Stigande ränta gav börsrekyl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stigande ränta gav börsrekyl"

Transkript

1 Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus sedan årsskiftet. I en värld med stigande aktiekurser och nollränta är det lätt att lockas att placera mer på börsen, men den långsiktiga spararen bör tänka längre än så, och passa på att se över portföljen i sommar. Alltsedan finanskrisen har vi levt i en värld där räntan bara tyckts kunna bli lägre. Nu ser det ut som det är på väg att förändras när den amerikanska centralbanken, för första gången på nästan ett decennium, går mot en räntehöjning. Det är ett tveeggat svärd med både positiva och negativa effekter för så väl USA som för världsekonomin. Från och med den 10 juni byter Skandia ut de fem gamla modellportföljerna mot tre nya. De nya portföljerna har tre olika risknivåer och är baserade på Skandias SMART-fonder, som förvaltas av Skandias egen kapitalförvaltning. De ger dig som kund en helt ny möjlighet att ta del av Skandias marknadssyn och placeringsstrategi. Börsutveckling 1 maj 5 juni 015 i svenska kronor Nordamerika 0,9 % Sverige 1,5% Europa,% Ryssland 9,8% Asien Japan 0,0 % 5, % Afrika 9,5 % Sydamerika 7, % Australien 7,8% Världen 1,4 % Börsutveckling avser MSCI-index för respektive land/region inklusive återinvesterade utdelningar omräknat till svenska kronor.

2 BÖRSKRÖNIKA Tvåsiffriga plus trots börsnedgång I slutet av april utlöstes årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus sedan årsskiftet. I en värld med stigande aktiekurser och nollränta är det lätt att lockas att placera mer på börsen, men den långsiktiga spararen bör tänka längre än så. Med bara en vecka kvar till midsommar kan årets första börsmånader summeras som starka. Stockholmsbörsen har stigit cirka 15 procent sedan årsskiftet inräknat utdelningar. Detsamma gäller börserna i euroområdet, där uppgången i lokal valuta summerar till drygt 15 procent. Det gör regionen till en av dem som presterat bäst i år. Bakom lyftet ligger framför allt stimulanser från den europeiska centralbanken i form av låg ränta och obligationsköp, men också ett lägre oljepris som ger konsumenterna mer pengar i plånboken, samt förhoppningar om en ljusnande konjunktur i Europa. Den japanska börsen har stigit närmare 0 procent i lokal valuta sedan årsskiftet och i slutet av maj stängde Tokyobörsen på plus tio handelsdagar i rad, något som inte hänt på 7 år. Japan är inne i ett stort ekonomiskt experiment, där en kombination av massiva penningpolitiska stimulanser och strukturreformer ska få fart på den sedan decennier svaga konjunkturen. Trots börsuppgången är värderingen på japanska bolag fortfarande låg i ett historiskt perspektiv, och vinsttillväxten hög. I Skandias sparrapport Placeringsutsikter, som publicerades den 6 maj, rankades Japan och Pacific som den aktiemarknad som har bäst långsiktig potential att ge en god avkastning. I Skandias sparrapport Placeringsutsikter rankades Japan och Pacific som den aktiemarknad som har bäst långsiktig potential att ge en bra avkastning. Även om många börser har gått starkt i år finns det en marknad som fått de andra att blekna, nämligen den kinesiska. Börsuppgången i Shanghai är 60 procent bara sedan årsskiftet. Även om det är svårt att inte likna utvecklingen vid en bubbla, är det inte säkert att toppen är nådd ännu. Den kinesiska regeringen är fast besluten att stötta den inbromsande tillväxten, och stimulanserna av ekonomin fortsätter med oförminskad styrka. Det kommer att fortsätta gynna börsen Börsutveckling sedan 1 jan 015 Procent, lokal valuta -10 januari februari mars april maj juni Sverige Japan USA Euroområdet Kina Högre räntor fallande börs? I slutet av april startade årets första globala börsrekyl. Den utlösande faktorn var att tyska långräntor tiodubblades inom loppet av några veckor, vilket fick räntor över hela världen att följa med upp. Och precis som fallande räntor har fått börserna att stiga, fick stigande räntor motsatt effekt. Börserna vände ner på bred front och rekylen var ett faktum. Stockholmsbörsen var en av de som föll mest nedgången från toppen i slutet av april var hela 10 procent. Rekylen sätter ljuset på två viktiga saker. Den första är hur det snabba, globala flockbeteendet på marknaden fungerar. Stigande räntor i Tyskland gör att räntorna i länder som USA, Japan och Sverige också stiger och att börserna faller, utan att något fundamentalt egentligen

3 har förändrats. Den andra är hur lite som behövs för att orsaka snabba börsfall när uppgången varit lång och aktiekurserna står högt Börsindex och statsobligationsränta, Sverige Utveckling sedan 1 januari ,0 januari februari mars april maj juni Börsindex (vänster) 10-årig statsobligationsränta, % (höger) Sannolikt är det inte sista gången i år vi får se en rekyl av det här slaget. En tänkbar utlösande faktor är när den amerikanska centralbanken höjer styrräntan, vilket förväntas bli innan året är slut. Men betyder det att den dag globala räntor långsiktigt vänder upp, så kommer det att innebära slutet för börsuppgången? Svaret är sannolikt nej. Även om en räntehöjning kan få marknaden att skaka till, så visar erfarenheterna att både konjunkturen och aktiemarknaden fortfarande brukar ha mer kvar att ge och att det först är längre fram i konjunkturcykeln, när räntan ligger betydligt högre, som börsuppgången brukar få ett slut. Hög tid att sommarstäda portföljen Börsuppgången börjar få många år på nacken. Trots det tror vi att det finns en god chans att den fortsätter, om än i lugnare takt. Anledningarna är flera en allt bättre världskonjunktur, ett lägre oljepris som fungerar som en global skattesänkning för världens konsumenter, fortsatta stimulanser från mäktiga centralbanker och gynnsamma valutakurser. Tittar man på värderingarna på börsen är de i många fall högre än de varit historiskt, men det finns en anledning till det. På grund av den globalt låga räntan är det helt enkelt ont om bra alternativ till aktier, och det gör att priset på aktier stiger. Oavsett vad man tror om börsen framöver, så tycker vi att det är ett bra tillfälle att vara delvis nöjd med den fina avkastning aktier har gett de sista åren. Se över portföljen så att inte aktiedelen har vuxit sig för stor, och ta hem en del vinster. Även om det är lockande att placera mer pengar än vanligt på börsen när aktier bara stiger och räntan är noll, så är det långsiktigt ingen god idé. Räntesparande är en viktig krockkudde i portföljen den dag aktiemarknaden faktiskt faller. När den trendvändningen kommer är svårt att säga, så klokast är att vara förberedd genom att alltid ha en bra riskspridning. En bra riskspridning kan man få på flera sätt. Förutom traditionella korta och långa räntefonder finns det 1, 1,0 0,8 0,6 0,4 0, företagsobligationsfonder, som förenklat kan sägas vara ett mellanting mellan aktier och rena räntefonder. Det finns också hedgefonder med låg risk, och strukturerade produkter med kapitalskydd som begränsar hur stor förlusten maximalt kan bli vid en börsnedgång. Ytterligare ett alternativ är att placera i stabila aktier med hög utdelning, och förslagsvis ha dem på ett investeringssparkonto. Då schablonbeskattas utdelningen istället för att du får betala 30 procent kapitalskatt. Börsuppgången börjar få många år på nacken. Trots det tror vi att det finns en god chans att den fortsätter, om än i lugnare takt Börsutveckling och 10-åriga statsobligationsräntor Procent sedan 1 jan Sverige USA Tyskland MSCI AC World (höger) Nu är det snart dags för semester för många av oss. Använd gärna någon av de lediga dagarna till att sommarstäda i portföljen! Även marknadsbrevet tar semester och återkommer i slutet av augusti. Trevlig sommar önskar vi på Skandia! Maria Landeborn Sparekonom

4 MAKROPERSPEKTIV En första räntehöjning kommer allt närmare Alltsedan finanskrisen har vi levt i en värld där räntan bara tyckts kunna bli lägre. Nu ser det ut som det är på väg att förändras när den amerikanska centralbanken, för första gången på nästan ett decennium, går mot en räntehöjning. Det är ett tveeggat svärd med både positiva och negativa effekter för såväl USA som för världsekonomin. Före årsskiftet är det sannolikt dags för världens mäktigaste centralbank, amerikanska Federal Reserve (FED), att höja styrräntan för första gången sedan finanskrisen bröt ut 007. Ekonomer världen över kommer därför noga att bevaka de kommande månadernas amerikanska makrostatistik för att försöka bedöma när den första höjningen sker. I skrivande stund räknar marknaden med att det blir i september och att räntan då höjs från dagens spann på 0-0,5 till 0,5 procent, men beroende på vad som händer i den amerikanska ekonomin de närmaste månaderna kan det förändras USA Inflation och arbetslöshet 3,5 3,5 1,5 1 Vad ska utlösa den första räntehöjningen? Senast FED höjde styrräntan var i mitten av 006, och det var slutet på en två år lång period av räntehöjningar. I september 007 kom den första räntesänkningen efter att börsen hade vänt ner, och därefter fortsatte FED att sänka räntan tills den ett drygt år senare befann sig i dagens spann på 0-0,5 procent. Men efter nästan ett decennium av expansiv penningpolitik ser det alltså ut att snart vara dags för den amerikanska centralbanken att strama åt igen. Vad är det då som kommer att utlösa den första räntehöjningen? En viktig förutsättning är återhämtningen i den amerikanska konjunkturen, som varit stark de senaste åren. En annan minst lika viktig byggsten är arbetslösheten som nu är nere på 5,4 procent, en lika låg nivå som innan finanskrisen. Vad FED fortfarande väntar på är att den starka konjunkturen och den låga arbetslösheten ska ge resultat i form av en högre löneökningstakt och högre inflation. Det har börjat synas tecken på att både löner och inflation nu stiger, och det bör bli den utlösande faktorn. Något som däremot skulle kunna få FED att vila på avtryckaren är konjunkturen, som varit svag under årets första månader på grund av tillfälliga effekter av strejker och väder. Om det visar sig att det inte är en tillfällig svacka utan en verklig konjunkturavmattning kommer FED sannolikt att vänta med höjningen, av rädsla för Arbetslöshet, % (vänster) Inflation, % (höger) att sätta krokben för återhämtningen. Vi tror dock att återhämtningen kommer att vara fortsatt god och att en första räntehöjning är på väg. Förnyat fokus på inflation FED:s viktigaste parameter de senaste åren har först och främst varit arbetslösheten, och därefter inflationen. När man nu ser ut att ha fått arbetsmarknaden dit man vill, ökar istället fokus på inflation. Ett problem som den amerikanska centralbanken har är att medan andra länder har kunnat importera inflation genom att sänka värdet på den egna valutan, har dollarn stärkts det senaste året på grund av återhämtningen i den amerikanska ekonomin. Det innebär att inflationen måste komma inifrån, det vill säga från löne- och prisökningar. Detta har visat sig vara svårt eftersom varken löneökningar eller konsumtion har tagit fart sedan krisen. Däremot har sparandet ökat, vilket kan vara bra för den enskilda individen men mindre bra för FED:s inflationsmål. Vad betyder en räntehöjning för de finansiella marknaderna? Historiskt sett har en enskild räntehöjning bara påverkat börsen tillfälligt. I grunden är ju en räntehöjning bra 0,5 4

5 eftersom det signalerar att ekonomin är stark. Däremot föregås höjningen ofta av en viss volatilitet och osäkerhet på marknaden då investerare justerar sina portföljer inför den nya situationen. I USA kommer sannolikt en räntehöjning att få en direkt effekt genom en starkare dollar och högre långa och korta räntor. I det korta perspektivet är det sannolikt att aktiemarknaden går ner, men historiskt har det dröjt längre innan en högre ränta varaktigt satt stopp för börsuppgången. 500 USA Börsutveckling och styrränta 7 emitterat skulder motsvarande nästan 190 miljarder dollar sedan 008. Anledningen är att det helt enkelt har varit extremt gynnsamt att låna pengar i dollar, eftersom FED var den centralbank som sänkte räntan först. Men en högre ränta och starkare dollar kommer att slå mot både länder och företag på två sätt. Dels blir lånen dyrare när räntan stiger, och dessutom växer lånen i storlek när dollarn stärks. Det riskerar att bli en tung börda att bära för redan skuldsatta länder och företag med svag ekonomi. I värsta fall skrämmer det dessutom bort utländska investerare, vilket ytterligare kan hämma den ekonomiska utvecklingen Under de senaste tre perioderna av räntehöjningar har den amerikanska börsen utvecklats i sidled under 6 1 månader, för att sedan stärkas S&P500 (vänster) FED:s styrränta, % (höger) Under de senaste tre perioderna av räntehöjningar har den amerikanska börsen utvecklats i sidled under 6-1 månader, för att sedan stärkas. Det gör den kommande räntehöjningscykeln till en svår balansgång för den amerikanska centralbanken. Höjer man för snabbt riskerar man att dämpa återhämtningen i ekonomin genom att fördyra konsumtionen och skapa osäkerhet på finansmarknaden. Höjer man för långsamt finns en risk att inflationen stiger för fort, vilket kan tvinga fram snabba räntehöjningar längre fram och det i sin tur kan ge upphov till en tvärnit för både börs och konjunktur. Tillväxtländer med dollarlån bland förlorarna På det stora hela är en starkare dollar positivt för världsekonomin, bland annat eftersom det stärker konkurrenskraften för exportbolag i stora tillväxtländer. Men en stark dollar är också förknippat med risker. Många tillväxtländer och bolag har tagit upp stora lån i dollar efter finanskrisen. Brasilianska bolag har exempelvis 1 Ett tveeggat svärd med positivt signalvärde En amerikansk räntehöjning är ett tveeggat svärd med både positiva och negativa effekter för såväl USA som världsekonomin. Den långa perioden med nollränta har gjort att många investerare har tagit större risk än tidigare i jakten på avkastning. Det innebär att det finns en risk att en räntehöjning får större effekter på de finansiella marknaderna den här gången än vad den fått historiskt. Men även om en initial marknadsreaktion mycket väl kan vara negativ, är en räntehöjning i grunden en positiv signal som visar att den amerikanska ekonomin är på rätt väg. Förhoppningsvis är ekonomin så stark att den klarar att stå på egna ben när en lång period av extremt expansiv penningpolitik nu lider mot sitt slut. Christian Avenäs Ekonom 5

6 SPARPERSPEKTIV Tre fonder för att placera i Japan, Asien och USA I maj släppte Skandia för första gången en helt ny sparrapport, Placeringsutsikter. I rapporten har vi rankat sju olika aktiemarknader världen över utifrån tre faktorer som vi tror är betydelsefulla för hur bra avkastningen kan bli på lång sikt. I det här marknadsbrevet har vi tagit fram tre fonder för den som vill placera i de marknader som rankas högst i rapporten. De tre faktorer vi väger samman i rankingen är värderingen på aktiemarknaden, tillväxten i företagens vinster, och hur börsen gått på lång och kort sikt. Resultatet kallar vi Skandias värdeindikator. Högst rankad är marknaden Japan & Pacific, där vi framför allt tror att Japan är intressant. På andra plats finns Asien, den enda tillväxtmarknaden som idag gör skäl för sitt namn. På tredje plats finns USA. Här presenterar vi tre utvalda fonder för den som vill placera på de topprankade marknaderna. Om du vill ta del av hela rapporten Placeringsutsikter finns den att ladda ner från Skandia.se. Capital International Japan Equity är en aktivt förvaltad Japanfond utvald av Skandias fondanalytiker. Fonden har tre portföljförvaltare varav en är huvudansvarig. Varje förvaltare har ett eget fokusområde och man letar bland annat efter undervärderade bolag, tillväxtfokuserade småbolag och storbolag med tillväxtpotential. De senaste åren har olika bolagsegenskaper premierats på den japanska aktiemarknaden, och för att lyckas hitta de bästa bolagen ställs därför höga krav på förvaltarnas kunskap inom sina respektive områden. Skandias bedömning är att Capital Internationals förvaltare har den erfarenhet och den kunskap som krävs för att lyckas. Den som hellre vill placera i en ren indexfond kan välja Skandia Japan Exponering. First State Asia Pacific Leaders placerar till skillnad från många andra asienfonder i både Asien och i Pacificregionen, vilken främst innefattar Australien. Fonden fokuserar på investeringar som gynnas av den växande medelklassen och andra demografiska förändringar, och har en klar övervikt mot Indien och en undervikt mot alla råvaror förutom guld. Fonden har inga innehav i kinesiska eller australiensiska banker. Under våren har fonden gått sämre än sitt jämförelseindex på grund av att kinesiska banker gått starkt, och att den indiska börsen backat något från toppen i mars. De senaste tio kalenderåren har dock fonden slagit index åtta av tio år. Tillsammans med Capital International Japan Equity ger den här fonden en bra exponering mot de två marknader som rankades högst i Placeringsutsikter. Morgan Stanley US Advantage är en tillväxtorienterad USA-fond. Fonden fokuserar på nordamerikanska tillväxtbolag som gynnas av en stark konjunkturutveckling och av en ökad köpkraft. En stor del av innehaven finns i bolag som sysslar med konsumtionsvaror, både i den traditionella handeln och i den växande e-handeln. De två enskilt största innehaven är Facebook och Amazon. Tillsammans med investeringar i IT-sektorn uppgår detta till ungefär 80 procent av fondens totala kapital. Fonden har inga innehav i oljebolag, telekom eller verkstadsbolag. Den amerikanska börsen har stigit kraftigt flera år i rad, och vi anser därför att en fond med koncentrerade innehav och en tydlig investeringsfilosofi är ett bättre val än en bred aktieindexfond. Erik Fredin Japan och Pacific Asien USA EMEA inkl. Ryssland Sverige Europa Latinamerika Skandias värdeindikator visar vilka marknader som har högst respektive lägst potential att ge en god avkastning på lång sikt. 1 innebär högst potential, och 7 lägst potential. 6

7 Detta är en annons från Catella Fondförvaltning AB. Skandia ansvarar inte för innehållet i annonsen. För mer information, se ansvarsbegränsningen sist i detta marknadsbrev. När vi skall beskriva Catella Hedgefond passar ordet stabilt bra in I en miljö med ökad osäkerhet kring räntor och konjunktur söker många alternativt till traditionellt sparande. Hedgefonder har på nytt ökat i popularitet vilket Catella Hedgefond är ett levande bevis för. Genom att placera i såväl ränte- som aktiemarknaden och möjligheten att tjäna pengar i både upp- och nedåtgående marknad, har fonden goda möjligheter att hantera de risker kapitalmarknaden står inför. Catella Hedge är något av en veteran på den nordiska hedgefondsmarknaden och var en av de första dagligt handlade hedgefonderna i Norden. Sedan starten 004 har ledordet för förvaltningen varit låg risk, och fonden skall närmast ses som ett alternativ till sparande i räntefonder. Under ledning av Ulf Strömsten jobbar ett team på sex personer med lång erfarenhet från såväl ränte- som aktiemarknaden, med att förvalta fonden. Genom att fonden placerar i både ränte- och aktierelaterade instrument blir möjligheten att sprida risken extra god. Fonden har också hela Norden som investeringsområde. Norden är lite av ett världen i miniatyr och ger därför goda möjligheter till riskspridning. När andra fonder sätter ett avkastningsmål har vi istället risk som utgångspunkt, och vi försöker maximera avkastningen inom ramen för vårt riskmål som definieras som en standardavvikelse under 3 procent. Att fonden har varit framgångsrik ser vi också på siffrorna. Sedan start har Catella Hedge gett en genomsnittlig årsavkastning på 5,8 procent till en risk på låga,8 procent. För detta arbete har fonden, vid sidan av ett antal nomineringar, tre gånger belönats med titeln Årets Hedgefond av Privata Affärer och Fondmarknaden. Genom att vi kan investera i både aktier och räntebärande instrument kan vi välja det tillgångsslag som för tillfället erbjuder bäst avkastning till låg risk. Det är flexibilitet som vi värdesätter extra mycket i det märkliga marknadsläge som nu råder med negativa räntor. I ett sådant här läge blir det också extra viktigt att hålla koll på vilka risker man tar och inte låsa sig vid en marknadssyn. Även om Catella Hedge i nuläget domineras av räntebärande placeringar kan situationen snabbt ändras, säger Ulf Strömsten. Även om fonden har fokus på låg risk kan den naturligtvis minska i värde. Till skillnad från en vanlig fond får fonden gå kort, det vill säga investera i instrument som stiger i värde vid en nedåtgående marknad. Sedan starten 004 har fonden visat positiv avkastning sju av tio månader. Fonden har tack vare sin goda avkastning och relativt låga risk, för många blivit ett alternativ till traditionellt livförsäkringsparande inom ramen för fondförsäkringar. Ulf Strömsten Förvaltare Catella Hedgefond Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fonden är en specialfond enligt lagen (013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Vill du se fondens fondbestämmelser, faktablad eller ta del av års- eller halvårsredogörelse kontakta Catella Fonder på telefon , eller besök vår hemsida. 7

8 MODELLPORTFÖLJER Skandia lanserar tre nya modellportföljer Från och med den 10 juni byter Skandia ut de fem gamla modellportföljerna mot tre nya. De nya portföljerna har tre olika risknivåer och är baserade på Skandias SMART-fonder 1, som förvaltas av Skandias egen kapitalförvaltning. De ger dig som kund en helt ny möjlighet att ta del av Skandias marknadssyn och placeringsstrategi. Som sparare hos Skandia erbjuds du som kund ett brett urval av fonder. Det ger stora möjligheter, men också ett visst huvudbry när det gäller att välja vilka fonder som ska ingå i portföljen. Därför har Skandia satt ihop tre olika modellportföljer med tre olika risknivåer. Till de olika modellportföljerna väljer Skandia sedan ut fonder som både är anpassade efter risknivån i varje portfölj, och som speglar Skandias marknadssyn. Varje kvartal ses modellportföljerna över och innehållet kan justeras beroende på hur marknadsläget ser ut. Om portföljerna Alla finansiella investeringar är förknippade med en förlustrisk, och den risken kommer att förändras över tid. Till exempel varierar risken på aktiemarknaden både uppåt och neråt i förhållande till det historiska snittet. Skandias investeringsfilosofi bygger på att framtiden är osäker, framförallt på placeringshorisonter kortare än 5-7 år. Därför är en genomtänkt strategi för riskspridning och värdering av tillgångar väldigt viktig. I samband med de kvartalsvisa uppdateringarna av modellportföljerna kan det ske förändringar i både andelen aktier, räntor och andra tillgångsslag, men också förändringar av fondval. Till grund ligger exempelvis ett ändrat konjunkturläge eller marknadsrörelser, eller att Skandia gör bedömningen att en annan fond än någon av dem som ingår i portföljen har bättre förutsättningar att skapa en god avkastning framöver. Fondförändringar kan även ske på grund av att Skandia vill ändra fördelningen mellan stora och små bolag eller mellan tillväxt- och värdebolag. Nedan ges en kort presentation av de tre modellportföljerna och några exempel på vilka fonder de innehåller. Modellportfölj Skandia Försiktig Skandia Försiktig har fokus mot räntebärande placeringar och är en defensiv portfölj. Räntebärande placeringar utgör alltid större delen av innehavet. Portföljen ska främst ses som kapitalbevarande och lämpar sig därför för dig som vill ta låg risk, med en begränsad exponering mot aktiemarknaden. Stort fokus ligger därför på räntepapper med både korta och långa löptider. Största innehavet i portföljen utgörs av Skandias penningsmark- nadsfond, som primärt består av ränteplaceringar med korta löptider. För att erbjuda något högre avkastningsmöjligheter på räntesidan har portföljen inslag av företagsobligationer via Carnegie Corporate Bond, som främst placerar i nordiska företagsobligationer. Dessutom väljer Skandia att placera en del av innehavet i hedgefonder med låg risk. I modellportfölj Försiktig är en lämplig sparhorisont minst två år. Modellportfölj Skandia Balanserad Skandia Balanserad har en liten övervikt mot aktiefonder jämfört med räntefonder, och har en klart högre riskprofil än Skandia Försiktig. Aktiedelen är främst inriktad mot svenska och globala aktier, bland annat genom indexfonden Skandia Global Exponering. Bland de största aktiemarknaderna i fonden finns Nordamerika, Japan och Västereuropa exklusive Sverige. Exponering mot den svenska aktiemarknaden ges via fonderna Carnegie Sverige och Catella Reavinst. I portföljen finns också företagsobligationer via fonden Carnegie Corporate Bond, och tillväxtmarknader via Skandia Tillväxtmarknad. Den relativt jämna fördelningen mellan räntor, aktier och hedgefonder i portföljen gör modellportfölj Balanserad lämpad för ett sparande i minst tre år. Modellportfölj Skandia Offensiv I Skandia Offensiv är strategin att ha en högre risknivå genom att nästan uteslutande placera i aktiefonder. Då Skandia har en positiv syn på den svenska aktiemarknaden är detta den enskilt största marknaden i portföljen. Portföljen ger exponering mot både stora och små svenska bolag via Carnegie Sverige och Carnegie Swedish Smallcap, som är två aktivt förvaltade fonder. I portföljen finns också indexfonden Skandia Sverige Exponering. Utländska aktier finns bland annat i fonderna Skandia USA och Capital Group Japan. Båda fonderna är aktivt förvaltade. Japanfonden fokuserar på att hitta undervärderade bolag eller bolag med god tillväxtpotential på den japanska marknaden. I Skandias sparrapport Placeringsutsikter som utkom i maj, rankas Japan som den marknad som har högst potential att ge en god långsiktig avkastning. Rapporten Placeringsutsikter kan laddas ner från skandia.se. I modellportfölj Offensiv är en lämplig sparhorisont minst fem år. 1. Läs mer på https://www.skandia.se/hem/placera/investeringsalternativ/fonder/skandia-fonder/vara-fonder/ 8

9 Modellportfölj Skandia Försiktig Modellportfölj Skandia Balanserad Tillgångsslag Fond Fördelning 4P 1 Årlig avgift Räntor Skandia Penningmarknad 35 % 0,40 Skandia Kapitalmarknad 6 % 0,60 Skandia Realränta 4 % 0,60 Krediter Carnegie Corporate Bond 5 % 1,16 Alternativa placeringar Catella Hedge 8 % 1,04 3 BlackRock Absolute Return Bond 5 % 1,33 Svenska aktier Carnegie Sverige 8 % 1,40 Globala aktier Skandia Global Exponering 6 % 0,4 Tillväxtmarknader Skandia Tillväxtmarknad 3 % 1, P är Skandias fondutvärderingsmodell. Namnet kommer från de fyra P som vi fokuserar på när vi analyserar fonder Placeringsfilosofi, Process, Personer och Prestation.. Per rörlig förvaltningsavgift 100 % Tillgångsslag Fond Fördelning 4P 1 Årlig avgift Räntor Skandia Penningmarknad 19 % 0,40 Skandia Kapitalmarknad 15 % 0,60 JP Morgan Global Bond Opportunities 5 % 1,0 Krediter Carnegie Corporate Bond 5 % 1,16 Alternativa placeringar Catella Hedge 7 % 1,04 3 BlackRock Absolute Return Bond 5 % 1,33 Svenska aktier Carnegie Sverige 11 % 1,40 Catella Reavinst 7 % 1,5 Globala aktier Skandia Global Exponering 0 % 0,4 Tillväxtmarknader Skandia Tillväxtmarknad 6 % 1, P är Skandias fondutvärderingsmodell. Namnet kommer från de fyra P som vi fokuserar på när vi analyserar fonder Placeringsfilosofi, Process, Personer och Prestation.. Per rörlig förvaltningsavgift 100 % Modellportfölj Skandia Offensiv Tillgångsslag Fond Fördelning 4P 1 Årlig avgift Alternativa placeringar Norron Select 5 %,1 3 Svenska aktier Carnegie Sverige 0 % 1,40 Skandia Sverige Exponering 0 % 0,40 Carnegie Swedish Smallcap 7 % 1,60 Globala aktier Carnegie World Wide 10 % 1,60 Schroder European Special Situations 7 % 1,91 3 Skandia USA 1 % 1,41 Capital Group Japan Equity 8 % 1,73 Tillväxtmarknader Skandia Tillväxtmarknad 11 % 1, P är Skandias fondutvärderingsmodell. Namnet kommer från de fyra P som vi fokuserar på när vi analyserar fonder Placeringsfilosofi, Process, Personer och Prestation.. Per rörlig förvaltningsavgift 100 % En investering i fonder är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om fonderna och riskerna finns i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr. För Skandias egna fonder hittar du faktablad, informationsbroschyr, senaste årsberättelse och halvårsredogörelse på och kan även beställa dessa kostnadsfritt från Skandia Fonder, telefon För övriga fonder hittar du dessa handlingar på respektive fond bolags hemsida. Informationen i detta dokument är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte ses som placerings råd eller placeringsrekommendationer. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare. Denna information är inte riktad till personer hemmahör ande i USA eller något annat land där tillgängliggörandet på något sätt är begränsad. 9

10 Marknadsnoteringar Aktieutveckling MSCI TR (Utveckling i SEK) 1 månad 1 år 3 år 5 år Sverige 0,5% 18,9% 81,8% 83,8% Norden 0,0% 0,5% 9,% 84,0% Europa -0,6% 17,6% 83,8% 74,4% USA 0,8% 37,9% 98,8% 13,3% Japan 0,3% 40,5% 81,3% 58,7% Brasilien -11,4% -7,% -15,6% -33,4% Ryssland -1,3% -,9% 1,% -14,1% Indien -,% 7,0% 70,9% 1,4% Kina -,5% 68,5% 95,1% 6,5% Världsindex -0,7% 9,8% 81,4% 84,6% Tillväxtmarknader -5,7%,% 38,4% 8,6% Valutor Nivå 1 månad 1 år 3 år 5 år USDSEK 8,38 0,3% 5,8% 16,3% 3,3% EURSEK 9,31-0,3%,3% 3,8% -3,8% GBPSEK 1,79 0,9% 14,% 15,4% 9,0% EURUSD 1,11-0,6% -18,6% -10,7% -6,8% Råvaror Nivå (USD) 1 månad 1 år 3 år 5 år Olja (WTI Crude, 1st future) 59,1 -,1% -4,3% -9,8% -17,% Olja (Brent Crude, 1st future) 63,3-6,% -41,8% -35,9% -1,% Guld (Spot) 1 17,0-1,8% -6,5% -7,5% -5,5% Styrräntor Nivå (%) 1 månad (bps) 1 år (bps) 3 år (bps) 5 år (bps) Riksbanken -0,5 0,0-100,0-175,0-50,0 ECB 0,05 0,0-10,0-95,0-95,0 Fed 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Statsobligationer Nivå (%) 1 månad (bps) 1 år (bps) 3 år (bps) 5 år (bps) Sverige år -0,19 1,9-73,9-90,4-14,9 USA år 0,71 8,6 33,0 45,9-0,1 Tyskland år -0,18 4,4 -,5-18,8-66,1 Sverige 10 år 0,98 30,6-89,1-14,9-151,5 USA 10 år,41, -17,5 83,3-73,5 Tyskland 10 år 0,84 3,8-56,1-36,4-171, / CITAT (juni -15) Statsobligationsräntor, 10 år 4,0 3,5 3,0,5,0 1,5 1,0 Sverige Tyskland USA 0,5 0,0 Aktieindex (utveckling i svenska kronor) Sverige Global (SEK) Tillväxtmarknader (SEK) 60 jun-10 dec-10 jun-11 dec-11 jun-1 dec-1 jun-13 dec-13 jun-14 dec-14 jun-10 dec-10 jun-11 dec-11 jun-1 dec-1 jun-13 dec-13 jun-14 dec-14 Begränsning av ansvar: Informationen i denna publikation baseras på Skandias egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt på andra källor. Bedömningarna utgår från faktorer och uppgifter som kan visa sig vara oriktiga. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Skandia distribuerar information om förändringen. Skandia ställer därför inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av den lämnade informationen. Den som tar del av informationen ska vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd. Det ankommer på användaren av informationen att själv värdera riktigheten, tillförlitligheten och fullständigheten av informationen. Information och åsikter som uttrycks i annonser från andra företag än Skandia är dessa företags egna och baseras på företagens egna bedömningar. Skandia ansvarar inte för innehållet i annonser och ställer inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av lämnad information. Den som tar del av annonser ska vara medveten om att dessa inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd från Skandias sida. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan både öka som minska i värde och det finns i ngen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Denna information är avsedd enbart för personer och företag med hemvist inom den europeiska unionen och det ekonomiska samarbetsområdet samt i Schweiz och således inte riktat till person hemmahörande i USA eller något annat land där tillgängliggörande på något sätt är begränsad. 10

Allt ljus på tillväxten

Allt ljus på tillväxten Marknadsbrev oktober 2015 Allt ljus på tillväxten Oro för tillväxten i världen har fått börserna på fall. Nu riktar vi blicken mot årets tredje rapportperiod för att se vad bolagen säger om saken. Vi går

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Gott om utmaningar på agendan 2016

Gott om utmaningar på agendan 2016 Marknadsbrev december januari 21/216 Gott om utmaningar på agendan 216 Börsuppgången har (snart) pågått i fyra år. Värderingarna är högre än de varit historiskt, men räntorna är lägre och tillgången på

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Rivstart på året med börsturbulens

Rivstart på året med börsturbulens Marknadsbrev februari 216 Rivstart på året med börsturbulens och oljeprisfall Svag kinesisk statistik under årets första dagar fick börserna på fall. Risken är stor att 216 kan bli turbulent, men det saknas

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Marknadsbrev april 16 Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Börsen tillbaka på ruta ett. På senare tid har de globala aktiemarknaderna återhämtat sig rejält från raset i början av året. Flera faktorer

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Skandia

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Skandia Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Stor nervositet på börserna i februari

Stor nervositet på börserna i februari Marknadsbrev mars 16 Stor nervositet på börserna i februari Nervositet präglar börserna. Den turbulenta inledningen på året fortsatte i oförminskad styrka i februari. Efter en kraftig nedgång under första

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Fondförändringar Skandia Link vår 2013

Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Uppdaterad version 2013-03-13 Skandia har gjort en omfattande översyn av vilka fonder som ska ingå i det utvärderade utbudet på fondplattformen. Totalt åker 18 fonder

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Sverige 1,3% Europa 2,2%

Sverige 1,3% Europa 2,2% Marknadsbrev februari 2014 Stökiga börser trots ljusare tider Konjunkturen mot ljusare tider 2013 blev ett ganska mediokert tillväxtår för den globala konjunkturen. Utsikterna för 2014 ser dock betydligt

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg något under juni medan den svenska börsen slutade ned 3,4 %. Månaden har varit volatil med stora rörelser på de finansiella marknaderna

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN

26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN 26 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKER SÄTTER TONEN Centralbanker fortsätter att vara i fokus. I veckan som gick fick vi se PBOC sänka räntan i Kina och ECB öppnade dörren på vid gavel för utvidgade

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA

7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA 7 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD TUDELAT USA OCH STARKT EUROPA I väntan på en närstående räntehöjning i USA är den amerikanska ekonomin tudelad. Arbetsmarknaden utvecklas bra, medan frågetecknen framförallt

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Varmare konjunkturväder ger fördel för aktier, men utmaningar finns kvar

Varmare konjunkturväder ger fördel för aktier, men utmaningar finns kvar Marknadsbrev oktober 2013 Varmare konjunkturväder ger fördel för aktier, men utmaningar finns kvar Konjunkturutsikter: I det här numret går vi igenom huvuddragen i vår senaste konjunkturrapport. Den globala

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Jakt på vinsttillväxt och försiktig Fed

Jakt på vinsttillväxt och försiktig Fed Marknadsbrev juni 2016 Jakt på vinsttillväxt och försiktig Fed Jakt på vinsttillväxt. Efter den turbulenta inledningen på året har de globala börserna stått och stampat under de senaste månaderna. Framöver

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Börsrekylen har skapat köpläge

Börsrekylen har skapat köpläge Börsrekylen har skapat köpläge Året började med ett globalt börsrally där vinstprognoserna skruvades upp och världens börser bara såg ut att kunna gå åt ett håll uppåt. Men efter sommaren byttes optimismen

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

9 SEPTEMBER, 2016: MAKRO & MARKNAD BÄTTRE STATISTIK GER STÖD FÖR AKTIEMARKNADEN

9 SEPTEMBER, 2016: MAKRO & MARKNAD BÄTTRE STATISTIK GER STÖD FÖR AKTIEMARKNADEN 9 SEPTEMBER, 2016: MAKRO & MARKNAD BÄTTRE STATISTIK GER STÖD FÖR AKTIEMARKNADEN Den senaste tidens positiva utveckling på de globala börserna fortsätter. Den amerikanska centralbankschefen sade vid sitt

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer