verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "verksamhetsberättelse"

Transkript

1 verksamhetsberättelse 2012

2 Innehållsförteckning Verksamhetsåret Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen Partiets kommunikationsverksamhet Partiets organisatoriska verksamhet Partiets arbete för analys och opinion Partiets internationella verksamhet Riksdagsgruppens verksamhet Partiets allmänna stöd till riksdagsledamöterna Sidoorganisationerna Partiets företagsengagemang och fonder Partiledning Partistyrelsens arbetsgrupper Partistyrelsens kansli uppdrag och organisation Personalarbetet vid partistyrelsens kansli Verksamhet i socialdemokratiska grupper Bilaga 1 Nationell representation Bilaga 2 Internationell representation

3 Bilaga 3 Partistyrelsens arbetsgrupper

4 Verksamhetsåret 2012 Året inleddes i ett mycket svårt läge för partiet. Partiordförande Håkan Juholt meddelade den 21 januari i samband med en pressträff i Oskarshamn att han lämnade sitt uppdrag med omedelbar verkan. I hans frånvaro ledde partisekreterare Carin Jämtin partiets arbete. Det fanns en stor enighet i partiet kring att partistyrelsen och det verkställande utskottet skulle hantera ersättarfrågan. Efter en omfattande process i verkställande utskottet och en nära dialog med partidistrikten valdes VU-suppleanten och tillika ordföranden för IF Metall Stefan Löfven enhälligt till ny partiordförande den 27 januari på ett öppet partistyrelsesammanträde på Fotografiska museet i Stockholm. I sitt korta installationstal lyfte Stefan Löfven socialdemokratin som en frihetsrörelse, vårt internationella engagemang, att vi är ett feministiskt parti och vikten av en ny näringspolitik som främjar samverkan och innovationer. Efter partiledarskiftet har allt fokus legat på att samla partiet och utveckla vår politik. Vi behöver förstärka vårt eget politiska alternativ så att vi kan sätta dagordningen kring centrala samhällsutmaningar. Jobb- och skolpolitiken har stått i centrum. Samhällsutvecklingen med hög arbetslöshet och försämrade skolresultat måste vändas. Det är helt avgörande för oss som parti att återvinna förtroende i dessa frågor om vi ska ha möjlighet att vinna nästa val. I samband med den ekonomiska vårmotionen presenterade vi många nya förslag för att skapa fler jobb och minska arbetslösheten. Bland annat föreslog vi ett utbildningskontrakt för alla arbetslösa unga under 25 år som inte fullgjort sina gymnasiestudier och ett stort näringslivspaket med innovationsupphandlingar, strategisk samverkan och förbättrade riskkapitalavdrag. I Almedalen höll Stefan Löfven ett ideologiskt tal om frihet där han lyfte betydelsen av arbete, en bra skola, en modern välfärd och ett ekologiskt hållbart samhälle för att säkra friheten. Carin Jämtin och Mikael Damberg presenterade en utvecklad socialdemokratisk innovationspolitik med fokus på gröna innovationer. Våra politiska motståndare har ännu inte svarat upp mot vår offensiv kring jobben. Regeringen har förhållit sig väldigt passiv. Vårpropositionen innehöll bara ett förslag om andrahandsuthyrning av bostäder. I samband med budgetpropositionen ökade regeringen aktiviteten något. Det viktigaste förslaget var en stor och ofinansierad sänkning av bolagsskatten. 4

5 Vi fortsatte i stället att utveckla vår jobb- och skolpolitik i samband med budgetmotionen. Där föreslog vi bland annat en buffert för konjunkturförändringar, tio miljarder i ekonomiska stimulanser till hushållen, mindre klasser i lågstadiet och kompetensutveckling för lärarna, borttagen andra sjuklönevecka, att ingen ung ska vara arbetslös längre än sex månader samt ett avskaffande av Fas 3. Under senare delen av hösten fortsatta detta politiska utvecklingsarbete när partistyrelsens arbetade fram sitt förslag till prioriteringsdokument inför partikongressen våren

6 Partiets verksamhet i siffror Organisations- och medlemsstatistik 2012 Partidistrikt Antal arbetarekommune r 2012 Antal grundorganisatione r i arbetarekommunerna 2012 Antal grundorganisatione r i arbetarekommunerna 2011 Antal medlemma r 2012 Antal medlemma r 2011 Antal nya medlemma r 2012 Antal nya medlemma r 2011 Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland Gävleborg Göteborgs pd Jämtland Jönköpings län Kalmar län Kronoberg Norra Älvsborg Skaraborg Skånes Halland Norrbotten Stockholms ak Stockholms län Sörmland Uppsala län Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Älvsborgs södra Örebro län Östergötland

