Köp Aktieobligation 803 senast 28 mars. Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köp Aktieobligation 803 senast 28 mars. Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen."

Transkript

1 Köp Aktieobligation 803 senast 28 mars Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen.

2 En aktieobligation kombinerar aktiens möjligheter till en bra avkastning med obligationens trygghet. Du tar del av uppgången om marknaden går upp samtidigt som du har ett skydd om den går ned, så varför ta onödiga risker? Aktieobligationen är därmed en trygg och bra sparform i tider när det är oroligt på börsen. Dessutom kräver den nästan ingen bevakning och du kan enkelt sälja den under löptiden till aktuell dagskurs. Dina pengar är alltså inte bundna. Aktieobligationer köps i poster om kronor och priset denna gång varierar mellan och kronor. Du kan själv bestämma om du vill ta lite extra risk mot en större möjlighet till högre avkastning genom att betala ett högre pris vid köptillfället (en så kallad överkurs). En aktieobligation är därför en placering som fungerar bra både som bas och som krydda i ett sparande. Aktieobligation 803 erbjuder flera spännande alternativ: Asiens nya tigrar, Kinesiska drakar, Biobränsle och Global. Det finns också två inriktningar mot Sverige. Läs mer om dessa på följande sidor. Välkommen att köpa Aktieobligation 803 senast 28 mars! Ostadiga börser ännu en tid, men därefter tar positiva krafter över. Problemen med sina rötter i USA:s bolånemarknad orsakar nu förluster för finansföretag världen över. Det innebär i sin tur en kreditåtstramning, som hämmar tillväxten. Denna dämpas även av dyra råvaror och rådande börsoro. Årets svacka i För att tackla världsekonomin kreditkrisen och den blir ganska mild. svagare tillväxten har flera centralbanker börjat sänka räntorna och pumpat in likviditet i finanssystemet. Till bilden kan även fogas ett stort finanspolitiskt stimulanspaket i USA. Fortfarande kvarstår också andra goda krafter såsom globaliseringen, de starka balansräkningarna hos industriländernas hushåll och företag och Emerging Markets-områdets fortsatt snabba expansion. Årets svacka i världsekonomin blir därför ganska mild. Konjunkturen i USA försvagas dock tydligt det första halvåret i år, för att återhämta sig framåt hösten. Kristallkulan uppvisar för närvarande osäkra utsikter. På kort sikt ser börsen ut att förbli ganska trist med ihållande stora kast. Samtidigt fortsätter företagens vinster att stiga, och aktiemarknadsvärderingen är attraktiv. När väl ränte- och budgetstimulanserna börjat bita och kreditproblemen avklingar återtar de positiva börskrafterna kommandot. Lars Gunnar Aspman Nationalekonom SEB

3 Så här fungerar en aktieobligation. Vad är en aktieobligation? En aktieobligation består av en obligation utan ränta där avkastningen är kopplad till en option på vald marknad. Obligationen garanterar kapitalet och ger trygghet, medan optionen ger del av en eventuell kursuppgång på vald marknad, vilket ger en möjlighet till bra avkastning, se bild nedan. Hur beräknas avkastningen? Kursuppgången beräknas som skillnaden mellan startvärdet och slutvärdet. Slutvärdet fastställs som ett genomsnitt under sista året, för att minska effekterna av en eventuell kursnedgång då. Om kurserna på den valda marknaden stiger får du en avkastning som relateras till kursuppgången. Är kurserna däremot oförändrade, eller har sjunkit, får du alltid tillbaka det nominella beloppet ( kronor per post) på återbetalningsdagen. Vad menas med omräkningsfaktor? Omräkningsfaktorn är det tal som visar hur stor del av kursuppgången du får ta del av. Uppgången multipliceras med omräkningsfaktorn. En hög omräkningsfaktor ger dig en större del av marknadens utveckling. Skulle omräkningsfaktorn vara större än 100 procent kan du få en högre avkastning än den underliggande marknadens verkliga utveckling. Omräkningsfaktorerna i denna broschyr är preliminära och de definitiva omräkningsfaktorerna fastställs på betalningsdagen. Därefter är de oförändrade kr Risk/överkurs Option Obligation Möjlig avkastning Återbetalning nominellt belopp Nominellt belopp kr Det som påverkar storleken på omräkningsfaktorn är bland annat ränteläget i Sverige, kursrörligheten (volatiliteten) på berörda marknader och läget på valutamarknaderna. Information om vilken lägsta nivå som kan bli aktuell, hittar du i slutet av broschyren under avsnittet Förbehåll. Överkurs ökad risk men möjlighet till högre avkastning. Aktieobligationer erbjuds ofta till olika teckningskurser, till exempel 100 eller 110 procent av nominellt belopp, det vill säga kronor eller kronor. Ju högre pris du betalar vid köptillfället för en aktieobligation, desto högre blir omräkningsfaktorn och därmed den potentiella framtida avkastningen. Om du väljer en aktieobligation som kostar kronor tar du en risk om kronor. Stiger kurserna kan du dock få en högre avkastning. Om kurserna däremot sjunker eller är oförändrade på återbetalningsdagen får du tillbaka det nominella beloppet. Vilket alternativ du väljer beror på hur riskbenägen du är. Vill du inte riskera något av dina investerade pengar passar en aktieobligation till teckningskurs kronor bäst. Säkra din vinst möjlighet att sälja. Grundtanken med en aktieobligation är att du behåller den till återbetalningsdagen, men du kan sälja under pågående löptid, t ex om aktieobligationen stigit i värde och du vill göra en vinstsäkring. Försäljning sker till dagskurs, vilket innebär att priserna kan ligga både över och under aktieobligationens nominella belopp, beroende bland annat på hur den underliggande marknadens utveckling ser ut vid försäljningstillfället. Aktieobligationen är därför kapitalgaranterad först på återbetalningsdagen. En trygg placering, men viss risk finns. En aktieobligation är en trygg placering eftersom den kombinerar obligationens trygghet med aktiens möjlighet till avkastning. Det finns dock alltid vissa risker förknippade med placeringar i en aktieobligation. En sammanfattning av dessa risker kan du läsa mer om i slutet av broschyren. Betalningsdag Återbetalningsdag

4 Placeringsalternativ i Aktieobligation 803. Asiens nya tigrar 803A Biobränsle 803B Global 803G Kinesiska drakar 803K Sverige 803S Sverige 803T Tips! För dig som vill placera i de nya tigerekonomierna i Sydostasien med Malaysia i spetsen. vill placera i Råvaror, ett bra komplement till aktiemarknaden i ditt sparande. vill investera globalt genom stora bolag på USA, Europa och Asiens börser. vill ta del av potentialen av bl a Kinas fenomenala tillväxt. vill ha en trygg och bred placering i Sveriges mest omsatta bolag. Vill har en trygg bred placering i Sveriges mest omsatta bolag med lite mer risk och möjlighet till högre avkastning. Ränteobligation Sverige Ränta ett tryggt sparande som också är ett bra komplement till aktiemarknaden. Pris per aktieobligation kr kr kr kr kr kr

5 Öppna och läs mer! Köp Aktieobligation 803 senast 28 mars

6 Asiens nya tigrar 803A Index: Avkastningen är knuten till indexet S&P Southeast Asia 40. Det följer bolag från de nya tigerekonomierna i Thailand, Malaysia, Indonesien och Filippinerna. I indexet finns för närvarande 17 malaysiska, 10 thailändska, 7 indonesiska och 4 filippinska bolag. Bolag: De största bolagen som ingår är PTT PCL (Thailand), Telekomunikasi Tbk (Indonesien), IOI Corporation (Malaysia), Phil Long Distance Tel (Filippinerna), PTT Exploration & Prod (Thailand) och Astra International Inc (Indonesien). Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 100 %* Löptid: 3 år, 4 april april Hög tillväxt Bytesbalansöverskott och de offentliga finanserna i bra skick Stabila eller något sjunkande räntor - Svårighetsgrad: Historisk kursutveckling och exempel på återbetalningsbelopp** Asiens nya tigrar MSCI World Index Svagare internationell konjunktur är en riskfaktor Ganska höga värderingar (P/E-tal) jämfört med snittet för Emerging Markets -20% kr kr -12,5% -4,3% Kursutveckling Investerat Återbetalnings- Avkastning Effektiv årlig exkl kurtage belopp avkastning*** 0 % kr kr -12,5 % -4,3 % 20 % kr kr 5,0 % 1,7 % 40 % kr kr 22,5 % 7,0 % 60 % kr kr 40,1 % 11,9 % 80 % kr kr 57,6 % 16,4 % Källa: Reuters Biobränsle 803B Avkastningen är knuten till fyra råvaror; majs, sojabönor, socker och vete. De står för 25 % vardera. Dessa råvaror ingår i framställningen av bland annat biobränsle och därför spås en ökad efterfrågan på dessa. För att få en bra risk och avkastning på sina placeringar är det bra att lägga till andra tillgångsslag än aktier, till exempel råvaror. Råvaror rör sig inte på samma sätt som aktiemarknaden, det vill säga de har en låg samvariation med aktier och även med räntor. Genom att ha exponering mot fyra olika råvaror ger det också en bra riskspridning inom tillgångsslaget råvaror. Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 110 %* Löptid: 3 år, 4 april april Ekonomisk tillväxt leder till högre efterfrågan på råvaror Asien en allt viktigare råvarukonsument Svårt att öka produktionen av råvaror vilket leder till högre priser Stigande efterfrågan på djurfoder leder till högre spannmålspriser - Svagare tillväxt i USA Hård konkurrens gör det svårt för en aktör att få igenom prishöjningar Historisk kursutveckling och exempel på återbetalningsbelopp** Biobränsle MSCI World Index % kr kr -10,9 % -3,8 % 0 % kr kr -10,9 % -3,8 % 20 % kr kr 8,7 % 2,8 % 40 % kr kr 28,3 % 8,7 % 60 % kr kr 48,0 % 13,9 % 80 % kr kr 67,6 % 18,8 % Källa: Reuters Kursutveckling Investerat Återbetalnings- Avkastning Effektiv årlig exkl kurtage belopp avkastning*** *För lägsta möjliga omräkningsfaktor se Förbehåll. **Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. MSCI World Index är ett brett världsindex. ***Effektiv årsavkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.

7 Global 803G Index: Avkastningen är knuten till aktiemarknaderna i USA (40%), Europa (40 %) och Asien (20%). USA representeras av indexet S&P 500, Europa av Dow Jones EuroStoxx 50 och Asien av Dow Jones Asia Select Dividend 30 Index. Bolag: S&P 500 består av 500 bolag där de största är Exxon Mobile, General Electric, Microsoft, AT & T och Procter & Gamble. EuroStoxx 50 består av 50 bolag där de största är Total SA, Nokia, Telefonica, Siemens och E.ON. Asia Select Dividend 30 Index består av 30 bolag där de största är Orient Overseas, KT Corp, Singapore Telecommunications, Singapore Petroleum CO och Maanshan Iron & Steel Co. Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 100 %* Löptid: 4 år, 4 april april Fortsatt stark världskonjunktur Goda vinster i det internationella näringslivet Intressanta börsvärderingar Centralbanker beredda att förhindra kraftig ekonomisk avmattning - Oro för kraftig inbromsning av världskonjunkturen Effekterna av kreditproblemen ej klarlagda Svårighetsgrad: Historisk kursutveckling och exempel på återbetalningsbelopp** Global MSCI World Index % kr kr -6,6 % -1,7 % 0 % kr kr -6,6 % -1,7 % 20 % kr kr 12,0 % 2,9 % 40 % kr kr 30,7 % 6,9 % 60 % kr kr 49,4 % 10,5 % 80 % kr kr 68,1 % 13,8 % Källa: Reuters Kursutveckling Investerat Återbetalnings- Avkastning Effektiv årlig exkl kurtage belopp avkastning*** Kinesiska drakar 803K Index: Avkastningen är knuten till en indexkorg som består av det kinesiska indexet Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) till 50 %, Hongkong-indexet Hang Seng Index (HSI) till 25 % och Taiwan-indexet MSCI Taiwan (TWY) till 25 %. Bolag: HSCEI består av 43 bolag där de största är Petro China, China Life Insurance, China Construction Bank, China Petroleum & Chemical Corp och China Shenhua Energy. HSI består av 43 bolag där de största är China Mobile, HSBC Holdings, China Life Insurance och Petro China Co Ltd. MSCI Taiwan består av 100 bolag där de största är Taiwan Semiconductor, Mediatek Inc, Nan Ya Plastic, Hon Hai Precision Ind och Cathay Financial. Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 100 %* Löptid: 3 år, 4 april april Hög tillväxt Goda ekonomiska fundament Stigande företagsvinster - Kinesiska börsen har stigit kraftigt. Den ekonomiska politiken stramas åt Taiwan, med stor IT-export, drabbas kortsiktigt av den vikande marknaden i USA Värderingarna (P/E-talen) i Hongkong och Kina är högre än Emerging Marketssnittet Historisk kursutveckling och exempel på återbetalningsbelopp** Kinesiska drakar MSCI World Index % kr kr -10,9 % -3,8 % 0 % kr kr -10,9 % -3,8 % 20 % kr kr 7,0 % 2,3 % 40 % kr kr 24,8 % 7,7 % 60 % kr kr 42,6 % 12,6 % 80 % kr kr 60,4 % 17,1 % Källa: Reuters Kursutveckling Investerat Återbetalnings- Avkastning Effektiv årlig exkl kurtage belopp avkastning*** *För lägsta möjliga omräkningsfaktor se Förbehåll. **Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. MSCI World Index är ett brett världsindex. ***Effektiv årsavkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.

8 Sverige 803S Index: Avkastningen är knuten till OMXS30 -index. Det ger en bred exponering mot börsen då det följer de 30 mest omsatta bolagen noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm. Bolag: De största bolagen som för närvarande ingår i indexet är H&M, Nordea, TeliaSonera, Ericsson och Volvo. Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 50 %* Löptid: 3 år, 4 april april Lågt värderade aktier Starka balansräkningar i företagen Låga räntor historiskt sett Goda företagsvinster - Svårighetsgrad: Historisk kursutveckling och exempel på återbetalningsbelopp** OMXS30 MSCI World Index Svenska börsen drabbas mycket 50 i oroliga aktiemarknadstider Svag dollar inverkar negativt på exportbolagens resultat Höga råvarupriser är kännbart för industrin -20% kr kr -2,0% -0,7% 0 % kr kr -2,0 % -0,7 % 20 % kr kr 7,8 % 2,5 % 40 % kr kr 17,6 % 5,6 % 60 % kr kr 27,5 % 8,4 % 80 % kr kr 37,3 % 11,1 % Källa: Reuters Kursutveckling Investerat Återbetalnings- Avkastning Effektiv årlig exkl kurtage belopp avkastning*** Sverige 803T Index: Avkastningen är knuten till OMXS30 -index. Det ger en bred exponering mot börsen då det följer de 30 mest omsatta bolagen noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm. Bolag: De största bolagen som för närvarande ingår i indexet är H&M, Nordea, TeliaSonera, Ericsson och Volvo. Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 110 %* Löptid: 3 år, 4 april april Lågt värderade aktier Starka balansräkningar i företagen Låga räntor historiskt sett Goda företagsvinster - Svenska börsen drabbas mycket i oroliga aktiemarknadstider Svag dollar inverkar negativt på exportbolagens resultat Höga råvarupriser är kännbart för industrin Historisk kursutveckling och exempel på återbetalningsbelopp** OMXS30 MSCI World Index Kursutveckling Investerat Återbetalnings- Avkastning Effektiv årlig exkl kurtage belopp avkastning*** -20 % kr kr -10,9 % -3,8 % 0 % kr kr -10,9 % -3,8 % 20 % kr kr 8,7 % 2,8 % 40 % kr kr 28,3 % 8,7 % 60 % kr kr 48,0 % 13,9 % 80 % kr kr 67,6 % 18,8 % Källa: Reuters *För lägsta möjliga omräkningsfaktor se Förbehåll. **Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. MSCI World Index är ett brett världsindex. ***Effektiv årsavkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.

9 Svensk Ränta: för dig som vill placera i räntor. Vi kan också erbjuda en ränteobligation: Svensk Ränta. Det är en maximalt fyra år lång ränteplacering som kan ge 9 % avkastning per år och som passar dig som tror att skillnaden mellan de långa och de korta räntorna på sikt kommer att återgå till ett historiskt mer normalt läge och därmed en större skillnad än idag. Skillnaden mellan Långräntan och Korträntan är idag liten. Den genomsnittliga skillnaden under de senaste 10 åren har varit 0,97 %, ca 0,50 procentenheter över dagens nivå. Löptiden på obligationen delas in i fyra ränteperioder om vardera ett år. I slutet av varje ränteperiod finns en observationsdag. För att obligationen ska ge avkastning behöver skillnaden vara 0,70 % eller mer på någon av obligationens fyra observationsdagar. Då blir obligationen automatiskt förtidsinlöst, och du får ditt nominella belopp tillbaka samt den upplupna kupongen, 9 % efter första året, 18 % efter andra året osv. Om skillnaden mellan långränta och kortränta är mindre, löper obligationen vidare till nästa räntebetalningsdag. Obligationen kan som mest ge 36-procentig avkastning och återbetalar som lägst nominellt belopp på återbetalningsdagen. Priset är kr per post. Är du intresserad och vill veta mer, ring Kundcenter , kom in på närmaste SEB-kontor eller på Räkneexempel för aktieobligationer Om du till exempel köpt Aktieobligation Sverige för kr (nominellt belopp på kr) där omräkningsfaktorn är 110 % och slutvärdet 40 % högre än startvärdet, beräknar du återbetalningsbeloppet så här (det motsvarar en årlig avkastning på 8,7 % inklusive kurtage). SEK ( x 40 % x 110 %) = SEK Nominellt belopp (nominellt belopp x kursuppgång x omräkningsfaktor) Återbetalningsbelopp

10 Fakta om Aktieobligation 803. Teckningstid 3 mars mars Har du digipass kan du teckna dig via telefon eller depå via Internetkontoret till och med den 30 mars Betalningsdag 4 april Nominellt belopp Nominellt belopp är kronor per post. Pris per post , , eller kronor plus kurtage beroende på vald placeringsinriktning. Kurtage 2 procent av likvidbeloppet per nota. Dock minst 250 kronor för VP-kontokunder och kunder med depå hos annan bank/fondkommissionär. Transaktionsavgift om 10 kronor per nota tillkommer för kunder med VP-konto eller kunder med depå i annan bank. Betalningssätt Kunder med VP-konto: Likvidbeloppet dras från konto i SEB. Kunder med depå: Likvidbeloppet dras från konto i SEB eller annan bank enligt fullmakt. Se anmälningssedeln. Förvaring VP-konto/depå i SEB eller hos annan bank/fondkommissionär (dock ej depå hos Stadshypotek eller Aktiespararnas FK). Startvärde för Biobränsle och Sverige Fastställs som genomsnittet av stäng- ningsvärdet för respektive index eller råvara den 4, 7, 8, 9, 10 och 11 april Startvärde för Asiens nya tigrar, Kinesiska drakar och Global Fastställs som genomsnittet av stängningsvärdet för respektive index den 8, 9, 10, 11, 16 och 17 april Slutvärde för Asiens nya tigrar, Biobränsle, Kinesiska drakar och Sverige Fastställs som genomsnittet av stängningsvärdet för respektive index eller råvara den 17:e varje månad fr o m 17 mars 2010 t o m 17 mars 2011 d v s vid 13 tillfällen. Slutvärde för Global Fastställs som genomsnittet av stängningsvärdet för indexet den 19:e varje månad fr o m 19 mars 2011 t o m 19 mars 2012 d v s vid 13 tillfällen. Valutasäkrad Aktieobligation 803 ger möjlighet att placera på de globala aktiemarknaderna utan att valutakursförändringar påverkar avkastningen direkt eftersom alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. Börsregistrering OMX Nordic Exchange Stockholm AB eller annan börs. Andrahandsmarknad Du kan när som helst sälja aktieobligationen då SEB under normala förhållanden alltid erbjuder en köpkurs. Kursen kan vara högre eller lägre än nominellt belopp beroende på värderingen. Kursen på andrahandsmarknaden bestäms utifrån återstående löptid, underliggande aktiemarknads utveckling och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Kurtage utgår enligt vid var tid gällande prislista. Benämning På avräkningsnotor,internet och brev från SEB och VPC samt på OMX Nordic Exchange Stockholm AB kurslista m m benämns aktieobligationen som SEBO803 följt av någon av bokstäverna A, B, G, K, S eller T beroende på vilken placeringsinriktning som avses. Fullständiga villkor För Aktieobligation 803 gäller villkoren i SEB:s Grundprospekt för MTN-program av den 21 december 2007 tillsammans med Slutliga Villkor, daterade april MTN-programmets Grundprospekt är offentliggjort samt är godkänt av Finansinspektionen. För erhållande av offentliggjort Grundprospekt och Slutliga Villkor hänvisas till SEB, eller eller kontakta Kundcenter på telefon Prospektet hålls även tillgängligt vid Finansinspektionen och OMX Nordic Exchange Stockholm. Prospektet är på svenska och SEB kommer under avtalstiden att kommunicera på svenska och engelska. För villkoren och marknadsföringen gäller svensk lag och eventuell tvist avgörs i första instans av Stockholms tingsrätt. PuL För information enligt personuppgiftslagen (PuL) om Bankens behandling av personuppgifter med mera, se baksidan av anmälningssedeln. Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), SEB org. nr , Stockholm, står under Finansinspektionens tillsyn. SEB har erhållit rating A+ enligt Standard & Poor s, och Aa2 enligt Moody s. Rating kan emellertid vara föremål för ändring så det är vars och ens skyldighet att inhämta information om aktuell rating. SEB:s styrelse har sitt säte i Stockholm. Skatteregler för fysiska personer En aktieobligation är ett aktierelaterat värdepapper, en s k delägarrätt. En aktieobligation, där avkastningen är aktierelaterad och betalas ut på slutdagen, behandlas som en enhet där all värdeförändring beskattas enligt reglerna för kapitalvinster och kapitalförluster. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktieobligationer är fullt avdragsgilla mot kapitalvinster på andra marknadsnoterade aktierelaterade värdepapper samt mot vinster på noterade och onoterade aktier. Mot kapitalvinster på marknadsnoterade aktieobligationer får kapitalförluster på marknadsnoterade och onoterade aktier och andra marknadsnoterade instrument dras av till 100 %. Förluster på onoterade aktier får endast dras av mot kapitalvinster med fem sjättedelar. Uppkommer en nettoförlust, efter kvittning enligt ovan,är den avdragsgill till 70 % mot andra kapitalinkomster, såsom exempelvis ränta och utdelning. Om nettoförlusten avser onoterade aktier är den dock endast avdragsgill till fem sjättedelar av 70 %. Obligationer med råvaror som underliggande tillgång är ett relativt nytt värdepapper i Sverige. Den skattemässiga statusen av sådana obligationer har ännu inte prövats. Enligt SEB:s uppfattning är en råvaruobligation inte att anse som en delägarrätt utan ska beskattas enligt reglerna för fordringsbaserade värdepapper. Vid en sådan

11 bedömning blir skattekonsekvenserna följande. Vid försäljning eller inlösen av obligationen Råvaror beräknas vinst eller förlust enligt reglerna för kapitalvinster. En vinst ska i sin helhet tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital. En eventuell förlust får dras av till 100 % i inkomstslaget kapital. Om du har haft en förlust på andra kapitaltillgångar, får den förlusten dras av till 70 % mot avkastning eller vinst på obligationen Råvaror. Om en sådan förlust avser onoterade aktier är den dock endast avdragsgill till fem sjättedelar av 70 %. Denna information berör endast fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. För andra fysiska och juridiska personer gäller andra regler. Uppgifter om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tiden. Den som är osäker på hur en aktieobligation ska beskattas bör rådgöra med en skatterådgivare. Förbehåll SEB förbehåller sig rätten att ställa in alla eller några placeringsalternativ i Aktieobligation 803 om: Händelse av ekonomisk, finansiell eller politisk art inträffar som enligt SEB:s bedömning kan äventyra en framgångsrik lansering av Aktieobligation 803. Det tecknade beloppet för någon av placeringsalternativen understiger kronor. SEB kan komma att ställa in ett eller flera placeringsalternativ om omräkningsfaktorn för: 803A inte kan fastställas till lägst 85 procent. 803B inte kan fastställas till lägst 90 procent. 803G inte kan fastställas till lägst 85 procent. 803K inte kan fastställas till lägst 85 procent. 803S inte kan fastställas till lägst 40 procent. 803T inte kan fastställas till lägst 90 procent. Placeringar i finansiella instrument är alltid spekulation som ger möjlighet till värdestegringar och vinster, men som samtidigt innebär risk för värdeminskning och förlust. Materialet i denna broschyr är inte avsett som individuellt anpassad rådgivning, utan endast som ett hjälpmedel inför investeringsbeslut. SEB ansvarar inte för det ekonomiska utfallet av placeringar eller andra åtgärder som skett med stöd av innehållet i denna broschyr. SEB ansvarar inte heller för materialets fullständighet. Bedömningar i materialet av framtida utfall har baserats på antaganden. Bedömningarna utgör inte garantier om visst ekonomiskt resultat. Inför ett investeringsbeslut måste du därför förvissa dig om att du är införstådd med det finansiella instrumentets egenskaper och risker. Detta eftersom möjligheterna till vinst och risken för förlust, varierar mellan olika typer av finansiella instrument. Närmare upplysningar finns att läsa i SEB:s informationsblad Information om risker med investeringar i finansiella instrument. Riskhanteringsmarginal För att uppfylla villkoren i denna produkt har banken iklätt sig ett åtagande att hantera sin risk. Denna risk måste hanteras aktivt under obligationernas eller lånets löptid. På grund av detta uppkommer en riskhanteringsmarginal som för banken kan vara såväl positiv som negativ. De exakta kostnaderna för denna riskhantering kan fastställas först i efterhand men historiska värden visar att kostnaderna kan uppgå till 0,3 1,2 procent av emitterad volym per år. Klagomål Vid eventuella klagomål avseende denna produkt, bör kontakt snarast tas med den enhet inom SEB som tillhandahållit produkten. Om klagomålet därefter kvarstår hänvisas till: SEB Kundrelationer Stockholm Telefon Ytterligare information om klagomålshantering finns på SEB:s hemsida, Vill du veta mer? Besök närmaste SEB-kontor, ring eller besök oss på SEB:s aktieobligationer ges för närvarande ut 12 gånger per kalenderår. Isinkoder: SEBO803A SEBO803B SEBO803G SEBO803K SEBO803S SEBO803T Om risk SE SE SE SE SE SE Nedan finner du en översikt av de risker som kan förknippas med Aktieobligaitoner. Du kan hitta mer information i SEB:S svenska MTN- Program som är publicerade på SEB:s hemsida. Kreditrisk: Utgivare (emittent) av aktieobligationen är SEB. Det betyder att du som innehavare av denna aktieobligation har en kreditrisk på SEB. SEB har höga kreditbetyg, A+ enligt Standard & Poor s och Aa2 enligt Moody s. En placering i en aktieobligation omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Likviditetsrisk: SEB köper tillbaka denna aktieobligation till rådande marknadspris. Kapitalgarantin dvs betalning till nominellt belopp gäller endast på återbetalningsdagen, vilket innebär att marknadspriset kan vara lägre än det nominella beloppet vid försäljningen under lånets löptid. Kursrisk: Kursen på andrahandsmarknaden kan vara högre eller lägre än nominellt belopp beroende på värderingen. Kursen bestäms bland annat utifrån återstående löptid, underliggande marknadsutveckling och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Valutarisk: Aktieobligationen ger möjlighet att placera på de globala marknaderna utan att valutakursförändringar påverkar avkastningen direkt eftersom alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. Övrig risk: Med en aktieobligation till teckningskurs kronor tar du en risk genom att betala en överkurs på kronor. Om den underliggande marknaden stiger får du däremot en högre avkastning. Om den underliggande marknaden har sjunkit i värde på återbetalningsdagen får du tillbaka det nominella beloppet. Du tar då en risk motsvarande den ränta du hade kunnat få om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande placeringar. Olika aktörers aktieobligationer kopplade till samma marknad är ofta konstruerade på olika sätt och kan därför vara svåra att jämföra. Information om hur denna aktieobligation är konstruerad hittar du här i broschyren. Aktieobligation 803 är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av OMX AB (publ) ( OMX ). OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier avseende de resultat som användning en av OMXS30 index kan ge upphov till, eller avseende värdetav OMXS30 index vid viss tidpunkt.omxs30 index sammanställs och beräknas av en indexberäknare på uppdrag av OMX. OMX respektive indexberäknaren ska i intet fall vara ansvarig för fel i OMXS30 index. OMX respektive indexberäknaren ska ej heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMXS30 index. OMX och OMXS30 är varumärken tillhörande OMX och används enligt licens från OMX.

12 Så här köper du Aktieobligation 803. Fyll i och skicka in din anmälan till oss Har du depå hos oss kan du välja att köpa på Internetkontoret Besök närmaste SEB-kontor Ring Kundcenter Senast den 28 mars behöver vi din anmälan. Välkommen! R5099/F

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Sydostasien Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad

Läs mer

Vinn i både upp- och nedgång med Indexbevis WinWin. Teckna Indexbevis WinWin före 30 mars.

Vinn i både upp- och nedgång med Indexbevis WinWin. Teckna Indexbevis WinWin före 30 mars. Vinn i både upp- och nedgång med Indexbevis WinWin. Teckna Indexbevis WinWin före 30 mars. Indexbevis WinWin är en placering för dig som vill ta del av utvecklingen på aktiemarknaden och samtidigt få ett

Läs mer

Indexbevis Europa Hävstång

Indexbevis Europa Hävstång EJ KAPITALSKYDDAD PLACERING Indexbevis Europa Hävstång KORT OM PLACERINGEN Erhåll 140%* deltagandegrad av uppgången i Underliggande aktieindex. Teckningskurs: 100%. 3 års löptid Ej kapitalskyddad placering

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

Råvarucertifikat RAVAROR S

Råvarucertifikat RAVAROR S Råvarucertifikat RAVAROR S Råvaror bör vara en del i varje framgångsrikt, långsiktigt sparande. Vi har utvecklat en sparprodukt för att göra det enkelt att skapa en bred exponering mot råvarumarknaden,

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX Scorecard SEB:s valutacertifikat FX Scorecard ger en unik möjlighet att placera i tillgångsslaget valuta. Certifikaten finns med olika risknivå för att passa

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt

www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt www.danskebank.se Teckningsperiod 16 april 1 juni 2012 Kapitalskyddad placering Aktieindexobligation 520 Svenska Aktier och Sverige Tillväxt 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 Observera att en investering i en

Läs mer

Ett välgrundat erbjudande

Ett välgrundat erbjudande Kapitalskyddade placeringar 951 Ett välgrundat erbjudande Sista dag för köp 16 december 2012 Marknadsföringsmaterial kapitalskyddade placeringar 951 19 november 2012 Amerikansk budgetfrossa övergående

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008

www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008 www.danskebank.se Aktieindexobligation Upptäck våra nya stjärnor! Teckningsperiod 21 januari 15 februari 2008 Placeringar med stora möjligheter och låg risk Nu lanserar vi fem nya aktieindexobligationer

Läs mer

Aktieindexobligation 509

Aktieindexobligation 509 www.danskebank.se Aktieindexobligation 509 Kapitalskyddad placering! Naturtillgångar och Latinamerika Teckningsperiod 23 augusti 17 september 2010 Kapitalskyddad placering! Genom en aktieindexobligation

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial december 2014 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 80 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 23 25 januari april 2014 2015

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd KAPITALSKYDDADE PLACERINGAR 909 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Fega och vinn-principen. En god nyhet På bilden på framsidan ser du principen med våra kapitalskyddade

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare

Miniterminer. Prissäkring för dig som är lantbrukare Miniterminer Prissäkring för dig som är lantbrukare SEB:s Miniterminer minskar din osäkerhet kring framtida inköp och försäljning av råvaror används för prissäkring av spannmål, oljeväxter och drivmedel

Läs mer

Alltid med kapitalskydd Extra 980

Alltid med kapitalskydd Extra 980 Alltid med kapitalskydd Extra 980 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 13 september 2015 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering

Läs mer

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag

ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) Sista teckningsdag ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG STRUKTURERADE PRODUKTER ARRANGERAR: EMITTENT, SVENSKA HANDELSBANKEN AB (Publ) april Sista teckningsdag Aktieindexobligation, USA 7 Tillväxt:» Med exponering mot den amerikanska

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5057 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 82 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 25 20 mars april 2014 2015

Läs mer

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 31 maj 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den 31 maj 2012 och gäller i 12 månader från

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006

www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006 www.danskebank.se Aktieindexobligation Sverige, Asien och USA Nya spännande placeringsalternativ Teckningsperiod 29 maj 23 juni 2006 Ett säkert sätt att spara i aktier Ett säkert sätt att spara i aktier

Läs mer