Köp Aktieobligation 803 senast 28 mars. Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köp Aktieobligation 803 senast 28 mars. Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen."

Transkript

1 Köp Aktieobligation 803 senast 28 mars Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen.

2 En aktieobligation kombinerar aktiens möjligheter till en bra avkastning med obligationens trygghet. Du tar del av uppgången om marknaden går upp samtidigt som du har ett skydd om den går ned, så varför ta onödiga risker? Aktieobligationen är därmed en trygg och bra sparform i tider när det är oroligt på börsen. Dessutom kräver den nästan ingen bevakning och du kan enkelt sälja den under löptiden till aktuell dagskurs. Dina pengar är alltså inte bundna. Aktieobligationer köps i poster om kronor och priset denna gång varierar mellan och kronor. Du kan själv bestämma om du vill ta lite extra risk mot en större möjlighet till högre avkastning genom att betala ett högre pris vid köptillfället (en så kallad överkurs). En aktieobligation är därför en placering som fungerar bra både som bas och som krydda i ett sparande. Aktieobligation 803 erbjuder flera spännande alternativ: Asiens nya tigrar, Kinesiska drakar, Biobränsle och Global. Det finns också två inriktningar mot Sverige. Läs mer om dessa på följande sidor. Välkommen att köpa Aktieobligation 803 senast 28 mars! Ostadiga börser ännu en tid, men därefter tar positiva krafter över. Problemen med sina rötter i USA:s bolånemarknad orsakar nu förluster för finansföretag världen över. Det innebär i sin tur en kreditåtstramning, som hämmar tillväxten. Denna dämpas även av dyra råvaror och rådande börsoro. Årets svacka i För att tackla världsekonomin kreditkrisen och den blir ganska mild. svagare tillväxten har flera centralbanker börjat sänka räntorna och pumpat in likviditet i finanssystemet. Till bilden kan även fogas ett stort finanspolitiskt stimulanspaket i USA. Fortfarande kvarstår också andra goda krafter såsom globaliseringen, de starka balansräkningarna hos industriländernas hushåll och företag och Emerging Markets-områdets fortsatt snabba expansion. Årets svacka i världsekonomin blir därför ganska mild. Konjunkturen i USA försvagas dock tydligt det första halvåret i år, för att återhämta sig framåt hösten. Kristallkulan uppvisar för närvarande osäkra utsikter. På kort sikt ser börsen ut att förbli ganska trist med ihållande stora kast. Samtidigt fortsätter företagens vinster att stiga, och aktiemarknadsvärderingen är attraktiv. När väl ränte- och budgetstimulanserna börjat bita och kreditproblemen avklingar återtar de positiva börskrafterna kommandot. Lars Gunnar Aspman Nationalekonom SEB

3 Så här fungerar en aktieobligation. Vad är en aktieobligation? En aktieobligation består av en obligation utan ränta där avkastningen är kopplad till en option på vald marknad. Obligationen garanterar kapitalet och ger trygghet, medan optionen ger del av en eventuell kursuppgång på vald marknad, vilket ger en möjlighet till bra avkastning, se bild nedan. Hur beräknas avkastningen? Kursuppgången beräknas som skillnaden mellan startvärdet och slutvärdet. Slutvärdet fastställs som ett genomsnitt under sista året, för att minska effekterna av en eventuell kursnedgång då. Om kurserna på den valda marknaden stiger får du en avkastning som relateras till kursuppgången. Är kurserna däremot oförändrade, eller har sjunkit, får du alltid tillbaka det nominella beloppet ( kronor per post) på återbetalningsdagen. Vad menas med omräkningsfaktor? Omräkningsfaktorn är det tal som visar hur stor del av kursuppgången du får ta del av. Uppgången multipliceras med omräkningsfaktorn. En hög omräkningsfaktor ger dig en större del av marknadens utveckling. Skulle omräkningsfaktorn vara större än 100 procent kan du få en högre avkastning än den underliggande marknadens verkliga utveckling. Omräkningsfaktorerna i denna broschyr är preliminära och de definitiva omräkningsfaktorerna fastställs på betalningsdagen. Därefter är de oförändrade kr Risk/överkurs Option Obligation Möjlig avkastning Återbetalning nominellt belopp Nominellt belopp kr Det som påverkar storleken på omräkningsfaktorn är bland annat ränteläget i Sverige, kursrörligheten (volatiliteten) på berörda marknader och läget på valutamarknaderna. Information om vilken lägsta nivå som kan bli aktuell, hittar du i slutet av broschyren under avsnittet Förbehåll. Överkurs ökad risk men möjlighet till högre avkastning. Aktieobligationer erbjuds ofta till olika teckningskurser, till exempel 100 eller 110 procent av nominellt belopp, det vill säga kronor eller kronor. Ju högre pris du betalar vid köptillfället för en aktieobligation, desto högre blir omräkningsfaktorn och därmed den potentiella framtida avkastningen. Om du väljer en aktieobligation som kostar kronor tar du en risk om kronor. Stiger kurserna kan du dock få en högre avkastning. Om kurserna däremot sjunker eller är oförändrade på återbetalningsdagen får du tillbaka det nominella beloppet. Vilket alternativ du väljer beror på hur riskbenägen du är. Vill du inte riskera något av dina investerade pengar passar en aktieobligation till teckningskurs kronor bäst. Säkra din vinst möjlighet att sälja. Grundtanken med en aktieobligation är att du behåller den till återbetalningsdagen, men du kan sälja under pågående löptid, t ex om aktieobligationen stigit i värde och du vill göra en vinstsäkring. Försäljning sker till dagskurs, vilket innebär att priserna kan ligga både över och under aktieobligationens nominella belopp, beroende bland annat på hur den underliggande marknadens utveckling ser ut vid försäljningstillfället. Aktieobligationen är därför kapitalgaranterad först på återbetalningsdagen. En trygg placering, men viss risk finns. En aktieobligation är en trygg placering eftersom den kombinerar obligationens trygghet med aktiens möjlighet till avkastning. Det finns dock alltid vissa risker förknippade med placeringar i en aktieobligation. En sammanfattning av dessa risker kan du läsa mer om i slutet av broschyren. Betalningsdag Återbetalningsdag

4 Placeringsalternativ i Aktieobligation 803. Asiens nya tigrar 803A Biobränsle 803B Global 803G Kinesiska drakar 803K Sverige 803S Sverige 803T Tips! För dig som vill placera i de nya tigerekonomierna i Sydostasien med Malaysia i spetsen. vill placera i Råvaror, ett bra komplement till aktiemarknaden i ditt sparande. vill investera globalt genom stora bolag på USA, Europa och Asiens börser. vill ta del av potentialen av bl a Kinas fenomenala tillväxt. vill ha en trygg och bred placering i Sveriges mest omsatta bolag. Vill har en trygg bred placering i Sveriges mest omsatta bolag med lite mer risk och möjlighet till högre avkastning. Ränteobligation Sverige Ränta ett tryggt sparande som också är ett bra komplement till aktiemarknaden. Pris per aktieobligation kr kr kr kr kr kr

5 Öppna och läs mer! Köp Aktieobligation 803 senast 28 mars

6 Asiens nya tigrar 803A Index: Avkastningen är knuten till indexet S&P Southeast Asia 40. Det följer bolag från de nya tigerekonomierna i Thailand, Malaysia, Indonesien och Filippinerna. I indexet finns för närvarande 17 malaysiska, 10 thailändska, 7 indonesiska och 4 filippinska bolag. Bolag: De största bolagen som ingår är PTT PCL (Thailand), Telekomunikasi Tbk (Indonesien), IOI Corporation (Malaysia), Phil Long Distance Tel (Filippinerna), PTT Exploration & Prod (Thailand) och Astra International Inc (Indonesien). Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 100 %* Löptid: 3 år, 4 april april Hög tillväxt Bytesbalansöverskott och de offentliga finanserna i bra skick Stabila eller något sjunkande räntor - Svårighetsgrad: Historisk kursutveckling och exempel på återbetalningsbelopp** Asiens nya tigrar MSCI World Index Svagare internationell konjunktur är en riskfaktor Ganska höga värderingar (P/E-tal) jämfört med snittet för Emerging Markets -20% kr kr -12,5% -4,3% Kursutveckling Investerat Återbetalnings- Avkastning Effektiv årlig exkl kurtage belopp avkastning*** 0 % kr kr -12,5 % -4,3 % 20 % kr kr 5,0 % 1,7 % 40 % kr kr 22,5 % 7,0 % 60 % kr kr 40,1 % 11,9 % 80 % kr kr 57,6 % 16,4 % Källa: Reuters Biobränsle 803B Avkastningen är knuten till fyra råvaror; majs, sojabönor, socker och vete. De står för 25 % vardera. Dessa råvaror ingår i framställningen av bland annat biobränsle och därför spås en ökad efterfrågan på dessa. För att få en bra risk och avkastning på sina placeringar är det bra att lägga till andra tillgångsslag än aktier, till exempel råvaror. Råvaror rör sig inte på samma sätt som aktiemarknaden, det vill säga de har en låg samvariation med aktier och även med räntor. Genom att ha exponering mot fyra olika råvaror ger det också en bra riskspridning inom tillgångsslaget råvaror. Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 110 %* Löptid: 3 år, 4 april april Ekonomisk tillväxt leder till högre efterfrågan på råvaror Asien en allt viktigare råvarukonsument Svårt att öka produktionen av råvaror vilket leder till högre priser Stigande efterfrågan på djurfoder leder till högre spannmålspriser - Svagare tillväxt i USA Hård konkurrens gör det svårt för en aktör att få igenom prishöjningar Historisk kursutveckling och exempel på återbetalningsbelopp** Biobränsle MSCI World Index % kr kr -10,9 % -3,8 % 0 % kr kr -10,9 % -3,8 % 20 % kr kr 8,7 % 2,8 % 40 % kr kr 28,3 % 8,7 % 60 % kr kr 48,0 % 13,9 % 80 % kr kr 67,6 % 18,8 % Källa: Reuters Kursutveckling Investerat Återbetalnings- Avkastning Effektiv årlig exkl kurtage belopp avkastning*** *För lägsta möjliga omräkningsfaktor se Förbehåll. **Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. MSCI World Index är ett brett världsindex. ***Effektiv årsavkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.

7 Global 803G Index: Avkastningen är knuten till aktiemarknaderna i USA (40%), Europa (40 %) och Asien (20%). USA representeras av indexet S&P 500, Europa av Dow Jones EuroStoxx 50 och Asien av Dow Jones Asia Select Dividend 30 Index. Bolag: S&P 500 består av 500 bolag där de största är Exxon Mobile, General Electric, Microsoft, AT & T och Procter & Gamble. EuroStoxx 50 består av 50 bolag där de största är Total SA, Nokia, Telefonica, Siemens och E.ON. Asia Select Dividend 30 Index består av 30 bolag där de största är Orient Overseas, KT Corp, Singapore Telecommunications, Singapore Petroleum CO och Maanshan Iron & Steel Co. Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 100 %* Löptid: 4 år, 4 april april Fortsatt stark världskonjunktur Goda vinster i det internationella näringslivet Intressanta börsvärderingar Centralbanker beredda att förhindra kraftig ekonomisk avmattning - Oro för kraftig inbromsning av världskonjunkturen Effekterna av kreditproblemen ej klarlagda Svårighetsgrad: Historisk kursutveckling och exempel på återbetalningsbelopp** Global MSCI World Index % kr kr -6,6 % -1,7 % 0 % kr kr -6,6 % -1,7 % 20 % kr kr 12,0 % 2,9 % 40 % kr kr 30,7 % 6,9 % 60 % kr kr 49,4 % 10,5 % 80 % kr kr 68,1 % 13,8 % Källa: Reuters Kursutveckling Investerat Återbetalnings- Avkastning Effektiv årlig exkl kurtage belopp avkastning*** Kinesiska drakar 803K Index: Avkastningen är knuten till en indexkorg som består av det kinesiska indexet Hang Seng China Enterprises Index (HSCEI) till 50 %, Hongkong-indexet Hang Seng Index (HSI) till 25 % och Taiwan-indexet MSCI Taiwan (TWY) till 25 %. Bolag: HSCEI består av 43 bolag där de största är Petro China, China Life Insurance, China Construction Bank, China Petroleum & Chemical Corp och China Shenhua Energy. HSI består av 43 bolag där de största är China Mobile, HSBC Holdings, China Life Insurance och Petro China Co Ltd. MSCI Taiwan består av 100 bolag där de största är Taiwan Semiconductor, Mediatek Inc, Nan Ya Plastic, Hon Hai Precision Ind och Cathay Financial. Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 100 %* Löptid: 3 år, 4 april april Hög tillväxt Goda ekonomiska fundament Stigande företagsvinster - Kinesiska börsen har stigit kraftigt. Den ekonomiska politiken stramas åt Taiwan, med stor IT-export, drabbas kortsiktigt av den vikande marknaden i USA Värderingarna (P/E-talen) i Hongkong och Kina är högre än Emerging Marketssnittet Historisk kursutveckling och exempel på återbetalningsbelopp** Kinesiska drakar MSCI World Index % kr kr -10,9 % -3,8 % 0 % kr kr -10,9 % -3,8 % 20 % kr kr 7,0 % 2,3 % 40 % kr kr 24,8 % 7,7 % 60 % kr kr 42,6 % 12,6 % 80 % kr kr 60,4 % 17,1 % Källa: Reuters Kursutveckling Investerat Återbetalnings- Avkastning Effektiv årlig exkl kurtage belopp avkastning*** *För lägsta möjliga omräkningsfaktor se Förbehåll. **Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. MSCI World Index är ett brett världsindex. ***Effektiv årsavkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.

8 Sverige 803S Index: Avkastningen är knuten till OMXS30 -index. Det ger en bred exponering mot börsen då det följer de 30 mest omsatta bolagen noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm. Bolag: De största bolagen som för närvarande ingår i indexet är H&M, Nordea, TeliaSonera, Ericsson och Volvo. Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 50 %* Löptid: 3 år, 4 april april Lågt värderade aktier Starka balansräkningar i företagen Låga räntor historiskt sett Goda företagsvinster - Svårighetsgrad: Historisk kursutveckling och exempel på återbetalningsbelopp** OMXS30 MSCI World Index Svenska börsen drabbas mycket 50 i oroliga aktiemarknadstider Svag dollar inverkar negativt på exportbolagens resultat Höga råvarupriser är kännbart för industrin -20% kr kr -2,0% -0,7% 0 % kr kr -2,0 % -0,7 % 20 % kr kr 7,8 % 2,5 % 40 % kr kr 17,6 % 5,6 % 60 % kr kr 27,5 % 8,4 % 80 % kr kr 37,3 % 11,1 % Källa: Reuters Kursutveckling Investerat Återbetalnings- Avkastning Effektiv årlig exkl kurtage belopp avkastning*** Sverige 803T Index: Avkastningen är knuten till OMXS30 -index. Det ger en bred exponering mot börsen då det följer de 30 mest omsatta bolagen noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm. Bolag: De största bolagen som för närvarande ingår i indexet är H&M, Nordea, TeliaSonera, Ericsson och Volvo. Pris: kr per post Omräkningsfaktor: 110 %* Löptid: 3 år, 4 april april Lågt värderade aktier Starka balansräkningar i företagen Låga räntor historiskt sett Goda företagsvinster - Svenska börsen drabbas mycket i oroliga aktiemarknadstider Svag dollar inverkar negativt på exportbolagens resultat Höga råvarupriser är kännbart för industrin Historisk kursutveckling och exempel på återbetalningsbelopp** OMXS30 MSCI World Index Kursutveckling Investerat Återbetalnings- Avkastning Effektiv årlig exkl kurtage belopp avkastning*** -20 % kr kr -10,9 % -3,8 % 0 % kr kr -10,9 % -3,8 % 20 % kr kr 8,7 % 2,8 % 40 % kr kr 28,3 % 8,7 % 60 % kr kr 48,0 % 13,9 % 80 % kr kr 67,6 % 18,8 % Källa: Reuters *För lägsta möjliga omräkningsfaktor se Förbehåll. **Historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling. MSCI World Index är ett brett världsindex. ***Effektiv årsavkastning är avkastningen per år inklusive kurtage.

9 Svensk Ränta: för dig som vill placera i räntor. Vi kan också erbjuda en ränteobligation: Svensk Ränta. Det är en maximalt fyra år lång ränteplacering som kan ge 9 % avkastning per år och som passar dig som tror att skillnaden mellan de långa och de korta räntorna på sikt kommer att återgå till ett historiskt mer normalt läge och därmed en större skillnad än idag. Skillnaden mellan Långräntan och Korträntan är idag liten. Den genomsnittliga skillnaden under de senaste 10 åren har varit 0,97 %, ca 0,50 procentenheter över dagens nivå. Löptiden på obligationen delas in i fyra ränteperioder om vardera ett år. I slutet av varje ränteperiod finns en observationsdag. För att obligationen ska ge avkastning behöver skillnaden vara 0,70 % eller mer på någon av obligationens fyra observationsdagar. Då blir obligationen automatiskt förtidsinlöst, och du får ditt nominella belopp tillbaka samt den upplupna kupongen, 9 % efter första året, 18 % efter andra året osv. Om skillnaden mellan långränta och kortränta är mindre, löper obligationen vidare till nästa räntebetalningsdag. Obligationen kan som mest ge 36-procentig avkastning och återbetalar som lägst nominellt belopp på återbetalningsdagen. Priset är kr per post. Är du intresserad och vill veta mer, ring Kundcenter , kom in på närmaste SEB-kontor eller på Räkneexempel för aktieobligationer Om du till exempel köpt Aktieobligation Sverige för kr (nominellt belopp på kr) där omräkningsfaktorn är 110 % och slutvärdet 40 % högre än startvärdet, beräknar du återbetalningsbeloppet så här (det motsvarar en årlig avkastning på 8,7 % inklusive kurtage). SEK ( x 40 % x 110 %) = SEK Nominellt belopp (nominellt belopp x kursuppgång x omräkningsfaktor) Återbetalningsbelopp

10 Fakta om Aktieobligation 803. Teckningstid 3 mars mars Har du digipass kan du teckna dig via telefon eller depå via Internetkontoret till och med den 30 mars Betalningsdag 4 april Nominellt belopp Nominellt belopp är kronor per post. Pris per post , , eller kronor plus kurtage beroende på vald placeringsinriktning. Kurtage 2 procent av likvidbeloppet per nota. Dock minst 250 kronor för VP-kontokunder och kunder med depå hos annan bank/fondkommissionär. Transaktionsavgift om 10 kronor per nota tillkommer för kunder med VP-konto eller kunder med depå i annan bank. Betalningssätt Kunder med VP-konto: Likvidbeloppet dras från konto i SEB. Kunder med depå: Likvidbeloppet dras från konto i SEB eller annan bank enligt fullmakt. Se anmälningssedeln. Förvaring VP-konto/depå i SEB eller hos annan bank/fondkommissionär (dock ej depå hos Stadshypotek eller Aktiespararnas FK). Startvärde för Biobränsle och Sverige Fastställs som genomsnittet av stäng- ningsvärdet för respektive index eller råvara den 4, 7, 8, 9, 10 och 11 april Startvärde för Asiens nya tigrar, Kinesiska drakar och Global Fastställs som genomsnittet av stängningsvärdet för respektive index den 8, 9, 10, 11, 16 och 17 april Slutvärde för Asiens nya tigrar, Biobränsle, Kinesiska drakar och Sverige Fastställs som genomsnittet av stängningsvärdet för respektive index eller råvara den 17:e varje månad fr o m 17 mars 2010 t o m 17 mars 2011 d v s vid 13 tillfällen. Slutvärde för Global Fastställs som genomsnittet av stängningsvärdet för indexet den 19:e varje månad fr o m 19 mars 2011 t o m 19 mars 2012 d v s vid 13 tillfällen. Valutasäkrad Aktieobligation 803 ger möjlighet att placera på de globala aktiemarknaderna utan att valutakursförändringar påverkar avkastningen direkt eftersom alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. Börsregistrering OMX Nordic Exchange Stockholm AB eller annan börs. Andrahandsmarknad Du kan när som helst sälja aktieobligationen då SEB under normala förhållanden alltid erbjuder en köpkurs. Kursen kan vara högre eller lägre än nominellt belopp beroende på värderingen. Kursen på andrahandsmarknaden bestäms utifrån återstående löptid, underliggande aktiemarknads utveckling och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Kurtage utgår enligt vid var tid gällande prislista. Benämning På avräkningsnotor,internet och brev från SEB och VPC samt på OMX Nordic Exchange Stockholm AB kurslista m m benämns aktieobligationen som SEBO803 följt av någon av bokstäverna A, B, G, K, S eller T beroende på vilken placeringsinriktning som avses. Fullständiga villkor För Aktieobligation 803 gäller villkoren i SEB:s Grundprospekt för MTN-program av den 21 december 2007 tillsammans med Slutliga Villkor, daterade april MTN-programmets Grundprospekt är offentliggjort samt är godkänt av Finansinspektionen. För erhållande av offentliggjort Grundprospekt och Slutliga Villkor hänvisas till SEB, eller eller kontakta Kundcenter på telefon Prospektet hålls även tillgängligt vid Finansinspektionen och OMX Nordic Exchange Stockholm. Prospektet är på svenska och SEB kommer under avtalstiden att kommunicera på svenska och engelska. För villkoren och marknadsföringen gäller svensk lag och eventuell tvist avgörs i första instans av Stockholms tingsrätt. PuL För information enligt personuppgiftslagen (PuL) om Bankens behandling av personuppgifter med mera, se baksidan av anmälningssedeln. Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), SEB org. nr , Stockholm, står under Finansinspektionens tillsyn. SEB har erhållit rating A+ enligt Standard & Poor s, och Aa2 enligt Moody s. Rating kan emellertid vara föremål för ändring så det är vars och ens skyldighet att inhämta information om aktuell rating. SEB:s styrelse har sitt säte i Stockholm. Skatteregler för fysiska personer En aktieobligation är ett aktierelaterat värdepapper, en s k delägarrätt. En aktieobligation, där avkastningen är aktierelaterad och betalas ut på slutdagen, behandlas som en enhet där all värdeförändring beskattas enligt reglerna för kapitalvinster och kapitalförluster. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktieobligationer är fullt avdragsgilla mot kapitalvinster på andra marknadsnoterade aktierelaterade värdepapper samt mot vinster på noterade och onoterade aktier. Mot kapitalvinster på marknadsnoterade aktieobligationer får kapitalförluster på marknadsnoterade och onoterade aktier och andra marknadsnoterade instrument dras av till 100 %. Förluster på onoterade aktier får endast dras av mot kapitalvinster med fem sjättedelar. Uppkommer en nettoförlust, efter kvittning enligt ovan,är den avdragsgill till 70 % mot andra kapitalinkomster, såsom exempelvis ränta och utdelning. Om nettoförlusten avser onoterade aktier är den dock endast avdragsgill till fem sjättedelar av 70 %. Obligationer med råvaror som underliggande tillgång är ett relativt nytt värdepapper i Sverige. Den skattemässiga statusen av sådana obligationer har ännu inte prövats. Enligt SEB:s uppfattning är en råvaruobligation inte att anse som en delägarrätt utan ska beskattas enligt reglerna för fordringsbaserade värdepapper. Vid en sådan

11 bedömning blir skattekonsekvenserna följande. Vid försäljning eller inlösen av obligationen Råvaror beräknas vinst eller förlust enligt reglerna för kapitalvinster. En vinst ska i sin helhet tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital. En eventuell förlust får dras av till 100 % i inkomstslaget kapital. Om du har haft en förlust på andra kapitaltillgångar, får den förlusten dras av till 70 % mot avkastning eller vinst på obligationen Råvaror. Om en sådan förlust avser onoterade aktier är den dock endast avdragsgill till fem sjättedelar av 70 %. Denna information berör endast fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. För andra fysiska och juridiska personer gäller andra regler. Uppgifter om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tiden. Den som är osäker på hur en aktieobligation ska beskattas bör rådgöra med en skatterådgivare. Förbehåll SEB förbehåller sig rätten att ställa in alla eller några placeringsalternativ i Aktieobligation 803 om: Händelse av ekonomisk, finansiell eller politisk art inträffar som enligt SEB:s bedömning kan äventyra en framgångsrik lansering av Aktieobligation 803. Det tecknade beloppet för någon av placeringsalternativen understiger kronor. SEB kan komma att ställa in ett eller flera placeringsalternativ om omräkningsfaktorn för: 803A inte kan fastställas till lägst 85 procent. 803B inte kan fastställas till lägst 90 procent. 803G inte kan fastställas till lägst 85 procent. 803K inte kan fastställas till lägst 85 procent. 803S inte kan fastställas till lägst 40 procent. 803T inte kan fastställas till lägst 90 procent. Placeringar i finansiella instrument är alltid spekulation som ger möjlighet till värdestegringar och vinster, men som samtidigt innebär risk för värdeminskning och förlust. Materialet i denna broschyr är inte avsett som individuellt anpassad rådgivning, utan endast som ett hjälpmedel inför investeringsbeslut. SEB ansvarar inte för det ekonomiska utfallet av placeringar eller andra åtgärder som skett med stöd av innehållet i denna broschyr. SEB ansvarar inte heller för materialets fullständighet. Bedömningar i materialet av framtida utfall har baserats på antaganden. Bedömningarna utgör inte garantier om visst ekonomiskt resultat. Inför ett investeringsbeslut måste du därför förvissa dig om att du är införstådd med det finansiella instrumentets egenskaper och risker. Detta eftersom möjligheterna till vinst och risken för förlust, varierar mellan olika typer av finansiella instrument. Närmare upplysningar finns att läsa i SEB:s informationsblad Information om risker med investeringar i finansiella instrument. Riskhanteringsmarginal För att uppfylla villkoren i denna produkt har banken iklätt sig ett åtagande att hantera sin risk. Denna risk måste hanteras aktivt under obligationernas eller lånets löptid. På grund av detta uppkommer en riskhanteringsmarginal som för banken kan vara såväl positiv som negativ. De exakta kostnaderna för denna riskhantering kan fastställas först i efterhand men historiska värden visar att kostnaderna kan uppgå till 0,3 1,2 procent av emitterad volym per år. Klagomål Vid eventuella klagomål avseende denna produkt, bör kontakt snarast tas med den enhet inom SEB som tillhandahållit produkten. Om klagomålet därefter kvarstår hänvisas till: SEB Kundrelationer Stockholm Telefon Ytterligare information om klagomålshantering finns på SEB:s hemsida, Vill du veta mer? Besök närmaste SEB-kontor, ring eller besök oss på SEB:s aktieobligationer ges för närvarande ut 12 gånger per kalenderår. Isinkoder: SEBO803A SEBO803B SEBO803G SEBO803K SEBO803S SEBO803T Om risk SE SE SE SE SE SE Nedan finner du en översikt av de risker som kan förknippas med Aktieobligaitoner. Du kan hitta mer information i SEB:S svenska MTN- Program som är publicerade på SEB:s hemsida. Kreditrisk: Utgivare (emittent) av aktieobligationen är SEB. Det betyder att du som innehavare av denna aktieobligation har en kreditrisk på SEB. SEB har höga kreditbetyg, A+ enligt Standard & Poor s och Aa2 enligt Moody s. En placering i en aktieobligation omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Likviditetsrisk: SEB köper tillbaka denna aktieobligation till rådande marknadspris. Kapitalgarantin dvs betalning till nominellt belopp gäller endast på återbetalningsdagen, vilket innebär att marknadspriset kan vara lägre än det nominella beloppet vid försäljningen under lånets löptid. Kursrisk: Kursen på andrahandsmarknaden kan vara högre eller lägre än nominellt belopp beroende på värderingen. Kursen bestäms bland annat utifrån återstående löptid, underliggande marknadsutveckling och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden. Valutarisk: Aktieobligationen ger möjlighet att placera på de globala marknaderna utan att valutakursförändringar påverkar avkastningen direkt eftersom alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. Övrig risk: Med en aktieobligation till teckningskurs kronor tar du en risk genom att betala en överkurs på kronor. Om den underliggande marknaden stiger får du däremot en högre avkastning. Om den underliggande marknaden har sjunkit i värde på återbetalningsdagen får du tillbaka det nominella beloppet. Du tar då en risk motsvarande den ränta du hade kunnat få om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande placeringar. Olika aktörers aktieobligationer kopplade till samma marknad är ofta konstruerade på olika sätt och kan därför vara svåra att jämföra. Information om hur denna aktieobligation är konstruerad hittar du här i broschyren. Aktieobligation 803 är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av OMX AB (publ) ( OMX ). OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier avseende de resultat som användning en av OMXS30 index kan ge upphov till, eller avseende värdetav OMXS30 index vid viss tidpunkt.omxs30 index sammanställs och beräknas av en indexberäknare på uppdrag av OMX. OMX respektive indexberäknaren ska i intet fall vara ansvarig för fel i OMXS30 index. OMX respektive indexberäknaren ska ej heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMXS30 index. OMX och OMXS30 är varumärken tillhörande OMX och används enligt licens från OMX.

12 Så här köper du Aktieobligation 803. Fyll i och skicka in din anmälan till oss Har du depå hos oss kan du välja att köpa på Internetkontoret Besök närmaste SEB-kontor Ring Kundcenter Senast den 28 mars behöver vi din anmälan. Välkommen! R5099/F

Vinn i både upp- och nedgång med Indexbevis WinWin. Teckna Indexbevis WinWin före 30 mars.

Vinn i både upp- och nedgång med Indexbevis WinWin. Teckna Indexbevis WinWin före 30 mars. Vinn i både upp- och nedgång med Indexbevis WinWin. Teckna Indexbevis WinWin före 30 mars. Indexbevis WinWin är en placering för dig som vill ta del av utvecklingen på aktiemarknaden och samtidigt få ett

Läs mer

Köp Aktieobligation 810 senast 31 oktober! Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen.

Köp Aktieobligation 810 senast 31 oktober! Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen. Köp Aktieobligation 810 senast 31 oktober! Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga risker och då kan

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt RÅVARUOBLIGATION INFORMATION Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt dra nytta av stigande priser på råvaror. I takt med att världsekonomin återhämtar

Läs mer

Indexbevis Europa Hävstång

Indexbevis Europa Hävstång EJ KAPITALSKYDDAD PLACERING Indexbevis Europa Hävstång KORT OM PLACERINGEN Erhåll 140%* deltagandegrad av uppgången i Underliggande aktieindex. Teckningskurs: 100%. 3 års löptid Ej kapitalskyddad placering

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

Kupongobligation 10 bolag

Kupongobligation 10 bolag KUPONGOBLIGATION INFORMATION Kupongobligation 10 bolag Trygghet Kupongobligation 10 bolag Trygghet tio svenska bolag med goda framtidsutsikter. Kupongobligation 10 bolag Trygghet fokuserar på tio svenska

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Sydostasien Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Med ett valutacertifikat JPYNOK Short får du möjlighet att dra nytta av en eventuell försvagning av den japanska yenen (JPY) mot den norska kronan

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Kapitalskydd. Aktieobligation Sverige. Trygghet och Tillväxt. Valutaobligation Kina. Trygghet och Tillväxt

Kapitalskydd. Aktieobligation Sverige. Trygghet och Tillväxt. Valutaobligation Kina. Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Valutaobligation Kina Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad placering? Med en kapitalskyddad placering menas en placering

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den senaste turbulensen på världens finansmarknader har återigen drivit ner räntorna, framförallt

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 642 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Mycket bra riskspridning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering En helhetslösning Fem års löptid Du får den korg som

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar kapitalskydd Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Asien Trygghet och Tillväxt Aktieobligation BRIC Trygghet och Tillväxt Valutaobligation Emerging Markets kupong Trygghet och

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 709 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB

nov Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB 14 nov certifikat Autocall kina 1 Möjlighet till 25 procent årlig Kupong. Placeringen är ej kapitalskyddad. Volymbegränsat erbjudande. ACKIN3LSHB Löptid Placerat belopp per certifikat 15 år 10 000 kr Indikativ

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1138 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Råvarucertifikat RAVAROR S

Råvarucertifikat RAVAROR S Råvarucertifikat RAVAROR S Råvaror bör vara en del i varje framgångsrikt, långsiktigt sparande. Vi har utvecklat en sparprodukt för att göra det enkelt att skapa en bred exponering mot råvarumarknaden,

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009

www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR HM H Avseende: Hennes & Mauritz B Med emissionsdag: 17 april 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram.

Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1033 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Marknadswarrant Elkraft

Marknadswarrant Elkraft www.handelsbanken.se/warranter Marknadswarrant Elkraft Avkastningen är kopplad till elprisets utveckling Du kan tjäna mycket pengar, samtidigt som risken är hög Löptiden är två år Mycket talar för ett

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS005 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( Banken eller SEB ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni

Läs mer

SEB Private Equity Certifikat

SEB Private Equity Certifikat SEB Private Equity Certifikat Private Equity innebär investeringar i onoterade bolag eller bolag som köps ut från börsen. Tack vare långsiktig god avkastning har det blivit ett naturligt inslag i många

Läs mer

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06

Emission 8-2015 Sista teckningsdag 2015-11-06 Emission 8-215 Sista teckningsdag 215-11-6 Produkt Marknadssyn Aktieobligation Europeiska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad Start Aktieobligation Svenska Bolag Balanserad

Läs mer

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2

Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Certifikat Nordiska Banker Autocall 2 Avseende: DnB NOR, Nordea, SEB och Swedbank Med emissionsdag: 22 december 2010 Slutliga Villkor - Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbankens certifikat november/december 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 5 dec 1 Varsågod, så här ser de ut Vi har tagit fram tre certifikat som alla kan

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Sydeuropa Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Singapore/Taiwan Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Europa Trygghet

Läs mer

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker

För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Handelsbankens Aktieindexobligation För dig som vill tjäna pengar utan att ta några onödiga risker 1 Som du säkert vet har det varit oroligt på aktiemarknaden den senaste

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1238 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1151 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Certifikat BEAR OMX X3 H

Certifikat BEAR OMX X3 H www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat BEAR OMX X3 H Avseende: OMXS30 Med emissionsdag: 30 september 2009 Slutliga Villkor Certifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 223

FöreningsSparbankens lån 223 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 223 Blue Marlin OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Blue Marlin OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad

Läs mer

okt s i s ta t e c k n i n g s d a g

okt s i s ta t e c k n i n g s d a g sverige 12 tillväxt s i s ta t e c k n 10 okt i n g s d a g aktieindexobligation Den svenska aktiemarknaden har präglats av osäkerhet den senaste tiden. Samtidigt har många aktievärderingar blivit tämligen

Läs mer

Lån 845. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6.

Lån 845. Sid. n Slutliga Villkor, generell information 2 4. n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6. Lån 845 Sid n Slutliga Villkor, generell information 2 4 n Kompletterande lånevillkor Aktieindexobligation Asien 5 6 n Webbadresser 7 Slutliga Villkor avseende Lån 845 Lån 845 emitteras under Svenska Handelsbanken

Läs mer

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery )

Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) www.handelsbanken.se/certifikat Certifikat ( Svenska Bolag Autocall Recovery ) Avseende: Skandinaviska Enskilda Banken AB, SSAB Svenskt Stål AB, Telefonaktiebolaget LM Ericson Med likviddag: 7 september

Läs mer

Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur

Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Kinesisk infrastruktur En placering i 15 kinesiska aktier inom infrastruktursektorn Kinas ekonomi växer med mer än 10 procent per år och har ett stort behov

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 225

FöreningsSparbankens lån 225 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 225 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad Banken,

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 204

FöreningsSparbankens lån 204 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 204 Ikaros OMX TM Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken och FSR Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan

Läs mer

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen.

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Del 13 Andrahandsmarknaden

Del 13 Andrahandsmarknaden Del 13 Andrahandsmarknaden Strukturakademin Strukturakademin Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Produktens värde på slutdagen 2. Produktens värde under löptiden 3. Köp- och säljspread 4. Obligationspriset

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 297

FöreningsSparbankens lån 297 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 297 Giant Blue Marlin OMX index Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Giant Blue Marlin OMX index Inledning FöreningsSparbanken AB

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 213

FöreningsSparbankens lån 213 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 213 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken och

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 270

FöreningsSparbankens lån 270 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 270 Giant Ikaros OMX TM Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Giant Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 215

FöreningsSparbankens lån 215 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 215 Blue Marlin OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537 Slutliga Villkor Lån 537 Swedbank ABs SPAX Lån 537 Stege - Återbetalningsdag 2010-12-15 Serie A (SWEOST12) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Kronförstärkning

Läs mer

DnB NOR Råvaror 2009/2014. Kapitalskyddad investering. Teckningsperiod: 24 augusti 25 september 2009 Löptid: 2 oktober 2009 2 oktober 2014

DnB NOR Råvaror 2009/2014. Kapitalskyddad investering. Teckningsperiod: 24 augusti 25 september 2009 Löptid: 2 oktober 2009 2 oktober 2014 Kapitalskyddad investering DnB NOR Råvaror 2009/2014 Teckningsperiod: 24 augusti 25 september 2009 Löptid: 2 oktober 2009 2 oktober 2014 Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och emitterad av DnB

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs Lån 352

FöreningsSparbanken ABs Lån 352 EMISSIONSBILAGA Lån 352 FöreningsSparbanken ABs Lån 352 Aktieindexobligation Fästningen Serie A - Trygg (sidan 3) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 103 procent. Återbetalningsdag 2008-12-10

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 263

FöreningsSparbankens lån 263 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 263 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad Banken,

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1103. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1103. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1103 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Hedgefondobligation. Fokusering på stabil avkastning Bra riskspridning Kapitalskyddad placering Tillgång till unik fond av hedgefonder

Hedgefondobligation. Fokusering på stabil avkastning Bra riskspridning Kapitalskyddad placering Tillgång till unik fond av hedgefonder Hedgefondobligation 831 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Fokusering på stabil avkastning Bra riskspridning Kapitalskyddad placering Tillgång till unik fond av hedgefonder Hedgefondobligation

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1053. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1053. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1053 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1015. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1015. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1015 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar

Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar www.handelsbanken.se/certifikat Kreditcertifik at scania & upm och KreditcertiFIK at scania & Volvo Få bättre avkastning på dina ränteplaceringar Sista dag för köp är den 5 april 2009 Marknadsläget just

Läs mer

TOM Certifikat TOM OMX X1 OC

TOM Certifikat TOM OMX X1 OC TOM Certifikat TOM OMX X1 OC Turn Of the Month Certifikat Vad står TOM för? TOM står för turn-of-the-month. TOM Certifikat följer en mycket enkel investeringsstrategi. Investering sker endast under månadsskiften,

Läs mer

Slutliga Villkor: 2009-06-05. Swedbank ABs. Aktiebevis MAX Slutlikviddag 2009-08-19

Slutliga Villkor: 2009-06-05. Swedbank ABs. Aktiebevis MAX Slutlikviddag 2009-08-19 Slutliga Villkor: 2009-06-05 Swedbank ABs Aktiebevis MAX Slutlikviddag 2009-08-19 Slutliga Villkor Bevis Aktiebevis MAX Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs (publ) program för bevis Definitioner

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1055. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1055. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1055 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1054. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1054. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1054 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Autocall Sveri e Exponerin mot den svenska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november 2011. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e Exponerin mot den svenska aktiemarknaden. Tecknas till och med den 11 november 2011. Ej Kapitalskyddad Emittent: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB. Distributör: Skandiabanken AB (publ). Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige ger exponering mot ett brett svenskt aktieindex och kan ge avkastning vid

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus

DnB NOR Återhämtning / DnB NOR Återhämtning Plus Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter Plus Teckningsperiod: 22 september 24 oktober 2008 Löptid: 7 november 2008 7 november 2011 Produkten är strukturerad av DnB NOR Markets och emitterad

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX Scorecard SEB:s valutacertifikat FX Scorecard ger en unik möjlighet att placera i tillgångsslaget valuta. Certifikaten finns med olika risknivå för att passa

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

Kreditindexbevis High Yield

Kreditindexbevis High Yield EJ KAPITALSKYDDAD PLACERING INFORMATI ON Kreditindexbevis High Yield KORT OM PLACERINGEN Kreditindexbevis med ca 5 års löptid som indikativt förfaller till kurs 135%* på återbetalningsdagen, givet att

Läs mer

Del 17 Optionens lösenpris

Del 17 Optionens lösenpris Del 17 Optionens lösenpris Innehåll Optioner... 3 Optionens lösenkurs... 3 At the money... 3 In the money... 3 Out of the money... 4 Priset... 4 Kapitalskyddet... 5 Sammanfattning... 6 Strukturerade placeringar

Läs mer

Alltid med kapitalskydd 967

Alltid med kapitalskydd 967 Alltid med kapitalskydd 967 - Portföljobligation och Aktieindexobligation Sverige Sista dag för köp 29 juni 2014 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Portföljobligation Hela världen i en kapitalskyddad placering Portföljobligation

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus. Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter

DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus. Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter Kapitalskyddad investering med avkastningsmöjligheter DnB NOR Energi / DnB NOR Energi Plus Teckningsperiod: 22 september 24 oktober 2008 Löptid: 7 november 2008 7 november 2011 Produkten är strukturerad

Läs mer

Swedbank ABs. AIO Lån 484. Slutliga Villkor Lån 484

Swedbank ABs. AIO Lån 484. Slutliga Villkor Lån 484 Slutliga Villkor Lån 484 Swedbank ABs AIO Lån 484 Sverige - Återbetalningsdag 2010-11-10 Serie A (SWEONOV1 - SPAX (sidan 3 Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Serie B (SWEONOV2

Läs mer