7 7

8 Studier Studieverksamhet Under året har vi reviderat och skrivit om alla våra grundläggande studiematerial för nya medlemmar, Vår historia, Vår ideologi och Vår organisation. Vi har också, i konsekvens av kongressbeslut 2009, skrivit fram en ny medlemsutbildning som vänder sig till alla intresserade medlemmar. En av årets stora satsning på studieområdet var Studieportalen. Studieportalen är en ny webbsida och en mötesplats om studier. På Studieportalen ligger bland annat alla våra material och vårt centrala studieutbud. Partistyrelsens har nu utvecklat medlemsstudierna och hoppas därmed att förutsättningarna att erbjuda och genomföra medlemsstudier blir både enklare och mer lustfyllt lokalt och regionalt 2011 startade vi i samverkan med SSU, LO och Campus Bommersvik en utbildningssatsning för våra unga medlemmar, vi kallar den Bommersviksakademien. Bommersviksakademien ska bidra till att skola nästa generation ledare inom arbetarrörelsen. Fram till våren 2016 ska 500 stycken, mellan år, deltagit. Bommersviksakademin ska dessutom ge kraft till idédebatten och då särskilt genom mötet mellan deltagarna och ledningarna för de tre ansvariga organisationerna. Detta sker inom Kretsen kring Bommersvik påbörjade vi omgång två med 100 deltagare genomförde vi Palmeakademin i samverkan med Olof Palmes minnesfond, SSU, LO, ABF och Campus Bommersvik. 30 unga medlemmar från våra tre organisationer, mellan år, gick utbildningen som syftar till att öka förståelsen kring mänskliga rättigheter och internationell förståelse. Under året påbörjade vi en kommunikations- och ledarskapsutbildning för 20 riksdagsledamöter. IFL och Berghs School of Communication har varit utbildare. Utbildningen kommer att utvärderas Studier i siffror Under 2012 vände det, och Socialdemokraternas studievolym började återigen öka i antal studietimmar inrapporterade till ABF. Antalet timmar i studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet ökade under året med 12 procent till , med ett totalt deltagarantal på personer. Partiorganisationen genomförde föreläsningar och kulturprogram 537 fler än under Av deltagarna i partiets studieverksamhet var 51 procent kvinnor och 49 procent män. 8

9 Personal Personalarbetet vid partistyrelsens kansli har under året nästan uteslutande handlat om att fortsätta arbetet med att etablera den nya gemensamma kansliorganisationen genom rekryteringar av de återstående vakanserna, planering av lokalerna och framtagande av nya rutiner och processer för kansliets personalarbete. I samband med att den nya kansliorganisationen fungerat under en 1-årsperiod genomfördes en utvärdering av densamma. Såväl personal, fackklubbar och förtroendevald ledning gavs möjlighet att utvärdera organisationen. Slutsatsen av utvärderingen var att inte göra några stora strukturella förändringar av den nya organisationen utan mindre justeringar. En sådan justering blev att kansliet ska hämta hem IT-stödet i egen regi. Under året tog också arbetet med att ta fram en vision och värdegrund för kansliet fart där såväl medarbetare som ledningsgrupp varit involverade. Höstens arbete inleddes med en personalöverläggning på Rönneberga under temat Innovation och kreativitet med inspiration från utomstående gäster i hur man arbetar innovativt och kreativt både politiskt och organisatoriskt. Idéer som sedan lyftes in i arbetet med verksamhetsplanen. Under senhösten beslutades sig kanslichefen för att gå vidare till andra arbetsuppgifter varför en tillförordnad kanslichef utsågs och en rekryteringsprocess av densamma inleddes. Under året har arbetet med att samordna partiet som arbetsgivare främst haft fokus på att slutföra kollektivavtalsförhandlingarna som inletts i syfte att övergå till ett nytt gemensamt kollektivavtal för all personal inom partiet. Vidare sjösattes den tredje kursplanen för partiets anställda ombudsmän och funktionärer innehållandes flera centrala funktionärers - och ombudsmannautbildningar utifrån den av partistyrelsen fastställda utbildningsplanen. Personalfunktionen vid partistyrelsens kansli har under året också gett konsultativt stöd till partidistriktens arbetsgivarföreträdare och assistenter i personalarbetet. Utveckling, förnyelse och samordning Samarbetsavtal mellan partistyrelsen och partidistrikt Partistyrelsen har i uppdrag att samordna den administrativa verksamheten inom partiet så långt det är möjligt. Det huvudsakliga syftet med detta är att frigöra resurser centralt, regionalt och lokalt för att driva och utveckla kärnverksamheterna, att utveckla folkrörelsen och att vinna val. Ett sätt att åstadkomma detta är genom det samarbetsavtal som partistyrelsen och partidistrikten har träffat om att gemensamt arbeta för att uppnå de fastställda målen för den administrativa verksamheten. 9

10 Under 2012 har det gjorts en översyn av innehållet i samarbetsavtalet till följd av strukturella förändringar för några av våra system. Förändringar i avtalen har genomförts som börjar gälla från Ny resepolicy En ny resepolicy antogs av partistyrelsen i augusti. Den föregicks av en utredning av resestrukturen på kansliet. En effekt av detta blev också att ett nytt resebyråavtal tecknades med VIA Egencia och att kansliet därmed har samma leverantör av tjänsteresor oavsett arbetsplats. Ny inköpspolicy Under 2012 har en ny inköpspolicy arbetats fram. Den skall förenkla vid inköp och säkerställa att våra inköp görs ansvarsfullt. Våra inköp skall vara så kostnadseffektiva, ansvarsfulla och miljövänliga som möjligt och vi ska välja leverantörer som har kollektivavtal med facklig organisation. De tre områdena inom hållbar utveckling; ekonomi, miljö och samhälle skall vara vägledande för oss. IT-miljö Partistyrelsens kansli har ett strategiskt samordningsansvar gentemot partidistrikten för bland annat utvecklingen av en gemensam IT-miljö. I det uppdraget är aspekter såsom systemsäkerhet, kostnadseffektivitet, professionalitet och modernitet av yttersta vikt. Den gamla IT-miljö som upphandlades under 2007 levde inte längre upp till ovanstående krav och därför infördes under 2012 en ny IT-miljö på partistyrelsens kansli. Den nya IT-miljön bygger på Microsofts molnetlösning Office 365. I och med denna investering har partiet nu en modern, skalbar och framtidsinriktad IT-miljö som också partidistrikten erbjuds att ingå i. I den gamla IT-miljön ingick åtta stycken partidistrikt. Vid årsskiftet 2012/2013 var det totalt 13 stycken partidistrikt som valt att ingå i Socialdemokraternas nya IT-miljö. 10

11 Stöd till partiledningen Innovationsresan Som en del av politiutvecklingsarbetet med fokus att skapa förutsättningar för fler och nya jobb valde Stefan Löfven som nyvald partiordförande att lyfta fram innovationskraftens betydelse. Genom att besöka företag, nätverk, organisationer m.fl. som på olika sätt är inblandade i innovationskedjan ville Löfven och Socialdemokraterna synliggöra och finna nya lösningar på hur innovativa processer kan främjas. Det byggde på utgångspunkten att med en aktiv forsknings- och näringspolitik kan fler innovationer nå världsmarknader genom bland annat ökad tillgång till riskkapital, spetsutbildad arbetskraft, exportstöd, marknadsföring och mycket mer. I samtal med representanter från näringsliv, akademi och arbetsmarknadens parter lyftes prioriteringen av dessa aspekter och samhällets roll i innovationskedjan. Besöken fortsatte under 2013 inom ramen för vad vi kallade innovationsresan. Stockholms län, 16 februari Huddinge, Innovationsplatsen Karolinska och tal för stora kommunala gruppen i länet. Kalmar, 1 mars Kalmar, besök på Arla, inkubatorn Kalmar Science Park, akuten. Medverkan i SR och på medlemsmöte. Dalarna, 3 mars Ludvika, medverkan på konferens om gruvnäringen och besök vid ny gruva. Skåne, april Lund, medverkan på arrangemanget Studentafton Malmö, frukostmöte med fack/parti, besök på Flextrus och Media Evolution City. Göteborg, 01 maj Första majfirande på Götaplatsen Stockholm stad, 14 maj Rinkebyskolan och Kista Science Tower besöktes, (kampanjdag ungas möjligheter) 11

12 Uppsala, 14 maj Uppsala, besök på Pietzomotor och samtal om STUNS projekt (kampanjdag ungas möjligheter) Blekinge, 11 juni Karlskrona, besök på BTH med fokus hållbar utveckling, ABB och Auralight, medverkan SR Örebro, 15 juni Örebro, besök i robotiklägenhet och på ett jobbprojekt, lunch med näringslivsföreträdare och tal på PRO-kongress. Gotland, 6-7 juli Visby, medverkan på socialdemokraternas mingel och tal i Almedalen Kronoberg, 14 september Växjö, besök på inkubator och lärareprogrammet på Växjö universitet, lunchmöte om byggande, tal på medlemsmöte. Gävleborg, 15 oktober Gävle, besök på FPX och Hemlingbystugan, lunch med företrädare för partiet och tal på medlemsmöte. Västernorrland, 19 oktober Örnsköldsvik, näringslivsträff i samband med hockey. Västerbotten, 22 oktober Umeå, invigning av algpilot i Dåvamyra, lunch med företrädare för partiet, besök på Umeå universitet och studentföreläsning. Bohuslän, 5 november Uddevalla, besök på vuxenutbildning, medverkan i SR och träff med småföretagare. Norra Älvsborg, 5 november Trollhättan, besök på NÄL-sjukhuset, lunchmöte med fackliga och politiska företrädare. Östergötland november Linköping, besök på Sectra och tal på medlemsmöte. 12

13 Norrköping, frukostmöte med företagare. Sörmland, 15 november Nyköping, besök på Swenox och lunch med företagarenätverk. Oxelösund, besök i Oxelösunds hamn. Västmanland 21 november Västerås, besök på ABB Robotics, lunch på Mälardalens högskola, besök på Björkbackens äldreboende och medverkan i SR. Södra Älvsborg, 2-3 december Viskadalen, medverkan på 600-ledareutbildningen Borås, besök på Räddningstjänsten, lunchmöte med fackliga och politiska företrädare, besök på Simonsland och medverkan i SR. Göteborg, 3 december Torslanda, Volvo Cars, möte med företagsledningen och pressträff om miljardsatsning. Halland, 12 december Halmstad, företagsbesök på HMS. Hyltebruk, besök på Stora Enso. Skåne, 12 december Malmö, medverkan Musikhjälpen i P3 och besök på JobbMalmö. Andra större arrangemang Svenskt näringslivs framtidsmöte, 15 maj Arbetarrörelsens båt, 22 april Pride, 1 augusti Sommartal, 26 augusti Företagarnas ordförandeträff, 11 oktober KTH Sustainability Research Day, 11 oktober Partisekreterarens engagemang i urval I och med att partisekreteraren deltog på partidagar i nästan alla 26 partidistrikt minst en gång per distrikt under 2011 låg inriktningen under 2012 på interna partimöten och aktiviteter. Under 2012 hade partisekreteraren fyra partidagar då företag, organisationer och offentlig verksamhet besöktes. Tema för partidagarna har varit ungdomsarbetslöshet, miljö och ideella sektorn. 13

14 Stockholms partidistrikt 6 februari Personal inom social omsorg i Rinkeby-Kista Rektor och lärare i Bredbyskolan Rinkeby Östergötlands partidistrikt 14 maj Arbetslösa ungdomar - Linköping Ledning för Comminicare Norrköping Palestinska föreningar som är verksamma i Östergötland - Norrköping Öppet möte med Internationella S-föreningen Norrköping Jönköpings läns partidistrikt 10 oktober Företagsledningen för RH-Stolen Nässjö Olika företag i Kontorslandskapet Nässjö Sportchef och marknadschef för Elit Vetlanda Speedway Vetlanda Eldsjälarna bakom Arenabolaget Vetlanda Skånes partidistrikt 19 november VD för Lödde Plåt AB, facklig representant och ungdomar som går plåtslagarutbildning - Malmö Rektor och personal på Linnéskolan Malmö Öppet möte med kvinnliga nätverket WILMA Lunds Universitet Lund Nätverket yngre råd Generationsväxlingen är en stor utmaning i partiet men under förra och den nuvarande mandatperioden har antalet yngre heltidsråd blivit fler i kommuner, regioner och landsting. Mot denna bakgrund initierade partisekreteraren i slutet av 2011 ett nätverk för yngre kommunal/region och landstingsråd som är 40 år eller yngre. Syftet är att erbjuda erfarenhetsutbyte mellan yngre ledande företrädare. Under 2012 ingick 70 kommunal-, landstings- och regionråd i nätverket. Nätverksmöten 2012 Under 2012 har nätverket haft två träffar och ett mingel. En träff var vid kommunträffen i maj och den andra träffen i samband med Förtroenderådet i november. Vid nätverksträffarna deltog ca 25 personer. På Almedalen anordnades ett mingel där omkring 20 personer deltog. 14

15 Partiets kommunikationsverksamhet Online Under 2012 hade vi unika besökare på vår webbplats vilket går att jämföra med en nästintill identisk besökssiffra under Besökstopparna under året har varit under januari månad då Håkan Juholt avgick och Stefan Löfven tillträdde som ny partiordförande samt under firandet av Första maj. Under året har vi byggt basen för vår valwebb 2014 genom en nylansering av webbplatsen. I nylanseringen ingick följande: Uppgradering av publiceringsverktyget. En ny sökfunktion för att förenkla sökbarheten av innehåll. Möjlighet för besökaren att kommentera innehåll direkt på webbplatsen. Nya webbsidor för riksdagsledamöterna med fokus på hur du som medlem och väljare följer dem i sociala medier. Nytt digitalt ansikte för vår valfond i Ge en gåva. Förenklad användaradministration av webbredaktörer i Webben för alla genom att den nu sköts från medlemssystemet. Flytt av arbetsverktyg såsom Medlemsportalen och Kampanjverktyget från Sosserian till inloggat läge (Mitt S) på webben. Trycket på våra mest prioriterade kanaler i sociala medier Facebook och Twitter - har under året ökat markant och vi får lägga allt mer resurser på att svara på frågor från väljare om vår politik personer följde vid årets slut Socialdemokraterna på Facebook. Det är en ökning med 21 procent jämfört med De inlägg som engagerar mest är de av personlig karaktär som exempelvis Stefan Löfvens julhälsning som gjordes i form av ett videoklipp. Antalet personer som följer oss på Twitter har under året nästan fördubblats och uppgick till följare vid årets slut. Allt fler ser vår Twitterkanal som en möjlighet att skapa diskussion både om oss och med oss. Störst aktivitet i sociala medier under 2012 genererade valet av Stefan Löfven som ny partiordförande, vårbudgeten, Första maj samt Almedalsveckan. Under året har vi även valt att skaffa oss en närvaro på Instagram och fokuserat på att mer aktivt kommunicera i bilder. Socialdemokraterna.se vann också 2012 utmärkelsen bästa Organisationssajt i tidningen Internetworlds tävling om Sveriges 100 bästa webbplatser med 15

16 motiveringen: Svenska partisajter utvecklas ständigt. Valrörelsen på nätet pågår hela tiden. Självklart i de sociala nätverken, men webben är fortsatt en avgörande resurs för den som vill söka fakta, information och ett sammanhang. Ingen av de svenska partierna gör detta mer ambitiöst, genomarbetat och konsekvent än Socialdemokraterna. Åter igen. Vårkampanj Av budgetskäl anordnades ingen nationell vårkampanj detta år. Däremot anordnades en upptakt i januari för att inspirera partidistrikten att anordna egna lokala kampanjaktiviteter på tema barnfattigdom. Höstkampanj Höstkampanjen skedde inom ramen för temaåret om fler jobb och hade tema "Kunskap och arbete bygger Sverige". En mindre folder med detta budskap togs fram. En undersökning i medlemspanelen under hösten visade att 10 procent av medlemmarna deltog i kampanjaktiviteter, de flesta vid enstaka tillfälle. Medlemspanel Under året inrättade Socialdemokraterna en medlemspanel med c:a 7000 deltagande medlemmar. Under året genomfördes fem undersökningar i panelen. Bland de mest intressanta resultaten är att unga medlemmar gärna vill engagera sig mer, att alltför många har blivit illa behandlade i verksamheten på grund av deras åsikter, att medlemmarna ser stort förändringsbehov i partiet och att det medlemmarna helst vill göra i partiet är att utveckla politik. 16

17 Partiets organisatoriska verksamhet Netroots Netroots har under 2012 genomgått fortsatt strukturomvandling med fokus på specialisering och ökad organisation. Allt fler bloggar inom nätverket har en redaktionell arbetsform, och deras mediala genomslag har ökat markant. Antalet anslutna aktiva bloggar har minskat med cirka hundra, vilket är ett naturligt steg i omvandlingen, men antalet aktiva människor i de specialiserade redaktionerna har ökat. I april 2012 hade Netroots sin första öppna träff, som pågick under tre dagar och lockade cirka 200 deltagare. Under Almedalsveckan ordnades inga aktiviteter på plats, men fortlöpande träffar pågick i Stockholm under hela veckan. Försök med segmenterad mejllista har inletts. EU och Europaverksamheten Partistyrelsens kansli har ansvar för viss samordning kring EU och Europafrågor samt politiken i EU-nämnden. Internationella staben samordnar politiken mellan organisationer och olika parlament. Vi har under året tagit mycket aktiv del i Europeiska Socialdemokraters Parti, ESP, arbetsgrupper, möten, konferenser och seminarier. Det bidrar till att utveckla vår politik och ger breda nätverk i Europa. Ytterligare information om EU och Europaverksamheten finns att läsa i verksamhetsberättelsen under Partistyrelsens arbetsgrupper och Partiets internationella verksamhet. Intern kommunikation Partidistriktens försteombudsmän Partidistriktens försteombudsmän, (26-manna) har under 2012 haft sex överläggningar: 8-9 februari, Sveavägen maj, Bommersvik juni ( i samband med ABFs 100-årsjubileum), Sveavägen augusti, Bommersvik 17

18 17-18 oktober, Sveavägen december, Bommersvik Partidistriktens ordförande Tre träffar anordnades under 2012 för partidistriktens ordförande: 15 mars i Cephalus, riksdagens lokaler 23 augusti, Sveavägen oktober, Sveavägen 68 Facklig-politisk verksamhet Den facklig-politiska verksamheten har under andra halvan av 2012 påbörjat ett utvecklingsarbete med fokus på att stärka såväl den facklig-politiska samverkan med LO som med dess medlemsförbund. Till SFU har ett nytt presidium valts med Carin Jämtin som ny ordförande och Tobias Baudin som ny vice ordförande. LO har i olika forum under 2012 fattat en rad offensiva beslut i syfte att ömsesidigt stärka denna verksamhet. Ett arbete med att konsultativt möta den efterfrågan som finns gällande offentlig upphandling och kollektivavtalsliknande villkor med syfte att värna den sociala dimensionen, skapa ökad skattekraft för de investeringar som görs med offentliga medel samt motverka oseriösa entreprenörers möjlighet att snedvrida konkurrensen har inletts. Även facklig-politiskt samarbete med medlemmar i TCO respektive SACO har varit ett angeläget arbete. Partistyrelsens kansli har ett viktigt uppdrag ge stöd till och finna gemensamma utvecklingsmöjligheter med partidistrikten och dess roll i relation till dess arbetarekommuner. Kommun- och landstingsverksamhet Partiexpeditionens arbetsinsatser inom det kommunala verksamhetsområdet syftar till att stärka dialogen mellan partiföreträdare på nationell, regional och lokal nivå. Det är av avgörande betydelse att erfarenhetsutbytet och politikutvecklingen mellan de politiska nivåerna fungerar väl. Kommuner och landsting/regioner har en oerhört betydelsefull roll i utformningen av den svenska välfärden. Merparten av det 18

19 människor upplever som samhälleliga tjänster ges av kommuner och landsting/regioner. För att socialdemokratisk politik ska kunna utvecklas och vara framgångsrik på central, regional och lokal nivå krävs en regelbunden debatt, samordning av politiken och erfarenhetsutbyte i partiet som omfattar deltagande från förtroendevalda i såväl kommuner och landsting/regioner som partiledning och riksdagsgrupp. Partistyrelsens kommunalpolitiska arbetsgrupp med företrädare för partiledningen och våra ledande företrädare i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har stor betydelse i detta sammanhang (se redovisning under Partistyrelsens arbetsgrupper). Första maj Första maj samlade rekordpublik på många håll. Årets paroll var Kunskap och arbete bygger Sverige. Bilden är att vi samlade fler än tidigare mellanvalsår. Partiordförande Stefan Löfven samlade över deltagare på Götaplatsen i Göteborg. Övriga orter där partiledningen talade var Stockholm där Carin Jämtin talade, Malmö där Magdalena Andersson talade och Eskilstuna där Mikael Damberg talade. LOordförande Wanja Lundby Wedin talade i Trollhättan. Almedalen 2012 Politikerveckan Almedalen växer och blir mer omfattande för varje år. Årets Almedalsveckan hölls mellan den 1-8 juli och hade besökare och hade närmare seminarier och andra aktiviteter. Partistyrelsen genomförde åtta arrangemang under veckan. Förnyelsen av Almedalstalet har fortsatte även 2012 med bland annat medverkan av DJ Pamela som en vidareutveckling av scenarrangemanget för talet. Partiordförande Stefan Löfvens tal samlade cirka åhörare vilket var veckans största publik. Det ekonomiska seminariet på Biografen Borgen hade tema Krisen i Europa och var mer än fullsatt. Förutom Magdalena Andersson, ekonomisk/politisk talesperson medverkade också Mats Persson, professor i internationell ekonomi på Stockholms universitet, Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, Jens Henriksson vd OMEX. Partiledningens mingel i St Hans ruin samlade över 500 personer. Peter Wolodarski DN och Karin Pettersson Aftonbladet medverkade som utfrågare av partiledningen. Stockholms Pride Under Pride 2012 genomfördes Socialdemokraternas aktiviteter genom HBT-S och HBT-S Stockholms engagemang och organisation. Förutom medverkan i Pride Park under hela veckan genomfördes seminarium, workshop sant filmvisning av utställning av "To Russia with Love". Temat är baserat på HBT Socialdemokrater 19

20 Stockholms resa till Ryssland i maj för att besöka Moskva Pride och för att träffa lokala HBT-community och ryska politiker för att belysa HBT-personers situation i landet. Mona Sahlin invigningstalade på stora scenen. Partiordförande Stefan Löfven medverkade på Kafé Klara där han utfrågades av RFSL och RFSL ungdom. Även Stockholms oppositionsborgarråd Karin Wanngård medverkade i HBT-S tält i Pride Park. I själva paraden gick Socialdemokraterna under parollen Stockholm Pride goes Första Maj med blåsorkester och plakat. Stefan Löfvens sommartal Den 26 augusti höll Stefan Löfven sitt sommartal framför Sven-Harrys konstmuseum i Vasaparken i Stockholm. Under dagen anordnades en familjedag med många barn- och kulturaktiviteter. I sitt tal framhöll Stefan Löfven vikten av framsynta investeringar för att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen i Sverige, så att alla kan se framtiden an. Talet arrangerades i gott samarbete med Stockholms arbetarekommun. Minnesdagar Olof Palmes minnesdag uppmärksammades med kransnedläggning vid Adolf Fredriks Kyrka i Stockholm den 28 februari av partiordförande Stefan Löfven och Teres Lindberg vice ordförande i Stockholms partidistrikt. Anna Lindh minnesdag uppmärksammades med en kransnedläggning vid Katarina kyrka i Stockholm den 11 september av partiordförande Stefan Löfven, Mona Sahlin, ordförande för Anna Lindhs minnesfond och Veronica Palm, ordförande Stockholms partidistrikt. Kampfonden Kampfonden har under året fortsatt med en hög ambitionsnivå för att bygga upp givarbasen till fonden. Förutom återkommande månadsbrev har vi massutskick till samtliga medlemmar genomförts under året. Under hösten genomfördes en TMkampanj (tele-marketing) riktad till givare som skänker pengar via autogiro. På så sätt förmår vi många att höja sitt månatliga belopp. Kampfonden har under året inbringat över fyra miljoner kronor. Arbetarrörelsens tankesmedja Föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja har tre medlemmar: SAP, LO och ABF. Personalen har under 2012 bestått av kanslichef Ove Andersson, kommunikationschef Tommy Svensson och, från och med juni, utredningschef 20

21 Monika Arvidsson som efterträdde Anne-Marie Lindgren. Malin Hanson var projektanställd till och med 10 juli. Tankesmedjans verksamhet dominerades av arbetet kring de prioriterade ämnesområdena arbetsmarknad, EU, miljö, skatter och välfärdsfrågor och har sedan starten 2006 resulterat i ett hundratal rapporter, varav de 15 följande under 2012: Ännu tidigare betyg?, Den nya kapitalismen och politikens möjligheter, Ungas arbetsmarknad i Stockholm, Vart går Europa? Om valet i Nederländerna, Varför växer skillnaderna? om segregerad skola, Hur gick det med jobben?, Privatiserad psykiatri, Hollande vs. Sarkozy, En cementering av dagens massarbetslöshet, Vad som händer när ojämlikheten växer?, Vart är vi på väg? Stockholms tunnelbana, Verkligheten på spåret Stockholms tunnelbana, Två städer Stockholm vs. Göteborg, Blev det fler jobb om jobbskatteavdrag, Utvecklingen av arbetsmarknadsläget. VECKANS ANALYS gick ut i Tankesmedjans e-nyhetsbrev till ca prenumeranter. Tankesmedjans medarbetare och styrelseledamöter medverkade i seminarier, möten, debatter och föreläsningar i egen regi och i samarbete med andra organisationer och etermedia och med artiklar i en rad tidningar och tidskrifter arrangerade Tankesmedjan 15 seminarier, bl. a. tre under Politikerveckan i Almedalen. I maj genomförde Tankesmedjan tillsammans med 6F och Handels för andra året i rad det sysselsättningspolitiska seminariet Fullt upp! med över 200 deltagare och S-ordföranden Stefan Löfven som huvudtalare. Seminariet sändes i SvT Forum. Tankesmedjan medverkade för tredje året i rad med seminarium och utställning på Arbetarrörelsens Båt, vars 800 deltagare representerade arbetarrörelsens organisationer i Mälardalen. Tankesmedjans uppsatstävling genomfördes för andra året. Medarrangörer var Palmecentret, S-studenter och Olof Palmes minnesfond. Tre studentuppsatser på temat EUs globala roll belönades vid ett presentationsseminarium i maj. Styrelsen i Föreningen Arbetarrörelsens Tankesmedja har bestått av ordföranden Kerstin Alnebratt samt ledamöterna Carin Jämtin (SAP), Tobias Baudin (LO) och Annika Nilsson (ABF). 21

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 2 (120) Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2012... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Stöd till partiledningen... 11 Partiets kommunikationsverksamhet... 15 Partiets organisatoriska

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 Inledning Denna verksamhetsplan pekar ut hur vi vill utveckla Socialdemokraterna i Kalmar Län under år 2016. Vi behöver

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

3(119) När varningssignaler kom om att mottagarsystemen inte klarade det stora antalet flyktingar agerade regeringen snabbt och kraftfullt.

3(119) När varningssignaler kom om att mottagarsystemen inte klarade det stora antalet flyktingar agerade regeringen snabbt och kraftfullt. 2(119) 3(119) Året har inneburit många utmaningar för vår socialdemokratiskt ledda regering och för partiet. Sverige tillsammans med ytterligare ett par EU länder tog ett stort ansvar i en tid då vi i

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet 2 (7) Socialdemokratin är en folkrörelse. Vi tar vår kraft och politiska hållning ifrån medlemmarnas åsikter och framtidsvisioner. Men det räcker inte enbart att vi är många medlemmar med lika många åsikter.

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Vänstersidan av tavlan, rad 5

Vänstersidan av tavlan, rad 5 Vänstersidan av tavlan, rad 5 5.1 Socialdemokraterna Skåne 1905-2005 100 år. (S.R.597) 5.2 Socialdemokraterna Värmland 1905-2005. (S.R.597) 5.3 Socialdemokraterna i Halland 100 år. (S.R.628) 5.4 Varbergs

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID

RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID RAPPORT TILL NFS STYRELSE FRÅN ARBETSGRUPPEN OM NFS FRAMTID När man jämför Norden med resten av Europa är det tydligt att de nordiska samhällena bygger på en gemensam värdegrund. De nordiska länderna har

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 Förslag till val VERKSAMHETSPLAN 2017 Valförberedelser Under 2016 passerades halvtid i mandatperioden. De första åren efter vår valseger 2014 har på många sätt varit fokuserat på att med gott resultat

Läs mer

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 -

Studier Socialdemokraterna i Gävle. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet - 1 - Studier 2007 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle - 1 - Studieprogram 2007 Innehåll Medlemsstudier... s 4 Europastudier. Ideologi

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013

Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Saco Studentråd Antagen av kongress 2013 Verksamhetsplan 2014 Innehållsförteckning Extern fokusfråga 1 Snabbt ut till rätt jobb. Utbildning för framtidens arbetsmarknad och välfärd. 1 Intern fokusfråga

Läs mer

FYRA NYANSER AV VITT. en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald.

FYRA NYANSER AV VITT. en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald. FYRA NYANSER AV VITT en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald. BAKGRUND Fyra nyanser av vitt är ett initiativ från tre unga socialdemokrater som under 2012 väntade på att Socialdemokraterna skulle

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425

Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425 Verksamhetsberättelse 2013 Beslutad av partistyrelsen 140425 2(130) Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2013... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Kongress 2013... 9 Utveckling, förnyelse och samordning...

Läs mer

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet

Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde. Valorganisation i verksamhetsområdet 2 (14) 3 (14) Utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom sitt verksamhetsområde Valorganisation i verksamhetsområdet Utveckling och samordning av politiken inom landstinget Val av

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun Fastställd på medlemsmöte 2016-12-19 Inledning I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst. Vi lever i en föränderlig värld där tidigare

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21

Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 Minnesanteckningar från kommunikatörsmöte 2014-01-21 22 förbund och närmare 30 deltagare. Gemensam valstrategi Handikappförbundens kongress fastställde en gemensam valstrategi med ambitionen att alla medlemsförbund

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Samproduktion inom området hälsa & välfärd

Samproduktion inom området hälsa & välfärd Samproduktion inom området hälsa & välfärd Per Tillgren, professor Cecilia Vestman, verksamhetsledare Kalmar 2014-05-29 per.tillgren@mdh.se cecilia.vestman@mdh.se Vägen fram till det samproducerande lärosätet

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem.

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Vi har arbetat för en visionär verksamhetsplan som

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Styrelsens förslag till föreningens årsmöte

VERKSAMHETSPLAN 2017 Styrelsens förslag till föreningens årsmöte VERKSAMHETSPLAN 2017 s förslag till föreningens årsmöte 2017-03-16 Består av två delar: Verksamhetsstrategi samt handlingsplan 2017 Verksamhetsstrategi 1. Vision Sveriges Ekokommuners vision är ett hållbart

Läs mer

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT Blekinge 2017-01-23 FÖRORD Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen såväl bland medlemmar som bland

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, Avdelningen för vård och omsorg

Utsatta EU-medborgare. Ove Ledin, SKL, Avdelningen för vård och omsorg Utsatta EU-medborgare Ove Ledin, SKL, Avdelningen för vård och omsorg ove.ledin@skl.se Kansliuppdrag 2014-03-14 Uppdrag att studera frågan om utsatta EU-medborgare och avrapportera till beredning och AU:

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Allt fler skattekronor spenderas under Almedalsveckan

Allt fler skattekronor spenderas under Almedalsveckan Allt fler skattekronor spenderas under Almedalsveckan Almedalsveckan växer explosionsartat Almedalsveckan, tidigare kallad Politikerveckan i Almedalen, har arrangerats på Gotland i snart 50 år. Det hela

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Handslag för ett framtidsparti

Handslag för ett framtidsparti Handslag för ett framtidsparti Socialdemokratins vision är ett samhälle där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det är en vision som grundar sig i övertygelsen att jämlika människor

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Jens Nilsson. Europaparlamentariker (S) Demokratin och solidariteten måste erövras av varje ny generation.

Jens Nilsson. Europaparlamentariker (S) Demokratin och solidariteten måste erövras av varje ny generation. Demokratin och solidariteten måste erövras av varje ny generation. Vad gör Europaparlamentet? Europaparlamentet kan liknas vid Europas riksdag. 754 ledamöter från 27 länder sitter i Europaparlamentet.

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen PM 1 (7) 2016-01-27 Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen Gemensamma utgångspunkter Arbetet med bildande av regionkommuner i Sverige pågår. Vid ingången av 2015 bildades sex nya. Ytterligare

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

RFSL Huset, Sveavägen 59, Stockholm. Även närvarande: Gustaf Hedman, verksamhetschef

RFSL Huset, Sveavägen 59, Stockholm. Även närvarande: Gustaf Hedman, verksamhetschef Förbundsstyrelsemöte Sammanträdesdatum: 2011-07-30, 31 Plats: RFSL Huset, Sveavägen 59, Stockholm Protokollet omfattar: 1 20 Beslutande: Vio Szabo, ej 10 Linus Törneberg Rosita Stotzky Emelie Mire Åsell

Läs mer

GÅ MED I EN S-FÖRENING

GÅ MED I EN S-FÖRENING GÅ MED I EN S-FÖRENING Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I NORRKÖPING Engagera dig i en S-förening Den här foldern innehåller en förteckning över de aktiva Socialdemokratiska föreningarna i Norrköping.

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer