3(119) När varningssignaler kom om att mottagarsystemen inte klarade det stora antalet flyktingar agerade regeringen snabbt och kraftfullt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3(119) När varningssignaler kom om att mottagarsystemen inte klarade det stora antalet flyktingar agerade regeringen snabbt och kraftfullt."

Transkript

1

2 2(119)

3 3(119) Året har inneburit många utmaningar för vår socialdemokratiskt ledda regering och för partiet. Sverige tillsammans med ytterligare ett par EU länder tog ett stort ansvar i en tid då vi i Europa upplevde de största flyktingströmmarna sedan andra världskrigets slut. Detta samtidigt som många andra länder i EU stängde sina gränser och rullade ut taggtråd som hinder för människor som sökte en möjlig fristat Totalt sökte människor asyl, varav var ensamkommande flyktingbarn. Det är mer än en fördubbling i jämförelse med året innan. När varningssignaler kom om att mottagarsystemen inte klarade det stora antalet flyktingar agerade regeringen snabbt och kraftfullt. Kristdemokraternas kongress beslutade, efter förslag från dess ungdomsförbund, att lämna decemberöverenskommelsen. Överenskommelsen slöts för att möjliggöra att regera landet i minoritet. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under året satts på väldigt stora prov. Men har gång på gång lyckats visa, trots det kanske svåraste parlamentariska läget i modern tid, att de har kunnat hantera tuffa utmaningar och som alla tidigare socialdemokratiska regeringar, tagit itu med kriser och fattat tuffa beslut när så behövs. Även i riksdagen har det varit turbulent. Riksdagsåret började med en misstroendeomröstning mot vår Statsminister och avslutades med en blocköverskridande migrationsöverenskommelse. Däremellan har vi kunnat genomföra mycket av socialdemokratisk politik och många av våra vallöften har fullföljts. Trots att decemberöverenskommelsen föll kan vi konstatera att vi får igenom merparten av vår politik. Bland annat röstades såväl vårpropositionen som ordinarie budgetproposition igenom i riksdagen och med det har vi bland annat infriat vallöften som höjt tak i A-kassan, skattesänkningar för pensionärer och borttagande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Den maj 2015 samlades Socialdemokraterna till kongress i Västerås. Temat var "framtidens jobb och framtidens folkrörelse". Partistyrelsens beslut att fokusera på dessa två temaområden präglade så väl motionsskrivandet runt om i landet som förberedelserna i partistyrelsen med att ta fram förslag inom båda områdena.

4 4(119) Margot Wallström valdes till suppleant i VU, Fredrik Lundh Sammeli valdes till ledamot i PS och Ylva Johansson valdes till suppleant i PS. Vidare beslutades om vissa ändringar av stadgarna. Arbete är grunden för vårt samhälles välstånd, men det har också ett inneboende värde. Ett gott arbete kan utmana och utveckla, ge dig möjlighet att pröva din kreativitet och kunskaps gränser, förbättra livet för andra och utveckla vårt samhälle. Arbete ger gemenskap, trygghet och ekonomisk frihet att forma ditt eget liv, samtidigt som arbetslöshet kan krossa drömmar och minska livsmöjligheter. Därför är kampen för full sysselsättning vår främsta uppgift. Vi socialdemokrater bär med stolthet tre sysselsättningspolitiska mål, som har kraften att skapa ett samhälle i världsledande jämlikhet och frihet. De är: Antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU senast år Skillnaderna i kvinnor och mäns sysselsättningsgrad ska minska under mandatperioden, med slutmålet att kvinnor och män ska ha samma sysselsättningsgrad. Ingen ung under 25 år ska vara utan jobb, utbildning eller praktik längre än 90 dagar. Ska vi vara en stark folkrörelse även i framtiden krävs det att vi fortsätter utveckla vår organisation. Det är ett ansvar som vilar på oss som medlemmar. Det är vi tillsammans som är Socialdemokraterna. Det här är ett handslag mellan oss som medlemmar, och mellan våra föreningar, arbetarekommuner, partidistrikt och partistyrelsen. Det är en överenskommelse om att tillsammans utveckla Socialdemokraterna som folkrörelseparti fram till Alla nya medlemmar blir personligt kontaktade. Medlemmarna känner att medlemskapet lever upp till deras förväntningar. Alla medlemmar har möjlighet att delta i medlemsutbildningar och annan studieverksamhet. Socialdemokraterna präglas av samarbete och respekt för varandra. Medlemmarna anser att deras engagemang och idéer uppskattas och tas tillvara. Socialdemokraterna har förmåga att fånga upp rörelser i omvärlden och att samarbeta med andra folkrörelser. Vi är i ständig relation med människor. Vi har nära kontakt med andra folkrörelser i samhället.

5 5(119) Medlemskåren och våra förtroendevalda speglar samhället. Vi ska årligen öka i medlemsantal Partistyrelsens Kansli har under 2015 ytterligare ökat takten i sitt stöd till organisation- och verksamhetsutveckling i den regionala och lokala partiorganisationen. Ett särskilt fokus har lagts på att öka samverkan inom områden som skapar goda förutsättningar för att öka engagemanget och aktiviteterna i den lokala partiorganisationen. Till exempel genom förstärkt medlems- och föreningsutveckling, väljardialog, lokal politikutveckling, studieverksamhet etc var startåret för partistyrelsens studieplan bl.a. med 10 medlemsutbildningar i steg 3. I övrigt har det till viss del varit ett år av konsolidering. Efter valvinsten lämnade många medarbetare det socialdemokratiska partikansliet för att istället börja på regeringskansliet. En helt naturlig utveckling, men det har självfallet inneburit många utmaningar, bl.a. har ett antal aktiviteter flyttats från verksamhetsåret 2015 till Detta syns också tydligt i budgetuppföljningen för kansliet då flertalet budgetposter inte nyttjades under året. Medlemsantalmässigt var 2015 ett riktigt mellanår och påtagligt i efterdyningarna av framgångarna under valåret. Per den 31 december 2015 var vi drygt medlemmar. Decemberöverenskommelsen som regeringen och de borgerliga partierna slöt i slutet av 2014 innebar att regeringen kunde påbörja arbetet för att skapa ett bättre Sverige för alla var ett intensivt år i Sverige, i Europa och världen. Krig i mellanöstern, terrorattentat i flera europeiska städer och människor på flykt i olika delar av världen kom att prägla året. Under året deltog partiledningen i olika aktiviteter och manifestationer som syftade till att hålla ihop Sverige och inte låta oro och hat få fäste i vårt land. Fredens ring utanför Stockholms synagoga samlade i början av 2015 unga och gamla i ställningstagande för alla människors rätt att utöva sin tro utan trakasserier och våld. Partiledningen ägnade mycket tid i början av året åt att diskutera och fastställa handlingar och motionssvar inför partikongressen som skulle äga rum senare under våren. Mars och april är årsmötens tid och partiledningen, verkställande utskottet och

6 6(119) statsråden besökte partidistriktens kongresser för att framföra partistyrelsens hälsning, lyfta aktuella frågor och presentera de förslag som partikongress skulle ta ställning till. Regeringens vårändringsbudget som presenterades i april med namnet Ett Sverige som håller ihop innebar att landet kunde få en ny politisk riktning med investeringar för fler jobb, högre skolresultat, miljömål som nås och en välfärd som det går att lita på. Det var investeringar och reformer som var efterlängtade av medborgarna. Vilket även märktes när partiledningen och partiorganisationen gick ut i vårkampanj. Framtiden börjar i skolan var temat för kampanjen som var en större kampanj än de traditionella kampanjer som partiet drivit de senaste åren. Under parollen Kunskap, Frihet, Framtid samlades arbetarrörelsen till första majfirande runt om i landet. Partiordförande talade i Sundsvall och partisekreteraren i Kalmar. Partikongressen ägde rum i slutet av maj i Västerås. 350 ombud diskuterade och tog ställning till ca 600 motioner och partistyrelsens förslag inom kongressens tema framtidens jobb, framtidens folkrörelse. Med programmet Sveriges nya jobbagenda tog kongressen ytterligare förslag för hur partiets jobbmål om EU:s lägsta arbetslöshet 2020 ska uppnås. Jobbagendan fokuserar på investeringar för framtiden, en aktiv näringspolitik för fler och växande företag och kunskapsreformer som rustar alla för det moderna arbetslivet. Med programmet Handslag för ett framtidsparti fastslog kongressen organisatoriska mål till Visionen är ett parti där människors engagemang växer. Ett av de många besluten som kongressen antog var att en ny sidoorganisation ska upptas. HBT-Socialdemokrater välkomnades som partiets femte sidoorganisation. Stefan Löfvens tal i Almedalen 2015 fokuserade på jobbagendan och särskilt på jobbagendans tredje del hur vi lyfter Sverige genom att höja vår kompetens. Tillsammans med lärarfackens ordförande presenterades lärarlönelyftet. Partiet arrangerade flera seminarier i Almedalen och även tillsammans med regeringspartnern Miljöpartiet års ekonomiska seminarium fokuserade på vad finanspolitiken kan och bör göra i det ekonomiska läget som rådde Partiets mingel i St Karins ruin var återigen en succé med många besökare. Den 16 augusti fylldes Vasaparken av medlemmar, sympatisörer och nyfikna medborgare för att lyssna på statsministerns och partiordförandes årliga sommartal på temat Sveriges nya jobbagenda. Regeringens satsning på framtidens yrkeshögskola presenterades i samband med talet.

7 7(119) Den 21 september lämnade regeringen till riksdagen förslag till budgetproposition för Budgeten bar namnet Investeringar för Sverige med fokus på jobbagendan och investeringar i välfärden. Hösten 2015 präglades den politiska debatten på migrationspolitik. Över 60 miljoner människor var på flykt runtom i världen vilket var det största antalet sedan andra världskriget. Över människor sökte asyl i Sverige under hösten och människor totalt under Sverige genomförde en av de största humanitära insatserna i svensk historia. Regeringen presenterade flera förslag för att möta flyktingkrisen. Runt om i landet engagerade sig medborgare och medlemmar i vårt parti för att samla in pengar och delta i olika volontärarbete. Under parollen Sverige tillsammans samlade statsministern den 12 oktober kommuner, myndigheter, företag, fackliga organisationer, civilsamhället och andra aktörer till en stor konferens. Syftet var att tillsammans utveckla arbetssätten för att nyanlända vuxna snabbt kan börja jobba, barnen få en bra skolgång och alla komma in i samhällsgemenskapen. Sverige var det land i Europa som tog emot flest flyktingar per capita. Stefan Löfven drev på under hela året att flera länder i EU måste ta ansvar i den internationella flyktingkrisen. I detta allvarliga läge valde de borgerliga partierna den 9 oktober att ensidigt bryta överenskommelsen om hur Sverige ska regeras. Partiordförande höll fast vid att vårt parti kommer att ta ansvar och samarbeta för att behålla stabiliteten och ta Sverige framåt. Blocköverskridande överenskommelser i olika sakfrågor hade tidigare slutits och vårt parti kommer att fortsätta att arbeta för att fler partier ska samarbeta, inte färre. Detta resulterade i att regeringen och de borgerliga partierna i slutet av oktober slöt en migrationspolitisk överenskommelse med ett antal nödvändig insatser för att skapa ordning och reda i mottagandet och en bättre etablering av nyanlända. Partiets höstkampanj fokuserade på jobbagendan och att värva fler medlemmar. I december fattade partistyrelsen beslut om Handlingsplan för framtidspartiet. En plan som sträcker sig till 2020 med målsättningen att utveckla vårt parti så att vi kan skapa ett bättre Sverige för alla. Samt att internationellt visa vägen för framtidens socialdemokrati. Partiledningen har pekat ut att under 2016 ska partiorganisationen lokalt göra nedbrytningar av handlingsplanen och tillsammans i partiet arbeta för att målen ska nås. Det politiska året 2015 avslutades med statsministerns jultal på Nobelmuseets trappa på Stora torget i Gamla stan, Stockholm. Under hela 2015 träffade partiledningen partidistriktsordförande, kommun och landstingspolitiker, förtroendevalda i vårt parti och medlemmar i samband med olika

8 8(119) möten men även på deras resor runt om i landet. Vidare genomförde partiledningen internationella resor och tog emot internationella gäster. Den maj arrangerades Socialdemokraternas 38:e ordinarie partikongress, på Aros Congress Center i Västerås. Det var första gången en kongress genomfördes efter det att 2013 års beslut att ordinarie kongresser ska genomföras vartannat år. Den 38:e ordinarie kongressen kom att bli en viktig nationell samling efter valåret Ordinarie kongresser som infaller året efter allmänna val ska vara av mindre karaktär sett till innehåll och tidsomfattning. Innehållet ska dessutom vara enligt det tema som partistyrelsen fastställer i kallelsen. För 2015 års kongress beslutades att temat skulle vara Framtidens jobb, framtidens folkrörelse. Grundorganisationerna uppmanades att skriva motioner på inom kongressens tema. Knappt 700 motioner inkom. Cirka 100 av dessa rörde övriga politikområden, och kongressen beslutade att skicka dem till 2017 års kongress. Ungefär 500 motioner berörde den del som handlade om framtidens jobb. 100 rörde framtidens folkrörelse. Att en ordinarie partikongress skulle ägna stort utrymme åt att diskutera partiet som organisation innebar en unik möjlighet att sätta stort fokus på just de frågorna. Utöver motionsbehandling beslutade också kongressen om dokumenten Sverige nya jobbagenda riktlinjer för framtidens nya jobb samt Handslag för ett framtidsparti. Sverige nya jobbagenda riktlinjer för framtidens nya jobb innehöll tre sysselsättningsmål, som kongressen ställde sig bakom: Antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka sa mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU senast år Skillnaderna i kvinnor och mäns sysselsättningsgrad ska minska under mandatperioden, med slutmålet att kvinnor och män ska ha samma sysselsättningsgrad. Ingen ung under 25 år ska vara utan jobb, utbildning eller praktik längre än 90 dagar. Handslag för ett framtidsparti innehöll tre avsnitt, som kongressen beslutade kring: Medlemskapet Alla nya medlemmar blir personligt kontaktade. Medlemmarna känner att medlemskapet lever upp till deras förväntningar.

9 9(119) Alla medlemmar har möjlighet att delta i medlemsutbildningar och annan studieverksamhet. Organisationskultur Socialdemokraterna präglas av samarbete och respekt för varandra. Medlemmarna anser att deras engagemang och idéer uppskattas och tas tillvara. Socialdemokraterna har förmåga att fånga upp rörelser i omvärlden och att samarbeta med andra folkrörelser. Ett öppet och växande parti Vi är i ständig relation med människor. Vi har nära kontakt med andra folkrörelser i samhället. Medlemskåren och våra förtroendevalda speglar samhället. Vi ska årligen öka i medlemsantal. De 350 kongressombuden fördelade sig på 193 kvinnor och 157 män. 89 ombud var under 35, medan åtta var över 65. Som vanligt under kongresser genomfördes också ett antal seminarier som var öppna för kongressens deltagare och åhörare. Precis som vid tidigare kongresser deltog ett stort antal företag och organisationer som utställare. Under kongressen valde flera redaktioner att bygga montrar varifrån man genomförde direktsändningar och producera nyhetsinslag. Kongressen sändes live på SVT Forum, samt via socialdemokraterna.se. Tack vare ett stort engagemang hos inte minst medlemmarna i Västmanlands partidistrikt kunde kongressen genomföras på bästa sätt.

10 10(119) Partidistrikt Antal arbetarekommuner 2015 Antal grundorganisationer i arbetarekommunerna 2015* Antal grundorganisationer i arbetarekommunerna 2014* Antal medlemmar 2015 Antal medlemmar 2014 Antal nya medlemmar 2015 Antal nya medlemmar 2014 Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland Gävleborg Göteborgs pd Halland Jämtland Jönköpings län Kalmar län Kronoberg Norra Älvsborg Norrbotten Skaraborg Skånes Stockholms län Stockholms pd Södermanland Uppsala län Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Älvsborgs södra Örebro län Östergötland * Grundorganisationer med minst en medlem

11 11(119) % Fördelning kvinnor män Kv Män 59,4 57,9 56,8 56, ,9 55,8 55,6 54,5 54, ,6 42,1 43,2 43, ,1 44,2 44,4 45,5 45, Kvinnor Män

12 12(119) År Deltagare Arrangemang Studietimmar (45min) Skillnad Kommentar: Partidistriktens rapporterade studieverksamhet i form av studiecirklar och annan folkbildning till ABF har minskat under 2015 i relation till Förklaringen till skillnaden mellan 2014 och 2015 kan vara att partidistrikten startade medlemsutbildningen och ledarutbildningen under hösten På våren arbetade de med att förbereda och planera för utbildningarna efter en intensiv valrörelse En annan förklaring kan vara att partidistrikten och arbetarekommunerna inte rapporterat in all sin studieverksamhet till ABF. I statistiken saknas också partidistriktens och arbetarekommunernas studier som genomförs i samarbete med folkhögskolorna. Medlemsutbildning Steg 3 (ht-15) Deltagare Arrangemang Kommentar: Medlemsutbildning steg 3 startade i slutet av augusti Bommersviksakademien 2015/2016 Deltagare 100 Kommentar: Bommersviksakademien genomförs under hösten 2015 och våren 2016.

13 13(119) Medlemsåret 2015 var ett år i efterdyningarna av det framgångsrika medlemsåret 2014 då många medlemmar värvades under valåret och den framgångsrika samtalskampanjen. Utifrån medlemsstrategins målsättningar 2024 ska vi vara medlemmar - den 31 december 2015 var vi Vi ska öka i medlemsantal varje år - vi minskade med medlemmar jämfört med Ha minst nyregistrerade medlemmar per år - det registrerades 4840 nya medlemmar procent av de nyregistrerade medlemmarna är aktivt värvade in i partiet. 35 % av de nya medlemmarna säger i en medlemsundersökning att de har blivit värvade in i partiet. Minska antalet utskrivningar med minst 20 procent - under 2015 slutade medlemmar. Det är ingen minskning jämfört med Urval av genomförda insatser för medlemsutveckling Medlemsutveckling är huvudfokus i arbetet med regionala handlingsplaner och utbildning av utvecklingsledare. En höstkampanj med fokus på medlemsvärvning genomfördes i oktober månad. Medlemsaviseringarna med påföljande påminnelser har uppdaterats och förnyats.

14 14(119) En samordnad insats genomfördes tillsammans med partidistrikten för att ringa runt till personer med obetalda medlemsavgifter vid två tillfällen under året. Sammanlagt åter värvades cirka 1000 personer. Det har tagits fram workshopsmaterial för lokal medlemsutveckling i föreningar och arbetarekommuner. Socialdemokraterna ska under de kommande åren ta avgörande steg i arbetet med att stärka och utveckla partiorganisationen. Kongressen tog beslut om ett gemensamt handslag för ett framtidsparti och arbetet med den strategiska plattformen gick efter valåret åter in i en aktiv fas. Kongressbeslutet lyfter fram behovet av en stark och närvarande folkrörelse samt hur vi alla i partiet fram till 2020 tillsammans ska prioritera utvecklingen av vår organisation som ett öppet och växande parti. PS kansli har under 2015 ytterligare ökat takten i sitt stöd till organisations- och verksamhetsutveckling i den regionala och lokala partiorganisationen. Ett särskilt fokus har lagts på att öka samverkan inom området och att skapa goda förutsättningar för att öka engagemanget och aktiviteterna i den lokala partiorganisationen. Till exempel genom förstärkt medlems- och föreningsutveckling, väljardialog, lokal politikutveckling, studieverksamhet, etc. Verksamheten har under året tydligare samordnats både på PS kansli och med partidistrikten. Insatserna är tydligare kopplade till den strategiska plattformen och dess handlingsplan - hur vi ska kunna vara och leva Framtidspartiet. Fokus har legat på att bygga ett organisatoriskt arbetssätt där linjen (PS-PD-AK-förening) tydligt ska kunna stödja varandra. PS kansli arbetar idag mer samordnat, strukturerat och närmare partiorganisationen i sitt organisatoriska arbete. Inom ramen för den nationella handlingsplanen för Framtidspartiet har arbetet under året påbörjats med att förbereda partidistrikten att ta fram regionala handlingsplaner med stöd av PS kansli. De ska utgå från den nationella handlingsplanen och lyfter upp särskilda arbetsområden och utvecklingsprojekt som är gemensamma nationellt. Handlingsplanerna är ett stöd i det regionala utvecklingsarbetet och som en övergripande och långsiktig utgångspunkt för det löpande arbetet med partidistriktens årliga verksamhetsplanering.

15 15(119) För att praktiskt stödja det regionala och lokala utvecklingsarbetet samt de särskilda projekten för organisationsutveckling har PS kansli börjat utbilda regionala utvecklingsledare i nära samarbete med partidistrikten. De är resurspersoner med fokus på att processleda, genomföra workshops och erbjuda planeringsstöd, verktyg, metoder, etc. Vid det första utbildningstillfället i december 2015 utbildades 56 utvecklingsledare från 25 partidistrikt. Efter grundutbildningen har utvecklingsledarna fått fortlöpande stöd av PS kansli med metoder och faktaunderlag. Regionala utvecklingsteam har börjat skapas och ett nationellt nätverk har byggas upp för kommunikation och praktiskt erfarenhetsutbyte via sociala medier. För att ytterligare stödja det regionala och lokala utvecklingsarbetet har ett nytt arbetssätt arbetats fram under året med särskilda utvecklingsmedel för partidistrikten. Syftet är att skapa goda praktiska förutsättningar för arbetet runt om i hela landet. De delegerade medlen stödjer den praktiska verksamhetsutvecklingen i partidistrikten utifrån den nationella och regionala handlingsplanens mål och riktlinjer. Medlen kopplas till utvecklingsledarnas verksamhet och ska användas för insatser som inte finansieras i den ordinarie verksamheten eller av andra projektmedel. Arbetet med organisationskulturen har dels bedrivits i det grundläggande arbetet med den strategiska plattformen d v s hur vi tillsammans blir framtidspartiet (utvecklings- och samarbetsinriktade, öppna, engagerade och kompetenta) i all vår verksamhet, dels genom de särskilda projekt och insatser i partidistrikten. Arbetet med att utveckla organisationskulturen sker i ledarskapsutvecklingen, medlemsutvecklingen, studieverksamheten, väljardialogen etc. Under 2015 har fyra pilotprojekt startat i partidistrikten inför att en tydligare nationell handlingsplan ska tas fram 2016 utifrån de samlade erfarenheterna. Ett studiecirkeloch workshopsmaterial har tagits fram på studieportalen. Kulturarbetet är vidare kopplat till arbetet med regionala utvecklingsledare och utvecklingsmedel, liksom det ingår som ett särskilt prioriterat projekt i den nationella och de kommande regionala handlingsplanerna. Utvecklingsledare har utbildats för att arbeta praktiskt med kulturarbetet lokalt och nya metoder har under året utvecklats för detta. Under 2015 har studieverksamheteten haft fokus på att genomföra partistyrelsens studieplan medlemsutbildning steg 3 genomfördes av det nationella pedagoglaget i samarbete med Runö Folkhögskola, Albins Folkhögskola, Marieborg

16 16(119) Folkhögskola, Medlefors Folkhögskola och ABF. Utbildningen har löpande utvärderats efter varje utbildningstillfälle genom en enkät. 198 av 202 deltagare har svarat på enkäten. 96 % av deltagarna ger medlemsutbildning steg 3 ett högt betyg. Det nationella pedagoglagets ledamöter har under hösten handlett medlemsutbildning steg 3. Därutöver har det nationella pedagoglaget genomfört handledarutbildningar i flera olika partidistrikt. Två gånger per år träffas det nationella pedagoglaget och planerar utformningen av medlemsutbildning steg 3 samt handledarutbildningar. Utformningen av ledarutbildning steg 3 utbildningskoncept påbörjades i maj genom att PS studiekommitté tillsatte en utredningsgrupp. Utredningsgruppen genomförde i oktober månad en workshop med förtroendevalda, processledare och ombudsmän för att få fram ett utbildningskoncept för ledarutbildning steg 3. Förslag till ledarutbildning steg 3:s utbildningskoncept kommer att föreläggas PS studiekommitté i början av Utbildningen planeras starta under hösten Campus Bommersvik och Handelshögskolan fick under hösten uppdraget att utforma ledarutbildning steg 4:s utbildningskoncept. Ledarutbildning steg 4 kommer att vända sig till partistyrelse, KSO, LSO, RSO, EU-parlamentariker och ledningen i SKL. Utbildningen planeras starta under hösten Under hösten 2015 startade Bommersviksakademien med 100 deltagare som ska genomgå fyra internat och mellanliggande arbete. Ledarutbildningen vänder sig till medlemmar i åldern år i partiet, SSU och LO. Under hösten genomförde PS studiekommitté en utvärdering av Bommersviksakademien. Den 25 augusti genomförde PS studiekommitté i samarbete med ABF den årliga studiekonferensen med 110 stycken deltagare från partiet och ABF. Konferensens fokus låg på partiets medlemsutbildning och ledarutbildning. Ett samarbetsavtal har tecknats mellan partiet och ABF, där ABF praktiskt ska stötta partiet i genomförandet av PS studieplan. I överenskommelsen finns även en regionalöverenskommelse, där möjlighet ges för partidistrikten och ABF att lokalt/regionalt teckna en liknande överenskommelse. En översyn och uppdatering av partiets studiematerial för medlemsutbildning steg 1 och 2 samt ledarutbildning steg 1 och 2 initierades i december. Ett samarbete mellan partiet och ABF för att översätta medlemsutbildningens studiematerial till arabiska, engelska och lätt svenska startade samtidigt och beräknas bli klar under våren 2016.

17 17(119) En diskussion påbörjades under hösten, mellan partiet och LO, för att utveckla ett samarbete kring olika studiesatsningar. Partistyrelsens studiekommitté har under året haft fyra sammanträden. Studiekommittén har haft följande ledamöter: Tomas Eneroth, ordförande, Hanna Kharazami Holmer från ABF, Eva Marcusdotter, Björn Gudmundsson, Carina Oskarsson, Patrik Karlsson, Pernilla Lund från LO, Björn Wiechel och Mattias Vepsä. Partidistriktens försteombudsmän 26-manna Partidistriktens försteombudsmän 26-manna har under året haft sex överläggningar. Nedan följer datum och innehåll. Partisekretaren har haft en stående punkt på överläggningarna januari, LO Barnhusgatan och Hörsalen Sveavägen 68 Politiska läget Carin Jämtin, Framtidspartiet, Kongress, Facklig samverkan, vårkampanj, medlemsutveckling, information PS-kansli mars, Bommersvik Politiska läget Carin Jämtin, Nationell samordning mot våldsbejakande extremism: Mona Sahlin, Valkretsstödet, partiets internationella verksamhet, vårkampanj, framtidspartiet, kongress, information PS-kansli juni, Sveavägen 68 Politiska läget Tomas Eneroth, framtidspartiet organisationsutveckling föreningsutveckling (hur hänger det ihop), facklig politisk verksamhet, organisationskultur, medlemsutvecklingsstrategi, valanalysgruppen, utvärdering vårkampanjen, medlemssystemet september, utvecklingsresa till Rom. Studiebesök på Italian Partito Democraticos partikasli, Strategiska plattformen och nationella handlingsplanen med det politiska läget, Organisationsutvecklingen samt det regionala och lokala utvecklingsarbetet, 26-mannas roll, samarbete samt arbetsformer under kommande år, politiska läget Carin Jämtin oktober, Sveavägen 68 och Runö kursgård Politiska läget Carin Jämtin, Regeringens arbete, digitalt kongressombudsval, valanalys Jesper Bengtsson, information från PS-kansli. Torsdag okt överläggning tillsammans med LO:s distriktsombudsmän:

18 18(119) Socialdemokraternas facklig-politiska plan Strategiska dokument efter partikongressen 2015, LO:s politiska prioriteringar och planering Politiska läget - Tobias Gerdås och Tobias Baudin, Lokalt facklig-politiskt arbete i praktiken, Så stödjer och uppmuntrar vi samverkan lokalt med strukturer, metoder och praktiskt innehåll. Gemensamt utvecklingsarbete i grupper som ska ligga till grund för ett metod PM som ska användas praktiskt i det dagliga arbetet hemmavid. 2-4 dec december, Bommersvik 2-3 dec: Politiska läget Carin Jämtin och Emma Lennartsson, opinionsläget, kommunikation, budgetpresentationen, Organisationskultur, Erfarenhetsutbyte Hur jobbar vi med våra ledande företrädare, information från PS-kansli. Kompetensutvecklingsdagar 3-4 dec Varje år i samband med 26-mannaöverläggingen ges tillfälle till kompetensutveckling fokuserade vi på arbetet med media där vi varvade teori och praktik. Syfte var att ge ökande kunskaper: om struktur och planering för ett bra mediaarbete. Partiledningen har under året samlat partidistriktens ordförande till möte vid två tillfällen därutöver hat det varit telefonkonferenser. 23 april telefonkonferens Kongressförberedelser och beredning av val av valberedning 4 maj Sveavägen 68 Inledning Carin Jämtin, politiska läget Stefan Löfven, kongressinformation, beredning av val av valberedning, Arbetet med vår strategiska plattform - Socialdemokraterna Framtidspartiet. Med anledning av den rådande flyktingsituationen genomförde partistyrelsen under oktober månad telefonmöten med gruppledare i majoritet och opposition i kommunoch landstingsstyrelser samt partidistriktens ordförande. 5 november Sveavägen 68 Inledning - Carin Jämtin, regeringens arbete nu Erik Nilsson och regeringens arbete framöver Anders Ygeman. Den interna kommunikationen utgick från en intern kommunikationsplan som beskrev interna målgrupper och kanaler. Exempelvis skickade vi inför särskilt viktiga utspel förhandsinformation via sms. De viktigaste digitala kanalerna var sms,

19 19(119) nyhetsbrev, externwebb, intranät, videomöten samt olika interna Facebookgrupper. Antal medlemmar i gruppen Samtalskampanj ökade och blev den kanal där man som medlem under kampanjer huvudsakligen meddelade sig med andra kampanjande socialdemokrater. Därutöver fortsatte vi att utveckla metoder för att digitalt fånga upp engagemang bland medlemmar och potentiella medlemmar. Under 2015 skickade Partistyrelsen runt 100 olika mail till medlemmar, förtroendevalda och personal i distrikt och arbetarekommuner. Under 2015 har det upphandlats och påbörjats en implementering av ett nytt medlemsregister baserat på de nya krav som organisationen och omvärlden ställer på ett modernt register. Befintligt medlemssystem implementerades år 2000 och är svårt att vidareutveckla och har haft ett behov av förnyelse under många år. Därför upphandlades ett nytt system som motsvarar de krav som Datainspektionen ställer samt för de krav som partiorganisationen har. Höstkampanjen 2015 fokuserade på medlemsvärvning och pågick mellan den 5:e och den 18:e oktober. Över hela landet organiserades dörrknackningar för att prata med medborgare och erbjuda dem möjlighet till medlemskap. Det övergripande budskapet var Tillsammans bygger vi ett bättre Sverige. För alla. Politiken i kampanjen kopplades till höstbudgeten och de prioriterade politikområdena var jobb och skola. Folkrörelsekampanjen stöttades upp av en digital kampanj som bland annat innehöll en värvarfilm som visades i sociala medier. Under året har det facklig-politiska arbetet främst rört ett par större projekt och en del förändringsarbete. Projektet Alla kan göra något är ett centralt samarbetsprojekt mellan partistyrelsens kansli och LO som handlar om hur vi bemöter och hanterar den växande främlingsfientligheten. Under året har LO och PS kansli gemensamt besökt samtliga tre LO-distrikt och de fem partidistrikt som var regionalt prioriterade under 2015: Skåne, Mellannorrland/Västernorrland-Jämtland samt Örebro-Värmland. PS kansli har tillsammans med Kommunals förbundskontor genomfört gemensamma överläggningar med samtliga Kommunals förbundsavdelningar tillsammans med respektive partidistrikt för att resonera om utvecklingen av den facklig-politiska samverkan.

20 20(119) Ett utvecklingsarbete kring SFU har initierats av partisekreteraren och LOs vice ordförande och ett nytt förslag har tagits fram. Förändringen kommer att genomföras under Valårets paroll var Kunskap, Frihet, Framtid, och samlade många deltagare. Partiordförande Stefan Löfven talade i Sundsvall var Almedalen ett av de större utåtriktade arrangemangen som partistyrelsen genomförde under året. Målgruppen var politiska journalister, kommentatorer och opinionsbildare. Målet var hög exponering i media, hög kvalitet och välbesökta arrangemang. Vår medverkan fokuserade på partiordförande Stefan Löfvens tal, Magdalena Anderssons ekonomiska seminarium, Socialdemokraternas mingel, partiledningens mingel och ett flertal välbesökta temaseminarier. Det ekonomiska seminariet i kongresshallen på Wisby Strand samlade omkring 400 åhörare och Socialdemokraternas mingel i St:a Karins Ruin över 1000 deltagare. Temaseminarierna på Biografen Borgen handlade bland annat om folkrörelserna i framtiden tillsammans med MP och vår höga andel kvinnliga KSO:er. Partistyrelsen medfinansierade partiets medverkan under PRIDE. Verksamheten arrangerades av HBT-Socialdemokraterna i samråd med partistyrelsens kansli. HBT- S medverkade i Prideparken och genomförde seminarier. I paraden deltog ett flertal statsråd. Den 16 augusti höll partiordförande Stefan Löfven traditionsenligt sitt sommartal i Vasaparken i Stockholm. Under dagen anordnades en familjedag med barn- och kulturaktiviteter även Shima Niavarani, medverkade. I talet lyfte Stefan Löfven särskilt satsningar på jobb och utbildning. Sommartalet arrangerades i samarbete med Stockholms arbetarekommun. Olof Palmes minnesdag uppmärksammades med kransnedläggning vid Adolf Fredriks Kyrka i Stockholm den 28 februari av partiordförande Stefan Löfven, partisekreterare Carin Jämtin, SSU:s ordförande Ellinor Eriksson och Veronica Palm, ordförande i Stockholms partidistrikt. Anna Lindhs minnesdag uppmärksammades med kransnedläggning vid Katarina kyrka i Stockholm den 11 september av utrikesminister Margot Wallström, Mona

21 21(119) Sahlin, ordförande för Anna Lindhs minnesfond och Veronica Palm, ordförande Stockholms partidistrikt. Verksamheten för fonden inbringade under verksamhetsåret tkr. 1,5 miljoner av dessa kom från medlemmar som är anslutna till autogiro. Totalt gav medlemmar någon gång under året en gåva till kampfonden. Avdelningens ansvarsområde och löpande arbetsuppgifter har under året bestått av: digital kommunikation och kampanj, opinionsanalys, omvärldsanalys, budskapsarbete, målgruppsarbete samt utvecklingsarbetet kring den kommunikativa delen av Framtidspartiet. I avdelningens arbetsuppgifter ryms även strategiskt utveckling av mediearbetet och dagligt presstöd för partiet och riksdagsgruppen (inklusive partiledningens och gruppledarnas presstöd). I avdelningen finns även den facklig-politiske ombudsmannen och ansvaret för medborgarkontakter. En kontinuerlig analys av opinionsläget genomfördes under året genom kvantitativa och kvalitativa opinionsundersökningar. Arbetet med mätningar och fokusgrupper kom att bli mer intensivt än planerat till följd av att den politiska utvecklingen skiljde sig från ett mer normalt mellanvalsår som en följd av det politiska läget. En förändring i opinionsanalytikerns arbete under de senaste åren är ett gradvis införande av ett mer öppet arbetssätt. Det har lett till att interna mätningar i högre grad sprids inom partiet. Bevakning av alliansens partier och deras aktiviteter gjordes löpande under året och med ett fortsatt fokus på Moderaterna i första hand och Alliansen som konstellation i andra hand. Även utvecklingen inom Sd följs. Arbetet har utvecklats året efter valet och omfattar nu mer av analys- och rapportarbete och en något mer sparsmakad direktrapportering från pressträffar till exempel. Inför nästa val finns behov av att ytterligare vidareutveckla analysarbetet. Pressavdelningen är något mindre när vi är i regeringsställning av naturliga skäl, men partisekreteraren, gruppledaren och gruppledningen har alla behov av ett eget presstöd. Till det kommer det stöd som ges till enstaka företrädare vid exempelvis särskilda händelser eller uppmärksammade utspel. Pressavdelningen ansvarade även

22 22(119) för pressarrangemangen vid kongressen i Västerås samt projektledarskapet för partiets medverkan i Almedalen. Till det kommer flera andra enskilda större arrangemang. Målet för pressarbetet är att vårda och utveckla goda och professionella relationer med presskåren samtidigt som våra företrädare ges möjlighet att komma fram väl, främst i våra strategiskt utvalda frågor. Förväntningarna på pressavdelningen att hantera förfrågningar snabbt och korrekt under dygnets alla timmar har successivt ökat i och med att de tryckta tidningarna fortsätter att tappa läsare till förmån för nätburen media och sociala medier. Under året fortsatte användandet av Socialdemokraternas medlemspanel med ca deltagande medlemmar. Två undersökningar genomfördes. Medlemspanelen ger en indikation om fortsatt behov av förändringsarbete både lokalt och nationellt, men visar också på en stor potential i att vi som parti kan ta bättre till vara på medlemmarnas engagemang och idéer. Under 2015 hade vi unika besök på vår webbplats, vilket går att jämföra med under valåret Besökstopparna märktes framför allt i samband med Första maj och under partikongressen i slutet av maj. Under årets första hälft påbörjades jobbet med att utveckla det redaktionella innehållet på socialdemokraterna.se till att alltmer handla om eget unikt material. Ett exempel på detta var den podcastsatsning med sex ministrar som lanserades inför internationella kvinnodagen. Tanken då var att genom korta och personliga avsnitt uppmuntra till politiska samtal i vardagen. Satsningen har sedan växt till att varva både personliga och mer dagsaktuella ämnen. Poddarna har varit mycket uppskattade av våra medlemmar och fungerat som inspiration till egna lokala satsningar. Vårkampanjen hade temat Framtiden börjar i skolan. Kampanjens bärande del var en reklamfilm som är den första vi producerat helt in-house i partiets historia. Filmen fick visningar på Youtube, vilket är en rekordsiffra. Ingen tidigare film vi producerat har haft så många visningar på vår Youtubekanal. Mottagandet i sociala medier var positivt både från vänster och höger. Trycket på våra mest prioriterade kanaler i sociala medier Facebook och Twitter håller i sig. Under året har vi utvecklat vårt arbete med snabba svar på vår officiella sida på Facebook till att bli mer faktabaserad. Detta har lett till att den allmänna tonen i kommentarerna har blivit bättre och att vi fått ambassadörer bland våra

23 23(119) följare som hjälper oss att svara. Vi har också provat Facebooks nya chattfunktion med en minister med gott resultat. Vår Twitterkanal har efter valet fortsatt vara ett forum för diskussion med oss och om oss. Genom ständig uppdatering, särskilt i samband med partiledardebatter och presskonferenser, har vi fortsatt att väcka debatt kring våra viktigaste frågor. Faktabaserade delningsbilder och inlägg av personlig karaktär fortsätter att engagera mest, något vi märkte tydligt under året. Vi fortsatte att prioritera framgångsreceptet bild och rörlig bild i sociala medier. Exempel på satsningar som fått mest genomslag i sociala medier (undantaget vårkampanjsfilmen): - Stefan Löfven svarar Agnes Olsson (rörlig bild) - Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffas (delningsbild) - Nu blir det verklighet dela bilden för alla barns rätt till glasögon (delningsbild) - Från löfte till verklighet nu blir klasserna mindre (webbnyhet) - Finansminister Magdalena Andersson reder ut ett och annat om budgeten (rörlig bild) Kampanjen Stefan Löfven svarar Agnes Olsson är den rapid response-kampanj som med god marginal fått flest delningar och räckvidd i våra digitala kanaler med över i organiskt räckvidd, det vill säga helt utan draghjälp av annonsering eller köpt media. Vi har under året också skickat flertalet mail till olika grupper. Vi har analyserat datan, finjusterat vår kommunikation och på så sätt stärkt relationen till våra olika nätverk samt till våra medlemmar. Vid årets slut omfattade denna mailkommunikationen också våra nya medlemmar. Socialdemokratin har en lång och framgångsrik tradition av internationellt samarbete. Såväl kunskapsinhämtning som påverkan av den internationella utvecklingen är här av vikt. I alla sammanhang arbetar partiet för att främja mänskliga rättigheter, folkrätt och demokrati, rättvisa och solidaritet, nedrustning och säkerhet samt en hållbar global utveckling och jämställdhet. Övergripande upprätthåller partiet relevanta kontaktnät av strategisk betydelse genom erfarenhetsutbyte och samarbete med andra socialdemokratiska partier runt om i världen. Det finns ett stort intresse för svensk socialdemokrati vilket vi märker genom mängden delegationer som kommer hit för

24 24(119) att besöka oss. Arbetet sker också genom att vi deltar vid val och kongresser hos våra systerpartier. Socialistinternationalen (SI) är världens största politiska organisation med cirka 170 medlemspartier och organisationer från alla kontinenter. Efter att i flera år ha försökt reformera organisationen som lider av bristande demokrati, bristande öppenhet och bristande politisk relevans, gav en rad partier till slut upp försöken efter kongressen i Kapstaden 2012 som inte pekade på någon förbättring. Man bestämde sig för att på olika sätt minska sitt engagemang i SI genom att kraftigt nedgradera sitt medlemskap till observatörskap, minskande medlemsavgifter, eller helt enkelt inte delta längre. Socialdemokraternas VU beslutade 2012 att kraftigt minska medlemsavgiften till SI och i december 2013 beslutade partistyrelsen att nedgradera partiets medlemskap från fullvärdig medlem till observatör. Inget av dessa beslut har SI accepterat varför vi fortfarande står som fullvärdig medlem och med en stor skuld på obetalda medlemsavgifter. Under 2015 har ingen kommunikation skett från SI till oss vilket innebär att vi inte fått några inbjudningar alls. I slutet av 2015 fick vi för första gången på tre år en faktura på vår medlemsavgift, som dock var på samma summa som när vi var fullvärdig medlem. Vi har betalat den av PS beslutade medlemsavgiften om 5000 pund. SI har under 2015 hållit två rådsmöten, 6-7 juli i New York samt november i Luanda Angola. Vi har inte fått inbjudan till något av rådsmötena. Efter rådsmötet i Lissabon 2013 avsade sig Carin Jämtin sitt uppdrag som vicepresident i ett brev till SI den 19 mars SAP har efter kongressen 2012 inte deltagit aktivt i Socialistinternationalens olika kommittéer och arbetsgrupper. Som ett komplement till ett icke-fungerande SI har det globala nätverket Progressive Alliance byggts upp. Progressive Alliance växer ständigt och består i dagsläget av 116 partier från 92 länder. Utöver det deltar även kvinno- och ungdomsförbund, fackföreningsrörelsen, tankesmedjor, stiftelser och civilsamhällesorganisationer som står arbetarrörelsen nära.

25 25(119) Nätverket har funnits sedan maj 2013 och strukturen börjar sätta sig. Frågor om nätverkets roll och hur det ska utvecklas börjar komma upp till ytan vilket ger utrymme för oss att delta och bidra i dessa diskussioner. På en övergripande nivå fungerar nätverket bra och blir en viktig aktör globalt för oss socialdemokrater. Nätverket genomförde under 2015 fyra stora konferenser, en på varje kontinent. På konferensen i Mexico City den mars deltog Mathias Tegnér. Temat var Inclusive growth and decent work. Den maj träffades Progressive Alliance i Rotterdam där Raimo Pärssinen och Andrine Winther deltog från partiet på temat Gender equality and decent work. Tredje konferensen genomfördes i Pengang i Malaysia den september och här var temat Growth and inclusion. Vid detta tillfälle deltog Mathias Tegnér, Andrine Winther och Mårten Löfberg. Årets sista konferens genomfördes i Rabat i Marocko den november under rubriken Social Justice and Equal opportunitets for all. Arhe Hamednaca och Ingrid Rudin deltog vid detta tillfälle. Vi fortsätter att delta aktivt i de aktiviteter som arrangeras av Progressive Alliance. Utöver de större konferenserna arrangeras ett antal mindre seminarier runt om i världen i anslutning till val och kongresser eller andra större händelser så som klimattoppmötet i Paris. ESP bildades 1992 och har medlemspartier från EU:s medlems- och kandidatländer samt Norge och Island. Därutöver finns associerade partier och partier med observatörsstatus. Ordförande är Sergei Stanishev, Europaparlamentariker och f.d. premiärminister i Bulgarien, som valdes 2012 och omvaldes Carin Jämtin valdes till styrelsen vid kongressen i Budapest Då Carin Jämtin även valdes till en av ESPs fyra vicepresidenter fick SAP ytterligare en plats i styrelsen, till vilken Andrine Winther utsågs. Andrine Winther har även representerat SAP i ESP:s samordningskommitté för internationella sekreterare. Arbetet inom ESP har under året kretsat kring politikutveckling samt att finna en struktur för att bygga organisationen inför EU-valet Stefan Löfven deltog på ESP:s partiledarmöten i Madrid den 21 februari och i Budapest den 12 juni i anslutning till ESP:s kongress. Utöver dessa möten träffas de socialdemokratiska ledarna inför varje möte med Europeiska rådet vilket skedde 11 gånger under SAP har under året aktivt deltagit i ESP:s arbetsgrupper, kommittéer och nätverk. Detaljer kring de olika deltagandena finns i bilaga 2.

26 26(119) I och med regeringsövertagandet har ministrarna deltagit i de förmöten som ESP har med de socialdemokratiska ministrarna inför EU:s ministerrådsmöten. ESP har också tillsammans med Global Progressive Forum genomfört aktiviteter under året där vi deltagit. Bland annat på en konferens mellan socialdemokraterna i Europa och Asien. Europeiskt Forum för Demokrati och Solidaritet bildades 1993 av västeuropeiska socialdemokratiska partier för att stödja demokratisk utveckling i Östeuropa. Idag arbetar organisationen främst på Västra Balkan och i det östliga partnerskapet samt i Belarus och Ryssland. Tommy Waidelich är forumets ordförande (valdes 2013). Årets rådsmöte genomfördes den 24 april i Bryssel, Tommy Waidelich och Andrine Winther deltog från SAP. Under året genomfördes faktainsamlingsresor till flera länder vilket är mycket värdefullt för oss som parti att delta i samt få möjlighet att ta del av de bedömningar som görs. Under året har man även genomfört ledarskapsutbildningar för blivande ledare på västra Balkan. HBTQ-frågor har stått högt på agendan vilket minst sagt är komplicerat i de länder som Forum jobbar. Forum ger kontinuerligt ut nyhetsbrev och landrapporter på hemsidan om den politiska utvecklingen i Öst- och Centraleuropa, Ryssland och Centralasien. Det är mycket användbara verktyg i det internationella arbetet. FEPS, Foundation for European Progressive Studies, är en tankesmedja som bildades 2008 och har nära koppling till ESP. FEPS har under året hållit en rad konferenser och publicerat böcker och tidskrifter om behovet av utveckling och förnyelse av socialdemokratin i Europa. Vid FEPS årsmöte i Bryssel i juni representerades SAP (och andra nationella partier) via ESP enligt beslut på årsmötet Inger Segelström har representerat SAMAK i styrelsen fram till 30 juni då hon ersattes av SAMAKs nye generalsekreterare Jan- Erik Støstad. Det nordiska samarbetet har en lång tradition och är fortfarande en viktig och livaktig del av socialdemokratins internationella arbete. Huvudsakligen bedrivs

27 27(119) verksamheten inom ramen för SAMAK, nordiska samarbetskommittén för socialdemokratiska partier och LO-organisationer. Ordförande i SAMAK är Stefan Löfven fram till kongressen Inom SAMAK genomförs ordförande- och partisekreterarmöten, arbetsgrupper och seminarier. Under 2015 genomförde SAMAK inget årsmöte. Beslutet togs 2014 då den 24:e Arbetarekongressen genomfördes i november 2014 och årsmötet planerades till januari Under året har följande arbetsgrupper haft representation från SAP: EU-arbetsgruppen; Marita Ulvskog, Europaparlamentariker, Marie Granlund (gruppledare i EU-nämnden) och Sanna Vent (politisk sekreterare till gruppen i EU-nämnden). Gruppen har haft ett möte i Bryssel den 26 februari. Utrikes- och säkerhetspolitiska arbetsgruppen har som svenska partirepresentanter haft Margot Wallström, Peter Hultqvist, Kenneth G Forslund, Åsa Lindestam och Andrine Winther. Gruppen har genomfört två möten, 18 mars och 25 november, båda gångerna i Stockholm med Margot Wallström som värd. Projektet Nordiska modellen Nordmod 2030 avslutades 2014 genom att Arbetarekongressen antog Sørmarkadeklarationen. Parti- och LOsekreterarna har ansvar för uppföljningen av projektet och det görs på olika sätt i respektive land. Under slutet av året beslutade styrelsen att ge forskarna ett nytt uppdrag för att studera hur den pågående flyktingsituationen påverkar den Nordiska modellen. Arbetet presenteras under första kvartalet av Från och med 2015 ersätts S-akademin av Nordenskolan. Tre personer från respektive organisation som har ledande uppdrag och som har framtiden framför sig träffas tre gånger under 2015/16. Programmet bygger på Nordmod 2030-projektet. Första träffen var i Stockholm den november. Från SAP deltog Emilia Töyrä, riksdagsledamot, Magnus Mannhammar, riksdagsledamot och Peter Söderström, kommunalråd i Arvika. För våren 2016 planeras sammankomster i Köpenhamn och Oslo. Vid halvårsskiftet gick Inger Segelström i pension och SAMAK:s kansli flyttade då till Norge enligt den princip som finns om kansliets rotering mellan medlemsländerna. Ny generalsekreterare är Jan-Erik Støstad.

28 28(119) Partiledaren har fortsatt ett stort internationellt engagemang och har under året genomfört flera delegationsresor bland annat till Spanien, Finland, Ungern, Österrike och Tyskland. Utöver dessa har han vid resor som statsminister också genomfört ett antal partimöten. Partiledaren gjorde ett mycket uppskattat inhopp i den finska valrörelsen den 24 mars då han med sin finske kollega Antti Rinne bland annat knackade dörr och hade ett öppet möte i Borgå. Den december 2014 träffades partiledare och LO-ledare från Sverige, Tyskland och Österrike på Bommersvik för ett första möte om hur vi gemensamt kan driva frågor om bättre arbetsvillkor i EU. Under 2015 har en arbetsgrupp av dessa parter formats med Marie Granlund som ordförande. Parti- och LO-ledarna träffades i Wien den september. 21 feb Ledarmöte ESP, Madrid, Spanien 24 mar Finska valkampanjen, Borgå, Finland 12 jun Kongress ESP, Budapest, Ungern sep Ordning och redan på arbetsmarknaden, Wien, Österrike 12 dec Kongress SDP, Berlin, Tyskland I nära samarbete med Olof Palmes Internationella Center bedriver Socialdemokraterna sedan flera år verksamhet för att stödja en demokratisk uppbyggnad och utveckling av systerpartier runt om i världen. Det gör vi både i länder som har demokratiska system, men svaga sådana, och i länder med auktoritärt styre. Samarbetet fokuserar på utbildning för partiernas ledningar och medlemmar, utveckling av organisationerna och erfarenhetsutbyte. Den svenska arbetarrörelsens erfarenhet och kunskap om folkrörelsers roll i demokratiarbetet är vår styrka. Vi har i Sverige organiserat och mobiliserat människor som arbetat för samhällsförändringar som kommer alla till del. Denna erfarenhet ger unika möjligheter att stödja andra. Verksamheten består såväl av studiebesök i Sverige som utbildnings- och seminarieverksamhet i samarbetsländerna. Till vårt förfogande har vi totalt kronor (inklusive projektledning). Samarbetet sker mellan partier på både lokal, regional och central nivå var sista året på denna programperiod därför har fokus legat på utvärdering och uppföljning. Ett omfattande arbete har lagts ned på att formulera den nya ansökan, som omfattar tre år, till Sida. Workshops och möten har genomförts med VU, PS, Palmecenter, Partidistriktens internationella kontaktpersoner samt tillsammans med de som idag

29 29(119) har projekt runt om i landet likväl de som är intresserade av att delta i kommande projekt. Arbetet är idag indelat i tre stora program: Från vapen till valsedlar. Programmet syftar till att ge stöd till den omvandlingsprocess som ett flertal före detta befrielserörelser genomgår som en följd av att demokrati har etablerats i de länder där de verkar. Här samarbetar vi med våra systerpartier i Sydafrika, Palestina, Irakiska Kurdistan, Angola, Filippinerna och Namibia. Total omfattning under 2015: kronor. I EU:s väntrum. Programmet är avgränsat till de länder som ligger i EU:s närområde på Västra Balkan och i Östeuropa och samlar insatser med partier och partinära stiftelser med en socialdemokratisk profil. Den gemensamma utmaning som programmet kretsar kring är behovet av att stabilisera den demokratiska strukturen i de berörda länderna och uppnå en demokrati som går bortom fria val. Här samarbetar vi med våra systerpartier och partinära tankesmedjor i Bosnien & Hercegovina, Serbien, Makedonien och Moldavien. Total omfattning under 2015: kronor. Auktoritära och post-auktoritära stater. Våld, politiskt motiverade arresteringar och annan form av förföljelse gör att de partier som finns har svårt att rekrytera medlemmar och att få befintliga medlemmar att våga anta en ledande roll. Avsikten är de insatser som genomförs ska leda till att samarbetspartierna förmår rekrytera nya medlemmar och ledande företrädare. Dessutom syftar programmet till att stödja partierna i deras förmåga att nå ut med sitt budskap till allmänheten. Här samarbetar vi med systerpartier i Burma, DR Kongo, Tunisien, Belarus, Egypten och Västsahara. Under 2015 gjordes stora demokratiska framsteg i Burma som resulterade i att vårt systerparti kunde delta i valet. Total omfattning under 2015: kronor. Under 2015 bjöds representanter från partierna i programmet från Vapen till valsedlar in till ett kombinerat studiebesök och utbildningsprogram i samband med kongressen i Västerås den maj. Dessutom arrangerades en kommunikationsutbildning i samverkan med Campus Bommersvik. Demokratistöd kanaliseras även till ungdomsprojekt inom systerpartiernas ungdomsförbund med stöd från SSU samt till att stärka kvinnors deltagande i politiken genom S-kvinnor beslutades det att skjuta upp arrangemenaget och att genomföra ett större Anna

30 30(119) Lindh-seminarium 2016 istället. Förhoppningen är att det kan arrangeras tillsammans med Anna Lindhs Minnesfond. Internationella sekretariatet föreslog att inför 2015 års kongress att bjuda in ett mindre antal internationella gäster; våra europeiska systerpartier, de partier som deltar i partistödsprojektet Från vapen till valsedlar samt de partier som har representanter i Sverige. Det gav ett trettiotal internationella gäster och utöver det ett mindre antal representanter för den diplomatiska kåren. Inför kongressen genomförde internationella avdelningen ett seminarium för hela diplomatkåren vilket genomfördes den 5 maj på Sveavägen 68 med ett 50-tal deltagare. Den 15 mars i Stockholm genomfördes en träff med partidistriktens internationella kontaktpersoner om partistödsprojekten inför den nya SIDA-ansökan. Riksdagsåret 2015 går till historien som det kanske mest turbulenta året i modern politisk historia. Ett år där vi Socialdemokrater och den socialdemokratiskt ledda regeringen sattes på mycket hårda prövningar. Riksdagsåret började med en misstroendeomröstning mot Statsminister, Stefan Löfven och avslutades med en blocköverskridande migrationsöverenskommelse. Under året förändrades den politiska kartan och kännetecknades allt mer av en mycket svag och nyckfull opposition. Den svaga oppositionen bidrog till ett mer osäkert och oförutsägbart arbete i utskotten. Under våren kunde regeringens politik trots det och tack vare den då aktuella Decemberöverenskommelsen, börja bli verklighet. Där och då började vi leveransen av viktiga vallöften som 90-dagarsgarantin för arbetslösa ungdomar, höjt tak i A-kassan, stärkt underhållsstöd till ensamstående föräldrar, klimatinvesteringar och höjt bostadstillägg för pensionärer. Internt i riksdagsgruppen fortsatte arbetet med att hitta effektiva samarbetsformer mellan utskottsgrupper och departement och mellan regeringspartierna i utskottsgrupperna. Förlängda gruppmöten genomfördes en gång i månaden med aktuella teman och särskilt uppskattat blev det gemensamma seminariet med LOs förbundsstyrelse. Under sommaren ökade flyktingströmmarna dramatiskt till Europa och under året sökte personer, på flykt från kriget i Syrien och andra oroshärdar i världen, asyl i vårt land. En utmaning som krävt, extraordinära insatser i alla delar av det svenska samhället och nya politiska lösningar på en rad områden. Detta har inneburit

31 31(119) prövningar på riksdagsgruppens medlemmar som närmast kan jämföras med utmaningarna i finanskrisens spår på 90-talet. Under hösten genomfördes som alltid en allmän motionstid, antalet motioner var förhållandevis få jämfört med förra mandatperioden. Det är troligen är ett utryck för att vi är ett parti i regeringsställning och därför har helt andra möjligheter, än i opposition, att påverka dagspolitiken i kontakter med statsråd och departement. Som ett led i att underlätta dessa kontaktakter bjöds samtliga S-Statsråd in till speeddating med gruppens ledamöter. Ett mycket uppskattat arrangemang som skapade många nya kontakter. I samband med att Decemberöverenskommelsen (DÖ) föll begärde SD en misstroendeförklaring mot Finansminister, Magdalena Andersson. Misstroendeförklaringen föll och budgeten gick igenom i riksdagen. Under hösten kunde vi leverera beslut om flera efterfrågade och efterlängtade förslag som bostadspolitisk satsning, satsning på glasögon för barn, förslag för minskade klimatutsläpp och satsningar på ökad jämställdhet. Det politiska arbetet i riksdagen överskuggades dock av den akuta flyktingkrisen. Bara några veckor efter att DÖ föll lyckades regeringen dock att nå en migrationsöverenskommelse med de borgerliga partierna med syfte att skapa ett andrum för att på sikt klara ett värdigt mottagande. Det interna arbetet kretsade även det kring den akuta flyktingsituationen och migrationsfrågorna. Bland annat genomfördes en särskild antirasistisk argumentationsutbildning för gruppens ledamöter och många andra möten såväl gruppmöten som andra erbjöd möjlighet till samtal kring dessa mycket svåra frågor. Under året genomfördes två gemensamma arrangemang med den miljöpartistiska riksdagsgruppen. Inför det nya året finns det mot denna bakgrund en tillförsikt om att vi med hårt arbete och gemensamma krafter kommer att klara också kommande utmaningar. Den tillförsikten grundar sig framförallt på två saker: Vi vet att vi har en regering som klarar att hålla ihop trots mycket stora påfrestningar. Vi vet att vi har en politik som kan vända dagens utmaningar till framtidens möjligheter. Den höga arbetslösheten och partiets tydliga prioritering av jobben kopplat till integration och etablering har präglat utskottsgruppens arbete. Utifrån regeringens förda politik har ett viktigt arbete för utskottsledamöterna varit att delta i olika debatter och seminarier runt om i landet. Förutom integrationsfrågor har utskottsgruppen haft stort fokus på Arbetsförmedlingens funktionssätt, arbetsmiljö samt åtgärder för att minska ungdoms- och långtidsarbetslösheten.

32 32(119) En viktig del av arbetet har varit att diskutera arbetsmarknadsfrågorna utifrån perspektivet ordning och reda samt den svenska modellen. Under hösten besökte hela utskottsgruppen Örebro län för att närmare studera sociala företag samt olika aktörer som är verksamma när det gäller funktionshindrades möjligheter på arbetsmarknaden. Ledamöterna har jobbat aktivt i sina egna regioner för att studera vilket utfall regeringens politik har, hitta hinder men också goda exempel. Ett viktigt fokus i detta arbete har varit att studera lokal och regional samverkan utifrån de olika aktörer som finns i arbetet med att till exempel sänka arbetslösheten. Olika förslag på förändringar och olika frågor som identifierats har vidarebefordrats till såväl berörda departement som myndigheter och andra instanser. Utskottsgruppledaren men också hela utskottsgruppen har haft en aktiv och öppen dialog med såväl näringsliv, som fackliga organisationer, myndigheter, sociala företag och enskilda näringsidkare på central nivå. Extra vikt har lagts vid regelbundet utbyte med LO och LO:s förbund. Under året har en utskottsövergripande samverkan startat på initiativ av Arbetsmarknadsutskottet. Framför allt gäller det ökad samverkan med Näringsutskottet men också Utbildningsutskottet. Bostadspolitiken dominerade verksamhetsåret i och med regeringens offensiva satsningar. I höstbudgeten presenterades ett bostadspolitiskt paket på över 6 miljarder kronor. Det är den största satsningen på över 20 år. Utskottsgruppen har ägnat mycket tid åt att träffa representanter för olika företag och organisationer. Det har varit ett viktigt kunskapsutbyte inom ramen för civilutskottets ansvarsområde. Flera av gruppens ledamöter deltog också under Almedalsveckan. Utskottet har genomfört flera offentliga utfrågningar. Bland annat kring konsumtion på kredit samt ungas möjlighet att finansiera eget boende. Tillsammans med Miljöpartiet har utskottsgruppen haft regelbundna överläggningar med de tre statsråd som finns inom verksamhetsområdet; bostadsministern, konsumentministern och justitieministern. Under hösten var Johan Löfstrand föräldraledig och under tiden fungerade Hillevi Larsson som gruppledare. Under våren 2015 har en del av utskottsgruppens arbete ägnats åt processen med att ta fram vårändringsbudgeten, som bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet. Efter att Sverigedemokraterna valde att rösta

33 33(119) på allianspartiernas budgetproposition hösten 2014, styrde regeringen de-facto med en borgerlig budget fram till dess att en mer genomgripande ändringsbudget kunde komma på plats. Regeringen försvarade principen om att förslag till ändringar i budgeten framförallt ska komplettera den beslutade budgeten med anledning av förändringar som inte var kända vid beslutstillfället, men gjorde bedömningen att den unika situation som uppstått motiverade att förslagen till ändringar i denna proposition var mer omfattande än normalt. Jobb, utbildning, bostäder och investeringar i infrastruktur är centrala delar i både vårändringsbudgeten för 2015 och i budgetpropositionen för Underskotten i de offentliga finanserna minskas år för år, samtidigt som reformer om sammanlagt 44,5 miljarder kronor presenterades i de båda budgetarna. Med de utmaningar som Sverige står inför, vore det direkt oansvarigt att fortsätta den skattesänkarpolitik som de borgerliga partierna föreslog i sina budgetmotioner för Samarbetsregeringens budget har för första gången på mycket länge gett mer till de som har allra minst. Generella välfärdssatsningar, sänkt pensionärsskatt och höjt tak i a-kassan är några av de reformer som har en mer rättvis fördelningsprofil, särskilt i ljuset av de ökade klyftorna under de föregående åtta åren. Regeringen genomför den största bostadspolitiska satsningen på tjugo år och en satsning på glasögon för barn införs. Förslag för minskade klimatutsläpp och satsningar på ökad jämställdhet var också viktiga delar i budgeten. I oktober 2015 föll decemberöverenskommelsen, vilket gör att allianspartierna inte längre är bundna av överenskommelsen om att en minoritetsregering ska kunna få igenom sin budget i riksdagen. Huruvida regeringens budgetar går igenom i riksdagen framöver är beroende av hur Moderaterna väljer att agera tillsammans med de andra borgerliga partierna. Våren 2015 präglades för gruppens del, främst för gruppledaren, av ett intensivt arbete med den försvarspolitiska inriktningsproposition där en överenskommelse nåddes den 17 april 2015 mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Regeringens proposition 2014/15:109, Försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar , bygger på en överenskommelse mellan ovan partier vilka tillsamammans utgör ca 75 % av riksdagen. Utgångspunkten för denna breda överenskommelse var de förslag och slutsatser som Försvarsberedningen presenterade i rapporterna Vägval i en globaliserad värld (Ds:2013:33) och Försvaret av Sverige starkare försvar för en osäker tid (Ds:2014:20). Det enskilt viktigaste under försvarsinriktningsperioden 2016 t.o.m är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret.

34 34(119) Gruppen har varit mycket aktiv i sin utåtriktade verksamhet och på olika sätt träffat organisationer, företag och myndigheter samt deltagit i en rad försvarspolitiska forum. Nedan nämns några. Folk och Försvars rikskonferens, Försvarspolitiskt forum i Skövde, Almedalen och Totalförsvar Öland är några forum där representanter från gruppen deltagit. Man har besökt olika regementen, bland andra Skaraborgs regemente, Umeå Garnison, Norrbottens Flygflottilj F 21, Norrbottens Regemente I 19, Artilleriregementet A 9, Blekinge flygflottilj F 17 samt Karlskrona. Gruppen har haft återkommande kontakter med Officersförbundet och Reservofficersförbundet. Besök har gjorts på FOI och Försvarshögskolan. Gruppen har under året i olika sammanhang haft aktiv kontakt med merparten av de arton frivilligorganisationerna, samtliga inbjöds till lunch i riksdagen i december. Bland de större frivilligarrangemangen kan nämnas Hemvärnets Rikshemvärnsting där också Hemvärnets 75-årsjubileum firades. Deltagande vid Military Camp i Göteborg, ett samarbete mellan FM, MSB och Försvarsutbildarna. Gruppen har haft kontakter med Soldathemmen och diskuterat Veteranfrågor. Man har deltagit i olika seminarium där försvars- och säkerhetspolitik diskuterats, i Sverige såväl som utomlands. Ledamöter har deltagit i utbildningar för att öka kunskapen om samhällsstörningar inom ramen för totalförsvaret. Gruppen har träffat och haft återkommande möten med företrädare för försvarsindustrin, bland andra SAAB och GKN. Genderfrågor inom försvarsmakten har diskuterats med representanter från Högkvarteret. Gruppen har fortsatt sitt internationella arbete inom bland annat Nato PA och OSSE men också varit aktiva i mer informella sammanhang för att förstärka det internationella kontaktnätet. Man har också deltagit vid olika ceremonier som Veterandagen och hemkomstceremonin Mali 2. Gruppen har medialt deltagit i den allmänna debatten. Gruppledaren har varit mycket aktiv i media och publicerat en rad artiklar i framför allt lokalmedia men även i Dagens Industri och Svenska Dagbladet. Gruppen har varit aktiva i kammaren i frågor som rör utskottets områden och ställt frågor till berörda ministrar. Ett antal betänkande har passerat där ledamöterna tagit ansvar för sina respektive områden. Med hänsyn till aktuella händelser under året har gruppen arbetat med allmänpolitiska frågor kopplade till utskottets ansvarsområden. Det politiska och praktiska utvecklingsarbetet inom gruppen har varit en återkommande punkt för ökad effektivitet i det parlamentariska arbetet för regeringens politik samt för ökad närvaro och synlighet ute i landet. Under 2015 har arbetet i utskottsgruppen i justitieutskottet präglats av strategi och lagstiftning för att förebygga och förhindra terrorism. En annan viktig fråga, inte

35 35(119) minst i media, har varit omorganisationen av polisen. För utskottsgruppens del avslutades året med beslutet om id-kontroller. Utskottsgruppen har påbörjat arbetet med att revidera det kriminalpolitiska programmet. Som ett led i utskottsgruppen kontinuerliga arbete med politikutveckling görs en systematisk genomgång av samtliga utskottsgruppens områden. Utskottsgruppen gör också regelbundet studiebesök och studieresor. Under 2015 besökte gruppen bland annat Göteborg för att lära mer om arbetet mot grov organiserad brottslighet. Dessutom gjordes studiebesök på bland annat tullen på Arlanda, organisationen Tjuvgods och prostitutionsenheten vid Stockholmspolisen. Sammantaget bidrar detta till ett uppdaterat kriminalpolitiskt program. Utskottets arbete präglades under våren av den årliga granskningen av regeringen. För första gången lämnas ett granskningsbetänkande där regeringspartierna och de borgerliga oppositionspartierna var överens. Regeringen fick kritik i två ärenden: beredningen av propositionen om upphörande av kravet på vårdvalssystem i primärvården samt beredningen av beslutet om att frysa produktionen i projekt E4 Förbifart Stockholm. I den kvalitativa granskningen framfördes synpunkter på regeringens och dess kanslis hantering i ytterligare några ärenden. Med anledning av granskningsanmälningar som gjorts utifrån så kallade negativa tillkännagivanden, höll utskottet en uppmärksammad hearing med statsvetare angående hur dessa ur konstitutionell synpunkt borde bedömas. Deras slutsats var att negativa tillkännagivanden inte kan förhindra regeringen att ta initiativ till utredningar som man finner angelägna. Under våren behandlade utskottet regeringens proposition angående ett förändrat statligt stöd till dagspressen som sedan antogs av riksdagen med en bred majoritet. Som ett led i arbetet med att hantera motioner rörande konstitutionella frågor hölls i september ett seminarium med statsvetare och jurister. Bland annat diskuterades behovet av en författningsdomstol. I den årliga granskningen av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning behandlades bland annat frågan om statsråds medverkan i konstitutionsutskottets utfrågningar. Frågan hade aktualiserats genom- tidigare näringsminister Maud Olofssons vägran att delta i utskottets utfrågningar. Statsrådens gemensamma åtagande i regeringen om att alltid medverka i utskottets granskningar noterades av utskottet som ett värdefullt underlag för kommande granskningar.

36 36(119) Utskottsgruppen, som efter valet fick fyra nya ledamöter, har under 2015 samarbetat väl och blivit en allt mer sammansvetsad grupp. Utskottsgruppen har veckomöten med kulturministern, statssekreterare och politiskt sakkunniga på kulturdepartementet. Gruppen har även träffat andra ministrar med frågor som ligger inom utgiftsområde 17. Gruppen har också regelbundna möten med den socialdemokratiska gruppen i SKL:s kultur- och fritidsberedning. Gruppen har bl.a. fokuserat på regeringens politik inom utgiftsområdet: kultursamverkansmodellen, mediepolitik, filmpolitik, nationell biblioteksstrategi, fri entréreformen, satsningen på musik- och kulturskolan samt nysatsningarna inom idrott och friluftsliv. Gruppen har träffat en rad organisationer, myndigheter och företag av vilka kan nämnas SKAP, SMOK, Svensk Hemslöjd, Svensk Biblioteksförening, Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggarföreningen, Svenskt Friluftsliv, public serviceföretagen. Ledamöter i utskottet har deltagit i en rad arrangemang som till exempel Göteborgs filmfestival, Bok- och Biblioteksmässan, Sveriges museers årsmöte, Riksantikvarieämbetets årliga möte med mera. I november bjöd gruppen in teater-, dans- och musikarrangörer till ett rundabordssamtal. Under 2015 startade arbetet med att ta fram ett folkrörelsepolitiskt program, ett mediepolitiskt program samt ett idrottspolitiskt program. I alla dessa grupper deltar ledamöter från Kulturutskottets s-grupp. Idrottspolitiska arbetsgruppens uppdrag är att uppdatera det idrottspolitiska valprogrammet Klara-färdiga-gå!. Det nya programmet ska bli mer ideologiskt och långsiktigt. Peter Johnsson, som är ansvarig för idrottsfrågorna i Kulturutskottets S- grupp, leder gruppen. De övriga som ingår i arbetsgruppen är: Agneta Gille, ledamot i Kulturutskottet, Caroline Waldheim, politisk sakkunnig hos idrottsminister Gabriel Wikström, Helena Carlsson, valkretsombudsman och Mia Nikali, politisk sekreterare (och sekreterare i gruppen). Den 17 juni 2016 ska partistyrelsen fatta beslut om programmet. Arbetet med det folkrörelsepolitiska programarbetet respektive det mediepolitiska programarbetet redovisas under annan rubrik.

37 37(119) Den 9 december genomfördes KrU(S):s julmingel för femte året i rad med cirka 120 gäster. Minglet blev mycket lyckat och en stor framgång. Det märks att detta är en uppskattad tradition både organisationer, myndigheter och enskilda är angelägna om att få inbjudningar. Genom debattartiklar, radiomedverkan och inlägg i sociala medier har utskottsgruppens arbete uppmärksammats, särskilt vad gäller kultursamverkansmodellen, fri entré på statliga museer och civilsamhällesfrågor. Under verksamhetsåret har Miljö- och jordbruksutskottet behandlat frågor som berört jordbruk, landsbygd, skog, biologisk mångfald, naturvård, avfall, jakt, livsmedel, fiske, klimat, djurskydd, vattenvård och kemikalier. Arbetet i den socialdemokratiska utskottsgruppen har präglats av den svåra parlamentariska situationen vilket lett till att gruppen där det varit möjligt försökt skapa enighet kring tillkännagivanden men i de fall det inte gått har gruppen ställt sig bakom reservationer mot ett antal tillkännagivanden. Ledamöterna i gruppen har också regelbundet träffat representanter för intressegrupper, myndigheter och sakkunniga inom utskottets ansvarsområde. Utskottsgruppen har tillsammans och enskilt gjorts studiebesök i verksamheter på flera håll i landet. Gruppen har regelbundna möten med de politiska ledningarna i Näringsdepartementet och Miljö- och energidepartementet för att få information om det pågående arbetet i regeringskansliet. Inom klimatområdet präglades arbetet under hösten av förberedelserna inför det stora klimattoppmötet i Paris där några av utskottsgruppens ledamöter var närvarande. Under verksamhetsområdet har näringsutskottet behandlat frågor som berört statliga företag, konkurrensfrågor, företagarfrågor, mineralfrågor, export, regional tillväxtpolitik, innovation och energipolitik. Gruppen har tagit emot besök från intressegrupper som haft beröringspunkter med svensk närings- och energipolitik. Utskottsgruppen har genomfört studiebesök hos relevanta aktörer samt varit på Almedalen för att delta på seminarier, träffa opinionsbildare och beslutsfattare men också argumenterat för partiets politik som berört utskottets arbetsområden vid dessa tillfällen. Gruppen har skrivit motioner och ställt frågor och interpellationer till respektive statsråd för att belysa den socialdemokratiska politiken på dessa områden.

38 38(119) Gruppen har på olika sätt understött regeringens arbete och sett till att dess propositioner går igenom Riksdagen. Allmänna motionstiden (AMT) resulterar varje år i ett stort antal motioner som behandlas i olika betänkanden under våren. För Skatteutskottets del resulterade behandlingen i enbart två tillkännagivande, få jämfört med i många andra utskott där den borgerliga oppositionen arbetat hårt för att få tillstånd masstillkännagivanden. Gruppen har varit fortsatt starkt engagerad kring åtgärder mot skattefusk och internationell skatteflykt samt i frågan om storföretagens beskattning. OECD:s arbete med BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) har följts av gruppen och gruppen har sett till att BEPS-arbetet är en ständigt närvarande fråga i Skatteutskottet. Utskottsgruppen har varit aktiv kring framtagandet av samarbetsregeringens förslag på skatteområdet i både vårpropositionen/vårändringsbudgeten 2015 och budgetpropositionen för Arbetet i utskottet har präglats av flyktingkrisen. Det stora antalet flyktingar totalt under året (163000) och den stora andelen ensamkommande barn (35000) har ställt stora krav på staten och socialtjänsten i kommunerna. Socialutskottet har följt dessa frågor noga och haft nära kontakt med regering och berörda myndigheter och kommuner. Den insats och mobilisering som görs i samhället för att klara mottagandet är den största som någonsin gjorts i Sverige och arbetet fortsätter under Socialutskottet och riksdagen har med anledning av det ökade trycket under året fattat beslut om en ny boendeform för utsatta unga i åldern år; stödboende. Bakgrunden till reformen är behovet av fler placeringsalternativ, särskilt en mindre ingripande insats för barn och unga som inte har sådana behov av vårdinsatser som motiverar en placering i hem för vård och boende (HVB). Frågan om utsatta EU-migranter som ber om pengar på gatorna blev under 2015 en allt större fråga i socialutskottet. De utsatta personerna kommer från svår fattigdom i sina hemländer och lever under ovärdiga förhållanden i vårt land. Målet för de svenska insatserna är att antalet EU- medborgare som tvingas be om pengar ska minska i Sverige. De åtgärder som vidtas handlar dels om att motverka olovliga bosättningar, exploatering av utsatta personer samt våld mot utsatta EU-medborgare i Sverige samt dels om ökad samverkan inom EU för förbättrade levnadsvillkor i hemländerna och tillgång till jobb, utbildning, bostad och hälso- sjukvård i hemländerna.

39 39(119) Under 2015 har en rad steg tagits för att stärka hälso- och sjukvården och tandvården. Det handlar om en särskild sjukvårdsmiljard för att stärka landstingen, en riktad satsning på ungdomsmottagningar och en särskild satsning på förlossningsvården och kvinnors hälsa. Beslut har tagits om gratis mammografi från 1 juli 2016, förlängning av den fria ungdomstandvården till 21 år 2017 och 23 år 2018 samt slopande av vårdavgifterna för personer 85 år och äldre i hälso- och sjukvården från Vidare har det tagits beslut om gratis preventivmedel (inom läkemedelsförmånen) för kvinnor upp till 21 år från Från 2016 gäller också kostnadsfria läkemedel och varor inom läkemedelsförmånerna för barn upp till 18 år. När det gäller äldreomsorg och funktionshinderpolitik kan nämnas att 2 miljarder avsätts per år för ökad bemanning för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Därutöver görs en särskild kunskapssatsning riktad till verksamheter inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Den ska bland annat komplettera bemanningssatsningen och systematiskt åtgärda kvalitetsbrister i omsorgen om de äldre samt brister i arbetsmiljö för de anställda. Vidare införs ett investeringsstöd till bostäder för äldre. En ökning görs också av anslaget till funktionshinderorganisationerna. Det parlamentariska läget i utskottet gör att den rödgröna sidan kan förlora varje omröstning där Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna röstar på samma förslag. Det blir därför allt viktigare att öka samarbetet med andra partier i olika frågor för att söka breda majoriteter. Utskottsgruppen har varit aktiv i riksdagsdebatter, interpellationsdebatter, frågestunder samt skrivit artiklar och gjort inlägg i sociala medier för att lyfta aktuella ämnen. Ledamöterna har även genomfört en rad arbetsplatsbesök. Under 2015 infriades ett antal vallöften som ligger inom utskottets ansvarområde. En höjning av underhållsstödet har beslutats vilket innebär att stödet höjdes med 300 kronor per barn och månad till kronor per månad. Förslaget trädde i kraft 1 september. Riksdagen fattade under hösten beslut om att avskaffa vårdnadsbidraget. Möjligheten för kommuner att bevilja nya vårdnadsbidrag kommer att upphöra från och med den 1 februari Riksdagen fattade även beslut om att reservera ytterligare en månad för respektive förälder. Det skapar incitament för den förälder som i dag inte tar ut lika många dagar att ta ut fler, vilket på sikt ger ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen. Beslutet träder i kraft 1 januari 2016.

40 40(119) Riksdagen beslutade i början av december att avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen från och med den 1 februari Regeringen har identifierat sju områden som behöver utvecklas och där åtgärder behöver vidtas under mandatperioden för att öka hälsan i samhället, bryta den negativa utvecklingen och stabilisera sjukfrånvaron. Målsättningen är att sjukpenningtalet ska uppgå till högst 9,0 dagar vid utgången av Den kritiserade rehabiliteringsgarantin avvecklades i slutet av året och en ny 1,5- miljardersöverenskommelse med Sveriges kommuner och landsting slöts för att stimulera bättre sjukskrivning och rehabilitering inom hälso- och sjukvården. Flyktingkrisen i Europa och det kraftigt tilltagande asylmottagandet hade stor inverkan på utskottets arbete under hösten. Under oktober var utskottsgruppen direkt delaktig i de samtal mellan riksdagspartierna som ledde fram till en bred överenskommelse om migrationspolitiken den 23 oktober. Den 24 november presenterade regeringen ytterligare åtgärder som syftade till att minska antalet asylsökande till Sverige. Inom utskottets område berördes förslag om tillfälliga förändringar av utlänningslagen, bland annat innehållandes vissa begränsningar i rätten till anhöriginvandring samt utökade krav på försörjningskrav. Under verksamhetsåret 2015 har utskottsgruppen varit aktiv i arbetet för en transportpolitik som är inriktad mot en ökad effektivitet där människor, miljö samt ökad tillväxt står i centrum. Utskottsgruppen har haft ett nära samarbete med regeringen för att på bästa sätt föra ut vår gemensamma politik inom området. Utskottsgruppen har varit en aktiv röst inom infrastrukturområdet. Gruppen har varit aktiva genom studiebesök runt om i landet samt i debattartiklar, seminarier, kammardebatter, interpellationsdebatter för att nämna några exempel. En av de medialt större frågorna i utskottet har varit järnvägsunderhållet. I budgetomröstningen december 2014 röstade allianspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna emot en ökad satsning på järnvägsunderhåll och detta blev ett område som diskuterades under främst första halvan av Utskottsgruppen har på ett framgångsrikt sätt argumenterat för att vi står för en politik som sätter vår gemensamma infrastruktur framför skattesänkningar. Nya regler som ger myndigheterna ökade möjligheter till att stoppa olaglig cabotagetrafik har införts under året. Detta är en framgång för utskottsgruppen som under lång tid drivit denna fråga för att få bukt med den oseriösa, och i många fall även trafikfarliga, lastbilstrafiken på våra vägar.

41 41(119) Utskottsgruppen har genomfört en studieresa till Huvudstadsregionen kring Köpenhamn för att studera arbetet kring Fehrman-Bält förbindelsen som kommer att knyta ihop Köpenhamn/Malmö med Hamburg/Bremen i Tyskland när bygget är klart kring år Hela trafikutskottet besökte under hösten Kina respektive Japan för att studera deras trafiklösningar, bland annat hur de två länderna har hanterat sina satsningar på höghastighetståg. Sista delen av året kom att präglas mycket av de ID-kontroller som skulle införas mellan Sverige och Danmark i början av år Under 2015 fortsatte Socialdemokraterna att prioritera utbildningsfrågorna, något som också fick tydligt genomslag i regeringens förda politik. Regeringen genomförde flera socialdemokratiska vallöften på skolområdet bland annat mer personal i lågstadiet så att stora klasser kan bli mindre, högre löner för skickliga lärare och investeringar i skolor med tuffast förutsättningar. Två frågor som kom att prägla skoldebatten under hösten var den tilltagande lärarbristen samt det växande antalet nyanlända elever. Regeringen har tagit ett flertal initiativ för att möta dessa utmaningar och utbildningsutskottet har en viktig roll när förslagen ska behandlas i riksdagen. Vidare har S-gruppen i utskottet haft ett aktivt år med många studiebesök, nätverksträffar och politikutvecklande seminarier. En prioriterad målsättning har varit att stärka kontakterna med politiker på kommunnivå. I november arrangerade utskottsgruppen en skolpolitisk dag som riktade sig till socialdemokratiska skolpolitiker och som lockade över 100 deltagare från hela landet. Utskottsgruppen har också arrangerat två större seminarier med anledning av den kommande forskningspropositionen ett seminiarum om jämställdhet i akademin och ett om forskningsinstitutens roll och framtid. Utskottets ordförande och övriga ledamöter har även medverkat i ett flertal externa arrangemang, bland annat på SKLs skolriksdag, Kvalitetsmässan i Göteborg och politikerveckan i Almedalen. Genomgående viktiga arbetsuppgifter under året har varit att fortsätta utveckla formerna kring utskottsarbetet samt att fördjupa samarbetet med de tre statsråden på Utbildningsdepartementet. Under riksdagens utrikespolitiska debatt i februari presenterades utrikesministern regeringens utrikesdeklaration och utskottsgruppens ledamöter deltog i den

42 42(119) efterkommande kammardebatten. Utskottsgruppen har fortsatt varit representerad i Försvarsberedningen och Krigsmaterielexportutredningen. Krigsmaterielexportutredningen presenterade i juni sin slutrapport, och föreslog bland annat att ett särskilt demokratikriterium i relation till icke-demokratiska stater införs. Något utrikesgruppen varit pådrivande för. Situationen i Syrien och Irak har särskilt uppmärksammats under året, bland annat då regeringen la fram förslag på att sända svensk väpnad styrka att delta i den militära utbildningsinsatsen i Kurdistanregionen i Irak för att möta hoten från Daesh. Något det fanns starkt stöd för i utskottsgruppen. Även Rysslands agerande på Krim och i östra Ukraina samt dess konsekvenser har noga följts under året, och i november besökte utskottets ordförande Ukraina. Under året besökte utrikesutskottets ordförande även flertalet andra länder såsom Nederländerna, Norge, Belgien, Polen och Luxemburg. Några av resorna gjordes tillsammans med talmannen. Även övriga ledamöter i utskottet reste under året och besökte, liksom utskottsordföranden, bland annat FN-organisationer, systerpartier och deltog i internationella konferenser. Regeringen samråder med EU-nämnden och nämnden ger regeringen dess förhandlingsmandat inför ministerrådsmöten och toppmöten. EU-nämnden har ett stort antal skriftliga samråd med kort svarstid under hela året. Under 2015 var det en anmärkningsvärd ökning av nämndens möten. Året har till stor del präglats av situationen i Syrien och flyktingkrisen. Att få till en förändrad flyktingpolitik och få fler länder i Europa att ta sitt ansvar för flyktingarna. Utöver det har S-gruppen fortsatt att prioritera frågor om fler jobb och ordning och reda på arbetsmarknaden, en ökad jämställdhet samt en framåtsyftande klimat- och miljöpolitik i nämnden. Ordförandeland i EU under året var Lettland och Luxemburg. Ledamöter i nämnden har deltagit i möten med de andra nationella parlamentens motsvarigheter till EUnämnden (COSAC) två gånger per termin i respektive ordförandeland. Island var ordförande för Nordiska rådet under året. De lade vikt vid tre huvudområden: Det internationella samhället, välfärdssamhället och civilsamhället. De frågor som kom att dominera året var terrorism och flyktingkris. Minisessionen på våren skulle ha ägt rum i Bryssel, men på grund av säkerhetsskäl flyttades arrangemanget till Köpenhamn. Det aktuella ämnet på den sessionen blev terrorism. På den stora sessionen i Reykjavik dominerade flyktingkrisen. Stefan Löfven gjorde

43 43(119) en stark insats under statsministrarnas frågestund. Han redogjorde för de stora antal flyktingar som sökt asyl i Sverige och hur mottagarsystemet tillslut gick på knäna. Under sitt tal vädjade han till de övriga nordiska kollegorna att ta sitt ansvar att vi måste hjälpas åt. Han var också tydlig med att frågan främst måste hanteras av EU. Det blev mycket media från sessionen i hela Norden, även i Sverige. Den främsta anledningen var den pågående flyktingkrisen, men det rapporterades även om andra ämnen. Sverige hade sex statsråd på plats. Twitter slog All time high från sessionen. Vid årsskiftet infördes gränskontroller i Öresundsregionen, för att minska flyktingströmmen till Sverige. Det var en stor fråga i media, men blev aldrig någon stor fråga inom Nordiska rådet. Gränshinder och antibiotikaresistens har varit två andra frågor som diskuterats under året och Riksdagens Internationella Kansli, RIK, arrangerade två välbesöka seminarium på temat. Nordiska rådets socialdemokratiska grupp har haft många möten och arbetat vidare efter vår verksamhetsplan. Gruppen lade fram flera medlemsförslag, skriftliga frågor och skrev flera artiklar som publicerades i media under året. Medlemsförslagen handlade bland annat om fallolyckor, flygsäkerhet och våld i nära relationer. En av de skriftliga frågorna handlade om hur långt arbetet för ett tobaksfritt Norden 2040 har kommit. Socialdemokraterna i Sverige arrangerade ett mycket välbesökt seminarium i riksdagen med titeln: Organiserad alkoholinförsel och smuggling ett växande nordiskt problem. Samarbetet inom S-gruppen har fungerat mycket bra. Mälardalen består av ledamöter från Västmanland, Örebro, Östergötland, Södermanland och Uppsala län. Året präglades av framförallt det parlamentariska läget samt migrationsfrågan. Det parlamentariska läget har gjort det svårare att nå ut med konkret politik under året. När migrationsfrågan växte sig enormt stor under hösten har även den lagt sig som en våt filt över allt vi gör. Vi får i alla sammanhang ta med frågan när vi besöker såväl företag och organisationer som interna möten. Möjligheterna att föra fram övrig politik har varit svårare, men inte omöjligt, under året. Under året har vi haft ett nära samarbete med S-märkta företrädare i våra kommuner och landsting. Vi har bland annat gjort gemensamma utspel och utåtriktade aktiviteter. Under året fick vi mycket lokalmedia, genom artiklar och repliker. Vi har

44 44(119) även funnits med i TV och radio. Trots migrationsfrågan och det parlamentariska läget har vi kommit ut bra i media, både genom artiklar och utspel. På hemmaplan har arbetet varit mycket strategiskt för att få media på frågor som drivits i riksdagen. Vi har även fått helt nya möjligheter att presentera en politik som blir verklighet i och med att vi nu sitter vid regeringsmakten. Vi har också jobbat aktivt med sociala medier, till exempel Facebook, bloggar och Twitter. Vi har även tagit emot många besök från Mälardalen vilket är en viktig del av arbetet i riksdagen. Högstadie- och gymnasieelever har varit flitiga besökare. Består av de fyra valkretsarna: Malmö, Skåne södra, Skåne västra samt Skåne norra/östra. En stor del av arbetet i Skåne sker tillsammans med partidistrikt, arbetarekommuner och valkretsombudsmännen. Det har bedrivits verksamhet i de olika valkretsarna men också vid samlingar för hela Skåne med företrädare på såväl kommun som regional nivå liksom representanter från våra sidoorganisationer. Under en helg på hösten deltog vi i en återkommande Skånsk politikerhelg där seminarier genomförs med olika politiska teman. Här deltar även representanter från LO, ABF och andra samarbetspartners liksom från partiet centralt. På vår distriktskongress behandlades över 160 motioner där Skånska riksdagsgruppen deltog som föredragande i sina respektive politiska områden från riksdagen. I riksdagen har vi haft månatliga valkretsträffar och Skånegruppsträffar för att informera varandra och föra en dialog kring politiken i olika verksamhetsområden och övrigt politiskt arbete. En stor del av arbetet sker naturligtvis också via utskotten där vi nu, äntligen, kan föra en dialog med motsvarande partikamrater i regeringens departement. På riksdagsgruppen följer vi de aktuella frågorna och deltar i dialogen. Vi har också deltagit på aktiviteter som möten, dörrknackningar och marknader kring våra kampanjer, samtal och arbetet med medlemsvärvning. Utöver detta är arbetsplatsbesöken och det fackligt politiska arbetet en given mötesform. Även vi finns på olika medier, pressträffar, debattsidor och vid olika inbjudningar.

45 45(119) Västsverige består av ledamöter från Värmland, Norra- och Södra Älvsborg, Bohuslän, Skaraborg, Göteborg och Halland. Fyra stycken gemensamma västsvenska motioner har lagts under allmänna motionstiden. Motionerna speglar förhållandena i Västsverige och handlade om Västsveriges infrastruktur, en aktiv näringspolitik för fler jobb i Västsverige, utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige samt arbetsmarknad Västsverige. Under året har de regionala LBA-träffarna fortsatt. Gemensamma regionmöten har anordnats i riksdagen för att diskutera aktuella frågor tillsammans med västsvenska statsråd. Vidare har vi arrangerat gemensamma besöksturnéer i Västsverige, arbetat med den västsvenska politikutvecklingen samt skrivit västgemensamma debattartiklar. Politiskt har arbetet fokuserats på regeringens agenda om lägst arbetslöshet i Europa Ledamöterna har varit aktiva i interpellationsdebatter, frågestunder och sociala medier, skrivit enkla frågor, artiklar, pressmeddelande och deltagit i en rad olika arbetsplatsbesök. Den socialdemokratiska politiken har även synliggjorts genom deltagande i partiaktiviteter, samtalskampanjen, pressträffar och debatter. Utöver det sker en stor del av partisamarbetet i Västsverige genom Socialdemokratierna i Västsverige som är partidistrikten i Västsveriges samarbetsorganisation. Norra Skogslänen består av ledamöter från Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län. Ledamöterna har engagerat sig mycket i de särskilda förutsättningar som finns i de norra delarna av landet. Särskilt basindustrins villkor har uppmärksammats. Ett stort engagemang finns både för en fungerande samhällsservice i form av postgång, tillgång till apotek och ett fungerande skatteutjämningssystem som likväl för den nordiska och arktiska regionens särskilda problem. En utredning om elskatten presenterades under våren. Den kan ge oss bra förutsättningar för etablering av fler serverhallar i hela den norra delen av landet. Året har präglats av den osäkra parlamentariska situationen, förlusten av budgetomröstningen i riksdagen 2014 och decemberuppgörelsen. Vi fick förutsättningar för ett bättre fungerande arbete under våren men det förändrades

46 46(119) totalt i och med att decemberöverenskommelsen föll. Trots detta har vi lyckats med att få igenom vår budget och det ger oss förutsättningar att driva en tydligare politik. Södra skogslänen består av ledamöter från Dalarna och Gävleborg. Året började inte med en valrörelse som vi trodde inför förra julen. Istället drog arbetet med att få igenom en vårändringsbudget igång. Under våren har vi också i respektive utskott debatterat de olika motionssvaren från 2014-års allmänna motionstid. Varje riksmöte inleds med den allmänna motionstiden, i år skrev vi inte gemsansamma motioner inom skogslänssamarbetet utan varje bänk skrev enskilt eller tillsammans. Då vi nu har en socialdemokratisk ledd regering är motioner och interpellationer inte det främsta verktyget för att påverka politiken då vi har helt andra möjligheter via våra socialdemokratiska ministrar och gruppledare. Vi har alla på ett eller annat sätt lyft frågor via skriftliga frågor eller deltagit i kammarens frågestunder. Under den allmänna motionstiden hade vi åtta (S)-dala och gävleborgsriksdagsledamöter trots förstärkta möjligheter att påverka politiken, lämnat in motioner som främst rör våra län. Allt ifrån arbetsmarknad, näringsliv, infrastruktur, kultur-fritid och demokratifrågor. Motionerna tar upp ämnen och frågor av såväl lokalt och regionalt intresse som frågor av riksintresse. Mycket av vår tid och våra diskussioner har under framför allt hösten handlat om asyl- och flyktingpolitiken. Många, långa och bitvis svåra diskussioner och beslut har präglat vår vardag. Precis som tidigare år har vi haft tagit emot skolklasser och besöksgrupper för information och genomgång av riksdagens verksamhet samt guidning i Riksdagshuset. Möten och träffar med enskilda samt organisationer och intressegrupper från såväl hemlänet som från riket i övrigt har stått på dagordningen. Vi samlades under hösten 2015 på Skogslänskonferens i Borlänge där Dalarna lämnade över samordningsansvaret till Norrbotten. Arbetsklimatet i riksdagens (S)-grupp och skogslänssamarbetet präglas av gott samarbete och stor arbetsglädje med många frågor på agendan. Länsbänken för Stockholms kommun har sju ledamöter av dessa är tre statsrådsersättare. Bänken har regelbundna bänkmöten oftast en gång per vecka.

47 47(119) Under allmänna motionstiden skrevs, förutom de motioner som vi erhöll från arbetarekommunens årsmöte, en stor gemensam regionmotion tillsammans med Stockholms läns länsbänk om urban tillväxt, arbete, skola, välfärd, bostäder, infrastruktur med mera. Bänken har under senare av hösten försökt förändra karaktären av arbetet på bänken särskilt bänkmötena, det handlar om att på ett mer strukturerat sätt planera verksamhet mer än att ha mötena till rapportorgan. Året som gått har präglats mycket av det fortsatt svåra parlamentariska läget och att allt fler människor på flykt sökt sig till Sverige. Samtidigt har mycket av det som kommer att ha stor effekt i människors vardag nästan hamnat lite i skymundan; nämligen det faktum att Sverige äntligen har en regering som bidrar till att öka jämlikheten och minska klyftorna. Inför det kommande året kan man konstatera att det parlamentariska läget har förändrats avsevärt under året. Från en giltig decemberöverenskommelse till avsaknad av en sådan. Från en enig allians, till en mycket splittrad sådan. Från att inte fått stöd i någon fråga av andra partier har nu regeringen med stöd av Centerpartiet kunnat få igenom en ambitionshöjning i elcertifikatsystemetet, med stöd av folkpartiet gjort föräldraförsäkringen mer jämställd och likaledes med stöd av folkpartiet röstat igenom en lag som ska tvinga alla kommuner att ta ansvar för flyktingmottagandet. Ledamöterna har arbetat aktivt för att synliggöra regeringens politik och det egna arbetet på olika sätt. En ny struktur för att öka och synliggöra riksdagsledamöternas utåtriktade arbete har införts under året. Under året anställdes också äntligen en ny valkretsombudsman. Gruppen träffas varje tisdag för kontinuerlig uppdatering och för att gå igenom kommande händelser. Här har också beretts plats för gemensamma gäster; såsom representanter från S-gruppen i landstinget och olika intresseorganisationer i vårt län. Tillsammans med S-ledamöterna från Stockholms stad skrev gruppen under hösten en gemensam motion, Framtidsreformer för Stockholmsregionen, där gruppen pekade på Stockholmsregionens betydelse, utmaningar och möjligheter. Gruppen fick in 10 motioner från partidistriktets årskonferens. Dessutom skickade såväl S- studenter och SSU i Stockholms Län gruppen motioner. Sydöstra regionen består av ledamöter från Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Blekinge och Gotlands län. Sydöstra regionen träffas varannan vecka på onsdagsförmiddagen för att diskutera aktuella politiska frågor såväl inom regionen som i riksdagen. På regionmötena så

48 48(119) sker en avrapportering från de utskott där regionens ledamöter finns representerade och en diskussion sker om aktiviteter som behöver göras i anledning av de aktuella politiska frågor som behandlas i riksdagen. Frågor som diskuterats särskilt har varit immigration, integration, högskolor och kommunikationer. Ledamöterna i sydöstra regionen har i återkommande krönikor, debattartiklar och insändare lyft fram den socialdemokratiska politiken samt tagit debatten med politiska motståndare i våra respektive län. Regionens ledamöter har skrivit motioner, interpellationer och ställt skriftliga liksom muntliga frågor till ansvariga statsråd i regeringen om den förda politiken. Ledamöterna har deltagit i partiaktiviteter och fackliga aktiviteter både lokalt, regionalt och nationellt för att nå ut till våra väljare och medlemmar. Vi planerar och är med på aktiviteter i våra respektive valkretsar samtidigt som vi har en gemensam aktivitet över två till tre dagar per år i regionen för alla ledamöter med olika teman. Under 2015 lade de socialdemokratiska riksdagsledamöterna 558 enskilda motioner under den allmänna motionstiden. Nedan följer ett axplock av enskilda motioner som lagts under det gångna året: Utvecklingen av yrkeshögskolan Utveckling och vidareutveckling av Fojos uppdrag Högre utbildning i hela landet genom kommunala lärcenter Utbildning inom storkök Utveckling av Linköpings universitet och Campus Norrköping Barnomsorg på obekväm arbetstid Ungdomsförbunden i skolan Programmering i grundskolan Barnskötarlyft Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Mälardalens högskola Åttaårsregeln vid gymnasiebetyg Kommunernas inflytande vid etablering av nya friskolor Utbildning av sjuksköterskor Översyn av sexualundervisningen i skolan En allmänbildande skola Åldersgräns vid eftergymnasiala studier En översyn av skolans styrning Mobbning och normkritik Kurders rätt till självbestämmande Kvinnors särskilda roll för fred och säkerhet Sveriges förhållande till Eritrea Förstärkt kamp för Dawit Isaaks frihet Hbt och världen FN-personal som utnyttjar barn Erkännande av Västsahara Marint reservat på Arktis Internationell solidaritet

49 49(119) Mänskliga rättigheter i Iran Erkännande av Västsahara Ursprungsmärkning av varor från de israeliska bosättningarna Fred och försoning i Syrien Åtgärder mot falska p-tillstånd E6 genom Skåne Planeringsförutsättningar för Ostlänken Utveckling av järnvägen för tillväxt i Kalmar län Tillgång till kontanter Infrastruktur i Uppsala län Certifiering av skogsmaskiner Strategiska hamnar E22 Elfordon Tillgång till bredband i hela landet Luleå hamn Skånes utvecklingsarbete Översyn av LAS, LSS och socialförsäkringsbalken Lättillgängligt stöd och service Nytt folkhälsomål om psykisk hälsa Systemet med kontroll av äldres taxerade inkomst Undernäring bland äldre Romska gäster Barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg Lekterapi Ökad grundbemanning inom äldreomsorgen God eftervård vid förlossning Konsulentstödd familjehemsvård Aktivt stöd till individer med spelberoende Folkhälsomål om frihet från våld i nära relationer Sjukersättning vid personlig assistans Rättvisare villkor mellan upplåtelseformer Rättvis skatt Folkbokförd på annans adress Åtgärder för konkurrens på lika villkor Besöksvisum Sjukförsäkringen Livränta vid inkomstförlust Samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att öka rehabiliteringsinsatserna Arbetsskadeförsäkring för kvinnor och män Barn som faller mellan stolarna Bostadsbidrag för unga och studenter Studenters villkor vid sjukskrivning Tvåårsregeln Fast tidsgräns Gränsdragning vid handikappersättning Kommuners möjlighet att ha framförhållning gällande Migrationsverkets boenden Näringspolitiken i Västsverige Framtidsreformer för Stockholmsregionen Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län Satsning på småföretagares möjligheter att utveckla Landsbygdsjobb Stärk besöksnäringen genom fisketurism Strategisk samverkan för ökad träförädling Statliga myndigheters närvaro i hela landet Social ekonomi och sociala företag Villkoren för svensk industri Minskad sårbarhet i svensk energiförsörjning Arbetsmarknad Västsverige Infrastruktur för sjöfart, varv och marinteknisk industri Skärgårdsliv PFAS och andra högfluorerade ämnen Användningen av plastpåsar Minkarnas möjlighet att simma Märkning av katter Jämställt stöd till ungas organisering Nationellt uppdrag till Textilmuseet i Borås

50 50(119) Idrottsbibliotek Barns rätt till kunskap om sina egna rättigheter Svensk anslutning till Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS) Klostermuseum i Vadstena Idrotten och de mänskliga rättigheterna Stärkt bevaranderätt för rörligt kulturarv Tillståndskrav för bingo Spelreklam och spelmissbruk Översyn av reglerna för spelreklam Behovet av idrott för seniorer Ökat inflytande för de förtroendevalda och allmänintresset Ett demokratiskt statsskick Parlamentarismens spelregler Översyn av offentlighets- och sekretesslagen i samband med översynen av socialtjänstlagen Hot och kränkningar på nätet Avlida utomlands Rättshjälp vid skadereglering Åtgärder mot snatterier Planering för civilt försvar Kvalitetssäkring av utbildningar inom räddningstjänsten Allmän samhällsplikt Skyddsrummens kvalitet Sysselsättningspolitiskt ramverk Försäljning av mark Skärpta regler för gode män Översyn av 3 kap. 5 och 6 skadeståndslagen Nyproduktion av hyresbostäder Skärpta betalningsrutiner Bedömning av personskador vid trafikolyckor Obligatorisk hemförsäkring Handläggningstider vid överklagande av kommunala planärenden Gode män och förvaltare Särkullbarn Kommunal förköpsrätt Allmännyttan En transparent bemanning inom äldreomsorgen - ett steg för att komma till rätta med ohälsan inom vård och omsorg Rätt till heltidsarbete Missbruket av visstidsanställningar Rätt till arbetslöshetsersättning Stärkt anställningstrygghet Årlig lönekartläggning och jämställdhetsplan Arbetslöshetsförsäkringen Missbruket av visstidsanställningar Skydd mot trakasserier av arbetstagare Statistisk kartläggning av hedersvåld i nära relationer Kvinnojourernas verksamhet Högskolan i Jönköping Validering av kompetens från ideellt arbete Skoltransporter för gymnasieelever med funktionsnedsättning Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov Treterminssystem på högskolor och universitet It i skolan Särskilt pedagogiskt stöd Transparenta karriärvägar med rörlighet Kondition och hälsa Mittuniversitetet Skolan Kompetensförsörjning i hela landet genom yrkeshögskoleutbildning Arbetsmarknadens parter i skolan Utbildningsutskottet Motion 2015/16:993 av Emilia Töyrä (S) Självstyre för assyrier/kaldéer/syrianer i Irak Erkännande av Västsahara En feministisk utrikespolitik och UN Women Prioritering av svenskt hälsobistånd i kampen mot den globala fattigdomen Sveriges relation till Afrikas horn Jämställdhet i de nya millenniemålen

51 51(119) Det kristna kulturarvet i sydöstra Turkiet Stöd till kvinnorna i Palestina Turkiet och EU FN:s säkerhetsråd Utflaggningen av flyget E6:an genom Skåne Åtgärder i det svenska järnvägsnätet Planeringsperspektiv för infrastrukturen i sydöstra Sverige Färdtjänst för personer med epilepsi Ordning och reda på vägarna Västsveriges infrastruktur Åtgärder för att förhindra spårspring Omdragning av E4:an Inlandsbanan som godstransportlinje Öppettider och strategi för ungdomsmottagningarnas verksamhet Behovet av nya riktlinjer för behandling av graviditetsrelaterad bäckensmärta En värdig ålderdom Begränsning av alkoholreklamen Epilepsihundar och andra assistanshundar Snabbspår Stockholm - Örebro Oslo En kommission för jämlikhet Läkarutbildning vid Örebro universitet Under år 2015 ställde de 113 socialdemokratiska riksdagsledamöterna endast åtta interpellationer. Vilket är normalt i regeringsställning, Följande interpellationer ställdes: Bedömning i skolan Våldsdåden i Malmö Samlad polismyndighet och närvaro i hela landet Fler stora event i Sverige Norra stambanan Fördelningen av yrkeshögskoleutbildningar Det maritima klustret och Landskronahamnens farled Butiksrån på små orter Ledamöterna ställde 65 skriftliga frågor under De ställda frågorna var: Stöd till landstingen med anledning av flyktingkrisen Arbetskraftsinvandring Eftersupning Social housing i Sverige Humanitärt stöd för kvinnor som flytt till Sverige EU:s vapendirektiv Kontanthantering Skolprofessionerna Organdonation Statliga myndigheter som framtida arbetsgivare Förutsättningar för mineralåtervinning Taltidning till nytta för fler Skattebefrielse för funktionshindrades extrakostnader för bil Havsfiskelaboratoriets lokalkontor i Karlskrona Åtgärder för att minska rattfylleriet Identitetsstöld och företagskapning! Högre utbildning för elever med sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning Kvalificerade kontroller av tung trafik Regeringens arbete mot förtryck av unga kvinnor Lagen om ekonomiska föreningar Småskalig vattenkraft Exportlicenser

52 52(119) Elever med autism Återinförande av förköpslagen Biltåg FN-personal som utnyttjar barn Barnrättsperspektiv vid placering av ensamkommande barn Trafikverkets ingångna avtal Obligatorisk riskutbildning för körkortsbehörigheterna C och D PTS upphandling av förmedlingstjänsten bildtelefoni Planskilda korsningar och obevakade korsningar på järnväg Stöd till rohingyafolket Forskningsanslagen till Högskolan Dalarna Stöd till Nepal Penningtvätt Reduceringen av antalet högskoleplatser vid Högskolan Väst Landsbygdsutvecklingen i Bergslagen Sekretess mellan myndigheter Fixering av suggor Praktik under lärarutbildning Nätlangare Skolverkets befogenheter gällande ANDT-material Kontroll av försändelser till intagna i rättspsykiatrisk tvångsvård Assistanshundar i offentliga lokaler Trafikverkets kommunikation kring färjan mellan Håkansta och Norderön Eftersöksjägare som hamnar i kläm Bankernas kontanthantering Legitimation för kuratorer i sjukvården Internationella förskolor Ryskt kärnbränsle som säkerhetspolitisk fråga Vattenfall och ryskt kärnbränsle Mobiltäckning i hela landet Statliga jobb och upphandling i hela landet Statsanställd och förtroendevald Ersättning till nämndemän Moms vid second hand-försäljning Familjeklassning av narkotika Valutaköp Insatser mot undernäring Förändrad arrendelagstiftning Infrastrukturavgifter Cykelutredningen Nedsläckning av landsbygden Trafikpoliser Upphandling av transport

53 Under året har vi fortsatt att göra riktade insatser för att öka intresset för att få ledamöter att ta emot fler gymnasieklasser som kommer via riksdagen. Under 2015 fick 227 av 478 besökande gymnasieklasser träffa en ledamot (47 %). Av dessa 227 träffar var 132 tillfällen med ledamöter från S. Således är vi som parti oerhört duktiga. Några ledamöter gör särskilt stora insatser och möter väldigt många klasser, vilket är mycket bra. Potentialen är dock fortfarande stor. Om fler ledamöter mötte bara några klasser var skulle vi snabbt möta många fler av 2018 års förstagångsväljare. Socialdemokraterna Moderata samlingspartiet Sverigedemokraterna Miljöpartiet de gröna Centerpartiet Vänsterpartiet Liberalerna Kristdemokraterna 113 mandat 84 mandat 48 mandat 25 mandat 22 mandat 21 mandat 19 mandat 16 mandat De 113 socialdemokratiska ledamöterna fördelade sig den 1 december 2015 på 57 kvinnor och 56 män. Riksdagsledamot Christer Engelhardt lämnade riksdagen den sista januari 2015 och riksdagsledamot Veronica Palm lämnade riksdagen i oktober Arbetsutskott Gruppledare Tomas Eneroth Vice gr. Ledare Berit Högman Ledamot Agneta Gille Ledamot Hannah Bergstedt Arbetsutskottet har haft 15 protokollförda möten under året, varav 9 under våren och 6 under hösten. Därtill genomfördes en överläggning på Villa Brevik augusti 2015 samt en resa till New York oktober 2015

54 54(119) Gruppstyrelse Förutom arbetsutskottets medlemmar ingick följande ledamöter i gruppstyrelsen: Anna-Lena Sörensson fr.o.m Björn von Sydow Fredrik Lundh Sammeli Fredrik Olovsson Gunilla Carlsson Helene Petersson Jennie Nilsson Johan Löfstrand Kenneth G Forslund Leif Jakobsson Lena Hallengren Marie Granlund Matilda Ernkrans Pia Nilsson Raimo Pärssinen Veronica Palm t.o.m Åsa Lindestam Adjungerade Carin Jämtin Jeanette Svensson, bitr. gruppsekreterare Linda Baudin Mats Andersson Björn Andersson, gruppsekreterare t.o.m Anders Jansson, gruppsekreterare fr.o.m Gruppstyrelsen har hållit 32 sammanträden under året. Av dessa hölls 20 under våren och 12 under hösten. Därtill genomfördes en överläggning på Hallstaberget den januari 2015 samt en överläggning på Villa Brevik augusti Kvittningspersoner Caroline Helmersson Olsson Jörgen Hellman Roza Güclü Hedin Nomineringar En av arbetsutskottets och gruppstyrelsens arbetsuppgifter är att hantera frågan om nomineringar av personer till statliga myndigheter, företag, nämnder och

55 55(119) parlamentariska utredningar. Nomineringarna lämnas till regeringen. Under verksamhetsåret fattade arbetsutskottet och gruppstyrelsen beslut i totalt 44 nomineringsärenden, fördelade på 28 nomineringsärenden under våren och 16 under hösten. Utskott och representation 2015 Följande utskott har under året haft socialdemokratisk ordförande: Arbetsmarknadsutskottet (Raimo Pärssinen) Finansutskottet (Fredrik Olovsson) Miljö- och Jordbruksutskottet (Matilda Ernkrans) Näringsutskottet (Jennie Nilsson) Socialförsäkringsutskottet (Fredrik Lundh Sammeli) Utbildningsutskottet (Lena Hallengren) Utrikesutskottet (Kenneth G Forslund) Följande utskott har haft socialdemokratisk vice ordföranden: Civilutskottet (Johan Löfstrand) Försvarsutskottet (Åsa Lindestam) Konstitutionsutskottet (Björn von Sydow) Kulturutskottet (Gunilla Carlsson) Skatteutskottet (Leif Jakobsson) Socialutskottet (Veronica Palm t.o.m , Anna-Lena Sörensson fr.o.m ) Utskottsgrupperna har haft regelbundna sammanträden för att förbereda agerandet i utskotten. Representation Urban Ahlin Talman Tomas Eneroth ordförande för riksdagens valberedning Jonas Gunnarsson ordförande för Europarådets svenska delegation Kent Härstedt ordförande för OSSE delegationen Krister Örnfjäder ordförande för riksdagens interparlamentariska grupp (IPU) Phia Andersson vice ordförande för Nordiska rådets svenska delegation Susanne Eberstein ordförande för riksbanksfullmäktige Björn von Sydow ordförande för Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling Olle Thorell ordförande för Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) Jörgen Hellman ordförande för Riksrevisionens parlamentariska råd

56 56(119) Ordinarie ledamöter i riksdagsstyrelsen 2015 Tomas Eneroth Berit Högman Leif Jakobsson Eva Sonidsson Ersättare i riksdagsstyrelsen from 2015 Hannah Bergstedt Håkan Bergman Elin Lundgren Mattias Jonsson Länsbänksansvariga (LBA) har under året haft 12 möten och en överläggning den augusti. Hannah Bergstedt och Agneta Gille har fungerat som ordföranden under året. Under våren dominerade frågan om valkretsstödets utformning för mandatperioden. I augusti genomförde för första gången LBA en tvådagars överläggning Syftet var att tydliggöra och utveckla länsbänksansvarigas roll men också LBA:s möten, för att bättre bidra till att vinna val. En utveckling har därefter skett när det gäller dagordningen till att mer fokusera på planering, genomförande och uppföljning av det utåtriktade arbetet i valkretsarna. I anslutning till det pågår också ett arbete för att utveckla samarbetet med 26-manna. Länsbänksansvariga ledamöter under 2015 Adnan Dibrani Anna Wallén Anna-Caren Sätherberg Annelie Karlsson Börje Vestlund Caroline H. Olsson Gunilla Svantorp Hanna Westerén Helén Pettersson Hillevi Larsson Jasenko Omanovic Johan Andersson Johanna Haraldsson

57 57(119) Jonas Gunnarsson Jörgen Hellman Kalle Olsson Kenneth G Forslund Kent Härstedt Kerstin Nilsson Krister Örnfjäder Leif Pettersson Lennart Axelsson Mattias Jonsson Monica Green Monica Haider Patrik Lundqvist Petter Löberg Roza Güclü Hedin Sanne Eriksson Suzanne Svensson Yilmaz Kerimo Åsa Westlund Styrelsen har under året haft några protokollförda möten, men desto fler effektiva arbetsträffar för hantering av verksamheten. Verksamhet under året. Mars: Årsmöte med RFSUs förbundsordförande Kristina Ljungros. Vi förde resonemang om diverse sexualpolitiska frågor. April: En kväll om hur vi blir hälsosamma(re) helgor. Marianne Keller, friskvårdspedagog i riksdagsförvaltningen, pratade om lätta vägar att ta hand om oss själva. Bland annat hur vi kan göra enkla styrkeövningar samtidigt som vi har evighetslånga möten. Maj: Veterandagen var traditionsenligt i maj. På kvällen arrangerade vi en trevlig sittning för återvändande helgor och temat var Minnenas afton. Juni: Vi hade vårlunchpicknick på riksdagshusets gräsmatta och för sommartalet stod Mia Sundelin från HBT-sossarna. Oktober: Allvarligt talat - att bli allvarligt sjuk som ledamot. Två av våra drabbade systrar berättade om sina upplevelser av cancersjukdom och hur de upplevde den kombinationen med att vara riksdagsledamot. Många skratt och tårar.

58 58(119) December: Vi hade en riktig skön decemberkväll med mat, godis, sång, prat och pyssel. Precis vad vi behövde i slutet av terminen. Hillevi Larsson underhöll oss med sin stämma och gitarr. Ett varmt tack för året som gått och för det engagemang som ni medlemmar visar verksamheten. Den kooperativa studiegruppen är en av riksdagsgruppens allra äldsta nätverksgrupper. Den har funnits sedan andra delen av 1970-talet. Gruppen samarbetar med den kooperativa rörelsen och det civila samhället och är ett nätverk för alla som intresserar sig för kooperativa och socialekonomiska frågor. Nätverket består av ett trettiotal riksdagsledamöter och träffas i regel på onsdagar var fjärde vecka när riksdagen är samlad. Vid flera tillfällen har externa föreläsare medverkat. Ett axplock av de temamöten som arrangerats under året: kooperativa företag, det folkrörelsepolitiska programmet, staten som arbetsgivare samt ett tvärpolitiskt frukostmöte. Studiegruppen har även skrivit motioner under den allmänna motionstiden. Ordförande i nätverket är Lennart Axelsson. Ledamöter i nätverkets AU har varit Lennart Axelsson, Kristina Nilsson, Teresa Carvalho och Azadeh Rojhan Gustafsson. Vid AU:s möten har även Malin Axelsson från S-kansliet och Håkan Bystedt från KFO medverkat. Riksdagens Unga Socialdemokrater består av ledamöterna som vid val är under 35 år. Alexandra Völker, Roza Güclü Hedin, Emilia Töyrä, Johan Büser och Adnan Dibrani har utgjort styrelse. Övriga ledamöter är; Jonas Gunnarsson, Anna Wallén, Lawen Redar, Björn Wiechel, Erik Ezelius, Patrik Lundkvist, Teresa Carvalho, Sanne Eriksson, Johanna Haraldsson, Ida Karkiainen, Linus Sköld, Yasmine Larsson, Veronica Lindholm, Magnus Manhammar, Kalle Olsson, Azadeh Rojhan Gustafsson, Anna Wallentheim, Mathias Tegnér, Sara Karlsson, Hanna Westerén och Emanuel Öz. Målsättningen med RUS arbete är att på olika sätt bidra till utvecklingen hos riksdagsledamöterna i gruppen med sociala aktiviteter, inbjudna gäster för att få inspiration, skapa nätverk och utveckla vår egen kunskap har vi fokuserat på att lära känna varandra inom den nya gruppen. Vi har haft en blandning av sociala aktiviteter och möten där vi fördjupat oss i en specifik fråga.

59 59(119) Vid två av de sociala aktiviteterna har vi även bjudit in personer från partikansliet samt ledningarna för SSU, S-studenter och LOung. Nätverket bestod före valet av 47 ledamöter med facklig bakgrund i något av LO:s Förbund. Gruppen har arbetat med att ha goda kontakter med förbunden samt LO för utbyte av politiska idéer och gemensamma utmaningar. Under året har gruppen bland annat besökt några av förbunden och dess ledningar, anordnat möten på riksdagen, tagit emot besöksgrupper, praktikanter och deltagit på olika fackliga utbildningar, aktiviteter och möten. Gruppen har också varit adjungerad till Socialdemokraternas fackliga utskott, SFU. Flera ledamöter i fackliga studiegruppen har arbetat nära sitt eget fackförbund, med olika branschfrågor, vilket är en betydande del av den fackligpolitiska samverkan. Ordförande i fackliga studiegruppen har under 2015 varit Caroline Helmersson Olsson. SACO nätverket inom den Socialdemokratiska riksdagsgruppen är fortfarande i sin linda och har detta andra verksamhetsår jobbat med att finna formerna för sitt arbete. SACO nätverket i riksdagsgruppen samlar ledamöter som har en koppling till SACO förbunden. Tillsammans med utskottsgrupper är vår ambition att skapa arenor under namnet SACO Arena för den som vill fördjupa sig inom olika områden och möta fackliga företrädare i intressanta samtal. Arenamötena är öppna för alla socialdemokratiska ledamöter och anställda vid vårt kansli. Under 2015 genomfördes första Saco Arena där vi tillsammans med kamraterna i Försvarsutskottsgruppen anordnade en mycket uppskattad kväll tillsammans med Officersförbundet. Under 2014 utsåg vi kontaktpersoner för respektive TCO förbund. Fokus för arbetet under 2015 låg på att utveckla de personliga kontakterna med förbunden. Därmed ville vi breda den kontaktytan nätverket har med alla TCO-förbunden. Detta har gjort att det arbete som TCO-nätverket gjorde under 2015 har till stor del bestått av kontakterna mellan de ansvariga och respektive förbund. Det i sig ledde till

60 60(119) att det blev färre möten med hela nätverket än det brukar vara under året. För nätverket som helhet blev det något decimerad arbetssätt. Under mandatperioden fortsätter den kontinuerliga utvärderingen av gruppmöten. Utgångspunkten är syftet med gruppmöten, som är: Gruppmöten är till för att fatta beslut: På gruppmöten kan aktuella frågor av intresse för flertalet planeras in och möjlighet till diskussion ges: Gruppmöten, företrädesvis förlängda gruppmöten, kan innehålla fördjupning i ett särskilt ämne: Gruppmötena kan inte vara en allmän frågestund med statsråd. Vi använder oss av berörd utskottsgrupp. Mätningarna sker utifrån två nöjdhetsindex. 1. Hur tycker du att följande nulägesbeskrivningar stämmer in på gruppmötena just nu? Här ingår följande påståenden: Stämningen är god: Gruppmötenas innehåll är oftast relevant för min roll som ledamot: Alla är med och bidrar till ett konstruktivt och bra diskussionsklimat: Kvinnor och män kommer till tals i samma omfattning: Nya och mer erfarna ledamöter kommer till tals i samma omfattning. Från den första mätningen i november 2014 har indexet gått ned något, 23,2-20,5 (max 30). 2. Hur stämmer följande beskrivningar in på dig själv som ledamot? Här ingår följande påståenden: Jag tycker det är meningsfullt att gå på gruppmöten: Det är lärorikt för mig att gå på gruppmöten: Gruppmöten är till nytta i mitt arbete som riksdagsledamot: Gruppmöten är till nytta för att jag ska kunna bidra till att driva igenom regeringens politik: Gruppmöten är till nytta för att jag ska kunna förklara, försvara och kommunicera regeringens politik: Jag kan bidra om jag vill på gruppmöten. Även här har indexet gått ned något sedan november 2014, 30-23,3 (max 36). Vid vårens utvärdering fanns även en fråga kring behovet av kompetensutveckling med, vilket ledde till erbjudande om kommunikationsutbildning under 2015/ Vid höstens utvärdering ställdes också bakgrundsfråga om kön och antal år som riksdagsledamot. Det möjliggjorde ett konstaterade om att det är kvinnliga och nyare ledamöter som framförallt önskar utveckla formerna för gruppmöten. Flera konkreta förslag på förbättringar framfördes vid båda tillfällena. Vid årsskiftet erbjöds samtliga nya ledamöter för mandatperioden deltagande i riksdagsgruppens mentorprogram. Tjugofem ledamöter anmälde sitt intresse.

61 61(119) Programmet leds av Agneta Gille och genomförs i samarbete med ABF. Mentorerna består av före detta och nuvarande, statsråd, riksdagsledamöter, statssekreterare och fackliga ledare de främsta företrädarna från arbetarrörelsens olika delar. Förutom månatliga träffar adept och mentor har deltagarna erbjudits två fördjupningsseminarier under året, Politiskt ledarskap med medverkan av Stefan Löfven och Situationsanpassat ledarskap med medverkan av Barbro Mellberg, organisationskonsult. Från förvaltningen fick den Socialdemokratiska riksdagsgruppen kronor för språkutbildning i utländska språk för 2015 års riksdagsledamöter. Gruppstyrelsen och ledamöter med speciella uppdrag har prioriterats. Med en språkinventering som grund beslutade man att anordna sex grupper som läste engelska. Två av dessa var anpassade för utskottsarbetet. Kvarvarande grupper hade som mål att kunna genomföra en enklare konversation på engelska och kunna presentera sig själv och sitt uppdrag vid besök i eller från andra länder. Fem ledamöter har haft enskild undervisning i engelska under året. Det anordnades också en enskild kurs i franska för en inplanerad språkresa till Frankrike. Riksdagsförvaltningen erbjuder liksom tidigare riksdagens ledamöter att delta i en veckas intensivutbildning i engelska eller franska fick Socialdemokraterna 16 platser att fördela. Det var två ledamöter som åkte till Frankrike och 14 stycken som åkte till England. Riksdagsförvaltningen erbjuder också intensivutbildning i engelska och franska i Stockholm, dessa utnyttjades av sex ledamöter som läste engelska. I samband med en organisationsjustering den första april inrättades Samordningsfunktionen i syfte att ledamöterna ska ges ett administrativt professionellt stöd av hög kvalitet för att effektivt kunna genomföra sitt uppdrag. I enlighet med det har funktionen under året haft fyra utvecklings-uppdrag. 1. Att hitta metoder för att styra ledamöterna rätt i organisationen. I samband med

62 62(119) gruppmötesutvärderingen ställdes en fråga om till vem man vänder sig som ledamot. Samordningsfunktionen kom som nummer två efter annan ledamot, när man inte visste vem man skulle vända sig till. 2. Att väva ihop politikutvecklingen med det organisatoriska arbetet var det andra uppdraget. För att uppnå detta har samordningsfunktionen under året deltagit kansliets planering av större aktiviteter för att på så sätt bidra till att kommunikationen med riksdagsgruppen säkerställs. 3. Skapa en väl fungerande interninformation i riksdagsgruppen var ytterligare ett uppdrag. Som ett första steg har en kartläggning genomförts av den existerande interninformationen för att kunna föreslå och genomföra förbättringar. 4. Tillämpa ett professionellt servicetänk var det sista uppdraget. Som ett första steg i det arbetet gjordes en satsning under våren för att säkerställa att alla ledamöter har tillgång till intranätet Sintra. Personalen i funktionen har därutöver i uppdrag att ge stöd till kvittningspersonerna och svara för den gemensamma hanteringen av administrationen för kvittningen för de sju riksdagspartier som ingår i överenskommelsen. Ge visst administrativt stöd till seminarier och utbildningar som initieras av gruppledning eller utskottsgrupper samt ge politiskt, organisatoriskt och administrativt stöd till gruppens ledning. I samband med genomförandet av en ny organisation för valkretsstödet blev det klart att stödet till de enskilda ledamöterna under AMT ska ges av den lokala valkretsombudsmannen. Det tillsammans med en justering av kansliorganisationen ledde till en ny organisation för 2015 års AMT. På kansliet bildades en projektgrupp bestående av Claudia Solar Bezama, Samordningsfunktionen samt Magdalena Emreus och Malin Axelsson, Politiska avdelningen. Därutöver, fanns en grupp, bestående av 12 personer inkl. de nationella valkretsombudsmännen, från olika avdelningar på kansliet med ansvar för granskning och stöd till utskottsgrupperna inför beslut om godkännande alternativt avslag. Under AMT hanterades 618 enskilda motioner var av 558 lämnades in som enskilda motioner. Som ett led i att utveckla det valkretsstöd som finns för riksdagsledamöterna via partidistrikten har partistyrelsens kansli valt att anställa två valkretsombudsmän som via placering på kansliet ska arbeta mot alla valkretsar och ledamöter. Eftersom tjänsten inte tidigare funnits innebar hösten 2015 bland annat arbete med att

63 63(119) utkristallisera och forma tjänstens innehåll, arbetssätt, relationer och rutiner. I det arbetet skedde möten med andra avdelningar på kansliet och med ledamöter och valkretsombudsmän från partidistrikten via länsbänkarna. En inte oväsentlig del av arbetet är med lokal- och regionalmedia, inte minst genom det veckovis återkommande utskick som går till LBA, 26-manna, VKO och pol.sek. i kommuner och landsting. I Veckoinformationen återfinns en kort sammanfattning av viktiga politiska händelser under den gångna veckan och relevanta underlag som kunnat användas av mottagarna för ett framgångsrikt kommunikationsarbete. Veckoinformationen skickades av valkretsombudsmännen 9 gånger. Innan det skickades det av avdelningen Analys och Opinion. Höstens arbete har också bestått till stor del av vad som skulle kunna benämnas som efterfrågad hjälp från både ledamöter och valkretsombudsmän. Då med uppgifter som med fördel hanteras av någon placerad nära riksdagen, eller då den lokala resursen inte räckt till eller haft förhinder. Exempelvis med insläpp vid seminarium, framtagande och inlämning av skriftliga frågor, stöd under allmänna motionstiden, underlag till debattsvar eller föredragningar. Kontakter med allmänheten handlar om direktkontakt med dem som väljer att ta kontakt med partiet på riksnivå. Medborgarkontakter besvarar och hanterar e-post som har inkommit till partiet, riksdagsgruppen samt partiledningen. Frågorna rör partiets politik, organisation, medlemsfrågor och stadgar. I jämförelse med 2014, har frågorna under 2015 varit inriktade på sammarbetsregeringens förda politik samt migrationspolitiken. Medborgartelefonen har fortsatt fungera genom den telefonsvarare som inrättades under Den tillgänglighet och service vi inrättade under 2014 genom telefonsvararen har fungerat väl även under Telefonsvararen har även gjort det möjligt för personalen att fokusera mer på att utveckla det kvalificerade arbetet med medborgarkontakter. Medborgartelefonen bemannas av partifunktionärer ansvariga för digital kommunikation. Funktionen har under året haft en vakant tjänst. Under 2015 har medborgartelefonen registrerat 381st samtal. Detta är mycket lågt räknat då vi under halva året hade ett annat sätt att registrera samtalen. Samtalens innehåll har varit mer inriktade på diskussion angående vår politik än tidigare år. Effektiviseringen av ärendehantering har även under 2015 fortsatt där det funnits potential för detta. Något som har resulterat i en högre hantering av ärenden.

64 64(119) Mängden inflöde av ärenden till medborgarkontakter har ökat med 24 % från 2013 till Vilket innebär att medborgarkontakter har hanterar ärenden. Andelen besvarade brev har också ökat, då med 23 %. Varför vi jämför 2013 med 2015 är för att det tidigare inte är ett valår. Det sker en markant ökning av antalet kontakter vid varje tillfälle som sammarbetsregeringen gör ett utspel. Vi har klarat detta genom den brevsvarsdatabas som byggdes upp under slutet av 2011 och början av Databasen har medfört att mindre resurser behöver läggas på ren administration och därför har arbetet kunnat fokuseras på det politiskt kvalitativa arbetet totalt inkomna ärenden

65 65(119) hanterade ärenden ad acta besvarade

66 66(119) Beskriven verksamhet nedan är lämnad av respektive organisation. Socialdemokratiska kvinnoförbundet - S-kvinnor - är en ideell förening som ställer klasskamp, kvinnokamp och den antirasistiska kampen sida vid sida. S-kvinnor bedriver opinionsarbete för att påverka samhällsdebatten och de politiska besluten utifrån kvinnors perspektiv samt utbildar medlemmarna för politiskt arbete. S-kvinnor har ett nära samarbete med det socialdemokratiska partiet och medlemmar i S-kvinnor är även medlemmar i det socialdemokratiska partiet. S-kvinnor har också nära samarbete med övriga sidoorganisationer inom Socialdemokraterna, samt fackförbund. S-kvinnor har som mål att ha en nettomedlemsökning med 5 % per år, hade S-kvinnor medlemmar, en minskning från (7 417) med 30 medlemmar. Medlemmar i S-kvinnor betalar 100 kronor i avgift till förbundet. På nationell nivå bedrivs S-kvinnors arbete av S-kvinnors förbund. Verksamheten styrs av förbunds- styrelsen, förbundsordföranden och förbundssekreteraren, som väljs av förbundsmötet. På regional nivå organiseras S-kvinnors arbete i 26 distrikt och på lokal nivå finns ca 250 kvinnoklubbar. Klubbarna arbetar med politiska frågor i sina kommuner och landsting och anordnar opinionsbildande aktioner på lokalplanet, men deltar även i internationella solidaritetssatsningar. Mycket av arbetet inom S-kvinnor sker ideellt. Socialdemokratiska kvinnoförbundet har under verksamhetsåret 2015 fortsatt arbetet med att synliggöra våra feministiska frågor och att det blir verklighet i den feministiska regeringen. På regional och lokal nivå har våra distrikt och klubbar gjort ett gediget arbete med att synliggöra S-kvinnors frågor. S-kvinnors styrka är att vi finns i kvinnors vardag, vilket ska genomsyra våra frågor.

67 67(119) Utöver vår politiska plattform som antogs av förbundsmötet 2013, beslutade förbundsstyrelsen att utveckla ytterligare till två politikområden, migrationspolitiken och klimat/miljöpolitiken. Vårkampanj Inför SKLs kongress (Sveriges kommuners och landsting) 1 24 mars lanserade S- kvinnor sin vårkampanj på temat heltid som norm, budskapet var Var tredje kvinna har det, har du? 1 Maj S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson talade i Kungsbacka och Falkenberg. Socialdemokraternas kongress maj Temat för partikongressen var Framtidens jobb och framtidens folkrörelse S-kvinnor och ombud deltog aktivt i arbetet med att få in skrivningar i partiets dokument om delad föräldraförsäkring och där nåddes en delseger då kongressen beslutade att en tredje månad till vardera föräldern ska införas under S-kvinnors förbundsmöte augusti Värd för 2015 års förbundsmöte Gävleborgs kvinnodistrikt och mötet var på CFL i Söderhamn. Fredagen började med ett mingel med, förbundsstyrelsen, ombud och gäster. Mötet avhandlade 69 motioner som handlade bland annat om familjeliv, arbetsliv, integration samt kvinnofrid/barnfrid. Den nya förbundsstyrelsen fick 9 nya ledamöter/ersättare. Förbundsmötet tillsatte en programkommission som ska arbeta fram ett förslag till nytt politiskt program som ska antas Mötet beslutade att byta namn från förbundsmöte till kongress. Uttalande från mötet: IS terror och våldtäktsideologi måste bekämpas. S-kvinnor kräver lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid Klasskamp, kvinnokamp och antirasistisk kamp. Studier S-kvinnors studieutskott har arbetat fram ett studiematerial som distrikten har som underlag för steg 1 utbildning för nya medlemmar. En prioriterad uppgift för året har varit utbildning av medlemmar och utbildning av distriktens studieorganisatörer. S-kvinnors förbund anordnar åter- kommande träffar för nya medlemmar steg 2, och distriktsordförande- och inspirationsträffar. Distrikt och klubbar ansvarar för utbildning av medlemmar i organisatoriska och politiska frågor.

68 68(119) Internationellt Ikhwesi Women Support Center, som arbetar med rådgivning för kvinnor som utsatts för våld i hemmet, samt med prevention och rådgivning om HIV och AIDS. Ikhwezi anordnar även utbildningar och kurser för bland andra offentliganställda, poliser, religiösa ledare och volontärer. Kampanjer och lobbingarbete för att medvetandegöra både kvinnor och män om jämställdhet, våld i hemmet, sexuellt våld och HIV och AIDS är viktiga delar av verksamheten. 14 november besökte S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson och förbundssekreterare Susanne Andersson S-kvinnors projekt i Cathcart Sydafrika under 4 dagar. S-kvinnor har under hösten tillsatt ett internationellt utskott som ansvarar bland annat för att anordna träff för internationell kontaktkvinnor och nätverk samt att införskaffa kunskap om olika länder i samråd med OPC. Almedalen S-kvinnors ordförande Carina Ohlsson deltog på flera seminarier under Almedalsveckan. - Framgångsrik integration- är Sverige ett föregångsland. - Brott i nära relationer. - Att växa upp som papperslös- vad händer efter skolan? - Surrogatmödraskap- ett brott mot mänskliga rättigheter? - Nollvision mot aborter. Dessutom så deltog många kvinnor på S-kvinnor Gotlands och Björkhagastiftelsens mingel där arbetsmarknadsminister Ylva Johansson deltog. Morgonbris Morgonbris är S-kvinnors medlemstidning som utkommer 4 gånger per år. Redaktör för Morgonbris är Ingela Hoatson. Socialdemokrater för tro och solidaritet har under året fortsatt sitt engagemang för en politik som bygger ett samhälle för alla, frågor som i allra högsta grad är aktuella i dagens samhällsdebatt. Ett uttryck för detta är utgivningen av studiematerialet Antirasism i politiken. Materialet är inspirerat av ett par års samtal som förbundet,

69 69(119) tillsammans med ABF och den lokala partiorganisationen, genomfört med företrädare för judiska, muslimska och kristna organisationer i Malmö. Utgångspunkt för samtalen har varit frågan om hur Socialdemokraterna som politiskt parti konkret kan arbeta för mångfald, mot antisemitism och islamofobi. Inom såväl Socialdemokrater för tro och solidaritet som partiet i allmänhet finns ett stort intresse för en analys som visar hur arbetslöshet och utanförskap påverkar framväxten av rasism. Ytterligare en bok har producerats under året, men gavs ut först i februari Det är en antologi med namnet Framtidsarvet svensk utrikespolitik trettio år efter Olof Palmes död som innehåller reflektioner från en rad skribenter över hur svensk utrikespolitik åter kan bli en radikal röst som står upp för frihet, jämlikhet och solidaritet. Boken ges ut av Socialdemokrater för tro och solidaritet i samarbete med Tankesmedjan Tiden och bokförlaget Korpen. Den tar avstamp i den aktiva utrikespolitik som kom att förknippas med Olof Palme och i den nya djärva utrikespolitik som kan skönjas efter regeringsskiftet I samband med förbundsårsmötet i juni tillträdde Ulf Bjereld som ny förbundsordförande efter Peter Weiderud, som av regeringen blivit utsedd till direktör för Svenska Institutet i Alexandria. Ulf Bjereld är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och har suttit i förbundsstyrelsen sedan Årsmötet, som hölls på Sveavägen 68, antog tre uttalanden: 1. Sverige har erkänt Palestina dags att ta ett par steg till. 2. Syrien och Irak rädda människorna och skydda mänsklighetens kulturarv. 3. Fler bostäder och en plan för att stoppa eskalerande segregation. Även förbundsstyrelsen har i samband med sina sammanträden gjort uttalanden kring förbundets kärnfrågor, inte minst avseende migrationspolitiken. Efter årsmötet inledde förbundsstyrelsen ett internt förändringsarbete. Genom en ny modell, där ledamöterna är ansvariga för olika politikområden skapas möjligheter till en mer aktiv styrelse också mellan sammanträdena. Vid partikongressen i maj behandlades en motion som starkt ifrågasatte Socialdemokrater för tro och solidaritets ställning i partiet. Motionen avslogs och istället uppdrog partikongressen till partistyrelsen att tillsätta en utredning om sidoorganisationernas ställning, bl.a. med utgångspunkt i frågan om hur relationerna mellan partiet och sidoorganisationerna kan stärkas ytterligare. Socialdemokrater för

70 70(119) tro och solidaritet var också drivande i beslutet att välkomna HBT-Socialdemokrater Sverige som sidoorganisation. Under Almedalsveckan i månadsskiftet juni/juli arrangerade Socialdemokrater för tro och solidaritet ett mingel och sex seminarier om asylpolitik, vapenexport, Mellanöstern, arbetarrörelsen och religionerna samt antirasism. Försoningsprojektet på Cypern har fortsatt att arrangera möten för att höja förtroendet mellan kristna och muslimer på ön. Mötena mellan den kristne ärkebiskopen och muslimske stormuftin är unika, och ger starka signaler till samhället i stort att försoning är möjlig också efter många års konflikt. Arbetet har fått erkännande från FN och bedrivs med stöd av Utrikesdepartementet och Svenska kyrkan. Erfarenheterna från projektet gör det möjligt att arbeta med liknande modeller i andra sammanhang, till exempel i Mellanöstern i stort. Demokrati- och civilsamhällesprojekten i Gaza har bedrivits av förbundets samarbetspartner Civitas Institute, dels som en demokratiskola för aktivister från arabiska våren, dels som ett arbete för stärkt civilsamhälle i Gaza. Projekten finansieras främst av Sidamedel via Palmecentret. Stödet till demokratiskolan upphör fr.o.m eftersom det har regional inriktning och Palmecentret har beslutat att endast ge stöd till lokal verksamhet. Samtal pågår med Palmecentret och Sida om att hitta alternativa finansieringskällor för detta, medan den del som handlar om civilsamhället alltjämt kvarstår. Förbundet har också bedrivit ett mindre projekt för att kartlägga förutsättningarna för hur Sveriges erfarenhet och förtroende i det palestinska samhället kan bidra i arbetet med inompalestinsk dialog, försoning och stats- och samhällsbyggande. Samtal har förts med ungdomar, akademiker, politiker och företrädare för civilsamhället i huvudsak i Gaza. Det finns en stor tacksamhet mot Sverige, inte minst efter erkännandet av staten Palestina, och en stark förväntan på att Sverige ska fortsätta bidra till fred och försoning i regionen. Men också en frustration och misstro mot omvärlden och det egna ledarskapet över att så lite positivt händer. Den 22 november arrangerade Socialdemokrater för tro och solidaritet Glöm inte Gaza en solidaritetsdag för Palestinas unga tillsammans med S-studenter, Palmecentret, ABF, Palestinska föreningen i Stockholm och Palestinagrupperna i Sverige. En av Civitas medarbetare hade lyckats få tillstånd att lämna Gaza och kunde därför delta på solidaritetsdagen samt besöka Palestinas ambassad, Fryshuset, Sida, UD, Palmecentret, Sveriges Kristna Råd och muslimska organisationer.

71 71(119) Förbundet har också ett mångårigt engagemang i International League of Religious Socialists (ILRS). Vid ILRS kongress i september omvaldes förbundsstyrelseledamoten Cecilia Dalman Eek som president. I samband med Hans Josefssons tillträde som förbundssekreterare 2014 påbörjades ett omställningsarbete på förbundskansliet. En tillfällig tjänst som politisk sekreterare/pressekreterare permanentades från 1 januari 2015 och en administrativ tjänst drogs in mot slutet av året (ytterligare en deltids administrationstjänst drogs in redan 2014). Det innebär att tyngdpunkten i kansliets arbete nu förskjutits från administration till politikutveckling och opinionsbildning. För att möjliggöra detta har kansliet anslutit sig till partistyrelsens ramavtal avseende ekonomi- och löneadministration samt resebyråtjänster. Bemanningen är nu tre tjänster inklusive förbundssekreteraren. Antalet medlemmar var vid årsskiftet Två nya lokalgrupper har bildats under året, i Luleå och Eskilstuna (den senare är en särskild grupp för socialdemokratiska kyrkopolitiker). För SSU har det varit ett händelserikt år. På Socialdemokraternas partikongress i maj drev vi vårt Generationslöfte med löften om rättvisa jobb, ökade investeringar och ökade ambitioner i bostadspolitiken. På vår egen kongress i augusti som gick under parollen jämlik framtid antog vi ett gediget politiskt program för hur vi ökar jämlikheten i Sverige och världen. Under hösten har vi bland annat drivit på för en mer jämlik skola och att det segregerande fria skolvalet ses över. Vi har pratat om hur vi kan öka bostadsbyggandet och föreslagit en bostadsamnesti. Vi har varit på plats under klimatförhandlingarna i Paris och drivit på för ett fossilfritt Sverige till Vi har gästat Polisarios kongress i tältlägren i Västsahara. Vi har värvat många nya medlemmar, bland annat under vår stora höstkampanj Öppna Europas Portar. Runt om i Sverige ordnade SSU:s klubbar manifestationer, insamlingar, konserter och föreläsningar för en human och öppen migrationspolitik har också klubben stått i centrum något som genomsyrat all vår verksamhet. Detta för att det är i klubbarna alla våra medlemmar finns, det är där som medlemmarna kan organisera sig utifrån sina intressen, delta i och skapa verksamhet och driva politisk förändring. Att sätta klubbarna i fokus har varit extra viktigt i och med att vi har många nya medlemmar att välkomna.

72 72(119) Detta fokus har bland annat inneburit nya lokala utbildningssatsningar på ledarskap och organisering under namnet Klubbtaget. Det har också handlat om att fortsätta vår satsning på grundkurser detta för att ge alla nya medlemmar möjlighet att växa, utvecklas, stanna kvar i verksamheten, få verktyg att påverka och organisera fler. Under året har antalet arrangerade grundkurser i distrikten ökat. Ett strategiskt arbete för att utveckla SSU:s facklig-politiska verksamhet har också skett. Under slutet av året har en satsning på att unga LO-förbundsmedlemmar ska se SSU som den självklara arenan för att förändra samhället och driva politik inletts detta med fokus på att öka andelen medlemmar på praktiska program, unga fackligt aktiva och unga arbetare. Sen har vi arrangerat nyårskurser, genomfört mentorskapsprogram för våra ledare, fortsatt med ledarskapssatsningen Bommersviksakademien, utbildat handledare till våra grundkurser, arrangerat en ideologisk spetskurs, fortsatt erbjuda en plattform för idédebatt genom Tvärdrag, fortsatt vårt internationella arbete inom ramen för våra projekt och de internationella samarbetsorganisationerna, fortsatt arbetet med digital organisering och utvecklat metoder för att koppla ihop det med lokal organisering och mycket mer var ett nyhetens år för S-studenter. Året har präglats av intensifierat utvecklingsarbetet av vår organisation. Vi har genomfört en ledarskapsutbildning för kvinnor, folkhögskoleutbildningen Wigforssakademin, tagit fram en nationell sammanhängande grundläggande medlemsutbildning, utvecklat konceptet kring organisering, inlett ett lokalt projekt om värvning och fördjupat klubbarbete. Vi har också jobbat med internationellt arbete i FNSU, YES och IUSY samt med vårt projekt i Burma har varit ett politiskt utmanande år för S-studenter. Under den tidiga våren arbetade förbundet med frågor om jämställda löner, värdediskriminering och individualiserad föräldraförsäkring. Under hösten kom det politiska arbetet mer och mer att ställas om till att enbart handla om de migrationspolitiska frågorna. S- studenter har emellertid även fokuserat på andra politiska frågor så som de studentpolitiska och frågan om den ökande psykiska ohälsan. I mars arrangerades årets upplaga av Ledarskapsutbildning för kvinnor på Runö folkhögskola utanför Stockholm och i april arrangerades en vårkonferens på temat feministisk utrikespolitik.

73 73(119) Under maj månad arbetade S-studenter särskilt med frågan om individualiserad föräldraförsäkring inför den socialdemokratiska partikongressen. I juni ägde S-studenters kongress rum på Viskadalens folkhögskola. Kongressen tog ställning mot TTIP, för en allmän tandvård och för ett tredje juridiskt kön. Kongressen antog ett allmänpolitiskt program och beslutade att S-studenter skulle växa till 2000 medlemmar, intensifiera arbetet med grundkurser och fördjupa det idépolitiska arbetet. På kongressen avgick Talla Alkurdi som ordförande och till ny förbundsordförande valdes Elin Ylvasdotter. Sverker Falk Lissel avgick som förbundssekreterare och Johanna Mårtensson valdes till ny förbundssekreterare. Den nyvalda förbundsstyrelsen bestod av Daniel Smirat (vice ordförande), Sofia Bohlin, Johan Ekström, Anton Jordås, Nasra Ali, Lina Vänglund, Amanda Hellman, Jonas Nordström, Roshan Yigit, Julia Berg och Håkan Bernhardsson. Till redaktör för tidskriften Libertas omvaldes Madeleine Bengtsson. Till redaktion valdes Olivia Skjöld, Simon Andersson, Emil Fridolfsson, Malin Dahlberg, Marina Fransson, Lisbeth Estrada Pérez och Alexander Petersson. På Almedalsveckan i Visby arrangerade S-studenter ett mingel och ett samtal på temat plugga inte utifrån vår kampanj på samma tema. Kampanjen syftade till att sätta fokus på studenters villkor och privata skuldsättning. Elin och Johanna deltog under veckan i panelsamtal om framtidens forskning och antirasistiska strategier. Vid höstterminens start lanserades en kampanj om psykisk ohälsa. Politisk prioriterades även studentpolitiska frågor och omställningsfrågor kopplat till klimathoten. I september fyllde förbundet 25 år och firades med en samling av S- studenters alumninätverk och ett panelsamtal på temat studentorganisering. Under den senare delen av höstterminen blev det politiska arbetet för S-studenter helt fokuserat på de migrationspolitiska frågorna. Förbundet försvarade tillsammans med de andra sidoförbunden asylrätten och arbetade för legala vägar till Europa. S- studenters klubbar arbetade på samma sätt med frågan och engagerade sig i det lokala mottagningsarbetet på bland annat asylboenden och på landets tågstationer. S-studenters idépolitiska tidskrift Libertas har under året utkommit med två nummer. De två antologierna har haft titlarna Vägen fram om folkrörelsearbete och Den fattiga människan om den nya fattigdomen. S-studenters klubbar har under året arbetat med lokalt påverkansarbete, värvning och studier. Vi finns representerade på ett tjugotal orter i landet och fick under året en ny klubb i Visby. Antalet medlemmar har under 2015 gått ner något.

74 74(119) HBT-S Sverige är en av fem sidoorganisationer inom partiet och ett förbund för homo- och bisexuella, transpersoner, queera samt dess vänner över hela Sverige. HBT-S Sverige bildades redan 1988 som riksförening, blev ett förbund 2008 och sidoorganisation Vi är, ur ett partisammanhang, ett ungt förbund och vi växer så det knakar. Hela tiden startas nya grundföreningar och därmed gör det möjligt att skapa distriktsorganisationer som tar det regionala ansvaret. HBT-S Sverige arbetar för hbt-rättigheter i Sverige och världen, i synnerhet för homo- och bisexuellas och transpersoners mänskliga rättigheter. HBT-S Sverige driver också på i frågor kring sexualpolitik i den bredaste bemärkelsen. HBT-S Sverige är medlem i den internationella hbtq-rörelsen ILGA samt den europeiska socialdemokratiska hbtq-rörelsen Rainbow Rose där vi sitter med i styrelsen. Dessutom är vi numera medlemmar i ABF, Olof Palmes internationella Center och Unga Örnar. Sidoorganisation 2015 var för oss ett omvälvande år. Arbetet började med att vi la motioner till kongressen från våra grundföreningar där vi vill upptas som sidoorganisation formellt. Dessa motioner fick ett positivt gensvar av partistyrelsen och på kongressen den maj i Västerås beslutade ombuden att vi skulle bli den femte sidoorganisationen. I och med detta fick vår förbundsordförande en adjungerade plats i partistyrelsen och vu och därmed en fantastisk möjlighet att vara den kraft som arbetarrörelsen behöver för att arbeta normkreativt. Kärlek, Kamp & Reformer Till kongressen vi dessutom möjlighet att ta fram en vitbok tillsammans med LO och Socialdemokraterna som fick namnet Kärlek, Kamp och reformer nedslag i historien om hbt-socialdemokraters arbete för rättigheter. Vi höll ett seminarium om boken med författaren Anna-Maria Sörberg och förbundsordföranden Sören Juvas och leddes av Anders Lindberg från Aftonbladet. Dessutom fick vi möjlighet att ha en monter, hålla en filmvisning av filmen Pride för ombuden och ett samtal mellan LOs ordförande Karl-Petter Thorvaldsson, vår förbundsordförande Sören Juvas och leddes av vår förbundssekreterare Madelaine Vilgren.

75 75(119) Regnbågspriset Till vår kongress den 6-7 juni i Höör fick vi möjlighet att förändra oss organisatoriskt då vi blev en sidoorganisation. Det handlade om att skriva om stadgar, bygga organisationen med grundföreningar och distrikt. Dessutom fick vi möjlighet att på kongressen dela ut hederspriset Regnbågsrosen för första gången. Förbundsstyrelsen beslutade att det skulle gå till två eldsjälar som visat varaktigt varit drivande och visat engagemang för förbundets organisatoriska och politiska fortlevnad. Parad genom Stockholm i augustisolen Som vanligt genomförde vi en gedigen verksamhet kring Stockholm Pride den 27 juli till den 1 augusti. Vi hade tältet i Pride Park där ministrar, riksdagsledamöter, företrädare för Stockholms läns landsting och kommunpolitiker deltog. Den stora dagen var som vanligt paraden på lördagen. Vi visade världen att vi styr Sverige med en feministisk regering som tar hbt-rättigheter på största allvar. Som vanligt gick Mona Sahlin tillsammans med oss och ett antal ministrar, riksdagsledamöter, sidoorganisationernas förbundsstyrelser och andra företrädare för oss. HBT-S blir en kraft i Europa Vår vice förbundsordförande Mia Sundelin blev invald i styrelsen för Rainbow Rose på årets kongress i Berlin i november. Genom Rainbow Rose, som är en del av PES, har vi nu möjlighet att bygga upp en socialdemokratisk hbtq-politik tillsammans med våra europeiska systerorganisationer. Bolaget ägs till 100 procent av Socialdemokraterna. Bolaget är moderbolag i en koncern som består av två helägda dotterbolag, Socialdemokraternas Hus AB och Ros-Press AB. Fastighets AB Adolf Fredrik bedriver uthyrning och förvaltning av lokaler i kv. Adonis 7, Stockholm. Den strategiska inriktningen med större andel uthyrning av kontorslokaler till externa hyresgäster fortsätter. Under verksamhetsåret har större delen av fastigheten varit uthyrt. Verksamhetsåret har kännetecknats av stabilitet och förvaltning. Åtgärder har genomförts för att förtätning av de rörelseinterna hyresgäster som hyr mindre kontorsyta än tidigare och har flyttat från 3 olika plan till 1 gemensamt plan. Därmed har möjligheten till ytterligare ytor för extern uthyrning ökat. Inga renoveringar eller ombyggnationer har skett under året, fastighetsbolaget redovisar ett positivt driftsnetto för verksamhetsåret.

76 76(119) Verksamheten i Socialdemokraternas Hus AB består i att organisera och sköta kontorsserviceverksamheten för de hyresgäster som hyr kontorslokaler i Adonis, på Sveavägen 68 i Stockholm. Inga nya hyresgäster har tillkommit under året och befintliga hyresgäster har uttryckt önskemål om lägre servicenivåer vilket kan komma att påverka bolagets resultat framöver. Antalet anställda har minskat med en person. Nytt avtal har tecknats med telefoni-leverantören som kommer att innebära betydligt lägre telefonikostnader, effekten kommer dock först under Bolaget redovisar ett positivt resultat för verksamhetsåret. Ros-Press AB är ett helägt dotterbolag till Fastighets AB Adolf Fredrik som i sin tur är ett av partiet helägt bolag. Bolaget ska självt eller genom hel- eller delägda bolag bedriva tidningsrörelse och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten är sedan flera år vilande. Avisa AB är ett helägt dotterbolag till Ros-Press AB. Bolaget har som uppgift att äga och ge ut dagstidningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten är sedan flera år vilande. Socialdemokraten AB är ett helägt dotterbolag till Avisa AB. Bolaget ska ge ut periodiska tidskrifter, bedriva grafisk produktion och därmed förenlig verksamhet samt att äga och förvalta fast egendom. Bolaget bedriver för närvarande ingen verksamhet. Ägarna i A-lotterierna är Socialdemokraterna och SSU med andelar vardera samt Förbundsskolan Bommersvik som har 4 andelar. Avtal har tecknats mellan SSU, Socialdemokraterna och Bommersvik om att enighet mellan SSU och Socialdemokraterna skall gälla vid beslut varvid ingendera parten har ett bestämmande inflytande över den ekonomiska föreningen. Detta medför att verksamheten i A-lotterierna konsolideras som intressebolag i såväl SSU som i Socialdemokraterna. Under året förvärvades 94 % av aktierna i Lottericentralen AB och 100 % av aktierna i PAF Nöjesspel AB (namnändrad till Nordic Lottery Nöjesspel AB). Lottericentral AB bedriver Datumlotteriet, Guldlotten och Bonuslotten till förmån för

77 77(119) Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) och Prostatcancerförbundet (PCF). Spelparken i Sverige AB har under året på uppdrag av LRF Media AB bedrivit ombudshanteringen för det nystartade lotteriet Landlotten. AiP Media Produktion AB:s affärsidé är att på uppdrag och på kommersiella villkor producera information och medier åt i första hand arbetarrörelsen och närstående organisationer och företag. Kärnverksamheten är framställning av Socialdemokraternas nyhetsinriktade partitidning Aktuellt i Politiken, Stockholms Tidningen och Ny Tid i Göteborgsområdet. Tidningarna utkommer i tabloidform 49 gånger under året (varav ett dubbelnummer) var intäktmässigt ett bra år. Kongressåret genererade annonsintäkter och företaget kunde sälja externa tjänster i samband med kongressen och i form av tryckta uppdragstidningar. Aktuellt i Politiken, Stockholms-Tidningen och Ny Tid började i december leverera e-upplagor av tidningarna till prenumeranterna. Det innebär att tidningarna nu även kan läsas i mobilen och på läsplattan. Tidningarna har dessutom avsevärt ökat aktiviteten via Facebook till dagliga publiceringar, vilket har gett fler följare och fler delningar av våra artiklar. Stockholms-Tidningen och Ny Tid höll sina presstödsgrundade upplagor intakta medan Aktuellt i Politiken hamnade strax under den tidigare presstödsgränsen på helåret. AiP Media har under 2015 flyttat till nya mindre lokaler på Sveavägen 68. Bolaget redovisar ett positivt resultat för Omsättningen 2015 uppgick till 27,9 kr (27,7 mkr) med ett nettoresultat på 0,6 mkr (- 0,7 mkr) Beläggningen var 32,4%, en ökning med 3 % jämfört med föregående år. Under året har viss standardhöjning av konferensrum prioriterats, bland annat genom att investera i interaktiv IT, fräscha upp ytskikt och utbyte av mattor. I april 2015 tillträdde Eva Larsson som VD på Bommersvik. Senhösten 2015 startade processen med att implementera nya effektivare arbetsprocesser gällande leverantörs- och kundreskontra. I ett samarbete med Riksbyggen gjordes en förstudie av fastighetsförvaltningen. Syftet var att identifiera eventuella brister och utvecklingsområden samt att den skulle innehålla en prioritetsordning av identifierade områden på kort och medellång sikt upp till tre år. Detta arbete kommer även fortsätta under 2016.

78 78(119) Årsredovisningen för den socialdemokratiska koncernen redovisas i särskild ordning. Vidare redovisas särskilda bokslut för: Stiftelsen Per Albin Hanssons minne Stiftelsen Hjalmar Brantings minne Stiftelsen Ernst Wigforss minne Tage Erlanders stiftelse för internationellt samarbete Partistyrelsen och verkställande utskottet har haft omfattande strategiska diskussioner under 2015 och har bland annat fattat beslut om strategiska dokument för arbetet med Framtidspartiet. Vidare har såväl partistyrelsen som verkställande utskottet kontinuerligt diskuterat det politiska läget, bland annat med anledning av Decemberöverenskommelsens upphörande och den pågående flyktingsituationen. Vid flera tillfällen har extra möten genomförts. En tvådagarsöverläggning för partistyrelsen genomfördes i december på Vår Gård. Ordinarie: Stefan Löfven, Carin Jämtin, Karl-Petter Thorwaldsson, Elvy Söderström, Mikael Damberg, Anneli Hulthén och Morgan Johansson. Ersättare: Magdalena Andersson, Ardalan Shekarabi, Lena Micko, Tomas Eneroth, Veronica Palm, Peter Hultqvist, Therese Guovelin och Margot Wallström (Fr. maj 2015). Adjungerade: Ellinor Eriksson (ordförande i SSU t.o.m. augusti 2015), Philip Botsröm (ordförande i SSU fr.o.m. augusti 2015), Carina Ohlsson(ordförande i S- kvinnor), Peter Weiderud (ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet t.o.m. augusti 2015), Ulf Bjereld (ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet fr.o.m. augusti 2015), Talla Alkurdi (ordförande i studentförbundet t.o.m. augusti 2015), Elin Ylvasdotter (ordförande i studentförbundet fr.o.m. augusti 2015), Sören Juvas (ordförande HBT-Socialdemokrater fr.o.m. augusti 2015), Marita Ulvskog (förstanamn i s-gruppen i Europaparlamentet), Emma Lennartsson (statsministerns statssekreterare), Jan Larsson (valledare och biträdande partisekreterare t.o.m. januari 2015), Ylva Thörn (biträdande partisekreterare t.o.m. mars 2015), Björn Andersson (kanslichef t.o.m. maj 2015), Roger Berzell

79 79(119) (partikassör), Madeleine Harby Samuelsson (t.f. kanslichef fr.o.m. maj 2015 t.o.m. oktober 2015) och Anders Jansson (kanslichef fr.o.m. oktober 2015). Verkställande utskottet har haft 23 protokollförda sammanträden januari, 6-7/februari, 12 februari (telefonmöte) februari, mars, 19 mars (telefonmöte), 22 mars (telefonmöte), 10 april, 8 maj, 31 maj, 8 juni, 14 augusti, 3 september, 4 september, 21 september (telefonmöte) 2 oktober, 18 oktober, 6 november, 18 november, 20 november, 3 december, 11 december, 22 december (telefonmöte). Ordinarie: Niklas Karlsson, Heléne Fritzon, Helene Björklund, Lena Hallengren, Ilan de Basso, Hanna Westéren, Hans Hoff, Phia Andersson, Talla Alkurdi, Jörgen Hellman, Ulric Andersson, Mattias Ottosson, Hans Ekström, Pia Nilsson, Jonas Karlsson, Vivianne Macdisi, Karin Wanngård, Helene Hellmark Knutsson, Yilmaz Kerimo, Åsa Westlund, Daniel Olsson, Anna-Caren Sätherberg, Erik Bergkvist, Janne Rudén, Anders Ferbe, Karin Åström (t.o.m. maj 2015), Fredrik Lundh Sammeli (Fr.o.m. maj 2015). Ersättare: Roger Johansson, Katrin Stjernfeldt Jammeh, Anna Johansson, Åsa Kullgren, Kent Ögren, Monica Haider, Matilda Ernkrans, Andreas Schönström, Maria Strömqvist, Katarina Köhler, Johan Persson, Tonka Frodlund, Carina Ödebrink, Kenneth G Forslund och Ylva Johansson (fr.o.m. maj 2015) Adjungerade: Olle Burell (ordförande i den socialdemokratiska kyrkomötesgruppen), Ilmar Reepalu (ordförande i s-gruppen i SKL t.o.m. maj 2015), Lena Micko (ordförande i s-gruppen i SKL fr.o.m. maj 2015), Patrik Björk (fr.o.m. september 2015) Marita Ulvskog (förstanamn i s-gruppen i Europaparlamentet), Emma Lennartsson (statsministerns statssekreterare), Roger Berzell (partikassör) och Anders Jansson (Kanslichef fr.o.m. oktober 2015) Partistyrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden januari, mars, 17 april, 15 juni, 18september, 23 oktober (telefonmöte), 24 november (telefonmöte), 3-4 december. Ordinarie: Håkan Bystedt, Ella Niia, Lars Ericson. Ersättare: Ingrid Lennerwald, Tommy Ternemar, Sara Heelge-Vikmång. Auktoriserad revisor: Lena Svensson.

80 80(119) För att underlätta ett kontinuerligt samråd och informationsutbyte har ett antal personer som inte är kongressvalda beretts möjlighet att delta i VU:s och partistyrelsens sammanträden genom antingen formell adjungering eller närvarorätt. Till partistyrelsen har biträdande partisekreterare, partikassör, gruppsekreterare, kanslichef, statsministerns statssekreterare, förstanamn i s-gruppen i Europaparlamentet, ordförande i SKL-gruppen samt ordförande i kyrkofullmäktigegruppen varit adjungerade. Närvarorätt på partistyrelsens möten har bland annat delar av personalen på partikansliet samt medarbetare i statsministerns stab haft. Ansvarig för beslutsprotokollen har varit Åsa Larsson och senare Pia Magnusson. Lena Palmgren har varit ansvarig för utskrift av diskussionsprotokollen. Ordinarie: Stefan Löfven, Emma Nilsson, Leif Pagrotsky, Talla Alkurdi, Gabriel Wikström. Ersättare: Elisabeth Brandt Ygeman, Morgan Johansson, Maria Stenberg, Peter Persson, Katarina Berggren. Uteslutningskommissionen är ett stadgereglerat beredningsorgan till verkställande utskottet och partistyrelsen i uteslutningsärenden. Uteslutningskommissionen har under verksamhetsåret stadgeenligt berett uteslutningsärenden samt därutöver biträtt partidistrikt i hantering av lokala konflikter med mera. Leif Jakobsson, ordförande, Caroline Waldheim, Anna Johansson, Lena Micko och Lars-Ola Dahlquist. Partistyrelsen har gett Fredrik Lundh Sammeli i uppdrag att se över familjepolitiken. Arbetet pågår och kommer att slutredovisas oktober Kommunalpolitiska arbetsgruppen har under året haft fem sammanträden. Vid sidan av att förbereda verkställande utskottets och partistyrelsens beslut i kommunala

81 81(119) frågor ska den kommunalpolitiska arbetsgruppen medverka till en utveckling av politiken i frågor som särskilt berör kommuner och landsting och medverka till en dialog mellan företrädare för de nationella och kommunala nivåerna. Arbetet har under året inriktats på att i frågor av betydelse för kommunsektorn utveckla och hålla samman den socialdemokratiska politiken på nationell, regional och lokal nivå i en situation där vi är i regeringsställning på nationell nivå och i majoritetsställning i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Heltidsfrågan samt områdena arbete, utbildning, sjukvård och migration har varit prioriterade områden för gruppen. Under året har partiet anställt Katarina Berggren som biträdande partisekreterare med kommunsamordningsansvar vilket ger möjligheter att utveckla arbetet ytterligare. Partistyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med syfte att ta fram ett folkrörelsepolitiskt program. Arbetet pågår och kommer att slutredovisas i september Partistyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp med syfte att ta fram ett mediepolitiskt program. Arbetet pågår och kommer att slutredovisas i september Som ett led i arbetet med framtidspartiet har partistyrelsen tillsatt åtta arbetsgrupper med uppdrag att utveckla socialdemokraternas politik på längre sikt. Utpekade områden är Jobb och grön tillväxt, En kunskapsskola för alla, En sjukvård med hög kvalitet - utan gräddfiler, Invandring och etablering, Politik för mindre orter och landsbygd så att hela Sverige kan växa, Ett jämlikt Sverige, Fler bostäder och EUpolitik. Grupperna är ett komplement till den ordinarie politikutvecklingen och ska bidra med konkreta förslag på politikutveckling som kan stärka det socialdemokratiska samhällsbygget. Varje arbetsgrupp består av tre förtroendevalda, som representerar olika nivåer och olika delar av Sverige som tillsammans ska arbeta fram förslag. Förslagen ska levereras till partistyrelsen i slutet av 2016, undantaget EUpolitikgruppen som har ett längre uppdrag. Relevanta förslag kommer att presenteras för partikongressen Partistyrelsen utser organisationsutskott. Utskottet har under året lagt fram beslutsunderlag till partikongressen avseende enhetlig medlemsavgift i enlighet med

82 82(119) partikongressens beslut Samt förändringar i stadgan i konsekvens av de beslut om partiets kongresser som också fattades beslut om på partikongressen De uppdrag som partistyrelsen gett kansliorganisationen kan sammanfattas enligt följande: Kansliet ska medverka till att Stärka och utveckla partiet som modern folkrörelse. Skapa förutsättningar för partiets utveckling av och opinionsbildning kring idéer, program och politik på nationell och global nivå samt politisk samordning. Stödja riksdagsgruppens ledamöter och ledning i dess riksdagsarbete, och i opposition, erbjuda särskilt stöd till partiledningen i riksdagen, samt utveckla och samordna det strategiska valarbetet. Ledningsgrupp för partistyrelsens kansli utgörs av kanslichefen, avdelnings- och funktionschefer, kampanjchefen, internationella sekreteraren och biträdande gruppsekreteraren. Kansliet har sedan den 1 april 2015 varit organiserat i tre verksamhetsavdelningar; Politiska avdelningen, Analys och opinion samt Folkrörelse och kampanj, och i tre stödfunktioner; Partiledningens sekretariat, HR- och IT-funktionen och Ekonomifunktionen. Vid årets ingång bestod kansliet av totalt 85 tjänster i basorganisationen. Avdelningens grunduppdrag är att tillhandahålla politiskt utskottsstöd till riksdagsgruppen och långsiktig politikutveckling. Avdelningen bistår även med sådant politiskt stöd till ledamöter som inte valkretsstödet vid partidistrikten ansvarar för.

83 83(119) Avdelningens grunduppdrag är att ha det övergripande ansvaret för kommunikation i kanaler som partiets webbplats och sociala medier, reklam och för press- och medborgarkontakter. Avdelningen har även det övergripande ansvaret för opinionsanalys, omvärldsbevakning och varumärkesutveckling. Till avdelningens ansvar hör facklig-politisk samverkan. Avdelningens grunduppdrag är att ha det övergripande ansvaret för samverkan med partidistrikt, arbetarekommuner, föreningar samt sidoorganisationer. Avdelningen har även ansvar för partiets kongresser och för andra mötesplatser som t ex kommundagar. Utöver det ansvarar avdelningen för medlemsutveckling, organisationsutveckling, partiets studieverksamhet, förtroendemannautveckling, kampanjer, turnéer, evenemang och insamlingar. Partiledningens sekretariats grunduppdrag är att ha det övergripande ansvaret för det politiska, organisatoriska och administrativa stödet till partisekreteraren, VU, PS, gruppledaren och kanslichefen. Sekretariatet ansvarar för riksdagsgruppens, gruppstyrelsens och arbetsutskottets möten, samt för administrativt stöd till riksdagsledamöterna. Sekretariatet ansvarar också för partiets internationella verksamhet. HR-funktionens grunduppdrag är att ansvara för personalpolitiken och arbetsgivarfrågor inklusive samverkan med arbetstagarorganisationen och implementering av kansliets värdegrund. Funktionen ansvarar för lokaler och utrustning och partikansliets kontakter i sådana frågor som rör riksdagsförvaltning och Socialdemokraternas hus. Funktionen ansvarar även för kansliets IT-stöd. Ekonomifunktionens grunduppdrag är att ansvara för ekonomiadministrativa rutiner, budget, kapitalförvaltning, ekonomisk uppföljning och redovisning. Ekonomifunktionen har det övergripande ansvaret för kansliets ekonomiarbete samt stöd till partidistrikten i dessa frågor.

84 84(119) Vid ingången av året fanns ännu ingen ordinarie HR-chef på plats utan ekonomichefen var tillika t.f. HR-chef. För den helt nya HR-funktion som sedan formerades har arbetet, förutom att lära känna organisationen och varandra, till största delen bestått i att kartlägga och förstå organisationens uppdämda behov av HR-stöd, genomlysa och uppdatera administrativa rutiner runt exempelvis anställningsförfarande, lönehantering, pensioner, försäkringar och rutiner kring beställning av riksdagsdatorer och passerkort. Fokus under stora delar av året har till stora delar handlat om att bygga upp och upprätthålla en basorganisation med fokus på de administrativa rutiner och att operativt bistå cheferna i rekryteringar, rehabiliteringar, coachning med mera samt att bistå medarbetarna i frågor runt administrativa rutiner, lön, villkor med mera. Under våren flyttade de kvarvarande medarbetarna från Sveavägen 68 till Cephalus. Som en följd av detta genomfördes under försommaren en större omflyttning av funktioner och medarbetare i lokalerna på Cephalus. Under sommaren och hösten anlitades en extern organisationskonsult i syfte att utveckla och stötta medlemmarna i kansliets ledningsgrupp. Medlemmarna träffade organisationskonsulten både individuellt och i grupp. Under hösten ägnades mycket tid åt att förbereda, genomföra och utvärdera resultaten från medarbetarundersökningen. Stor vikt lades på att informera och utbilda både chefer och de fackliga representanterna i syftet och nyttan med att genomföra undersökningen. Avdelningarnas resultat bearbetades grundligt både med ansvarig chef och med medarbetarna på respektive avdelning. Det togs fram avdelningsvisa handlingsplaner och ett antal frågor/önskemål skickades vidare till ledningsgruppen att ta ställning till. Ledningsgruppen genomförde sittningar för att bearbeta sitt eget resultat och för att lägga upp planer för det fortsatta arbetet med resultatet från medarbetarundersökningen. Det totala resultatet presenterades slutligen för samtliga medarbetare av kanslichefen och HR-chefen. Här besvarades även ovan nämnda frågor till ledningsgruppen, och en plan presenterades för hur man ska gå tillväga med det fortsatta arbetet. Under senhösten startades Chefsforum i syfte att skapa en gemensam syn på kansliets personalarbete, ledarskap och organisationsutveckling samt att utveckla och implementera rutiner. I Chefsforum deltar de chefer som har personalansvar.

85 85(119) Lönerevisionen genomfördes enligt plan under hösten genom att de medarbetare som omfattades av årets lönerevision erbjöds ett individuellt lönesamtal med sin chef. Därefter processades underlagen i chefsgruppen via ett antal kalibreringsmöten innan förhandlingar hölls med de fackliga organisationerna. Ett uppföljningssamtal med återkoppling på löneutfall hölls slutligen med respektive medarbetare. Under året genomfördes en kansliöverläggning med övernattning på Runö kursgård för samtliga medarbetare, en sommaravslutning anordnades i Cephalus samt en julavslutning på Carlshälls gård på Långholmen. HR-funktionen har under året också gett konsultativt stöd till partidistriktens arbetsgivarföreträdare och assistenter i det operativa personalarbetet. Man har även administrerat ärenden med anledning av utbildningar för anställda på partidistrikt och arbetarkommuner, fakturering av VUB samt ansökningar till och utbetalningar från Kommittén för anställdas kompetensutveckling och trygghet. HR-chefen har även tillsammans med Arvodeskommittén och KFO påbörjat en översyn av avtal och avtalstexter för de förtroendevalda arvodister som faller under Arvodeskommitténs ansvar. Under våren fortsatte arbetet som påbörjades hösten 2015 med att forma den nya organisationen. Avdelningarna Politiskt utskottsstöd och Allmänt ledamotsstöd togs bort och Politiska avdelningen bildades under vårens stegvisa organisationsförändring. Ett antal nya medarbetare, på delvis nya befattningar, har anställts under året. Uppbyggnaden av det nya politikutvecklingsprojektet inom ramen för Framtidspartiet har ägnats mycket tid i form av förberedelser och rekryteringsarbete. De stora antalet medarbetare som började på Regeringskansliet under hösten 2014 vilka beviljats sex månaders tjänstledighet slutade formellt sin anställning på partikansliet på våren Personalomsättningen uppgick till 33 % med en avveckling om 25 % under året*. *Personalomsättning beräknas enligt den senaste definitionen, vilken är att det lägsta värdet av antalet nyanställningar respektive avgångar divideras med medelantalet anställda. Detta ska alltid ställas i relation till expansion (fler nyanställningar än avgångar) respektive avveckling (fler avgångar än nyanställningar). Avvecklingen beräknas genom att mellanskillnaden mellan antalet nyanställningar respektive avgångar divideras med medelantalet anställda.

86 86(119) I tabellen nedan redovisas sjukfrånvaron under året. Tabellen visar sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid och ålderskategori. Noteras bör den stora ökningen av sjukfrånvaron i ålderskategorin anställda över 50 år Alla anställda 29 år * 0,49 % Alla anställda år 1,59 % 1,15 % Alla anställda 50 9,33 % 3,83 % Total sjukfrånvaro 3,45 % 1,68 % * Redovisas ej på grund utav undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både ålderskategori och könsfördelning inom ålderskategori. I tabellen nedan anges kvinnors respektive mäns procentuella andel av det totala antalet anställda under året. Vid närmare analys kan vi konstatera att det fortsatt finns en sned könsfördelning inom huvudsak de administrativa rollerna på kansliet där övervägande del av medarbetarna är kvinnor medan könsfördelningen bland övriga funktioner är god. Bland personer i ledande ställning är kvinnorna fler än männen. Vid nyrekryteringar beaktas ett aktivt mångfaldsperspektiv hos chefer och HRfunktion Antal Andel Antal Andel Kvinnor 51 54% 64 58% Män 44 46% 46 42% Totalsumma % % Samverkansgruppen har under året haft stående möten varannan vecka samt extra förhandlingar vid några få tillfällen. I samverkansgruppen behandlas verksamhetsfrågor, personal- och anställningsfrågor, arbetsmiljöfrågor, policydokument och riktlinjer. Huvudskyddsombudet ingår i samverkansgruppen. På grund utav frånvaro av ordinarie kanslichef och HR-chef under delar av året har representationen från arbetsgivarsidan varierat. Vid årets slut bestod dock Samverkansgruppen av följande personer: Arbetsgivarrepresentanter Kanslichef Anders Jansson och HR-chef Helena Wiberg.

87 87(119) Personalrepresentanter Peter Öhman och Henry Pettersson. (Handelsklubben) och Stefan Hell Fröding och Ulla Bab Rydbeck (Akademikerföreningen). Huvudskyddsombud Claudia Solar Bezama. Skyddsombud har varit Lotta Visén och Stefan Hell Fröding. Arbetet med att utveckla IT-stödet har fortsatt under IT är en verksamhetskritisk funktion och att tillse att organisationen har väl fungerande, säkra och adekvata IT-system är av kansliet en prioriterad arbetsuppgift. IT blir en allt viktigare del av partiets redskap för att kunna bedriva verksamhet på ett bra sätt. En medarbetare dediceras till detta uppdrag. Under våren 2015 upphandlades en ny telefonväxel på Sveavägen 68. Den nya telefonväxeln gör det möjligt för alla partidistrikt att ansluta sig utan krav på särskilda förbindelser. Under 2015 har fler partidistrikt anslutit sig till den gemensamma IT-miljön Vid årets slut var 21 av 26 partidistrikt anslutna. Under 2015 påbörjades arbetet med ett nytt medlemssystem som skall vara i drift under Användningen av partiets intranät (S)intra har utvidgats till att även omfatta alla anställda och valda Socialdemokrater på Regeringskansliet. Tillsammans med arbetsgivarorganisationen KFO är Socialdemokraternas råd för personal- och arbetsgivarfrågor partiets nationella arbetsgivarorgan. Rådets uppgift är att tillvarata partiets intressen som arbetsgivare och verka för en utvecklad och samordnad personalpolitik inom partiet. Rådet har under året sammanträtt vid tre tillfällen. Inriktningen för rådets arbete har varit att medverka till att stärka arbetsgivarrollen i partiet, samordna partiet som arbetsgivare och utveckla anställningsvillkoren. I samarbete med Campus Bommersvik har rådet tagit fram en ny ombudsmannautbildning i linje med Framtidspartiet. En pilotomgång kommer att genomföras och utvärderas under 2016.

88 88(119) Under 2015 påbörjades arbetet med programmet Framtidspartiets medarbetare. Det är en vidareutveckling av det tidigare Framtidens ombudsman. I samma arbete kommer rollen som försteombudsman att lyftas fram. Rådet har beslutat om kursutbud för partiets anställda och lämnat in ansökan till Kommittén för anställdas kompetensutveckling och trygghet. Rådet vars ledamöter utses av partistyrelsen, har under året varit sammansatt enligt följande: Roger Berzell (partikassör och ordförande), Roger Johansson (Norra skogslänen), Maria Strömqvist (Södra skogslänen), Christoffer Bernsköld (CDUTElänen), Lena Hallengren (Sydöstra), Jörgen Hellman (Västra Götaland), Joakim Sandell (Skåne), Helena Wiberg (HR-chef vid partistyrelsens kansli och ansvarig tjänsteman för rådet), Joakim Johansson adjungerad (Stockholm). Kommitténs ledamöter utsågs vid partistyrelsens årsmöte Kommittén har sammanträtt vid två tillfällen. Under året har kommittén finansierat utbildningar i enlighet med kursplanen för partiets anställda. Därtill har kommittén lämnat ekonomiskt stöd till tre partidistrikt för kompetensutvecklingsinsatser för deras anställda. Vidare har kommittén bistått tre partidistrikt med ekonomiskt stöd vid omställning av ombudsman. Kommitténs ordinarie ledamöter har varit Roger Berzell, ordförande och representant för arbetsgivaren, Berit Högman (Värmlands PD och representant för arbetsgivaren), Monica Hajder (Kronobergs PD och representant för arbetsgivaren), Magnus Johansson (Blekinge PD och representant för anställda), Anna Morelius (Dalarnas PD och representant för anställda) och Henry Pettersson (PS kansli och representant för anställda). Ersättare har varit: Helena Wiberg (PS kansli och representant för arbetsgivaren) och Stefan Hell Fröding (PS kansli och representant för anställda).

89 89(119) Beskriven verksamhet nedan är lämnad av respektive organisation. Den socialdemokratiska SKL-gruppen utses av partistyrelsen. Vid SKL:s valkongress 24 mars 2015 valdes en ny politisk ledning för SKL. Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet bildade en rödgrön majoritet. Ny ordförande för SKL blev Lena Micko. Riksdagsgruppen utser en kontaktperson som adjungeras till SKL-gruppen. Gunilla Svantorp, som innan hon blev riksdagsledamot var landstingsråd i Värmlands län, har under 2015 innehaft detta uppdrag. Anders Wallin har biträtt SKL-gruppen i olika frågor och haft rollen som förbindelselänk till partikansliet och partistyrelsen. Fram till kongressen i mars var Julia Branting adjungerad till gruppen som gruppsekreterare och stöd till ordföranden. Även Caroline Waldheim har på olika sätt biträtt gruppen, bland annat med kontakter till partisekreteraren. SKL-gruppen har efter sitt årsmöte den 5 mars letts av: Lena Micko (ordförande) och Anders Henriksson (vice ordförande), Vid mötet den 21 maj valdes vidare Katarina Berggren (sekreterare) samt ledamöterna, Anneli Hulthén, Heléne Fritzon samt Karin Wanngård. SKL-gruppen får partistöd från SKL och kan därigenom själv finansiera gruppmöten, utbildningar med mera. SKL-gruppen ger dessutom ett årligt anslag till partistyrelsen, 2015 uppgick detta till kronor. Anslaget ska täcka kostnaderna för administrativt stöd samt olika kommun- och landstingspolitiska aktiviteter som kommundagar, seminarier med mera. SKL-gruppen möts i samband med att SKL:s styrelse och beredningar sammanträder. Flera olika gruppmöten äger rum under varje så kallad SKL-vecka. Till stora gruppen kallas samtliga ledamöter, till lilla gruppen kallas SKLstyrelsens socialdemokratiska ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordföranden i respektive delegation och beredning, till styrelsegruppen kallas

90 90(119) endast SKL-styrelsens socialdemokratiska ledamöter och ersättare och till AUgruppen kallas de styrelseledamöter som dessutom sitter i arbetsutskottet. Under 2015 genomfördes gruppmötena följande datum: januari, 3-4 mars, april, maj, juni, augusti, september, oktober, 10 november (i samband med SKL:s ordinarie kongress i Karlstad), november samt december. Den socialdemokratiska representationen i SKL:s ledande organ har under 2015 varit enligt följande: Lena Micko (ordförande) Anders Henriksson (1:e vice ordförande) Katarina Berggren Peter Roslund Heléne Fritzon Anneli Hulthén Karin Wanngård Katrin Stjernfeldt Jammeh Peter Olofsson Anna Fransson Ulf Olsson Peter Lindroth Helen Eliasson Bertil Kinnunen Inga-Lill Persson Erika Ullberg Dag Larsson Heléne Fritzon, ordförande i förhandlingsdelegationen Dag Larsson, ordförande i sjukvårdsdelegationen Peder Björk, gruppledare i beredningen för demokratifrågor

91 91(119) Anders Teljebäck, vice ordförande i beredningen för digitalisering Ilmar Reepalu, ordförande i beredningen för internationella frågor Marie-Louise Rönnmark, ordförande i beredningen för kultur och fritid Kalle Sandström, gruppledare i beredningen för primärvård och äldreomsorg Johan Persson, ordförande i beredningen för samhällsbyggnad Marlene Burwick, ordförande i beredningen för socialpolitik och individomsorg Johan Nyhus, gruppledare i beredningen för tillväxt och regional utveckling Lena Baastad, ordförande i beredningen för utbildningsfrågor Bert Öhlund, vice ordförande Revisionsdelegationen Kenneth Strömberg, revisor Ilmar Reepalu, delegationsordförande Regionkommittén Bijan Zainali, ordförande i programberedningen för klimat(fr.o.m. aug) Maria Nyman Stjärnskog, gruppledare i programberedningen för barn och ungas hälsa (fr.o.m. aug) Carina Ödebrink, gruppledare i programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet (fr.o.m. aug) Styrelsen har fr.o.m. årsmötet 2015 haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Ledamöter Adjungerade Sekr/funktionär Olle Burell, Stockholms stift Britt Sandström, Västerås stift Jesper Eneroth, Växjö stift Maria Johansson-Berg, Luleå stift Mats Ludvigsson, Linköpings stift Sofija Pedersen Videke, Lunds stift Anna-Karin Stråle Börjesson, Karlstads stift Levi Bergström, Luleå stift, 1:e vice ordf. kyrkomötet Wanja Lundby-Wedin, Stockholms stift, 1:e vice ordf. kyrkostyrelsen Tf. ombudsman Peter Öhman Kyrkomötesgruppens årskonferens hölls den april på Bommersviks

92 92(119) kursgård i Järna. Närvarande ledamöter fick god information om aktuella frågor samt inleda arbetet med att skriva motioner till kyrkomötet. Dessa gruppdiskussioner resulterade så småningom i 7 gruppmotioner till kyrkomötet, utifrån vårt 12- punktsprogram. De socialdemokratiska ledamöterna har under det gångna året varit verksamma i kyrkomötet och dess valberedning samt i alla åtta utskott: Gudstjänstutskottet, Organisationsutskottet, Tillsyns- och uppdragsutskottet, Ekonomi- och Egendomsutskottet, Ekumenikutskottet, Kyrkolivsutskottet, Budgetutskottet och Kyrkorättsutskottet. Därutöver har våra företrädare fullgjort uppdrag i Kyrkostyrelsen och dess råd, samt i andra organ och utredningar på nationell nivå. I samband med kyrkomötets två sessioner den september respektive den november sammanträdde gruppen dagligen. Till S-gruppens middag i november inbjöds också ledamöterna från nomineringsgruppen Vänstern i Svenska kyrkan. Gruppstyrelsen har sammanträtt vid följande tillfällen: 23/1 20/3 21/3 12/6 14/9 Möte med Kommunal Därutöver har styrelsen haft sammanträden så gott som dagligen i samband med kyrkomötets sessioner i september och november Styrelsemedlemmar har medverkat vid en rad politiska möten i partidistrikt och arbetarekommuner. Gruppens ordförande, Olle Burell, har regelbundet deltagit i partistyrelsens möten. Under senare delen av året påbörjades arbetet med att, tillsammans med partistyrelsens kansli, rekrytera en ny ombudsman med kyrkopolitiskt ansvar som förhoppningsvis kan vara på plats under våren Gruppens årsmöte Gruppen genomförde sitt årsmöte för 2014 genom en telefonkonferens den 22/

93 93(119) Arbetet på sociala medier har fortsatt med tonvikt på Facebook och Twitter. Kommunikationsinsatserna under 2015 inriktades på att mobilisera partiets kyrkopolitiker runt om i landet. Arbetet med det studiematerial som gruppen, under 2014, tog fram tillsammans med partistyrelsens kansli, användes flitigt under året. Intresserade hittar materialet under partiets studieportal. Peter Öhman på partistyrelsens kansli har sedan Ulla Löfven gick i pension utfört grundläggande ombudsmannauppgifter åt gruppen var kyrkomötesgruppens andra år på den fyraåriga mandatperioden och målet har varit att utveckla Socialdemokraterna som den ledande och mest drivande nomineringsgruppen i kyrkomötet och i Svenska kyrkan som helhet. Partiet innehar ordförandeposterna i tre av kyrkomötets tyngsta utskott, nämligen Gudstjänstutskottet, Organisationsutskottet och Tillsyns- och uppdragsutskottet samt valberedningen. Vi innehar dessutom, genom Levi Bergström, posten som förste vice ordförande i kyrkomötet och genom Wanja Lundby Wedin, posten som förste vice ordförande i kyrkostyrelsen, vilket är det högsta exekutiva uppdraget i Svenska kyrkan som kan innehas av en förtroendevald. Socialdemokraterna värnar den öppna folkkyrkan med demokratisk styrning och rikstäckande verksamhet. Den praktiska politiken på nationell nivå påverkar vi såväl genom det löpande arbetet i kyrkostyrelsen och dess arbetsutskott, som fattar många viktiga beslut på delegation och utformar skrivelser till kyrkomötet. S-ledamöter skriver motioner till kyrkomötet och är aktiva och drivande i utskottsarbete och den plenadebatt, som föregår alla beslut. Det är för att stärka alla dessa väger till inflytande som tonvikten under 2015 har legat på att ta vara på de nya krafter som kom in i gruppen efter det senaste kyrkovalet. Styrelsen bedömer att blandningen av olika åldrar och erfarenheter berikar arbetet i gruppen. Den viktigaste händelsen under 2015 var partikongressens tydliga beslut att Socialdemokraterna även fortsättningsvis ska var en nomineringsgrupp i Svenska kyrkan och ställa upp i kommande kyrkoval. I sitt utlåtande över motioner som ville motsatsen lade partistyrelsen fram resonemang som stärker vår övertygelse om att den socialdemokratiska kyrkopolitiken stärker partiets karaktär som folkrörelse med hela samhället som verksamhetsfält. Det stärker oss också i vårt systemiska arbete

94 94(119) som syftar till att inför kyrkovalet 2017 kunna redovisa goda resultat i förhållande till det 12-punktsprogram som Socialdemokraterna i kyrkovalet 2013 fick 200,000 väljares förtroende att på olika sätt försöka genomföra. Sverige befinner sig i en tid då snart alla samhällets institutioner sätts på prov. I regeringsställning har Socialdemokraterna det övergripande ansvaret för att vårt land ska klara av att ge skydd och framtidstro åt hundratusentals som har fått lov att fly från det grymma kriget i Syrien eller andra krissituationer i vår omvärld. I Svenska kyrkan medverkar Socialdemokraterna till att församlingar, stift och den nationella nivån ställer stora personella, materiella och ekonomiska resurser till förfogande. För att ge asylsökande och andra migranter ett gott mottagande i det svenska samhället. Här ser vi viktiga uppgifter för den öppna folkkyrkan runt om i landet, under överskådlig framtid. Framförallt ser vi många positiva möjligheter har präglats starkt av den humanitära krisen och terroristattackerna i Paris. EUkommissionen presenterade under året ett flertal lagförslag och meddelanden. EU måste bland annat grunda sitt svar på tragedierna i Medelhavet på solidaritet och rättvis ansvarsfördelning av flyktingar och finna en snabb och effektiv lösning i kampen mot terrorism. Under året har arbetet även fokuserat på förhandlingarna om en rad internationella handelsavtal, däribland det transatlantiska handelsavtalet med USA och tjänstehandelsavtalet. Miljö- och klimat arbetet går vidare med biologisk mångfald och den pågående reformen av EU:s system för handeln med utsläppsrätter. Arbetet med social dumping inom transportnäringen har precis påbörjats och när det gäller insatserna mot skattefusk och aggressiv skatteplanering var aktiviteterna i parlamentet intensiva under hela året. Ett tillfälligt utskott för åtgärder mot den aggressiva skatteplaneringen skapades. Årets Sacharovpristagare blev Raif Badawi, aktivist och bloggare från Saudiarabien. Ordförande i EU under året var Lettland och Luxemburg. Sysselsättningsutskottet (EMPL) Marita Ulvskog blev i början av den nya mandatperioden vald till förste vice ordförande i Europaparlamentets sysselsättningsutskott. Efter att ordföranden hastigt blev allvarligt sjuk fick Marita Ulvskog därefter ta över som tillförordnad ordförande i utskottet, vilket

95 95(119) fortsatte fram till sommaruppehållet I ett Europa med mer än 24 miljoner arbetslösa, varav en alltför stor del är unga, där antalet människor i riskzonen för fattigdom och social utslagning når så högt som 120 miljoner, har EU ett stort ansvar för att stimulera sysselsättning och se till att de jobb som finns håller hög kvalitet. Arbetet i utskottet har framförallt kretsat kring jobbskapande, att säkerställa rättvis konkurrens på den inre marknaden och att arbetstagare inte utnyttjas. Lägre löner och sämre arbetsvillkor ska inte vara ett konkurrensverktyg för varken företag eller medlemsländer. Dessa frågor, samt bättre involverande av arbetsmarknadens parter i EU:s arbete, har varit huvudfokus i alla aktiviteter, särskilt i rollen som Soc&Dem-gruppens skuggföredragande för utskottets yttrande till INTA inför förhandlingarna om ett nytt globalt frihandelsavtal för tjänstesektorn (TiSA). Marita Ulvskog har även agerat ordförande för parlamentets förhandlingsdelegationer gällande två nya lagstiftningsinitiativ; upprättandet av en EU-plattform för att bekämpa odeklarerat arbete, samt en reform av EU:s nätverk för arbetsförmedlingar, EURES. Båda dessa förhandlingar avslutades under 2015 och resultaten fick brett stöd såväl av Europaparlamentet som i ministerrådet. Marita Ulvskog, tillsammans med Jens Nilsson, har även varit väldigt aktiv i debatten om EU:s transportsektor. Kanske särskilt i frågan om arbetsvillkoren inom flyget, där de tillsammans uppmärksammade den så kallade "Gent-studien", som visar på ett tydligt samband mellan otrygga arbetsvillkor och brister i säkerheten. Arbetsmarknaden inom flyget liknar allt mer ett vilda västern där flygbolag flaggas ut, säkerhetsmarginaler pressas och löner och arbetsvillkor dumpas av oseriösa arbetsgivare. Ofta sker detta tyvärr också helt lagligt. Det är en osund konkurrens som skapar en hetsjakt efter sänkta kostnader hos EU:s flygbolag. Vi har därför tagit strid för att piloter, kabinpersonal, tekniker och annan personal inom flyget måste säkerställas bättre villkor. Detta har vi gjort såväl externt i media, som internt, där vi bland annat agerat tillsammans med transportutskottet ordförande för att sätta press på EU-kommissionen att agera. Efter mycket press anordnade Kommissionen till slut i maj 2015 en stor konferens på temat "den sociala dimensionen av transportsektorn i EU", där Marita Ulvskog var inbjuden som invigningstalare. Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON) Olle Ludvigsson hade ett mycket aktivt år i ekonomiutskottet. När det gäller betaltjänster bidrog Olle Ludvigsson som Soc&Dem-skuggrapportör till att slutföra två viktiga lagstiftningsprocesser. En ny förordning om kortavgifter antogs slutgiltigt under våren. Lagstiftningen syftar till att via ökad konkurrens och lägre förmedlingsavgifter göra det billigare för konsumenten att betala. En uppdatering av det så kallade betaltjänstdirektivet kom på plats under hösten. Där är inriktningen att inte bara göra det billigare - utan också enklare och säkrare - för konsumenten att göra betalningar. Tanken är att de båda

96 96(119) lagstiftningsakterna ska samverka. Arbetet gick ut på att skapa en mer ambitiös och välfungerande EU-lagstiftning på detta område. När det gäller bolagsstyrning fick Olle Ludvigsson rapportörsansvaret för utskottets yttrande om EU-kommissionens förslag om att stärka aktieägares engagemang i börsnoterade bolag. Förslaget siktar på att få institutionella investerare såsom försäkringsbolag och pensionsfonder att mer aktivt och långsiktigt gå in och påverka utvecklingen i sina portföljbolag. Ett utökat engagemang bör ge mer välfungerande och långsiktigt agerande bolag. De avslutande trialogförhandlingarna om detta förslag beräknas pågå en bra bit in på Vår linje i processen är att engagemanget behöver stärkas genom att öka transparensen och göra det enklare att agera som aktiv ägare över gränserna. När det gäller insatserna mot skattefusk och aggressiv skatteplanering var aktiviteterna i parlamentet intensiva under hela året. Bland annat skapades ett tillfälligt utskott för åtgärder mot den aggressiva skatteplaneringen där Olle Ludvigsson satt med som suppleant. Olle hade ett Soc&Dem-skugguppdrag i ett ärende som handlade om att fasa ut det så kallade sparandedirektivet för att bana väg för en mer ambitiös global standard. Vår hållning var genomgående att gedigna gränsöverskridande insatser är nödvändiga för att pressa tillbaka skattetrixandet. När det gäller den europeiska finanstillsynen var Olle Ludvigsson i början av året Soc&Dem-skuggrapportör i utskottets process kring att bevilja de tre tillsynsmyndigheterna ansvarsfrihet. Vi drev där linjen att myndigheterna måste ha tillräckliga resurser och en hållbar finansieringsmodell. Miljöutskottet (ENVI) Året i miljöutskottet har präglats av en sjudande aktivitet kring ett antal nyckelfrågor inom miljö- och klimatområdet. Utskottet har fortsatt sitt arbete med ett betänkande om halvtidsöversyn av strategin för biologisk mångfald i EU. Dessvärre görs inte tillräckligt i dagsläget för att EU ska nå sina uppsatta mål för bevarandet av biologisk mångfald till år 2020, vilket får drastiska naturrelaterade, sociala och ekonomiska följder. Den pågående utarmningen av Europas biologiska mångfald är också ett mycket stort problem för bina, vilkas pollinering är fundamental för ekosystemen samt inte minst vår matproduktion. Vi agerar aktivt för att förbättra bihälsan och begränsa gifterna i miljön, vilka är en starkt bidragande orsak till problemen. Vidare har utskottet under året lagt ett yttrande till industriutskottets initiativrapport om energiunionen. Som ett av EU:s flaggskeppsprojekt kommer energiunionen att ha bäring på EU:s fortsatta arbete för att nå de uppsatta klimat- och energimålen. Jytte Guteland har varit ansvarig för den socialdemokratiska gruppens linje i miljöutskottets yttrande, som

97 97(119) antogs i september, och har verkat för att stärka de bindande målen för förnybar energi och energieffektivisering samt för att höja EU:s ambitioner för arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Vi har också aktivt drivit på den resolution som kräver att EU-kommissionen ska utarbeta en ny alkoholstrategi efter Vi kräver att alkohol behandlas som en folkhälsofråga i EU och att Kommissionen aktivt verkar för att minska alkoholkonsumtionen. Det är också fundamentalt att arbetet fokuserar på att bekämpa de negativa sociala effekter som uppstår och drabbar inte minst kvinnor och barn i form av våld i hemmet. Vi vill också se bland annat märkning för alkohol så att kalorier och näringsvärde framgår för konsumenterna samt varningstexter för faran vid bilkörning och vid graviditet. Sedan hösten har utskottsarbetet kommit att fokusera allt mer på den pågående reformen av EU:s system för handeln med utsläppsrätter (EU ETS), för vilket Jytte Guteland är ansvarig förhandlare för den socialdemokratiska partigruppen. Reformen av utsläppshandeln är ett av de absolut viktigaste lagstiftningsärendena inom EU:s klimatpolitik inom de kommande åren. Som en av de centrala förhandlarna i reformen driver vi på för att det nya regelverket för ETS måste förena höjda klimatambitioner med genomförbara möjligheter för industrin att ställa om sin produktion till klimatvänliga alternativ. Ett annat ärende som behandlats under ledning av miljöutskottet är direktiv om utsläppsbegränsningar om olika luftföroreningar, det så kallade Takdirektivet, där förhandlingar inletts mellan Europaparlamentet och Rådet. Vi har drivit en linje som innebär en högre ambitionsnivå för att skydda Europas medborgares hälsa och miljö och minska luftföroreningarna. Dessutom är det viktigt att ansvaret också fördelar ansvaret mellan EU-länderna på ett rättvist sätt. Miljöutskottet har under året också noggrant följt EU-kommissionens arbete med cirkulär ekonomi och inväntat kommissionens förnyade lagförslag, eftersom kommissionen i slutet av 2014 dragit tillbaka ett tidigare förslag. I december presenterade slutligen EUkommissionen sitt förnyade paket om cirkulär ekonomi, vilket vi tycker är bra såtillvida att det innehåller mer ambitiösa mål inom avfallshantering, även om det måste förbättras ytterligare framför allt vad gäller reglerna för giftfria i kretslopp på avfallsnivå samt förbättringar vad gäller kraven vid offentlig upphandling. Under årets sista dagar antog miljöutskottet slutligen en resolution som invände mot ett förslag från kommissionen om att tillåta högre utsläppsnivåer än vad som tidigare beslutats för dieselbilar. Vi drev på i utskottet samt i den efterföljande behandlingen i plenum, för att

98 98(119) överenskomna nivåer inte skulle tillåtas öka då det innebär sänkta ambitioner för luftvården och drabbar folkhälsan, men tyvärr röstades denna linje ned i Europaparlamentets plenum. Transportutskottet (TRAN) Under våren fokuserades arbetet på påverkansarbete gentemot kommissionen rörande sociala rättigheter för arbetstagare inom transportsektorn. Vi skrev flera debattinlägg på temat och ställde skriftliga frågor till kommissionen för att påtala den ohållbara situationen inom framförallt väg- och lufttransport. Efter starka påtryckningar från bland andra Soc&Dem-gruppen, fackförbund och flera medlemsländer arrangerade i juni kommissionen en högnivåkonferens med rubriken "En social agenda för transport". Konferensen och påtryckningsarbetet tycktes ha gjort intryck på kommissionen, som representerades av bland annat kommissionärerna Thyssen och Bulc, och utfästelser gjordes om att skarpa förslag för att komma till rätta med den sociala dumpningen inom transportsektorn. Förväntningarna var därför stora på kommissionens luftfartspaket som presenterades i december. Besvikelsen blev påtaglig när paketet visade sig ha ett i det närmaste totalt fokus på hur den europeiska luftfartsindustrins konkurrenskraft kan ökas. Inte heller det föreslagna nya mandatet för europeiska luftsäkerhetsmyndigheten EASA var tillräckligt skarpt då det inte ger myndigheten möjlighet att direkt besluta om flygförbud. Jens Nilsson fick under hösten uppdraget som rapportör för transportutskottets yttrande om social dumpning till den initiativrapport som sysselsättningsutskottet beslutat ta fram. Vår ambition är att yttrandet bland mycket annat ska ta upp de frågor som saknades i kommissionens luftfartspaket samt utgöra ytterligare påtryckning inför presentationen av det aviserade vägpaketet. Arbetet med yttrandet väntas pågå under våren Under hösten kunde rådet enas rörande den politiska pelaren av det fjärde järnvägspaketet. Trepartsförhandlingar med parlamentet har inletts. Våra prioriterade delar har varit att någon form av uppdelning mellan operatör och järnvägsförvaltare är nödvändig och att arbetstagarnas rättigheter ska respekteras vid de tillfällen en ny operatör övertar verksamheten på en järnvägssträcka. Trepartsförhandlingarna väntas slutföras tidigt Jämställdhetsutskottet (FEMM) Soc&Dem-gruppen var ansvarig för jämställdhetsutskottets initiativbetänkande om en strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män efter Då Kommissionens dåvarande strategi för jämställdhet enbart sträckte sig fram till årsskiftet 2015/2016 röstade Europaparlamentet igenom initiativbetänkandet för en framtida strategi under plenumsessionen i juni. Som icke-lagstiftande utskott blev initiativbetänkandet en huvudfråga för utskottet under våren 2015 med 450 ändringsförslag och ett yttrande ifrån

99 99(119) Sysselsättningsutskottet. Initiativbetänkandet innehöll, efter att det röstats igenom i Strasbourg, viktiga förslag på åtgärder för jämställdhet mellan kvinnor och män men centrala delar innehöll även skrivningar om HBTQI-personers rättigheter, människor med funktionsnedsättning och könsidentitet. Betänkandet antogs med 341 ja-röster mot 281 nej-röster (81 ledamöter röstade inte). Den tredje december 2015 presenterade Kommissionen det slutgiltiga dokumentet för jämställdhet efter 2015, vilket fick den rättsliga statusen av ett internt arbetsdokument. Eftersom Kommissionen nedgraderade ramen för jämställdhetsarbetet till ett internt arbetsdokument så fortskrider arbetet med en jämställdhetsstrategi in i Som en del av arbetet för en strategi för jämställdhet efter 2015 så har utskottet dessutom engagerat sig intensivt i arbetet för Istanbulkonventionen. Förhoppningen är att EU, som enad aktör, ska ratificera Istanbulkonventionen till den grad som tillåts och att sedan varje enskild medlemsstat gör detsamma. Ett sådant förfarande skulle ge mer fokus och spelutrymme i bekämpningen av våld mot kvinnor som till exempel ett tydligt genusperspektiv på den senaste tidens humanitära kris som en följd av konflikter och katastrofer. Ansvarig Kommissionär för jämställdhetspolitiska frågor, Vera Jourova, ställer sig positiv till en sådan ratifikation ifrån såväl EU och medlemsstaterna själva och har lovat att prioritera ett fortsatt engagemang i frågan. Anna Hedh var ansvarig för jämställdhetsutskottets yttrande till utvecklingsutskottet om EU:s ställning inför 2016 års toppmöte i Istanbul angående det framtida humanitära arbetet. Som ansvarig för yttrandet lades vikten på att säkerställa rätten till SRHR och säkra aborter i konflikt- och/eller krisdrabbade områden. De viktigaste delarna av jämställdhetsutskottets yttrande, som hänvisade till internationell rätt om abort, togs med i slutbetänkandet och röstades igenom under plenumsessionen i december Jämställdhetsutskottets yttrande och utvecklingsutskottets slutbetänkande genererade en del uppmärksamhet ifrån, i synnerhet, abortmotståndare som vände sig emot de skrivningar som legitimerade rätten till säker abort med internationell rätt och framförallt Genevekonventionen. Direktivet om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag och därmed sammanhängande åtgärder, även kallat "Women on boards-direktivet" är ett pågående arbete för utskottet tillsammans med det Rättsliga utskottet. Jämställdhetsutskottet är till stor del överens om behovet av ett direktiv på plats. Förslaget till direktiv, som Europaparlamentet röstade igenom redan 2013, blev återigen en prioriterad fråga under hösten då det Luxemburgska ordförandeskapet på nytt förde upp

100 100(119) frågan på dagordningen. Likt tidigare så har dock ingen överenskommelse i Rådet kunnat nås. Tillsammans med sysselsättningsutskottet arbetade jämställdhetsutskottet med frågan om en revidering av tidigare mammaledighetsdirektiv ifrån Kommissionen valde att dra tillbaka ärendet under sommaren då Rådet såväl internt som i diskussioner med Europaparlamentet inte kunde nå konsensus. Under hösten meddelade dock Kommissionen att ett moderniserat förslag skulle skickas ut för konsultation till arbetsmarknadens parter under nio månader, genom Kommissionens färdkarta inför nya förhandlingar om mammaledighetsdirektivet. Inom ramen för arbetsmarknadens parters konsultation öppnades det även upp för att även inkludera föräldraledighet och inte enbart mammaledighet. Jämställdhetsutskottet socialdemokratiska ledamöter är överlag positiva till en revidering- och modernisering av direktivet och pekar på arbetstagares undermåliga rättigheter gentemot arbetsgivare under graviditet, amning eller före/efter förlossning. Gender mainstreaming Utskottet för transport och turism har antagit Jens Nilssons dokument innehållandes en rad förslag på åtgärder för att implementera ett jämställdhetsperspektiv på alla delar av utskottets arbete. Utskottet har under hösten tagit de första stegen genom att initiera en intern studie om hur fördelning av rapportörskap, talartid och andra formella uppdrag ser ut, nedbrutet på kön som variabel. Vidare planeras en utbildning av utskottets sekretariat att genomföras för att kortfattat öka kunskapen och medvetenheten för alla som arbetar med transportfrågor inom Europaparlamentets utskott för transport och turism. I det rättsliga utskottet antogs delar av Jytte Gutelands åtgärdsförslag. Det rättsliga utskottet kommer i fortsättning att sträva efter en jämställd könsbalans när utskottet arrangerar hearings eller seminarier. Under 2016 förbereds dock ett nytt försök för att det rättsliga utskottet ska anta ett mer omfattande dokument som innehåller fler åtgärder för jämställdhetsintegrering. Kommissionen föreslog under 2015 att domstolen skulle förstärkas genom att fördubbla antalet domare. Vi ställde då som villkor för förstärkningen att nomineringarna av de nya domarna blir jämställda och att könsbalansen i domstolen därmed förbättras. Efter att förslaget antogs även av ministerrådet måste nu varje medlemsland nu nominera en kvinna och en man som kandidater till domarämbetet i Luxemburg. I utskottet för sysselsättning och sociala frågor förbereds nu ett dokument om jämställdhetsintegrering som ska läggas fram under våren Under 2015 var Marita Ulvskog, som är ansvarig för jämställdhetsintegrering i utskottet, tillförordnad ordförande och kunde genom det mandatet föra upp frågan på dagordningen. Därför har Utskottet

101 101(119) för sysselsättning och sociala frågor redan jobbat aktivt med jämställdhetsintegrering men kommer förhoppningsvis också anta ett formellt dokument under Utskottet för regional utveckling (REGI) I det regionalpolitiska utskottet blev Anna Hedh utsedd att vara ansvarig för ett yttrande om FN:s rekommendationer till EU, enligt konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Parlamentet antog även under året en resolution om de europeiska struktur- och investeringsfonderna och sund ekonomisk styrning. En kontroversiell del av detta är så kallad makro-ekonomisk konditionalitet, vilket innebär att om en medlemsstat med ett alltför stort underskott i sina offentliga finanser och inte vidtar åtgärder kan rådet besluta att helt eller delvis dra in medel från EUs fonder. Utskottet för internationell handel (INTA) Parlamentet inkom med ett yttrande om handelsavtalet med USA (TTIP) i juli. Vi stödjer förhandlingarna men har arbetat aktivt inför omröstningen för att avtalet inte ska äventyra europeisk lagstiftning när det gäller till exempel klimat, integritetsfrågor, folkhälsa, fackliga rättigheter, samt sociala och miljömässiga normer. Under hösten har mycket arbete kretsat kring förhandlingarna om ett betänkande om TiSA, där Marita Ulvskog förhandlat för Soc&Dem-gruppens räkning i egenskap av skuggrapportör för sysselsättningsutskottets yttrande. Även här stödjer vi förhandlingarna men har varit drivande i att ställa krav inför de fortsatta förhandlingarna. Under våren var regleringen av handeln med konfliktmineraler en aktuell fråga i och vår delegation var aktiv i att uppmärksamma frågan på hemmaplan. Marita Ulvskog är även stående skuggrapportör för Soc&Dem-gruppen för ärenden som rör handelsförbindelser mellan EU och Ukraina. Detta innebär ett huvudansvar för att följa Ukraina särskilt noggrant och tala för gruppen i möten som rör de handelspolitiska relationerna med Ukraina. Industriutskottet (ITRE) Arbetet i utskottet har under året haft ett stort fokus på den så kallade Energiunionen som presenterades i ett meddelande från kommissionen i februari. Energiunionen utgör en strategi där energisäkerhet, integration av energimarknaderna, energieffektivitet och forskning tillsammans med åtgärder för att minska klimatutsläpp skall verka tillsammans.

102 102(119) Samtliga dessa områden påverkar varandra och det är därför viktigt att de är samordnade och att åtgärderna är ömsesidigt förstärkande. Vår linje och våra ändringsförslag har varit att EU bör prioritera förnybar energi och energieffektivitet vilka båda kan bidra till energisäkerhet, minskat importbehov, konkurrenskraftiga energipriser och lägre utsläpp av växthusgaser. För att klara av långsiktiga klimatmål krävs det även en ökad marknadsintegrering i Europa samt en fungerande utsläppshandel som ger tydliga incitament att använda hållbara alternativ. Utöver det övergripande meddelandet om Energiunionen har utskottet redan behandlat betänkanden om mer specifika delar av paketet som till exempel målen för gränsöverskridande elöverföringskapacitet samt påbörjat arbetet med betänkanden om en ny energimarknadsdesign, energikonsumenternas situation och en uppdatering av lagstiftningen om energieffektivitetsmärkning. Utskottet för rättsliga frågor (JURI) I början av året blev Jytte Guteland utsedd till ansvarig föredragande för alla ärenden i JURI där den rättsliga grunden för ett lagförslag av en eller annan anledning ifrågasätts. Vi har även varit mycket aktiva och pådrivande för att JURI och parlamentet skulle göra en inlaga till stöd för Sveriges talan i EU-domstolen mot Kommissionen, angående hormonstörande ämnen. Detta fick vi sedan stöd för och domstolen gav sedermera även parlamentet rätt. Vi har varit mycket aktiva och lagt ändringsförslag för att säkerställa löntagarnas rättigheter i JURI:s olika ärenden. Särskilt kan nämnas betänkande om Kommissionens regelförenklingsagenda "REFIT/Bättre lagstiftning", där vi tillsammans med vår partigrupp fick med sig utskottet på att säga ja till regelförenkling - men inte på bekostnad av arbetsrätt, miljö, konsumentskydd eller folkhälsa. Därutöver har vi även drivit arbetstagarperspektivet i ett nytt EU-direktiv om företagshemligheter, där det varit viktigt att säkerställa att den nya lagstiftningen tar hänsyn till den svenska modellen med kollektivavtal och starka, självständiga parter på arbetsmarknaden. Tillsammans med vår grupp lyckades vi få igenom ett bra betänkande, där även större hänsyn tagits till press- och yttrandefrihet. Slutligen har vi under året, bland annat tillsammans med justitieminister Morgan Johansson, aktivt arbetat för att stoppa EU-kommissionens förslag om en ny bolagsform; så kallade "enmansbolag". Den nya bolagsformen befaras - förutom att kunna underminera kollektivavtal och fackliga rättigheter - även av Ekobrottsmyndigheten, Kronofogden, SÄPO med flera väsentligt kunna underlätta för ekonomisk brottslighet, inklusive finansiering av terrorism. Ärendet ska avgöras under våren 2016.

103 103(119) Utskottet för den inre marknaden (IMCO) Under våren var vi aktiva i förordningen om handel med sälprodukter. Vi drev på för att Sverige skulle fortsätta ha en begränsad småskalig saluföring av sälprodukter och ha kvar förvaltningsundantaget som tillät länder runt Östersjön att jaga säl för en hållbar förvaltning av marina resurser. I plenum förlorade vi dock omröstningen. Under året valdes Jens Nilsson till rapportör för förslaget till direktiv om spridning av jordobservationsdata från satelliter för kommersiella ändamål. Förslaget syftade till att säkerställa den inre marknaden för produkter och tjänster baserade på tillgång för högupplöst satellitdata för kommersiella syften. Tidig höst bestämde kommissionen dock för att dra tillbaka förslaget som innebar att vi förlorade vårt rapportörskap. Hösten präglades till stor del av agendan för den digitala inre marknaden. Initiativbetänkandet " Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden" togs fram huvudsakligen i IMCO och ITRE som svar från parlamentet på kommissionens strategi för den digitala inre marknaden. Förtydligande av oberättigad geoblockering, förbättring av konsumenters gränsöverskridande tillgång till varor och tjänster och stärkt konsumentskydd online är några av förslagen som parlamentet vill att Kommissionen arbetar vidare med. Från parlamentets sida efterfrågade vi även en handlingsplan för e- styrning inom offentlig sektor. Vi har tillsammans med vår partigrupp också drivit på för att EU ska vidga perspektivet på digitala inre marknaden genom att omfatta en analys av digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden och arbetstagares rättigheter. Genom Soc&Dem-gruppen har vi belyst den ökade risken för arbetsplatsolyckor till följd av crowdworking och arbetsrelaterade psykiska hälsoproblem - ett socialt perspektiv som kommissionen saknade när de presenterade strategin för den digitala inre marknaden i maj. Under hösten inleddes debatten i parlamentet om kommissionens förslag på skärpta regler i vapendirektivet. Direktivet sätter minimiregler på EU-nivå som behandlar lagligt förvärv och innehav av olika skjutvapen samt förflyttning av skjutvapen inom den inre marknaden. Vissa delar i kommissionens ursprungliga förslag har varit kontroversiella och orsakat stor debatt i länder som Sverige med stark jakt- och sportskyttekultur. Vi har varit aktiva i debatten i parlamentet såväl som i svensk media där vi ställt oss kritiska till de luddiga förslag om förbud av halvautomatiska vapen som liknar vapen med automatisk mekanism, samt om tidsbegränsade vapenlicenser på max 5 år och att dessa alltid ska föregås av någon typ av medicinsk undersökning. Frågan kommer att fortsätta prägla vårt arbete i IMCO under våren Social Ekonomi Förra året var ett produktivt år för den sociala ekonomin på EU-nivå. Som förespråkare för sektorns verksamheter och företag med allmännyttiga mål, har Jens Nilsson verkat för att återupprätta parlamentets intergrupp för social ekonomi där han numera är

104 104(119) intergruppens ordförande. Intergruppen består av 80 parlamentariker från de flesta partigrupper. Genom intergruppen har vi lett gruppens sammanträden samt stått värd för fyra offentliga hearings med olika teman som syftar till att diskutera och främja den sociala ekonomins politiska status i EU. Under hösten hade vi även ett bra samarbete med Luxemburgiska ordförandeskapet och ministern för arbetsmarknad och social ekonomi, Nicolas Schmit, om rådets roll för att främja sektorn. I december antogs rådslutsatser om social ekonomin som en viktig hörnsten i den ekonomiska och sociala utvecklingen i EU. Rådslutsatserna är ett stort erkännande för sektorn och dess roll för högkvalitativa jobb och social inkludering. Bland annat uppmanas medlemsstaterna att synliggöra den sociala ekonomins potential genom utbildning och informationsspridning och utveckla till den mån det är möjligt, strategier för rättsliga ramverk för social ekonomi för företag samt att ta fram finansieringsmöjligheter för verksamheter inom sektorn. Utskottet för medborgliga fri- och rättigheter (LIBE) Europaparlamentet antog två resolutioner om flyktingkrisen under Europaparlamentet uppmanade kommissionen att fastställa bindande kvoter för fördelningen av asylsökande bland samtliga medlemsstater. Man uppmanade också EU-kommissionen att ändra den befintliga Dublinförordningen så att den inbegriper ett permanent, bindande system för fördelning. Under året har man även behandlat ett förslag till nya regler om visum för personer som reser till EU. Den socialdemokratiska gruppen har drivit på för skapandet av "humanitära visum" så att asylsökande ska kunna ta sig till EU på ett lagligt och säkert sätt. I december nåddes efter flera års arbete en överenskommelse med ministerrådet om nya regler för personuppgiftsskydd. Överenskommelsen godkändes av utskottet i en omröstning i december. Utskottet stödde även överenskommelsen om ett EU-system för insamling av flygpassagerar-data som nåtts med ministerrådet. PNR-uppgifter används redan för brottsbekämpning i en rad medlemsstater, däribland Sverige. Utrikesutskottet (AFET) Under denna mandatperiod har vi ingen ledamot i det utrikespolitiska utskottet men vi följer utskottets arbete noga och våra ledamöter har under 2015 varit aktiva i sina respektive utrikespolitiska delegationer. Under våren antog Europarlamentet resolutioner om länderna på Västra Balkan som en uppföljning av Kommissionens framstegsrapporter. Vi lade flera ändringsförslag, bland annat om vikten av att bekämpa alla former av politisk och/eller religiös

105 105(119) extremism, krav på mer jämställd politisk representation, HBTQI-personers rättigheter, bristen av politisk representation för romer, och betydelsen av starka fackföreningsrörelser. Marita Ulvskog är förste vice-ordförande i delegationen för förbindelserna med Palestina och deltar aktivt i de många möten, seminarium och event som rör Palestina. En bred majoritet i parlamentet har ställt sig bakom en resolution som stödjer en tvåstatslösning och ett principiellt erkännande av Palestina. I egenskap av ledamot av delegationen för förbindelserna med Iran stod Jytte Guteland värd för ett välbesökt rundabordssamtal om förhandlingarna om Irans kärnenergiprogram i juni. Olle Ludvigsson är ledamot av den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för relationerna med Serbien och deltog i början av november i en delegationsresa till Serbien där han träffade fackliga representanter och besökte ett flyktingläger. I december deltog Jens Nilsson i en två dagar lång delegationsresa till Belarus, tillsammans med representanter från bland annat Sveriges riksdag. Vi har även tagit initiativ till att delegationen ska bjuda in 2015-års Nobelpristagare i litteratur, Svetlana Aleksijevitj, till parlamentet, vilket kommer att ske under våren Utvecklingsutskottet (DEVE) I Utvecklingsutskottet har framförallt de nya hållbara utvecklingsmålen som ersätter de tidigare milleniemålen varit i fokus under året. Tillsammans med EU:s ställning inför 2016 års toppmöte i Istanbul om det framtida humanitära arbetet, så har en majoritet av arbetet syftat till att modernisera synen på bistånd och humanitärt arbete. Att enbart fokusera på fattigdomsbekämpning har ersatts av ett mer integrerat arbete för utveckling som inkorporerar sociala- och ekonomiska frågor vilket inbegriper att bland annat jämställdhet får en mer prioriterad roll i det humanitära arbetet. Fiskeutskottet (PECH) I fiskeriutskottet avslutades arbetet med utkastförordningen där vår partigrupp tillsammans med andra arbetat för att behålla den mer strikta och hållbara linje som parlamentet har antagit i den gemensamma fiskeripolitiken. Jordbruksutskottet (AGRI) Arbetet har främst kretsat kring förslagen på det veterinärmedicinska området; en djurhälsolag samt förslaget om läkemedel i foder. I bägge dessa filer har vi arbetat genom andra Soc&Dem-ledamöter, främst från norra Europa, för att driva på för en

106 106(119) minskning i användningen av antibiotika. Ändringsförslag i den riktningen lades också i miljöutskottet, då deras yttrande skrevs. Ett förslag om biologisk odling och märkning av biologisk produkter tog en olycklig vändning i utskottet då rapportören och skuggorna helt utan förvarning i sista stund beslöt att ta bort den kompromisstext som skulle gjort det fortsatt möjligt att odla ekologiskt i svenska växthus. Vi gjorde flera påstötningar på gruppens skuggrapportör, tillsammans med övriga nordiska Soc&Dem-ledamöter, utan framgång. Trepartsförhandlingarna fortsätter under våren Två mediemätningar utfördes under året. Detta för att se hur våra ledamöter kommer ut i svensk media och hur de står sig i jämförelse med andra partiers ledamöter. Undersökningen gjordes av TNS Sifo i Stockholm. Första undersökningen visade att de fem ledamöterna hade hyfsad lyskraft i media men med stora förbättringsmöjligheter. Det samma gällde för den senare undersökningen, som visade ett bättre resultat men med stor förbättringspotential. Men trenden visar att vi är på rätt väg. Under året har vi skickat ca 70 pressmeddelanden. De flesta i samband med session i Strasbourg. Utskicken har gjorts via det webbaserade verktyget Cision, som också används för att skicka ut dels våra pressklipp, som görs mer eller mindre varje dag, och dels det nyhetsbrev som påbörjades under hösten. Debattartiklar under året har skrivits med följande antal: Marita Ulvskog (ca 15 st. + krönikor i NSD och Aip), Olle Ludvigsson (ca 10 st. + krönikor i NA och Aip), Jytte Guteland (ca 20 st. + krönikor i Aip, Piteå-Tidningen samt Feministiskt perspektiv), Jens Nilsson (ca 10 st. + krönikor i Aip och NSD) och Anna Hedh (ca 20 st.+ krönika i Aip). Ledamöterna har en gemensam Facebook- samt Twittersida. På FB är antalet följare ca 1650 personer. Twitter har samma siffra, det vill säga 1650 följare. Respektive ledamot har också egna FB- samt Twitter-konton. Den gemensamma webbsidan ( har i runda tal ca 2000 besökare per månad. Det varierar förstås både uppåt och nedåt ( ). Ledamöternas sidor har lägre besöksantal med siffror från 200 besökare per månad upp till 1600 och följer dagsaktuella händelser/trender tydligt. Under 2015 har ledamöterna fått varsin broschyr producerad - 6 sidor med bilder och med personlig information samt information om sitt arbete i parlamentet. Upplagan är 500 broschyrer per ledamot.

107 107(119) I samband med politikerveckan i Almedalen producerades ett antal olika presentartiklar: penna med ledamotens namn, touch-, laser och skrivpenna för kansliet, handspritspennor, tygpåsar, godis i röda, runda burkar, regnponchos i plastboll, slap-on reflexer samt solfjädrar i regnbågsfärger. Vi planerade och genomförde 10 seminarier och 2 andra aktiviteter under hela veckan. Pressfrukost har arrangerats vid varje session i Strasbourg under året. Eventet har besökts av både journalister som besökt sessionen via EP:s Sverigekontors stipendium samt av brysselkorrespondenter. Antalet per gång varierar, men ett genomsnitt ligger på 1-3 brysselkorrar och 3-8 stipendiater. Besök och seminarier Under 2015 hade vi: 24 sponsrade grupper i Bryssel med en total summa av 522 personer. 85 övriga grupper med sammanlagt 1550 personer. deltog ledamöterna i 16 seminarier. Marita Ulvskog, delegationsledare: Förste vice ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Ersättare i utskottet för internationell handel. Vice ordförande i delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet. Ersättare i delegationen för förbindelserna med Förenta staterna. Olle Ludvigsson. Ledamot i utskottet för ekonomi- och valutafrågor. Ersättare i utskottet för industri, forskning och energi. Ledamot i delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU Serbien. Ersättare i delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina och Kosovo. Jytte Guteland: Ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Ersättare i utskottet för rättsliga frågor. Ledamot i delegationen för förbindelserna med Iran. Suppleant i delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest. Jens Nilsson: Ledamot i utskottet för transport och turism.

108 108(119) Ersättare i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Ledamot i delegationen för förbindelserna med Belarus. Ersättare i delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Anna Hedh: Ledamot i utskottet för regional utveckling. Ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Ersättare i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Vice ordförande i delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté. Ersättare i delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika. GRUPPENS STYRELSE Ordförande Marita Ulvskog Vice ordförande Anna Hedh Kassör Olle Ludvigsson Revisor Håkan Bystedt ANSTÄLLDA I BRYSSEL Eva-Lena Kapanen, kansli- och presschef (fr.o.m. 1 mars) Paula Burrau, presschef/senior advisor (gick i pension den 1 mars) Robert Casinge, politiskt sakkunnig Kristoffer Strömgren, politiskt sakkunnig (tjänstledig fr.o.m. oktober) Staffan Dahl, politiskt sakkunnig Emilie Apell, politiskt sakkunnig Emma Karlsson, politiskt sakkunnig (t.o.m. april) Oskar Magnusson, politiskt sakkunnig (tjänstledig fr.o.m. augusti) Frida Eriksson Tall, politiskt sakkunnig (fr.o.m. april) Tobias Ghersetti, politiskt sakkunnig (fr.o.m. november) Blerta Hoti, politiskt sakkunnig (fr.o.m. juni) Erik Olsson, politiskt sakkunnig (fr.o.m. maj) Arvid Palmkvist, politiskt sakkunnig (vikarie fr.o.m. september) Lars Hagberg, pressekreterare Lisbeth Kleczewski, ekonomihandläggare Helena Strandberg-Luthi, besökshandläggare

109 109(119) ANSTÄLLDA I GÖTEBORG David Ljung, politiskt sakkunnig Ann-Sofie Hermansson, informationsombudsman ANSTÄLLDA I STOCKHOLM Sören Juvas, kommunikationsombudsman Blekinge Carin Jämtin Ronneby 11 april Bohuslän Morgan Johansson Uddevalla 28 mars Dalarna Karl-Petter Thorwaldsson Avesta 25 april Gotland Kristina Persson Lövsta 11 april Gävleborg Magdalena Andersson Sandviken 25 april Göteborg Stefan Löfven april Halland Ylva Johansson Falkenberg 11 april Jämtland Åsa Regner Östersund 18 april Jönköpings län Helene Hellmark Knutsson Värnamo 18 april Kalmar län Tomas Eneroth Vimmerby 28 mars Kronoberg Aida Hadzialic Hovmantorp 21 mars Norra Älvsborg Aida Hadzialic Lilla Edet 18 april Norrbotten Ardalan Shekarabi Kiruna april Skaraborg Tomas Eneroth Skövde 18 april Skåne Carin Jämtin Kristianstad 11 april Stockholm AK Ardalan Shekarabi Stockholm april Stockholms län Gabriel Wikström Täby 25 april Södra Älvsborg Anna Johansson Seglora 21 mars Sörmland Annika Strandhäll Flen 18 april Uppsala Mikael Damberg Heby 11 april Värmland Stefan Löfven Karlstad 11 april Västerbotten Ibrahim Baylan Skellefteå mars Västernorrland Lena Micko Härnösand 18 april Västmanland Anders Ygeman Fagersta 28 mars Örebro län Annika Strandhäll Örebro 18 april Östergötland Motala 11 april

110 110(119) På sedvanligt sätt förmedlade partistyrelsens kansli nationella talare till samtliga partidistrikt och större kommuner. Ledning Stefan Löfven Carin Jämtin Magdalena Andersson Karl - Petter Thorvaldsson Tomas Enerot Statsråd Margot Wallström Ibrahim Baylan Ylva Johansson Mikael Damberg Peter Hultqvist Ardalan Shekarabi Kristina Persson Annika Strandhäll Åsa Regnér Gabriel Wikström Morgan Johansson Anders Ygeman Aida Hadzialic Helene Hellmark Knutsson Anna Johansson Västernorrland - Sundsvall Kalmar län - Kalmar/Borgholm Stockholm - Sundbyberg Östergötland- Norrköping/Linköping S Älvsborg - Borås Göteborg Norrbotten- Luleå/Boden Skåne -Malmö/Lund Örebro län - Örebro/Hallsberg Skaraborg/ Skövde Västerbotten - Umeå Jämtland -Östersund Uppsala län -Uppsala/Enköping Kronoberg- Växjö Västmanland -Västerås/Arboga Halland -Halmstad Skåne -Helsingborg Dalarna - Borlänge/Falun Sörmland -Eskilstuna Norra Älvsborg -Trollhättan Gruppledare Fredrik Olovsson Sörmland -Katrineholm Raimo Pärsinen Gävleborg- Hofors Åsa Lindestam Gävleborg - Söderhamn Veronica Palm Sörmland - Flen Jennie Nilsson Jönköpings län - Nässjö Leif Jakobsson Skåne - Båstad Berit Högman Värmlands län - Torsby Pia Nilsson Södra Älvsborg- Marks kommun Lena Hallengren Gotland - Visby Matilda Ernkrans Örebro län Lindesberg/Västmanland - Fagersta

111 111(119) Johan Löfstrand Helene Petersson Marie Granlund Fredrik Lundh Sammeli Kenneth G Forslund Björn von Sydow Gunilla Carlsson Östergötland - Motala Jönköpings län Eksjö Skåne - Lomma Norrbotten Haparanda/Kalix Bohuslän Partille/ Munkedal Stockholms län Nacka Bohuslän - Uddevalla LO/LO förbund Ingela Edlund LO Västernorrland -Kramfors/Sollefteå Torbjörn Johansson LO Örebro län - Karlskoga Anders Ferbe Metall Blekinge -Karlskrona/Olofström Anneli Nordström Kommunal Jönköpings län- Jönköping Johan Lindholm Byggnads Värmland- Karlstad Lars Lindgren Transport Jönköpings län - Tranås Therese Guovelin HRF Västmanland- Hallstahammar Per- Olof Sjöö GS Kalmar- Nybro Susanne Gideonsson Handels Västerbotten- Vindeln Magnus Pettersson Fastighets Östergötland - Söderköping Matts Jutterström Pappers Gävleborg -Hudiksvall Mikael Johansson Målarna Skåne- Eslöv Andra talare Göran Persson Mona Sahlin Håkan Juholt Ellinor Eriksson Talla Alkurdi Carina Olsson Ylva Thörn Helen Pettersson Stockholms län - Södertälje Gävleborg - Gävle/Ockelbo Skåne- Ystad Skåne- Kristianstad Dalarna- Mora Halland- Falkenberg Kalmar län -Oskarshamn Sörmland- Oxelösund Rospress AB Lennart Låftman, Roger Berzell, Lars Löfgren. Avisa AB Lennart Låftman, Roger Berzell, Lars Löfgren. Fastighets AB Adolf Fredrik.

112 112(119) Roger Berzell, Lars Löfgren, Lotta Visén. Socialdemokraternas Hus AB Roger Berzell, Lars Löfgren, Lotta Visén. AiP Media Roger Berzell, Carin Jämtin, Annika Nilsson. Kombispel i Sverige AB Roger Berzell. A-Lotterierna Ekonomisk Förening Roger Berzell. Bommersvik AB Roger Berzell, Carin Jämtin. Campus Bommersvik AB Roger Berzell, Carin Jämtin.

113 113(119) Under året har SAP inte fått några inbjudningar till Socialistinternationalens kommittéer och arbetsgrupper. Carin Jämtin valdes till vicepresident vid kongressen i Kapstaden 2012 men avsade sig uppdraget under SAP har varit representerade i ESP:s aktiviteter enligt följande: ESP:s partiledarmöten: Stefan Löfven deltog på partiledarmöten den 21 april i Madrid och i Budapest den 12 juni i anslutning till ESP:s kongress. Vid informellt partiledarmöte om klimat i Paris oktober inför Klimatkonferensen deltog Matilda Ernkrans. ESP:s partisekreterarmöten: Carin Jämtin deltog på partisekreterarmötet i Stockholm den 28 april. ESP:s styrelsemöten (Presidency): Tommy Waidelich respektive Andrine Winther har deltagit vid möten 5 februari i Bryssel, 23 april i Bryssel, 28 maj i Bryssel, 12 juni i Budapest, 9 oktober i Bryssel och 19 november i Bryssel. ESP:s samordningsgrupp (Coordination team): Andrine Winther, Mårten Löfberg och Eva-Lena Kapanen har deltagit vid möten i Bryssel den 29 januari, 16 april, 23 april, 13 maj, 1 oktober och 12 november. ESP:s kongress genomfördes i Budapest den juni. I den svenska delegationen ingick Stefan Löfven, Carin Jämtin, Tommy Waidelich, Andrine Winther, Pyry Niemi, Carina Ohlsson, Jonas Gunnarsson, Isabell Lindalen, Mårten Löfberg och Isabel Lundin. 30 januari Kampanjnätverk, Amsterdam Christian Scharf 22 april Stadgegrupp, Bryssel Andrine Winther 24 april Arbetsgrupp om förtida röstning, Bryssel Andrine Winther 27 april Democracy och Society Network, Stockholm Jonas Gunnarsson 29 april-3 maj Training Academy, Wien Malin Fagerberg Wikström 25 maj MENA-konferens, Rom Kenneth G Forslund

114 114(119) 27 maj Stadgegrupp, Bryssel Andrine Winther 5 sep Kampanjnätverk och medianätverk, Berlin Håkan Gestrin, Malin Fagerberg Wikström 8-9 sep Valseminarium om förtida röstning Mimmi Toreheim, Benedict Hugosson 14 sep Migrationsnätverk, Bryssel Carina Ohlsson, Mårten Löfberg 23 sep Democracy and Society Network, Bryssel Jonas Gunnarsson sep Vicepresidentmöte, London Carin Jämtin okt Konferens om flyktingkrisen, Beirut Veronica Palm, Mårten Löfberg 1 dec Medianätverk, Amsterdam Håkan Gestrin 3 dec Arbetsgrupp om EMU, Bryssel Charlotte Svensson 3-6 dec Training Academy, Wien Malin Fagerberg Wikström, Isabell Ekvall Styrkommittén: Andrine Winther har deltagit vid styrkommitténs telefonmöten 12 april Roundtable on Russia, Bryssel Andrine Winther 24 april Rådsmöte i Bryssel Tommy Waidelich, Andrine Winther 6-7 nov Western Balkan Conference, Belgrad Jonas Andersson Under 2015 genomförde SAMAK inget årsmöte. Man tog beslutet 2014 då den 24:e Arbetarekongressen genomfördes i november 2014 och årsmötet 2016 planerades till januari Parti- och LO-sekreterarna har träffats fyra gånger under 2015; 27 mars i Helsingfors, 5 juni i Stockholm, 14 september i Oslo i samband med det norska lokalvalet, samt den 10 december i Köpenhamn. Partisekreterare Carin Jämtin och/eller Andrine Winther/Anita Bergqvist har deltagit vid samtliga möten. SAMAK:s utrikes- och säkerhetspolitiska arbetsgrupp har träffats två gånger under året, 18 mars i Stockholm Margot Wallström, Peter Hultqvist, Åsa Lindestam och Andrine Winther deltog samt den 25 november i Stockholm där Margot Wallström, Åsa Lindestam och Andrine Winther deltog.

115 115(119) SAMAK:s EU-grupp träffades i Bryssel den 26 februari och där deltog Marita Ulvskog och Marie Granlund. Vid SAMAKs seminarium Val i Norden i Köpenhamn den 11 december deltog Nina Wadensjö, Christian Scharf, Lisa Hedin och Andrine Winther. Deltagare i Nordenskolan 2015/16 Emilia Töyrä, Magnus Mannhammar och Peter Söderström. Första träffen genomfördes i Stockholm november. 24 mars Stefan Löfven deltar i den finska valrörelsen 24 mars Sara Kemetter och Anders Hallbäck, Ålands socialdemokrater besöker Stockholm (Margot Wallström, Åsa Lindestam) 14 april Valseminarium, Labour, London Nina Wadensjö, Moa-Lisa Fransson april Kongress, Arbeiderpartiet, Oslo Carin Jämtin, Lennart Axelsson, Andrine Winther 19 april Valvaka finska valet, Helsingfors Carin Jämtin, Andrine Winther, Peter Liljeroos 7 maj Val i Storbritannien Carin Jämtin, Christian Scharf 5-7 juni Kongress, PS Frankrike, Poitiers Mårten Löfberg 18 juni Val i Danmark Andrine Winther, Lisa Hedin, John Zanchi, Maria Hjelm 28 juni Extra kongress, Socialdemokraterne, Köpenhamn Marie Granlund 4 juli PSOE, Madrid, aktiviteter i samband med Pride Ann Linde aug Delegation till Turkiet - Anna-Lena Sörenson, Serkan Köse, Shadiye Heydari, Lawen Redar, Jens Orback, Magnus Nilsson, Helin Sahin, Mårten Löfberg 8 sep Delegation från SPÖ Österrike besöker Sverige Carin Jämtin, Andrine Winther, Moa-Lisa Fransson, John Zanchi 15 sep Valanalysseminarium, Arbeiderpartiet, Oslo Andrine Winther sep Kongress, Socialdemokraterne, Ålborg Anneli Hulthén sep Labours kongress, Brighton Tomas Eneroth, Mårten Löfberg, Åsa Söderén 29 sep Delegation från Socialdemokraterne, Danmark, besöker partikansliet Lisa Hedin, Christian Scharf, Maria Hjelm, Mimmi Toreheim, Anders Wallin, Andrine Winther 2-3 okt Migrationskonferens, PS Frankrike Carina Ohlsson 3 okt Kongress, SDP Bosnien, Sarajevo Ellinor Eriksson

116 116(119) 7 okt Tomas Eneroth deltar i den åländska valrörelsen 18 okt Kongress, SDP Romania, Bukarest Carina Ohlsson okt Kongress, Finlands svenska socialdemokrater, Jakobstad Raimo Pärssinen, Ulla Johansson 28 okt-1 nov Delegation till Turkiet med anledning av valet Serkan Köse, Yilmaz Kerimo, Sara Karlsson, Mathias Tegnér 14 nov Kongress, SDP Latvia, Riga Hans Ekström nov Delegation från PvdA Nederländerna besöker Sverige. 9 dec Internationell konferens, SPD, Berlin Hans Ekström, Andrine Winther dec Kongress SPD, Berlin Leif Jakobsson, Hans Ekström, Andrine Winther. Stefan Löfven medverkade den 12 december. 1 jan Presidentinstallation av Dilma Rousseff i Braslien Stefan Löfven feb Seminarium om kampanjfinansiering inom ramen för Bullets to Ballots (Kenneth G Forslund, Roger Berzell, Maria Hjelm, Mimmi Toreheim) 22-1 mars Delegation till Sydafrika och Zimbabwe (Andrine Winther samt deltagare från Palmecentret) mars Arab Social Democratic Forum, Tunis Ingrid Rudin mars Progressive Alliance, Mexico City Mathias Tegnér 4-6 maj Delegation från SDP, Rwanda besöker Sverige - Helén Pettersson, Andrine Winther, Mårten Löfberg 8-20 maj Besök i Namibia och Sydafrika Mårten Löfberg maj Progressive Alliance, Rotterdam Raimo Pärssinen, Andrine Winther aug Delegation till Kurdiska Irak Anna-Lena Sörenson, Mårten Löfberg sep Progressive Alliance, Malaysia Mathias Tegnér, Andrine Winther, Mårten Löfberg 18 okt Partimiddag med Sydafrikas vicepresident Cyril Ramaphosa 3-9 nov Delegation till Burma Andrine Winther samt deltagare från Palmecentret 9-14 nov Delegation från ANC besöker Sverige under ledning av Kgalema Motlanthe nov Progressive Alliance, Rabat Arhe Hamednaca, Ingrid Rudin nov Delegationsresa till Chile Pyry Niemi, Mårten Löfberg

117 117(119) I den reviderade organisationen för PS kansli har en tjänst som biträdande internationell sekreterare införts. Tjänsten tillsattes den 27 april Det internationella sekretariatet har, förutom representation och besök i andra länder, haft ett drygt hundratal besök under året av ambassader, forskare, MRaktivister samt partikamrater och parlamentariker från våra systerpartier. Fredrik Lundh Sammeli. Azadeh Rojhan Gustafsson, Jens Nilsson, Carina Ödebrink, Markus Pettersson, Göran Pettersson, Mattias Vepsä, Amela Alisic-Hodzic, Lars Pettersson Gordon Hahn, Andrea Törnestam. Politiska tjänstemän: Ulla Bab Rydbeck, Henry Pettersson, Joakim Edhborg. Jobb och grön tillväxt Kathrin Stjernfeldt Jammeh, Fredrik Olovsson, Ilan de Basso. En kunskapsskola för alla Lena Hallengren, Jonas Nygren, Aida Hadzialic. En sjukvård med hög kvalitet, utan gräddfiler Anders Henriksson, Tobias Baudin, Vivianne Macdisi. Invandring och etablering Ulf Olsson, Ylva Johansson, Åsa Eriksson. Politik för mindre orter och landsbygder så att hela Sverige växer Helene Björklund, Jasenko Omanovic, Anna-Caren Sätherberg. Fler bostäder Ardalan Shekarabi, Ellinor Eriksson, Lars Johansson. Ett jämlikt Sverige Talla Alkurdi, Gabriel Wikström, Kerstin Alnebratt.

118 118(119) EU-politik Niklas Karlsson, Jytte Guteland, P-O Sjöö. Carin Jämtin (ordförande), Ilmar Reepalu, Anders Henriksson, Lena Micko, Peter Roslund, Anneli Hulthén, Heléne Fritzon, Gert-Inge Andersson, Ingrid Lennerwald, Marie-Louise Rönnmark, Jörgen Hellman, Lena Hallengren, Peter Lindroth (adj. ledamot) och Anders Wallin (adj. sekreterare). Ardalan Shekarabi (ordförande), Lena Micko, Anders Henriksson, Helene Fritzon, Katarina Berggren, Peter Olofsson, Ulf Olsson, Helen Eliasson, Dag Larsson, Lena Baastad, Peter Lindroth, Lena Hallengren, Veronica Palm, Johan Löfstrand, Niklas Karlsson, Carin Jämtin (adj. ledamot), Tomas Eneroth (adj. ledamot) och Anders Wallin (adj. sekreterare). Gunilla Carlsson, Hans Ekström. Politiska tjänstemän: Ulla Bab Rydbeck, Mikael Sundesten. Jonas Karlsson, ordförande. Carina Sammeli, Aida Hadzialic, Christina Axelsson, Pyry Neimi, Sedat Arif och Anders Ygeman, ledamöter. Utskottet har biståtts av chefen för avdelningen Folkrörelse och kampanj samt Åsa Olsson.

119

Handslag för ett framtidsparti

Handslag för ett framtidsparti Handslag för ett framtidsparti Socialdemokratins vision är ett samhälle där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det är en vision som grundar sig i övertygelsen att jämlika människor

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07

Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Verksamhetsinriktning 2016 Förslag till höstmötet 2015-11-07 Ett komplement till Verksamhetsplan 2015 2018 som fastställdes på Höstmötet 2014-10-28 2 (7) Verksamhetsinriktning 2016 2.1 Samordna Partidistriktet

Läs mer

S-studenters långtidsplan fram till 2020

S-studenters långtidsplan fram till 2020 S-studenters långtidsplan fram till SOCIALDEMOKRATISKA Inledning S-studenter är det socialdemokratiska studentförbundet i Sverige och har sin ideologiska och organisatoriska grundsyn inom socialismen och

Läs mer

Stockholms läns partidistrikt 2.0

Stockholms läns partidistrikt 2.0 Stockholms läns partidistrikt 2.0 Partidistriktets valanalys konstaterar : Det behövs en betydligt större regional kraftsamling. Relationen mellan arbetarekommunerna och partidistriktet måste klarläggas.

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem.

Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Verksamhetsplanen är dokumentet som pekar ut hur partiet kommer att arbeta under 2016, vilka mål vi sätter upp åt oss själva och hur vi ska uppnå dem. Vi har arbetat för en visionär verksamhetsplan som

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 Inledning Denna verksamhetsplan pekar ut hur vi vill utveckla Socialdemokraterna i Kalmar Län under år 2016. Vi behöver

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT Blekinge 2017-01-23 FÖRORD Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen såväl bland medlemmar som bland

Läs mer

Modell för arbetet vid förbundsexpeditionen 2011

Modell för arbetet vid förbundsexpeditionen 2011 Modell för arbetet vid förbundsexpeditionen 2011 Utgångspunkter Styrelsen fastställer verksamhet och budget inför varje verksamhetsår. Ledningen har ansvar att leda förbundets arbete och verkställa de

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

för UMEÅS OMBUD KONGRESSEN 2015

för UMEÅS OMBUD KONGRESSEN 2015 KONGRESSEN 2015 för UMEÅS OMBUD Kongressens tre dagar rusade förbi i diskussioner om folkrörelsens, jobben och framtidens socialdemokrati. Kongressen invigdes med sång och musik och ett starkt öppningstal

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen SKTFs förbundsmöte Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande... 1 Bakgrund... 1 Förslag... 2 Målen SKTF 2012... 5 Övrigt... 5 Förbundsstyrelsens

Läs mer

STUDIER 2010. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet. Socialdemokraterna i Gävle www.gavle.sap.

STUDIER 2010. Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet. Socialdemokraterna i Gävle www.gavle.sap. STUDIER 2010 Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle www.gavle.sap.se Version Januari-2010 Studieprogram 2010 INNEHÅLL Arbetarekommunens

Läs mer

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet

- Vår ideologi, en socialdemokratisk maktanalys - Vår organisation - Aktuell politik - Socialdemokraterna Framtidspartiet 2 (7) Socialdemokratin är en folkrörelse. Vi tar vår kraft och politiska hållning ifrån medlemmarnas åsikter och framtidsvisioner. Men det räcker inte enbart att vi är många medlemmar med lika många åsikter.

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Inledning Distriktets roll har länge ifrågasatts inom Föreningen Norden, och det har vid flera tillfällen skrivits

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMMANSTÄLLNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008-2010 AVDELNING ÖREBR 1 PROFESSION Vi ska gemensamt påverka och utveckla våra yrken. Därför ska vi också vara med och påverka och utveckla utbildningarna. Utifrån

Läs mer

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND 2013 Utbildningarna riktar sig till tre olika delar av vår organisation; medlemmarna, s-föreningarna och de förtroendevalda. Studieprogrammet är basen som vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 SÖDERMALMS FRIVILLIGCENTRAL VILJAN Verksamhetsidé Viljan, Södermalms frivilligcentral, är en ideell förening bildad 1993. Föreningen är demokratiskt uppbyggd och politiskt

Läs mer

IOGT-NTO är en stark folkrörelse

IOGT-NTO är en stark folkrörelse Arbetsplan 2012 IOGT-NTO Kalmar län Utvecklingsplanen utgår från IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010-2015, som antogs vid kongressen 2009. IOGT-NTO Kalmar län har valt att prioritera några av punkterna

Läs mer

Framtidspolitik. för Sverige. med S i Ulricehamn

Framtidspolitik. för Sverige. med S i Ulricehamn Ulricehamn Framtidspolitik för Sverige med S i Ulricehamn Den 3-7 april samlas Socialdemokraterna till partikongress i Göteborg. Då möts ombud från hela landet för att fortsätta forma en politik för framtiden.

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2016 LO-distriktet i Skåne Tvärfackliga studier i Skåne 2016 I denna skrift har vi sammanställt alla de tvärfackliga utbildningar som vi planerar att genomföra i Skåne under

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd

Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen. Byt regering för jobb och välfärd Inriktning för LOs valarbete - Den fackliga valrörelsen Byt regering för jobb och välfärd LO-förbundens medlemmar är elektriker, svetsare, undersköterskor, servitriser, murare och kassörskor. Vi serverar

Läs mer

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN.

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1 2015-03-25 STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1. ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets

Läs mer

I Norrbotten vann vi valet 2010 och stärkte vår position i alla tre valen. Idag är Norrbotten ett rött län i ett blått Sverige.

I Norrbotten vann vi valet 2010 och stärkte vår position i alla tre valen. Idag är Norrbotten ett rött län i ett blått Sverige. I vann vi valet 2010 och stärkte vår position i alla tre valen. Idag är ett rött län i ett blått Sverige. Vi har genom valframgångarna, av väljarna i länet, fått ett stort ansvar att leverera socialdemokratisk

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 Förslag till val VERKSAMHETSPLAN 2017 Valförberedelser Under 2016 passerades halvtid i mandatperioden. De första åren efter vår valseger 2014 har på många sätt varit fokuserat på att med gott resultat

Läs mer

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2015, kl. 16:00-18:00, lokal: Bornholm, Visborg

Minnesanteckningar Näringslivsråd 8 september 2015, kl. 16:00-18:00, lokal: Bornholm, Visborg Handlingstyp Minnesanteckning 1 (6) Datum 8 september 2015 Näringslivsråd 8 september 2015, kl. 16:00-18:00, lokal: Bornholm, Visborg Deltagare: Björn Jansson (Region Gotland, S), Eva Nypelius (Region

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift

1 Den socialdemokratiska föreningens uppgift Stadgar för socialdemokratiska föreningar och klubbar inom Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Antagen av distriktskongressen 3 december 2007 och reviderad senast 18 april 2015 1 Den socialdemokratiska

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Tanja Eklund 2015-10-07 LK/150039

Handläggare Datum Diarienummer Tanja Eklund 2015-10-07 LK/150039 Minnesanteckningar 1 (5) Demokratiberedningen Sekretariatet Handläggare Datum Diarienummer Tanja Eklund 2015-10-07 LK/150039 Plats Scandic Winn, kl. 09.00 15.00 Närvarande Malin Berglund (M), ordförande

Läs mer

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig?

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? Foto Maria Pålsson Svalövs kommun Välfärdsberedningen Maj 2010 1 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009 Villaägarna i Kungsbacka kommun

Verksamhetsberättelse 2009 Villaägarna i Kungsbacka kommun Verksamhetsberättelse 2009 Villaägarna i Kungsbacka kommun Antagen av styrelsen den 2010-03-04 Behandlad på årsmötet den 2010-03-18 Senast reviderad den... 1 Inledning Denna verksamhetsberättelse skall

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

Förord... 2. Inledning... 3. Ungas politiska engagemang... 4. Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4. Vill unga engagera sig politiskt?...

Förord... 2. Inledning... 3. Ungas politiska engagemang... 4. Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4. Vill unga engagera sig politiskt?... Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Ungas politiska engagemang... 4 Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4 Vill unga engagera sig politiskt?... 4 Hur ser unga på de politiska ungdomsförbunden?...

Läs mer

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE -erfarenhetsutbyte och mentorskap kring stöd till funktionshindrade i tre mindre europeiska städer Ett samarbetsprojekt mellan Kubrat i Bulgarien, Türi i Estland och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014 ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida: www.atsubgbg.nu

Läs mer

Utvecklingsplan för Socialdemokraternas studieverksamhet i samarbete med ABF

Utvecklingsplan för Socialdemokraternas studieverksamhet i samarbete med ABF Utvecklingsplan för Socialdemokraternas studieverksamhet i samarbete med ABF Avseende perioden 2015-18 Om socialdemokratin ska vara relevant i det samhällsförändrande arbetet är studier och folkrörelseutveckling

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014

Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 Förslag till verksamhetsplan för RFSL Umeå verksamhetsåret 2014 rfsl umeå Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Extern verksamhet... 4 2.1 föreläsningar... 4 2.2 Marknadsföring... 4 2.3 Demonstrationer

Läs mer

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015.

Stadgar. Innehåll. Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Stadgar Senast reviderade av UNF:s kongress i Lund den 23-28 juni 2015. Innehåll I. Allmänna bestämmelser för UNF... 2 II. Bestämmelser för UNF som riksorganisation...5 III. Bestämmelser för UNF-distrikt...

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2012 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT ÖREBRO LÄN 2012 Länsföreningen avger härmed följande berättelse för verksamhetsåret 2012 Styrelsen Styrelsen har

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

Vårdförbundet avdelning Blekinge

Vårdförbundet avdelning Blekinge Vårdförbundet avdelning Blekinge Verksamhetsberättelse 20140101-20140507 Ledning och organisation Avdelningsstyrelse Avdelningsordförande Vice ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Riksbyggens intresseförening utvecklar engagemanget för din bostadsrättsförening. 10081 1.0 2 (14) INNEHÅLL INNEHÅLL...3 RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARS

Läs mer

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling.

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling. Inledning Röda Korsets humanitära uppdrag och den stora utmaningen för hela rödakorsrörelsen är att förbättra situationen för och tillsammans med de mest utsatta. Röda Korsets kompetens speglas av förmågan

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Genomförande av Värmlandsstrategin

Genomförande av Värmlandsstrategin PM Sida 1(5) Datum 2015-11-30 Dnr RV 2013-626 Enheten för kommunikation Malin Wikner, 054-701 10 77 malin.wikner@regionvarmland.se Odd Råberg, 054-701 10 97 odd.raberg@regionvarmland.se Enheten för regional

Läs mer

För information, sök projektledaren Jan Henriksson, telefon:070 6078255 E post: jan.henriksson@bd.komforb.se

För information, sök projektledaren Jan Henriksson, telefon:070 6078255 E post: jan.henriksson@bd.komforb.se AUGUSTI 09 Vi kan blicka tillbaka på en sommar med sol i hela länet och förhoppningsvis har det gett oss extra laddning nu när vi så sakta börjar gå mot den gnistrande årstiden. Vi i Kommunförbundet Norrbotten

Läs mer

PM Genusspaningar från Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2012

PM Genusspaningar från Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2012 PM Genusspaningar från Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2012 1. Inledning: Svenska Missionskyrkans Gendergrupp Svenska Missionskyrkans Gendergrupp bildades, på Kyrkostyrelsens uppdrag, för att vara ett

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Dag och tid: Torsdag den 10 december 2015 kl 9-11 30 Plats: GR-huset, Anders Personsgatan 8, Göteborg Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), ordförande, Lerum Eva

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

Motioner till Partikongressen 2015

Motioner till Partikongressen 2015 SOCIALDEMOKRATERNA Motioner till Partikongressen 2015 Framtidens folkrörelse REPRESENTANTSKAPSMÖTE 29 JANUARI 2015 Finansiering av den sociala ekonomin och idéstyrda sektorn (bland annat folkrörelser).

Läs mer

Redaktören har ordet REFLEKTIONER. Nr 2-201 6

Redaktören har ordet REFLEKTIONER. Nr 2-201 6 Nr 2-201 6 SOCIALDEMOKRATERNAS NYHETSBREV I STRÄNGNÄS KOMMUN Källgatan 1, 645 31 Strängnäs www.socialdemokraterna.se/strangnas ANSVARIG UTGIVARE: Ingrid Fäldt Redaktören har ordet Vi närmar oss med stormsteg

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

Valberedningens förslag till partistyrelse

Valberedningens förslag till partistyrelse Valberedningens förslag till partistyrelse Partiordförande Jimmie Åkesson Ort: Sölvesborg Ålder: 32 år Motivering: Jimmie har gjort ett fantastiskt arbete som partiets ordförande i drygt sex år, han har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås

IOGT-NTO:s STADGAR. IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås IOGT-NTO:s STADGAR IOGT-NTO:s stadgar antagna 26 30 juni 2013 vid kongressen i Borås 1 INNEHÅLL IOGT-NTO:S STADGAR... 1 IOGT-NTO... 4 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR IOGT-NTO... 4 1:1 Organisation... 4 1:2

Läs mer

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse

Lärarförbundet. Arboga U10. Verksamhetsberättelse Lärarförbundet Arboga U10 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för 2015 och andra funktioner Ordförande Helena Kindberg 2015 V. ordförande Susanne Skyllkvist 2015-2016

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Kallelse till årsmöte 2015 Feministiskt Initiativ Nordöstra Skåne Datum: 21 mars 2015 Tid: 13.00 Plats: Spannmålsgatan 9 291 32 Kristianstad Information Lokalen är fullt tillgänglig och i närheten av tågstationen.

Läs mer

Välkommen till Sollentunamoderaterna!

Välkommen till Sollentunamoderaterna! Nymedlemsinformation Utgåva 1/2012 Välkommen till Sollentunamoderaterna! Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Sollentunamoderaterna! Vi är en del av ett parti som ständigt försöker förnya oss och utveckla

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Ett attraktivt yrke i utveckling Lärares och skoledares löner ökar mer andras Under året har vi fortsatt med att jobba för höjda lärarlöner. I alla sammahang har vi påtalat att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Barn- och utbildningsberedningen 2011-11-10 Kallelse till sammanträde Plats: Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Sammanträdet hålls på entréplanet i samma hus som Kommunförbundet

Läs mer

Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 14 september 2012 i Reykjavik. Kort rapport från DHR förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 14 september 2012 i Reykjavik. Kort rapport från DHR förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 14 september 2012 i Reykjavik Kort rapport från DHR förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 2 Hänt sen sist i DHR Den här gången är vår redovisning mer internt

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Handlingslinjernas syfte är att formulera mål och strategier inom viktiga områden för IF Metall. Inom varje område anges konkreta mål och inriktningar för

Läs mer

Har du träffat en miljöpartist den senaste månaden? Känner du en miljöpartist?

Har du träffat en miljöpartist den senaste månaden? Känner du en miljöpartist? Kommunikationsplan för Sveriges mest öppna parti 2012-2013 INTRODUKTION Vi finns där du finns ska vara en ledstjärna för Miljöpartiet de grönas kommunikation. Genom att vara närvarande i människors vardag

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer