Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen."

Transkript

1 Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

2 När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga risker och då kan en Kapitalskyddad placering (tidigare under samlingsnamnet aktieobligation) vara ett bra alternativ. Med en sådan får du möjlighet till bra avkastning, i kombination med obligationens trygghet*. Med en Kapitalskyddad placering kan du med andra ord ta del av uppgångar på marknaden, samtidigt som du har ett skydd mot nedgångar. I november erbjuder vi fem intressanta Kapitalskyddade placeringar: två aktie obligationer och tre strategi obligationer. Titta gärna lite extra på USA Medelstora bolag. Den amerikanska marknaden är intressant ur ett börsperspektiv, eftersom en framtida vändning förväntas börja där. Ett annat intressant alternativ är Strategi Millennium, som är en marknadsoberoende placering. Vill du öka din möjlighet till avkastning kan du köpa vissa alternativ till ett något högre pris, så kallad överkurs. Det gör att dessa placeringar fungerar bra både som bas och som krydda i ett sparande. Dessutom kräver de nästan ingen bevakning och vill du sälja din placering under löptiden kan du göra det till aktuell dagskurs. Välkommen att köpa senast 28 november! * SEB står som emittent i alla våra Kapitalskyddade placeringar. Enligt Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor s har SEB en hög kreditvärdighet. Konjunkturljusning dröjer trots massiva finansiella åtgärder. Hösten har bjudit på finansiell dramatik. Den första dominobrickan att falla var investmentbanken Lehman Brothers. Den följande kedjereaktionen innehöll bland annat ett stort nödlån från Federal Reserve till försäkringsjätten AIG, vidöppna dollarkranar hos Fed för att smörja finanssystemet, panikstämning på Wall Street med Konjunkturen åtföljande rusning hämmas men det efter säkra finns positiva krafter. statsskuldväxlar, samt finansminister Paulsons kreditkrisplan. Planen gjordes om och behandlades flera gånger i kongressen, innan den till slut antogs 3 oktober. Trots alla åtgärder är konjunkturutsikterna inte ljusa. Kreditkriser av en sådan här kaliber påverkar finanssystemet och ekonomin under lång tid. Hittills har banker globalt gjort nedskrivningar på uppemot 600 miljarder dollar. Fler nedskrivningar kommer att bli aktuella något som förebådas av de upptrappade europeiska bankproblemen i början av hösten. Det dröjer därför innan utlåningen till företag och hushåll ökar, vilket hämmar konjunkturen. Men det finns också positiva krafter. Finansföretag får in mer kapital. Bankernas upplånings- och utlånings räntor kan komma att falla. Utförslöpan på USA:s husmarknad borde inte pågå så länge till. Och den ekonomiska styrkan i Emerging Markets-sfären är klart bättre än vid tidigare låg konjunkturer. En ljusning för världskonjunkturen låter dock vänta på sig ganska länge och det blir betydligt mörkare innan ljuset syns. Skäl finns således att inta en försiktig inställning till aktiemarknaden. Även om börsvärderingarna lockar. Lars Gunnar Aspman Head of Private Banking Macro Research

3 Så här fungerar en Kapitalskyddad placering. Vad är en Kapitalskyddad placering? Med en Kapitalskyddad placering menar vi en placering där minst det nominella et återbetalas av SEB på återbetalningsdagen. Med en sådan placering kan du dessutom få en tilläggsersättning om den underliggande marknad som obligationen är kopplad till stiger under löptiden fram till återbetalning. Bilden längst ned visar hur en Kapitalskyddad placering är konstruerad. Hur beräknas avkastningen? Uppgången beräknas som skillnaden mellan startvärdet och slutvärdet. Slutvärdet fastställs som ett genomsnitt under sista året, för att minska effekterna av en eventuell nedgång. Om kurserna på den valda marknaden stiger får du en avkastning som relateras till uppgången. Är kurserna däremot oförändrade, eller har sjunkit, får du alltid tillbaka det nominella et ( kronor per post) på återbetalningsdagen. Vad menas med omräkningsfaktor? Omräkningsfaktorn är det tal som visar hur stor del av uppgången du får ta del av. Uppgången multipliceras med omräkningsfaktorn. En hög omräkningsfaktor ger dig en större del av marknadens utveckling. Skulle omräkningsfaktorn vara högre än 100 procent kan du få en högre avkastning än den underliggande marknadens verkliga utveckling. Omräkningsfaktorerna i denna broschyr är preliminära och de definitiva om räknings faktorerna fastställs på betalningsdagen. Därefter är de oförändrade. Det som påverkar storleken på omräkningsfaktorn är bland annat kr Överkurs/Risk Option Obligation Betalningsdag Möjlig avkastning Återbetalning nominellt dag Nominellt kr räntenivån i Sverige, kursrörligheten (volatiliteten) på valda marknader och läget på valutamarknaderna. Information om vilken lägsta nivå som kan bli aktuell hittar du i slutet av broschyren under avsnittet Förbehåll. De definitiva omräkningsfaktorerna meddelas dels på samt i ett brev som bekräftar köpet. Överkurs ökad risk men möjlighet till högre avkastning. SEB:s Kapitalskyddade placeringar erbjuds ofta till olika teckningskurser, till exempel 100 eller 110 procent av nominellt det vill säga kronor eller kronor. Ju högre pris du betalar vid köptillfället för en Kapitalskyddad placering, desto högre blir omräkningsfaktorn och därmed den potentiella framtida avkastningen. Om du väljer en Kapitalskyddad placering som kostar kronor tar du en risk på kronor. Stiger kurserna kan du dock få en högre avkastning. Om kurserna däremot sjunker eller är oförändrade på återbetalningsdagen får du tillbaka det nominella et ( kronor). Vilket alternativ du väljer beror på hur riskbenägen du är. Vill du inte riskera något av dina investerade pengar passar en Kapitalskyddad placering till teckningskurs 100 % bäst. Säkra din vinst möjlighet att sälja. Grundtanken med en Kapitalskyddad placering är att du behåller den till återbetalningsdagen, eftersom det är då du får minst det nominella et tillbaka. Du har ändå möjlighet att sälja under pågående löptid, till exempel om placeringen har stigit i värde och du vill göra en vinstsäkring. Försäljning sker till dagskurs, vilket innebär att priserna kan ligga både över och under placeringens nominella, bland annat beroende på hur den underliggande marknaden har utvecklats fram till försäljningstillfället. En trygg placering, men viss risk finns. En Kapitalskyddad placering är trygg, eftersom den kombinerar den underliggande marknadens möjlighet till avkastning med obligationens trygghet. Det finns dock alltid vissa risker förknippade med en Kapitalskyddad placering. Exempelvis förutsätter återbetalningen att SEB kan fullgöra sina åtaganden på återbetalningsdagen. En sammanfattning av dessa risker hittar du i slutet av broschyren.

4 Köp senast den 28 november! Placeringsalternativ november: Aktieobligationer Beskrivning Pris per post BRIC 811B Följer aktiemarknaderna i Brasilien, Ryssland, Indien och Kina kr USA Medelstora bolag 811U Följer medelstora företag i USA kr Strategiobligationer Beskrivning Pris per post Strategi Millennium 811M Strategi Millennium 811N Strategi Millennium 811G Garanterad avkastning Marknadsoberoende placering i aktier, råvaror, valutor, fastigheter och räntor. Samma marknadsoberoende placering som 811M, men med lite högre risk och lite bättre avkastningsmöjligheter. Samma marknadsoberoende placering som 811M, men med en garanterad avkastning på 12 % kr kr kr Strategi Valuta 811V Valutastrategi som utnyttjar olika valutors räntedifferenser kr Strategi Valuta 811X Samma valutastrategi som 811V, men med lite högre risk och lite bättre avkastningsmöjligheter kr

5 Öppna och läs mer! För andra året i rad är SEB bäst i Sverige på strukturerade produkter, där bland annat Kapitalskyddade placeringar ingår. Försäkrings- och pensionsförmedlaren Söderberg & Partners har utsett SEB till Bästa arrangör av strukturerade produkter I motiveringen nämns ett stort och attraktivt utbud, bra prissättning och ständigt förbättrade villkor för kund. Bäst i Sverige på strukturerade produkter! Enligt Söderberg & Partners utvärdering 2007.

6 BRIC 811B en är knuten till aktiemarknaderna i Brasilien, Ryssland, Indien och Kina genom indexet S&P BRIC 40. I indexet svarar Brasilien och Ryssland för ca 25 % vardera, Kina för ca 40 % och Indien för 10 %. Bolag: De största bolagen som ingår i indexet är OAO GAZPROM, China Mobile, Petroleo Brasileiro, Companhia Vale Do Rio Doce, Ind & Com Bk China och Lukoil Oil Company. Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 100 %** Löptid: 3 år 8 december december Fortsatt hög ekonomisk tillväxt God riskspridning över flera marknader Stabila och på lite sikt sjunkande räntor (undantag främst Kina) - Minskad riskaptit från internationella investerare Stigande inflation Historisk kursutveckling*** 350 BRIC MSCI World Index Källa: Reuters År Exempel på återbetalnings -20% kr kr -16,9% -5,9% 0 % kr kr -16,9% -5,9% 20 % kr kr -0,3% -0,1% 40 % kr kr 16,3 % 5,1 % 60 % kr kr 32,9 % 9,8 % 80 % kr kr 49,6 % 14,2 % USA Medelstora bolag 811U en är knuten till en amerikansk indexfond, Ishares Russell Midcap Growth, som följer ca 800 av de största medelstora amerikanska bolagen. Bolag: Några exempel på bolag som för närvarande ingår är NVR, Washington Post, White Mountains Insurance Group, Markel och Wesco Financial Corp. Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 100 %** Löptid: 3 år 8 december december Ekonomin i USA går nu relativt bättre än i Europa och Japan Värderingarna har kommit ner på mer rimliga nivåer Minskat inflationstryck - Osäkerhet om de ekonomiska utsikterna Kreditoron kvarstår Historisk kursutveckling*** USA Medelstora bolag MSCI World Index Källa: Reuters År Exempel på återbetalnings -20% kr kr -14,7% -5,1% 0 % kr kr -14,7% -5,1% 20 % kr kr 2,3 % 0,8% 40 % kr kr 19,4 % 6,0% 60 % kr kr 36,4 % 10,8% 80 % kr kr 53,5 % 15,2 % * Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1) ** För lägsta möjliga omräkningsfaktor se Förbehåll. *** Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. MSCI World Index är ett brett världsindex. **** avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.

7 Strategi Millennium 811M/811N en är för detta alternativ knuten till BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 Excess Return Index, vilket har som mål att generera absolut avkastning oavsett marknadens utveckling. Strategin går ut på att ständigt hitta bästa möjliga allokering med hänsyn till den historiska utvecklingen och volatiliteten (kursrörligheten) för varje tillgångsslag, d v s aktier, råvaror, fastigheter, valutor och räntor. Pris 811M: kr per post Pris 811N: kr per post Omräkningsfaktor 811M: 110 %** Omräkningsfaktor 811N: 190 %** Löptid: 4 år 8 december december Möjlighet till god avkastning oavsett marknadsutveckling Låg samvariation med andra placeringar ger bättre balans i portföljen Kontrollerat risktagande talar för begränsad risk genom exponering mot flera tillgångsslag - en är beroende av att modellen fungerar Historisk kursutveckling*** Millennium MSCI World Index Indexets startdag Källa: Reuters År Exempel på återbetalnings 811M 811N -20% kr kr -2,0 % -0,5% 0 % kr kr -2,0 % -0,5% 20 % kr kr 19,6 % 4,5 % 40 % kr kr 41,2 % 8,9 % 60 % kr kr 62,7 % 12,8 % 80 % kr kr 84,3 % 16,4 % -20% kr kr -10,9% -2,8% 0 % kr kr -10,9% -2,8% 20 % kr kr 23,0 % 5,3 % 40 % kr kr 56,9 % 11,8 % 60 % kr kr 90,7 % 17,4 % 80 % kr kr 124,6 % 22,2 % Strategi Millennium i korthet. Indexet bakom Strategi Millennium, BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 Excess Return Index, använder uppåtgående och nedåtgående trender som signaler för att avgöra vilka tillgångsslag det ska investera i. Indexet kan antingen ha en positiv eller negativ exponering mot respektive tillgångsslag, beroende på om de har en uppåtgående eller nedåtgående trend. För varje tillgångsslag beräknas varje månad senaste årets avkastning, volatilitet (kursrörlighet) och korrelation för att sedan avgöra optimal exponering mot respektive tillgångsslag. Exponeringen optimeras för att uppnå högsta möjliga avkastning, med en total volatilitet som ska vara under 10 procent. Exponeringen i respektive tillgångsslag är begränsad för att förhindra alltför stor koncentration i ett enskilt tillgångsslag. Tillgångsslag Index Europeiska aktier Eurostoxx 50 Amerikanska aktier S&P 500 Japanska aktier Topix Kinesiska aktier HSCEI Råvaror DJAIG Europeiska fastigheter EPRA Euro Zone Valutor US Dollar Euro Europeiska obligationer IBOXX Sovereigns Källa: Reuters * Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1) ** För lägsta möjliga omräkningsfaktor se Förbehåll. *** Utvecklingen för Millennium är simulerad från 1995 fram till indexets startdag i augusti Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. MSCI World Index är ett brett världsindex. **** avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.

8 Strategi Millennium Garanterad avkastning 811G Strategiobligation med 12 % garanterad avkastning. Förutom den garanterade avkastningen får du del av all indexuppgång över 12 %. en är knuten till BNP Paribas Millennium 10 Europe Series 3 Excess Return Index, vilket har som mål att generera absolut avkastning oavsett marknadens utveckling. Strategin går ut på att ständigt hitta bästa möjliga allokering med hänsyn till den historiska utvecklingen och volatiliteten (kursrörligheten) för varje tillgångsslag, d v s aktier, råvaror, fastigheter, valutor och räntor. Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 60 %** Garanterad avkastning: 12 % Löptid: 4 år 8 december december Ger en avkastning om lägst 12 % Kan skapa god avkastning oavsett hur marknaderna utvecklas Låg samvariation med andra placeringar ger längre svängningar i portföljen Kontrollerat risktagande talar för begränsad risk - en är beroende av att modellen fungerar Historisk kursutveckling*** Millennium MSCI World Index Indexets startdag Källa: Reuters År Exempel på återbetalnings -20% kr kr 9,8 % 2,3 % 0 % kr kr 9,8 % 2,3 % 20 % kr kr 14,5 % 3,4 % 40 % kr kr 26,3 % 6,0 % 60 % kr kr 38,0 % 8,3 % 80 % kr kr 49,8 % 10,5 % Räkneexempel: Om du till exempel köpt Strategi Millennium för kronor (nominellt kr), där omräkningsfaktorn är 190 % och slutvärdet 40 % högre än startvärdet, beräknar du återbetalningset så här: SEK ( x 40 % x 190 %) = SEK Nominellt + (nominellt x uppgång x omräkningsfaktor) et motsvarar en årlig avkastning på 11,8 % inklusive kurtage. * Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1) ** För lägsta möjliga omräkningsfaktor se Förbehåll. *** Utvecklingen för Millennium är simulerad från 1995 fram till indexets startdag i augusti Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. MSCI World Index är ett brett världsindex. **** avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.

9 Strategi Valuta 811V/811X en är knuten till Barclays Intelligent Carry index, vilket har som mål att generera absolut avkastning oavsett G10-valutamarknadens utveckling. Strategin går ut på att ständigt hitta bästa möjliga allokering med hänsyn till den historiska utvecklingen och volatiliteten (kursrörligheten) för varje valuta. Pris 811V: kr per post Pris 811X: kr per post Omräkningsfaktor 811V: 180 %** Omräkningsfaktor 811X: 340 %** Löptid: 3 år 8 december december Möjlighet till god avkastning oavsett marknadsutveckling Låg samvariation med andra placeringar ger bättre balans i portföljen - en är beroende av att modellen fungerar Historisk kursutveckling*** 275 Strategi Valuta MSCI World Index Indexets startdag År Källa: Reuters Exempel på återbetalnings 811V 811X -20% kr kr -2,0 % -0,7% 0 % kr kr -2,0 % -0,7% 20 % kr kr 33,3 % 9,9 % 40 % kr kr 68,6 % 18,8 % 60 % kr kr 103,9 % 26,5 % 80 % kr kr 139,2 % 33,3 % -20% kr kr -10,9% -3,7% 0 % kr kr -10,9% -3,7% 20 % kr kr 49,7 % 14,2 % 40 % kr kr 110,3 % 27,8 % 60 % kr kr 170,9 % 38,9 % 80 % kr kr 231,6 % 48,4 % Strategi Valuta i korthet. Strategin i Barclays Intelligent Carry index använder sig av en s k carrystrategi, vilket innebär en placering i valutor vars länder har en hög ränta och lån i valutor i länder med låg ränta. Då får strategin ett överskott, s k carry. Strategin omviktas månatligen för att få bästa carry givet en viss risknivå. Tillgångsslag De s k G10-valutorna: EUR (Euro), USD (USA), JPY (Japan), GBP (Storbritannien), CHF (Schweiz), AUD (Australien), NZD (Nya Zeeland), CAD (Kanada), NOK (Norge) och SEK (Sverige). * Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1) ** För lägsta möjliga omräkningsfaktor se Förbehåll. *** Utvecklingen på Valuta är simulerad från 1995 fram till indexets startdag i september Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. MSCI World Index är ett brett världsindex. **** avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.

10 Fakta om Kapitalskyddade placeringar november (811): Teckningstid 3 28 november Betalningsdag 8 december Löptid BRIC, USA Medelstora bolag och Strategi Valuta 8 december december Löptid Strategi Millennium och Strategi Millennium Garanterad avkastning 8 december december Nominellt Nominellt är kronor. Pris per post , , eller kronor plus kurtage, beroende på valt alternativ. Startvärde Strategi Valuta Fastställs 3 december Startvärde övriga inriktningar Fastställs som genomsnittet av stängningsvärdet för respektive index den 3, 4, 5, 10, 11 och 12 december Slutvärde för BRIC och USA Medelstora bolag Fastställs som genomsnittet av stängningsvärdet för respektive index den 5:e varje månad, fr o m 5 december 2010 t o m 5 december 2011 d v s vid 13 tillfällen. Slutvärde för Strategi Valuta Fastställs som genomsnittet av stäng nings värdet för index den 5:e varje månad, fr o m 5 september 2011 t o m 5 december 2011 d v s vid 4 tillfällen. Slutvärde för Strategi Millennium och Strategi Millennium Garanterad avkastning Fastställs som genomsnittet av stängningsvärdet för index den 3:e varje månad, fr o m 3 december 2011 t o m 3 december 2012 d v s vid 13 tillfällen. Kostnader För täckning av SEB:s kostnader och rörelseresultat tar SEB ut kurtage (transaktionskostnad) och arrangörsarvode (ingår i produktens pris). På betalningsdagen är villkoren för produkten fastställda varvid likvid och kurtage ska betalas. Om produkten säljs på andrahandsmarknaden utgår kurtage. Kurtage Kurtage uppgår till 2 % av likvidet per nota. Minimikurtaget för depåer är 150 kronor och 250 kronor för service-/ VP-kontokunder och kunder med depå hos annan bank/fondkommissionär. Transaktionsavgift om 10 kronor per nota tillkommer för kunder med service-/ VP-konto eller kunder med depå hos annan bank/fondkommissionär. Arrangörsarvode Arrangörsarvodet kan variera och fastställs först i efterhand men, baserat på historiska värden, kan det beräknas uppgå till 0,5 1,5 % av emitterat per år. Arrangörsarvodet ska täcka kostnader för exempelvis produktion, börslistning, distribution, licenser och riskhantering. Riskhanteringen avser den risk som följer av SEB:s åtagande att uppfylla villkoren i denna produkt och den måste hanteras aktivt under produktens löptid. På grund av detta uppkommer en riskhanteringsmarginal som för SEB kan vara såväl positiv som negativ. Arrangörsarvodet är inkluderat i produktens pris. Betalningssätt Kunder med service-/vp-konto: Likvidet dras från konto i SEB. Kunder med depå: Likvidet dras från konto i SEB eller annan bank enligt fullmakt. Se anmälningssedeln. Förvaring Service-/VP-konto eller depå i SEB eller hos annan bank/fondkommissionär (dock ej depå hos Stadshypotek eller Aktiespararnas FK). Valutasäkrad Kapitalskyddad placering 811 ger möjlighet att placera på de globala marknaderna utan att valutakursförändringar påverkar avkastningen direkt eftersom alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. Detta gäller ej produkter där avkastningen är kopplad till valutakursförändringar. Börsregistrering OMX Nordic Exchange Stockholm AB eller annan börs. Andrahandsmarknad Du kan när som helst sälja din Kapitalskyddade placering då SEB under normala förhållanden alltid erbjuder en köpkurs. Kursen kan vara högre eller lägre än nominellt beroende på värderingen. Kursen på andrahandsmarknaden bestäms utifrån återstående löptid, underliggande marknads utveckling och kursrörligheten (volatiliteten) samt ränteläget. Kurtage utgår enligt vid var tid gällande prislista. Benämning På avräkningsnotor, Internet och brev från SEB och VPC samt på OMX Nordic Exchange Stockholm AB kurslista m m, benämns den Kapitalskyddade placeringen som SEBO811 följt av någon av bokstäverna B, G, M, N, U, V eller X beroende på vilken placeringsinriktning som avses. Fullständiga villkor För Kapitalskyddad placering 811 gäller villkoren i SEB:s Grundprospekt för MTN-program per den 27 juni 2008 tillsammans med Slutliga Villkor, daterade december MTN-programmets Grundprospekt är offentliggjort samt är godkänt av Finansinspektionen. För erhållande av offentliggjort Grundprospekt och Slutliga Villkor hänvisas till SEB, eller eller kontakta Kundcenter på telefon Prospektet hålls även tillgängligt vid Finansinspektionen. Prospektet är på svenska och SEB kommer under avtalstiden att kommunicera på svenska och engelska. För villkoren och marknadsföringen gäller svensk lag och eventuell tvist avgörs i första instans av Stockholms tingsrätt. PuL För information enligt personuppgiftslagen (PuL) om Bankens behandling av Personuppgifter med mera, se baksidan av anmälningssedeln. Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), SEB org nr , Stockholm, står under Finansinspektionens tillsyn. SEB har erhållit rating A+ enligt Standard & Poor s, och Aa2 enligt Moody s. Rating kan emellertid vara föremål för ändring så det är vars och ens skyldighet att inhämta information om aktuell rating. SEB:s styrelse har sitt säte i Stockholm. Skatteregler för fysiska personer Denna information berör endast fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. För andra fysiska och juridiska personer gäller andra regler. Uppgifter om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tiden. Den som är osäker på hur en Kapitalskyddad placering ska beskattas bör rådgöra med en skatterådgivare. En aktieobligation är ett aktierelaterat värdepapper, en s k delägarrätt. En Kapitalskyddad placering via en aktieobligation, där avkastningen är aktierelaterad och betalas ut på slutdagen, behandlas

11 som en enhet där all värdeförändring beskattas enligt reglerna för kapitalvinster och kapitalförluster. Garanterad avkastning på en aktieobligation behandlas som ränta. Vid utbetalning av garanterad avkastning görs därför avdrag för preliminär skatt. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktieobligationer är fullt avdragsgilla mot kapitalvinster på andra marknadsnoterade aktierelaterade värdepapper samt mot vinster på noterade och onoterade aktier. Mot kapitalvinster på marknadsnoterade aktieobligationer får kapitalförluster på marknadsnoterade och onoterade aktier och andra marknadsnoterade instrument dras av till 100 %. Förluster på onoterade aktier får endast dras av mot kapitalvinster med fem sjättedelar. Uppkommer en nettoförlust, efter kvittning enligt ovan, är den avdragsgill till 70 % mot andra kapitalinkomster, såsom exempelvis ränta och utdelning. Om nettoförlusten avser onoterade aktier är den dock endast avdragsgill till fem sjättedelar av 70 %. Obligationer med valuta eller råvaror som underliggande tillgång är ett relativt nytt värdepapper i Sverige. Den skattemässiga statusen av sådana obligationer har ännu inte prövats. Enligt SEB:s uppfattning är en valutaobligation eller råvaruobligation inte att anse som en delägarrätt utan ska beskattas enligt reglerna för fordringsbaserade värdepapper. Vid en sådan bedömning blir skattekonsekvenserna följande: Vid försäljning eller inlösen av valutaobligation eller råvaruobligation beräknas vinst eller förlust enligt reglerna för kapitalvinster. En vinst ska i sin helhet tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital. En eventuell förlust får dras av till 100 % i inkomstslaget kapital. Om du har haft en förlust på andra kapitaltillgångar, får den förlusten dras av till 70 % mot avkastning eller vinst på valuta- eller råvaruobligation. Om en sådan förlust avser onoterade aktier är den dock endast avdragsgill till fem sjättedelar av 70 %. Garanterad avkastning på en strategiobligation behandlas som ränta. Vid utbetalning av garanterad avkastning görs därför avdrag för preliminär skatt. Förbehåll SEB förbehåller sig rätten att ställa in alla eller några placeringsalternativ i Kapitalskyddade placeringar 811 om: a) Händelse av ekonomisk, finansiell eller politisk art inträffar som enligt SEB:s bedömning kan äventyra en framgångsrik lansering av Kapitalskyddade placeringar 811. b) Det tecknade et för någon av placeringsalternativen understiger kronor. c) Omräkningsfaktorernas eller barriärernas lägsta nivå för: 811B inte kan fastställas till lägst 85 %. 811G inte kan fastställas till lägst 50 %. 811M inte kan fastställas till lägst 95 %. 811N inte kan fastställas till lägst 170 %. 811U inte kan fastställas till lägst 85 %. 811V inte kan fastställas till lägst 160 %. 811X inte kan fastställas till lägst 300 %. Isinkoder: SEBO811B SE SEBO811G SE SEBO811M SE SEBO811N SE SEBO811U SE SEBO811V SE SEBO811X SE Om risk Nedan finner du en översikt av de risker som kan förknippas med Kapitalskyddade placeringar. Du kan hitta mer information i SEB:s svenska MTN-program som är publicerade på SEB:s hemsida. Kreditrisk: Utgivare (emittent) av Kapital skyddade placeringar är SEB. Det betyder att du som innehavare av en Kapitalskyddad placering har en kreditrisk på SEB. Återbetalning av nominellt och eventuell avkastning förutsätter att SEB kan fullföra dessa åtaganden på återbetalningsdagen. En investering i en Kapitalskyddad placering omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Likviditetsrisk/kursrisk: Kapitalgarantin, d v s betalning till nominellt, gäller endast på återbetalningsdagen. Det innebär att marknadspriset kan vara lägre än det nominella et vid försäljning under lånets löptid. Kursen på andrahandsmarknaden under lånets löptid kan vara högre eller lägre än lånets nominella beroende på värdering. Kursen bestäms bland annat utifrån återstående löptid, underliggande marknadsutveckling och kursrörlighet (volatilitet) i marknaden. Valutarisk: En Kapitalskyddad placering ger möjlighet att placera på de globala marknaderna utan att valutakursförändringar påverkar avkastningen direkt, eftersom alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. Övrig risk: Med en Kapitalskyddad placering till teckningskurs kronor tar du en risk genom att betala en över kurs på 1000 kronor. Om den underliggande marknaden stiger får du däremot en möjlighet till högre avkastning. Om den underliggande marknaden har sjunkit i värde på återbetalningsdagen får du tillbaka det nominella et. Du tar då en risk motsvarande den ränta du hade kunnat få om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande placeringar. En investering i en Kapitalskyddad placering kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande marknaden. Olika aktörers Kapitalskyddade placeringar, kopplade till samma marknad, är ofta konstruerade på olika sätt och kan därför vara svåra att jämföra. Information om hur denna Kapitalskyddade placering är konstruerad hittar du här i broschyren. E r s ä t t n i n g a r SEB kan komma att lämna ersättning till en tredje part (distributör) som marknadsför bankens Kapitalskyddade placeringar. Ersättningen beräknas normalt som en procentsats på det investerade nominella et hänförligt till försäljning av sådan distributör. Mer information om bankens ersättningar finns i Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster på och kan erhållas av SEB. Klagomål? Vid eventuella klagomål avseende denna produkt, bör kontakt snarast tas med den enhet inom SEB som tillhandahållit produkten. Om klagomålet därefter kvarstår hänvisas till: SEB Kundrelationer Stockholm Telefon Ytterligare information om klagomålshantering finns på SEB:s hemsida, Vill du veta mer? Besök närmaste SEB-kontor, ring eller besök oss på SEB:s Kapitalskyddade placeringar ges för närvarande ut 11 gånger per kalenderår. S&P BRIC 40 are trademarks of The McGraw- Hill Companies, Inc. and have been licensed for use by SEB. S&P BRIC 40 are trademarks of the S&P and have been licensed for use by Standard & Poor s. The Product is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Standard & Poor s and neither Standard & Poor s make any representation regarding the advisability of investing in the Product.

12 Bäst i Sverige på strukturerade produkter! Läs mer på mittuppslaget. Skicka gärna in din anmälan till: SEB, Mäklargruppen Operations, RL 3, Svarspost , Stockholm. Den behöver vara oss tillhanda senast 28 november Välkommen! R7104/G

Köp Aktieobligation 810 senast 31 oktober! Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen.

Köp Aktieobligation 810 senast 31 oktober! Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen. Köp Aktieobligation 810 senast 31 oktober! Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga risker och då kan

Läs mer

Ränteobligation information Räntetrappa

Ränteobligation information Räntetrappa Ränteobligation Information Räntetrappa Räntetrappa Kan ge dig högre ränta idag och imorgon Vår syn på räntemarknaden Svensk ekonomi går starkt. BNP växte med över 5,0 % i fjol drivet av ett uppsving för

Läs mer

Valutaobligation Brasilien & Ryssland

Valutaobligation Brasilien & Ryssland Valutaobligation Information Trygghet & Tillväxt Trygghet & Tillväxt Utsikter för brasilianska real och ryska rubel De närmsta åren kommer fortsatt präglas av finanskrisens efterdyningar. Världsekonomin

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Valutaobligation Tillväxtländer

Valutaobligation Tillväxtländer VALUTAOBLIGATION INFORMATION Valutaobligation Tillväxtländer Trygghet och Tillväxt Valutaobligation Tillväxtländer Trygghet och Tillväxt en möjlighet att dra nytta av valutauppgångar. I Valutaobligation

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den statsfinansiella krisen i Europa har drivit ner räntorna, både på korta och långa löptider. Räntan

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Vinn i både upp- och nedgång med Indexbevis WinWin. Teckna Indexbevis WinWin före 30 mars.

Vinn i både upp- och nedgång med Indexbevis WinWin. Teckna Indexbevis WinWin före 30 mars. Vinn i både upp- och nedgång med Indexbevis WinWin. Teckna Indexbevis WinWin före 30 mars. Indexbevis WinWin är en placering för dig som vill ta del av utvecklingen på aktiemarknaden och samtidigt få ett

Läs mer

Indexbevis Europa Hävstång

Indexbevis Europa Hävstång EJ KAPITALSKYDDAD PLACERING Indexbevis Europa Hävstång KORT OM PLACERINGEN Erhåll 140%* deltagandegrad av uppgången i Underliggande aktieindex. Teckningskurs: 100%. 3 års löptid Ej kapitalskyddad placering

Läs mer

Köp Aktieobligation 803 senast 28 mars. Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen.

Köp Aktieobligation 803 senast 28 mars. Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen. Köp Aktieobligation 803 senast 28 mars Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen. En aktieobligation kombinerar aktiens möjligheter till en bra avkastning med obligationens

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Indexbevis Europa Platå

Indexbevis Europa Platå EJ KAPITALSKYDDAD PLACERING Indexbevis Europa Platå KORT OM PLACERINGEN Erhåll 200% deltagandegrad av uppgången i aktieindex upp till nivån för Platå. Platånivå: 20%* 3 års löptid Ej kapitalskyddad placering

Läs mer

Valutaobligation Brasilien/Mexiko

Valutaobligation Brasilien/Mexiko VALUTAOBLIGATION INFORMATION Valutaobligation Brasilien/Mexiko Trygghet och Tillväxt Valutaobligation Brasilien/Mexiko Trygghet och Tillväxt en möjlighet att dra nytta av valutauppgångar I Valutaobligation

Läs mer

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt RÅVARUOBLIGATION INFORMATION Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt dra nytta av stigande priser på råvaror. I takt med att världsekonomin återhämtar

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid Aktieindexobligation 707 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg placering Aktieindexobligation

Läs mer

Kupongobligation 10 bolag

Kupongobligation 10 bolag KUPONGOBLIGATION INFORMATION Kupongobligation 10 bolag Trygghet Kupongobligation 10 bolag Trygghet tio svenska bolag med goda framtidsutsikter. Kupongobligation 10 bolag Trygghet fokuserar på tio svenska

Läs mer

Aktieobligation Sverige

Aktieobligation Sverige AKTIEOBLIGATION INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt bred exponering mot svenska börsen Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt

Läs mer

Fondobligation Fastigheter

Fondobligation Fastigheter Fondobligation INFORMATION Fondobligation Fastigheter Länsförsäkringar Fastighetsfond med kapitalskydd Fondobligation Fastigheter Länsförsäkringar Fastighetsfond med kapitalskydd. Nu har du möjlighet att

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Aktieobligation Europeiska bolag. Vad utmärker placeringen? Historisk utveckling för underliggande index. Kapitalskyddad placering

Aktieobligation Europeiska bolag. Vad utmärker placeringen? Historisk utveckling för underliggande index. Kapitalskyddad placering Kapitalskyddad placering Aktieobligation Europeiska bolag passar dig som har en positiv syn på europeiska bolag och samtidigt vill ha ett skydd på nedsidan om utvecklingen skulle bli den omvända. Aktieobligation

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Globala storbolag nast e s a Teckn april 1 Tillväxt Aktieobligation Sverige Tillväxt 1 Placeringsalternativ denna

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 642 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Mycket bra riskspridning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering En helhetslösning Fem års löptid Du får den korg som

Läs mer

AKTIEOBLIGATION INFORMATION. Aktieobligation Sverige. Trygghet och Tillväxt

AKTIEOBLIGATION INFORMATION. Aktieobligation Sverige. Trygghet och Tillväxt AKTIEOBLIGATION INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad placering? Med en kapitalskyddad placering menas en placering där det nominella beloppet återbetalas

Läs mer

Aktieobligation Amerikanska konsumtionsbolag Trygghet och Tillväxt

Aktieobligation Amerikanska konsumtionsbolag Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Aktieobligation BRIC Trygghet och Tillväxt Råvaruobligation kupong Trygghet Aktieobligation Amerikanska konsumtionsbolag Trygghet

Läs mer

Aktieobligation Ryssland/Östeuropa

Aktieobligation Ryssland/Östeuropa AKTIEOBLIGATION INFORMATION Aktieobligation Ryssland/Östeuropa Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Ryssland/Östeuropa dra nytta av återhämtningen i Ryssland/Östeuropa. Under kommande år väntas återhämtningen

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Teckna senast 30 september Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Europeiska storbolag Tillväxt Aktieobligation Sverige Tillväxt 1 Placeringsalternativ

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 4 2011-01-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Valutaobligation Turkiet och Sydkorea

Valutaobligation Turkiet och Sydkorea VALUTAOBLIGATION INFORMATION Valutaobligation Turkiet och Sydkorea Trygghet och Tillväxt Valutaobligation Turkiet och Sydkorea Trygghet och Tillväxt dra nytta av stärkta valutor i tillväxtländer. I Valutaobligation

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Med ett valutacertifikat JPYNOK Short får du möjlighet att dra nytta av en eventuell försvagning av den japanska yenen (JPY) mot den norska kronan

Läs mer

Kreditindexbevis Investment Grade Tranche

Kreditindexbevis Investment Grade Tranche EJ KAPITALSKYDDAD PLACERING Kreditindexbevis Investment Grade Tranche KORT OM PLACERINGEN Kreditindexbevis med ca 5 års löptid som ger 4%* kupong uttryckt som årsränta (kupongen betalas ut kvartalsvis).

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 709 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar kapitalskydd Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Asien Trygghet och Tillväxt Aktieobligation BRIC Trygghet och Tillväxt Valutaobligation Emerging Markets kupong Trygghet och

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Aktieobligation Globala Storbolag. Vad utmärker placeringen? Historisk utveckling för underliggande korgen. Kapitalskyddad placering

Aktieobligation Globala Storbolag. Vad utmärker placeringen? Historisk utveckling för underliggande korgen. Kapitalskyddad placering Kapitalskyddad placering Aktieobligation Globala Storbolag passar dig som har en positiv syn på globala bolag och samtidigt vill ha ett skydd på nedsidan om utvecklingen skulle bli den omvända. Aktieobligation

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Kapitalskydd. Aktieobligation Sverige. Trygghet och Tillväxt. Valutaobligation Kina. Trygghet och Tillväxt

Kapitalskydd. Aktieobligation Sverige. Trygghet och Tillväxt. Valutaobligation Kina. Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Valutaobligation Kina Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad placering? Med en kapitalskyddad placering menas en placering

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2

NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 NORDEA BANK AB (PUBL):S OCH NORDEA BANK FINLAND ABP:S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR MARKNADSWARRANTER SERIE 2 För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankernas

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Globala storbolag Tillväxt Aktieobligation Läkemedel Tillväxt Aktieobligation Sverige Tillväxt 1 Teckn a sen 3

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 713 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid Sista

Läs mer

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Sydostasien Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den senaste turbulensen på världens finansmarknader har återigen drivit ner räntorna, framförallt

Läs mer

BRIC. Exponering mot RELAX BRIC

BRIC. Exponering mot RELAX BRIC Exponering mot BRIC RELAX BRIC (SHBO 1081) Uppräkningsfaktor preliminärt 110 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 11 000 kronor (inklusive överkurs om 1 000 kronor)

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

dec s i s ta t e c k n i n g s d a g

dec s i s ta t e c k n i n g s d a g Valuta 1 trygghet & tillväxt s i s ta t e c k n 17 dec i n g s d a g Löptid 3 år TRYGGHET (SHBO1165A) Teckningskurs 100% Indikativ uppräkningsfaktor 1,1 TILLVÄXT (SHBO1165B) Teckningskurs 105% Indikativ

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571 Slutliga Villkor Lån 571 Swedbank ABs SPAX Lån 571 Sverige - Återbetalningsdag 2013-01-15 Serie A (SWEOSVE7) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 108 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Sterling

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 703 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Fast avkastning Bra riskspridning Fyra och ett halvt års löptid En trygg placering

Läs mer

Strategiobligation Råvaror

Strategiobligation Råvaror www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation Råvaror Placeringsstrategi på råvarumarknaden Strategin har historiskt gett en avkastning på i genomsnitt drygt 16 procent per år Kapitalskyddad placering Handelsbanken

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Europa Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Globala storbolag Trygghet och Tillväxt Teckna senast 19 juni Aktieobligation

Läs mer

Aktieindexobligation Americas

Aktieindexobligation Americas www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Americas Placeringen är kopplad till utvecklingen på börserna i USA och Latinamerika USA:s ekonomi och aktiemarknad brukar vända ett till två kvartal före

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1025. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1025. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1025 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Klimatsmart Index Tillväxt Aktieobligation Globala storbolag Tillväxt Teckna senast 4 januari Aktieobligation Sverige

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Europeiska bolag Tillväxt Aktieobligation Globala storbolag Tillväxt ast n e s a Teckn cember 16 de Placeringsalternativ

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 711 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång Räntestruktur INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång Ränteobligation STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den statsfinansiella krisen i Europa har drivit ned räntorna, både på korta och långa

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Klimatsmart Index Tillväxt Aktieobligation Globala storbolag Tillväxt Teckna senast 4 december Aktieobligation

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537 Slutliga Villkor Lån 537 Swedbank ABs SPAX Lån 537 Stege - Återbetalningsdag 2010-12-15 Serie A (SWEOST12) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Kronförstärkning

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1033 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar kapitalskydd Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Asien/Pacific Trygghet och Tillväxt Aktieobligation BRIC Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Globala Marknader Trygghet och

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation 147 Var rädd om dig och kör försiktigt!

www.danskebank.se Aktieindexobligation 147 Var rädd om dig och kör försiktigt! www.danskebank.se Aktieindexobligation 147 Var rädd om dig och kör försiktigt! Teckningsperiod 17 november 16 december 2008 Var rädd om dig och kör försiktigt! Kreditkris, börsoro och överhängande global

Läs mer

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Strategiobligation 838 Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss Nu behöver du inte längre våga för att vinna Du har säkert hört uttrycket lägg inte

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige 5 är en placering som följer utvecklingen på Stockholmsbörsen och kan ge avkastning vid såväl stillastående som stigande börs. Placeringen är avsedd för dig som har en neutral till svagt

Läs mer

nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB

nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB 14 nov certifikat Autocall kina 1 Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB Löptid Placerat belopp per certifikat 15 år 10 000 kr Indikativ

Läs mer

Tillgångsslag: Aktier Räntor Valutor Råvaror. Marknadstro: Positiv Negativ Neutral Relativ. Återbetalning: Kapitalskyddad Ej kapitalskyddad

Tillgångsslag: Aktier Räntor Valutor Råvaror. Marknadstro: Positiv Negativ Neutral Relativ. Återbetalning: Kapitalskyddad Ej kapitalskyddad 2009-03-11 Bevis Autocall Recovery - Brasilien och Euroland SPEC738 Löptid (år): 1 2 3 1) 4 5 Tillgångsslag: Aktier Räntor Valutor Råvaror Marknadstro: Positiv Negativ Neutral Relativ Kapitalskyddad Ej

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar Aktieobligation Globala storbolag Tillväxt Aktieobligation Sverige Tillväxt Teckna senast 13 april Placeringsalternativ denna månad Fullständig information Placeringar i finansiella

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

Certifikat WinWin. Positiv avkastning om börsen stiger och positiv avkastning om börsen inte någon gång faller lägre än barriärnivån.

Certifikat WinWin. Positiv avkastning om börsen stiger och positiv avkastning om börsen inte någon gång faller lägre än barriärnivån. www.handelsbanken.com/capitalmarkets 9 oktober 2007 Certifikat WinWin Positiv avkastning om börsen stiger och positiv avkastning om börsen inte någon gång faller lägre än barriärnivån Två års löptid Ej

Läs mer

Aktiebevis Kupong USA

Aktiebevis Kupong USA En placering som kan ge avkastning vid såväl uppgång som nedgång på den amerikanska börsen. Vid positiv börsutveckling erhåller du en kupong på indikativt 16 procent. Vid en sidledes eller svagt negativ

Läs mer

Ränteobligation STIBOR Hävstång

Ränteobligation STIBOR Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation STIBOR Hävstång Ränteobligation STIBOR Hävstång Den statsfinansiella krisen i Europa har drivit ned räntorna, både på korta och långa löptider. Räntan på en 5-års

Läs mer

Råvarucertifikat RAVAROR S

Råvarucertifikat RAVAROR S Råvarucertifikat RAVAROR S Råvaror bör vara en del i varje framgångsrikt, långsiktigt sparande. Vi har utvecklat en sparprodukt för att göra det enkelt att skapa en bred exponering mot råvarumarknaden,

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Placeringen är kopplad till utvecklingen för fyra svenska bolag, ABB, Telia Sonera, H&M och Swedbank. Varje år ges möjlighet att erhålla en

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602 Slutliga Villkor Lån 602 Swedbank ABs SPAX Lån 602 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEODOL3) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 647 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning Fem års löptid Du

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Marknadsföringsmaterial juni 2009 - Strukturerade produkter, Sverige Aktieindexobligation Sverige Buffert

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar kapitalskydd information Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Pan Asia Trygghet och Tillväxt Teckna senast 28 mars Aktieobligation Globala marknader Trygghet och Tillväxt Aktieobligation

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 563. Slutliga Villkor Lån 563

Swedbank ABs. SPAX Lån 563. Slutliga Villkor Lån 563 Slutliga Villkor Lån 563 Swedbank ABs SPAX Lån 563 Valutakupong - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEOVK05) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Serie

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer