Översyn av fondförändringar och nyheter vår Nya fonder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder"

Transkript

1 Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China Old Mutual Pacific Skandia Japan JP Morgan Latin America Capital International Japan Morgan Stanley Global Infrastructure Securities Schroder Emerging Market Bond Schroder China Opportunities First State Asia Pacific Leaders Skandia Japan Exponering Nya fonder BlackRock Emerging Market Index - BlackRock Pacific ex Japan Index - Carnegie Corporate Bond - Carnegie Likviditet - Didner & Gerge Aktiefond - Didner & Gerge Småbolag - DNB FRN - Handelsbanken Brasilien - Handelsbanken Nordiska Småbolag - Healthinvest Value - Morgan Stanley Diversified Alpha Plus - Norron Select - Norron Target - Odin Maritim -

2 Byten: JP MORGAN LATIN AMERICA ERSÄTTER BLACKROCK LATIN AMERICA Mer om JP Morgan Latin America JP Morgan Latin America är Skandias förstahandsval bland Latinamerikafonder. Utmärkande för denna fond är att portföljen består av färre aktier än den genomsnittliga fonden, vilket gör att förvaltningsteamet kan fokusera på sina bästa idéer och endast investera i de bolag som de har störst förtroende för. Till skillnad från många andra fonder kan förvaltaren även investera en stor del av fondinnehavet i bolag som inte ingår i jämförelseindex vilket ger tillgång till spännande aktier som annars kan vara svår att investera i. Ytterligare utmärkande för fonden är att den består av förhållandevis stor andel små och medelstora bolag, vilket har haft positiv påverkan på fondavkastningen. Eftersom förvaltarna historiskt har begränsat innehavet i råvarurelaterade bolag har denna fond utvecklats svagare än snittet på marknaden under perioder då råvaruaktier går starkt. Omvänt har fonden överpresterat under perioder då råvarubolagen har utvecklats svagt. Sammantaget har fondens historiska avkastning varit mycket god. Skillnaden mellan JP Morgan Latin America och BlackRock Latin America JP Morgan Latin America är en betydligt mindre fond än BlackRock Latin America. Det innebär att förvaltarna kan investera en större del av fondkapitalet i små och medelstora bolag. Den mindre fondstorleken möjliggör även större flexibilitet i förvaltningen, vilket kan vara särskilt gynnsamt under perioder med tvära kast på börserna. Historiskt har JP Morgan Latin America även haft större avvikelser gentemot jämförelseindex, vilket har bidragit till dess överavkastning. 2,09 % 1,90 % CAPITAL INTERNATIONAL JAPAN ERSÄTTER FIDELITY JAPAN ADVANTAGE Mer om Capital International Japan Capital International Japan har tillhört de bättre Japanfonderna på såväl kortare (1-2 år) som längre (3-5 år) tidsperioder. En stark bidragande faktor bakom fondens goda avkastningshistorik är en hög flexibilitet i förvaltningen som gör att fonden inte är beroende av en enskild aktiekategori utan kan investera i såväl små som stora bolag med olika verksamhetsinriktning. Det ger förvaltarna möjlighet att överträffa sitt jämförelseindex i olika typer av marknadsklimat. Skandias bedömning är att denna flexibla förvaltningsmodell ger goda förutsättningar även framöver då avkastningen på den japanska marknaden historiskt har tenderat att drivas av skiftande faktorer under olika tidsperioder. Fondens relativt sett större innehav i små och mellanstora bolag jämfört med den genomsnittliga Japanfonden tenderar att gynna fondens relativa avkastning under perioder då aktiemarknaden utvecklas starkt och vice versa. Skillnaden mellan Capital International Japan och Fidelity Japan Advantage Den främsta skillnaden mellan fonderna utgörs av portföljsammansättningen. Fidelity Japan Advantage är en storbolagsfond, där investeringar primärt sker i de 100 största bolagen på den japanska börsen. Det skiljer sig från Capital International Japan vars portfölj i betydligt större utsträckning även består av små och medelstora bolag omkring 1,91 %

3 en fjärdedel av fonden utgörs av småbolag. Betydelsen för fondavkastningen är att den nya fonden förväntas utvecklas bättre än den breda marknaden under perioder med stigande börser och samtidigt utvecklas sämre under perioder med nedgångar på aktiemarknaden. 1,76 % MORGAN STANLEY GLOBAL INFRASTRUCTURE SECURITIES ERSÄTTER INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE Mer om Morgan Stanley Global Infrastructure Securities I denna fond investerar förvaltaren i globala infrastrukturföretag. Exempel på verksamheter som bolagen driver och utvecklar är flygplatser, olje- och gasledningar samt el- och kommunikationsnät. Infrastruktur är en viktig grundförutsättning för att länders ekonomier ska kunna utvecklas, och bolag inom infrastruktur blir än mer viktiga för länder som inte har möjlighet att investera själva för att täcka underhåll och framtida behov. Morgan Stanley har lång erfarenhet av analys och förvaltning av reala tillgångar, och startade 2010 sin infrastrukturfond. Fondens avkastning har legat i det absoluta toppskiktet bland jämförbara fonder sedan dess. Fonden har även uppvisat en lägre risk än global aktiefonder och förväntas utvecklas bättre än dessa i perioder med sjunkande börser, vilket kan ge en defensiv karaktär på investeringen. Under senare tid har fonden även gynnats av olje- och gasutbyggnaden i USA. Skillnaden mellan Morgan Stanley Global Infrastructure Securities och Invesco Asia Infrastructure Den främsta skillnaden mellan fonderna är att Invesco Asia Infrastructure begränsar sina investeringar till den asiatiska marknaden för infrastrukturföretag, medan Morgan Stanley har en global ansats och är således inte begränsad till en enskild region. En annan skillnad är att Invesco har en bredare investeringsfilosofi och utöver infrastrukturföretag även investerar i bolag som är leverantörer av varor och tjänster till infrastrukturbolag. Det innebär att Morgan Stanley Global Infrastructure Securities är en mer renodlad fond som ger tydligare exponering mot infrastruktursektorn. 2,03 % 1,80 % SCHRODER EMERGING MARKET BOND ERSÄTTER OLD MUTUAL EMMKT DEBT Mer om Schroder Emerging Market Bond I Schroder Emerging Market Bond investerar förvaltaren på tillväxtländernas obligationsmarknader. Dessa marknader har vuxit och förändrats i snabb takt under de senaste 20 åren, där volymerna av framför allt obligationer som emitteras i lokal valuta samt företagsobligationer har ökat kraftigt. Schroder Emerging Market Bond förvaltas av ett erfaret team och enligt en modell som ger god exponering mot samtliga delar av tillväxtländernas obligationsmarknader. Portföljens innehav fördelas löpande mellan statsobligationer utgivna i lokal valuta, statsobligationer utgivna i amerikanska dollar samt företagsobligationer utgivna i amerikanska dollar. Detta ger en flexibel fondinriktning med balanserat risktagande där målsättningen är att uppnå god riskjusterad avkastning. Skillnaden mellan Schroder Emerging Market Bond och Old Mutual EmMkt Debt Old Mutuals fond baseras på traditionell obligationsförvaltning i tillväxtländer och ger på

4 så sätt mer begränsat utrymme att fånga upp nya möjligheter och förändrade strukturer på dessa marknader. Schroder Emerging Market Bond har istället en tydlig ambition att ha en flexibel fördelning mellan de olika byggstenarna. Det ger, enligt Skandias bedömning, en balanserad exponering mot obligationsmarknaderna i tillväxtländer, samt ger förvaltaren större chans att uppnå god riskjusterad avkastning framöver, vilket också är den främsta orsaken till bytet av förvaltare. 1,65 % 1,41 % SCHRODER CHINA OPPORTUNITIES ERSÄTTER OLD MUTUAL GREATER CHINA Mer om Schroder China Opportunities Målsättningen för Schroder China Opportunities är att skapa högre avkastning än sitt jämförelseindex över tid utan att ta större risk. Förvaltarna kan även investera en viss del av fondinnehavet i kinesiska A- aktier som annars endast är tillgängliga för kinesiska investerare. På så sätt ger fonden även exponering mot den lokala, inhemska marknaden. Schroder China Opportunities är att betrakta som en allvädersfond som riktar sig till sparare som efterfrågar en bred och stabil Kinafond. Historiskt har förvaltarna klarat sig bättre än jämförbara fonder under börsnedgångar. Samtidigt tenderar fonden att utvecklas relativt sett sämre under perioder när konjunkturkänsliga bolag och aktier med hög risk går bäst. Över längre tidsperioder med både upp- och nedgångar på börserna har fonden gett högre avkastning än sitt jämförelseindex. Skillnaden mellan Schroder China Opportunities och Old Mutual Greater China Schroder China Opportunities är en renodlad kinesisk aktiefond som endast investerar i kinesiska aktier listade på Hong Kong-börsen samt i mindre utsträckning lokala s.k. A- aktier. Det skiljer sig från Old Mutual Greater China som utöver kinesiska aktier även investerar en del av innehavet på den taiwanesiska börsen. 1,72 % 1,92 % FIRST STATE ASIA PACIFIC LEADERS ERSÄTTER OLD MUTUAL PACIFIC Anledning till förändringen Skandia har sedan tidigare distribuerat fonden First State Asia Pacific Leaders genom Old Mutual under namnet Old Mutual Pacific. I samband med översynen av fonderbjudandet har vi beslutat att distribuera denna fond direkt från förvaltningsbolaget, First State. Den enda förändringen för fondandelsägare är därmed att fonden byter namn. Placeringsfilosofi, förvaltningsteam och fondinnehav förändras inte. Dessutom sänks avgiften från 1,68 % till 1,55 %. Mer om First State Asia Pacific Leaders I denna fond investerar förvaltaren på de asiatiska aktiemarknaderna inklusive Australien. Fonden har defensiv inriktning jämfört med de flesta jämförbara fonder. Istället för att förhålla sig till ett aktieindex ligger fokus på absolutavkastning dvs. att skapa positiv avkastning över tid snarare än att uppnå högre avkastning än jämförelseindex. Historiskt har det varit en framgångsrik strategi då fonden har överträffat sitt jämförelseindex med över 100 procentenheter sedan starten 2003.

5 SKANDIA JAPAN EXPONERING ERSÄTTER SKANDIA JAPAN Mer om Skandia Japan Exponering Skandia Japan Exponering är en ny indexnära fond. Det som skiljer Skandia Japan Exponering mot de flesta indexfonder är att fonden inte investerar i bolag som strider mot Skandias fondbolags etiska policy. Det är alltså inte en regelrätt indexfond då vissa av de bolag som ingår i index inte finns med i fondportföljen. Därför förväntas avkastningen bli mycket snarlik index, men mindre avvikelser kommer att förekomma. Fondens jämförelseindex är MSCI Japan, som består av ca 300 bolag på den japanska aktiemarknaden. Skillnaden mellan Skandia Japan Exponering och Skandia Japan Båda fonderna investerar på den japanska aktiemarknaden. Den huvudsakliga skillnaden är att Skandia Japan är en aktivt förvaltad fond där förvaltarens målsättning är att med hjälp av aktieanalys uppnå högre avkastning än ett börsindex. Skandia Japan Exponerings målsättning är istället att portföljinnehaven ska efterlikna sammansättningen av index, och dess avkastning kommer därför att vara snarlik den breda börsutvecklingen. Ytterligare skillnad är att förvaltningsavgiften för Skandia Japan Exponering är lägre än för Skandia Japan. 1,43 % 0,40 % Nya fonder: BlackRock Emerging Market Index BlackRock Emerging Market Index är en passivt förvaltad fond. Det innebär att inga aktiva aktieval i syfte att uppnå överavkastning görs, utan målsättningen är att fondavkastningen ska vara i linje med indexutvecklingen. Fonden ger global exponering mot tillväxtmarknadernas börser genom indexet MSCI Emerging Markets. De största regionerna i detta index utgörs för närvarande av Asien (omkring 62 procent), Latinamerika (omkring 20 procent) och Östeuropa/Afrika/Mellanöstern (omkring 18 procent). Med denna fond ges investerare möjlighet att ta del av utvecklingen på tillväxtmarknadernas börser med minimala avvikelser från index och till mycket låg kostnad. : 0,73 %. BlackRock Pacific ex Japan Index BlackRock Pacific ex Japan Index är en passivt förvaltad fond. Det innebär att inga aktiva aktieval i syfte att uppnå överavkastning görs, utan målsättningen är att fondavkastningen ska vara i linje med indexutvecklingen. Fonden ger exponering mot börserna i Stillahavsregionen genom indexet MSCI Pacific ex Japan Index. De största regionerna i detta index utgörs för närvarande av Australien (omkring 62 procent), Hong Kong (omkring 24 procent) och Singapore (omkring 13 procent). Med denna fond ges investerare möjlighet att ta del av utvecklingen på Stillahavsländernas börser med minimala avvikelser från index och till mycket låg kostnad. : 0,69 %. Carnegie Corporate Bond

6 Carnegie Corporate Bond är en företagsobligationsfond med huvudsakligen nordiskt fokus. Företagsobligationer befinner sig generellt sett mittemellan aktier och statsobligationer sett till risknivå och avkastningspotential. I Carnegie Corporate Bond sker investeringar i obligationer med både hög och låg kreditvärdighet s.k. high yield. Fondavkastningen påverkas av räntenivåer men även av förändringar i företagens kreditvärdighet och skillnaden mellan den riskfria räntan och räntan på företagsobligationer (riskpremien). Investeringar i företagsobligationer innebär även en likviditetsrisk, som kan påverka fondavkastningen negativt under perioder med stora utflöden ur mer riskfyllda tillgångar. I nuvarande utformning har fonden funnits sedan Fonden passar för investeringar med 3-5 års tidshorisont. : 1,23 %. Carnegie Likviditet Carnegie Likviditet är en kort räntefond med låg risk. Längsta tillåtna löptid på portföljens värdepapper är tre år, och den genomsnittliga ränterisken är begränsad till max ett år. Genom att bland annat investera en viss del av kapitalet i nordiska företagsobligationer har fonden en något högre förväntad avkastning än mer försiktiga korträntefonder. Det medför samtidigt högre risk, i form av ökad kreditoch likviditetsrisk. I sin nuvarande form har fonden funnits sedan Fonden passar för investeringar med 1-3 års tidshorisont. : 0,30 %. Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en bred svensk aktiefond. Utmärkande för fonden är att den i normalfallet består av mellan bolag som förvaltaren har högt förtroende för, med syftet att varje enskilt innehav ska göra skillnad i fondens totala och relativa avkastning. Det kan leda till stora avvikelser gentemot jämförelseindex. Fonden har även möjlighet att investera upp till 10 procent av kapitalet på börser utanför Sverige. Fondförvaltarna föredrar att investera i bolag som historiskt har uppvisat positiva kassaflöden, vinster, och höga intjäningsmarginaler samt som bedöms ha goda tillväxtmöjligheter. Samtidigt brukar förvaltarna undervikta bolag som befinner sig i sektorer som de anser sig ha svårare att förutse, t ex inom råvarusektorn, IT och läkemedel. Detta innebär att fondens relativa avkastning gentemot index under perioder kan påverkas både positivt och negativt beroende på utvecklingen för dessa sektorer. Fondens avkastning har legat i toppskiktet bland jämförbara fonder under de senaste tre och fem åren. : 1,22 %. Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Småbolag är en svensk småbolagsfond. Utmärkande för fonden är att den i normalfallet består av relativt få aktier som förvaltaren har högt förtroende för, med syftet att varje enskilt innehav ska göra skillnad i fondens totala och relativa avkastning. Det kan leda till stora avvikelser gentemot jämförelseindex. Fonden har även möjlighet att investera på börser utanför Sverige, men minst tre fjärdedelar av fondens kapital investeras i Norden. Fondförvaltarna föredrar att investera i bolag som historiskt har uppvisat positiva kassaflöden, vinster, och höga intjäningsmarginaler samt som bedöms ha goda tillväxtmöjligheter. Samtidigt brukar förvaltarna undervikta bolag som befinner sig i sektorer som de anser sig ha svårare att förutse, t ex inom råvarusektorn, IT och läkemedel. Detta innebär att fondens relativa avkastning gentemot index under perioder kan påverkas både positivt och negativt beroende på utvecklingen för dessa sektorer. Fondens avkastning har legat i toppskiktet bland jämförbara fonder under de senaste tre och fem åren. : 1,40 %.

7 DNB FRN DNB FRN är en nordisk företagsobligationsfond med låg ränterisk. Genom att investera i obligationer med rörlig ränta - så kallade Floating Rate Notes (FRN), gynnas fonden av stigande räntor, till skillnad från de flesta andra räntefonder. Företagsobligationer befinner sig generellt sett mittemellan aktier och statsobligationer sett till risknivå och avkastningspotential. I DNB FRN sker investeringar i obligationer med både hög och låg kreditvärdighet s.k. high yield. Målsättningen är dock att innehaven i genomsnitt ska ha god kreditvärdighet. Fondavkastningen påverkas av räntenivåer men även av förändringar i företagens kreditvärdighet och skillnaden mellan den riskfria räntan och räntan på företagsobligationer (riskpremien). Investeringar i företagsobligationer innebär även en likviditetsrisk, som kan påverka fondavkastningen negativt under perioder med stora utflöden ur mer riskfyllda tillgångar. Fonden startades i december Lämplig investeringshorisont är 3-5 år. : 0,61 %. Handelsbanken Brasilien Handelsbanken Brasilien skiljer sig från de flesta brasilianska aktiefonder genom att en stor del av innehavet investeras i små och medelstora bolags aktier. Det kan få stor inverkan på fondavkastningen eftersom den brasilianska börsen domineras av ett fåtal storbolag inom råvarusektorn. Fonden ger således bred exponering mot den brasilianska aktiemarknaden. Historiskt har fonden uppvisat bra avkastning. Denna fond fyller en lucka i Skandias fondsortiment och kompletterar utbudet av fonder som investerar i enskilda tillväxtmarknadsländer. : 1,90 %. Handelsbanken Nordiska Småbolag I Handelsbanken Nordiska Småbolag är en del i förvaltningen att identifiera nordiska småbolag som bedöms gynnas av olika tillväxtteman. Exempel på teman kan vara förändrad byggaktivitet i Europa, konsumtion i tillväxtregionerna och råvaruefterfrågan. Portföljen består i normalfallet av ett relativt stort antal bolag, vilket delvis är en följd av att en betydande del av fondkapitalet även investeras i de allra minsta bolagen på den nordiska marknaden - s.k. Micro Cap. Bland dessa bolag är likviditeten sämre, men avkastningspotentialen kan vara betydligt högre. Dessa innehav kan uppgå till 15 procent av portföljen. Historiskt har fondavkastningen stått sig väl mot såväl index som konkurrenter både under korta och längre perioder. : 1,60 %. Healthinvest Value Healthinvest Value är en läkemedelsfond med huvudsaklig inriktning mot sektorerna medicinteknik samt hälso- och sjukvårdstjänster. Fonden har även generellt sett färre investeringar i de traditionella läkemedelsföretagen samt inom bioteknik jämfört med de flesta fonderna inom denna kategori. Detta innebär även att den i högre grad består av mindre bolag då de traditionella läkemedelsbolagen utgör en stor del av det breda läkemedelindexet. Detta är således en nischad läkemedelsfond, vilket innebär att dess avkastningsmönster kan skilja sig markant jämfört med andra läkemedelsfonder under perioder. : 1,50 %. Morgan Stanley Diversified Alpha Plus

8 Målsättningen med Morgan Stanley Diversified Alpha Plus är att ta del av kursuppgångar på olika marknader och samtidigt begränsa förlusterna i perioder av fallande kurser. Förvaltningen sker genom löpande omfördelning av fondens kapital mellan olika typer av finansiella tillgångar (aktier, räntebärande värdepapper, råvaror och valutor) till dem som bedöms ha bäst chanser att öka i värde. Exempelvis varierar andelen aktier i fonden oftast mellan 0-50 procent av innehavet. Fonden förvaltas sedan 2011 av ett team med lång erfarenhet av liknande förvaltning. I investeringsanalysen söker förvaltarna efter trender som bedöms påverka de globala finansmarknaderna den närmaste tiden och anpassar fondens placeringar därefter. Fonden är mer flexibel i sin förvaltning än många blandfonder, men har också något högre risk än de flesta hedgefonder. : 2,05 %. Norron Select Norron Select är en hedgefond som främst investerar i ett mindre antal nordiska börsbolag. En viss andel av portföljen investeras också i olika räntebärande värdepapper, både statsobligationer och företagskrediter. Risknivån varierar i stor omfattning över tid, och baseras på förvaltarnas bedömning av aktie- och räntemarknadens aktuella avkastningsmöjligheter och risker. Målsättningen är att ge hög avkastning, mätt över 3-5 år, och då ofta med något lägre kurssvängningar än på aktiemarknaden. Fonden tillämpar dels fast avgift och dels prestationsbaserad avgift motsvarande 20 procent av fondens avkastning. Medarbetarna i förvaltningsteamet har lång erfarenhet av liknande förvaltning. : 2,75 %. Norron Target Norron Target är en hedgefond där kapitalet placeras i stora nordiska börsbolag och räntebärande värdepapper, både statsobligationer och företagskrediter. Fondens risk anpassas utifrån förvaltarnas bedömning av aktuella avkastningsmöjligheter och risker, och exponeringen mot aktiemarknaden varierar över tid. Målsättningen är att ge god avkastning över tiden men med mindre kurssvängningar än på aktiemarknaden. Fonden tillämpar dels fast avgift och dels prestationsbaserad avgift motsvarande 20 procent av fondens avkastning. Medarbetarna i förvaltningsteamet har lång erfarenhet av liknande förvaltning. : 1,37 %. Odin Maritim I Odin Maritim investerar förvaltaren i bolag som är verksamma inom global sjötransport. Aktieutvecklingen för bolag inom denna sektor tenderar att följa cykler för sjötransport där aktiepriser stiger i takt med att efterfrågan på transporter ökar, och sjunker när efterfrågan minskar eller utbudet ökar i form av fler fartyg. Sjötransportcykler tenderar även att följa den globala konjunkturcykeln. Historiskt har det inneburit att sektorn har utvecklats betydligt bättre än breda aktieindex under vissa perioder, men även fallit desto mer under andra perioder. Det innebär att tidpunkten för en investering i Odin Maritim kan få stor betydelse för fondavkastningen. Som investerare bör man beakta riskerna med sjötransport, och en investering i Odin Maritim bör inte utgöra en stor del av en fondportfölj utan snarare ses som en krydda till en i övrigt balanserad sparportfölj. : 2,00 %.

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Fondförändringar Skandia Link vår 2013

Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Uppdaterad version 2013-03-13 Skandia har gjort en omfattande översyn av vilka fonder som ska ingå i det utvärderade utbudet på fondplattformen. Totalt åker 18 fonder

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2016-06-15 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under september månad OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR / SEK Guld / SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High Yield-index) (Jefferies

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

PRISLISTA - FONDUTBUD

PRISLISTA - FONDUTBUD PRISLISTA - FONDUTBUD Nedan visas de fonder som Nord Fondkommission för närvarande erbjuder genom rådgivningsplattformen. Utöver dessa har vi dessutom tillgång till fler än 50 000 fonder på MFEXs plattform.

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg något under juni medan den svenska börsen slutade ned 3,4 %. Månaden har varit volatil med stora rörelser på de finansiella marknaderna

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2017 Månadsbrev april 2017 Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING Under januari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) negativt och sjönk med -1,7 % i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

SRI-rapport 31 december 2013

SRI-rapport 31 december 2013 SRI-rapport 31 december 2013 Lidköpings kommun Agenta 08-402 19 00 www.agenta.nu Bakgrund Agenta har i samarbete med GES Investment Services genomfört en etisk screening av Agenta Svenska Aktier, Agenta

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Skandia

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Januari 2013 Skandia Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg under april. Makrostatistiken i USA förbättrades och inköpschefsindex steg jämfört med tidigare månad, även arbetsmarknaden visade på

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN PP PENSIONS FONDTORG Med vårt fondtorg vill vi skapa de bästa förutsättningarna för dig

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

SEB Aktiesparfond USA 2,

SEB Aktiesparfond USA 2, Fondhandel 2017: SEB:s Sverigeregistrerade fonder En fond är stängd för handel när: Mer än 30% av fondens värdepapper är placerade på en marknad vars börs är stängd och/eller det land där fonden är registrerad

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

MÅNADSBREV JULI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JULI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JULI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Juli månad var en stark börsmånad för de globala börserna som steg runt 5 %. Även svenska börsen återhämtade fallet från juni och slutade månaden upp cirka 5

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under oktober månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income Nya fonder 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-10-27 Carlson Fund - DnB NOR Navigator Fonden är valbar hos PPM från och med den 5 oktober 2009.

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Månadsbrev oktober 2016

Månadsbrev oktober 2016 Månadsbrev oktober 2016 I väntan på det stundande amerikanska valet den 8 november har vi i Sverige under oktobermånad sett både en rapportperiod som uppvisat blandade resultat samt getts ett räntebesked

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Vad innebär äkta aktiv förvaltning?

Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Aktiespararna Borlänge/Falun Daniel Sundqvist 1 Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Svenska fonder som investerar i företagen

Svenska fonder som investerar i företagen 30 november 2016 Svenska fonder som investerar i företagen 3134 Svenska bankernas totala investering i varje företag (mkr) 1879 1569 1129 903 165 112 19 0 0 Källa: Bankernas fonders innehavslistor, 30

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

MÅNADSBREV OKTOBER, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV OKTOBER, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV OKTOBER, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Under oktober utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 3 %, detta tack vare en kraftig försvagning av svenska kronan. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadsbrev september 2015

Månadsbrev september 2015 Månadsbrev september 2015 Den sista månaden på tredje kvartalet blev en tråkig historia på Stockholmsbörsen med en nedgång på drygt 5 procent. USA och de europeiska börserna stängde ett par procent ned.

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors

Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation CROCI Alpha Pairs Sectors Marknadsneutral placeringsstrategi på den globala aktiemarknaden Målsättning att ge god och stabil avkastning oavsett börsutveckling

Läs mer

Månadsbrev juli Anders Åström, Granit Fonder

Månadsbrev juli Anders Åström, Granit Fonder Månadsbrev juli 2016 Investerare skakade snabbt av sig oron efter Brexit och riskviljan återvände till de finansiella marknaderna, framförallt till världens aktiemarknader. Detta visade sig i form av att

Läs mer

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012 Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Inledning På aggregerad nivå är aktiv förvaltning ett nollsummespel, d v s den enes vinst är den andres förlust

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Månadsbrev september 2016

Månadsbrev september 2016 Månadsbrev september 2016 September blev en bättre månad än de flesta av oss kunde förvänta sig. I USA bestämde Federal Reserve (FED) att skjuta den förväntade räntehöjningen på framtiden vilket lugnade

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT 2017 Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden Innehåll Upphandling har gett halverade avgifter på pensionsfonder... 3 Rapporten

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Månadsbrev - Januari 2014 Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Access Fund 2014-01-31 Marknadssentimentet i hälsovårdssektorn var positivt under januari månad och MSCI

Läs mer