Som medlem är du med i kampen för en. värld fri från hunger!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Som medlem är du med i kampen för en. värld fri från hunger!"

Transkript

1

2 Med mänskliga rättigheter mot hunger R ätten till mat är en mänsklig rättighet. Det betyder att alla har rätt att vara fria från hunger. Det handlar även om att själv kunna försörja sig och ha tillräckligt med näringsrik mat för att kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv. Det finns en utbredd bild av att hunger och svält är omständigheter som ingen makthavare rår över att det är av naturen givet. Det är en farlig myt. Politiska och ekonomiska beslut har stor skuld till att människor går hungriga. Politiska och ekonomiska makthavare har därmed också stora möjligheter att åstadkomma förbättring och säkra rätten till maten. FIAN FoodFirst Information & Action Network bekämpar hunger med mänskliga rättigheter som främsta verktyg. Vi har arbetat med att synliggöra och bekämpa kränkningar av människors rätt till mat sedan 1986 och i Sverige slog vi upp portarna Vår vision är en värld utan hunger och just nu fokuserar vi på att uppmärksamma människorättskränkningar som bland annat dina pensionspengar bidrar till. AP-fondernas investeringar bidrar till att betesmarker, små odlingar och naturskog röjs upp och lokalbefolkning tvingas bort för att göra plats för skogsbruk, gruvdrift eller storskaligt jordbruk. Vi fortsätter envist att uppmärksamma och påminna Sveriges regering om att Sverige har en skyldighet att se till att dess beslut eller brist på regleringar inte påverkar rättigheter för till exempel småbönder och urfolk i andra länder på ett negativt sätt. Det finns många sätt för dig att delta i vårt arbete och i den här broschyren får du några förslag. Som medlem är du med i kampen för en värld fri från hunger! Tack för att du tar ställning för rätten till mat. n Maria Starck Ordförande Som medlem är du med i kampen för en värld fri från hunger! Detta material är helt eller delvis finansierat av EU-kommissionen och Sida, Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete. Varken EU-kommissionen eller Sida delar nödvändigtvis de åsikter som här framförs. Ansvaret för innehållet är uteslutande författarens. Visste du att enligt internationell lagstiftning har alla människor rätt till ett liv utan hunger? 868 miljoner människor i världen går till sängs hungriga varje dag? 60 procent av de kroniskt hungrande är kvinnor? hushåll i låginkomstländer spenderar i genomsnitt 70 procent av sin inkomst på mat? världens drygt 500 miljoner småbrukare försörjer 40 procent av jordens befolkning? cirka 70 procent av småbrukarna i Afrika söder om Sahara är kvinnor? kvinnor dör varje år på grund av järnbrist och undernäring i samband med graviditet? enligt FAO, kan vi genom att öka jämställdheten minska antalet hungriga med miljoner? nästan 6 miljoner barn dör varje år på grund av undernäring och bristsjukdomar? kvinnor i Afrika och Asien går i snitt 6 kilometer varje dag för att hämta vatten? Lär dig mer om varför vårt arbete behövs på fian.se FOTO: MAJA SÖDERBLOM

3 Pensionsinvesteringar med respekt för mänskliga rättigheter Snabba fakta om AP-fonderna n AP-fonderna investerar mer än miljarder kronor av våra pensionspengar. n Alla AP-fonders struktur, regler och styrning bestäms av lagar beslutade av riksdagen. n 1,2 3, 4 och 6 APfonden är så kallade buffertkapitalfonder som ska jämna ut inoch utbetalningarna i pensionssystemet. De här fonderna går inte att välja bort och rör därför alla som ingår i det svenska pensionssystemet. n I Sjunde AP-fonden finns premiepensionspengarna för alla de som inte aktivt valt att placera dessa någon annanstans. Tusentals människor tvingas flytta, förlorar sin försörjning och tillgången till dricksvatten när gruvor breder ut sig. Idag investerar de statliga allmänna pensionsfonderna, AP-fonderna, svenska pensionspengar i många företag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter, klimatförändringar och miljöförstörelse. Så ser det ut trots att Sverige har skyldighet att respektera mänskliga rättigheter både i Sverige och utomlands. FIAN arbetar för hårdare regler I AP-fondernas regelverk står det att fonderna ska ta hänsyn till etik och miljö i sina placeringar, utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning. Tillsammans med Vykort av serietecknaren Sara Granér. flera andra organisationer driver FIAN Sverige en kampanj för att förändra AP-fondernas regelverk så att fondernas investeringar ska göras i enlighet med Sveriges skyldigheter när det gäller mänskliga rättigheter. Vi skriver debattartiklar, samlar in underskrifter på kampanjvykort, ordnar seminarier och träffar representanter från AP-fonderna och riksdagsledamöter. Vi vill också att företrädare från lokalsamhällen och grupper som fått eller riskerar att få sina rättigheter kränkta av verksamheter där AP-fonderna har investeringar ska komma till tals. Därför har vi tagit emot besök från både Essakane i Burkina Faso och Kimsakocha i Ecuador. Du kan läsa mer om dessa fall på nästa uppslag. n Ett av de tusentals företag som AP-fonderna investerar i är det kanadensiska gruvbolaget Goldcorp. De har fått hård kritik för gruvprojektet Marlin i Guatemala, bland annat för kränkningar av ursprungsfolks rättigheter och förgiftade vattendrag som hotar försörjningen i området. Mänskliga rättigheter över gränser Alla stater är skyldiga att respektera, skydda och uppfylla rätten till mat och andra grundläggande rättigheter, både inom och utom det egna landets gränser. Det kallas extraterritoriella skyldigheter, eller ETO. Bland annat innebär det att stater är skyldiga att reglera transnationella företag och investeringsfonder som är baserade i landet för att förhindra att de bidrar till kränkningar av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i andra länder. Om en kränkning ändå sker ska de kunna hållas ansvariga. ETO tydliggörs i de så kallade Maastricht-principerna som tagits fram av forskare och experter på mänskliga rättigheter. No a la minería Nej till gruvbrytning ILLUSTRATION: SARA GRANÉR

4 Burkina Faso: Gruva tvingar tusentals att flytta Ecuador: Förorening hotar viktig vattenkälla I Essakane i nordöstra Burkina Faso har personer tvingats flytta för att ge plats åt en gruva som nu hotar människors rätt till försörjning. Förlorad försörjning och minskade skördar Skördarna har minskat kraftigt eftersom marken som tilldelats de människor som behövt flytta i många fall är svårodlad. I vissa av de områden där människor omplacerats är vattnet förorenat och tillgången till vatten begränsad. De vattentankar som gruvbolaget IAMGOLD Essakane tillhandahåller räcker inte till att försörja både invånare, deras djur och odlingar. Tidigare livnärde sig många människor i området på traditionell guldbrytning, vilket inte längre är möjligt. Konsultationer med invånarna och information om deras rättigheter, gruvprojektet och kompensation har visat stora brister. Till exempel har avtalen bara kommunicerats på franska, ett språk som många i området inte förstår. AP-fonderna hade fram till mitten av 2013 mångmiljoninvesteringar i gruvbolaget IAMGOLD. De har nu sålt större delen av innehavet, med hänvisning till sämre tider för gruvnäringen. Men även om AP-fonderna skulle sälja alla sina aktier i bolaget upphör inte Sveriges skyldigheter. De kvarstår för de kränkningar och potentiella kränkningar som skett när AP-fonderna investerade i bolaget. FIAN stödjer lokalbefolkningen när det gäller deras rättigheter och i förhandlingar med gruvbolaget och regeringen. Flera stater bär ansvar FIAN stödjer lokalbefolkningen när det gäller deras rättigheter och i förhandlingar med gruvbolaget och regeringen. Flera parter har ansvar för att mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och uppfylls. Burkina Fasos regering är skyldig att skydda den egna befolkningen från negativa konsekvenser av privata investeringar och att se till att tillgången till mark och vatten är tillräcklig för de invånare som tvingats flytta. Eftersom gruvbolaget ägs till 90 procent av det kanadensiska företaget IAMGOLD har också Kanadas regering ett ansvar enligt staters extraterritoriella skyldigheter (ETO). Sveriges regering har också ett ansvar genom att AP-fonderna hade betydande investeringar i IAMGOLD då gruvan etablerades. n I bergsområdet Kimsakocha i Ecuador protesterar småbrukare och ursprungsfolk mot en planerad gruva. Många människor har gripits i samband med demonstrationer som genomförts för att skydda tillgången till rent vatten och rätten till mat. Ursprungsfolkens tillgång till vatten riskeras Kimsakocha försörjer de omgivande dalarnas jordbruk med vatten och omkring småbrukare och ursprungsfolk hämtar sitt dricksvatten från floderna. Området är också en viktig vattenkälla för landets tredje största stad, Cuenca. År 2005 påbörjade det kanadensiska gruvbolaget IAMGOLD prospektering i området i jakt på guld, silver och koppar. IAMGOLD äger omkring hälften av företaget INV Metals, som sedan slutet av 2012 ansvarar för den planerade utvinningen. Studier har visat att utvinningen skulle förorena vattnet som försörjer omgivningarna och dessutom minska vattenflödet rejält till odlingarna i dalarna. De boende i regionen fruktar också att exploateringen kommer att hota livsmedelsproduktion och försörjning i området. FN lyfter fallet efter FIAN:s stöd FIAN Ecuador har sedan 2009 gett stöd till de som protesterar mot gruvan. Bland annat genom kontakt med lokala myndigheter, dokumentation av vittnesmål och utbildning om rätten till mat. I oktober 2012 presenterades fallet inför FIAN Sverige stöttar FIAN Ecuadors arbete för att försvara rättigheterna för de boende i Kimsakocha. Stöd det arbetet genom att bli medlem eller ge en gåva på FN:s Kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som uppmanade den ecuadorianska staten att ta hänsyn till lokalbefolkningens vilja och respektera deras rättigheter. n FOTO: JENNY JONSÉN/FIAN

5 Intensiv jakt på mark hotar rätten till mat Allt färre äger allt mer av världens odlingsbara mark. Inte minst i länder där ojämn fördelning av mark sedan länge är en av grundorsakerna till att människor lever i fattigdom. Den senaste vågen av storskaliga markinvesteringar kallas för landgrabbing. Efterfrågan på mat, mineraler, bränsle och djurfoder ökar stadigt vilket gör att mark ses som en attraktiv investering. Investerarna är allt från pensionsfonder till regeringar och multinationella bolag som köper upp eller arrenderar mark över en lång tidsperiod. Hot mot människors försörjning Investerarna motiverar markköpen med att de bidrar till utveckling i marginaliserade områden och utlovar både infrastruktur och jobbmöjligheter. Ofta hävdar de att marken de köper är obrukbar eller inte används. Detta är en myt, det är den mest attraktiva marken som köps upp. Betesmarker, små odlingar och naturskog röjs upp och lokalbefolkning tvingas bort för att göra plats för skogsbruk, gruvdrift eller storskaligt jordbruk. 70 % av all landgrabbing sker i Afrika söder om Sahara. Landgrabbing hotar och bryter mot människors rätt till mat och vatten En konsekvens av dagens storskaliga jordbruk är att den odlingsbara marken minskar då jordarna utarmas och kemiska bekämpningsmedel försurar mark och vattendrag. Storskaligt jordbruk och gruvdrift kräver stora mängder vatten, därför sker ofta landgrabbing på fertila våtmarker och i närheten av floder. Verksamheten hotar tillgången till vatten för lokalbefolkning och kan påverka vattenförsörjning för hela regioner. Landgrabbing hotar och bryter mot människors rätt till mat och vatten och underminerar deras förmåga att försörja sig vilket är ett tydligt brott mot FN:s konvention om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. n FIAN arbetar för ett förbud mot landgrabbing För att de mänskliga rättigheterna ska respekteras arbetar FIAN för ett förbud av landgrabbing. FIAN stödjer Global Alliance Against Land Grabbing, en allians skapad av småbrukarorganisationer. Staters extraterritoriella skyldigheter (ETO) och FAO:s frivilliga riktlinjer för förvaltning av mark, fiske och skogar är viktiga verktyg i kampen mot landgrabbing. FIAN Sverige ingår i ett nätverk av flera organisationer, där vi utbyter information, skriver debattartiklar och anordnar seminarier för att lyfta frågan i Sverige. Vem drabbas? Småbrukare och ursprungsfolk som redan har osäker tillgång till mark drabbas hårdast av landgrabbing. Majoriteten av världens småbrukare är kvinnor och de är särskilt utsatta då de ofta saknar makt att påverka sin livssituation och inte har samma rättigheter till mark som män. FAO:s frivilliga riktlinjer De frivilliga riktlinjerna för förvaltning av mark, fiske och skogar antogs av FN:s kommitté för en tryggad livsmedelsförsörjning år De ska hjälpa regeringar att säkerställa människors rättigheter att äga eller använda mark, skogar och fiskeresurser för att bidra till det globala målet att utrota hunger och fattigdom. Riktlinjerna kan användas i den pågående kampen mot landgrabbing och för att försvara småbrukares rätt till mark och naturresurser

6 Så arbetar FIAN FIAN:s arbete för rätten till mat går till på olika sätt. Vi vill stärka rösten för individer och grupper som fått sin rätt till mat kränkt. Genom arbete med specifika fall som utgår från lokala initiativ arbetar vi tillsammans med de utsatta och kräver att stater eller privata aktörer upphör med verksamhet som kränker människors rätt till mat och försörjning och ger människor upprättelse. I fall som kräver ett snabbt agerande arbetar FIAN genom blixtaktioner där vi samlar namnunderskrifter för att sätta press på de ansvariga. Internationellt och nationellt arbetar FIAN med påverkan för att driva på framtagandet och implementeringen av verktyg i kampen för rätten till mat. Ett exempel är Tilläggsprotokollet till FN:s ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som ger människor en möjlighet att ställa stater till svars när de fått rätten till mat kränkt. Ett annat är staters extraterritoriella skyldigheter, ETO, som handlar om vilka skyldigheter stater har för mänskliga rättigheter när de agerar direkt eller indirekt utanför landets egna gränser. FIAN Sverige arbetar med informations- och påverkansarbete. Genom att påverka politiker och opinionsbilda via media kan vi öka kunskapen om hungerns orsaker och hur man kan arbeta för att stärka och försvara människors rätt till mat. Vi föreläser i skolor och ordnar seminarier för att öka kunskapen och få fler att engagera sig för rätten till mat. n I april 2013 lämnade vi över mer än 3000 vykort till regeringen med krav på pensionsinvesteringar som inte kränker mänskliga rättigheter. Vi vill stärka rösten för individer och grupper som fått sin rätt till mat kränkt. Engagera dig i FIAN Sverige! Inom FIAN kan du engagera dig på olika sätt. Som rätten-till-mat-ambassadör besöker du till exempel skolklasser för att informera och diskutera frågor om mat och mänskliga rättigheter. Om du gillar att skriva kan du bli rätten-till-mat-skribent. Eller så kanske du bor på en av de orter där det finns en lokalgrupp. Du kan också skriva under FIAN:s blixtaktioner. Mer info om hur du engagerar dig inom FIAN hittar du på vår hemsida eller mejla oss på Tre frågor till Jenny Göthberg, FIAN-aktivist Varför är du engagerad i FIAN? Från att ha varit stödmedlem är jag nu aktiv i FIAN:s skribentgrupp. Kombinationen skrivande och mänskliga rättigheter passar mig. Dessutom är skribentgruppen inte knuten till en geografisk plats och vi som är med aktiverar oss så mycket vi hinner för stunden. Vad har du gjort som FIAN-aktivist? Jag har till exempel gjort ett inlägg i debatten om Sjunde AP-fonden i radioprogrammet Plånboken. De hade uttryckt sig tveksamt om etik vid Sjunde AP-fondens investeringar. I ett senare program tog de upp min kritik mot AP-fonderna. Jag har också skrivit en hemsidetext om fallet Kimsakocha och översatt informationsmaterial från spanska till svenska. Varför bör fler engagera sig i FIAN? För att vi kan göra skillnad tillsammans. FIAN är enorganisation som bygger sin verksamhet på frivilligt engagemang och på människors aktivism. FIAN är en organisation som bygger sin verksamhet på frivilligt engagemang och på människors aktivism. FOTO: LATINAMERIKAGRUPPERNA/JENNY MÖRK FOTO: MAJA SÖDERBLOM

7 FIAN är en internationell människorättsorganisation som arbetar för rätten till mat. FIAN:s vision är en värld utan hunger och vi arbetar för att säkra människors tillgång till de resurser de behöver för att kunna försörja sig. FIAN är en medlemsbaserad, politiskt och religiöst obunden organisation med rådgivande status i FN. FIAN Sverige är den svenska sektionen av FIAN International. Följ vårt arbete Här finns FIAN i världen. n Mer info på vår hemsida: n Gilla oss på Facebook: n Följ oss på Grafisk form: Petter Evertsén/Revoluform. Foto, framsida: Ben Cumming/Flickr, Shaun Dunmall/Flickr, Parisa/Flickr. Tryck: Myran grafiska, 2013 Bli medlem du också! Ju fler vi blir desto starkare blir vårt arbete för rätten till mat. På se kan du enkelt bli medlem i FIAN Sverige. För bara 20 kronor/månad är du med oss i kampen för en värld utan hunger! Du kan också ge en gåva. Sätt in ditt bidrag på PG-konto FIAN Sverige Adress: Tegelviksgatan 40, 3tr, STOCKHOLM Telefon: E-post: PG:

Hej! Latinamerikagrupperna

Hej! Latinamerikagrupperna B Detta kuvert ar viktigare an det andra du brukar få Hej! Vet du att mycket information om dina framtida pensionspengar inte står med i det där andra orange kuvertet? Information som är viktig. Som att

Läs mer

Föreläsningspaket 2013-2014

Föreläsningspaket 2013-2014 Föreläsningspaket 2013-2014 Makten över maten I Sverige står maten idag för 25 procent av växthusgaserna, från produktion och transport tills den hamnar på tallriken eller i soporna. Olika livsmedel ger

Läs mer

Verksamhetsberättelse FIAN Sverige 2013

Verksamhetsberättelse FIAN Sverige 2013 Verksamhetsberättelse FIAN Sverige 2013 Antagen av FIAN Sveriges styrelse - 2 april 2014 Om FIAN FIAN Sverige är den svenska sektionen av den internationella människorättsorganisationen FIAN (FoodFirst

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

mat, jord och frihet en kampanj för småbönders rätt till försörjning

mat, jord och frihet en kampanj för småbönders rätt till försörjning mat, jord och frihet en kampanj för småbönders rätt till försörjning DEN INTERNATIONELLA KAMPANJEN FÖR JORDREFORMER: MAT, JORD OCH FRIHET FIAN (FoodFirst Information & Action Network) och den globala bonderörelsen

Läs mer

En kraft för förändring

En kraft för förändring En kraft för förändring Varför finns det fortfarande människor som går hungriga? Det finns tillräckligt med odlingsbar jord i världen för att utrota hungern och tillräckligt med resurser för att uppfylla

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV B8-1042/3. Ändringsförslag

SV Förenade i mångfalden SV B8-1042/3. Ändringsförslag 3.10.2016 B8-1042/3 3 Skäl Ca (nytt) Ca. Frihandelsavtal som har underminerat länders suveränitet, inklusive livsmedelssuveränitet, och uteslutit lokala jordbrukare från deras egna marknader, har bidragit

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Befolkning. Geografi.

Befolkning. Geografi. Befolkning Geografi. Den ojämna fördelningen av befolkningen.. Uppdelning på världsdelar. Man bor där man kan försörja sig. Tillgång på vatten och jord att odla på. När industrierna kom - bo nära naturresurserna.

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER Stöd Flickaprojektet! Sms:a Flicka till 72909 så bidrar du med 50 kr. Du kan också swisha valfri gåva till 1239000795 eller besöka fn.se. Foto: FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander FLICKA UTSTÄLLNING

Läs mer

Fair Trade enligt WFTO

Fair Trade enligt WFTO Fair Trade enligt WFTO Bättre villkor och rättvis betalning World Fair Trade Organization, WFTO, är en samarbetsorganisation för rättvis handel som arbetar för att marginaliserade producenter ska få bättre

Läs mer

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Föreläsningar som ger resultat: Med denna skrift vill vi på Hungerprojektet visa vad vi gjorde med de medel fick från Forum Syd, genom Sida, för

Läs mer

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU

Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur. Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Hållbart fiske Mat och klimat Friska djur Prioriterade frågor inom jordbruks- och fiskeområdet under Sveriges ordförandeskap i EU Fler exemplar av broschyren går att beställa på telefon: 08-405 27 50 eller

Läs mer

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad

DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad DET BÖRJAR MED FAIRTRADE! Läs om en certifiering som gör skillnad Foto: Éric St-Pierre När jag säljer mer Fairtrade-kakao får jag råd med sjukvård och utbildning till mina barn och kan försörja min familj

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

JANUARI Sammanfattning av svenskt internationellt samarbete för hållbar utveckling i hav och kustområden. Marina initiativet

JANUARI Sammanfattning av svenskt internationellt samarbete för hållbar utveckling i hav och kustområden. Marina initiativet JANUARI 2005 Sammanfattning av svenskt internationellt samarbete för hållbar utveckling i hav och kustområden Marina initiativet Största producenten av globala nyttigheter Samverkan kring globala, gemensamma

Läs mer

Ägarpolicy 2013. Ägarpolicy Fastställd av styrelsen 2012-12-06 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06 1(6)

Ägarpolicy 2013. Ägarpolicy Fastställd av styrelsen 2012-12-06 Ersätter beslut av styrelsen 2011-12-06 1(6) 2013 Ägarpolicy 1(6) 2(6) 1. Ägarpolicy för Sjunde AP-fonden 1.1 Inledning Ägarpolicyn anger riktlinjer för hur AP7 ska ta det ägaransvar som följer av innehaven i de fonder som fonden förvaltar. Ägaransvaret

Läs mer

Bris strategi

Bris strategi Bris strategi 2013-2016 1 Bris löfte till barn All verksamhet inom Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen): Bris är en barnrättsorganisation där alla arbetar för att stärka

Läs mer

Verksamhetsstrategier för Fair Action

Verksamhetsstrategier för Fair Action Verksamhetsstrategier för Fair Action Antagen av styrelsen den 29 april 2015 Fair Action är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vi arbetar för en hållbar värld där mänskliga rättigheter

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Empowered lives. Resilient nations. Blir världen bättre? FN:s utvecklingsprogram, UNDP i samarbete med Staffan Landin BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll

Läs mer

Jordens Vänners paket

Jordens Vänners paket Foto: Shutteerstock.com Jordens Vänners paket VI ERBJUDER WORKSHOPS med utgångspunkten klimaträttvisa för gymnasieskolor, folkhögskolor och organisationer. Vår workshop-form har under åren utvecklats till

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete.

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete. Medlemsveckan arrangeras två gånger per år och innebär att vi lyfter fram allt det fantastiska en får ut av att vara engagerad i Latinamerikagrupperna med syftet att värva fler medlemmar till föreningen

Läs mer

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

En milliard sultne utfordringer for matvareproduksjonen

En milliard sultne utfordringer for matvareproduksjonen En milliard sultne utfordringer for matvareproduksjonen Bergen 6 November 2010 En milliard sultne utfordringer for matvareproduksjonen Fil. Dr. Jakob Lundberg, informasjonsansvarlig i FAO Norden, UN s

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70)

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) REMISSYTTRANDE 2011-03-18 2010-1542 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) Sametingets ställningstagande Sametinget tillstyrker

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 23.11.2009 B7-0173/2009 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om FAO:s världstoppmöte

Läs mer

FIAN-Sveriges VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

FIAN-Sveriges VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 FIAN-Sveriges VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Om FIAN FIAN-Sverige är den svenska sektionen av den internationella människorättsorganisationen FIAN (FoodFirst Information & Action Network). FIAN grundades 1986

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/1564 av Ulla Andersson m.fl. (V) AP-fonderna

Motion till riksdagen: 2014/1564 av Ulla Andersson m.fl. (V) AP-fonderna V Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/1564 av Ulla Andersson m.fl. (V) AP-fonderna 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 AP-fonderna och samhällsnyttan...2

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Brist på rent vatten

Brist på rent vatten Namn: Porntipa Loré Ämne: Geografi 1 Bedömningsuppgift: Hållbar utveckling Brist på rent vatten 1. Inledning Jag har valt att i denna uppsats fördjupa mig i ämnet: Brist på rent vatten. I Sverige har vi

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Maria Schultz Utredare Lars Berg - Huvudsekreterare Louise Hård af Segerstad & Thomas Hahn -

Läs mer

Internationella karriärvägar

Internationella karriärvägar Internationella karriärvägar Lägesanalys - 3 dec 2010 Tankesmedjan för omvärldsanalys Nätverk för skoglig omvärldsanalys Verktygen för kommunikation till skogssektorn är hemsidan, nyhetsbrevet, seminarier

Läs mer

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015

Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Verksamhetsplan för Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism 2014-2015 Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Ungdom Mot Rasism är ett nätverk av antirasister

Läs mer

Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna?

Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna? Vad säger FN:s nya hållbara utvecklingsmål om odlingsjordarna? KSLA, 10:e december 2015 Nina Weitz, Research Associate Stockholm Environment Institute (SEI) SEI:s ARBETE MED MÅLEN Syfte? Att främja en

Läs mer

Effektivt påverkansarbete

Effektivt påverkansarbete Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Effektivt påverkansarbete Vår utgångspunkt är att allt påverkansarbete vill en förändring, politisk förändring eller en förändring i attityd eller

Läs mer

Får jag lov? Tre enkla tips till dig som vill använda musik i en politisk kampanj

Får jag lov? Tre enkla tips till dig som vill använda musik i en politisk kampanj Får jag lov? Tre enkla tips till dig som vill använda musik i en politisk kampanj Denna guide är framtagen och författad av Musikförläggarna Grafisk form: Spektra Illustration: Magnus Bard Tryck: TMG Sthlm

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015

TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 2015-08-14 Förvaltningen för Livslångt lärande TRYGGHETSPLAN Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solgläntans förskola 2015 Förskolan vilar på demokratins grund.

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm VARFÖR?

Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm VARFÖR? Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm VARFÖR? Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm Vem är vem? Vad är Aktieinvest? Vad är Aktiespararna Vem är Therese? Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm Vad är Aktieinvest?

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE

VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE VÅRA BARNRÄTTSFRÅGOR I SVERIGE UNICEFs uppdrag i Sverige Förutom fältkontor med långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofberedskap i 156 länder och territorier, finns UNICEF även representerat i höginkomstländer,

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY Just nu kan ingen undgå att höra det rop som kommer från de många människor som tvingas fly i världen. Vi på Diakonia är övertygade om att människor kan tvingas lämna hem,

Läs mer

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR Lektionsupplägg: Behöver vi skogen? Varför behövs skogen och varför behövs olika typer av skogar? Vad har eleverna för relation till skogen? Ta med eleverna ut i skogen, upptäck

Läs mer

Jag vill säga något!

Jag vill säga något! Jag vill säga något! Prov på grundkursen i demokrati den 17/11! Varför prov på grundkursen? Syftet med provet är att du ska ta dig till att träna in alla de ord och begrepp som är viktiga att kunna för

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Rika och fattiga länder

Rika och fattiga länder Att dela in världen - I-länder Länder som industrialiserats U-länder Länder där utvecklingen gått långsammare - Stor skillnad mellan I-länder storskillnad mellan I-länder och U-länder - BNI Bruttonationalinkomst

Läs mer

Vilken värld! Om demokrati i kläm. Om hotade mänskliga rättigheter. Om din möjlighet att förändra världen.

Vilken värld! Om demokrati i kläm. Om hotade mänskliga rättigheter. Om din möjlighet att förändra världen. Vilken värld! Om demokrati i kläm. Om hotade mänskliga rättigheter. Om din möjlighet att förändra världen. Stå upp för mänskliga rättigheter under valåret Nästa år är det val i Sverige. Det sker i en tid

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Riktlinjer för ägarstyrning

Riktlinjer för ägarstyrning 1(5) Riktlinjer för ägarstyrning Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 1.0 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Riktlinjer för placeringsverksamheten Riktlinjer

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg Värdegrund och Policy för ATSUB/Göteborg En grundläggande beskrivning av ATSUB/Göteborg finns att läsa i föreningens stadgar där kan man också läsa om organisationens syfte och mål. Detta dokument knyter

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012

HÅLLBAR UTVECKLING. Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012 HÅLLBAR UTVECKLING Bakgrund till Katedralskolans FN- rollspel 2012. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Hållbar utveckling FN:s miljöarbete kopplat till millenniemålen FN:s miljöhistoria I år i Rio Frågor till

Läs mer

Förberedelsematerial för eleverna

Förberedelsematerial för eleverna Demokrativerkstaden i klassrummet Ett rollspel från förslag till lag 1 Förberedelsematerial för eleverna Riksdagskrysset Är du redo att bli ledamot i Demokrativerkstaden? Gör krysset nedan och se om du

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

Sida 1 av 5 Barnkonventionen för barn och unga FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs 1989. Barnkonventionen innehåller rättigheter som varje barn ska

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Stoppa hunger. Köp en tröja.

Stoppa hunger. Köp en tröja. Stoppa hunger. Köp en tröja. Resultat - Style It Forward Stockholm 2014 I samarbete med: Inledning Med denna rapport vill vi på Hungerprojektet tacka alla individer och företag som genom Style it Forward

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik SD Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Forum Syds policy för miljö och klimat

Forum Syds policy för miljö och klimat Forum Syds policy för miljö och klimat Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2012-01-23 Senast uppdaterad: 2017-08-31 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: Generalsekreterare Publiceras: Intranätet

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, för perioden

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, för perioden Bilaga till regeringsbeslut 2014-07-17 nr 2 L2014/1042/EUI Landsbygdsdepartementet Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) 2014 2017 1. Förväntade resultat

Läs mer

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA

SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA SKYDDA NATUREN MED ATT ÄTA Det vi äter påverkar miljön. Livsmedelsproduktionen kräver oerhört mycket åkrar, vatten, näringsämnen och energi. Det finns redan så mycket åkrar att det är svårt att öka antalet

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

FORUM SYD S POLICY FÖR MILJÖ OCH KLIMAT

FORUM SYD S POLICY FÖR MILJÖ OCH KLIMAT FORUM SYD S POLICY FÖR MILJÖ OCH KLIMAT A. FORUM SYDS STÄLLNINGSTAGANDEN KRING MILJÖ OCH KLIMAT 1. Civilsamhällets betydelse för en ekologiskt hållbar utveckling 2. Staters ansvar för att tillgodose marginaliserade

Läs mer

Workshopledare Madeleine Sundell

Workshopledare Madeleine Sundell Workshopledare Madeleine Sundell Metodstöd för Barn och Unga på Frälsningsarmén -Ansvarig för I Trygga Händer -Rådgivare och Utbildare inom Barnkonventionen -Barnrättsjurist madeleine.sundell@fralsningsarmen.se

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer