noga utvalda fonder till lägre avgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "noga utvalda fonder till lägre avgifter"

Transkript

1 PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1

2 Så här fungerar vårt fondtorg. Bara för dig i mediebranschen. Vårt uppdrag är att hjälpa dig i mediebranschen. Det var därför vi en gång startade och det är därför vi finns till ännu idag. Fondtorget innebär därför en unik chans att spara på mycket bra villkor. Vi gör grovjobbet. Vi väljer ut de fonder vi tror kan leverera bäst. I vår analys tittar vi bland annat på förvaltarkvaliteten, avgifter, fondens historik och inte minst den framtida förmågan till god avkastning. Du får det lätt att välja rätt. Torget innehåller ett brett utbud av olika fondtyper - du ser dem härintill. Kvalitet istället för kvantitet gör det enkelt att få en överblick, att välja och att välja rätt. Du slipper höga avgifter. Hos oss får du fonderna betydligt billigare än hos andra - jämför oss gärna. Det märks att vi ägs och finns till för våra medlemmar. Byt så ofta du vill. Via vårt internetkontor kan du enkelt byta fonder när du själv vill. Hos oss kostar det inget och du kan göra det hur ofta du vill. Torget förbättras ständigt. Hittar vi nya fonder som vi tror kan leverera bättre inom sin kategori byter vi ut de gamla. Det innebär att fondtorget ständigt förädlas och att du alltid hittar de fonder vi anser bäst för tillfället. Hos oss finns inga baktankar. Vi är oberoende och kan välja fritt bland de bästa förvaltarna som marknaden har att erbjuda. Vi har inga egna fonder som vi vill att du ska välja för att vi tjänar bättre på dem. När det handlar om rådgivning arbetar vi varken med provisioner eller bonusar. Det tycker vi är viktigt. Vill du veta mer? Ring eller mejla Fonder på fondtorget STRATEGIFONDER PP Aktieallokeringsfond Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige Kestrel Global Portfolio AKTIEFONDER INDEX- OCH MARKNADSNÄRA FONDER Handelsbanken Europafond Index Swedbank Robur Sverigefond MEGA Vanguard Global Stock Index AKTIEFONDER AKTIVT FÖRVALTADE FONDER JP Morgan Global Focus Skagen Global Swedbank Robur Ethica Global MEGA Acadian Emerging Markets Equity Fund SEB Etisk Sverigefond Blackrock China Blackrock Global Small Cap DNB Scandinavia Danske Invest India Fidelity Asian Special Situation Fidelity Latin America JP Morgan Russia Lannebo Småbolag Swedbank Robur Östeuropafond ALTERNATIVA FONDER Alfred Berg Fastighetsfond Norden Lynx Dynamic OPM Listed Private Equity SEB Asset Selection Skagen m2 RÄNTEFONDER Danske Invest Sverige Kort Ränta DNB Företagsobligationsfond Nordea Obligationsfond DNB Realräntefond 2

3 Färdiga fondpaket För att förenkla för dig som sparare har vi tagit fram tre förslag till fondportföljer där vi utgått från fondernas riskprofil. Våra förslag grundar sig på bland annat på riskjusterad avkastning, riskspridning och tillgångssammansättning under en längre period. Kort ränta 30% Hedge 10% Aktier 15% Aktiv tillgångsallokering 20% Aktier 40% Aktier 75% Hedge 25% Obligationer 45% Hedge 10% Låg risk I portföljen ingår 45% obligationer/lång ränta, 30% kort ränta, 15% aktier med placeringar världen över men med lite extra övervikt mot Sverige och Norden samt 10% hedge, där förvaltarnas målsättning är att fondens värdeutveckling skall uppvisa en låg samvariation med aktie- och obligationsmarknaderna. Välj följande fonder och andelar om du vill ha fondpaketet: 45% obligationer, lång ränta (Nordea Obligationsfond) 30% kort ränta (Danske Invest Sverige Kort ränta) 15% aktier (PP Pension Aktieallokeringsfond) 10% hedge (Lynx Dynamic) Medel risk Fondportföljen passar sparare som vill ha medelhög risknivå och som är beredd på att värdet går upp och ner över spartiden. Portföljen består till 40% av aktier som placeras världen över men med lite extra tyngd mot hemmamarknaderna Sverige och Norden. 40% placeras i en hedgefond som strävar efter att nå en god värdeutveckling som inte är direkt kopplad till aktiemarknaderna. Det sänker portföljens riskexponering mot aktiemarknaderna. 20% placeras i en fond) som aktivt fördelar om sina placeringar mellan en stor mängd olika tillgångar globalt för att över tid därigenom nå en stabil och hög avkastning till en begränsad risk. Paketet har följande fördelning: 40% aktier (PP Pension Aktieallokeringsfond) 40% hedge (Lynx Dynamic) 20% aktiv tillgångsallokering (Kestrel Global Portfolio) Hög risk Portföljförslaget passar sparare som vill ha möjlighet till hög avkastning men som också är beredda på att värdet snabbt kan minska. Portföljen består till 75% av aktier världen över men med extra fokus på Sverige och Norden. 25% placeras i en hedgefond för att minska exponeringen mot aktier och därmed sänka risken i portföljen. Hedgefonden har som mål att värdeutvecklingen ska ha en låg samvariation med aktie- och obligationsmarknaderna.önskar du mindre exponering i Sverige och Norden kan du ersätta PP Pension Aktieallokeringsfond med till exempel Vanguard Global Stock Index. Välj följande fonder och andelar om du vill placera i enlighet med förslöaget 75% aktier (PP Pension aktieallokeringsfond) 25% hedge (Lynx Dynamic) 3

4 Strategifonder PP PENSION AKTIEALLOKERINGSFOND Fonden placerar globalt i aktier och uppnår därigenom en stor spridning mellan regioner. Placeringarna sker globalt men med en större vikt i Sverige, Norden och tillväxtmarknader än vad som är fallet i en traditionell global aktiefond. Cirka 20 procent av tillgångarna ska vara investerade i Sverige, 20 procent i Norden, 10 procent i tillväxtmarknader och det resterande kapitalet på cirka 50 procent ska vara investerat i aktiefonder med tillgångar globalt. Förvaltningsavgift: 0,69% (0,45% inom ITP) Kategori: Aktiefond global, mix bolag SWEDBANK ROBUR MIX INDEXFOND SVERIGE Fonden är en blandfond som i normalläget placerar i aktier till 50 procent och i räntebärande överlåtbara värdepapper papper till 50 procent. Fonden ska när det gäller aktier följa utvecklingen av det svenska börsindexet Six Portfolio Return Index och för räntebärande värdepapper följer den OM:s Totalindex. Förvaltningsavgift: 0,40% Kategori: Blandfond SEK, aggressiv KESTREL GLOBAL PORTFOLIO Kestrel Global Portfolio är en fond som strävar efter att bevara kapitalet när aktiemarknaderna faller och följa med vid uppgång. Det sker genom den aktiva allokerings- och investeringsprocess som förvaltarteamet arbetar utifrån. Fonden investerar globalt i en diversifierad portfölj av tillgångsklasser. Tillgångarna innefattar noterade aktier, räntebärande värdepapper, penningmarknadsinstrument, fastig heter, råvaror och kontanta medel. För att öka avkastningen anpassas fondens tillgångar utifrån förväntade rörelser på marknaden under kommande kvartal. Förvaltningsavgift: 1,50% Morningstarkategori: Blandfond Aktiefonder - aktivt förvaltade ACADIAN EMERGING MARKETS Fondens målsättning är kapitaltillväxt genom aktieinvesteringar i företag i ett antal tillväxtländer i hela världen. Fonden investerar huvudsakligen i företagsaktier och liknande som är noterade eller lokaliserade på globala tillväxtmarknader. Kategori: Aktiefond tillväxtmarknader BLACKROCK CHINA Fonden syftar till att uppnå kapitaltillväxt på lång sikt. Fonden investerar minst 70 procent av sina tillgångar i bolag som är hemmahörande i eller som har sin övervägande del av verksamheten i folkrepubliken Kina. Kategori: Aktiefond Kina 4

5 Forts Aktiefonder aktivt förvaltade BLACKROCK GLOBAL SMALL CAP Fonden investerar i aktier i mindre företag över hela världen, men fokus är på företag i USA, Europa och Asien. En mindre del kan även investeras på tillväxtmarknader. Förvaltningsavgift: 0,70% Kategori: Aktiefond global, små-/medelstora bolag DANSKE INVEST INDIA Fondens målsättning är att skapa kapitaltillväxt genom investeringar i Indien. Fonden investerar i värdepapper, företrädesvis aktier och aktierelaterade tillgångar, som är noterade på en indisk fondbörs. Fonden kan också investera i företag vars aktier är noterade i annat land än Indien, förutsatt att företaget kan tillräkna sig en ordentlig intäkts- eller resultatandel från den indiska marknaden. Kategori: Aktiefond Indien DNB SCANDINAVIA DNB Scandinavia är en aktiefond som placerar i Sverige, Danmark, Norge och Finland, i en rad olika branscher och sektorer. Målet är att uppnå en långsiktigt god värdetillväxt i fonden. Förvaltningsavgift: 0,65% Kategori: Aktiefond Norden FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS Målet för fonden är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom diversifierade innehav i bolag som anses befinna sig i speciella situationer i Asien, exklusive Japan. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond och aktieurvalet styr fördelningen mellan länder. Fondens kärna består av företag av god kvalitet med attraktiva värderingar. Kategori: Aktiefond Asien exklusive Japan FIDELITY LATIN AMERICA Fidelity Latin America investerar huvudsakligen i aktier i latinamerikanska företag. Portföljförvaltarna identifierar bolag som är undervärderade och har god tillväxtpotential. De favoriserar företag med en dominerande marknadsställning, starka balansräkningar och med en möjlighet att leverera och öka kassaflöde till aktieägarna. Kategori: Aktiefond Latinamerika HANDELSBANKEN AMERIKAFOND Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond som placerar i bolag i USA, Kanada och Mexiko. Huvuddelen av investeringarna sker i USA. Målet är att med god riskspridning uppnå en värdetillväxt som på lång sikt överstiger genomsnittet för de aktuella aktiemarknaderna. Kategori: Aktiefond USA, mix bolag JP MORGAN GLOBAL FOCUS Fonden är en global aktivt förvaltad aktiefond och investeringarna sker genom ett fokuserat urval av aktier. Fondens analytiker identifierar företag som de anser kommer att ha de bästa förutsättningarna för stark vinsttillväxt. Fonden har som mål att skapa långsiktigt värde genom placeringar i globala aktier genom att ta vara på de investeringsmöjligheter som finns inom området. Kategori: Aktiefond global, mix bolag JP MORGAN RUSSIA FUND Fonden placerar i ryska aktier och ska genom grundlig företagsanalys investera i aktier som bedöms utvecklas bättre än genomsnittet på den ryska marknaden. Fonden kommer att vara placerad i såväl stora som medelstora och små bolag. Minst 80 procent av fondens kapital, kassan exkluderad, ska placeras i bolag eller värdepapper som lyder under rysk jurisdiktion eller som bedriver huvuddelen av sin operativa verksamhet i Ryssland. Detta omfattar även bolag inom den gamla regionen Sovjetunionen och som därmed är utanför nuvarande Ryssland. Kategori: Aktiefond Ryssland LANNEBO SMÅBOLAG Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med tonvikt på småoch medelstora företag i Norden, främst Sverige. Aktieurvalet baseras på långsiktig fundamental analys av företag i alla branscher kombinerat med rörlighet i portföljen. Kriteriet för ett företags storlek är dess börsvärde, som vid investeringstillfället får uppgå till högst en procent av det totala börsvärdet. Kategori: Aktiefond Sverige, små-/medelstora bolag 5

6 Forts Aktiefonder aktivt förvaltade SEB ETISK SVERIGEFOND Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med etisk placeringsinriktning som investerar i svenska aktier och aktierelaterade värdepapper i olika branscher. Fonden har etiska restriktioner grundade på Global Ethical Standard, GES, som utgår från internationella normer avseende mänskliga rättigheter, arbete, miljö, mutor, korruption och vapen. Fonden investerar inte heller i företag vars huvudsakliga verksamhetsområden är vapen,alkohol, tobak och pornografi. Företagsbesök är grunden för den fundamentala analysen. Fondens jämförelseindex är SIX60 Cap Return Index. Förvaltningsavgift: 0,80% Kategori: Aktiefond Sverige SKAGEN GLOBAL Skagen Global har en global placeringsinriktning. Fonden strävar efter att hitta företag av hög kvalitet som teamet anser är undervärderade, till exempel för att de är otillräckligt analyserade eller impopulära. För att minska risken försöker förvaltarna hålla en väl avvägd spridning mellan branscher och geografiska marknader. Förvaltningsavgift: 0,60% Kategori: Aktiefond global, mix bolag SWEDBANK ROBUR ETHICA GLOBAL MEGA Fonden är en bred indexnära aktiefond som placerar globalt i företag som uppfyller Swedbank Roburs krav på etik, socialt ansvar och miljö. Företagen ska bedriva ett för sin bransch relevant miljöarbete och verka för skäliga arbetsvillkor, god arbetsmiljö, fackliga rättigheter och inte acceptera diskriminering eller barnarbete. Fonden avstår helt från placeringar i företag som tillverkar och/eller säljer vapen. Fonden är också restriktiv med placeringar i företag där produktion/försäljning av krigsmateriel, alkohol, tobak, spel- och pornografisk verksamhet uppgår till mer än 5 procent av omsättningen. Förvaltningsavgift: 0,40% Kategori: Aktiefond global, mix bolag SWEDBANK ROBUR ÖSTEUROPAFOND Fonden är en aktiefond som placerar i företag i olika branscher i Östeuropa och angränsande länder. Fonden placerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och får placera upp till 10 procent av fondens värde i andra fonder. Förvaltningsavgift: 0,90% Kategori: Aktiefond Östeuropa Aktiefonder index- och marknadsnära fonder HANDELSBANKEN EUROPAFOND INDEX Handelsbanken Europafond Index är en bred indexnära aktiefond, som i sina placeringar söker att efterlikna indexet MSCI Europe Index med syfte att över tiden ge en avkastning som så nära som möjligt speglar marknadens utveckling. Förvaltningsavgift: 0,40% Kategori: Aktiefond Europa, mix bolag SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND MEGA Fonden är en bred indexnära aktiefond som huvudsakligen placerar i stora och medelstora svenska företag i olika branscher. Fonden placerar i aktier och aktierelaterade fondpapper och får placera upp till 10 procent av fondens värde i andra fonder. Förvaltningsavgift: 0,19% Kategori: Aktiefond Sverige VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND Fonden är en bred indexnära aktiefond som investerar globalt i ett mycket stort antal företag och söker en avkastning som till både resultat och risk liknar MSCI World Free Index. Indexet är kapitalviktat och innehåller bolag från 23 utvecklade länder från Nordamerika, Europa, Asien och Australien. Förvaltningsavgift: 0,19% Kategori: Aktiefond global, mix bolag 6

7 Alternativa fonder ALFRED BERG FASTIGHETSFOND NORDEN Alfred Berg Fastighetsfond Norden är en aktivt förvaltad aktiefond. Fonden är en branschfond och har som inriktning att placera på den nordiska fastighetsmarknaden. Tillgångarna placeras i fastighets- och byggbolag främst på de nordiska marknaderna. Fonden investerar i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen äger färdigställda fastigheter men kan även investera en mindre del i entreprenad och byggbolag, det vill säga bolag som uppför byggnader, infrastruktur med mera. Kategori: Fastighetsbolag, övriga LYNX DYNAMIC Lynx Dynamic är en hedgefond som har en kvantitativ investeringsfilosofi och placerar i råvaror, aktier, obligationer och valutor. Lynx Dynamic är ett utmärkt komplement för den som har ett innehav i vanliga aktie- eller blandfonder och vill få en mer diversifierad portfölj. Med Lynx Dynamic som en del av portföljen kan risken spridas och portföljen få en jämnare avkastning. Förvaltningsavgift: 1,50% Kategori: Hedgefond, övriga OPM LISTED PRIVATE EQUITY Fonden investerar i globalt noterade riskkapitalbolag vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity. Listed Private Equity (LPE) är i dag en stor tillgångsklass med en långsiktig avkastning som motsvarar de privata riskkapitalfondernas, samtidigt som likviditeten ger fördelar. Kategori: Branschfond, onoterat SEB ASSET SELECTION Fonden placerar globalt med exponering mot tillgångsslagen aktier, räntebärande värdepapper, valutor och råvaror. Förvaltningsteamet tar både långa positioner (vid förväntad marknadsuppgång) och korta positioner (vid förväntad marknadsnedgång) och försöker därigenom uppnå en god långsiktig avkastning och en tillfredsställande riskspridning. Fonden har absolut avkastning som målsättning, det vill säga att försöka öka i värde oavsett marknadsutveckling. Förvaltningsavgift: 0,65% Kategori: Hedgefond, övriga SKAGEN M2 SKAGEN m2 är en aktivt förvaltad fond med en global placeringsinriktning. Fonden placerar i noterade fastighetsaktier för att utnyttja avkastningen i de underliggande fastighetstillgångarna. Aktiv förvaltning innebär att portföljförvaltarna placerar i bolag utifrån egna analyser. Företagens resultat genereras över tid, och det gör också fondens avkastning. SKAGEN m2 investerar för närvarande inte i derivat. Kategori: Fastighetsbolag 7

8 Räntefonder DNB FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som företrädesvis placerar i företagsobligationer med hög kreditvärdighet och som är noterade i svenska kronor. Målet är att på lång sikt uppnå en positiv avkastning genom placeringar i en diversifierad portfölj. Förvaltaren använder sig av egen investeringsanalys för urvalet av företagsobligationer. Förvaltningsavgift: 0,50% Kategori: Ränte, SEK obligationer, långa DANSKE INVEST SVERIGE KORT RÄNTA Fonden är en kort räntefond som placerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens hela tillgångsportfölj ska ha en duration på högst 1 år. Förvaltningsavgift: 0,09% Kategori: Ränte, SEK penningmarknad NORDEA OBLIGATIONSFOND Nordea Obligationsfond är en lång räntefond. Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna av staten, kommuner, landsting, kreditinstitut samt företag med hög kreditvärdighet. Minst 80 procent av placeringarna ska vara utgivna av svenska emittenter och högst 20 procent av europeiska emittenter. Förvaltningsavgift: 0,10% Kategori: Ränte, SEK obligationer, långa DNB REALRÄNTEFOND DNB Realräntefond är en räntefond som företrädesvis placerar i realränteobligationer. Målet är att på lång sikt uppnå en inflationsjusterad avkastning genom placeringar i en diversifierad portfölj. Fonden placerar i obligationer, penningmarknadsinstrument och andra ränterelaterade fondpapper utställda huvudsakligen i svenska kronor. Förvaltningsavgift: 0,10% Kategori: Ränte, obligationer, reala Samtliga uppgifter i denna broschyr avser läget vid broschyrens framtagande. PP Pensions fondtorg uppdateras och förändras över tiden. För aktuella uppgifter och nyckeltal, in klusive gällande rating, hänvisar vi till pppension.se/ fondtorget. Informationen ovan baseras på uppgifter från respektive fondbolag. Innan andelar förvärvas bör spararen ta del av fondens faktablad och informationsbroschyr. Det finns inga garantier för att en investering i fonder ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. Har du frågor? Kontakta oss: Postadress Box 7760, Stockholm Besök Kammakargatan 22, Stockholm Kundcenter pppension.se Växel Fax pppension.se Försäkringsgivare traditionell försäkring PP Pension Försäkringsförening Org.nr: Styrelsens säte Stockholm Försäkringsgivare fondförsäkring PP Pension Fondförsäkring AB Org.nr Styrelsens säte Stockholm 8

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN PP PENSIONS FONDTORG Med vårt fondtorg vill vi skapa de bästa förutsättningarna för dig

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2012

Collectums avgiftsrapport 2012 s avgiftsrapport 2012 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Vid sidan av default-alternativet AP7 Såfa, finns ett fondutbud med drygt 850 fonder för dig som själv vill välja fonder inom premiepensionen.

Vid sidan av default-alternativet AP7 Såfa, finns ett fondutbud med drygt 850 fonder för dig som själv vill välja fonder inom premiepensionen. Vid sidan av default-alternativet AP7 Såfa, finns ett fondutbud med drygt 850 fonder för dig som själv vill välja fonder inom premiepensionen. Fondbolagen tar ut en avgift för att förvalta och administrera

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Månadsbrev januari 2018

Månadsbrev januari 2018 Månadsbrev januari 2018 Året startade med stigande kurser och global optimism. Några dagar innan månadens slut hade det amerikanska S&P-indexet stigit till nytt rekord, upp 7,45 procent sedan årets början.

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2016-06-15 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Månadsbrev december 2018

Månadsbrev december 2018 Månadsbrev december 2018 December blev en tråkig månad på aktiemarknader världen över. S&P 500 var ner 9,2 procent i december och även vår svenska aktiemarknad var kraftigt. Bidragande orsaker var ökad

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Månadsbrev november 2018

Månadsbrev november 2018 Månadsbrev november 2018 November inleddes precis som oktober med hög volatilitet och orolig handel på världens börser. S&P 500 föll under månaden tillbaka till de lägsta nivåer som indexet handlade på

Läs mer

Månadsbrev september 2018

Månadsbrev september 2018 Månadsbrev september 2018 LUGN SEPTEMBER MED STIGANDE KURSER September innebar fortsatt låg volatilitet på aktiemarknaden med generellt svagt stigande kurser på utvecklade marknader. Värt att notera var

Läs mer

Månadsbrev oktober 2018

Månadsbrev oktober 2018 Månadsbrev oktober 2018 Det har varit dramatiska veckor och extrema kursrörelser, globalt, i Sverige och givetvis även för småbolag. I USA lyckades företagsrapporterna överlag inte infria marknadens skyhögt

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT 2017 Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden Innehåll Upphandling har gett halverade avgifter på pensionsfonder... 3 Rapporten

Läs mer

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT 2017 Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden Innehåll Upphandling har gett halverade avgifter på pensionsfonder... 3 Rapporten

Läs mer

Månadsbrev februari 2018

Månadsbrev februari 2018 Månadsbrev februari 2018 Efter en mycket stark inledning på året med global optimism och god börsutveckling under årets första månad förbyttes stämningen i februari till oro för ökande inflation och därmed

Läs mer

Månadsbrev mars Jan Rosenqvist, Granit Fonder

Månadsbrev mars Jan Rosenqvist, Granit Fonder Månadsbrev mars 2018 OSÄKERHETEN ÖKAR Det är fortsatt nervöst på världens börser när hotet om ett utökat handelskrig ökar. Första kvartalet har varit volatilt och efter den inledande kursuppgången är nu

Läs mer

Månadsbrev augusti 2018

Månadsbrev augusti 2018 Månadsbrev augusti 2018 Efter en lång och het sommar närmar sig nu hösten. Augusti innehar stigande kurser för samtliga våra fonder. På den politiska arenan ökar spänningen, inte minst gäller det vårt

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Månadsbrev april 2018

Månadsbrev april 2018 Månadsbrev april 2018 Året har börjat relativt bra för aktier. Efter fyra månader är nu börsen på plus trots alla dramatiska utspel om handelskrig från Trump samt oro för stigande räntor. Här i Sverige

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2017: BLOX

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2017: BLOX MÅNADSBREV NOVEMBER, 2017: BLOX Under november har vi sett en varierad utveckling på aktiemarknaderna. Globala aktier (MSCI World) steg med ca 1,9 % i svenska kronor medan Stockholmsbörsen (OMX30) föll

Läs mer

Månadsbrev juli Jan Rosenqvist

Månadsbrev juli Jan Rosenqvist Månadsbrev juli 2018 Halvårsskiftet har passerat och nu har de flesta bolagen rapporterat sina resultat för perioden. Överlag har rapporterna kommit in bättre än väntat, men givetvis har vissa bolag levererat

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Förändringar i Fondstrategier Stockholm 21 maj Vi säljer JP Morgan US Smaller Companies och köper Fidelity Asian Special Situations.

Förändringar i Fondstrategier Stockholm 21 maj Vi säljer JP Morgan US Smaller Companies och köper Fidelity Asian Special Situations. XL Fondstrategier Förändringar i Fondstrategier Stockholm 1 maj 01 Vi säljer och köper. Varför? Vi ändrar från övervikt i USA till neutral vikt genom att sälja av JP Morgan US Smaller Companies. Sedan

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Månadsbrev juni Med önskan om en skön sommar! Jan Rosenqvist, Granit Fonder

Månadsbrev juni Med önskan om en skön sommar! Jan Rosenqvist, Granit Fonder Månadsbrev juni 2017 Vi kan summera en stark utveckling av första halvåret 2017. Samtliga våra fonder, utom Granit Kina, steg under perioden. Bäst gick det för Granit Småbolag som steg med 9,91 procent

Läs mer

Månadsbrev februari 2019

Månadsbrev februari 2019 Månadsbrev februari 2019 Februari blev också en stark avkastningsmånad. Det här är det sista månadsbrevet från Granit Fonder. Den 29 mars fusioneras samtliga Granitfonder med Fonden Sensor Sverige Select.

Läs mer

Månadsbrev oktober 2017

Månadsbrev oktober 2017 Månadsbrev oktober 2017 Världens börser fortsatte att klättra under oktober och vi kan konstatera att samtliga Granits fonder hade en positiv utveckling under månaden. Förutom att Granit Kina hade en stark

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Månadsbrev september 2017

Månadsbrev september 2017 Månadsbrev september 2017 September blev en stark månad. Alla Granit fonder steg under september. Starkast var Granit Småbolag som steg drygt 4 procent. Även Granit Global 85 och Trend 100 hade fina uppgångar.

Läs mer

Månadsbrev december 2017

Månadsbrev december 2017 Månadsbrev december 2017 Året avslutades i svagt stigande kurser, både i Sverige och internationellt. Glädjande kan vi konstatera att samtliga fonder slutade året på plus. Bäst gick det för Småbolagsfonden

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2017: BLOX

MÅNADSBREV MARS, 2017: BLOX MÅNADSBREV MARS, 2017: BLOX Under mars utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) något positivt och steg marginellt i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad och steg

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

NAVENTI GLOBAL FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND

NAVENTI GLOBAL FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND NAVENTI FONDUTBUD OM NAVENTI FONDER Naventi Fonder AB är ett svenskt fondbolag som grundades år 2002 och vars ägare är operativt verksamma i bolaget. Vår affärsidé är att erbjuda sparande i aktivt förvaltade

Läs mer

Swedbank var valbart inom fondförsäkring mellan 2007 och 2010 och därefter återigen från 2013.

Swedbank var valbart inom fondförsäkring mellan 2007 och 2010 och därefter återigen från 2013. SWEDBANK Swedbank var valbart inom fondförsäkring mellan 2007 och 2010 och därefter återigen från 2013. I KORTHET Swedbanks har god solvens och bolaget har 113 miljarder kronor i förvaltat kapital inom

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Månadsbrev juli Jan Rosenqvist, Granit Fonder

Månadsbrev juli Jan Rosenqvist, Granit Fonder Månadsbrev juli 2017 Juli var en svag månad på börserna följt av politisk oro, dollarförsvagning samt något svagare rapporter. Svenska OMXS30 var ned 3,4 procent under månaden. Något bättre gick det för

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2017: BLOX

MÅNADSBREV APRIL, 2017: BLOX MÅNADSBREV APRIL, 2017: BLOX Under april slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) oförändrat i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad och steg med ca 2,5 % exklusive utdelningar.

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Danica har varit valbart inom fondförsäkring sedan 2010.

Danica har varit valbart inom fondförsäkring sedan 2010. DANICA Danica har varit valbart inom fondförsäkring sedan 2010. I KORTHET Danica har god solvens och bolaget har 28 miljarder kronor i förvaltat kapital inom fondförsäkring (2016-12-31). I Danicas entrélösning

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

MÅNADSBREV SEPTEMBER, 2017: BLOX

MÅNADSBREV SEPTEMBER, 2017: BLOX MÅNADSBREV SEPTEMBER, 2017: BLOX Aktiemarknaderna steg under september, globala aktier (MSCI World) med ca 4,7 % i svenska kronor och Stockholmsbörsen (OMXS30) med ca 5,8 %. Riskaptiten kom tillbaka med

Läs mer

MÅNADSBREV OKTOBER, 2017: BLOX

MÅNADSBREV OKTOBER, 2017: BLOX MÅNADSBREV OKTOBER, 2017: BLOX Aktiemarknaderna steg under oktober, globala aktier (MSCI World) med ca 4,7 % i svenska kronor och Stockholmsbörsen (OMX30) med ca 2,1 %. Under månaden har det fokuserats

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB

ÅRSREDOVISNING 2013 PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB ÅRSREDOVISNING 2013 PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB PPPENSION.SE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...3 Viktiga händelser 2013...3 Försäkringsrörelsen...3 Placeringsverksamheten...4 Organisation...7

Läs mer

MÅNADSBREV DECEMBER, 2017: BLOX

MÅNADSBREV DECEMBER, 2017: BLOX MÅNADSBREV DECEMBER, 20: BLOX Under december har vi sett en varierande utveckling på aktiemarknaderna och globala aktier (MSCI World) backade med ca 1 % i svenska kronor. Sverige (OMXS30) utmärkte sig

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

NAVENTI FONDUTBUD HÖSTEN 2018

NAVENTI FONDUTBUD HÖSTEN 2018 NAVENTI FONDUTBUD HÖSTEN 2018 OM NAVENTI FONDER Naventi Fonder AB är ett svenskt fondbolag som grundades år 2002 och vars ägare är operativt verksamma i bolaget. Vår affärsidé är att erbjuda sparande i

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

NAVENTI FONDUTBUD VÅREN 2019

NAVENTI FONDUTBUD VÅREN 2019 NAVENTI FONDUTBUD VÅREN 2019 OM NAVENTI FONDER Naventi Fonder AB är ett svenskt fondbolag som grundades år 2002 och vars ägare är operativt verksamma i bolaget. Vår affärsidé är att erbjuda sparande i

Läs mer

Månadsbrev maj Anders Åström, Granit Fonder

Månadsbrev maj Anders Åström, Granit Fonder Månadsbrev maj 2017 Efter en stark inledning på året gav maj månad en mer blandad utveckling. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 1,2 %, europeiska Eurostoxx 50 sjönk med 0,1 % och i Sverige

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Movestics har god solvens och bolaget har 25 miljarder kronor i förvaltat kapital inom fondförsäkring ( ).

Movestics har god solvens och bolaget har 25 miljarder kronor i förvaltat kapital inom fondförsäkring ( ). MOVESTIC Movestic var senast valbart inom fondförsäkring mellan 2007 och 2010. I KORTHET Movestics har god solvens och bolaget har 25 miljarder kronor i förvaltat kapital inom fondförsäkring (2016-12-31).

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

Vi köper DI Euro High Yield, DI Nordiska Företagsobligationer och säljer DI Tillväxtmarknadsobligationer.

Vi köper DI Euro High Yield, DI Nordiska Företagsobligationer och säljer DI Tillväxtmarknadsobligationer. XL Fondstrategier Stockholm juli 01 Förändringar i Fondstrategier Vi minskar innehaven i samt Fund. Vi köper, och säljer DI Tillväxtmarknadsobligationer. Varför? Risken för ett fullskaligt handelskrig

Läs mer

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Ta höjd för ett smart sparande kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Trygga din tjänstepension på ett smart och smidigt sätt Det är din arbetsgivare som betalar din tjänstepension,

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Senaste nytt. September 2016

Senaste nytt. September 2016 Sida 1 av 5 Senaste nytt September 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

Fonder och fondval i tjänstepension

Fonder och fondval i tjänstepension Fonder och fondval i tjänstepension 1 Agenda Inledning Riskspridning och tillgångsslag Fondval BTP 1 erbjudande i SEB Verktyg 2 Svårt Kul Tråkigt Lätt 3 1 Svenskarna blir äldre snabbt! 4 2 milj kr 20 år

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2017: BLOX MÅNADSBREV AUGUSTI, 20: BLOX Under augusti månad föll den globala aktiemarknaden (MSCI World) med ca 1,7 % i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30) utvecklades något negativt och slutade månaden -0,10

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Stockholm augusti 2013 1(4) Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Information om fondförändringar (fondförsäkring)

Information om fondförändringar (fondförsäkring) Information om fondförändringar (fondförsäkring) 1 (5) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment

Läs mer

Ansvarsfullt Fondutbud

Ansvarsfullt Fondutbud Ansvarsfullt Fondutbud När du sparar i fondförsäkrg i Folksam är alla fonder kvalitetssäkrade ur ett hållbarhetsperspektiv. Utvalda fonder ska alltid beakta hållbarhetskriterier i sitt val av bolag att

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Handelsbanken var senast valbart inom fondförsäkring mellan 2010 och 2013.

Handelsbanken var senast valbart inom fondförsäkring mellan 2010 och 2013. HANDELSBANKEN Handelsbanken var senast valbart inom fondförsäkring mellan 2010 och 2013. I KORTHET Handelsbankenhar god solvens och bolaget har 99 miljarder kronor i förvaltat kapital inom fondförsäkring

Läs mer

MÅNADSBREV JULI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JULI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JULI, 20: BLOX Under juli utvecklades de globala aktiemarknaderna (MSCI World) negativt och backade med 2 % i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Enkelt är effektivt! Aktiespararna Sundsvall 7 februari 2018 Linus Owemyhr, Marknadsansvarig Tel: 08 545 873 97 E-post: linus@spiltan.se www.spiltanfonder.se Spiltan Fonder AB Spiltan Fonder i korthet

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer