Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren."

Transkript

1 ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

2 Fyra intressanta inriktningar: Alternativ energi, Nordiska råvarubolag, Strategi Millennium och Strategi Räntor. En kapitalskyddad placering ger dig möjlighet till bra avkastning i kombination med obligationens trygghet. Du kan ta del av eventuella uppgångar på marknaden samtidigt som du har ett skydd mot nedgångar. En kapitalskyddad placering kräver nästan ingen bevakning och du kan sälja den under löptiden till aktuell dagskurs. Placeringar i finansiella instrument är dock alltid förenade med vissa risker. Läs mer om dem i slutet av broschyren. Hur fungerar en kapitalskyddad placering? Med en kapitalskyddad placering menas en placering där minst det nominella beloppet återbetalas av SEB på återbetalningsdagen. Om den underliggande marknaden som obligationen är kopplad till stiger under löptiden fram till återbetalningsdagen kan den ge en tilläggsersättning. Uppgången beräknas som skillnaden mellan startvärdet och slutvärdet. Slutvärdet fastställs oftast som ett genomsnitt under sista året, för att minska effekterna av en eventuell nedgång då. Om kurserna på den valda marknaden stiger får du en avkastning som relateras till uppgången. Är kurserna däremot oförändrade, eller har sjunkit, återbetalas det nominella beloppet ( kronor per post) på återbetalningsdagen, men du blir utan avkastning. Köp senast 29 maj! Vad menas med omräkningsfaktor? Omräkningsfaktorn är det tal som visar hur stor del av marknadens uppgång du får ta del av (hävstångseffekt). Uppgången multipliceras med omräkningsfaktorn. Skulle omräkningsfaktorn vara högre än 100 procent kan du få en högre avkastning än den underliggande marknadens verkliga uppgång. Omräkningsfaktorerna i denna broschyr är preliminära. Definitiva omräkningsfaktorer fastställs på betalningsdagen. Därefter är de oförändrade. Det som påverkar omräkningsfaktorn är bland annat räntenivån i Sverige, kursrörligheten (volatiliteten) på valda marknader och läget på valutamarknaderna. Information om vilken lägsta nivå som kan bli aktuell hittar du i slutet av broschyren under avsnittet Förbehåll. De definitiva omräkningsfaktorerna meddelas dels under Slutliga Villkor på kapitalskydd, dels i ett brev som informerar om köpet kr Option Option Obligation Möjlig avkastning Återbetalning nominellt belopp Nominellt belopp kr Överkurs ökad risk, men möjlighet till högre avkastning. Vissa placeringar erbjuds till olika priser, till exempel kronor eller kronor. Ju högre pris du betalar vid köptillfället för en kapitalskyddad placering, desto högre blir omräkningsfaktorn och därmed den möjliga framtida avkastningen. Väljer du en kapitalskyddad placering för kronor tar du en ökad risk på 1000 kronor. Om marknaden går upp kan du dock få en högre avkastning. Om marknaderna däremot sjunker eller är oförändrade på återbetalningsdagen får du tillbaka det nominella beloppet ( kronor). Betalningsdag Återbetalningsdag Fördelarna med en kapitalskyddad placering Obligationen som köps till underkurs växer till nominellt belopp på återbetalningsdagen. Mellanskillnaden placeras mot den underliggande marknaden som obligationen är kopplad till. Stiger marknaden under löptiden fram till återbetalning ger den en möjlig avkastning. Säkra din vinst möjlighet att sälja i förtid. Grundtanken med en kapitalskyddad placering är att du behåller den till återbetalningsdagen, eftersom det är då du får minst det nominella beloppet tillbaka. Du har ändå möjlighet att sälja under pågående löptid, till exempel om placeringen har stigit i värde och du

3 vill göra en vinstsäkring. Försäljning sker till dagskurs, vilket innebär att priserna kan ligga både över och under placeringens nominella belopp, bland annat beroende på hur den underliggande marknaden har utvecklats fram till försäljningstillfället. En trygg placering, men viss risk finns. En kapitalskyddad placering är trygg, eftersom den kombinerar den underliggande marknadens möjlighet till avkastning med obligationens trygghet. Det finns dock alltid vissa risker förknippade med en kapitalskyddad placering. Exempelvis förutsätter återbetalningen att SEB kan fullgöra sina åtaganden på återbetalningsdagen. En sammanfattning av dessa risker hittar du i slutet av broschyren. Se närmare under Fakta om kapitalskyddade placeringar maj 2009, Om risk. Regler om beskattning. Uppgifter om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skatteregler kan dock ändras över tiden. Den som är osäker på hur en kapitalskyddad placering ska beskattas bör rådgöra med en skatterådgivare. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. Se närmare under Fakta om kapitalskyddade placeringar maj 2009, Skatteregler för fysiska personer och Kapitalförsäkring. Vändpunkten närmar sig. Efter en svag inledning på året steg världsbörserna rejält under mars. Pådrivande faktorer var nya krafttag mot finanskris och lågkonjunktur i form av bankstöd, räntesänkningar och stimulanspaket. Kulmen inföll i början av april då världens ledare i G20-gruppen presenterade massiva stimulansåtgärder och en global enighet i bekämpandet av lågkonjunkturen något som kan visa sig vara mycket viktigt psykologiskt. Fortfarande återstår både sorger och bedrövelser innan vi helt kan lägga ord som kris och krasch bakom oss, men vändpunkten närmar sig. Inom den finansiella sektorn bedömer vi att vi har lagt det värsta bakom oss. De kraftfulla stödåtgärder som har satts in ser ut att ha stillat blodflödet; tillståndet har gått från kritiskt till stabilt för att tala läkarspråk. Patienten befinner sig dessvärre fortfarande på intensivvårdsavdelningen och tillfrisknandet lär ta tid. För ekonomin i stort är läget fortfarande bekymmersamt. Vi ser förvisso tecken på att fallet i tillväxten avtar, men världsekonomin är fortsatt pressad. De massiva stimulanspaketen kommer att bidra till att tillväxten repar sig, om än i maklig takt. I bästa fall kravlar den sig över nollstrecket i USA i höst, följt av en återhämtning i Europa i början av nästa år. För en stabilare tillvaro krävs att den underliggande efterfrågan i form av hushållens konsumtion och företagens investeringar, kommer i gång. När detta sker återstår att se. Vårt huvudscenario är ändå att vi bör ha det värsta bakom oss även ur ett tillväxtperspektiv. De närmaste kvartalen lär inte direkt bli någon klang och jubelföreställning på finansmarknaderna. Det vanliga mönstret är trots allt att börserna vänder upp innan ekonomin gör det. Placerarna köper ju aktier baserat på förväntningar om att vinsterna ska bli bättre framöver snarare än hur de ser ut i dagsläget. För en mer varaktig börsuppgång krävs sannolikt en tydligare bild av botten på innevarande lågkonjunktur. Risken är att det blir sämre innan det blir bättre. På lite sikt ser bilden ljusare ut. Med andra ord: ett marknadsläge där kapitalskyddade placeringar generellt framstår som ett klokt val. Johan Hagbarth Placeringsstrateg

4 Alternativ energi, Nordiska råvarubolag, Strategi Millennium och Räntor. Köp senast 29 maj!

5 Fördelarna med en kapitalskyddad placering Möjlighet och trygghet i samma placering du får tillbaka nominellt belopp på förfallodagen. Du kan ta del av eventuella uppgångar samtidigt som du har skydd mot nedgångar. Du kan välja att köpa till överkurs med chans till högre avkastning. Du får en bekväm placering som nästan inte kräver någon bevakning. Du kan sälja i förtid till dagsaktuell kurs. Placeringsalternativ maj: Aktieobligation Beskrivning Pris per post Nordiska råvarubolag 905X Placerar i bolag som förädlar råvaror kr Nordiska råvarubolag 905Y Placerar i bolag som förädlar råvaror kr Loremas domeras Alternativ energi 905E Följer bolag som utvecklar alternativ energi kr Obligation Strategi Beskrivning Pris per post Strategi Millennium 905M Strategi Millennium 905N Strategi Räntor 905R Strategi Räntor 905S Marknadsoberoende placering i aktier, råvaror, valutor, fastigheter och räntor. Samma marknadsoberoende placering som 905M, men med högre risk och bättre avkastningsmöjligheter. Marknadsoberoende placering i räntor med målsättning att generera absolut avkastning oavsett om räntemarknaden går upp eller ned. Samma marknadsoberoende placering som i 905R, men med högre risk och bättre avkastningsmöjligheter kr kr kr kr Snabbguide till rätt inriktning De här symbolerna ger vägledning om vilken typ av kapitalskyddad placering den aktuella intriktningen har. Kopplade till en eller flera aktiemarknader. Kan ge en bra avkastning om marknaden går upp. Passar när du har en positiv marknadstro. Kan jämföras med räntebärande placeringar t ex bankkonto men med större möjlighet. Passar när du har en försiktig placeringsfilosofi. Kan ge bra avkastning oberoende av om den underliggande marknaden utvecklas positivt eller negativt. Passar när du har en neutral marknadstro.

6 Nordiska råvarubolag 905X/905Y Med alternativet Nordiska råvarubolag får du en intressant exponering mot tio bolag från Finland, Norge och Sverige. Bolagen som förädlar råvaror inom energi, metall, gruvdrift, olja, pappersmassa och papper, bör kunna dra nytta av dagens låga råvarupriser. I korgen är varje bolags värdeökning maximerad till 60 %, vilket betyder att uppgång över 60 % inte tillgodoräknas placeringen. Vi bedömer att företagen i Nordiska råvarubolag har en attraktiv potential framöver. Internationella stimulanspaket, ökad efterfrågan på vissa råvaror i kombination med en förbättrad konjunktur, är exempel på faktorer som kan påverka. Norsk Hydro, Outokumpu, SSAB och StatoilHydro är några av bolagen som ingår i korgen. Pris 905X: kr per post Pris 905Y: kr per post Omräkningsfaktor 905X: 55 %* Omräkningsfaktor 905Y: 135 %* Löptid: 3 år 8 juni juni 2012 Fördelar och nackdelar för detta alternativ: + Många råvarupriser har fallit tillbaka under de senaste månaderna När konjunkturen vänder upp brukar råvaror stiga i pris Råvaruaktier börjar ofta stiga innan ekonomin vänder - Utdragen lågkonjunktur kan innebära nya prisfall Råvaruaktier upplevs som riskfyllda, placerarna är försiktiga Du tar en ökad risk om 1000 kr Uppgång över 60 % tillgodoräknas ej Läs gärna mer i Fakta om kapitalskyddade placeringar i slutet av broschyren: För övriga risker, läs rubriken Om risk. * För lägsta möjliga omräkningsfaktor, läs rubriken Förbehåll. Historisk kursutveckling Nordiska råvarubolag MSCI World Index Källa: Reuters Historisk simulerad kursutveckling och historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling, men det kan göra det enklare för dig att bedöma risken och avkastningspotentialen. Grafen visar utvecklingen sedan 1999 för sex av bolagen. Sedan adderas de övriga bolagen till beroende på när de börsnoterats. MSCI World Index är ett brett världsindex. Exempel på återbetalningsbelopp 905X Exempel på återbetalningsbelopp 905Y Indexu t veckl i ng** Investerat exkl kurtage Avkastning inkl kurtage ** Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1). Effektiv årlig avkast ning*** -20% kr kr -2,0% -0,6% 0% kr kr -2,0% -0,6% 20% kr kr 8,8% 2,8% 40% kr kr 19,6% 6,1% 60% kr kr 30,4% 9,1% 80% kr kr 30,4% 9,1% *** Effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage. Indexu t veckl i ng** Investerat exkl kurtage Avkastning inkl kurtage ** Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1). Effektiv årlig avkast ning*** -20% kr kr -10,9% -3,7% 0% kr kr -10,9% -3,7% 20% kr kr 13,2% 4,2% 40% kr kr 37,3% 11,0% 60% kr kr 61,3% 17,0% 80% kr kr 61,3% 17,0% *** Effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage. Bolag Land Råvara Bolagsfakta Renewable Energy Corp Norge Energi En av världens största solcellstillverkare. Norsk Hydro Norge Metall och gruvdrift Världens femte största aluminiumproducent med EU-området som viktigaste marknad. Outokumpu Finland Metall och gruvdrift En av världens största tillverkare av rostfritt stål. Rautaruukki Finland Metall och gruvdrift Producerar metallbaserade komponenter och lösningar för industriföretag. SSAB Sverige Metall och gruvdrift Världsledande på höghållsfasta stål. Neste Oil Finland Olja Det ledande oljeraffineringsbolaget i norra Europa. StatoilHydro Norge Olja Internationellt energibolag baserat i Norge. SCA Sverige Pappersmassa och papper Internationell producent av hygienprodukter, förpackningar och tryckpapper. Stora Enso Finland Pappersmassa och papper Integrerad skogsindustrikoncern. Världens största producent av specialpapper. Seadrill Norge Oljeutvinning Äger och driver offshore- och landbaserade borrningar samt fartyg som används till borrning, produktion och transport av råolja.

7 Alternativ energi 905E Avkastningen är knuten till indexet BNP Paribas Global Renewable Energy Excess Return Index som består av ca 5 50 bolag. Bolagen kommer från 11 länder med en övervikt på amerikanska och tyska bolag. Bolagen i indexet är verksamma inom vind, sol, biobränsle, vatten och andra förnyelsebara energiformer samt t ex omvandling, lagring och effektivitetshantering av energi. Exempel på Bolag: Renewable Energy Corp AS, Q-cells AG, Vestas Wind Systems AS, Suzlon Energy Limited, Gamesa Corp Tecnologica SA och First Solar Inc. Indexet har s k riskkontroll vilket innebär att om det blir stora rörelser i marknaden tar indexet hänsyn till detta genom att minska exponeringen mot de ingående bolagen. Pris 905E: kr per post Omräkningsfaktor 905E: 100 %* Löptid: 3 år 8 juni juni 2012 Historisk kursutveckling Alternativ energi MSCI World Index Indexets startdag mars 2008 Fördelar och nackdelar för detta alternativ: + Den globala energikonsumtionen väntas öka med 50 % de kommande 25 åren Både konsumenter och politiker är beredda att betala mer för förnyelsebar energi Den starka tillväxten för både företagen och deras aktiekurser bedöms fortsätta - Sektorns beroende av politiska beslut Du tar en ökad risk om 1000 kr Läs gärna mer i Fakta om kapitalskyddade placeringar i slutet av broschyren: För övriga risker, läs rubriken Om risk. * För lägsta möjliga omräkningsfaktor, läs rubriken Förbehåll Källa: Reuters Historisk simulerad kursutveckling och historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling, men det kan göra det enklare för dig att bedöma risken och avkastningspotentialen. Utvecklingen för Alternativ energi är simulerad från 2005 fram till indexets startdag den 10 mars MSCI World Index är ett brett världsindex. Exempel på återbetalningsbelopp 905E Riskkontroll Indexu t veckl i ng** Investerat exkl kurtage Avkastning inkl kurtage ** Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1). Effektiv årlig avkast ning*** -20% kr kr -10,9% -3,7% 0% kr kr -10,9% -3,7% 20% kr kr 7,0% 2,2% 40% kr kr 24,8% 7,6% 60% kr kr 42,6% 12,4% 80% kr kr 60,4% 16,8% *** Effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage. Riskkontroll innebär en automatisk justering av indexets exponering mot de aktier som ingår. När kursrörligheten (volatiliteten) är hög minskar exponeringen och när kursrörligheten är låg ökar exponeringen. Denna funktion kan vara bra då kursrörligheten normalt ökar i en nedåtgående börs och då kan det vara en fördel att minska exponeringen mot börsen. När sedan börsen stiger brukar kursrörligheten sjunka och då kan det vara en fördel att exponeringen ökar. Den verkliga kursrörligheten (volatiliteten) ställs i relation till målvolatilitet. Om till exempel målvolatiliteten är 15 % och den verkliga volatiliteten är 20 %, så blir exponeringen 75 % (15 %/20%). Räkneexempel: Om du till exempel köpt Alternativ energi för kronor, där omräkningsfaktorn är 100 % och slutvärdet 40 % högre än startvärdet, beräknar du återbetalnings beloppet så här: SEK ( x 40 % x 100 %) = SEK Nominellt belopp + (nominellt belopp x uppgång x omräkningsfaktor) et motsvarar en årlig avkastning på 7,6 % inklusive kurtage.

8 Strategi Millennium 905M/905N Avkastningen för detta alternativ är knuten till BNP Paribas Millenium 10 Europe Series 3 Excess Return Index, vilket har som mål att generera absolut avkastning oavsett marknadens utveckling. Strategin går ut på att ständigt hitta bästa möjliga allokering med hänsyn till den historiska utvecklingen och volatiliteten (kursrörligheten) för varje tillgångsslag, d v s aktier, råvaror, fastigheter, valutor och räntor. Pris 905M: kr per post Pris 905N: kr per post Omräkningsfaktor 905M: 80%* Omräkningsfaktor 905N: 150 %* Löptid: 4 år 8 juni juni 2013 Fördelar och nackdelar för detta alternativ: + Möjlighet till god avkastning oavsett marknadsutveckling Låg samvariation med andra placeringar ger bättre balans i portföljen Kontrollerat risktagande talar för begränsad risk genom exponering mot flera tillgångsslag - Avkastningen är beroende av att strategin fungerar Du tar en ökad risk om 1000 kr i alternativ 905N Läs gärna mer i Fakta om kapitalskyddade placeringar i slutet av broschyren: För övriga risker, läs rubriken Om risk. * För lägsta möjliga omräkningsfaktor, läs rubriken Förbehåll. Historisk kursutveckling Strategi Millennium MSCI World Index Indexets startdag mars Källa: Reuters Historisk simulerad kursutveckling och historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling, men det kan göra det enklare för dig att bedöma risken och avkastningspotentialen. Utvecklingen för Strategi Millennium är simulerad från 1999 fram till indexets startdag den 5 mars MSCI World Index är ett brett världsindex. Exempel på återbetalningsbelopp 905M Exempel på återbetalningsbelopp 905N Indexu t veckl i ng** Investerat exkl kurtage Avkastning inkl kurtage ** Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1). Effektiv årlig avkast ning*** -20% kr kr -2,0% -0,5% 0% kr kr -2,0% -0,5% 20% kr kr 13,7% 3,2% 40% kr kr 29,4% 6,6% 60% kr kr 45,1% 9,7% 80% kr kr 60,8% 12,5% *** Effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage. Indexu t veckl i ng** Investerat exkl kurtage Avkastning inkl kurtage ** Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1). Effektiv årlig avkast ning*** -20% kr kr -10,9% -2,8% 0% kr kr -10,9% -2,8% 20% kr kr 15,9% 3,7% 40% kr kr 42,6% 9,2% 60% kr kr 69,3% 13,9% 80% kr kr 96,1% 18,2% *** Effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage. Strategi Millennium i korthet. Indexet bakom Strategi Millennium, BNP Paribas Millenium 10 Europe Series 3 Excess Return Index, använder uppåtgående och nedåtgående trender som signaler för att avgöra vilka tillgångsslag det ska investera i. Indexet kan antingen ha en positiv eller en negativ exponering mot respektive tillgångsslag, beroende på om de har en uppåtgående eller nedåtgående trend. Europeiska fastigheter och europeiska obligationer kan endast ha en positiv exponering. För varje tillgångsslag beräknas varje månad senaste årets avkastning, volatilitet (kursrörlighet) och korrelation för att sedan avgöra optimal exponering mot respektive tillgångsslag. Exponeringen optimeras för att uppnå högsta möjliga avkastning, med en total volatilitet som ska vara under 10 %. Exponeringen i respektive tillgångsslag är begränsad för att förhindra alltför stor koncentration i ett enskilt tillgångsslag. Tillgångsslag Index Europeiska aktier Eurostoxx 50 Amerikanska aktier S & P 500 Japanska aktier Topix Kinesiska aktier HSCEI Råvaror DJAIG Europeiska fastigheter EPRA Euro Zone Valutor US Dollar Euro Europeiska obligationer IBOXX Sovereigns

9 Strategi Räntor 905R/905S Avkastningen för detta alternativ är knuten till Credit Suisse & Fortinbras räntestrategi TFMI (Three Factor Model Index), vilket har som mål att generera absolut avkastning oavsett räntemarknadens utveckling. Strategin utnyttjar räntemarknadens särdrag för att skapa avkastning, se mer nedan. Pris 905R: kr per post Pris 905S: kr per post Omräkningsfaktor 905R: 175 %* Omräkningsfaktor 905S: 270 %* Löptid: 5 år 8 Juni juni 2014 Historisk kursutveckling Strategi Räntor MSCI World Index Indexets startdag juni 2008 Fördelar och nackdelar för detta alternativ: + Högre avkastning än traditionellt obligationssparande Kan ge positiv avkastning oavsett riktningen på räntemarknaden - Avkastningen är beroende av att strategin fungerar Du tar en ökad risk om 1000 kronor i alternativ 905S Läs gärna mer i Fakta om kapitalskyddade placeringar i slutet av broschyren: För övriga risker, läs rubriken Om risk. * För lägsta möjliga omräkningsfaktor, läs rubriken Förbehåll Källa: Reuters Historisk simulerad kursutveckling och historisk kursutveckling är ingen garanti för framtida utveckling, men det kan göra det enklare för dig att bedöma risken och avkastningspotentialen. Utvecklingen för Strategi Räntor är simulerad från 1999 fram till indexets startdag den 30 juni MSCI World Index är ett brett världsindex. Exempel på återbetalningsbelopp 905R Exempel på återbetalningsbelopp 905S Indexu t veckl i ng** Investerat exkl kurtage Avkastning inkl kurtage ** Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1). Effektiv årlig avkast ning*** -20% kr kr -2,0% -0,4% 0% kr kr -2,0% -0,4% 20% kr kr 32,4% 5,7% 40% kr kr 66,7% 10,7% 60% kr kr 101,0% 14,9% 80% kr kr 135,3% 18,5% *** Effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage. Indexu t veckl i ng** Investerat exkl kurtage Avkastning inkl kurtage ** Indexutveckling beräknas som (slutvärde/startvärde -1). Effektiv årlig avkast ning*** -20% kr kr -10,9% -2,3% 0% kr kr -10,9% -2,3% 20% kr kr 37,3% 6,5% 40% kr kr 85,4% 13,0% 60% kr kr 133,5% 18,4% 80% kr kr 181,6% 22,8% *** Effektiv årlig avkastning är avkastningen per år inklusive kurtage. Strategi Räntor i korthet Credit Suisse & Fortinbras räntestrategi TFMI (Three Factor Model Index) utnyttjar räntemarknadens trendande egenskaper och förändringar mellan korta och långa räntor för att skapa avkastning. Då strategin tillåter både korta och långa positioner i räntemarknaden skapas förutsättningar för bra avkastning även i en miljö med stigande räntor, något som traditionell ränteförvaltning ofta har svårt att åstadkomma. Avkastningen i strategin skapas genom köpta och sålda positioner i räntemarknaderna i USA, Euroland, Storbritannien och Schweiz. Strategin fångar även upp att korta och långa räntor rör sig i olika riktningar. Vad betyder begreppen? Trendande egenskaper. Om räntan definieras som trendande tenderar den att fortsätta i samma riktning som tidigare. När den är icke trendande tenderar den att återvända mot ett medelvärde. Om räntan är trendande köper man när räntan går upp, eftersom räntan förväntas fortsätta stiga. Om räntan sjunker säljer man, eftersom räntan förväntas fortsätta sjunka.

10 Fakta om kapitalskyddade placeringar maj Teckningstid 4 maj maj Betalningsdag 8 juni Löptid Alternativ energi och Nordiska råvarubolag 8 juni juni Strategi Millennium 8 juni juni Strategi Räntor 8 juni juni Nominellt belopp kronor. Startvärde Nordiska Råvarubolag Fastställs 3 och 4 juni Övriga inriktningar Fastställs 3 juni Slutvärde Alternativ energi Fastställs som genomsnittet av stängningsvärdet för index den 4:e varje månad, fr om 4 juni 2011 tom 4 juni 2012 d v s vid 13 tillfällen. Nordiska råvarubolag Fastställs 1 och 4 juni Strategi Millennium Fastställs som genomsnittet av stängningsvärdet för index den 3:e varje månad, fr om 3 juni 2012 t o m 3 juni 2013 d v s vid 13 tillfällen. Strategi Räntor Fastställs 2 juni Priser och Avgifter Pris per post är eller kr plus kurtage beroende på valt alternativ. För täckning av SEB:s kostnader och rörelseresultat tar SEB ut kurtage (transaktionskostnad) och arrangörsarvode (ingår i produktens pris). På betalnings dagen är villkoren för produkten fastställda varvid likvid och kurtage ska betalas. Om produkten säljs på andrahandsmarknaden utgår kurtage. Kurtage Kurtage uppgår till 2 % av likvidbeloppet per nota. Minimikurtaget för depåkunder är 150 kronor och 250 kronor för service-/vp-kontokunder. Transaktionsavgift om 10 kronor per nota tillkommer för kunder med service-/vp-konto eller kunder med depå hos annan bank/ värdepappersbolag. Arrangörsarvode Arrangörsarvodet kan variera och fastställs först i efterhand men, baserat på historiska värden, kan det beräknas uppgå till 0,5 1,5 % av emitterat belopp per år. Arrangörsarvodet ska täcka kostnader för exempelvis produktion, börsregistrering, distribution, licenser och riskhantering. Riskhanteringen avser den risk som följer av SEB:s åtagande att uppfylla villkoren i denna produkt och den måste hanteras aktivt under produktens löptid. På grund av detta uppkommer en riskhanteringsmarginal som för SEB kan vara såväl positiv som negativ. Arrangörsarvodet är inkluderat i produktens pris. Betalningssätt Kunder med service-/vp-konto: Likvidbeloppet dras från konto i SEB på betalningsdagen. Kunder med depå: Likvidbeloppet dras från konto i SEB på betalningsdagen. Se anmälningssedeln. F ö r v a r i n g Service-/VP-konto eller depå i SEB eller hos annan bank/värdepappersbolag (dock ej depå hos Stadshypotek eller Aktiespararnas FK). Valutasäkrad Kapitalskyddad placering 905 ger möjlighet att placera på de globala marknaderna utan att valutakursförändringar påverkar avkastningen direkt, eftersom alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. Börsregistrering NASDAQ OMX Stockholm AB eller annan börs. Andrahandsmarknad Du kan när som helst sälja din kapitalskyddade placering då SEB under normala förhållanden alltid erbjuder en köpkurs. Kursen kan vara högre eller lägre än nominellt belopp beroende på värderingen. Kursen på andrahandsmarknaden bestäms utifrån återstående löptid, underliggande marknads utveckling och kursrörligheten (volatiliteten) samt ränteläget. Kurtage utgår enligt vid var tid gällande prislista. Benämning Information om kapitalskyddade produkters utveckling får du på avräkningsnotor, årsbesked, internet och brev från SEB och Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) samt på NASDAQ OMX Stockholm AB:s kurslista. Där benämns den kapitalskyddade placeringen som SEBO905 följt av någon av bokstäverna E, M, N, R, S, X eller Y beroende på vilken placeringsinriktning som avses. Fullständiga villkor För kapitalskyddad placering 905 gäller villkoren i SEB:s Grundprospekt för MTNprogram per den 27 juni 2008 tillsammans med Slutliga Villkor, daterad juni MTN-programmets Grundprospekt är offentliggjort samt är godkänt av Finans inspektionen. För erhållande av offentlig gjort Grundprospekt och Slutliga Villkor hänvisas till SEB Kundcenter på telefon alternativt eller Prospektet hålls även tillgängligt vid Finansinspektionen. Prospektet är på svenska och SEB kommer under avtalstiden att kommunicera på svenska och engelska. För villkoren och marknads föringen gäller svensk lag och eventuell tvist avgörs i första instans av Stockholms tingsrätt. För mer information om SEB och dess tjänster se Information om SEB och dess värdepapperstjänster som du hittar på Spara & Placera, Regler för hantering av värdepapper. P u L För information enligt person uppgiftslagen (PuL) om Bankens behandling av Personuppgifter med mera, se baksidan av anmälningssedeln. Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB, orgnr , har bl a tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. SEB står under Finansinspektionens tillsyn. SEB har erhållit rating A enligt Standard & Poor s, och A1 enligt Moody s. Rating kan emellertid vara föremål för ändring så det är var och ens skyldighet att inhämta information om aktuell rating. SEB:s styrelse har sitt säte i Stockholm. Skatteregler för fysiska personer Denna information berör endast fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. För andra fysiska och juridiska personer gäller andra regler. Uppgifter om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tiden. Den som är osäker på hur en kapitalskyddad placering ska beskattas bör rådgöra med en skatte rådgivare. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. Placering där underliggande tillgång är aktierelaterat värdepapper En aktieobligation är ett aktierelaterat värdepapper, en s k delägarrätt. Vid försäljning eller inlösen av en aktie-

11 obligation där avkastningen betalas ut på slutdagen, ska all värdeförändring beskattas enligt reglerna om kapitalvinster och kapitalförluster på aktierelaterade värdepapper. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktieobligationer är fullt avdragsgilla mot kapitalvinster på aktier och andra aktierelaterade värdepapper som är marknadsnoterade samt mot fem sjättedelar av kapitalvinster på onoterade aktier. Mot kapitalvinster på marknadsnoterade aktieobligationer får kapitalförluster på aktier och andra aktierelaterade värdepapper som är marknadsnoterade dras av i sin helhet. Kapitalförluster på onoterade aktier får dras av till fem sjättedelar. Uppkommer en nettoförlust, efter kvittning enligt ovan, är den avdragsgill till 70 % mot andra kapitalinkomster, såsom exempelvis ränta och utdelning. Placering där underliggande tillgång är valuta eller råvara En valutaobligation eller råvaruobligation är inte att anse som en delägarrätt utan som en fordringsrätt. Vid försäljning eller inlösen av valutaobligation eller råvaruobligation där avkastningen betalas ut på slutdagen, ska all värdeförändring beskattas enligt reglerna om kapitalvinster och kapitalförluster på fordringsbaserade värdepapper. Kapitalförluster på marknadsnoterade valutaobligationer eller råvaruobligationer får dras av i sin helhet i inkomstslaget kapital. Mot kapitalvinster på marknadsnoterade valutaobligationer eller råvaruobligationer får kapitalförluster på marknadsnoterade aktier och andra aktierelaterade värdepapper dras av till 70 %. Kapitalförluster på onoterade aktier får dras av till fem sjättedelar av 70 %. Placering där underliggande tillgång är ett strategiindex Vid avyttring eller inlösen av en strategiobligation ska all värdeförändring be skattas enligt reglerna för kapital vinster och kapitalförluster. Beroende på samman sättningen av det under liggande indexet som obligationen är knuten till på emissions tillfället/ låne datum, ska kapitalvinst beskattningen ske antingen enligt reglerna om vinster på aktierelaterade värdepapper eller enligt reglerna om vinster på fordringsrätter enligt avsnitten ovan. Om indexet vid emissionstillfället/ lånedatum till 50 % eller mer består av aktierelaterade tillgångar, ska beskattningen ske enligt reglerna om vinster på aktierelaterade värdepapper. Om andelen aktier i indexet under stiger 50 % vid emissionstillfället/ lånedatum, ska beskattningen i stället ske enligt reglerna om vinster på fordringsrätter. Kapitalförsäkring Du kan lägga våra kapitalskyddade placeringar t ex i en kapitaldepå. Då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället en årlig avkastningsskatt. Istället för kapitalvinstskatt betalar du, oavsett produkternas värdeutveckling, avkastningsskatt på värdet av ditt sparande den 1 januari varje år. Avkastningsskatten beräknas som 27 % av föregående års genomsnittliga statslåneränta (3,88 % 2008). För 2009 är avkastningsskatten 1,05 % på kapitalförsäkring. För mer information om SEB:s kapitalförsäkringar finns på Pension, vårdförsäkring & placera. Förbehåll SEB förbehåller sig rätten att ställa in alla eller några placeringsalternativ i kapitalskyddade placeringar 905 om: a) Händelse av ekonomisk, finansiell eller politisk art inträffar som enligt SEB:s bedöm ning kan äventyra en framgångsrik lansering av kapitalskyddade placeringar 905. b) Det tecknade beloppet för någon av placeringsalternativen understiger kronor. c) Omräkningsfaktorernas lägsta nivå för: 905E inte kan fastställas till lägst 85 % 905M inte kan fastställas till lägst 70 % 905N inte kan fastställas till lägst 130 % 905R inte kan fastställas till lägst 150 % 905S inte kan fastställas till lägst 240 % 905X inte kan fastställas till lägst 45 % 905Y inte kan fastställas till lägst 115 % Isinkoder SEBO905E SE SEBO905M SE SEBO905N SE SEBO905R SE SEBO905S SE SEBO905X SE SEBO905Y SE Om risk Nedan finner du en översikt av de risker som kan förknippas med kapitalskyddade placeringar. Du kan hitta mer information i SEB:s svenska MTN-program som är publicerade på SEB:s hemsida. Kreditrisk: Utgivare (emittent) av kapitalskyddade placeringar är SEB. Det betyder att du som innehavare av en kapitalskyddad placering har en kreditrisk på SEB. Återbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning förutsätter att SEB kan fullgöra dessa åtaganden på återbetalningsdagen. En investering i en kapitalskyddad placering omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. För mer information angående investerarskyddet hänvisas till Information om SEB och dess värdepapperstjänster, Spara & Placera, Regler för hantering av värdepapper. Likviditetsrisk/kursrisk: Kapitalgarantin, d v s återbetalning till nominellt belopp, gäller endast på återbetalningsdagen. Det innebär att marknadspriset kan vara lägre än det nominella beloppet vid försäljning under lånets löptid. Kursen på andrahandsmarknaden under lånets löptid kan vara högre eller lägre än lånets nominella belopp beroende på värdering. Kursen bestäms bland annat utifrån återstående löptid, underliggande marknadsutveckling och kursrörlighet (volatilitet) i marknaden. Valutarisk: En kapitalskyddad placering ger möjlighet att placera på de globala marknaderna utan att valutakursförändringar påverkar avkastningen direkt, eftersom alla beräkningar och betalningar sker i svenska kronor. Övrig risk: Med en kapitalskyddad placering till teckningskurs kronor tar du en risk genom att betala en överkurs på 1000 kronor. Om den underliggande marknaden stiger får du däremot en möjlighet till högre avkastning. Om den underliggande marknaden har sjunkit i värde på återbetalningsdagen får du tillbaka det nominella beloppet. Du tar då en risk motsvarande den ränta du hade kunnat få om pengarna istället hade placerats i rena räntebärande placeringar. En investering i en kapitalskyddad placering kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande marknaden. Olika aktörers kapitalskyddade placeringar, kopplade till samma marknad, är ofta konstruerade på olika sätt och kan därför vara svåra att jämföra. Information om hur denna kapitalskyddade placering är konstruerad hittar du här i broschyren. E r s ä t t n i n g a r SEB kan komma att lämna ersättning till en tredje part (distributör) som marknadsför eller förmedlar bankens kapitalskyddade placeringar. Ersättningen beräknas normalt som en procentsats på det investerade nominella beloppet hänförligt till försäljning av sådan distributör. Mer information om bankens ersättningar finns i Information om SEB och dess värdepapperstjänster som du hittar på Spara & Placera, Regler för hantering av värdepapper.

12 K l a g o m å l Vid eventuella klagomål avseende denna produkt, bör kontakt snarast tas med den enhet inom SEB som tillhandahållit produkten. Om klagomålet därefter kvarstår hänvisas till: SEB Kundrelationer Stockholm Telefon Ytterligare information om klagomålshantering finns på SEB:s hemsida, L i c e n s e r SEB har rätt att använda sig av följande index och är enligt licensavtalen skyldig att publicera följande texter: Strategi Millennium och Alternativ Energi BNP Paribas Millenium 10 Europe Series 3 Excess Return Index och Global Renewable Energy Excess Return Index är skapade av BNP Paribas. Ingen transaktion har i något avseende sponsrats, godkänts, sålts eller marknadsförts av en indexsponsor. Indexsponsorn gör inga utfästelser, vare sig uttryckligen eller underförstått, varken vad gäller nåbara resultat till följd av användningen av relevant index och/ eller vad gäller nivåer för relevant index vid viss tidpunkt eller visst datum eller i övrigt. Varken något index eller någon indexsponsor skall hållas ansvarig(t) (vare sig vid oaktsamhet eller i övrigt) för något fel i relevant index och relevant indexsponsor har inte gentemot någon person någon underrättelseskyldighet avseende fel däri. Ingen indexsponsor gör någon utfästelse, vare sig uttryckligen eller underförstått, vad gäller lämpligheten av köp eller övertagandet av risk i samband med transaktionen. Ingen av parterna skall ha några rättigheter eller krav gentemot någon indexsponsor i händelse av att ett index inte publiceras eller för eventuella fel vid dess beräkning eller på någon annan grund i förhållande till något index, dess framställande, nivåer eller beståndsdelar. Ingen av parterna skall ansvara gentemot annan part för någon indexsponsors handling eller underlåtenhet att handla i samband med beräkningen, justeringen eller vidmakthållandet av relevant index. Ingen av parterna har någon anknytning till eller kontroll över något index eller relevant indexsponsor eller någon kontroll över beräkningen, sammansättningen eller spridningen av något index. Indexsponsorn ansvarar inte för någon justering eller ändring i metodiken som används vid beräkningen av index. Indexsponsorn har ingen förpliktelse att fortsätta beräkningen, publiceringen eller spridningen av indexet och kan inte hållas ansvarig för uppskjutande eller avbrott vid beräkningen av indexet. Indexsponsorn friskriver sig från allt ansvar i samband med indexets nivå vid varje given tidpunkt och kan inte hållas ansvarig för förlust som direkt eller indirekt kan hänföras till indexet. Allmänt gäller Detta kommer från SEB och innehåller allmän marknadsinformation om SEBs finansiella instrument. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB dock inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. Om informationen hänvisar till en investeringsanalys bör du om möjligt ta del av den fullständiga analysen och information publicerad i anslutning därtill eller läsa den information om specifika bolag som finns tillgänglig på Uppgifter om skatter kan ändras över tiden och är inte heller anpassade efter just din specifika situation. För fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. I vissa fall kan förlusten även överstiga det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Mer information t ex faktablad för fonder och informations-/marknadsföringsbroschyrer för fonder och strukturerade produkter finns på Om behov finns kan du även inhämta råd om placeringar anpassade efter din individuella situation från din rådgivare i SEB.

13 Köp senast 29 maj! Fördelarna med en kapitalskyddad placering Möjlighet och trygghet i samma placering du får tillbaka nominellt belopp på förfallodagen. Du kan ta del av eventuella uppgångar samtidigt som du har skydd mot nedgångar. Du kan sälja i förtid till dagsaktuell kurs. Du kan välja att köpa till överkurs med chans till högre avkastning. Du köper en bekväm placering som nästan inte kräver någon bevakning.

14 Skicka din anmälan till: SEB, Mäklargruppen Operations, RL 3, Svarspost , Stockholm. Den behöver vara oss tillhanda senast 29 maj Välkommen! i n g å r i p ro d u kt g r u p p e n s t r u kt u re ra d e placeringar Strukturerade placeringar kombinerar olika finansiella instrument där avkastningen är knuten till en eller flera marknader. Den kan vara exempelvis aktieindex, enskilda aktier eller råvaror, beroende på vilken marknad som vi tycker har bra framtidsutsikter. Strukturerade placeringar består av kapitalskyddade placeringar som vi erbjuder varje månad och ej kapitalskyddade placeringar som vi ger ut när efterfrågan och marknadsförutsättningar finns. R11106/G

Valutaobligation Brasilien & Ryssland

Valutaobligation Brasilien & Ryssland Valutaobligation Information Trygghet & Tillväxt Trygghet & Tillväxt Utsikter för brasilianska real och ryska rubel De närmsta åren kommer fortsatt präglas av finanskrisens efterdyningar. Världsekonomin

Läs mer

Ränteobligation information Räntetrappa

Ränteobligation information Räntetrappa Ränteobligation Information Räntetrappa Räntetrappa Kan ge dig högre ränta idag och imorgon Vår syn på räntemarknaden Svensk ekonomi går starkt. BNP växte med över 5,0 % i fjol drivet av ett uppsving för

Läs mer

Köp Aktieobligation 810 senast 31 oktober! Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen.

Köp Aktieobligation 810 senast 31 oktober! Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen. Köp Aktieobligation 810 senast 31 oktober! Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga risker och då kan

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt

Råvaruobligation Råvaror. Trygghet och Tillväxt RÅVARUOBLIGATION INFORMATION Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt Råvaruobligation Råvaror Trygghet och Tillväxt dra nytta av stigande priser på råvaror. I takt med att världsekonomin återhämtar

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

Valutaobligation Tillväxtländer

Valutaobligation Tillväxtländer VALUTAOBLIGATION INFORMATION Valutaobligation Tillväxtländer Trygghet och Tillväxt Valutaobligation Tillväxtländer Trygghet och Tillväxt en möjlighet att dra nytta av valutauppgångar. I Valutaobligation

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den statsfinansiella krisen i Europa har drivit ner räntorna, både på korta och långa löptider. Räntan

Läs mer

Valutaobligation Brasilien/Mexiko

Valutaobligation Brasilien/Mexiko VALUTAOBLIGATION INFORMATION Valutaobligation Brasilien/Mexiko Trygghet och Tillväxt Valutaobligation Brasilien/Mexiko Trygghet och Tillväxt en möjlighet att dra nytta av valutauppgångar I Valutaobligation

Läs mer

Aktieobligation Sverige

Aktieobligation Sverige AKTIEOBLIGATION INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt bred exponering mot svenska börsen Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt

Läs mer

Fondobligation Fastigheter

Fondobligation Fastigheter Fondobligation INFORMATION Fondobligation Fastigheter Länsförsäkringar Fastighetsfond med kapitalskydd Fondobligation Fastigheter Länsförsäkringar Fastighetsfond med kapitalskydd. Nu har du möjlighet att

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Indexbevis Europa Hävstång

Indexbevis Europa Hävstång EJ KAPITALSKYDDAD PLACERING Indexbevis Europa Hävstång KORT OM PLACERINGEN Erhåll 140%* deltagandegrad av uppgången i Underliggande aktieindex. Teckningskurs: 100%. 3 års löptid Ej kapitalskyddad placering

Läs mer

Indexbevis Europa Platå

Indexbevis Europa Platå EJ KAPITALSKYDDAD PLACERING Indexbevis Europa Platå KORT OM PLACERINGEN Erhåll 200% deltagandegrad av uppgången i aktieindex upp till nivån för Platå. Platånivå: 20%* 3 års löptid Ej kapitalskyddad placering

Läs mer

Kupongobligation 10 bolag

Kupongobligation 10 bolag KUPONGOBLIGATION INFORMATION Kupongobligation 10 bolag Trygghet Kupongobligation 10 bolag Trygghet tio svenska bolag med goda framtidsutsikter. Kupongobligation 10 bolag Trygghet fokuserar på tio svenska

Läs mer

Vinn i både upp- och nedgång med Indexbevis WinWin. Teckna Indexbevis WinWin före 30 mars.

Vinn i både upp- och nedgång med Indexbevis WinWin. Teckna Indexbevis WinWin före 30 mars. Vinn i både upp- och nedgång med Indexbevis WinWin. Teckna Indexbevis WinWin före 30 mars. Indexbevis WinWin är en placering för dig som vill ta del av utvecklingen på aktiemarknaden och samtidigt få ett

Läs mer

AKTIEOBLIGATION INFORMATION. Aktieobligation Sverige. Trygghet och Tillväxt

AKTIEOBLIGATION INFORMATION. Aktieobligation Sverige. Trygghet och Tillväxt AKTIEOBLIGATION INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad placering? Med en kapitalskyddad placering menas en placering där det nominella beloppet återbetalas

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short

Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Börshandlade certifikat Valutacertifikat JPYNOK Short Med ett valutacertifikat JPYNOK Short får du möjlighet att dra nytta av en eventuell försvagning av den japanska yenen (JPY) mot den norska kronan

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

Aktieobligation Ryssland/Östeuropa

Aktieobligation Ryssland/Östeuropa AKTIEOBLIGATION INFORMATION Aktieobligation Ryssland/Östeuropa Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Ryssland/Östeuropa dra nytta av återhämtningen i Ryssland/Östeuropa. Under kommande år väntas återhämtningen

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid

Aktieindexobligation. En trygg. placering. En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid Aktieindexobligation 707 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg placering Aktieindexobligation

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

Valutaobligation Turkiet och Sydkorea

Valutaobligation Turkiet och Sydkorea VALUTAOBLIGATION INFORMATION Valutaobligation Turkiet och Sydkorea Trygghet och Tillväxt Valutaobligation Turkiet och Sydkorea Trygghet och Tillväxt dra nytta av stärkta valutor i tillväxtländer. I Valutaobligation

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Aktieobligation Europeiska bolag. Vad utmärker placeringen? Historisk utveckling för underliggande index. Kapitalskyddad placering

Aktieobligation Europeiska bolag. Vad utmärker placeringen? Historisk utveckling för underliggande index. Kapitalskyddad placering Kapitalskyddad placering Aktieobligation Europeiska bolag passar dig som har en positiv syn på europeiska bolag och samtidigt vill ha ett skydd på nedsidan om utvecklingen skulle bli den omvända. Aktieobligation

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Globala storbolag nast e s a Teckn april 1 Tillväxt Aktieobligation Sverige Tillväxt 1 Placeringsalternativ denna

Läs mer

Kapitalskydd. Aktieobligation Sverige. Trygghet och Tillväxt. Valutaobligation Kina. Trygghet och Tillväxt

Kapitalskydd. Aktieobligation Sverige. Trygghet och Tillväxt. Valutaobligation Kina. Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Valutaobligation Kina Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad placering? Med en kapitalskyddad placering menas en placering

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Teckna senast 30 september Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Europeiska storbolag Tillväxt Aktieobligation Sverige Tillväxt 1 Placeringsalternativ

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång RÄNTESTRUKTUR INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den senaste turbulensen på världens finansmarknader har återigen drivit ner räntorna, framförallt

Läs mer

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 3 2010-12-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Aktieobligation Globala Storbolag. Vad utmärker placeringen? Historisk utveckling för underliggande korgen. Kapitalskyddad placering

Aktieobligation Globala Storbolag. Vad utmärker placeringen? Historisk utveckling för underliggande korgen. Kapitalskyddad placering Kapitalskyddad placering Aktieobligation Globala Storbolag passar dig som har en positiv syn på globala bolag och samtidigt vill ha ett skydd på nedsidan om utvecklingen skulle bli den omvända. Aktieobligation

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 642 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Mycket bra riskspridning Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering En helhetslösning Fem års löptid Du får den korg som

Läs mer

Certifikat WinWin Sverige

Certifikat WinWin Sverige www.handelsbanken.se/mega Certifikat WinWin Sverige Låg värdering på Stockholmsbörsen talar för uppgång, men riskerna är också stora Certifikat WinWin Sverige ger möjlighet till positiv avkastning, oavsett

Läs mer

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE

VERSION BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE ORDLISTA VERSION 4 2011-01-01 BEGREPP OCH DEFINITIONER AVSEENDE VISSA STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER BILAGA TILL BRANSCHKOD FÖR STRUKTURERADE PLACERINGSPRODUKTER Denna ordlista utgör endast ett hjälpmedel

Läs mer

Aktieindexobligation. tre års löptid

Aktieindexobligation. tre års löptid Aktieindexobligation 719 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Sista dag för anmälan

Läs mer

Köp Aktieobligation 803 senast 28 mars. Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen.

Köp Aktieobligation 803 senast 28 mars. Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen. Köp Aktieobligation 803 senast 28 mars Välj en säkrare placering. Ett klokt val när det är oroligt på börsen. En aktieobligation kombinerar aktiens möjligheter till en bra avkastning med obligationens

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571

Swedbank ABs. SPAX Lån 571. Slutliga Villkor Lån 571 Slutliga Villkor Lån 571 Swedbank ABs SPAX Lån 571 Sverige - Återbetalningsdag 2013-01-15 Serie A (SWEOSVE7) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 108 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Sterling

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss

Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Råvaruobligation 837 Nytt bränsle åt ditt sparande. Fega och vinn med oss För dig som vill tjäna pengar utan att ta onödiga risker I börsoroliga tider som dessa, kan vi

Läs mer

Råvaruobligation Mat och bränsle

Råvaruobligation Mat och bränsle www.handelsbanken.se/mega Råvaruobligation Mat och bränsle Tillväxten i Indien och Kina förändrar folks matvanor, vilket leder till högre priser på djurfoder, till exempel majs, sojamjöl och vete Den växande

Läs mer

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt

Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Sydostasien Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Kinesisk Infrastruktur Trygghet och Tillväxt Hur fungerar en kapitalskyddad

Läs mer

Aktiebevis Sverige. Private Banking

Aktiebevis Sverige. Private Banking Icke kapitalskyddad Bevis Private Banking är en placering med en löptid på 2 år och 8 månader som är kopplad till ett brett svenskt aktieindex. Om index utvecklas positivt erhålls indikativt 1,45 gånger

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Globala storbolag Tillväxt Aktieobligation Läkemedel Tillväxt Aktieobligation Sverige Tillväxt 1 Teckn a sen 3

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 713 En produkt från Handelsbanken Capital Markets En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid Sista

Läs mer

Kreditindexbevis Investment Grade Tranche

Kreditindexbevis Investment Grade Tranche EJ KAPITALSKYDDAD PLACERING Kreditindexbevis Investment Grade Tranche KORT OM PLACERINGEN Kreditindexbevis med ca 5 års löptid som ger 4%* kupong uttryckt som årsränta (kupongen betalas ut kvartalsvis).

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Klimatsmart Index Tillväxt Aktieobligation Globala storbolag Tillväxt Teckna senast 4 januari Aktieobligation Sverige

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 703 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning Möjlighet till hög avkastning Fast avkastning Bra riskspridning Fyra och ett halvt års löptid En trygg placering

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 709 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Europa Trygghet och Tillväxt Aktieobligation Globala storbolag Trygghet och Tillväxt Teckna senast 19 juni Aktieobligation

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537

Swedbank ABs. SPAX Lån 537. Slutliga Villkor Lån 537 Slutliga Villkor Lån 537 Swedbank ABs SPAX Lån 537 Stege - Återbetalningsdag 2010-12-15 Serie A (SWEOST12) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Kronförstärkning

Läs mer

Aktieobligation Amerikanska konsumtionsbolag Trygghet och Tillväxt

Aktieobligation Amerikanska konsumtionsbolag Trygghet och Tillväxt Kapitalskydd INFORMATION Aktieobligation Sverige Trygghet och Tillväxt Aktieobligation BRIC Trygghet och Tillväxt Råvaruobligation kupong Trygghet Aktieobligation Amerikanska konsumtionsbolag Trygghet

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Europeiska bolag Tillväxt Aktieobligation Globala storbolag Tillväxt ast n e s a Teckn cember 16 de Placeringsalternativ

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Ränteobligation Europa/USA

Ränteobligation Europa/USA Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Ränteobligation Europa/USA En trygg placering med 3,6 procent i fast och säker avkastning och chans till mycket mer Sista dag för köp 14 november 2014 Ränteobligation

Läs mer

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND

BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND BRANSCHKOD VERSION 4 2014-04-29 INFORMATIONSGIVNING GÄLLANDE STRUKTURERADE PLACERINGAR 1. BAKGRUND Strukturerade Placeringar är ett samlingsbegrepp för värdepapper vars avkastning är beroende av utvecklingen

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602

Swedbank ABs. SPAX Lån 602. Slutliga Villkor Lån 602 Slutliga Villkor Lån 602 Swedbank ABs SPAX Lån 602 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-03-26 Serie A (SWEODOL3) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Råvarucertifikat RAVAROR S

Råvarucertifikat RAVAROR S Råvarucertifikat RAVAROR S Råvaror bör vara en del i varje framgångsrikt, långsiktigt sparande. Vi har utvecklat en sparprodukt för att göra det enkelt att skapa en bred exponering mot råvarumarknaden,

Läs mer

Strategiobligation Råvaror

Strategiobligation Råvaror www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation Råvaror Placeringsstrategi på råvarumarknaden Strategin har historiskt gett en avkastning på i genomsnitt drygt 16 procent per år Kapitalskyddad placering Handelsbanken

Läs mer

Aktiebevis WinWin USA

Aktiebevis WinWin USA Icke kapitalskyddad Bevis är en placering med 1 års löptid som ger möjlighet till avkastning vid såväl stigande som fallande aktiemarknad. Placeringen är kopplad till kursutvecklingen för ett amerikanskt

Läs mer

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss

Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss www.handelsbanken.se/kapitalskydd Strategiobligation 838 Tjäna pengar på proffsens strategier. Fega och vinn med oss Nu behöver du inte längre våga för att vinna Du har säkert hört uttrycket lägg inte

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar Aktieobligation Globala storbolag Tillväxt Aktieobligation Sverige Tillväxt Teckna senast 13 april Placeringsalternativ denna månad Fullständig information Placeringar i finansiella

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar KAPITALSKYDD INFORMATION Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Klimatsmart Index Tillväxt Aktieobligation Globala storbolag Tillväxt Teckna senast 4 december Aktieobligation

Läs mer

Placera tryggt i världens största företag

Placera tryggt i världens största företag www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 844 Placera tryggt i världens största företag Sista dag för köp är den 26 juli 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta sig

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni

Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Aktieindexobligation Sverige Buffert En icke kapitalskyddad placering Teckningstid 8 juni 22 juni Marknadsföringsmaterial juni 2009 - Strukturerade produkter, Sverige Aktieindexobligation Sverige Buffert

Läs mer

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen

Marknadsföringsmaterial oktober 2014. Nyhet! Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen Marknadsföringsmaterial oktober 2014 Nyhet! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen I dag är marknadsräntorna låga och det är svårt att hitta placeringar som ger en hög ränta, med regelbundna ränteutbetalningar.

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter

Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter Mini Futures En del av SEB:s utbud inom Börshandlade produkter 2 Snabbkoll på Mini Futures Fördelar Möjligt att investera i många olika tillgångar för stigande eller fallande marknad. Hävstång ger hög

Läs mer

Tillgångsslag: Aktier Räntor Valutor Råvaror. Marknadstro: Positiv Negativ Neutral Relativ. Återbetalning: Kapitalskyddad Ej kapitalskyddad

Tillgångsslag: Aktier Räntor Valutor Råvaror. Marknadstro: Positiv Negativ Neutral Relativ. Återbetalning: Kapitalskyddad Ej kapitalskyddad 2009-03-11 Bevis Autocall Recovery - Brasilien och Euroland SPEC738 Löptid (år): 1 2 3 1) 4 5 Tillgångsslag: Aktier Räntor Valutor Råvaror Marknadstro: Positiv Negativ Neutral Relativ Kapitalskyddad Ej

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar

Kapitalskyddade placeringar kapitalskydd Kapitalskyddade placeringar Aktuella erbjudanden Aktieobligation Asien Trygghet och Tillväxt Aktieobligation BRIC Trygghet och Tillväxt Valutaobligation Emerging Markets kupong Trygghet och

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu

Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu Sista HANDElsbANkENs certifikat AUGUsti/SEPTEMBER 2010 Får vi lov att presentera våra bästa certifikat just nu dag för köp 12 sept 1 Varsågod, så här ser de ut Här är två placeringsalternativ som vi tycker

Läs mer

Aktieindexobligation. En trygg. placering

Aktieindexobligation. En trygg. placering Aktieindexobligation 711 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS En helhetslösning för ditt sparande Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Bra riskspridning Fem års löptid En trygg

Läs mer

Del 18 Autocalls fördjupning

Del 18 Autocalls fördjupning Del 18 Autocalls fördjupning Innehåll Autocalls... 3 Autocallens beståndsdelar... 3 Priset på en autocall... 4 Känslighet för olika parameterar... 5 Avkastning och risk... 5 del 8 handlade om autocalls.

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad

Autocall Sveri e 5 Tecknas till och med den 11 maj 2012. Ej Kapitalskyddad Autocall Sverige 5 är en placering som följer utvecklingen på Stockholmsbörsen och kan ge avkastning vid såväl stillastående som stigande börs. Placeringen är avsedd för dig som har en neutral till svagt

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

Nå dina mål utan att ta onödiga risker

Nå dina mål utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.fi/kapitalskydd kapitalskyddade placeringar 5055 Nå dina mål utan att ta onödiga risker 1 Låt oss presentera Fega och vinn -principen Behöver man ta stora risker för att kunna få se sina

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1025. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1025. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1025 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1152 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann

Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Fyrspann Placeringen är kopplad till utvecklingen för fyra svenska bolag, ABB, Telia Sonera, H&M och Swedbank. Varje år ges möjlighet att erhålla en

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Aktiebevis Autocall Combo

Aktiebevis Autocall Combo Icke kapitalskyddad Bevis Aktiebevis Autocall Combo Aktiebevis Autocall Combo är en maximalt tre-årig placeringen kopplad till den genomsnittliga utvecklingen för de fyra svenska aktierna AstraZeneca,

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1228 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Ränteobligation Stibor Hävstång

Ränteobligation Stibor Hävstång Räntestruktur INFORMATION Ränteobligation Stibor Hävstång Ränteobligation STIBOR Hävstång Högre ränta idag och imorgon Den statsfinansiella krisen i Europa har drivit ned räntorna, både på korta och långa

Läs mer

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande

Bygg smartare portföljer. Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande Bygg smartare portföljer Pensionskapital Vilande bolag Överlikviditet Långsiktigt sparande BYGG SMARTARE PORTFÖLJER MED HJÄLP AV GARANTUM FÖR ALLA TYPER AV PLACERINGSBEHOV Mer kapital i tillväxt, mindre

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 1227 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2008

Läs mer

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1033. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1033 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Aktiebevis Alpinist Sverige

Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige Aktiebevis Alpinist Sverige är en placering med 5 års löptid som följer det svenska aktieindexet OMXS3. Vid positiv börsutveckling får du ta del av hela uppgången. Aktiebeviset

Läs mer