Resa: Kenya Burundi DR Kongo Bistånd/Fadder KENYA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resa: Kenya Burundi DR Kongo 2013. Bistånd/Fadder KENYA"

Transkript

1 Resa: Kenya Burundi DR Kongo 2013 Bistånd/Fadder KENYA Besök på Suswa Maasai Girl Centre: BFA har besökt maasaiflickorna i Suswa varje gång föreningen gjort besök i Nairobi. Det är alltid en stor händelse i programmet. Antalet flickor ökar stadigt och anläggningen förbättras. Det blir fler hus på området, fler träd planteras, grönsaksland anläggs.. Fyra unga maasaiflickor vid skolbyggnaden. Nu är här 150 flickor. Traditionellt blir maasaiflickor omskurna när de är mellan åtta och elva år. De är därefter färdiga för giftermål med en betydligt äldre man. Betalningsmedlet är boskap. De flesta av flickorna här i Suswa Maasai Girl Centre är föräldralösa (saknar en eller båda föräldrarna). Det brukliga är att sådana flickor tas om hand av släktingar som säljer dem som brudar så snart detta är möjligt. Det kommer de här flickorna att slippa, både omskärelse och giftermål! Suswaflickorna är framgångsrika. De har bättre betyg än eleverna i allmänhet, de är medvetna om att de skapar sin framtid själva. De kan uppträda, tala, sjunga, dansa. De är säkra på sin förmåga och trygga i sig själva. BFA-bistånd sponsrar tolv av flickorna. De unga damerna befinner sig i Secondary Boarding Schools i olika delar av Kenya. Två av tjejerna har fått ett fint stipendium (som endast delas ut till ett fåtal elever i landet). Det är synd att föreningen inte fick tillfälle att träffa dessa flickor nu men det får ordnas till nästa resa.

2 Flickornas skolhus Och ett klassrum Suswa Maasai Girl Centre sponsras av samma organisation som TBH (BFA:s samarbetspartner i Nairob), Bal Craigh Foundation i Skottland. Sponsorerna förutsätter att man gör vad man kan för att själv dra in pengar till sin verksamhet. Vid BFA:s förra besök, för drygt ett år sedan, hade man börjat driva upp broilers. Nu är den verksamheten i fullt swing och dessutom har man höns för äggproduktion. Suswa förser rent av Thomas Barnardos barnhem med ägg. Man säljer också broilers och ägg på den lokala marknaden. En särskild person är anställd för att bl.a. ta huvudansvaret för hönsens väl och ve. Flickorna är med i produktionen och i skötseln av köket och hemmet, alla har sina sysslor och sina scheman. Tidigare var här skola, nu förvandlad till hönsgård!

3 Kibera sett från skolan Inställt besök vid Mashimoni Squatters Primary School i Kibera Fredagen den 18 januari var, enligt schemat, dagen då BFA skulle besöka Mashimoni Squatters Primary School i Kibera, Nairobis största slumområde. Föreningen har ett tiotal sponsrade elever i skolan och med dessa skulle vi samtala, hälsa dem från faddrarna och fotografera dem för att ge en hälsning tillbaka till sponsorerna. Den 18 januari var också den första dagen för elektorsvalen inför presidentvalet (med flera val) som äger rum den 4 mars. Redan dagen innan hade man noterat oro i Kibera och med händelserna kring valet 2007 i färskt minne (då det politiska våldet skördade alltför många offer) tog man beslutet att inte låta oss besöka Kibera, där oroligheterna började 2007 och där dödsfallen var många, den gången. Det var en stor missräkning för BFA och säkert också för sponsorerna hemma som gärna vill höra hur det går för deras adepter. Sponsorerna kommer senare att få information av den fadderansvariga medarbetaren i Kenya Children s Home, BFA Bistånd/Fadders samarbetsperson Evan Karugo vid ett tidigare besök. Kö för skollunch, bilden tagen

4 DR Kongo:.Kontoret: FEPAM hyr två rum i ett nybyggt hus i Kasenga, vår stadsdel i Uvira. Tidigare hade man det större rummet för sammanträden men också som lagerlokal (till bl.a. kärlen till mjölkluncherna). Det mindre rummet var förr, liksom nu, kontor för FEPAM-personalen. För att ge Internetcaféet utrymme har man möblerat om på kontoret så att fler aktiviteter ska kunna genomföras där. Det visade sig gå utmärkt bra för FEPAM/BFA att sammanträda och utnyttja rummet för samtal, det hade man tidigare det större rummet till. Hela kontorspersonalen, fyra personer, har också sina arbetsplatser i det förhållandevis lilla, men fullt tillräckliga kontorsrummet. Manasseh, Mugufi och Cecile vid sammanträdesbordet. Mihigo sitter vid sitt skrivbord. It-caféet: Föreningen FEPAM har fyra datorer. Alla dessa används i it-caféet. På kontoret använder man sina privata datorer. Det gäller att föreningen tjänar pengar, därför släpper man till egna resurser. Caféet är ingen stor affär, snarare tvärt om. Man tjänar mindre än man betalar i hyra. Med tio datorer till skulle förtjänsten bli optimal, säger man. Efterfrågan från ungdomar är stort. Däremot ska man inte bygga ut med caféverksamhet. Ungdomarna kommer inte för att inta förfriskningar, de har precis råd med att betala motsvarande 1,33$/h för att använda en dator när strömmen är på. Måste man köra med generator, och så är det ofta, kostar det 2$/h.

5 FEPAMs skola är inte riktigt färdig men fungerar ändå fint med fräscha skolsalar. Skolan: FEPAMs skola är helt byggd av BFA-pengar. Här finns nu fem fungerande klassrum. Vad som ännu saknas är puts och målarfärg på väggarna samt ytterligare en krittavla i varje klassrum. Skolgården ska göras iordning och toaletterna, tre till flickorna och tre till pojkarna, byggas färdigt. Vidare behövs en vattentank, för regnvatten, för hygien och rengöring. En brunn för dricksvatten efterlyses av föräldraföreningen. Ett kök och matplatser för elever och lärare är kanske en utopisk önskan. Elevernas resultat skulle bli mycket bättre om de fick mat och vatten i tillräcklig mängd. Utrymmet under toaletterna är sex meter djupt.

6 Nu koncentrerar man sig på byggandet av toaletterna. Det blir ett mycket gediget bygge som borgar för bäst möjliga hygien. Marken är stenig och arbetet krävande. Man gräver sex meter djupt. Man har också fått lägga till en lika djupt nedgrävd stödvägg som skydd för tomten som gränsar till toalettbygget. Tomten som FEPAM hoppas kunna köpa är stor, gränsar till skoltomten (till vänster) har ett användbart hus och en fyratomters grönyta FEPAMs skoltomt gränsar till en tomt som kan styckas till fyra normaltomter. Där finns också ett fungerande hus av obränt tegel, innehållande två rum och ett stort, avlångt, förråd. Det ena rummet får FEPAM använda som skolsal och det fungerar fint. Med BFA:s hjälp kommer FEPAM snart att kunna köpa den här marken. Det kommer att lösa många problem för föreningen: Man behöver fler lokaler för skolverksamheten, klassrum och förråd. Utrymme för skolgård behövs och möjlighet att anlägga en brunn samt förhoppningsvis bygga ett kök och en matsalen för skolluncher. FEPAM skolan har vuxit! FEPAMs skola består nu av en Primary School (låg och mellanstadieskola ) samt, en nyhet! en Secondary School (högstadium och gymnasium) med klass ett och två. Primary School eleverna går i skolan på förmiddagen, ettorna håller till i huset på granntomten. Secondary eleverna använder skolan under eftermiddagarna. Lärarkåren har utökats med fyra Secondary School lärare. Eftersom man nu inte behöver betala hyra för lokalerna (tidigare hyrde man skollokaler av Pingstförsamlingen) kan man nu betala lärarna en liten lön. Skolmaterial behövs. BFA har bidragit med pengar för skolböcker. Men det behövs mycket mer material. Alla bidrag emottages med största tacksamhet! Lärarna är mycket intresserade av nya idéer och undervisningsmetoder. De deltar i workshops arrangerade i Forum Syd/BFA-projektet. I vissa fall är det FEPAMs lärare som föreläser.

7 Workshops, en del av Forum Sydprogrammet: Under vårt besök genomfördes en workshop i Mänskliga rättigheter med betoning på kvinnors och barns rätt. Målgruppen var chiefer i stadsdelen Kasenga. Workshopen genomfördes på gårdsplanen till stadsdelsbyrån. Några av Kasengas chiefer på workshop om mänskliga rättigheter. Två av lärarna (en man och en kvinna) i FEPAMs Primary School och den kvinnliga ekonomen på FEPAMs kontor föreläste. Vid den efterföljande frågestunden och diskussionen framgick tydligt att chieferna inte känner sig ha något som helst stöd från myndigheterna. Men att de är angelägna om att föra ut budskapet till innevånarna i sina områden. På mötet deltog även en radioreporter som refererade mötet i radion. (Följande dag ropade en fruktförsäljare till oss: Jag hörde om er i radion igår! ) Det känns fint att en ung kvinna föreläser om barns och kvinnors rätt. FEPAM lyckas uppenbarligen mycket väl med sina workshops och samarbetar med ett par andra organisationer, FADI (med alfabetiseringsprogrammet) och AJDC och APAPE (miljövård).

8 Nedan är ett utdrag ur ett mail från vår kontaktperson, Mihigo: This month we will works with the subjects: VIH/SIDA (hiv/aids) and Youth club respectively in two differents Quaters and in our Fepam school. We have now finished with the Fepam capacity building in : Generalities on the NGO, Leadership and Administration, Good governance, Anti-corruption. FADI and AJDC "Association des Jeunes pour le Dévelopement Communautaire" were represented. Att Forum Syd projektet är uppskattat och mycket lyckat är uppenbart och väldigt glädjande. Alfabetiseringen, en del av Forum Sydprogrammet: Ca 60 kvinnor och två män deltar i läs- skriv- matteundervisningen. FEPAM har tre klasser. Eleverna och lärarna är mycket entusiastiska. Dessvärre har Uvira ingen lokal tidning. De nylärda läsarna har inte mycket text att träna på. Man kan kanske samarbeta med skolan men inte heller där finns ett överflöd av böcker, inte ens ett minimum. MEN det ger en säkerhet och en stolthet att kunna läsa. Och det ger en gemenskap och ett nytt hopp att något positivt händer. Kvinnorna som lär sig läsa vill gärna fortsätta sitt utvecklingsarbete genom sömnad för försäljning. Mikrolån: Kvinnorna i alfabetiseringskurserna talade om att de vill fortsätta att satsa på sig själva genom utbildning och inköp av symaskiner för att sy för försäljning. Detta kan ordnas genom mikrolån. Bistånd/Faddergruppen kommer att arbeta med den frågan under våren.

9 En av alla våra getter Getprojektet: Hittills har 54 getter delats ut till skolelever (fadderbarn) eller till ensamma kvinnor. Getterna har fått 24 killingar vilka har delats ut till fadderbarn/äldre kvinnor som inte tidigare fått en get. Dessvärre har 19 getter dött. Det har inte framgått om de dött av sjukdom eller genom slakt. Vi samtalade igen om medicinfonden och förstod att den inte fungerat som det var tänkt. Vi hade med oss 1039 euro, nästan 9000 sek, för inköp av getter. Trots den relativt stora dödligheten bland djuren anser FEPAM att projektet är bra och ska vara kvar. Vi tog än en gång beslutet att det ska finnas pengar till medicin och vård av sjuka djur. Kvinnorna som sköter mjölkutskänkningen gör ett stort och betydelsefullt arbete.

10 Mjölkprojektet: Nu som tidigare får skolbarnen mjölk och bröd två gånger/vecka. Det är ett knog för de kvinnor som åtar sig uppgiften att bespisa alla eleverna. Nu låter man barnen sitta kvar på sina platser och äta och dricka sittande i skolbänken. Det blir jobbigare för personalen, damerna som kokar mjölken, blandar mjölkpulver med drickbart vatten och lärarna, men det blir bättre ordning och lugnare för eleverna. Secondary School eleverna, som undervisas på eftermiddagen, börjar dessa dagar med sin mjölk/bröd-lunch. Här ser vi en del av fadderbarnen i DR Kongo Fadderverksamheten: Med FEPAM som lokal partner har vi 83 fadderbarn/ungdomar i Uvira/Bukawu i DR Kongo samt 10 fadderbarn i Burundi, de flesta boende i Bujumbura. Vi träffade fadderbarnen som bor och går i skola i Uvira. Vi samtalade med dem så gott det lät sig göras och fotograferade dem för faddrarnas räkning. Vissa barn hade fått små gåvor, brev och/eller pengar. Dessa gåvor delades ut och vi bad barnen/ungdomarna att inte öppna förrän de kommit hem. Detta var svårt! De var ju nyfikna. Som gåva från BFA gav vi pengar till böcker och undervisningsmaterial till skolan för att alla eleverna skall kunna få del av presenten. Flera av barnen har vi träffat vid våra tidigare besök, de känns nästan som vänner vid det här laget.

11 Att underlätta för barns skolgång är nog det bästa man kan göra. Här är det dessutom snart dags för mjölk och bröd. BURUNDI Fadderbarnen i Burundi utanför Mugufis hem Fadderbarnen i Burundi Fadderbarnen mötte upp i Mugufis hem. Mugufi Tunangoja är FEPAMs representant i Burundi. Barnen fotograferades på motsvarande sätt som barnen i Uvira. Eftersom det var så få barn i den gruppen kände vi att det var lättare att få kontakt med dem, även här känner vi flera av barnen sedan tidigare. Nu ska faddrarna få fadderbarnets fotografi och en redogörelse från vår resa och mötet med barnen.

12 Det är alltid lika spännande att se på bilder i kameran. Reflektion: Det är bra att vi reser och ser vad som blir gjort och vad som inte fungerar så bra. Det är viktigt att samtala på plats om det som sker och därigenom få förståelse för lokala svårigheter och/eller glädjeämnen. Vårt engagemang i FEPAMs verksamhet i Uvira slukar mycket pengar men det har fått en hel stadsdel att blomma upp. Skolan, byggd endast av BFA-pengar är ett bra och fungerande bygge med en bra och fungerande funktion. Forum Syd-programmet: Spridandet av kunskaper kring demokratiskt tänkande, mänskliga rättigheter med särskild inriktning på kvinnors och barns rätt, gendertänkande, miljövård, konflikthantering och kunskaper om hiv/aids samt en treårig kurs i konsten att läsa, skriva, räkna (och lite allmänbildning), är lyckat och har fått god spridning. FEPAMs ledning består av vanliga, fattiga människor som vill göra gott. Så vitt vi kan förstå sköter de sin verksamhet med stor noggrannhet och målmedvetenhet och med sin nästas välbefinnande för ögonen. BFA uppmanar FEPAM att söka fler samarbetspartners. Med mer pengar får gruppen större möjligheter. Den har kapacitet. Lerum Margareta Wilholm

13

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor

PUSSELBITEN. Ungdomar förbereds för vuxenlivet. En fadderresa till Etiopien. Svårt att plugga utan skolböcker. Annorlunda julgåvor PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 2 2009 Ungdomar förbereds för vuxenlivet En fadderresa till Etiopien Svårt att plugga utan skolböcker Annorlunda julgåvor Glöm inte att fadderbarnen också är

Läs mer

Reserapport från Vietnam oktober 2012

Reserapport från Vietnam oktober 2012 Reserapport från Vietnam oktober 2012 rörande BFA:s och FBB:s fadderbarnsverksamhet för funktionshindrade barn i Thanh Ba, Phu Tho Inledning I samarbete mellan föreningarna För Barnens Bästa (FBB) och

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005 Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo Augusti 2005 Ann Towns, Fil Dr Gun Holmertz Eva Johannisson Madlin Krabit Innehåll: I. Bakgrund: Folkhälsoundersökningen

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2011

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2011 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2011 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt-Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius,

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2007

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2007 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2007 Styrelse: Revisorer: Britt Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius, sekreterare

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet.

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker BRIS, SOS Barnbyar 2012 Form. Susann Karlsson Nemirovsky Redaktör. Agnete Dannenberg Texter.

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Namibiska nationalsången

Namibiska nationalsången Namibiska nationalsången Namibia land of the brave freedom fight we have won. Glory to their bravery who s blood waters our freedom. We give our love and loyalty together in unity. Contrasting beautiful

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

detta är en pdf-version som innehållsmässigt stämmer överens med den svenska delen av den tryckta boken ulla nordfors unord@spray.

detta är en pdf-version som innehållsmässigt stämmer överens med den svenska delen av den tryckta boken ulla nordfors unord@spray. detta är en pdf-version som innehållsmässigt stämmer överens med den svenska delen av den tryckta boken ulla nordfors unord@spray.se 0705-611 660 efter katastrofen... rapport om hjälp till självhjälp i

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Mäns våld mot kvinnor och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Han älskar ju faktiskt mig Det är mitt fel att jag blir slagen Det är jag som inte sköter mig Det är inte honom

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Vida Vyer. Gambiagrupperna. Nr 2/2012. Gambiagrupperna pg 90 02 38-7 bg 900-2387

Vida Vyer. Gambiagrupperna. Nr 2/2012. Gambiagrupperna pg 90 02 38-7 bg 900-2387 Vida Vyer Nr 2/2012 Gambiagrupperna Gambiagrupperna pg 90 02 38-7 bg 900-2387 Vida Vyer Tidning för ISSN 2000-5679 Ansvarig utgivare: Ruth Plate Redaktionsadresser Ruth Plate, Finkgatan 35 565 31 Mullsjö

Läs mer

ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER

ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER Ämne: Svenska/So Namn: Linnea Olsson Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: VT 09 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING..2 INLEDNING

Läs mer

The circle of simplicity

The circle of simplicity The circle of simplicity Return to the good life - Cecilie Andrews En svensk sammanfattning Nedan finns en sammanfattning av den amerikanska boken The circle of simplicity som är skriven av Cecile Andrews

Läs mer

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg

Rapport - Dagbok. Boliviaprojektet. Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014. Åke Söderman. ABF Gävleborg 1 Rapport - Dagbok Boliviaprojektet Uppföljningsresa 11 26 oktober 2014 Åke Söderman. ABF Gävleborg 2 Inledning Så var det dags för den sista uppföljningsresan under Boliviaprojektets 19 genomförda år.

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer