Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell"

Transkript

1 Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete på institutionen för data och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Totalt blev det 189 svar innan undersökningen stängdes för att påbörja analysen. Syftet med denna undersökning var att fördjupa kunskapen om hur Sveriges kommuner använder sociala medier, vilka möjligheter de erbjuder och vilka problem som finns samt om lämpliga IT-stöd skulle kunna underlätta och förbättra användandet. Nu är data från undersökningen bearbetad och har tillsammans med tidigare forskningsresultat resulterat i en modell som är tänkt att tillämpas för kommuners användning av sociala medier. Det är denna modell som vi nu hoppas att ni vill vara med och utvärdera. Preliminära resultat av undersökningen Det preliminära resultatet av undersökningen gällande Kommuners användning av sociala medier är kort sammanfattat här: Sociala medier används främst för att informera medborgarna om kommunens tjänster, 94,6%, därefter för att publicera information om krishantering, 75,5%. Det verkar som om sociala medier ses mer som ett snabbt sätt att sprida information än att uppmuntra medborgarengagemang, 57,6%, eller ökad verksamhetstransparens, 52,7% (se figur 1). Av de 11,4% som svarade "Övrigt" på frågan i vilket syfte sociala medier används så är det lite mindre än hälften som nämner att syftet med att använda sociala medier är marknadsföring på något sätt, och ungefär en av fem nämnde marknadsföring av jobb inom kommunen. Figur 1. I vilket syfte används sociala medier? (n=184) 1

2 Endast 7,9% av de tillfrågade svarade att de inte använder sociala medier överhuvudtaget. Av dessa har ingen använt sociala medier tidigare men slutat. På frågan varför kommunen aldrig har börjat använda sociala medier (se figur 2) var det största hindret, nästan 59%, bristen på resurser. 17,6% av de svarande som inte använder sociala medier angav att det är på grund av brist på ett politiskt beslut. För dem som aktivt valt att inte använda sociala medier var den enda angivna anledningen att det berodde på juridiska aspekter. Figur 2. Varför har kommunen aldrig använt sociala medier? (n=17) 43,6% av de svarande upplevde inga problem vid användingen av sociala medier. En analys av de inkomna svaren av de 56,4% som ansåg att det fanns problem gjorde att dessa kunde delas in i följande kategorier (se figur 3): Resurser Brist på personal eller tid för att korrekt hantera aktiviteter i sociala medier är den enskilt största frågan, enligt 32,3% av respondenterna. Kommunikation Svårigheter med kommunikationen upplevdes av 22,6% av de svarande. Detta inkluderar hur och vad som ska kommuniceras, hur man anpassar budskapet till tekniska begränsningar i vissa sociala medier, hur kränkande kommentarer hanteras och problem med att hitta den rätta tonen och skapa en god dialog i kommunikationen med allmänheten. Organisation 15,1% av respondenterna påpekade organisatoriska problem. Gällande vem som är ansvarig, vem som gör vad och hur, utbildning av personal och att få svar från olika verksamheter inom kommunen i tid. Tillgänglighet 14,0% av respondenterna uttryckte problem med hur sociala medier ska hanteras dygnet runt. Att vara tillgänglig och möta medborgarnas upplevda förväntningar samt att kunna moderera opassande eller lagstridiga kommentarer på kommunernas sociala medier utanför kontorstid. 2

3 Lag och Policy 10,8% svarade med problem som rör rättsliga och policy frågor. Problemen var bland annat att verksamheter skapar sina egna sidor i sociala medier utan att följa policy, eller oro för att uppfylla juridiska krav på diarieföring och dokumentation. Övrigt Denna kategori utgjorde 5,4% av de svarande och innefattar problem som att kommunen inte vill associeras med reklam i sociala medier eller ses stödja privata företag. Ett annat problem som beskrevs var att ha en enstaka person som ger negativa och osakliga kommentarer. Intressant att notera är att endast en respondent såg tillgänglighet, oavsett språkbarriärer eller handikapp som kan hindra en medborgares möjlighet att ta del av information via sociala medier, som ett problem. Figur 3. Vilka problem eller svårigheter upplever ni i användandet av sociala medier? (n=93) 3

4 Analys av svaren på frågan om hur och varför kommunens verksamhet på sociala medier mäts (se figur 4), visar att endast 5,6% av de svarande använder specifika verktyg och tjänster för att mäta sina resultat i sociala medier. Det vanligaste är att inte mäta alls. 50,2% svarade inte på frågan, vilket indikerar att de inte utför någon form av mätningar, medan 11,6% uttryckligen svarade att inga mätningar utförs. 32,6% av respondenterna mäter prestanda genom att använda inbyggda verktyg som sociala medier tillhandahåller för att hålla reda på likes, visningar etcetera utan att göra någon koppling till överliggande mål och syften. Endast en respondent uppgav att de mäter mot mål i sin strategi. Figur 4. Hur och varför mäts kommunens aktivitet på sociala medier? 4

5 Social Media Lifecycle model (SMILEY) SMILEY-modellen (se figur 5) är en modell som skapades utifrån resultatet av undersökningen. Modellen beskriver livscykeln för sociala medier i åtta steg som utförs mer eller mindre detaljerat beroende på behov. 8. Utvärdera Måluppfyllnad 1. Definiera Syfte och Mål 7. Utför och Mät Uppgifter 2. Välj Sociala Medier 6. Implementera Sociala Medier 3. Utvärdera Verktyg 5. Införskaffa Politiskt Godkännande 4. Uppskatta Erforderliga Resurser Figur 5. SMILEY-modellen 5

6 Beskrivning av SMILEY-modellen steg för steg: 1. Definiera syfte och mål Det framgår av resultaten från undersökningen att kommuner använder sociala medier för en rad olika ändamål (se figur 1). Det är viktigt att besluta om dessa ändamål innan användning av sociala medier påbörjas, eftersom målen avgör vilka insatser och resurser som måste tillämpas för att lyckas. 2. Välj sociala medier Olika sociala medier är lämpliga för olika mål och har också olika krav när det gäller resurser som behövs för att använda dem på rätt sätt. Det är också viktigt att se över villkoren för respektive sociala medier för att se om de är i linje med målen och är etiskt lämpliga, innan ett val görs. 3. Utvärdera verktyg Verktyg hjälper till vid användning och tillhandahåller statistik för att mäta effektiviteten hos sociala medier. Detta kan hjälpa personalen att bli mer effektiva i sitt arbete. Det kan vara ett program som låter användaren enkelt övervaka en feed på Twitter, en smartphone för att tillåta snabba svar utan att vara på kontoret eller en videokamera och videoredigeringsprogram för att producera filmer för YouTube. Väsentligt är också verktyg för att mäta framstegen mot definierade mål för att kunna bedöma om det arbete som görs har avsedd effekt. 4. Uppskatta erforderliga resurser För att utföra ett bra jobb behövs det kompetent och engagerad personal. Att uppskatta resurser är ett viktigt steg, eftersom resurserna anses vara det största problemet för de kommuner som använder sociala medier (se figur 3) samt ett hinder för att komma igång hos de kommuner som inte använder sociala medier (se figur 2). Den önskade tillgängligheten, för att kunna hantera aktivitet utanför kontorstid, och olika roller beroende på kunskap eller organisationsstruktur måste också tas med i beräkningen. 5. Införskaffa politiskt godkännande För att säkerställa att det kommunala ledarskapet är helt inkluderat i satsningen på sociala medier, är det viktigt att ha ett officiellt beslut där alla detaljer är dokumenterade. Avsaknaden av ett politiskt beslut eller policy nämns som ett av hindren till att kommuner ännu inte börjat använda sociala medier (se figur 2). Ett politiskt beslut säkerställer att tillräckliga resurser tilldelas och mål och syften är lämpliga för denna kommun. Beslutet bör dokumenteras som en policy. E- delegationens riktlinjer 1 innehåller en checklista som kan fungera som en mall för frågor som måste lösas. 6. Implementera sociala medier Upphandla, installera och testa de verktyg som behövs. Administratörskonton och annan relevant information om sociala medier dokumenteras. Länka till sociala medier från den officiella hemsidan för att ge autenticitet samt gärna en tillbakalänk från det sociala mediet för att göra det lättare för en användare av det sociala mediet att veta att sidan är äkta. 1 E-delegationen (2010). Myndigheters användning av sociala medier. Tillgänglig: pdf 6

7 7. Utför och mät uppgifter Publicera och interagera på sociala medier i enlighet med de avsedda målen och syftena. Personalen analyserar strukturerad och ostrukturerad data, till exempel rankning och betyg, och textinlägg från medborgare. Det är viktigt att mäta resultatet av aktiviteter, för att veta om den verksamhet som bedrivs har önskad effekt och de resurser som används inte slösas bort. För att bestämma vad och hur mätning ska göras krävs resurser och tydliga mål. Att mäta och följa upp förbises ofta (se figur 4). 8. Utvärdera måluppfyllnad Utvärdera hur väl mål och syften har uppnåtts. Reflektera över varför målen inte uppnåddes, vad kan göras för att förbättra målen, samt genomförandet och mätning av aktiviteter på sociala media. Då mål och syften ständigt behöver ses över och sociala medier utvecklas och förändras hela tiden behöver dessa steg utföras iterativt i en cykel. 7

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid!

marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Tidrapportering på marknadsavdelningen Läs hur TimeLog använder tidrapportering för att optimera marknadsföringsåtgärder och mäta resultat Få ut mer av er tid! Optimera marknadsavdelningen Med tidrapportering

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning

Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning Whitepaper Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning En steg-för-steg guide 2 Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning En ny tjänst eller verktyg gör inte

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013

EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING. november 2013 EN SMÅFÖRE- TAGARVÄNLIG ARBETSFÖRMEDLING november 2013 november 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 6 2.2 Rapportens huvudsakliga innehåll... 6 2.3 Metod... 7 2.4 Utmaningar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

fokusera på dina möten och allt går lite enklare

fokusera på dina möten och allt går lite enklare VERSION 3. 2007. fokusera på dina möten och allt går lite enklare Idéverktyg 5 svenska Mötesmodeller och 1 Mötesbarometer som förenklar och förbättrar Bäste mötesledare! Innehåll Inför mötet 4 Mötesbarometern

Läs mer