Köp Aktieobligation 803 senast 28 mars. Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köp Aktieobligation 803 senast 28 mars. Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen."

Transkript

1 Köp Aktieobligation 803 senast 28 mars Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen.

2 En aktieobligation kombinerar aktiens möjligheter till en bra avkastning med obligationens trygghet. Du tar del av uppgången om marknaden går upp samtidigt som du har ett skydd om den går ned, så varför ta onödiga risker? Aktieobligationen är därmed en trygg och bra sparform i tider när det är oroligt på börsen. Dessutom kräver den nästan ingen bevakning och du kan enkelt sälja den under löptiden till aktuell dagskurs. Dina pengar är alltså inte bundna. Aktieobligationer köps i poster om kronor och priset denna gång varierar mellan och kronor. Du kan själv bestämma om du vill ta lite extra risk mot en större möjlighet till högre avkastning genom att betala ett högre pris vid köptillfället (en så kallad överkurs). En aktieobligation är därför en placering som fungerar bra både som bas och som krydda i ett sparande. Aktieobligation 803 erbjuder flera spännande alternativ: Asiens nya tigrar, Kinesiska drakar, Biobränsle och Global. Det finns också två inriktningar mot Sverige. Läs mer om dessa på följande sidor. Välkommen att köpa Aktieobligation 803 senast 28 mars! Ostadiga börser ännu en tid, men därefter tar positiva krafter över. Problemen med sina rötter i USA:s bolånemarknad orsakar nu förluster för finansföretag världen över. Det innebär i sin tur en kreditåtstramning, som hämmar tillväxten. Denna dämpas även av dyra råvaror och rådande börsoro. Årets svacka i För att tackla världsekonomin kreditkrisen och den blir ganska mild. svagare tillväxten har flera centralbanker börjat sänka räntorna och pumpat in likviditet i finanssystemet. Till bilden kan även fogas ett stort finanspolitiskt stimulanspaket i USA. Fortfarande kvarstår också andra goda krafter såsom globaliseringen, de starka balansräkningarna hos industriländernas hushåll och företag och Emerging Markets-områdets fortsatt snabba expansion. Årets svacka i världsekonomin blir därför ganska mild. Konjunkturen i USA försvagas dock tydligt det första halvåret i år, för att återhämta sig framåt hösten. Kristallkulan uppvisar för närvarande osäkra utsikter. På kort sikt ser börsen ut att förbli ganska trist med ihållande stora kast. Samtidigt fortsätter företagens vinster att stiga, och aktiemarknadsvärderingen är attraktiv. När väl ränte- och budgetstimulanserna börjat bita och kreditproblemen avklingar återtar de positiva börskrafterna kommandot. Lars Gunnar Aspman Nationalekonom SEB

3 Så här fungerar en aktieobligation. Vad är en aktieobligation? En aktieobligation består av en obligation utan ränta där avkastningen är kopplad till en option på vald marknad. Obligationen garanterar kapitalet och ger trygghet, medan optionen ger del av en eventuell kursuppgång på vald marknad, vilket ger en möjlighet till bra avkastning, se bild nedan. Hur beräknas avkastningen? Kursuppgången beräknas som skillnaden mellan startvärdet och slutvärdet. Slutvärdet fastställs som ett genomsnitt under sista året, för att minska effekterna av en eventuell kursnedgång då. Om kurserna på den valda marknaden stiger får du en avkastning som relateras till kursuppgången. Är kurserna däremot oförändrade, eller har sjunkit, får du alltid tillbaka det nominella beloppet ( kronor per post) på återbetalningsdagen. Vad menas med omräkningsfaktor? Omräkningsfaktorn är det tal som visar hur stor del av kursuppgången du får ta del av. Uppgången multipliceras med omräkningsfaktorn. En hög omräkningsfaktor ger dig en större del av marknadens utveckling. Skulle omräkningsfaktorn vara större än 100 procent kan du få en högre avkastning än den underliggande marknadens verkliga utveckling. Omräkningsfaktorerna i denna broschyr är preliminära och de definitiva omräkningsfaktorerna fastställs på betalningsdagen. Därefter är de oförändrade kr Risk/överkurs Option Obligation Möjlig avkastning Återbetalning nominellt belopp Nominellt belopp kr Det som påverkar storleken på omräkningsfaktorn är bland annat ränteläget i Sverige, kursrörligheten (volatiliteten) på berörda marknader och läget på valutamarknaderna. Information om vilken lägsta nivå som kan bli aktuell, hittar du i slutet av broschyren under avsnittet Förbehåll. Överkurs ökad risk men möjlighet till högre avkastning. Aktieobligationer erbjuds ofta till olika teckningskurser, till exempel 100 eller 110 procent av nominellt belopp, det vill säga kronor eller kronor. Ju högre pris du betalar vid köptillfället för en aktieobligation, desto högre blir omräkningsfaktorn och därmed den potentiella framtida avkastningen. Om du väljer en aktieobligation som kostar kronor tar du en risk om kronor. Stiger kurserna kan du dock få en högre avkastning. Om kurserna däremot sjunker eller är oförändrade på återbetalningsdagen får du tillbaka det nominella beloppet. Vilket alternativ du väljer beror på hur riskbenägen du är. Vill du inte riskera något av dina investerade pengar passar en aktieobligation till teckningskurs kronor bäst. Säkra din vinst möjlighet att sälja. Grundtanken med en aktieobligation är att du behåller den till återbetalningsdagen, men du kan sälja under pågående löptid, t ex om aktieobligationen stigit i värde och du vill göra en vinstsäkring. Försäljning sker till dagskurs, vilket innebär att priserna kan ligga både över och under aktieobligationens nominella belopp, beroende bland annat på hur den underliggande marknadens utveckling ser ut vid försäljningstillfället. Aktieobligationen är därför kapitalgaranterad först på återbetalningsdagen. En trygg placering, men viss risk finns. En aktieobligation är en trygg placering eftersom den kombinerar obligationens trygghet med aktiens möjlighet till avkastning. Det finns dock alltid vissa risker förknippade med placeringar i en aktieobligation. En sammanfattning av dessa risker kan du läsa mer om i slutet av broschyren. Betalningsdag Återbetalningsdag

4 Placeringsalternativ i Aktieobligation 803. Asiens nya tigrar 803A Biobränsle 803B Global 803G Kinesiska drakar 803K Sverige 803S Sverige 803T Tips! För dig som vill placera i de nya tigerekonomierna i Sydostasien med Malaysia i spetsen. vill placera i Råvaror, ett bra komplement till aktiemarknaden i ditt sparande. vill investera globalt genom stora bolag på USA, Europa och Asiens börser. vill ta del av potentialen av bl a Kinas fenomenala tillväxt. vill ha en trygg och bred placering i Sveriges mest omsatta bolag. Vill har en trygg bred placering i Sveriges mest omsatta bolag med lite mer risk och möjlighet till högre avkastning. Ränteobligation Sverige Ränta ett tryggt sparande som också är ett bra komplement till aktiemarknaden. Pris per aktieobligation kr kr kr kr kr kr

5 Öppna och läs mer! Köp Aktieobligation 803 senast 28 mars

6 Asiens nya tigrar 803A Index: Avkastningen är knuten till indexet S&P Southeast Asia 40. Det följer bolag från de nya tigerekonomierna i Thailand, Malaysia, Indonesien och Filippinerna. I indexet finns för närvarande 17 malaysiska, 10 thailändska, 7 indonesiska och 4 filippinska bolag. Bolag: De största bolagen som ingår är PTT PCL (Thailand), Telekomunikasi Tbk (Indonesien), IOI Corporation (Malaysia), Phil Long Distance Tel (Filippinerna), PTT Exploration & Prod (Thailand) och Astra International Inc (Indonesien). Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 100 %* Löptid: 3 år, 4 april april Hög tillväxt Bytesbalansöverskott och de offentliga finanserna i bra skick Stabila eller något sjunkande räntor - Svårighetsgrad: Historisk kursutveckling och exempel på återbetalningsbelopp** Asiens nya tigrar MSCI World Index Svagare internationell konjunktur är en riskfaktor Ganska höga värderingar (P/E-tal) jämfört med snittet för Emerging Markets -20% kr kr -12,5% -4,3% Kursutveckling Investerat Återbetalnings- Avkastning Effektiv årlig exkl kurtage belopp avkastning*** 0 % kr kr -12,5 % -4,3 % 20 % kr kr 5,0 % 1,7 % 40 % kr kr 22,5 % 7,0 % 60 % kr kr 40,1 % 11,9 % 80 % kr kr 57,6 % 16,4 % Källa: Reuters Biobränsle 803B Avkastningen är knuten till fyra råvaror; majs, sojabönor, socker och vete. De står för 25 % vardera. Dessa råvaror ingår i framställningen av bland annat biobränsle och därför spås en ökad efterfrågan på dessa. För att få en bra risk och avkastning på sina placeringar är det bra att lägga till andra tillgångsslag än aktier, till exempel råvaror. Råvaror rör sig inte på samma sätt som aktiemarknaden, det vill säga de har en låg samvariation med aktier och även med räntor. Genom att ha exponering mot fyra olika råvaror ger det också en bra riskspridning inom tillgångsslaget råvaror. Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 110 %* Löptid: 3 år, 4 april april Ekonomisk tillväxt leder till högre efterfrågan på råvaror Asien en allt viktigare råvarukonsument Svårt att öka produktionen av råvaror vilket leder till högre priser Stigande efterfrågan på djurfoder leder till högre spannmålspriser - Svagare tillväxt i USA Hård konkurrens gör det svårt för en aktör att få igenom prishöjningar Historisk kursutveckling och exempel på återbetalningsbelopp** Biobränsle MSCI World Index % kr kr -10,9 % -3,8 % 0 % kr kr -10,9 % -3,8 % 20 % kr kr 8,7 % 2,8 % 40 % kr kr 28,3 % 8,7 % 60 % kr kr 48,0 % 13,9 % 80 % kr kr 67,6 % 18,8 % Källa: Reuters Kursutveckling Investerat Återbetalnings- Avkastning Effektiv årlig exkl kurtage belopp avkastning*** *För lägsta möjliga omräkningsfaktor se Förbehåll. **Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. MSCI World Index är ett brett världsindex. ***Effektiv årsavkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.

7 Global 803G Index: Avkastningen är knuten till aktiemarknaderna i USA (40%), Europa (40 %) och Asien (20%). USA representeras av indexet S&P 500, Europa av Dow Jones EuroStoxx 50 och Asien av Dow Jones Asia Select Dividend 30 Index. Bolag: S&P 500 består av 500 bolag där de största är Exxon Mobile, General Electric, Microsoft, AT & T och Procter & Gamble. EuroStoxx 50 består av 50 bolag där de största är Total SA, Nokia, Telefonica, Siemens och E.ON. Asia Select Dividend 30 Index består av 30 bolag där de största är Orient Overseas, KT Corp, Singapore Telecommunications, Singapore Petroleum CO och Maanshan Iron & Steel Co. Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 100 %* Löptid: 4 år, 4 april april Fortsatt stark världskonjunktur Goda vinster i det internationella näringslivet Intressanta börsvärderingar Centralbanker beredda att förhindra kraftig ekonomisk avmattning - Oro för kraftig inbromsning av världskonjunkturen Effekterna av kreditproblemen ej klarlagda Svårighetsgrad: Historisk kursutveckling och exempel på återbetalningsbelopp** Global MSCI World Index % kr kr -6,6 % -1,7 % 0 % kr kr -6,6 % -1,7 % 20 % kr kr 12,0 % 2,9 % 40 % kr kr 30,7 % 6,9 % 60 % kr kr 49,4 % 10,5 % 80 % kr kr 68,1 % 13,8 % Källa: Reuters Kursutveckling Investerat Återbetalnings- Avkastning Effektiv årlig exkl kurtage belopp avkastning*** Kinesiska drakar 803K Index: Avkastningen är knuten till en indexkorg som består av det kinesiska indexet Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) till 50 %, Hongkong-indexet Hang Seng Index (HSI) till 25 % och Taiwan-indexet MSCI Taiwan (TWY) till 25 %. Bolag: HSCEI består av 43 bolag där de största är Petro China, China Life Insurance, China Construction Bank, China Petroleum & Chemical Corp och China Shenhua Energy. HSI består av 43 bolag där de största är China Mobile, HSBC Holdings, China Life Insurance och Petro China Co Ltd. MSCI Taiwan består av 100 bolag där de största är Taiwan Semiconductor, Mediatek Inc, Nan Ya Plastic, Hon Hai Precision Ind och Cathay Financial. Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 100 %* Löptid: 3 år, 4 april april Hög tillväxt Goda ekonomiska fundament Stigande företagsvinster - Kinesiska börsen har stigit kraftigt. Den ekonomiska politiken stramas åt Taiwan, med stor IT-export, drabbas kortsiktigt av den vikande marknaden i USA Värderingarna (P/E-talen) i Hongkong och Kina är högre än Emerging Marketssnittet Historisk kursutveckling och exempel på återbetalningsbelopp** Kinesiska drakar MSCI World Index % kr kr -10,9 % -3,8 % 0 % kr kr -10,9 % -3,8 % 20 % kr kr 7,0 % 2,3 % 40 % kr kr 24,8 % 7,7 % 60 % kr kr 42,6 % 12,6 % 80 % kr kr 60,4 % 17,1 % Källa: Reuters Kursutveckling Investerat Återbetalnings- Avkastning Effektiv årlig exkl kurtage belopp avkastning*** *För lägsta möjliga omräkningsfaktor se Förbehåll. **Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. MSCI World Index är ett brett världsindex. ***Effektiv årsavkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.

8 Sverige 803S Index: Avkastningen är knuten till OMXS30 -index. Det ger en bred exponering mot börsen då det följer de 30 mest omsatta bolagen noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm. Bolag: De största bolagen som för närvarande ingår i indexet är H&M, Nordea, TeliaSonera, Ericsson och Volvo. Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 50 %* Löptid: 3 år, 4 april april Lågt värderade aktier Starka balansräkningar i företagen Låga räntor historiskt sett Goda företagsvinster - Svårighetsgrad: Historisk kursutveckling och exempel på återbetalningsbelopp** OMXS30 MSCI World Index Svenska börsen drabbas mycket 50 i oroliga aktiemarknadstider Svag dollar inverkar negativt på exportbolagens resultat Höga råvarupriser är kännbart för industrin -20% kr kr -2,0% -0,7% 0 % kr kr -2,0 % -0,7 % 20 % kr kr 7,8 % 2,5 % 40 % kr kr 17,6 % 5,6 % 60 % kr kr 27,5 % 8,4 % 80 % kr kr 37,3 % 11,1 % Källa: Reuters Kursutveckling Investerat Återbetalnings- Avkastning Effektiv årlig exkl kurtage belopp avkastning*** Sverige 803T Index: Avkastningen är knuten till OMXS30 -index. Det ger en bred exponering mot börsen då det följer de 30 mest omsatta bolagen noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm. Bolag: De största bolagen som för närvarande ingår i indexet är H&M, Nordea, TeliaSonera, Ericsson och Volvo. Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 110 %* Löptid: 3 år, 4 april april Lågt värderade aktier Starka balansräkningar i företagen Låga räntor historiskt sett Goda företagsvinster - Svenska börsen drabbas mycket i oroliga aktiemarknadstider Svag dollar inverkar negativt på exportbolagens resultat Höga råvarupriser är kännbart för industrin Historisk kursutveckling och exempel på återbetalningsbelopp** OMXS30 MSCI World Index Kursutveckling Investerat Återbetalnings- Avkastning Effektiv årlig exkl kurtage belopp avkastning*** -20 % kr kr -10,9 % -3,8 % 0 % kr kr -10,9 % -3,8 % 20 % kr kr 8,7 % 2,8 % 40 % kr kr 28,3 % 8,7 % 60 % kr kr 48,0 % 13,9 % 80 % kr kr 67,6 % 18,8 % Källa: Reuters *För lägsta möjliga omräkningsfaktor se Förbehåll. **Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. MSCI World Index är ett brett världsindex. ***Effektiv årsavkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.

9 Svensk Ränta: för dig som vill placera i räntor. Vi kan också erbjuda en ränteobligation: Svensk Ränta. Det är en maximalt fyra år lång ränteplacering som kan ge 9 % avkastning per år och som passar dig som tror att skillnaden mellan de långa och de korta räntorna på sikt kommer att återgå till ett historiskt mer normalt läge och därmed en större skillnad än idag. Skillnaden mellan Långräntan och Korträntan är idag liten. Den genomsnittliga skillnaden under de senaste 10 åren har varit 0,97 %, ca 0,50 procentenheter över dagens nivå. Löptiden på obligationen delas in i fyra ränteperioder om vardera ett år. I slutet av varje ränteperiod finns en observationsdag. För att obligationen ska ge avkastning behöver skillnaden vara 0,70 % eller mer på någon av obligationens fyra observationsdagar. Då blir obligationen automatiskt förtidsinlöst, och du får ditt nominella belopp tillbaka samt den upplupna kupongen, 9 % efter första året, 18 % efter andra året osv. Om skillnaden mellan långränta och kortränta är mindre, löper obligationen vidare till nästa räntebetalningsdag. Obligationen kan som mest ge 36-procentig avkastning och återbetalar som lägst nominellt belopp på återbetalningsdagen. Priset är kr per post. Är du intresserad och vill veta mer, ring Kundcenter , kom in på närmaste SEB-kontor eller på Räkneexempel för aktieobligationer Om du till exempel köpt Aktieobligation Sverige för kr (nominellt belopp på kr) där omräkningsfaktorn är 110 % och slutvärdet 40 % högre än startvärdet, beräknar du återbetalningsbeloppet så här (det motsvarar en årlig avkastning på 8,7 % inklusive kurtage). SEK ( x 40 % x 110 %) = SEK Nominellt belopp (nominellt belopp x kursuppgång x omräkningsfaktor) Återbetalningsbelopp

10 Fakta om Aktieobligation 803. Teckningstid 3 mars mars Har du digipass kan du teckna dig via telefon eller depå via Internetkontoret till och med den 30 mars Betalningsdag 4 april Nominellt belopp Nominellt belopp är kronor per post. Pris per post , , eller kronor plus kurtage beroende på vald placeringsinriktning. Kurtage 2 procent av likvidbeloppet per nota. Dock minst 250 kronor för VP-kontokunder och kunder med depå hos annan bank/fondkommissionär. Transaktionsavgift om 10 kronor per nota tillkommer för kunder med VP-konto eller kunder med depå i annan bank. Betalningssätt Kunder med VP-konto: Likvidbeloppet dras från konto i SEB. Kunder med depå: Likvidbeloppet dras från konto i SEB eller annan bank enligt fullmakt. Se anmälningssedeln. Förvaring VP-konto/depå i SEB eller hos annan bank/fondkommissionär (dock ej depå hos Stadshypotek eller Aktiespararnas FK). Startvärde för Biobränsle och Sverige Fastställs som genomsnittet av stäng- ningsvärdet för respektive index eller råvara den 4, 7, 8, 9, 10 och 11 april Startvärde för Asiens nya tigrar, Kinesiska drakar och Global Fastställs som genomsnittet av stängningsvärdet för respektive index den 8, 9, 10, 11, 16 och 17 april Slutvärde för Asiens nya tigrar, Biobränsle, Kinesiska drakar och Sverige Fastställs som genomsnittet av stängningsvärdet för respektive index eller råvara den 17:e varje månad fr o m 17 mars 2010 t o m 17 mars 2011 d v s vid 13 tillfällen. Slutvärde för Global Fastställs som genomsnittet av stängningsvärdet för indexet den 19:e varje månad fr o m 19 mars 2011 t o m 19 mars 2012 d v s vid 13 tillfällen. Valutasäkrad Aktieobligation 803 ger möjlighet att placera på de globala aktiemarknaderna utan att valutakursförändringar påverkar avkastningen direkt eftersom alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. Börsregistrering OMX Nordic Exchange Stockholm AB eller annan börs. Andrahandsmarknad Du kan när som helst sälja aktieobligationen då SEB under normala förhållanden alltid erbjuder en köpkurs. Kursen kan vara högre eller lägre än nominellt belopp beroende på värderingen. Kursen på andrahandsmarknaden bestäms utifrån återstående löptid, underliggande aktiemarknads utveckling och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Kurtage utgår enligt vid var tid gällande prislista. Benämning På avräkningsnotor,internet och brev från SEB och VPC samt på OMX Nordic Exchange Stockholm AB kurslista m m benämns aktieobligationen som SEBO803 följt av någon av bokstäverna A, B, G, K, S eller T beroende på vilken placeringsinriktning som avses. Fullständiga villkor För Aktieobligation 803 gäller villkoren i SEB:s Grundprospekt för MTN-program av den 21 december 2007 tillsammans med Slutliga Villkor, daterade april MTN-programmets Grundprospekt är offentliggjort samt är godkänt av Finansinspektionen. För erhållande av offentliggjort Grundprospekt och Slutliga Villkor hänvisas till SEB, eller eller kontakta Kundcenter på telefon Prospektet hålls även tillgängligt vid Finansinspektionen och OMX Nordic Exchange Stockholm. Prospektet är på svenska och SEB kommer under avtalstiden att kommunicera på svenska och engelska. För villkoren och marknadsföringen gäller svensk lag och eventuell tvist avgörs i första instans av Stockholms tingsrätt. PuL För information enligt personuppgiftslagen (PuL) om Bankens behandling av personuppgifter med mera, se baksidan av anmälningssedeln. Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), SEB org. nr , Stockholm, står under Finansinspektionens tillsyn. SEB har erhållit rating A+ enligt Standard & Poor s, och Aa2 enligt Moody s. Rating kan emellertid vara föremål för ändring så det är vars och ens skyldighet att inhämta information om aktuell rating. SEB:s styrelse har sitt säte i Stockholm. Skatteregler för fysiska personer En aktieobligation är ett aktierelaterat värdepapper, en s k delägarrätt. En aktieobligation, där avkastningen är aktierelaterad och betalas ut på slutdagen, behandlas som en enhet där all värdeförändring beskattas enligt reglerna för kapitalvinster och kapitalförluster. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktieobligationer är fullt avdragsgilla mot kapitalvinster på andra marknadsnoterade aktierelaterade värdepapper samt mot vinster på noterade och onoterade aktier. Mot kapitalvinster på marknadsnoterade aktieobligationer får kapitalförluster på marknadsnoterade och onoterade aktier och andra marknadsnoterade instrument dras av till 100 %. Förluster på onoterade aktier får endast dras av mot kapitalvinster med fem sjättedelar. Uppkommer en nettoförlust, efter kvittning enligt ovan,är den avdragsgill till 70 % mot andra kapitalinkomster, såsom exempelvis ränta och utdelning. Om nettoförlusten avser onoterade aktier är den dock endast avdragsgill till fem sjättedelar av 70 %. Obligationer med råvaror som underliggande tillgång är ett relativt nytt värdepapper i Sverige. Den skattemässiga statusen av sådana obligationer har ännu inte prövats. Enligt SEB:s uppfattning är en råvaruobligation inte att anse som en delägarrätt utan ska beskattas enligt reglerna för fordringsbaserade värdepapper. Vid en sådan

11 bedömning blir skattekonsekvenserna följande. Vid försäljning eller inlösen av obligationen Råvaror beräknas vinst eller förlust enligt reglerna för kapitalvinster. En vinst ska i sin helhet tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital. En eventuell förlust får dras av till 100 % i inkomstslaget kapital. Om du har haft en förlust på andra kapitaltillgångar, får den förlusten dras av till 70 % mot avkastning eller vinst på obligationen Råvaror. Om en sådan förlust avser onoterade aktier är den dock endast avdragsgill till fem sjättedelar av 70 %. Denna information berör endast fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. För andra fysiska och juridiska personer gäller andra regler. Uppgifter om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tiden. Den som är osäker på hur en aktieobligation ska beskattas bör rådgöra med en skatterådgivare. Förbehåll SEB förbehåller sig rätten att ställa in alla eller några placeringsalternativ i Aktieobligation 803 om: Händelse av ekonomisk, finansiell eller politisk art inträffar som enligt SEB:s bedömning kan äventyra en framgångsrik lansering av Aktieobligation 803. Det tecknade beloppet för någon av placeringsalternativen understiger kronor. SEB kan komma att ställa in ett eller flera placeringsalternativ om omräkningsfaktorn för: 803A inte kan fastställas till lägst 85 procent. 803B inte kan fastställas till lägst 90 procent. 803G inte kan fastställas till lägst 85 procent. 803K inte kan fastställas till lägst 85 procent. 803S inte kan fastställas till lägst 40 procent. 803T inte kan fastställas till lägst 90 procent. Placeringar i finansiella instrument är alltid spekulation som ger möjlighet till värdestegringar och vinster, men som samtidigt innebär risk för värdeminskning och förlust. Materialet i denna broschyr är inte avsett som individuellt anpassad rådgivning, utan endast som ett hjälpmedel inför investeringsbeslut. SEB ansvarar inte för det ekonomiska utfallet av placeringar eller andra åtgärder som skett med stöd av innehållet i denna broschyr. SEB ansvarar inte heller för materialets fullständighet. Bedömningar i materialet av framtida utfall har baserats på antaganden. Bedömningarna utgör inte garantier om visst ekonomiskt resultat. Inför ett investeringsbeslut måste du därför förvissa dig om att du är införstådd med det finansiella instrumentets egenskaper och risker. Detta eftersom möjligheterna till vinst och risken för förlust, varierar mellan olika typer av finansiella instrument. Närmare upplysningar finns att läsa i SEB:s informationsblad Information om risker med investeringar i finansiella instrument. Riskhanteringsmarginal För att uppfylla villkoren i denna produkt har banken iklätt sig ett åtagande att hantera sin risk. Denna risk måste hanteras aktivt under obligationernas eller lånets löptid. På grund av detta uppkommer en riskhanteringsmarginal som för banken kan vara såväl positiv som negativ. De exakta kostnaderna för denna riskhantering kan fastställas först i efterhand men historiska värden visar att kostnaderna kan uppgå till 0,3 1,2 procent av emitterad volym per år. Klagomål Vid eventuella klagomål avseende denna produkt, bör kontakt snarast tas med den enhet inom SEB som tillhandahållit produkten. Om klagomålet därefter kvarstår hänvisas till: SEB Kundrelationer Stockholm Telefon Ytterligare information om klagomålshantering finns på SEB:s hemsida, Vill du veta mer? Besök närmaste SEB-kontor, ring eller besök oss på SEB:s aktieobligationer ges för närvarande ut 12 gånger per kalenderår. Isinkoder: SEBO803A SEBO803B SEBO803G SEBO803K SEBO803S SEBO803T Om risk SE SE SE SE SE SE Nedan finner du en översikt av de risker som kan förknippas med Aktieobligaitoner. Du kan hitta mer information i SEB:S svenska MTN- Program som är publicerade på SEB:s hemsida. Kreditrisk: Utgivare (emittent) av aktieobligationen är SEB. Det betyder att du som innehavare av denna aktieobligation har en kreditrisk på SEB. SEB har höga kreditbetyg, A+ enligt Standard & Poor s och Aa2 enligt Moody s. En placering i en aktieobligation omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Likviditetsrisk: SEB köper tillbaka denna aktieobligation till rådande marknadspris. Kapitalgarantin dvs betalning till nominellt belopp gäller endast på återbetalningsdagen, vilket innebär att marknadspriset kan vara lägre än det nominella beloppet vid försäljningen under lånets löptid. Kursrisk: Kursen på andrahandsmarknaden kan vara högre eller lägre än nominellt belopp beroende på värderingen. Kursen bestäms bland annat utifrån återstående löptid, underliggande marknadsutveckling och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Valutarisk: Aktieobligationen ger möjlighet att placera på de globala marknaderna utan att valutakursförändringar påverkar avkastningen direkt eftersom alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. Övrig risk: Med en aktieobligation till teckningskurs kronor tar du en risk genom att betala en överkurs på kronor. Om den underliggande marknaden stiger får du däremot en högre avkastning. Om den underliggande marknaden har sjunkit i värde på återbetalningsdagen får du tillbaka det nominella beloppet. Du tar då en risk motsvarande den ränta du hade kunnat få om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande placeringar. Olika aktörers aktieobligationer kopplade till samma marknad är ofta konstruerade på olika sätt och kan därför vara svåra att jämföra. Information om hur denna aktieobligation är konstruerad hittar du här i broschyren. Aktieobligation 803 är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av OMX AB (publ) ( OMX ). OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier avseende de resultat som användning en av OMXS30 index kan ge upphov till, eller avseende värdetav OMXS30 index vid viss tidpunkt.omxs30 index sammanställs och beräknas av en indexberäknare på uppdrag av OMX. OMX respektive indexberäknaren ska i intet fall vara ansvarig för fel i OMXS30 index. OMX respektive indexberäknaren ska ej heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMXS30 index. OMX och OMXS30 är varumärken tillhörande OMX och används enligt licens från OMX.

12 Så här köper du Aktieobligation 803. Fyll i och skicka in din anmälan till oss Har du depå hos oss kan du välja att köpa på Internetkontoret Besök närmaste SEB-kontor Ring Kundcenter Senast den 28 mars behöver vi din anmälan. Välkommen! R5099/F

Vinn i både upp- och nedgång med Indexbevis WinWin. Teckna Indexbevis WinWin före 30 mars.

Vinn i både upp- och nedgång med Indexbevis WinWin. Teckna Indexbevis WinWin före 30 mars. Vinn i både upp- och nedgång med Indexbevis WinWin. Teckna Indexbevis WinWin före 30 mars. Indexbevis WinWin är en placering för dig som vill ta del av utvecklingen på aktiemarknaden och samtidigt få ett

Läs mer

Ränteobligation information Räntetrappa

Ränteobligation information Räntetrappa Ränteobligation Information Räntetrappa Räntetrappa Kan ge dig högre ränta idag och imorgon Vår syn på räntemarknaden Svensk ekonomi går starkt. BNP växte med över 5,0 % i fjol drivet av ett uppsving för

Läs mer

Köp Aktieobligation 810 senast 31 oktober! Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen.

Köp Aktieobligation 810 senast 31 oktober! Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen. Köp Aktieobligation 810 senast 31 oktober! Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga risker och då kan

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den statsfinansiella krisen i Europa har drivit ner räntorna, både på korta och långa löptider. Räntan

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Valutaobligation Brasilien & Ryssland

Valutaobligation Brasilien & Ryssland Valutaobligation Information Trygghet & Tillväxt Trygghet & Tillväxt Utsikter för brasilianska real och ryska rubel De närmsta åren kommer fortsatt präglas av finanskrisens efterdyningar. Världsekonomin

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt RÅVARUOBLIGATION INFORMATION Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt dra nytta av stigande priser på råvaror. I takt med att världsekonomin återhämtar

Läs mer

Indexbevis Europa Hävstång

Indexbevis Europa Hävstång EJ KAPITALSKYDDAD PLACERING Indexbevis Europa Hävstång KORT OM PLACERINGEN Erhåll 140%* deltagandegrad av uppgången i Underliggande aktieindex. Teckningskurs: 100%. 3 års löptid Ej kapitalskyddad placering

Läs mer

Aktieobligation Sverige

Aktieobligation Sverige AKTIEOBLIGATION INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt bred exponering mot svenska börsen Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt

Läs mer

Indexbevis Europa Platå

Indexbevis Europa Platå EJ KAPITALSKYDDAD PLACERING Indexbevis Europa Platå KORT OM PLACERINGEN Erhåll 200% deltagandegrad av uppgången i aktieindex upp till nivån för Platå. Platånivå: 20%* 3 års löptid Ej kapitalskyddad placering

Läs mer

Valutaobligation Tillväxtländer

Valutaobligation Tillväxtländer VALUTAOBLIGATION INFORMATION Valutaobligation Tillväxtländer Trygghet och Tillväxt Valutaobligation Tillväxtländer Trygghet och Tillväxt en möjlighet att dra nytta av valutauppgångar. I Valutaobligation

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

Kupongobligation 10 bolag

Kupongobligation 10 bolag KUPONGOBLIGATION INFORMATION Kupongobligation 10 bolag Trygghet Kupongobligation 10 bolag Trygghet tio svenska bolag med goda framtidsutsikter. Kupongobligation 10 bolag Trygghet fokuserar på tio svenska

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Valutaobligation Brasilien/Mexiko

Valutaobligation Brasilien/Mexiko VALUTAOBLIGATION INFORMATION Valutaobligation Brasilien/Mexiko Trygghet och Tillväxt Valutaobligation Brasilien/Mexiko Trygghet och Tillväxt en möjlighet att dra nytta av valutauppgångar I Valutaobligation

Läs mer

AKTIEOBLIGATION INFORMATION. Aktieobligation Sverige. Trygghet och Tillväxt

AKTIEOBLIGATION INFORMATION. Aktieobligation Sverige. Trygghet och Tillväxt AKTIEOBLIGATION INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad placering? Med en kapitalskyddad placering menas en placering där det nominella beloppet återbetalas

Läs mer

Fondobligation Fastigheter

Fondobligation Fastigheter Fondobligation INFORMATION Fondobligation Fastigheter Länsförsäkringar Fastighetsfond med kapitalskydd Fondobligation Fastigheter Länsförsäkringar Fastighetsfond med kapitalskydd. Nu har du möjlighet att

Läs mer

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Sydostasien Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Med ett valutacertifikat JPYNOK Short får du möjlighet att dra nytta av en eventuell försvagning av den japanska yenen (JPY) mot den norska kronan

Läs mer

Aktieobligation Europeiska bolag. Vad utmärker placeringen? Historisk utveckling för underliggande index. Kapitalskyddad placering

Aktieobligation Europeiska bolag. Vad utmärker placeringen? Historisk utveckling för underliggande index. Kapitalskyddad placering Kapitalskyddad placering Aktieobligation Europeiska bolag passar dig som har en positiv syn på europeiska bolag och samtidigt vill ha ett skydd på nedsidan om utvecklingen skulle bli den omvända. Aktieobligation

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid Aktieindexobligation 707 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg placering Aktieindexobligation

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Globala storbolag nast e s a Teckn april 1 Tillväxt Aktieobligation Sverige Tillväxt 1 Placeringsalternativ denna

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Aktieobligation Globala Storbolag. Vad utmärker placeringen? Historisk utveckling för underliggande korgen. Kapitalskyddad placering

Aktieobligation Globala Storbolag. Vad utmärker placeringen? Historisk utveckling för underliggande korgen. Kapitalskyddad placering Kapitalskyddad placering Aktieobligation Globala Storbolag passar dig som har en positiv syn på globala bolag och samtidigt vill ha ett skydd på nedsidan om utvecklingen skulle bli den omvända. Aktieobligation

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 642 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Mycket bra riskspridning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering En helhetslösning Fem års löptid Du får den korg som

Läs mer

Kreditindexbevis Investment Grade Tranche

Kreditindexbevis Investment Grade Tranche EJ KAPITALSKYDDAD PLACERING Kreditindexbevis Investment Grade Tranche KORT OM PLACERINGEN Kreditindexbevis med ca 5 års löptid som ger 4%* kupong uttryckt som årsränta (kupongen betalas ut kvartalsvis).

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den senaste turbulensen på världens finansmarknader har återigen drivit ner räntorna, framförallt

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Klimatsmart Index Tillväxt Aktieobligation Globala storbolag Tillväxt Teckna senast 4 januari Aktieobligation Sverige

Läs mer

Kapitalskydd. Aktieobligation Sverige. Trygghet och Tillväxt. Valutaobligation Kina. Trygghet och Tillväxt

Kapitalskydd. Aktieobligation Sverige. Trygghet och Tillväxt. Valutaobligation Kina. Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Valutaobligation Kina Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad placering? Med en kapitalskyddad placering menas en placering

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Aktieobligation Ryssland/Östeuropa

Aktieobligation Ryssland/Östeuropa AKTIEOBLIGATION INFORMATION Aktieobligation Ryssland/Östeuropa Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Ryssland/Östeuropa dra nytta av återhämtningen i Ryssland/Östeuropa. Under kommande år väntas återhämtningen

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Teckna senast 30 september Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Europeiska storbolag Tillväxt Aktieobligation Sverige Tillväxt 1 Placeringsalternativ

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Asien Tillväxt Aktieobligation Europeisk konsumtion Tillväxt Aktieobligation Global hälsa Tillväxt Aktieobligation

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Globala storbolag Tillväxt Aktieobligation Läkemedel Tillväxt Aktieobligation Sverige Tillväxt 1 Teckn a sen 3

Läs mer

Aktieobligation Amerikanska konsumtionsbolag Trygghet och Tillväxt

Aktieobligation Amerikanska konsumtionsbolag Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Aktieobligation BRIC Trygghet och Tillväxt Råvaruobligation kupong Trygghet Aktieobligation Amerikanska konsumtionsbolag Trygghet

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Europa Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Globala storbolag Trygghet och Tillväxt Teckna senast 19 juni Aktieobligation

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer

Valutaobligation Turkiet och Sydkorea

Valutaobligation Turkiet och Sydkorea VALUTAOBLIGATION INFORMATION Valutaobligation Turkiet och Sydkorea Trygghet och Tillväxt Valutaobligation Turkiet och Sydkorea Trygghet och Tillväxt dra nytta av stärkta valutor i tillväxtländer. I Valutaobligation

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Aktieindexobligation Americas

Aktieindexobligation Americas www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Americas Placeringen är kopplad till utvecklingen på börserna i USA och Latinamerika USA:s ekonomi och aktiemarknad brukar vända ett till två kvartal före

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 709 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 713 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid Sista

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar kapitalskydd Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Asien Trygghet och Tillväxt Aktieobligation BRIC Trygghet och Tillväxt Valutaobligation Emerging Markets kupong Trygghet och

Läs mer

Certifikat WinWin. Positiv avkastning om börsen stiger och positiv avkastning om börsen inte någon gång faller lägre än barriärnivån.

Certifikat WinWin. Positiv avkastning om börsen stiger och positiv avkastning om börsen inte någon gång faller lägre än barriärnivån. www.handelsbanken.com/capitalmarkets 9 oktober 2007 Certifikat WinWin Positiv avkastning om börsen stiger och positiv avkastning om börsen inte någon gång faller lägre än barriärnivån Två års löptid Ej

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Klimatsmart Index Tillväxt Aktieobligation Globala storbolag Tillväxt Teckna senast 4 december Aktieobligation

Läs mer

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK

Grön Relax. Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK Grön Relax Spara i en RELAX GRÖN TEKNIK (SHBO 1116) Spara världen med grön teknik Uppräkningsfaktor preliminärt 115 % 100 % kapitalskydd av nominellt belopp på förfallodagen Pris per post: 10 000 kronor

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 703 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Fast avkastning Bra riskspridning Fyra och ett halvt års löptid En trygg placering

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar information kapitalskydd Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Asiatiska fastighetsbolag Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Europeiska bolag Trygghet och Tillväxt Aktieobligation

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Europeiska bolag Tillväxt Aktieobligation Globala storbolag Tillväxt ast n e s a Teckn cember 16 de Placeringsalternativ

Läs mer

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Strategiobligation 838 Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss Nu behöver du inte längre våga för att vinna Du har säkert hört uttrycket lägg inte

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Aktieindexobligation 904 Tjäna pengar på aktiemarknaden. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker Som du säkert vet är det

Läs mer

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden

Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Bra förutsättningar för den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Minst 25 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte faller 35 procent

Läs mer

Ränteobligation STIBOR Hävstång

Ränteobligation STIBOR Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation STIBOR Hävstång Ränteobligation STIBOR Hävstång Den statsfinansiella krisen i Europa har drivit ned räntorna, både på korta och långa löptider. Räntan på en 5-års

Läs mer

nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB

nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB 14 nov certifikat Autocall kina 1 Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB Löptid Placerat belopp per certifikat 15 år 10 000 kr Indikativ

Läs mer

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden

Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden www.handelsbanken.se/mega Premiumcertifikat Sverige Förbättra möjligheterna på den svenska aktiemarknaden Hög avkastningspotential Preliminärt minst 13 procents avkastning så länge Stockholmsbörsen inte

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571 Slutliga Villkor Lån 571 Swedbank ABs SPAX Lån 571 Sverige - Återbetalningsdag 2013-01-15 Serie A (SWEOSVE7) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 108 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Sterling

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation 147 Var rädd om dig och kör försiktigt!

www.danskebank.se Aktieindexobligation 147 Var rädd om dig och kör försiktigt! www.danskebank.se Aktieindexobligation 147 Var rädd om dig och kör försiktigt! Teckningsperiod 17 november 16 december 2008 Var rädd om dig och kör försiktigt! Kreditkris, börsoro och överhängande global

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång Räntestruktur INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång Ränteobligation STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den statsfinansiella krisen i Europa har drivit ned räntorna, både på korta och långa

Läs mer

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös

Marknadsföringsmaterial januari Bull & Bear. En placering med klös Marknadsföringsmaterial januari 2017 Bull & Bear En placering med klös Bull & Bear en placering med klös Bull & Bear ger dig möjlighet att tjäna pengar på aktier, aktieindex och råvaror, i både uppgång

Läs mer

Strategiobligation Råvaror

Strategiobligation Råvaror www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation Råvaror Placeringsstrategi på råvarumarknaden Strategin har historiskt gett en avkastning på i genomsnitt drygt 16 procent per år Kapitalskyddad placering Handelsbanken

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Östeuropa Trygghet och Tillväxt Teckna senast 31 januari Aktieobligation Europa Trygghet och Tillväxt Aktieobligation

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 711 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar Aktieobligation Globala storbolag Tillväxt Aktieobligation Sverige Tillväxt Teckna senast 13 april Placeringsalternativ denna månad Fullständig information Placeringar i finansiella

Läs mer

Placera tryggt i världens största företag

Placera tryggt i världens största företag www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 844 Placera tryggt i världens största företag Sista dag för köp är den 26 juli 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta sig

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 4 2011-01-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Du får korgen som ger mest pengar. Fega och vinn med oss

Du får korgen som ger mest pengar. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Marknadsobligation 836 Du får korgen som ger mest pengar. Fega och vinn med oss För dig som vill ha det bästa, utan att ta onödiga risker Många av våra kunder säger att

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Marknadsföringsmaterial juni 2009 - Strukturerade produkter, Sverige Aktieindexobligation Sverige Buffert

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

Råvarucertifikat RAVAROR S

Råvarucertifikat RAVAROR S Råvarucertifikat RAVAROR S Råvaror bör vara en del i varje framgångsrikt, långsiktigt sparande. Vi har utvecklat en sparprodukt för att göra det enkelt att skapa en bred exponering mot råvarumarknaden,

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003, jämte

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Tillgångsslag: Aktier Räntor Valutor Råvaror. Marknadstro: Positiv Negativ Neutral Relativ. Återbetalning: Kapitalskyddad Ej kapitalskyddad

Tillgångsslag: Aktier Räntor Valutor Råvaror. Marknadstro: Positiv Negativ Neutral Relativ. Återbetalning: Kapitalskyddad Ej kapitalskyddad 2009-03-11 Bevis Autocall Recovery - Brasilien och Euroland SPEC738 Löptid (år): 1 2 3 1) 4 5 Tillgångsslag: Aktier Räntor Valutor Råvaror Marknadstro: Positiv Negativ Neutral Relativ Kapitalskyddad Ej

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong

Aktiebevis Svenska Storbolag Kupong Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1,5 års löptid kopplad till utvecklingen för en likaviktad aktiekorg bestående av de åtta svenska aktierna AstraZeneca, Ericsson, H&M, Nordea, SEB, Skanska,

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 647 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning Fem års löptid Du

Läs mer