DIALOG BERGA. Nya hyresradhus vid västra Berga en höjdare En tidning från Linköpings kommun Nummer The Majority Says tar nya steg 6-8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIALOG BERGA. Nya hyresradhus vid västra Berga en höjdare 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 1 2009. The Majority Says tar nya steg 6-8"

Transkript

1 DIALOG En tidning från Linköpings kommun Nummer Nya hyresradhus vid västra Berga en höjdare BERGA Enklare kontakt med kommunen The Majority Says tar nya steg 6-8

2 LEDARE NYHETER Friare, tryggare, grönare och företagsammare Tillsammans kan vi utveckla Linköping. Information är viktig. Det gäller för oss alla och i alla de olika roller vi har. Vi är kanske yrkesverksamma, studerande eller pensionärer. Några är företagare, många är engagerade i olika föreningar och samfund. Som medborgare i Linköping ska det alltid vara lätt att orientera sig i kommunens serviceutbud. Det ska vara lätt att jämföra kvaliteten i olika äldreboenden och hur väl olika skolor lyckas förmedla kunskap till sina elever samt att ta del av allt övrigt som erbjuds via kommunen. Informationen ska vara lätt tillgänglig oberoende av om vi använder kommunens hemsida eller väljer att ringa kommunens växel. Vill man ha ytterligare hjälp eller rådgivning kan man uppsöka något av kommunens medborgarkontor för en personlig kontakt. Det är innebörden av Kontakt Linköping. En ny och förbättrad hemsida lanseras redan nu i april. Något senare kommer den nya telefonväxeln att introduceras, vilket kommer att göra det lättare att direkt få sin fråga besvarad av sakkunnig personal. I höst hoppas vi också att medborgarkontoret i city ska kunna invigas i bibliotekets lokaler. Lika viktigt är att du som medborgare ska kunna göra din röst hörd. Det är inte bara tjänster och tjänstemän som ska vara lättillgängliga, det gäller också oss förtroendevalda. Den nya hemsidan ska ge nya möjligheter att ta kontakt, delta i diskussionsforum, och ha synpunkter på viktiga frågor som behandlas av kommunfullmäktige. Som förtroendevalda kan vi naturligtvis inte lova att det alltid blir som du vill. Vi lovar dock att lyssna och att dina uppfattningar når fram. Allians för Linköping har som mål att att göra vår stad friare, tryggare, grönare och företagsammare. Tillsammans kan vi utveckla vår kommun. Ann-Cathrine Hjerdt Borgmästare (arb) (hem) ann-cathrine.hjerdt& Paul Lindvall Kommunstyrelsens ordförande (arb) (hem) paul.lindvall& Övriga kommunalråd Gruppledare Bengt Olsson (FP) Kommunalråd (arb), (hem) bengt.olsson& Jan-Willy Andersson (KD) Kommunalråd (arb), (hem) jan-willy.andersson& Gösta Gustavsson (C) Kommunalråd (arb), (hem) gosta.gustavsson& Annika Lillemets (MP) Gruppledare (arb), (hem) annika.lillemets& Lena Micko (S) Kommunalråd (arb), (hem) lena.micko& Mats Johansson (S) Kommunalråd (arb), (hem) mats.johansson& Jakob Björneke (S) (arb), (hem) Monica Ericsson (V) Gruppledare (arb), (hem) monica.ericsson& Fullmäktiges presidium Patrik Vigren (KD) 1:e vice ordförande (arb), (hem Birgitta Ståhl- Öckinger (S) 2:e vice ordförande (arb) (hem) birgitta.stahl& FRÅGOR OM KOMMUNEN: Telefon Ring växeln Hemsida www. Kommunens hemsida har all viktig information. ALLIANS FÖR LINKÖPING Ann-Cathrine Hjerdt (M), borgmästare, kommunalråd: Demokrati, marknadsföring, personal, övergripande trygghetsfrågor. Paul Lindvall (M), kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd: Planeringsförutsättningar och övergripande strategier, internationella frågor, ekonomi, näringsliv och sysselsättning, organisation, information och IT, besöksnäring och turism, bolagsfrågor. Bengt Olsson (FP), kommunalråd: Barn och ungdomar, utbildning, kultur, idrott och fritid, arbetsmarknad. Jan-Willy Andersson (KD), kommunalråd: Äldrefrågor, omsorg, sociala frågor, folkhälsa. Gösta Gustavsson (C), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, kommunalråd: Miljö, samhällsbyggnad, teknisk försörjning, byggande, kommunikationer, gator och vägar, parker, natur, grönområden och landsbygdsutveckling. Tidningen Dialog ges ut på uppdrag av kommunstyrelsen i Linköpings kommun. Tidningen vill stimulera till kontakt mellan linköpingborna och deras förtroendevalda. Det finns elva olika upplagor av Dialog, med lokalt material för de geografiska utskotten Vreta kloster, Väst, Vårdsnäs, Åkerbo, Lambohov, Ryd, Skäggetorp, Centrala Linköping, Berga, Johannelund och Landeryd. Är du intresserad av att läsa lokala reportage från andra kommundelar, så går det att hämta andra lokala upplagor av Dialog hos informationskontorets disk i huvudbiblioteket. Det är också möjligt att gå in på Internetsidan och läsa Dialog. Adress: Tidningen Dialog, Kommunledningskontoret, Linköpings kommun, Linköping Tryck: AB Danagårds Grafiska Distribution: Dialog delas ut av SDR. Om du inte fått tidtidningen, ring SDR eller e-posta till samt uppge namn och adress. Dialog på CD: Dialog finns inläst på CD för synskadade och för dem som har svårt att läsa tryckta texter. Kontakta länsbiblioteket Östergötland, Britt Olinger eller Lena Vitak , vid intresse. Utgivning 2009: Nr 1: mars. Nr 2: 6-7 juni. Nr 3: 3-4 oktober. Nr 4: december. Redaktionskommitté: Till Dialog finns två rådgivande redaktionsråd. Det ena består av gruppledarna för samtliga politiska partier i kommunfullmäktige. Det andra av tjänstemän från kommunorganisationen. Läs mer på Dialogs hemsida på www. För insänt ej beställt material ansvaras ej. OBS! Tecknet & markerar ska placeras i e-postadressen. Välkommen med tips! Sven-Åke Fasth, redaktör sven-ake.fasth& Anders Lindkvist, ansvarig utgivare anders.lindkvist& Per Conning, journalist per.conning& Lottie Molin, journalist lottie.molin& Oschana Nissan, journalist Ansvarar för integrationssidorna oschana.nissan& Pelle Börjesson, layout/redigering pelle.borjesson& Ny friidrottsarena på gång Planeringen för en ny friidrottsarena vid Campus Valla är i full gång. Arenan ska kunna användas vid såväl träning som tävlingar. AV PER CONNING Den nya anläggningen kommer att bli en utomhusarena i direkt anslutning till Campus Valla och öster om Campushallen och kommunens friidrottshall. Vi får ett starkt och tydligt idrottscenter i den delen av staden, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Johan Lundgren (C). Genom områdets södra del har kommunen byggt en del av kollektivtrafikstråket Link-Link. Det ska också finnas bebyggelse i området. Arenan, som ska ersätta den friidrottsarena som i dag finns på Folkungavallen, ska kunna användas både för träning, mindre tävlingar och större nationella mästerskap. Anläggningen kommer att ha en 400 meters löparoval och ytor för alla teknikgrenar. Inom området ska det även finnas en separat kastplan. Längs arenans långsida planeras det för en sittplatsläktare med omkring 500 sittplatser under tak. På området byggs måldomartorn, omklädningsrum, personallokaler och maskinförråd. Hans Mayer, ansvarig tjänsteman för idrottsanläggningar på kultur- och fritidskontoret, berättar att anläggningens utformning har diskuterats igenom med bland annat representanter från friidrottsrörelsen. Vi har tittat på arenan utifrån deras förutsättningar. Anläggningen kommer att användas både av friidrottsföreningar och av skolor, säger Hans Mayer. Arenan väntas få cirka besökare per dag. Vid större tävlingar, som exempelvis SM, kan det bli upp till besökare. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om förutsättningarna för arenans utseende och funktioner, och kommer att vara den som svarar för arenan. Vi får ett starkt och tydligt idrottscenter För närvarande pågår teknik- och samhällsbyggnadsnämndens arbete med detaljplan för området. Enligt planeringen ska byggandet av arenan vara igång före detta årsskifte, efter att arkeologiska undersökningar av marken genomförts. Färdigställandet är enligt tidplanen beräknat till hösten 2010 om allt löper på som planerat. Innan ett beslut om byggande eller tecknande av hyresavtal sker ska ett detaljerat förslag till hur arenan ska se ut, slutlig hyreskostnad och finansiering godkännas av kultur- och fritidsnämnden. Ritning över hur friidrottsarenan i stort planeras se ut. Ritningen används som underlag för detaljprojektering. Illustration: White arkitekter AB. Tv-portal i Stångåstaden Stångåstaden satsar på att införa en tv-portal i en stor del av sina bostäder under våren och sommaren. Genom tv-portalen kan hyresgästerna bland annat göra felanmälan, få information från hyresvärden och boka tvättstuga där man idag har elektroniskt bokningssystem. Man kommer även att kunna se information och lokala nyheter från Östgöta Correspondenten och Linköpings kommun. Det blir också möjligt att exempelvis beställa långfilmer, så kallad video on demand. Satsningen genomförs av Stångåstaden tillsammans med Com Hem. Portalen blir tillgänglig via digital-tv-boxar. Arkitektrådgivning hos informationskontoret Sveriges Arkitekter bedriver ideell rådgivning, bland annat i Linköping. Rådgivningen sker torsdagskvällar januari-juni och september till december. Projekten kan gälla planering av badrum, lägenhet, hus eller uteplats. Besöket är kostnadsfritt och begränsat till en halvtimme. Läs mer på www. under Konsumentfrågor. Rådgivningen bokas genom att ringa informationskontoret, tel: eller Gym lever vidare Gymmet för personer med funktionsnedsättning kommer att leva vidare. Verksamheten, som är ett samarbete mellan Linköpings kommun, Friskis och svettis och Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO), kom till efter ett medborgarförslag. Gymmet startade som ett försök Bra bokslut för 2008 Kärnverksamheterna i Linköpings kommun redovisar ett överraskande stort överskott. Överskottet uppgår till 142 miljoner kronor för Samtliga nämnder utom kollektivtrafiknämnden redovisar överskott. Det är mycket glädjande att nämnder och förvaltningar hanterat ekonomin på ett mycket ansvarsfull sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M). Det sammanlagda resultatet för 2008 är också positivt, 32 miljoner kronor. Mediagruppen/Hemera Photo-Objects 2 www. www. 3

3 AKTUELLT AKTUELLT Vill ägna mer tid åt familjen Gösta Gustavsson (C) slutar som kommunalråd Efter 20 år som kommunalråd har Gösta Gustavsson (C) beslutat sig för att lämna denna post i slutet av mars. Jag vill få tid att ha kul och leva livet medan jag kan, säger han. AV PER CONNING Gösta Gustavsson är den politiker som hittills varit kommunalråd längst i Linköping. Av de 20 åren har han suttit i majoritet i 17 år. Hans ansvarsområden har bland annat varit miljö, samhällsbyggnad och kommunikationer. Gösta Gustavsson hade tänkt avgå redan i samband med valet Men när majoritetsförhållandena ändrades kände han ett ansvar att vara med i skapandet av den nya styrande alliansen: Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern. Att den snart 62-årige Gösta Gustavsson slutar beror bland annat på familjeskäl. Efter över 30 år som förtroendevald, varav de senaste 20 åren på heltid, vill jag ha mer tid för mig och min familj. Mer tid att umgås, resa, underhålla hus och hem och inte minst njuta av livet. Det finns också hälsoskäl bakom beslutet. Efter många år med en arbetstid på över 60 timmar per vecka menar han att kroppen börjar säga ifrån. Det har bland annat tagit sig uttryck i form av en stroke för drygt ett år sedan. Han tycker också att nya tider kräver växlingar vid makten. Gösta Gustavsson är mest nöjd med hur han kunnat påverka miljöfrågornas ställning i Linköping. Nu genomsyrar miljön all kommunal verksamhet, säger han. Foto: Staffan Gustavsson Jag tror att politiken i Linköping behöver få in lite nytt blod. Då vill inte jag sitta där som en propp. BRA FÖREGÅNGARE När Gösta Gustavsson summerar åren som kommunalråd är han mest nöjd med hur han kunnat påverka miljöfrågornas ställning. Nu genomsyrar miljön all kommunal verksamhet och vi har blivit en bra föregångare inom miljöområdet, säger han. Den första stora insatsen för miljön tycker han var när kollektivtrafiken i centrala Östergötland gjordes om till tågburen trafik med regionaltåg. Detta följdes av satsningar på att göra busstrafiken mer miljövänlig med biogas. Beslutet att köpa det gamla militära övningsområdet, där stadsdelen Djurgården ska byggas, ser han som en viktig fråga som han har drivit fram. Han tycker att det är bra att området nu kan utvecklas som en helhet, där bland annat miljöfrågorna får en central roll. På frågan om vad han är mindre nöjd med konstaterar Gösta Gustavsson att det alltid finns något som skulle kunna bli bättre. Ibland kan vi kompromissa lite för mycket i vissa sakfrågor, säger han och ger byggplanering som exempel på sådana sammanhang. Gösta Gustavsson ser det som en stor förmån att ha fått vara kommunalråd. Han har tyckt mycket om att vara ute och träffa Linköpingsbor. I samband med att han slutar lämnar han nära 20 uppdrag i bland annat bolag och utskott. Några uppdrag behåller han dock (se nedan). FOTNOT: Centerpartiet har utnämnt Muharrem Demirok som efterträdare till Gösta Gustavsson på kommunalrådsposten. Formellt ska kommunfullmäktige välja kandidaten. Detta sammanträde hade inte genomförts vid Dialogs pressläggning. Uppdrag som Gösta Gustavsson behåller: Distriktsordförande för Centerpartiet i Östergötland Tekniska Verken, ordförande Östkraft, ledamot Miljötekniskt Centrum, vice ordförande Kommunfullmäktigeledamot I den nya upphandlingsmodellen mäts utförarnas kvalitet genom ett poängsystem inom områdena aktiviteter, kost, information, hälso- och sjukvård, kompetens och personal. Bemanningen är ytterligare en faktor som kan ge utförarna poäng. Ny upphandling av äldreomsorg Utförare konkurrerar med kvalitet istället för pris Upphandlingen av äldreomsorg i Linköping har fått en ny modell. Istället för att konkurrera med lägsta pris ska utförarna tävla mot varandra med hög kvalitet. AV PER CONNING Den nya modellen användes första gången vid upphandlingen av äldreomsorg vid Gröna Gården, Bantorget, Villa Ryd, Kärna vårdbostäder och Räknestickans demensboende. Här finns totalt 135 vårdbostadslägenheter. Kommunen satte ett fast pris för vad verksamheten ska kosta. Utifrån detta fick intresserade utförare ange hur hög kvalitet de kan erbjuda för pengarna. Utförarna skiljdes åt genom ett poängsystem inom områdena aktiviteter, kost, information, hälso- och sjukvård, kompetens och personal. Ju mer utförarna sade sig kunna prestera inom respektive område, desto högre poäng. Maxpoängen var 36. Ytterligare 35 poäng fördelades efter hur hög bemanning utförarna sade sig kunna erbjuda. Upphandlingen avgjordes i januari och slutade med att Linköpings kommunala utförare, LKU (som från den första mars heter Leanlink) vann uppdraget att driva alla de fem aktuella enheterna från den första september. Två enheter, Kärna vårdbostäder och Villa Ryd, drivs även sedan tidigare av denna utförare. I och med den senaste tilldelningen driver den kommunala utföraren 43 procent av vårdbostäderna, jämfört med 36 procent året innan. VIKTIGT MED UPPFÖLJNING Med den nya upphandlingsmodellen vill styrande Allians för Linköping öka kvaliteten inom äldreomsorgen. Varje poäng som utförarna får innebär högre kvalitet än vad vi krävt hittills. Noll poäng är detsamma som vi har krävt tidigare, säger Jan-Willy Andersson (KD), ordförande i äldrenämnden. En central del i det nya systemet blir att följa upp om utföraren verkligen lever upp till det man har lovat. Nu förstärker vi den systematiserade, fördjupade kvalitetsuppföljningen, säger Peder Ellison, omsorgschef i Linköpings kommun. Vi kommer att öka kontrollen genom till exempel oplanerade besök, enkätundersökningar, fokusgrupper och intervjuer. Platsbesöken som våra politiker gör är också viktiga, säger han. Siffror som äldrenämnden presenterade i december visar att 70 procent av dem som söker vårdbostad i Linköpings kommun får något av valda alternativ. Villa Ryd drivs vidare av samma utförare. Arkivbild: Staffan Gustavsson Foto: Staffan Gustavsson 4 www. www. 5

4 KULTUR The Majority Says Seger i Rockkarusellen gav nya erfarenheter För två år sedan vann de Rockkarusellen. För knappt ett år sedan segrade de i stockholmsfinalen av den internationella musiktävlingen Emergenza. Men även om det unga Linköpingsbandet The Majority Says redan har nått framgång tycker de att det är viktigt att utvecklas ett steg i taget. TEXT: PER CONNING FOTO: GÖRAN BILLESON Det var väldigt overkligt. Så minns sångerskan och basisten Lovisa Tardat finalen av Rockkarusellen i Cloetta center. Resten av bandet håller med. Vi satt i logen, och så gick vi upp på scenen, och så var det slut. Oj, nu vann vi. Man fattade ingenting, säger trummisen Mathias Jonasson. De berättar att bandet inte hade några större ambitioner inför musiktävlingen, som avgjordes våren Gruppen hade spelat tillsammans cirka ett och ett halvt år och ville helt enkelt få mer erfarenhet av att stå på scenen. Att de lyckades kamma hem vinsten innebar en rejäl knuff framåt, både när det gäller självförtroendet och folks kännedom om bandet. Efter Rockkarusellen har oftast konsertarrangörerna kontaktat dem, istället för tvärtom. Dialog träffar The Majority Says en fredagseftermiddag i deras replokal på Skylten, musikhuset på andra sidan rälsen om Resecentrum. Gruppen som också består av gitarristerna Jonathan Lennerbrant och Emil Berg har tidigare under dagen suttit i skolbänken på Folkungaskolan där de alla går i gymnasiet. Jonathan, Emil och Mathias läser det estetiska programmet. Jonathan och Emil går första året, Mathias det tredje. Lovisa läser tredje året på samhällsvetenskapsprogrammet med musikprofil. Innan gymnasiet gick de alla i musikklasser på Folkungaskolan, där de också träffades. Från början var det covers som gällde, men så småningom började de skriva egna låtar. De beskriver sin musikstil som en form av pop-rock. I och med att alla är musikaliska försöker vi bredda vår musik så att den inte låter som vilken musik som helst att det ligger något speciellt i den som vi kan stå för, säger Jonathan. Gruppen skriver både texter och musik tillsammans. Texterna är på engelska för att kunna nå ut till så många som möjligt. NY SINGEL The Majority Says har tidigare spelat in två demos och är nu aktuella med en färsk singel. Den spelades in i lilla Grytgöl, några mil från Linköping. Bandet arbetade intensivt i en studio under två dagar till- The Majority Says. Från vänster Lovisa Tardat, Emil Berg, Jonathan Lennarbrant och Mathias Jonasson (sittande). www. 7

5 KULTUR UNGDOMSSIDA Det känns att vi har utvecklats otroligt mycket sedan Rockkarusellen sammans med procenten Magnus Henriksson, som tidigare spelade trummor med Moneybrother. En nyhet på singeln är att bandet använder sig av stråkinstrument. De har även provat en annan inspelningsteknik än tidigare. Allt har spelats in i hela tagningar, istället för att låtarna sätts ihop av mindre delar. Syftet har varit att få en bra helhet som inte känns för putsad. Det är svårt att få less is more -känslan, vilket vi har försökt att uppnå, säger Jonathan. Han tycker att de två nya låtarna på singeln kan liknas vid färgerna svart och vitt, eller i alla fall mörkt och ljusgrått. Den ena låten är mer drivig och energifull, medan den andra är mer experimentell och känslig, säger han. Jag tycker de blev jättebra, säger Lovisa. HAR FÅTT ERBJUDANDEN Innan den nya singeln var klar hade inte The Majority Says skickat iväg några demos till skivbolag. Nu känner sig dock bandet mer redo att knyta sådana kontakter. Vi har försökt att koncentrera oss på bandet och verkligen få det bra, innan vi skickar iväg något, förklarar Mathias. Men de har inte stått utan anbud. Erbjudanden I replokalen på Skylten. Från vänster Emil Berg, Lovisa Tardat, Mathias Jonasson och Jonathan Lennarbrant. har kommit från bland annat skivbolag i England och Tyskland. Folk som har hört oss har varit väldigt positiva. Det är jättekul, säger Mathias. UTVECKLATS MYCKET I takt med att skivförsäljningen minskar i världen tror gruppen att det har blivit viktigare för artister att vara bra på scenen. De tycker själva att de har vuxit som live-band och ser spelningarna som ett av deras starka kort. Det känns att vi har utvecklats otroligt mycket sedan Rockkarusellen, säger Emil Berg. Erfarenheterna har de fått bland annat genom att vara med i musiktävlingar för unga, oetablerade artister. I Musik Direkt nådde The Majority Says till riksfinalen. Och i det internationella arrangemanget Emergenza slutade de på delad förstaplats i stockholmsfinalen. Ända fram till slutfinalen i Tyskland nådde de inte, de nordiska bidragen blev ett par band från Danmark och Finland. Men att få vinna stockholmsfinalen på klubben Debaser Medis var naturligtvis ändå en stor upplevelse. Det var jättekul. I och med det fick vi också en spelning på Vega i Köpenhamn som är ett ganska klassiskt ställe, säger Lovisa. TRIVS PÅ SKYLTEN Det har även blivit en hel del spelningar på hemmaplan, bland annat på Nykvarnsfestivalen och på universitetets Kalas-mottagning. Dessutom spelade bandet förstås på sin releasefest för nya singeln i slutet av januari. De tycker att Linköping är helt okej som musikstad och de trivs bra på Skylten, inte minst sedan stället fräschades upp i höstas. Jag tycker att de har gjort ett bra jobb, säger Jonathan. FAKTA: THE MAJORITY SAYS Medlemmar: Lovisa Tardat, 18 år, Emil Berg, 17 år, Jonathan Lennerbrant, 17 år, Mathias Jonasson, 19 år. Tidigare bandnamn: Maricon Diskografi: Tell That To The Marines (trelåtars-demo, 2006) Maricon was here (femlåtars-demo, 2007) Stevie, singel 2009 Ingrid Blomqvist (till vänster) och Sofia Sjögren arrangerade en filmfestival på Elsas hus med hjälp av kommunens ungdomscheck. Nyligen höjdes gränsen för det belopp som går att söka, från kronor till kronor. Foto: Staffan Gustavsson De fixade en egen filmfestival Ungdomschecken hjälpte Ingrid och Sofia att förverkliga sin idé Om du vill ordna en konsert, en filmfestival eller något annat kul kan du söka bidrag till detta hos kommunen. Det gjorde Sofia Sjögren och Ingrid Blomqvist. AV PER CONNING Ungdomschecken fungerar som ett bidrag och en täckning för underskott för ungdomar som vill ordna arrangemang för andra unga. Det kan vara föreläsningar, idrottsevenemang, konserter, debatter, utställningar eller något annat. Ungdomschecken är ett sätt att nå de ungdomar som inte är aktiva i någon förening, men ändå vill genomföra ett arrangemang, säger Johan Lundgren (C), som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Nyligen höjdes gränsen för det belopp som går att söka, från kronor till kronor. Åldersgränsen för att söka pengar utökades dessutom från år till år. Det har även blivit möjligt för flera parter att vara med och betala projektet. UNGDOMSOMBUDEN HJÄLPER Två tjejer som har använt sig av ungdomschecken är Sofia Sjögren och Ingrid Blomqvist, som båda går tredje året på gymnasiet. De bestämde sig för att arrangera en egen filmfestival på Elsas hus under en fredag i januari. Vi ville göra någonting som kunde dra folk. Och vi tycker om film båda två, så det kändes rätt, säger Ingrid. Det tog en del tid att förbereda det hela, men till sin hjälp hade tjejerna kontakt med Linköpings kommuns ungdomsombud och personalen på Elsas hus. Upplägget var att festivalen skulle ha fri entré och att filmerna skulle visas i filmsalen och i kaféet på Elsas hus från fyra på eftermiddagen till cirka ett på natten. Ett par veckor innan det var dags för festivalen började Sofia och Ingrid att marknadsföra den, bland annat med hjälp av lite eget knep och knåp. Vi gjorde affischer som vi satte upp på högstadieskolor och gymnasieskolor, berättar Sofia. Resultatet blev att över hundra personer kom till Elsas hus. Inte oväntat är Sofia och Ingrid mycket nöjda. VILL DU VETA MER? Ungdomsombuden Sofie Elliot och Faton Lushaku kan berätta mer om ungdomschecken. De nås på telefon eller , eller via e-post: ungdomsombud(at) 8 www. www. 9

6 Susanne Elmbro är platschef på medborgarkontoret i Skäggetorp. Ytterligare ett medborgarkontor planeras att öppna i city. Internet är en allt viktigare kanal i kontakten mellan medborgarna och Linköpings kommun. Snart lanserar kommunen en ny hemsida, där det ska bli enklare att hitta information. Kontaktvägar till kommunen förbättras Ny hemsida, nya telefonitjänster och nytt medborgarkontor Linköpings kommun satsar nu stort på att förbättra service och tillgänglighet för medborgarna. Det ska bli allt lättare att kontakta kommunen. Till de förbättringar som är på gång, med start under våren, hör en ny hemsida, nya telefonitjänster och ett nytt medborgarkontor. TEXT: PER CONNING FOTO: GÖRAN BILLESON Inom Linköpings kommun pågår sedan en tid ett intensivt arbete för att öka servicen och förenkla vägarna in i kommunen. Ambitionen är att utgå från medborgaren och erbjuda kontaktmöjligheter som passar den enskildes situation, säger kommunikationsdirektör Catarina Thuning. I april planerar Linköpings kommun att lansera en helt ny hemsida på samma adress som tidigare, Informationschef Anders Lindkvist framhåller flera klara förbättringar. Han säger att hemsidan kommer att vara mer tillgänglig, inte minst för personer med exempelvis nedsatt syn. Informationen får även en annan struktur och nya rubriker, vilket gör det lättare att hitta. Dessutom får hemsidan en bättre sökmotor, säger han. Tack vare ett nytt publiceringsverktyg underlättas också arbetet för dem som arbetar med hemsidan. Detta gör att vi på sikt får minskade underhållskostnader och att vi lättare kan hålla sidan aktuell, säger Anders Lindkvist. Han understryker hemsidans möjligheter att förbättra kontakterna mellan medborgarna och de folkvalda politikerna. Detta kommer att utvecklas undan för undan med hjälp av olika funktioner, exempelvis diskussionsforum och enkäter. E-TJÄNSTER Catarina Thuning säger att hemsidan kommer att bli en allt viktigare kanal, inte minst för dess möjlighet att erbjuda nya e-tjänster. Om jag vill söka ledigt i skolan för mitt barn ska jag kunna göra det direkt på webben. Där ska vi också kunna sjukanmäla våra barn, söka bygglov eller räkna ut hemtjänsttaxa och barnomsorgstaxa. Hon konstaterar att e-tjänster förenklar mycket för både medborgarna och för kommunens medarbetare. Eftersom ärenden kan hanteras på ett smidigare sätt sparas både tid och pengar, resurser som istället kan läggas på andra saker. På ska det även finnas kvalitetsmätningar och information om vad som finansieras med kommunala skattepengar. Även om vi har mycket verksamhet utlagt på entreprenad ska man få en objektiv bild av alla valmöjligheter, säger Catarina Thuning. Ambitionen är att utgå från medborgaren 10 www. www. 11

7 MEDBORGARKONTAKT Vi hoppas att man inte behöver söka så mycket Telefoni är en annan viktig kanal för att kontakta Linköpings kommun. Idag tar kommunen emot cirka telefonsamtal i veckan. Flertalet av samtalen går direkt till enskilda tjänstemän. Där möts man ganska ofta av en röstbrevlåda med beskedet att den man söker inte kan ta emot samtalet. För att komma fram till den man söker kan det ibland krävas flera samtal. För att öka tillgängligheten inom telefonin utrustar kommunen ett antal av sina vanligaste telefonnummer med köfunktion och så kallad call back-teknik. Detta gör att den som ringer kan få besked om vilken plats man har i en eventuell telefonkö. Man kan också välja att knappa in sitt telefonnummer och bli uppringd lite senare. Tekniken, som redan används av flera vårdcentraler, ska finnas hos exempelvis biblioteket, konsumentvägledningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kunskapstorget och Jobbtorget. Den Linköpingsbo som vill ha personlig vägledning kan besöka medborgarkontor. Linköpings borgmästare Ann-Cathrine Hjerdt tror att Linköpingsborna kommer att märka en skillnad mot tidigare när det gäller kontaktvägarna mellan medborgarna och kommunen. Medborgarkontor finns idag i Skäggetorp centrum. Ytterligare ett planeras att öppna senare i år i biblioteket, med nuvarande Informationskontor som bas. Kontoren riktar sig till alla som har frågor om kommunens verksamhet eller annan samhällsinformation. Vi ser medborgarkontoret som kommunens skyltfönster när det gäller vad vi kan erbjuda för service, säger Catarina Thuning. Medborgarkontoret i biblioteket planeras på sikt även innehålla Resursbanken, som utför ideella tjänster, arkitekt- och juristtjänster och information från polisen. Att ha ett medborgarkontor i biblioteket ser Catarina Thuning som en stor fördel, eftersom flera servicefunktioner samlas under samma tak. Dessutom är huset redan i dag en viktig mötesplats. INTERNT ARBETE Linköpings borgmästare Ann-Cathrine Hjerdt tror att Linköpingsborna kommer att märka en skillnad mot tidigare när det gäller kontaktvägarna mellan medborgarna och kommunen. Vi hoppas att man inte behöver söka så mycket att man till slut ger upp och försöker en annan dag. Istället menar hon att man får en kontakt med kommunen som tar till sig frågan och kommer tillbaka med ett svar. Det är det optimala som vi strävar mot. Bakom kommunens satsningar ligger ett omfattande internt arbete för att utveckla servicen via kanaler som internet, telefoni, personliga besök och tryckt information. Utgångspunkten är att kommunen ska vara tillgänglig, transparent och servicebenägen. OLIKA KANALER Det har tagits fram en ny kommunikationspolicy och det har gjorts undersökningar kring Linköpingsbornas kommunikation med kommunen. Som en del i arbetet har kommunens medarbetare tittat närmare på vilken typ av frågor som kommer in via de olika kanalerna. Tack vare detta kan exempelvis nya e-tjänster utvecklas. Det är en styrka att förslagen på nya e-tjänster kommer från organisationen själv utifrån de kontakter med medborgarna som finns idag, säger Catarina Thuning. Nu finns det ett stort engagemang kring hur vi kan förenkla och förbättra. Med världen som arbetsfält Linköpingstjejen Lotta Wahlin om livet som golfproffs Hennes vardag består av resor till ställen som Dubai, Turkiet och Australien. Men när golfproffset Lotta Wahlin är ledig vill hon gärna vara hemma i Linköping. TEXT: PER CONNING FOTO: STAFFAN GUSTAVSSON Ibland får man nypa sig i armen och tänka efter om det verkligen är sant. Detta är verkligen vad jag har drömt om, säger Lotta Wahlin om att hon idag kan försörja sig på golfen. Tre år i rad har 25-åringen utsetts till årets kvinnliga idrottare i Linköping. Hon började spela golf redan som nioåring, men provade också många andra idrotter under uppväxten. För fem år sedan bestämde hon sig för att satsa på sin favoritsport på heltid och bli proffs. Sedan dess har utvecklingskurvan pekat uppåt. Förra året slog hon till med två segrar på Europatouren, dels i Turkiet, dels i Wales. Turkiet var speciellt för att det var första segern på Europatouren och för att jag vann med tolv slag. Wales var speciellt för att jag vann i särspel, det kändes riktigt bra. Jag har alltid sagt att jag hatar att spela i vind och regn, att jag inte kan spela då. Och så gick jag och vann i det. Det är skönt att ta med sig och ändra uppfattningen. För att lyckas inom golfen gäller det att ha självdisciplin, menar Lotta. Man måste vara envis och orka stå och träna ensam timme efter timme. Hur gör du för att fokusera när du spelar? Lite av det har jag nog med mig från början, att vara tävlingsmänniska och att kunna koncentrera mig. Men det är något man lär sig också. Det beror även på vilket humör jag är på. Hur skulle du annars beskriva dig själv som person? Jag är ganska glad. Och jag blir fort rastlös, skrattar Lotta. Då måste jag ut och gå eller springa en sväng, eller hitta på något. Jag har svårt att bara sitta hemma i två dagar. Jag vill upptäcka nya saker. PÅ ÖKENSAFARI På ett år kan det bli över 260 resdagar för Lotta Wahlin. Det är den jobbiga biten i proffstillvaron, samtidigt som Lotta gillar att uppleva nya platser. Hinner du se något mer än hotellrum och golfbanor? Sällan, men ibland kan jag hinna. När jag var i Rom var jag till exempel inne på Colosseum. Och i Dubai har jag varit på ökensafari och åkt skidor i deras inomhushall. Vad saknar du från Sverige när du är ute och reser? Att allt är så organiserat ordning och reda. När det inte är tävlingar på gång vill Lotta vara hemma i Linköping och träffa kompisar. Hon ägnar även fritiden åt att fotografera och att hålla koll på hur det går för LHC i elitserien. När jag är hemma går jag på alla matcher, säger hon. Det blir även en och annan tur till Åland. Föräldrarna har flyttat dit och bosatt sig i familjens tidigare sommarboende. Dessutom blir det en hel del golf på ön eftersom Lottas tränare bor där. DIALOG-PROFILEN: LOTTA WAHLIN Ålder: 25 år Yrke: Golfproffs Klubb: Landeryds GK. Även medlem i Ålands GK. Bor: Lägenhet i centrala Linköping Familj: Mamma, pappa, bror Lyssnar på: Det mesta. På resor blir det gärna Lars Winnerbäck. Tittar på: Jag kollade på Prison Break för ett tag sedan. Och jag fick Lost säsong 1-4 av min bror när jag fyllde år 12 www.

8 BERGA Nya exklusiva radhus vid västra Berga Byggs av Stångåstaden för uthyrning Nu bygger kommunala bostadsbolaget Stångåstaden 60 radhus för uthyrning i anslutning till västra Berga och södra Ekkällan. Hus med hög standard som blir klara för inflyttning från juni. AV SVEN-ÅKE FASTH Det finns flera skäl till detta byggande. Ett är att Stångåstaden anser att det är bra med varierad bebyggelse i området. Vi vill blanda olika typer av boende för att minska segregationen. Och så är läget väldigt gynnsamt med nära till city, säger Stångåstadens informationsansvarige Mikael Carlsson. Han tycker att det är en fördom att hyreslägenheter alltid ligger i höghus. Stångåstaden har villor och radhus med hyresrätt på flera olika platser i Linköping sedan tidigare. Och vi vet att det finns en efterfrågan på sådana bostäder. Men varför vill Stångåstaden bygga nya hyresrätter här när det finns många outhyrda lägenheter i Berga sedan lång tid tillbaka? Så var det tidigare. Men idag har vi inte så många outhyrda lägenheter i Berga, menar Mikael Carlsson. BARNFAMILJER Den huvudsakliga målgruppen är barnfamiljer. Särskilt yngre familjer med små barn. Bostadsområdet är väldigt barnvänligt. Men även äldre personer som just sålt sin villa är en grupp som kan vara intresserad av hyresradhusen. Man kan tänka sig att barnfamiljerna vill ha fyror och de äldre treor, tror Mikael Carlsson. Bygget påbörjades i höstas och de första husen blir klara för inflyttning i juni. I skrivande stund har bara några hyresgäster skrivit på kontrakt. Men Stångåstaden har inte marknadsfört radhusen aktivt förrän nu i mars. Hälften av husen bjuds ut till Stångåstadens lägenhetskö och resten till externa intressenter. ETAPP ETT De 60 husen byggs i tre etapper och alla som är påbörjade tillhör etapp ett. Där handlar det om 21 radhus varav 15 är på fyra rum och kök. Resterande sex radhus är treor. Så här är det meningen att en gata med nya hyresradhus vid västra Berga och södra Ekkällan ska se ut. Foto: Staffan Gustavsson Fyrarumslägenheterna har 105 kvadratmeter yta i två plan medan treorna är 74 kvadratmeter stora och byggs i enplan. Det är öppna och ljusa planlösningar. Från början var det meningen att alla hus skulle ha fyra rum och kök, men vi har ändrat oss och ritat om en del till treor, förklarar Mikael Carlsson. I den höga standarden ingår trägolv med ekparkett, kakel och klinker i våtutrymmen samt tvättmaskin och torktumlare. I fyrorna finns det tre våtutrymmen ett badrum på övervåningen, en toalett med dusch i bottenplanet samt en tvättstuga på samma plan. Trerumslägenheterna har kombinerat bad- och tvättrum. TRÄDGÅRDSTÄPPOR Husen har små trädgårdstäppor på både fram- och baksidan. Tomterna är av varierande storlek mellan 100 och 500 kvadratmeter. Till varje hus hör en liten förrådsbyggnad för sådant som trädgårdsredskap och bildäck. Varje hus har dessutom Internetuppkoppling med både bredband och tv där abonnemang kan tecknas från bestämda operatörer. Uttag för detta finns i vardagsrummet och i samtliga sovrum, säger Mikael Carlsson. Förutom denna lösning lanserar Stångåstaden en egen tv-portal i alla sina lägenheter. Det innebär att hyresgästerna får information från hyresvärden och kommunen via tv:n. Det är en interaktiv tjänst, vilket innebär att hyresgästen kan göra felanmälan och liknande med hjälp av tv:ns fjärrkontroll, fortsätter Carlsson. HYRA EFTER STANDARD Den hyra som Stångåstaden efter förhandling med Hyresgästföreningen bestämt kallas bruksvärdeshyra. Det innebär att förutom läge och standard har man även tagit hänsyn till efterfrågan. Skulle vi satt hyran till självkostnadspris hade den blivit klart högre. Men en så hög hyra har vi bedömt att vi inte kan ta ut, säger Mikael Carlsson. Därför ligger kallhyrorna på kronor per månad för treorna Mikael Carlsson kan blicka ut över de nya hyresradhusen som byggs i anslutning till västra Berga och södra Ekkällan. Foto: Staffan Gustavsson och kronor för fyrarumslägenheterna. Till detta kommer en beräknad kostnad för fjärrvärme på cirka kronor per år för en fyrarummare och något lägre för en trea. En kostnad som hyresgästen själv kan påverka NÄRA TILL DET MESTA Det nya bostadsområdet ligger tämligen nära de flesta serviceinrättningar som kan behövas. Dessutom finns grönområde med ekdunge och skogskant nära in på knuten. Liksom två nybyggda lekplatser, förskola och busshållplats. Till låg- och mellanstadieskolan Bäckskolan är det cirka tio minuters gångväg. Och så är det cykelväg mot city som bara ligger två kilometer bort. Till universitetssjukhuset är det 500 meter, berättar Mikael Carlsson. Bostadsområdet har ingen genomfartstrafik utan det finns bara mindre bilvägar fram till garagelängorna. Garage ingår inte i hyran. Gunilla Almesåker (FP) ordförande tel , e-post: Gunilla.Almesaker& Anna Steiner Ekström (M) tel , e-post: Anna.Steiner.Ekstrom& Yvonne de Martin (C) tel , e-post: Yvonne.de_Martin& comhem.se BERGA Kontakta dina politiker i Berga Kommunfullmäktige i Linköping har elva geografiska utskott, ett för varje kommundel. Vi är din länk till kommunen. Välkommen att höra av dig till oss om frågor i din kommundel! Berga utskott omfattar Berga församling med stadsdelarna Ramshäll, Vidingsjö, Berga församlings glesbygd, gamla delen av stadsdelen Vimanshäll nordväst om Söderleden, Garnisonen samt Övningsområdet. Björn Granath (V) tel , OBS! Tecknet & markerar ska placeras i e-postadressen. Ali Hajar (S) vice ordförande tel , e-post: Ali.Hajar& Niklas Borg (M) tel , e-post: Niklas.Borg& Hans Måhagen (S) tel , e-post: Hans.Mahagen& 14 www. www. 15

9 BARN OCH UNGDOM BARN OCH UNGDOM 250 år sedan Anders Ljungstedt föddes Skänkte stor del av sin förmögenhet för att starta skola i Linköping Den 23 mars är det 250 år sedan Anders Ljungstedt föddes i Linköping. Under sitt händelserika liv gjorde han sig en rejäl förmögenhet genom handel i Kina, där han också dog. En stor del av pengarna skänkte han till Linköping för att starta en skola. TEXT: PER CONNING FOTO: STAFFAN GUSTAVSSON Berättelsen om Anders Ljungstedts liv är onekligen fascinerande. Han föddes i Linköping Efter studier vid Uppsala universitet arbetade han som lärare i Ryssland under tio år. Han återvände sedan till Sverige och anställdes av regeringen som översättare och tolk av det ryska språket började Ljungstedt arbeta vid Ostindiska Kompaniet. Han reste till Guangzhou (Kanton) där han arbetade som superkargör, den näst högsta befattningen i kompaniet. Vid den här tiden var Kanton centrum för handeln med Kina. Efter att kompaniets aktiviteter upphörde 1813 fortsatte Ljungstedt att göra affärer på egen hand. Detta ledde till att han skapade sig en ansenlig förmögenhet. En stor del av pengarna donerade han till sin hemstad Linköping för att starta en skola för fattiga pojkar. Senare blev den även öppen för flickor. Skolan har under åren haft sina lokaler på olika platser i Linköping. Donationen hade stor betydelse för alla de ungdomar som fick möjlighet att gå i skola, säger Harry Hellberg, tidigare rektor på Ljungstedtska skolan. Anders Ljungstedt föddes i Linköping Här syns han på en målning av George Chinnery. Harry Hellberg har forskat mycket om Anders Ljungstedt tillsammans med Bengt Johansson, generalkonsul i Shanghai. Hellberg är också författare till boken Anders Ljungstedt och breven från Kina. Han berättar att Ljungstedt själv kom från en familj med små inkomster. Ändå kunde han gå i skola, antagligen för att föräldrarna arbetade inom kyrkan. Han glömde aldrig bort vilken betydelse det hade att han fick gå i skolan. Det ville han återgälda, säger Harry Hellberg. SKREV HISTORISKT VERK År 1815 slog sig Anders Ljungstedt ner i Macau. Han utnämndes till riddare av Vasaorden och utsågs även till Sveriges förste generalkonsul i Kina. I Macau gjorde Ljungstedt historiska efterforskningar om denna portugisiska koloni. Resultaten sammanställde han i ett historiskt verk. Verket gavs ut i en ny utgåva 1992 av Bengt Johansson, som senare såg till att det publicerades också på kinesiska och svenska kom en portugisisk version, utgiven av Macaus tidigare borgmästare. Anders Ljungstedt dog den 10 november 1835 i Macau, där han också begravdes. KINESISKT NAMN Ännu idag fyller Anders Ljungstedt en viktig roll i kontakterna mellan Sverige och Kina. Harry Hellberg berättar att Exportrådets kinaexpert, Anita Jonsson, använder Ljungstedt i PR-sammanhang i sina kontakter med kinesiska företag och myndigheter. Hon har bland annat porträtterat honom i en jubileumsskrift som Exportrådet gav ut 2001 på kinesiska och engelska. Ljungstedt hade också ett kinesiskt namn, Long Si Tai. Long betyder drake en kinesisk symbol, Si betyder tänkande och Tai betyder fridfull, fredlig. Källa: Harry Hellberg, Hedersordförande Systerortsföreningen Linköping Macau. (Nuvarande ordförande är Olov Öberg. Anders Ljungstedts donation förvaltas av en fond med Bengt Wedén som ordförande). I dag är Anders Ljungstedts gymnasium en av Sveriges största skolor med cirka elever. Några av dem är, från vänster, Hanna Stocklassa, Josephine Lindh, Isabella Andersson och Katarina Östberg. De läser alla bild och formgivning och trivs bra på skolan. Firas med tårta och utställningar 250-årsjubileet uppmärksammas givetvis på Anders Ljungstedts gymnasium. Dessutom reser en delegation från Linköping till Macau. På Anders Ljungstedts gymnasium firas jubileet med en temavecka. Då serveras det kinesisk mat i skolrestaurangen en dag. Det blir också utställningar med bland annat foton från resor som några elever och lärare tidigare har gjort i Kina. Vi kommer även att ha tårtkalas för personal och elever, säger Karin Nyman, gymnasiechef för skolan. I samband med jubileet reser också en delegation från Linköping till vår vänort Macau i Kina, där Anders Ljungstedt bodde från 1815 till sin död I delegationen ingår kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M), kommunalrådet Mats Johansson (S) och representanter för länsmuseet och näringslivsbolaget Nulink. Anders Lindkvist, informationschef i Linköpings kommun, berättar att resan ska uppmärksamma minnet av Anders Ljungstedt och samtidigt utveckla ett kulturellt och näringslivsinriktat samarbete. Detta planerar vi att manifestera med en större utställning om Anders Ljungstedt i Macau nästa år. Då kommer också Nulink och Exportrådet att visa upp svensk miljöteknik. NÄRINGSLIVSFORUM Representanterna från länsmuseet ska på årets resa träffa personer från museet i Macau för att förbereda utställningen, medan Nulink planerar ett näringslivsforum. Allt sker i samarbete med Lars Danielsson, Sveriges generalkonsul för Hong Kong och Macau. 16 www. www. 17

10 FJÄRDE STORSTADSREGIONEN SAMHÄLLSBYGGNAD Trädgårdsföreningen fyller 150 år och har som första svenska park antagits i prestigefyllt nätverk Linköping och Norrköping fortsätter att arbeta åt samma håll. Kommunernas gemensamma översiktsplan handlar bland annat om hur de tillsammans kan utveckla bebyggelse och transportsystem. Foto: Göran Billeson Kommunernas gemensamma plan Nu tar Linköping och Norrköping ett samlat grepp om marken Det är mycket på gång i Trädgårdsföreningen. I samband med att parken nu fyller 150 år kommer bland annat en ny fruktträdgård att anläggas. AV PER CONNING Trädgårdsföreningens födelsedag är den 22 mars, då 150-åringen firas med föreläsningar, musik, pompa och ståt. Men det blir även aktiviteter senare under året, vilket kommunen kommer att informera om på hemsidan och i annonser. En jubileumsbok har även skrivits av Inga Wallenquist. Den heter En park i staden, 150 år med Linköpings Trädgårdsförenings Park. I samband med jubileet får Linköping dessutom en egen blomma. Det är en doftpion som ska finnas till försäljning i Trädgårdsföreningen. Under februari har Linköpingsborna kunnat tävla om att namnge blomman, men i skrivande stund var inte tävlingen avgjord. När Trädgårdsföreningen bildades 1859 vid ett sammanträde på Linköpings slott fanns det en grundtanke om att sprida intresset för odling. Detta gällde även på andra håll i Sverige där trädgårdsföreningar bildades. Lotta Johansson, ansvarig för Trädgårdsföreningen på Linköpings kommun, berättar att det fanns en trädgårdsskola i en av entrévillorna till parken. Och på gamla bilder går det att se stora fält där man odlade grönsaker och nyttoväxter och hade fruktträdgårdar, säger hon. TRÄD PLANTERAS Denna inriktning är något som parken delvis återvänder till under jubileumsåret. Vid Naturcentrum ska nämligen en fruktträdgård anläggas. Då får vi tillbaka känslan av hur det var vid starten, säger Lotta Johansson. Dessutom påbörjas en plantering av nya träd i parken. Så småningom ska de bli 150 stycken. På senare tid har Trädgårdsföreningen även fått ett nytillskott i form av Dr Åmans trädgård, som anlades sommaren Här finns bland annat fyra idéträdgårdar som ska färdigställas under våren av fyra inbjudna trädgårdsmästare. Då kan allmänheten vara med och följa arbetet. INVALD I NÄTVERK Lagom till 150-årsjubileet har Trädgårdsföreningen som första park i Sverige blivit antagen till prestigefyllda European Garden Heritage Network. Nätverket består av ett antal parker och trädgårdar i Europa som har blivit invalda på grund av historiska värden, ett brett utbud av växter eller unik trädgårdsdesign. Trädgårdsföreningens kulturhistoriska värde är en av orsakerna till att parken blev antagen. Det känns stort. Det är nyttigt att vara med i nätverk för att få idéer om hur man ska sköta och bevara dessa fina kulturhistoriska trädgårdar. Och vi hoppas att vi också kan bidra med något. Dessutom är det bra ur turistsynpunkt, säger Lotta Johansson. VILL DU VETA MER? Mer information om Trädgårdsföreningen hittar du på Linköping och Norrköping fortsätter att närma sig varandra. Nu har de båda kommunerna en gemensam översiktsplan på gång. Under våren blir det samråd. AV PER CONNING Den gemensamma översiktsplanen handlar bland annat om hur de båda kommunerna tillsammans kan utveckla bebyggelse och transportsystem. Planen täcker båda kommunernas yta och det handlar om planering på en övergripande nivå. Enligt plan- och bygglagen är det obligatoriskt för en kommun att ha en plan som omfattar den egna marken. Men att två kommuner samarbetar på detta sätt hör inte till vanligheterna. Vad jag vet är det första gången det görs en gemensam översiktsplan som omfattar två hela kommuner. Det har gjorts i gränsområden innan, säger Karin Elfström, Linköpings översiktsplanechef. Arbetet med plandelen har föregåtts av en analysdel som utgår från ett ekonomiskt perspektiv. Även detta är ovanligt. Karin Elfström berättar att planen också gör utblickar mot omgivande kommuner. Vi har ett regionalt perspektiv. Det är inte bara Norrköping och Linköping, vi tittar till exempel på kommunikationsnät över kommungränserna, säger hon. ATTRAKTIVA ETABLERINGSORTER En grundtanke bakom översiktsplanen är att visa den gemensamma syn som Linköping och Norrköping har. Viktiga frågor som behandlas är kommunikations- och ortsstruktur, det vill säga hur orter och kommunikationer kan utvecklas. Det kan till exempel gälla var kommunerna vill prioritera kollektivtrafik. En annan viktig fråga är var kommunerna kan erbjuda attraktiv mark för nya företagsetableringar. Då handlar det om att utnyttja specifika lägesfördelar för verksamheter som har nytta av det, som närhet till Resecentrum, universitetet eller Mjärdevi. Andra företag kan behöva ha närhet till godsspår eller vägar med tunga transporter. Vi vill att Linköping och Norrköping ska vara attraktiva etableringsorter, säger Karin Elfström. Hon pekar på att en utbyggd infrastruktur och en större regional arbetsmarknad kan öppna stora möjligheter för Östergötland. En avgörande faktor är då hur väl Linköping och Norrköping kan samverka. Den gemensamma översiktsplanen presenteras för allmänheten i vår, då det blir ett samråd. Information om samrådet kommer att finnas på Linköpings kommuns hemsida www. och i annonser. Bilder ur boken En park i staden, 150 år med Linköpings Trädgårdsförenings Park. Foto: Göran Billeson 18 www. www. 19

11 POLITIK POLITIK Fullmäktiges gruppledare: Paul Lindvall (m), Bengt Olsson (fp), Jan-Willy Andersson (kd), Gösta Gustavsson (c) Lena Micko (s), Annika Lillemets (mp), Monica Ericsson (v) Enklare vägar till kontakt m ed kommunen Partierna överens i stort sett Arkivbild: Pelle Börjesson Att utveckla och förbättra Linköpingsbornas möjligheter att ta kontakt med kommunen är viktigt. Det är alla partier överens om. Någon klassikt partipolitisk fråga är det inte. AV LOTTIE MOLIN Partierna lägger tonvikten litet olika. Och visst finns det vissa kritiska synpunkter. Men i grunden är man överens. SNABBT KOMMA RÄTT Ambitionen från politikerna är att medborgarna snabbt ska komma till rätt person när de ringer kommunen. Linköpingsborna ska snabbt få svar på sina frågor. Den som vill använda hemsidan ska lätt kunna hitta information på den, och de ska också kunna utföra tjänster digitalt. PERSONLIGT MÖTE Även det personliga mötet ska underlättas. Där spelar medborgarkontoren en viktig roll, det som finns i Skäggetorp och det som planeras i centrum. Alla partier skulle gärna se kontor i flera stadsdelar. De som fanns tidigare, bland annat i Ryd, Ekholmen och Ljungsbro är stängda. Att öppna där och på andra ställen, är dock inget som är aktuellt just nu. Så här tycker partierna Som Sveriges femte största kommun ska Linköping ha en bra dialog med medborgarna. Det är Allians för Linköpings ambition, att på olika sätt utveckla förutsättningarna för detta. Kontakt Linköping handlar dels om fysiska mötesplatser, som medborgarkontoret i Skäggetorp och det som planeras i huvudbiblioteket. Dels om den nya hemsidan som lanseras under våren och som innehåller en rad tjänster tillgängliga 24 timmar per dygn. Det ska bli lättare att snabbt komma i kontakt med rätt person, per telefon eller personligt. Ett viktigt steg var när kommunen öppnade medborgarkontoret i Skäggetorp. Vi ska vara den ständigt vakna kommunen, som kan nås alla dagar och tider på året. Det sker en massa spännande saker i Linköping hela tiden. Vi är stolta över vår stad. Medborgardialogen är en viktig grund för att vi tillsammans ska kunna göra en bra stad ännu bättre. Det är viktigt att Linköpingsborna enkelt kan nå kommunen. Det har inte varit problem med kontakten, vad jag vet, men förbättringar är naturligtvis positiva. Arbetet med Kontakt Linköping är omfattande. Alla förvaltningar har satt av resurser för att arbeta med de olika delarna. Den delen som folkpartiet främst har engagerat sig i, är medborgarkontor. Vi såg till att medborgarkontoret i Skäggetorp inte las i malpåse när det tidigare demokratikontoret inte skulle fortsätta. För att kontoren ska leva vidare på lång sikt krävs anställd personal, även om det inte får bli en stor organisation. Medborgarkontor fanns tidigare på fler ställen, bland annat Ryd. Det är rimligt med fler kontor, men det finns ännu inga konkreta planer förutom i centrum. Där är samarbete med polisen värdefullt, även om det inte ska bli en polisstation. Att införa 24-timmarsmyndigheten har diskuterats länge i landet. Alliansen prioriterar kontaktfrågorna högt. Tillgänglighet och information för medborgarna är centralt. Det är viktigt att vi får bra interaktivitet på webben, till exempel att man kan ta ut blanketter enkelt. Det stora syftet med Kontakt Linköping är att de som ringer under kontorstid inte ska behöva hamna i en röstbrevlåda och inte komma längre. Det är en rimlig målsättning. 80 procent är enkla frågor, där man kan få svar direkt. Inom äldrenämnden har vi redan startat, i och med äldrelotsarna, fyra generalister med lång erfarenhet och mycket kunskap. På hemsidan vore det bra med en bank med frågor - svar i samarbete med andra kommuner. För dem som kan hantera webben har den stora fördelar. Det är viktigt att vi får ett medborgarkontor i city och att övriga myndigheter är med. Kontakt handlar om att medborgarna får besked och service snabbt och effektivt. Det är också en demokratifråga. Under åren har vi förändrat sätten för medborgarna att påverka. Vi införde öppna nämndsammanträden, det gav inte så mycket. Det är inte realistiskt för vanligt folk att gå dit. Att presentera översiktsplanen på Stora torget var däremot lyckat. Ett sätt att få in synpunkter kan vara att aktivt vända sig till olika grupper, som gymnasieklasser. Den tekniska utvecklingen underlättar kommunikation, till exempel används hemsidan mer och mer. Det är viktigt att snabbt hitta rätt. Medborgarkontoren betyder olika i olika områden. Centralt fungerar det som en ingång till kommunen och andra myndigheter. I stadsdelarna blir medborgarkontoret mer av en mötesplats och ett ställe där man kan få tjänster utförda, till exempel söka bygglov. Det är viktigt att kommunen är öppen, tillgänglig och serviceinriktad. Vi har drivit på detta inom näringslivsområdet. NuLink har tagit bra initiativ när det gäller att utbilda kring attityder och service. Snabba beslut är viktiga för näringslivet. Kontakt Linköping är bra och viktigt, men vi är kritiska till att satsa två miljoner, som majoriteten gör och tycker att halva summan räcker. Arbetet borde ske integrerat inom våra nämnder och förvaltningar, istället för genom ett centralt projekt. Det nya medborgarkontoret i biblioteket är viktigt, men vi måste också tänka på våra stadsdelar. Samtidigt som en bra hemsida, ny telefonväxel och annan teknik används allt mer, måste vi erbjuda fysiska mötesplatser. Därför var det fel att sälja Berga centrumbyggnad. Vi behöver kraftfulla centra, där kommunen ska vara en aktiv part ihop med andra. Självklart är det bra att det blir lättare för Linköpingsborna att ta kontakt med kommunen. Att hemsidan blir bättre är viktigt, många har sagt att det är svårt att hitta på den. Eftersom de kommunala bolagen har en stor del av kommunens verksamhet, borde deras information också vara lättillgänglig för medborgarna. Det har blivit bättre, det är vi glada för. Kommunen har många privata utförare, det vore en fördel om man kan gå vidare till deras hemsidor från kommunens. Jag är osäker på om det går i dag. Att satsa på att hemsidan blir snabb och smidig är jättebra. Då blir det större utrymme för den som behöver personlig kontakt via medborgarkontor eller kontakt via telefonväxeln. Redan i dag får man god hjälp i växeln, enligt min erfarenhet. Tanken med medborgarkontor är helt rätt. Flera myndigheter i samverkan är bra. Vägen till en utvecklad service med ökad tillgänglighet, snabbare beslut, större insyn och till en effektivare verksamhet måste börja i en diskussion om vad som görs och hur det görs, och att processer och arbetssätt ses över. Medborgarkontor city och fortsatt utveckling av medborgarkontoret i Skäggetorp är väldigt viktigt när det gäller att utveckla Kontakt Linköping. Medborgarkontoret i city kan få en bra placering i biblioteket under förutsättning att det byggs in så att man kommer till medborgarkontoret genom den nuvarande entrén (ingen ny eller egen entré alltså). Självklart i sammanhanget är också att utveckla hemsidan och dess sökfunktioner så att det är lätt att få den information man söker från kommunen. 20 www. www. 21

12 INTEGRATION Oschana Nissan Delaktighet stärker integrationspolitiken Den svenska integrationspolitiken är fånge i särartstänkande och särartspraktik och måste förändras, skrev fyra utredare i utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering på uppdrag av Mona Sahlin, Efter regeringsskiftet hösten 2006 inleddes en djup recession som tvingade USA, världens största ekonomi, på knä. Även vi i Sverige och Europa påverkas av det vårdslösa risktagande och den råa girighet som funnits i det amerikanska banksystemet, säger finansminister Anders Borg i DN den 11 februari Nu befinner vi oss i ett nationellt och internationellt nödläge. Lågkonjunkturen ställer hårda krav på att sänka tonen. Alla måste hjälpas åt, särskilt när det gäller de radikala förändringarna som krävs i varje kommun. Frågan om en ny syn för att främja integrationspolitik och bromsa segregation i de segregerade områdena, gäller varje Linköpingsbo. Kommunen har behov av en politik som inriktar sig på de bakomliggande mekanismerna och inte bara på dagens integrations konsekvenser. Ökad segregation i de invandrartäta förorterna som Skäggetorp, Ryd och Berga och de djupa etniska klyftor som cementeras, kräver en omdaning. Ibland träffar jag människor som hittills inte har märkt att Sverige har förändrats. Bara tanken om ett mångkulturellt samhälle hos dem, är ett hot mot landet. De tror att det mångkulturella kräver en djup förändring i vårt svenska rättsväsen. Men så är inte fallet, utan det gäller att kunna hantera mer komplexa variationer av likhet och olikhet. Förändringen måste bygga på en politik som fokuserar på hela landet och slutar formulera integrationspolitik som en politik för bara invandrare. Linköping har behov av en politik där delaktigheten blir första steget i förnyelsen av integrationspolitiken. Alla måste känna sig delaktiga i kommunens arbete. De kommunala projekt som genomförs i varje distrikt bör vara tillräckligt stora för att också rymma en mängd av arbetslösa med invandrarbakgrund. Att vara halv och dubbel Ulrika Wigg om identitet Identitet är en process. Man har inte bara en eller två identiteter, utan hela tiden skapar man sin identitet utifrån de villkor som man har omkring sig. AV OSCHANA NISSAN Det säger doktor Ulrika Wigg som disputerade den 23 januari Avhandlingen Bryta upp och börja om bygger på berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet. Hon har skrivit den för att belysa och analysera unga människors erfarenheter när de tvingas fly sitt hemland och börja om i ett nytt land. Hon har analyserat de största faktorer som flyktingbarns identitet bygger på. Känslan för vem de är och var de hör hemma, är inga enkla frågor för deltagarna i undersökningen skriver doktorn i sin avhandling. I Sverige har man en tendens att klumpa ihop dem som kommer hit under en och samma rubrik, flyktingar. Trots att varje flykting är unik och bär på unika erfarenheter. Om invandrarnas andra generation genomlever en identitetskris mer än sina föräldrar beror det på den komplexa roll som flyktingbarn lever i, säger Ulrika Wigg: Jag som är född i Sverige, uppvuxen här och har svenska föräldrar, behöver inte fundera på om jag är svensk eller inte. Jag behöver brottas med andra saker än min identitet, som till exempel vad jag vill jobba med. Men det är inte självklart för de som kommer hit, och kanske är det lättare för en vuxen som kommer hit, än ett barn. Barn som kommer till Sverige, eller andra generationens invandrare, brottas med andra frågor. Därför att de har den här dubbelheten hela tiden. Man kan säga att man blir både halv och dubbel. För att understryka sina ord citerar Ulrika Wigg en annan sociolog som skriver när de självklara gemenskaperna bryter samman, uppstår behovet av att skapa en ny identitet. En kärna som man håller sig till, något som varje människa kan klamra sig fast vid, när allt annat flyter. Religionen får ofta den rollen. ATT STRÄVA I OVISSHET Det är inte lätt för en medborgare att vara kluven i sin identitet. Ingen annan fråga har så förgiftat den svenska integrationspolitiken som identitet. Nu fungerar den som en spärrbom som underlättar integrationen eller förstärker utanförskapet. Det spelar stor roll om man har fått ett välordnat mottagande under asylprövningen. Hamnar man i stället på en flyktingförläggning eller hemma hos släktingar i väntan på asyl, blir det ofta traumatiskt och mycket jobbigt för dem som hamnar i de här situationerna. Ulrika Wiggs avhandling Bryta upp och börja om bygger på berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet. Foto: Oschana Nissan Vi utvecklar en god lärmiljö Positiv mångfald på Skäggetorpsskolan Vi satsar hårt på att Skäggetorpsskolan ska bli en ännu bättre skola, säger skolans rektorer Fredrik Einvall och Kerstin Johnsson. AV OSCHANA NISSAN Ambitionen att lyfta fram den mångfald som präglar skolan är en vacker dröm som säkert kommer att gå i uppfyllelse, om man får tro på den respekt som lyste i elevernas ögon när jag gick genom skolkorridorerna tillsammans med de båda rektorerna. Med egen verksamhetsstyrelse har skolan valt kortare beslutsvägar, vilket möjliggör snabbare förändringar. Ett nytt arbetssätt för att möta elevernas behov i Linköpings mest mångkulturella skola. Sveriges population består av nästan procent av en annan etnisk bakgrund. På Skäggetorpsskolan har vi nästan 70 procent. Men att jobba med den här mångfalden är utvecklande, utmanande och positivt för oss alla. Vi utvecklar en god lärmiljö på skolan, säger rektorn Kerstin Johnsson. INRIKTNINGAR Som en kommunal friskola har skolan valt tre valbara inriktningar: matematik, ledarskap och fotboll. Skolpersonalen vill uppmärksamma mångfaldens positiva sidor i olika verksamheter. En skola som Skäggetorpsskolan kräver att man prövar nya arbetssätt. Det krävs en förändringsbenägen och en nyfiken personal som kan hantera situationen, säger rektorn Fredrik Einvall. De nyanlända eleverna hamnar i förberedelseklass som kallas internationell klass. Idag har vi fyra sådana klasser. Eleverna ska lära sig först och främst svenska språket för att successivt komma in i de vanliga svenska klasserna. Bland eleverna finns de som är duktiga på matte och de som är duktiga på något annat från sitt hemland. VARIERA UNDERVISNINGEN Den demografiska utvecklingen i en stadsdel med 35 olika språk ställer hårda krav på skolan. Skolpersonalen blir INTEGRATION Skäggetorpsskolans rektorer Kerstin Johnsson och Fredrik Einvall sitter med sina elever Jovana Savic, till vänster, och Aisha Abdishakur. Foto: Oschana Nissan tvungen att variera sin undervisning med fokus på de nya utmaningarna. Man måste utvecklas hela tiden med tanke på den mångfald som kommer sig av olika etnisk bakgrund. Det är inte bara de nyanlända eleverna som mår bra av det, utan även svenska elever, säger rektorn Kerstin Johnsson. KRAV PÅ KOMPETENT PERSONAL För att utveckla skolpersonalen enligt de demografiska krav som barn, föräldrar och utvecklingen ställer krävs en ständig förändring, förnyelse och omvärdering. I mätningar av skolors resultat lyfts i kvällspressen skolor som Skäggetorpsskolan fram som sämsta skola. De har då tittat på skolans betygsmedelvärde och funnit att de skolor som präglas av mångfald ligger sämre till. Självklart påverkas skolans betygsmedelvärde i och med att mer än tio procent av eleverna är helt nyanlända och en stor andel med kort tid i Sverige. Att med ett annat modersmål och kort tid i Sverige klara godkänt i alla 16 skolämnen är givetvis svårt, men samma bedömningskriterier gäller för dessa elever precis som för de elever som är födda i Sverige med svenska föräldrar. Det faktum att skolan har ett flertal elever med högsta betyg i de flesta ämnen framgår sällan i kvällspressen säger rektorerna. VILL DU VETA MER? Läs mer om integration på Där finner du mer att läsa om ämnena på detta uppslag och andra artiklar. 22 www. www. 23

13 Kommunens ungdomsombud Kommunens Säkerhetsavdelning informerar Faton Lushaku Sofie Elliot Dagens ungdom imponerar Till alla er som tycker att dagens ungdomar inte har så himla mycket att komma med: Ni har så fel. I mitt jobb som ungdomsombud träffar jag nästan varje dag unga tjejer och killar som vill vara med och påverka, som engagerar sig politiskt, skriver medborgarförslag, bidrar till kulturliv, som skapar aktiviteter för ungdomar och som jobbar för bra elevdemokrati. De finns där, ni kanske bara inte ser dem. I december 2008 kom 140 ungdomar till Ung Dialog för att säga vad de vill förbättra i Linköping. En tredjedel av dem anmälde sig frivilligt till att jobba tillsammans på fritiden med frågor som miljö, skola och jämställdhet. Vi har nu träffat den första gruppen, som jobbar med kollektivtrafikfrågor. Fler bussar på morgonen, inför möjlighet att köpa billigt busskort även för dem som inte får av skolan och fler bussar på landsbygden är exempel på några frågor som engagerar. Nu blir det hearing med Östgötatrafiken och lobbying för politikerna. Jag är så imponerad. På Berzeliusskolans Ivik (individuella programmets introduktionskurser för invandrare) går knappt 200 ungdomar som nyligen kommit till Sverige och lär sig språket. De hungrar efter kontakt med svenska ungdomar för att lära sig svensk kultur och tradition, öva språket, hitta i staden ja komma in i hur en vardag här i Linköping kan se ut. Å andra sidan finns det massor med ungdomar som levt hela sitt liv i Linköping och längtar efter att möta människor med andra spännande bakgrunder och historier. Vi ungdomsombud är oerhört stolta att kunna säga att vi lyckats ta ett första steg att matcha dessa två grupper. I februari startar vi en fadderverksamhet med ett 60-tal ungdomar från gymnasieskolorna och Ivik! Ibland dör jag litegrann av stolthet över alla de här tjejerna och killarna, hur de ställer upp för varann. Det finns hopp för framtiden! Sofie Elliot Kontakt: , Släck på lördagkväll! Linköpings kommun är en av många kommuner och företag som deltar i den globala klimatmanifestationen Earth Hour. Det är lätt för alla att vara med. Släck ljuset mellan lördagen den 28 mars för att visa att du tar klimathotet på allvar. Världen släcker för klimatet. Gör det du också! Information om Earth Hour: Lokal information: Inger Andersson e-post: Välkommen till Informationskontoret med dina frågor! SAMHÄLLSINFORMATION FOLKHÄLSOARBETE TURISTBYRÅ AGENDA 21-KONTOR SKULDRÅDGIVNING KONSUMENTVÄGLEDNING LIBRÅ BOSTADSINFORMATION TEMP TOMTKÖ Informationskontoret, Linköpings kommun, Linköping Tel , Besöksadress Östgötagatan 5 Foto: Staffan Gustavsson Kommunerna jämför sig Tittar på varandra för att bli bättre Linköping är med i ett projekt där ett antal kommuner jämför sig med varandra. Syftet är att skapa förbättringar, bland annat i servicen till näringslivet. AV PER CONNING Det hela kallas Jämförelseprojektet och är en landsomfattande satsning. I projektet samarbetar Sveriges Kommuner och Landsting, Finansdepartementet och Rådet för framtagande av kommunala analyser. Från Linköpings kommun är kommunalrådet Jan-Willy Andersson (KD) med i styrgruppen. Nätverket Väl mätt är ett av cirka tjugo nätverk som ingår i det treåriga jämförelseprojektet. De kommuner som deltar i nätverket är Eskilstuna, Gotland, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Västerås och Örebro. Nätverket har i sin andra rapport jämfört kommunernas näringsliv ur ett medborgarperspektiv. I rapporten konstateras bland annat att det är det sammanlagda arbetet i en kommun som avgör näringslivskvaliteten, inte enbart det arbete som utförs i näringslivsorganisationerna. Kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M) menar att det som är avgörande för att få ett bra näringslivsklimat är att samtliga förvaltningar har ambitionen att ge snabb service och enkel handläggning av frågor. Det handlar bland annat om att ha en god attityd till företagande. ÖKA SERVICEN En faktor som Linköpings kommun kan förbättra är informationen på hemsidan, där Väl mätts undersökning som gjordes förra året visar att det kan vara svårt för företagare att hitta. Att snabbt hitta den information man vill ha är mycket viktigt, säger Paul Lindvall. I vår lanserar vi en ny hemsida som ska göra det lättare att hitta informationen. Andra insatser för att öka servicen till företagare är den nya tjänst som vi inrättat för att hjälpa småföretagare att snabbt få hjälp med hanteringen av bygglovsärenden. Kommunens näringslivschef ska sammanställa fördjupade analyser och återkomma med förslag till hur den kommunala förvaltningens service till näringslivet kan bli bättre. Säkerhetschef Kenneth Andersson Samverkan för minskad ungdomsbrottslighet En ny överenskommelse mellan polismyndigheten i Östergötlands län och Linköpings kommun träffades i januari Kommunen och polisen har även tidigare haft ett gott samarbete, exempelvis när det gäller kraftfulla åtgärder mot den organiserade brottligheten och nu vill båda parter även förstärka samverkan för att minska ungdomsbrottsligheten. Genom gemensamma mål och prioriteringar för närpolis och kommunala verksamheter såsom skola och socialtjänst kan insatserna bli mer effektiva. Det gemensamma målet är att kommunen ska bli tryggare och färre brott begås. Ett långsiktigt mål är att barn och ungdomar i Linköping ska ha en god uppväxt, fri från kriminalitet, missbruk eller annan form av utslagning. En gemensam prioritering av insatser för att förebygga brott bland unga ska ske. Genom tidiga och tydliga insatser mot ungdomsbrottslighet kan allvarlig brottslighet i framtiden motverkas och tryggheten i samhället öka. En arbetsgrupp som består av representanter från närpolis, socialkontor, omsorgskontor, utbildningskontor och kommunledningskontor tar nu fram olika verksamheters lägesbild. Så småningom ska dessa kunna bidra till en gemensam lägesbild. I uppdraget till arbetsgruppen ingår att lämna förslag på gemensamma mål och prioriteringar av konkreta insatser som tillsammans verkar för att förebygga brott. Särskild vikt ska också läggas vid att lägga förslag om hur ett samordnat stöd för unga brottsoffer ska se ut. Ett antal personer med anknytning till skola, fritidsverksamhet och andra berörda ungdomsverksamheter bjöds in till ett seminarium i början av mars månad för att just diskutera hur man kan nå de gemensamma målen. För att kunna nå goda resultat behövs samlade krafter och här finns nu möjligheten att skola, socialtjänst och polis kan komma överens om att arbeta mot ett uttalat gemensamt mål. Har du frågor: Kontakta Anders Netin, säkerhetsavdelningen telefon eller Anna Bjärkmar, utvecklingsavdelningen telefon www. www. 25

14 PÅ GÅNG I VÅR OCH SOMMAR April 1 on Hemslöjds- Folkmusikcafé. Kom, fika och gården lyssna 2 to Crusellhallen A Tribute to Glenn Miller - jubileumskonsert Jan Slåttenäs storband. 3 fr Folkets Park Pensionärsdans till Kjell-Reines. 4 lö Folkets Park Cykelbytardag på Rotundan. 4 lö Gamla Lin. Påskmarknad i Gamla Linköping. Gator och torg fylls med försäljning av kycklingar, påskris och annat påskpynt. Lions Club Linköping/Valla. 5 sö Länsmuseet Öppen bildverkstad. Skapande för barn och vuxna. 5 sö Domkyrkan Jesu membra nostri, Buxtehude. Domkyrkans kammarkör, solister och Östgöta Barock. Dir Jörgen Ralphsson. 5 sö Crusellhallen Sven-Ingvars - Nio liv. Turné ti Länsmuseet Öppen utomhusverkstad. Skapande för barn och vuxna. 7 ti Crusellhallen Gitarrlegenden Tommy Emmanuel. 8 on Verdefoajén Lunchnöje om Dag Hammarskjöld. 9 to Folkets Park Skärtorsdagsparty med Casanovas. 12 sö Domkyrkan Högmässa m Mozarts Kröningsmässa. Domkyrkans kammarorkester, solister och alla körer. Dir. J Ralphsson. 13 må Folkets Park Annandagsnöje med Matz Bladhs. 14 ti Sagateatern Tills döden skiljer oss åt... gästspel av Riksteatern med Göran Stangertz m.fl. 16 to Länsmuseet Barnvagnsvisning av Döden som straff - begravd på galgbacken. 16 to Länsmuseet Öppen kroki - tag med material. 17 fr Folkets Park Talangjakt och disko - drogfritt. 18 lö Passagen Invigning av utställning med verk av Helena Blomqvist. Till 23 maj. 18 lö Hörsalen Great Jazz Club om Åke Stan Hasselgård - The Swedish Be Bop King. I bibliotekets hörsal. 19 sö Länsmuseet Öppen utomhusverkstad. Skapande för barn och vuxna. Grupper förbokas. 19 sö Crusellhallen Säsongsavslutning - Linköpings Symfoniorkester möter Ungdomssymfonikerna. Obs! klockslaget. 20 må Verdefoajén Nina Ramsby med trio. 21 ti Hörsalen Hus och människor i Linköping - stadsantikvarie Gunnar Elfström berättar på biblioteket. 21 ti Crusellhallen Änkeman Jarl - En himmelsk komedi med bl.a. Hans Josefsson, Berit Carlberg, Göran Forsmark. 22 on Verdefoajén Lunchnöje med Dennis Östryd och Björn Dahlin Trio. 22 on Crusellhallen Beatles Gala. The Mersey Beatles från Liverpool. 23 to Hörsalen Att försvara ett kulturarv - om typografi i biblioteket. Christer Jonsson. 24 fr Biblioteket Invigning av utställning - Lunnevads elever - i Galleri Vända Sida. Till 15/5 25 lö Kulturskolans VIP Lördagsmusik med Kulturskolans elever, Östgötagatan 15. Fri entré. 25 lö hela stan Kulturskolans vecka inleds. Dans, musik, konst, teater, happenings m.m. 25 lö Rest. L Orient Bluesafton i Great Jazz Clubs regi. 26 sö Länsmuseet Romanser med Jeanette Köhn, sopran och Love Derwinger, piano. 27 må Ryttargårdsk. Stipendiekonsert med Kulturskolans stipendiater. 28 ti Länsmuseet Norsk-svenska konstnärskontakter under o efter unionstiden Föreläsning av av konstintendent Stefan Hammenbeck. 29 on Verdefoajén Lunchnöje med Sånger till livet. 30 to Borggården Lihkören hälsar våren på yttre Borggården. Mösspåtagning. 30 to Tannefors Valborgsmässofirande med musik Maj slussar kår, körsång, vårtal, kanotfackeltåg m.m. 1 fr Bjärka Säby Sång på Scen - klassiska sångare och pianister från Lunnevads folkhögskola i Rotundan, Nya slottet. Entré. 2 lö Crusellhallen För tredje året - Big Comedy. 3 sö Folkets Park Söndagsnöjet - dans till orkester. 4 må Sagateatern Dansfestival hela veckan! 5 ti Gamla Link. Vår på Valla! Så levde vi på landsbygden förr i tiden. Besök Vallamuseerna och Östra Torp-stugan. Åk häst och vagn. 6 on Gamla Link. Fågelvandring i Vallaskogen med antikvarie Johan Högquist. Saml. vid Kapellet. 6 on Sagateatern Dansföreställning Folkuniversitetets gymnasiums Dansprogram årskurs 3 visar ett projektarbete på tema insikt och uppmärksamhet. Samt Street Dollz. 7 to Sagateatern..and...action! Anders Ljungstedts gymnasiums danselevers slutföreställning med inspiration fr filmens värld. Även Kulturskolans Aloud med Charlestonstyle fr dag Sagateatern Skolföreställning mellanstadiet av Allt man vill dansföreställning av Gunilla Heilborn. 9 lö Folkets Park Rättviks Spelmanslag på dansrotundan. Folkmusik i Linköping. 10 sö Länsmuseet Visning av fotokonstnären Maria Fribergs utställning (sista dag). 13 on Verdefoajén Lunchnöje - Tombola blandar o ger to Länsmuseet Barnvagnsvisning Konstavdelningen. 14 to Folkets Park Studentorkesterfestival. 15 fr Folkets Park Studentorkesterfestival. 15 fr Garden Cornelisafton - Ewert Ljusberg, Yngve Fritjof Kristiansen och Jenny Almsenius. 16 lö Skådebanan Galleri Skådebanan öppnar utställning med verk av Ulf Lundqvist. Till 5/6. 16 lö dag hela stan Kårtegen - Studentorkesterfestival. 17 sö Länsmuseet Vernissage - Ting och tankar slöjd, hantverk och formgivning. 17 sö Johannelunds Kyrkokonsert med kören kyrka Pro Musica - Bengt-Göran Skölds avskedskonsert. 18 må Biblioteket Kulturskolans elever ställer ut i Galleri Vända Sida. 20 on Gamla Link. Trädgårdsvandring. Antikvarie Johan Högquist berättar om de kulturhistoriska trädgårdarna. Saml. Kryddbodtorget. 21 to Gamla Link. Westmanska Vagnparaden. Historisk vagnparad till minnet av Kapten Henrik Westman på Valla gård. Startar kl 12 på Valla fritidsområde. 22 fr Folkets Park Stora Dansfesten - Non Stop med fem orkestrar. 23 lö Stora Teatern Sista föreställningen av Cabaret! 23 lö S:t Lars kyrka Månadens Bach, Östgöta Kammarkör, Hans Lundgren, Staffan Holm m.fl. 23 lö Folkets Park Stora Dansfesten - Non Stop med fem orkestrar. 25 må hela stan Kulturskolans vecka - håll utkik efter program. Avslutas lördag 30 maj. 27 on Ryttargårdsk:an Stipendiekonsert - Kulturskolans stipendiater framträder. 28 to Tages Hörna Torsdagsnöje med Lusen Big Band. 29 fr Biblioteket Vernissage - verk av Dani Slipicevic. 29 fr Folkets Park Prel. Högstadiedisko - drogfritt. 30 lö Trädgårdsföre-Trädgårdsföreningens Dag med ning många inslag. 30 lö Passagen Ett lyft för barnen. 30 lö KatedralskolanChorus Lin 25 år - Jubileumskonsert. Juni 1 må Crusellhallen Försommarsång. Musikklassernas traditionella avslutning på skolåret. 2 ti Crusellhallen Försommarsång med Musikklasserna. 3 on Gamla Link. Fågelvandring i Vallaskogen med antikvarie Johan Högquist. Saml. vid Kapellet. 3 on Tages Hörna Onsdagskonsert med Linköping Jazz Orchestra. 4 to Tages Hörna Torsdagsnöje med Linköping Symphonic Band. 5 fr Crusellhallen Operapärlor med Malena Ernman och Norrköpings Symfoniorkester. 6 lö Länsmuseet Stort kalas när museet firar 70 år och nyinvigs efter renovering. 6 lö Passagen Invigning av utställning med verk av Linköpingskonstnärer lö Länsmuseet Vernissage Det Blå - utställning med utgångspunkt i Håkan och Åsa Wettres samling av blå ting. 6 lö Kungsträd- Nationaldagsfirande. gården 7 sö Bjärka Säby Sommarkonsert - slott Kulturskolans elever bjuder på konsert. 7 sö Folkets Park Söndagsnöjet - dans till orkester. 7 sö Domkyrkan Mozarts mässa c-moll. Domkyrkans kammarkör, Ad Libitum, solister Domkyrkans Kammarorkester. Dir. Torbjörn Köhl. 10 on Lilla Torget Lunchkonsert med Östgöta Blåsarsymfoniker. 10 on Gamla Link. Rosafton med Kom och visa - ta med av dina gamla, obestämda rosor och hjälp till att kartlägga de lokala sorterna. Rossällskapet och POM. 10 on Tages Hörna Onsdagskonsert med Östgöta Blåsarsymfoniker. 11 to Tages Hörna Torsdagsnöje med Ingemar Wåhlin Big Band. 13 lö Skådebanan Invigning av utställning med verk av Anette Hagel. Pågår till 24 juli. 13 lö S:t Lars kyrka Månadens Bach, Östgöta Kammarkör, Hans Lundgren, Staffan Holm m.fl Biljetter kan du oftast köpa i Konserthuset. Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7, tel Endast ett urval av Linköpings Kultur & Konsertprogram. Med reservation för eventuella ändringar. 26 www. www. 27

15 Ökade öppettider diskuteras Folklivet ska blomstra i Gamla Linköping Foto: Göran Billeson Gamla Linköping ska bli livfullare genom satsning på handel och nya attraktiva aktiviteter. Det slås fast i kommunens nya handlingsplan för friluftsmuseet. AV SVEN-ÅKE FASTH Men viktigast är kulturarvet som funnits här i över 50 år, säger kommunalrådet Bengt Olsson (FP) som syns på bilden. Han menar att kommunen måste förnya verksamheten. Det finns en skärning mellan näringsidkarna och kulturen. Vi vill ge näringen rimliga förutsättningar samtidigt som folk vill ha upplevelser, fortsätter Bengt Olsson. Kommunen subventionerar hyran för företagen i Gamla Linköping. Nu diskuteras även ökade öppettider. Men Bengt Olsson är tveksam till det: Vi ställer tuffa krav redan idag. Det tycker även Cecilia Djurfeldt (bilden) som är delägare i Knyppelboden: Vi har öppet sju dagar i veckan. Vardagar klockan och i helgerna Det är lite för mycket. Nästan så det är lättare att säga när det är stängt. Tvärtom borde vi ha stängt på måndagar som vissa företag i Gamla Linköping har. Alla här borde ha samma tider, säger Cecilia Djurfeldt. Förutom mer handel vill kommunen få in aktiviteter som intresserar folk. Jag skulle vilja ha växtförsäljningen Jättegrönt och hantverksdagarna oftare. Då kommer folk hit, menar Cecilia Djurfeldt. EN MILJON KRONOR I handlingsplanen finns många satsningar. De flesta ska utredas innan de kan bli aktuella. Vi har anslagit en miljon kronor till utredningar i år. Sedan får vi ta investeringarna efter hand, förklarar Bengt Olsson. Bland tänkta insatser märks upprustning av Wärdshustorget för kronor från Westman-Wernerska stiftelsen till i sommar. Vidare en bra infart från Malmslättsvägen med entréportal, djur i en fritidsgård som tidigare, syntetisbana för skridskoåkning och lämplig stensättning med bättre framkomlighet för rullstolsburna och rollatorer.

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8

DIALOG BERGA GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15. En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008. Här kan nya företag växa 6-8 DIALOG En tidning från Linköpings kommun Nummer 4 2008 GOTT NYTT ÅR! Ny ägare bygger om Berga centrum 14-15 BERGA Kommunen satsar och sparar 10-12 Här kan nya företag växa 6-8 LEDARE NYHETER Budget för

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. S T MB R NR 2012 NYANSTÄLLER SWENOX STORSATSAR 52 098 INVÅNARE REKORDSTOR TILLVÄXT FAMILJEFÖRETAG FÖRETAGARE TRIVS I ENSTABERGA SNABB JÄRNVÄG KLART

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

älvstrand Bon appétit! i nya saluhallen # 3.2013 Första etappen i Frihamnen få nytt hopp med alhaji Nybyggarna i Kvillebäcken

älvstrand Bon appétit! i nya saluhallen # 3.2013 Första etappen i Frihamnen få nytt hopp med alhaji Nybyggarna i Kvillebäcken älvstrand # 3.2013 Bon appétit! i nya saluhallen få nytt hopp med alhaji Första etappen i Frihamnen Nybyggarna i Kvillebäcken Det ombyggda Lindholmsmotet öppnas för trafik redan innan årsskiftet! Arbetet

Läs mer

50 ÅR! KLART FÖR AVSPARK! URSÄKTA STÖKET VI BYGGER NYTT I SOMMAR STARTAR PROJEKTEN I NYA KIRUNA VÅRT NYA FIBERNÄT

50 ÅR! KLART FÖR AVSPARK! URSÄKTA STÖKET VI BYGGER NYTT I SOMMAR STARTAR PROJEKTEN I NYA KIRUNA VÅRT NYA FIBERNÄT AURORA KIRUNA MARKANVISNING INFORMATION FRÅN KIRUNA KOMMUN TILL ALLA KOMMUNINVÅNARE NR 2 2015 KIRUNAS NÄRINGSLIV UTVECKLAS OCH ÖKAR MEST I NORRBOTTEN Nytt LSS-boende invigt Rekordår för TVAB Nu börjar

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg

nytt MASTHUGGS Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg nytt Bostadsrättsföreningen MASTHUGGS 1-07 MASTHUGGET Ny ordförande i kulturföreningen Porträtt av de nya fastighetsskötarna När Nya Masthugget fick färg Spelberoendes förening kan ge stöd Pingis och vävning

Läs mer

NY. Skavsta klippet för Nyköping. Tji fi ck ni, västkustpendlare! Hur ser Nyköping ut 2011? Klassrummet har flyttat ut i världen

NY. Skavsta klippet för Nyköping. Tji fi ck ni, västkustpendlare! Hur ser Nyköping ut 2011? Klassrummet har flyttat ut i världen N Y KÖ P I N G S T I D N I N G. M A R S N U M M E R 2 2 0 0 5. N Y Ä R E N T I D N I N G F R Å N N Y KÖ P I N G S KO M M U N. NY. Kvällsåkning i Ryssbergsbacken. Tji fi ck ni, västkustpendlare! På spaning

Läs mer

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg!

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg! 2014 KLIPPET 13 10 september Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF ETT GOMÉR & ANDERSSON-FÖRETAG Ska du sälja din bostad i Åtvidaberg? Ring Linda Johansson, 0120-150 00, 0763-98 00 76

Läs mer

FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig!

FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig! Vårt #1 Huddinge2015 Tidningen för oss i HuddinGE DIALOG Tyck till om cykelplanen natur Nya entréer till naturen KULTUR Teatern som diggar folkmusik FLOTTSBRO Vinterparadis nära dig! PÅ GÅNG MASSOR ATT

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna.

Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar. Så får Västervik med sig föräldrarna. magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 3 VINTERN 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Världens bästa barn i Spånga-Tensta Fokus på småbarnsföräldrar

Läs mer

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén

hyresrätten Hemma hos Ut i världen Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag ett temamagasin från ernst rosén hyresrätten ett temamagasin från ernst rosén Hemma hos Vi besöker tre familjer i hyresrätt Hyresrättens historia från mitten av 1700-talet till idag Ut i världen hur hyr man en bostad i ett annat land?

Läs mer