Nr Adoptioner Bistånd Fadderskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 1-2013 Adoptioner Bistånd Fadderskap"

Transkript

1 Nr Adoptioner Bistånd Fadderskap

2 Kontakter Kontoret Vårt kontor finns på Energigatan 11, Kungsbacka. Tel: Fax: Telefontid: mån, ons, fre: Tis, tor: Har du frågor om adoption? Ring, faxa eller skicka e-post till kontoret där Maria Berg, Helle Holst-Nielsen, Anna-Lena Rolof Rundberg, Berit Sandegren, Anna-Karin Stahre, Lena Sundvall, Ann-Charlotte Särnbratt, Christina Thierry- Carstensen, Lia Vinitskaia, Lina Vikterlöf och Katarina Nilsson arbetar. Har du frågor om uppföljningsrapportering? Ring, faxa eller skicka e-post till kontoret där Ulla Karnbrant Reis och Helena Lagerberg arbetar. E-post: Hemsida: Medlem i föreningen blir du genom att sätta in 425 kronor på pg: eller bg: Styrelsen Eva Jonasson-Melin, ordförande, tel: Stefan Landelius, vice ordförande, tel: Gustaf Östberg, kassör, tel: Erna Lagerfors sekreterare, tel: Margareta Wilholm, styrelseledamot, tel: Elisabeth Westholm, styrelseledamot, tel: Nataliya Hulusjö, styrelseledamot, tel: Francisca Herodes styrelseledamot, tel: Agneta Starfelt suppleant, tel: Anna Söderström suppleant, tel: Om du har frågor eller funderingar som du vill att styrelsen ska ta upp, kontakta någon av ledamöterna/suppleanterna eller skicka e-post till Fadderbarnsverksamheten Föreningen har en omfattande fadderbarnsverksamhet i Bolivia, Burundi, Kongo Kinshasa, Kenya, Indien, Nepal, Polen, Sri Lanka, och Vietnam. Fadderbarnsverksamheten samordnas av Erna Lagerfors, tel: Bidrag till fadderarbetet kan sättas in på bg: Biståndsverksamheten Föreningen har biståndsprojekt i Bolivia, Indien, Kongo, Namibia och Sri Lanka. Biståndsverksamheten samordnas av Margareta Wilholm, tel: Bidrag till biståndsarbetet kan sättas in på pg: Redaktionen Ansvarig utgivare: Eva Jonasson-Melin Redaktör: Nataliya Hulusjö Redaktion: Ulla Karnbrant Reis, Sofia Norström, och Anna-Karin Stahre. Grafisk formgivning: Supriya Melin Tryckeri: Tabergs tryckeri AB Tidningen Barnen Framför Allt utkommer med fyra nummer per år. ISSN X. Vill ni skriva en artikel i tidningen? Skicka e-post till Vill ni annonsera i tidningen? Skicka e-post till Omslagsfotot Ung kvinna passerar de varma vattenkällorna strax utanför Uvira i Kongo Kinshasa. Fotograf: Ann-Charlotte Särnbratt. 2 Barnen Framför Allt nr

3 Eva har ordet Innehåll Debatten om internationella adoptioner har blivit allt mer negativ. Man talar om längre köer, minskat antal barn för internationell adoption, kraftig ökning av andelen barn med i förväg kända särskilda behov, ökade kostnader och mycket annat. Jag menar att man istället måste fokusera på allt positivt som finns med internationella adoptioner. Det är lätt att glömma bort om man bara ser problem. Antalet inhemska adoptioner har ökat i de flesta länder, vilket naturligtvis i grunden är oerhört positivt eftersom det speglar en utveckling mot ökat välstånd i dessa länder. Alla är dock ense om att behovet av internationella adoptioner fortfarande är stort. Många barn runt om i världen behöver en familj. Internationella adoptioner kommer att bestå men adoptionsprocessen kommer kanske att se lite annorlunda ut i framtiden och med nya länder. Eva har ordet Adoptionsnytt Barn söker föräldrar Kenya som resmål och livsäventyr Att vara redaktör för den finaste tidningen Julgransplundring i Solna Barnen framför allt gäller även i Taiwan Tillsammans är vi starkare Biståndsnytt Faddernytt Fadderbarnsverksamhet Inom BFA följer vi utvecklingen kontinuerligt. Vi deltar i nordiskt och europeiskt samarbete samt försöker uppdatera oss om vad som händer i gamla och nya adoptionsländer. Vi ser också ett behov av att informera våra medlemmar om denna utveckling på ett tydligare sätt och därför avser vi att i kommande nummer av tidningen och på hemsidan återkomma med löpande information. BFA har valt att inte ansluta sig till Facebook eller andra sociala medier. Detta är ett genomtänkt beslut. Vi har gjort en noggrann bedömning av värdet av informationsutbytet i sociala medier. Vi har också beräknat kostnaderna som är förknippade med detta. BFA har då valt att avstå och istället fortsätta att arbeta med handläggning på vårt sätt, det vill säga genom att prioritera den personliga kontakten. Viktiga principer är personlig relation med samma handläggare, tillgänglighet, trygghet, kommunikation och effektivitet. BFA som organisation har ett stort ansvar att vara kostnadseffektiv. Kostnaden för en adoption är i dag oerhört hög och adoptionskostnadsbidraget till familjerna från staten har inte höjts på tio år. BFA som organisation får ett mycket begränsat statsbidrag och det är därför familjerna som adopterar som tillsammans står för kostnaderna. Barnen Framför Allt, BFA, är en ideell organisation för adoption, fadderskap och bistånd. Adoptionsdelen (BFA-A) är auktoriserad att arbeta med adoptioner från Bolivia, Bulgarien, Kenya, Indien, Litauen, Polen, Ryssland, Slovakien, Sri Lanka, Thailand, Tjeckien, Taiwan och Ungern. Biståndsdelen arbetar för att hjälpa barn i de länder föreningen har kontakt med. Medel för biståndet kommer bland annat från medlemsavgifterna som oavkortat går till bistånd, men även donationer och hjälpinsamlingar ger intäkter till biståndsverksamheten. Adoptionsverksamheten inom BFA administreras från vårt kontor i Kungsbacka där vi har 14 anställda. Styrelsen består av tio ledamöter som alla arbetar ideellt. Under styrelsen finns ett antal arbetsgrupper bland annat gruppen som handlägger adoptionsfrågor. Adoptionsgruppen består av anställda från kontoret och styrelsemedlemmar; den ansvarar för utveckling av nya adoptions länder, planering och genomförande av besök och resor, adoptionsfrågor av principiell karaktär eller särskilt komplicerade ärenden. Vi välkomnar fler medlemmar som vill engagera sig i föreningens verksamhet. Eva Jonasson-Melin, ordförande Adoptioner Bistånd Fadderskap Barnen Framför Allt nr

4 AdoptionsNytt Här kan du läsa om våra adoptionsländer. För senaste nytt kontakta BFA:s kontor eller besök Bolivia Vi väntar på förnyat avtal i Bolivia, tills dess kan vi inte skicka nya handlingar till landet. För nya familjer avvaktar vi avtaket. Sex barn anlände Två barn anlände Två barn anlände Medgivandekrav: 0-3 år. Bulgarien Väntetid i landet: cirka månader. Kan bli kortare vid högre medgivande och om man är öppen för barn med särskilda behov. Väntetid i Sverige: cirka 4 månader. Sex barn anlände under Ett barn har anlänt under Sex familjer har barnbesked. Medgivandekrav: 0-36 månader (högre är önskvärt och möjlighet att ta emot barn med särskilda behov). Indien Den indiska centralmyndigheten CARA lanserade sommaren 2011 nya riktlinjer för nationell och internationell adoption. Sedan februari 2012 ska familjens ansökan registreras i CARA:s databas. För närvarande är databasen stängd för nya ansökningar. Det är ännu oklart om och när det kommer att vara möjligt att registrera nya ansökningar igen. Processen, där CARA bestämmer till vilket barnhem (var som helst i Indien) familjens ansökan ska skickas är relativt ny. Därför kan vi i dagsläget inte säga hur lång väntetiden blir. Generellt kan sägas att väntetiden kommer att bli kortare för de familjer som är öppna för äldre barn (fem år och uppåt), syskon och barn med särskilda behov, detta i jämförelse med de familjer som inte är öppna för särskilda behov, syskon och äldre. Enligt de nya riktlinjerna ska 80 % av barnen som är legalt fria för adoption, adopteras till inhemska familjer. Barn med särskilda behov, äldre och syskon är inte inkluderade i denna kvot. NRI (Non Resident Indian), OCI (Overseas Citizen of India) och PIO (Person of Indian Origin) prioriteras före de så kallade helt utländska familjerna. Dock räknas de fortfarande som internationella adoptioner. Kravet på äktenskapets längd är två år. En familj som registrerats enligt de nya riktlinjerna har hittills fått barnbesked. Kenya Väntetid i landet på barnbesked: cirka 5-6 månader. Väntetid i Sverige: ingen. Vistelse tid i Kenya: 9 månader. Tio barn anlände Två barn har anlänt hittills i år. Tolv familjer befinner sig i landet. Medgivandekrav: månader. Litauen Väntetiden i landet: cirka 12 månader. Väntetid i Sverige: cirka 6 månader. Tolv barn anlände under Två barn har hittills anlänt under Sex familjer har fått officiellt barnbesked. Två familjer är matchade med barn. Medgivandekrav: lägst 0-36 månader. Polen Väntetiden i landet: 1-2 år. Varierar beroende på hur högt medgivande familjen har och vilka förutsättningar man har att passa in på flera adoptionsmyndigheter i Polen. Väntetid i Sverige: cirka 6 månader. År 2012 anlände 14 barn, varav två syskonpar. Ett barn har anlänt Fem familjer har barnbesked. Medgivandekrav: 0-24 månader. Ryssland Väntetid i landet: cirka 1 år. Väntetid i Sverige: cirka 4 månader. Under 2012 anlände 14 barn till elva familjer. Under 2013 har ytterligare nio barn kommit hem till sina sex familjer och fyra familjer till är matchade med barn. Vi samarbetar nu med fyra regioner i Ryssland. I dessa har nio familjer sina handlingar och väntar på att bli matchade med barn. Slovakien Vi får ha tio ansökningar på gång samtidigt i landet. Slovakien vill ha familjer födda runt 1975 för de yngsta barnen. Lägsta medgivandeålder är 0-3 år. Väntetid i landet har varit 4-18 månader för de senaste familjerna. Äldre sökande behöver högre medgivande eller vara öppna för barn med särskilda behov. Väntetiden i Sverige: månader. Sju barn anlände Ett barn har kommit hem i år. Sri Lanka Väntetid i landet: cirka 24 månader. Väntetid i Sverige: cirka 4 år. Fyra barn har anlänt Fem familjer väntar på barnbesked. Medgivandekrav: 0-12 månader. För närvarande kan vi inte skicka nya familjers handlingar till Sri Lanka eftersom adoptionsmyndigheterna där inte tar emot nya handlingar på grund av den långa kön i landet. Vi avvaktar ny information. Taiwan Väntetiden i utlandet är cirka 1-1½ år. För tillfället startar vi endast upp familjer som kan tänka sig barn över 5 år. Under 2012 anlände 20 barn till 17 familjer. För närvarande har vi 16 barn utsedda till 13 familjer. Tre familjer befinner sig nu i landet för att hämta sina barn. Thailand Thailand har kvoterat hur många ansökningar organisationerna får skicka årligen. Under 2010 och 2011 tog adoptionsmyndigheten inte emot några nya ansökningar på grund av de långa väntetiderna i landet. Myndigheten öppnade upp igen för nya ansökningar 2012 och vi fick skicka två ansökningar. Vi får även under 2013 skicka två ansökningar. Väntetid i landet: cirka 3 år. Medgivandekrav: 0-24 månader. Tre barn anlände Tjeckien Väntetiden i Sverige är i dag drygt 12 månader. Medgivandekrav är lägst 0-24 månader, men då barnen som kommer från Tjeckien är mellan två och fyra år, önskar man ansökningar med högre medgivande. Väntetiden i utlandet är cirka 12 månader. Längre väntetid för låga medgivanden. Tolv barn till nio familjer anlände under Tre barn har anlänt 2013 och fyra familjer har barnbesked. Ungern Lägsta medgivandeålder: 3 år, ett barn eller syskonpar. Fyra familjer har anlänt med sina barn Barnen har varit 3-7 år. Två barn har anlänt En familj befinner sig i landet. I dagsläget finns ingen väntetid för att starta upp nya familjer. Vi söker framförallt familjer som kan tänka sig barn i åldern 5-7 år. För syskonpar behövs högre medgivandeålder. Text: kontoret 4 Barnen Framför Allt nr

5 Barn söker föräldrar Våra utlandskontakter ber oss ibland att söka efter familjer till barn som är i extra stort behov av en familj. Här berättar vi kortfattat om vilka barn det är som vi för närvarande söker familjer till. Denna information är även för er som vill adoptera men inte är medlemmar hos BFA. Ni kan anmäla intresse för äldre barn och/eller barn med särskilda behov. Mer information om detta finns på Slovakien Nioårig flicka. God hälsa, något efter i sin utveckling. Flicka född oktober Kortvuxen och behandlas med tillväxthormon, misstanke om FAS-skada. Flicka född Efter i sin utveckling, allergier. Pojke född Understimulerad och med uppmärksamhetsstörningar. Två bröder, födda 2003 och Den äldre pojken är opererad för skelning. Utvecklingen för övrigt är god för båda bröderna. Slovakien godkänner även ensamstående sökande till ett flertal av dessa barn. Ryssland Pojke född Medfödda njur- och urinvägsproblem med risk att njurfunktionen kan försämras ytterligare med tiden och ett framtida behov av dialys eller njurtransplantation inte kan uteslutas. Flicka född Misstanke om FAS (fetalt alkoholsyndrom), missbildning i ytteröronen med hörselnedsättning som följd, dock verkar det vara kompenserad med hörapparat. Taiwan Pojke född Diagnostiserad med ADHD, liten till växten; i övrigt inga kända hälsoproblem. Syskonpar: pojke född 2005, flicka född Inga kända hälsoproblem. Flicka född Prematur, ögonprotes ena ögat, utvecklingsförsening; i övrigt inga kända hälsoproblem. Pojke född Inga kända hälsoproblem, uppväxt i fosterfamilj. Pojke född Inga kända hälsoproblem, med god utveckling. Pojke född december Med utvecklings - försening samt hörselnedsättning. Tuff social bakgrund. God utveckling sedan dess han placerades i fosterfamilj. Syskonpar: flickor födda 2003 och Flicka född augusti 2003 diagnostiserad med amblyopi (en sort synnedsättning) som behandlas, och viss födoämnesallergi; i övrigt god hälsa. Flicka född januari 2005, god hälsa och utveckling. Pojke född Inga kända hälsoproblem. Kontakta Lina eller Katarina för mer information. Text: kontoret OBS! Tom plats Barnen Framför Allt nr

6 Ett av de fem klassrummen, där Kristine undervisar 6-7 åringar för fullt. Foto: Reine och Jessica Camsel. Kenya som resmål och livsäventyr Tiden går fort och vi har nu varit i Kenya och främst i Nairobi sedan början av augusti Att ta beslutet att adoptera hade vi gjort för länge sedan, men att bo i ett annat land i nästan ett helt år var något helt annat. Hur skulle vi lösa allt det praktiska hemma med arbete, boende, bil, etc.? Hur skulle vi kunna vara borta ifrån nära och kära under så lång tid? Hur skulle vi ens kunna bo i Nairobi som vi hört så mycket negativt om? Frågorna var många och att ta detta sista beslut kändes allt annat än självklart och väldigt långt borta. Text: Reine och Jessica Camsel Vi började få upp ögonen för Kenya samt också se denna nation dyka upp lite varstans i media: allt från den lokala tidningen till tv-nyheterna. Helt plötsligt kom också ett reportage i Göteborgs Posten om en familj som precis kommit hem därifrån med sin adopterade son. Linda och Mathias Mjölner hade låtit sig intervjuas och berättade glatt om alla sina nya livserfarenheter. Några veckor senare hade vi besökt dem hemma i Lerum och samtidigt också bestämt oss för att Kenya verkligen skulle bli vårt nästa resmål och äventyr i livet. Vad gör två vuxna lediga från sina arbeten av all sin tid? Vår biologiska dotter Lova, som är fyra, skulle äntligen få ett syskon. Barnbeskedet slog ner som en bomb, och William blev i och med den dagen den självklara lillebrodern. Nya frågor började dock poppa upp, främst angående vad vi skulle göra av all vår lediga tid tillsammans i Kenya förutom att ta hand om vår nya och fjärde familjemedlem. Att bara få vara tillsammans alla fyra skulle självklart vara den allra största vinsten, men sen då? Vi satte oss ner och funderade igenom vad vi verkligen ville göra med detta magiska år. De första tankarna som dök upp var att bara få uppleva Kenya, få tid till att börja träna igen, laga mat tillsammans, läsa böcker, gå igenom en massa ogjorda saker hemifrån och sist men inte minst hjälpa till lokalt där det som mest behövdes. Att vi skulle bli en viktig del för hundratals barn i slumområdet Kibera kunde vi då inte ens drömma om. Startskottet för vårt engagemang Väl i Nairobi träffade vi den svenska adoptivfamiljen David och Emma Carlsson, vilka engagerat sig i en liten skola kallad Oloo s Children Centre. Skolan ligger i slumområdet Kibera, bara några kilometer från vårt boende (Gemina Court). Efter mycket om och men hade familjen Carlsson med hjälp av insamling från familjer och vänner i Sverige lyckats köpa loss grannskjulet till skolan. Äntligen skulle 160 barn få ytterligare ett skjul att undervisas i. Lyckan var total och invigningen av den nya gulmålade skolbyggnaden, innehållandes de två gamla 6 Barnen Framför Allt nr

7 Två exempel på vad bidragen kan ge Skolmat: 1 dag, 160 barn (frukost & lunch*) Ris 3 kg Bönor 2 kg Olja 1/3 l Socker 2/3 kg Mjöl 3 kg Salt Grillkol Totalt 73 kr * Mjölk ingår ej i budgeten, men behövs också. Skolmaterial: 1 månad, 160** barn Linjal 4 st Suddgummi 160 st Rakblad/pennvässare 160 st Blyertspenna 160 st Övningsbok 1 97 st Övningsbok 2 63 st Bläckpenna 160 st Sax 4 st Totalt 480 kr ** Vid årsskiftet 2013 utökades antalet barn till 200, men den budgeten har ännu inte kommit ut. skjulen, firades med pompa och ståt. Detta blev startskottet för vårt engagemang och kommande arbete med alla dessa underbara barn, lärare och övrig hjälppersonal. Judith Oloo eldsjäl och vardagshjälte i Kibera Judith Oloo är uppvuxen och bor i den fattigaste delen av Kibera. Hon hade precis gått färdigt sin utbildning som lärare när hon kände att något måste göras. Fler och fler barn blev under valet 2008 helt föräldralösa. Judith hade börjat undervisa en mindre grupp på 30 barn, men gruppen växte snabbt till hela 160 barn. Judith undervisade i skift, med start kl För att få ihop till främst skolmaterial arbetade Judith extra på kvällar och helger genom att städa och tvätta i fyra finare villor en bra bit utanför Kibera. I takt med att barnaskaran ökade, kom också fler lärare som erbjöd sig att hjälpa till. Lärarna är i dag åtta till antalet och arbetar helt utan ersättning. Frivilliga kokerskor och nattvakter hjälper också till, även de utan att få betalt. Efter skoldagens slut går de inte direkt hem till sina familjer utan tvingas leta efter eller gå till andra arbeten för att tjäna ihop en liten slant. Vad gäller lärarna är målet att de ska tjäna cirka 650 kr/månad, men pengarna som man får in räcker inte till mer än skolmaterial, el och andra måsten. Det som blir över går sedan oavkortat till mat för barnen. Egentligen är skolan öppen måndag till fredag, men då många av barnen inte får någon mat hemma håller Judith även helgöppet för att i alla fall kunna mätta några magar. Judith försöker även parallellt starta ett matprogram för att förse alla barnen med behövliga mål mat. Det är inte så lätt att försöka undervisa någon som inte ätit på flera dagar; koncentrationen finns liksom inte, säger Judith. Tanken är att barnen ska få frukost (gröt) och lunch (ris, bönor och mjölk). Judith befinner sig på det lilla kontoret, vilket också används till lärarrum och besöksrum. Foto: Reine och Jessica Camsel. Barnen Framför Allt nr

8 Kibera Afrikas största slumområde Kibera tros ha över 1 miljon invånare, men är endast ett av cirka 50 slumområden i Nairobi. Ytan uppgår till minst 2,5 kvadratkilometer och består av tio olika interna byar, samt är uppbyggd längs järnvägsspåret in mot Nairobi City. Järnvägen delar Kibera i två områden, där den nedersta delen utgör den fattigare och kallas Chocolate City på grund av alla de rostbruna taken. Fattigdom och sjukdom i Kibera är ett faktum. Cirka 95 % av befolkningen tros leva under gränsen för fattigdom (en US-dollar/dag). En genomsnittlig familj består av sju personer och bor i ett enda rum. Månadshyran för ett rum uppbyggt av stenmur den bästa standarden i Kibera är 1000 KSH eller cirka 75 kronor. Statistiskt sett finns det en toalett på cirka 500 invånare, men i verkligheten är det många som inte har tillgång till någon toalett alls och inte heller till rent vatten. Hiv/aids är också ett stort problem bland de fattiga i slummen och så många som % av invånarna uppskattas vara Hiv-smittade. Många av barnen får som sagt ingen mat när de slutat skolan, så Judiths nästa projekt och önskan är att kunna erbjuda även middag. Första besöket på Oloo s Children Centre När vi för första gången kom in i den gulmålade byggnaden insåg vi hur små klassrummen faktiskt är. Man har klämt in ett antal små träbänkar och fyllt väggarna med diverse utbildningsmaterial. De tillhörande toaletterna utgörs av små hål i marken. Många av barnen är oönskade hemma hos sina släktingar, då de inte har några föräldrar kvar i livet och de lever under ständigt svåra förhållanden. Skolan är förmodligen barnens sista chans i livet. Judith fortsatte att visa oss runt och vi blev förundrade, imponerade och otroligt inspirerade av hennes engagemang. Man får sig ännu några tankeställare och en stor klump i magen när man ser allt med egna ögon. David tipsade oss inför trippen om att inte köpa med så mycket saker till barnen (till exempel Lova delar ut kex till barnen, som ett litet tack för att hon fick hälsa på. Foto: Reine och Jessica Camsel. Lunchen är slut och barnen passar på att leka på gatan utanför skolan. Foto: Rei 8 Barnen Framför Allt nr

9 ne och Jessica Camsel. Barnen Framför Allt nr

10 Inne i skolans kök förbereder Rose frukostgröten till alla barn. Foto: Reine och Jessica Camsel. pennor och papper), utan att istället lämna ett litet bidrag då Judith förmodligen kunde köpa loss dubbelt så många pennor som om vi skulle kunna lyckas med. Lite kex blev dock inhandlat och innan vi hann lämna första klassrummet fick vår dotter Lova blygt och försynt dela ut dessa för barnen dyrgripar: ett kex vardera. Snart hade vi varit inne i alla de fem klassrummen och också fått varsin välkomstsång sjungen för oss. Tänk om man vetat om allt detta när man själv gick i skolan. Adoptivfamiljer med olika nationaliteter Här nere i Nairobi är vi relativt många adoptivfamiljer, mest svenskar men även från andra länder som Danmark, Finland, Italien och Holland. Man delar vardag och erfarenheter med varandra och får därigenom många bra tips och idéer. Nu är besöken fler och fler Vi har nu tagit över det skolarbete som familjen Carlsson påbörjade, då de åkt hem till Sverige igen. Alla insatta medel går 100 % oavkortat till skolan och barnen. Vi tar ut insatta medel och lämnar dem över direkt till Judith, så här garanteras noll mellanhänder. Kanske kan vår gemensamma insats göra så att barnen får lite mer mat i magen och på så sätt lär sig lite mer, och att Judith även kan uppfylla sina så behövliga drömmar. Utöver pengar till mat har våra insamlade medel också bidragit till nytätade väggar via cement och plast, nymålade dörrar, renoverade griffeltavlor, nya möbler i form av ett bord och en hylla, etc. Vi har valt att låta Judith äska pengar i omgångar och förklara sina mest akuta behov för att inte bara lämna över alla våra besparingar på en gång. Ju mer man lär känna Judith desto större eldsjäl förstår man att hon verkligen är. Hon är helt fantastisk och har så många tankar och mycket omtänksamhet till alla dessa barn. Vid frågor, funderingar, idéer eller vill hjälpa till med ett bidrag: Jessica Camsel på Mer info om skolan: där Reine och Jessica bloggar om sin Kenyavistelse samt sina möten med Judith och hennes skola. 10 Barnen Framför Allt nr

11 Att vara redaktör för den finaste tidningen Text: Nataliya Hulusjö Hösten 2012 Dagarna har börjat gå mot mörker. Min familj hoppas att inskolningen av en fyra och ett halvt år gammal pojke kommer att fungera smärtfritt, för alla. Jag hör att min adoptionsorganisation behöver en ny redaktör för medlemstidningen och får direkt lust att anmäla intresse men bromsar mig själv: jag måste ju först fundera, räkna om jag hinner med tanke på allt annat, fråga kanske min man vad han tycker... Jag bestämmer mig för att sova på saken men när jag vaknar är jag lika ivrig som kvällen innan som om jag hade feber; ivrig att ringa det här samtalet och få höra ett ja. Några timmar senare är det klart: jag tar över efter Supriya i början av land vars språk jag hade talat som barn. Lyckan kunde inte vara större. Drömmen om min familj var fullbordad. Men nu vill jag tacka för möjligheten att efter Supriya kunna utveckla den finaste av alla tidningar samt önska alla er, läsare, lycka och välgång. Jag har varit redaktör för flera tidningar men den här tidningen är inte som de andra. Den är den finaste tidningen av alla. För att den ägnar sig åt viljan att göra världen bättre. För att den fokuserar på strävan att skapa leenden. För att den ges av organisationen som bidrog till ett av de viktigaste miraklen i mitt liv min son. Vägen till min egen lycka Den 1 november 2011 landade jag, min man och min son på Arlanda. Den tredje och sista resan till Arkhangelsk var slut. Vi var den första familjen som via BFA-A adopterade från Ryssland. Vi hade fått det bästa barnet vi kunde få, från ett Julgransplundring i Solna Text: Marie Tengmark och Lena Egeryd Dahlin Familjen Hulusjö på sin första solsemester. Foto: Nataliya Hulusjö. Årets julgransplundring ägde som vanligt rum på Råsunda skola. Det var många som kom och dansade ut julen. Det serverades smörgås och kallskuret, varm korv och bröd, saffransbullar, kakor, godis och ännu mera godis. Vi åt och fikade och hade trevligt. Det fanns även pyssel för barnen. Granen var vackert klädd med skumtomtar, godispåsar och polkagriskäppar. Annette och Oskar Hultåker spelade och sjöng och fick oss alla att dansa och hoppa kring granen. Vi stampade och klappade ut julen med raketen. När långdansen runt hela matsalen var avklarad så fick alla barn plundra granen. I år gick det vilt till och hela granen åkte i backen. Efter dansen var det fiskdamm och alla barnen fick napp! Lotteriet gick fint och det var många glada vinnare. I år var det sista gången som vi, Lena och Marie, anordnade julfest/ julgransplundring tillsammans. Barnen är stora och vill inte vara med längre. Vi hoppas att det finns några i Stockholmsområdet som vill ta över och föra traditionen vidare. Det har varit enormt trevligt både att ha julfest och att lära känna alla trevliga och fantastiska familjer. Hör av er till BFA-A:s kansli om ni känner att det här är något för er. Slutligen, ett stort och varmt TACK till alla er som hjälpt till under åren och ett stort TACK till alla er som varit med och gjort våra julfester och plundringar så trevliga. Foto: Roger Schröder. Barnen Framför Allt nr

12 Barnen framför allt g Bland de viktigaste drivkrafterna i BFA-A:s arbete med adoptioner är strävan att bygga en ömsesidig förståelse med våra internationella samarbetsorganisationer. Vi tror att detta kommer att underlätta för oss i framtiden, men också i våra nuvarande relationer med er, familjer. Att besöka våra adoptionsländer underlättar när vi ska svara på era frågor under handläggningen och inte minst inför den stundande resan för att hämta era barn. Text: Lina Vikterlöf och Katarina Nilsson I höstas reste vi, Katarina Nilsson och Lina Vikterlöf, till Taiwan för att besöka BFA-A:s två samarbetsorganisationer i landet: Chung Yi Social Welfare Foundation och Child Welfare League Foundation (CWLF). Vi ville framförallt lära oss om hur organisationerna arbetar för att öka förståelsen för varandra, men även diskutera hur det gemensamma samarbetet skulle bli ännu bättre. Taipei, som är huvudstad i Taiwan, är en stor och folktät stad. Vi slogs snabbt av hur rent det var på gatorna samt vilka artiga, vänliga och ärliga människor som fanns där. Gatubrottsligheten är låg och det var lätt att känna sig bekväm och säker. Alla talar inte engelska, men vi upplevde att det för det mesta fanns någon i närheten som kunde lite av språket. Det var okomplicerat och billigt att ta sig fram med den lokala tunnelbanan. Lika prisvärt var det att ta taxi, även om taxichaufförerna sällan kunde engelska. Med fokus på barnens välmående och genomtänkta dagliga rutiner Chung Yi Social Welfare Foundation arbetar med nationella och internationella adoptioner. De driver ett eget barnhem som vi fick besöka. Barnen där är indelade i tre åldersgrupper (0-3 år, 3-6 år, och 6-12 år) och bor på olika avdelningar. Personalen gav oss en rundvisning och vi fick chans att se hur barnen bodde. Lokalerna var rena och fina samt anpassade efter barnens åldrar med till exempel låga tvättställ och små toalettstolar i badrummet. Man hade utvecklat ett speciellt system av personal för att försöka få samma personer att ansvara för samma barn och därför minimera antalet vuxna runt barnen, i synnerhet runt de minsta. Man hade också ett system av volontärer som kom på bestämda tider (till exempel lördag förmiddag) så att det alltid skulle finnas gott om vuxna och på så sätt skulle ges möjlighet att göra lite mer än det allra nödvändigaste med barnen. Vårt intryck är att man lade stor Chung Yis barnhem. Foto: Lina Vikterlöf och Katarina Nilsson. 12 Barnen Framför Allt nr

13 äller även i Taiwan Samspelsrum/lekrum på CWLF:s huvudkontor i Taipei. Foto: Lina Vikterlöf och Katarina Nilsson. vikt vid barnens välmående och att man hade genomtänkta dagliga rutiner. Chung Yi Social Welfare Foundation driver även ett tonårsboende som vi också besökte. Här satsade man mer på att lära ungdomarna att bli självständiga, träna dem på att klara av ett eget boende och hitta sysselsättning; detta eftersom det är svårt att hitta adoptivfamiljer till dessa ungdomar. Vi fick veta att det sammanlagt bor cirka 70 barn och ungdomar på dessa barnhem, varav cirka 15 på Chung Yi Social Welfare Foundations tonårsboende. Viktigt med bra kvalitet CWLF är den organisation som förmedlar flest nationella adoptioner i Taiwan. Vad gäller internationell adoption är de relativt små. Organisationen är landsomfattande och driver en mängd olika projekt för att stötta utsatta barn och ungdomar i Taiwan. De barn som CWLF förmedlar för adoption bor nästan uteslutande i fosterfamiljer runt om i landet. Vi fick tillfälle att besöka en av CWLF:s kontrakterade fosterfamiljer i Taipei. Där bodde just då två barn som var placerade i avvaktan på adoption. Det ena barnet var bara sex månader, medan det andra var 1½ år. Båda barnen hade varit där i några månader, men familjen hade även egna barn. Meningen är att tiden i fosterfamiljen ska präglas av omsorg och ge möjlighet för barnet att knyta an till en eller två vuxna. Det ska vara vanliga familjer, men det krävs att dessa är utredda och godkända som lämpliga. Alla fosterfamiljer går en kurs hos CWLF som handlar om CWLF som organisation men även om barns behov, etc. Erfarenhet av egna barn eller professionell utbildning med inriktning på barn (till exempel pedagogisk) är ett måste. I den här familjen var båda föräldrarna dessutom legitimerade babysitters. Enligt lag får det placeras fyra barn i en och samma familj samtidigt, men CWLF placerar aldrig fler än tre. En familj får tacka nej till barn om de tycker att det för tillfället räcker med de barn de redan har. Det är viktigt med bra kvalitet, menar CWLF. Fosterfamiljen får ersättning per barn och dygn motsvarande cirka 200 kronor. Dessutom kan den få hjälp med till exempel blöjor och mjölkpulver. Många av dem vill gärna fortsätta sina kontakter med barnet och adoptivfamiljen även efter att barnet har flyttat. De är till och med delaktiga i barnets förberedelse inför adoptionen. Hur mycket kontakt de sedan får är det dock upp till adoptivfamiljen att bestämma. Barnen Framför Allt nr

14 Katarina, Lina och Chung Yis vice director Rita framför National Palace Museum. Foto: Lina Vikterlöf och Katarina Nilsson. Barn med rätt till sin historia Barnen som förmedlas för adoption i Taiwan är ofta födda av unga och socialt utsatta mödrar. Runt modern finns kanske inget fungerande socialt nätverk, och det är svårt att i Taiwan klara sig som ensamstående mamma. Ibland blir därför valet att adoptera bort barnet det enda tänkbara. Socialarbetare utreder alltid det biologiska nätverket runt barnet i första hand, och därefter letar de efter adoptivfamilj inom landet. Sedan juni 2012 är det lag på att möjligheterna för adoption inom landet ska utreddas innan barnet förmedlas för internationell adoption. De taiwanesiska familjerna är vanligtvis främst intresserade av att adoptera ett så litet och friskt barn som möjligt. De barn som blir aktuella för internationell adoption är därför oftast lite äldre, kanske med någon medicinsk diagnos och/eller tuff social bakgrund som till exempel kriminalitet, prostitution, drogmissbruk eller psykisk sjukdom hos föräldern. Det kan också vara svårt att hitta inhemska familjer till syskongrupper, så dessa barn förmedlas ofta internationellt. När man adopterar barn från Taiwan får man för det mesta veta ganska mycket om barnets bakgrund. Inte sällan finns också möjligheten att träffa den biologiska föräldern när man hämtar barnet och/eller chans till kontakt i framtiden om sådan skulle önskas. I Taiwan är man noga med att barnen ska ha rätt till sin historia, vilket tydligt visar sig i all den information som levereras i samband med ett barnbesked. Besök på Chung Yi: från vänster, vicedirektör Rita Chuang, direktör Debby Kao, Katarina, Lina och tidigare koordinatorn Sharon. Foto: Lina Vikterlöf och Katarina Nilsson. Sammanfattningsvis vill vi säga att vi hade en fin och givande vistelse i Taiwan. Starkast intryck på oss gjorde alla vänliga människor och det stora engagemang som fanns för barnen hos våra samarbetspartners. Barnen framför allt verkar gälla även där! 14 Barnen Framför Allt nr

15 Barnen Framför All t 5,64% Varsågod, extra förmånlig ränta för dig Som medlem i Barnen Framför Allt kan du låna från upp till kronor till en rörlig ränta på 5,64 procent. Ingen säkerhet behövs och inga avgifter finns. Du kan när som helst lösa lånet utan extra kostnad. Om den rörliga årsräntan är 5,64 procent, blir den effektiva räntan 5,79 procent för ett annuitetslån på kronor upplagt på 5 år. Det totala beloppet att betala, under förutsättning att räntan är oförändrad, blir kronor och din månadskostnad blir kronor. Årsränta per Gör så här för att ansöka om medlemslån Ring 0771-MEDLEM ( ) om du vill ha ett lånebesked direkt. Logga in på Internetkontoret (om du redan är SEB-kund). Besök seb.se/medlemslan. Kom in på närmaste kontor du får besked och hjälp medan du väntar. Kom ihåg att berätta att du är medlem i Barnen Framför Allt. Läs mer på seb.se/medlemslan Barnen Framför Allt nr

16 Tillsammans är vi starkare Sedan starten 2008 har BFA-A förmedlat över trettio adoptioner från Kenya. Intresset har vuxit och vi har nu även familjer som återkommer för att genomföra sin andra adoption därifrån. Våra samarbetspartner Kenyan Children s Home (KCH) och barnhemmet Tomas Barnardos House (TBH) har också fått fler samarbetsländer. Text: Ann-Charlotte Särnbratt Träff på Gemina med BFA-A:s familjer. Foto: Margareta Wilholm. I januari 2013 åkte BFA-A tillsammans med AC, BV och FFIA till Kenya. Syftet med resan var att följa upp det kenyanska besöket som vi under augusti 2012 hade haft i Sverige, men också att uppdatera oss om utvecklingen i landet angående vad som fungerar bra och mindre bra under adoptionsprocessen. Det var första gången som vi, fyra organisationer, gjorde en gemensam resa till Kenya och slutsatsen är att sådana besök är mycket positiva. Många av frågeställningarna kräver ett långsiktigt samarbete och det blir effektivare om vi har en enad front. Vi kan inte förändra processen över en dag, men vi kan däremot tillsammans påverka långsiktigt eftersom fyra organisationer är starkare än en. Kenyansk oro över svenskarnas boendesituation Children s department i Kenya som motsvarar familjeenheten inom en svensk kommun har uttryckt en oro över den stora koncentrationen av vita familjer med kenyanska barn i vissa bostadsområden. Till följd av detta är de kenyanska adoptionsorganisationerna KCH och LAN (Little Angels Network som AC, BV och FFIA samarbetar med) måna om att sprida ut de kommande familjerna för att undvika problem för dem. Förutom bostadsområden i Nairobi kan familjer också välja att bo i Mombasa. I väntan på valet 2013 med minnen från 2007 När artikeln skrevs var årets val inte helt avslutat. Det har föranlett många diskussioner samt en del oro och funderingar bland familjerna som är i landet för att adoptera. Detta mot bakgrund på vad som hände efter förra valet som ägde rum 2007 då fler misstankar om valfusk fanns och flera hundratals dödades. Vi besökte den svenska ambassaden för att diskutera hur säkerhetsläget såg ut och vilken beredskap som fanns för svenskar i Kenya under valet. Personalen gav oss bakgrundsinformation om valet 2007 och vad som hänt sedan dess. De informerade oss också om hur de upplever processen med våra familjer som kommer och söker pass till sina barn. Vi, de fyra organisationerna, ordnade en gemensam träff på svenska skolan för att tillsammans möta familjerna som var på plats och ge dem en samlad information om läget i landet. BFA-A hade tidigare i veckan besökt både KCH samt familjer som bodde i bostadsområdet Gemina. Det betyder otroligt mycket att få träffas samt se och höra vad familjerna har för erfarenheter och utmaningar att dela med sig av. Det är också viktigt att framföra informationen vi får till KCH. På familjeträffen i svenska skolan var även Ulla Odin Krusberg från ambassaden med. Hon hade med sig information om krisberedskap och svarade på frågor. Enligt ambassaden förelåg det ingen risk för evakuering inför valet 2013 och personalen planerade att stanna i Nairobi. Många utlänningar, inklusive svenskar i Kenya, tänkte också vara kvar. Den svenska ambassaden underströk också att det är viktigt att se till att alla våra svenska adoptivfamiljer är anmälda på svensklistan för att kunna ta emot både e-post och sms. I Kenya kan man inte alltid lita på tillgång till elektrisk ström; därför är det bra att familjerna finns med på båda informationsvägarna. När vi var i Kenya kunde vi se en förväntan bland såväl kenyaner som utlänningar om att valet skulle gå lugnt till; 16 Barnen Framför Allt nr

17 aktuella kandidater ville ha ett fredligt val och uppmanade till lugn. Dock rekommenderades familjerna i landet att röra sig ute så lite som möjligt för att undvika att råka hamna på fel plats vid fel tillfälle. Familjerna skulle också se till att bunkra upp med olika förnödenheter så att de skulle klara sig ett par veckor. Besök hos National Adoption Committee Vi träffade också Judy Ndung u som är sekreterare för National Adoption Committee (NAC) myndigheten som godkänner våra familjer att adoptera i Kenya samt två socialarbetare från Children s Department och diskuterade flera viktiga punkter. Vi har bland annat fått information från hemkomna familjer att de vid ett flertal tillfällen fått sina namn felstavade vid ansökan om Haagkonventionsintyget. Detta är mycket olyckligt då det medför ytterligare fördröjning av vistelsetiden i Kenya. Även vid detta besök togs familjernas boendesituation upp och de frågor som brukar dyka upp i samband med detta. NAC kommenterade att adoptivfamiljer från andra nationer bor mer utspritt. När familjerna bor tillsammans upplevs det som att de isolerar sig, vilket ger en vi-och-dem-känsla med misstänksamhet till följd. Judy tog också upp de sociala rapporterna: både de som skrivs efter adoptionen och de som skrivs av socialarbetarna under adoptionsprocessen. Hon önskade att familjerna vågade vara ärliga och ge en korrekt beskrivning av sin relation med barnet, det vill säga berätta om såväl framgångar som motgångar. Då de svenska familjerna har mycket kontakt med varandra tenderar alla rapporter att se likadana ut, vilket enligt den kenyanska myndigheten är anmärkningsvärt. Samtidigt är vi på organisationerna medvetna om att familjerna befinner sig i både en psykisk och ekonomisk påfrestande situation samt att alla vill göra ett så sanningsenligt och så gott intryck de bara kan. Domstolarna förväntades fungera som vanligt. NAC menade att familjerna som befanns sig i landet för att adoptera inte utgjorde någon måltavla för demonstranter eller missnöjda valdeltagare och det därför inte fanns någon anledning till oro från familjernas sida. Advokater och domstol Det diskuterades även problemet med att familjernas vistelsetid i Kenya kan påverkas av vilka advokater organisationen samarbetar med eller vilken domare familjen tilldelas. Både advokaterna och domarna har olika arbetssätt, men en positiv förändring är dokumentet Rules of good practice, som förhoppningsvis snart tas i bruk. Det beskriver hur lång tid varje moment får ta under adoptionsprocessens juridiska gång. Om tiden överskrids och ärendet utan anledning drar ut på tiden kan advokaterna klaga i domstolen och på så vis utöva påtryckning, vilket på sikt gynnar de internationella adoptionerna. BFA-A:s familjers vistelsetid har varierat mellan fem till tolv månader genom åren. Vi säger fortfarande att genomsnittstiden är nio månader och ber familjerna att både mentalt och ekonomiskt förbereda sig för en lång vistelse. Barnen Framför Allt nr

18 BiståndsNytt BFA-bistånd satsar på utvecklingsprojekt där hållbar utveckling, utbildning, integration och hälsa är några av ledorden. Hos Suswa Maasai Girls En berättelse om den traditions - enliga visiten hos massajflickorna i Suswa Maasai Girls i Kenya som bland annat sponsras av BFAbistånd. Text: Margareta Wilholm Text & foto Margareta Wilholm Vilt levande giraffer ser man inte ofta. Foto: Margareta Wilholm. Från höglandet ner i Rift Valley Att lämna höglandet och börja klättringen ner i dalen ger en hisnande känsla. Det är högt! Det är stort! Det är oändligt vackert! Vägen löper längs bergssidan som stupar brant ner bara några meter vid sidan av vägen. Man får respekt för chaufförens skicklighet. Längst den allra vackraste delen är ett staket anlagt och utsiktsplatser ordnade; här kommer det massor av turister och naturligtvis ligger här också rader av små skjul där man säljer hantverk till besökarna. Nere i Rift Valley, där vägarna löper samman, ligger en liten stad. Hotellet är jättestort men allt annat är smått. Det finns gott om butiker och vi köper godis till flickorna. En åsnekärra kommer nerför backen i god fart. I kärran finns en stor tunna full med vatten. Den lilla staden har vattenbrist. Åsnekärrorna går hela tiden. Giraffer i sikte! Chauffören är observant. Fjorton giraffer ute på slätten! Han kör så nära han kan, off-road, och skrämmer ett gäng gaseller, springbockar, som flyger iväg i långa skutt. Girafferna fortsätter att beta, några av dem rör sig makligt. En stor giraff håller vakt, kommer närmare bilen och visar tydligt att han har koll. Hans försvar är ändå att springa och det är väl tecknet för flocken, kan jag tro. Nu bedömer han att faran inte är så stor. Han springer bara en liten bit och kommer sedan närmare igen. Vi står länge och tittar, njuter av synen och jag fotograferar. En sekreterarfågel spatserar viktigt förbi på lite avstånd. Rift Valley sjuder av liv. Suswa Maasai Girl Centre BFA-bistånd besöker skolan och internatet i Suswa varje gång föreningen är i Nairobi. Det är alltid en stor händelse i programmet. Antalet flickor ökar stadigt och nu bor här 150 tjejer. Skolan blir större och anläggningen förbättras. Fler hus byggs på området, fler träd planteras och grönsaksland anläggs. Föräldralösa flickor skyddas mot omskärelse och tidigt äktenskap Traditionellt blir en massajflicka omskuren när hon är mellan åtta och elva år. Därefter är hon färdig för giftermål med en betydligt äldre man. De flesta av flickorna i Suswa Maasai Girl Centre saknar en eller båda föräldrarna. Det brukliga är att sådana flickor tas om hand av släktingar som säljer dem som brudar så snart detta är möjligt. Flickorna som bor i centret kommer lyckligtvis att slippa både omskärelse och giftermål. Starka och säkra flickor Suswaflickorna är framgångsrika. De har bättre betyg än eleverna i allmänhet och är medvetna om att de själva skapar sin framtid. De kan uppträda, tala, sjunga, dansa. De är säkra på sin förmåga och trygga i sig själva. BFA-bistånd sponsrar tolv av flickorna. Dessa unga damer befinner sig i Secondary Boarding Schools i olika delar av Kenya. Två av tjejerna har fått ett fint stipendium som endast delas ut till ett fåtal elever i landet. Tyvärr fick vi inte tillfälle att träffa våra flickor under resan i januari, men det får ordnas till nästa resa. Inte bara skola Suswa Maasai Girl Centre sponsras av Balcraig Foundation, vilken tog över Thomas Barnardo House som är BFA-bistånds 18 Barnen Framför Allt nr

19 Massajflickorna är framgångsrika! Foto: Margareta Wilholm. i Kenya samarbetarpartner. Sponsorerna förutsätter att man gör vad man kan för att själv dra in pengar till sin verksamhet. Vid vår förra besök för drygt ett år sedan hade man börjat driva upp broilrar. Nu är denna verksamhet i fullt swing och dessutom har man höns för äggproduktion. Suswa Maasai Girl Centre förser rent av Thomas Barnardos barnhem med ägg. Man säljer också broilrar och ägg på den lokala marknaden. Flickorna är med i produktionen och i skötseln av trädgården, köket och hemmet; alla har sina sysslor och sina scheman. Inställt besök vid Mashimoni Squatters Primary School i Kibera Fredagen, den 18 januari var enligt schemat dagen då BFA-bistånd skulle besöka Mashimoni Squatters Primary School i Kibera som är Nairobis största slumområde. Vi har ett tiotal sponsrade elever i skolan och ville träffa dem för att hälsa från faddrarna i Sverige och fotografera dem som hälsningar tillbaka. De allra yngsta flickorna i Suswa Massai Girl Center. Foto: Margareta Wilholm. Samma dag var det också den första dagen för elektorsvalen inför president- och parlamentsvalen som ägde rum den 4 mars. Redan dagen innan hade man noterat en viss oro i Kibera och med händelserna kring valet 2007 i färskt minne då oroligheterna började i slumområdet och det politiska våldet skördade alltför många offer tog man beslutet att inte låta oss komma dit. Det var en stor missräkning för oss men säkert också för sponsorerna hemma som gärna ville höra hur det går för deras adepter. Nu får vi lita på att vår utmärkta kontaktperson Evan kommer att ge oss den informationen. Dags att plocka ägg. Foto: Margareta Wilholm. Barnen Framför Allt nr

20 FadderNytt BFA-fadder har en omfattande fadderbarnsverksamhet och förmedlar ekonomisk hjälp från svenska familjer till barn i nio länder: Bolivia, Burundi, Indien, Kenya, Kongo Kinshasa, Nepal, Polen, Sri Lanka och Vietnam. BFA-fadder träffade fadderbarnen i Kongo Kinshasa Text: Margareta Wilholm I januari 2013 träffade vi, Margareta Wilholm och Ann-Charlotte Särnbratt, fadderbarnen som bor och går i skola i Uvira. Vi samtalade med dem så gott det lät sig göras och fotograferade dem för faddrarnas räkning. Vissa barn hade fått små gåvor, brev och/eller pengar. Dessa gåvor delades ut och vi bad barnen och ungdomarna att inte öppna kuverten förrän de kommit hem. Det var naturligtvis väldigt svårt. Som gemensam gåva gav vi pengar från BFA-fadder till skolan så att alla eleverna skulle kunna ta del av presenten. Flera barn har vi träffat vid alla våra besök och de känns nästan som vänner vid det här laget. Genom BFA-fadder sponsras också flera universitets- och högskolestuderande ungdomar. Vi träffade ett par av dessa entusiastiska och ambitiösa ungdomar. Fadderbarn vid FEPAM:s skola i Uvira, Kongo Kinshasa. Foto: Margareta Wilholm. Besök även i Burundi Text: Margareta Wilholm Vi mötte fadderbarnen hemma hos Mugufi Tunangojas som är FEPAM:s representant i Burundi. Barnen fotograferades på motsvarande sätt som de i Uvira. Eftersom det var så få barn i den gruppen kände vi att det var lättare att få kontakt med dem. Även här känner vi flera av barnen sedan tidigare. Fadderbarnen i Burundi utanför Mugufis hem. Foto: Mugufi Tunangoja. 20 Barnen Framför Allt nr

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd

Det här är biståndsföreningen. Bharat Indien-Bistånd Det här är biståndsföreningen Bharat Indien-Bistånd Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon. Kom och var med! Indien Indien är ett land i stark ekonomisk utveckling. Ändå finns tusen och åter tusen

Läs mer

Resa: Kenya Burundi DR Kongo 2013. Bistånd/Fadder KENYA

Resa: Kenya Burundi DR Kongo 2013. Bistånd/Fadder KENYA Resa: Kenya Burundi DR Kongo 2013 Bistånd/Fadder KENYA Besök på Suswa Maasai Girl Centre: BFA har besökt maasaiflickorna i Suswa varje gång föreningen gjort besök i Nairobi. Det är alltid en stor händelse

Läs mer

Nr 2-2012 Adoptioner Bistånd Fadderskap

Nr 2-2012 Adoptioner Bistånd Fadderskap Nr 2-2012 Adoptioner Bistånd Fadderskap Kontakter Kontoret Vårt kontor finns på Energigatan 11, 434 37 Kungsbacka. Tel: 0300-331 31. Fax: 0300-331 30. Telefontid: mån, ons - fre: 9.30-11.30. Tis: 13.00-15.00.

Läs mer

Föreningen Barnen Framför Allt Adoptioner

Föreningen Barnen Framför Allt Adoptioner Sida 1 av 19 Föreningen Framför Allt Adoptioner Framför Allt bildades i mitten av 1970-talet som en biståndsförening. Initiativtagarna var några familjer som på privat väg adopterat från Indien och på

Läs mer

Adoptioner Bistånd Fadderskap. Nr 4-2013

Adoptioner Bistånd Fadderskap. Nr 4-2013 Adoptioner Bistånd Fadderskap Nr 4-2013 Kontakter Eva har ordet Innehåll 4-2013 Kontoret Vårt kontor finns på Energigatan 11, 434 37 Kungsbacka. Tel: 0300-331 31. Fax: 0300-331 30. Telefontid: mån, ons,

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli

barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli barnhemmet i muang mai måndag 16 juni - måndag 14 juli Det är lugnt på Phuket när det är sommar i Europa, i alla fall mycket lugnare. Men hos oss är allt som vanligt fast med lite mindre besök. Och som

Läs mer

Nr 1-2012 Adoptioner Bistånd Fadderskap

Nr 1-2012 Adoptioner Bistånd Fadderskap Nr 1-2012 Adoptioner Bistånd Fadderskap Kontakter Kontoret Vårt kontor finns på Energigatan 11, 434 37 Kungsbacka. Tel: 0300-331 31. Fax: 0300-331 30. Telefontid: mån, ons, fre: 9.30-11.30. Tis: 13.00-15.00.

Läs mer

KOSTNADER OCH FORMER FÖR BETALNING

KOSTNADER OCH FORMER FÖR BETALNING KOSTNADER OCH FORMER FÖR BETALNING Allmänt Kostnaden för att adoptera ett barn varierar beroende på vilket land barnet kommer från. I varje sammanhang försöker vi minimera de kostnader som går att minimera,

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

Nr 4-2012 Adoptioner Bistånd Fadderskap

Nr 4-2012 Adoptioner Bistånd Fadderskap Nr 4-2012 Adoptioner Bistånd Fadderskap Kontakter Kontoret Vårt kontor finns på Energigatan 11, 434 37 Kungsbacka. Tel: 0300-331 31. Fax: 0300-331 30. Telefontid: mån, ons, fre: 9.30-11.30. Tis, tor: 13.00-15.00.

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

Nyhetsbrev oktober/november 2012

Nyhetsbrev oktober/november 2012 Nyhetsbrev oktober/november 2012 Detta nyhetsbrev skickas regelbundet till partners och andra vänner till helpforchildren.se Utökat nyhetsbrev med senaste nytt från Indien! 17 24 oktober besökte Linus

Läs mer

Föreningen Barnen Framför Allt Adoptioner

Föreningen Barnen Framför Allt Adoptioner Innehållsförteckning Föreningen Barnen Framför Allt Adoptioner... 2 Viktigt för samtliga våra samarbetsländer... 2 Hur kommer vi att arbeta för er?... 3 Anmälningsavgift mm... 4 Kostnader och former för

Läs mer

Adoptioner Bistånd Fadderskap. Nr 2-2013

Adoptioner Bistånd Fadderskap. Nr 2-2013 Adoptioner Bistånd Fadderskap Nr 2-2013 Kontakter Eva har ordet Innehåll 2-2013 Kontoret Vårt kontor finns på Energigatan 11, 434 37 Kungsbacka. Tel: 0300-331 31. Fax: 0300-331 30. Telefontid: mån, ons,

Läs mer

Fira Songkran i Stockholm lördag 11 april kl 12-16. Nativeland Visit Thailand 19-26 juli Bangkok - Chiang Mai

Fira Songkran i Stockholm lördag 11 april kl 12-16. Nativeland Visit Thailand 19-26 juli Bangkok - Chiang Mai april 2015 Fira Songkran i Stockholm lördag 11 april kl 12-16 Östasiatiska Museet inbjuder till firande av det thailändska nyåret i samarbete med kulturföreningen Salathai. Arrangör är Adoptionscentrums

Läs mer

AC KONTAKT NR 2, 2010

AC KONTAKT NR 2, 2010 ADOPTIONSCENTRUM ÖREBRO AC KONTAKT NR 2, 2010 Aktiviteter höst och vinter 2010 Välkommen-hem-träff, 5 september kl 14.00 i Sörbykyrkan på Sörbyängen Om du tillhör de familjer som under året har kommit

Läs mer

Grafiken till Kenya, del 2 om kulturutbytesprojektet Sverige-Kenya

Grafiken till Kenya, del 2 om kulturutbytesprojektet Sverige-Kenya Grafiken till Kenya, del 2 om kulturutbytesprojektet Sverige-Kenya När vi åkte tillbaka från Kenya i mars 2011, efter den första delen i det här projektet var Mats Wilhelmsson och jag fortfarande övertygade

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

BARNHEMMET I MUANG MAI

BARNHEMMET I MUANG MAI BARNHEMMET I MUANG MAI torsdag 17 mars - lördag 26 mars De här tio dagarna har bestått av mycket besök av folk som vill hjälpa till på ett eller annat sätt. De har även bestått av besvikelser på svenska

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Kära faddrar och gåvogivare

Kära faddrar och gåvogivare Kära faddrar och gåvogivare En varm hälsning och en önskan om en god fortsättning på det nya året sänder jag er från ett regnigt Cochabamba. Vill börja med att tacka er för att ni fortsätter tro på de

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Cochabamba, 24 oktober, 2012. Kära faddrar och gåvogivare!

Cochabamba, 24 oktober, 2012. Kära faddrar och gåvogivare! Cochabamba, 24 oktober, 2012 Kära faddrar och gåvogivare! Nu är det än en gång vår här i Cochabamba, Bolivia, min tionde i ordningen och jag kan tillägga att det är ganska nyligt jag börjat kunna skilja

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj Veckan har varit lugn men den har bestått av många Hej då och många Hej. Veckan har i stort sett varit lugn. Vi har kommit in i våra nya rutiner, som

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya -

- The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - - The Basecamp project, Masai Mara, Kenya - BaseCamp Foundation Masai Mara Masai Mara i Kenya är en mycket speciell plats, med en vild och vacker natur, ett oerhört rikt djurliv och lokalbor som strålar

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK

Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Reserapport Kenya VT 2013 Johan SSK Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet Vilket universitet,stad och land åkte du till? Moi University, Eldoret och Kenya Vilken termin åkte du och hur länge

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY

INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY 2012-03-03 Page 1 of 7 INFORMATION TILL DIG SOM VILL ÅKA SOM VOLONTÄR TILL PHYLLIS MEMORIAL CHILDREN S HOME AND ACADEMY Vad kul att just DU vill åka som volontär till Phyllis Memorial Children s Home i

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Handelsbankens FadderbarnsFond Bilaga 1 till Förvaltningsberättelsen Totalt utbetalda bidrag under år 2008: 2.535.311,41 kr Sid. 1/2 Organisation/ Projekt: BaanChivitMai: Totalt bidrag under 2008: BCM-barnen

Läs mer

Välkommen till förskolan Kastanjen

Välkommen till förskolan Kastanjen Välkommen till förskolan Kastanjen Vi som arbetar på Kastanjen: Ettan: Linda Densborn, Helena Malm, Isabelle (Isse) Magnusson telefon: 183 01 Tvåan: Linda Fäger, Nina Antonsson, Vikarie telefon: 183 02

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN. Senaste nytt från skolan. Sida 3

KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN. Senaste nytt från skolan. Sida 3 KENSWED ACADEMY GLOBAL RELATIONS KENSWED ACADEMY SKOLAN EVENT FRAMTIDEN Läs om hur skolan startades och vad vi tillsammans har lyckats åstadkomma Sida 1 Senaste nytt från skolan Sida 2 Senaste eventen

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj

barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj barnhemmet i muang mai fredag 6 maj - tisdag 17 maj Nu händer det så mycket hos oss på barnhemmet att vi knappt själva hänger med. Det har kommit många nya barn. Det har varit skolstart och sjukdomsfall.

Läs mer

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Gunnel 59 år är uppväxt i Fromheden och bor nu i hus i Norsjö. Hon är utbildad undersköterska

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december

barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december barnhemmet i muang mai måndag 16 november - söndag 20 december Söndagen den 20 december och vad har hänt sen sist? I början var det lugn vardag men även på barnhemmet märks det att högsäsongen har börjat.

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya.

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vävresa till Kenya 3-18 mars 2015 Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vi skickar dig förslag på flygavgångar som du själv betalar. Biljetten kommer att ligga på runt 5000 kr ToR till

Läs mer

EC2EL Europaresa! Ons 13/5

EC2EL Europaresa! Ons 13/5 EC2EL Europaresa! Ons 13/5 Vi samlades på resecentrum kl 07:10 ovanför rulltrappan, för att senare när alla anlänt dela ut biljetter och pengar till mat. Kl 07:25 ankom tåget i tid och vi åkte förväntansfulla

Läs mer

Cliff House. Längst ut på en klippa, med en milsvid. utsikt över Atlanten, ligger ett hem som. får oss att tappa andan.

Cliff House. Längst ut på en klippa, med en milsvid. utsikt över Atlanten, ligger ett hem som. får oss att tappa andan. VÅRT VÄRLDSOMSPÄNNANDE SÖKANDE EFTER INSPIRERANDE ARKITEKTUR HAR DEN HÄR GÅNGEN FÖRT OSS TILL DET VÄSTLIGASTE LANDET PÅ AFRIKAS FASTLAND, NÄRMARE BESTÄMT TILL SENEGAL. DÄR HAR VI HITTAT ETT HUS MED ETT

Läs mer

Regler om barnskydd. World Vision Finland

Regler om barnskydd. World Vision Finland Regler om barnskydd World Vision Finland Vi ber att du som vår fadder eller samarbetspartner: Är noggrann med hur du pratar, beter dig och umgås med barn. Vuxnas uppförande bör respektera barn och deras

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli

barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli Det här veckobrevet blir ett fjortondagarsbrev, helt enkelt för att vi inte har varit så mycket på barnhemmet p.g.a. Unicefs utbildning i Khao Lak.

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare.

En samordnare tillsattes på MCC. Under åren har det varit fyra (4) olika samordnare. 1 Rapport MCC:s fadderprogram hösten 2012 Bakgrund Rapporten gjordes av Linda Hårsta-Löfgren under hennes praktik vid MCC under hösten 2012. Innan Linda for till Sri Lanka fick hon ett underlag med frågeställningar

Läs mer

RESA TANZANIA & ZANZIBAR

RESA TANZANIA & ZANZIBAR RESA TANZANIA & ZANZIBAR SAFARI PÅ RIKTIGT I TANZANIA Tanzania är ett land som lockar allt fler äventyrslystna turister. För många är det en livslång dröm att få se och uppleva den afrikanska naturen och

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

Grace har en jättefamilj. Här är min familj! Benjamin, Naomi och flera andra berättar om sina familjer, stora och små. Sidan 4.

Grace har en jättefamilj. Här är min familj! Benjamin, Naomi och flera andra berättar om sina familjer, stora och små. Sidan 4. Barns rätt till familj Artikel 5, 9, 18 Temahäfte Barnkonventionen Världen är full med nya kompisar! Grace har en jättefamilj Grace har en röd blus och knallröda byxor när Rafiki träffar henne. Kläderna

Läs mer

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Lilla föräldraboken Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Välkommen som ny förälder till Örebro Waldorfskola! Den här skriften är tänkt att vara en vägledning för dig som ny förälder. Här får

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola

Att arbeta i projekt. Näktergalens Förskola Att arbeta i projekt Näktergalens Förskola Material framtaget 2010 Projektet Kärnan i projektet bygger på observationer och dokumentationer som leder vidare utifrån barnens intressen och frågor. Lyssnandet

Läs mer

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot

SKOLNYTT. Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35. MATSEDEL vecka 34/35. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås, pot SKOLNYTT Röbroskolan 2013/2014 Vecka 34/35 MATSEDEL vecka 34/35 Måndag LOV Tisdag LOV Onsdag LOV Torsdag Makaroner, korv Fredag Fläskkarré, sås, pot. Måndag Köttfärssoppa, mj. bröd Tisdag Köttbullar, sås,

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

Hej! Här är vårt första besök hos Arap Moi. Vi delade ut kex och godis till barnen. Sofia frågar barnen vad de heter medan de äter kex.

Hej! Här är vårt första besök hos Arap Moi. Vi delade ut kex och godis till barnen. Sofia frågar barnen vad de heter medan de äter kex. Hej! Tack vare ditt bidrag har cirka 230 barn vid två barnhem i Nakuru, Kenya fått det lite bättre för en stund. Summor som inte är speciellt stora här i Sverige kan göra stor skillnad för en föräldralös

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Hur kan vi tillsammans med eleverna skapa inspiration till lek?

Hur kan vi tillsammans med eleverna skapa inspiration till lek? Hur kan vi tillsammans med eleverna skapa inspiration till lek? Q i Falköping 2011 Fritidshem Rubinen Författare Ann-Britt Eliasson Kristina Johansson Anneli Jonsson Hur kan vi tillsammans med eleverna

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari

barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari barnhemmet i muang mai tisdag 5 december - torsdag 4 januari tdet har varit full rulle sedan sist. Därför har detta brev dröjt och nu vet vi knappt hur vi ska få plats med allt som har hänt. Vi ska ju

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch.

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch. RAPPORT FRÅN ZAMBIA I november besökte Ulla och jag familjen Linyama i Zambia 5 dagar. Ett besök som var efterlängtat från båda parter. Vi togs verkligen emot med stora famnen. Det visade sig att Michael

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER« utblick

NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER« utblick NUMMER 1 2009 EN TIDNING FRÅN»SRI LANKAS BARNS VÄNNER«utblick SRI LANKA Startskott för Star for Life Carema Orkidén bidrar till Suhada Home Araliya förskola är på frammarsch Terminsavslut med blandade

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk

Min bok. När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Min bok När mamma, pappa eller ett syskon är sjuk Förord Tanken med Min bok är att den ska delas ut till alla barn som har en mamma, pappa eller ett syskon som ligger på sjukhus men kan även användas om

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september Nu har det gått ett tag sen sist. Ett tag då vi (Sussi och Hans) har varit i Sverige omlott. Nu är vi dock tillbaks på barnhemmet igen båda

Läs mer

CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2013

CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2013 CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2013 I detta nummer av CISV-nytt som inleds med sommarhälsning från vår ordförande Sara Willman, bjuds ni på smått och gott kring vår verksamhet, röster från barn och ungdomar

Läs mer

PRISLISTA 2014 WALLENBERG. Fotograf Malena

PRISLISTA 2014 WALLENBERG. Fotograf Malena ~ Att föreviga dina stunder tillsammans med nära och kära är betydelsefullt och härligt. Att en bild säger mer än tusen ord är sant och den får dig att minnas de viktiga och fina stunderna i livet, eller

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt."

JOBBA I NORGE. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan. tingsrätt. Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt. Anita Johansson bläddrar i stämningsansökan från Bergens tingsrätt. "Att bli anklagad för att ha gjort fel är hemskt." 8 VÅRDFOKUS. NUMMER ELVA 2013 Anklagad. Anita Johansson klarade sig med ett nödrop

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer