PVR 6200T SW PVR 6400T SW PVR 6600T SW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PVR 6200T SW PVR 6400T SW PVR 6600T SW"

Transkript

1 MARKBUNDEN INSPELNINGSBAR DIGITAL-TV MOTTAGARE MED HÅRDDISK OCH DUBBLA TUNER PVR 6200T SW PVR 6400T SW PVR 6600T SW med digital fotovisare/inspelningsfunktion (Fotofunktion endast i PVR 6400T och PVR 6600T) ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA

2 1. INTRODUKTION ALLMÄN INFORMATION SÄKERHET UNDERHÅLLS- OCH SÄKERHETSINFORMATION MILJÖ FÖRBEREDELSE MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR MARKBUNDEN ANTENN FJÄRRKONTROLLEN FJÄRRKONTROLLEN BATTERIER SNABBINSTALLATION INSTALLERA BOXER PROGRAM KORT ANSLUTNINGAR SNABBINSTALLATION INSTALLATIONSMENYER ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR INSTALLATION AV MOTTAGARE INFORMATION MOTTAGARE HÅRDDISK ANTENNSIGNAL DAGLIG ANVÄNDNING VÄLJA EN TV-KANAL VÄLJA EN RADIOKANAL JUSTERA LJUDVOLYMEN ÄNDRA FAVORITLISTAN TILLFÄLLIGT VÄLJA SPRÅK OCH TEXTREMSOR TEXT-TV OMKOPPLARE FÖR TV/VIDEO ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE (EPG) PROGRAM INSPELNINGAR LIVE-LÄGE/FÖRDRÖJT LÄGE OMEDELBAR INSPELNING INSPELNING SOM PROGRAMMERAS VIA MENYN INSPELNING PROGRAMMERAD VIA PROGRAMGUIDEN INSPELNINGSLISTA HANTERA INSPELNINGSLISTAN SPARA EN INSPELNING PÅ EN ANNAN APPARAT FOTOREDIGERARE UNDERHÅLLS- OCH SÄKERHETSINFORMATION (ENDAST PVR 6600T) STARTA FOTOREDIGERAREN LÄSA OCH ÖVERFÖRA ETT FOTOALBUM FRÅN ETT MINNESKORT HANTERA ALBUM HANTERA FOTON SKRIVA UT ANSLUTA EN DATOR UPPDATERA PROGRAMVARAN EXTERNA ANSLUTNINGAR REFERENS FELSÖKNING SPECIFIKATIONER GARANTI I -

3 1. INTRODUKTION Detta är Sagems nya generation av mottagare som är avsedd för markbunden digital-tv och är utrustad med en hårddisk. Med denna nya teknologi kan du göra digitala videoinspelningar och med PVR 6680T kan du till och med hantera och skriva ut fotoalbum. När du har kopplat in mottagaren kan du ta del av alla tjänster. Du kan uppdatera mottagaren om nya funktioner eller tjänster blir tillgängliga. Sagems Communications mottagare följer en kontinuerlig utvecklingsstrategi. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra och förbättra produkten som beskrivs i denna användarhandbok utan förvarning. Produkten uppfyller EMC-direktivet 89/336/EEC. CE-märkning: CE-märkningen intygar att produkten uppfyller de nödvändiga krav som gäller för Europaparlamentet och rådets direktiv 1999/9/CE om radio- och telekommunikationsutrustning avseende användares hälsa och säkerhet samt magnetisk störning. Försäkran om CE-överensstämmelse finns i supportavsnittet på Sagem Communications webbplats eller så kan försäkran erhållas från följande adress: Sagem Communication Département Service client 4, rue du petit Albi Cergy St-Christophe - FRANCE SAGEM är ett registrerat varumärke som tillhör SAFRAN. Med ensamrätt SAGEM Communication (SAFRAN koncernen) Alla rättigheter förbehålles. Din mottagare har kod

4 2. ALLMÄN INFORMATION 2-1 SÄKERHET Användningen av mottagaren är föremål för säkerhetsregler som är avsedda att skydda användare och miljön. För att uppnå full tillfredsställelse och maximal prestanda från mottagaren måste följande gälla: - Installera mottagaren inomhus och inte i direkt solljus eller regn: Undvik extremt varma eller kalla temperaturer. Placera inte mottagaren och huvudenheten på värmekällor, till exempel värmeelement eller uppvärmningsenheter som drivs av gas/elektricitet. Placera inte glödande föremål, till exempel ljus, i närheten av mottagaren. Vi rekommenderar att antennen dras ut vid åskväder. Mottagaren och TV:n kan fortfarande skadas av blixt, trots att de är bortkopplade. - Placera mottagaren och huvudenheten på en torr och välventilerad plats. - Skydda mottagaren från fukt: Utsätt inte mottagaren och huvudenheten för regn, fukt och damm. Ställ inte krukor i närheten så att du undviker vattenstänk när de vattnas. Om vätska läcker in i mottagaren eller nätadaptern kopplar du loss dem från eluttaget och kontaktar din distributör. - Undvik häftiga stötar: Använd aldrig mottagaren om den är skadad. Lägg alltid mottagaren på en plan yta där det inte finns någon risk för stötar eller att den ramlar ner. Öppna aldrig mottagaren eller nätenheten! Det finns en risk för elektriska stötar. Allt arbete på mottagaren måste genomföras av utbildad personal. - Använd endast den nätenhet som medföljer: Anslut den till huvudenheten enligt installationsanvisningarna i detta häfte och anvisningarna som står på etiketten som sitter på utrustningen (elnätets volt, växelström, frekvens). Som en försiktighetsåtgärd fungerar nätadapters som en urkopplingsenhet för 230V om fara uppstår. De måste vara placerade i närheten av anordningen och de måste vara enkla att komma åt. - Lägg ingenting ovanpå mottagaren (eftersom det kan begränsa ventilationen): Ventilationshålen som finns på höljet förhindrar att mottagaren överhettas. Lägg inte föremål, till exempel tyg eller papper, ovanpå dessa hål. Om du placerar mottagaren i ett fack, lämna ett utrymme på minst 10 cm på varje sida och 20 cm framför och bakom mottagaren. - Placera mottagaren så att inte barn kommer åt den: Barn kan enkelt svälja batterier. Lämna därför inte fjärrkontrollenheten så att de kommer åt den. - Säkring: Kontakten på nätadaptern innehåller en säkring. Om du behöver byta ut säkringen ska du alltid använda den typ av säkring som anges på kontakten. 2-2 UNDERHÅLLS- OCH SÄKERHETSINFORMATION Störningar: Placera inte mottagaren i närheten av utrustning som kan orsaka elektromagnetiska störningar (till exempel högtalare). Detta kan påverka mottagarens funktion och förvränga bild eller ljud. Hårddisk: Denna enhet innehåller en hårddisk. Vänta på att enheten går in i vänteläge innan du kopplar loss den eller flyttar på den. 2-3 MILJÖ Att bevara miljön är högsta prioritet för Sagem Communication. Sagem Communications önskan är att använda maskiner som tar hänsyn till miljön. Följaktligen har vi beslutat att integrera miljöprestanda i produkternas livscykel, från tillverkning till idriftsättning, användning och avlägsnande FÖRPACKNINGAR Om följande logotyp (Återvinningssymbolen) finns på förpackningarna, innebär det att vi har betalat en avgift till en godkänd nationell organisation för att förbättra förpackningens infrastruktur avseende återvinning. För att förenkla återvinning, ber vi er respektera de lokala reglera som gäller för denna typ av avfall BATTERIER Om produkten innehåller batterier måste de avyttras vid lämpliga insamlingsplatser PRODUKTEN En papperskorg med ett streck över, innebär att utrustningen tillhör gruppen utrustning som innehåller elektricitet eller elektronik. I detta avseende säger de europeiska bestämmelserna att utrustningen ska avyttras selektivt: -Vid försäljningsstället om liknande utrustning har köpts. -Vid det lokala insamlingsstället (sopstation, selektiv insamling, osv.). På så sätt kan du delta i återanvändning och uppgradering av utrustning som innehåller elektricitet eller elektronik, som kan påverka miljön och människors hälsa

5 3. FÖRBEREDELSE 3-1 MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR Mottagaren levereras med följande delar: 1 fjärrkontroll 2 batterier (AAA) för fjärrkontroll 1 SCART-kabel för anslutning till TV 1 nätadapter och strömsladd 1 användarhandbok 3-2 MARKBUNDEN ANTENN Väldigt ofta behöver du helt enkelt justera antennen för att få bästa mottagning. Alternativt kan du koppla en andra antenn till systemet. För ytterligare information, kontakta den specialiserade distributören Vanlig utomhusantenn: Det är att föredra att använda en takantenn utomhus som är avsedd att ta emot UHF-kanaler mellan 21 och 69. Däremot: Om byggnaden är utrustad med en gammal antennmodell, kan det vara svårt eller nästan omöjligt att ta emot digitala kanaler som skickas med hög frekvens. Problemet kan endast lösas genom att byta ut antennen. Om byggnaden är utrustad med ett antennsystem som innehåller ett filter och kanalväljare, fungerar förmodligen inte mottagning korrekt. Då måste du kontakta myndigheten som ansvarar för byggnaden. Vissa antenner som riktats mot en analog sändare måste omjusteras mot en digital TV-sändare. Om du stöter på mottagningsproblem kan du även försöka att placera antennen i olika höjder Inomhusantenn och antenn som installerats på en balkong eller fönster: Under ideala mottagningsförhållanden räcker denna typ av antenn. Nedan ges dock några tips: Använd en antenn som är avsedd att ta emot kanaler 21 till 69. Installera antennen i närheten av fönstret och rikta den mot den digitala TV-sändaren. Använd en antenn med en förstärkare, om det går

6 4. FJÄRRKONTROLLEN 4-1 Fjärrkontrollen Kom ihåg att rikta fjärrkontrollen mot mottagaren när den används. Fjärrkontrollenhetens funktioner i FOTO-LÄGE förklaras separat på sidan Batterier Fjärrkontrollen kräver två batterier (AAA) för att fungera. Bilden i batterifacket visar hur de ska sättas i. Batterierna som medföljer är inte uppladdningsbara

7 5. SNABBINSTALLATION Innan du ansluter denna produkt, säkerställ att markbunden digital-tv är tillgänglig i din region. 5-1 INSTALLERA BOXER PROGRAM KORT Om du vill komma åt kanaler för Boxer TV kan du vrida på mottagaren och placera kortet enligt nedan. 5-2 ANSLUTNINGAR Innan du installerar mottagaren, kontrollera att leveransen är komplett: användarhandbok, fjärrkontrollenhet, batterier (2 st), SCART-kabel samt nätadapter. Säkerställ att utrustningen som ska kopplas ihop (mottagare, TV, video, DVD...) inte är ihopkopplade. Koppla ihop utrustningen enligt bilden och anslut in den i eluttaget. För bästa kvalitet ansluter du SCART-kabeln till TV:ns scartuttag som markerats med 3 prickar (RGB). Om du vill ansluta kringutrustning, se 13 "ANSLUTA KRINGUTRUSTNING", sidan

8 5-3 SNABBINSTALLATION När du har anslutit mottagaren korrekt måste du genomföra en installation för första gången. Slå på mottagaren (kom ihåg att slå på TV:n samtidigt). Ett välkomstfönster visas. När mottagaren är klar trycker du på för att starta installationen. Välj språk och land (Sverige) med knapparna och och godkänn genom att trycka på. Mottagaren söker automatiskt efter tillgängliga kanaler. Om inga kanaler hittas får du ett förslag från mottagaren att justera antennen. Ange ett kanalnummer (se listan med kanaler som sänder i ditt område). Justera antennen tills nivå- och kvalitetssignalerna blir gröna. Tryck på för att gå tillbaka till kanalsökningen. Om problemet kvarstår, kontakta din distributör eller Sagem Communications supportavdelning.. Supportavdelning i Sverige:

9 6. INSTALLATIONSMENYER 6-1 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR Om du vill flytta i fönstren och ändra de olika inställningarna använder du helt enkelt knapparna,,, för att visa dina alternativ, för att godkänna och för att lämna fönstren. Om du vill komma åt fönstret med användarinställningar trycker du på. När du är i huvudmenyn väljer du INSTALLATION. En fråga om koden visas: Skriv 1234 sedan (om du vill ändra koden, se 6-1-1). Välj sedan ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR Byta Mottagarkod (åtkomstkod) I användarinställningar väljer du BYT MOTTAGARKOD. Denna kod används och begärs för att låsa installationen, mottagaren, kanaler och inspelningar. Standardkoden är Om du anger 0000, inaktiveras kontrollfunktionerna Val av språk I ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR väljer du SPRÅK INSTÄLLNINGAR. I språkmenyn väljer du önskat språk för menyerna, ljud och textremsor Egna inställningar I ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR väljer du EGNA INSTÄLLNINGAR. Nätverksövervakning: Nätverksövervakning kan aktiveras. I detta fall informeras du varje gång en ny kanal eller tjänst installeras. Banderollens tidsgräns och banderollens genomskinlighet: Du kan ställa in banderollens visningstid och nivån av genomskinlighet. Volymindikatorns visningstid: Volymindikatorns visningstid kan ställas in. Land: Bekräfta geografisk plats

10 6-1-4 Installera favoritlistor I ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR väljer du LISTOR MED FAVORITER. Markerad lista: Som standard är alla kanaler som hittas vid installationen placerade i lista A. Det blir två olika typer av listor: TV-listor och RADIO-listor. Om du vill skapa nya listor (från B till H), väljer du dem helt enkelt, lägger till SKAPA ELLER ÄNDRA eller tar bort kanaler Låsning och målsmans tillstånd I ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR väljer du LÅSNING. Mottagarlåsning: Låser åtkomst till mottagaren med en kod. Om du väljer JA, måste du ange åtkomstkod (1234 är standard) varje gång du slår på mottagaren. Kanallåsning: Aktiverar låsning av de kanaler som är valda i låsmenyn (Kanaler som ska låsas). Om en kanal är låst uppmanas du att ange åtkomskod (1234 är standard) när du vill titta på kanalen. Kanaler som ska låsas: Här väljer du de kanaler som skall låsas

11 6-2 INSTALLATION AV MOTTAGARE Om du vill flytta i fönstren och ändra de olika inställningarna använder du helt enkelt knapparna,,, för att visa dina alternativ, för att godkänna och för att lämna fönstren. Om du vill komma åt fönstret med mottagarinställningar trycker du på. När du är i huvudmenyn väljer du INSTALLATION och sedan INSTALLATION AV MOTTAGARE Kanalsökning I INSTALLATION väljer du KANALSÖKNING. En rad visar sökförloppet. Om kanaler hittas visas ett fönster där du måste godkänna att de sparas. Antalet kanaler i listan blir mindre än antalet som visas vid avläsning, när dubletter har tagits bort i slutet av sökprocessen. Om inga kanaler har hittats, se avsnittet Antennsignal för att justera antennen Manuell sökning Det är möjligt att söka manuellt inom en viss frekvens. Kanaler som hittas på den här frekvensen läggs till i kanallistan. Om kanalen finns registrerad med en annan frekvens ersätts den med den nya frekvensen. För att göra en manuell sökning, välj Manuell Kanalsökning i Menyn, knappa in kanalnumret (eller frekvensen), tryck för att gödkänna kanalnumret, markera CONFIRM och tryck för att starta sökningen. När sökningen är klar skall du godkänna de nya kanalerna Inställningar för TV, VCR och Home Cinema I INSTALLATION väljer du BILD- OCH LJUDINSTÄLLNINGAR. Använd pilarna för att navigera och välj alternativen. Godkänn sedan. Om du vill välja dessa alternativ, se handböckerna för ljud- och videoutrustningen. Om du är osäker lämnar du standardinställningarna (ändra inte dem). Markera inte läget "HOME CINEMA" om du inte är kopplad till en förstärkare som stödjer detta läge Återgå till fabriksinställningarna I INSTALLATION väljer du ÅTERSTÄLL FABRIKSINSTÄLLNINGARNA. Som visas i fönstret på motsatt sida, försvinner alla kanaler och inställningar om du godkänner detta alternativ

12 7. INFORMATION Informationen i denna meny kan begäras om du kontaktar din leverantör eller annan tjänst (till exempel, underhåll). Denna information handlar om mottagaren och den inbyggda programvaran. I HUVUDMENY, väljer du TEKNISK INFORMATION. 7-1 MOTTAGARE I TEKNISK INFORMATION, väljer du PRODUKTDATA. 7-2 HÅRDDISK I TEKNISK INFORMATION, väljer du HÅRDDISK INFORMATION. 7-3 ANTENNSIGNAL I TEKNISK INFORMATION, väljer du ANTENN SIGNAL INFORMATION. Ange ett värde i KANAL-fältet för att ta reda på nivå och kvalitet för denna kanal

13 8. DAGLIG ANVÄNDNING 8-1 VÄLJA EN TV-KANAL Använda knapparna och eller knapparna 0-9 Tryck på knapparna eller för att byta kanal eller välj kanal direkt genom att ange kanalens nummer med knappsatsen på fjärrkontrollen. Det är möjligt att återgå till kanalen som tidigare visats genom att trycka på knappen Använda kanallistan Tryck på knappen för att visa kanallistan. Välj kanal och tryck sedan på igen för att godkänna. Det är möjligt att återgå till kanalen som tidigare visats genom att trycka på knappen Banderoll med kanalinformation Varje gång du väljer en ny kanal visas en banderoll med kanalinformation i fönstret. Kvalitet och kvantitet på informationen beror inte på mottagaren. Den tillhandahålls av operatören tillsammans med ljud- och bildinformationen. Du kan ställa in banderollens visningstid och nivån av genomskinlighet i Egna inställningar Banderoll med utökad information Om du vill ha mer information om det aktuella programmet och följande program trycker du på knappen på fjärrkontrollenheten. Tryck igen på eller för att ta bort informationsbanderollen

14 8-2 VÄLJA EN RADIOKANAL Om denna tjänst tillhandahålls av operatören. Trycker du på knappen för att växla till läget RADIO. Tryck på eller för att växla tillbaka till läget VIDEO. 8-3 JUSTERA LJUDVOLYMEN Volym: Volymnivån justeras genom att använda knapparna och. Ljud av-läge: Ljudet stängs av om du trycker på knappen. Ljudet återställs om du trycker på samma knapp igen. Ljudet på AUX scartuttaget och Hi-Fi och digital ljudutmatning påverkas inte av dessa funktioner. 8-4 ÄNDRA FAVORITLISTAN Tryck på för att visa fönstret. Tryck på knapp D (blå) för att rulla igenom listorna. En ny favoritlista kan också skapas i FAVORIT KANALLISTA. 8-5 TILLFÄLLIGT VÄLJA SPRÅK OCH TEXTREMSOR Tryck på för att visa den utökade informationsbanderollen. Tryck på för att visa banderollen AUDIO. Tryck på och för att välja ljud och språk för textremsor Ljudspråk Välj språk i den föreslagna ljudlistan. Alla ändringar aktiveras direkt Språk för textremsa Välj språk i den presenterade listan. Alla ändringar aktiveras direkt

15 8-6 TEXT-TV Om denna tjänst tillhandahålls av operatören. Tryck på knappen på fjärrkontrollenheten för att komma till läget Text-TV. Om du vill gå till Text-TV-sidorna, använder du knappsatsen eller trycker på knapparna och. 8-7 OMKOPPLARE FÖR TV/VIDEO Tryck på knappen på fjärrkontrollenheten för att växla videons signal så att den skickas direkt till TV:n. Detta fungerar bara om enheterna är ihopkopplade med en SCART-kabel. 8-8 ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE (EPG) Om denna tjänst tillhandahålls av operatören. Tryck på knappen för att komma åt den elektroniska programguiden. Välj en kanal i listan för att hämta information om det aktuella progrmmet på denna kanal. En video om det aktuella programmet visas överst till vänster. På samma sätt är information om de olika framtida programmen tillgänglig. Program kan spelas in genom att använda den elektroniska guiden (se kap. 9-4)

16 9. PROGRAM INSPELNINGAR Program inspelning: Spelar in och hanterar inspelningar Det går att spela in från 20 till 75 timmar, beroende på modell och hårddiskkapacitet. Det går att titta på ett program under tiden ett annat program spelas in. På samma sätt går det att titta på ett program i fördröjt läge under tiden ett annat program spelas in. Det går inte att programmera två inspelningar vid samma tidpunkt. 9-1 LIVE-LÄGE/FÖRDRÖJT LÄGE Enheten sparar automatiskt de föregående 30 minuterna av kanalen som visas. Detta glidande inspelningsläge kan användas för att stoppa liveläget, spola tillbaka och titta på progammet som spelades in strax innan. Tryck på,, och för att gå in i tidsinspelning. En banderoll med tiden för Fördröjt/Live visas överst på skärmen Paus Fördröjd uppspelning kan stoppas genom att använda knappen Spola tillbaka Det går att spola tillbaka inspelningen genom att använda knappen. Då ökar Uppskjutning/Livefördröjning. Hastigheten för snabbspolning bakåt kan ökas (upp till 600 gånger den normala hastigheten) genom att trycka på denna knapp flera gånger. Det går att spola tillbaka högst 30 minuter (obs! För att göra detta måste du ha tittat på det aktuella programmet i minst 30 minuter) Snabbspolning framåt Det går att snabbspola framåt genom att använda knappen. Då minskar Uppskjutning/Livefördröjning. Hastigheten för snabbspolning framåt kan ökas (upp till 600 gånger den normala hastigheten) genom att trycka på denna knapp flera gånger. Om du snabbspolar framåt avslutar du genom att nå liveprogrammet Spela Om du vill starta uppspelning i fördröjt läge trycker du helt enkelt på knappen Stopp Om du vill gå tillbaka till liveprogrammet, trycker du helt enkelt på knappen

17 9-2 OMEDELBAR INSPELNING Om du vill spela in ett liveprogram väljer du kanalen och trycker på. Du kan sedan ändra kanal utan att inspelningen påverkas. Om du vill avbryta en inspelning trycker du på knappen. Åtkomst till inspelningen kan låsas. Om du vill göra detta efter du har tryckt på, trycker du på knappen. Markera låsfältet och välj JA. Det låsta programmet döljs sedan i programlistan. Om du vill komma åt det låsta programmet trycker du på B (FULLSTÄNDIG LISTA) (se kapitlet om inspelningslista). Om knappen trycks in flera gånger kan du välja en inspelningstimer i 30 minuterssteg med en högsta varaktighet på 4 timmar. 9-3 INSPELNING SOM PROGRAMMERAS VIA MENYN Tryck på knappen och bekräfta sedan inspelningstimer. Markera en blank rad genom att använda och och tryck på. Ett fönster visas där du kan välja inspelningsalternativen. Markera inspelningsfrekvensen: ENKEL (en gång om dagen vid den schemalagda tiden). VECKOVIS (en gång per vecka vid den schemalagda tiden). DAGLIGEN (MÅN-FRE) (vid den schemalagda tiden, varje dag från måndag till fredag och varje vecka). DAGLIGEN (MÅN-LÖR) (vid den schemalagda tiden, varje dag från måndag till lördag och varje vecka). DAGLIGEN (MÅN-SÖN) (vid den schemalagda tiden, varje dag och varje vecka). Välj sedan kanal, datum samt inspelningens start och sluttid. Godkänn låsning om det behövs för att begränsa åtkomst till denna inspelning (se Inspelningslista). Bekräfta schemat. Om du vill ändra en inspelning går du till menyn för inspelningstimer igen. Gör önskade ändringar i inspelningsinställningarna och bekräfta schemat

18 9-4 INSPELNING PROGRAMMERAD VIA PROGRAMGUIDEN Tryck på knappen för att komma åt fönstret med programguiden. Via guiden kan du spela in specifika program i stället för tidsgap på kanaler. För att göra detta måste sändarna naturligtvis skicka ut information om kommande program. Flytta i fönstret och välj kanal och program som ska spelas in. Använd knappen A (röd) för att visa alla program de olika veckodagarna i den valda kanalen. Tryck på för att godkänna alternativet. En timer bekräftar programinspelningen. Då en säkerhetsmarginal gäller för inspelningen (5 minuter innan och 15 minuter efter), kan de föregående och efterföljande programmen också tilldelas denna timer. Tryck på för att avbryta en schemalagd inspelning. Om du vill avbryta en inspelning som pågår måste du först stoppa den genom att gå tillbaka till liveläget och trycka på. 9-5 INSPELNINGSLISTA Om du vill komma åt inspelningslistan trycker du på knappen. Välj ett program genom att använda knapparna eller. Tryck på för att spela inspelningen. I spelläge: Använd, och för att förflytta dig inom det inspelade programmet. Tryck på för att gå tillbaka till listan eller för att gå tillbaka till liveläget

19 9-6 HANTERA INSPELNINGSLISTAN De färgade knapparna A, B och C används för att hantera inspelningslistan Radera ett inspelat program eller lista En (röd knapp): Om du vill radera det markerade programmet eller hela listan (bekräftelsebanderoll). Det är omöjligt att radera hela listan om en inspelning pågår Komma åt hela listan B (grön knapp): Om du vill visa hela listan. Koden för att komma åt låsta program begärs sedan Sammanfoga inspelningar C (gul knapp): Om du vill sammanfoga två inspelningar: Använd knappen C för att välja de program som ska sammanfogas. Ett meddelande visas där du måste bekräfta. Den andra inspelningen placeras direkt efter slutet på den den första inspelningen och den nya inspelningen får namnet på den längsta inspelningen Radera en del av en inspelning En annan funktion kan användas för att: Radera en del av en inspelning från början till ett ställe som bestäms manuellt. Radera en del av en inspelning mellan två angivna positioner. Radera den delen av en inspelning mellan det aktuella spelläget och slutet på inspelningen. Dela upp en inspelning i två delar. Om du vill göra detta väljer du en inspelning från inspelningslistan, läser den och trycker på vid den önskade platsen. Tryck sedan på knappen för att visa banderollen och för mer information

20 I KLIPP, väljer du mellan: i början: den del av inspelningen mellan början och den valda platsen raderas. i mitten: den del av inspelningen mellan den markerade platsen (index) och nästa läge raderas. Om du vill välja start- eller slutposition av avsnittet som ska raderas godkänner du [i mitten], sedan flyttar du genom att använda,, och till den andra markören. Upprepa sedan funktionen,, och godkänn [i mitten] igen för att klippa av den markerade zonen. i slutet: den del av inspelningen mellan den valda platsen och slutet raderas. i två delar: den markerade inspelningen skärs i två delar som kallas för "1 inspelningsnamn" och "2 inspelningsnamn". 9-7 SPARA EN INSPELNING PÅ EN ANNAN APPARAT Anslut t. ex videon, via AUX SCART-uttag. Välj denna ingång i videon. Välj spelläge på mottagaren och inspelningsläge på videon. Gå sedan till videons handbok för tillvägagångssätt som ska följas

21 10. FOTOREDIGERARE Denna utrustning existerar endast för versionen PVR 6400T och PVR 6600T UNDERHÅLLS- OCH SÄKERHETSINFORMATION (endast PVR 6600T) Enheten accepterar formaten CFI och CFII, SM (Smartmedia), MS (Memory Stick), MSPRO (Memory Stick Pro), SD (Secure Digital), MMC (MultiMediaCard) och xd. Dessa kort måste sättas in på rätt plats, enligt ritningen. Annars kan kortläsaren och korten skadas eller informationen som lagrats på korten kan försvinna. Endast ett kort åt gången kan sättas in i kortläsaren. Dra inte ut kortet vid överföring Smart Media TM kort SD-minne MMC xd-bildkort Microdrive TM & Compact flash TM Memory Stick och Memory Stick PRO DUO eller DUO PRO med adapter 10-2 STARTA FOTOREDIGERAREN Du kommer åt fotoredigeraren genom att: sätta i ett minneskort, Trycka ned på fjärrkontrollen. Fotospelaren kan endast visa foto i jpeg-format (endast standardformat). Det går inte att komma åt fotoläget när en schemlalagd inspelning pågår

22 Funktion för fjärrkontrollens knappar i FOTO LÄGE

23 10-3 LÄSA OCH ÖVERFÖRA ETT FOTOALBUM FRÅN ETT MINNESKORT Skapa och överföra fotoalbumet Sätt i kortet. Det blir sedan synligt i listan över album och foton som visas som miniatyrer. Tryck på C (gul) om du vill kopiera albumet till hårddisken. Du kan kopiera hela albumet som lagrats på kortet som ett nytt album eller lägga det i ett album som redan finns i fotoredigeraren. Gör detta genom att välja önskad destination med pilarna,,, och bekräfta. Om du bestämmer dig för att skapa ett nytt album, blir standardnamnet det datum då den äldsta jpeg-filen lagrades på kortet. Om du vill ge den ett annat namn, använder du knappsatsen på fjärrkontrollen för att ange ett nytt namn (till exempel, tryck på knappen 2 för bokstaven A, tryck på knappen 2 två gånger för bokstaven B, osv.). Tryck på knapp D (blå) för att komma åt fotoläget. Detta läge används främst för att kopiera ett urval foton (se kap. Hantera fotografier 10.5). Du kan naturligtvis titta på foton utan att kopiera dem till hårddisken. När du drar bort kortet försvinner kortets katalog från fotoalbumet Läsa fotoalbumet Om du vill läsa ett fotoalbum, oavsett om det har spelats in på hårddisken, trycker du på knappen fjärrkontrollenheten när den väljs. Spelaren visar sedan miniatyrer av fotona. Om det inte går att visa miniatyrer, ska inte detta hindra dig från att ta kort och visa dem i fotoalbumet. Du kan gå tillbaka till listan med fotoalbum när du vill genom att trycka på. på

24 Olika visningslägen för foto Miniatyrläge: Navigeringsknapparna används för att komma åt bilder som ska visas. Du kan sedan visa fotot på hela skärmen genom att trycka på. Knapparna och används för att rulla framåt eller bakåt i sidorna. Knappen används för att växla till läget Bildspel. Foto, helskärmsläge: Navigeringsknapparna används för att bläddra framåt eller bakåt bland bilder, en åt gången eller manuellt. Du kan hämta information om bilden och visa hjälpbanderollen genom att använda knappen. Tryck på denna knapp igen för att ta bort denna information. Bildspelsläget: Tryck på knappen i miniatyrläge för att starta bildspelsläget. Fotografierna visas vid en fastställd hastighet. Om du vill justera bildspelsinställningarna trycker du på knappen. Fönstret BILDSPELSINSTÄLLNINGAR där du kan ändra olika inställningar visas. Hjälpbanderollen används för att komma åt andra funktioner (se skärmen på motsatt sida). Denna banderoll försvinner efter några sekunder utan någon åtgärd. Du kan också hämta information om bilden och visa hjälpbanderollen genom att använda knappen. Du kan gå tillbaka till det tidigare läget eller till listan med fotoalbum när du vill genom att trycka på Importera en bild via USB-porten Man kan också ansluta en bildlagringsenhet via USB, till exempel en USB-nyckel. Den är ansluten till USB-port A, så att det ska kunna gå att läsa eller överföra bilder på samma sätt som för ett minneskort. För USB data, visas alla filerna i samma nivå (trädstrukturen planas ut) och alla jpeg-filer läses

25 10-4 HANTERA ALBUM Du kan byta namn på ett album, läsa eller redigera information om detta album eller ta bort ett album. Informationen på minneskortet kan inte ändras. Tryck på knappen A (röd) för att ta bort ett album. Tryck på knappen B (grön) för att byta namn på ett album. Använd knappsatsen på fjärrkontrollen för att ange ett nytt namn (till exempel, tryck på knappen 2 för bokstaven A, tryck på knappen 2 två gånger för bokstaven B, osv.). Tryck på knapp D (blå) för att komma åt fotohantering. Se Tryck på knappen för att visa eller redigera information i ett album. Om du vill komma åt information om ett album, trycker du på. Du kan nu redigera informationen om detta album genom att trycka på D (blå). Använd knappsatsen på fjärrkontrollen för att ange texten som behövs (till exempel, tryck på knappen 2 för bokstaven A, tryck på knappen 2 två gånger för bokstaven B, osv.) HANTERA FOTON Du kan överföra foton mellan album, byta namn, sortera dem och skriva ut dem. När ett minneskort läses är endast markerings- och överföringsfunktioner tillgängliga. Tryck på knapp D (blå) för att komma åt fotohantering. Så här markerar eller avmarkerar du ett foto: Tryck på. Så här markerar du flera bilder: Tryck på knappen B (grön) en gång för att markera det första fotot och två gånger för att välja det sista i gruppen. Alla bilder mellan dessa två markeras sedan. Knappen används för att lägga till eller ta bort foton i markeringen. Genom att trycka på knappen B (grön) igen kan du lägga till en ny markering i startmarkeringen. Om du vill överföra markerade foton i ett album: Markera destinationen för bilderna genom att välja ett album och trycka på knappen D (blå). Om du vill kopiera eller flytta markerade foton mellan album: Tryck på knappen C (gul). Välj sedan att överföra eller kopiera till ett annat album eller till ett helt nytt album som har skapats specifikt för detta ändamål. Så här tar du bort ett eller flera foton: Tryck på knappen A (röd)

26 Så här byter du namn på en bild: Tryck på sedan. Fortsätt på samma sätt som när du byter namn på ett album (se 10-4). Om du vill sortera foton: Välj bilderna som ska flyttas. Placera markören med pilarna eller i det nya läget. Tryck på knappen D. Bilderna flyttas framför bilden med markören SKRIVA UT Du kan skriva ut ett fotoalbum på en skrivare (till exempel, SAGEM PHOTO EASY) genom att ansluta den till USB-porten B. I detta fall sköter skrivaren mottagaren Välja foton som ska skrivas ut via mottagaren Bläddra igenom fotona på mottagaren. Markera fotot genom att trycka på knappen på bilden för att ange att den har markerats.. Skrivarikonen visas PHOTO PRINTER Avmarkera bilden genom att trycka på knappen. Port B Slutligen, anslut skrivaren till USB-porten B. Skrivaren hanterar sedan mottagaren (skrivaren måste hantera de förmarkerade filerna för utskrift). Varje gång mottagaren går in i vänteläge, raderas de förmarkerade filerna Välja foton som ska skrivas ut via skrivaren Markera foton direkt via skrivaren som sedan importerar dem

27 11. ANSLUTA EN DATOR Endast version PVR 6400T och PVR 6600T har USB-port. En dator kan anslutas till USB-port B. Fotopartitionen på mottagaren kan ses som ett flyttbart massminne på datorn. Det går att byta namn på foton och album, flytta foton mellan album och överföra dem till och från datorn. Port B När du kopplar bort mottagaren från en dator, ska det göras korrekt: välj "Tag bort eller koppla från hårdvara" i datorns menyrad. 12. UPPDATERA PROGRAMVARAN Mottagaren går in i detta läge när en ny programversion finns i nätverket efter uppstart. Systemet går tillbaka till vänteläget och startar sedan om själv. En välkomstbild visas. Därefter öppnas fönstret "Uppdatering Mjukvara". Du kan fördröja hämtningsprocessen genom att trycka på knappen EXIT. Denna process visas igen nästa gång du sätter på mottagaren. Hämtningen startas när du trycker på knappen: Fönstret blir svart. Displayen visar hämtningsfaserna (0 till 4). Du kan inte utföra några funktioner under denna process. Det kan ta några sekunder. När processen är klar, slås mottagaren på automatiskt. När mottagaren har slagits på, trycker du på knappen senaste programmet. för att lämna välkomstfönstret och återgå till det

28 13. EXTERNA ANSLUTNINGAR Ansluta kringutrustning (t.ex. video) till en TV med ett SCART-uttag. Ansluta en ljudförstärkare, genom att använda en Jack/Cinch-kabel för stereo, eller en fiberoptisk kabel (IEC958), som behövs för att kunna använda "HOME CINEMA". Ansluta kringutrustning (t.ex. video) till en TV med ett SCART-uttag. Ansluta en analog avkodare med ett SCART-uttag. 14. REFERENS 14-1 FELSÖKNING Fjärrkontrollenheten fungerar inte med mottagaren Mottagaren visar - - : - - En svart skärm eller ett felmeddelande visas. Bilden rör sig inte eller det finns ett mottagningsproblem. Mottagaren hittar inte några kanaler. TV:n växlar inte till mottagaren när den lämnar vänteläget. Inget ljud i läget "HOME CINEMA" på vissa kanaler. Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren. Kontrollera batterierna och deras riktning. Koppla bort mottagaren från vänteläget genom att trycka på. Utför en programsökning. Kontrollera alla anslutningar och starta en programsökning igen. Kontrollera att du befinner dig i ett sändningsområde. Justera om antennen (se kapitlet Snabbinstallation). Kontrollera att TV:n är ansluten till TV:ns SCART-uttag, och om det behövs väljer du SCART-ingången direkt på TV:n. Kontrollera att du är ansluten till en "HOME CINEMA"- förstärkare via den digitala länken

29 14-2 SPECIFIKATIONER Överföringsstandarder DVB-T, MPEG-2, OFDM Kanalväljare RF ingång Ingångsanslutning: IEC hona RF frekvensens indataområde: UHF MHz (8 MHz BW) VHF MHz (7/8 MHz BW) RF ingångsnivå: -90 till -20 dbm Ingångsimpedans: 75 Ohms COFDM bandbredd: 8 MHz Steg i kanalväljare: 166,66 khz RF utgång Utgångsanslutning: IEC hane RF förbikoppling: MHz Demodulator COFDM-lägen som stöds: 2 k/8 k Stöds: SFN Modulering: QPSK, 16-QAM, 64-QAM Kodhastighet: 1/2 till 7/8 Läge: Ej-hierarkiskt Skyddsintervall: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Avsammanlagringsenhet: 12x17 Forney Felkorrigeringskod: RS (204,188, 8) Hårddisk Kapacitet/Inspelningstid: 40 GB PVR 6240T upp till 20 timmar 80 GB PVR 6280T upp till 40 timmar 160 GB PVR 62160T upp till 80 timmar 80 GB PVR 6480T och PVR 6680T upp till 37 timmar och 7000 bilder 160 GB PVR 64160T och PVR 66160T upp till 75 timmar och bilder Mikroprocessor och minnen Processor: IBM Power PC(r) CPU 252 MHz, 350 MIPS Arbetsminne (RAM): 32 MB Flashminne: 2 MB Videomottagare MPEG-2 (ISO/IEC ) Profil och nivå som stöds: ML Indataområde: 1,5 till 15 Mbit/s Bildförhållande: 4:3 och 16:9 Grafikupplösning: 720x576, 704x576, 544x576, 480x576, 352x576, 352x288 Konvertering: Pan & Scan, Letterbox Ändra storlek och zoom: upp/ned (1/4, 1/16) Ljudmottagare ISO/IEC , standardanpassad MPEG-Layer I och II (Musicam Audio) Läge: Mono, Stereo, Delad stereo Samplingsfrekvens: 32/44,1/48 khz A/V ingångar/utgångar TV SCART RGB, CVBS, ljud stereo AUX SCART RGB ingång, CVBS, S-videoutgång, Ljud stereo Ljud Hi-Fi stereo 3,5 mm stereouttag Digital utgång Stereo PCM AC3 digital utgång, IEC958 optisk Datorportar** "Värd" USB 2.0-anslutning (USB-nyckel) "Enhet" USB 2.0-anlsutning (PC, Fotoskrivare) Foto, kortläsare* Standarder som stöds: Compact Flash I och II, SD (Secure Digital), Smartmedia, MultiMediaCard, Memory Stick, Memory Stick Pro, xd Picture Card Extern strömförsörjning Växelström: V ~50 Hz Utmatning: 12 V DC 3,5A Max energiförbrukning: 18 W (vänteläge 9,5 W) Frontpanel 1 gul display i sju segment IR-sensor: 38 khz Fysiska specifikationer Mottagare: Storlek (lxdxh): 315x230x45 mm Vikt: ~1,75 kg Driftstemperatur: +5 C till +40 C Helt förpackad mottagare: Vikt: ~2,7 kg Storlek (lxdxh): 247x236x80 mm Lagringstemperatur: -25 C till +65 C Tillbehör Räckvidd för fjärrkontroll med 41 knappar: 7 m Batterier: 2 x 1,5 V (typ AAA) 1 SCART-kabel Extern nätadapter med strömsladd Ljudnivå (typ): <30dBA * endast PVR 6600T * * endast PVR 6400T och PVR 6600T

30 14-3 GARANTI OBS! För att utnyttja garantin vid ett eventuellt fel ska du kontakta din återförsäljare eller Sagem Communications Helpdesk på Bevis på inköp krävs. Om ett fel uppstår, ger försäljaren eller Sagem Communications Helpdesk råd om vad som ska göras. 1) Sagem Communication åtar sig att utan kostnad för arbete och reservdelar reparera skador i utrustning under en period av tjugofyra (24) månader från det ursprungliga inköpsdatumet, förutsatt att skadorna beror på tillverkningsfel. Under denna garantiperiod på tjugofyra månader, repareras den skadade utrustningen utan kostnad. Kunden måste dock på egen bekostnad återlämna den skadade utrustningen och alla tillbehör i sin originalförpackning, till den adress som Sagem Communications Helpdesk tillhandahåller. Inga reparationer sker hos kunden, om inte kunden har avtalat ett underhållskontrakt med Sagem Communication om att utrustningen specifikt ska repareras hos kunden. Denna garanti påverkar inte kundens lagstadgade rättigheter. 2) Undantag från garantin SAGEM har inga skyldigheter under garantin avseende: skador som beror på: - brist att följa installationsprocessen och bruksanvisningar, - om utrustningen utsatts för extern skada (inklusive, men inte begränsad till blixt, brand, stötar eller vattenskada), - ändringar som gjorts utan skriftligt godkännande från Sagem Communication, - brist eller försummelse att underhålla utrustningen eller olämpligt underhåll, - olämpliga driftsförhållanden, särskilt vad gäller temperatur och luftfuktighet, - reparation eller underhåll av utrustningen av personer som inte är godkända av Sagem Communication, - avlägsnande och/eller förstörelse av etiketten som sitter på fixeringsskruven på den nedre plastluckan, slitage från normal daglig användning av utrustningen och dess tillbehör, skada som beror på att utrustningen inte packats tillräckligt eller dåligt när den returneras till Sagem Communication, leverans av nya programvaruversioner, arbete på utrustning eller program som ändrats eller lagts till utan skriftligt medgivande från Sagem Communication, fel och brister som inte beror på utrustningen eller på programvara som installerats i användarens arbetsstationer i syfte att använda utrustningen,

31 kommunikationsproblem som relateras till en olämplig miljö, inklusive: - problem som relateras till åtkomst och/eller anslutning till Internet, till exempel avbrott av åtkomstnät eller fel på linjen som används av abonnenten eller hans/hennes korrespondent, - sändningsfel (till exempel, dålig geografisk täckning av radiosändare, störningar eller dålig linjekvalitet), - fel i det lokala nätverket (kablar, servrar, arbetsstationer) eller fel i sändningsnätet, eventuella kostnader för underhållsservice (enligt definitionen i anvädarhandboken som medföljer utrustningen), samt vid felaktigheter som beror på att underhållsservice inte har utförts

32 Användarhandbok Dokumentet är inte kontraktsenligt *252 A* Sagem Communication Société anonyme au capital de e RCS PARIS 27, rue Leblanc PARIS CEDEX 15 - FRANCE

PVR 6200T SW PVR 6400T SW PVR 6600T SW

PVR 6200T SW PVR 6400T SW PVR 6600T SW MARKBUNDEN INSPELNINGSBAR DIGITAL-TV MOTTAGARE MED HÅRDDISK OCH DUBBLA TUNER PVR 6200T SW PVR 6400T SW PVR 6600T SW med digital fotovisare/inspelningsfunktion (Fotofunktion endast i PVR 6400T och PVR 6600T)

Läs mer

USER MANUAL MOTTAGARE FÖR DIGITAL-TV BOXER TV : ITD 68 SW / ITD 71 SW / ITD 72 SW / TD 73 SW / ITD 74 SW / ITD 75 SW

USER MANUAL MOTTAGARE FÖR DIGITAL-TV BOXER TV : ITD 68 SW / ITD 71 SW / ITD 72 SW / TD 73 SW / ITD 74 SW / ITD 75 SW MOTTAGARE FÖR DIGITAL-TV BOXER TV : ITD 68 SW / ITD 71 SW / ITD 72 SW / TD 73 SW / ITD 74 SW / ITD 75 SW FREE TO AIR : ITD 48 SW / ITD 51 SW / ITD 52 SW / ITD 53 SW / ITD 54 SW / ITD 55 SW USER MANUAL

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder MM030 Sweex Video Grabber USB Tack för att du köpte den här produkten från Sweex. Sweex lägger stor uppmärksamhet och hänsyn vid alla sina produkters kvalitet, tillförlitlighet, funktionalitet, varaktighet

Läs mer

Instruktioner för första användningen

Instruktioner för första användningen Instruktioner för första användningen TRUST 630 USB 2.0 CARD READER Kapitel 1. Inledning (1) 2. Installera och aktivera (3) Ta bort gamla drivrutiner (3.1) Installation i Windows 98 SE / Windows 2000 (3.2)

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

LU 253090144A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 1 Jeudi, 6. mars 2008 1:18 13

LU 253090144A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 1 Jeudi, 6. mars 2008 1:18 13 LU 253090144A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 1 Jeudi, 6. mars 2008 1:18 13 MARKBUNDEN INSPELNINGSBAR DIGITAL-TV MOTTAGARE MED HÅRDDISK OCH DUBBEL TUNER DVR 6200T/6400T Mjukvaruvariant 0.7.7 och senare

Läs mer

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 517 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 517 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Din manual SAGEM DTR 94160TA HD http://sv.yourpdfguides.com/dref/1202712

Din manual SAGEM DTR 94160TA HD http://sv.yourpdfguides.com/dref/1202712 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAGEM DTR 94160TA HD. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

En svensk uppfinning

En svensk uppfinning Användarhandbok En svensk uppfinning I början av 000-talet uppfann tekniker på Ericsson möjligheten att låta en vanlig TV kommunicera med hjälp av mobiltelefoninätet. Tanken var att datorn upplevs som

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Menysystem 4 RANDOM PÅ/AV 5 REPEAT PÅ/AV 6 REDIGERA CD PÅ/AV 8 REDIGERA A.MEM SORTERA INNEHÅLL BYT NAMN PÅ MAPP

Menysystem 4 RANDOM PÅ/AV 5 REPEAT PÅ/AV 6 REDIGERA CD PÅ/AV 8 REDIGERA A.MEM SORTERA INNEHÅLL BYT NAMN PÅ MAPP BeoSound 4 Tillägg Menysystem Det här tillägget innehåller korrigeringar till handboken för BeoSound 4. Eftersom det finns ny programvara har musikanläggningen fått nya funktioner. Menysystemet har ändrats

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Inledning Tack för att du har valt Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Med det här PC-kortet kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. PCkortet uppfyller

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Single Cable LNB Mikrovågshuvud

Single Cable LNB Mikrovågshuvud Canal Digital Sverige AB 5 80 Stockholm Kundservice 0770-33 canaldigital.se Single Cable LNB Mikrovågshuvud MED EN UTGÅNG FÖR UPP TILL FYRA BOXAR OCH TVÅ UNIVERSALUTGÅNGAR FÖR ÄLDRE UTRUSTNING canaldigitalsverige

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Anslutning (4.2) 2. Använda Fjärrkontrollsförlängaren (4.3) 3. Kontroll efter installationen (5) 1 Inledning Den här bruksanvisningen är avsedd för användare

Läs mer

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten.

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten. WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Introduktion Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

Macab HD-EASY. Installation drivrutiner och program. USB-mottagare för digital-tv

Macab HD-EASY. Installation drivrutiner och program. USB-mottagare för digital-tv Macab HD-EASY Installation drivrutiner och program USB-mottagare för digital-tv Macab HD-Easy Är en USB-mottagare för digital-tv i marknätet (DVB-T). Plugga in i din PC eller Laptop och du har digital-tv

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

Register your product and get support at SDV5118/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV5118/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV5118/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 Svenska 2 Din SDV5118 5 Översikt 5 3 Komma igång 6

Läs mer

LU 253129627A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 1 Jeudi, 11. septembre 2008 4:32 16

LU 253129627A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 1 Jeudi, 11. septembre 2008 4:32 16 LU 253129627A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 1 Jeudi, 11. septembre 2008 4:32 16 MARKBUNDEN INSPELNINGSBAR DIGITAL-TV MOTTAGARE MED HÅRDDISK OCH DUBBLA MOTTAGARE DTR 94000TA HD Mjukvara version 0.2.0

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR S Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust USB Video Editor. Du måste ha viss erfarenhet av datorer för att kunna

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner...

Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... User Guide V1.1 Innehåll Minimum systemkrav... 2 Tangentbord... 3 Paketet inkluderar... 3 Anslut spelaren till datorn... 4 Power På & Av... 4 Menyikoner... 4 Basdrift av spelaren... 5 Video... 8 FM Tuner...

Läs mer

Manual Grid Pad Pro 17

Manual Grid Pad Pro 17 Manual Grid Pad Pro 17 Skötsel av din Grid Pad När den inte används, förvara din Grid Pad säkert utan att några hårda föremål vilar eller trycker mot skärmen. Rengöring Pekskärmen rengörs med en ren mikrofibertrasa.

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

BeoVision 10-32 LCD TV produktspecifikationer. Dimensioner. B x H x D 81,4 x 74,2 x 6,4 cm. Vikt 27 kg

BeoVision 10-32 LCD TV produktspecifikationer. Dimensioner. B x H x D 81,4 x 74,2 x 6,4 cm. Vikt 27 kg BeoVision 10-32 LCD TV produktspecifikationer 81,4 x 74,2 x 6,4 cm Vikt 27 kg Inklusive nära väggfästet 81,4 x 74,2 x 6,9 cm Inklusive sidoväggfäste 81,4 x 74,2 x 6,8 cm Inklusive bordsstativ 81,4 x 82,3

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Instruktioner för att komma igång

Instruktioner för att komma igång Instruktioner för att komma igång 1. Anslutning (4) 2. Sätta i batteri i fjärrkontrollen (5) 3. Användning (6) Kapitel! 1 Inledning Denna bruksanvisning är avsedd för användare av TRUST PHOTO VIEWER. TRUST

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual

Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Mobilt Bredband Turbo 3G+ Manual Manual_MobiltBredband_E1820.indd 1 09-11-11 11.33.15 Välkommen! Vårt Mobila Bredband Turbo 3G+ erbjuder det enklaste sättet att ansluta till Internet någonsin. Sätt in

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Register your product and get support at SDV6224/12. SV Användarhandbok

Register your product and get support at  SDV6224/12. SV Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6224/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 4 Säkerhet 4 Återvinning 4 2 Din SDV6224/12 5 Översikt 5 3 Komma igång 6 Installation

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Fjärrkontroll. 2 PVR / Inspelning. 1 Fjärrkontroll... 7

Innehållsförteckning. 1 Fjärrkontroll. 2 PVR / Inspelning. 1 Fjärrkontroll... 7 Fjärrkontroll Innehållsförteckning 1 Fjärrkontroll... 7 2 PVR / Inspelning... 7 2.1 Direktinspelning... 8 2.2 Programmera inspelning via EPG... 8 2.3 Direkt programmering (undermeny Timer)... 8 2.4 Timeshift

Läs mer

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 SPACEC@M LITE Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust SpaceC@m Lite. Inga särskilda kunskaper krävs för installation och användning

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Inledning Utsätt inte Sweex Nightvision Chatcam för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex Nightvision

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer