Företagsbitarna i ämnesstudier för elever i årskurs 7-9 och gymnasiet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsbitarna i ämnesstudier för elever i årskurs 7-9 och gymnasiet"

Transkript

1 Företagsbitarna i ämnesstudier för elever i årskurs 7-9 och gymnasiet Innehåll 1. Var finns en plats för business? Samhällslära och historia integrering: modersmål, psykologi, matematik Arbetsgivaren och arbetstagaren i samma båt - Det lönar sig att göra ett skriftligt arbetsavtal Utveckling av affärsidén En freelancer fungerar som en företagare Företagaren och företaget som skattebetalare 1) 2. Företagsamhet som karriärval Elevhandledning integrering: samhällslära, psykologi Karriär som företagare som alternativ Få ut all nytta av ett företagsbesök 3. Värderingar skapar grunden Filosofi, religion, psykologi Egna värderingar, företagets värderingar Visionen tar sikte på framtiden 4. Företaget kommunicerar Modersmål integrering: psykologi, färdighetsämnen, elevhandledning Arbete till buds - hur gör jag en arbetsansökan Företaget kommunicerar - Namnet och en slogan sammanfattar affärsidén - Vad då för image? - Uppbyggande av ett bränd - Hemsidan är ett skyltfönster - Reklam påverkar 5. Egna pengar, företagets pengar Matematiska ämnen integrering: samhällslära Vad består lönepåsen av? Priset på en produkt är summan av många faktorer Budgeten förklarar verksamheten i siffror Företagsbitarna i ämnesstudier hittas på internet på adressen /kasvuyrittajyyteen/ayp

2 Företagsbitarna i ämnesstudier för elever i årskurs 7-9 och gymnasiet 6. Kultur och internationalism Språk integrering: elevhandledning, psykologi, samhällslära Kulturkännedom är internationalism: den internationella etiketten inom företagsverksamhet Vad berättar en CV om mig? 7. Globalt miljöansvar Biologi, geografi integrering: matematiska ämnen, filosofi Risker som miljön innebär för företagsverksamhet Risker som företagsverksamheten innebär för miljön 8. Jobba och må bra Hälsokunskap och gymnastik integrering: religion, filosofi Atmosfären på arbetsplatsen är allas sak: hur ser en god arbetskamrat ut? Spelregler på arbetsplatsen 9. Produkter av de händiga, kreativ företagsamhet Färdighetsämnen integration: studiehandledning, gymnastik, modersmål, matematik, bildkonst Företagsamheten inom de kreativa branscherna växer Vi grundar ett café 10. Mitt företag, affärsverksamhetsplanen Arbetsbok för planering av det egna företaget 11. Företagsamhet som temadag Hur ordnar jag en temadag med företagsamhetstema? 12. Material och anteckningar Litteratur Länkar Eget material Företagsbitarna i ämnesstudier hittas på internet på adressen /kasvuyrittajyyteen/ayp

3 Del 1/1 Samhällslära historia integrering: modersmål, psykologi, matematik Var finns en plats för business? Arbetsgivaren och arbetstagaren i samma båt Ville Lehtinen har just gått ut grundskolan. Efter nian börjar han i gymnasiet. Villes dröm är att få ett yrke som fotograf eller åtminstone något som har med det att göra. Med tanke på sommarjobb hade han en verklig tur eftersom den lokala reklambyrån Delfiini anställde honom som sommarvikarie. Teamet på sex personer får en ivrig sommarjobbare i Ville som har som får varierande uppgifter: han hjälper till som cykelbud och får också hjälpa med att behandla bilder. Ville fick av en slump veta om jobbet genom att surfa på företagets hemsidor. Reklambyrå Delfiini hade redan i januari en annons på sina hemsidor om jobbet som sommarvikarie. Ville skrev genast en kort ansökan som han skickade som e-post till företaget. I annonsen fanns också ett telefonnummer på vilket man kunde få mera information. Ville ringde ännu följande dag för att höra sig för om hans ansökan hade kommit fram. Till sin glädje blev han snart kallad till intervju. Med sig till intervjun tog Ville en kopia på sitt senaste betyg och ett arbetsintyg som han fått föregående sommar efter att ha jobbat två veckor i en trädgård. Han tog också med sig sin dator eftersom han hade sammanställt ett bildkollage på tio bilder som han knäppt. Allt gick perfekt under intervjun. Då han lämnade reklambyrån var han ännu ivrigare angående jobbet. Han hoppades att allt skulle klaffa. Då två veckor gått fick han ett glädjande meddelande i sitt mejl. Ville hade valts bland 45 sökande. Nu hade han jobb i sex veckor, sex timmar om dagen. Detta passade utmärkt i Villes sommarplaner. Jobbet skulle börja genast första vardagen i juni, men företagets verkställande direktör kallade in Ville redan i slutet av maj för att göra upp ett arbetsavtal. Det lönar sig att ingå ett skriftligt arbetsavtal. Ett arbetsförhållande ingås av två parter. Arbetstagaren får jobbet och lön som betalas för det och arbetsgivaren får en anställd för att utföra de uppgifter man reserverat för honom eller henne. Bägge parter har både rättigheter och skyldigheter i ett arbetsförhållande. Med ett arbetsavtal kommer arbetsgivaren och arbetstagaren överens om anställningsvillkoren så som arbetstiden och lönen. Arbetsförhållandet inleds då arbetstagaren börjar jobba. Oftast ingår arbetsgivaren och arbetstagaren ett arbetsavtal i god tid innan jobbet börjar. Arbetsavtalet kan göras muntligt, skriftligt eller elektroniskt, men det är att rekommendera att arbetsavtalet alltid görs skriftligt eftersom alla uppgifter som hör till jobbet då klart och tydligt finns på papper. Fast ett muntligt avtal är bindande kan dess innehåll bli oklart. På reklambyrå Delfiini träffar Ville företagets verkställande direktör Lasse Nyman som först presenterar Ville för teamet på kontoret. Ville har också en möjlighet att ännu en gång fråga vilka hans arbetsuppgifter kommer att vara. Arbetsavtalet är ett dokument i vilket arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om anställningsvillkoren så som arbetstiden och lönen. Arbetsavtalet i Delfiini ingås skriftligt. Man har redan färdigt skrivit ett arbetsavtal för Ville. Det gås igenom punkt för punkt. Lasse uppmanar ännu Ville att noggrant läsa igenom papperet och fråga om det är något han inte förstår. Då Ville satt sig in i dokumentet skriver båda under det. Arbetsavtalet kan göras upp så att det gäller tills vidare eller över en viss tid. Det måste alltid finnas en giltig orsak att ingå ett tidsbundet arbetsförhållande. Sommarjobb är en sådan orsak. Ett tidsbundet arbetsförhållande binder båda parterna och ett visstidsförhållande avslutas utan särskild uppsägning då tiden för avtalet löper ut. Villes arbetsavtal gäller för tiden

4 Del 1/2 Dessa saker antecknas i arbetsavtalet: Arbetstagarens namn och kontaktuppgifter Arbetsgivarens namn och kontaktuppgifter Uppgifter om var arbetet utförs (det kan förutsättas att arbetet utförs på flera ställen) Arbetsavtalets giltighetstid (tills vidare eller tidsbundet) Prövotid Då man ingår ett arbetsavtal kan man komma överens om en prövotid i början av anställningsförhållandet. Under prövotiden har både arbetstagaren och arbetsgivaren rätt att avsluta anställningsförhållandet utan uppsägningstid eller uppsägningsgrund. Prövotiden är högst fyra månader. Huvudsakliga arbetsuppgifter Uppgifterna som räknas upp är sådana som arbetstagaren är skyldig att utföra. I allmänhet räknar man upp de huvudsakliga arbetsuppgifterna i arbetsavtalet och nämner också övriga uppgifter som arbetsgivaren ålägger. Arbetstid I arbetsavtalet definieras t.ex. hur många timmar per dag och vecka arbetstagaren jobbar. En lunchpaus på minst en halv timme räknas inte med i arbetstiden. Arbetstiden kan också definieras som genomsnittlig. Då utjämnas den överenskomna veckoarbetstimmen under en utjämningsperiod. I praktiken innebär det här att man under en viss vecka jobbar lite längre dagar och de övertimmar som arbetstagaren samlat på sig kan tas ut i ledig tid t.ex. följande vecka. Avlöning Lönen kan vara månadslön eller timlön. Olika tillägg kan också ingå i lönen. Sådana tillägg är t.ex. tillägg för skiftesarbete eller ackord. Dessa omnämns i allmänhet skilt. I arbetsavtalet uppges också tidpunkten för utbetalande av lön. I arbetsavtalet finns skilda omnämnanden om lön för sjukdomstid, uppsägningstid och semester. Enligt arbetsavtalslagen betalar arbetsgivaren lön för dagen då arbetstagaren insjuknat och nio därpå följande vardagar. Ifall sjukdomstiden blir längre får arbetstagaren ersättning av FPA. Ifall arbetsoförmågan börjat under den första anställningsmånaden betalar man enligt lag halva lönen för sjukdomstiden. Arbetsgivaren har rätt att inkräva ett läkarintyg för de dagar som berättigar till sjukledigt. I enlighet med semesterlagen tjänar varje anställd in semester under anställningsförhållandet. I huvudsak tjänar man in två dagar för varje kalendermånad i enlighet med hur långt anställningsförhållandet är. Man tjänar in semesterdagar också för tiden av ett sommarjobb. En modell för ett skriftligt arbetsavtal, en blankettbotten och instruktioner finns på den offentliga förvaltningens gemensamma nättjänst En arbetsavtalsblankett som kan fyllas i finns på adressen: stm_6_02/index.html

5 Del 1/3 Fortsätt berättelsen Villes första arbetsdag - hur börjar drömjobbet löpa? Testa dina kunskaper, kryssa för det alternativ du tycker är rätt: Det rekommenderas att arbetsavtalet ingås muntligt skriftligt Arbetsgivaren måste ha goda grunder för att ingå ett tidsbundet arbetsavtal. Ja Nej Under prövotiden kan arbetstagaren upphäva anställningsförhållandet utan speciell orsak. Ja Nej

6 Del 1/4 Samhällslära Historia Integrering: modersmål, psykologi, matematik Var finns en plats för business? En frilansare fungerar som en företagare Då beslutet att välja företagarkarriären mognat är det dags att fundera hur man ska driva affärsverksamheten. Hur man fortsätter beror på affärsidén och vilka mål man har. Genom att bli frilansare, en självständig yrkesutövare, kan man ta det första steget mot företagande utan stora risker. En frilansare kan fungera precis som en företagare, men officiellt är han eller hon inte företagare.ä. Frilansare är en självständig yrkesutövare som jobbar för flera arbetsgivare utan att vara fast anställd. En frilansare skaffar sina egna kunder, ansvarar för sitt eget arbete och prissätter sitt arbete själv. Företagande är självständig kommersiell verksamhet i vilket man på egen risk säljer produkter eller tjänster mot ersättning. Företagare ansvarar själva för sina kostnader, sitt socialskydd och lönsamheten i affärsverksamheten. Företagaren bär ansvaret för den näringsverksamhet som anmälts till förskottsuppbördsregistret. Ett registrerat företag har ett FOnummer. Frilansare är självständiga yrkesutövare I de kreativa branscherna är det första steget på företagarstigen för många yrkesutövare så som journalister, grafiker, WEB-planerare, fotografer eller tecknare att bli frilansare. Att vara frilansare betyder att man är en självständig yrkesutövare som jobbar för flera arbetsgivare. Frilansaren jobbar som en företagare och kan jämföras med en företagare eftersom en frilansare jobbar på eget initiativ, skaffar själv sina kunder och ansvarar för sitt eget arbete. Officiellt är frilansverksamhet inte affärsverksamhet utan så kallat självständigt inkomstförvärvande. Självständigt och ansvarsfullt En frilansares jobb är självständigt men kräver eget initiativ och en ansvarsfull inställning. I praktiken skiljer sig frilansarbete från att vara anställd på så sätt att frilansaren ansvarar för allt som har med arbetet att göra medan arbetsgivaren erbjuder omständigheterna för en löntagare. En frilansare svarar själv för sina kostnader, skaffar själv sina arbetsutrymmen och arbetsredskap så som en dator och datorprogram och sköter om lagstadgade pensionsavgifter. Frilansaren prissätter och fakturerar också sitt arbete själv. Med sina kunder ingår frilansaren ett uppdragskontrakt. En frilansare beskattas via ett personligt skattekort precis som en löntagare. Det så kallade frilans-skattekortet skiljer sig dock från ett vanligt skattekort för en löntagare eftersom kortet t.ex. har bara en förskottsinnehållningsprocent enligt vilken inkomstskatten för all förvärvsinkomst förskottsinnehålls. Innehållningsprocenten beror på hur stora inkomsterna är. En frilansare som söker ett skattekort uppskattar hur stora bruttoinkomsterna kommer att bli dvs. hur mycket han eller hon tror sig förtjäna. Dessutom uppskattar frilansaren storleken på kostnader som berättigar till avdrag i beskattningen. T.ex. hyran för arbetsutrymmen och egna pensionsavgifter är avdragbara i beskattningen. I ett anställningsförhållande betalar arbetsgivaren lön till arbetstagaren på en överenskommen löneutbetalningsdag. En frilansare skickar en faktura över sitt arbete. Den som beställt arbetet betalar fakturan. Från arvodet innehåller beställaren skatt i enlighet med frilans-skattekortet. Ifall en frilansare inte har tillräckligt med arbete för sin utkomst har han eller hon rätt till arbetslöshetsersättning för deltidsarbetslöshet.

7 Del 1/5 Det arbete som en frilansare utför kan också vara belagt med mervärdesskatt. Frilansaren måste då fakturera mervärdesskatten och redovisar den till staten, precis som företag gör. Då man t.ex. skriver en tidningsartikel där det uppstår upphovsrätt beläggs den inte med mervärdesskatt, men om man t.ex. ombryter en hel tidning eller säljer fotografier till tidningen beläggs tjänsterna med mervärdesskatt. Frilansaren kan registrera sig som mervärdesskatteskyldig genom att fylla i en blankett som man får hos skattemyndigheterna. Vid behov är det lätt att registrera sig som mervärdesskatteskyldig och det finns klara direktiv för hur mervärdesskatten ska betalas. Då man fungerar som frilansare får man en bra känning för hur det är att verka som företagare. Ofta tar frilansare också nästa steg och grundar ett eget företag. Källor, tilläggsuppgifter: 1. Känner du någon som fungerar som frilansare? I vilka branscher fungerar de? 2. För en hurudan person tycker du frilansjobb passar? 3. Hurudana fördelar/nackdelar finns det med frilansarbete jämfört med att vara traditionell löntagare? 4. Vilka fördelar/ nackdelar finns det med frilansarbete jämfört med att grunda ett eget företag?

8 Del 1/6 Samhällslära Historia Integrering: modersmål, psykologi, matematik Var finns en plats för business? Utvecklande av affärsidén Vad är ett framgångsrikt företag gjort av? En kunnig företagare, en bra affärsidé, en klar verksamhetsidé. Då man lägger till en rejäl dos företagarvilja och mod, kreativitet och uthållighet har man fått ihop de första ingredienserna för ett företag. Många nya företag får sin början i företagarens egen idé, insikt, iakttagelse eller dröm. Ibland mognar företagsidén länge och ibland kan t.o.m. slumpen skuffa igång företagsidén. Det kan saknas ett café på orten eller så är det omöjligt att köpa skor där. En annan gör en uppfinning eller utvecklar en ny teknologi, tillverkningsmetod eller ett nytt sätt att sälja. Företagsidén kan också uppstå genom företagarens eget kunnande eller hans eller hennes hobby. Idén kräver utvecklande för att mogna till en fungerande affärsidé som utgör startskottet på att grunda ett eget företag. Affärsidén utgör grunden för företaget. På denna grund bygger man hela företagets verksamhet. En företagsidé är som ett frö som företagaren odlar upp till en affärsidé. Företagarens kunnande behövs som växtkraft. Affärsidé Affärsidén berättar vilken produkt eller tjänst företaget producerar, vilka som är företagets kunder och vilket behöv produkten eller tjänsten tillfredsställer. På basen av affärsidén gör man upp en affärsverksamhetsplan. Vad har du för kunnande eller hobbyn som du kunde utnyttja för att grunda ett företag Med vad kunde du skapa dig själv ett sommarjobb och förtjäna pengar? Skapa dig själv en arbetsplats från tomma intet. Det lönar sig att skilja sig från mängde Vem som helst kan komma på en fin idé, men man kan inte ta en idé och bara hålla den föör sig själv. Eftersom man inte kan få ensamrätt på en idé måste man försäkra sig över att det egna företaget skiljer sig från konkurrenterna. Det är svårt att kritiskt bedöma sin egen idé. Det lönar sig att fråga experter om råd då man vill utvärdera sin företagsidé. T.ex. kommunernas företagsrådgivare kan hjälpa till med att utvärderingen. Vilka egenskaper skulle du vilja att du själv eller ditt företag skulle utmärkas till din/sin fördel med?

9 Del 1/7 Pröva i praktiken Ensam eller i grupp Lista tre företagsidéer som du tycker är bra n hitta på t.ex. sådana företag som behövs på din hemort men som inte verkar på orten eller som det behövs mera av n du kan också hitta på sådana företag som söker sina kunder utanför din hemort, t.ex. i landskapet eller i hela Finland. Ifall ni kommer på massor av idéer kan ni i gruppen rösta vilka tre idéer som ska tas med. En kort presentation eller en teckning passar också. 1. Vilket företag? Tuote tai palvelu, jota yritys tuottaa asiakkailleen Vad ska företaget heta? Hur skiljer sig företaget ur mängden till sin fördel? 2. Vilket företag? Produkt eller tjänst som företaget erbjuder sina kunder Vad ska företaget heta? Hur skiljer sig företaget ur mängden till sin fördel? 3. Vilket företag? Tuote tai palvelu, jota yritys tuottaa asiakkailleen Vad ska företaget heta? Hur skiljer sig företaget ur mängden till sin fördel? Så här går vi vidare: n Företagsidéerna skrivs upp på tavla n Vi röstar vilka idéer vi ska börja utveckla vidare i grupper n Företagen lottas ut för att bearbetas i grupperna.

10 Del 1/8 Samhällslära Historia integrering: modersmål, psykologi, matematik Var finns en plats för business? Affärsidén styr företagets verksamhet Affärsidén utgör grunden för ett framgångsrikt företags verksamhet. På denna grund kan man börja bygga företagets verksamhet. Kundens synvinkel är en viktig utgångspunkt då man utvecklar affärsidén. I all enkelhet lyder frågan: Vem behöver produkten eller tjänsten och vem är villig att betala för den? Affärsidén byggs på fyra grundpelare. Affärsidé (för vem, vad, hur) 1. Kunderna n Vem behöver produkterna eller tjänsterna, vem marknadsför man dem till? 2. Produkterna n Hurudana produkter eller tjänster erbjuder företaget? n Hur skiljer de sig från konkurrenternas produkter? n Vilken nytta har kunden av dem? n Varför lönar det sig att köpa dem? 3. Image eller uppfattning n Vad vill företaget att kunderna ska tänka om företaget och dess produkter? (önskad image) n En hurudan uppfattning har kunderna om företagets produkter? (verklig image 4. Verksamhetssätt n Var fungerar företaget? Hurudana människor jobbar i företaget? n Hur produceras varorna/tjänsterna? n Var kan man köpa produkterna? n Var får man information om produkterna? Hur marknadsförs de? n Hur skiljer sig produkterna från konkurrenternas produkter? Utveckla affärsidén! 1. Vem alla kan vara företagets kunder? Är kunderna privata människor (unga, vuxna, kvinnor, män osv.) eller andra företag? 2. Varför lönar det sig för kunden att köpa just detta företags produkter? Vilken nytta har kunden av företagets produkter eller tjänster? 3. En hurudan bild har kunden av företaget? 4. Hur fungerar företaget? Hur tänker företaget producera sina produkter eller tjänster? Hurudana resurser krävs det?

11 Del 1/9 Pröva i praktiken Utvärdera din egen affärsidé FRÅN IDÉ TILL AFFÄRSIDÉ NYTTAN FÖR KUNDEN - Vad får kunden av företaget? - Hurudan nytta får kunden av företagets produkter eller tjänster? - Vad använder kunden produkten eller tjänsten till? - Varför skaffar sig kunden den? IMAGE - Varför köper kunden just av det här företaget? - Hurudana uppfattningar kopplar man ihop med företagets produk ter eller tjänster KUNDERNA/ KUNDGRUPPERNA - Vem är företagets kunder? - Var finns kunderna? - Hur mycket pengar har kunderna för att köpa produk ten eller tjänsten (köpkraft)? - Hur når man kunderna? - Hur mycket är kunderna färdiga att betala? - Hur betalar kunderna PRODUKTERNA/TJÄNSTERNA - Vad producerar eller erbjuder företaget? - Hur skiljer sig företaget från konkurrenterna? - Vilket är priset? - Hur får kunden produkten? - Hur levereras produkterna till kunden? - Hurudana förpackningar behöver man? - Behövs instruktioner eller rådgivning t.ex. via nätet? - Var skaffar sig kunderna nu produkterna? SÄTTET ATT VERKA - Hur produceras produkterna eller tjänsterna? Egen produktion eller underleverans, dvs. låter företaget andra göra produkterna och koncentrerar sig själv på att sälja? - Hur sköts marknadsföringen? T.ex. egna hemsidor, mässor och evenemang, tidnings- och web-reklam. - Hur säljs produkterna? T.ex. egna försäljningslokaler, via en nätbutik, försäljningsrepresentanter. - Annat? Fysiska Företagets utrymmen, maskiner, apparater RESURSER Ekonomiska Det kapital som satsats i företaget; företagarens och placerarens pengar Psykiska Företagarens och arbetstagarnas kunnande och erfarenhet

12 Del 1/10 Samhällslära Historia Integrering: modersmål, psykologi, matematik Var finns en plats för business? Vad då för bolagsform? Då beslutet att grunda ett företag och valet av företagarkarriären mognat och affärsidén utkristalliserats är det dags för den startande företagaren att välja en lämplig bolagsform. Företagaren kan fritt välja bolagsform utgående från sina mål, sin affärsidé och de planer man har för företaget. Företaget är en egen juridisk person som har rättigheter och skyldigheter som lagen föreskriver. Företaget får ett eget FO-nummer som fungerar som ett officiellt signum - på samma sätt som en privatpersons eget socialskyddssignum. FO-nummer Företags- och organisationsnumret är ett nummer som myndigheterna tilldelar företag och samfund. Företags- och organisationsnumret består av sju siffror, ett bindestreck och en kontrollsiffra, dvs. har formen Företagaren väljer bolagsform FO-numret specificerar företaget men anger inte om företaget registrerats. Uppgiften kan kontrolleras i Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) (www.ytj.fi/svenska/). Nämn tre företag som verkar på din hemort och ta reda på vilken bolagsform de har. Bolagsformer är - enskild näringsidkare eller firma (Fma) - öppet bolag - kommanditbolag (Kb) - aktiebolag (Ab) - handelslag Ett nytt företag får ett FO-nummer genast när myndigheten registrerar dess etableringsanmälan i företags- och organisationsdatasystemet. Också ideella föreningar har ett FO-nummer om de förutom föreningsregistret har anmälts även till antingen handelsregistret eller något annat register hos skatteförvaltningen. Det lönar sig att fundera på valet av bolagsform bl.a. på basen av hur många grundande medlemmar företaget har, beroende på om företaget behöver mycket kapital för att driva sin verksamhet - t.ex. för anskaffning av maskiner och apparater - och med tanke på om företaget tänker expandera snabbt. Övervägandet från olika synvinklar lönar sig eftersom valet av bolagsform senare påverkar många olika saker så som bokföring, företagarens ansvar, beskattningen och vinstfördelningen. Företagets namn Bolagsform Vad gör företaget, vilka produkter eller tjänster erbjuder det? Uppgifter om företag verksamma i Finland hittar du i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma företagsdatasystem (www.ytj.fi). Det är ett officiellt register där uppgifter på näringsidkare dvs. företag registreras. Sök på nätet hurudana uppgifter företagsdatasystemet har om företag. Nämn tre saker

13 Del 1/11 Personbolag Firma (Fma) Snabbast kan man starta sin företagsverksamhet genom att bli enskild näringsidkare och grunda firma. För att grunda det räcker en anmälan till handelsregistret som är ett allmänt företagsdataregister. En företagare som bedriver företagsverksamhet som firma svarar självständigt för företaget och har personligt ansvar för alla företagets åtaganden. Företagaren ansvarar också för företagets skulder och andra ålägganden med sin personliga egendom. Öppet bolag och kommanditbolag (Kb) Öppet bolag och kommanditbolag är personbolag. För att grunda ett öppet bolag behövs minst två personer som ingår ett bolagsavtal över grundandet av bolaget. Företaget registreras i handelsregistret. Bolagsmännen är likvärdiga och de svarar också för bolagets skulder med sin personliga egendom. För att grunda ett kommanditbolag behövs åtminstone en ansvarig bolagsman och minst en tyst bolagsman. Den ansvariga bolagsmannen sköter bolagets saker självständigt. Den tysta bolagsmannen placerar pengar i företaget men deltar inte i beslutsfattandet och ansvarar inte för bolagets åtaganden. Den tysta bolagsmannen får ränta på det kapital han/hon placerat ifall det uppstår vinst. Den tysta bolagsmannens ställning definieras i bolagsavtalet. Franchising erbjuder en färdig affärsidé Franchising-företagande erbjuder ett sätt att bli företagare fastän företagaren själv inte skulle ha en egen affärsidé. Franchising är ett avtal mellan två självständiga företag. Avtalet bygger på samarbete på lång sikt. Franchising-avtalet har två parter. Den ena är franchising-givaren som har utvecklat en affärsidé och utgående från den skapat en verksamhetsmodell. Som exempel kan nämnas McDonalds, Kotipizza och Subway. Den andra parten är franchising-tagare som är en företagare som vill bli företagare men saknar en egen affärsidé Ett franchising-företag verkar i en kedja Som ett resultat av samverkan mellan franchising-företagen får kunden en likadan produkt hos alla företag som hör till kedjan. Franchising-givaren utvecklar affärsidén samt marknadsför och övervakar att planerna och verksamhetsdirektiven efterföljs inom hela kedjan. En person som vill bli företagare men som saknar en egen affärsidé grundar ett eget företag och får mot betalning tillgång till affärsidén genom att ingå franchising-avtal. Franchising-företagaren verkar i enlighet med kedjans direktiv precis som alla andra företagare som är verksamma i kedjan - Vilka företag som verkar enligt franchising-principen känner du till? Mera information på adressen:

14 Del 1/12 Kapitalbolag Aktiebolag Det kräver lite mera papperskrig och kapital att grunda och driva ett aktiebolag än ett personbolag. Å andra sidan erbjuder ett aktiebolag goda premisser för en växande affärsverksamhet. Ett aktiebolag kan grundas av en ensam person eller flera personer tillsammans. Som ägare kan förutom privatpersoner fungera också juridiska personer dvs. företag, föreningar eller kommuner. Ett aktiebolag är en självständig aktör, en juridisk person, som bl.a. betalar skatt på sitt resultat dvs. hur mycket vinst företaget avkastar. De som köpt företagets aktier kallas aktieägare. Deras ekonomiska risk begränsas till den penningsumma som de placerat i företaget. En aktieägare kan sälja sina aktier precis som vilken annan egendom. Ifall företaget försätts i konkurs mister delägaren de pengar den placerat i företaget. Den högsta beslutsmakten i ett aktiebolag innehas av aktieägarna. Vid bolagsstämman väljer de en styrelse för företaget. Styrelsen i sin tur väljer styrelseordförande och verkställande direktör. Styrelsen och verkställande direktören svarar för företagets verksamhet och dess lagenlighet. För många människor är det mest bekanta aktiebolaget det egna bostadsaktiebolaget. Då bolaget fungerar lönsamt och gör vinst kan bolagsstämman besluta att dela ut dividend till aktieägarna. I bolaget har aktieägarna röstvälde i enlighet med aktieinnehavet. I Finland delas aktiebolagen in i två grupper: privata aktiebolag (Ab) och offentliga aktiebolag (Abp). Aktiekapitalet för ett privat aktiebolag måste vara minst 2500 euro och aktiekapitalet för ett offentligt aktiebolag minst euro. Nämn tre kända privata aktiebolag (Ab) och tre offentliga aktiebolag (Abp). I vilka branscher verkar företagen? Nämn ett företag som har kommuner eller staten som delägare. Aktieägarna samlas till bolagsstämma VAL Styrelse VAL Styrelseordförande Verkställande direktör

15 Del 1/13 Andelslag Andelslag är en traditionell form av företagsverksamhet som används överallt i världen. Den internationella kooperativa alliansen (ICA) har definierat ett andelslag (=kooperativ) så här: Andelslaget är en öppen, självständig sammanslutning bildad av personer. Medlemmarna äger gemensamt andelslaget som de styr demokratiskt (=en person=en röst). Medlemmarna går frivilligt med i andelslaget för att förverkliga gemensamma ekonomiska, sociala (samhälleliga) och kulturella behov. Kooperationen har en lång tradition i Finland. Nuförtiden är t.o.m. över 80 procent av finländarna medlemmar i något andelslag. Nämn kända finländska kooperativa företag dvs andelslag. Mer information hittar du på adressen Vilken företagsform skulle passa dessa företagare? Maarit, Sanna och Johanna hittade varandra via en handarbetsgemenskap på nätet. Flickorna går ännu i skola. Maarit går sista året i grundskolan, Sanna och Johanna i gymnasiet. Alla har de en dröm om ett eget företag och drömmen för alla tre är knuten till handarbete. Efter att ha funderat på saken bestämmer de att förverkliga sin dröm redan nu och grunda ett gemensamt företag som säljer handarbetsprodukter över nätet. Ett hurudant företag skulle det löna sig för dem att fundera på att grunda? Vilka saker borde de ta i beaktande då de gör upp sina planer?

16 Del 1/14 Jude Tykkyläinen har just utexaminerats från yrkeshögskolan som grafisk designer. Han har under hela studietiden jobbat vid sidan om studierna och planerat bl.a. hemsidor och genomfört olika fotograferingsprojekt bl.a. för bekanta kompisar och deras familjer samt för några föreningar. Efter sin examen har han fått deltidsjobb på den lokala tidningen för att utveckla nättjänster. Han har gott om tid att genomföra också egna projekt. Därför har Jude bestämt sig för att börja med egen företagsverksamhet, fast bara som bisyssla i början. Men redan nu är han säker på att han senare vill fungera som företagare. Vilka bolagsformer lönar det sig för Jude att fundera på och varför? Fundera på för- och nackdelar. Tips: Ska Jude jobba ensam? Hur allvarligt funderar han på en företagarkarriär? Vilken affärsidé har hans företag och vad grundar den sig på? Hur utbredd är företagsverksamheten i första skedet? Kim, Jesse och Sami som just blivit klara från yrkesinstitutet har beslutat att grunda en moped- och motorcykelverkstad. Planerna är redan klara och marknaden och kunderna kartlagda. De har fått ögonen på en lämplig verkstadslokal och de vet också hurudana maskiner och apparater företaget behöver. Företagsplanerna har framskridit så långt att de nu ska grunda företaget. Alla har som avsikt att jobba heltid i företaget. Vilken bolagsform skulle passa pojkarnas företag? Tips: Hur ska de dela ansvaret i företaget? Ska alla placera pengar i företaget? Vart siktar företaget? Hur utbredd är verksamheten i första skedet? Fundera på olika alternativ och vilken inverkan dessa har på valet av bolagsform.

17 Del 1/15 Samhällslära Historia Integrering: modersmål, psykologi, matematik Var finns en plats för business? Företagaren och företaget som skattebetalare Mikko Nikkinen grundade en smedja som gör plåtarbeten genast då han blev klar från yrkesinstitutet för fem år sedan. Efter övervägande valde han aktiebolag som bolagsform. Fastän affärsverksamheten var småskalig i början kändes aktiebolaget som en lämplig bolagsform med tanke på tillväxt och expandering. Först jobbade Mikko ensam i smedjan, men då han inte mera hade tid att sköta alla kundarbeten beslöt Mikko ta en anställd. Mikko hade tur då han hittade en kompetent hjälpreda i Riina. Företaget har hela tiden fungerat lönsamt dvs. gjort vinst. Riina är anställd hos företaget. Också Mikko lyfter lön i företaget. Som aktieägare har Mikko möjlighet att också få dividend av företaget. På den lön dvs. förvärvsinkomsten Riina och Mikko får från företaget betalar de inkomstskatt. Också Mikkos företag Nopsat Ab betalar inkomstskatt på sin vinst. Skatter betalas både av privatpersoner och av företag. Med skattemedlen som influtit upprätthålls det finländska välfärdssamhället. Med skattemedlen bekostar staten och kommunerna olika tjänster så som hälsovård, utbildning och olika tjänster som har med medborgarnas säkerhet att göra. Också kostnaderna för förvaltningen betalas med skattemedel. Direkta skatter är bl.a. inkomstskatten som betalas till staten, kommunalskatten som betalas till kommunen och kyrkoskatten som betalas till kyrkan. Indirekta skatter är bl.a. mervärdesskatten som ingår i priset för olika produkter och tjänster. Det är inte en skatt som företaget betalar, utan en konsumtionsskatt som företaget uppbär av sina kunder och redovisar till staten. Privatpersoner betalar skatt På sin lön, dvs löneinkomster Alla som förvärvsarbetar betalar skatt på sin förvärvsinkomst dvs. sin egen lön både till staten och till kommunen. Kommunalskatten är en s.k. proportionell skatt dvs. man betalar lika många procent skatt oberoende av inkomster. Kommunerna fastställer inkomstskatteprocenten som varierar från en kommun till annan. På 2000-talet har kommunalskatten varierat mellan 16,5 och 21 procent. Medlemmar av den evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkan betalar kyrkoskatt till sin egen församling. Arbetsgivaren bär upp skatten direkt från lönen enligt den förskottsinnehållningsprocent som står antecknad på personens skattekort. I den statliga beskattningen tillämpar man progressivitet, dvs. att storinkomsttagare betalar förhållandevis mera skatt än småinkomsttagare. Arbetsgivaren redovisar månatligen skatterna till staten. På kapitalinkomster Man betalar kapitalskatt t.ex. på den ränta man får för bankdepositioner på högräntekonton eller dividendinkomster man fått från företag. Kapitalskattesatsen är 28 procent. På fordon Man betalar skatt på alla registrerade bilar och motorcyklar. På fastigheter Fastighetsägaren betalar fastighetsskatt. På gåva eller arv Storleken på skatten beror på vilket värde gåvan eller arvet har samt hur nära släkt givaren är till mottagaren.

18 Del 1/16 Nämn tio tjänster eller andra saker som din hemkommun eller staten bekostar med skattemedel. Vilka tre saker tycker du är viktigast av dem som man i din hemkommun betalar med skattemedel? I kommunen beslutar kommunfullmäktige både storleken på skatteprocenten och budgeten som innehåller utgifter som bekostas med skattemedel. Företagaren betalar precis som löntagaren skatt på sina inkomster. En företagare som äger ett aktiebolag betalar precis som löntagaren inkomstskatt på den lön han/hon får från företaget. Ifall företaget gör vinst och kan betala dividend betalar aktieägaren skatt i enlighet med de regler som gäller beskattning av dividender. Företagen betalar skatt på sina intäkter Firma En enskild näringsidkare som är verksam med firma lyfter ingen egentlig lön utan alla intäkter som inte används för att driva företagsverksamheten ses i beskattningen som företagarens beskattningsbara lön. Firmans helhetsresultat beskattas som företagarens egen inkomst. Öppet bolag och kommanditbolag Personbolagen, dvs. öppet bolag och kommanditbolag, är inte separata skattepliktiga, utan i dessa bolag är resultatet, dvs. vinsten, bolagsmännens beskattningsbara inkomster. Inkomsten fördelas på bolagsmännen enligt hur de kommit överens om inkomstandelarna i bolagsavtalet. I kommanditbolaget betalar den tysta bolagsmannen skatt på den ränta som han/hon får på det kapital han/hon placerat i bolaget. Aktiebolag och andelslag Aktiebolag och andelslag är självständiga skattepliktiga i inkomstbeskattningen. De betalar samfundsskatt till staten, kommunen och kyrkan. Beskattningsbar inkomst uppstår då företaget fungerar lönsamt och gör vinst. Den skatt företaget betalar är proportionell dvs. man betalar samma procent i skatt oberoende av resultatet. Storleken på samfundsskatten är 26 procent.

19 Del 1/17 Så här betalar aktiebolaget skatt: Plåtverkstaden Nopsat Ab som ägs av Mikko Nikkinen Omsättning... (betalt euro i mervärdesskatt) Omsättning utan mervärdesskatt... Inköpta material och tjänster... (t.ex. metall, reservdelar, målfärg, tillbehör, transportkostnader) Personalkostnader och sociala kostnader som betalats på dem... (Företagarens egen lön och lönen för en anställd) Övriga rörelsekostnader... (t.ex. hyror, el, bokföring, adb-kostnader, marknadsföring) Rörelsevinst... Finansieringsintäkter och -utgifter så som räntekostnader och ränteintäkter... Räkenskapsperiodens vinst före inkomstskatt... Inkomstskatt (samfundsskatt) 26 % (år 2009)... Räkenskapsperiodens vinst efter skatt e e e e e e e e e e Mervärdesskatt Mervärdesskatten är en s.k. konsumtionsskatt som ingår i priset på produkten eller tjänsten. Kunden betalar den i priset på produkten eller tjänsten och företaget redovisar den till staten. Storleken på mervärdesskatten varierar mellan olika produkter och tjänster. I princip betalas mervärdesskatt på alla produkter och tjänster företaget säljer. Sådana som idkar en småskalig affärsverksamhet är befriade från mervärdesskatt. Då får räkenskapsperiodens omsättning vara högst euro. En näringsidkare kan dock frivilligt anmäla sig som mervärdesskattepliktig fastän han/hon enligt lag inte är skattepliktig. Mer information om beskattning på

20 Del 1/18 Räkna ut hur mycket mervärdesskatt dvs. konsumtionsskatt priset på följande produkter innehåller: Priset på produkten är 12,30 e, skattens andel 23 %. Skattefritt pris: 12,30 delat med 1,23, dvs. det skattefria priset är 10 euro. (ALV juli 2010) Mjölkförpackning, moms 13 % Pris e varav skatt e En matportion i restaurangen, moms 13 % Pris 12 e varav skatt e Skor, moms 23 % Pris 85 e varav skatt e Konsertbiljett, moms 9 % Pris 22 e varav skatt e Cykelservice, moms 23 % Pris 100 e varav skatt e Sånglektion hos privatlärare, moms 0 % Pris 45 e/h varav skatt e

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Företagsbeskattningen i ett nötskal Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Företagsbeskattningen i ett nötskal Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG Handelsregistret ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG I det etableringspaket för kommanditbolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera

Läs mer

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006

VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 VAL AV FÖRETAGSFORM startaeget.fi och Paula Väisänen (1/11) 17.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. ENSAM ELLER TILLSAMMANS... 4 2.1. Enskild näringsidkare... 4 2.2. Kommanditbolag... 5 2.3.

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

GOTTGÖRELSEPOÄNG. Har Du gottgörelsepoäng vilka kan användas i tenten? Meddela dem här (föreläsaren, föreläsningsseriens tidpunkt och poängantal)!

GOTTGÖRELSEPOÄNG. Har Du gottgörelsepoäng vilka kan användas i tenten? Meddela dem här (föreläsaren, föreläsningsseriens tidpunkt och poängantal)! 1 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Offentlig rätt Ämnensstudier 11.2.2011 RN, JM Besvara frågorna 1, 2, 3 samt 4 a och 4 b på skilda ark. Fråga 5 besvaras på frågeblanketten. Ett svarspapper skall inlämnas

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV NÄRINGSIDKANDE OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna blankett är avsedd för dig om du har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren ska vanligen

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

1 Vad är en STIFTELSE?

1 Vad är en STIFTELSE? 1 Vad är en STIFTELSE? En stiftelse är en självständig förmögenhet som stiftaren har skjutit till och som sköts av en särskild förvaltning och som förverkligar de nyttiga syften som stiftaren bestämt.

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan:

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan: OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 2.12.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5)

AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) AHM-PROVET 17.11.2012 BETYGSÄTTNINGSPRINCIPER 1 (5) Fråga 1 a) Skyldighet att betala förmedlingsarvode uppkommer då ett hyresavtal ingås eller uppdragsgivaren vägrar ingå ett hyresavtal som är förenligt

Läs mer

Småföretagets skatteärenden. Startia för Företagare -seminarium 5.11.2012 Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå

Småföretagets skatteärenden. Startia för Företagare -seminarium 5.11.2012 Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå Småföretagets skatteärenden Startia för Företagare -seminarium Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå Skatteförvaltningen i Vasa Handledning och rådgivning, servicenummer

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015

Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1 (8) Stöd till unga jordbrukare (EU), bakgrundsmaterial för utbildningen våren 2015 1. Stödvillkor Stöd betalas till en aktiv jordbrukare som för första gången etablerar jordbruk som huvudsaklig företagare

Läs mer

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst

Välja association för att driva företag tillsammans. En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans En vägledning till att hitta den företagsform som passar er bäst Välja association för att driva företag tillsammans Hitta en form som passar Du som

Läs mer

andelsbolag och kommanditbolag

andelsbolag och kommanditbolag H andelsbolag och kommanditbolag av Christer Nilsson Publicerad 2010-03-15 Handelsbolag och kommanditbolag är bolagsformer som har vissa likheter men dess skillnader är viktiga att komma ihåg. Denna artikel

Läs mer

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Marjaana Aarnikka handelsråd arbets- och näringsministeriet närings- och innovationsavdelningen 8.11.2012 Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp trädde

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober

Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober Aktiebolagslagen och behovet att ändra den diskuteras på webben 6-25 oktober Aktiebolagslagen berör direkt eller indirekt största delen av finländarna. Justitieministeriet ordnar den 6-25 oktober en öppen

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 12.8.2005

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 12.8.2005 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 12.8.2005 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2014 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform Att välja företagsform Ett kortseminarium för den som står i begrepp att starta eget Presenterat av Stockholms NyföretagarCentrum och Aktiebolagstjänst 1 Leif Malmborg leif@ab.se www.ab.se 2 Aktiebolagstjänsts

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005

BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 BESKATTNING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/25) 17.11.2005 1. INKOMSTSKATTER... 3 1.1. Beskattningen i olika företagsformer... 5 1.1.1. Enskild näringsidkare... 5 1.1.2. Öppet bolag... 7 1.1.3. Kommanditbolag...

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag

Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag Ny lag om andelslag Från början av år 2014 träder en ny lag om andelslag i kraft i Finland. Lagen innebär klarare regler med modell från aktiebolagslagen. Nu blir det lättare att grunda ett andelslag då

Läs mer

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN

STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN STÖD TILL UNGA JORDBRUKARE (EU) ÅTERBETALNING AV FINANSIELL DISCIPLIN Våren 2015 Seinäjoki. Allmänt Direktstöd Definitionen av aktiv jordbrukare Finansiell disciplin Tvärvillkoren Direktstödens nedre gräns

Läs mer

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND

*1279901* DEL A + + OLE_P_PEU 1. 1 Egna uppgifter 1.1 Personuppgifter ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND OLE_P_PEU 1 *1279901* ANSÖKAN OM PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND Med denna blankett kan du ansöka om antingen permanent uppehållstillstånd i Finland (P) eller EU-uppehållstillstånd för medborgare i tredje

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning

All rådgivning på ett ställe. Spelregler för hästföretagare. Beskattning All rådgivning på ett ställe Spelregler för hästföretagare Beskattning Spelregler för hästföretagare Beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler

Läs mer

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän

Anställningar för viss tid. - god praxis för chefer och förtroendemän Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän 1 2 Anställningar för viss tid - god praxis för chefer och förtroendemän I samband med att den nya universitetslagen (558/2009) trädde

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 14.8.2007 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004

Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004 JURIDISKA FAKULTETEN FINANSRÄTT Institutionen för offentlig rätt Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 30.9.2004 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 107/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 i mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB

Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.09) Godkänd av kommunfullmäktige, 210 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-02-11,

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Baskurs i Företagande

Baskurs i Företagande Baskurs i Företagande 1 Baskurs i Företagande Hej och välkommen till Baskurs i Företagande som är en valbar nätkurs i företagsamhet och allmän företagsekonomi! Baskursen tar upp fakta om grundande av ett

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Välj rätt bolagsform

Välj rätt bolagsform AV ANNIKA ROSELL SMÅFÖRETAGARE Välj rätt bolagsform Vilken bolagsform passar mig bäst? Den frågan måste både gamla och nya företagare ställa sig. Här kan du läsa om för- och nackdelar med olika alternativ.

Läs mer

Undersökning bland utexaminerade 2010

Undersökning bland utexaminerade 2010 Undersökning bland utexaminerade Från utexaminerades 42 personer under år Undersökningens svarsprocent för s del var 43,9 Undersökningen genomfördes under hösten 11 I undersökningen deltog 11 av 2 yrkeshögskolor

Läs mer

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: ---

15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: --- 15. STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande: - 4 i bolagets bolagsordning gällande avstämningsdag tas bort, och

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 164/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 mervärdesskattelagen. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA OLE_PH1 1 *1299901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd

Läs mer

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt

om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Lagförslag 1. Lag om ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet till aktiebolag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Det aktiebolag som ska bildas och överlåtelsefullmakt Skogscentralens

Läs mer

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998

ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 ÅLANDSBANKEN ABP:s OPTIONSRÄTTER 1998 Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma har 20.03.1998 (vissa villkor ändrade 18.03.1999 och 16.03.2000) beslutat om en emission av optionsrätter enligt följande

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag

Leif Malmborg Aktiebolagstjänst. presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Leif Malmborg Aktiebolagstjänst presenterar Från enskild firma eller handelsbolag till aktiebolag Hur får du använda aktiekapitalet Fördelar/nackdelar; enskild firma - handelsbolag - aktiebolag Formalia

Läs mer

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 18.11.2008 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 Den anställdes språk Uppgift om språket har lagts till den anställdes och arbetsersättningsmottagarens uppgifter. Löneuträkningen och ersättningsmottagarens

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer

Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Nationella Turfiskeprojektet Organisationsformer Snogeholms slott, Skåne 24 oktober 2011 Innehåll Vilka organisationsformer kan vara aktuella? Vad är skillnaden mellan de olika formerna? Vilken form passar

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan

0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan 1(5) LANDSKAPSUTVECKLINGSPENGAR Anvisningar för ifyllande av blanketten för finansieringsansökan 0. Ny ansökan, fortsättningsansökan, korrigering/komplettering/ändring av ansökan Ny ansökan är den första

Läs mer

FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG

FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG NÄRPES NÄRPIÖ FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG 3/2015 FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. VAL AV NAMN FÖR FÖRETAGET 3 2. FRÅGOR SOM INVERKAR PÅ VALET AV FÖRETAGSFORM 4 3. VAL AV FÖRETAGSFORM 8 3.1

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

Dags att starta eget?

Dags att starta eget? Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 462 utgåva 2 Skattemyndigheten informerar Dags att starta eget? Funderar du på att starta eget företag? Varje dag startas över hundra företag i Sverige. I denna broschyr

Läs mer

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå

Beskattning i Finland. Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Beskattning i Finland Nätverksmöte den 14.9.2010 Carola Bäckström Huvudstadsregionens skattebyrå Innehåll 1. Skattskyldighet i Finland 2. Beskattning av inkomst från förmögenhet 3. Beskattning av lön från

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Medlemsguide Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Denna guide innehåller allmän information för medlemmarna i Försäkringsmannaförbundet och Försäkringstjänstemännens

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008 Olycksfallsförsäkring för företagare Förmånligt skydd för företagare i händelse av olycksfall Företagare är beroende av de ersättningar som

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 BEFATTNINGSBESKRIVNING M.M.... 1 4 ARBETSPLATS...

Läs mer

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen

Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Beställaransvarslagen och upphandlingslagen Riktlinjer för samordningen av skyldigheterna i beställaransvarslagen och upphandlingslagen Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Helsingfors 7.7.2008

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Inlärning i arbete. Utbildning Ab

Inlärning i arbete. Utbildning Ab Inlärning i arbete Utbildning Ab Innehåll 1 INLÄRNING I ARBETE...5 1.1 Allmänt...5 1.2 Inlärning i arbete utomlands...5 2 FÖRE PERIODEN...6 2.1 Tips om arbetsplatser...6 2.2 Förberedelser...6 2.2.1 Kontakta

Läs mer

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

Regler för redovisning av bisyssla

Regler för redovisning av bisyssla Regler för redovisning av bisyssla 2013-01-02 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-18, 8 Diarienummer 509/12 Vad menas med bisyssla? Med bisyssla menas att arbeta extra med uppgifter som inte ingår i anställningen

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG 2/2015 FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG www.novago.fi FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. VAL AV NAMN FÖR FÖRETAGET 3 2. FRÅGOR SOM INVERKAR PÅ VALET AV FÖRETAGSFORM 4 3. VAL AV FÖRETAGSFORM 6 3.1

Läs mer

Lektionsprogram för studiehandledare(åk 7-9)

Lektionsprogram för studiehandledare(åk 7-9) Lektionsprogram för studiehandledare(åk 7-9) Ut i arbetslivet De unga lever i nuet, men drömmer om framtiden. En stor fråga är vad man ska välja att jobba med. Målet för lektionen Ut i arbetslivet är att

Läs mer