2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se"

Transkript

1 2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan SÖKMOTOROPTIMERING Av Erik Lindgren

2

3 SAMMANFATTNING Föreliggande uppsats behandlar ämnet sökmotoroptimering. Sökmotoroptimering handlar om hur en webbsida bör konstrueras för att den ska komma högt upp i träfflistan vid en sökning i en sökmotor på Internet. Ämnet innefattar också hur valet av de fraser som sidan hittas för går till. För att optimeringen ska lyckas är det viktigt att webbsidan har en bra struktur. Det är också viktigt att välja rätt nyckelfraser. Dessa fraser ska vara sådana som man tror att människor som letar efter det man erbjuder på sin webbsida använder när de söker information på Internet. Nyckelfraserna skrivs ett antal gånger i texten på webbsidan. En av de mest betydelsefulla sökmotorerna heter Google. Google använder ett system som tar hänsyn till om andra webbsidor länkar till denna sida. För att få bra länkar till en sida kan sidan anmälas till webbkataloger eller föreslås ingå i länkbyten med andra sidor. Det finns ett antal metoder som används för att optimera en webbsida. Vissa av dessa anses oetiska, till exempel att upprepa nyckelfraser orimligt många gånger. 1

4

5 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 1 INNEHÅLL... 3 SYFTE... 5 INLEDNING... 5 Bakgrund... 5 Definitioner... 5 BAG OF WORDS-METODEN OCH VEKTORRYMDMODELLEN... 6 SÖKMOTORER... 7 METODER FÖR SÖKMOTOROPTIMERING... 8 Struktur... 8 Val av nyckelfraser... 8 Implementation av nyckelfraser Registreringar PageRank Metainformation ETIK REFLEKTIONER REFERENSFÖRTECKNING

6

7 SYFTE Syftet med denna text är att ge en introduktion till ämnet sökmotoroptimering samt att ge praktiska tips för hur sådan optimering kan gå till. Ett stycke behandlar också informationssökningsteori för att ge nödvändig bakgrund till ämnet sökmotoroptimering. INLEDNING Bakgrund Sökmotoroptimering handlar om hur man konstruerar en webbsida på ett sådant sätt att den kommer högt upp på träfflistan vid en sökning på en i förväg vald sökfras i en sökmotor på Internet. I huvudsak inriktar man sig vanligen på ett fåtal stora sökmotorer, i synnerhet Google som är störst. Sökmotoroptimering är en relativt omfattande bransch och det finns hundratals företag som erbjuder tjänsten. I huvudsak praktiseras den som bisyssla av webbyråer men det finns också företag som endast arbetar med sökmotoroptimering. Anledningen till att så många sysslar med sökmotoroptimering är att det är en aktivitet som ger resultat och som företag är beredda att betala för. Statistik visar att % av en webbsajts trafik kommer via någon sökmotor 1. Sökmotorn är alltså den absolut viktigaste kanalen att synas i för många företag. Sökmotoroptimering är en mycket praktiskt inriktad vetenskap eftersom ingen har tillgång till de algoritmer som sökmotorerna använder för att avgöra vilken webbsida som bäst stämmer överens med en sökning. Dock publicerar vissa sökmotorer riktlinjer för hur man bör utforma sin webbsida för att den ska få en fördelaktig position vid en sökning på en relevant fras. Definitioner För tydlighetens skull börjar vi med att definiera hur vissa begrepp kommer att användas i denna text. 1 Källa: Netpointers Technologies. Se referensförteckning för fullständig referens. 5

8 För att beskriva ett dokument på Internet används begreppen sida, webbsida eller helt enkelt dokument. För att tydliggöra i de fall då det handlar om ett dokument skrivet i html (HyperText Markup Language) används även html-sida eller html-dokument. För att beskriva en samling webbsidor som samlats under en och samma domän, används begreppen sajt eller webbsajt. Begreppen sökfras och sökord används i betydelsen en fras eller ett ord som någon med hjälp av en sökmotor använder vid en sökning på Internet. Begreppen nyckelfras och nyckelord används i betydelsen en fras eller ett ord som man väljer att optimera sin webbsida för, i syfte att webbsidan ska hittas om någon söker på denna fras eller detta ord. BAG OF WORDS-METODEN OCH VEKTORRYMDMODELLEN Sökmotorer på Internet använder i regel varianter av så kallade bag of wordsmetoder för att tolka innehållet i dokument på Internet. En bag of wordsmetod antar att ett dokuments hela innebörd finns i de enskilda orden som dokumentet består av. Det tas heller inte hänsyn till vilken ordning orden har, alltså skulle fraserna jag äter det jag ser och jag ser det jag äter ge samma resultat. Ett sådant här informationssökningssystem fungerar så att varje dokument representeras av en normaliserad vektor i en rymd som har lika många dimensioner som det finns ord i alla dokument som finns lagrade i systemet. Denna metod att lagra dokument som vektorer kallas vektorrymdmodellen (vector space model). När en användare skriver in en sökfras skapas en vektor för frasen. Denna vektor jämförs sedan med vektorerna som representerar dokumenten. Jämförelsen sker genom att cosinus för vinkeln mellan sökfrasvektorn och dokumentvektorerna räknas ut. Om sökfrasvektorn och dokumentvektorn har samma innehåll ger detta resultatet 1 och om de inte har några ord gemensamt så ges resultatet 0. Eftersom den stora majoriteten av dokument i regel inte innehåller något av de ord som sökfrasen innehåller så kommer cosinusjämförelsen att generera 0 och dokumenten kommer att sorteras bort. De dokument som innehåller ord som finns i sökfrasen kommer att rangordnas efter hur nära 1 de hamnar. Om det skulle finnas ett dokument som innehöll exakt de ord 6

9 som sökfrasen innehåller och inget mer så skulle detta dokument komma upp överst i listan av sökträffar. SÖKMOTORER Google är idag den största sökmotorn på Internet. Andra stora sökmotorer är AltaVista, Yahoo och MSN. Statistik över exakt hur fördelningen ser ut mellan de olika sökmotorerna är dock tyvärr svår att få fram. Sökmotorpreferenser skiftar med tiden och vissa användargrupper kan vara mer inriktade på vissa sökmotorer. Alla sökmotorer har sitt eget sätt att värdera vilket dokument som är mest relevant för en viss sökning. Därför är det viktigt att man optimerar sin sajt för den sökmotor som den målgrupp man vill nå i huvudsak använder. Om man är osäker på vilken sökmotor detta är bör man försöka optimera för de största sökmotorerna. Man bör också alltid lägga lite extra arbete på att optimera för den största, alltså Google. Som jag beskriver ovan använder sökmotorer på Internet vanligtvis varianter på bag of words-metoden. Google använder också ett system som de kallar PageRank. Detta baseras på idén att en sidas betydelse beror på vilka som länkar till denna sida. Alltså tilldelas varje sida som indexeras av Google en Page- Rank som baseras på den sammanlagda PageRank de sidor som länkar till den förstnämnda sidan har. Ju högre PageRank en sida har desto mer relevant anser Google att den är och då kommer den högt upp i träfflistan vid sökningar på fraser och ord som återfinns på sidan. Sökmotorerna har så kallade webbspindlar som surfar runt på nätet och lagrar webbsidor i en databas, detta kallas indexering. Då och då besöker spindlarna sajten igen och indexerar om innehållet. Om man ändrar något på en webbsida krävs en sådan omindexering för att förändringarna ska påverka sidans position i träfflistan vid en sökning. Hur ofta spindlarna indexerar om en sida beror på hur ofta den uppdateras, hur populär den är samt i Googles fall hur hög PageRank sidan har. Om man har skapat en ny webbsida kan man anmäla adressen till denna manuellt till sökmotorn så kommer den att indexeras så småningom. Detta är dock inte nödvändigt om man länkar till den nya sidan från en sida som redan är indexerad av sökmotorn, i så fall kommer den nya sidan automatiskt att indexeras när den gamla sidan indexeras om. Det 7

10 finns till och med källor som påstår att en sida kan bli utslängd ur vissa sökmotorer om den inte har länkar från andra sidor. METODER FÖR SÖKMOTOROPTIMERING Det finns ett antal mer eller mindre beprövade metoder för att sökmotoroptimera sin webbsida. Jag kommer här att gå igenom dessa metoder. Vissa metoder anses dock som oetiska och dessa kommer jag att ta upp i ett senare kapitel. Struktur I idealfallet har man redan innan man skapar själva webbsidan sökmotoroptimering i tankarna. Det är nämligen så att en webbsidas struktur spelar mycket stor roll för vilka möjligheter till sökmotoroptimering som finns. Det som ger bäst resultat är att använda rena och välstrukturerade html-dokument och att man skapar ett unikt html-dokument för varje unik sida på sin sajt. Om man bygger sina webbsidor med så kallade frames, Macromedia Flash eller använder JavaScript för att generera länkar så försvårar detta sökmotoroptimering. Det är nämligen så att sökmotorernas indexeringsspindlar inte kan följa länkarna i en frame set-fil, en Flashanimation eller i JavaScript-kod. Detta resulterar i att hela eller delar av en sajt inte blir indexerade av sökmotorn och således inte går att hitta genom sökningar i densamma. Problemet går att komma runt med diverse speciellösningar men innebär ett onödigt hinder vid sökmotoroptimering. Val av nyckelfraser Nästa sak att tänka på är innehållet på de individuella sidorna samt syftet med hela webbsajten. Nu tar man fram en eller ett par fraser per sida som man vill optimera sidan för, så kallade nyckelfraser. Det är viktigt att man väljer fraser som har stöd i innehållet, annars är risken att de som hittar sajten egentligen är ute efter något annat och genast lämnar sidan. I ett senare skede kan man utvärdera en sökmotoroptimering genom att studera loggar från sin webbserver (om man har tillgång till dessa) och se om många användare lämnar sajten direkt. I så fall är risken stor att man har optimerat för fel nyckelfraser. 8

11 Ett bra sätt att komma igång med att välja sina nyckelfraser är att sätta sig ner och fundera själv på vilka nyckelfraser som man skulle kunna använda. Sunt förnuft räcker ofta väldigt långt. Målet är att hitta fraser som de som söker efter det innehåll som sajten erbjuder använder. När man har ett par kandidatfraser kan man gå vidare på flera sätt med dessa. Om man har de resurser som krävs kan man anordna användartest med exempelvis potentiella kunder och låta dem försöka hitta den produkt som erbjuds för att ta reda på hur de går till väga. Framförallt är det då intressant att titta på vilka sökmotorer och vilka sökfraser de använder. Om man har mindre resurser kan man helt enkelt be någon vän eller anhörig göra detsamma. Det finns dessutom ett antal verktyg på nätet som kan vara till hjälp. Den amerikanska versionen av sökmotorn AltaVista visar vid varje sökning ett antal relaterade sökfraser, dessa är fraser som är snarlika den som sökningen gjordes på och som andra ofta söker på. De relaterade fraserna kan ge en fingervisning om vilka nyckelfraser som är lämpliga. Företaget Overture erbjuder också ett nyckelfrasförslagsverktyg på nätet där man kan skriva in en sökfras och få de mest eftersökta relaterade fraserna från föregående månad sorterade efter popularitet. Detta är speciellt användbart om man har en sajt som behandlar ett brett ämne och vill veta om det finns något område inom detta ämne som är speciellt eftersökt. Exempelvis om man vill marknadsföra sällskapsspel och undrar om det finns några speciella sällskapsspel som är extra eftersökta. Om man upptäcker att många söker på exempelvis Monopol så kan det vara en god idé att skapa en speciell sida på sajten som är optimerad för just Monopol. En handfull sidor kan alltså optimeras för speciellt eftersökta spel och övriga spel kan samlas på en och samma sida. Detta gör att människor som vill köpa Monopol hittar sajten och sedan förhoppningsvis kommer tillbaka när de vill köpa något mindre känt spel, eller kanske via Monopolsidan hittar resten av sajten och där köper ett spel de inte visste fanns. Det är också viktigt att komma ihåg att det inte är nödvändigt eller ens önskvärt att optimera samtliga sidor på en sajt för samma nyckelfraser. Genom att välja nyckelfraser för varje sida som är relevanta för innehållet på just denna sida får man både en, i sökmotorernas ögon, mer relevant unik sida och en sajt som hittas av sökmotorerna vid ett bredare spektrum av sökningar. 9

12 Det är dock viktigt att undvika att rätta sig för mycket efter statistik när man väljer sina nyckelfraser. Bara för att ett ord eller en fras är väldigt eftersökt så betyder inte det att de användare som söker på detta ord eller denna fras är ute efter det som en viss sida erbjuder. Ett talande exempel är att om man vill sälja musik över Internet så bör man inte optimera sin sajt för gratis musik, trots att denna fras är mycket mer eftersökt än till exempel köp musik. Sajten kommer för det första att se ytterst oseriös ut då den har gratis musik som titel och sedan endast tillhandahåller musik mot betalning. Dessutom är det förmodligen endast ett fåtal av dem som söker efter gratis musik som är beredda att köpa musik. Implementation av nyckelfraser När man har valt sina nyckelfraser så gäller det att implementera dem. Det som är viktigast att komma ihåg här är att sökmotorerna viktar orden på en sida olika beroende på var på sidan de står. Allra viktigast är sidans titel, alltså det som står i <title>-taggen. Här brukar många skriva ett företagsnamn eller en generell beskrivning av sajten. Detta är i de flesta fall att slösa bort detta viktiga utrymme. Här bör man istället ha sin viktigaste nyckelfras, i regel en unik fras för varje sida. Texten på länkar till sidan viktas lika högt som titeln. Detta gäller även interna länkar inom sajten. Det är inte alltid man har kontroll över vad som står på länkar som kommer från utomstående sidor. I texten på de interna länkarna bör man dock skriva nyckelfraser. Förutom titeln och länktexter är även dokumentets filnamn viktigt. Filnamnet är dock svårare att kontrollera och kan i regel endast vara ett ord, inte en fras. Efter titeln, länktexter och filnamnet är rubrikerna viktigast. Rubrikerna bör alltså också innehålla nyckelfraser. Här kommer också återigen vikten av en god struktur in, då de flesta sökmotorer går i hierarkisk ordning. Det vill säga att rubrik ett (<h1>) är viktigast, rubrik två (<h2>) är näst viktigast och så vidare. Så om sidan har byggts upp enligt htmlstrukturen så blir det lättare att optimera sidan och resultatet blir bättre. Det finns även andra aspekter som har betydelse för viktningen av ordens betydelse i dokumentet. Hur mycket dessa ytterligare aspekter påverkar skiljer 10

13 sig dock åt mellan olika sökmotorer och de bör tillskrivas mindre vikt än ovanstående exempel. En av dessa aspekter är att ord som kommer tidigt i dokumentet anses viktigare än ord som kommer senare. Alltså bör man lägga mer arbete på att optimera början av dokumentet än slutet. En annan aspekt är att ord som står nära varandra anses ha mera med varandra att göra än ord som står långt ifrån varandra. Alltså bör man försöka hålla ihop de fraser man optimerar för. Det finns lite olika åsikter om hur många gånger man bör upprepa sina nyckelfraser på varje sida för bästa resultat. De flesta är dock överens om att antalet ligger någonstans mellan två och fem gånger. Att upprepa en fras överdrivet många gånger anses oetiskt, detta tar jag upp under rubriken etik nedan. Registreringar Som jag nämner i stycket om sökmotorer så kan man manuellt anmäla sin sida till sökmotorerna för att de så småningom ska bli indexerade. Ett alternativ till detta är så kallad Priority Inclusion (prioriterad inkludering). Detta är något som vissa sökmotorer erbjuder och innebär att en sajt mot betalning inkluderas snabbare i sökmotorns index. Detta betyder dock inte att sajten hamnar högre upp i träfflistan vid sökningar. PageRank Att ha hög PageRank är viktigt för att hamna högt upp i träfflistan hos Google. PageRank för en sida baseras på PageRank för de sidor som länkar till denna sida, så det gäller alltså att få länkar från sidor med hög PageRank. Ett vanligt sätt att göra detta på är att leta upp passande sidor och föreslå ett länkbyte. Passande sidor är sidor vars innehåll är relaterat till innehållet på sidan som optimeras samt har hög PageRank. Ett sätt att hitta sådana sidor är att på Google söka efter sidor som har länkat till konkurrerande sidor. Detta kan man göra genom att söka på link: Ett annat sätt att få länkar från sidor med hög PageRank är att anmäla sidan till så kallade webbkataloger. Dessa är stora kategoriserade kataloger över webbsajter. Dokument som skickas till en webbkatalog kontrolleras av en redaktör innan de läggs till i katalogen, alltså är det aldrig garanterat att en sajt kommer med bara för att den anmäls. 11

14 Metainformation Metainformation är information som lagts i <meta>-taggarna i ett htmldokument. Det finns ett antal så kallade metataggar men de som jag tänker ta upp här heter meta keywords och meta description. Det råder delade meningar om hur användbara dessa taggar är. På grund av utbrett missbruk tar dagens sökmotorer mycket liten hänsyn till innehållet i dessa taggar men det finns fortfarande sätt att utnyttja dem på. Meta keywords är menad att innehålla nyckelord som beskriver innehållet på sidan. Vissa sökmotorer tar hänsyn till dessa och andra inte. Tyvärr kan man alltså inte lita på att sidan kommer att finnas bland sökträffarna vid en sökning på ett ord som står med i meta keywords. Detta betyder inte att man bör strunta i meta keywords helt, dock ska man inte i huvudsak inrikta sig på detta fält utan lägga huvuddelen av arbetet på den synliga texten i dokumentet. Ett användningsområde för meta keywords kan vara att lista felstavningar av ord som man har med i sina nyckelfraser. Man kan också helt enkelt skriva sina nyckelfraser där, det skadar hur som helst inte. Den andra metataggen, meta description, har något större betydelse. I meta description är det menat att man med några meningar ska beskriva dokumentets innehåll. Precis som med meta keywords så struntar numera många sökmotorer i om ett ord står med i meta description, sidan visas inte vid en sökning på det ordet i alla fall. Dock använder sig en del sökmotorer av denna beskrivning på ett annat sätt. När man gör en sökning i en sökmotor så får man upp en lista med webbsidor, under webbsidornas titel finns några rader text. Denna text kallas en snippet. Det går inte helt att kontrollera vad som står här, det är olika beroende på vilka ord användaren sökte på. Dock visar det sig att under vissa omständigheter, till exempel i Google när hela sökfrasen inte återfinns på samma ställe i texten i dokumentet, så används meta description som snippet. Alltså bör man i meta description skriva en kort och säljande beskrivning av dokumentet som gärna ska innehålla någon av de nyckelfraser man valt. Kom bara ihåg att inte skriva för långt, oftast visas bara femtio till åttio tecken som snippet, så det är onödigt att skriva mer. 12

15 ETIK Det finns ett antal etiska regler som den stora majoriteten av företag inom sökmotoroptimeringsbranschen rättar sig efter. Dessutom har i regel varje sökmotor egna regler för vad man får göra för att komma högt på deras träfflistor. Om man bryter mot dessa regler riskerar man att bli utkastad ur sökmotorns register, vilket ofta medför en katastrofal minskning av trafik för en sajt. Att sökmotorerna gör på det här sättet beror på att de metoder som jag beskriver nedan är vilseledande för den som söker information och sökmotorerna måste se till att deras användare hittar det de söker efter, annars förlorar de kunder. Följande etiska regler följer de flesta. Man ska inte upprepa vissa nyckelfraser orimligt många gånger. Man ska inte skriva text i samma färg som bakgrunden eller på andra sätt skriva text som är dold för besökaren och bara är till för att generera träffar i sökmotorer. Man ska inte konstruera speciella sidor på sin sajt som endast är till för att bli hittade av sökmotorer och genast omdirigerar besökaren till någon annan sida (detta kallas cloaking). Det finns även metoder som ligger i gråzonen, en av dessa är att länka från sajter som man själv kontrollerar till andra egna sajter för att generera Page- Rank. REFLEKTIONER Jag vill avsluta detta dokument med några korta reflektioner. Sökmotoroptimering är idag av avgörande betydelse för att generera trafik till en webbsajt och detta för med sig både bra och dåliga saker. Överdriven optimering ger som resultat en sida fylld av krystade formuleringar och överdrivna upprepningar. Till detta läggs dessutom att de flesta sökmotorer är konstruerade för engelska och kan inte dela upp sammansatta ord. Alltså florerar felaktiga särskrivningar på många svenska sidor. Det är en fin gräns mellan att optimera tillräckligt mycket för att potentiella kunder ska hitta affären och att skrämma bort dem vid dörren med en sajt med så dåligt språkligt innehåll att ingen trovärdighet finns kvar. När sökmotoroptimering utförs på rätt sätt och med användaren i fokus är det ett kraftfullt verktyg för att marknadsföra sig på webben. Jag skulle till 13

16 och med vilja påstå att det är nödvändigt för att nå framgång för helt Internetbaserade företag såsom webbutiker och andra kommersiella sajter. 14

17 REFERENSFÖRTECKNING Dalianis, Hercules Hur du ordnar så att besökarna hittar på din webbplats. Kunskapsbrevet 6/03: Digital Point Solutions. Keyword Suggestion Tool. < Kontrollerad den 15 oktober Jurafsky, Daniel & Martin, James H Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics and Speech Recognition. ISBN X, USA: Prentice Hall. Netpointers Technologies. Artiklar om sökmotoroptimering. < Kontrollerad den 15 oktober Palme, Jacob Report of First Promotion Stage. < Kontrollerad den 15 oktober Sandbom, Hans Marknadsföring på sökmotorer Del 1 9. < Kontrollerad den 15 oktober SiteSeeker. Anpassa din webbplats för globala sökmotorer och SiteSeeker. < Kontrollerad den 15 oktober Trampolin Artiklar om sökmotoroptimering. < Kontrollerad den 15 oktober Whalen, Jill. High Rankings Advisor. < Kontrollerad den 15 oktober

Sökmotoroptimering. Hur gör jag min sida sökmotorvänlig?

Sökmotoroptimering. Hur gör jag min sida sökmotorvänlig? Sökmotoroptimering Hur gör jag min sida sökmotorvänlig? Hur gör jag min sida sökmotorvänlig?...2 Vad är Metataggar?...2 Metataggarnas betydelse...2 Metataggar i Jetshop...2 Title...2 Meta description...3

Läs mer

Syns ni på sökmotorerna?

Syns ni på sökmotorerna? Syns ni på sökmotorerna? Internet är en av de snabbast växande reklamkanalerna just nu och allt fler företag riktar nu en allt större del av sin marknadsföring mot detta medie. Detta innebär att konkurrensen

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Inlämningsuppgift : Finn. 2D1418 Språkteknologi. Christoffer Sabel E-post: csabel@kth.se 1

Inlämningsuppgift : Finn. 2D1418 Språkteknologi. Christoffer Sabel E-post: csabel@kth.se 1 Inlämningsuppgift : Finn 2D1418 Språkteknologi Christoffer Sabel E-post: csabel@kth.se 1 1. Inledning...3 2. Teori...3 2.1 Termdokumentmatrisen...3 2.2 Finn...4 3. Implementation...4 3.1 Databasen...4

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO

SEMSEO sökmotoroptimering SEO SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg - Tips Målsättning:

Läs mer

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html & ' ( ( ) * +, ', -. / ' 0! 1 " 2 # 3 / /! 1 $ 4, % 5 # 3, http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html Andreas Tips och trix till sökningar i Cyberrymnden Här försöker jag att gå igenom

Läs mer

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Peter Hellström PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Internet, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring

Läs mer

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.

Sökmotoroptimering. Per Svanström SMM. Online Communication Manager. Web Intelligence. /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per. Sökmotoroptimering SEO SEM Per Svanström Online Communication Manager SMM Web Intelligence /persvanstrom /in/persvanstrom /profiles/per.svanstrom www.knowit.se Copyright 2011 294 miljarder epost skickas

Läs mer

FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE

FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE SÖKMOTOROPTIMERING FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE INLEDNING De flesta som har en webb-sida funderar då och då på hur de ska få sidan att komma så högt som möjligt i Google och andra

Läs mer

Lär dig skriva för webben

Lär dig skriva för webben Lär dig skriva för webben Start Academy Martin Johansson, Copywriter på StartCommunication martin.johansson@startcommunication.com Lär dig skriva för webben Tack vare internet och en uppsjö av digitala

Läs mer

Sökmotoroptimering i e-line

Sökmotoroptimering i e-line ja Sökmotoroptimering i e-line Gör din e-handel sökbar på internet Version 2.0 - (090605) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40.

Läs mer

HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA.

HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA. HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA. Innehåll Introduktion... 2 Title... 2 Huvudrubrik... 2 Underrubriker... 3 Alt-attributet... 3 Fetstil och kursivering... 3 Brödtexten... 4 Meta Description...

Läs mer

ATT SKRIVA FÖR WEBBEN

ATT SKRIVA FÖR WEBBEN ATT SKRIVA FÖR WEBBEN Det kan vara svårt att skriva en text till en hemsida. Här följer en guide som kan hjälpa dig att få till texten. Vi börjar med att skapa en bastext som sedan ligger till grund för

Läs mer

Sökmotoroptimering av en webbshop och sökordsrelevans för försäljningen. Ulf Liljankoski, januari 2007 www.liljankoski.se

Sökmotoroptimering av en webbshop och sökordsrelevans för försäljningen. Ulf Liljankoski, januari 2007 www.liljankoski.se Sökmotoroptimering av en webbshop och sökordsrelevans för försäljningen Ulf Liljankoski, januari 2007 www.liljankoski.se INTRODUKTION Vid en sökmotoroptimering av en webbshop väljer många SEO-företag ut

Läs mer

Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering

Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptiering Innehåll Etiska regler för sökmarknadsföring via sökmotoroptimering 2 1. Syfte och tillämplighet 3 2. Definitioner 3 3. Allmänna bestämmelser 3

Läs mer

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem.

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem. Vill du ha nya kunder direkt från Google? Det är enkelt! Genom att synas på Google kan de som letar efter det du erbjuder hitta till din e-butik. Här kommer vi ge dig 4 tips om sökmotoroptimering (SEO)

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011

SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10 Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg

Läs mer

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 1 Sökmotoroptimering SEO En introduktion för webbredaktörer 2 Agenda Var är vi på väg? Hur fungerar sökmotorer? Hur går det till när jag söker? Hur hänger det

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Sök och SEO i den nya världen - Hur du kan arbeta effektivt med mobilt, socialt och klassiskt sök!

Sök och SEO i den nya världen - Hur du kan arbeta effektivt med mobilt, socialt och klassiskt sök! Sök och SEO i den nya världen - Hur du kan arbeta effektivt med mobilt, socialt och klassiskt sök! Vem är den här Simon? Arbetade med HTML i 14 år. Arbetat med internetmarknadsföring i 8 år facebook.com/joinsimon

Läs mer

Så vinner du fajten på Google

Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Så vinner du fajten på Google Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Innehållet viktigare än någonsin SEO = Content

Läs mer

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring = SEM, Search Engine Marketing Internet användare 06/2012 ca.2,4 miljarder Internetanvändare

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

WEBBUTVECKLING Kursplanering

WEBBUTVECKLING Kursplanering Kursplanering v 35-37: Struktur, mappar, google-skills, planering, html-grunder, bra/dåliga exempel, webbläsare, editorer v 38-43: HTML - länkar, färger, text, listor, bilder. v 44: Höstlov v 45: Repetition,

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

Så skapar du fler affärer på nätet

Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Så skapar du fler affärer på nätet Sökmotoroptimeringens grunder Kunskapen som gör att ni kan börja arbeta med er synlighet redan idag. Det mobila söket växer Faktorer

Läs mer

Redaktionell sökoptimering. Utbildning för publicerare maj 2016 Elisabet Wartoft

Redaktionell sökoptimering. Utbildning för publicerare maj 2016 Elisabet Wartoft Redaktionell sökoptimering Utbildning för publicerare maj 2016 Elisabet Wartoft Detta ska vi prata om: Vad är sökoptimering? Varför sökoptimering? Grunderna Vad är sökoptimering? Ett samlingsnamn för de

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

Optimera din sajt för sökmotorer

Optimera din sajt för sökmotorer Optimera din sajt för sökmotorer Göran Johannesson 15 juni 2006 www.programsupport.se Innehåll Hur en sökmotor fungerar... 1 Förberedda sökindex ger snabba svar... 1 De vanligaste sökmotorerna... 2 Google...

Läs mer

Hur man hjälper besökare hitta på en webbplats

Hur man hjälper besökare hitta på en webbplats Forskare vid Stockholms Universitet ger råd Hur man hjälper besökare hitta på en webbplats Av: Jacob Palme Filnamn:URL: http://dsv.su.se/jpalme/web-structure/hitta-webben.pdf Senast ändrad: 04-02-19 11.43

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Kort om webdesignit.se

Kort om webdesignit.se Kort om webdesignit.se Webdesignit.se är MD Solutions webbyrå med mer än 20 års samlad erfarenhet av webb- och systemutveckling. Vi har förtjänat förtroendet av 100-talet företag, offentliga institutioner

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

SEO & SEM ESSENTIALS 2015-10-13

SEO & SEM ESSENTIALS 2015-10-13 SEO & SEM ESSENTIALS 2015-10-13 Beatrice Lindholm SEO Consultant Katarina Sonnenberg SEM Consultant AGENDA SEO Introduktion till SEO 5 viktiga saker som Google förstår/gillar Länkar SEM Vad är Google AdWords?

Läs mer

SEO-rapport. Innehållsförteckning. Introduktion EkoLekos sökord.. 3. Rapport från Semrusch som visar EkoLekos Organic Search Summary,...

SEO-rapport. Innehållsförteckning. Introduktion EkoLekos sökord.. 3. Rapport från Semrusch som visar EkoLekos Organic Search Summary,... SEO-rapport Innehållsförteckning Introduktion EkoLekos sökord.. 3 Rapport från Semrusch som visar EkoLekos Organic Search Summary,...4 Organic SearchTop Keywords..5 Utvecklingen på EkoLekos viktigaste

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET

Mariah Gustavsson. Marknadsföring PÅ INTERNET Mariah Gustavsson Marknadsföring PÅ INTERNET Del 2 MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 6. Annonsering... 24 7. Sökordsannonsering... 35 8. Affiliatemarknadsföring... 42 9. E-postmarknadsföring... 47 10. Rekommendationsmarknadsföring...

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2012

Det svenska sökbeteendet 2012 Det svenska sökbeteendet 2012 Webbenkät i 11 år Ca 4 300 respondenter Ca 50 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK E-HANDEL BÖRJAR HÄR

FRAMGÅNGSRIK E-HANDEL BÖRJAR HÄR FRAMGÅNGSRIK E-HANDEL BÖRJAR HÄR Det är i butiken allt börjar och slutar. Så optimera butiken från början. Låter det komplicerat? Det är enkelt! Design Designmöjligheterna är många och det ingår alltid

Läs mer

Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du?

Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du? Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du? Vem är Håkan Liljeqvist? Håkan Liljeqvist, Kreejt AB, www.hakanliljeqvist.se, @hakanliljeqvist, hakan.liljeqvist@kreejt.se Jobbat

Läs mer

» RSS - Bygg din egen RSS!

» RSS - Bygg din egen RSS! 1 of 5 29.4.2006 18:46» RSS - Bygg din egen RSS! Sett en orange liten skylt med vita bokstäver som antingen sagt XML eller RSS nyligen utan att direkt koppla varför den finns där? Du är antagligen inte

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013 Bild 1 Gävle-Dala E-marknad 2013 oberoende och neutral rådgivning i IT frågor för företagare och blivande företagare i Gävleborgs- och Dalarnas län. 1 Bild 2 Etrappa Utgår från behov och kunskapsnivå 2

Läs mer

Sökoptimering - Innehåll

Sökoptimering - Innehåll Sökoptimering - Innehåll Introduktion Del 1 - Lokal Sökoptimering Del 2 - Onsite Optimering Del 3 - Offsite Optimering Sökoptimering (SEO): Sökoptimering är grunden för din synlighet på nätet. Ca 97% av

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

WEBB PRODUKTION. Publicering av stora webbplatser. 2010 Thomas Mejtoft. Thomas Mejtoft 1210-12-13 2

WEBB PRODUKTION. Publicering av stora webbplatser. 2010 Thomas Mejtoft. Thomas Mejtoft 1210-12-13 2 WEBB 2010 PRODUKTION Publicering av stora webbplatser 1210-12-13 2 1 Publicering av stora webbplatser Juridiska och etiska riktlinjer Domännamn Webbservrar Webbhotell Sökmotorer CMS 1210-12-13 3 Juridiska

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Manual till publiceringsverktyg

Manual till publiceringsverktyg Manual till publiceringsverktyg Allmänt När man har loggat in hamnar man direkt på översikten över hela webbplatsen. Överst hittar man en meny som alltid ligger med i verktyget. Denna meny innehåller översikten

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Styrelsebloggens bruksanvisning

Styrelsebloggens bruksanvisning Styrelsebloggens bruksanvisning sidan 1 av 11 Styrelsebloggens bruksanvisning 1. Inledning Skattkammarvägens samfällighetsförening i Lindsdal, Kalmar består av 85 friliggande hus fördelat på gatorna: Skattkammarvägen

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL

17. DEN OSYNLIGA FRIA WEBBEN EXEMPEL Del 2 RESURSERNA 13. Kartan, kompassen och verkligheten... 58 14. Den färska webben exempel... 63 15. Den försvunna webben exempel... 69 16. Den fria synliga webben exempel... 72 17. Den osynliga fria

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se

Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se Senast uppdaterad 2014-04-20 av Webbteamet Version: 1.0 Snabbguide för publicering i Drupal för ki.se Den här snabbguiden tar bara upp de vanligaste momenten i Drupal. Du hittar hela manualen på webben:

Läs mer

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office - Gör kundrekryteringen åt dig! Därför kundgenerator! Kundgenertor gör ditt företag lönsammare genom att maximera utbytet av er website. Kundgenerator är en tjänst med vilken du ser vilka företag som besöker

Läs mer

Digital Marknadsföring

Digital Marknadsföring Digital Marknadsföring Wasabi Web - Digital Marknadsföring SEO SEO-Sitemap SEO-Analys Content Marketing Redaktionell plan SEO-anpassad till red. plan Mediestrategi Styrdokument sociala kanaler Delning

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Söktjänst

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Söktjänst Sveriges Radio AB Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Söktjänst Diarie SR 1332 Ansvarig upphandlare Catherine Finér Detta dokument är en kopia på

Läs mer

Våren 2010. Nationalencyklopedin. Avancerad guide

Våren 2010. Nationalencyklopedin. Avancerad guide Nationalencyklopedin Avancerad guide Nationalencyklopedin Våren 2010 Nationalencyklopedins uppdrag är att sprida kunskap, texterna är skrivna av drygt 4 000 experter och bearbetad av redaktionen. På nätet

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Använda SYV-spindeln

Använda SYV-spindeln 2015-02-19 Använda SYV-spindeln Instruktioner för att komma igång! 1 av 11 Komma igång! 1. Registrera en användare och logga in För att börja använda SYV-spindeln är det första du måste göra att registrera

Läs mer

Business Intelligence. Vad är r Business Intelligence? Andra termer. Övergripande faktorer. Specifika termer för BI är:

Business Intelligence. Vad är r Business Intelligence? Andra termer. Övergripande faktorer. Specifika termer för BI är: Business Intelligence Vad är r Business Intelligence? Hercules Dalianis DSV-SU-KTH e-post:hercules@kth.se 070-568 13 59 / 08-674 75 47 Intelligence är ett tvetydigt ord Både förmåga och underrättelse Hercules

Läs mer

Inledning. Page 1 of 9

Inledning. Page 1 of 9 Inledning Page 1 of 9 Låt oss tala om SEO Marketing. Det verkar som om alla företag som jobbar med utveckling av hemsidor erbjuder SEO tjänster till sina kunder. Men vet de verkligen vad de gör? SEO Marketing

Läs mer

Interntmarknadsföring i praktiken + tips och taktik Fördelar - Internetmarknadsföring Distributionen Billigt Flexibiliteten Lätt att uppdatera eller byta budskap Räckvidden Kan nå hela världen Mätbarheten

Läs mer

Snabbguide till Cinahl

Snabbguide till Cinahl Christel Olsson, BLR 2008-09-26 Snabbguide till Cinahl Vad är Cinahl? Cinahl Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature är en databas som innehåller omvårdnad, biomedicin, alternativ medicin

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Bättre webb för barn och unga!

Bättre webb för barn och unga! Bättre webb för barn och unga! Utdrag av bilagor till rapporten Genomlysning av webbinfo om psykisk ohälsa för barn och unga för projektet Psynk i november 2014 Bilagorna är personabeskrivningar, anvisning

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Svenska företag på webben

Svenska företag på webben Svenska företag på webben En rapport om webbnärvaron bland Sveriges företag och hur den uppfyller befolkningens förväntningar Svenska företag på webben 2017 - en rapport från Loopia Innehåll Hemsida eller

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring.

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Denna guide vänder sig till dig som kommer köpa kompetens inom webbområdet. Guiden är främst tänkt som en hjälp till dig. Med denna hjälp kan du

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 100915 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst Nya sundbyberg.se Webbkoncept v1.0, 2012-04-04 Innehåll 1. Introduktion 2. Webbstrategi 3. Prioriteringar 4. Innehåll startsida 5. Tonalitet 6. Form 7. Interaktivitet och dialog 8. Sociala medier 9. Sökfunktion

Läs mer

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 och Microsoft Dynamics CRM Online hösten 2013 Först ska du välja rätt arbetsområde försäljning,

Läs mer

Steg 5 Webbsidor One.com och OpenOffice Writer Mac OS X

Steg 5 Webbsidor One.com och OpenOffice Writer Mac OS X Steg 5 Webbsidor One.com och OpenOffice Writer Mac OS X Nov 13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 5 Mac Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3 och 4. Innan du är mogen för att lägga ut en sida på

Läs mer

LÄSPROV. 2013 Daniel Karlsson, Webbinnovation. Omslagsbild: Sanja Gjenero

LÄSPROV. 2013 Daniel Karlsson, Webbinnovation. Omslagsbild: Sanja Gjenero LÄSPROV 2013 Daniel Karlsson, Webbinnovation Omslagsbild: Sanja Gjenero Boken har följande ISBN: 978-91-980959-0-6 (storpocket) 978-91-980959-1-3 (e-bok pdf) 978-91-980959-2-0 (e-bok epub) Året var 1996.

Läs mer

Restaurang Example. (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida. Av Kharma Concept

Restaurang Example. (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida. Av Kharma Concept Restaurang Example (http://www.example.se) Analys av nuvarande hemsida Av Kharma Concept 1.Översikt: Restaurang XXX har en kreativ hemsida med modern design. Navigering till de olika delarna av hemsidan

Läs mer

Hotell med golfpaket i Sverige!

Hotell med golfpaket i Sverige! - Nu flest medverkande hotell med golfpaket i Sverige! - Topplistning på sökmotorer 1 2 3 Hotell med golfpaket i Sverige! Medverka med ditt hotell på tre hotellguider! från Pris 2.400kr! 12 månader! Marknadsför

Läs mer

att köpa konsultstöd för att synas bättre på Internet

att köpa konsultstöd för att synas bättre på Internet Företagsekonomiska institutionen Slutseminariedatum Uppsala Universitet 11 januari 2006 Kandidatuppsats 10 poäng... Sökmarknadsföring att köpa konsultstöd för att synas bättre på Internet... Författare:

Läs mer

Grundläggande om sökordsoptimering Sida 1. Grundläggande om sökordsoptimering. Marcus Österberg, marcus@webbfunktion.com

Grundläggande om sökordsoptimering Sida 1. Grundläggande om sökordsoptimering. Marcus Österberg, marcus@webbfunktion.com Grundläggande om sökordsoptimering Sida 1 Grundläggande om sökordsoptimering Marcus Österberg, marcus@webbfunktion.com Sida 2 Innehåll: Ordlista... 3 Varför sökordsoptimering... 4 Viktiga faktorer inom

Läs mer

Prenumerera på nyhetsflöden i Mozilla Firefox. Instruktion av webbgruppen vid Bibliotek & läranderesurser, Högskolan i Borås 2008-03-11

Prenumerera på nyhetsflöden i Mozilla Firefox. Instruktion av webbgruppen vid Bibliotek & läranderesurser, Högskolan i Borås 2008-03-11 Prenumerera på nyhetsflöden i Mozilla Firefox Instruktion av webbgruppen vid Bibliotek & läranderesurser, Högskolan i Borås 2008-03-11 Prenumerera på nyhetsflöden i Mozilla Firefox Denna instruktion visar

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2013

Det svenska sökbeteendet 2013 Det svenska sökbeteendet 2013 Webbenkät i 11 år Ca 4 500 respondenter 55 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

3. Skapa artiklar. Videoguide. Vad är en artikel? Skapa en standardartikel

3. Skapa artiklar. Videoguide. Vad är en artikel? Skapa en standardartikel Skapa artiklar Artiklar kan ha rubrik, ingress, bild och länkar. Med artiklar förmedlar du ofta informationen på din sajt. En artikel måste läggas till i en sida för att visas. I den här guiden går vi

Läs mer

Webbens grundbegrepp. Introduktion till programmering. Ytterligare exempel. Exempel på webbsida. Föreläsning 5

Webbens grundbegrepp. Introduktion till programmering. Ytterligare exempel. Exempel på webbsida. Föreläsning 5 Introduktion till programmering Föreläsning 5 Programmering av webbsidor. Webbens grundbegrepp HTML HTML (HyperText Markup Language) är det språk som används för att skriva webbsidor. HyperText: text med

Läs mer

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar.

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. 1 Bibliotekets uppdrag i samarbete med utbildningen framgår i kursplanerna. 2 Se innehållet

Läs mer

3. Hämta och infoga bilder

3. Hämta och infoga bilder Sida 1 av 8 Lektion 1: sida 4 av 4 «Sida 3 av 4 Till kursens framsida 3. Hämta och infoga bilder Nu vet vi ju hur man sätter in text i sin sida. Men hur gör man med bilder? Det är inte svårt alls! Det

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg Introduktion till kursbyggarverktyg Contento Svenska AB Hornsgatan 103 117 28 Stocholm Table of Contents KAPITEL 1 Introduktion 2 Begrepp

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer