noga utvalda fonder till lägre avgifter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "noga utvalda fonder till lägre avgifter"

Transkript

1 PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1

2 Så här fungerar vårt fondtorg. Bara för dig i mediebranschen. Vårt uppdrag är att hjälpa dig i mediebranschen. Det var därför vi en gång startade och det är därför vi finns till ännu idag. Fondtorget innebär därför en unik chans att spara på mycket bra villkor. Vi gör grovjobbet. Vi väljer ut de fonder vi tror kan leverera bäst. I vår analys tittar vi bland annat på förvaltarkvaliteten, avgifter, fondens historik och inte minst den framtida förmågan till god avkastning. Du får det lätt att välja rätt. Torget innehåller ett brett utbud av olika fondtyper - du ser dem härintill. Kvalitet istället för kvantitet gör det enkelt att få en överblick, att välja och att välja rätt. Du slipper höga avgifter. Hos oss får du fonderna betydligt billigare än hos andra - jämför oss gärna. Det märks att vi ägs och finns till för våra medlemmar. Byt så ofta du vill. Via vårt internetkontor kan du enkelt byta fonder när du själv vill. Hos oss kostar det inget och du kan göra det hur ofta du vill. Torget förbättras ständigt. Hittar vi nya fonder som vi tror kan leverera bättre inom sin kategori byter vi ut de gamla. Det innebär att fondtorget ständigt förädlas och att du alltid hittar de fonder vi anser bäst för tillfället. Hos oss finns inga baktankar. Vi är oberoende och kan välja fritt bland de bästa förvaltarna som marknaden har att erbjuda. Vi har inga egna fonder som vi vill att du ska välja för att vi tjänar bättre på dem. När det handlar om rådgivning arbetar vi varken med provisioner eller bonusar. Det tycker vi är viktigt. Vill du veta mer? Ring eller mejla Fonder på fondtorget STRATEGIFONDER PP Aktieallokeringsfond Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige Kestrel Global Portfolio AKTIEFONDER INDEX- OCH MARKNADSNÄRA FONDER Handelsbanken Europafond Index Swedbank Robur Sverigefond MEGA Vanguard Global Stock Index AKTIEFONDER AKTIVT FÖRVALTADE FONDER JP Morgan Global Focus Skagen Global Swedbank Robur Ethica Global MEGA Acadian Emerging Markets Equity Fund SEB Etisk Sverigefond Blackrock China Blackrock Global Small Cap DNB Scandinavia Danske Invest India Fidelity Asian Special Situation Fidelity Latin America JP Morgan Russia Lannebo Småbolag Swedbank Robur Östeuropafond ALTERNATIVA FONDER Alfred Berg Fastighetsfond Norden Lynx Dynamic OPM Listed Private Equity SEB Asset Selection Skagen m2 RÄNTEFONDER Danske Invest Sverige Kort Ränta DNB Företagsobligationsfond Nordea Obligationsfond DNB Realräntefond 2

3 Färdiga fondpaket För att förenkla för dig som sparare har vi tagit fram tre förslag till fondportföljer där vi utgått från fondernas riskprofil. Våra förslag grundar sig på bland annat på riskjusterad avkastning, riskspridning och tillgångssammansättning under en längre period. Kort ränta 30% Hedge 10% Aktier 15% Aktiv tillgångsallokering 20% Aktier 40% Aktier 75% Hedge 25% Obligationer 45% Hedge 10% Låg risk I portföljen ingår 45% obligationer/lång ränta, 30% kort ränta, 15% aktier med placeringar världen över men med lite extra övervikt mot Sverige och Norden samt 10% hedge, där förvaltarnas målsättning är att fondens värdeutveckling skall uppvisa en låg samvariation med aktie- och obligationsmarknaderna. Välj följande fonder och andelar om du vill ha fondpaketet: 45% obligationer, lång ränta (Nordea Obligationsfond) 30% kort ränta (Danske Invest Sverige Kort ränta) 15% aktier (PP Pension Aktieallokeringsfond) 10% hedge (Lynx Dynamic) Medel risk Fondportföljen passar sparare som vill ha medelhög risknivå och som är beredd på att värdet går upp och ner över spartiden. Portföljen består till 40% av aktier som placeras världen över men med lite extra tyngd mot hemmamarknaderna Sverige och Norden. 40% placeras i en hedgefond som strävar efter att nå en god värdeutveckling som inte är direkt kopplad till aktiemarknaderna. Det sänker portföljens riskexponering mot aktiemarknaderna. 20% placeras i en fond) som aktivt fördelar om sina placeringar mellan en stor mängd olika tillgångar globalt för att över tid därigenom nå en stabil och hög avkastning till en begränsad risk. Paketet har följande fördelning: 40% aktier (PP Pension Aktieallokeringsfond) 40% hedge (Lynx Dynamic) 20% aktiv tillgångsallokering (Kestrel Global Portfolio) Hög risk Portföljförslaget passar sparare som vill ha möjlighet till hög avkastning men som också är beredda på att värdet snabbt kan minska. Portföljen består till 75% av aktier världen över men med extra fokus på Sverige och Norden. 25% placeras i en hedgefond för att minska exponeringen mot aktier och därmed sänka risken i portföljen. Hedgefonden har som mål att värdeutvecklingen ska ha en låg samvariation med aktie- och obligationsmarknaderna.önskar du mindre exponering i Sverige och Norden kan du ersätta PP Pension Aktieallokeringsfond med till exempel Vanguard Global Stock Index. Välj följande fonder och andelar om du vill placera i enlighet med förslöaget 75% aktier (PP Pension aktieallokeringsfond) 25% hedge (Lynx Dynamic) 3

4 Strategifonder PP PENSION AKTIEALLOKERINGSFOND Fonden placerar globalt i aktier och uppnår därigenom en stor spridning mellan regioner. Placeringarna sker globalt men med en större vikt i Sverige, Norden och tillväxtmarknader än vad som är fallet i en traditionell global aktiefond. Cirka 20 procent av tillgångarna ska vara investerade i Sverige, 20 procent i Norden, 10 procent i tillväxtmarknader och det resterande kapitalet på cirka 50 procent ska vara investerat i aktiefonder med tillgångar globalt. Förvaltningsavgift: 0,69% (0,45% inom ITP) Kategori: Aktiefond global, mix bolag SWEDBANK ROBUR MIX INDEXFOND SVERIGE Fonden är en blandfond som i normalläget placerar i aktier till 50 procent och i räntebärande överlåtbara värdepapper papper till 50 procent. Fonden ska när det gäller aktier följa utvecklingen av det svenska börsindexet Six Portfolio Return Index och för räntebärande värdepapper följer den OM:s Totalindex. Förvaltningsavgift: 0,40% Kategori: Blandfond SEK, aggressiv KESTREL GLOBAL PORTFOLIO Kestrel Global Portfolio är en fond som strävar efter att bevara kapitalet när aktiemarknaderna faller och följa med vid uppgång. Det sker genom den aktiva allokerings- och investeringsprocess som förvaltarteamet arbetar utifrån. Fonden investerar globalt i en diversifierad portfölj av tillgångsklasser. Tillgångarna innefattar noterade aktier, räntebärande värdepapper, penningmarknadsinstrument, fastig heter, råvaror och kontanta medel. För att öka avkastningen anpassas fondens tillgångar utifrån förväntade rörelser på marknaden under kommande kvartal. Förvaltningsavgift: 1,50% Morningstarkategori: Blandfond Aktiefonder - aktivt förvaltade ACADIAN EMERGING MARKETS Fondens målsättning är kapitaltillväxt genom aktieinvesteringar i företag i ett antal tillväxtländer i hela världen. Fonden investerar huvudsakligen i företagsaktier och liknande som är noterade eller lokaliserade på globala tillväxtmarknader. Kategori: Aktiefond tillväxtmarknader BLACKROCK CHINA Fonden syftar till att uppnå kapitaltillväxt på lång sikt. Fonden investerar minst 70 procent av sina tillgångar i bolag som är hemmahörande i eller som har sin övervägande del av verksamheten i folkrepubliken Kina. Kategori: Aktiefond Kina 4

5 Forts Aktiefonder aktivt förvaltade BLACKROCK GLOBAL SMALL CAP Fonden investerar i aktier i mindre företag över hela världen, men fokus är på företag i USA, Europa och Asien. En mindre del kan även investeras på tillväxtmarknader. Förvaltningsavgift: 0,70% Kategori: Aktiefond global, små-/medelstora bolag DANSKE INVEST INDIA Fondens målsättning är att skapa kapitaltillväxt genom investeringar i Indien. Fonden investerar i värdepapper, företrädesvis aktier och aktierelaterade tillgångar, som är noterade på en indisk fondbörs. Fonden kan också investera i företag vars aktier är noterade i annat land än Indien, förutsatt att företaget kan tillräkna sig en ordentlig intäkts- eller resultatandel från den indiska marknaden. Kategori: Aktiefond Indien DNB SCANDINAVIA DNB Scandinavia är en aktiefond som placerar i Sverige, Danmark, Norge och Finland, i en rad olika branscher och sektorer. Målet är att uppnå en långsiktigt god värdetillväxt i fonden. Förvaltningsavgift: 0,65% Kategori: Aktiefond Norden FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS Målet för fonden är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom diversifierade innehav i bolag som anses befinna sig i speciella situationer i Asien, exklusive Japan. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond och aktieurvalet styr fördelningen mellan länder. Fondens kärna består av företag av god kvalitet med attraktiva värderingar. Kategori: Aktiefond Asien exklusive Japan FIDELITY LATIN AMERICA Fidelity Latin America investerar huvudsakligen i aktier i latinamerikanska företag. Portföljförvaltarna identifierar bolag som är undervärderade och har god tillväxtpotential. De favoriserar företag med en dominerande marknadsställning, starka balansräkningar och med en möjlighet att leverera och öka kassaflöde till aktieägarna. Kategori: Aktiefond Latinamerika HANDELSBANKEN AMERIKAFOND Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond som placerar i bolag i USA, Kanada och Mexiko. Huvuddelen av investeringarna sker i USA. Målet är att med god riskspridning uppnå en värdetillväxt som på lång sikt överstiger genomsnittet för de aktuella aktiemarknaderna. Kategori: Aktiefond USA, mix bolag JP MORGAN GLOBAL FOCUS Fonden är en global aktivt förvaltad aktiefond och investeringarna sker genom ett fokuserat urval av aktier. Fondens analytiker identifierar företag som de anser kommer att ha de bästa förutsättningarna för stark vinsttillväxt. Fonden har som mål att skapa långsiktigt värde genom placeringar i globala aktier genom att ta vara på de investeringsmöjligheter som finns inom området. Kategori: Aktiefond global, mix bolag JP MORGAN RUSSIA FUND Fonden placerar i ryska aktier och ska genom grundlig företagsanalys investera i aktier som bedöms utvecklas bättre än genomsnittet på den ryska marknaden. Fonden kommer att vara placerad i såväl stora som medelstora och små bolag. Minst 80 procent av fondens kapital, kassan exkluderad, ska placeras i bolag eller värdepapper som lyder under rysk jurisdiktion eller som bedriver huvuddelen av sin operativa verksamhet i Ryssland. Detta omfattar även bolag inom den gamla regionen Sovjetunionen och som därmed är utanför nuvarande Ryssland. Kategori: Aktiefond Ryssland LANNEBO SMÅBOLAG Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med tonvikt på småoch medelstora företag i Norden, främst Sverige. Aktieurvalet baseras på långsiktig fundamental analys av företag i alla branscher kombinerat med rörlighet i portföljen. Kriteriet för ett företags storlek är dess börsvärde, som vid investeringstillfället får uppgå till högst en procent av det totala börsvärdet. Kategori: Aktiefond Sverige, små-/medelstora bolag 5

6 Forts Aktiefonder aktivt förvaltade SEB ETISK SVERIGEFOND Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med etisk placeringsinriktning som investerar i svenska aktier och aktierelaterade värdepapper i olika branscher. Fonden har etiska restriktioner grundade på Global Ethical Standard, GES, som utgår från internationella normer avseende mänskliga rättigheter, arbete, miljö, mutor, korruption och vapen. Fonden investerar inte heller i företag vars huvudsakliga verksamhetsområden är vapen,alkohol, tobak och pornografi. Företagsbesök är grunden för den fundamentala analysen. Fondens jämförelseindex är SIX60 Cap Return Index. Förvaltningsavgift: 0,80% Kategori: Aktiefond Sverige SKAGEN GLOBAL Skagen Global har en global placeringsinriktning. Fonden strävar efter att hitta företag av hög kvalitet som teamet anser är undervärderade, till exempel för att de är otillräckligt analyserade eller impopulära. För att minska risken försöker förvaltarna hålla en väl avvägd spridning mellan branscher och geografiska marknader. Förvaltningsavgift: 0,60% Kategori: Aktiefond global, mix bolag SWEDBANK ROBUR ETHICA GLOBAL MEGA Fonden är en bred indexnära aktiefond som placerar globalt i företag som uppfyller Swedbank Roburs krav på etik, socialt ansvar och miljö. Företagen ska bedriva ett för sin bransch relevant miljöarbete och verka för skäliga arbetsvillkor, god arbetsmiljö, fackliga rättigheter och inte acceptera diskriminering eller barnarbete. Fonden avstår helt från placeringar i företag som tillverkar och/eller säljer vapen. Fonden är också restriktiv med placeringar i företag där produktion/försäljning av krigsmateriel, alkohol, tobak, spel- och pornografisk verksamhet uppgår till mer än 5 procent av omsättningen. Förvaltningsavgift: 0,40% Kategori: Aktiefond global, mix bolag SWEDBANK ROBUR ÖSTEUROPAFOND Fonden är en aktiefond som placerar i företag i olika branscher i Östeuropa och angränsande länder. Fonden placerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och får placera upp till 10 procent av fondens värde i andra fonder. Förvaltningsavgift: 0,90% Kategori: Aktiefond Östeuropa Aktiefonder index- och marknadsnära fonder HANDELSBANKEN EUROPAFOND INDEX Handelsbanken Europafond Index är en bred indexnära aktiefond, som i sina placeringar söker att efterlikna indexet MSCI Europe Index med syfte att över tiden ge en avkastning som så nära som möjligt speglar marknadens utveckling. Förvaltningsavgift: 0,40% Kategori: Aktiefond Europa, mix bolag SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND MEGA Fonden är en bred indexnära aktiefond som huvudsakligen placerar i stora och medelstora svenska företag i olika branscher. Fonden placerar i aktier och aktierelaterade fondpapper och får placera upp till 10 procent av fondens värde i andra fonder. Förvaltningsavgift: 0,19% Kategori: Aktiefond Sverige VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND Fonden är en bred indexnära aktiefond som investerar globalt i ett mycket stort antal företag och söker en avkastning som till både resultat och risk liknar MSCI World Free Index. Indexet är kapitalviktat och innehåller bolag från 23 utvecklade länder från Nordamerika, Europa, Asien och Australien. Förvaltningsavgift: 0,19% Kategori: Aktiefond global, mix bolag 6

7 Alternativa fonder ALFRED BERG FASTIGHETSFOND NORDEN Alfred Berg Fastighetsfond Norden är en aktivt förvaltad aktiefond. Fonden är en branschfond och har som inriktning att placera på den nordiska fastighetsmarknaden. Tillgångarna placeras i fastighets- och byggbolag främst på de nordiska marknaderna. Fonden investerar i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen äger färdigställda fastigheter men kan även investera en mindre del i entreprenad och byggbolag, det vill säga bolag som uppför byggnader, infrastruktur med mera. Kategori: Fastighetsbolag, övriga LYNX DYNAMIC Lynx Dynamic är en hedgefond som har en kvantitativ investeringsfilosofi och placerar i råvaror, aktier, obligationer och valutor. Lynx Dynamic är ett utmärkt komplement för den som har ett innehav i vanliga aktie- eller blandfonder och vill få en mer diversifierad portfölj. Med Lynx Dynamic som en del av portföljen kan risken spridas och portföljen få en jämnare avkastning. Förvaltningsavgift: 1,50% Kategori: Hedgefond, övriga OPM LISTED PRIVATE EQUITY Fonden investerar i globalt noterade riskkapitalbolag vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity. Listed Private Equity (LPE) är i dag en stor tillgångsklass med en långsiktig avkastning som motsvarar de privata riskkapitalfondernas, samtidigt som likviditeten ger fördelar. Kategori: Branschfond, onoterat SEB ASSET SELECTION Fonden placerar globalt med exponering mot tillgångsslagen aktier, räntebärande värdepapper, valutor och råvaror. Förvaltningsteamet tar både långa positioner (vid förväntad marknadsuppgång) och korta positioner (vid förväntad marknadsnedgång) och försöker därigenom uppnå en god långsiktig avkastning och en tillfredsställande riskspridning. Fonden har absolut avkastning som målsättning, det vill säga att försöka öka i värde oavsett marknadsutveckling. Förvaltningsavgift: 0,65% Kategori: Hedgefond, övriga SKAGEN M2 SKAGEN m2 är en aktivt förvaltad fond med en global placeringsinriktning. Fonden placerar i noterade fastighetsaktier för att utnyttja avkastningen i de underliggande fastighetstillgångarna. Aktiv förvaltning innebär att portföljförvaltarna placerar i bolag utifrån egna analyser. Företagens resultat genereras över tid, och det gör också fondens avkastning. SKAGEN m2 investerar för närvarande inte i derivat. Kategori: Fastighetsbolag 7

8 Räntefonder DNB FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som företrädesvis placerar i företagsobligationer med hög kreditvärdighet och som är noterade i svenska kronor. Målet är att på lång sikt uppnå en positiv avkastning genom placeringar i en diversifierad portfölj. Förvaltaren använder sig av egen investeringsanalys för urvalet av företagsobligationer. Förvaltningsavgift: 0,50% Kategori: Ränte, SEK obligationer, långa DANSKE INVEST SVERIGE KORT RÄNTA Fonden är en kort räntefond som placerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens hela tillgångsportfölj ska ha en duration på högst 1 år. Förvaltningsavgift: 0,09% Kategori: Ränte, SEK penningmarknad NORDEA OBLIGATIONSFOND Nordea Obligationsfond är en lång räntefond. Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna av staten, kommuner, landsting, kreditinstitut samt företag med hög kreditvärdighet. Minst 80 procent av placeringarna ska vara utgivna av svenska emittenter och högst 20 procent av europeiska emittenter. Förvaltningsavgift: 0,10% Kategori: Ränte, SEK obligationer, långa DNB REALRÄNTEFOND DNB Realräntefond är en räntefond som företrädesvis placerar i realränteobligationer. Målet är att på lång sikt uppnå en inflationsjusterad avkastning genom placeringar i en diversifierad portfölj. Fonden placerar i obligationer, penningmarknadsinstrument och andra ränterelaterade fondpapper utställda huvudsakligen i svenska kronor. Förvaltningsavgift: 0,10% Kategori: Ränte, obligationer, reala Samtliga uppgifter i denna broschyr avser läget vid broschyrens framtagande. PP Pensions fondtorg uppdateras och förändras över tiden. För aktuella uppgifter och nyckeltal, in klusive gällande rating, hänvisar vi till pppension.se/ fondtorget. Informationen ovan baseras på uppgifter från respektive fondbolag. Innan andelar förvärvas bör spararen ta del av fondens faktablad och informationsbroschyr. Det finns inga garantier för att en investering i fonder ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. Har du frågor? Kontakta oss: Postadress Box 7760, Stockholm Besök Kammakargatan 22, Stockholm Kundcenter pppension.se Växel Fax pppension.se Försäkringsgivare traditionell försäkring PP Pension Försäkringsförening Org.nr: Styrelsens säte Stockholm Försäkringsgivare fondförsäkring PP Pension Fondförsäkring AB Org.nr Styrelsens säte Stockholm 8

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN PP PENSIONS FONDTORG Med vårt fondtorg vill vi skapa de bästa förutsättningarna för dig

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2016-06-15 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT 2017 Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden Innehåll Upphandling har gett halverade avgifter på pensionsfonder... 3 Rapporten

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB

ÅRSREDOVISNING 2013 PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB ÅRSREDOVISNING 2013 PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB PPPENSION.SE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...3 Viktiga händelser 2013...3 Försäkringsrörelsen...3 Placeringsverksamheten...4 Organisation...7

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Senaste nytt. September 2016

Senaste nytt. September 2016 Sida 1 av 5 Senaste nytt September 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

Information om fondförändringar (fondförsäkring)

Information om fondförändringar (fondförsäkring) Information om fondförändringar (fondförsäkring) 1 (5) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Ta höjd för ett smart sparande kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Trygga din tjänstepension på ett smart och smidigt sätt Det är din arbetsgivare som betalar din tjänstepension,

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Stockholm augusti 2013 1(4) Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Svenska fonder som investerar i företagen

Svenska fonder som investerar i företagen 30 november 2016 Svenska fonder som investerar i företagen 3134 Svenska bankernas totala investering i varje företag (mkr) 1879 1569 1129 903 165 112 19 0 0 Källa: Bankernas fonders innehavslistor, 30

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg något under juni medan den svenska börsen slutade ned 3,4 %. Månaden har varit volatil med stora rörelser på de finansiella marknaderna

Läs mer

SWEDBANK ROBUR FONDER AB

SWEDBANK ROBUR FONDER AB SWEDBANK ROBUR FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR ETIKFONDER SWEDBANK ROBUR ETHICA MILJÖ SVERIGE SWEDBANK ROBUR ETHICA SVERIGE-GLOBAL SWEDBANK ROBUR ETHICA GLOBAL MEGA SWEDBANK ROBUR ETHICA SVERIGE MEGA SWEDBANK

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Fondförändringar Skandia Link vår 2013

Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Fondförändringar Skandia Link vår 2013 Uppdaterad version 2013-03-13 Skandia har gjort en omfattande översyn av vilka fonder som ska ingå i det utvärderade utbudet på fondplattformen. Totalt åker 18 fonder

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JANUARI, 2017: BLOX SAMMANFATTNING Under januari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) negativt och sjönk med -1,7 % i svenska kronor. Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten

Rapport: Ännu mer pension för pengarna. Söderberg & Partners provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten Rapport: Ännu mer pension för pengarna provisionsfria upphandling pressar priserna och behåller valfriheten ::::::::::: ÄNNU MER PENSION FÖR PENGARNA 2 Provisionsfri upphandling visar var skåpet ska stå

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

Faktablad Simplicity Sverige

Faktablad Simplicity Sverige Faktablad Simplicity Sverige Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Enkelt är effektivt! Aktiespararna Stora Fondkvällen Linus Owemyhr, Marknadsansvarig Tel: 08 545 873 97 E-post: linus@spiltan.se www.spiltanfonder.se Spiltan Fonder AB Spiltan Fonder i korthet Förvaltar

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Stockholm december 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Fastställd vid styrelsemöte 16 mars 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 2 Bakgrund och syfte 2 Uppdatering av placeringspolicyn 2 Organisation och

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Månadsbrev april 2017

Månadsbrev april 2017 Månadsbrev april 2017 Efter ett starkt första kvartal såg vi under april månad fortsatt styrka på de flesta aktiemarknader. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 0,9 %, europeiska Eurostoxx 50

Läs mer

Aktuellt fondutbud. Vik upp fliken. när du läser om fonderna!

Aktuellt fondutbud. Vik upp fliken. när du läser om fonderna! Aktuellt fondutbud Vik upp fliken när du läser om fonderna! Folksam Fondförsäkringsaktiebolag Mars 201 Symboler Innehåll Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and Markets Authority

Läs mer