Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry"

Transkript

1 Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry

2 SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin går ut på att köpa de fem valutor som har högst ränta och finansiera köpet genom att sälja de fem valutor som har lägst ränta. Certifikaten erbjuds med olika risknivå för att passa investerare med olika preferenser. Certifikaten är börs noterade värdepapper vilket gör dem enkla att handla. Börshandlade certifikat 2

3 Valutacertifikat FX G10 Carry Valutacertifikat FX G10 Carry är en produkt som ger alla typer av investerare möjlighet att på ett smidigt sätt dra nytta av SEB:s strategi för räntedifferenser inom valutaområdet, en så kallad carry -strategi. Denna typ av placering har tidigare främst varit tillgänglig för professionella investerare. Certifikaten följer SEB FX G10 Carry Index*. Certifikaten ges ut i två varianter med olika risknivå. Oavsett risknivå kan du aldrig förlora mer än det belopp du har placerat. Tjäna pengar på räntedifferenser Med Valutacertifikat FX G10 Carry kan du få en exponering som bygger på en regelbaserad strategi för räntedifferenser mellan de tio vanligaste valutorna. Strategin går ut på att köpa valutor som har hög ränta, och finansiera köpen genom att sälja valutor som har låg ränta. Strategin ligger till grund för uppbyggnaden av det index som certifikaten följer; SEB FX G10 Carry Index, vars simulerade beräkning indikerar en hist o risk effektiv avkastning** på 7,3 procent per år i genomsnitt från 11 maj 2001 till 11 juni (Läs mer om strategin och indexet på sid 4-5.) När indexet stiger går certifikatens värde upp, och när indexet faller går certifi katens värde ner. Vad är certifikat? Ett certifikat är ett värdepapper som ges ut av en bank, och vars värde baseras på en viss underliggande tillgångs pris. Som innehavare av ett certifikat har du inget ägande i den underliggande tillgången. Den utgivande banken (emittenten) kommer istället att under certifikatets löptid Vill du prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev om Börshandlade certifikat, med analyser, marknadskommentarer och tradingidéer? Anmäl dig på erbjuda köp och försäljning till kurser som hela tiden speglar certifikatets värde enligt produktens villkor. Om du behåller certifikatet till förfall åtar sig banken att betala ut slutvärdet till dig i enlighet med villkoren. Du tar därför, utöver marknadsrisken, en kreditrisk på banken. Läs mer om kreditrisk och övriga risker på sid 9. Enkla att handla Certifikaten handlar du lika enkelt som du handlar aktier; direkt på din depå, Investeringssparkonto (ISK), servicekonto/vp-konto eller i vissa kapitalförsäkringar. Du kan också sälja ditt certifikat när som helst under marknadens öppettider till rådande marknadskurs. Läs mer på sid 8. Certifikat med olika risknivå Valutacertifikat FX G10 Carry finns i ett par olika varianter med olika risknivå. På så sätt finns en produkt både för dig som är försiktig och som främst vill sprida dina risker utan hävstång, och för dig som är mer riskvillig och vill ha chans till god avkastning genom en hävstång. Hävstången ökar inte bara möjliga vinster, utan även möjliga förluster. Ju större hävstång, desto högre är både avkastnings potential och risk. Därför kräver certifikat med hävstång mer kunskap och tätare bevakning av dig som kund än certifikat utan hävstång. Du kan dock aldrig förlora mer än det du har investerat. * Det fullständiga namnet på indexet är SEB FX G10 Carry Index Total Return. I denna broschyr används för läsbarhetens skull endast SEB FX G10 Carry Index. ** Historisk avkastning är ingen garanti för eller indikation om framtiva avkastning eller utveckling. Risker Placeringar i finansiella instrument är alltid förenat med vissa risker. Mer information om vilka risker som finns hittar du på sidan 9 i denna broschyr och i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som finns på Beskattning Börshandlade certifikat är föremål för beskattning. Skattereglerna kan ändras över tiden. Vad skatte reglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. Läs mer på Börshandlade certifikat 3

4 SEB:s FX G10 Carry-strategi En carry-strategi är en klassisk valutastrategi som går ut på att köpa en valuta som ger hög ränta, och finansiera köpet genom att sälja, det vill säga låna i, en valuta för vilken man betalar en lägre ränta. Det finns många olika varianter på en sådan strategi. SEB:s FX G10 Carry-strategi innebär att enbart världens tio vanligaste valutor ingår, varav fem köps och fem säljs. En centralbanks rådande och framtida förväntade räntepolitik är avgörande i Carry trading eller valutahandel baserad på ränteskillnader mellan olika länders valutor. Carry trading fungerar bäst i lugna marknader med låg volatilitet. Ränteskillnader på kortare löptider mellan två valutor, beror i första hand på skillnader i ländernas penningpolitik. Ett land med ett högre resursutnyttjande och högre tillväxt behöver normalt en stramare penningpolitik för att hålla tillbaka inflationen, vilket innebär högre ränta. Därigenom uppstår ränteskillnader mellan länder. I teorin ska en relativt högre ränta i ett land leda till försvagning av det landets valuta (det s.k. ränteparitetsvillkoret). Detta stämmer dock sällan i verkligheten och det kan utnyttjas för att generera en positiv avkastning genom en lång (köpt) valutaposition i valutan med högre ränta och kort (såld) position i valutan med lägre ränta, vilket brukar kallas carry trade. Under rätt marknadsförutsättningar är en carry tradeexponering alltså intressant, vilket utnyttjas av många aktörer och som därigenom påverkar växelkurser. Detta gör att det ofta inte bara är ränteskillnaden som skapar överavkastning, utan också det faktum att ränteskillnaden även initierar och underblåser hållbara trender i valutakursutvecklingen. En carry -strategi tenderar att fungera bäst för medellång till lång investeringshorisont. Historiskt har carry-strategier även fungerat bäst under stabila ekonomiska förhållanden och på lugna (lågvolatila) marknader. Skälet är att en oväntad växelkursrörelse snabbt kan radera ut även ganska stora ränteskillnader. Ett varningens ord på vägen är också på sin plats. Har en valuta en anmärkningsvärt hög ränta, så kan detta vara ett tecken på ett underliggande problem, vilket ökar risken för plötslig och stor depreciering (försvagning). SEB:s FX G10 Carry-strategi är en regelbaserad strategi som enbart utgår ifrån ränteskillnader i världens tio vanligaste valutor; G10-valutorna, det vill säga AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD, SEK och USD (se tabell nedan till vänster). Strategin kommer att köpa de fem valutor som har högst ränta och sälja de fem som har lägst ränta, i en sådan omfattning att de korta positionerna finansierar de långa. De relativa skillnaderna mellan räntorna, avgör de inbördes vikterna för de långa respektiva korta positionerna. Bland de fem valutorna som har högst ränta ges t.ex. valutan med den högsta räntan en större positiv vikt än valutan med den lägsta räntan. Exempel på vikter i strategin 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% AUD NZD NOK CAD SEK GBP USD EUR JPY CHF Räntesatser vid beräkning av exempel 3,00% Valutor i strategin AUD CAD CHF EUR GBP JPY NOK NZD SEK USD Land Australien Kanada Schweiz Euroland Storbritannien Japan Norge Nya Zeeland Sverige USA 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% AUD NZD NOK CAD SEK GBP USD EUR JPY CHF Det övre diagrammet visar det faktiska utfallet i strategin per den 12 juni 2013, och ska bara ses som ett exempel på hur utfallet skulle bli vid angivna räntesatser. En positiv vikt innebär en lång (köpt) position, och en negativ vikt innebär en kort (såld) position i valutan. Observera att vikterna kommer att ändras dagligen. Det nedre diagrammet visar rådande räntesatser vid beräkningen av vikterna i exemplet ovanför (räntesatser per 11 juni 2013). Källa: SEB Börshandlade certifikat 4

5 Från strategi till certifikat Nedan följer en kort beskrivning av hur den bakomliggande strategin används för att skapa certifikaten. SEB:s FX G10 Carry strategi kommer som nämnts att ta långa och korta positioner i, det vill säga köpa och sälja, valutor baserat på räntedifferenser mellan valutorna. Den avkastning som dessa positioner genererar beräknas i ett index; SEB FX Carry Index Total Return. Avkastningen i indexet utgörs både av räntenettot mellan långa och korta positioner, samt av kursförändringar valutorna emellan. Dessutom läggs även värdeförändringen för en kassaposition i SEK till avkastningen i indexet. Den totala avkastningen återinvesteras i indexet dagligen. Indexet stiger när strategin genererar positiv avkastning, och vice versa. Utförlig information om indexets beräkning hittar du i indexreglerna SEB FX G10 Carry Index Total Return som är publicerade som bilaga i kurslistan för respektive certifikat på FX G10 Carry-certifikaten följer indexet, vilket innebär att de stiger i värde när indexet stiger, och sjunker i värde när indexet faller. En beskrivning av andra faktorer som påverkar certifikaten hittar du på sid 7. Se schematisk illustration nedan av hur strategin används till att skapa certifikaten. Historisk avkastning i indexet Grafen längst ned på sidan visar en simulerad historisk utveckling för SEB FX Carry Index från 11 maj 2001 till 11 juni Totalt ger en sådan beräkning i genomsnitt 7,3 procent effektiv avkastning per år. (Se graf nedan. Observera att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.) Valutacertifikaten ger en möjlighet att tjäna pengar under perioder med stora räntedifferenser och låg volatilitet i G10-valutorna, samtidigt som certifikaten bidrar till ökad diversifiering i en tillgångsportfölj. Strategi Index Certifikat SEB FX G10 Carrystrategi En regelbaserad strategi köper de valutor som har högst ränta och säljer de valutor som har lägst ränta i en sådan omfattning att de långa (köpta) positionerna finansieras av de korta (sålda). Utfallet av strategin uppdateras dagligen. SEB FX G10 Carry Index Avkastningen i positionerna i strategin beräknas löpande i ett index. Avkastningen utgörs av räntenetton för de långa och korta valutapositionerna, valutakursförändringar, samt en extra intäktsränta i SEK. FX G10 Carry-certifikat Värdet på FX G10 Carry-certifikaten följer utvecklingen i indexet, minus en avgift, samt för certifikat med hävstång även en finansieringsränta. Simulerad historisk utveckling SEB FX Carry Index TR maj-01 maj-02 maj-03 maj-04 maj-05 maj-06 maj-07 maj-08 maj-09 maj-10 maj-11 maj-12 maj-13 Grafen visar en simulerad utveckling för SEB FX G10 Carry Index Total Return mellan och , vilket ger en genomsnittlig effektiv årlig avkastning på 7,3 procent per år. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Källa: SEB. Börshandlade certifikat 5

6 Kortfattat om certifikaten Produktnamn Valutacertifikat FX G10 Carry A S. Valutacertifikat FX G10 Carry F S. Börskod FX G10 Carry A S. FX G10 Carry F S. Underliggande tillgång SEB FX G10 Carry Index Total Return. SEB FX G10 Carry Index Total Return. Typ Valutacertifikat utan hävstång. Valutacertifikat med rörlig hävstång. Läs mer om rörlig hävstång på sid 8. Hävstång Ingen (hävstång = 1). Initial hävstång 3. Hävstången beror på certifikatets värde vid köptillfället. Se kurslistan på för aktuell hävstång. Stop loss Ingen. Certifikatet stängs i förtid om hävstången når 10. Läs mer om Stop loss på sid 8. Börsregistrering NASDAQ OMX Stockholm AB. NASDAQ OMX Stockholm AB. Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB, orgnr Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB, orgnr ISIN SE SE Noteringsvaluta SEK. SEK. Noteringsdag Emissionsdag Sista handelsdag , eller sådan annan dag som SEB meddelar , eller sådan annan dag som SEB meddelar. Börspost 1 certifikat. 1 certifikat. Produktgrupp D. D. Avgifter Avgift om 0,95 % av certifikatets värde per år. Kurtage enligt SEB:s gällande prislista vid köp och försäljning (vid handel med SEB). Avgift om 1,10 % av certifikatets värde per år. Kurtage enligt SEB:s gällande prislista vid köp och försäljning (vid handel med SEB). Börshandlade certifikat 6

7 Avkastning i certifikaten FX G10 Carry-certifikatens värde är kopplade till SEB FX G10 Carry Index. Avkastningen i ditt certifikat påverkas således av utvecklingen i indexet, multiplicerat med eventuell hävstång. Dessutom dras en avgift från värdet på ditt certifikat dagligen. Certifikat med rörlig hävstång påverkas även negativt av en finansieringsränta varje dag. En detaljerad beskrivning av vad som gäller för ditt certifikat hittar du i certifikatets Slutliga Villkor, som är tillgängliga som bilaga i kurslistan för respektive certifikat på FX G10 Carry A S Certifikatets värde påverkas av: Effekt på certifikatets värde: SEB FX G10 Carry Index Avgift baserad på certifikatets värde Positiv om indexet stiger. Negativ om indexet faller. Negativ. FX G10 Carry F S Certifikatets värde påverkas av: Effekt på certifikatets värde: SEB FX G10 Carry Index Finansieringsränta i SEK beräknat på 200 SEK per certifikat Avgift baserad på certifikatets värde Positiv om indexet stiger. Negativ om indexet faller. Effekten blir större ju högre den aktuella hävstången är vid köp av certifikatet. Negativ. Negativ. Förändring i index under innehavsperioden Prisförändring i FX G10 Carry A S under innehavsperioden Prisförändring i FX G10 Carry F S under innehavsperioden, givet hävstång 3 vid köp + 10 % + 10 %* + 30 %* - 10 % - 10 %* - 30 %* * Exklusive avgift och eventuell finansieringsränta. Börshandlade certifikat 7

8 Särskild information om FX G10 Carry F S På denna sida följer en beskrivning av hur Valutacertifikat FX G10 Carry F S med rörlig hävstång fungerar avseende avkastningspotential och stop loss. Detta är således inte relevant för Valutacertifikat FX G10 Carry A S, som inte har någon hävstång. Rörlig hävstång En hävstång innebär att förändringen i certifikatets värde kan bli större än förändringen i index. Med en hävstång på exempelvis tre förändras certifikatets värde tre gånger så mycket som den totala procentuella förändringen i index under innehavsperioden, exklusive avgift och ränta. FX G10 Carry F S har en hävstång som varierar med certifikatets värde. Certifikatet kan liknas vid en belånad aktieportfölj där hävstången motsvaras av belåningsgraden i portföljen. I aktieportföljen ändras belåningsgraden när värdet på de ingående aktierna förändras. På samma sätt kommer hävstången i certifikatet att ändras vid prisförändringar i den underliggande tillgången. Notera dock att den hävstång som råder när du köper certifikatet är fast sett över hela investeringsperioden. Det innebär exempelvis att om hävstången är tre vid köptillfället och den underliggande tillgångens pris förändras med totalt tio procent under den tid som du behåller certifikatet, kommer värdet på ditt certifikat att förändras med trettio procent.* Nedanstående exempel är endast avsett att illustrera hur olika hävstänger påverkar certifikatets värde vid olika marknads utveckling. Vi bortser därför från avgift och ränta, som har en negativ effekt på certifikatets totala avkastning. * Bortsett från avgift och ränta. FX G10 Carry-certifikat med rörlig hävstång (exempel beräknade exklusive avgift och ränta) Hävstång vid köptillfället Underliggande tillgång går upp 10 % under innehavsperioden Förändring i certifikatets värde + 10 % + 20 % + 30 % Underliggande tillgång går ner 10 % under innehavsperioden Förändring i certifikatets värde - 10 % - 20 % - 30 % Automatisk stop loss certifikatet kan stängas i förtid Certifikat med rörlig hävstång har en automatisk stop loss som innebär att certifikatet stängs när hävstången når en viss nivå. Om den underliggande tillgångens pris har rört sig på ett sådant sätt att certifikatets hävstång närmar sig stop loss-nivån finns det alltid en möjlighet att priset vänder tillbaka. Det är ditt eget ansvar att besluta om du vill sälja certifikatet till rådande marknadsvärde, eller istället avvakta marknadens utveckling. Om certifikatets hävstång når sin stop loss-nivå kommer SEB att stänga certifikatet och handelstoppa det på börsen. SEB kommer därefter att avveckla de positioner i den underliggande tillgången som banken har tagit för att spegla värdeutvecklingen i certifikatet. Efter stängningsförfarandet kommer slutvärdet att betalas till dig. Observera att slutvärdet kan bli högre eller lägre än det värde i certifikatet som rådde när stängningen påbörjades. Det beror på att det pris som den underliggande tillgången faktiskt avvecklas på kan avvika från det pris som gällde när stop loss-nivån uppnåddes. Vid kraftiga marknadsrörelser ökar risken att du förlorar hela ditt investerade kapital. Börshandlade certifikat 8

9 Risker Nedan finner du en översikt av de risker som kan förknippas med Börshandlade certifikat FX G10 Carry. Du kan hitta mer information i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på SEB:s hemsida på Kreditrisk Utgivare (emittent) av certifikatet är SEB. Det betyder att du som innehavare av ett certifikat har en kreditrisk på SEB. Vid en kreditrisk måste du bedöma SEB:s förutsättningar att fullgöra sina åtaganden enligt certifikatets villkor under dess löptid. En placering i ett certifikat omfattas inte av den statliga insättningsgarantin. Likviditetsrisk/kursrisk Skillnaden mellan köp- och säljkurs kan variera beroende på rådande marknadsförhållanden. Under marknadsplatsens handels tider är SEB market maker och ställer därför under normala marknadsförhållanden priser och säkerställer likviditet. Det kan under vissa perioder vara svårt eller omöjligt att handla i certifikatet, t ex vid bristande likviditet i den underliggande tillgången eller då handeln på relevant marknadsplats stängs på grund av marknadsavbrott eller vid tekniska fel hos marknads platsen, SEB eller Euroclear Sweden AB (f d VPC). Valutarisk Om den underliggande tillgången handlas i annan valuta än svenska kronor kommer värdet på certifikatet att påverkas av eventuella valutakursförändringar mellan dessa valutor. Marknadsrisk Placeringar i finansiella instrument är alltid spekulation som ger möjlighet till värdestegringar och vinster, men som samtidigt innebär risk för värdeminskning och förlust. När du köper ett börshandlat certifikat tar du en risk på prisutvecklingen i den underliggande tillgång /-ar som certifikatet är exponerat mot. Detta brukar kallas marknadsrisk. Om den underliggande tillgångens pris sjunker får du en negativ avkastning relaterad till nedgången. En eventuell hävstång medför att kursrörelser i den underliggande tillgången snabbare kan utradera kapitalet. Du tar således en risk med hela det investerade kapitalet. Stop loss Vid en eventuell stop loss stängs certifikatet och slutvärdet kommer att betalas till dig. Slutvärdet kan bli högre eller lägre än det värde i certifikatet som rådde när stängningen påbörjades. Även om stop loss-förfarandet påbörjas innan certifikatets värde är noll kan alltså hela certifikatets värde gå förlorat. Övrig risk Olika marknadsaktörers certifikat kopplade till samma marknad är ofta konstruerade på olika sätt och kan därför vara svåra att jämföra. Övrig information Fullständiga villkor Till varje specifikt erbjudande finns Slutliga Villkor, som i detalj specificerar villkoren för den enskilda produkten. För en fullständig bild av produkten och samtliga risker bör du läsa Slutliga Villkor tillsammans med SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikatoch Warrantprogram. Prospektet är på svenska och SEB kommer under avtalstiden att kommunicera på svenska och engelska. För villkoren och marknads föringen gäller svensk lag och eventuell tvist avgörs i första instans av Stockholms tingsrätt. För mer information om SEB och dess tjänster se Information om SEB och dess värdepapperstjänster som du hittar på Spara & Placera, Regler för hantering av värdepapper. Att handla med Börshandlade certifikat Börshandlade certifikat handlas på samma sätt som aktier. Du behöver alltså en depå eller ett service-/vp-konto. SEB ställer köpoch säljkurser i certifikaten, vilket gör att du kan köpa och sälja dem till rådande marknadsvärde under börsens öppettider. Certifikaten handlas styckvis. Minsta antal du kan köpa är alltså ett (1) certifikat. Du lägger order på Internetkontoret, via Telefonbanken eller hos din bankkontakt på SEB, alternativt hos något annat värdepappers institut. Du kan även välja att handla certifikat i Investeringssparkonto (ISK) och vissa kapitalförsäkringar. Avgifter När du handlar SEB:s certifikat betalar du kurtage till din bank (SEB eller annan bank) eller mäklare på samma sätt som när du handlar aktier. Förutom kurtage dras en avgift från värdet på ditt certifikat löpande under innehavsperioden. Storleken på avgiften varierar beroende på typ av certifikat, se därför i kurslistan eller Slutliga Villkor för respektive certifikat för att få veta hur stor avgiften är på årsbasis. Den andel av avgiften som är hänförlig till en dag dras automatiskt från ditt certifikats värde varje dag. Om avgiften är exempelvis 0,75 procent per år och certifikatet kostar 100 kronor är avgiften 75 öre per år eller 0,21 öre per dag. Ett sådant certifikat kommer att prisjusteras från 100 kronor till 99,998 kronor efter en dag, om marknaden i övrigt är oförändrad och bortsett från positiva och/eller negativa ränteeffekter samt eventuella valutakursrörelser. Räntor Beroende på typ av certifikat kan certifikatet ge upphov till en eller flera rörliga intäktsräntor som gottskrivs dig genom att certifikatets värde justeras dagligen, och i vissa certifikat även en eller flera rörliga finansierings räntor som dras dagligen från certifikatets värde. Observera att intäktsräntan och finansieringsräntan kan följa fixingräntorna för olika valutor. Räntesatsen för intäktsräntan kan därför skilja sig från finansieringsräntan. Olika räntesatser kan påverka ditt certifikats värde både positivt och negativt. De räntor som adderas till eller dras från ditt certifikat påverkar certifikatets värde mer ju större hävstången är. Räntenivåerna kommer att anpassas till rådande marknadsläge. Om räntebasen är så låg att den understiger räntebasmarginalen har intäktsräntan en negativ effekt på certifikatets värde. Börshandlade certifikat 9

10 Emittent Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SEB, Stockholm, orgnr , har bl a tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. SEB står under Finansinspektionens tillsyn. SEB har erhållit rating A+ enligt Standard & Poor s, och A1 enligt Moody s. Rating kan emellertid vara föremål för ändring så det är var och ens skyldighet att inhämta information om aktuell rating. SEB:s styrelse har sitt säte i Stockholm. Förvaring I service-/vp-konto, depå i SEB eller hos annan bank/värdepappersbolag, samt i Investeringssparkonto (ISK) och vissa kapitalförsäkringar. Information om SEB:s Investeringssparkonto (ISK) finns på Spara & Placera, Investeringssparkonto. Information om SEB:s kapital försäkring finns på Pension & försäkring. Skatteregler för fysiska personer Denna information berör endast fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. För andra fysiska personer och för juridiska personer gäller andra regler. Börshandlade certifikat är föremål för beskattning. Skattereglerna kan ändras över tiden. Om du är osäker på hur ett börshandlat certifikat ska beskattas bör du rådgöra med en skatterådgivare. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. Läs mer om beskattning på Produktgrupp D. Mer information om SEB:s produktgrupper hittar du på Spara & Placera, Regler för hantering av värdepapper. Klagomål Vid eventuella klagomål avseende denna produkt, bör du snarast kontakta den enhet inom SEB som tillhandahållit produkten. Om klagomålet därefter kvarstår hänvisas till: SEB Kundrelationer, Stockholm, Telefon Ytterligare information om klagomålshantering och hur du går vidare med ditt klagomålsärende finns på SEB:s hemsida, Allmänt gäller Denna broschyr kommer från SEB och innehåller information om SEB:s börshandlade certifikat. Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen eller för förluster eller kostnader som kan uppstå med anledning därav. För finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Om informationen hänvisar till en investeringsanalys bör du om möjligt ta del av den fullständiga analysen och information publicerad i anslutning därtill eller läsa den information om specifika bolag som finns tillgänglig på Uppgifter om skatter kan ändras över tiden och är inte heller anpassade efter just din specifika situation. För fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. I vissa fall kan förlusten även överstiga det insatta kapitalet. Om du eller en fond investerar i finansiella instrument som är uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna påverka avkastningen. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar beslut om en investering. Mer information t ex faktablad för fonder och informations-/marknadsförings broschyrer för fonder och strukturerade produkter finns på Om behov finns kan du även inhämta råd om placeringar anpassade efter din individuella situation från din rådgivare i SEB. Vill du veta mer? Tala med din bankkontakt på närmaste SEB-kontor, eller läs mer på Börshandlade certifikat 10

11 Börshandlade certifikat 11

12 Med SEB:s FX G10 Carry-certifikat får du exponering mot världens tio vanligaste valutor baserat på en klassisk valutastrategi en placering som är diversifierad då risken är spridd över flera olika valutor ett långsiktigt komplement till andra tillgångsslag. Börshandlade certifikat 12

Börshandlade certifikat. Long & Short

Börshandlade certifikat. Long & Short Börshandlade certifikat Long & Short Long & Short-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Long & Short-certifikat är hävstångsprodukter vilket

Läs mer

Börshandlade certifikat Bull & Bear

Börshandlade certifikat Bull & Bear Börshandlade certifikat Bull & Bear Bull & Bear-certifikat passar dig som har en bestämd marknadstro, oavsett om du tror på uppgång eller nedgång. Bull & Bear-certifikat är hävstångsprodukter vilket betyder

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen.

Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. Kapitalskyddade placeringar. Köp senast 28 november! Välj en skyddad placering. Ett bra alternativ när det är oroligt på börsen. När det är turbulent på börsen gör du klokt i att inte ta några onödiga

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juni 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 86 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 2531 april juli 2015 2014 ...en

Läs mer

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

VAD TROR DU? Bull & En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Bull & bear En placering för den som framförallt tror på sig själv. Oavsett om man tror på uppgång eller nedgång. MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Upp eller ner? Bull eller Bear? Det viktigaste är vad du tror.

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning

Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Marknadsföringsmaterial juli 2015 Ett tryggt sparande med möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddade placeringar nr 87 för privatpersoner och företag Sista dag för köp 28 augusti 2015 Globala aktier

Läs mer

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING

BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING BNP PARIBAS MINI FUTURES EDUCATED TRADING En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Mini futures är högriskplaceringar

Läs mer

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa

Europeisk kraftsamling. Autocall Europa Foto: TT / AGE Autocall Europa Kapitalskyddad Certifikat Marknadswarrant TECKNAS SENAST 26 JUNI Europeisk kraftsamling Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant BNP Paribas Arbitrage Issuance

Läs mer

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 31 maj 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den 31 maj 2012 och gäller i 12 månader från

Läs mer

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv. Grundutbud 1150 AUTOCALL SVENSKA BOLAG COMBO DEFENSIV MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1150 Autocall Svenska Bolag Combo Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Grundutbud Uppsala Domkyrka, Uppsala Svenska Bolag Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL

Global Konsumtion. 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK 9 MÅN- 5 ÅR AUTO- CALL 1155 Autocall Amerikansk Konsumtion Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 9 MÅN- 5 ÅR Månadsvisa observationer Global Konsumtion Frihetsgudinnan, New York Amerikansk Konsumtion Placeringen ger exponering

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial

Sverige. Buffertbevis. 1199 Buffertbevis. Sverige. Grundutbud 1199 BUFFERTBEVIS SVERIGE MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR. Marknadsföringsmaterial 1199 Buffertbevis Sverige MEDEL RISK INDEX- BEVIS 5 ÅR Buffertbevis Grundutbud Kalmar Slott, Kalmar Marknadsföringsmaterial Sverige Placeringen ger exponering mot den svenska aktiemarknaden genom en indikativ

Läs mer

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR

Buffertautocall. Global Säkerhet. 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR 1123 Buffertautocall Internetsäkerhet Plus/Minus Defensiv MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Buffertautocall Global Säkerhet Golden Gate-bron, San Francisco Internetsäkerhet Placeringen ger möjlighet till en

Läs mer

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London

Europa. 1161 Autocall Europa Sektorer Duo. Europa 1161 AUTOCALL EUROPA SEKTORER DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. St Pauls Cathedral, London 1161 Autocall Europa Sektorer Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Europa St Pauls Cathedral, London Europa Placeringen ger exponering mot två europeiska aktieindex och ger möjlighet till en kupong om indikativt

Läs mer

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum

Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum www.handelsbanken.se/kapitalskydd AKTIEINDEXOBLIGATION 845 Placera dina pengar i världens tillväxtcentrum Sista dag för köp är den 23 augusti 2009 Marknadsläget just nu Världsekonomin har börjat återhämta

Läs mer

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial.

Buffertbevis Östeuropa 1049. Grundutbud. Medel risk. Indexbevis. 5 år. Hjältarnas Torg, Budapest. Marknadsföringsmaterial. Buffertbevis Östeuropa 1049 Medel risk Indexbevis 5 år Buffertbevis Grundutbud Hjältarnas Torg, Budapest Marknadsföringsmaterial Östeuropa Placeringen ger exponering mot Östeuropa genom en indikativ deltagandegrad

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Amerikansk köpkraft. Kapitalskydd. Certifikat Hävstångscertifikat. Emittent/Garant SG Issuer/Société Générale

Amerikansk köpkraft. Kapitalskydd. Certifikat Hävstångscertifikat. Emittent/Garant SG Issuer/Société Générale Foto: Garry Black/Masterfile/TT Autocall USA Konsumtion Combo Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 26 JUNI Amerikansk köpkraft Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej Emittent/Garant

Läs mer

Kreditobligation Stena nr 2379

Kreditobligation Stena nr 2379 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Kreditobligation Stena nr 2379 TECKNA DIG SENAST 3 SEPTEMBER 2015 KREDITBEROENDE SKYDD/RISK Kreditobligation Stena nr 2379 EGENSKAPER MÖJLIGHET TILL KUPONG PÅ

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

Handbok om Statspapper

Handbok om Statspapper Handbok om Statspapper Innehåll 1. Det här är statspapper sid 4 Olika sorters statspapper likheter och skillnader 2. Varför finns statspapper? sid 5 Den svenska statsskulden Utestående obligationslån 3.

Läs mer

SEB Private Equity Certifikat

SEB Private Equity Certifikat SEB Private Equity Certifikat Private Equity innebär investeringar i onoterade bolag eller bolag som köps ut från börsen. Tack vare långsiktig god avkastning har det blivit ett naturligt inslag i många

Läs mer

Autocall OIja Ackumulerande

Autocall OIja Ackumulerande Autocall OIja Ackumulerande Autocall Olja Ackumulerande Kategori Erbjuds av Emittent / Garant Sista teckningsdag Inlösenbarriär Kupongbarriär Riskbarriär på slutdag Löptid Autocall Mangold Fondkommission

Läs mer

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12)

INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) INVESTERUM FÖRKÖPSINFORMATION (2015-05-12) Denna förköpsinformation gäller Investerum AB, org.nr: 556693-7495, och Investerum Pension KB, org. nr: 969683-3913, nedan kallade Bolagen. Huvudkontor: Humlegårdsgatan

Läs mer