Stigande ränta gav börsrekyl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stigande ränta gav börsrekyl"

Transkript

1 Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus sedan årsskiftet. I en värld med stigande aktiekurser och nollränta är det lätt att lockas att placera mer på börsen, men den långsiktiga spararen bör tänka längre än så, och passa på att se över portföljen i sommar. Alltsedan finanskrisen har vi levt i en värld där räntan bara tyckts kunna bli lägre. Nu ser det ut som det är på väg att förändras när den amerikanska centralbanken, för första gången på nästan ett decennium, går mot en räntehöjning. Det är ett tveeggat svärd med både positiva och negativa effekter för så väl USA som för världsekonomin. Från och med den 10 juni byter Skandia ut de fem gamla modellportföljerna mot tre nya. De nya portföljerna har tre olika risknivåer och är baserade på Skandias SMART-fonder, som förvaltas av Skandias egen kapitalförvaltning. De ger dig som kund en helt ny möjlighet att ta del av Skandias marknadssyn och placeringsstrategi. Börsutveckling 1 maj 5 juni 015 i svenska kronor Nordamerika 0,9 % Sverige 1,5% Europa,% Ryssland 9,8% Asien Japan 0,0 % 5, % Afrika 9,5 % Sydamerika 7, % Australien 7,8% Världen 1,4 % Börsutveckling avser MSCI-index för respektive land/region inklusive återinvesterade utdelningar omräknat till svenska kronor.

2 BÖRSKRÖNIKA Tvåsiffriga plus trots börsnedgång I slutet av april utlöstes årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus sedan årsskiftet. I en värld med stigande aktiekurser och nollränta är det lätt att lockas att placera mer på börsen, men den långsiktiga spararen bör tänka längre än så. Med bara en vecka kvar till midsommar kan årets första börsmånader summeras som starka. Stockholmsbörsen har stigit cirka 15 procent sedan årsskiftet inräknat utdelningar. Detsamma gäller börserna i euroområdet, där uppgången i lokal valuta summerar till drygt 15 procent. Det gör regionen till en av dem som presterat bäst i år. Bakom lyftet ligger framför allt stimulanser från den europeiska centralbanken i form av låg ränta och obligationsköp, men också ett lägre oljepris som ger konsumenterna mer pengar i plånboken, samt förhoppningar om en ljusnande konjunktur i Europa. Den japanska börsen har stigit närmare 0 procent i lokal valuta sedan årsskiftet och i slutet av maj stängde Tokyobörsen på plus tio handelsdagar i rad, något som inte hänt på 7 år. Japan är inne i ett stort ekonomiskt experiment, där en kombination av massiva penningpolitiska stimulanser och strukturreformer ska få fart på den sedan decennier svaga konjunkturen. Trots börsuppgången är värderingen på japanska bolag fortfarande låg i ett historiskt perspektiv, och vinsttillväxten hög. I Skandias sparrapport Placeringsutsikter, som publicerades den 6 maj, rankades Japan och Pacific som den aktiemarknad som har bäst långsiktig potential att ge en god avkastning. I Skandias sparrapport Placeringsutsikter rankades Japan och Pacific som den aktiemarknad som har bäst långsiktig potential att ge en bra avkastning. Även om många börser har gått starkt i år finns det en marknad som fått de andra att blekna, nämligen den kinesiska. Börsuppgången i Shanghai är 60 procent bara sedan årsskiftet. Även om det är svårt att inte likna utvecklingen vid en bubbla, är det inte säkert att toppen är nådd ännu. Den kinesiska regeringen är fast besluten att stötta den inbromsande tillväxten, och stimulanserna av ekonomin fortsätter med oförminskad styrka. Det kommer att fortsätta gynna börsen Börsutveckling sedan 1 jan 015 Procent, lokal valuta -10 januari februari mars april maj juni Sverige Japan USA Euroområdet Kina Högre räntor fallande börs? I slutet av april startade årets första globala börsrekyl. Den utlösande faktorn var att tyska långräntor tiodubblades inom loppet av några veckor, vilket fick räntor över hela världen att följa med upp. Och precis som fallande räntor har fått börserna att stiga, fick stigande räntor motsatt effekt. Börserna vände ner på bred front och rekylen var ett faktum. Stockholmsbörsen var en av de som föll mest nedgången från toppen i slutet av april var hela 10 procent. Rekylen sätter ljuset på två viktiga saker. Den första är hur det snabba, globala flockbeteendet på marknaden fungerar. Stigande räntor i Tyskland gör att räntorna i länder som USA, Japan och Sverige också stiger och att börserna faller, utan att något fundamentalt egentligen

3 har förändrats. Den andra är hur lite som behövs för att orsaka snabba börsfall när uppgången varit lång och aktiekurserna står högt Börsindex och statsobligationsränta, Sverige Utveckling sedan 1 januari ,0 januari februari mars april maj juni Börsindex (vänster) 10-årig statsobligationsränta, % (höger) Sannolikt är det inte sista gången i år vi får se en rekyl av det här slaget. En tänkbar utlösande faktor är när den amerikanska centralbanken höjer styrräntan, vilket förväntas bli innan året är slut. Men betyder det att den dag globala räntor långsiktigt vänder upp, så kommer det att innebära slutet för börsuppgången? Svaret är sannolikt nej. Även om en räntehöjning kan få marknaden att skaka till, så visar erfarenheterna att både konjunkturen och aktiemarknaden fortfarande brukar ha mer kvar att ge och att det först är längre fram i konjunkturcykeln, när räntan ligger betydligt högre, som börsuppgången brukar få ett slut. Hög tid att sommarstäda portföljen Börsuppgången börjar få många år på nacken. Trots det tror vi att det finns en god chans att den fortsätter, om än i lugnare takt. Anledningarna är flera en allt bättre världskonjunktur, ett lägre oljepris som fungerar som en global skattesänkning för världens konsumenter, fortsatta stimulanser från mäktiga centralbanker och gynnsamma valutakurser. Tittar man på värderingarna på börsen är de i många fall högre än de varit historiskt, men det finns en anledning till det. På grund av den globalt låga räntan är det helt enkelt ont om bra alternativ till aktier, och det gör att priset på aktier stiger. Oavsett vad man tror om börsen framöver, så tycker vi att det är ett bra tillfälle att vara delvis nöjd med den fina avkastning aktier har gett de sista åren. Se över portföljen så att inte aktiedelen har vuxit sig för stor, och ta hem en del vinster. Även om det är lockande att placera mer pengar än vanligt på börsen när aktier bara stiger och räntan är noll, så är det långsiktigt ingen god idé. Räntesparande är en viktig krockkudde i portföljen den dag aktiemarknaden faktiskt faller. När den trendvändningen kommer är svårt att säga, så klokast är att vara förberedd genom att alltid ha en bra riskspridning. En bra riskspridning kan man få på flera sätt. Förutom traditionella korta och långa räntefonder finns det 1, 1,0 0,8 0,6 0,4 0, företagsobligationsfonder, som förenklat kan sägas vara ett mellanting mellan aktier och rena räntefonder. Det finns också hedgefonder med låg risk, och strukturerade produkter med kapitalskydd som begränsar hur stor förlusten maximalt kan bli vid en börsnedgång. Ytterligare ett alternativ är att placera i stabila aktier med hög utdelning, och förslagsvis ha dem på ett investeringssparkonto. Då schablonbeskattas utdelningen istället för att du får betala 30 procent kapitalskatt. Börsuppgången börjar få många år på nacken. Trots det tror vi att det finns en god chans att den fortsätter, om än i lugnare takt Börsutveckling och 10-åriga statsobligationsräntor Procent sedan 1 jan Sverige USA Tyskland MSCI AC World (höger) Nu är det snart dags för semester för många av oss. Använd gärna någon av de lediga dagarna till att sommarstäda i portföljen! Även marknadsbrevet tar semester och återkommer i slutet av augusti. Trevlig sommar önskar vi på Skandia! Maria Landeborn Sparekonom

4 MAKROPERSPEKTIV En första räntehöjning kommer allt närmare Alltsedan finanskrisen har vi levt i en värld där räntan bara tyckts kunna bli lägre. Nu ser det ut som det är på väg att förändras när den amerikanska centralbanken, för första gången på nästan ett decennium, går mot en räntehöjning. Det är ett tveeggat svärd med både positiva och negativa effekter för såväl USA som för världsekonomin. Före årsskiftet är det sannolikt dags för världens mäktigaste centralbank, amerikanska Federal Reserve (FED), att höja styrräntan för första gången sedan finanskrisen bröt ut 007. Ekonomer världen över kommer därför noga att bevaka de kommande månadernas amerikanska makrostatistik för att försöka bedöma när den första höjningen sker. I skrivande stund räknar marknaden med att det blir i september och att räntan då höjs från dagens spann på 0-0,5 till 0,5 procent, men beroende på vad som händer i den amerikanska ekonomin de närmaste månaderna kan det förändras USA Inflation och arbetslöshet 3,5 3,5 1,5 1 Vad ska utlösa den första räntehöjningen? Senast FED höjde styrräntan var i mitten av 006, och det var slutet på en två år lång period av räntehöjningar. I september 007 kom den första räntesänkningen efter att börsen hade vänt ner, och därefter fortsatte FED att sänka räntan tills den ett drygt år senare befann sig i dagens spann på 0-0,5 procent. Men efter nästan ett decennium av expansiv penningpolitik ser det alltså ut att snart vara dags för den amerikanska centralbanken att strama åt igen. Vad är det då som kommer att utlösa den första räntehöjningen? En viktig förutsättning är återhämtningen i den amerikanska konjunkturen, som varit stark de senaste åren. En annan minst lika viktig byggsten är arbetslösheten som nu är nere på 5,4 procent, en lika låg nivå som innan finanskrisen. Vad FED fortfarande väntar på är att den starka konjunkturen och den låga arbetslösheten ska ge resultat i form av en högre löneökningstakt och högre inflation. Det har börjat synas tecken på att både löner och inflation nu stiger, och det bör bli den utlösande faktorn. Något som däremot skulle kunna få FED att vila på avtryckaren är konjunkturen, som varit svag under årets första månader på grund av tillfälliga effekter av strejker och väder. Om det visar sig att det inte är en tillfällig svacka utan en verklig konjunkturavmattning kommer FED sannolikt att vänta med höjningen, av rädsla för Arbetslöshet, % (vänster) Inflation, % (höger) att sätta krokben för återhämtningen. Vi tror dock att återhämtningen kommer att vara fortsatt god och att en första räntehöjning är på väg. Förnyat fokus på inflation FED:s viktigaste parameter de senaste åren har först och främst varit arbetslösheten, och därefter inflationen. När man nu ser ut att ha fått arbetsmarknaden dit man vill, ökar istället fokus på inflation. Ett problem som den amerikanska centralbanken har är att medan andra länder har kunnat importera inflation genom att sänka värdet på den egna valutan, har dollarn stärkts det senaste året på grund av återhämtningen i den amerikanska ekonomin. Det innebär att inflationen måste komma inifrån, det vill säga från löne- och prisökningar. Detta har visat sig vara svårt eftersom varken löneökningar eller konsumtion har tagit fart sedan krisen. Däremot har sparandet ökat, vilket kan vara bra för den enskilda individen men mindre bra för FED:s inflationsmål. Vad betyder en räntehöjning för de finansiella marknaderna? Historiskt sett har en enskild räntehöjning bara påverkat börsen tillfälligt. I grunden är ju en räntehöjning bra 0,5 4

5 eftersom det signalerar att ekonomin är stark. Däremot föregås höjningen ofta av en viss volatilitet och osäkerhet på marknaden då investerare justerar sina portföljer inför den nya situationen. I USA kommer sannolikt en räntehöjning att få en direkt effekt genom en starkare dollar och högre långa och korta räntor. I det korta perspektivet är det sannolikt att aktiemarknaden går ner, men historiskt har det dröjt längre innan en högre ränta varaktigt satt stopp för börsuppgången. 500 USA Börsutveckling och styrränta 7 emitterat skulder motsvarande nästan 190 miljarder dollar sedan 008. Anledningen är att det helt enkelt har varit extremt gynnsamt att låna pengar i dollar, eftersom FED var den centralbank som sänkte räntan först. Men en högre ränta och starkare dollar kommer att slå mot både länder och företag på två sätt. Dels blir lånen dyrare när räntan stiger, och dessutom växer lånen i storlek när dollarn stärks. Det riskerar att bli en tung börda att bära för redan skuldsatta länder och företag med svag ekonomi. I värsta fall skrämmer det dessutom bort utländska investerare, vilket ytterligare kan hämma den ekonomiska utvecklingen Under de senaste tre perioderna av räntehöjningar har den amerikanska börsen utvecklats i sidled under 6 1 månader, för att sedan stärkas S&P500 (vänster) FED:s styrränta, % (höger) Under de senaste tre perioderna av räntehöjningar har den amerikanska börsen utvecklats i sidled under 6-1 månader, för att sedan stärkas. Det gör den kommande räntehöjningscykeln till en svår balansgång för den amerikanska centralbanken. Höjer man för snabbt riskerar man att dämpa återhämtningen i ekonomin genom att fördyra konsumtionen och skapa osäkerhet på finansmarknaden. Höjer man för långsamt finns en risk att inflationen stiger för fort, vilket kan tvinga fram snabba räntehöjningar längre fram och det i sin tur kan ge upphov till en tvärnit för både börs och konjunktur. Tillväxtländer med dollarlån bland förlorarna På det stora hela är en starkare dollar positivt för världsekonomin, bland annat eftersom det stärker konkurrenskraften för exportbolag i stora tillväxtländer. Men en stark dollar är också förknippat med risker. Många tillväxtländer och bolag har tagit upp stora lån i dollar efter finanskrisen. Brasilianska bolag har exempelvis 1 Ett tveeggat svärd med positivt signalvärde En amerikansk räntehöjning är ett tveeggat svärd med både positiva och negativa effekter för såväl USA som världsekonomin. Den långa perioden med nollränta har gjort att många investerare har tagit större risk än tidigare i jakten på avkastning. Det innebär att det finns en risk att en räntehöjning får större effekter på de finansiella marknaderna den här gången än vad den fått historiskt. Men även om en initial marknadsreaktion mycket väl kan vara negativ, är en räntehöjning i grunden en positiv signal som visar att den amerikanska ekonomin är på rätt väg. Förhoppningsvis är ekonomin så stark att den klarar att stå på egna ben när en lång period av extremt expansiv penningpolitik nu lider mot sitt slut. Christian Avenäs Ekonom 5

6 SPARPERSPEKTIV Tre fonder för att placera i Japan, Asien och USA I maj släppte Skandia för första gången en helt ny sparrapport, Placeringsutsikter. I rapporten har vi rankat sju olika aktiemarknader världen över utifrån tre faktorer som vi tror är betydelsefulla för hur bra avkastningen kan bli på lång sikt. I det här marknadsbrevet har vi tagit fram tre fonder för den som vill placera i de marknader som rankas högst i rapporten. De tre faktorer vi väger samman i rankingen är värderingen på aktiemarknaden, tillväxten i företagens vinster, och hur börsen gått på lång och kort sikt. Resultatet kallar vi Skandias värdeindikator. Högst rankad är marknaden Japan & Pacific, där vi framför allt tror att Japan är intressant. På andra plats finns Asien, den enda tillväxtmarknaden som idag gör skäl för sitt namn. På tredje plats finns USA. Här presenterar vi tre utvalda fonder för den som vill placera på de topprankade marknaderna. Om du vill ta del av hela rapporten Placeringsutsikter finns den att ladda ner från Skandia.se. Capital International Japan Equity är en aktivt förvaltad Japanfond utvald av Skandias fondanalytiker. Fonden har tre portföljförvaltare varav en är huvudansvarig. Varje förvaltare har ett eget fokusområde och man letar bland annat efter undervärderade bolag, tillväxtfokuserade småbolag och storbolag med tillväxtpotential. De senaste åren har olika bolagsegenskaper premierats på den japanska aktiemarknaden, och för att lyckas hitta de bästa bolagen ställs därför höga krav på förvaltarnas kunskap inom sina respektive områden. Skandias bedömning är att Capital Internationals förvaltare har den erfarenhet och den kunskap som krävs för att lyckas. Den som hellre vill placera i en ren indexfond kan välja Skandia Japan Exponering. First State Asia Pacific Leaders placerar till skillnad från många andra asienfonder i både Asien och i Pacificregionen, vilken främst innefattar Australien. Fonden fokuserar på investeringar som gynnas av den växande medelklassen och andra demografiska förändringar, och har en klar övervikt mot Indien och en undervikt mot alla råvaror förutom guld. Fonden har inga innehav i kinesiska eller australiensiska banker. Under våren har fonden gått sämre än sitt jämförelseindex på grund av att kinesiska banker gått starkt, och att den indiska börsen backat något från toppen i mars. De senaste tio kalenderåren har dock fonden slagit index åtta av tio år. Tillsammans med Capital International Japan Equity ger den här fonden en bra exponering mot de två marknader som rankades högst i Placeringsutsikter. Morgan Stanley US Advantage är en tillväxtorienterad USA-fond. Fonden fokuserar på nordamerikanska tillväxtbolag som gynnas av en stark konjunkturutveckling och av en ökad köpkraft. En stor del av innehaven finns i bolag som sysslar med konsumtionsvaror, både i den traditionella handeln och i den växande e-handeln. De två enskilt största innehaven är Facebook och Amazon. Tillsammans med investeringar i IT-sektorn uppgår detta till ungefär 80 procent av fondens totala kapital. Fonden har inga innehav i oljebolag, telekom eller verkstadsbolag. Den amerikanska börsen har stigit kraftigt flera år i rad, och vi anser därför att en fond med koncentrerade innehav och en tydlig investeringsfilosofi är ett bättre val än en bred aktieindexfond. Erik Fredin Japan och Pacific Asien USA EMEA inkl. Ryssland Sverige Europa Latinamerika Skandias värdeindikator visar vilka marknader som har högst respektive lägst potential att ge en god avkastning på lång sikt. 1 innebär högst potential, och 7 lägst potential. 6

7 Detta är en annons från Catella Fondförvaltning AB. Skandia ansvarar inte för innehållet i annonsen. För mer information, se ansvarsbegränsningen sist i detta marknadsbrev. När vi skall beskriva Catella Hedgefond passar ordet stabilt bra in I en miljö med ökad osäkerhet kring räntor och konjunktur söker många alternativt till traditionellt sparande. Hedgefonder har på nytt ökat i popularitet vilket Catella Hedgefond är ett levande bevis för. Genom att placera i såväl ränte- som aktiemarknaden och möjligheten att tjäna pengar i både upp- och nedåtgående marknad, har fonden goda möjligheter att hantera de risker kapitalmarknaden står inför. Catella Hedge är något av en veteran på den nordiska hedgefondsmarknaden och var en av de första dagligt handlade hedgefonderna i Norden. Sedan starten 004 har ledordet för förvaltningen varit låg risk, och fonden skall närmast ses som ett alternativ till sparande i räntefonder. Under ledning av Ulf Strömsten jobbar ett team på sex personer med lång erfarenhet från såväl ränte- som aktiemarknaden, med att förvalta fonden. Genom att fonden placerar i både ränte- och aktierelaterade instrument blir möjligheten att sprida risken extra god. Fonden har också hela Norden som investeringsområde. Norden är lite av ett världen i miniatyr och ger därför goda möjligheter till riskspridning. När andra fonder sätter ett avkastningsmål har vi istället risk som utgångspunkt, och vi försöker maximera avkastningen inom ramen för vårt riskmål som definieras som en standardavvikelse under 3 procent. Att fonden har varit framgångsrik ser vi också på siffrorna. Sedan start har Catella Hedge gett en genomsnittlig årsavkastning på 5,8 procent till en risk på låga,8 procent. För detta arbete har fonden, vid sidan av ett antal nomineringar, tre gånger belönats med titeln Årets Hedgefond av Privata Affärer och Fondmarknaden. Genom att vi kan investera i både aktier och räntebärande instrument kan vi välja det tillgångsslag som för tillfället erbjuder bäst avkastning till låg risk. Det är flexibilitet som vi värdesätter extra mycket i det märkliga marknadsläge som nu råder med negativa räntor. I ett sådant här läge blir det också extra viktigt att hålla koll på vilka risker man tar och inte låsa sig vid en marknadssyn. Även om Catella Hedge i nuläget domineras av räntebärande placeringar kan situationen snabbt ändras, säger Ulf Strömsten. Även om fonden har fokus på låg risk kan den naturligtvis minska i värde. Till skillnad från en vanlig fond får fonden gå kort, det vill säga investera i instrument som stiger i värde vid en nedåtgående marknad. Sedan starten 004 har fonden visat positiv avkastning sju av tio månader. Fonden har tack vare sin goda avkastning och relativt låga risk, för många blivit ett alternativ till traditionellt livförsäkringsparande inom ramen för fondförsäkringar. Ulf Strömsten Förvaltare Catella Hedgefond Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fonden är en specialfond enligt lagen (013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Vill du se fondens fondbestämmelser, faktablad eller ta del av års- eller halvårsredogörelse kontakta Catella Fonder på telefon , eller besök vår hemsida. 7

8 MODELLPORTFÖLJER Skandia lanserar tre nya modellportföljer Från och med den 10 juni byter Skandia ut de fem gamla modellportföljerna mot tre nya. De nya portföljerna har tre olika risknivåer och är baserade på Skandias SMART-fonder 1, som förvaltas av Skandias egen kapitalförvaltning. De ger dig som kund en helt ny möjlighet att ta del av Skandias marknadssyn och placeringsstrategi. Som sparare hos Skandia erbjuds du som kund ett brett urval av fonder. Det ger stora möjligheter, men också ett visst huvudbry när det gäller att välja vilka fonder som ska ingå i portföljen. Därför har Skandia satt ihop tre olika modellportföljer med tre olika risknivåer. Till de olika modellportföljerna väljer Skandia sedan ut fonder som både är anpassade efter risknivån i varje portfölj, och som speglar Skandias marknadssyn. Varje kvartal ses modellportföljerna över och innehållet kan justeras beroende på hur marknadsläget ser ut. Om portföljerna Alla finansiella investeringar är förknippade med en förlustrisk, och den risken kommer att förändras över tid. Till exempel varierar risken på aktiemarknaden både uppåt och neråt i förhållande till det historiska snittet. Skandias investeringsfilosofi bygger på att framtiden är osäker, framförallt på placeringshorisonter kortare än 5-7 år. Därför är en genomtänkt strategi för riskspridning och värdering av tillgångar väldigt viktig. I samband med de kvartalsvisa uppdateringarna av modellportföljerna kan det ske förändringar i både andelen aktier, räntor och andra tillgångsslag, men också förändringar av fondval. Till grund ligger exempelvis ett ändrat konjunkturläge eller marknadsrörelser, eller att Skandia gör bedömningen att en annan fond än någon av dem som ingår i portföljen har bättre förutsättningar att skapa en god avkastning framöver. Fondförändringar kan även ske på grund av att Skandia vill ändra fördelningen mellan stora och små bolag eller mellan tillväxt- och värdebolag. Nedan ges en kort presentation av de tre modellportföljerna och några exempel på vilka fonder de innehåller. Modellportfölj Skandia Försiktig Skandia Försiktig har fokus mot räntebärande placeringar och är en defensiv portfölj. Räntebärande placeringar utgör alltid större delen av innehavet. Portföljen ska främst ses som kapitalbevarande och lämpar sig därför för dig som vill ta låg risk, med en begränsad exponering mot aktiemarknaden. Stort fokus ligger därför på räntepapper med både korta och långa löptider. Största innehavet i portföljen utgörs av Skandias penningsmark- nadsfond, som primärt består av ränteplaceringar med korta löptider. För att erbjuda något högre avkastningsmöjligheter på räntesidan har portföljen inslag av företagsobligationer via Carnegie Corporate Bond, som främst placerar i nordiska företagsobligationer. Dessutom väljer Skandia att placera en del av innehavet i hedgefonder med låg risk. I modellportfölj Försiktig är en lämplig sparhorisont minst två år. Modellportfölj Skandia Balanserad Skandia Balanserad har en liten övervikt mot aktiefonder jämfört med räntefonder, och har en klart högre riskprofil än Skandia Försiktig. Aktiedelen är främst inriktad mot svenska och globala aktier, bland annat genom indexfonden Skandia Global Exponering. Bland de största aktiemarknaderna i fonden finns Nordamerika, Japan och Västereuropa exklusive Sverige. Exponering mot den svenska aktiemarknaden ges via fonderna Carnegie Sverige och Catella Reavinst. I portföljen finns också företagsobligationer via fonden Carnegie Corporate Bond, och tillväxtmarknader via Skandia Tillväxtmarknad. Den relativt jämna fördelningen mellan räntor, aktier och hedgefonder i portföljen gör modellportfölj Balanserad lämpad för ett sparande i minst tre år. Modellportfölj Skandia Offensiv I Skandia Offensiv är strategin att ha en högre risknivå genom att nästan uteslutande placera i aktiefonder. Då Skandia har en positiv syn på den svenska aktiemarknaden är detta den enskilt största marknaden i portföljen. Portföljen ger exponering mot både stora och små svenska bolag via Carnegie Sverige och Carnegie Swedish Smallcap, som är två aktivt förvaltade fonder. I portföljen finns också indexfonden Skandia Sverige Exponering. Utländska aktier finns bland annat i fonderna Skandia USA och Capital Group Japan. Båda fonderna är aktivt förvaltade. Japanfonden fokuserar på att hitta undervärderade bolag eller bolag med god tillväxtpotential på den japanska marknaden. I Skandias sparrapport Placeringsutsikter som utkom i maj, rankas Japan som den marknad som har högst potential att ge en god långsiktig avkastning. Rapporten Placeringsutsikter kan laddas ner från skandia.se. I modellportfölj Offensiv är en lämplig sparhorisont minst fem år. 1. Läs mer på https://www.skandia.se/hem/placera/investeringsalternativ/fonder/skandia-fonder/vara-fonder/ 8

9 Modellportfölj Skandia Försiktig Modellportfölj Skandia Balanserad Tillgångsslag Fond Fördelning 4P 1 Årlig avgift Räntor Skandia Penningmarknad 35 % 0,40 Skandia Kapitalmarknad 6 % 0,60 Skandia Realränta 4 % 0,60 Krediter Carnegie Corporate Bond 5 % 1,16 Alternativa placeringar Catella Hedge 8 % 1,04 3 BlackRock Absolute Return Bond 5 % 1,33 Svenska aktier Carnegie Sverige 8 % 1,40 Globala aktier Skandia Global Exponering 6 % 0,4 Tillväxtmarknader Skandia Tillväxtmarknad 3 % 1, P är Skandias fondutvärderingsmodell. Namnet kommer från de fyra P som vi fokuserar på när vi analyserar fonder Placeringsfilosofi, Process, Personer och Prestation.. Per rörlig förvaltningsavgift 100 % Tillgångsslag Fond Fördelning 4P 1 Årlig avgift Räntor Skandia Penningmarknad 19 % 0,40 Skandia Kapitalmarknad 15 % 0,60 JP Morgan Global Bond Opportunities 5 % 1,0 Krediter Carnegie Corporate Bond 5 % 1,16 Alternativa placeringar Catella Hedge 7 % 1,04 3 BlackRock Absolute Return Bond 5 % 1,33 Svenska aktier Carnegie Sverige 11 % 1,40 Catella Reavinst 7 % 1,5 Globala aktier Skandia Global Exponering 0 % 0,4 Tillväxtmarknader Skandia Tillväxtmarknad 6 % 1, P är Skandias fondutvärderingsmodell. Namnet kommer från de fyra P som vi fokuserar på när vi analyserar fonder Placeringsfilosofi, Process, Personer och Prestation.. Per rörlig förvaltningsavgift 100 % Modellportfölj Skandia Offensiv Tillgångsslag Fond Fördelning 4P 1 Årlig avgift Alternativa placeringar Norron Select 5 %,1 3 Svenska aktier Carnegie Sverige 0 % 1,40 Skandia Sverige Exponering 0 % 0,40 Carnegie Swedish Smallcap 7 % 1,60 Globala aktier Carnegie World Wide 10 % 1,60 Schroder European Special Situations 7 % 1,91 3 Skandia USA 1 % 1,41 Capital Group Japan Equity 8 % 1,73 Tillväxtmarknader Skandia Tillväxtmarknad 11 % 1, P är Skandias fondutvärderingsmodell. Namnet kommer från de fyra P som vi fokuserar på när vi analyserar fonder Placeringsfilosofi, Process, Personer och Prestation.. Per rörlig förvaltningsavgift 100 % En investering i fonder är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om fonderna och riskerna finns i respektive fonds faktablad och informationsbroschyr. För Skandias egna fonder hittar du faktablad, informationsbroschyr, senaste årsberättelse och halvårsredogörelse på och kan även beställa dessa kostnadsfritt från Skandia Fonder, telefon För övriga fonder hittar du dessa handlingar på respektive fond bolags hemsida. Informationen i detta dokument är endast avsedd som allmän produktinformation. Den ska inte ses som placerings råd eller placeringsrekommendationer. Om du vill ha en personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar rekommenderar vi att du kontaktar en rådgivare. Denna information är inte riktad till personer hemmahör ande i USA eller något annat land där tillgängliggörandet på något sätt är begränsad. 9

10 Marknadsnoteringar Aktieutveckling MSCI TR (Utveckling i SEK) 1 månad 1 år 3 år 5 år Sverige 0,5% 18,9% 81,8% 83,8% Norden 0,0% 0,5% 9,% 84,0% Europa -0,6% 17,6% 83,8% 74,4% USA 0,8% 37,9% 98,8% 13,3% Japan 0,3% 40,5% 81,3% 58,7% Brasilien -11,4% -7,% -15,6% -33,4% Ryssland -1,3% -,9% 1,% -14,1% Indien -,% 7,0% 70,9% 1,4% Kina -,5% 68,5% 95,1% 6,5% Världsindex -0,7% 9,8% 81,4% 84,6% Tillväxtmarknader -5,7%,% 38,4% 8,6% Valutor Nivå 1 månad 1 år 3 år 5 år USDSEK 8,38 0,3% 5,8% 16,3% 3,3% EURSEK 9,31-0,3%,3% 3,8% -3,8% GBPSEK 1,79 0,9% 14,% 15,4% 9,0% EURUSD 1,11-0,6% -18,6% -10,7% -6,8% Råvaror Nivå (USD) 1 månad 1 år 3 år 5 år Olja (WTI Crude, 1st future) 59,1 -,1% -4,3% -9,8% -17,% Olja (Brent Crude, 1st future) 63,3-6,% -41,8% -35,9% -1,% Guld (Spot) 1 17,0-1,8% -6,5% -7,5% -5,5% Styrräntor Nivå (%) 1 månad (bps) 1 år (bps) 3 år (bps) 5 år (bps) Riksbanken -0,5 0,0-100,0-175,0-50,0 ECB 0,05 0,0-10,0-95,0-95,0 Fed 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Statsobligationer Nivå (%) 1 månad (bps) 1 år (bps) 3 år (bps) 5 år (bps) Sverige år -0,19 1,9-73,9-90,4-14,9 USA år 0,71 8,6 33,0 45,9-0,1 Tyskland år -0,18 4,4 -,5-18,8-66,1 Sverige 10 år 0,98 30,6-89,1-14,9-151,5 USA 10 år,41, -17,5 83,3-73,5 Tyskland 10 år 0,84 3,8-56,1-36,4-171, / CITAT (juni -15) Statsobligationsräntor, 10 år 4,0 3,5 3,0,5,0 1,5 1,0 Sverige Tyskland USA 0,5 0,0 Aktieindex (utveckling i svenska kronor) Sverige Global (SEK) Tillväxtmarknader (SEK) 60 jun-10 dec-10 jun-11 dec-11 jun-1 dec-1 jun-13 dec-13 jun-14 dec-14 jun-10 dec-10 jun-11 dec-11 jun-1 dec-1 jun-13 dec-13 jun-14 dec-14 Begränsning av ansvar: Informationen i denna publikation baseras på Skandias egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt på andra källor. Bedömningarna utgår från faktorer och uppgifter som kan visa sig vara oriktiga. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Skandia distribuerar information om förändringen. Skandia ställer därför inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av den lämnade informationen. Den som tar del av informationen ska vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd. Det ankommer på användaren av informationen att själv värdera riktigheten, tillförlitligheten och fullständigheten av informationen. Information och åsikter som uttrycks i annonser från andra företag än Skandia är dessa företags egna och baseras på företagens egna bedömningar. Skandia ansvarar inte för innehållet i annonser och ställer inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av lämnad information. Den som tar del av annonser ska vara medveten om att dessa inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd från Skandias sida. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan både öka som minska i värde och det finns i ngen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Denna information är avsedd enbart för personer och företag med hemvist inom den europeiska unionen och det ekonomiska samarbetsområdet samt i Schweiz och således inte riktat till person hemmahörande i USA eller något annat land där tillgängliggörande på något sätt är begränsad. 10

Allt ljus på tillväxten

Allt ljus på tillväxten Marknadsbrev oktober 2015 Allt ljus på tillväxten Oro för tillväxten i världen har fått börserna på fall. Nu riktar vi blicken mot årets tredje rapportperiod för att se vad bolagen säger om saken. Vi går

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Fondförändringar Skandia Link vår 2013

Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Uppdaterad version 2013-03-13 Skandia har gjort en omfattande översyn av vilka fonder som ska ingå i det utvärderade utbudet på fondplattformen. Totalt åker 18 fonder

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Varmare konjunkturväder ger fördel för aktier, men utmaningar finns kvar

Varmare konjunkturväder ger fördel för aktier, men utmaningar finns kvar Marknadsbrev oktober 2013 Varmare konjunkturväder ger fördel för aktier, men utmaningar finns kvar Konjunkturutsikter: I det här numret går vi igenom huvuddragen i vår senaste konjunkturrapport. Den globala

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor.

I väntan på tillväxt. Marknadsbrev. augusti 2015. Stora börsfall i augusti. Börsutveckling 1 augusti 24 augusti 2015 i svenska kronor. Marknadsbrev augusti 215 I väntan på tillväxt Oro för Kina har utlöst en global börsrekyl. Stimulanser i all ära men det behövs något mer för att börserna varaktigt ska fortsätta uppåt. Det behövs tillväxt.

Läs mer

Placeringsutsikter maj 2015

Placeringsutsikter maj 2015 Jaga inte slutspurten i börsrallyt Världens börser har i genomsnitt stigit procent om året i svenska kronor sedan 9. Det är en avkastning långt över det vanliga. Stockholmsbörsen utmärker sig som en av

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Börsrekylen har skapat köpläge

Börsrekylen har skapat köpläge Börsrekylen har skapat köpläge Året började med ett globalt börsrally där vinstprognoserna skruvades upp och världens börser bara såg ut att kunna gå åt ett håll uppåt. Men efter sommaren byttes optimismen

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under oktober månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Månadsrapport april 2010

Månadsrapport april 2010 Månadsrapport april 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under september månad OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR / SEK Guld / SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High Yield-index) (Jefferies

Läs mer

Bättre konjunktur men ingen överfart

Bättre konjunktur men ingen överfart Marknadsbrev mars 2014 Bättre konjunktur men ingen överfart Ny konjunkturprognos Konjunkturen får allt bättre vind i seglen med stöd av fortsatt låga räntor. Vi räknar med ett cykliskt uppsving, men det

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Placeraren Nr 9, 2015

Placeraren Nr 9, 2015 Ser ditt nyhetsbrev konstigt ut? Klicka här För utskriftsvänlig version Klicka här Placeraren Nr 9, 2015 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015 Välkommen till en rikare framtid Kvartal 3 2015 Svensk Pensionsförvaltning Om oss Vår målsättning är att marknadsföra de mest attraktiva pensionslösningarna på den svenska marknaden genom att kombinera

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att 1 1. Det finns tre syften med premiepensionen. För det första ger ett fonderat system pensionsspararna möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig den riskpremie som sådana

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna.

2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Consensus Småbolagsförvaltning Placerar i oupptäckta tillväxtbolag på de mindre börslistorna. 2013: +79,6% Diskretionär aktieförvaltning Diskretionär av småbolag aktieförvaltning av Diskretionär

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juni 2015 Långräntor upp- börsen ned. Fiasko i Grekland börsen ned. Spekulations bubbla i Shanghai börsen ned. Rekylen i juni sätter ljuset på några viktiga saker. Den första är hur det snabba,

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Sverige 9,6% Europa 6,5%

Sverige 9,6% Europa 6,5% Marknadsbrev augusti 2013 Starkare konjunktursignaler Under sommaren har vi fått allt fler besked om att de gröna skotten i världsekonomin har vuxit sig starkare. I USA börjar det bli dags för Fed att

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer