Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ärende 1 Yttrande över gymnasieingenjörsutbildning Alla skolor som har teknikprogrammet bör inte automatiskt ha rätt att genomföra det fjärde året. Det skriver Linköpings kommun i ett yttrande till Utbildningsdepartementet. Kommunen anser dock att förslagen i utredningen Gymnasieingenjörsutbildning - Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan som helhet är bra. Linköpings kommun ställer sig bakom samtliga förslag med följande undantag: Det är inte lämpligt att per automatik ge alla skolor som har teknikprogrammet rätten att genomföra det fjärde året. Det fjärde året bör vara en betydligt mer kvalificerad utbildning där inte minst lärarkompetensen är en nyckelfaktor för framgång. För möjlighet till en god elevrekrytering är det nödvändigt att kurser som eleven saknar för att bli behörig till det fjärde året kan kompletteras i samband med att utbildningen startar, under förutsättningen att eleven har övrig behörighet. Dessutom finns det anledning att fundera över utredningens förslag till åldersgräns på 22 år för att börja det fjärde året. Vi har inte riktigt tagit ställning i den frågan men tycker att det är viktigt att diskutera den, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M). Det finns troligen fördelar med att samordna mellan gymnasiet och vuxenutbildningen. Ett försök med ett fjärde år pågår. Berzeliusskolan är en av de skolor som deltar. telefon , och kommunalråd Carina Boberg (FP), telefon

2 Ärende 6 Placering av ny simhall På Racketcentrum eller vid Norrköpingsvägen på Stångebro. Det är alternativen till placering av nya simhallen. Vi är väldigt tydliga med att placeringen på Stångebro gäller ny simhall, inte utebadet med sjön och hela funkismiljön som ska vara kvar och rustas upp, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M). Tidigare beslut om att placera den nya simhallen i anslutning till Tinnerbäcksbadet upphävs. I stället ska kommunstyrelsen redovisa underlag för en placering inom Stångebroområdet, alternativen Racketcentrum och Norrköpingsvägen. Det föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ska besluta. Kommunstyrelsen vill ha en ny placering eftersom det kommit fram nya a förutsättningar: Det finns risk att nuvarande simhallskonstruktion inte håller om en ny simhall byggs intill. Sprickor i grunden och sättningar i marken kan leda till att simhallen måste stängas långt innan den nya är klar. Det har visat sig att simhallen behöver större yta än vad tidigare beräkningar angett (större teknikutrymmen). Placeringen vid Tinnerbäcksbadet ger högre byggkostnader, jämfört med andra placeringar. Stångebro kommer att ligga i ett nav för bussar och tåg när nya järnvägen Ostlänken och ett nytt resecentrum byggs. Det innebär att det blir lätt för besökare från andra kommuner att besöka simhallen. Folkungavallen ska bli ett nytt centralt bostadsområde av hög kvalité. Simhallens stora yta minskar antal byggrätter och med det exploateringsintäkterna. I underlaget för de båda alternativen till placering ska det bland annat finnas kalkyler för produktionskostnader, hyreskostnad och driftskostnad samt tidplan. En utvecklings/upprustningsplan för Tinnerbäcksbadet ska också tas fram. Beslutsunderlaget ska vara färdigt till den 1 mars Ytterligare information lämnas av kommunalråd Christian Gustavsson (M), telefon , eller kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M), telefon ,

3 Ärende 13 Hemsjukvårdsreformen, resurser för utbildning i Treserva dokumentationssystem Kommunstyrelsen utökar äldrenämndens ram med kronor för att utbilda nyanställd hemsjukvårdspersonal i dokumentationssystemet Treserva. Utbildningen är två dagar och genomförs av kommunens egen personal. Ny anställda medarbetare hos Leanlink Äldreomsorg, Leanlink Kommunrehab, Leanlink Råd& Stöd och Vis Vitalis Omsorg AB ska gå utbildningen. Sjuttio nya medarbetare beräknas ha behov av utbildningen. Flertalet är ännu inte anställda hos hemsjukvårdsutförare i Linköpings kommun, men för att ha kunskapen redan vid verksamhetsövergången den 20 januari 2014 krävs det att de utbildas innan dess. Ytterligare information lämnas av kommunalråd Jan-Willy Andersson (KD), telefon eller Ärende 14 Letter of intent mot hemlöshet Arbeta för att öka tillgången på bostäder, utökning av det vräkningsförebyggande arbetet och ökat samarbete med privata fastighetsägare kring bostadssociala frågor. Det är några inslag i Letter of intent mot hemlöshet som kommunen ställer sig bakom. Det handlar om kraftigt ökad ambitionsnivå, som bland annat innehåller sammanlagt fyra nya tjänster, två på socialkontoret och två på omsorgskontoret. Letter of intent mot hemlöshet är en avsiktsförklaring som utgår från ett förslag från Socialdepartementets hemlöshetssamordnare Michael Anefur. Det innehåller följande punkter: 1. Att Linköpings kommun arbetar för att öka tillgången på bostäder. 2. Att Linköpings kommun utökar och effektiviserar det vräkningsförebyggande arbetet, samt utökar det uppsökande arbetet. 3. Att Linköpings kommun arbetar för att öka samarbetet med privata fastighetsägare kring bostadssociala frågor, i syfte att dels få tillgång till fler bostäder för sociala ändamål, och dels för att få med fler aktörer i det vräkningsförebyggande arbetet. 4. Att Linköpings kommun undersöker möjligheterna för att i någon form pröva Bostad Först som ett komplement till andrahandsuthyrningar för personer som inte blir godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden.

4 Det vräkningsförebyggande arbetet i kommunen bygger på att så snabbt som möjligt få kontakt med personer, där hyresvärden meddelat att det finns hyresskuld eller att det förekommer störningar. Insatserna sker bland annat i form av avbetalningsplaner, samarbete med andra myndigheter, ansökan om ekonomiskt bistånd och bistånd till ett socialt andrahandskontrakt. Även kontakt med hyresvärdar är en del i arbetet. Ytterligare information lämnas av kommunalråd Linnéa Darell (FP), telefon , eller kommunstyrelsens ordförande Paul Lindvall (M), telefon , Ärende 30 Finansiering av ny mötesplats för studenter och näringsliv Kommunstyrelsen satsar kronor per år under perioden på Demola, en mötesplats för studenter och näringsliv. Den finska modellen Demola är en öppen arena med labbmiljö som erbjuder näringslivet möjligheter att i olika projekt utveckla sina idéer tillsammans med studenter från Linköpings universitet. Systemet ger möjligheter för företag att med hjälp av studenter utveckla sina idéer till framgångsrika marknadsanpassade lösningar. För studenter ger Demola en unik möjlighet att göra konkreta projekt i nära samarbete med näringslivet under studietiden. Upplägget är att studenter får ett uppdrag av ett företag, arbetar cirka fyra månader med uppdraget som de får högskolepoäng för. Den lösning eller produkt studenterna kommer fram till under projektet, äger de själva. Om kunden är nöjd köper man idén, annars kan studenterna sälja till någon annan. Finansieringen på kronor per år sker under förutsättning att Nulink AB får delta i styrgruppen för projektet. Demola placeras i CreActive på Mjärdevi center. telefon , eller kommunalråd Christian Gustavsson (M), telefon , Ärende 31 Finansiering av företagsparken Wahlink Linköping kommun fortsätter att ge stöd till projektet Wahlink i ytterligare tre år får Wahlink 1,1 miljoner kronor per år. Wahlink är en inkubator för nystartade företag inom olika branscher. Under Wahlinks tid (6 år) har cirka 40 företag varit i inkubatorn. Bland de mest expansiva kan nämnas Östergötlands Humanassistans som idag har 24 fast anställda och ett antal

5 visstidsanställda och som blivit utnämnt till årets invandrarföretag i Östergötland. Bland dem som finns i inkubatorn nu är hälso/lifescience inriktade företag en allt större andel. Som för alla inkubatorer ligger fokus på att intensivt coacha och utbilda företagarna, råda och ge kontakter åt de nya företagen samt att erbjuda subventionerade utrustade kontorslokaler intill andra företag för att underlätta utbyte av erfarenheter. Det finns idag en kö om 2-3 företag som ansöker om att få en plats i inkubatorn. NuLink AB får uppdraget att genomföra kommunens engagemang i företagsparken Wahlink. telefon , eller kommunalråd Christian Gustavsson (M), telefon ,

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-11 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Fjärrvärme i konkurrens, yttrande Linköpings kommun avstyrker förslaget till fjärrvärme i konkurrens. Kommunen är

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först Ett delat samhälleligt ansvar för hemlöshetsfrågor. Samordning på nationell, regional och lokal nivå. Underlätta inträdet å bostadsmarknaden. Bostadsbristen är påtaglig många kommuner. Konsekvenser av

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Jobb för rättvisa Vänsterpartiets och Socialdemokraternas budget för Vuxam 2010

Jobb för rättvisa Vänsterpartiets och Socialdemokraternas budget för Vuxam 2010 Jobb för rättvisa Vänsterpartiets och Socialdemokraternas budget för Vuxam 2010 Ett hållbart Örebro Örebro behöver en ny politik som sätter jobb, rättvisa och Örebros utveckling högst på dagordningen.

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

PM: Politik för att minska hemlösheten

PM: Politik för att minska hemlösheten PM: Politik för att minska hemlösheten Bakgrund En fast bostad är ett grundläggande mänskligt behov, likt mat och kläder, och också en rättighet. I Stockholms stad finns närmare 3000 personer som saknar

Läs mer

Hej då MittDalarna! Hej framtiden!

Hej då MittDalarna! Hej framtiden! Hej då MittDalarna! Hej framtiden! Utvecklingsbolaget MittDalarna finns inte mer. Nu heter vi Falun Borlänge-regionen. Namnet är nytt, men verksamheten densamma. Det handlar om ett samarbete fem kommuner

Läs mer

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

En offensiv budget för jobb och kunskap

En offensiv budget för jobb och kunskap En offensiv budget för jobb och kunskap Socialdemokraterna och Vänsterpartiets kompletteringsbudget för 2009 En offensiv budget för jobb och kunskap Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en jobbkris

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit.

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Internet för alla Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Förord Idag står 1,7 miljoner svenskar helt utanför Nätet, oftast

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

Förstudie pensionärer September-november, 2012

Förstudie pensionärer September-november, 2012 Förstudie pensionärer September-november, 2012 Projektledare: Martin Kling Projektdeltagare: Anna-Karin Lindahl Robert Olsson Ann-Christin Svahn Annika Sydberger-Norrman Kronofogdens omvärldsanalys 2012

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående

1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående Dagordningens punkt 16 Inkomna motioner Följande motioner har inkommit 1. Från (m), (fp), (c) och (kd) ledamöter i SABOs styrelse,angående Lite guldkant på tillvaron vill vi säkert ha var och en, men att

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport

Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport PROMEMORIA 2009-11-24 Dnr: 2008/0022 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-12-10 Regional bosättningssamordning rörande nyanlända i Stockholms län - lägesrapport Som bakgrund till det

Läs mer

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar.

Fler unga företagare. Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare Sex förslag som kan hjälpa ungdomar att förverkliga sina drömmar. Fler unga företagare 2 Miljöpartiet vill underlätta för unga människor att starta och driva företag. Så kan fler förverkliga

Läs mer

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export

- Fokus import och export - Mentor. fokus import och export - Fokus import och export - Mentor fokus import och export Innehåll Mentorskapsprogram med fokus på import och export 3 Utveckla ditt företag med en mentor 4 Varför mentorskap 5 Almi tipsar inför import

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer