Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbguide SP C221SF/C222SF. Delarnas namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skannerfunktionen. Använda faxfunktionen."

Transkript

1 SP C221SF/C222SF Snabbguide Delarnas namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skannerfunktionen Använda faxfunktionen Felmeddelanden Avlägsna pappersstopp Felsökning Byta ut skrivarkassetter Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och förvara den sedan så att du har den nära till hands. För säker och korrekt användning bör du vara noga med att läsa avsnittet Säkerhetsinformation innan du använder maskinen.

2 Delarnas namn och placering Utsidan Lucka över exponeringsglas Öppna luckan och placera originalet på exponeringsglaset. Exponeringsglas Här placerar du ett original i taget. ADF (Auto Document Feeder, automatisk dokumentmatare) Lucka Öppna den här luckan när du ska ta bort original som har fastnat i ADF-enheten. Papperskassett för ADF Placera originalbuntar här. Originalen matas in automatiskt. Utmatningsfack för ADF Original som skannats med ADF matas ut till det här facket. Övre lucka Öppna den här luckan när du ska byta skrivarpatroner. Kassett 1 Kassett 2 (tillval) Frontlucka Öppna den här luckan när du ska byta spilltonerflaska eller rensa pappersstopp. Kontrollpanel Utmatningsfack Här placeras utskrivna papper.

3 Insidan Skrivarpatroner Ladda från maskinens baksida i följande ordning: cyan (C), magenta (M), gul (Y) och svart (K). BAA373S Spilltonerflaska Samlar upp spilltoner vid utskrift. Överföringsenhet Ta bort den här enheten när du byter spilltonerflaska. BAA303S BAA308S

4 Delarnas namn och placering Kontrollpanelen Skärm Visar aktuell status och meddelanden. Menyknappar Tryck på någon av de här fyra knapparna när du vill välja meny för konfiguration av maskinen. [ ]-knapp Tryck på den här knappen när du vill gå tillbaka till föregående nivå i menyträdet. [ ] [ ]-knappar Tryck på de här knapparna när du vill bläddra igenom aktuell nivå av menyträdet. När du anger tecken trycker du på [ ]- eller [ ]-knappen för att flytta markören åt vänster eller åt höger. [OK]-knapp Tryck på den här knappen när du vill bekräfta inställningarna eller gå till nästa nivå i menyträdet. Sifferknappar Använd när du vill ange numeriska värden, exempelvis när du anger faxnummer och antal kopior eller när du skriver in bokstäver för att ange ett namn. [Nollst./Stopp]-knapp När maskinen bearbetar ett jobb: Tryck på den här knappen om du vill avbryta aktuellt jobb. När maskinen konfigureras: Tryck på den här knappen om du vill avbryta aktuell inställning och återgå till standbyläge. I standbyläge: Tryck på den här knappen om du vill avbryta tillfälliga inställningar, t.ex. bildtäthet eller upplösning. [Svartvit start]-knapp Tryck på den här knappen om du vill skanna eller kopiera i svart/vitt eller börja skicka ett fax. [Färg start]-knapp Tryck på den här knappen när du vill skanna eller kopiera i färg.

5 Direktknappar (skannerläge/faxläge) [Ring upp med lur på]-knapp (faxläge) [Adressbok]-knapp (skannerläge/faxläge) [Bildkvalitet]-knapp (kopiatorläge/skannerläge/faxläge) [Täthet]-knapp (kopiatorläge/skannerläge/faxläge) [Förminska/förstora]-knapp (kopiatorläge/skannerläge) [Kopia]-knapp Tryck på den här knappen när du vill växla till kopiatorläge. [Facsimile]-knapp Tryck på den här knappen när du vill växla till faxläge. [Skanner]-knapp Tryck på den här knappen när du vill växla till skannerläge. [Paus/Återuppringning]- knapp Paus: (faxläge) Ring igen: (skannerläge/faxläge) [Shift]-knapp (skannerläge/faxläge)

6 Använda kopiatorfunktionen Startskärm Så här ser startskärmen ut i kopiatorläget. SW BAA350S 1. Reproduktionsproportioner 2. Maskinens status 3. Kopiekvalitet 4. Pappersformat 5. Antal kopior Grundläggande användning ADF-enheten har företräde: om du placerar original i både ADF-enheten och på exponeringsglas, kommer apparaten att kopiera originalen från ADF-enheten. Tryck på [Kopia]. SW BAA359S Placera originalet med framsidan nedåt på exponeringsglaset eller med framsidan uppåt i ADF-enheten. Lyft ADF-enheten försiktigt utan att hålla i papperskassetten. ADF-luckan kan annars skadas. Exponeringsglas ADF BAA357S BAA353S Du kan ändra de avancerade kopieringsinställningarna om så krävs. Mer information finns i Avancerade kopieringsinställningar på sidan 8.

7 Om du vill ta flera kopior anger du antal kopior med hjälp av sifferknapparna. Högsta antal kopior är 99. Tryck på [Svartvit start]- eller på [Färg start]-knappen. SW BAA354S Du kan avbryta skanningen genom att trycka på [Nollst./Stopp]-knappen. Om det blir pappersstopp avbryts utskriften när aktuell sida har skrivits ut. När det papper som fastnat tas bort återupptas utskriften automatiskt från den sida som fastnat. Om ett skannstopp inträffar i ADF-enheten avbryts kopieringen omedelbart. Kopiera då originalen igen med början från den sida som fastnat. Information om original finns i Komma igång, användarhandbok.

8 Använda kopiatorfunktionen Avancerade kopieringsinställningar Förstora eller förminska kopior Du kan ange förminsknings- eller förstoringsgrad för aktuellt jobb. Du kan ange skalningsgrad på två olika sätt: med hjälp av en förinställd grad eller genom att ange en anpassad grad. 1. Tryck på [Förminska/förstora]. 2. Tryck på [Förminska/förstora] eller på [ ][ ]-knapparna och välj önskad grad. Tryck sedan på [OK]. 3. Om [Anpassat %] har valts anger du önskad grad med hjälp av sifferknapparna och trycker sedan på [OK]. Kopiera flera sidor på ett ark Den här funktionen är bara tillgänglig när originalen placeras i ADF-enheten, inte när originalen placeras på exponeringsglaset. Om du vill använda den här funktionen måste angiven papperskassett innehålla papper i A4-, Letter- eller Legal-format. Du kan kopiera två eller fyra sidor av ett original på ett enda ark kopiepapper. 1. Tryck på [Förminska/förstora]. 2. Tryck på [Förminska/förstora] eller på [ ][ ]-knapparna om du vill välja [2in1] eller [4in1]. Tryck sedan på OK. 3. Välj önskat utskriftsformat med hjälp av [ ][ ]-knapparna och tryck sedan på [OK]. Följande utskriftsformattyper kan väljas enligt dina önskemål. Utskriftsformat för 2-i-1-kopiering [Stående] [Liggande] BAA360S Utskriftsformat för 4-i-1-kopiering BAA361S [Porträtt rad] [Landskap rad] BAA364S BAA362S [Porträtt spalt] [Landskap spalt] 8 BAA363S BAA365S

9 Justera bildtäthet Du kan justera bildtätheten för aktuellt jobb. 1. Tryck på [Täthet]. 2. Tryck på [Täthet] eller på [ ][ ]-knapparna och välj önskad täthetsnivå. Tryck sedan på [OK]. (ljusaste) (mörkaste) Välja dokumenttyp Du kan välja bästa dokumenttyp för det original som du skannar. 1. Tryck på [Bildkvalitet]. 2. Tryck på [Bildkvalitet] eller på [ ][ ]-knapparna och välj önskad dokumenttyp. Tryck sedan på [OK]. Blandat för original med både text och fotografier Text för original med bara text Foto för original med bara fotografier Mer information om kopiatorfunktionen finns i Använda kopiatorfunktionen, användarhandbok. Om du vill ändra maskinens standardinställningar, se Konfigurera maskinen via kontrollpanelen, användarhandbok. 9

10 Använda skannerfunktionen Startskärm Så här ser startskärmen ut i skannerläget. SW BAA351S Grundläggande användning Du kan skicka skannade filer via e-post (Skanna till e-post), till en FTP-server (Skanna till FTP) eller till en delad mapp på en dator i ett nätverk (Skanna till mapp). Skanningsdestinationen måste registreras i förväg via en webbläsare. Mer information finns i Använda skannerfunktionen, användarhandbok. Om du vill skicka filer via e-post måste SMTP- och DNS-inställningar konfigureras på rätt sätt i förväg. Mer information finns i Konfigurera maskinen med hjälp av en webbläsare, användarhandbok. Vi rekommenderar att du ringer mottagaren och ber dem bekräfta när du har skickat viktiga dokument. ADF-enheten har företräde: om du placerar original i både ADF-enheten och på exponeringsglas, kommer apparaten att skanna originalen från ADF-enheten. Tryck på [Skanner]. SW BAA366S 10

11 Placera originalet med framsidan nedåt på exponeringsglaset eller med framsidan uppåt i ADF-enheten. Lyft ADF-enheten försiktigt utan att hålla i papperskassetten. ADF-luckan kan annars skadas. Exponeringsglas ADF BAA357S BAA353S Du kan ändra de avancerade skannerinställningarna om så krävs. Mer information finns i Avancerade skannerinställningar på sidan 13. Tryck på [Adressbok]. Bläddra i adressboken med hjälp av [ ][ ]-knapparna. SW BAA367S Sök efter önskad destination genom att ange destinationsnamnet med hjälp av sifferknapparna och tryck sedan på [OK]. Skärmen ändras och visar namn som matchar de tecken du anger. 11

12 Använda skannerfunktionen Tryck på [Svartvit start] eller [Färg start]. Beroende på maskinens inställningar kan du bli ombedd att placera ett nytt original på exponeringsglaset. Fortsätt då till nästa steg. SW BAA354S Om du har flera original att skanna placerar du nästa original på exponeringsglaset och trycker på [1]. Upprepa det här steget tills alla original har skannats. När alla original har skannats trycker du på [2] och börjar skicka den skannade filen. Du kan avbryta skanningen genom att trycka på [Nollst./Stopp]-knappen. De skannade filerna tas bort. Om papper fastnar i ADF-enheten raderas den skannade filen. Skanna då alla original en gång till. Information om hur du rensar pappersstopp i ADF-enheten finns i Avlägsna från ADF-enheten på sidan 25. Du kan också ange en destination med hjälp av direktknapparna eller med [Paus/Återuppringning]. Mer information finns i Använda skannerfunktionen, användarhandbok. Mer information om original finns i Komma igång, användarhandbok. 12

13 Avancerade skannerinställningar Ange skanningsstorleken Du kan ange skanningsstorlek efter storleken på originalet för aktuellt jobb. 1. Tryck på [Förminska/förstora]. 2. Tryck på [Förminska/förstora] eller på [ ][ ]-knapparna och välj originalstorlek. Tryck sedan på [OK]. Om du vill ange anpassad skanningsstorlek Ange skannstorlek efter originalets storlek, användarhandbok. Justera bildtäthet Du kan justera bildtätheten för aktuellt jobb. 1. Tryck på [Täthet]. 2. Tryck på [Täthet] eller på [ ][ ]-knapparna och välj önskad täthetsnivå. Tryck sedan på [OK]. (ljusaste) (mörkaste) Ange upplösning Du kan ange upplösningen för skanning av originalet för aktuellt jobb. 1. Tryck på [Bildkvalitet]. 2. Tryck på [Bildkvalitet] eller på [ ][ ]-knapparna och välj önskad upplösning. Tryck sedan på [OK]. Mer information om skannerfunktionen, inklusive skanning av original från en dator (TWAIN-skanning) finns i Använda skannerfunktionen, användarhandbok. Om du vill ändra maskinens standardinställningar, se Konfigurera maskinen via kontrollpanelen, användarhandbok. 13

14 Använda faxfunktionen Startskärm Så här ser startskärmen ut i faxläget. SW BAA352S 1. Upplösningsinställning 2. Maskinens status 3. Aktuell månad och aktuellt datum 4. Aktuell tid Grundläggande instruktioner för att skicka ett fax Upprätta en telefonlinje och konfigurera inställningarna för faxsändningar i förväg. ADF-enheten har företräde: om du placerar original i både ADF-enheten och på exponeringsglas, kommer apparaten att faxa originalen från ADF-enheten. Vi rekommenderar att du ringer mottagaren och ber dem bekräfta när du har skickat viktiga dokument. Tryck på [Facsimile]. SW BAA369S 14

15 Placera originalet med framsidan nedåt på exponeringsglaset eller med framsidan uppåt i ADF-enheten. Lyft ADF-enheten försiktigt utan att hålla i papperskassetten. ADF-luckan kan annars skadas. Exponeringsglas ADF BAA357S BAA353S Du kan ändra de avancerade faxinställningarna om så krävs. Information finns i Avancerade skannerinställningar på sidan 17. Ange faxnumret (högst 40 tecken) med hjälp av sifferknapparna. Tryck på [Svartvit start]. Beroende på maskinens inställningar kan du bli ombedd att placera ett nytt original på exponeringsglaset. Fortsätt då till nästa steg. SW BAA368S Om du har fler original att skanna trycker du på [1] inom 60 sekunder, placerar nästa original på exponeringsglaset och trycker på [OK]. Upprepa det här steget tills alla original har skannats. Om du inte trycker på [1] inom 60 sekunder påbörjas uppringning till destinationen. 15

16 Använda faxfunktionen När alla original har skannats trycker du på [2] och börjar skicka faxet. Du kan avbryta faxningen genom att trycka på [Nollst./Stopp]. Ett faxnummer får innehålla siffrorna 0-9, paus,, # och mellanslag. Om nödvändigt infogar du en paus i faxnumret. En kort paus görs i maskinen innan efterföljande siffror rings upp. Om du vill använda tontjänster på en pulsvalslinje infogar du * i faxnumret. * växlar tillfälligt uppringningsläge från pulsval till tonval. Om papper fastnar i ADF-enheten har den fastnade sidan inte skannats på rätt sätt. När maskinen är i läget omedelbar sändning skickar du faxet igen med början från den sida som fastnat. I läget Minnessändning skannar du alla originalen igen. Du kan också ange en faxdestination med hjälp av funktionerna Direktval, Snabbval, Sänd eller Ring igen. Mer information finns i Använda faxfunktionen, användarhandbok. Som standard är maskinen inställd på att skriva ut en sändningsrapport automatiskt efter en faxsändning. Information om hur du ändrar den inställningen finns i Konfigurera maskinen via kontrollpanelen, användarhandbok. Mer information om original finns i Komma igång, användarhandbok. 16

17 Avancerade skannerinställningar Justera bildtäthet Du kan justera bildtätheten för aktuellt jobb. 1. Tryck på [Täthet]. 2. Tryck på [Täthet] eller på [ ][ ]-knapparna och välj önskad täthetsnivå. Tryck sedan på [OK]. Normal Mörk Ljus Ange upplösning Du kan ange upplösningen för skanning av originalet för aktuellt jobb. 1. Tryck på [Bildkvalitet]. 2. Tryck på [Bildkvalitet] eller på [ ][ ]-knapparna och välj önskad upplösningsinställning. Tryck sedan på [OK]. Standard för original med normalstora tecken Fin för original med små tecken Foto för original med bilder Mer information om faxfunktionen finns i Använda faxfunktionen, användarhandbok. Om du vill ändra maskinens standardinställningar, se Konfigurera maskinen via kontrollpanelen, användarhandbok. 17

18 Felmeddelanden Fel- och statusmeddelanden på skärmen (i alfabetisk ordning) X indikerar de delar av meddelanden som visas olika beroende på en specifik situation, till exempel pappersformat och -typer, facknamn eller tonerfärger. Meddelande Orsaker Lösningar ADF-stopp Öppna ADF-lucka och rensa stopp Duplex stopp / Duplex felmatningsstopp Felinstallering toner X Inre stopp Liv slut X-toner Patron Ett original har fastnat inuti ADFenheten. Ett papper har fastnat i duplexenheten. Skrivarkassetten har inte installerats eller har inte installerats på rätt sätt. Ett papper har fastnat i maskinen. Den tonerkassett som visas på skärmen är slut. Ta bort de original som fastnat och placera dem i ADF-enheten igen. Se Avlägsna från ADFenheten på sidan 25. Kontrollera att originalen verkligen är lämpliga för inskanning. Se Placera original, användarhandbok. Ta bort det papper som fastnat. Se Avlägsna pappersstopp på sidan 21. Installera om skrivarkassetten. Se Byta ut skrivarkassetter på sidan 30. Ta bort det papper som fastnat. Se Avlägsna pappersstopp på sidan 21. Byt ut den skrivarkassett som är slut. Se Byta ut skrivarkassetter på sidan 30. Lucka öppen En lucka är öppen. Se till att alla luckor är helt stängda. Minnet nästan fullt Minnet har nästan nått sin maximala kapacitet under sorteringskopieringen. Om du vill fortsätta att skanna fler original är det bättre att påbörja en kopieringsomgång direkt och sedan kopiera resten av originalen i en ny omgång. Om du skannar in originalen från ADF-enheten bör du ta bort dem från denna. 18

19 Meddelande Orsaker Lösningar No Profile Exist Övre Felmatningsstopp Pappersfack Felmatningsstopp Pappersformat i kassett X Fel?J/N Inget snabbval kunde associeras med den snabbvalsknapp som du tryckt på. Ett papper har fastnat i maskinen. Ett papper har fastnat i papperskassetten. Den pappersstorlek som ställts in för dokumentet är inte samma som det papper som finns i kassetten. Tryck på en annan snabbvalsknapp. Du kan också tilldela en registrerad destination till snabbvalsknappen. Se Registrera skanndestinationer, användarhandbok. Ta bort det papper som fastnat. Se Avlägsna pappersstopp på sidan 21. Ta bort det papper som fastnat. Se Avlägsna pappersstopp på sidan 21. Tryck på knappen [Svartvit start] eller [Färg start] för att påbörja kopieringen eller tryck på knappen [Nollst./Stopp] för att avbryta jobbet. Pappersformat X fel i X Pappersformat X otillåtet i X Den pappersstorlek som ställts in för dokumentet är inte samma som det papper som finns i kassetten. Kassetten stödjer inte kopiering med den valda pappersstorleken. Ladda kassetten med den valda pappersstorleken eller ändra inställningen för pappersstorleken. Se Ange papperstyp och pappersformat, användarhandbok. Välj en pappersstorlek som stöds eller ladda pappret in en annan kassett. Papperstyp i kassett X Fel?J/N Den papperstyp som ställts in för dokumentet är inte samma som den typ av papper som finns i kassetten. Tryck på knappen [Svartvit start] eller [Färg start] för att påbörja kopieringen eller tryck på knappen [Nollst./Stopp] för att avbryta jobbet. 19

20 Felmeddelanden Meddelande Orsaker Lösningar Papperstyp X fel i X Papperstyp X otillåten i X Den papperstyp som ställts in för dokumentet är inte samma som den typ av papper som finns i kassetten. Kassetten stödjer inte kopiering med den valda papperstypen. Ladda kassetten med den valda papperstypen eller ändra inställningen för papperstypen. Se Ange papperstyp och pappersformat, användarhandbok. Välj en papperstyp som stöds eller ladda pappret in en annan kassett. Sidomatningsfack Fel pappersformat?j/n Sidomatningsfack Fel papperstyp?j/n Sidomatningsfack Inget papper Undre Felmatningsstopp X toner nästan slut Yttre stopp Den pappersstorlek som ställts in för dokumentet är inte samma som det papper som finns i kassetten. Den papperstyp som ställts in för dokumentet är inte samma som den typ av papper som finns i kassetten. Det är slut på papper i sidoinmatningsfacken. Ett papper har fastnat i maskinen. Den angivna skrivarkassetten är nästan tom. Ett papper har fastnat i maskinen. Tryck på knappen [Svartvit start] eller [Färg start] för att påbörja kopieringen eller tryck på knappen [Nollst./Stopp] för att avbryta jobbet. Tryck på knappen [Svartvit start] eller [Färg start] för att påbörja kopieringen eller tryck på knappen [Nollst./Stopp] för att avbryta jobbet. Ladda bypass-kassetten med papper. Se Ladda papper i sidoinmatningsfacket, användarhandbok. Ta bort det papper som fastnat. Se Avlägsna pappersstopp på sidan 21. Förbered en ny skrivarkassett. Ta bort det papper som fastnat. Se Avlägsna pappersstopp på sidan

21 Avlägsna pappersstopp Avlägsna papper som har fastnat Papper som har fastnat kan vara täckt av toner. Var försiktig så du inte får toner på händer eller kläder. Toner på utskrifter som görs omedelbart efter att ett pappersstopp har rensats kan vara otillräckligt fixerat och smeta. Gör testutskrifter tills de inte längre smetar. Avlägsna inte papper som har fastnat med tvång, det kan rivas sönder. Avrivna delar som blir kvar i maskinen kan medföra nya stopp och även skada maskinen. Positioner för pappersstopp Om det inträffar ett pappersstopp kan papper ha fastnat inne i maskinen eller i ADF-enheten. Om papper har fastnat inne i maskinen ska du kontrollera följande positioner, i angiven ordningsföljd, för att lokalisera pappersstoppet. 1. Fixeringsenhet Om papper har fastnat i fixeringsenheten läser du Avlägsna från fixeringsenhet på sidan 22. ADF Om papper fastnar i ADF-enheten läser du Avlägsna från ADF-enheten på sidan Kassett Om papper har fastnat i facket läser du Avlägsna från facket på sidan Överföringsenhet Om papper har fastnat i överföringsenheten läser du Avlägsna från överföringsenhet på sidan

22 Avlägsna pappersstopp Avlägsna från fixeringsenhet FÖRSIKTIGT Insidan av maskinen blir mycket varm. Vidrör inte de delar som är märkta med (indikerar en varm yta). Maskinens fixeringsenhet kan bli mycket varm. Iakttag försiktighet när du avlägsnar pappersstopp. Eftersom temperaturen kring ledaren är hög bör du vänta tills den har svalnat innan du söker efter pappersstopp. Dra i öppningsspaken på frontluckan och sänk sedan försiktigt frontluckan. Fäll ned den blå spaken till fixeringsenheten och dra ut papperet som fastnat försiktigt. BAA304S BAA305S Om du inte hittar något papper som sitter fast gör du en kontroll genom att fälla ned ledaren. BAA306S 22

23 Lyft försiktigt upp de blå spakarna för fixeringsenheten. Tryck upp frontluckan försiktigt med båda händerna tills den stängs. BAA307S Tryck med bestämd kraft på luckans övre del när du stänger den främre luckan. När du har stängt luckan kontrollerar du att felmeddelandet inte längre visas. Avlägsna från facket Dra i öppningsspaken på frontluckan och sänk sedan försiktigt frontluckan. Dra försiktigt ut papperet som har fastnat. Om papper har fastnat i överföringsenheten, drar du papperet framåt. BAA309S Dra inte ut pappersfacket (Kassett 1). Om papper fastnar i kassett 2 men är svårt att hitta avlägsnar du kassett 2 genom att dra ut det. När du har avlägsnat papperet trycker du försiktigt tillbaka kassett 2 helt in i maskinen. BAA310S 23

24 Avlägsna pappersstopp Tryck upp frontluckan försiktigt med båda händerna tills den stängs. Tryck med bestämd kraft på luckans övre del när du stänger den främre luckan. När du har stängt luckan kontrollerar du att felmeddelandet inte längre visas. Avlägsna från överföringsenheten Dra i öppningsspaken på frontluckan och sänk sedan försiktigt frontluckan. Avlägsna försiktigt papper som har fastnat under överföringsenheten. Om du inte hittar något papper som sitter fast gör du en kontroll inuti maskinen. BAA311S Tryck upp frontluckan försiktigt med båda händerna tills den stängs. Tryck med bestämd kraft på luckans övre del när du stänger den främre luckan. När du har stängt luckan kontrollerar du att felmeddelandet inte längre visas. 24

25 Avlägsna från ADF-enheten Öppna ADF-luckan. BAA312S Avlägsna originalet genom att försiktigt dra ut det. Var noga med att inte dra för hårt i originalet, det kan då rivas sönder. BAA313S Om du inte enkelt kan dra ut originalet som har fastnat, låser du upp pappersmatarens rulle genom att lyfta upp den gröna spaken. BAA379S Lyft pappersmatarens rulle något och dra den utåt emot dig. BAA380S 25

26 Avlägsna pappersstopp Avlägsna originalet genom att försiktigt dra ut det. BAA381S Om du inte enkelt kan dra ut originalet som har fastnat, lyfter du upp inmatningsfacket för att se efter som originalet sitter fast i utmatningsområdet. BAA385S Avlägsna originalet genom att försiktigt dra ut det. BAA386S Sätt tillbaka pappersmatarens rulle med rullen vänd nedåt. BAA382S 26

27 Fäll ned den gröna spaken så att pappersmatarens rulle låses fast. BAA383S Stäng ADF-luckan. BAA314S Lyft upp ADF-enheten och om ett original har fastnat i ADF-enheten avlägsnar du det genom att försiktigt dra ut det. Var noga med att inte hålla i inmatningskassetten när du lyfter ADF-enheten eftersom den kan skadas. BAA387S Stäng ADF-enheten. 27

28 Felsökning Utskrifts- eller skanningsproblem Bilder är för mörka eller för ljusa på de kopierade sidorna eller i de skannade filerna. Bildtätheten är för mörk eller för ljus. Justera bildens täthet. Toner på den utskrivna ytan smetar. Toner på den utskrivna ytan har inte torkat. Vidrör inte utskrivna ytor omedelbart efter att pappret har matats ut. Avlägsna nyss utskrivna papper ett åt gången och var noga med att inte vidröra utskrivna ytor. Kopierade sidor eller skannade filer är smutsiga. Toner eller korrigeringsvätska på originalet har inte torkat. Innan du placerar original på exponeringsglaset kontrollerar du att tonern eller korrigeringsvätskan har torkat. Samma yta är smutsig när du kopierar eller skannar filer. Exponeringsglaset eller ADF-enheten är smutsig. Rengör exponeringsglaset eller ADF-enheten. Rengör de delar som är utmärkta med pilar med en mjuk fuktig tygduk och torka sedan av samma delar med en torr tygduk så att du avlägsnar all kvarvarande fukt. Mer information finns i Rengöring, användarhandbok. Exponeringsglas ADF BAA083S BAA084S 28

29 Faxsändningsproblem Det går inte att skicka eller ta emot fax. Modulärsladden kan vara urkopplad. Kontrollera att modulärsladden är rätt ansluten. Mer information finns i Ansluta till en telefonlinje, användarhandbok. Det går inte att ta emot fax trots att det går att skicka dem. En skrivarkassett är tom. Byt ut skrivarkassetten. Mer information finns i Byta ut skrivarkassetter på sidan 30. En kassett är tomt. Fyll på papper i kassetten. Mer information finns i Fylla på papper, användarhandbok. Ett fax som du skickade är tomt när det tas emot. Originalet placerades uppochned. Placera originalet rätt. Mer information finns i Placera original, användarhandbok. Det går inte att skriva ut mottagna fax. Papperskassetten är tom. Fyll på papper i papperskassetten. Mer information finns i Fylla på papper, användarhandbok. Kassetten som används för att skriva ut fax innehåller inte papper med någon av storlekarna A4, Letter eller Legal. Ändra kassettinställning och fyll på med papper i lämpligt format. Mer information finns i Faxinställningar, användarhandbok. Om du inte kan lösa problemet kontaktar du den lokala återförsäljaren eller servicerepresentanten. 29

30 Byta ut skrivarkassetter VARNING Bränn inte använd toner eller använda tonerbehållare. Tonerdamm kan antändas när det utsätts för en öppen låga. Kassera använda tonerbehållare enligt lokala föreskrifter. Lagra inte toner, använd toner eller tonerbehållare i närheten av en öppen låga. Tonern kan antändas och orsaka brännskador. FÖRSIKTIGT Förvara tonern (använd och oanvänd) samt tonerbehållare utom räckhåll för barn. Om du andas in toner eller använd toner gurglar du med mycket vatten och förflyttar dig till en miljö med frisk luft. Om nödvändigt rådfrågar du en läkare. Undvika att få toner på kläder eller hud när du avlägsnar pappersstopp eller byter toner. Om huden kommer i kontakt med toner tvättar du det påverkade området omsorgsfullt med tvål och vatten. Om toner kommer på kläderna tvättar du dem med kallt vatten. Varmt vatten gör att tonern fastnar i tyget och kan göra det omöjligt att få bort en fläck. Om toner eller använd toner kommer in i dina ögon ska du omedelbart skölja med stora mängder vatten. Om nödvändigt rådfrågar du en läkare. Om du råkar svälja toner eller använd toner ska du dricka stora mängder vatten så att det späds ut. Om nödvändigt rådfrågar du en läkare. Förvara skrivarkassetter på en sval och mörk plats. Det faktiska antalet utskrivna sidor varierar beroende på bildvolym och täthet, antal sidor som skrivs ut samtidigt, papperstyp och -format samt miljöfaktorer såsom temperatur och luftfuktighet. Tonerns kvalitet försämras med tiden. Byte av skrivarkassett i förtid kan bli nödvändigt. Vi rekommenderar därför att du alltid har nya skrivarkassetter till hands. För god utskriftskvalitet råder vi dig att endast använda skrivarkassetter från Ricoh. Leverantören kan inte hållas ansvarig för skador och kostnader som har uppkommit som ett resultat av användning av delar från andra tillverkare än Ricoh tillsammans med dina kontorsprodukter. 30

31 Meddelanden när skrivarkassett ska förberedas Förbered den angivna skrivarkassetten när något av följande meddelanden visas på skärmen: K toner nästan slut M toner nästan slut C toner nästan slut Y toner nästan slut När du vill köpa en skrivarkassett kontaktar du en servicerepresentant. Meddelanden när skrivarkassett ska bytas ut Byt ut den indikerade skrivarkassetten när något av följande meddelanden visas på skärmen: Liv slut K-toner Patron Liv slut M-toner Patron Liv slut C-toner Patron Liv slut Y-toner Patron Se till att pappersgem, häftklamrar eller andra små metallobjekt inte ramlar in i maskinen. Utsätt inte skrivarkassetten för solljus under en längre tid när skyddet är borttaget. Rör inte vid skrivarkassettens trumma. BAA372S 31

32 Byta ut skrivarkassetter När du avlägsnar skrivarkassetter måste du vara försiktig så att du inte vidrör laserskanningsenheten på undersidan av den övre luckan (det vita området på illustrationen). Om toner i färgerna cyan, magenta eller gult tar slut kan du skriva ut i svartvitt med endast den svarta tonern. Byt inställning för färgläge till Svartvitt i maskinens drivrutin. Om den svarta tonern tar slut kan du inte skriva ut i vare sig färg eller svartvitt förrän den svarta tonerkassetten har bytts ut. BAA358S Dra i spaken på den övre luckan och fäll sedan försiktigt upp den övre luckan. Kontrollera att luckan till exponeringsglaset eller ADF-enheten är stängd. BAA315S Luta skrivarkassetten framåt och dra ut den. Skaka inte den avlägsnade skrivarkassetten. Om du gör det kan återstående toner läcka ut. Placera den gamla skrivarkassetten på papper eller liknande material så att du undviker att smutsa ned arbetsytan. Tonerfärgen indikeras med en etikett på kassetten. BAA316S 32

33 Ta ut den nya kassetten ur förpackningen och ta sedan ut den ur plastpåsen. BAA317S Håll i kassetten och skaka den i sidled fem-sex gånger. Jämn fördelning av toner i flaskan ger bättre utskriftskvalitet. BAA318S Ta bort skyddet från kassetten. BAA319S Kontrollera att tonerfärg och plats stämmer överens och sätt försiktigt in kassetten vertikalt. BAA320S 33

34 Byta ut skrivarkassetter Stäng den övre luckan försiktigt. Var försiktig så att du inte fastnar med fingrarna. Du kan förhindra fel om du inte stänger av strömmen medan Kalibrerar visas på skärmen. BAA384S Placera skyddet som du avlägsnade i steg 5 på den gamla skrivarkassetten. Placera sedan den gamla kassetten i påsen och placera den i förpackningen. BAA322S Se till att täcka över den gamla kassetten med skyddsöverdraget för återvinning och av miljöhänsyn. Följ återvinningsprogrammet för skrivarkassetter genom vilket förbrukade kassetter omhändertas för bearbetning. Mer information får du genom att kontakta närmaste försäljnings- eller servicerepresentant. 34

35 Var du kan ställa frågor Kontakta närmaste försäljnings- eller servicerepresentant om du behöver mer information om sådant som tas upp i den här handboken eller om du vill fråga om sådant som inte tas upp i handboken. Spara energi Den här maskinen är utrustad med en energisparfunktion. Som standard är maskinen inställd på att gå in i viloläge om den har varit inaktiv i 15 minuter. I viloläge har maskinen en lägre effektförbrukning än i normalt läge. Det tar omkring en minut för maskinen att återgå från viloläge. Enligt dina önskemål kan du ändra hur lång tid maskinen väntar innan den går över i viloläge genom att konfigurera [Strömsparläge]-inställningarna under [Inställningar admin]. Mer information om [Strömsparläge] finns i Administratörsinställningar, användarhandbok. Öppna handböcker CD-skivan Manuals som medföljer maskinen innehåller handböcker i HTML- och PDF-format. Installera handböckerna innan du använder maskinen. Du kan visa handböckerna på två olika sätt. Dubbelklicka på handboksikonen på skrivbordet. På [Start]-menyn pekar du på [Alla program], på [Produktnamn] och klickar sedan på [Handbokens namn]. Menyalternativen kan skilja sig något, beroende på vilka alternativ som valts vid installationen. Mer information om installation av handböckerna finns i Maskinguide, användarhandbok. Copyright

36 SP C221SF/C222SF Snabbguide Delarnas namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skannerfunktionen Använda faxfunktionen Felmeddelanden Avlägsna pappersstopp Felsökning Byta ut skrivarkassetter SW S G

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning

Snabbguide DX-C200. Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. Felsökning DX-C200 Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas noga

Läs mer

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen.

Snabbguide FS-C1020MFP+ Namn och placering. Använda kopiatorfunktionen. Använda skanner-funktionen. Använda faxfunktionen. FS-C1020MFP+ Snabbguide Namn och placering Använda kopiatorfunktionen Använda skanner-funktionen Använda faxfunktionen Felsökning Avlägsna papper som har fastnat Skrivarpatroner Denna handbok ska läsas

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Konfigurationsark. Andra språk Informationsguide Sidan 1 av 1 Informationsguide Det finns ett antal dokument som kan hjälpa dig med att förstå hur MFP:n och tillvalen fungerar. På den här sidan får du hjälp att hitta publikationer och

Läs mer

Snabbguide NPD4499-00 SV

Snabbguide NPD4499-00 SV NPD4499-00 SV Kapitel 1 Introduktion Tack för att du har köpt den här produkten I den här snabbguiden Quick Guide () finner du en introduktion och bildbeskrivning av de grundläggande och mest använda funktionerna

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som du vill Felsökning vid användning av kopieringsfunktionen Felsökning vid användning av Faxfunktionen Felsökning vid användning av

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

Installationshandbok för maskinvaran

Installationshandbok för maskinvaran Packa upp Ta bort allt skyddsmaterial. Illustrationerna i den här handboken är för en liknande modell. De kan skilja sig från din faktiska modell, men de hanteras på samma sätt. Ta bort allt skyddsmaterial.

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

Produktdelar Framsidan... 3 Baksida... 3 Inuti produkten... 4 Skannerdelar... 4 Kontrollpanel... 5

Produktdelar Framsidan... 3 Baksida... 3 Inuti produkten... 4 Skannerdelar... 4 Kontrollpanel... 5 Innehållsförteckning Produktdelar Framsidan.................................................................. 3 Baksida.................................................................... 3 Inuti produkten.............................................................

Läs mer

Magasin 5 (tillval) Magasin 6 (mellanlägg) (tillval) Kontrollpanel. Högvolymsefterbehandlare (tillval) Kontrollpanel

Magasin 5 (tillval) Magasin 6 (mellanlägg) (tillval) Kontrollpanel. Högvolymsefterbehandlare (tillval) Kontrollpanel Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Maskinöversikt Maskinöversikt Funktioner Följande funktioner finns beroende på enhetens konfiguration: 8 Kopiering E-post Internetfax Serverfax Dokumentmatare Magasin (tillval)

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Meddelanden på frontpanelen

Meddelanden på frontpanelen n på frontpanelen Det här avsnittet omfattar: "Statusmeddelanden" på sidan 4-30 "Fel och varningar" på sidan 4-31 Skrivarens frontpanel ger dig information och felsökningshjälp. Phaser 8400 8400-001 Frontpanelen

Läs mer

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425

LASERJET PRO 400 MFP. Snabbreferens M425 LASERJET PRO 400 MFP Snabbreferens M425 Optimera kopieringskvaliteten Följande inställningar för kopieringskvalitet är tillgängliga: Välj autom.: Använd den här inställningen när kopieringskvaliteten inte

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Hur handboken ska läsas...5 Inledning...

Läs mer

Lasermultifunkt ionsskrivare

Lasermultifunkt ionsskrivare Lasermultifunkt ionsskrivare Snabbguide Kopiera Göra en snabbkopia 3 Från skrivarens kontrollpanel, tryck på. 4 Om du har lagt dokumentet på skannerglaset trycker du på Finish the Job (Avsluta jobbet)

Läs mer

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas.

Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. Snabbmanual Det här är en snabbmanual som förklarar vissa utvalda funktioner som din maskin kan hantera och hur eventuella driftstörningar åtgärdas. På CD-skivan som medföljde leveransen av maskinen finns

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

Funktioner* blir åtkomliga när du trycker på flikarna eller Alla tjänster, till exempel: LÄGG I PAPPER E-POST

Funktioner* blir åtkomliga när du trycker på flikarna eller Alla tjänster, till exempel: LÄGG I PAPPER E-POST SKÄRMEN - Här visas vilka funktioner som finns tillgängliga på maskinen samt allmän information. ÅTERSTÄLL ALLT - Återställer funktioner till grundinställningar PAUS - Avbryter pågående jobb START - Startar

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Uppdatering av användarmanualen RAM195ASV

Uppdatering av användarmanualen RAM195ASV Uppdatering av användarmanualen ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet Använda OKI B4350-skrivaren Observera ändringarna på följande sidor. Stryk berörda avsnitt i användarmanualen

Läs mer

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide GelSprinter GXe3350N Snabbguide Installation av skrivare 1)Börja med att öppna förpackningen skrivaren anlände i. Tag ut skrivare och lägg kablage och övriga tillbehör åt sidan. Placera skrivaren på en

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.

De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. Xerox ConnectKey.0-teknik Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer

Läs mer

Installationshandbok för maskinvaran

Installationshandbok för maskinvaran Packa upp Ta bort allt skyddsmaterial. Illustrationerna i den här handboken är för en liknande modell. De kan skilja sig från din faktiska modell, men de hanteras på samma sätt. Anslut produkten till en

Läs mer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI PQRS

Läs mer

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar.

Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. FAX-2820 FAX-2920 Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Läs den här snabbguiden så att du gör korrekta inställningar. Snabbguide Ställa in maskinen Du är klar! Förvara den

Läs mer

Kopierar...5. Job interrupt (Avbryta jobbet)...6 Avbryta ett kopieringsjobb...6. E-post...7. Förbereda dig för att skicka e-post...

Kopierar...5. Job interrupt (Avbryta jobbet)...6 Avbryta ett kopieringsjobb...6. E-post...7. Förbereda dig för att skicka e-post... Snabbguide Innehåll Kopierar...5 Göra kopior...5 Göra en snabbkopia...5 Kopiera med den automatiska dokumentmataren...5 Kopiera med skannerglaset...5 Job interrupt (Avbryta jobbet)...6 Avbryta ett kopieringsjobb...6

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 03 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg

Kontrollpanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionsskrivare med färg Kontrollpanel De tillgängliga apparna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Information om appar och funktioner finns i Användarhandbok. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hem öppnar appens huvudskärm. Ström/aktivera

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken får inte kopieras

Läs mer

Meddelanden på frontpanelen

Meddelanden på frontpanelen n på frontpanelen Det här avsnittet omfattar: "Statusmeddelanden" på sida 4-59 "Fel och varningar" på sida 4-60 På skrivarens frontpanel visas information och felsökningshjälp. När det inträffar ett fel

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5100DNT HL-L5200DW HL-L5200DWT HL-L6250DN Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin

Läs mer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Lathund M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Lathund M575 Skriva ut en lagrad utskrift Skriv ut ett jobb som har lagrats i produktens minne på följande sätt. 1. Bläddra till och tryck på Hämta från enhetsminne på

Läs mer

Version 1.0 Februari Xerox Color C75 Press Snabbstart

Version 1.0 Februari Xerox Color C75 Press Snabbstart Version 1.0 Februari 2013 2012 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Xerox och Xerox and Design är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. BR4006 Innehållsförteckning

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning

Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning Referensguide Kortfattade förklaringar för vardaglig användning HL-L6300DW HL-L6300DWT HL-L6400DW HL-L6400DWT Brother rekommenderar att du har den här guiden i närheten av din Brother-maskin som snabbreferens.

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

Bruksanvisning (Förkortad version) NPD4281-00 SV

Bruksanvisning (Förkortad version) NPD4281-00 SV Bruksanvisning (Förkortad version) NPD4281-00 SV Om denna manual Denna manual är en förkortad version av Bruksanvisningen. Se tabellen nedan för information om innehållet i Bruksanvisningen och delarna

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

Viktig säkerhetsinformation

Viktig säkerhetsinformation Sida 1 av 9 Viktig säkerhetsinformation Läs igenom avsnittet "Viktig säkerhetsinformation" noggrant innan du använder skrivaren. Följ alltid anvisningarna eftersom de är avsedda att förhindra såväl person-

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Felsökning. Bruksanvisning

Felsökning. Bruksanvisning Bruksanvisning Felsökning 1 2 3 4 5 6 7 8 När maskinen inte fungerar som förväntat Felsökning vid kopiering Felsökning vid användning av faxfunktionen Felsökning vid användning av skrivarfunktionen Felsökning

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög kvalitet. Om det inträffar problem med utskriftskvaliteten kan du använda informationen i detta avsnitt

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten I följande tabeller kan du söka efter lösningar på utskriftsproblem som kan inträffa. Kontakta inköpsstället om du inte kan lösa problemet. Du kan ha en skrivardel som behöver rengöras eller ersättas av

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

VARNING RISK FÖR SKADOR:

VARNING RISK FÖR SKADOR: Sida 1 av 19 Guide för utskrift Fylla på magasinet för 250 eller 550 ark VARNING RISK FÖR SKADOR: Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara

Läs mer

Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt.

Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt. FAX-355 FAX-360 FAX-460 Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran. Den här Snabbguiden beskriver hur du installerar maskinen på rätt sätt. Installera maskinen Installationen

Läs mer

Handbok för underhåll

Handbok för underhåll Handbok för underhåll Läs detta först Varumärken...3 Handbokens användning...4 Papper och andra media Papper och andra media som stöds av denna skrivare...5 Rekommenderat papper...9 Fylla på papper...9

Läs mer

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter.

Z55 Color Jetprinter. Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2. www.lexmark.se. Allmänt om skrivaren. Standardutskrifter. Z55 Color Jetprinter Online användarhandbok för Mac OS 8.6 till 9.2 handbok 2 Navigera Klicka på kategorierna in den vänstra rutan för att navigera på sidorna. Klicka på den blå texten för att länka till

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM. Handbok för felsökning DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Handbok för felsökning 0-04 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Bruksanvisningen får inte kopieras i någon form utan skriftlig auktorisation från TTEC.

Läs mer

Så här kopierar du ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Kontrollpanelen. Med dokumentmataren. Med dokumentglaset

Så här kopierar du ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Kontrollpanelen. Med dokumentmataren. Med dokumentglaset Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Så här kopierar du Tjänster Hem Jobbstatus Pekskärm Start Rensa allt Stopp. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Justera pappersstödet

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Svenska MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Svenska MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrollera leveransens innehåll pappersstöd skrivare programvara till skrivaren & handbok på CD-ROM Daily

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

9 Indikatorlampa Kontrollera skrivarens status. Förstå startskärmen

9 Indikatorlampa Kontrollera skrivarens status. Förstå startskärmen Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd 9 Indikatorlampa Kontrollera skrivarens status. Förstå startskärmen När skrivaren har slagits på visar displayen en basskärm

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter macintosh. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter macintosh Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient och skrivare på din privata dator Installation av klient För att kunna skriva ut i Cirratosystemet behöver

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Lexmark 5400 Series Allt-i-ett. Användarhandbok

Lexmark 5400 Series Allt-i-ett. Användarhandbok Lexmark 5400 Series Allt-i-ett Användarhandbok Januari 2007 www.lexmark.com Innehåll Skriva ut...5 Komma igång...5 Utföra utskriftsjobb och liknande uppgifter...8 Hantera utskriftsjobb...14 Lära dig mer

Läs mer

Ställa in maskinen. Du är klar!

Ställa in maskinen. Du är klar! Snabbguide FAX-1820C Du måste ställa in maskinvaran innan du kan använda den här maskinen. Följ de enkla anvisningarna i snabbguiden för att komma igång med maskininställning. Ställa in maskinen Du är

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Snabbguide SP 1200S. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara

Snabbguide SP 1200S. Steg 1. Steg 2. Installationen är klar! Installera maskinen. Installera drivrutiner och programvara SP 1200S Snabbguide Innan du börjar använda maskinen måste du installera maskinvaran och drivrutinerna. Information om hur du ställer in och installerar finns i den här Snabbguiden. Steg 1 Installera maskinen

Läs mer

Så här kopierar du. Eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 multifunktionsskrivare. Tjänster Hem. Jobbstatus. Pekskärm. Start.

Så här kopierar du. Eller. Xerox WorkCentre 5945/5955 multifunktionsskrivare. Tjänster Hem. Jobbstatus. Pekskärm. Start. Xerox WorkCentre 9/9 multifunktionsskrivare Så här kopierar du. Placera dokumenten med framsidan uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Justera pappersstödet så att det ligger. Tryck på på kontrollpanelen

Läs mer

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR

TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR TOSHIBA PÅ GU, INFO TILL SKRIVARVÄRDAR 1. Touchpanelen På Grundmenyn finns 99% av kopieringsfunktionerna som kommer att användas. (Dubbelsidigt, Häftning, Färgläge) Fullfärg: Allt som kopieras kommer att

Läs mer

Lösa problem med utskriftskvaliteten

Lösa problem med utskriftskvaliteten 1 Utskriften är för ljus, det blir vita fläckar på bilder eller delar av bokstäver faller bort. Kontrollera att du använder rekommenderat utskriftsmaterial. Använd material från ett nytt paket. Se Riktlinjer

Läs mer

Snabbhandbok. User Guide XT3008SV0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles.

Snabbhandbok. User Guide XT3008SV0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. User Guide XT3008SV0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Översatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU GB 2008

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 18 Guide för utskriftskvalitet Tecknen har ojämna kanter a Skriv ut en teckensnittslista för att kontrollera om teckensnitten du använder stöds av skrivaren. 1 På skrivarens kontrollpanel går

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835

Din manual KONICA MINOLTA DI1610F http://sv.yourpdfguides.com/dref/589835 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DI1610F. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DI1610F

Läs mer

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide

ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide ZT210/ZT220/ZT230 Snabbreferensguide Använd denna guide för det dagliga handhavandet av din skrivare. För mer detaljerad information, se Användarmanualen. Skrivarkomponenter Bild 1 visar vilka komponenter

Läs mer

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten.

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten. Specialpapper Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på glansigt bestruket papper" på sidan 2-57 "Skriva ut på Digital Photo Paper" på sidan 2-62 "Skriva ut vykort och trebladiga broschyrer" på sidan 2-64

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den här

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skriv ut. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skriv ut Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Information om den här maskinen Den information

Läs mer

Användarhandbok till "RICOH Printer"

Användarhandbok till RICOH Printer series Användarhandbok till "RICOH Printer" Översikt Windowsversion Mac-version Felsökning INNEHÅLL Hur handboken ska läsas... 2 1. Översikt Introduktion till RICOH Printer... 4 Driftmiljö... 4 2. Windowsversion

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Getting Started. Copy. Fax. Print. Scan. Document Server. Web Image Monitor Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Getting Started Copy Fax Print Scan Document Server Web Image Monitor Fylla på papper och toner Troubleshooting Bilaga Söker du information som inte finns

Läs mer

Jobbmeny. Skriv ut buffert Återställ utmatningsfack Återställ skrivare. Avbryt fax Avbryt jobb Konfidentiellt jobb Lagrade jobb.

Jobbmeny. Skriv ut buffert Återställ utmatningsfack Återställ skrivare. Avbryt fax Avbryt jobb Konfidentiellt jobb Lagrade jobb. n är endast tillgänglig när skrivaren behandlar eller skriver ut ett jobb, när det visas ett skrivarmeddelande eller när skrivaren är i hexspårningsläge. Tryck på Meny för att öppna n. Klicka på ett menyalternativ

Läs mer

Din manual HP LASERJET 5000

Din manual HP LASERJET 5000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 5000. Du hittar svar på alla dina frågor i HP LASERJET 5000 instruktionsbok

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Andra språk. Konfigurationsark

Informationsguide. CD-skivan Programvara och dokumentation. Hjälpsidor. Lexmarks webbplats. Andra språk. Konfigurationsark Informationsguide Informationsguide Det finns ett antal dokument som kan hjälpa dig med att förstå hur MFP:n och tillvalen fungerar. På den här sidan får du hjälp att hitta publikationer och annan information

Läs mer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg/ (Kopiator/Dokumentserveregenskaper) Specifikationer

Handbok för kopiator. Bruksanvisning. Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg/ (Kopiator/Dokumentserveregenskaper) Specifikationer Bruksanvisning Handbok för kopiator 1 3 4 5 Placera original Kopiera Felsökning Användarverktyg/ (Kopiator/Dokumentserveregenskaper) Specifikationer Läs den här bruksanvisningen noga innan maskinen används

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning

Grundläggande bruksanvisning Grundläggande bruksanvisning MFC-J5320DW Version 0 SWE Om du måste kontakta vår kundtjänst Fyll i uppgifterna nedan och spara dem för framtida referens: Modellnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Inköpsdatum:

Läs mer

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning

FAX 1195L Avancerad bruksanvisning FAX 1195L Avancerad bruksanvisning Läs denna handbok noggrant innan du använder denna produkt och förvara den för framtida behov. För en säker och korrekt användning, läs igenom häftet Säkerhetsinformation

Läs mer

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver.

Användarhandbok. Det här kan du göra med maskinen. Komma igång. Kopiator. Fax. Skrivare. Skanner. Dokumentserver. Användarhandbok Det här kan du göra med maskinen Komma igång Kopiator Fax Skrivare Skanner Dokumentserver Web Image Monitor Fylla på papper och toner Felsökning Söker du information som inte finns i den

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

4 Tangentbord Ger dig möjlighet att ange siffror, bokstäver eller symboler på displayen

4 Tangentbord Ger dig möjlighet att ange siffror, bokstäver eller symboler på displayen Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Förstå skrivarens kontrollpanel 3 Del Beskrivning 3 Viloläge Aktiverar viloläget eller standbyläget Följande är statusar för indikatorlampan och knappen för viloläget:

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer