Stigande ränta gav börsrekyl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stigande ränta gav börsrekyl"

Transkript

1 Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus sedan årsskiftet. I en värld med stigande aktiekurser och nollränta är det lätt att lockas att placera mer på börsen, men den långsiktiga spararen bör tänka längre än så, och passa på att se över portföljen i sommar. Alltsedan finanskrisen har vi levt i en värld där räntan bara tyckts kunna bli lägre. Nu ser det ut som det är på väg att förändras när den amerikanska centralbanken, för första gången på nästan ett decennium, går mot en räntehöjning. Det är ett tveeggat svärd med både positiva och negativa effekter för så väl USA som för världsekonomin. Från och med den 10 juni byter Skandia ut de fem gamla modellportföljerna mot tre nya. De nya portföljerna har tre olika risknivåer och är baserade på Skandias SMART-fonder, som förvaltas av Skandias egen kapitalförvaltning. De ger dig som kund en helt ny möjlighet att ta del av Skandias marknadssyn och placeringsstrategi. Börsutveckling 1 maj 5 juni 015 i svenska kronor Nordamerika 0,9 % Sverige 1,5% Europa,% Ryssland 9,8% Asien Japan 0,0 % 5, % Afrika 9,5 % Sydamerika 7, % Australien 7,8% Världen 1,4 % Börsutveckling avser MSCI-index för respektive land/region inklusive återinvesterade utdelningar omräknat till svenska kronor.

2 BÖRSKRÖNIKA Tvåsiffriga plus trots börsnedgång I slutet av april utlöstes årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus sedan årsskiftet. I en värld med stigande aktiekurser och nollränta är det lätt att lockas att placera mer på börsen, men den långsiktiga spararen bör tänka längre än så. Med bara en vecka kvar till midsommar kan årets första börsmånader summeras som starka. Stockholmsbörsen har stigit cirka 15 procent sedan årsskiftet inräknat utdelningar. Detsamma gäller börserna i euroområdet, där uppgången i lokal valuta summerar till drygt 15 procent. Det gör regionen till en av dem som presterat bäst i år. Bakom lyftet ligger framför allt stimulanser från den europeiska centralbanken i form av låg ränta och obligationsköp, men också ett lägre oljepris som ger konsumenterna mer pengar i plånboken, samt förhoppningar om en ljusnande konjunktur i Europa. Den japanska börsen har stigit närmare 0 procent i lokal valuta sedan årsskiftet och i slutet av maj stängde Tokyobörsen på plus tio handelsdagar i rad, något som inte hänt på 7 år. Japan är inne i ett stort ekonomiskt experiment, där en kombination av massiva penningpolitiska stimulanser och strukturreformer ska få fart på den sedan decennier svaga konjunkturen. Trots börsuppgången är värderingen på japanska bolag fortfarande låg i ett historiskt perspektiv, och vinsttillväxten hög. I Skandias sparrapport Placeringsutsikter, som publicerades den 6 maj, rankades Japan och Pacific som den aktiemarknad som har bäst långsiktig potential att ge en god avkastning. I Skandias sparrapport Placeringsutsikter rankades Japan och Pacific som den aktiemarknad som har bäst långsiktig potential att ge en bra avkastning. Även om många börser har gått starkt i år finns det en marknad som fått de andra att blekna, nämligen den kinesiska. Börsuppgången i Shanghai är 60 procent bara sedan årsskiftet. Även om det är svårt att inte likna utvecklingen vid en bubbla, är det inte säkert att toppen är nådd ännu. Den kinesiska regeringen är fast besluten att stötta den inbromsande tillväxten, och stimulanserna av ekonomin fortsätter med oförminskad styrka. Det kommer att fortsätta gynna börsen Börsutveckling sedan 1 jan 015 Procent, lokal valuta -10 januari februari mars april maj juni Sverige Japan USA Euroområdet Kina Högre räntor fallande börs? I slutet av april startade årets första globala börsrekyl. Den utlösande faktorn var att tyska långräntor tiodubblades inom loppet av några veckor, vilket fick räntor över hela världen att följa med upp. Och precis som fallande räntor har fått börserna att stiga, fick stigande räntor motsatt effekt. Börserna vände ner på bred front och rekylen var ett faktum. Stockholmsbörsen var en av de som föll mest nedgången från toppen i slutet av april var hela 10 procent. Rekylen sätter ljuset på två viktiga saker. Den första är hur det snabba, globala flockbeteendet på marknaden fungerar. Stigande räntor i Tyskland gör att räntorna i länder som USA, Japan och Sverige också stiger och att börserna faller, utan att något fundamentalt egentligen

3 har förändrats. Den andra är hur lite som behövs för att orsaka snabba börsfall när uppgången varit lång och aktiekurserna står högt Börsindex och statsobligationsränta, Sverige Utveckling sedan 1 januari ,0 januari februari mars april maj juni Börsindex (vänster) 10-årig statsobligationsränta, % (höger) Sannolikt är det inte sista gången i år vi får se en rekyl av det här slaget. En tänkbar utlösande faktor är när den amerikanska centralbanken höjer styrräntan, vilket förväntas bli innan året är slut. Men betyder det att den dag globala räntor långsiktigt vänder upp, så kommer det att innebära slutet för börsuppgången? Svaret är sannolikt nej. Även om en räntehöjning kan få marknaden att skaka till, så visar erfarenheterna att både konjunkturen och aktiemarknaden fortfarande brukar ha mer kvar att ge och att det först är längre fram i konjunkturcykeln, när räntan ligger betydligt högre, som börsuppgången brukar få ett slut. Hög tid att sommarstäda portföljen Börsuppgången börjar få många år på nacken. Trots det tror vi att det finns en god chans att den fortsätter, om än i lugnare takt. Anledningarna är flera en allt bättre världskonjunktur, ett lägre oljepris som fungerar som en global skattesänkning för världens konsumenter, fortsatta stimulanser från mäktiga centralbanker och gynnsamma valutakurser. Tittar man på värderingarna på börsen är de i många fall högre än de varit historiskt, men det finns en anledning till det. På grund av den globalt låga räntan är det helt enkelt ont om bra alternativ till aktier, och det gör att priset på aktier stiger. Oavsett vad man tror om börsen framöver, så tycker vi att det är ett bra tillfälle att vara delvis nöjd med den fina avkastning aktier har gett de sista åren. Se över portföljen så att inte aktiedelen har vuxit sig för stor, och ta hem en del vinster. Även om det är lockande att placera mer pengar än vanligt på börsen när aktier bara stiger och räntan är noll, så är det långsiktigt ingen god idé. Räntesparande är en viktig krockkudde i portföljen den dag aktiemarknaden faktiskt faller. När den trendvändningen kommer är svårt att säga, så klokast är att vara förberedd genom att alltid ha en bra riskspridning. En bra riskspridning kan man få på flera sätt. Förutom traditionella korta och långa räntefonder finns det 1, 1,0 0,8 0,6 0,4 0, företagsobligationsfonder, som förenklat kan sägas vara ett mellanting mellan aktier och rena räntefonder. Det finns också hedgefonder med låg risk, och strukturerade produkter med kapitalskydd som begränsar hur stor förlusten maximalt kan bli vid en börsnedgång. Ytterligare ett alternativ är att placera i stabila aktier med hög utdelning, och förslagsvis ha dem på ett investeringssparkonto. Då schablonbeskattas utdelningen istället för att du får betala 30 procent kapitalskatt. Börsuppgången börjar få många år på nacken. Trots det tror vi att det finns en god chans att den fortsätter, om än i lugnare takt Börsutveckling och 10-åriga statsobligationsräntor Procent sedan 1 jan Sverige USA Tyskland MSCI AC World (höger) Nu är det snart dags för semester för många av oss. Använd gärna någon av de lediga dagarna till att sommarstäda i portföljen! Även marknadsbrevet tar semester och återkommer i slutet av augusti. Trevlig sommar önskar vi på Skandia! Maria Landeborn Sparekonom

4 MAKROPERSPEKTIV En första räntehöjning kommer allt närmare Alltsedan finanskrisen har vi levt i en värld där räntan bara tyckts kunna bli lägre. Nu ser det ut som det är på väg att förändras när den amerikanska centralbanken, för första gången på nästan ett decennium, går mot en räntehöjning. Det är ett tveeggat svärd med både positiva och negativa effekter för såväl USA som för världsekonomin. Före årsskiftet är det sannolikt dags för världens mäktigaste centralbank, amerikanska Federal Reserve (FED), att höja styrräntan för första gången sedan finanskrisen bröt ut 007. Ekonomer världen över kommer därför noga att bevaka de kommande månadernas amerikanska makrostatistik för att försöka bedöma när den första höjningen sker. I skrivande stund räknar marknaden med att det blir i september och att räntan då höjs från dagens spann på 0-0,5 till 0,5 procent, men beroende på vad som händer i den amerikanska ekonomin de närmaste månaderna kan det förändras USA Inflation och arbetslöshet 3,5 3,5 1,5 1 Vad ska utlösa den första räntehöjningen? Senast FED höjde styrräntan var i mitten av 006, och det var slutet på en två år lång period av räntehöjningar. I september 007 kom den första räntesänkningen efter att börsen hade vänt ner, och därefter fortsatte FED att sänka räntan tills den ett drygt år senare befann sig i dagens spann på 0-0,5 procent. Men efter nästan ett decennium av expansiv penningpolitik ser det alltså ut att snart vara dags för den amerikanska centralbanken att strama åt igen. Vad är det då som kommer att utlösa den första räntehöjningen? En viktig förutsättning är återhämtningen i den amerikanska konjunkturen, som varit stark de senaste åren. En annan minst lika viktig byggsten är arbetslösheten som nu är nere på 5,4 procent, en lika låg nivå som innan finanskrisen. Vad FED fortfarande väntar på är att den starka konjunkturen och den låga arbetslösheten ska ge resultat i form av en högre löneökningstakt och högre inflation. Det har börjat synas tecken på att både löner och inflation nu stiger, och det bör bli den utlösande faktorn. Något som däremot skulle kunna få FED att vila på avtryckaren är konjunkturen, som varit svag under årets första månader på grund av tillfälliga effekter av strejker och väder. Om det visar sig att det inte är en tillfällig svacka utan en verklig konjunkturavmattning kommer FED sannolikt att vänta med höjningen, av rädsla för Arbetslöshet, % (vänster) Inflation, % (höger) att sätta krokben för återhämtningen. Vi tror dock att återhämtningen kommer att vara fortsatt god och att en första räntehöjning är på väg. Förnyat fokus på inflation FED:s viktigaste parameter de senaste åren har först och främst varit arbetslösheten, och därefter inflationen. När man nu ser ut att ha fått arbetsmarknaden dit man vill, ökar istället fokus på inflation. Ett problem som den amerikanska centralbanken har är att medan andra länder har kunnat importera inflation genom att sänka värdet på den egna valutan, har dollarn stärkts det senaste året på grund av återhämtningen i den amerikanska ekonomin. Det innebär att inflationen måste komma inifrån, det vill säga från löne- och prisökningar. Detta har visat sig vara svårt eftersom varken löneökningar eller konsumtion har tagit fart sedan krisen. Däremot har sparandet ökat, vilket kan vara bra för den enskilda individen men mindre bra för FED:s inflationsmål. Vad betyder en räntehöjning för de finansiella marknaderna? Historiskt sett har en enskild räntehöjning bara påverkat börsen tillfälligt. I grunden är ju en räntehöjning bra 0,5 4

5 eftersom det signalerar att ekonomin är stark. Däremot föregås höjningen ofta av en viss volatilitet och osäkerhet på marknaden då investerare justerar sina portföljer inför den nya situationen. I USA kommer sannolikt en räntehöjning att få en direkt effekt genom en starkare dollar och högre långa och korta räntor. I det korta perspektivet är det sannolikt att aktiemarknaden går ner, men historiskt har det dröjt längre innan en högre ränta varaktigt satt stopp för börsuppgången. 500 USA Börsutveckling och styrränta 7 emitterat skulder motsvarande nästan 190 miljarder dollar sedan 008. Anledningen är att det helt enkelt har varit extremt gynnsamt att låna pengar i dollar, eftersom FED var den centralbank som sänkte räntan först. Men en högre ränta och starkare dollar kommer att slå mot både länder och företag på två sätt. Dels blir lånen dyrare när räntan stiger, och dessutom växer lånen i storlek när dollarn stärks. Det riskerar att bli en tung börda att bära för redan skuldsatta länder och företag med svag ekonomi. I värsta fall skrämmer det dessutom bort utländska investerare, vilket ytterligare kan hämma den ekonomiska utvecklingen Under de senaste tre perioderna av räntehöjningar har den amerikanska börsen utvecklats i sidled under 6 1 månader, för att sedan stärkas S&P500 (vänster) FED:s styrränta, % (höger) Under de senaste tre perioderna av räntehöjningar har den amerikanska börsen utvecklats i sidled under 6-1 månader, för att sedan stärkas. Det gör den kommande räntehöjningscykeln till en svår balansgång för den amerikanska centralbanken. Höjer man för snabbt riskerar man att dämpa återhämtningen i ekonomin genom att fördyra konsumtionen och skapa osäkerhet på finansmarknaden. Höjer man för långsamt finns en risk att inflationen stiger för fort, vilket kan tvinga fram snabba räntehöjningar längre fram och det i sin tur kan ge upphov till en tvärnit för både börs och konjunktur. Tillväxtländer med dollarlån bland förlorarna På det stora hela är en starkare dollar positivt för världsekonomin, bland annat eftersom det stärker konkurrenskraften för exportbolag i stora tillväxtländer. Men en stark dollar är också förknippat med risker. Många tillväxtländer och bolag har tagit upp stora lån i dollar efter finanskrisen. Brasilianska bolag har exempelvis 1 Ett tveeggat svärd med positivt signalvärde En amerikansk räntehöjning är ett tveeggat svärd med både positiva och negativa effekter för såväl USA som världsekonomin. Den långa perioden med nollränta har gjort att många investerare har tagit större risk än tidigare i jakten på avkastning. Det innebär att det finns en risk att en räntehöjning får större effekter på de finansiella marknaderna den här gången än vad den fått historiskt. Men även om en initial marknadsreaktion mycket väl kan vara negativ, är en räntehöjning i grunden en positiv signal som visar att den amerikanska ekonomin är på rätt väg. Förhoppningsvis är ekonomin så stark att den klarar att stå på egna ben när en lång period av extremt expansiv penningpolitik nu lider mot sitt slut. Christian Avenäs Ekonom 5

6 SPARPERSPEKTIV Tre fonder för att placera i Japan, Asien och USA I maj släppte Skandia för första gången en helt ny sparrapport, Placeringsutsikter. I rapporten har vi rankat sju olika aktiemarknader världen över utifrån tre faktorer som vi tror är betydelsefulla för hur bra avkastningen kan bli på lång sikt. I det här marknadsbrevet har vi tagit fram tre fonder för den som vill placera i de marknader som rankas högst i rapporten. De tre faktorer vi väger samman i rankingen är värderingen på aktiemarknaden, tillväxten i företagens vinster, och hur börsen gått på lång och kort sikt. Resultatet kallar vi Skandias värdeindikator. Högst rankad är marknaden Japan & Pacific, där vi framför allt tror att Japan är intressant. På andra plats finns Asien, den enda tillväxtmarknaden som idag gör skäl för sitt namn. På tredje plats finns USA. Här presenterar vi tre utvalda fonder för den som vill placera på de topprankade marknaderna. Om du vill ta del av hela rapporten Placeringsutsikter finns den att ladda ner från Skandia.se. Capital International Japan Equity är en aktivt förvaltad Japanfond utvald av Skandias fondanalytiker. Fonden har tre portföljförvaltare varav en är huvudansvarig. Varje förvaltare har ett eget fokusområde och man letar bland annat efter undervärderade bolag, tillväxtfokuserade småbolag och storbolag med tillväxtpotential. De senaste åren har olika bolagsegenskaper premierats på den japanska aktiemarknaden, och för att lyckas hitta de bästa bolagen ställs därför höga krav på förvaltarnas kunskap inom sina respektive områden. Skandias bedömning är att Capital Internationals förvaltare har den erfarenhet och den kunskap som krävs för att lyckas. Den som hellre vill placera i en ren indexfond kan välja Skandia Japan Exponering. First State Asia Pacific Leaders placerar till skillnad från många andra asienfonder i både Asien och i Pacificregionen, vilken främst innefattar Australien. Fonden fokuserar på investeringar som gynnas av den växande medelklassen och andra demografiska förändringar, och har en klar övervikt mot Indien och en undervikt mot alla råvaror förutom guld. Fonden har inga innehav i kinesiska eller australiensiska banker. Under våren har fonden gått sämre än sitt jämförelseindex på grund av att kinesiska banker gått starkt, och att den indiska börsen backat något från toppen i mars. De senaste tio kalenderåren har dock fonden slagit index åtta av tio år. Tillsammans med Capital International Japan Equity ger den här fonden en bra exponering mot de två marknader som rankades högst i Placeringsutsikter. Morgan Stanley US Advantage är en tillväxtorienterad USA-fond. Fonden fokuserar på nordamerikanska tillväxtbolag som gynnas av en stark konjunkturutveckling och av en ökad köpkraft. En stor del av innehaven finns i bolag som sysslar med konsumtionsvaror, både i den traditionella handeln och i den växande e-handeln. De två enskilt största innehaven är Facebook och Amazon. Tillsammans med investeringar i IT-sektorn uppgår detta till ungefär 80 procent av fondens totala kapital. Fonden har inga innehav i oljebolag, telekom eller verkstadsbolag. Den amerikanska börsen har stigit kraftigt flera år i rad, och vi anser därför att en fond med koncentrerade innehav och en tydlig investeringsfilosofi är ett bättre val än en bred aktieindexfond. Erik Fredin Japan och Pacific Asien USA EMEA inkl. Ryssland Sverige Europa Latinamerika Skandias värdeindikator visar vilka marknader som har högst respektive lägst potential att ge en god avkastning på lång sikt. 1 innebär högst potential, och 7 lägst potential. 6

7 Detta är en annons från Catella Fondförvaltning AB. Skandia ansvarar inte för innehållet i annonsen. För mer information, se ansvarsbegränsningen sist i detta marknadsbrev. När vi skall beskriva Catella Hedgefond passar ordet stabilt bra in I en miljö med ökad osäkerhet kring räntor och konjunktur söker många alternativt till traditionellt sparande. Hedgefonder har på nytt ökat i popularitet vilket Catella Hedgefond är ett levande bevis för. Genom att placera i såväl ränte- som aktiemarknaden och möjligheten att tjäna pengar i både upp- och nedåtgående marknad, har fonden goda möjligheter att hantera de risker kapitalmarknaden står inför. Catella Hedge är något av en veteran på den nordiska hedgefondsmarknaden och var en av de första dagligt handlade hedgefonderna i Norden. Sedan starten 004 har ledordet för förvaltningen varit låg risk, och fonden skall närmast ses som ett alternativ till sparande i räntefonder. Under ledning av Ulf Strömsten jobbar ett team på sex personer med lång erfarenhet från såväl ränte- som aktiemarknaden, med att förvalta fonden. Genom att fonden placerar i både ränte- och aktierelaterade instrument blir möjligheten att sprida risken extra god. Fonden har också hela Norden som investeringsområde. Norden är lite av ett världen i miniatyr och ger därför goda möjligheter till riskspridning. När andra fonder sätter ett avkastningsmål har vi istället risk som utgångspunkt, och vi försöker maximera avkastningen inom ramen för vårt riskmål som definieras som en standardavvikelse under 3 procent. Att fonden har varit framgångsrik ser vi också på siffrorna. Sedan start har Catella Hedge gett en genomsnittlig årsavkastning på 5,8 procent till en risk på låga,8 procent. För detta arbete har fonden, vid sidan av ett antal nomineringar, tre gånger belönats med titeln Årets Hedgefond av Privata Affärer och Fondmarknaden. Genom att vi kan investera i både aktier och räntebärande instrument kan vi välja det tillgångsslag som för tillfället erbjuder bäst avkastning till låg risk. Det är flexibilitet som vi värdesätter extra mycket i det märkliga marknadsläge som nu råder med negativa räntor. I ett sådant här läge blir det också extra viktigt att hålla koll på vilka risker man tar och inte låsa sig vid en marknadssyn. Även om Catella Hedge i nuläget domineras av räntebärande placeringar kan situationen snabbt ändras, säger Ulf Strömsten. Även om fonden har fokus på låg risk kan den naturligtvis minska i värde. Till skillnad från en vanlig fond får fonden gå kort, det vill säga investera i instrument som stiger i värde vid en nedåtgående marknad. Sedan starten 004 har fonden visat positiv avkastning sju av tio månader. Fonden har tack vare sin goda avkastning och relativt låga risk, för många blivit ett alternativ till traditionellt livförsäkringsparande inom ramen för fondförsäkringar. Ulf Strömsten Förvaltare Catella Hedgefond Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fonden är en specialfond enligt lagen (013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Vill du se fondens fondbestämmelser, faktablad eller ta del av års- eller halvårsredogörelse kontakta Catella Fonder på telefon , eller besök vår hemsida. 7

8 MODELLPORTFÖLJER Skandia lanserar tre nya modellportföljer Från och med den 10 juni byter Skandia ut de fem gamla modellportföljerna mot tre nya. De nya portföljerna har tre olika risknivåer och är baserade på Skandias SMART-fonder 1, som förvaltas av Skandias egen kapitalförvaltning. De ger dig som kund en helt ny möjlighet att ta del av Skandias marknadssyn och placeringsstrategi. Som sparare hos Skandia erbjuds du som kund ett brett urval av fonder. Det ger stora möjligheter, men också ett visst huvudbry när det gäller att välja vilka fonder som ska ingå i portföljen. Därför har Skandia satt ihop tre olika modellportföljer med tre olika risknivåer. Till de olika modellportföljerna väljer Skandia sedan ut fonder som både är anpassade efter risknivån i varje portfölj, och som speglar Skandias marknadssyn. Varje kvartal ses modellportföljerna över och innehållet kan justeras beroende på hur marknadsläget ser ut. Om portföljerna Alla finansiella investeringar är förknippade med en förlustrisk, och den risken kommer att förändras över tid. Till exempel varierar risken på aktiemarknaden både uppåt och neråt i förhållande till det historiska snittet. Skandias investeringsfilosofi bygger på att framtiden är osäker, framförallt på placeringshorisonter kortare än 5-7 år. Därför är en genomtänkt strategi för riskspridning och värdering av tillgångar väldigt viktig. I samband med de kvartalsvisa uppdateringarna av modellportföljerna kan det ske förändringar i både andelen aktier, räntor och andra tillgångsslag, men också förändringar av fondval. Till grund ligger exempelvis ett ändrat konjunkturläge eller marknadsrörelser, eller att Skandia gör bedömningen att en annan fond än någon av dem som ingår i portföljen har bättre förutsättningar att skapa en god avkastning framöver. Fondförändringar kan även ske på grund av att Skandia vill ändra fördelningen mellan stora och små bolag eller mellan tillväxt- och värdebolag. Nedan ges en kort presentation av de tre modellportföljerna och några exempel på vilka fonder de innehåller. Modellportfölj Skandia Försiktig Skandia Försiktig har fokus mot räntebärande placeringar och är en defensiv portfölj. Räntebärande placeringar utgör alltid större delen av innehavet. Portföljen ska främst ses som kapitalbevarande och lämpar sig därför för dig som vill ta låg risk, med en begränsad exponering mot aktiemarknaden. Stort fokus ligger därför på räntepapper med både korta och långa löptider. Största innehavet i portföljen utgörs av Skandias penningsmark- nadsfond, som primärt består av ränteplaceringar med korta löptider. För att erbjuda något högre avkastningsmöjligheter på räntesidan har portföljen inslag av företagsobligationer via Carnegie Corporate Bond, som främst placerar i nordiska företagsobligationer. Dessutom väljer Skandia att placera en del av innehavet i hedgefonder med låg risk. I modellportfölj Försiktig är en lämplig sparhorisont minst två år. Modellportfölj Skandia Balanserad Skandia Balanserad har en liten övervikt mot aktiefonder jämfört med räntefonder, och har en klart högre riskprofil än Skandia Försiktig. Aktiedelen är främst inriktad mot svenska och globala aktier, bland annat genom indexfonden Skandia Global Exponering. Bland de största aktiemarknaderna i fonden finns Nordamerika, Japan och Västereuropa exklusive Sverige. Exponering mot den svenska aktiemarknaden ges via fonderna Carnegie Sverige och Catella Reavinst. I portföljen finns också företagsobligationer via fonden Carnegie Corporate Bond, och tillväxtmarknader via Skandia Tillväxtmarknad. Den relativt jämna fördelningen mellan räntor, aktier och hedgefonder i portföljen gör modellportfölj Balanserad lämpad för ett sparande i minst tre år. Modellportfölj Skandia Offensiv I Skandia Offensiv är strategin att ha en högre risknivå genom att nästan uteslutande placera i aktiefonder. Då Skandia har en positiv syn på den svenska aktiemarknaden är detta den enskilt största marknaden i portföljen. Portföljen ger exponering mot både stora och små svenska bolag via Carnegie Sverige och Carnegie Swedish Smallcap, som är två aktivt förvaltade fonder. I portföljen finns också indexfonden Skandia Sverige Exponering. Utländska aktier finns bland annat i fonderna Skandia USA och Capital Group Japan. Båda fonderna är aktivt förvaltade. Japanfonden fokuserar på att hitta undervärderade bolag eller bolag med god tillväxtpotential på den japanska marknaden. I Skandias sparrapport Placeringsutsikter som utkom i maj, rankas Japan som den marknad som har högst potential att ge en god långsiktig avkastning. Rapporten Placeringsutsikter kan laddas ner från skandia.se. I modellportfölj Offensiv är en lämplig sparhorisont minst fem år. 1. Läs mer på https://www.skandia.se/hem/placera/investeringsalternativ/fonder/skandia-fonder/vara-fonder/ 8

9 Modellportfölj Skandia Försiktig Modellportfölj Skandia Balanserad Tillgångsslag Fond Fördelning 4P 1 Årlig avgift Räntor Skandia Penningmarknad 35 % 0,40 Skandia Kapitalmarknad 6 % 0,60 Skandia Realränta 4 % 0,60 Krediter Carnegie Corporate Bond 5 % 1,16 Alternativa placeringar Catella Hedge 8 % 1,04 3 BlackRock Absolute Return Bond 5 % 1,33 Svenska aktier Carnegie Sverige 8 % 1,40 Globala aktier Skandia Global Exponering 6 % 0,4 Tillväxtmarknader Skandia Tillväxtmarknad 3 % 1, P är Skandias fondutvärderingsmodell. Namnet kommer från de fyra P som vi fokuserar på när vi analyserar fonder Placeringsfilosofi, Process, Personer och Prestation.. Per rörlig förvaltningsavgift 100 % Tillgångsslag Fond Fördelning 4P 1 Årlig avgift Räntor Skandia Penningmarknad 19 % 0,40 Skandia Kapitalmarknad 15 % 0,60 JP Morgan Global Bond Opportunities 5 % 1,0 Krediter Carnegie Corporate Bond 5 % 1,16 Alternativa placeringar Catella Hedge 7 % 1,04 3 BlackRock Absolute Return Bond 5 % 1,33 Svenska aktier Carnegie Sverige 11 % 1,40 Catella Reavinst 7 % 1,5 Globala aktier Skandia Global Exponering 0 % 0,4 Tillväxtmarknader Skandia Tillväxtmarknad 6 % 1, P är Skandias fondutvärderingsmodell. Namnet kommer från de fyra P som vi fokuserar på när vi analyserar fonder Placeringsfilosofi, Process, Personer och Prestation.. Per rörlig förvaltningsavgift 100 % Modellportfölj Skandia Offensiv Tillgångsslag Fond Fördelning 4P 1 Årlig avgift Alternativa placeringar Norron Select 5 %,1 3 Svenska aktier Carnegie Sverige 0 % 1,40 Skandia Sverige Exponering 0 % 0,40 Carnegie Swedish Smallcap 7 % 1,60 Globala aktier Carnegie World Wide 10 % 1,60 Schroder European Special Situations 7 % 1,91 3 Skandia USA 1 % 1,41 Capital Group Japan Equity 8 % 1,73 Tillväxtmarknader Skandia Tillväxtmarknad 11 % 1, P är Skandias fondutvärderingsmodell. Namnet kommer från de fyra P som vi fokuserar på när vi analyserar fonder Placeringsfilosofi, Process, Personer och Prestation.. Per rörlig förvaltningsavgift 100 % En investering i fonder är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om fonderna och riskerna finns i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr. För Skandias egna fonder hittar du faktablad, informationsbroschyr, senaste årsberättelse och halvårsredogörelse på och kan även beställa dessa kostnadsfritt från Skandia Fonder, telefon För övriga fonder hittar du dessa handlingar på respektive fond bolags hemsida. Informationen i detta dokument är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte ses som placerings råd eller placeringsrekommendationer. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare. Denna information är inte riktad till personer hemmahör ande i USA eller något annat land där tillgängliggörandet på något sätt är begränsad. 9

10 Marknadsnoteringar Aktieutveckling MSCI TR (Utveckling i SEK) 1 månad 1 år 3 år 5 år Sverige 0,5% 18,9% 81,8% 83,8% Norden 0,0% 0,5% 9,% 84,0% Europa -0,6% 17,6% 83,8% 74,4% USA 0,8% 37,9% 98,8% 13,3% Japan 0,3% 40,5% 81,3% 58,7% Brasilien -11,4% -7,% -15,6% -33,4% Ryssland -1,3% -,9% 1,% -14,1% Indien -,% 7,0% 70,9% 1,4% Kina -,5% 68,5% 95,1% 6,5% Världsindex -0,7% 9,8% 81,4% 84,6% Tillväxtmarknader -5,7%,% 38,4% 8,6% Valutor Nivå 1 månad 1 år 3 år 5 år USDSEK 8,38 0,3% 5,8% 16,3% 3,3% EURSEK 9,31-0,3%,3% 3,8% -3,8% GBPSEK 1,79 0,9% 14,% 15,4% 9,0% EURUSD 1,11-0,6% -18,6% -10,7% -6,8% Råvaror Nivå (USD) 1 månad 1 år 3 år 5 år Olja (WTI Crude, 1st future) 59,1 -,1% -4,3% -9,8% -17,% Olja (Brent Crude, 1st future) 63,3-6,% -41,8% -35,9% -1,% Guld (Spot) 1 17,0-1,8% -6,5% -7,5% -5,5% Styrräntor Nivå (%) 1 månad (bps) 1 år (bps) 3 år (bps) 5 år (bps) Riksbanken -0,5 0,0-100,0-175,0-50,0 ECB 0,05 0,0-10,0-95,0-95,0 Fed 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Statsobligationer Nivå (%) 1 månad (bps) 1 år (bps) 3 år (bps) 5 år (bps) Sverige år -0,19 1,9-73,9-90,4-14,9 USA år 0,71 8,6 33,0 45,9-0,1 Tyskland år -0,18 4,4 -,5-18,8-66,1 Sverige 10 år 0,98 30,6-89,1-14,9-151,5 USA 10 år,41, -17,5 83,3-73,5 Tyskland 10 år 0,84 3,8-56,1-36,4-171, / CITAT (juni -15) Statsobligationsräntor, 10 år 4,0 3,5 3,0,5,0 1,5 1,0 Sverige Tyskland USA 0,5 0,0 Aktieindex (utveckling i svenska kronor) Sverige Global (SEK) Tillväxtmarknader (SEK) 60 jun-10 dec-10 jun-11 dec-11 jun-1 dec-1 jun-13 dec-13 jun-14 dec-14 jun-10 dec-10 jun-11 dec-11 jun-1 dec-1 jun-13 dec-13 jun-14 dec-14 Begränsning av ansvar: Informationen i denna publikation baseras på Skandias egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt på andra källor. Bedömningarna utgår från faktorer och uppgifter som kan visa sig vara oriktiga. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Skandia distribuerar information om förändringen. Skandia ställer därför inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av den lämnade informationen. Den som tar del av informationen ska vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd. Det ankommer på användaren av informationen att själv värdera riktigheten, tillförlitligheten och fullständigheten av informationen. Information och åsikter som uttrycks i annonser från andra företag än Skandia är dessa företags egna och baseras på företagens egna bedömningar. Skandia ansvarar inte för innehållet i annonser och ställer inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av lämnad information. Den som tar del av annonser ska vara medveten om att dessa inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd från Skandias sida. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan både öka som minska i värde och det finns i ngen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Denna information är avsedd enbart för personer och företag med hemvist inom den europeiska unionen och det ekonomiska samarbetsområdet samt i Schweiz och således inte riktat till person hemmahörande i USA eller något annat land där tillgängliggörande på något sätt är begränsad. 10

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren.

Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. ingår i produktgruppen strukturerade placeringar Köp senast 29 maj! Tål att lagras. Kapitalskyddade placeringar. En trygg investering som kan bli bättre med åren. Fyra intressanta inriktningar: Alternativ

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Reducerad risk. i aktiemarknaderna. Räntesänkningar att vänta från Bernanke. God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2

Reducerad risk. i aktiemarknaderna. Räntesänkningar att vänta från Bernanke. God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2 Fonders Marknadsrapport Nr 5 2007 God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2 gör entré i Göteborg sidan 3 Global bättre än enskilda länder sidan 4 Höstens informationsträffar sidan 13 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS

Läs mer

För en tryggare pension

För en tryggare pension ANNONS Hela denna tematidning är en annons om försäkringsmarknaden från Mediaplanet ANNONS FÖRSÄKRINGSMARKNADEN LIVFÖRSÄKRING SAKFÖRSÄKRING RÅDGIVNING FINANSIELLA TJÄNSTER OKTOBER 2004 Merrill Lynch Investment

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015 Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset Investment Strategy and Advice Juli 215 Juli 215 se genom bruset Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila på sistone, vilket kulminerade

Läs mer

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se

Finansmarknaden. Innehåll. www.handelsbanken.se www.handelsbanken.se Finansmarknaden Januari 2009 Den globala lågkonjunkturen tar ett allt hårdare grepp om utvecklingen. Frågan hur historiskt låga centralbanksräntor och extremt stora stimulanspaket

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook September Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

6,10% www.akeliusspar.se

6,10% www.akeliusspar.se ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Privatekonomi Se över ditt sparande och investera smart Läs mer på sid 10-11 Experterna spår konjunkturens utveckling Läs

Läs mer

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009 årsredovisning 2008 årsredovisning 2008 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att få huvudkontoret i Stockholm att tydligare ge intrycket av bank. erik penser

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 ECB sänkte som väntat räntan i början av juni. Man sänkte utlåningsräntan med tio punkter till 0,15 procent och depositräntan, den ränta bankerna får på pengar deponerade i ECB, till minus

Läs mer