Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform"

Transkript

1 Bilaga 2, Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Ifylls av anbudsgivaren Anbudsgivare: Sogeti Sverige AB Kontaktperson: Oscar Larsson,

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING Instruktion UTVECKLING, LICENSER OCH RÄTTIGHETER Produktutveckling Licenser och rättigheter TEKNISKA KRAV Plattform och teknisk förvaltning Rättigheter och inloggning Standarder Prestanda och säkerhet Säkerhet Länkar och integrationer Informationsutbyte med den externa webbplatsen Metadata Presentation REDAKTIONELLA KRAV Innehåll Multimedia Editering och publicering Mallar FUNKTIONER Helhet Virtuella samarbetsytor Bloggar Wikis Personlig information och nätverk Snabbmeddelanden Chatt Diskussionsforum Sökfunktion Bevakningar och prenumerationer Filer och lagring Ytterligare funktionalitet RAPPORTER OCH STATISTIK Statistik DOKUMENTATION, SUPPORT OCH KONSULTER Dokumentation Utbildning Service och support ANVÄNDARVÄNLIGHET [SKRIV TEXT]

3 1 (62) 1 INLEDNING Denna kravspecifikation innehåller krav för en ny kommunikationsplattform, fortsatt även refererad till som systemet, som ska underlätta informationshantering, kommunikation, samarbete och kunskapsdelning i Katrineholms kommun. 1.1 Instruktion Kravspecifikationen ska fyllas i enligt följande: Samtliga ska frågor skall besvaras genom att bocka i det svarsalternativ som är riktigt för ert anbud. Där ett påbjudande svarsalternativ t ex beskriv eller beskriv hur erbjuds skall svar även kompletteras med text. Där möjlighet ges till fördjupande svar t ex Eventuell kommentar är det valfritt att komplettera svaret med text. Samtliga textsvar bör vara så korta och koncisa som omständigheterna möjliggör. Text anges vid respektive fråga och får ej lämnas som bilaga om det inte uttryckligen framgår i aktuell punkt/fråga att det tillåts. Skärmdumpar och andra bilder får lämnas som bilagor med tydlig korshänvisning. I frågan ange att och i vilket dokument kompletterande bild finns liksom vid bild hänvisa till vilket dokument och fråga den tillhör. I vissa frågor framgår att prisuppgift skall lämnas. Dessa prisuppgifter lämnas i Bilaga 3, Pris.

4 2 (62) 2 UTVECKLING, LICENSER OCH RÄTTIGHETER 2.1 Produktutveckling För Katrineholms kommun är det viktigt att kommunikationsplattformen utvecklas ständigt och följer det dominerande sociala mediet på marknaden Leverantören ska ange vilka produkter som offereras ensamt eller i kombination för att uppfylla förfrågan avseende den kommunikationsplattform Katrineholms kommun upphandlar och de funktioner som ska ingå i denna i enlighet med kravspecifikationen. Det ska även anges vilka av kraven som respektive produkt uppnår (om det är flera produkter) Ja Nej Beskriv: Sogeti föreslår en lösning som är baserad på EPiServer Relate+ tillsammans med EPiServer CMS 6 R2. Denna produkt uppfyller de allra flesta av de krav som ställs i detta dokument. De dokumenterade krav som inte uppfylls av denna produkt löses med hjälp av följande produkter: Episerver WikiX (Wiki-funktionalitet) SiteSeeker (Sökfunktionalitet) Större uppgraderingar ska ske minst en gång per år. Rapporterade buggar av större dignitet ska rättas inom två månader Anbudsgivare ska ange hur produktutveckling bedrivs, hur ofta nya versioner släpps mm. Beskriv hur: EPiServer utvecklas av programvaruföretaget med samma namn. Företaget grundades 1994 och har kontor i 9 länder. Forskning och utveckling har sin bas i Sverige och de flesta av utvecklarna har sitt kontor i Stockholm. För EPiServer CMS, som är företagets huvudprodukt, släpps en "major version" (1.0, 2.0, osv.) med ett intervall om ca. 2 år. Mellan dessa releaser släpps mindre versioner samt servicepacks som innehåller paketerade förbättringar, buggrättningar osv.

5 3 (62) Kan Katrineholms kommun påverka produktutvecklingen för de delar som inte är kundspecifika? Ja 10p Nej 0p Beskriv: Sogeti är premium solution partner till EPiServer och vi för en kontinuerlig dialog med dem om hur EPiServers produktflora ska utvecklas avseende förbättringar. I den dialogen släpper vi mre än gärna fram idéer och synpunkter från våra kunder. 2.2 Licenser och rättigheter I Katrineholms kommun arbetar ca 3200 medarbetare som servar ca invånare. Licenser och rättigheter ska vara dimensionerade för minst 3500 användare. Då personer tillkommer och andra slutar får det ej finnas begränsningar eller ytterligare kostnader för antal personer/konton som läggs upp. Licensmodell och rättigheter ska vara uppbyggd på så sätt att Katrineholms kommun vid avtalsslut ska fortsatt kunna använda produkten i sin befintliga form utan ytterligare kostnader till Leverantören. Licens/licenser ska vara av typen fast pris så kallad kommunlicens och passa in i anbudets pris och utvärderingsmodell. Se Bilaga 3, Pris. Alla löpande kostnader såsom licens, uppgraderingskostnader och även eventuellt under avtalsperioden tillkommande skall ha samma slutdatum som huvudavtalet Anbudets licensmodell och rättigheter ska vara uppbyggd så att de faller inom ramen för ovanstående. Ja Nej Leverantören ska beskriva licensmodell/er för produkten/produkterna, där hela bilden av licenser och rättigheter framgår. Samtliga kostnader skall anges i Bilaga 3, Pris. Ja Nej Beskriv:För den föreslagna plattformen krävs inköp av följande licenser: EPiServer Relate+ License for Intranet, initial license Member Package EPiServer relate+ for Intranet, members

6 4 (62) SiteSeeker Remote 10K Som en option till den offererade lösningen rekommenderas en testmiljö till vilket krävs inköp av följande licenser: EPiServer Relate+ Test License for Intranet EPiServer CMS Professional Test License Kommentar: Förslaget baseras på att Katrineholms kommun byter ut sin existerande EPiServer-licens (CMS4) mot en licens för EPiServer CMS 6 R2 kostnadsfritt med utnyttjande av mjukvaruupgraderingsavtal. Skulle Katrineholms kommun inte kunna/vilja utnyttja ett uppgraderingsavtal tillkommer kostnad för följande licens: EPiServer CMS Professional - for EPiServer Relate+ for Intranet Befintliga uppgraderingskostnader för EPIServer CMS räknas inte in i det offererade priset. SiteSeeker Remote 10K har en begränsning på max antal dokument (10.000) samt max antal frågor/månad ( ) vilket vi, utifrån förfrågningsunderlaget, har bedömt som tillräckligt. För licenser finns en uppsägningstid på 3 månader före omfaktureringsmånad. Software Subscription betalas årsvis i samband med beställning av licenser. Software Subscrption återbetalas ej vid uppsägning av licenser Katrineholms kommun ska efter slutförd installation själva kunna drifta systemet utan ytterligare avgifter (utöver eventuella årliga licensavgifter för produkten/erna) gentemot Leverantören. Beskriv hur dokumentationen är utformad: Sogeti levererar Episerver CMS och EPiServer Relate användarhandledning för redaktörer och administratörer. Vi levererar även applikationsspecifik användarhandledning samt teknisk systemdokumentation för den specika applikationen Katrineholms kommun ska själva i samråd med systemleverantör under avtalstiden samt själva efter avtalets utgång, kunna bedriva utveckling med egna systemutvecklare. Eventuellt nödvändiga immateriella rättigheter för att

7 5 (62) kunna göra detta överlåts och/eller licensieras och tillgång till källkod bereds så att utveckling enligt ovan kan utföras utan några ytterligare debiteringar från Leverantörens eller tredje parts sida. Beskriv hur: Vanligtvis hjälper vi kunden att upprätta en källkodshantering som är uppbyggd på samma sätt och med samma inställningar som källkodshanteringen som har använts under utvecklingen. Tillsammans med det levererar vi även användardokumentation hur kunden gör för att levererar källkod till den driftsatta applikationen Inga rättigheter till den data som Kommunen på alla olika vis bidragit med till kommunikationsplattformen överlåts till Leverantören. Katrineholms kommun samt eventuella rättighetsinnehavare till innehållet äger ensamrätten att använda samtlig data. Ja Nej

8 6 (62) 3 TEKNISKA KRAV 3.1 Plattform och teknisk förvaltning Kommunikationsplattformen ska baseras på en plattform som är öppen och som möjliggör utveckling samt uppfylla kraven i förfrågningsunderlaget och dess bilagor Det upphandlade systemet ska baseras på standardteknik som är öppen för integrationer av andra system, där systemen öppnas inom ramen för kommunikationsplattformen, där så möjligt med SSO (single sign on). Ange hur öppet systemet är och hur integrationer görs tekniskt med den produkt som ni offererar. Beskriv: EPiServer är ett.net baserat system vilket gör det möjligt att skapa integrationer mot de flesta andra system. Integrationer byggs vanligtvis med hjälp av web services, antingen egenutvecklade eller web services som tillhandahålls av källdatasystemet. Sogeti har erfarenhet av att bygga integrationer mot affärssystem, mediadatabaser, Exchange, SharePoint, Office, IBM Websphere, bokningssystem, e-handelslösningar för att nämna några. När det gäller inloggning och SSO har Sogeti stor erfarenhet att bygga säkra inloggningar både för interna och externa besökare Föreslagen produkt ska hostas hos Kommunen med följande tekniska krav: Skall kunna installeras på MSSQL 2005/2008 (gällande databas) Skall kunna installeras på Windows server 2008 R2 Klienten ska vara kompatibel med Office 2007 och/eller Office 2010 Beskriv: Den föreslagna produkten har följande systemkrav vilka matchar väl mot de ställda skallkraven: Operativsystem: Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 32/64 bit eller Microsoft Windows Server 2008 SP2 32/64 bit eller Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1

9 7 (62) Webbserver Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.0 eller Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.0 eller Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.5 Databas Microsoft SQL Server 2005 SP2 32/64 bit eller Microsoft SQL Server 2008 SP2 32/64 bit eller Oracle 10g R2 32/64 bit (Windows server) eller Oracle 11g 32/64 bit (Windows server) eller Övriga krav Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 Microsoft.NET (viss konfigurering krävs) För klienten och kompabilitet med Office finns följande stöd: Microsoft Office 2003 SP3 Microsoft Office 2007 SP1 Microsoft Office 2010 (endast 32 bitars) Ska vara plattformsoberoende vad gäller klientaccess (d v s enheter med olika operativsystem samt olika webbläsare ska kunna använda kommunikationsplattformen) Beskriv: Anpassning för olika webbläsare/klienter bör göras, beroende på vilka krav på funktioner som framkommmer. Det bör framgå tydligt i kraven vilka OS/webbläsare/enheter (PC, surfplattor etc) som plattformen ska kunna hantera.

10 8 (62) Ska vara en Webbaserad klient som inte kräver några externa plugins eller tillägg Beskriv: EPiServer CMS 6/Relate är helt webbaserat Bör vara en Webbaserad klient för administration som inte kräver några externa plugins eller tillägg Ja idag 50p Ja vid leverans 50p Nej Beskriv: EPiServer CMS 6/Relate är helt webbaserat Integration via LDAP för inloggning och rättighetsstyrning ska vara möjlig, t ex till Microsoft Active Directory (om möjligt med LDAPS) Beskriv: Detta sköts via Windows authentication i EpiServer. Några av förutsättningarna är att EPiServer behöver ett tjänstekonto i Active Directory som har rättigheter att autentisera användarkonton samt att webbservern behöver ha tillgång till domänkontrollant Systemet ska kunna integreras med Microsoft Exchange 2007 (MAPI protokoll) Beskriv: Det är möjligt genom att utveckla webbtjänster som sköter kommunikationen mellan EPiServer och ME2007.

11 9 (62) Möjlighet till integration av molntjänster som tex Office 365, Google docs eller liknande bör vara möjlig i framtiden. Beskriv integrationsmöjligheter. Ja idag 50p Ja vid leverans 50p Nej Beskriv: För Office 365 kan man idag göra egna skräddarsydda lösningar för SharePoint Online, Exchange Online and Lync Online. Även Google Docs har ett API Ska innehålla öppna eller dokumenterade API:er för framtida integrationer till andra system. Beskriv: API/SDK finns här: Ska fungera med vanligt förekommande webbläsare (se bilaga gällande tillgänglighet samt punkt 3.9). Beskriv: Den föreslagna plattformen uppfyller de krav som listas i bilaga tillgänglighet samt under punkt Leverantören ger produktförslag för driftsmiljö som ska sättas upp för kommunikationsplattformen. Bör det t ex vara separata servrar för vissa funktioner? Specifikationen ska ge tillräcklig kapacitet för att drifta produkten under minst tre år, med en framtida uppskattning av ca användare totalt, varav ca 1500 samtidiga användare. Kvalitetskrav skall vara dimensionerat för optimerad driftsäkerhet och systemet ska upplevas som snabbt. Leverantören ska specificera vilka krav som finns för systemets driftsäkerhet enligt ovan och i enlighet med Katrineholms kommuns nuvarande tekniska miljö (se nedan), där systemet kommer att installeras. Serverplattform: 2 st HP c3000 bladchassin innehållande:

12 10 (62) 8 st serverblad HP BL460c G1, 2 x 2,33 GHz (E5345), 10 Gb RAM/blad (utbyggnad planeras) 8 st serverblad HP BL460c G1, 2 x 2,83 GHz (E5440), 24 Gb RAM/blad (utbyggnad planeras) Virtuell serverplattform baserad på VMware vsphere 4.1. Nätverk baserat på 1 Gb Ethernet Ja Nej Beskriv hur: De nuvarande serverplattformen är fullgott dimensionerat nu och räknat med den framtida uppskattningen av användarantal. Vad gäller 1500 samtidiga användare räknar vi det som inloggade användare, inte 1500 användare som försöker utföra samma åtgärd i applikationen vid exakt samma tidpunkt Leverantören ska beskriva vilken kompetens som krävs för att förvalta produkten tekniskt (konfiguration, uppgraderingar och drift). Beskriv: Personen ska vara kunnig inom SQL, IIS och Windows Server-administraton. 3.2 Rättigheter och inloggning Det ska gå att anpassa innehållet på intranätet till en specifik roll men också till en specifik individ. Vi vill också att medarbetarna ska kunna komma åt intranätet utifrån Rättigheter ska tilldelas både enskilda användare och grupper som hämtas från Microsoft AD, i framtiden en metakatalog. Grupper som skapas dynamiskt på kommunikationsplattformen ska speglas tillbaka till Microsoft AD. Beskriv hur: Detta är standardfunktionalitet idag, via Windows authentication Det ska gå att styra vem som kan publicera information på olika ytor i systemet. Beskriv hur: Det går att sätta användarrättigheter på sidnivå i EPiServer.

13 11 (62) Det ska finnas funktion för personalisering av sidor, så att önskad information matchas mot den användarprofil som loggat in på sidan, alltså möjlighet att variera utseende och information för olika användare och grupper. Användare ska t ex kunna välja vilken information som presenteras på den egna sidan och sidan ska kunna delas upp för allmän gemensam information, förvaltnings- eller kontorsspecifik information samt användarspecifik information. Beskriv hur: Detta ingår i vår leverans. Systemets grundfunktionalitet personaliserar alla användarvyer, t ex vilka inlägg som visas, samarbetstytor, kalenderhändelser etc Externa användare ska kunna logga in på intranätet och se vissa, behörighetsstyrda, delar. Användare utan kommunal inloggning (t ex konsulter) ska kunna logga in med e-legitimation (se krav bilaga e-id). Beskriv hur: Normal inloggning och autentisering sker via existerande Active Directory (AD). En AD-grupp för externa skapas där externa användare skapas upp. En förutsättning för denna lösning är att intranätet ligger i DMZ. När det gäller kravet på e-legitimation så innefattar Sogetis lösning en ombyggnad av EPiServers Membership provider. En liknande lösning har nyligen implementerats av Sogeti hos Energimyndigheten i Eskilstuna. I korthet fungerar lösningen i tre steg: Redirect till 3:e part för autentisering Autentisering hos 3:e part 3:e part returnerar användaren till det anropande systemet med autentiserat request. Sogeti vill gå igenom de tekniska detaljerna för hur denna inloggning ska fungera i detalj under inledande kravworkshops Användare utan kommunal inloggning ska även kunna förses med rättighetsstyrda tillfälliga och tidsbestämda inloggningar.

14 12 (62) Beskriv hur: Löses genom att IT hos Katrineholms kommun sätter upp ett temporärt AD-konto för dessa användare Det ska gå att få direktinloggning till kommunikationsplattformen vid systemstart (SSO), om man befinner sig i Katrineholms kommuns nätverk. Beskriv hur: Löses med Windows authentication i kombination med AD-konton Medarbetare ska kunna logga in i systemet externt, med t ex LDAP. Det ska kunna gå att behörighetsstyra vad man får tillgång till exernt, beroende på om man loggar in med eller utan VPN och/eller SSL. Beskriv hur: Detta krav behöver defineras ytterligare under inledande kravworkshops. I EPiServer och/eller Active Directory kan en admininstratör specificera åtkomst till sidor. 3.3 Standarder Katrineholms kommun är en offentlig organisation och är därmed skyldiga att följa de standarder som finns för att nå tillgänglighet för alla medborgare Produkten ska stödja vanligt förekommande publiceringskanaler såsom RSS, xml, xmlrpc och möjliggöra påbyggnad för nya, kommande publiceringskanaler. Beskriv hur: EPiServer och kodbasen har stöd för de vanligt förekommande standarderna.

15 13 (62) 3.4 Prestanda och säkerhet Det nya intranätet måste upplevas snabbt av medarbetarna Implementation för Katrineholms kommun ska vara dimensionerad för totalt 3500 användare varav 1500 samtidiga Produkten ska vara skalbar för att följa utvecklingen av organisationen i antalet medarbetare samt även externa användare. Beskriv hur: Om det inte sker en dramatisk ökning i antalet användare kommer systemet att skala väl. Beskriv hur detta påverkar hårdvarukravet: Det påverkar inte hårdvarukravet 3.5 Säkerhet Systemets säkerhet och egna behörighetssystem ska leva upp till lagstiftning gällande PUL. 3.6 Länkar och integrationer Det ska gå att nå befintliga system och arbetsstöd. I steg 1, som denna upphandling omfattar, kommer de att öppnas som nya fönster. I kommande steg integreras vissa av dem allt eftersom i kommunikationsplattformen. SSO mot andra system ska införas så långt det är möjligt Följande system ska i steg 1 kunna länkas via kommunikationsplattformen. Nedanstående lista innehåller webbapplikationer som idag finns i Katrineholms kommun. Vid klick öppnas de i nya fönster. Självservice

16 14 (62) Telesök Proceedo avtalsdatabas TroINT (förtroendevalda) Esmaker (enkätverktyg) ViaCompetence (söka kurser) Lokalbokningar Kompetensportalen, Saba/Comenius EpiServer Siteseeker ImageVault Ping Pong Agresso Webbinfo RYC IT-support: 6900.katrineholm.se I steg 1 ska Microsoft Exchange webbklient integreras i systemet för e-post och kalenderfunktionalitet. Varje användare på intranätet har en toolbar dockad längst ned i webbläsaren. Här finns en länk till webbklienten. Genom att klicka på denna länk blir användaren automatiskt skickad till Exchange webbklient. Beroende på hur denna webbklient är konfigurerad hos Katrineholms kommun kan användaren bli automatiskt inloggad Systemleverantören bör kunna erbjuda e-post och kalenderfunktion integrerad i systemet, likvärdig med Microsofts Outlook klient (se specifikation) inom 2 år. Tanken är att denna funktion ersätter den nuvarande Outlook klienten i framtiden. Integration av funktion likvärdig med Outlook och dess funktioner:

17 15 (62) I Katrineholms kommun används i dagsläget huvudsakligen MS Outlook för E-post, Kalender, Uppgifter, Kontakter. Integration med Microsoft Exchange 2007 MAPI (server) är en förutsättning för en lyckad Kommunikationsplattform. Minst följande funktioner för övergripande hantering av tid och information ska ingå i Kommunikationsplattformen: Sökfunktion för e-post, e-post bilagor, kalender, kontakter, uppgifter Att-göra lista Färgkodade kategorier för all information, för enkel organisation och kategorisering Möjlighet att flagga e-post som en uppgift Integration mellan uppgifter och kalender (dra-och-släpp funktion) Intuitiv och enkel formatering av e-post (likvärdig Microsoft Office Fluent) Förhandsgranskning av e-postbilagor Schemaläggning för storgruppsmöten Publicering av kalender Kalender snapshots (för att dela kalender med personer utanför organisationen) Kalender överläggningsfunktion (för att kunna granska och navigera flera kalendrar samtidigt) RSS integration till inbox Mobila tjänster för e-post Elektroniska visitkort Automatisk kontoinstallation (Microsoft Exchange MAPI) Delning av e-postlåda, kalender, uppgifter Frånvarohantering med funktionalitet för autosvar för specifierade datum/tider, olika meddelanden för intern och extern e-post, samt möjlighet att sätta regler för detta Möjlighet till säker e-post hantering, t ex konfidentiell information Säker e-post hantering, t ex anti-phishing, skräpposthantering Mer information om vilken funktionalitet som finns i Microsoft Office Outlook 2007 finns på Ja idag 50p Ja om 2 år 50p Nej Sogeti vill gärna utreda nyttan av denna funktionalitet tillsammans med Katrineholms kommun. Ett förslag är att gå över till Google Apps för bland annat e-post hantering I kommande steg ska ett dokument- och ärendehanteringssystem (diarieföringssystem) kunna integreras i kommunikationsplattformen. Ange hur detta kan uppnås.

18 16 (62) Beskriv hur: Vanligtvis hanterar vi det genom webbtjänster som sköter kommunikationen mellan presentationslagret och dokument- och ärendehanteringssystemet Detta krav skulle behöva förtydligas under inledande kravworkshops. Efter att detta krav förtydligats tas ett estimat fram. 3.7 Informationsutbyte med den externa webbplatsen Information som ska finnas både internt på kommunikationsplattformen och externt på ska bara behöva publiceras en gång. Därför måste det finnas en integration mellan den interna och den externa plattformen. På den externa webben används idag EpiServer CMS 5. Kommer troligtvis under 2012 att uppgraderas till senaste version Det bör gå att publicera information så som t.ex. nyheter, protokoll och styrdokument som ska finnas både på den interna kommunikationsplattformen och på den externa webbplatsen enbart på ett ställe. Det ska därför finnas en kommunikation mellan de två plattformarna. Beskriv hur information utbyts mellan dessa plattformar Ja idag 100p Ja vid leverans 100p Nej Vanligtvis bygger vi en webbtjänst som dubbelpublicerar informationen på fler ställen. För en redaktör blir det en checkbox "Publicera även på katrineholm.se". Olika sidtyper/dokumenttyper kommer att ha olika destinationer. 3.8 Metadata Sökbarheten på intranätet är av högsta vikt, därför vill vi att det ska finnas bra stöd för att hantera metadata, genvägar och etiketter i produkten Det ska gå att koppla metadata till en viss sida i systemet.

19 17 (62) En inbyggd funktion i EPiServer är kategorier, som används för att hantera metadata/taggar/etiketter etc Det bör finnas stöd för att automatgenerera visst metadata. Beskriv vilka metadata som automatgenereras. Ja idag 100p Ja vid leverans 100p Nej Beskriv: Det finns inga begränsningar i vilken metadata som ska automatgenereras, detta bör dock detaljeras under inledande kravworkshops Det ska gå att skapa etikettmoln utifrån mest lästa sidor Vem som helst bör kunna skapa etiketter på innehållet och dela med sig av dem. Synkronisering och viktning mellan taxonomier och folksonomier ska vara möjlig. Ja idag 50p Ja vid leverans 50p Nej Det ska gå att skapa genvägar till visst innehåll på intranätet eller till en extern webbsida. I vårt förslag har varje användare på intranätet en toolbar dockad längst ned i webbläsaren där användaren kan lägga till favoritsidor, både interna och externa.

20 18 (62) 3.9 Presentation Katrineholms kommun vill att intranätet och kommande webbplatser ska fungera i de vanligast förekommande webbläsarna samt i mobila enheter Administration av kommunikationsplattformen ska kunna ske från framför allt Mozilla Firefox, Safari och Internet Explorer. Ange vilka webbläsare som kommunikationsplattformen kan administreras från: Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox Visning av innehåll från kommunikationsplattformen ska kunna ske från vanligt förekommande webbläsare (t ex Chromium, Firefox, Gecko, Google Chrome, Internet Explorer, Khtml, Opera, Safari ) och operativsystem, inkl Android, ios och WebOS. Ange vilka webbläsare som kommunikationsplattformen kan visas i: Den kan visas i alla webbläsare som finns på marknaden idag, oavsett om klienten är en PC, surfplatta eller mobiltelefon. Anpassningar av CSS måste göras efter målplattformar/webbläsare har definierats under inledande kravworkshops(s).

21 19 (62) 4 REDAKTIONELLA KRAV Med innehåll menar vi all typ av information och publicerat material så som dokument, text, bild, video, ljud, länkar. Med redaktör menar vi den som publicerat innehållet. 4.1 Innehåll Det ska gå att rikta innehåll (t.ex. nyheter) till olika typer av grupper exempelvis: alla medarbetare, förvaltningar, avdelningar och skolor. Beskriv hur: Vårt förslag använder sig av EpiServers inbyggda kategorier för att rikta innehåll till specifika delar av siten Det ska gå att bevaka nytt och uppdaterat innehåll på ett eller flera sätt. Ange vilka. Beskriv hur: EPiServer har en inbyggd prenumerationstjänst som enkelt går att utöka och göra tillägg till Det ska finnas möjlighet att kommentera innehåll. Det ska vara valbart vilket innehåll som är möjligt att kommentera. Beskriv hur: Redaktörern kan i admin-gränssnittet ange per skapad sida och/eller sidstruktur om denna ska vara möjlig att kommentera Administratör, redaktör eller läsaren ska kunna bevaka nya kommentarer på ett eller flera sätt. Ange vilka.

22 20 (62) Beskriv hur: 1) Notifiering via epost (admin/redaktör och läsare) 2) Notifiering i webbgränssnittet, t ex på en profilsida (admin/redaktör och läsare) 3) I EPiServers gränssnitt ((admin/redaktö) Administrationsgränssnittet ska vara på svenska. 4.2 Multimedia Med multimedia menar vi till exempel bilder, video och ljud Det ska finnas möjlighet att ladda upp och lagra filer i systemet. Med filer menar vi: bilder, dokument, ljud och video. Ange hur stora filer som kan laddas upp: Standardvärdet är 4-6 MB. Administratören kan ange detta i web.config. Det är ofta IIS:en som sätter begränsningen, inte EPiServer Systemet ska ha stöd för att automatiskt lägga till en symbol till de vanligaste filformaten när den infogas till en innehållssida Det bör finnas möjlighet till enklare bildredigering i systemet, t.ex. beskära, skala om, ändra upplösning.

23 21 (62) Ja idag 10p Ja vid leverans 10p Nej Beskriv funktionen: Editorn TinyMCE har en bildeditor som kan utföra enklare sysslor Det ska gå att lägga in bilder, ljud och video på innehållssidor. Beskriv hur: Editorn i EPiServer har stöd för att hantera bild, ljud och video Systemet bör själv komprimera bilder och video på innehållssidor för att inte tynga ner kommunikationsplattformen. Ja idag 10p Ja vid leverans 10p Nej Beskriv hur: Inbyggt idag för bilder, ej för video. Vi rekommenderar att Katrineholm lägger video-filmer hos annan partner (t.ex. YouTube) Systemet ska ha stöd för att spela upp olika ljud- och videoformat. Ange vilka. Beskriv funktionen: Systemet kan anpassas för att spela upp alla olika tillgängliga ljud- och videoformat Det ska gå att bädda in media från t.ex. YouTube på innehållssidor. Beskriv hur: Editorn i EPiServer har stöd för att hantera bild, ljud och video. Redaktören behöver bara lägga in youtube-länken.

24 22 (62) 4.3 Editering och publicering Innehållet ska skapas och redigeras med inbyggd textredigerare (WYSIWYG), där de vanligast förekommande formateringarna ska gå att göra. Beskriv vad som går att göra: EPiServer använder sig av Open Source-editorn TinyMCE. Den har de allra vanligaste funktionerna som WYSIWYG-editorer har Systemet bör ha stöd för rättstavning på de ställen där det är möjligt att skriva in redaktionell text. Ja idag 10p Ja vid leverans 10p Nej 0p Beskriv hur: Det finns två vägar att gå: EPiServers default-editor har rättstavningsstöd eller så använder redaktören av TinyMCE i kombination med Firefox, för att dra nytta av det inbyggda rättstavningsstödet i Firefox Det ska finnas stöd för versionshantering av innehållssidor, kunna spara ett utkast samt kunna ta tillbaka tidigare versioner. Beskriv hur: Alla ovanstående funktioner är default-funktionalitet i EPiserver Det ska gå att förhandsgranska en sida innan publicering.

25 23 (62) Default-funktionalitet i EPiServer Det ska gå att spara en sida utan att publicera den. Default-funktionalitet i EPiServer Det ska gå att rättighetsstyra att användare kan skapa sidor utan att ha behörighet att publicera. Adminstratörer/redaktörer ska uppmärksammas om nytt innehåll i en granskningskö. Default-funktionalitet i EPiServer, både rättighetsstyra och granskningskö (kallat workflow i EPiServer) På varje sida genererad av kommunikationsplattformen bör det framgå vem som har publicerat den. Ja idag 10p Ja vid leverans 10p Nej Default-funktionalitet i EPiServer om kravet avser administrationsgränssnittet. Även enkelt att lösa i användargränssnittet. Kravet bör detaljeras Det ska gå att tidsstyra publicering av innehåll med startdatum och tid respektive slutdatum och tid. Default-funktionalitet i EPiServer

26 24 (62) Det ska gå att flytta innehåll till andra delar i kommunikationsplattformen utan att tappa länkningen till sidan. Systemet ska själv peka om länken. Default-funktionalitet i EPiServer Systemet ska själv kunna skapa rena webbadresser. Default-funktionalitet i EPiServer Den som skapar en sida ska själv kunna ange en förenklad adress (ren url) till sidan. Default-funktionalitet i EPiServer Det ska vara möjligt att ange ALT-text för bilder, multimediaobjekt och länkar. Default-funktionalitet i EPiServer Det bör vara möjligt att göra fältet för ALT-text, samt andra metafält obligatoriska. Ja idag 10p Ja vid leverans 10p Nej 0p Default-funktionalitet i EPiServer, inställningen görs i admindelarna i EPiServer.

27 25 (62) Det ska gå att skapa interna och externa länkar. Default-funktionalitet i EPiServer Det ska vara möjligt att skapa ankarlänkar. Default-funktionalitet i EPiServer Det ska gå att styra om en länk ska öppnas i ett nytt eller i samma fönster. Eventuell kommentar Default-funktionalitet i EPiServer Det ska gå att ange en TITLE-text på länkar. Eventuell kommentar Systemet bör ha stöd för att kontrollera och indikera brutna länkar. Ja idag 50p Ja vid leverans 50p Nej 0p Det ska finnas möjlighet att redigera källkoden av det redaktionella materialet.

28 26 (62) 4.4 Mallar Det ska gå att skapa utskriftsvänliga sidor. Man bör skapa upp en print-css Det bör gå skapa pdf:er utifrån innehåll skapat i systemet. Ja idag 10p Ja vid leverans 10p Nej 0p Det ska gå att skapa ett A-Ö-index automatiskt utifrån webbplatsens informationsstruktur Det ska skapas brödsmulor/länkstigar automatiskt på alla sidor i systemet Det ska gå att visa innehåll från en annan webbplats i en I-frame.

29 27 (62)

30 28 (62) 5 FUNKTIONER Systemet ska innehålla olika funktioner i form av stöd för kommunikation och samarbete. Kommunikationsplattformens olika funktioner ska vara integrerande med varandra. Funktionerna kan vara tredjepartsprodukter, om så är fallet ska det beskrivas. 5.1 Helhet Eftersom Kommunikationsplattformen består av många olika funktioner och frihet lämnas för att bygga delar med hjälp av tredjepartsprodukter. Ska de olika funktionerna bilda en helhet. Det ska kännas som en kommunikationsplattform. 5.2 Virtuella samarbetsytor Katrineholms kommun vill ha en funktion för virtuella samarbetsytor där man kan dela dokument, anteckna, diskutera osv Det ska finnas stöd för virtuella samarbetsytor. I ytan ska det gå att dela dokument, dela länksamlingar, göra egna anteckningar, diskutera samt skapa och tilldela uppgifter. Beskriv hur: Detta är till största del inbyggd funktionalitet i Relate Intranet Template.Anpassning måste göras funktionerna att tilldela uppgifter och göra egna anteckningar Alla ska kunna skapa virtuella samarbetsytor. Beskriv hur: Detta är inbyggd funktionalitet i Relate Intranet Templates Virtuella samarbetsytor bör kunna vara öppna, slutna eller hemliga. Ja idag 50p Ja vid leverans 50p Nej

31 29 (62) Beskriv hur: Detta är inbyggd funktionalitet i Relate Intranet Templates. Öppna ytor kan alla se och gå med i. Slutna ytor får användarna ansöka om medlemskap, men de är synliga i användargränssnittet. Hemliga ytor måste användaren bli tillagd av administratör i, dessa syns inte i användargränssnittet Alla användare ska kunna se en förteckning över öppna och slutna virtuella samarbetsytor och medlemmarna i dem. Beskriv hur: Detta är inbyggd funktionalitet i Relate Intranet Templates. Öppna ytor kan alla se och gå med i. Slutna ytor får användarna ansöka om medlemskap, men de är synliga i användargränssnittet. Hemliga ytor måste användaren bli tillagd av administratör i, dessa syns inte i användargränssnittet Det bör gå att kontakta medlemmarna i en virtuell samarbetsyta utan att ingå i gruppen. Ja idag 10p Ja vid leverans 10p Nej 0p Beskriv hur: Detta är inbyggd funktionalitet i Relate Intranet Templates. I de här mallarna kan alla kontakta andra medlemmar på hela intranätet Det ska gå att ansöka om medlemskap i en virtuell samarbetstyta. Beskriv hur: Detta är inbyggd funktionalitet i Relate Intranet Templates. Öppna ytor kan alla se och gå med i. Slutna ytor får användarna ansöka om medlemskap, men de är synliga i användargränssnittet. Hemliga ytor måste användaren bli tillagd av administratör i, dessa syns inte i användargränssnittet Det ska gå att arkivera samarbetsytor och dess innehåll. Beskriv vem som kan göra det och hur det fungerar.

32 30 (62) Beskriv hur: Skaparen av gruppen, dvs admin har tillgång till en knapp "Arkivera". Då döljs gruppen för alla förutom skaparen, som ser den som ett utgråat alternativ i listningar. " Det ska gå att väcka liv i en arkiverad virtuell samarbetsyta. Beskriv vem som kan göra det och hur det fungerar. Beskriv hur: Skaparen av gruppen, dvs admin har tillgång till en knapp "Starta yta". Då blir den synlig återigen för alla medlemmar, de har inte blivit utkastade ur gruppen i samband med arkivering Medlemmarna i en virtuell samarbetsyta ska ha behörighet att administrera samarbetsytan. Rättigheter till administrationen ska kunna sättas dynamiskt. Med administrera menar vi ta bort, ändra, lägga till funktioner och användare. Beskriv hur: Detta är inbyggd funktionalitet i Relate Intranet Templates. Dock är det administratören som kan göra detta, inte alla medlemmar. 5.3 Bloggar I Katrineholms kommun används Wordpress som bloggplattform. Bloggarna finns idag på en wordpressinstallation som hostas på stan. Målet är att bloggarna ska visas även i den interna kommunikationsplattformen Det ska gå att bädda in bloggarna från WordpressWordpress i den nya kommunikationsplattformen. Beskriv hur: Via i-frame.

33 31 (62) Det bör gå att automatisera användarhanteringen gentemot Wordpress, via kommunikationsplattformen. Ja idag 50p Ja vid leverans 50p Nej Beskriv hur: Skicka användar och lösenord till Wordpress via "min profilsida". 5.4 Wikis Katrineholms kommun vill införa en eller flera wikis på sitt intranät, d v s sidor där vem som helst kan lägga till, ändra eller ta bort information (ex i en begreppslista) Det bör finnas stöd för wikis i kommunikationsplattformen. Antingen genom egen produkt eller integration med tredjepartsprodukt som t ex Mediawiki/phpWiki. Ja idag 200p Ja vid leverans 200p Nej Beskriv hur: EPiServer har WikiX, men en jämförande värdering mellan andra produkter bör göras för att mappa detaljerade krav på wiki-funktionalitet mot tillgängliga tredjepartsprodukter Det bör gå att se statistik på gjorda ändringar på en wiki-genererad sida. Beskriv på vilket sätt detta kan ske. Ja idag 10p Ja vid leverans 10p Nej Beskriv: Det är default-funktionalitet i Episerver WikiX,

34 32 (62) 5.5 Personlig information och nätverk Det ska vara enkelt för alla medarbetare att bilda nätverk för att kunna kommunicera med varandra. Här ingår också kontaktkort/personlig sida om alla medarbetare där man bjuder in personer till sitt nätverk mina vänner Det ska finnas en personlig sida där information om den enskilde medarbetaren läggs in profilsida. Beskriv hur: Grundfunktionalitet i EPiServer Relate Intranet Templates, Där en person anges som avsändare i systemet, ska det vara möjligt att välja att starta en kommunikation eller komma till medarbetarens personliga sida. Beskriv hur: Grundfunktionalitet i EPiServer Relate Intranet Templates. För alla platser där användarnamn visas är namnen klickbara och leder till den personens profilsida Uppgifter ska kunna hämtas från vårt AD. I ett första steg ska åtminstone namn, telefonnummer, e-post, funktion, förvaltnings- och kontorstillhörighet hämtas från AD till den personliga sidan. Beskriv hur: Integration mot AD byggs vanligtvis med hjälp av web services I framtiden ska uppgifterna kunna hämtas från kommunens metakatalog. Uppfylls kravet? Ja Nej

35 33 (62) Vissa av personens uppgifter ska vara redigeringsbara av medarbetaren. De uppgifter som inte är det ska kunna redigeras av en systemadministratör. Beskriv hur: Var ska uppdateringen ske primärt? I AD:t? I EPiServer? På båda platserna? Det går att utveckla så att olika roller, admin/användare, har tillgång till att redigera ett eller flera fält, samt begränsa tillgång till att uppdatera andra fält. Informationen synkas sedan med AD:t, förslagsvis Systemet bör kunna visa en översikt över var medarbetaren befinner sig i organisationen. Översikten ska minst visa närmsta chef och kollegor. Ja idag 50p Ja vid leverans 50p Nej Beskriv hur: Detta bör detaljeras, men det bästa vore att synka den informationen till vad som finns lagrat i det systemet som hanterar organisationsstrukturen idag, om det är AD/ Varje medarbetare ska kunna söka och bjuda in andra medarbetare till sitt personliga nätverk Det personliga nätverket ska visas på startsidan. Det ska framgå vilka som är tillgängliga i systemet. Detta skulle kunna lösas genom att visa i en chatt, vilka som är inloggade.

36 34 (62) Det ska gå att skriva statusmeddelande/mickrobloggar, liknande ledande sociala medier. Personerna i det personliga nätverket ska kunna se, kommentera och gilla dessa. Grundfunktionalitet i EPiServer Relate Intranet Templates Det bör gå att publicera sitt flöde till sitt Facebook- och twitterkonto så att användaren kan välja vilka meddelanden som ska synas även externt. Ja idag 50p Ja vid leverans 50p Nej 0p Beskriv hur: För att uppnå detta måste en EPiServer-plugin utvecklas för att sköta kommunikationen med Twitters OAuth och Facebooks Graph API. 5.6 Snabbmeddelanden För att stödja daglig kommunikation mellan medarbetare ska det finnas en funktion för snabbmeddelanden. Snabbmeddelanden är från en till en person eller en till flera personer som inte behöver ske i realtid. Kommunikationen kan ske till en person som inte är inloggad i systemet vid tillfället då meddelandet skickas Det ska finnas stöd för snabbmeddelanden.

37 35 (62) Alla ska kunna se vilka som är tillgängliga i systemet för att kunna starta en dialog Det bör gå att stänga av synligheten så att personer kan vara inloggade utan att synas. Ja idag 100p Ja vid leverans 100p Nej Ha ett val "osynlig" Det ska vara möjligt att bifoga fil och länk Det bör vara möjligt att ställa in ett frånvaromeddelande. Ja idag 100p Ja vid leverans 100p Nej Det bör vara möjligt att flagga eller markera ett snabbmeddelande som oläst. Ja idag 50p Ja vid leverans 50p Nej

38 36 (62) 5.7 Chatt För att stödja daglig kommunikation mellan medarbetare ska det finnas en funktion för chatt. Chatt är kommunikation mellan flera personer i realtid. Chattfunktionen kan vara integrerad med funktionen för snabbmeddelanden Det ska finnas stöd för chatt Det ska gå att se vilka som är inloggade i chatten Det ska gå att exportera chatthistorik. Beskriv hur: Chatten har en settings-meny, i den finns ett val - "Historik", som innehåller "Exportera" och "Rensa". Exportera skapar upp en text-fil som laddas ned till din dator Det ska gå att tömma chatthistorik.

39 37 (62) Det ska gå att välja om man vill vara synlig (online/offline) i chatten Det ska gå att visa bild på personer i chatten. 5.8 Diskussionsforum Diskussionsforum är kommunikation mellan flera personer över tid. Inläggen i ett diskussionsforum ska vara trådade Det ska finnas stöd för diskussionsforum. Beskriv hur: Grundfunktionalitet i EPiServer Relate Intranet Templates Inläggen i diskussionsforum ska kunna vara trådade Det bör gå att exportera dialogen från ett diskussionsforum. Ja idag 10p Ja vid leverans 10p Nej 0p

40 38 (62) Det ska vara möjligt att stänga/arkivera ett diskussionsforum och/eller trådar Moderatorer ska ha möjlighet att redigera och radera inlägg Det bör vara möjligt att flytta hela trådar inom systemet. Ja idag 10p Ja vid leverans 10p Nej 0p 5.9 Sökfunktion Det är viktigt med en bra sökfunktion för att alla ska kunna hitta relevant information snabbt. Det ska finnas en intelligent sökfunktion med stöd för klustersökning, relevanssökning och relevansåterkoppling för att systemet på sikt ska lära sig vad som är bra sökningar Det ska finnas stöd för klustersökning för att möjliggöra viktade sökningar i olika delar av systemet, så som till exempel samarbetsytor, personliga sidor, wikis, olika dokumenttyper med mera.

41 39 (62) Beskriv hur: Siteseeker har ett admingränssnitt där källtyper kan viktas och ges olika relevans Det ska finnas stöd för innehållsrelevanssökning. Minst två av kriterierna nedan ska vara uppfyllda, resterande utgör börkrav som poängsätts. Latent semantisk analys (i vilken kontext står sökordet i relation till all annan text. ) Ja idag 100p Ja vid leverans 100p Nej 0p Länkanalys (hur ofta länkas till innehållet/texten) Ja idag 100p Ja vid leverans 100p Nej 0p Åldersrelevans (hur gammalt är innehållet) Ja idag 100p Ja vid leverans 100p Nej 0p Lingvistisk närhetssökning (systemet letar även på synonymer till det sökta begreppet, rättstavning, felstavning, liknande begrepp mm.) Ja idag 100p Ja vid leverans 100p Nej 0p Sociala grafer? (Hur har mitt nätverk agerat utifrån sökresultatet) Ja idag 100p Ja vid leverans 100p Nej 0p Minst två av kriterierna ovan ska vara uppfyllda Beskriv hur de obligatoriska två kriterierna fungerar: Datum/ålder:

42 40 (62) Datum som underlag för rankning Objekt som har nyare datum ges i allmänhet en högre rank i Siteseeker då sökresultat sorteras efter relevans. Ofta används populära uttryck vid sökningar; exempelvis kanske besökare söker på "dagis" på en kommuns webbplats, medan man på kommunen hellre säger barnomsorg. Eller heter det förskoleverksamhet? Med synonymer ger du bättre service till dem som söker utan att ge avkall på utformning och ordval. Lingvistisk närhetssökning Du kan lägga in synonymer i Admin under Synonymer som finns i Optimera-rutan. Synonymerna ligger i synonymordböcker. I vilken ordbok synonymen ligger påverkar inte sökningen, det är bara ett sätt för den som administrerar SiteSeeker att lättare hålla ordning på dem. När du väljer att lägga till en synonym fyller du i de båda orden som ska vara synonymer, samt om synonymen ska vara enkelriktad eller dubbelriktad. Enkelriktade synonymer ger bara träffar åt ett håll, medan dubbelriktade synonymer ger träffar åt bägge hållen. Exempel: Om barnomsorg är en enkelriktad synonym till dagis så får den som söker på dagis träff på barnomsorg. Det omvända, att en sökning på barnomsorg även ger träff på dagis, gäller endast om synonymen är dubbelriktad. Du har också möjlighet att vikta synonymerna, så att användaren i högre utsträckning får träffar innehållande antingen det ena eller andra ordet. Skillnaden mellan nyckelord och synonymer Att använda SiteSeekers synonymfunktionalitet är till viss del likvärdigt med att lägga till nyckelord (Keywords) i webbsidor. Det finns dock flera fördelar med synonymer (exemplet med "dagis" - "barnomsorg" ovan används): Synonymer gäller alla webbsidor, och vid sökning på "dagis" ges därmed träffar på alla sidor som innehåller "barnomsorg". Att åstadkomma samma resultat med nyckelord kräver att alla sådana existerande och framtida sidor måste förses med nyckelord. Vid sökning på "dagis" markeras även ordet "barnomsorg" upp i träfflistan. Synonymer kan viktas så att webbsidor med ordet "dagis" kommer längre ner i träfflistan än sidor som innehåller "barnomsorg". Detta är användbart när man vill att officiell information ska visas före andra typer av information som debattinlägg. Synonymer gäller alla indexerade ord, även sådana i metataggar, givet att dessa ord är möjliga att söka som fritext. (Om man däremot söker med meta:attribut:värde eller meta:attribut = "värde" används inte synonymer, se även specialsökfrågor.)

43 41 (62) En nackdel med synonymer gentemot nyckelord är att den extra tillförda kunskapen bara finns i SiteSeeker och inte i informationskällan. Länkanalys Detta är en grundpelare i rankning av sökresultat i Siteseeker.För att se till att de mest relevanta dokumenten ska komma först i träfflistan gör SiteSeeker en rankning av dokumenten för varje sökfråga. De parametrar som ingår i beräkningen baseras på en analys av sökordens förekomst i och relativt dokumenten, webbplatsens länkstruktur, dokumentens ändringsdatum och viktningsinställningar i Admin. Här beskrivs de mer i detalj: Sökordens förekomst i och relativt dokumenten För varje sökfråga kombineras sedan dokumentets viktighetsvärde med ett värde som beror på i vilken grad sökfrågans termer finns i och relativt dokumentet. Värdet blir större om söktermerna förekommer i dokumentets titel, i en rubrik, tidigt i dokumentet, ofta i brödtexten, i dokumentets URL, bland dokumentets nyckelord och metabeskrivning, i annan (möjligen extern) metadata för dokumentet, eller i en länktext som refererar till dokumentet. När en sökfråga innehåller fler än en sökterm vägs också in i värdet hur nära termerna finns varandra i texten. Denna faktor är viktig för att sökresultaten ska bli riktigt bra. Observera att synonymer till ord i alla ovan nämnda sammanhang också vägs in. Vilka synonymer som används och hur de rankas relativt sökorden styrs i Admin. Analys av webbplatsens länkstruktur Genom analysen av länkstrukturen på de indexerade webbplatserna kan SiteSeeker uppskatta hur "viktigt" varje dokument är. En förenklad beskrivning av hur viktighetsvärdet beräknas är att ju fler länkar ett dokument har till sig, desto viktigare är det. Dokumentens ändringsdatum

44 42 (62) Dokumentens ändringsdatum inverkar på viktighetsvärdet. Nyare dokument får högre vikt än äldre dokument. Viktningsinställningar i Admin Viktighetsvärdet som beräknats med länkanalys och ändringsdatum kan dessutom justeras av administratören av sökmotorn i SiteSeeker Admin. För webbservrar, kataloger, enskilda dokument och olika dokumenttyper kan värdet höjas eller sänkas. Testa och förbättra Om du gör en uttömmande sökning med * på alla indexerade dokument (eller alla dokument i en viss kategori, på ett visst språk, etc.) ser du hur rankningen av dokumenten blir med endast de sista tre av de fyra parametrarna. När du ställer en "vanlig" sökfråga med ett eller flera ord inverkar också den första parametern. Anpassningar av webbplatsen till SiteSeeker, t.ex. med markering av navigationstext, kan innebära en stor förbättring av rankningen för vissa sökfrågor. Läs gärna mer om hur du kan påverka rankningen Det ska finnas trunkeringsmöjligheter - både höger och vänstertrunkering. Automatiskt eller med jokertecken. I SiteSeeker 6 och senare finns en ny funktion, avancerad ordledsuppdelning, som kan förbättra täckningen i sökningen på din webbplats radikalt. Ordled eller delord? I tidigare versioner av SiteSeeker har det funnits möjlighet att söka på delord, dvs ge träffar inte bara på det exakta ord som användaren sökt på, utan även på ord som innehåller sökordet. Denna funktion kallas Girig högertrunkering (i tidigare versioner kallades den Smart delordssökning). Exempelvis: Användaren söker på bok, och SiteSeeker expanderar sökfrågan till bok*, vilket även ger träff på bokhandel,bokningen, bokskog m fl. Trunkering kan vara användbart eftersom det ökar antalet sökfrågor som ger träff, men precisionen i sökningen kan bli lidande eftersom en användare som söker efter bok gissningsvis inte är intresserad av bokningar. Funktionen skulle inte heller ge träffar på lagbok, eftersom sökordet måste börja på delordet -- det får inte finnas i slutet.

45 43 (62) Avancerad ordledsuppdelning För att bättre hantera detta sökscenario introducerades funktionen ordledsuppdelning. Ordledsuppdelningen delar upp sammansatta ord i sina beståndsdelar, och utökar sökfrågan till att också söka på dessa individuellt. Detta gör att t ex plåttermos ger träffar på termos, men inte på termostat eftersom -tatinte är ett korrekt ordled. Vi förbättrar alltså täckningen, antalet sökfrågor som ger träffar, men utan att i och med det sänka precisionen i sökningen nämnvärt. Hur gör man? Funktionen kräver inga speciella anpassningar, varken av SiteSeeker eller webbplatsen. Du slår helt enkelt på funktionen under Söksidor» Inställningar för alla söksidor i SiteSeeker Admin Det ska finnas möjligheter till explicit relevansåterkoppling, vilket innebär att sökningar kan betygssätts av användaren. Ja, genom användaranpassad ranking Det ska finnas möjligheter till implicit relevansåterkoppling, vilket innebär att systemet känner av om användaren interagerar med innehållet, stannar på sidan, skriver ut den, använder innehållet etc. Beskriv hur: SiteSeeker kan ge rekommenderade träffar baserat på hur andra användare agerat efter att ha ställt en sökfråga. Man kan också låta rankningen påverkas av dessa rekommendationer. Ni kan själva styra vilket beteende som skall generera konverteringar (som ligger till grund för rekommendationen), det skulle exempelvis kunna vara ett klick på träffen, utskrift av sidan, läst i två minuter... etc etc. Ni kan läsa mer om tanken bakom rekommendationer på:

46 44 (62) Det bör finnas möjligheter till blind relevansåterkoppling, vilket innebär att när användaren hittat ett innehåll som är relevant känner systemet av andra liknande innehåll och viktar upp även dessa, utan att användaren behöver se det innehållet. Ja idag 100p Ja vid leverans 100p Nej 0p Beskriv hur: Sökfunktionen ska vara kopplad till behörighetsfunktionen så att man inte får träffar på innehåll som man inte har behörighet till Sökfunktionen ska kunna söka i externa källor som hämtats in via RSS. Detta vill Katrineholms kommun främst använda för att göra externa bloggar sökbara i kommunikationsplattformen Bevakningar och prenumerationer Det är viktigt att systemet blir relevant för alla medarbetare. Ett sätt att göra det är att göra det möjligt att bevaka och prenumerera på olika typer av information Det ska finnas en funktion för att prenumerera på RSS- eller Atomflöden, både interna och externa.

47 45 (62) Allt som publiceras bör tillhandahållas som RSS- eller atomflöde (t.ex. även bloggar, inlägg i virtuella samarbetsytor). Ja idag 10p Ja vid leverans 10p Nej 0p Relevanta uppdateringar i ytor som medarbetaren ingår i och funktioner som den använder ska aviseras på starsidan efter inloggning. Beskriv hur: Delar av den funktionaliteten finns redan idag i EPiServer Relate Intranet Templates, men mer detaljerade krav kring reglerna som hanterar detta bör specificeras Utöver de automatiska aviseringarna ska det finnas möjlighet för medarbetare att aktivera valfria aviseringar Det ska vara möjligt att tipsa en annan person om innehåll i systemet.

48 46 (62) 5.11 Filer och lagring Det ska finnas möjlighet till lagring av filer i systemet. När dokument används i t ex en samarbetsyta, ska det vara möjligt att temporärt lagra dessa i systemet, utan att behöva spara dem till vår standardfillagring. När projekt/samarbeten avslutas ska filer flyttas av användare till standardfillagring. Hur filer hanteras inom organisationen kommer att specifieras via styrdokument. Beskriv: Sparas "temporärt" i EPiServers filhanterare, när samarbetsytan är öppen. Filerna sparas/flyttas till standardfillagringen när användaren väljer att arkivera en samarbetsyta Systemet ska kunna kopplas till vår standardfillagring, via ett lätthanterligt användargränssnitt. Fillagring sker idag i en Windowsbaserad miljö, kopplad till domän gällande rättigheter. Användare ska i systemet kunna se både kommungemensamma ytor, förvaltningsspecifika ytor samt sin egen personliga katalogyta. Beskriv: Vår rekommendation är att sätta på "Directory Browsing" i den IIS som hanterar fillagringen hos Katrineholms kommun. Det ger oss ett grafiskt gränssnitt som kan göras åtkomligt från EPiServer. Förslaget förutsätter att Katrineholms standardfillagring har stöd för detta Systemets egen filhantering/filarea ska kunna rensas från icke aktuella filer (filer kopplade till t ex projekt/samarbeten, som har avslutats) per automatik minst en gång per år. Beskriv: Det går att sätta upp ett jobb för detta. En property sätts för en filarea t.ex. "Avslutad". Ett jobb går sedan igenom alla filareor med denna property satt till "Avslutad" och rensar filytor. Till viss del strider detta mot beskrivningen i krav Vi rekommenderar att istället jobba med en manuell rutin för denna typ av jobb.

49 47 (62) Filer ska kunna laddas upp/ner på ett enkelt sätt, t ex genom drag-and-drop. Användare ska uppleva gränssnittet för hantering av filer som lätthanterligt, lättförståeligt och okomplicerat. Beskriv: Finns idag stöd för multi-filuppladdning via filuppladdningsdialogfönstret Systemet bör kunna hämta filer från och skriva till webbdiskar, till exempel via webdav, scp. Ja idag 10p Ja vid leverans 10p Nej 0p Generellt har EPiServer inga begränssningar när det gäller att skapa integrationer med hjälp av web services. Det finns inbyggt stöd för webdav. Kravet behöver definieras ytterligare i inledande kravworkshops, funktionalitet för detta ingår Det ska i systemet (i behörighetsadministrations delen) vara möjligt att se storleken samt begränsa densamma för varje användares personlig yta för lagring? Beskriv: Sogeti utvecklar en vy där en administratör kan se storleken på en viss filmapp. En administratör kan där sätta en begränsning per filmapp Lista vilka filformat som går att posta i arbetsytorna Beskriv: Alla typer av filformat är möjliga att posta.

50 48 (62) 5.12 Ytterligare funktionalitet För funktionerna som efterfrågas i kravspecifikationen kan det finnas andra lösningar. Har ni förslag på ytterligare eller alternativa lösningar som kan ge en bättre produkt anges det nedan. Tillåtet med bilaga Beskriv eventuell ytterligare funktionalitet som finns i er produkt och ingår i anbudet Beskriv eventuell ytterligare funktionalitet som erbjuds i er produkt men inte ingår i anbudet och är valbart av Köparen. Specificera även kostnaden här.

51 49 (62) 6 RAPPORTER OCH STATISTIK Det ska finnas stöd i systemet för att ta olika typer av statistik för olika grupper, t.ex. användarstatistik och besöksstatistik. 6.1 Statistik Inloggningar i systemet (ex. tid per inloggning, antal användare, antal inloggningar, när) I admingränssnittet är det möjligt att ha ett Rapport-center där rapporter visas. Dessa rapporter är skräddarsydda Ej inloggade i systemet (för att följa upp användare som aldrig är inne) Skräddarsydd rapport som visas i Rapport-center Mest besökta sidor och mest kommenterade sidor. Skräddarsydd rapport som visas i Rapport-center Använt utrymme i systemet, ska kunna specificeras antingen per användare, per förvaltning, per filtyp etc. Beskriv: I admingränssnittet är det möjligt att ha ett Rapport-center där man definierar upp olika mätetal man är intresserad av att få rapporter kring

52 50 (62) Använt utrymme för mig själv användaren ska kunna se hur mycket totalt utrymme de har och hur mycket de för närvarande använder. Beskriv: Skräddarsydd rapport som visas på min profilsida Beskriv vilka andra rapporter och möjligheter att ta ut statistik som finns i systemet. Alla rapporter och statistikextrahering är skräddarsydd funktionalitet. Grundläggande statistik som antal samarbetsytor och antal bilder är tillgängligt.

53 51 (62) 7 DOKUMENTATION, SUPPORT OCH KONSULTER 7.1 Dokumentation Användardokumentation (hjälpavsnitt) på svenska ska finnas tillgänglig i systemet. Beskriv: I användargränssnittet för EPiServer CMS 6 finns hjälpavsnitt på svenska Det bör finnas tillgång till situationsanpassad hjälp på svenska, d v s hjälptext/instruktionsfilmer var du än befinner dig i systemet. Ja idag 10p Ja vid leverans 10p Nej 0p Beskriv: 1) Förslagsvis läggs en hjälp-ikon till på varje sida i systemet där en redaktör kan skriva in en kort hjälptext som användaren kan få hjälp av. 2) För redaktörer finns det situationsanpassad hjälp för nästan alla delar av systemet Det bör finnas användarmanualer och administratörsmanualer på svenska. Ja idag 50p Ja vid leverans 50p Nej 0p Beskriv: För Relate finns enbart dokumentation på engelska finns att tillgå. För EpiServer CMS6 finns dokumentation även på svenska Teknisk driftdokumentation anpassad till Katrineholms kommuns driftmiljö ska lämnas av Leverantör innan leveransgodkännande av systemet. Beskriv: Det är en del av Sogetis standardleverans.

54 52 (62) Systemdokumentation som beskriver systemarkitektur, systemsamband och eventuella integrationer, källkod etc ska lämnas av Leverantör innan leveransgodkännande av systemet. Beskriv: Det är en del av Sogetis standardleverans. 7.2 Utbildning Katrineholms kommun tillhandahåller lämplig utbildningslokal Utbildning för Kommunens 20 superusers ska ingå i anbudet. En superuser är någon som kan alla systemets delar. Den vet hur samtliga funktioner fungerar, hur systemet är uppbyggt, hur det administreras, samt kan nyttja systemet till sin helhet både från ett vanligt användarperspektiv och ur ett mer bakomliggande administrativt- och publiceringsperspektiv. Efter utbildningen ska samtliga superusers kunna utbilda andra i Kommunens organisation. Utbildningsmaterial ska ingå i utbildningen. Ja Nej Beskriv: Sogeti genomför ofta utbildningar för administratörer och redaktörer i EPIServer 7.3 Service och support Användarsupport ska ingå för specificerade kontaktpersoner i vår organisation ( 10 personer) som samlar organisationens behov och kontaktar supporten vid behov. Tillgänglighet via telefon, webb eller e-post helgfri måndag-fredag klockan 08:00 17:00 (normal kontorstid) ska ingå.

55 53 (62) Det ska finnas en utbildningswebb, dvs. en spegling av kommunikationsplattformen som kan användas för att test och utbildning. Speglingen ska göras minst 2 gånger per år och ske i dialog med Köparen. Ja Nej Beskriv: Sogeti har en förvaltningsorganisation som jobbar med support av webbplatser, den här tillgänglighet och öppettider enligt ovan. En utbildningswebb sätter vi förslagsvis upp på EPiHosting Teknisk support för specificerade funktioner inom IT-driften i vår organisation ska ingå vardagar 08:00 17:00 (normal kontorstid). Ja Nej Sogeti erbjuder applikationsförvaltning av Katrineholms kommunikationsplattform. Teknisk support är en del av denna tjänst. För en beskrivning av vår tjänst applikationsförvaltning se svar under krav För varje förvaltningsuppdrag tas en uppdragsbeskrivning fram. I denna uppdragsbeskrivning beskrivs SLA-nivåer, organisation, omfattning, hantering av leveranser och så vidare. Sogeti kan erbjuda förvaltning av kommunikationsplattformen till en fast ersättning om SEK/månad. I den fasta ersättningen ingår serviceledning, utvecklingsmiljö, kompetensutveckling samt helpdesk. För tjänster utöver detta utgår betalning enligt löpande räkning till timpriser om: Projektledare/Serviceledare (950 kr/h) Systemutvecklare (890 kr/h) Grafisk designer (910 kr/h) Serviceledare (950 kr/h) Utbildare (950 kr/h) SLA KOD BENÄMNING BESKRIVNING ÅTGÄRD PÅBÖRJAS MÅLSÄTTNING FÖR AVSLUTAD ÅTGÄRD 1 Kritiska Fel i systemet av allvarlig karaktär, centrala funktioner kan inte användas vilket påverkar verksamheten Inom 8 timmar Inom 16 timmar

56 54 (62) 2 Viktiga Support av allmän karaktär och rättning av mindre allvarliga fel Inom 3 arbetsdagar Inom 5 arbetsdagar 3 Övriga fel Önskvärda att korrigera. Ringa påverkan på Beställarens verksamhet. Överenskommelse med Beställaren Överenskommelse med Beställaren FELANMÄLAN Felanmälan kan rapporteras in från beställaren till Helpdesk via telefon eller mail. Felanmälan kan inte ske direkt från slutanvändare. Kritiska fel ska alltid rapporteras till Helpdesk hos Sogeti i Linköping via telefon eller via mail till Helpdesk hos Sogeti gör en första problembestämning, loggar ärendet och åtgärdar om möjligt problemet direkt. I annat fall skickas ärendet vidare till applikationsansvarig/utvecklare inom Sogeti. Helpdesk ansvarar för ärendet tills anmälaren informerats om lösning eller lämplig åtgärd. Helpdesks öppettider är vardagar mellan till Som ärendehanteringssystem används Nilex. KUNDENS ÅTAGANDEN Kunden ansvarar för: Att genomföra acceptanstester. Drift av test- och produktionsmiljö samt eventuell förbindelse (t.ex. VPN) mellan Leverantören och Beställaren. EPiServer licenser ägs av beställaren. Beställning av licenser sker genom leverantören. Ha utsedda personer som är Sogetis kontakt för supportavtalet Arbete i samband med avhjälpning av fel, uppgraderingar eller implementation av nya funktioner kan ske via fjärruppkoppling eller på plats av Leverantören. Eventuella merkostnader för arbete på plats betalas inte. Ja Nej

57 55 (62) Katrineholms kommun önskar ha en organiserad supportstruktur avseende de olika delarna av support, allt från tekniska fel, buggar, till utvecklingsförslag. Problem ska prioriteras i samråd. Listor ska upprättas som båda parter har tillgång till. Beskriv hur er support är organiserad och vad som ingår. Beskriv: För en beskrivning av Sogetis supportstruktur se vänligen bilagorna G - Applications Management samt H - Exempel på uppdragsbeskrivning. Sogetis tjänst för applikationsförvaltning och support kallas Applications Management. Applications Management (AM) är Sogetis koncept för att hantera alla aktiviteter som krävs för att förvalta en applikation. Det sker genom ett långsiktigt samarbete med kunden där Sogeti tar ansvar för kundens befintliga applikationer. En förutsättning för ett framgångsrikt åtagande är att leveransen baseras på ömsesidigt förtroende och överenskomna servicenivåer samt att det styrs av en serviceledare. För att uppnå maximal flexibilitet, effektivitet och samordning bedrivs arbetet vanligtvis i Sogetis lokaler. Sogeti är en ledande leverantör av applikationsförvaltningstjänster och AM är en av våra fokuserade tjänster. Tjänsten består av fyra grundläggande servicekomponenter: Serviceledning för att styra åtagandet, strategiskt och operativt. Användarstöd för att säkerställa att systemen används på rätt sätt. Underhåll för att säkerställa utlovad tillgänglighet. Vidareutveckling för att genomföra beställda anpassningar, förbättringar och ny funktionalitet. Serviceledning Serviceledning omfattar aktiviteter som säkerställer att servicen håller överenskommen nivå och motsvarar kundens förväntningar. Genom Serviceledning kan kostnaderna för förvaltningsarbetet kontrolleras eftersom Serviceledning omfattar både resursplanering och implementering av metoder, verktyg och procedurer för effektivisering av förvaltningsarbetet. En serviceledare från Sogeti ska ha goda ledaregenskaper och lång erfarenhet av IT. Serviceledaren ska också aktivt bevaka såväl IT-marknadens utveckling som den bransch som kunden verkar i. Genom serviceledaren får kunden:

58 56 (62) - En ansvarig för Sogetis insatser genom löpande koordinering, uppföljning och återrapportering av hela leveransen. - En ansvarig för att uppställda mål uppnås avseende servicenivåer och kvalitet. - En aktiv medverkan till lönsamma IT-lösningar. Serviceledaren föreslår förbättringar baserade på erfarenheter i åtagandet, kännedom om kundens behov samt kunskap om tillgängliga lösningar på marknaden. - Kvalificerad rådgivning inom IT-området. - En kontaktperson som ger tillgång till hela Sogetis kompetens. Användarstöd Användarstödet omfattar aktiviteter som säkerställer att slutanvändarna kan använda applikationerna på ett effektivt sätt. Tjänsten finns tillgänglig i enlighet med överenskommen servicenivå. I användarstödet ingår att besvara frågor avseende användning av applikationerna, problemhantering, mottagning av felrapporter och ändringsbegäran. Alla inkomna ärenden loggas och följs upp. Detta är nödvändigt för att kunna prioritera förvaltningsåtgärderna på kort sikt. Användarstödet kan även innefatta utbildning. Leveransen av användarstöd följs upp månadsvis. Ett antal fastställda KPI:er mäts och rapporteras till kund. Exempelvis antal ärenden per kategori, användargrupp, ärendetyp etc och nedlagd tid per ärende. Med jämna mellanrum genomförs användarenkäter som syftar till att följa upp hur nöjda användarna är med den service de får från Sogeti. Alla avvikelser som noteras tas upp i möten mellan serviceledare och kundens systemansvarige. Förbättringsåtgärder planeras in där så erfordras. Detta är ett exempel på proaktivt arbetet med ständiga förbättringar i åtagandet. Underhåll Med applikationsförvaltning avses de aktiviteter som krävs för att bibehålla applikationernas funktionella nivå. I ett särskilt servicenivåavtal definieras de mätetal mot vilka insatserna skall mätas. Arbetet indelas i rättande respektive förebyggande applikationsförvaltning. Med rättande underhåll avses de åtgärder som orsakas av att systemet eller delar av systemet avslutats onormalt eller fungerar felaktigt i förhållande till överenskommen funktionalitet. Dessa fel kan klassificeras och prioriteras enligt följande; Kategori 1: Kritiska fel Funktionshindrande fel och brist i Underhållsobjektet som berör verksamhetskritiska processer som har stor betydelse för kunden

59 57 (62) Kategori 2: Allvarliga fel Fel och brist i Underhållsobjekt som berör processer som har mindre betydelse för kunden Kategori 3: Betydande fel Annat fel eller brist i Underhållsobjektet som inte är oväsentligt för kundens användning av Underhållsprojektet Kategori 4: Mindre fel Önskvärda att korrigera. Ringa påverkan på kundens verksamhet Med förebyggande applikationsförvaltning avses de aktiviteter som syftar till att förebygga störningar i användningen av applikationerna som till exempel sanering av kod. I applikationsförvaltningen ingår dessutom underhåll av program- och systemdokumentation. Vidareutveckling Med vidareutveckling avses anpassningar och förbättringar i applikationerna för att möta nya affärsmässiga krav och fortlöpande förändringar i verksamheten. All vidareutveckling sker i projektform med kostnadsberäkningar och leveransplan. Vidareutvecklingen delas in i tre grupper: Anpassande: för att anpassa applikationen till förändringar i verksamhet eller applikationens tekniska omgivning Förbättrande: för att öka applikationens prestanda, bearbetningseffektivitet etc Utvecklande: för att lägga till ny funktionalitet. Sogetis AM-tjänst är anpassad till ITIL, IT Infrastructure Library, ett väl etablerat ramverk med processer för drift och förvaltning av IT-lösningar. Ramverket är i sin första version framtaget 1989 och det är baserat på en samling erfarenheter och best practices från olika aktörer i branschen. Cap Gemini-koncernen, som Sogeti tillhör, var en av de aktörer som deltog vid utvecklingen av ITIL. ORGANISATION

60 58 (62) Målet är att etablera en organisation med tydliga roller och gränsytor mellan kunden och Sogeti. Även gränsytor mot kundens övriga organisation och tredje part skall definieras. En styrgrupp skall finnas för varje åtagande. Styrgruppen består lämpligtvis av kundens systemägare och systemansvarig samt IT-resursägare och serviceledare från Sogeti. Styrgruppen har möten minst varje kvartal. Serviceledaren och den systemansvarige har en daglig, operativ kontakt i åtagandet. Dessa personer har också operativa, regelbundna möten, exempelvis veckovisa, för att styra åtagandet. I dessa möten kan även andra nyckelpersoner delta vid behov, såsom kravställare, supportansvarig etc. Supportfunktionen har en daglig kontakt med slutanvändare. Någon gång per år, eller tätare vid behov, är det lämpligt att samla representanter från användargruppen och supportfunktionen för att utvärdera samarbetet och diskutera vad som kan förbättras.

61 59 (62) 8 ANVÄNDARVÄNLIGHET Användarvänligheten kommer att bedömas utifrån hur väl olika funktioners uppbyggnad och användande liknar det sociala medium som många redan använder. Användargränssnittet ska vara så likt det nu dominerande sociala mediet som möjligt för att minimera utbildningsinsatser och därigenom förenkla införandefasen. Till exempel: Är det lika lätt att skapa nya grupper, tilldela grupper, skapa och uppdatera sin egen sida, hitta och kommunicera med kollegor. Utvärdering sker metodiskt av personer med olika datorvana. Funktionerna betygssätts utifrån följande kriterier. 1. IGENKÄNNING, dvs i hur stor utsträckning olika funktioners uppbyggnad och användande liknar det nu dominerande sociala mediet 2. LÄRBARHET, dvs. i vilken utsträckning och hur snabbt användaren kan lära sig använda produkten/tjänsten. 3. EFFEKTIVITET, dvs. hur snabbt/effektivt användaren kan hitta och utföra olika moment i produkten/tjänsten. Till exempel antal klick för att hitta fram. 4. FELHANTERING vilket innebär att användare inte skall göra misstag eller fel vid användningen av produkten/tjänsten och om man gör fel skall det vara enkelt att åtgärda misstagen. 5. TILLFREDSSTÄLLELSE, dvs. produkten/tjänsten skall vara tillfredsställande att använda, användare skall tycka om att använda produkten/tjänsten Leverantören ska under utvärderingstiden tillhandahålla en testmiljö som i så hög grad som möjligt ska efterlikna den kommunikationsplattform som kommer att levereras. Det åligger anbudsgivaren att möjliggöra inloggning i en testmiljö, som kan nås på distans via webbläsare av Katrineholms kommuns utvärderingsgrupp. Ja Nej Beskriv hur test kommer att gå till: För att kunna testa plattformen (EPiServer Realate +) och dess grundläggande funktioner rekommenderar Sogeti att Katrineholms kommun använder sig av EPiServers egen test-site för Relate. Test-siten återfinns på följande adress: Ni skapar en egen inloggning genom att klicka på Register

62 60 (62) För att kunna se den design och utforming som Sogetis lösningsförslag innefattar hänvisar vi till följande website: Det är detta designförslag som ingår i det offererade priset. Sogeti utför gärna ändringar mot tilläggsersättning Beskriv vad som skiljer den visade produkten från den produkt som kommer att levereras. Ja Nej Beskriv: EPiServers test-site innehåller inte den föreslagna sökprodukten SiteSeeker eller tilläggsprodukten för wiki-funktionalitet. Den saknar även Sogetis Intranet Templates Det ska vara enkelt för varje medarbetare att utföra de vanligaste uppgifterna i kommunikationsplattformen, ex uppdatera sina egna uppgifter, skapa arbetsgrupper och posta dokument i dessa. Ange hur detta uppfylls. Beskriv hur: Det blir enkelt genom att detta kan ske direkt på sin egen profilsida och på samarbetstytorna utan att behöva logga in, samt genom ett intuitivt gränssnitt.

Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19

Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 Kravspecifikation NY KOMMUNIKATIONSPLATTFORM KATRINEHOLMS KOMMUN 2011-08-19 OM DETTA DOKUMENT Denna kravspecifikation anger krav för en ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun. Dokumentet är

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office.

Introduktion. Inloggning. Vad är Office 365? Vilka är fördelarna? Du kan logga in från vilken enhet som helst via länken portal.office. Denna lathund ger dig en allmän introduktion till Office 365 för att få förståelse för tjänsten. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar för att komma igång. Praktiska övningar

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering

Office 365. www.koneo.se. Du har tillgång till Office överallt. Verktyg för professionella. Verktyg för samarbete. Enkel installation och hantering 1 (5) Office 365 Du har tillgång till Office överallt Oavsett om du arbetar på ditt kontor eller är ute på uppdrag, har du tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella produktivitetsverktyg.

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved.

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. Flexi Exchange Connector Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 1 Översikt... 2 1.1 Vad gör Flexi Exchange Connector?... 2 1.2 Vilka serverkonfigurationer

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 4 3. Meddelande 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation Bilaga 1 Teknisk kravspecifikation 5.5.2014 Webbplatsen 1. Allmänt Korsholms kommun arbetar aktivt för att vara en ledande tvåspråkig landskommun i Österbotten och har drygt 19 100 invånare varav 68,9

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-10-24 Sida 2/22 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompabilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompabilitetsvyn...

Läs mer

Teknisk plattform för version 3.7

Teknisk plattform för version 3.7 2016-03-01 1 (13) Teknisk plattform för version 3.7 2016-03-01 2 (13) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Programsupport... 5 2.1 Webbläsare... 5 2.1.1 Primära webbläsare... 5 2.1.2 Sekundära webbläsare...

Läs mer

Konfigurering av inloggning via Active Directory

Konfigurering av inloggning via Active Directory Konfigurering av inloggning via Active Directory Här följer en konfigureringsanvisning för inloggning via Active Directory i Hogia Personal Business Manager. Innehåll Systemkrav... 2 Operativsystem...

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

Google Apps till Office 365 för företag

Google Apps till Office 365 för företag Google Apps till Office 365 för företag Uppgradera Office 365 för företag ser annorlunda ut än Google Apps, så när du loggar in visas den här vyn som hjälper dig att komma igång. Efter de första veckorna

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Klubbmedlem 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser, 32-64-bitars

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 7 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 7 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning, Högskolan i Borås. 2016-08-31 1 ATT LOGGA

Läs mer

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Juni 2012 Version 1.30

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Juni 2012 Version 1.30 Mobizoft Video Add-on for EPiServer Juni 2012 Version 1.30 Introduktion Mobizoft Video Add-on for EPiServer innebär en möjlighet för EPiServers användare och redaktörer att enkelt hantera och publicera

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Bildhantering Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Bildhantering 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Bildhantering 4 Infoga bild 4 Infoga dokument 5 Redigera bilder 7 Anpassa bild själv via bildverktyget 7 Anslagstavlan

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen

360 Avtalshantering. Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen Överblick, enkelhet och effektivitet i avtalshanteringen 360 Avtalshantering håller organisationen uppdaterad och utgör beslutsunderlag när avtal ska ingås, övervakas eller omförhandlas. Utmaningarna är

Läs mer

Guide företagskonto. HantverksParken. www.malerirad.se www.hantverksparken.se. Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad.

Guide företagskonto. HantverksParken. www.malerirad.se www.hantverksparken.se. Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad. Guide företagskonto HantverksParken TM Box 576, 136 25 Haninge 08-776 30 90 support@malerirad.se www.malerirad.se www.hantverksparken.se 2015 Innehållsförteckning Sida 3: Användningsenheter Sida 4: Rekommenderade

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. OVK 2 Systemkrav Dokument Datum / Date Signatur Sida / Page Systemkrav 2016-06-22 2 (6) OVK 2.0 Systemkrav för OVK2 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de

Läs mer

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet.

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet. Projektarbeta med DOTPROJECT Projektplattformen Dotproject kan användas direkt via webben med en vanlig webbläsare. Systemet är framförallt lämpligt om du snabbt och enkelt vill dela all projektinformation,

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv

Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv Jonas Söderström 2000 03 01 Inledning En kravspecifikation kan i princip bli hur detaljerad som helst. Detta underlag består av två delar.

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Maj 2012 Version 1.20

Mobizoft Video Add-on for EPiServer. Maj 2012 Version 1.20 Mobizoft Video Add-on for EPiServer Maj 2012 Version 1.20 Introduktion Mobizoft Video Add-on for EPiServer innebär en möjlighet för EPiServers användare och redaktörer att enkelt hantera och publicera

Läs mer

Installation av RIB Huvudprogram 1.3

Installation av RIB Huvudprogram 1.3 RIB Huvudprogram, version 1.3.0 Sidan 1 av 8 Installation av RIB Huvudprogram 1.3 Bakgrund RIB Huvudprogram är en informationskälla för alla som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap, till exempel

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

edwise på ipad ur ett lärarperspektiv 2014-10-24

edwise på ipad ur ett lärarperspektiv 2014-10-24 ur ett lärarperspektiv Sida 2/20 Innehållsförteckning edwise på ipad... 3 1 Min Sida... 3 2 Informera... 3 2.1 Information... 3 2.2 Översikt information... 4 3 Planera... 5 3.1 Kalender... 5 3.2 Schema...

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Anslagstavlan

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Anslagstavlan Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Anslagstavlan 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Anslagstavlan 4 Sponsorlogga 4 Klickbar logga 5 Youtube film 7 Facebook gilla knapp 9 2 2 Skriv ej ut manualen! För att

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Krav på hårdvaran Lennart Halvarsson Dnr

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Krav på hårdvaran Lennart Halvarsson Dnr Förfrågningsunderlag 2014-05-08 Upphandlande organisation Arvika kommun Upphandling Nattillsyn - Hemtjänst Lennart Halvarsson Dnr 2014-206 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-06-02 Texten/frågan innehåller

Läs mer

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1 Sidan 1 SoftIT AB 2003 Sidan 1 Sidan 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 4 FÖRKLARINGAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ SOFTIT:S SERVRAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ EGEN

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS

Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Bevaka vetenskapliga tidskrifter med hjälp av RSS Vad ska jag lära mig? Att använda en RSS-läsare, t ex Google Reader Bevaka nya tidskriftsartiklar inom ditt ämne Prenumerera på innehållsförteckningar

Läs mer

Sokigo AB Ecos Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB Ecos Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. Ecos Systemkrav Systemkrav 2016-11-25 2 (6) Systemkrav för Ecos Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Allt du behöver veta Föräldrar i

Allt du behöver veta Föräldrar i Föräldrapaketet Förskola, Fritid & Skola Allt du behöver veta Föräldrar i SkolportalN Förskola, Fritid & Skola Nacka Kommun Innehållsförteckning Vad är SkolportalN?... 3 Skolportalens videoguider ett bibliotek

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Bilaga 1 - Kravspecifikation Digital arbetsplats inklusive intranät, dokumenthanterings- och ärendehanteringssystem

Bilaga 1 - Kravspecifikation Digital arbetsplats inklusive intranät, dokumenthanterings- och ärendehanteringssystem Bilaga 1 - Kravspecifikation Digital arbetsplats inklusive intranät, dokumenthanterings- och ärendehanteringssystem Sida 1 av 14 Introduktion Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) avser upphandla produkter

Läs mer

Uppdaterad: Lathund. Anslagstavlan

Uppdaterad: Lathund. Anslagstavlan Uppdaterad: 2014-02-10 Lathund Anslagstavlan 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android

Version 1.9.2a. Tidrapportering med ctimesheet på Android Version 1.9.2a Tidrapportering med ctimesheet på Android Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-01-11

Användarhandledning. edwise Webbläsarinställningar 2013-01-11 Användarhandledning edwise Webbläsarinställningar 2013-01-11 Sida 2/14 Innehållsförteckning 1 Webbläsarinställningar... 3 1.1 Internet Explorer Kompatibilitetsläge... 3 1.1.1 Inställningar för kompatibilitetsvyn...

Läs mer

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg 1. Kontaktinformation... 2 1.1 Upphovsinformation... 2 1,2 Copywrite... 2 1.3 Version... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 Omfattning och syfte... 2 2.2 Processöversikt... 3 3. Arbetsflöde för klientanvändare...

Läs mer

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1 Systemkrav Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2012.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Tilläggen

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Detta dokument presenterar publiceringsverktyget EPiServer CMS. Exempelvis grundläggande funktioner och navigering.

Detta dokument presenterar publiceringsverktyget EPiServer CMS. Exempelvis grundläggande funktioner och navigering. Lär känna EPiserver Detta dokument presenterar publiceringsverktyget EPiServer CMS. Exempelvis grundläggande funktioner och navigering. EPiServer CMS EPiServer CMS är en plattform för innehållshantering

Läs mer

Dialogue Technologies April 2005

Dialogue Technologies April 2005 Dialogue Technologies April 2005 En typisk självbetjäningstjänst för web ser ut enligt följande En inledande text för att användaren skall förstå tjänsten En aktuell lista med de 10 vanligast frågorna

Läs mer

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen Webbenkät utvecklad av Stilit AB Bakgrund Detta dokument innehåller en snabb instruktion för att på ett enkelt sätt komma igång med NOSACQ-50 enkätundersökningen.

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor

Hemsida. Lathund för medlemsföreningar. Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan. Syfte med medlemsföreningens sidor Hemsida Lathund för medlemsföreningar 2015 10 13 Funktioner för medlemsföreningar på hemsidan Varje medlemsförening har en egen sektion på scuf.se Styrelsen kan redigera sin medlemsförenings sidor, skriva

Läs mer

Webforum. Nya funktioner i version 15.2. Senast uppdaterad: 2015-06-26

Webforum. Nya funktioner i version 15.2. Senast uppdaterad: 2015-06-26 Webforum Nya funktioner i version 15.2 Senast uppdaterad: 2015-06-26 Innehåll Om detta dokument... 3 Översikt... 4 Startsida... 5 Ny startsida som visas när man loggat in... 5 Dokument... 6 Tillåt dokument

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer