POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet"

Transkript

1 POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

2 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går att göra satsningar utan att äventyra kommunens ekonomi. Detta gör att satsningarna som Sollentunapartiet vill genomföra under året ryms inom den föreslagna budgetramen från majoriteten. Därmed ställer vi oss bakom förslaget om en skattesats på 18,12 kronor. Bostadsbyggande och samhällsutveckling Kommunens kommunala bostadsbolag Sollentunahem är en viktig tillgång som ska förvaltas för alla kommuninvånares bästa. Sollentunahems överskott och kapital skall främst gynna befintliga och blivande hyresgäster. Detta genom investeringar/upprustningar i bostadsområdena i samråd med hyresgästerna samt till nyproduktion av billiga lägenheter i goda kollektivtrafikområden. Byggandet ska ske med hänsyn till närområdets karaktär och de närboende. Istället för att ta ut utdelning från Sollentunahem ska dessa pengar återinvesteras och komma nya och befintliga hyresgäster till godo. Det är viktigt att när kommunen bygger nytt så måste också infrastruktur i form av förskolor, skolor, idrottshallar, fritidsgårdar, cykelbanor och kollektivtrafik bli färdigt samtidigt med nybyggnationen. Att grönområden och gröna stråk bevaras och finns kvar även för framtida generationer är viktigt. Att bevara och utveckla Edsbergs sportfält, Väsjön Mellersta och omkringliggande område är viktigt. Vi är mycket tveksamma till planerna med en linbana med cirka 200 gondoler i kommunen. Primärt anser vi att kollektivtrafik ligger inom Stockholms Läns Landstings kompetens. Vi anser att projektets kostnader inte ska betalas av Sollentunas kommuninvånare. God miljö med fungerande infrastruktur Att kommunen arbetat fram en cykelplan är en god början till målet att bli Sveriges bästa cykelkommun år Än mer viktigt är dock att Sollentuna kommun blir Sveriges cykelsäkraste kommun och då betydligt tidigare än om elva år. Detta genom att skruva upp tempot i genomförandet av målen och åtgärderna i cykelplanen. Det är även viktigt att se cyklisterna som en egen trafikgrupp och inte som gångtrafikanter på hjul. En viktig del i detta är att utforma en infrastruktur som är värd namnet och som sämst uppfyller uppsatta nationella och regionala krav för cykelinfrastruktur. Att göra cykling säkrare, enklare och mer välkomnande är även en viktig kugge i att uppnå miljömålen. Trafikinfrastrukturen består dock inte utav en trafikantgrupp utan av flera och det är viktigt att ha ett samlat grepp i allt från utformningen av trafiksignaler till större vägar i kommunen. 2

3 Vi vill även bygga och rusta upp fler lekplatser så att de blir tillgänglighetsanpassade. Alla barn ska ha rätt till en aktiv fritid med både kultur och motion. Frestavägen ska behållas i sitt nuvarande läge både för att stoppa det miljonslöseri en flytt skulle innebära men även för att undvika den miljöpåverkan byggnationen av en ny väg skulle innebära. Detta både ur ett lokalt och ett globalt perspektiv. Utbildning och arbetsmarknad Sollentunapartiet delar majoritetens ambition och inriktning inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. Sollentunapartiet har länge drivit frågan att fritidsgårdarna ska flyttas ut från skolan och lyda under Kultur- och fritidsnämnden. Vi tror att det är ett mycket bra sätt att höja kvaliteten på fritidsgårdarna. Det ska finnas minst en fritidsgård samt öppen verksamhet för åringar i varje kommundel. Sollentunapartiet anser att det är mycket angeläget att utveckla studie- och yrkesvägledningen. Detta är en viktig fråga. Vi ser fram emot att majoriteten konkretiserar hur de avser att utveckla vägledningen. Vi kommer att delta i detta arbete genom att bidra med innovationstankar och följa upp utvecklingen. Vi skulle bland annat vilja satsa på att eleverna får göra många fler studiebesök både på skolor inför gymnasievalet och inte minst ut på olika företag. Vi anser att det är viktigt att förse eleverna med än mer arbetsmarknadskunskap. Tidigare satsades det mycket mer på yrkesorientering för eleverna. För att alla elever i Sollentunas skolor ska samma möjligheter att låna och läsa böcker är det viktigt att lagen om skolbibliotek på alla grundskolor följs. För att Sollentuna kommun ska fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare vill vi att alla anställda i kommunen och de kommunala bolagen som så önskar ska ha rätt till heltid. Då mycket av kommunens verksamhet upphandlas är det viktigt att kommunens tjänstemän och förtroendevalda är väl insätta i lagen om offentlig upphandling och övriga lagar som styr kommunens upphandlingar. Därför vill Sollentunapartiet satsa på att utbilda berörda tjänstemän och förtroendevalda inom detta område. Förebyggande insatser och omsorg Sollentunapartiet ställer sig bakom majoritetens inriktning på att påverka landstinget att behålla varmvattenbassängen på sjukhuset. Det är många invånare i Sollentuna som har haft stor nytta av den. Vidare uppskattar vi också att majoriteten vill verka för närtrafik (vinkbussar) till alla kommundelar. Detta är någonting Sollentunapartiet drivit länge. 3

4 Sollentunapartiet vill bygga ett äldreboende i Kärrdal där vi ser ett stort behov av detta. Något som verifierats av Edsbergs vårdcentral. Vi ser positivt på byggandet av en familjecentral i Edsberg. Vi vill införa en seniorträff i Norrviken-Viby samt i andra delar av kommunen där detta saknas. Sollentunapartiet stödjer majoritets satsning på fler LSS- boenden i kommunen. Det är dock viktigt att gå från ord till handling i denna fråga. Alla hemtjänstpersonal och biståndshandläggare ska få demensutbildning och det är viktigt att antalet demensboenden i kommunen når upp till efterfrågan. Verksamhet med vårdhundar på kommunens äldreboenden ska finnas. Rikt föreningsliv, rekreation och idrottsanläggningar Vi tycker att det är underligt att man vill satsa på en ny dyr utomhusbassäng i närheten av den befintliga. Vi vill i stället bygga ut det smala soldäck som redan nu finns utanför simhallen. Görs detta betydligt större så att solstolar får plats så kommer inomhusbassängen användas mycket mer på sommaren. Vi vill utöka resurserna till Kulturskolan så att de som står i kö får plats. Vi vill även satsa på ett ökat antal lärare/ledare inom Kulturskolan. För oss är det viktigt att lika många kvinnliga som manliga konstnärer och musiker ska få ta plats i sammanhang som kommunen sponsrar. Idrott och motion är viktigt både för unga och vuxna och därför är det viktigt att det finns möjlighet till olika idrottsutövningar i hela kommunen. Byggandet av idrottsanläggningar får dock inte äventyra andra satsningar inom fritids- och kulturområdet. Sollentunapartiets prioriteringar Sollentunapartiet vill extra tydligt lyfta fram: Att Sollentunas samtliga nämnder redovisar sina jämställdhetssatsningar inom respektive fält. Att samtliga partier ges möjlighet att delta i det viktiga brottsförebyggande arbetet. Att den psykiska ohälsan bland kommunens barn- och ungdomar kartläggs så att de får möjlighet till anpassad utbildning och möjlighet att vara behövda ute på arbetsmarknaden. Att fokusera på jobblinjen för våra ungdomar som inte har en meningsfull sysselsättning. Det förebyggande arbetet kring sociala insatser är i vårt fokus. 4

5 Att Edsbergs sportfält, Väsjön Mellersta, Väsjöbacken. och omgivningar skall fortsättas och utvecklas som en av Sollentunas kärnområden när det gäller natur, fritid, idrott och spontanidrott. Att Sollentuna ska bli Sveriges cykelsäkraste kommun. Att fler av kommunens unga ska ha råd att flytta hemifrån. För Sollentunapartiet Anki Elken Gruppledare KF Johnny Rönnberg Ledamot KF 5

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

2 (43) Innehållsförteckning

2 (43) Innehållsförteckning 2 (43) Innehållsförteckning Vägen mot ett Nacka som sätter barnen i centrum... 4 Socialdemokratiska satsningar i budgetmotionen... 6 Kommunstyrelsen och övergripande... 6 Arbets- och företagsnämnden...

Läs mer

Partilles förskoleklasser tog första spadtaget för Partille Arena. Dina pengar

Partilles förskoleklasser tog första spadtaget för Partille Arena. Dina pengar Partilles förskoleklasser tog första spadtaget för Partille Arena. Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2013 Partille bygger för framtiden Att växa i en konjunktur som inte är på topp är

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1

Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Möjligheternas Nacka Socialdemokraternas i Nacka budgetmotion 2013 1 Innehållsförteckning MÖJLIGHETERNAS NACKA... 4 SKARPA FÖRSLAG I BUDGETMOTIONEN... 6 KOMMUNSTYRELSEN OCH ÖVERGRIPANDE... 6 ARBETS- OCH

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Budget 2016. För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Budget 2016 För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Utifrån den överenskommelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har för mandatperioden 2015 2018 lägger vi en gemensam budget för 2016.

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Budget 2012. Vi sätter Norrtälje kommuns invånare i centrum

Budget 2012. Vi sätter Norrtälje kommuns invånare i centrum Budget 2012 Vi sätter Norrtälje kommuns invånare i centrum Vi tror på möjligheten att förbättra i kommunen. Vi är övertygade om att en politik som förenar tillväxt och social sammanhållning, utveckling

Läs mer

En offensiv budget för jobb och kunskap

En offensiv budget för jobb och kunskap En offensiv budget för jobb och kunskap Socialdemokraterna och Vänsterpartiets kompletteringsbudget för 2009 En offensiv budget för jobb och kunskap Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en jobbkris

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Budget 2014 för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna sid 1 av 89

Budget 2014 för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna sid 1 av 89 Budget 2014 för Nacka kommun Miljöpartiet de gröna sid 1 av 89 Miljöpartiets förslag till budget för Nacka kommun satsar på förebyggande åtgärder för att sänka kommunens totala klimatutsläpp Vi vill möta

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

Världens bästa stad att växa upp i

Världens bästa stad att växa upp i Världens bästa stad att växa upp i Valprogram för Kristdemokraterna i Stockholm 2014 Kristdemokraterna Stockholms stad www.stockholm.kristdemokraterna.se Världens bästa stad att växa upp i Ett Stockholm

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012

Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012 Dina pengar Fakta ur Partille kommuns årsredovisning 2012 Satsningar trots tufft konjunkturläge Konjunkturen sätter avtryck även i Partille. En fortsatt jämn kvalitet i verksamheterna kommer att kräva

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15)

Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) Förslag till verksamhetsplan 2015 (VP 15) 1 Innehållsförteckning I TÄBY... 5 Politiskt program för Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Center-partiet och Kristdemokraterna under mandatperioden 2015-2018...

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Valplattform för en välfärd utan vinstintressen

Valplattform för en välfärd utan vinstintressen Valplattform för en välfärd utan vinstintressen Valplattform för Vänsterpartiet Mölndal 2014-18 I årets val i september skapas grunden för Mölndals och dess innevånares framtid. Under det sista decenniet

Läs mer