsåtgärder och även byta ut 35 av Trafikverkets rörbroar. Arbetet kommer att pågå under fyra år. Underhållsåtgärderna sker för att ge konstruktionen högre säkerhet och längre livslängd. En rörbro är egentligen en stor plåttrumma som går under vägen för att leda ett vattendrag genom en vägkonstruktion. Att det heter bro beror på att de är minst två meter i diameter, men som trafikant upplever man det som en trumma, förklarar Anna Dahlbäck, projektchef på Svevia. Källa: Infrastrukturnyheter.se n Ny motorväg i Blekinge EN NY 15 KILOMETER lång motorvägsetapp av E22 genom västra Blekinge är nu klar. Detta ökar framkomligheten, säkerheten och rörligheten i regionen sam tidigt som restiden minskar. Bygget har tagit tre år och kostar 750 miljoner. 10 km av vägen är byggd över Vesan, en gammal sjöbotten. Det har byggts meter bullerskydd av vallar och plank, 20 broar och en ny trafikplats i Pukavik. Gamla E22 ska under 2015 byggas om till lokalväg och ger oskyddade trafikanter en säkrare trafikmiljö, genom bland annat gång- och cykelväg längs med vägen. n Bättre väg Grimsås-Ljungsarp SVEVIA FÖRSTÄRKER OCH ASFALTERAR vägsträckan mellan Grimsås och Ljungsarp utanför Trane mo. Man asfalterar nio kilometer och bygger en kilometer helt ny väg. I projektet, som avslutas under senhösten 2015, ingår även utbyte och förlängning av vägtrummor. n 10 VÄGMÄSTAREN #1 2015

11 Pågatåg till Blekinge I DECEMBER BÖRJADE Pågatågen köra till Karlshamn från Bromölla, med nya stopp i Sölvesborg och Mörrum. Region Blekinge ansvarar för kollektivtrafiken i Blekinge län och har beslutat om förlängningen. Den nya Pågatågstrafiken i Blekinge underlättar arbetspendling och studier på annan ort för många. Region Skånes förhoppning är att under 2019 förlänga Påga tågstrafiken från Markaryd till Halmstad, men förutsätter beslut från region Halland. Källa: Järnvägsnyheter.se n Foto: Karl-Johan Hjertström Foto: Wikipedia Keep clear, keep going. Nytt vägprojekt i Uddevalla UTBYGGNADEN AV VÄGSYSTEMET vid Torp handelsområde i Uddevalla har gått snabbare än beräknat. Den nya trafikplatsen och väglänken norr om Torp öppnade för trafik i december Att vi blivit klara tidigare än planerat beror till stor del på att sprängningsarbetena bakom köpcentrumet gått snabbare än planerat samt att vi har ett mycket gott samarbete med vår entreprenör NCC. Vi har också dragit nytta av att förra vintern var så mild, säger projektledare Magnus Enhörning. n Håller fanan högt i Stockholm ATT PARKER, BARMARKSRENHÅLLNING och vinterväghållning av parker utförs väl på Kungsholmen och Östermalm i Stock holm vilar på Svevias axlar. Sedan tidigare sköter Svevia under hållet av vägar och gator inom områdena Kungsholmen, Öster malm, Bromma, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta. Svevia ansvarar även för gatujour och skyltteknik inom hela Stock holm, samt flaggning i centrala Stockholm vid statsbesök och högtider. n Varför använda 2 säckar när 1 gör jobbet? Genom att binda de minsta partiklarna till vägytan håller vi miljön runt våra grusvägar fri från damm. CC road kalciumklorid är det enkla, dryga och kostnadseffektiva alternativet med mer än dubbelt så bra effekt som andra dammbindningsmedel på marknaden. Kontakta oss så berättar vi mer. Eller besök oss på TETRA Chemicals Europe AB Tel

12 alla goda ting är fem förädlad naturprodukt isolerande effekt hög bärighet dränerande effekt hyttsten bergkross lång livslängd låg densitet hyttsten det bästa vägvalet Hyttsten är ett utmärkt vägbyggnadsmaterial med många fördelar. Den levereras i samma sorteringar som berg- och grusmaterial men har unika egenskaper. Läs mer i vår Handbok Hyttsten i vägoch anläggningsarbeten. Du hittar den på ssab Merox ab Oxelösund tel Fax BDX Företagen ab Box 854, Luleå tel Fax

13 Foto: Torbjörn Bergkvist Gunnar Malm lämnar Trafikverket Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm går i pension. Mer pengar till väg och järnväg var ett budskap som Malm kommunicerade både internt och externt. Torbjörn Sunesson leder Trafikverkets verksamhet fram till en ny generaldirektör utses. Gunnar Malm fick ansvaret att bilda Trafik verket vid sammanslagningen av Vägverket och Banverket Ett uttalat mål var att bidra till att öka produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen. Under Gunnar Malms ledning etablerades ett förhållningssätt där Trafik verket gav leverantörerna ett ökat ansvar och större åtagande kring sina leveranser, vilket medfört stora besparingar. Fler totalentreprenader Idag upphandlas 40 procent av entreprenaderna som totalentreprenader med funktionskrav ska det gälla hälften av Trafikverkets upphandlingar. Målet är att produktiviteten i anläggningsbranschen årligen ska ge bättre Gunnar Malm går nu i pension. förutsättningar att finansiera åtgärder i den nationella planen för infrastruktursatsningar. Fram till dess att en ny generaldirektör utses leder Torbjörn Sunesson Trafik verkets verksamhet. Han har lång erfarenhet inom transportområdet, har haft flera ledande positioner på Trafikverket och är en välkänd och respekterad person i branschen. n Foto: Lasse Fredriksson Foto: Naturvårdsverket Maria Ågren är Transport styrelsens nya generaldirektör Maria Ågren är Transportstyrelsens nya generaldirektör. Hon har tidigare varit generaldirektör på Naturvårdsverket och SMHI. Den 19 februari beslutade regeringen att tillsätta Maria Ågren som generaldirektör för Transportstyrelsen. Maria Ågren ersätter Staffan Widlert vars förordnande gick ut Maria Ågrren den 28 februari. Det är positivt för Transportstyrelsen att Maria Ågren blir nästa generaldirektör och jag tror att hon kommer passa bra att leda verksamheten som är både mångfacetterad och publik. Viktiga delar av vår verksamhet är att utforma regler och att kontrollera hur reglerna efterlevs. Detta är områden som Maria har stor kunskap om. Det känns tryggt att lämna över ansvaret till henne, säger Staffan Widlert. Maria Ågren påbörjade sin tjänst som generaldirektör den 1 mars n Längre liv med kalk i asfalten Kalk i asfalten ökar både kvalitet och livslängd. Asfalten blir tåligare mot salt, frost och svällning. Prova Nordkalk Terra eller släckt kalk för bästa resultat. Kontakta oss för mer information! Nordeuropas ledande tillverkare av högklassiga kalkstensprodukter. VÄGMÄSTAREN #

14 Vi stärker infrastrukturen Contractor Trading AB Rödånäs 19, Tavelsjö Tfn:

15 Illustration Trafikverket Foto Green Cargo Luleå Umeå Östersund Härnösand Trädsäkrade sträckor till och med 2014 Trädsäkras 2015 Borlänge Falun Gävle Uppsala K arlstad Västerås Örebro Eskilstuna Stockholm Green Cargo har utvecklat ett varningssystem som är kopplat till strömavtagaren samt en mer motståndskraftig kolslitsskena. Ny teknik på lok ger färre trafikstörningar Titt som tätt beror stopp i tågtrafiken på nedrivna kontaktledningar. Orsaken är lokens slitna strömavtagare i kombination med ett för högt tryck på ledningarna. Green Cargo har hittat en kombination av två lösningar för att komma tillrätta med det här, dels genom ett varningssystem som är kopplat till strömavtagaren samt en mer motståndskraftig kolslitsskena. Är trycket mot ledningen för stort eller om kolslitsskenan är skadad sänks strömavtagaren automatiskt och loket stannar. Green Cargo har testat, utvecklat och justerat sina lösningar under sju år och sedan 2012 är merparten av loken utrustade med detta. Resultaten är också mycket goda. Samtidigt skulle även räls och ledningar behöva bytas ut på flera sträckor för att uppnå ännu färre trafikstörningar på järnvägarna. n Personresor ökar medan godset minskar JÄRNVÄGSSYSTEMET ANVÄNDS ALLT MER och persontransporter tar en större del. Mellan 2008 och 2013 ökade trafiken med persontåg med 19 procent, samtidigt som trafiken med godståg minskade med 21 procent visar statistik från Trafikanalys. På godssidan kom återhämtningen efter fallet 2009 av sig och förbyttes till en nedgång tre år i rad. På passagerarsidan växer det regionala resandet och kan snart vara större än det långväga, säger Jan Östlund, projektledare på Trafikanalys gjordes 200 miljoner personresor, vilket var fler än någonsin och 4 procent mer än Regionalt resande dominerar med 180 miljoner resor. Den transporterade godsmängden ökade med 2 procent jämfört med året före till 67,3 miljoner ton. Starkast har utvecklingen varit för järnvägstransporterna i utrikes trafik. Rapporten Bantrafik 2013 finns på n Vänersbor g Göteborg Halmstad Helsingborg Malmö Mariestad Jönköping Växjö Kristianstad Linköping Karlskrona Kalmar Trädsäkrar banor för tryggare tågtrafik Trafikverket trädsäkrar de viktigaste järnvägarna för att förebygga tågstopp och förseningar. Hittills är 380 mil klara. Fram till år 2021 beräknas drygt hälften av järnvägsnätet vara trädsäkrat. Trädsäkringen ingår i det ordinarie under hållet av järnvägen, där nu mil järn väg trädsäkras per år. Sträckor som trädsäkrades 2014 var Älmhult-Olof ström, Kust till kust-banan: Borås-Göteborg, Vänernbanan: Åmål-Mellerud, Nynäsbanan: Västerhaninge-Nynäshamn, Norra Stambanan: Gävle-Ockelbo samt Ådalsbanan: Västeraspby-Långsele. Trädsäkringen är en del i det förebyggande underhållet för att framför allt skydda kontaktledningarna. Därför av verkar vi all skog 20 meter ut på varje sida från järnvägen. De närmaste åren prioriterar vi viktiga godsstråk och hårt trafikerade banor runt Stockholm, Göteborg och Malmö, där punktligheten för persontransporter är extra viktig, säger Jan-Erik Lundh, projektledare i Trafikverket. Stormarna Gudrun och Per orsakade stora skador på järnvägen när miljontals kubik meter skog blåste omkull, men det är inte bara vid stormar som träd orsakar skador på järnvägen. Det sker var och varannan dag under hela året med i genomsnitt mer än ett träd om dagen, vilket kostar samhället enorma summor, säger Jan-Erik Lundh.n Visby VÄGMÄSTAREN #

16 Förnyelse av vägtrummor Aarsleffs Flexibla foder R explicare Kommuner, Trafikverket, industrier och våra fastighetskunder får vägtrummor och banvalls trummor renoverade utan trafikavstängningar, stora schakt och tunga transporter. Med Aarsleff Flexibla Foder kan vi renovera i miljöer där man vill undvika störande, tidsödande och förstörande ingrepp.

17 Tågtrafiken kommer att drabbas av kraftiga störningar om mobil operatörerna får slå på sina nya bas stationer utmed järnvägen vid halv årsskiftet det hävdar Bransch - föreningen Tågoperatörerna i en debattartikel, publicerad i Ny Teknik. Mobiltelefoni hotar tågen Högre signalstyrka i basstationer utmed järnvägen kommer att på verka tågtrafikens viktiga system för talkommunikation mellan tågen och trafikledningen samt GSM-R, som är helt avgörande för att hantera trafik störningar, incidenter och olyckor inom järnvägen. Tågoperatörernas konsekvensanalys visar att såväl resenärer som gods trafik kommer att drabbas om mobiloperatörerna får höja signalstyrkan. Dagligen görs ca tågresor, var av omkring med pendeltåg i Stock holmsregionen. Resorna sker på hårt belastade banor som är mycket känsliga för störningar. God strafiken på järn väg är en nödvändig del av varuförsörjningen till svensk basindustri. Framförallt stål-, trä- och exportindustrin är beroende av en väl fungerande godstrafik. Vi är positiva till att de som bor och arbetar utmed järnvägen ska få ett snabbare mobilt bredband, liksom de som reser med tågen, men inte till priset av att landets tågresenärer och Sveriges basindustri drabbas av kraftiga störningar i tågtrafiken, skriver Tågoperatörerna. För att landets tågresenärer och Sveriges industri inte ska drabbas av stora störningar och för att säkerheten inom tåg trafiken inte ska äventyras måste myndigheterna ta sitt ansvar och börja samarbeta. Läs hela debattartikeln på: n Smartphones bakom de nya trafikolyckorna OLYCKSSTATISTIKEN för singelolyckor har skjutit i höjden de senaste åren. Den nya typen av olyckor kallas för distraktionsolyckor och inträffar när föraren tittar ner på sin smartphone och inte ser att bilen framför har bromsat eller stannat. När blicken åter är på vägen är det för sent och dikeskörning är ofta enda sättet att undvika bilen framför. Ökad användning av sociala medier och touchskärmar som kräver att man tittar ner för att knappa är anledningen till olyckorna, säger Christer Johansson på Dalarnas Försäkringsbolag. De flesta olyckor, skador och dödsfall kan undvikas med kunskap och träning, det gäller i högsta grad distraktionsolyckorna. Dalakraft anordnar därför för femte året i rad en trafiksäkerhetsutbildning tillsammans med Dalarnas försäkringsbolag och NTF. n Säker leverantör av dammbindning - Vi finns där du finns! Magnesiumklorid & Kalciumklorid Storsäck, småsäck eller lösning Lignin - ett naturligt bindemedel Lösning och torr produkt i säck Polymerer - övrig dammbindning För deponier, materialhögar, krossar m.m. Koncentrat eller brukslösning Vi hjälper dig att hitta rätt produkt Välkommen att kontakta oss! Kiruna PITEÅ Skellefteå Örnsköldsvik Östersund Ånge Borlänge Gävle Stockholm Hallsberg Herre Norrköping Skövde Uddevalla Falkenberg WIBAX HUVUDKONTOR WIBAX KONTOR WIBAX TERMINAL WIBAX TERMINAL FÖR TORRA PRODUKTER Kotka Viborg Alvesta Malmö WIBAX Batterigatan 12, S Piteå Tel: Order: VÄGMÄSTAREN #

18 Ska du gräva, schakta eller spränga? Beställ ledningsanvisning på Du beställer ledningsanvisning med tre dagars varsel. Tjänsten är kostnadsfri och du får anvisning av våra kablar och anläggningars läge. Vi skickar en karta eller utför anvisning på plats vid behov. Vid anvisning på plats vill vi att du eller din representant närvarar. INSNÖAD? Låt SMHIs erfarna vägmeteorologer vara din trygghet vid svåra beslut, vi vakar dygnet runt. Vår vinterväghållningstjänst ger dig ett träffsäkert beslutstöd. Vid akuta ärenden: Vid förändring i Skanovas driftssatta nät eller vid avgrävd/skadad kabel: Ring: Mejla: För mer information om priser, produkter och årets nyheter kontakta våra säljare: Claes Kempe tel e-post Daniel Andersson tel e-post Skanova annons entraprenad 117x162mm.indd :25

19 Foto: Bilprovningen 61procent av de tunga släpen underkändes. Resultaten från förra årets däckrazzior visar att bilisterna tar sitt ansvar när det gäller däcken. Allt fler kör med godkända däck Resultaten i förra årets däckrazzzior visar att färre bilister kör med däck som har olagligt mönsterdjup. Däcken blir olagliga när mönsterdjupet understiger 1,6 millimeter. Sedan däckrazziorna första gången genomfördes i större skala har andelen som kör med minst ett däck med olagligt mönsterdjup minskat med 65 procent, från 6,5 procent 2005 till 2,3 procent Även andelen bilister som kör med slitna däck med tre millimeter mönsterdjup eller mindre är den lägsta hittills (28,2 procent). Däckrazzia är en samverkan mellan Polisen, NTF, Bilprovningen, Däckbranschen och Energimyndigheten. Syftet är att öka kunskapen om mönsterdjupets och lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön samt om energimärkningen av däck. n 6 av 10 tunga släp underkänns SKICKET PÅ DE TUNGA SLÄPVAGNARNA, med en totalvikt på över 3,5 ton, är skrämmande dåligt i Sverige konstaterar Bilprovningen. Av drygt tunga släp som besiktigades på Bilprovningen i fjol, underkändes 61 procent släp var i så dåligt skick att de fick bogseras bort. Den vanligaste orsaken är underkända bromsar. n Foto: Polisen Foto: Elin Gärdestig/Trafikverket Foto: Elin Gärdestig/Trafikverket Polisen behöver mer resurser för trafikövervakning enligt Motormännen. Polisen tycker att vi kör sämre idag På baksidan av kryssmärkerna finns uppgifter dit trafikanter kan ringa vid fel på bommarna. Är det nödläge gäller att ringa 112. Bommarna förses också med uppmaningen Kör igenom bommen. Rädda liv kör igenom bommen! Den uppmaningen sätts nu upp vid Trafik verkets järnvägsövergångar. Rådet till bilister som blivit stående på övergången mellan fällda bommar är: Kör igenom bommen! Varje år dör eller skadas 16 personer svårt i olyckor vid järnvägsövergångar, enligt Trafikverket. Kör igenom bommen är en enkel åtgärd för att öka säkerheten. I en stressad situation kan det vara svårt att fatta rätt beslut. Texten Kör igenom bommen hjälper trafikanten att samla tankarna. Många tror inte att det går att köra igenom bommarna, men de ger vika, säger Olle Mornell, förvaltningsledare på Trafik verket. n 59 PROCENT AV Sveriges regionala trafikpolischefer tycker att trafikanterna idag är sämre bilförare än för tio år sedan visar en undersökning som Motor männens tidning Motor genomfört. En tydlig iakttagelse är att många inte är fokuserade när de kör, utan kan samtidigt hålla på med mobiltelefoner och annat. Ett beteende som Motormännen vill få bort för att öka trafiksäkerheten. En god sak skulle vara att ge polisen mer resurser till övervakning av våra vägar, anser Motor männen. Även Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät bekräftar polisens uppgifter. Hälften av alla män och 65 procent av alla kvinnor anser att trafiken blivit mer riskfylld under senare år. n VÄGMÄSTAREN #

20 Detta är en annons från Binab Foto: Mats Furén, Medam AB Foto: Mats Furén, Medam AB Reparerade asfaltskarvar och sprickor i vägbanan. Binaflex specialmastix har genom sin sammansättning mycket goda friktionsegenskaper. Förlänger vägens livslängd Binaflex specialmastix har under åren utvecklats till den produkt den är idag. En utmärkt blandning med bra friktionsegenskaper för reparation av asfaltskarvar i vägbanan. Tester visar att Binaflex har värden långt över Trafikverkets krav för friktion. Blandningen håller mycket hög kvalitet för användning vid reparationer på både större och mindre vägar. När två körbanor läggs intill varandra blir det naturligt en skarv mellan dem. Skarven kan efter år av utsatthet från trafik, nederbörd och tjäle spricka upp. Det är då vi använder Binaflex specialmastix, säger Thomas Utegård. Rondeller och påfarter är speciellt utsatta eftersom trafiken har en vridning som ökar påfrestningarna. Binab har mer än 130 års erfarenhet av tätskikt och beläggningsarbeten. Materialen är utvecklade för att klara av stora belastningar och för att kunna bevaras i decennier. Binaflex specialmastix används som förebyggande underhåll. Vi kan förlänga livslängden på asfaltskarven med flera år och därigenom skjuta upp en renovering av hela vägbanan. Det är inte bara bra för miljön, utan ger även ekonomiska Hög kvalitet och bra friktion vinningar. När väl omläggning sker är Binaflex lika återvinningsbar som vanlig asfalt, förklarar Thomas. Binaflex specialmastix är en blandning av bitumen, filler och sten. Den läggs med specialutrustning och kan därför även läggas på fuktig körbana. Vid läggning i ett gynnsamt klimat, tar det inte mer än någon timme innan vägen är farbar igen. Självklart beror det på djupet på sprickorna och hur omfattande reparationen är. Binaflex specialmastix, som genom sin sammansättning ger mycket goda friktionsegenskaper, läggs ut med en synnerligen effektiv maskin vilket innebär att avspärrningarna blir korta och rationella. Asfaltblandningen läggs i remsor med en bredd på mellan 12 och 30 centimeter och en längd på upp till meter per dag. Fördelar med Binaflex specialmastix Fungerar på alla sorters vägar och alla trafikmängder Enkel och snabb läggning Förlänger vägens livslängd med flera år Bestående lagningar Återvinningsbar som vanlig asfalt Kontakt Thomas Utegård binab.ncc.se

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll

Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet. Per Corshammar, Ramböll Kapacitetsbristen i järnvägssystemet Fulla spår hotar näringslivet Per Corshammar, Ramböll Transportkapacitet Ökad kapacitet leder till punktligare, säkrare och snabbare transporter till lägre kostnad

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet

Västsvenska infrastrukturpaketet. För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Västsvenska infrastrukturpaketet För jobb och utveckling i Göteborgsområdet Innehållsförteckning FÖR JOBB OCH UTVECKLING I GÖTEBORGSOMRÅDET 3 Göteborgsregionen - Västra Götalands motor 3 BAKGRUND OM VÄSTSVENSKA

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR

GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR Image size: 7,94 cm x 25,4 cm GLOBALA LEVERANTÖRER AV HÖGHASTIGHETSBANOR BESTÄLL EN HÖGHASTIGHETSBANA! Kapacitetsbrist varierar över dygnet Kapacitet Kapacitetstak 00 06 12 18 24 Tid Marknadsefterfrågan

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft

ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft ERTMS för att stärka järnvägens konkurrenskraft Ett gemensamt gränsöverskridande trafikstyrningssystem för järnvägen Europa ska få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg. Med detta i fokus beslutade

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2006 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2006. 1 Föreningsledningen...3 Styrelsen 2006.01.01 2006.12.31...

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Välkommen till företaget som valt den smala vägen.

Välkommen till företaget som valt den smala vägen. Välkommen till företaget som valt den smala vägen. Vi bygger och sköter om Sveriges vägar och infrastruktur. Svevia är Sveriges fjärde största anläggningsföretag. Men till skillnad från de andra tre bygger

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Stora investeringar i ny järnväg i närtid

Stora investeringar i ny järnväg i närtid Stora investeringar i ny järnväg i närtid Under nästa mandatperiod kommer en socialdemokratiskt ledd regering fatta beslut om omfattande investeringar i ny svensk järnväg. Nyinvesteringarna i järnväg uppgår

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Vi utför provsträckor med. gummiasfalt

Vi utför provsträckor med. gummiasfalt Vi utför provsträckor med gummiasfalt Längre livslängd och mindre buller Vägverket vill göra det möjligt att få fram ännu bättre asfalt att använda på våra vägar. Därför inleder vi nu ett projekt där vi

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Aktuell avfallspolitik

Aktuell avfallspolitik Aktuell avfallspolitik Skellefteå 26/2 Åke Gustafsson Trafikverket vad gör vi? Allmänna vägar - vad är vad? Drift och Underhåll en ständig process Att arbeta på väg en riskfylld sysselsättning 2 2014-03-11

Läs mer

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg.

Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA. En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Lärarhandledning med kopieringsunderlag för elevmaterial BANGOS RESA En film om säkerhet kring tåg och järnväg. Banverkets säkerhetsarbete Banverket har som mål att skapa ett transportsystem som både ur

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad

Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad 1 (6) Tal Framtidens Gruv & mineral, 28 januari, 15.00 15.20 (20 min) Bottniska korridoren pulsåder från råvaror till marknad Hela programmet finns på: http://www.framtidensgruvochmineral.se/program/ Rullande

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster

Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster Stockarydsterminalen Infrastruktur i samverkan ger positiva miljövinster 2013-05-22 Per-Henrik Evebring Stormen Gudrun 2005 ställde Skogsindustrin inför nya utmaningar. Varför en järnvägsterminal i Stockaryd?

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår

Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår Kapacitet på fyrspår och parallella dubbelspår Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-10-29 1 40 35 Långväga gods per transportmedel Lastbil Miljarder tonkilometer 30 25 20 15 10 5

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-07-02 Sverigebygget: Fler jobb och mer tillväxt, höghastighetståg och 100 000 nya bostäder Alliansen

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren

Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Hur löser vi framtidens krav på hållbara transporter Hur bygger vi det framtida Västsverige? Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Regionförstoring 1970-2011 LA Stockholm LA Göteborg Geografisk

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen

Lennart Lennefors. Projektledare och transportanalytiker. Planeringsavdelningen Lennart Lennefors Projektledare och transportanalytiker Planeringsavdelningen Snabbfakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm. Huvudkontor i Borlänge. Regionkontor i Eskilstuna, Gävle, Göteborg,

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Samhällsutveckling 2014

Samhällsutveckling 2014 Samhällsutveckling 2014 i Blekinge, Skåne, Småland och Öland Innehåll Tydlig inriktning... 2 Smidigt, grönt och tryggt... 3 Grunden: god planering... 4 och bygger nytt... 6 i förebygger och avhjälper...

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER!

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! SANITETSKAMPANJ 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! Tillgänglighet utgör tillsammans med tillförlitlighet och kompetens ledorden för Dahl. Tillgänglighet är också temat för

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE Familjen Alfredsson: Magnus, Heléne, Olle, Erik ETT INNOVATIVT FAMILJEFÖRETAG Alfredsson Transport startades redan 1937. Idag

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Sorteringsanvisningar

Sorteringsanvisningar Gäller fr o m 1 januari 2009 AdreSSerad Direktreklam (ADR) och Sändningar Sorteringsanvisningar Här finner du anvisningar för hur Sorterad ADR, och Sorterad Sändning ska vara ordnad när den lämnas in till

Läs mer

Kommunikation & Samhälle

Kommunikation & Samhälle Kommunikation & Samhälle Susanne Lekengård Mikael Höög Berndt Sehlstedt Niklas Stavegård Ulrika Kampf Press & Medier Tidn Motor Sakområde Miljö Sakområde Trafiksäkerhet Sakområde Bilekonomi & Infrastruktur/Mobilitet

Läs mer

T3 Airframe. det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR

T3 Airframe. det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR T3 Airframe det perfekta displaysystemet SPARA ARBETE TRANSPORT TID & PENGAR T3 Airframe - ger oslagbar flexibilitet och stabilitet med ett fåtal skickligt utformade komponenter. Med vårt nya, unika och

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11).

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11). rapport för 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget 44 (27/10-2/11). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31

Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning 2014-12-31 Fastighetsförteckning Jernhusen - Sammanfattning Jernhusens fastighetsbestånd Jernhusens fastighetsbestånd är utbrett över hela Sverige med fokus på storstadsregioner, tillväxtorter och viktiga järnvägsknutpunkter.

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Vänersborg 2015-01-22

Vänersborg 2015-01-22 Vänersborg 2015-01-22 Regionstyrelsen Västra Götlandsregionen ärende 9 mötet 2015-01-27 Yttrande över Kungörande och granskning av Järnvägsplan för Västlänken (Remiss från Trafikverket) Sverigedemokraterna

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden E18 KOMMUNIKATIONER Mot Arlanda Infart Sjövägen Enköpingsvägen JÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) E4 BERGSHAMRA T Bergshamra Pendeltåg: 7 min

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid

Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Järnvägar med hög tåghastighet i Norden: Från vision till framtid Oskar Fröidh Forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Järnvägsgruppen Oslo, 27 januari 2014 Från vision till framtid Vision Verklighet

Läs mer

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan

Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Låt oss få veta vad du tycker! Banverket utreder åtgärder för att öka trafiken på Mälarbanan Dialog om utbyggnad av sträckan Tomteboda Kallhäll hösten 2004 Om Mälarbanan Järnvägssträckan som går norr om

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Örnsköldsvik blir byggarbetsplats Botniabanan går in i den mest intensiva fasen

Örnsköldsvik blir byggarbetsplats Botniabanan går in i den mest intensiva fasen Örnsköldsvik blir byggarbetsplats Botniabanan går in i den mest intensiva fasen Det sprängs och schaktas, grävs och lastas. En ny järnväg ska dras rakt genom Örnsköldsvik och staden blir allt mer av en

Läs mer