Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE"

Transkript

1 Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN

2 PP PENSIONS FONDTORG Med vårt fondtorg vill vi skapa de bästa förutsättningarna för dig att ta hand om din pension och ditt sparande. Det gör vi genom att erbjuda noga utvalda fonder till låga avgifter. Dessutom vill vi göra det enkelt för dig att välja rätt. Därför har vi delat in vårt fondtorg i tre tydliga delar: billiga marknads- och indexnära fonder, aktivt förvaltade fonder och komplementfonder. Du som är mån om ditt sparande men som inte själv vill sköta dina placeringar kan välja den globala aktiefonden PP Pension Aktieallokeringsfond. 2 PP PENSIONS FONDTORG

3 Vi väljer fritt bland de bästa förvaltarna marknaden har att erbjuda. På vårt fondtorg arbetar vi bara med externa förvaltare. Vi föredrar välrenommerade fondbolag med väl utbyggda organisationer. Vårt jobb är att kontinuerligt följa förvaltningsteamen, välja ut de fonder vi tror kan leverera mest mervärde, förhandla fram de bästa fondrabatterna och följa upp att det blev som vi hade tänkt oss. Om vi hittar nya fonder som vi tror kan leverera bättre resultat inom sin kategori, byter vi ut de gamla. Det betyder att vårt fondtorg utvecklas och förändras över tiden. Vi vill erbjuda dig bra och billiga basalternativ, men också en möjlighet till fördjupning via mer aktivt förvaltade fonder och olika specialiserade fonder, till exempel med inriktning på tillväxtmarknader. Därför består vårt fondtorg av tre delar: marknads- och indexnära fonder, aktivt förvaltade fonder och komplementfonder. Vi vill att det ska vara lätt för dig att välja rätt. Vi vill erbjuda dig en bra bredd över flera olika tillgångsslag, men samtidigt inte fler alternativ än att du kan få den överblick du behöver för ett klokt val. För närvarande innehåller vårt fondtorg fonder, som täcker både etablerade och mer exotiska områden. Vill du ha en bred aktiefond, men slippa fundera på blandningen mellan olika marknader, erbjuder vi den bekväma aktiefonden PP Pension Aktieallokeringsfond. Vi vill erbjuda dig låga avgifter. När vi har identifierat de fonder vi gillar förhandlar vi fram fondrabatter med fondbolagen så att vi kan ge dig de allra bästa villkoren. Vi sneglar självfallet alltid på vad våra konkurrenter gör och är stolta över vad vi kan erbjuda våra kunder. Jämför oss gärna. I den här broschyren berättar vi mer om vårt arbetssätt och vårt fondtorg. Vill du veta mer om vårt erbjudande är du välkommen att ringa oss på telefon eller skicka e-post till Du kan också gå in på pppension.se / fondtorget där du hittar mycket matnyttig information om de enskilda fonderna, faktablad, aktuell rating och färska avkastningsserier över olika tidsperioder. Varmt välkommen till PP Pension! PP PENSIONS FONDTORG GER DIG Bara externa förvaltare. Vi är oberoende av banker och fondbolag och väljer fritt bland de bästa förvaltarna marknaden har att erbjuda. Noga utvalda fonder. Vi utvärderar fonder från olika perspektiv och vill ha en bra balans mellan förvaltarkvalitet och avgift. Löpande översyn. Vi byter löpande ut våra fonder när vi hittar nya alternativ som vi tror kommer att prestera bättre. Om du gillar vårt nya förslag genomför vi bytet åt dig. Billiga basfonder och aktiva alternativ. Vi delar upp vårt fondtorg i tre tydliga delar: marknads- och indexnära fonder, aktivt förvaltade fonder och komplementfonder. I de två första delarna ingår fonder som tar etiska hänsyn. Marknads- och indexnära fonder. Ger dig tillgång till marknadens allmänna utveckling till låga avgifter. Aktivt förvaltade fonder. Förvaltas av team som strävar efter att ge en avkastning som över tiden ska överstiga index. Komplementfonder. Inriktar sig på aktier i vissa regioner, länder eller områden. Här ingår också hedgefonder vars avkastning ska röra sig mer oberoende av marknaden. PP Pension Aktieallokeringsfond. En global aktiefond för dig som vill placera i aktier och ha en god riskspridning. Enkelt att välja rätt. Vi vill ge dig bredd och valfrihet och samtidigt lagom många alternativ för en bra överblick. Låga avgifter. Vi förhandlar alltid rabatter med fondbolagen. I snitt uppgår våra fondrabatter till cirka 40 procent. Samma fondrabatt till alla. Hos oss spelar det ingen roll hur du sparar i våra fonder, du får samma fondrabatt oavsett sparform (med undantag för förvalet i ITP 1, PP Pension Aktieallokeringsfond). PP PENSIONS FONDTORG 3

4 MARKNADS- OCH INDEXNÄRA FONDER Med våra marknads- och indexnära fonder får du en bra bas i ditt sparande. Här får du tillgång till aktieoch räntemarknadens utveckling till en billig penning. Här hittar du aktiefonder som investerar i Sverige och globalt samt olika typer av räntefonder. Trots att ränteförvaltare ofta arbetar aktivt med sina portföljer har vi valt att lägga våra räntefonder i den marknads- och indexnära delen av vårt fondtorg. Härmed tillgodoser våra billigaste fonder de vanligaste investeringsbehoven. I de marknads- och indexnära aktiefonderna kommer avkastningen att styras främst av hur den aktuella marknaden i stort utvecklas, snarare än av de förvaltningsbeslut förvaltaren själv tar. Därför är marknads- och indexnära fonder ofta billigare att förvalta än mer aktiva fonder. För dig som av olika skäl inte är intresserad av, eller inte tror på, aktiv förvaltning kan du använda de indexnära fonderna för att bygga upp ditt sparande. Genom att kombinera flera marknads- och indexnära aktiefonder kan du få ett väl spritt aktieägande i många olika länder. Men tänk på att den risk som finns i det underliggande tillgångsslaget alltid är kvar, även om du investerar i en indexnära fond. De senaste årens kraftiga svängningar på världens aktiemarknader visar att börserna snabbt både kan skapa och radera värden och att aktiemarknaden under långa perioder kan ge en svag avkastning. Vill du ta del av aktiemarknadens långsiktiga möjligheter men ändå minska svängningarna i ditt sparande måste du komplettera dina aktiefonder med andra fonder, till exempel bland- och räntefonder eller hedgefonder. Det är viktigt att du tänker på att anpassa risknivån i ditt sparande till din spartid. AKTIVT FÖRVALTADE FONDER I våra aktivt förvaltade aktiefonder försöker förvaltarteamen placera kapitalet på ett sådant sätt att avkastningen över tiden ska överträffa fondens jämförelseindex. I dessa fonder har aktiemarknadens allmänna utveckling fortfarande en stor påverkan på resultatet, men förvaltarteamens beslut kommer också att slå igenom på avkastningen. I den här gruppen har vi valt ut olika aktiefonder som vi bedömer har goda möjligheter att skapa ett bättre resultat än den allmänna marknadsutvecklingen. Här ingår till exempel svenska och globala aktiefonder, fonder med inriktning på småbolag, etiska aktiefonder, blandfonder, fonder med orientering på tillväxtmarknader samt räntefonder. I de aktivt förvaltade fonderna är det viktigt att bevaka om det sker förändringar i de olika förvaltarteamen. Om så sker kan det leda till att vi byter ut fonden mot ett nytt alternativ, men vi kan också byta ut fonden om vi av andra skäl anser att vi har hittat ett alternativ med bättre förutsättningar att skapa en avkastning som överstiger index. Avgifterna i de aktivt förvaltade fonderna är högre än för de marknads- och indexnära alternativen. Trots det finns det inga garantier att förvaltarteamen i de aktivt förvaltade fonderna alltid kommer att vara framgångsrika. Avkastningen kan både bli högre eller lägre än i de mer indexnära fonderna. Risken, men också chansen, är alltså högre i de här fonderna. KOMPLEMENTFONDER Bland våra komplementfonder har vi samlat aktiefonder med en mer specialiserad inriktning på enskilda regioner och länder, fastighetsfonder, fonder som investerar i noterade riskkapitalbolag, samt hedgefonder. Aktiefonderna erbjuder förvaltning i Norden och globalt, men också förvaltning i Nordamerika och i olika tillväxtmarknader i Asien, Östeuropa och Latinamerika. Bland komplementfonderna ingår också aktiefonder med inriktning på Kina, Indien och Ryssland. Det är viktigt att understryka att den historiska avkastningen i samtliga dessa specialiserade regionoch länderfonder har svängt väsentligt mer än i aktiefonder med en bredare och mer diversifierad inriktning. Fonder med stora svängningar i avkastningen kan visa sig bli dåliga långsiktiga investeringar, eftersom det kan ta lång tid att hämta igen stora kursnedgångar. Därför måste du som sparare bevaka den här typen av investeringar extra noggrant. Ju smalare inriktning en fond har, desto större påverkan kommer utvecklingen i enskilda länder och företag att ha på din avkastning. Det är också viktigt att tänka på att den legala och politiska risken kan vara högre i tillväxtländer än i utvecklade länder. Bland våra komplementfonder har vi även fonder som investerar i fastighetsaktier i Norden och globalt liksom fonder som placerar i noterade riskkapitalbolag, samt hedgefonder. Hedgefonders avkastning följer inte den generella börs- och ränteutvecklingen, utan ska vara mer oberoende av dessa. I hedgefonder är det förvaltarens skicklighet i analysen och genomförandet av förvaltningsbesluten som avgör avkastningens utveckling. Det betyder också att det är väldigt viktigt att följa hur förvaltningsteamen förändras i en hedgefond. 4 PP PENSIONS FONDTORG

5 Tack vare att hedgefonders avkastning påverkas mindre av marknadens allmänna utveckling och mer av förvaltarens investeringsbeslut kan hedgefonder fungera som ett bra komplement i en portfölj. PP PENSION AKTIEALLOKERINGSFOND PP Pension Aktieallokeringsfond är en global aktiefond för dig som inte vill arbeta aktivt med egna placeringar och vill att vi gör jobbet åt dig. På vårt fondtorg utgör den här fonden en egen kategori. PP Pension Aktieallokeringsfond är en bekvämt förpackad global aktiefond för dig som vill ha aktier med en god riskspridning. Genom PP Pension Aktieallokeringsfond får du tillgång till tillväxten i världen, men med lite extra fokus på Sverige, Norden och olika tillväxtmarknader. SÅ VÄLJER VI UT VÅRA FONDER När vi väljer ut vilka fonder som ska ingå på vårt fondtorg tittar vi på en rad olika faktorer, till exempel vilken profil förvaltaren har, hur den historiska avkastningen har varit och inte minst på hur den framtida förmågan till god avkastning bedöms vara. Vi håller reda på vilka som förvaltar fonden, om någon i teamet slutar, hur strategin ser ut, och hur organisationen hanterar förändringar i omvärlden. Vi tittar på fondens historiska riskprofil och på hur den kan tänkas förändras framåt. Vi föredrar att arbeta med välrenommerade fondbolag med väl utbyggda organisationer för att minska risken att annat än förvaltningsbesluten ska påverka avkastningen. Vi vill också att förvaltaren ska erbjuda oss bra löpande information om sitt arbete och självklart att fondbolaget är berett att ge våra kunder attraktiva fondrabatter. Innan en fond kommer in på vårt fondtorg är det således många pusselbitar som ska falla på plats. På följande sidor redovisar vi vilka fonder som ingår på vårt fondtorg. Intill respektive fond anger vi både fondens historiska risknivå, mätt som svängningarna (standardavvikelsen) i fondens avkastning, samt Morningstars rating. Morningstars rating bygger på en indelning i fondkategorier och betygsätter fondernas riskjusterade avkastning över olika tidsperioder med hänsyn tagen till fondens avgifter. Ratingen uttrycks som stjärnor, skalan går från 1 stjärna (sämst) till 5 stjärnor (bäst). Eftersom en fonds rating kan förändras över tiden rekommenderar vi att du går in på PP PENSIONS FONDTORG 5

6 pppension.se / fondtorget för aktuella uppgifter. Vi erbjuder även etiska fonder på vårt fondtorg. I dessa fonder tar förvaltarna hänsyn till olika etiska aspekter när de väljer ut sina placeringar. Även om de flesta etiska fonder tar sin utgångspunkt i olika internationella konventioner avseende till ex empel mänskliga rättigheter, arbete och miljö gör förvaltarna också många individuella överväganden som påverkar investeringsprocessen. Arbetsmetod erna kan därför skilja sig åt en hel del mellan olika förvaltare. Om du är intresserad av ansvarsfulla investeringar rekommenderar vi att du tar del av fondens eget informationsmaterial, så att du säkerställer att inriktningen på förvaltningen är den du söker. Det bör även understrykas att det idag inte finns någon tillförlitlig statistik som visar hur etiska överväganden kan komma att påverka en fonds förväntade avkastning. FONDER MED RABATT Hos andra försäkringsbolag är det vanligt att man får betala en väsentligt högre fondavgift om man sparar privat i en fond än om man sparar i samma fond via sin kollektivavtalade tjänstepension. Så är det inte här på PP Pension. Hos oss får du tillgång till samma fondrabatter* oavsett i vilken form du sparar; via tjänstepensionen ITP, löneväxling, privat pensionssparande eller kapitalförsäkringen PP Pensions Målsparande. Det spelar inte heller någon roll hur stort ditt sparande hos oss är. Vi vill att det ska vara enkelt för dig att välja rätt. BYT FONDER PÅ VÅRT INTERNETKONTOR På vårt internetkontor kan du byta fonder när du själv vill. Det enda du behöver för att kunna logga in är en personlig kod. Den beställer du lättast per e-post till eller på telefon Hos oss kostar det ingenting att byta fonder och du kan göra det hur ofta du vill. När du sparar i fonder via en fond- eller kapitalförsäkring utlöser fondbytet inte heller någon reavinstskatt. * Med undantag för förvalet i ITP 1, PP Pension Aktieallokeringsfond. 6 PP PENSIONS FONDTORG

7 PP PENSIONS FONDER På följande sidor beskriver vi kort de fonder som ingår på vårt fondtorg. Eftersom vårt fondtorg utvecklas och förändras över tiden kan fondurvalet och / eller nyckeltalen för enskilda fonder ha förändrats sedan denna broschyr trycktes. För färska uppgifter hänvisar vi till pppension.se / fondtorget. Texterna i det följande utgår från respektive fondbolags faktablad, vilket gör att beskrivningarna skiljer sig åt en del både till struktur och omfång. Via pppension.se / fondtorget kan du hämta fondernas aktuella faktablad. Den angivna kategorin avser Morningstars fondindelning. Marknads- och indexnära fonder Aktivt förvaltade fonder Komplementfonder AKTIEFONDER Swedbank Robur Sverigefond Mega Vanguard Global Stock Index Fund RÄNTEFONDER * Nordea Obligationsfond DNB Realräntefond Danske Invest Sverige Likviditet VÅRT AKTIEVAL PP Pension Aktieallokeringsfond Svenska aktier 20% Nordiska aktier 20% Globala aktier 50% Emerging Markets 10% Eftersom du alltid har samma fördelning av marknader får du en god riskspridning. Fonden ger dig ett globalt sparande ur ett svenskt perspektiv. AKTIEFONDER Lannebo Småbolag JP Morgan Global Focus Skagen Global BlackRock Global Small Cap Acadian Emerging Market ETISKA AKTIEFONDER SEB Etisk Sverigefond Swedbank Robur Ethica Global Mega BLANDFONDER Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige RÄNTEFONDER DNB Företagsobligationsfond AKTIEFONDER DNB Scandinavia Handelsbanken Europafond Index Handelsbanken Amerikafond Swedbank Robur Östeuropafond Fidelity Asian Special Situations Fidelity Latin America BlackRock GF China Danske Invest India JP Morgan Russia Fund FASTIGHETSAKTIER Alfred Berg Fastighetsfond Norden Skagen m2 NOTERADE PRIVATE EQUITYBOLAG OPM Noterad Private Equity HEDGEFONDER Lynx Dynamic SEB Asset Selection * Trots att ränteförvaltare ofta arbetar aktivt med sina portföljer har vi valt att lägga våra räntefonder i den marknads- och indexnära delen av vårt fondtorg. Härmed tillgodoser våra billigaste fonder de vanligaste investeringsbehoven. PP PENSIONS FONDTORG 7

8 MARKNADS- OCH INDEXNÄRA FONDER Med våra marknads- och indexnära fonder får du en bra bas i ditt sparande. Du får tillgång till aktie- och räntemarknadernas utveckling till en billig penning. Aktiefonder RISK OCH RATING SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND MEGA Fonden är en bred indexnära aktiefond som huvudsakligen placerar i stora och medelstora svenska företag i olika branscher. Fonden placerar i aktier och aktierelaterade fondpapper och får placera upp till 10 procent av fondens värde i andra fonder. Fondavgift: 0,19% Kategori: Aktiefond Sverige VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND Fonden är en bred indexnära aktiefond som investerar globalt i ett mycket stort antal företag och söker en avkastning som till både resultat och risk liknar MSCI World Free Index. Indexet är kapitalviktat och innehåller bolag från 23 utvecklade länder från Nordamerika, Europa, Asien och Australien. Fondavgift: 0,19% Kategori: Aktiefond global, mix bolag Räntefonder DANSKE INVEST SVERIGE LIKVIDITET Fonden är en kort räntefond som placerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med god likviditet och hög kreditvärdighet. Fondens hela tillgångsportfölj ska ha en duration på högst 1 år. Fondavgift: 0,09% Kategori: Ränte, SEK penningmarknad * NORDEA OBLIGATIONSFOND Nordea Obligationsfond är en lång räntefond. Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna av staten, kommuner, landsting, kreditinstitut samt företag med hög kreditvärdighet. Minst 80 procent av placeringarna ska vara utgivna av svenska emittenter och högst 20 procent av europeiska emittenter. Fondavgift: 0,10% Kategori: Ränte, SEK obligationer, långa DNB REALRÄNTEFOND DNB Realräntefond är en räntefond som företrädesvis placerar i realränteobligationer. Målet är att på lång sikt uppnå en inflationsjusterad avkastning genom placeringar i en diversifierad portfölj. Fonden placerar i obligationer, penningmarknadsinstrument och andra ränterelaterade fondpapper utställda huvudsakligen i svenska kronor. Fondavgift: 0,10% Kategori: Ränte, obligationer, reala * Ingen officiell rating. 8 PP PENSIONS FONDTORG

9 AKTIVT FÖRVALTADE FONDER Vill du ha aktivt förvaltade fonder erbjuder vi noga utvalda fonder som löpande ses över och byts ut. Därmed får du alltid tillgång till fonder av hög kvalitet. Aktiefonder RISK OCH RATING LANNEBO SMÅBOLAG Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med tonvikt på små- och medelstora företag i Norden, främst Sverige. Aktieurvalet baseras på långsiktig fundamental analys av företag i alla branscher kombinerat med rörlighet i portföljen. Kriteriet för ett företags storlek är dess börsvärde, som vid investeringstillfället får uppgå till högst en procent av det totala börsvärdet. Fondavgift: 1,10% Kategori: Aktiefond Sverige, små-/medelstora bolag JP MORGAN GLOBAL FOCUS Fonden är en global aktivt förvaltad aktiefond och investeringarna sker genom ett fokuserat urval av aktier. Fondens analytiker identifierar företag som de anser kommer att ha de bästa förutsättningarna för stark vinsttillväxt. Fonden har som mål att skapa långsiktigt värde genom placeringar i globala aktier genom att ta vara på de investeringsmöjligheter som finns inom området. Fondavgift: 1,10% Kategori: Aktiefond global, mix bolag SKAGEN GLOBAL Skagen Global har en global placeringsinriktning. Fonden strävar efter att hitta företag av hög kvalitet som teamet anser är undervärderade, till exempel för att de är otillräckligt analyserade eller impopulära. För att minska risken försöker förvaltarna hålla en väl avvägd spridning mellan branscher och geografiska marknader. Fondavgift: 0,60% Kategori: Aktiefond global, mix bolag BLACKROCK GLOBAL SMALL CAP Fonden investerar i aktier i mindre företag över hela världen, men fokus är på företag i USA, Europa och Asien. En mindre del kan även investeras på tillväxtmarknader. Fondavgift: 0,70% Kategori: Aktiefond global, små-/medelstora bolag ACADIAN EMERGING MARKETS Fondens målsättning är kapitaltillväxt genom aktieinvesteringar i företag i ett antal tillväxtländer i hela världen. Fonden investerar huvudsakligen i företagsaktier och liknande som är noterade eller lokaliserade på globala tillväxtmarknader. Fondavgift: 1,10% Kategori: Aktiefond tillväxtmarknader PP PENSIONS FONDTORG 9

10 Etiska aktiefonder RISK OCH RATING SEB ETISK SVERIGEFOND Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med etisk placeringsinriktning som investerar i svenska aktier och aktierelaterade värdepapper i olika branscher. Fonden har etiska restriktioner grundade på Global Ethical Standard, GES, som utgår från internationella normer avseende mänskliga rättigheter, arbete, miljö, mutor, korruption och vapen. Fonden investerar inte heller i företag vars huvudsakliga verksamhetsområden är vapen, alkohol, tobak och pornografi. Företagsbesök är grunden för den fundamentala analysen. Fondens jämförelseindex är SIX60 Cap Return Index. Fondavgift: 0,80% Kategori: Aktiefond Sverige SWEDBANK ROBUR ETHICA GLOBAL MEGA Fonden är en bred indexnära aktiefond som placerar globalt i företag som uppfyller Swedbank Roburs krav på etik, socialt ansvar och miljö. Företagen ska bedriva ett för sin bransch relevant miljöarbete och verka för skäliga arbetsvillkor, god arbetsmiljö, fackliga rättigheter och inte acceptera diskriminering eller barnarbete. Fonden avstår helt från placeringar i företag som tillverkar och/eller säljer vapen. Fonden är också restriktiv med placeringar i företag där produktion/försäljning av krigsmateriel, alkohol, tobak, spel- och pornografisk verksamhet uppgår till mer än 5 procent av omsättningen. Fondavgift: 0,40% Kategori: Aktiefond global, mix bolag Blandfonder SWEDBANK ROBUR MIX INDEXFOND SVERIGE Fonden är en blandfond som i normalläget placerar i aktier till 50 procent och i räntebärande överlåtbara värdepapper papper till 50 procent. Fonden ska när det gäller aktier följa utvecklingen av det svenska börsindexet Six Portfolio Return Index och när det gäller räntebärande värdepapper ska den följa OM:s Totalindex. Fondavgift: 0,40% Kategori: Blandfond SEK, aggressiv Räntefonder DNB FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som företrädesvis placerar i företagsobligationer med hög kreditvärdighet och som är noterade i svenska kronor. Målet är att på lång sikt uppnå en positiv avkastning genom placeringar i en diversifierad portfölj. Förvaltaren använder sig av egen investeringsanalys för urvalet av företagsobligationer. Fondavgift: 0,50% Kategori: Ränte, SEK obligationer, långa * * Ingen officiell rating. 10 PP PENSIONS FONDTORG

11

12 KOMPLEMENTFONDER Med våra komplementfonder kan du placera i specifika regioner och i hedgefonder. Aktieregionfonder RISK OCH RATING DNB SCANDINAVIA DNB Scandinavia är en aktiefond som placerar i Sverige, Danmark, Norge och Finland, i en rad olika branscher och sektorer. Målet är att uppnå en långsiktigt god värdetillväxt i fonden. Fondavgift: 0,65% Kategori: Aktiefond Norden HANDELSBANKEN EUROPAFOND INDEX Handelsbanken Europafond Index är en bred indexnära aktiefond, som i sina placeringar söker att efterlikna indexet MSCI Europe Index med syfte att över tiden ge en avkastning som så nära som möjligt speglar marknadens utveckling. Fondavgift: 0,40% Kategori: Aktiefond Europa, mix bolag HANDELSBANKEN AMERIKAFOND Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond som placerar i bolag i USA, Kanada och Mexiko. Huvuddelen av investeringarna sker i USA. Målet är att med god riskspridning uppnå en värdetillväxt som på lång sikt överstiger genomsnittet för de aktuella aktiemarknaderna. Fondavgift: 0,85% Kategori: Aktiefond USA, mix bolag SWEDBANK ROBUR ÖSTEUROPAFOND Fonden är en aktiefond som placerar i företag i olika branscher i Östeuropa och angränsande länder. Fonden placerar i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och får placera upp till 10 procent av fondens värde i andra fonder. Fondavgift: 0,90% Kategori: Aktiefond Östeuropa FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS Målet för fonden är att uppnå långsiktig kapitaltillväxt genom diversifierade innehav i bolag som anses befinna sig i speciella situationer i Asien, exklusive Japan. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond och aktieurvalet styr fördelningen mellan länder. Fondens kärna består av företag av god kvalitet med attraktiva värderingar. Fondavgift: 0,85% Kategori: Aktiefond Asien exklusive Japan FIDELITY LATIN AMERICA Fidelity Latin America investerar huvudsakligen i aktier i latinamerikanska företag. Portföljförvaltarna identifierar bolag som är undervärderade och har god tillväxtpotential. De favoriserar företag med en dominerande marknadsställning, starka balansräkningar och med en möjlighet att leverera och öka kassaflöde till aktieägarna. Fondavgift: 0,85% Kategori: Aktiefond Latinamerika 12 PP PENSIONS FONDTORG

13 RISK OCH RATING BLACKROCK GF CHINA Fonden syftar till att uppnå kapitaltillväxt på lång sikt. Fonden investerar minst 70 procent av sina tillgångar i bolag som är hemmahörande i eller som har sin övervägande del av verksamhet i folkrepubliken Kina. Fondavgift: 1,10% Kategori: Aktiefond Kina JP MORGAN RUSSIA FUND Fonden placerar i ryska aktier och ska genom grundlig företagsanalys investera i aktier som bedöms utvecklas bättre än genomsnittet på den ryska marknaden. Fonden kommer att vara placerad i såväl stora som medelstora och små bolag. Minst 80 procent av fondens kapital, kassan exkluderad, ska placeras i bolag eller värdepapper som lyder under rysk jurisdiktion eller som bedriver huvuddelen av sin operativa verksamhet i Ryssland. Detta omfattar även bolag inom den gamla regionen Sovjetunionen och som därmed är utanför nuvarande Ryssland. Fondavgift: 0,85% Kategori: Aktiefond Ryssland DANSKE INVEST INDIA Fondens målsättning är att skapa kapitaltillväxt genom investeringar i Indien. Fonden investerar i värdepapper, företrädesvis aktier och aktierelaterade tillgångar, som är noterade på en indisk fondbörs. Fonden kan också investera i företag vars aktier är noterade i annat land än Indien, förutsatt att företaget kan tillräkna sig en ordentlig intäkts- eller resultatandel från den indiska marknaden. Fondavgift: 0,85% Kategori: Aktiefond Indien Fastighetsaktier ALFRED BERG FASTIGHETSFOND NORDEN Alfred Berg Fastighetsfond Norden är en aktivt förvaltad aktiefond. Fonden är en branschfond och har som inriktning att placera på den nordiska fastighetsmarknaden. Tillgångarna placeras i fastighets- och byggbolag främst på de nordiska marknaderna. Fonden investerar i renodlade fastighetsbolag där bolagen huvudsakligen äger färdigställda fastigheter men kan även investera en mindre del i entreprenad och byggbolag, det vill säga bolag som uppför byggnader, infrastruktur med mera. Fondavgift: 1,10% Kategori: Fastighetsbolag, övriga * SKAGEN M2 SKAGEN m2 är en aktivt förvaltad fond med en global placeringsinriktning. Fonden placerar i noterade fastighetsaktier för att utnyttja avkastningen i de underliggande fastighetstillgångarna. Aktiv förvaltning innebär att portföljförvaltarna placerar i bolag utifrån egna analyser. Företagens resultat genereras över tid, och det gör också fondens avkastning. SKAGEN m2 investerar för närvarande inte i derivat. Fondavgift: 1,10% Kategori: Fastighetsbolag * * Ingen officiell rating. PP PENSIONS FONDTORG 13

14 Noterade Private Equitybolag RISK OCH RATING OPM LISTED PRIVATE EQUITY Fonden investerar i globalt noterade riskkapitalbolag vars verksamhet innefattar att som aktiv ägare påverka och utveckla företag. Denna typ av verksamhet benämns internationellt som Private Equity. Listed Private Equity (LPE) är i dag en stor tillgångsklass med en långsiktig avkastning som motsvarar de privata riskkapitalfondernas, samtidigt som likviditeten ger fördelar. Fondavgift: 1,10% Kategori: Branschfond, onoterat Hedgefonder LYNX DYNAMIC Lynx Dynamic är en hedgefond som har en kvantitativ investeringsfilosofi och placerar i råvaror, aktier, obligationer och valutor. Lynx Dynamic är ett utmärkt komplement för den som har ett innehav i vanliga aktie- eller blandfonder och vill få en mer diversifierad portfölj. Med Lynx Dynamic som en del av portföljen kan risken spridas och portföljen få en jämnare avkastning. Fondavgift: 1,50% Kategori: Hedgefond, övriga SEB ASSET SELECTION Fonden placerar globalt med exponering mot tillgångsslagen aktier, räntebärande värdepapper, valutor och råvaror. Förvaltningsteamet tar både långa positioner (vid förväntad marknadsuppgång) och korta positioner (vid förväntad marknadsnedgång) och försöker därigenom uppnå en god långsiktig avkastning och en tillfredsställande riskspridning. Fonden har absolut avkastning som målsättning, det vill säga att försöka öka i värde oavsett marknadsutveckling. Fondavgift: 0,65% Kategori: Hedgefond, övriga * * Ingen officiell rating. 14 PP PENSIONS FONDTORG

15 PP PENSION AKTIEALLOKERINGSFOND FONDEN SOM HJÄLPER DIG MED PLACERINGARNA I den globala aktiefonden PP Pension Aktieallokering gör vi jobbet åt dig. Fonden ger dig tillväxten i hela världen men med lite extra fokus på Sverige, Norden och tillväxtmarknader. Vi sprider risker och balanserar löpande om portföljen, vilket medför att du aldrig riskerar att få en stor övervikt av en speciell marknad. Det här är fonden för dig som är mån om ditt sparande men som inte själv vill arbeta med dina placeringar. RISK OCH RATING PP PENSION AKTIEALLOKERINGSFOND Fonden placerar globalt i aktier och uppnår därigenom en stor spridning mellan regioner. Placeringarna sker globalt men med en större vikt i Sverige, Norden och tillväxtmarknader än vad som är fallet i en traditionell global aktiefond. Cirka 20 procent av tillgångarna ska vara investerade i Sverige, 20 procent i Norden, 10 procent i tillväxtmarknader och det resterande kapitalet på cirka 50 procent ska vara investerat i aktiefonder med tillgångar globalt. Fondavgift: 0,69% (0,45% inom ITP) Kategori: Aktiefond global, mix bolag * * Ingen officiell rating. Samtliga uppgifter i denna broschyr avser läget per oktober PP Pensions fondtorg uppdateras och förändras över tiden. För aktuella uppgifter och nyckeltal, inklusive gällande rating, hänvisar vi till pppension.se/fondtorget. Informationen ovan baseras på uppgifter från respektive fondbolag. Innan andelar förvärvas ska spararen ta del av fondens faktablad och informationsbroschyr. Det finns inga garantier för att en investering i fonder ger en god avkastning, trots en positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. PP PENSIONS FONDTORG 15

16 POSTADRESS: BOX 7760, STOCKHOLM BESÖK: KAMMAKARGATAN 22, STOCKHOLM TEL KUNDCENTER: E-POST: TEL VÄXEL: FAX: HEMSIDA: PPPENSION.SE FÖRSÄKRINGSGIVARE 16 TRADITIONELL FÖRSÄKRING PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING ORG.NR: STYRELSENS PP PENSIONS SÄTE: STOCKHOLM FONDTORG FÖRSÄKRINGSGIVARE FONDFÖRSÄKRING PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB ORG.NR: STYRELSENS SÄTE: STOCKHOLM FOTO VINCE REICHARDT/VOL ORIGAMI NORIO TORIMOTO PP PENSIONS FONDTORG oktober 2013

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

noga utvalda fonder till lägre avgifter

noga utvalda fonder till lägre avgifter PP Pensions fondtorg noga utvalda fonder till lägre avgifter På vårt fondtorg får din pension och ditt sparande de bästa förutsättningarna för att kunna växa. Välkommen! 1 Så här fungerar vårt fondtorg.

Läs mer

Collectums avgiftsrapport 2013

Collectums avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport 2013 s avgiftsrapport visar hur avgifterna skiljer sig mellan de upphandlade fonderna inom ITP och samma fonder på den öppna marknaden. De upphandlade förvaltarna som ingår i jämförelsen

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden

COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden COLLECTUMS AVGIFTSRAPPORT 2017 Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP, jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden Innehåll Upphandling har gett halverade avgifter på pensionsfonder... 3 Rapporten

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-10-31 Sverigefonder Evli Swedish Small Cap Selection -5,1-0,5 +111,6 25,19 1,00% + Cicero Focus -1,2-1,1 +110,2 20,89 1,00% + Handelsbanken Svenska -4,6-1,5 +114,3 26,29 1,50% Småbolag Danske Invest Sverige

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-09-30 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -12,1 +1,5 +58,6 20,52 0,90% + Perf fée 15% Spiltan Aktiefond Stabil -12,9-6,6 +38,8 17,06 1,50% Evli Swedish Small Cap Selection -18,2-7,7 +56,7 26,63 1,00% + Perf fée

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2016-06-15 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2016-06-15 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07

De här fonderna erbjuder vi. Gäller från 2015-05-07 FONDUTBUD INFORMATION De här fonderna erbjuder vi Gäller från 2015-05-07 Länsförsäkringars utbud av rekommenderade fonder Länsförsäkringar erbjuder 35 egna fonder och ett 40-tal externa fonder och tillsammans

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-08-31 Sverigefonder Strand Småbolagsfond -11,3 +12,4 +56,2 19,89 0,90% + Perf fée 15% Evli Swedish Small Cap Selection Carlson Sweden Micro Cap -16,0 +11,7 +41,7 25,96 1,00% + Perf fée 10% -19,4 +11,3 +31,4

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per 2011-04-05 Sverigefonder Cliens Absolut Aktier Sverige Carlson Sweden Micro Cap Didner & Gerge Aktiefond Sverige +4,2 +28,8 +48,3 21,19 1,40% + -1,4 +19,6 +52,9 25,85 1,50% -1,4 +19,1 +48,6 29,22 1,22% Strand Småbolagsfond

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond

För dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB

ÅRSREDOVISNING 2013 PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB ÅRSREDOVISNING 2013 PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB PPPENSION.SE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...3 Viktiga händelser 2013...3 Försäkringsrörelsen...3 Placeringsverksamheten...4 Organisation...7

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Senaste nytt. September 2016

Senaste nytt. September 2016 Sida 1 av 5 Senaste nytt September 2016 Senaste nytt innehåller ändringar i fondutbudet sedan fondkatalogen trycktes i början av mars 2016. Observera att fonder tillfälligt kan vara icke valbara. Aktuell

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1

Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Fondspararundersökning d 2010 Copyright 2010 TNS SIFO Prospera AB 1 Genomförande Hela Urvalet 1 501 personer iåld åldrarna 1874 18-74 år med deklarerad d inkomst Fondsparare Alla som sparar i fonder, privata

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten

Läs mer

Granskade förvaltare och fonder

Granskade förvaltare och fonder Granskade förvaltare och fonder Alecta Första AP-fonden Andra AP-fonden Tredje AP-fonden Fjärde AP-fonden Sjunde AP-fonden AMF Fonder AB Danske Bank Folksam Folksam LO Fond Alectas innehavslista Första

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning.

Du kan få del av utvecklingen inte bara i Sverige utan i hela världen och det räcker med bara ett par hundralappar som insättning. 1 Man kan spara i fonder på olika sätt. Man kan spara privat, via tjänstepensionen och i den allmänna pensionen sparar man i fonder via premiepensionen. Alla som har en deklarerad inkomst tjänar in till

Läs mer

Information om fondförändringar (fondförsäkring)

Information om fondförändringar (fondförsäkring) Information om fondförändringar (fondförsäkring) 1 (5) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE Fondkollen 2011 råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE 1 Välkommen till Fondkollen 2011 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet

Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet Statistik över hållbara fonder inom premiepensionssystemet Denna promemoria innehåller statistik om etiska fonder inom premiepensionssystemet. Som etiska fonder räknas de fonder som har fått en M/Emärkning

Läs mer

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv

Ta höjd för ett smart sparande. kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Ta höjd för ett smart sparande kpa smartpension pensionsförsäkringen som följer ditt liv Trygga din tjänstepension på ett smart och smidigt sätt Det är din arbetsgivare som betalar din tjänstepension,

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn

Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Stockholm augusti 2013 1(4) Den 17 oktober slås Ethica Offensiv ihop med Ethica Sverige Global som sedan ändrar placeringsinriktning och namn Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Private Banking. Fundamental förvaltning

Private Banking. Fundamental förvaltning Private Banking Fundamental förvaltning Våra tjänster Diskretionär Förvaltning Multi-Asset Portfolio Förvaltningen bygger på en kombination alla de viktigaste tillgångsslagen för värdeskapande och effektiv

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

SWEDBANK ROBUR FONDER AB

SWEDBANK ROBUR FONDER AB SWEDBANK ROBUR FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR ETIKFONDER SWEDBANK ROBUR ETHICA MILJÖ SVERIGE SWEDBANK ROBUR ETHICA SVERIGE-GLOBAL SWEDBANK ROBUR ETHICA GLOBAL MEGA SWEDBANK ROBUR ETHICA SVERIGE MEGA SWEDBANK

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income

Nya fonder 2009. Carlson Fund - DnB NOR Navigator. Carlson Realräntefond. BL-Emerging Markets. BL-Equities Dividend. Danske Invest Global High Income Nya fonder 2009 Fondnyheter för 2008 och tidigare hittar du under arkivet Tidigare år i vänsterspalten. 2009-10-27 Carlson Fund - DnB NOR Navigator Fonden är valbar hos PPM från och med den 5 oktober 2009.

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4% US Balanserad Index 2 1 1 Under december fortsatte den positiva börstrenden från föregående månad. Globala börser mätt som MSCI World steg under december med 1,8 US Balanserad 6, 6, 1,7% 42,6% 0, 7, 7,

Läs mer

Svenska fonder som investerar i företagen

Svenska fonder som investerar i företagen 30 november 2016 Svenska fonder som investerar i företagen 3134 Svenska bankernas totala investering i varje företag (mkr) 1879 1569 1129 903 165 112 19 0 0 Källa: Bankernas fonders innehavslistor, 30

Läs mer

Alecta Optimal Pension

Alecta Optimal Pension 6105 2011.04 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta p r e m i e b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n Alecta Optimal Pension Tjänstepensionen med hög förväntad avkastning

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg något under juni medan den svenska börsen slutade ned 3,4 %. Månaden har varit volatil med stora rörelser på de finansiella marknaderna

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Fastställd vid styrelsemöte 16 mars 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 2 Bakgrund och syfte 2 Uppdatering av placeringspolicyn 2 Organisation och

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Europa och Folksams Aktiefond Europa Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Europa (Indexfond

Läs mer

Faktablad Simplicity Sverige

Faktablad Simplicity Sverige Faktablad Simplicity Sverige Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission

Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission Fondsparande Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission Via vår Fondlista kan du som är kund hos Strukturinvest enkelt hitta och investera i några av marknadens mest intressanta fonder från ett stort

Läs mer

Vi hittar möjligheter idag som andra inte ser förrän i morgon.

Vi hittar möjligheter idag som andra inte ser förrän i morgon. Vi hittar möjligheter idag som andra inte ser förrän i morgon. VÄLKOMMEN TILL IKC FONDER IKC Vår egen väg. För din skull. Ser du människorna, upptäcker du möjligheterna. Jag har alltid varit nyfiken på

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global

Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Stockholm december 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Banco Etisk Europa och Swedbank Robur Ethica Sverige Global Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer