LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 1 Jeudi, 6. mars :18 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LU 253090144A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 1 Jeudi, 6. mars 2008 1:18 13"

Transkript

1 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 1 Jeudi, 6. mars :18 13 MARKBUNDEN INSPELNINGSBAR DIGITAL-TV MOTTAGARE MED HÅRDDISK OCH DUBBEL TUNER DVR 6200T/6400T Mjukvaruvariant och senare ANVÄNDARMANUAL SVENSKA

2 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 2 Jeudi, 6. mars :18 13

3 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page I Jeudi, 6. mars :18 13 INNEHÅLL 1. SNABBSTART ALLMÄN INFORMATION VAR STÄLLER DU ENHETEN? VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BATTERIER STÖRNING HÅRDDISK USB LAGRINGSENHETER RENGÖRING AV MOTTAGAREN 3 3. MILJÖ BETYDELSEN AV DE MÄRKEN SOM FINNS PÅ PRODUKTEN ELLER FÖRPACKNINGEN ÅTERVINNING OCH KASSERING AV PRODUKTEN EUROPEISKA DIREKTIVET FÖR SKROTAD ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE) DIREKTIV SOM BEGRÄNSAR ANVÄNDNINGEN AV VISSA FARLIGA ÄMNEN I ELEKTRONISK UTRUSTNING (ROHS) MOTTAGARENS STRÖMFÖRBRUKNING 5 4. FÖRBEREDELSER MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR MARKANTENN 6 5. FJÄRRKONTROLL SNABBINSTALLATION ANSLUTNING AV MOTTAGAREN TILL TV-APPARATEN EXTRAANSUTNINGAR FÖRSTA INSTALLATIONEN INSTALLATIONSMENYER ÖPPNA INSTALLERINGSMENYERNA ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR INSTALLERA FAVORITLISTOR MOTTAGARINSTÄLLNINGAR INFORMATION ANTENNSIGNAL MOTTAGARE 16 - I -

4 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page II Jeudi, 6. mars : HÅRDDISK DAGLIG ANVÄNDNING VAL AV TV-KANAL VAL AV RADIOKANAL JUSTERA LJUDNIVÅN ÄNDRA FAVORITLISTAN TILLFÄLLIGT VAL AV LJUDSPRÅK OCH UNDERTEXTER TEXT-TV KNAPP FÖR TV / VIDEO ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE (BOXER TV-NAVIGATOR)* BILD I BILD LÄGE (PIP) DIREKTSÄNDNING / FÖRDRÖJT LÄGE INSPELNING OCH UPPSPELNING OMEDELBAR INSPELNING INSPELNING SOM PROGRAMMERAS VIA MENYN INSPELNING PROGRAMMERAD VIA PROGRAMGUIDEN INSPELNINGSLISTA HANTERA INSPELNINGSLISTAN SPARA EN INSPELNING PÅ EN ANNAN MASKIN MULTIMEDIA (DVR6400T-SERIEN) ÅTKOMST TILL MEDIALISTHANTERAREN NAVIGERA I MEDIALISTHANTERAREN HANTERING AV INNEHÅLL TITTA PÅ OCH HANTERA FOTOFILER SPELA OCH HANTERA LJUDFILER SPELLISTOR AVANCERADE ALTERNATIV UPPDATERA PROGRAMVARAN FELSÖKNING SPECIFIKATIONER GARANTI II -

5 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 1 Jeudi, 6. mars : SNABBSTART GRATULERAR! Detta är den nya generationen Sagem Communications-mottagare för Markburen Digital-TV och den är utrustad med en inspelningsbar hårddisk. Med denna teknologiska fördel kan du göra digitala audio/ video-inspelningar. När du har anslutit din mottagare och utfört den inledande installationen, kommer du att kunna använda alla dess egenskaper. Du kan uppdatera din mottagare om nya funktioner eller tjänster blir tillgängliga. Sagems Communications mottagare följer en kontinuerlig utvecklingsstrategi. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra och förbättra produkten som beskrivs i denna användarhandbok utan förvarning. Produkten uppfyller EMC-direktivet 89/336/EEC. CE-märkning: CE-märkningen intygar att produkten uppfyller de nödvändiga krav som gäller för Europaparlamentet och rådets direktiv 1999/9/CE om radio- och telekommunikationsutrustning avseende användares hälsa och säkerhet samt magnetisk störning. Försäkran om CE-överensstämmelse finns i supportavsnittet på Sagem Communications webbplats eller så kan försäkran erhållas från följande adress: Sagem Communications - Customer relations department 4 rue du Petit Albi Cergy Saint-Christophe - France Med ensamrätt SAGEM Communications Alla rättigheter förbehålles. VIKTIGT Innan du fortsätter att packa upp produkten, Din mottagare har kod 0000 Har du eller återförsäljaren kontrollerat mottagningsförhållandena i ditt mottagningsområde? Återförsäljarens telefonnummer anges på inköpskvittot. Observera! Du kan behöva en ny antenn för att kunna ta emot en digitalsignal av god kvalitet

6 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 2 Jeudi, 6. mars : ALLMÄN INFORMATION Användningen av din mottagare sker på villkor att du följer de säkerhetsbestämmelser som är avsedda att skydda användare och miljön. 2-1 VAR STÄLLER DU ENHETEN? För att kunna garantera rätt funktion på din mottagare måste du: placera den inomhus som skydd mot åska, regn och direkt solljus, placera den på en plats som är torr och har god luftväxling, hålla den borta från värmekällor som värmeelement, stearinljus, lampor, etc. skydda den mor fukt, placera den på ett stabilt underlag där den inte kan falla ner och är utom räckhåll för barn, placera inget på mottagaren (som skulle kunna begränsa luftväxlingen): ventilationsuttagen på skalet skyddar din mottagare mot överhettning. Om du placerar mottagaren i ett utrymme skall du lämna minst 10 cm på var sida och 20 framför och bakom mottagaren. ansluten den direkt till strömuttaget med de bifogade sladdarna, uttaget måste vara nära mottagaren och lätt att nå. Vi rekommenderar inte att du använder dig av en förlängningssladd med förgrenat uttag. 2-2 VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ÖPPNA ALDRIG MOTTAGAREN ELLER STRÖMADAPTERN! DU RISKERAR ATT FÅ EN ELEKTRISK STÖT. Använd bara den strömadapter som levererades med mottagaren för anslutning till ett strömuttag. Det kan vara farligt att göra på annat sätt. Som en försiktighetsåtgärd, kan strömadaptern vid fara fungera som en nödstömbrytare för 230V strömmen. Därför är det det viktigt att du ansluter mottagaren till ett strömuttag som är nära och lätt tillgängligt. Då måste absolut ansluta strömadaptern till mottagaren innan du ansluter strömadaptern till strömuttaget. För att undvika kortslutning (fara för brand eller stötar) skall du inte utsätta mottagaren för fukt. Ställ inget som innehåller vätska (exempelvis en vas) på apparaten. Man får inte stänka vatten på mottagaren. Om man råkar spilla vatten i mottagaren skall man genast koppla loss den från strömuttaget och rådfråga leverantören. Se till att ingen vätska eller föremål faller in i mottagaren genom ventileringshålen

7 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 3 Jeudi, 6. mars :18 13 Koppla inte in mottagaren direkt efter det att den har utsatts för stora temperaturväxlinger. Mottagaren måste kopplas loss från strömtillförseln (vid strömuttaget eller vid bakpanelen) innan du gör ändringar på anslutningarna mellan TV, videobandspelare eller antenn. Vi rekommenderar att du kopplar ur antennen om det blir oväder. Även om mottagaren och TV:n är losskopplade fröm strömuttaget kan ett blixtnedslag ändå skada dem. Endast behörig personal får reparera mottagaren. Om säkerhetsreglerna inte följs, kan garantin upphöra att gälla. 2-3 BATTERIER Små barn kan lätt svälja batterier. Låt inte små barn leka med fjärrkontrollen. För att undvika skador på fjärrkontrollen skall man bara använda liknande batterier eller batterier av motsvarande typ. De batterier som levererades med enheten är inte uppladdningsbara. 2-4 STÖRNING Placera inte mottagaren nära utrustning som kan orsaka elektromagnetisk störning (exempelvis högtalare). Detta kan påverka mottagarens funktion och förvränga bild och ljud. 2-5 HÅRDDISK Utrustningen innehåller en hårddisk. Vänta tills apparaten har växlat till standbyläge innan du kopplar ur och flyttar den. 2-6 USB LAGRINGSENHETER Vänta tills dess att mottagaren har lämnat programmet för multimedialistor (multimediafilprogrammet) eller befinner sig i standbyläge innan du kopplar loss din lagringsenhet. Annars kan du förlora data eller skada din lagringsenhet. 2-7 RENGÖRING AV MOTTAGAREN Mottagarens hölje kan regöras med en mjuk och torr duk. Använd inte skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel, såsom alkohol eller terpentin, eftersom de kan skada ytskiktet på höljet

8 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 4 Jeudi, 6. mars : MILJÖ Bevarande av miljön är en väsentlig angelägenhet för Sagem Communications. Sagem Communications önskan är att hantera system som uppmärksammar miljön och följaktligen har de bestämt att integrera miljöutföranden i livscykeln av dess produkter, från tillverkning till beställning, användning och avskaffande. 3-1 BETYDELSEN AV DE MÄRKEN SOM FINNS PÅ PRODUKTEN ELLER FÖRPACKNINGEN Märket med den överkorsade soptunnan som sitter på produkten eller tillbehör innebär att när produkten är förbrukad får den inte kastas bland hushållsavfallet utan måste skickas till återvinning. Märket med pilarna som går runt i cirkel innebär att förpackningen kan återvinnas och får inte kastas bland hushållsavfallet. Det gröna märket innebär att en finansiell ersättning har betalats till den godkända nationella återanvändnings- och återvinningsorganisationen. Märket med de tre pilarna som finns på plastdelarna innebär att de kan återvinnas och får inte kastas bland hushållsavfallet. 3-2 ÅTERVINNING OCH KASSERING AV PRODUKTEN För att hjälpa till med återvinningen skall du respektera de regler som gäller för denna typ av avfall. Om din produkt innehåller batterier, måste de läggas i batteriholkar på återvinningsplatserna. Europeiska bestämmelser säger att du skall lämna in produkter som tillhör gruppen med elektriska och elektroniska produkter ( ) för återvinning: - På de lokala ställen som finns tillgängliga (återvinningsstationer, återvinningscentraler, mm.), - Vid försäljningsställena där du köper liknande utrustning. Detta är ditt bidrag för att återanvända och uppgradera Elektrisk och Elektronisk Utrustningsavfall, vilka kan påverka omgivningen och människors hälsa

9 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 5 Jeudi, 6. mars : EUROPEISKA DIREKTIVET FÖR SKROTAD ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE) I sammanhang med miljövänlig utveckling, rekommenderas man starkt att minska avfall genom att återanvända, återvinna, kompostera och utvinna energi. För att uppfylla detta krav vilket gäller elektriska och elektroniska apparater sålda efter 13/08/2005, kommer din mottagare att tas tillbaka utan kostnad och återvinnas av distributören av den elektriska eller elektroniska utrustningen begränsat till den mängd och de typer av utrustning de har sålt. Utrustning som innehåller ämnen som är potentiellt farliga för människors hälsa och för omgivningen kommer att återvinnas. 3-4 DIREKTIV SOM BEGRÄNSAR ANVÄNDNINGEN AV VISSA FARLIGA ÄMNEN I ELEKTRONISK UTRUSTNING (ROHS) Din mottagare och batterierna däri uppfyller kravet i direktivet som gäller RoHS - farliga ämnen som bly, kvicksilver och kadmium används inte. Detta minskar riskerna för omgivningen och eventuella risker för personal på återvinningsstationerna. Batterierna i fjärrkontrollen är lätta att byta ut. Observera: När batterierna i fjärrkontrollen är förbrukade skall de läggas i avsedda behållare på återvinningsplatserna och inte i hushållsavfallet. 3-5 MOTTAGARENS STRÖMFÖRBRUKNING För att minska strömförbrukningen i din mottagare, rekommenderar vi att du växlar över till standby-läge när du inte använder den. Vi rekommenderar att du stänger av mottagaren eller kopplar ur den från strömuttaget om du inte tänker använda den en längre tid

10 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 6 Jeudi, 6. mars : FÖRBEREDELSER 4-1 MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR Din mottagare är levererad med följande delar: - 1 fjärrkontroll - 2 batterier (AAA) för fjärkontrollen - 1 AC/DC-adapter och strömkabel - 1 användarmanual - 1 Scart-kabel för anslutning till TV:n (tillval) - Beroend av land, 1 Scart-coaxialkabel eller RCA (YPrPb, CVBS, Audio Hö och Audio Vä) för anslutning till TV-apparaten 4-2 MARKANTENN Väldigt ofta, för att få den bästa mottagningen, måste du helt enkelt justera din antenn. Alternativt, så kan du ansluta en andra antenn till ditt system. För vidare information, var god kontakta din specialiserade återförsäljare Standard utomhusantenn Det är bäst om du använder en takantenn som är tillverkad för att ta emot VHF-kanaler (6 till 11) och UHFkanaler (21 till 69). Men: - Om din byggnad är utrustad med en gammal antennmodell, kan digitala kanaler som sänds vid höga frekvenser vara svåra eller kanske omöjliga att ta emot. Problemet kan lösas genom att byta antennen. - Om ditt hus har centralantenn med selektiva filter för analoga kanaler kommer mottagningen nog inte att fungera på rätt vis. I sådant fall bör du tala med hyresvärden. - Vissa antenner är riktade mot en analog sändare och måste justeras mot en digital tv-sändare. Om du stöter på mottagningsproblem, kan du också försöka placera antennen på olika höjder Inomhusantenn I bästa mottagningsförhållanden, är den här typen av antenn tillräcklig. Hur som helst, några anmärkningar och tips ges nedan: - använd en antenn avsedd för kanalerna 6 till 11 och 21 till Installera antennen nära fönstret och rikta den mot den digitala tvsändaren. - Om möjligt, använd en antenn med en förstärkare. Mottagaren kan ge ström till din inomhusantenn (se Antennsignal, sida 16)

11 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 7 Jeudi, 6. mars : FJÄRRKONTROLL KNAPPAR FUNKTION Slå på/ställ mottagaren i standby Hantering av TV- och AUX-lägena för TV:ns Scart-utgång 0-9 Komma åt kanalerna och olika on-screen alternativ Visa programinformation och valmöjligheter Visa den elektroniska programguiden (EPG) och en Hjälpskärm Justera ljudvolymen Stäng av ljudet Visa huvudmenyn Byta kanal Flytta runt på en sida eller i meny... Visa kanallistan, bekräfta en funktion eller ett val Gå tillbaka till tidigare kanal, skärmbild eller läge Lämna en skärmbild eller läge Föregående eller nästa index, snabbspolning bakåt eller framåt, byta dag i programguiden (EPG) Snabbspolning bakåt eller framåt, öka eller minska tidsomfånget i programguiden (EPG) Spela in Stopp Spela upp Paus Valmöjligheter på skärmen Visa inspelningslistan Visa bildskärmen för multimediaprogrammet (DVR6400T modellerna) Öppna MP3-filer (DVR6400T modellerna) Växla mellan TV och radioläge Val av ljudspår Val av undertexter Visa text-tv Bild i bild (PiP) Batterier: Fjärrkontrollen kräver två batterier (AAA) för att fungera. Diagrammet i batterifacket indikerar hur man installerar dem. Batterierna som medföljer är inte uppladdningsbara

12 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 8 Jeudi, 6. mars : SNABBINSTALLATION Innan du ansluter denna produkt, var god försäkra att marksänd digital-tv är tillgänglig i ditt område. 6-1 ANSLUTNING AV MOTTAGAREN TILL TV-APPARATEN Innan du installerar mottagaren, var god kontrollera att din leverans är fullständig: användarhandbok, fjärrkontroll, batterier (x2), scart-kabel och AC/DC-adapter. Var god försäkra dig om att apparaterna som ska kopplas samman (mottagare, TV, Video...) är urkopplade innan du gör några anslutningar. Koppla ihop apparaterna som visas i diagrammet och anslut dem igen till strömuttaget. För optimal kvalitet, anslut scart-kabeln till TV-scartuttaget som är markerad med tre punkter (RGB). CVBS Audio R/L YPrPb (beroende på land) USB (DVR6400T -serien) DC ANT IN TV OUT Digital Audio - 8 -

13 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 9 Jeudi, 6. mars : EXTRAANSUTNINGAR Anslutning till förstärkare eller/och Video och/eller analog dekoder Video Dekoder TV Förstärkare ELLER DC ANT IN TV OUT Digital Audio Anslutning av kringutrustning (t.ex. videobandspelare) för en TV med scart-anslutning. Anslutning av ljudförstärkare, med användning av kabel (RCA), eller med användning av en fiberoptisk kabel (IEC958). Anslutning till en extern förstärkare är obligatoriskt för att dra nytta av ett HEMMABIO system. Anslutning av en analog dekoder med en scart-anslutning. För att kunna använda en analog dekoder (Canal+ typ) med en Scartkontakt, måste mottagaren vara i standby-läge

14 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 10 Jeudi, 6. mars : FÖRSTA INSTALLATIONEN Efter du anslutit mottagaren ordentligt, måste en förstagångsinstallation utföras. Sätt på din mottagare (Glöm inte att sätta på din TV samtidigt). Ett välkomstmeddelande visas. - När mottagaren är redo, tryck för att påbörja installationen. - Välj språk och land (Sverige) med knapparna och godkänn genom att trycka. - Mottagaren söker automatiskt efter tillgängliga kanaler. - Om inga kanaler hittas, föreslår mottagaren att du justerar antennen. - Ange ett kanalnummer (se på kanallistan som sänds i ditt område). - Justera antennen tills nivån och signalkvaliteten blir grön. - Tryck för att gå tillbaka till kanalsökningen. - Om problemen kvarstår, var god kontakta din specialiserade återförsäljare eller Sagem Communications Supportavdelning i Sverige: Om du använder en innomhusantenn med förstärkare, är det möjligt att mata antennen med ström från mottagaren (+5VDC, 50mA). I menyn för den Tekniska Informationen, sätt Antennström av DVR (Videobandspleare) till Ja (se Antennsignal, sida 16)

15 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 11 Jeudi, 6. mars : INSTALLATIONSMENYER För att flytta runt i skärmbilderna och för att ändra olika inställningar, använder du knapparna,, och för att markera dina val, för att bekräfta, och för att lämna skärmbilderna. 7-1 ÖPPNA INSTALLERINGSMENYERNA Inspelningstimer Inspelningslista Favoritlistor Elektronisk programguide Användarinställningar Mottagarinställningar Media Teknisk information Radiokanalslista 7-2 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR För att komma åt menyn för användarinställningarna, tryck ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR.. När du är i huvudmenyn, välj Språkval I ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR, välj SPRÅKINSTÄLLNINGAR. I språkmenyn, välj det önskade språket från undermenyn, ljud (huvud och alternativt) och undertexter (huvud och alternativ)

16 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 12 Jeudi, 6. mars : Användarinställningar I ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR, välj ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR. - Banderoll visningstid: du kan ställa in den tid som visas i informationsbanderollen. - Nätverksövervakning: du kan aktivera nätverksövervakning. Om den är aktiverad, kommer du att bli informerad om nya kanaltjänster och annan service när den blir tillgänglig. - Visningstid för volymstapel: du kan ställa in volymstapelns visningstid. - Användarland: Bekräfta din geografiska plats. Om du vill byta land, måste du först återställa apparaten till standardinställningarna (se Återgå till fabriksinställningarna, sida 15). Om du gör ett felaktigt val, kommer några tjänster eller kanaler inte att vara tillgängliga. - Inspelningstyp: (beroende av programvaruvariant): du kan specificera den typ som skall användas som standard vid inspelningar som du programmerar med den elektroniska programguiden: Program- eller Timerläge. Om möjligheten att välja inspelningstyp inte finns med bland valmöjligheterna, betyder det att detta inspelningsläge inte är tillgängligt för ditt land. Du kan bara använda inspelningsläget med fast Timer (se Inspelningstyper: Timer eller Program, sida 27). - EPG tidsmarginal (Timerläge): du kan programmera inspelningarna så att du har säkerhetsmarginaler före och efter inspelningstiden när du gör inspelningarna med den elektroniska programguiden, i Timer-läge. Alltså kan du programmera mottagaren så att den börjar att spela in programmet innan den annonserade tiden, och så att den slutar efter den annonserade sluttiden. - Vilo-timer: du kan ställa in mottagaren så att den automatiskt växlar över till standby-läge vid en specifik tidpunkt. När detta är inställt, kommer mottagaren (och TV-apparaten) att vid den specificerade tiden automatiskt växla till standby-läge (24-timmarsformat) Låsning och föräldrarkontroll I ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR, välj LÅSNING. - Mottagarlåsning: Låser mottagaren helt med en åtkomstkod. Om du väljer JA, kommer du att bli ombedd att ange en åtkomstkod (0000 som standard) varje gång du sätter på mottagaren. - Kanallåsning: Låser endast kanal. Du blir ombedd att ange din åtkomstkod varje gång du vill titta på en låst kanal. Välj JA för att aktivera denna finess och välj programmet i kanalen för att låsa skärmen. - Att låsa en kanal: Visa lista för program att låsa. Välj kanaler och tryck för att låsa eller låsa upp dom. Du blir ombedd att ange din åtkomstkod varje gång du vill titta på en låst kanal. - Nivå: För att låsa program i enlighet med åldersnivån du angivit. Välj 03 för maximal kontroll (alla

17 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 13 Jeudi, 6. mars :18 13 klassificerade program kommer att blockeras) eller 18 (alla program kommer att bli godkända). Om du har programmerat en inspelning med högre åldersnivå än du har, kommer denna inspelning automatiskt att vara blockerad och visas bara i den fullständiga listan med inspelningar Ändra mottagarkod (åtkomstkod) I ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR, välj ÄNDRA MOTTAGARKOD. Denna kod används och begärs för att låsa upp installation, mottagare, kanaler och inspelningar. Standardåtkomstkoden är INSTALLERA FAVORITLISTOR För att öppna skärmen för att skapa och modifiera favoritlistor, tryck på FAVORITLISTOR.. När du är i huvudmenyn, välj Vald lista: Som standard, alla kanalerna som hittades under installationen finns i lista A. Det finns två olika typer av listor: TV-listor och RADIO-listor. För att skapa en ny lista, välj en tom lista (listorna B till H) och tryck sedan på. Välj den önskade typen av lista. Därefter kan du göra en lista med dina favoriter genom att lägga till de kanaler du vill ha. För att ändra eller ta bort en lista med favoritkanaler, välj den i listan och gör de förändringar du önskar. 7-4 MOTTAGARINSTÄLLNINGAR För att komma åt mottagarens installationsskärm, tryck. När du är i huvudmenyn, välj MOTTAGARINSTÄLLNINGAR. Om du har ändrat tillträdeskoden, kommer du att uppmanas att knappa in den (för att ändra koden, se Ändra mottagarkod (åtkomstkod), sida 13) Automatisk kanalsökning I MOTTAGARINSTÄLLNINGAR, välj KANALSÖKNING. Tryck på för att börja kanalsökningen. En stapel indikerar sökprocessen. Om kanaler är funna, kommer ett fönster visas och be dig godkänna dem. Om inga kanaler är funna, hänvisas till avsnittet för antennsignal för att justera antennen (se

18 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 14 Jeudi, 6. mars :18 13 Antennsignal, sida 16). Antalen kanaler i listan kan vara mindre än antalet som visas under sökningen, när väl dubbletterna har tagits bort vid slutet av sökprocessen Manuell kanalsökning I MOTTAGARINSTÄLLNINGAR, välj MANUELL KANALSÖKNING. Du kan ange ett kanalnummer (6 till 11 och 21 till 69) eller en frekvens. Kanallistan ändras på följande sätt: nya kanaler som hittas läggs till i listan på befintliga kanaler, redan befintliga kanaler behålls, men den gamla sändaren ersätts med den nya Videoinställningar I MOTTAGARINSTÄLLNINGAR, välj BILDINSTÄLLNINGAR. Navigera med hjälp av pilarna och bekräfta ditt val med. Se i handböckerna för din videoutrustning för att få veta mer om utrustningens videoinställningar. - BILDFORMAT FÖR TV: val av bildläge för din TV - 4/3 Pan & Scan, 16/9 eller 4/3 Letter box. - TV-SCART STANDARD: val av videostandard (RGB, PAL eller YUV) för TV-ut. - AUX-SCART: val av videostandard (Pal eller S-VIDEO) för AUX-ut Ljudinställningar I MOTTAGARINSTÄLLNINGAR, välj LJUDINSTÄLLNINGAR. Navigera med hjälp av pilarna och bekräfta ditt val med. Se i handböckerna för din ljudutrustning för att få veta mer om utrustningens ljudinställningar. - DIGITAL LJUDUTMATNING: val av ljudformat för den digitala ljud-utgången: Stereo eller Hemmabio. Välj inte HEMMABIO läge om inte den anslutna förstärkaren stöder detta läge. Om du väljer "HEMMABIO", när du har ett program med en audiosignal av typ AC3, kommer signalen att skickas direkt till din förstärkare. Annars är det huvudaudiosignalen som skickas till din förstärkare. Eftersom ljudnivån kan vara olika från ett program/kanal till en annan (p.g.a. typen av mottagen signal, PCM eller AC3), kan du justera ljudnivån ut på hemmabio för att minska skillnaderna mellan olika

19 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 15 Jeudi, 6. mars :18 13 program/kanaler: För att göra detta, välj nivån på justering och använd sedan knapparna och för att minska eller öka ljudnivån Återgå till fabriksinställningarna I MOTTAGARINSTÄLLNINGAR, välj ÅTERSTÄLL FABRIKSINSTÄLLNINGAR. Denna funktion låter dig återställa fabriksinställningarna på mottagaren. Alla kanaler och parametrar försvinner när du bekräftar att du vill göra detta, däremot försvinner inte dina inspelningar. Tryck på eller för att avbryta.. Om du vill installera om mottagaren, tryck på. När ursprungsinitialiseringen är återställd, kommer mottagarens installeringsskärm att visas. Nu kan du göra om inställningarna på din mottagare (se Första installationen, sida 10)

20 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 16 Jeudi, 6. mars : INFORMATION Informationen i denna meny kan efterfrågas om du kontaktar din leverantör eller annan serviceinstans (för till exempel Underhåll). Här hittar du information om mottagaren, den ingående mjukvaran, storleken på hårddisken, såväl som ett litet program som hjälper dig att diagnostisera antennens signalmottagning. För att öppna mottagarens tekniska information, tryck. När du är i huvudmenyn, välj TEKNISK INFORMATION. 8-1 ANTENNSIGNAL I TEKNISK INFORMATION, välj INFORMATION OM ANTENNSIGNAL. Skriv ett värde i raden för KANAL, tryck sedan på för att få reda på styrka och kvalitet på signalen till denna kanal. Om styrka och kvalitet på mottagnngen inte är tillräcklig, måste du justera antennen för att få en bättre signal. Om du använder en aktiv innomhusantenn (med förstärkare), kan du aktivera den med strömmatning från mottagaren om den behöver 5V (50mA max.). 8-2 MOTTAGARE I TEKNISK INFORMATION, välj PRODUKTDATA. Ger information angående mottagarens programvara. 8-3 HÅRDDISK I TEKNISK INFORMATION, välj HDD INFORMATION. Den inspelningstid som beröknas vara kvar på hårddisken ges som information, eftersom kapaciteten beror på kvaliteten på bild och ljud i programmet som spelas in (kvaliteten på bild och ljud varierar från program till program)

21 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 17 Jeudi, 6. mars : DAGLIG ANVÄNDNING 9-1 VAL AV TV-KANAL Genom att använda knapparna och, eller knapparna 0-9 Tryck på knapparna eller för att ändra kanal eller ange dess nummer på den numeriska knappsatsen på fjärrkontrollen för att komma åt de önskade kanalerna direkt. Det är möjligt att gå tillbaka till den föregående kanalen genom att trycka på knappen Användning av kanallistan Tryck på knappen för att ändra kanallista, välj din kanal och tryck sedan igen för att godkänna Banderoll för kanalinformation Varje gång du valt en ny kanal, visas en informationsbanderoll på skärmen. Visningstiden för banderollen och genomskinlighetsnivån kan ställas in i använderpreferenserna (se sida 12): A B C D E F G H I J K Kanalnummer och namn Programnamn Favoritlista Antal ljudspår och undertexter AC3-ljud (Dolby Digital) Programmets starttid Tid som gått sedan programmet startade Programmets sluttid Aktuell tid Programmets åldersgräns Programmet spelas in Tillgängligheten av och noggranheten på program informationen beror inte på din mottagare utan på dem som tillhandahåller programmen

22 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 18 Jeudi, 6. mars : Detaljerad programinformation Om du vill ha mer information om det nuvarande programmet och det följande programmet, tryck på knappen på din fjärrkontroll. Tryck på för att se information om det följande programmet. L M Tryck igen på eller för att ta bort informationsbanderollen. En övre banderoll visas också om inspelning pågår, och visar: kanalen (kanalerna) spelas in (M) stayusen på programmet du tittar på: live eller ett annat läge (L) 9-2 VAL AV RADIOKANAL Du kan välja en radiokanal om din programleverantör erbjuder denna tjänst. Tryck på knappen för att växla till RADIO-läge. Listan med radiokanaler visas. Du kan även öppna denna lista genom att trycka på, och sedan välja RADIOKANALSLISTA. Välj den radiostation du vill ha och tryck på för att lyssna på den. Tryck på för att lämna radioläget. 9-3 JUSTERA LJUDNIVÅN Volym: Ljudnivån justeras genom att använda knapparna och. Ljudet på AUX-scart uttaget och digitala ljud-ut påverkas inte av dessa funktioner. Tyst läge: Ljudet stängs av om du trycker på knappen igen.. Ljudet återställs om du trycker på samma knapp 9-4 ÄNDRA FAVORITLISTAN Tryck på för att visa skärmbilden. Tryck på knappen för att ändra listan. Du kan skapa och ändra listorna med dina favouritkanaler i menyn FAVORITLISTOR (se sida 13)

23 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 19 Jeudi, 6. mars : TILLFÄLLIGT VAL AV LJUDSPRÅK OCH UNDERTEXTER Alla ändringar sker genast. Emellerid så sparas inte tillfälliga ändringar när du byter kanal Så här använder du banderollen med utökad information Tryck för att visa den utökade informationsbanderollen. Tryck på för att visa banderollen med tillval. Använd knapparna,, eller, välj ljudspråk och textning ur den lista som visas, och tryck sedan på Val av ljudspråk och ljudspår med hjälp av fjärrkontrollen Tryck på knappen för att direkt kunna öppna listan med ljudspår. Välj språk eller typ av ljudspår ur den lista som visas, tryck sedan på Val av språk på textningen med hjälp av fjärrkontrollen Tryck på knappen för att direkt kunna öppna listan med texning. Välj språk på textningen ur den lista som visas, tryck sedan på. 9-6 TEXT-TV Du kan välja bland valmöjligheterna för text-tv om din programleverantör erbjuder denna tjänst. Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att komma åt text-tv läget. Tryck åter på samma knapp om du vill ha textningen på genomskinlig bakgrund. För att komma åt text-tv sidorna, använd de numeriska knapparna eller tryck på knapparna och. 9-7 KNAPP FÖR TV / VIDEO Tryck på knappen på din fjärrkontroll för att växla videosignalen så den skickas direkt till TV:n. Denna funktion är endast möjlig om enheterna är sammankopplade med en scart-kabel. Första tryckningen: TV:n visar de signaler som tas emot på AUX scart-ingången (exempel DVDspelare, etc.). Andra tryckningen: TV-enheten är vald, och visar inga mottagarsignaler. Tredje tryckningen: tillbaka till standardläge; TV:n visar de signaler den tar emot från mottagaren

24 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 20 Jeudi, 6. mars : ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE (BOXER TV-NAVIGATOR)* De elektroniska programguiderna visar programinformation för alla kanalerna. Denna tjänst är beroende på informationen som sänds av operatören. Vi rekommenderar "Boxer TV-Navigator" för mesta möjliga användning av funktionen (*Abonnemang behövs). Tryck på knappen för att komma åt den elektroniska programguiden. Du kan även öppna guiden genom att trycka på, och sedan välja ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE. I standardläge visas den elektroniska guiden i Översiktsläge med Video på aktuell kanal. För att titta i Listläget skall du trycka på knappen. Följande tabell visar de olika visningslägena: Vy av aktuell kanal Översiktsläge Detaljerad information om det valda programmet Vy av aktuell kanal Listläge Detaljerad information om det valda programmet Med Video på aktuell kanal Lista på tillgängliga kanaler Programtablån sorterade kanalvis för den utvalda tiden Detaljerad information om det valda programmet Lista på tillgängliga kanaler Kommande program på den valda kanalen Detaljerad information om det valda programmet Utan Video på aktuell kanal Lista på tillgängliga kanaler Programtablån sorterade kanalvis för den utvalda tiden Lista på tillgängliga kanaler Kommande program på den valda kanalen

25 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 21 Jeudi, 6. mars :18 13 Du kan på detta vis söka den information du vill ha om programmen som sänds av de olika kanalerna. Beroende på kanal, kan denna information ibland sträcka sig 8 dagar framåt. Som hjälp vid navigering genom den elektroniska guiden, visar en gul linje den aktuella tiden i översiktsläget. Följande valmöjligheter finns: För att välja en kanal/program: använd,, eller. Du kan även knappa in kanalnumret direkt med fjärrkontrollen. För att se detaljerad information om ett program (sammanfattning, genre, tillkomstår, regissör, skådespelare, reprisinformation, etc.): välj programmet (visas med färgad markering) och tryck på knappen. För att titta på ett program: välj den önskade kanalen och tryck på. För att titta på nästa/föregående dag: tryck på knapp eller. Så här ökar eller minskar du det tidsomfång som visas (Översiktsläge): tryck på knapp eller. Tryck flera gånger på samma knappar för att flytta dig genom tidsomgången. Så här visar du bara den programkategori som du vill ha: tryck på knapp, använd knapp eller för att välja den programkategori du vill se, och tryck sedan på. Så här visar du bara de kanaler som du vill ha: tryck på knapp eller. Välj kanal ur listan med knapp eller och tryck på för att lägga den till listan. Upprepa detta för att lägga till de kanaler du vill ha till listan. När du är klar med kanalval, tryck på knapp. För att visa/dölja bilden på aktuell kanal, tryck på knappen. När bilden på aktuell kanal är dold, visas fler kanaler i listan. Du kan när som helst gå tillbaka till det aktuellta programmet och kanalinformationen genom att trycka på knapp. Tryck på knapp för att lämna den elektroniska programguiden. Du kan även programmera inspelningar direkt med den elektroniska programguiden (se Inspelning programmerad via programguiden, sida 27). 9-9 BILD I BILD LÄGE (PIP) Medan du ser på ett program, kan du se på ett annat program i ett fönster (PIP Bild i Bild). Tryck på knappen för att visa fönstret. Använd eller eller den numeriska knappsatsen för at välja en kanal. Om du trycker på, kommer du att avsluta PIP-läget och gå till kanalen som visas i fönstret

26 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 22 Jeudi, 6. mars :18 13 Om du åter trycker på knappen, kommer PIP-kanalen att vara kvar i sitt fönster. Du kan även byta huvudkanal medan du behåller samma kanal i PIP-fönstret. Du väljer en annan kanal med knapp eller eller med den numeriska knappsatsen. För att kunna se bättre, kan du flytta PIP-fönstret till en annan plats på skärmen. Välj PIP-fönstret genom att trycka på (blå ram) och tryck sedan på knapp,, eller. Du kan när som helst lämna PIP-läget genom att trycka på knappen. Bild i Bild läget stöds inte under inspelning. Det uppskjutna läget är endast tillgängligt i huvudfönstret. Det valda ljudet är alltid ljudet från huvudfönstret DIREKTSÄNDNING / FÖRDRÖJT LÄGE Mottagaren sparar automatiskt de senaste två timmarna från den kanal som tittas på. Detta fördröjda inspelningsläge gör det möjligt att tillfälligt pausa ett program, växla mellan direktsändning och fördröjt läge, backa tillbaka och se om programmet i fördröjt läge. Tryck,, och för att gå in i detta läge (fördröjt läge). En banderoll med tiden för Fördröjd/Direkt tid visas överst på skärmen Paus / Uppspelning Du kan pausa mitt i ett program utan att missa fortsättningen. Tryck på knappen det aktuella programmet, tryck på knappen.. För att fortsätta med Spola tillbaka Du kan spola tillbaka genom att trycka på knapp. På banderollen ökar fördröjningen Fördröjd/Direkt. Genom att flera gånger trycka på denna knapp, ökar du hastigheten på tillbakaspolningen (upp till 600 gånger normal hastighet). Du kan på så vis spola tillbaka 2 timmar, under förutsättning att du har tittat på aktuellt program i minst 2 timmar

27 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 23 Jeudi, 6. mars : Snabbspolning framåt Du kan spola framåt genom att trycka på knapp. På banderollen minskar fördröjningen Fördröjd/Direkt. Genom att flera gånger trycka på denna knapp, ökar du hastigheten på spolningen framåt (upp till 600 gånger normal hastighet). Fortsätter du med snabbspolningen framåt, når du till slut direktsändningen Stopp Du kan när som helst lämna det Fördröjda läget och gå tillbaka till direktsändningen Tryck på knapp för att göra det

28 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 24 Jeudi, 6. mars : INSPELNING OCH UPPSPELNING Inspelningskapaciteten beror på hårddiskkapaciteten och det valda programmet (en timmes inspelning kräver i genomsnitt 2 GB till 2.5 GB hårddisksutrymme). Det är möjligt att: - spela in ett program medan du ser på att annat, - spela in två program medan du ser på ett av dem. På samma sätt, är det möjligt att: - se på ett program i fördröjt läge medan du spelar in ett annat program, - se på ett inspelat program medan du spelar in ett eller två program OMEDELBAR INSPELNING För att spela in ett direktsänt program, väljer du kanalen och trycker på. På samma vis är det att om du vill spela in ett program du har tittat på en stund (2 timmar max), skall du med hjälp av knapparna,,, söka upp det ställe där du vill börja inspelningen, och börja inspelningen genom att trycka på. Namnet på den kanal du spelar in visas i banderollen längst upp. Du kan sedan ändra kanal utan att inspelningen påverkas. Om du vill begränsa tillgängligheten till din inspelning genom att låsa den, behöver du först trycka på, direkt trycka på, och sedan på knappen. I banderollen för valmöjligheter, skall du trycka på JA för att låsa. Den låsta inspelningen kommer att vara gömd i listan med Inspelningar, för att titta på den krävs att du knappar in tillträdeskoden (se Komma åt den fullständiga listan, sida 30)

29 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 25 Jeudi, 6. mars :18 13 Om du vill avbryta en inspelning, återgå till kanalen som spelas in och tryck på knappen. När knappen trycks ned fler gånger, kan du välja en inspelningstid i 30-minuters steg med en maximal varaktighet på fyra timmar (beroende av programvaruvariant). Du kan stänga av mottagaren. Inspelningen kommer att stoppas automatiskt vid slutet av den inställda tiden. När du spelar i i fördröjt läge kan mottagaren lägga till ett par sekunder med video i början på inspelningen. När du väl har börjat att spela in, kan du inte längre spola tillbaka till inspelningens starttid INSPELNING SOM PROGRAMMERAS VIA MENYN Menyn för Inspelningstimern låter dig programmera dina inspelningar på 2 sätt: - manuell programmering, med de val och den frekvens du önskar; - med automatisk sökning med inspelningsprogrammet, med kategori eller programtitel Manuell programmering Tryck på för att öppna huvudmenyn. Välj INSPELNINGSTIMER och tryck på. Markera en tom rad genom att använda och och tryck. En skärmbild visas i vilken du kan programmera dina inspelningar. - Välj det kanalnummer du vill spela in. - Välj inspelningsfrekvens: - ETT TILLFÄLLE: ett enstaka tillfälle vid den schemalagda tiden. - VECKOVIS: en gång i veckan vid den schemalagda tiden. - DAGLIGEN (MÅN-FRE): vid den schemalagda tiden, varje dag från måndag till fredag och varje vecka. - DAGLIGEN (MÅN-LÖR): vid den schemalagda tiden, varje dag från måndag till lördag och varje vecka. - DAGLIGEN (MÅN-SÖN): vid den schemalagda tiden, varje dag och varje vecka. - Skriv in inspelningens startdatum. - Skriv in inspelningens start- och sluttid. - Om vill begränsa tillgängligheten till denna inspelning, skall du aktivera låsningen (se Inspelningslista, sida 28). Bekräfta programmeringen genom att trycka på. För att modifiera en inspelning, se Hantering av inspelningsprogrammen, sida

30 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 26 Jeudi, 6. mars : Sökning med inspelningsprogrammet (Boxer TV-Navigator krävs) Denna metod låter dig finna ett program med hjälp av kategorin eller titeln. Tryck på för att öppna huvudmenyn. Välj INSPELNINGSTIMERS och tryck på. Tryck på. En skärmbild visas i vilken du kan välja sökvarianter. Välj söktyp (Tema/Genre eller Titel) med knapp eller, tryck sedan på. Välj kategori av program för sökning i Tema/Genre och tryck sedan på. eller Skriv namnet eller del av namnet med fjärrkontrollen för sökning med Namn och tryck sedan på. Sökningen börjar. En skärmbild visas i vilken resultatet av sökningen visas. För varje program som hittas visas information, för att visa mer information, tryck på. Tryck på eller för att spela in det program i listan som önskas och tryck sedan på. Ikonen som visar att inspelningen är programmerad visas. För att modifiera en inspelning, se Hantering av inspelningsprogrammen, sida Hantering av inspelningsprogrammen Information om det valda programmet Sökparametrar Tryck på för att öppna huvudmenyn. Välj INSPELNINGSTIMER och tryck på. Tryck på eller och tryck sedan på för att radera en inspelningsprogrammering. Det går inte att radera när en inspelning pågår. I sådant fall, återgå till kanalen som spelas in och tryck på key

31 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 27 Jeudi, 6. mars :18 13 För att ändra inspelningsprogrammeringen, välj den med knapp eller och tryck på. Om inspelningen är spärrad, skriv in koden och tryck på för att bekräfta. Gör de förändringar du vill göra, och tryck på för att bekräfta de nya inställningarna INSPELNING PROGRAMMERAD VIA PROGRAMGUIDEN Fördelen med att programmera en inspelning med den elektroniska programguideen är att du kan spela in specifika program än bara vissa tidsintervaller på kanalerna. Du kan bara använda denna funktion om TV-kanalen ger ut information om de kommande programmen Inspelningstyper: Timer eller Program Mottagaren kan hantera två programinspelningslägen med den elektroniska programguiden: inspelning en fastställd tid (Timer-läge) eller för en händelse (Program-läge). Timerläge - Om du programmerar en inspelning med den elektroniska programguiden kommer mottagaren ihåg kanalen, datum och den utannonserade start- och sluttiden för programmet som spelas in. - Mottagaren spelar då in den specificerade kanalen vid det förbestämda tillfället. - För att undvika att du råkar ut för födröjning eller framflyttning i sändningstider, kan du specificera säkerhetsmarginaler i dina användarinställningar. Mottagaren kan börja och sluta inspelningen mellan 1 och 15 minuter före och efter den utlovade tiden. Program-läge (beroende på land) - Om du programmerar en inspelning med den elektroniska programguiden kommer mottagaren ihåg information om programmet som TV-kanalen tillhandahåller: Namn, sammanfattning, datum, kanal och tid för sändningen. - När inspelningens början närmar sig (10 minuter innan sändningstiden), övervakar mottagaren kanalen och väntar på signalen som markerar början på programmet. Mottagaren börjar bara spela in när programmet börjar. - Mottagaren slutar med inspelningen när signalen om att programmet är slut skickas ut. Möjligheten med Program-inspelningsläget är landsberoende. Titta genom menyn med Användarinställningar för att veta om detta läge kan användas i ditt land: om möjligheten att välja inspelningstyp inte finns med bland valmöjligheterna, betyder det att detta läge inte är tillgängligt för ditt land. Du kan bara använda inspelningsläget med Timer (se Användarinställningar, sida 12). Du kan anpassa inspelningsläget och säkerhetsmarginalerna i dina Användarinställningar så att de används som standard i Timer-läget (se Användarinställningar, sida 12)

32 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 28 Jeudi, 6. mars : Programmering av en inspelning med programguiden Tryck på knappen för att starta programguiden. Välj kanal och det program du vill spela in (för att veta hur du skall navigera i guden, se Elektronisk programguide (Boxer TV-Navigator)*, sida 20). När du är har valt program, tryck på knapp. Programmet visas med en röd ram runt den. Tryck på för att avbryta programmeringen. Du kan titta genom och ändra inställningarna för inspelningen i menyn för Inspelningstimern (se Inspelning som programmeras via menyn, sida 25) INSPELNINGSLISTA För att komma åt inspelningslistan, tryck på knappen. Du kan även öppna den genom att trycka på, och sedan välja INSPELNINGSLISTA. Din mottagare är utrustad med en hårddisk (identifieras som HDD-V). Du kan skapa mappar för att hålla ordning på dina inspelningar, och övervaka hur mycket diskutrymme som är ledigt. Fönstret till vänster visar de befintliga mapparna och de inspelade programmen. Använd knapparna och för att bläddra genom sidorna i listan med mappar och inspelningar. Använd knapparna eller för att välja en mapp eller en inspelning. Tryck på knappen för att öppna den valda mappen och för att se de inspelningar den innehåller. Tryck på för att spela upp den valda inspelningen. I läget för läsning är det möjligt att göra följande saker: - använd,, och för att flytta runt i det inspelade programmet. - tryck på för att sluta och gå tillbaka till inspelningslistan. Tryck på knapp för att lämna inspelningslistan och lämna denna meny

33 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 29 Jeudi, 6. mars : HANTERA INSPELNINGSLISTAN De färgade knapparna möjligheter: låter dig hantera inspelningslistan, och ger dig följande : öppna menyn "Välj åtgärd". : välj den markerade inspelningen. : visa hela eller den begränsade inspelningslistan. : sortera inspelningarna i datum- eller namnordning Att välja inspelade program Du kan arbeta med flera inspelningar samtidigt. Om du tänker hantera flera filer samtidigt, är det bäst att du väljer dem först. Att välja flera inspelningar Att välja flera inspelningar som inte är i följd: - Gå till den önskade inspelningen. - Tryck på knapp, ikonen visas till vänster om inspelningen. - Fortsätt på samma sätt för de övriga inspelningarna du vill välja. - Tryck på för att öppna fönstret för hantering av inspelningar. Att välja flera inspelningar som är i följd: - Gå till den önskade inspelningen. - Håll knappen intryckt tills dess att ikonen visas till vänster om inspelningen. - Gå till den sista av de önskade inspelningarna. - Tryck på knapp, ikonen visas till vänster om de valda inspelningarna. - Tryck på för att öppna fönstret för hantering av inspelningar. Mappar väljs på samma sätt som man väljer inspelningar

34 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 30 Jeudi, 6. mars : Komma åt den fullständiga listan För att visa den fullständiga listan med inspelningar och därmed även de som är spärrade, tryck på. Du kommer att ombedas att lämna koden som öppnar de spärrade inspelningarna. Skriv in mottagarens tillträdeskod och tryck sedan på (åtkomstkod), sida 13). (för at ändra koden, se Ändra mottagarkod Spärrade inspelningar indikeras av en nyckelsymbol. Tryck på för att återgå till den spärrade listan Sortering av inspelningar Du kan sortera dina inspelningar efter datum eller namn med knappen Så här skapar du en ny mapp Du kan skapa nya mappar för att organisera dina inspelningar. Välj en mapp och tryck på knappen. Välj "Flytta/Ny mapp" och tryck på. Tryck på knappen "Ny mapp". Tryck på knapp för att radera det namn som visas, skriv sedan in det nya namnet med knapparna på den numeriska knappsatsen på fjärrkontrollen Till exempel: tryck på knapp 2 för ett "a", tryck på snabbt två gånger på knapp 2 för att få ett "b", och så vidare. Använd bara alfanumeriska tecken (siffror och bokstäver) när du namnger mappar. Använd inga specialtecken. Godkända tecken är ".", "_" och "-". Tryck på för att bekräfta att du skapar en ny mapp Radering av inspelning Välj den inspelning eller mapp som du vill radera eller välj flera inspelningar och mappar (se Att välja flera inspelningar, sida 29). Tryck på knappen. Välj "Radera" och tryck på. Ett varningsmeddelande visas. Tryck på för att bekräfta raderingen. Det går inte att radera en hel lista när en inspelning pågår

35 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 31 Jeudi, 6. mars : Flytta inspelningar Välj den inspelning eller mapp som du vill flytta eller välj flera inspelningar och mappar (se Att välja flera inspelningar, sida 29). Tryck på knappen. Välj "Flytta/Ny mapp" och tryck på. Välj önskad målmapp med knapparna och och tryck på knapp. När flyttningen är klar hittar du dina inspelningar på det nya stället Byta namn på en inspelning Välj den inspelning eller mapp som du vill byta namn på och tryck på. Välj "Byt namn" och tryck på. Tryck på knapp för att radera det namn som visas, skriv sedan in det nya namnet med knapparna på den numeriska knappsatsen på fjärrkontrollen Till exempel: tryck på knapp 2 för ett "a", tryck på snabbt två gånger på knapp 2 för att få ett "b", och så vidare. Använd bara alfanumeriska tecken (siffror och bokstäver) när du namnger filer. Använd inga specialtecken. Godkända tecken är ".", "_" och "-". Tryck på för att bekräfta Sammanfoga inspelningar För att foga samman två inspelningar, gå till den första inspelningen och tryck på. Gå sedan till den andra inspelningen och tryck på. Till vänster om de valda inspelningarna visas ikonen. Tryck på, välj "Sammanfoga 2 inspelninger" och tryck på knappen. En bekräftande skärm visas, med titlarna på de två inspelningarna. För att bekräfta inspelningarna, välj "JA" med eller, tryck sedan på knappen. Den sammanfogade inspelningen kommer att har samma namn som den andra inspelningen

36 LU A DVR6200T_6400T_SW v0.7.7.book Page 32 Jeudi, 6. mars : Export av en inspelning till ett externt lagringsmedia (beroende av modell) Observera: Sådan kopiering är laglig bara om det sker för strängt privat användning. Storleken på den fil som du exporterar kan bara vara 4 Gb på ett lagringsmedia formatterat med FAT32. Dela din fil i två delar om storleken överskrider 4 Gb (se Ta bort en del av en inspelning, sida 33). Titta i USB-anslutning (DVR6400T-serien) i avsnitt Specifikationer, sida 45 om du vill veta vilka enheter som passar. Anslut din externa lagringsenhet till mottagarens USB-uttag. Se till att du ansluter kontakten på rätt sätt och inte trycker in den i USB-uttaget. Välj den fil du vill överföra och tryck sedan på. Välj "Överföring av Video" och tryck på. Välj målmapp på den externa lagringsenheten med knapparna och, tryck sedan på knappen för att bekräfta överföringen. Om det inte finns tillräckligt med plats på den externa lagringsenheten, visas felmeddelandet "Skivan full" och inget kopieras till enheten Import av en inspelning från ett externt lagringsmedia (beroende av modell) Bara de inspelningar som tidigare har överförts från mottagaren kan importeras. Titta i USB-anslutning (DVR6400T-serien) i avsnitt Specifikationer, sida 45 om du vill veta vilka lagringsenheter som passar. Anslut din externa lagringsenhet till mottagarens USB-uttag. Se till att du ansluter kontakten på rätt sätt och inte trycker in den i USB-uttaget. Om du behöver, kan du trycka på knappen för att gå till listan med inspelningar. Tryck på knappen, välj "Videoimport" och tryck på. Välj den inspelning du vill importera med knapparna och, tryck sedan på knappen för att bekräfta importen. Som standard importeras inspelningar till hårddiskens rotmapp. På så vis hittar du dem direkt i HDD-V

LU 253129627A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 1 Jeudi, 11. septembre 2008 4:32 16

LU 253129627A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 1 Jeudi, 11. septembre 2008 4:32 16 LU 253129627A DTR94000TA_HDv0-2-0_SW.book Page 1 Jeudi, 11. septembre 2008 4:32 16 MARKBUNDEN INSPELNINGSBAR DIGITAL-TV MOTTAGARE MED HÅRDDISK OCH DUBBLA MOTTAGARE DTR 94000TA HD Mjukvara version 0.2.0

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Din manual SAGEM DTR 94160TA HD http://sv.yourpdfguides.com/dref/1202712

Din manual SAGEM DTR 94160TA HD http://sv.yourpdfguides.com/dref/1202712 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAGEM DTR 94160TA HD. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn

HD-digitalbox För TV via antenn Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk För TV via antenn Draft 1.2-21/10/10 LU 253374178-A DT90-RT90 HD_Boxer_SWE.book Page 1 Jeudi, 21. octobre 2010 1:27 13 DT90 HD Boxer HD-digitalbox För TV via antenn RT90 HD Boxer Inspelningsbar HD-digitalbox med hårddisk

Läs mer

Kabel mottagare C 1201 CX

Kabel mottagare C 1201 CX BRUKSANVISNING SVENSK Kabel mottagare C 1201 CX INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fjärrkontrollens funktioner... sida 3 2. Betjäning av knappar på mottagarens front... sida 4 3. Installation... sida 5 4. Anslutning

Läs mer

LU 253183506A_ITD84HD_SWE.book Page 1 Mardi, 2. décembre 2008 10:38 10 DIGITAL-TV MOTTAGARE ITD84 HD BRUKSANVISNING SVENSKA 253183506A-SWE

LU 253183506A_ITD84HD_SWE.book Page 1 Mardi, 2. décembre 2008 10:38 10 DIGITAL-TV MOTTAGARE ITD84 HD BRUKSANVISNING SVENSKA 253183506A-SWE LU 253183506A_ITD84HD_SWE.book Page 1 Mardi, 2. décembre 2008 10:38 10 DIGITAL-TV MOTTAGARE ITD84 HD BRUKSANVISNING SVENSKA 253183506A-SWE LU 253183506A_ITD84HD_SWE.book Page 2 Mardi, 2. décembre 2008

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23

SMARTBOX. Användarmanual 14.10.23 1 SMARTBOX Användarmanual 14.10.23 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren.

Maximum T 541 VA. Bruksanvisning. Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Maximum T-541 VA Bruksanvisning Viktigt! Läs den här bruksanvisningen innan du ansluter Maximum-mottagaren. Mottagaren kan bara anslutas till en tv-mottagare. 1. Säkerhetsanvisningar... 4 Kom väl igång

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Välkommen 3 Snabbguide 4 Installera Telia Digital-tv 4 Fjärrkontrollen och dess knappar 5 Huvudmenyn 7 Information på sidorna 7 Miniguiden 8 Tv-guiden 9 Text-tv 11 Video 12

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16

SMARTBOX. Användarmanual 14.12.16 1 SMARTBOX Användarmanual 14.12.16 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLL... 3 PRODUKT... 4 KOM IGÅNG... 5 KANALSÖKNING... 6 ANVÄNDNING... 7 TV-GUIDE... 8 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

CRC-1400 Bruksanvisning

CRC-1400 Bruksanvisning CRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital kabelmottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual

Tv när du vill TA92 849 16-02. användarmanual Tv när du vill TA92 849 16-02 användarmanual SIFFERKNAPPAR Används för val av kanal eller för att skriva text i sökfunktionen. Om fler av dina tilltänkta bokstäver finns på samma knapp väntar du bara någon

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare. Bruksanvisning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo Mottagare 305013 Bruksanvisning Tack för att du valt TRIAX ST-HD527 CI digital mark / satellit mottagare. För att få bästa utbyte av din nya digital mottagare bör du noggrant

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Användarmanual 060729

Användarmanual 060729 Användarmanual 060729 Innehåll 1 Välkommen till FastTV 2 2 Vad är FastTV? 2 3 Login 2 4 Mediaportalens menyer 3 5 TV 3 6 TV-Guide 4 7 Bio 4 8 Internet 5 9 E-post 5 10 Mina sidor 5 11 Från FastTV 6 12 Om

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06

SMARTBOX. Användarmanual 15.07.06 1 SMARTBOX Användarmanual 15.07.06 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 7 ANVÄNDNING... 8 TV-GUIDE... 9 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan du

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

USER MANUAL MOTTAGARE FÖR DIGITAL-TV BOXER TV : ITD 68 SW / ITD 71 SW / ITD 72 SW / TD 73 SW / ITD 74 SW / ITD 75 SW

USER MANUAL MOTTAGARE FÖR DIGITAL-TV BOXER TV : ITD 68 SW / ITD 71 SW / ITD 72 SW / TD 73 SW / ITD 74 SW / ITD 75 SW MOTTAGARE FÖR DIGITAL-TV BOXER TV : ITD 68 SW / ITD 71 SW / ITD 72 SW / TD 73 SW / ITD 74 SW / ITD 75 SW FREE TO AIR : ITD 48 SW / ITD 51 SW / ITD 52 SW / ITD 53 SW / ITD 54 SW / ITD 55 SW USER MANUAL

Läs mer

Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4

Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4 HD PVR 102-CT Användarmanual Inspelningsbar HD-box MPEG2/MPEG4 Snabbinstallation Förpackningens innehåll Kontrollera att du har fått alla delar innan du installerar HD-boxen. Kartongen ska innehålla följande:

Läs mer

Guide DILOG DT550DVR

Guide DILOG DT550DVR Guide DILOG DT550DVR EPG (Elektronisk Program Guide) är en inbyggd TV-tablå där du enkelt kan se vilka program som sänds, när de sänds och på vilken kanal. Boxer Navigator förenklar Ert DVR användande

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28

SMARTBOX. Användarmanual 15.10.28 1 SMARTBOX Användarmanual 15.10.28 INNEHÅLL. FJÄRRKONTROLLER... 3 PRODUKT... 5 KOM IGÅNG... 6 KANALSÖKNING... 8 ANVÄNDNING... 10 TV-GUIDE... 11 HEJ OCH GRATTIS TILL DIN SMARTBOX! I den här manualen kan

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

WATSON-BOX BRUKSANVISNING

WATSON-BOX BRUKSANVISNING WATSON-BOX BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis när det

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen. fjärrkontroll Växla mellan: L = Bildskärm vänster bak F = Bildskärm fram R = Bildskärm höger bak Växla till navigation* A Växla till radio Växla till media Växla till Bluetooth handsfree* A Stega/spola

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper... 8 9

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna

Innehåll. Använda fjärrkontrollen Beo4, 4. Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Beo4 Handledning Innehåll 3 Använda fjärrkontrollen Beo4, 4 Närmare information om knapparna på Beo4, 6 Grundläggande och avancerad användning av Beo4-knapparna Anpassa Beo4, 9 Ställa in Beo4 Lägga till

Läs mer

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024

Din manual PHILIPS 21PT5305 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1011024 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS 21PT5305. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD

Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Frågor och svar angående Dilog DC-660HD Hur skall programkortet vändas/ monteras? Programkortet skall monteras i kortplatsen på apparatens högra sida. Chipet på programkortet skall vara vänt nedåt och

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com

Innehåll SVENSKA. Lösa problem...43 Specifikationer...45 Villkor i slutanvändarens licensavtal... 46. www.strongsat.com Innehåll Säkerhetsföreskrifter............... 2 Välkommen till digital satellit-tv!...... 3 Uppdateringar av din mottagare....... 3 Sätta i batterierna i fjärrkontrollen...... 3 Fjärrkontrollen....................

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver?

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41

70G 书纸 105*148mm. Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 70G 书纸 105*148mm Digital-box, bruksanvisning DVBT-41 1 1. MUTE: (TYST) Avaktivera ljudet på/av. 2. : Växla till föregående markerad kanal 3. TV-LÄGE: Växla mellan PAL/NTSC färgkodning. 4. INFO: Visar den

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

Bruksanvisning Smartbox C-230

Bruksanvisning Smartbox C-230 Bruksanvisning Smartbox C-230 Smartbox C-230 är en produkt ifrån Emitor AB Förord Smartbox C-230 är en mottagare med dubbla mottagare för digitala kabel TVkanaler. Emitor AB friskriver sig från allt ansvar

Läs mer

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning

IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil. iptv. bruksanvisning IPTV på: Läsplatta Smart-tv Mobil iptv bruksanvisning innehåll 4. Enkelt att komma igång 5. Börja använda boxen 6. Logga in 7. Inställningar för bild och ljud 8. Tjänster och egenskaper 10. Live tv 11.

Läs mer

TRC-1400 Bruksanvisning

TRC-1400 Bruksanvisning TRC-1400 Bruksanvisning Högupplöst (HD) Digital Terrestisk Mottagare CONAX * Komplett manuell: www.topfield.fi * PIN-kod är från början inställt på 0000. Säkerhetsanvisningar Läs noga igenom följande säkerhetsföreskrifter.

Läs mer

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film

Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Tv Användarhandbok Telia Digital-tv Allt du behöver veta för att se på tv och hyra film Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband. Och

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod

Klicka dig fram till den information du söker. Mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Resett av mottagarens Pin-kod Nokia 220 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-13 Favoritlistor Sid 14 Resett av mottagarens Pin-kod Nokias

Läs mer

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE

Bruksanvisning OBS RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA INTE ENG_3305-00401 llmän säkerhet Varning Läs hela bruksanvisningen noggrant och spara den så att du kan se efter i den senare. Företaget kommer inte att ta något ansvar för olyckor eller skador som blir resultatet

Läs mer

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv

Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv 2011 Serverado Bredbands TV För dig som vill välja själv Användarmanual för Serverados Bredbands TV tjänst Användarmanual v0.9 Serverado 2011 03 27 2 IPTV från Serverado INNEHÅLL Om TV tjänstens portal...

Läs mer

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Tv när du vill Användarmanual - Arris 2853

Tv när du vill Användarmanual - Arris 2853 Tv när du vill Användarmanual - Arris 2853 Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Huvudmeny... 5 2.1 Film... 5 2.2 Play... 5 2.3 Tv-guide... 6 2.4 Sök... 6 2.5 Mina sidor... 6 2.6 Inställningar... 6 2.7 OM...

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information, Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet.

SVENSK MANUAL DOCKNING MED. För mer information,  Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. SVENSK MANUAL MED DOCKNING Läs igenom följande instruktioner innan du använder din enhet. Tillverkare av denna enhet följer en princip om ständig förbättring och har inget ansvar för ändringar som görs

Läs mer

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand

så funkar det. InsPeLnInGsBar Hd-BOX Med On demand så funkar det. INSPELNINGSBAR HD-BOX MED ON DEMAND I den här foldern hittar du allt du behöver veta om din inspelningsbara HD-box med On Demand. Boxen kan spela in upp till fyra program samtidigt som du

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator

Bruksanvisning. IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Bruksanvisning IPTV IPTV på Läsplatta Mobil Smart-tv Dator Innehållsförteckning Lätt att komma igång...4 Börja använda boxen...5 Logga in...6 Inställningar (bild och ljud)...7 Tjänster och egenskaper...

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

BeoVision 1. Handbok

BeoVision 1. Handbok BeoVision 1 Handbok Handbokens innehåll 3 Nedan följer ett index över innehållet i Referensboken med sidhänvisningar. Så här installerar du BeoVision 1, 4 Ansluta TV-kablarna, 5 Ansluta en videobandspelare,

Läs mer

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok

Telia Digital-tv. Använd tjänsterna i din tv. Handbok Telia Digital-tv Använd tjänsterna i din tv Handbok Välkommen till Telia Digital-tv Med Telia Digital-tv får du suverän bild- och ljudkvalitet direkt via bredband. Och självklart kan du surfa samtidigt

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Tv när du vill användarmanual. Tv när du vill. användarmanual

Tv när du vill användarmanual. Tv när du vill. användarmanual Tv när du vill användarmanual Innehåll 1. Huvudmenyn s. 3 2. TV-Guide s. 3 3. Miniguide s. 4 4. Starta om program som redan börjat s. 4 5. Playtjänster s. 4 6. Pausa och spola i direktsänd tv s. 4 7. Påminnelse

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer