Vad är ett riskkapitalbolag?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är ett riskkapitalbolag?"

Transkript

1 SNABBANALYS nr 47 november 2011 Vad är ett riskkapitalbolag? Anne-Marie Lindgren Den grundläggande frågan är om vi alls ska medge vinstdrivande företag inom vård, skola och omsorg. Det räcker inte med att diskutera riskkapitalbolagen. Men riskkapitalbolagen skapar ändå vissa särskilda problem, därför att deras syfte är att köpa upp företag, snabbt driva upp lönsamheten och sedan sälja. De är inte långsiktiga ägare, och det faktum att hela verksamheten finansieras med lån på finansmarknaderna ökar ytterligare instabiliteten.

2 1. Vad skiljer riskkapitalbolaget från ett vanligt aktiebolag? Inte många har väl undgått att i svallvågorna efter Caremaskandalen lära sig att en god del av den privata vården, skolan och omsorgen nu drivs av företag som ägs av riskkapitalbolag. Men vad är ett riskkapitalbolag? Vad skiljer det från vanliga aktiebolag? Till att börja med borde det inte heta riskkapitalbolag och det inte bara därför att det här handlar om bolag som inte tar risker. Termen är en missvisande tolkning av den engelska termen private equity (PE), en beteckning som i sig själv inte innehåller någonting om risk, och som beskriver hur vissa typer av finansiellt kapital anskaffas inte vad det sedan används till. Private equity betyder, språkligt sätt, privat andel. I affärssammanhang handlar det om finansiella värdepapper som inte handlas över aktiebörsen, dvs. inte public, offentligt. Företag inom private equity-sektorn lånar upp pengar från exempelvis banker, pensionsstiftelser, försäkringsbolag eller andra bolag. Pengarna placeras i en fond med begränsad löptid, vanligen kring 10 år. Fondmedlen lånas sedan vidare till för ändamålet konstruerade holdingbolag, som i sin tur lånar peng - arna vidare till köp av verksamhetsdrivande företag. Syftet är att driva upp avkastningen i dessa företag för att sedan sälja. När fondens löptid är över ska nämligen peng arna, inklusive värdeökningen, återbetalas. I vanliga aktiebolag däremot tar företaget in pengar genom att sälja aktier, andelar, till personer eller företag som därmed också blir andelsägare i bolaget. Om aktieägaren vill ha tillbaka sina pengar, måste aktien säljas vidare; bolaget är inte skyldig att lösa in den. De här företagen arbetar mycket olika. Några kan genuint kallas riskkapitalbolag ( venture capital ) som satsar pengar i nya företag som ännu inte säkrat någon position på marknaden. De första private equity-företagen någonstans på 1940-talet sysslade bara med sådan finansiering, vilket väl förklarar varför hela bransch en kommit att kallas för riskkapitalbolag, trots att branschen för länge sedan utvidgats till helt andra former av investeringsverksamhet. Det finns exempelvis PE-företag som inriktar sig på tillväxtkapital ( growth capi tal ), satsningar i etablerade företag som vill expandera; de kan Företag inom private equity-sektorn lånar upp pengar från exempelvis banker, naturligtvis också sägas stå för risktagande kapital. Det kan man också säga pensionsstiftelser, försäkringsbolag eller andra bolag. Syftet är att driva upp avkastningen i dessa företag för att sedan sälja. om dem som jobbar med stresskapital När fondens löptid är över ska nämligen ( stress capital ), pengar till företag peng arna, inklusive värdeökningen, återbetalas. som av olika skäl har finansiella problem. 2

3 Men private equity-företagen inom den svenska vården, skolan och omsorg finns inom segmentet buyout köpa ut. De köper majoritetsposter i exist - erande företag med god tillväxtpotential, driver dem ett antal år med syfte att öka avkastningen för att sedan kunna sälja dem med god vinst. Termen buyout syftar alltså på att de köper ut den tidigare ägarmajoriteten, men med tanke på att målet är att sälja inom inte alltför lång tid ligger också tolkningen köp-och-ut nära till hands. Den fullständiga engelska termen är leverage buyout, alltså helt enkelt köp med lånade pengar. Vilket alltså är den grundläggande affärsidén låna peng ar för att investera dem, som regel förhållandevis kortsiktigt. PE-företag är principiellt att se som rent finansiella företag, som handlar med företag på liknande sätt som andra finansföretag handlar med värdepapper. Det betyder att de aldrig är särskilt långsiktiga ägare. Det betyder också att de inriktar sig på att utveckla inte så mycket innehållet i verksamheterna som organisation, logistik, etc. 2. Deras egen beskrivning KKR, ett USA-baserat PE-företag som i dag äger 50 procent av just Carema beskriver på sin hemsida att man expanderat sina kunskaper, affärsförbindelser och styrkor till att provide enhanced value to our partners, including our investors, the companies in which we invest, and other key stakeholders. Och man beskriver sig som ett företag med ett distinguished track record of gene - rating attractive investment returns. Danska Axcel, ett private equity-bolag som sedan 2008 äger 90 procent av aktierna i John Bauer-skolorna (bolaget heter numera JB Education), beskriver sin verksamhetsidé så här: Axcels mål är att genom värdeskapande åtgärder skapa större vinst i sina bolag. Därför arbetar man med branschkonsolidering, dvs. hjälp i samband med förvärv det kan översättas med att företagen vinster ska växa genom att man köper upp konkurrenter och ökar sin marknadsandel. operationella projekt, dvs. projekt som gör verksamheten mer effektiv och minskar kostnaderna strategiska projekt, som är typiskt menade att skapa omsättningstillväxt. Eller med andra ord, strikt finansiella mål. För att öka motivationen hos före- 3

4 tagsledningen att leverera högre vinst finns ett bonussystem, där ledningen belönas endast om Axcel samtidigt levererar avkastning till sina investerare. Företaget berättar också att vi arbetar i 10-årscykler. Fonderna är normalt aktiva i ca 10 år. Att företagsutvecklingen bara är det instrument som ska leda fram till en lyckad försäljning framgår av att en hel sida ägnas åt att beskriva den s k exitstrategin: Försäljningen av verksamheten är avgörande för Axcel, eftersom det är nu det sätts ett konkret värde på den omfattande utveckling företaget har gått igenom. Det är nu investerarna ser det ekonomiska utbytet av deras investering. Vilket i sin tur förstås är avgörande för att Axcel ska kunna dra till sig nya lån. Och man lyfter fram sin kompetens just som företagssäljare: Efter att ha köpt att stort antal företag som sedan har blivit sålda igen eller börsnoterats anser vi oss kunna leva upp till tilliten. Axcel är faktiskt den fond i Danmark som har störst erfarenheter av köp och försäljning av företag Allmänt sett brukar de här bolagen framhålla sin finansiella erfarenhet och sin företagsledande kompetens, som en garanti för att pengar placerade hos dem kommer att ge god avkastning. Några andra syften nämns sällan eller aldrig. Det är mycket tydligt vilken målgrupp man riktar sig till, dvs. penningplacerare av olika slag. Texten på de hemsidor som står för de verksamhetsdrivande företag, som ägs och finansieras av PE-bolagen, är förstås annorlunda; där är allt tal om avkastning borta och i stället är det mjuka värden, som kvalitet i omvårdnad och undervisning, som lyfts fram. Så här står det på JB Educations hemsida: JB Education drivs av en stark övertygelse att ett dynamiskt samhälle behöver människor som vågar tänka nytt, möta utmaningar, ta egna initiativ och utveckla ny kunskap. Vi är övertygade om att varje individ har kapacitet att bidra till det samhället och forma sin egen framtid. Bara han eller hon får de rätta förutsättningarna och rätt stimulans. Därför samlar vi lysande pedagoger och skolledare som brinner för ett livslångt och lustfyllt lärande. Sitt arbetssätt beskriver man så här: Vi på John Bauergymnasiet jobbar med individen i fokus något som skiljer oss från mängden av andra gymnasieskolor. Pedagogiken handlar dels om att stimulera och utveckla din initiativförmåga, dels om kunskap och kunskapsutveckling. Vi stärker Texten på de hemsidor som står för de verksamhetsdrivande företag, som ägs och finansieras av PE-bolagen, är förstås annorlunda; där är allt tal om avkastning borta. 4 ditt självförtroende genom att låta dig se möjligheter, ta initiativ och förverkliga idéer. Vår pedagogik hjälper dig att nå längre än du själv trodde var möjligt.

5 Engagerade lärare finns hela tiden till hands för att vägleda och inspirera dig att upptäcka dina talanger och ta nästa steg i din utveckling. Men du får också ta eget ansvar på vägen mot att uppnå dina mål. Texterna på ägarbolagets sida skiljer sig, som synes, en hel del från texterna på det verksamhetsdrivande bolagets. För de är, givetvis, avpassade för helt olika målgrupper. De som presenterar de privata gymnasieskolorna i termer av pedagogik och bra skolresultat tror säkert på vad de skriver. Men det är ändå synnerligen klokt att se vilka ekonomiska intressen som finns därbakom. Och kolla om, exempelvis, erbjudandet om egen dator med särskild programvara i sin tur betyder mindre av lärarledd undervisning John Bauerkoncernen, exempelvis, har varit i blåsväder i blåsväder för de myck et stora vinster som plockades ut genom en pedagogisk modell som lät eleven ta eget ansvar för sitt lärande genom självstudier via dator. Man får rätt många datorer för ett lägre pris än årslönen för en gymnasielärare, så genom att byta ut lärare mot teknisk utrustning, samtidigt som man fick ersättning för dessa icke-befintliga lärare, blev vinstmarginalerna rätt hyggliga. 3. Räntesnurror och skatteparadis Åtskilliga av riskkapitalbolagen har sitt säte i skatteparadis. Vinster på verksamheterna i andra länder, som kan föras över dit, förblir alltså skattefria. Ingen av de stora vårdkoncernerna som är verksamma i Sverige Capio, Carema, Attendo, Aleris betalar någon bolagsskatt i Sverige. De privata koncernerna är nämligen konstruerade som en lång kedja av holdingbolag mellan den yttersta ägaren fonden hos riskkapitalbolaget och de verksamhetsdrivande enheterna i olika länder. Ett holdingbolag är ett bolag vars verksamhetsidé är att äga aktier i andra bolag. Konstruktionen används för att slussa pengar från verksamheterna till ägarna på skattemässigt mest fördelaktiga sätt. Det verkar sannolikt att de därutöver fyller funktionen att öka på antalet styrelsearvoden för företagets ledning varje bolag har ju en egen styrelse, där ofta samma personer återkommer i flera av dem. Den vanliga tekniken för slussning av pengar är internlån, som kan kompletteras med internhyror. Internlånen är en del av verksamhetsidén. Pengarna från den fond, som ytterst betalar företagsköpen, lånas ut till det holdingbolag som bildas för att hålla ihop de svenska enheterna. Det företaget kan i sin tur låna pengarna vidare genom ytterligare några holdingbolag, innan de hamnar hos de verksamhetsdrivande enheterna. Räntorna på dessa lån ligger högt över marknadsräntorna, och ger alltså höga ränteavdrag att kvitta mot de vinster som görs på själv verksamheterna. Vilket alltså kraftigt tar ner skatten. Och ränteintäkten 5

6 hamnar hos ägaren i skatteparadiset, eller ett lågskatteland. Några aktuella exempel har rapporterats av Svenska Dagbladet: Apotekskedjan Medstop belastas med ett internlån från ägaren stationerad på Jersey till 15 procents ränta, motsvarande en utgift på 706 miljoner kronor. Det raderar helt överskottet på verksamheten i Sverige, samtidigt som ränteintäkten försvinner till Jersey och inte kan beskattas. Apotekskedjan Hjärtat har på samma sätt ett ägarlån på 630 miljoner kronor, där ränteintäkten för ägaren på samma sätt hamnar i Jersey och förblir obeskattad. Skatteverket har dock tagit flera sådana fall till domstol, och hävdat att räntan ligger för högt och inte i sin helhet kan få vara avdragsgill. Attendo har således dömts till ett skattetillägg på 80 miljoner. Just nu pågår en tvist mellan Skatteverket och Capio, där Skatteverket inte vill godkänna ett avdrag motsvarande 13 procents ränta och vill upptaxera bolaget med 400 miljoner kronor. Skatteverket driver över huvud taget ett arbete mot trenden att lägga holdingbolag utomlands, främst då i skatteparadis, för att den vägen undgå skatt. En skiss över ägarkedjan i Capio; sidan Förbjuda riskkapitalbolag som ägare? Uppmärksamheten på skattetrixandet via räntesnurror och skatteparadis har fått många att kräva förbud mot riskkapitalbolag inom den skattefinansierade sektorn. En enkät i Dagens Samhälle visar att ¾ av alla tillfrågade kommunstyrelseordföranden är emot att riskkapitalbolag ska få driva verksamheter inom vård, skola och omsorg. Det betyder alltså att också många borgerliga kommunpolitiker är negativa till de här bolagen. Men nu är det inte själva bolagsformen private equity som är det centrala problemet, utan de avancerade konstruktionerna för att komma undan skatt. Och sådana konstruktioner är fullt möjliga även för andra bolag att göra. (Saab Automobiles belastas exempelvis med räntekostnaderna för ett lån från Mullers andra bolag Spyker). En enkät i Dagens Samhälle visar att ¾ av alla tillfrågade kommunstyrelseordföranden är emot att riskkapitalbolag ska få driva verksamheter inom vård, skola och omsorg. Det betyder alltså att också många borgerliga kommunpolitiker är negativa till de här bolagen. Placera ett holdingbolag på Jersey eller Caymanöarna och låna pengar med hög ränta till de enheter som driver verksamheter i Sverige är en möjlig strategi även för ett vanligt aktiebolag. Det som behövs är alltså skärpta regler inom ramen för skattelagstiftning och bolags - lagstiftning med generell räckvidd, inte bara åtgärder riktade mot den speciella form som riskkapitalbolag utgör. Den enklaste åtgärden förefaller vara att 6

7

8 Affärsidén är att köpa ett företag, arbeta upp lönsamheten under en kortare tid, och sedan sälja. Det innebär onekligen en viss risk för att företag använder sig av mindre acceptabla metoder för att snabbt få upp vinsten för att sedan sälja och försvinna innan konsekvenserna blir alltför uppenbara. avskaffa rätten till ränteavdrag för internlån, alternativt att endast medge avdrag motsvarande, exempelvis, Riksbankens styrränta. De speciella problem som knyter sig till riskkapitalbolagen som ägarform handlar i stället om att de inte syftar till att vara långsiktiga ägare, och att det kapital de satsar är upplånat på de finansiella marknaderna. Båda delarna innebär risker för instabilitet. För de finansiella marknaderna i dag kan ju inte precis beskrivas som lugna, trygga och stabila baser att bygga social välfärd på Det korta perspektivet på innehavet innebär att de verksamhetsdrivande företagen ofta byter ägare, och att de i praktiken är varor på en finansiell marknad ungefär som värdepapper. Och det är, naturligtvis, på intet sätt självklart att det alltid blir någotsånär stabila finansiella företag som kommer in som nya ägare vid ett ägarbyte risken för äventyrare (eller värre) kan på intet sätt ute - slutas. Riskkapitalbolagen har ofta flera fonder i arbete, med olika löptid. Ett problem som börjat uppmärksammas på sistone är det faktum att en del fonder med stora placeringar i företag, som i nuvarande läge inte är särskilt lönsamma, ska lösas upp och pengarna återbetalas; det kan innebära ett tvång för bolaget att sälja av andra av sina företag för att finansiera upplösningen av den äldre fonden. Ett sådant läge ökar, givetvis, risken för att fel sorts köpare kan komma in. Dessutom: Affärsidén är att köpa ett företag, arbeta upp lönsamheten under en kortare tid, och sedan sälja. Det innebär onekligen en viss risk för att företag använder sig av mindre acceptabla metoder för att snabbt få upp vinsten för att sedan sälja och försvinna innan konsekvenserna blir alltför uppenbara. Risken för oseriösa företag finns givetvis även riskkapitalbolagen förutan, men med tanke på de omfattande verksamheter som finns just hos dessa bolag, kan effekterna av olämpliga ägare där också bli mycket omfattande. Sammantaget finns det skäl att ställa frågan om det inte behövs en ägarprövning av de företag som agerar inom välfärdssektorn inte bara när nya företag etableras, utan också när företag byter ägare. 8

9 5. Vad går att göra? Den grundläggande frågan som faktiskt inte går att komma undan längre är om vi alls ska medge vinstdrivande företag inom vård, skola och omsorg. Det räcker inte med att diskutera riskkapitalbolagen. Det är oförnekligt att vinstintresset på olika sätt blir styrande för verksamheterna som den geografiska förläggningen, inriktningen av verksamheten, vilka grupper man i praktiken vänder sig till. Och de valen kommer inte alltid att överensstämma med det som från samhälleliga utgångspunkter är det mest angelägna. Det är också så att vinstintresset kommer att påverka hur verksamheterna organiseras och då är det inte så som det heter i teorin, att vinstintresset gör att företagen ständigt söker det mest effektiva sättet att arbeta, så att kostnaderna sjunker och vinst uppstår. Den korrekta beskrivningen är att företagen ständigt söker metoder att pressa kostnaderna vilket inte med nödvändighet är detsamma som effektiviseringar. Det handlar i stället om att dra ner på personal, anställa personal med lägre kompetens och därmed lägre lön, spara in på material, spara in på lokaler och så vidare vilket är precis det vi sett i fallet Carema. Det är därför lärartätheten är lägre i vinstdrivande friskolor, personaltätheten lägre i de privata förskolorna, och andelen timanställda högre i den privata äldreomsorgen. Det är därför privata skolor inte alltid har bibliotek eller gymnastiksal och det är därför som toalettpapper och blöjor ransonerades på Koppargården. Och det är därför de stora privata vårdkoncernerna utnyttjar luckorna i skatte - lagstiftningen till det yttersta. Ett alternativ till att pressa kostnader är, förstås, att öka intäkterna. Eftersom företagen inte kan göra det genom att höja sina priser, är alternativet att skaffa sig fler kunder. Inom skola och äldreomsorg är möjligheterna till det begränsade, om inte för annat därför att lokalerna sätter gränser, men inom primärvården är det givetvis möjligt att göra det genom att uppmuntra patienter till fler besök. Det är också vad all forskning visar: vinstdrivande verksamheter inom s k förtroendetjänster (typ sjukvård) tenderar alltid att driva upp efterfrågan. Och förstås kostnaderna. Alltså är frågan om det man vinner på att släppa in vinstdrivande företag upp - väger de problem som samtidigt uppstår, och de kostnader som är förknippade med att bygga upp sådana kontrollmekanismer som krävs för att hålla problemen i schack. Men det är, givetvis, en stor fråga som kräver grundlig genomlysning inte minst därför att inte alldeles obetydliga delar av vården, skolan och omsorgen redan drivs av vinstsyftande företag, och en förändring inte låter sig göra enkelt och snabbt. Medan vi väntar på en sådan mer genomgripande debatt finns det dock ett antal uppstramande åtgärder att vidta. Det handlar både om mer av löpande utvärdering och kontroll, och om regelförändringar, som helt enkelt minskar 9

10 möjligheterna att göra vinst. Vilket naturligtvis gör det mindre intressant för företag med höga vinstkrav att etablera sig inom välfärdssektorn. En sådan åtgärd, som redan nämnts, är avskaffa eller begränsa avdragsrätten för internlån. Att Skatteverket som nu ska behöva gå till domstol i varje enskilt fall av höga ränteavdrag är slöseri med tid och pengar som både domstolen och Skatteverket kan använda bättre. En annan sådan omedelbart möjlig åtgärd är att se över systemet med fasta ersättningar, typ skolpengen; som beskrevs i fallet John Bauer ger det goda möjligheter att skapa vinst genom att spara in exempelvis på personalkostnaderna. Schablonersättningar har i och för sig fördelen att vara enkla att hantera, men även om man låter ersättningarna beräknas enigt vissa schab - loner går det att vid verksamhetsårets slut göra en avstämning mot de faktiska kostnaderna, och inte betala för, exempelvis, mer personal än vad som faktiskt har använts. Och givetvis ska man inte som i Stockholms läns landsting betala ersättning till primärvårdsmottagningarna per besök det är att direkt uppmuntra till överutnyttjande av vården. Det rimliga är att betala ersättning per listad patient. En variant på detta är att precisera kraven på verksamheterna. Här kan noteras att en tidigare populär metod att skapa vinster inom friskolesektorn, nämligen att spara in på kringresurser typ bibliotek eller skolsköterska, nu stoppats genom nya skollagen, där kraven på de fristående skolorna höjts. En effekt av det blev att flera tilltänkta nya friskolor, som inte uppmärksammat det nya kravet på skolbibliotek (och fortfarande ansåg att man kunde lösa det genom att använda kommunbiblioteket) fick avslag av Skolinspektionen. Över huvud taget bör man se över ersättningssystem och andra ekonomiska styrmekanismer eftersom pengar är det styrmedel som mest effektivt påverkar vinstdrivande företags beteenden. Anne-Marie Lindgren utredningschef Arbetarrörelsens Tankesmedja För information om Tankesmedjan, anmäl Dig till vårt kostnadsfria nyhetsbrev och VECKANS ANALYS. Barnhusgatan 16, 3 tr, Stockholm

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal PM 2014-08-28 Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i skolan ingen neddragning på personal Kunskapsresultaten faller och ojämlikheten ökar i den svenska skolan. Forskning visar att det enskilt viktigaste

Läs mer

Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden

Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden Socialdemokraternas utredningsarbete En referensgrupp tillsattes den 1 juni 2012 Referensgruppen har haft träffat akademiker, anställda, utförare

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

AcadeMedias. Frågor om samhällsuppdrag

AcadeMedias. Frågor om samhällsuppdrag Lektion 13 AcadeMedias Frågor om samhällsuppdrag allt möjligt 2 LEKTION 3 FRÅGOR OM ALLT MÖJLIGT Välkända argument Många har åsikter om friskolor. En del påståenden är rena myter, andra bygger på gammal

Läs mer

Aktiebolagsskolorna. Vinsterna, ägarna, dina skattepengar. 15/09/2010 Florencia Rovira Torres 1

Aktiebolagsskolorna. Vinsterna, ägarna, dina skattepengar. 15/09/2010 Florencia Rovira Torres 1 Aktiebolagsskolorna Vinsterna, ägarna, dina skattepengar 1 Friskolor lite siffror På tio år Gymnasieskolor x 6 = 485 Grundskolor x 2 = 709 162 000 elever 2 Olika ägandeformer Stiftelser Föreningar Aktiebolag

Läs mer

Seminarium tisdagen 3 april. Riskkapitalbolag och beskattning: Bör ränteavdragen slopas?

Seminarium tisdagen 3 april. Riskkapitalbolag och beskattning: Bör ränteavdragen slopas? Seminarium tisdagen 3 april Riskkapitalbolag och beskattning: Bör ränteavdragen slopas? Samhällsekonomiska effekter av riskkapitalinvesteringar Joacim Tåg IFN Investeringar i Sverige Källa: Capital IQ

Läs mer

Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster

Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster Pressinformation Den 9 november 2009 Beskrivning av parter som förvärvat apotekskluster Nedanstående parter har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av apotekskluster. Affärerna är villkorade

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2014-03-21 1 (5) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets nya och ändrade ställningstagande 2014-03-10 dnr 131-125056-14/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Allmänt

Läs mer

Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland?

Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland? Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland? Marta Szebehely marta.szebehely@socarb.su.se Professor i socialt arbete Stockholms universitet

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

VÅRA SKATTEMEDEL SKA GÅ TILL VÄLFÄRD

VÅRA SKATTEMEDEL SKA GÅ TILL VÄLFÄRD VÅRA SKATTEMEDEL SKA GÅ TILL VÄLFÄRD - INTE STORA VINSTER BRA VÅRD FÖRE SKATTESÄNKNINGAR OCH PRIVATISERINGAR RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (7) EN

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet

Promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/03/025 Er referens: Fi2016/01229/S1 1 (7) 2016-04-27 Skatte- och tullavdelningen Att. Fredrik Opander Finansdepartementet 103 33 Stockholm Promemorian Avdragsförbud för

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND

RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND RAPPORT 2013-02-27 ETT SAMLAT NÄRINGSLIV FÖR DESTINATIONSMARKNADSFÖRINGEN AV GOTLAND BAKGRUND I november 2013 fick Tillväxt Gotland frågan om föreningen skulle kunna vara den samlade kraften för näringslivet

Läs mer

Privata investeringar i friskolor

Privata investeringar i friskolor Privata investeringar i friskolor Slutsatser Den ackumulerade vinsten under perioden 2006-2010 var närmare 820 miljoner Extern finansiering via upplåning uppgick till omkring 670 miljoner Nyemissioner

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 2 mars 2009 i mål nr 425-08, se bilaga

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2010.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016

COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 COMPUTER INNOVATION I VÄXJÖ AB (PUBL) Bokslutskommuniké januari - december 2016 Bokslutskommuniké januari - december 2016 Oktober - December 2016 Nettoomsättning 403 tkr (500 tkr) Resultat efter finansiella

Läs mer

Lärarnas Riksförbund kräver insatser för att stoppa skolans dränering på resurser

Lärarnas Riksförbund kräver insatser för att stoppa skolans dränering på resurser Lärarnas Riksförbund kräver insatser för att stoppa skolans dränering på resurser Rapport från Lärarnas Riksförbund Lärarnas Riksförbund kräver insatser för att stoppa skolans dränering på resurser Lärarnas

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

Tal Vattenfalls extrastämma

Tal Vattenfalls extrastämma Promemoria 2012-11-27 Finansdepartementet Tal Vattenfalls extrastämma Tack för ordet! Låt mig först säga att den här stämman är viktig; vi kommer idag bestämma de övergripande målen för bolaget samt få

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av Utgifter som inte får dras av, Avsnitt 8 115 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105 113. SOU 1997:2, del II s.78 85 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter

Läs mer

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning

Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU. Sammanfattning Beskattning av enskilt aktieägande i OECD och EU 26 Sammanfattning Förord Förord Ett viktigt mål för s Aktiesparares Riksförbund är att verka för en internationellt konkurrenskraftig riskkapitalbeskattning

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

Capio St Görans sjukhus 9 skäl för drift i egen regi.

Capio St Görans sjukhus 9 skäl för drift i egen regi. Capio St Görans sjukhus 9 skäl för drift i egen regi. Sammanställt av Göran Dahlgren Vid en bedömning av om St Görans sjukhus bör drivas av ett kommersiellt vårdföretag eller i egen regi bör bl.a. följande

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/1564 av Ulla Andersson m.fl. (V) AP-fonderna

Motion till riksdagen: 2014/1564 av Ulla Andersson m.fl. (V) AP-fonderna V Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/1564 av Ulla Andersson m.fl. (V) AP-fonderna 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 AP-fonderna och samhällsnyttan...2

Läs mer

Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013

Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013 1 Tentamen Finansiering I (FÖ3006) 22/8 2013 Hjälpmedel: Räknare Betyg: G = 13 p, VG = 19 p Maxpoäng 25 p OBS: Glöm ej att redovisa dina delberäkningar som har lett till ditt svar! För beräkningsuppgifterna:

Läs mer

Yttrande över motion 2011:46 av Birgitta Sevefjord m.fl (V) om att stoppa riskkapitalbolag i Stockholms läns landsting

Yttrande över motion 2011:46 av Birgitta Sevefjord m.fl (V) om att stoppa riskkapitalbolag i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (3) 2012-09-25 p 21 Handläggare: Peter Ölund Yttrande över motion 2011:46 av Birgitta Sevefjord m.fl (V) om att stoppa riskkapitalbolag i

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? 1. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010. Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare? Attitydmätning april 2010 1. 134

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO Collector Bank i korthet Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

Vår ersättningsstruktur speglar därmed den kultur som SEB präglas av

Vår ersättningsstruktur speglar därmed den kultur som SEB präglas av Tack herr ordförande! Aktieägare och stämmodeltagare, inom SEB har vi sedan länge en tydlig ersättningsfilosofi som utgår från att det som långsiktigt är bäst för bankens kunder också är långsiktigt bäst

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Förmån av tandvård en promemoria

Förmån av tandvård en promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förmån av tandvård en promemoria 1 Förmån av tandvård Sammanfattning Utgångspunkten är att den offentliga finansieringen av tandvården skall ske i huvudsak

Läs mer

5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med

5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:100 av Daniel Riazat m.fl. (V) Förskolan 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återkomma med förslag

Läs mer

Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Lärare om n Lärare om n Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus Opinion webbpanel den 8-15 oktober 2009. Målgruppen

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Riskvilligt kapital statens roll Del I Estrad, 13 februari 2014 Varför viktigt att prata om statens roll som riskfinansiär nu? Vilka frågor behöver

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Välfärdens, inklusive skolans, verksamheter är ingen marknad. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer

INSTRUKTIONER OCH DEFINITIONER TILL EGENFÖRSÄKRAN Med enhet avses företag, föreningar, stiftelser eller andra associationsformer som definieras som enheter i lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Nya ränteavdragsregler Jörgen Graner Caroline Väljemark

Nya ränteavdragsregler Jörgen Graner Caroline Väljemark Nya ränteavdragsregler Jörgen Graner Caroline Väljemark Skattedagen, Stockholm 12 november 2015 Agenda Bakgrund / Var står vi? BEPS Action 4 Utblick Vad blir resultatet? Oklarheter Källskatt på ränta?

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen Sammanfattning En väl fungerande omsorg om gamla människor står högt på den politiska dagordningen i Sverige. Äldreomsorg är en tung post i Sveriges samlade offentliga utgifter. År 2011 uppgick kommunernas

Läs mer

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare,

Frågor. o Verksamheten på vårdcentralen/hälsocentralen fortsätter som vanligt tills vidare, Frågor Stänger verksamheten direkt? o Nej, verksamheten fortsätter att drivas vidare som ett konkursbo. Hur länge, det kan vi inte svara på. Konkursförvaltaren bestämmer om han/hon skall försöka att sälja

Läs mer

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006 Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs och Anders Rydins redogörelse för principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledningen

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

Företagsskattekommitténs förslag. Rickard Eriksson

Företagsskattekommitténs förslag. Rickard Eriksson Företagsskattekommitténs förslag Rickard Eriksson Förslaget i korthet Avskaffa avdragsrätten för negativa finansnetton Ersätt med ett generellt avdrag på 25 procent av beskattningsbar vinst (samma effekt

Läs mer

Välfärdsutredningen. Ilmar Reepalu Särskild utredare. Välfärdsutredningen

Välfärdsutredningen. Ilmar Reepalu Särskild utredare. Välfärdsutredningen Ilmar Reepalu Särskild utredare Syfte Säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för, och att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015

Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015 Mina bästa skatteråd, Båstad, juni 2015 1.Startfas. Intäkter, inte avdrag 2.Driftsfas. Investera eller ta ut privat 3.Slutfas. Förbereda pension/försäljning www.driva-eget.se Anpassa dig till dagens situation

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Varför gör Eniro en rekapitalisering? Eniro gör en rekapitalisering för att bolagets lånebörda är för tung. Även om bolagets underliggande verksamhet

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Företag som satsar på design är mer lönsamma

Företag som satsar på design är mer lönsamma 1 Ny analys från Teknikföretagen visar Företag som satsar på design är mer lönsamma Ett konsekvent investerande i design är rejält lönsamt, även på lång sikt. Skillnaden i lönsamhet mellan företag som

Läs mer

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 2014-03-20 PM Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 1. Krav på bemanning i välfärden: Personaltäthet/personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader ska regleras

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur:

L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur: L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur: FARs samlingsvolym Jonäll och Lumsden: Kap 4 sid 63 73, Kap 5 sid 84-87 Bergevärn mfl.: Övningar 4.1 4.11, 5.6 5.12 Inkomstskattelag (IL) kap

Läs mer

II. IV. Stordriftsfördelar. Ifylles av examinator GALLRINGSFÖRHÖR 12.6.1998. Uppgift 1 (10 poäng)

II. IV. Stordriftsfördelar. Ifylles av examinator GALLRINGSFÖRHÖR 12.6.1998. Uppgift 1 (10 poäng) Uppgift 1: poäng Uppgift 1 (10 poäng) a) Vilka av följande värdepapper köps och säljs på penningmarknaden? (rätt eller fel) (5 p) Rätt Fel statsobligationer [ ] [ ] aktier [ ] [ ] kommuncertifikat [ ]

Läs mer

VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma juni 2016

VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma juni 2016 VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma 2016 9 juni 2016 East Capital Explorer - Ett bolag i förändring 2 Strategi, effektivitet och kapitalallokering för ökat aktieägarvärde 1. Strategisk renodling

Läs mer

Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen

Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen Rolf Skog 140627 Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen Inledning Affärsverksamhet kan bedrivas i olika associationsformer, däribland i bolag. I svensk lag finns bestämmelser om enkla bolag, handelsbolag

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Delrapport. Skatteplanering med ränteavdrag i företag inom välfärdssektorn

Delrapport. Skatteplanering med ränteavdrag i företag inom välfärdssektorn * Skatteverket 1(23) Delrapport Skatteplanering med ränteavdrag i företag inom välfärdssektorn Verksamhetsstöd för Skatteverket och Kronofogden Postadress Skatteverket Telefon från utlandet E-postadress

Läs mer

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013

Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Verkställande direktören Börje Ekholms anförande vid årsstämman i Investor AB den 15 april 2013 Herr ordförande, kära aktieägare Det är bäst att släppa ned det här entouraget innan vi kör igång. Ja, välkomna

Läs mer

Delårsrapport Almi Företagspartner

Delårsrapport Almi Företagspartner Delårsrapport Almi Företagspartner 1 januari - 31 mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

8 Utgifter som inte får dras av

8 Utgifter som inte får dras av 91 8 Utgifter som inte får dras av 9 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 105-113. SOU 1997:2, del II s.78-85 8.1 Sammanfattning I 9 kap. IL finns bestämmelser om utgifter som inte får dras av. Dessa regler

Läs mer

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Förändrade krav på näringslivet från samhället Aktieägarvärde 80-90-tal Samhället ställer krav 2000-tal Shared value affärsnytta och samhällsnytta i

Läs mer

Innehåll. Utgångspunkterna. Inledning 15 Den demografiska utvecklingen 17 Det tudelade Sverige 19 Europeisk utblick 21. Vägvalen

Innehåll. Utgångspunkterna. Inledning 15 Den demografiska utvecklingen 17 Det tudelade Sverige 19 Europeisk utblick 21. Vägvalen Innehåll Förord 11 Utgångspunkterna Kommunernas roll i samhället 13 Framtidens utmaningar 15 Inledning 15 Den demografiska utvecklingen 17 Det tudelade Sverige 19 Europeisk utblick 21 Vägvalen Välfärdens

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Skatteverkets kartläggning av tvistiga frågor i skatteprocesser inom området beskattning av näringsverksamhet

Skatteverkets kartläggning av tvistiga frågor i skatteprocesser inom området beskattning av näringsverksamhet 1(7) Skatteverkets kartläggning av tvistiga frågor i skatteprocesser inom området beskattning av näringsverksamhet Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se

Läs mer

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Portfolio Försäkra. Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Portfolio Försäkra Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation

Läs mer

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn FÅR VI LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn Rapport April 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Om marknadsutveckling och mångfald... 3 Övergripande

Läs mer

Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7

Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7 Närmare riktlinjer och tillämpningsanvisningar för Oskarshamns kommuns finanspolicy för avsnitten 5, 6, och 7 Fastställd av kommunstyrelsen 2011-06-21, 181 Gäller från och med 2011-10-18 Förord Detta dokument

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Finnvera kompletterar finansmarknaden och hjälper finländare att skapa nytt. 4.2.2016 Luottamuksellinen / Tekijä 1

Finnvera kompletterar finansmarknaden och hjälper finländare att skapa nytt. 4.2.2016 Luottamuksellinen / Tekijä 1 Finnvera kompletterar finansmarknaden och hjälper finländare att skapa nytt 4.2.2016 Luottamuksellinen / Tekijä 1 Finnvera i korthet Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 oktober 2016 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: BB Skeppsbron Skatt Skeppsbron 20 111 30 Stockholm

Läs mer

Incentive 4 years engage. Incentive 4 years engage

Incentive 4 years engage. Incentive 4 years engage Incentive 4 years engage 1 Incentive 4 years engage nyckelpersoner i ditt företag. Det här erbjudandet riktar sig till dig som vill belöna viktiga medarbetare och knyta dem närmare företaget. Utan att

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer