19 20 november, City Conference Centre, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "19 20 november, City Conference Centre, Stockholm"

Transkript

1 19 20 november, City Conference Centre, Stockholm Ansvar för utveckling av omvårdnad en fråga om professionsetik Posterutställning inspireras av forsknings- och utvecklingsprojekt inom vård och omsorg. Mötesplatsen knyt kontakter och utbyt erfarenheter med kollegor från hela landet. Hälsotorget hur står det till med våra levnads vanor? Träffa experter som vet.

2 dialogduken är ett verktyg som stimulerar till reflektion om etik och värdegrundsfrågor på arbetsplatser, i team och i studentgrupper. Dialogdukens innehåll utgår från Svensk sjuksköterskeförenings skrift Värdegrund för omvårdnad vilken med fördel kan läsas som förberedelse inför dialogen i gruppen. Värdegrund för omvårdnad finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida: swenurse.se/ vardegrund-for-omvardnad VAD BEHÖVER MAN? En Dialogduk (A1) och instruktioner (A4), samt postit-lappar och pennor. Dialogduken beställs gratis, du betalar endast porto, från Svensk sjuksköterskeförenings webbutik: ssf.ekvist.se HUR GÖR MAN? Dialogduken kan användas på många olika sätt med utgångspunkt i verksamhetens behov och praktiska möjligheter. Grundidén är att man arbetar i grupper om 4 8 personer där deltagarna tar gemensamt ansvar för dialog och reflektion. Gruppen kan under arbetets gång skriva, rita och fästa post-it-lappar på Dialogduken. Metoden, att sitta tillsammans runt duken och reflektera kring frågor, skapar goda möjligheter till dialog i gruppen. Dialog är den klassiska formen för ett tydligt och lyhört utbyte av erfarenheter och idéer. Samtalet i form av dialog blir utforskande, lärande och kreativt genom att man öppet och aktivt lyssnar till varandra. Resultatet är beroende av allas aktiva deltagande. Utgå från en berättelse om en vårdsituation som någon eller några i gruppen upplevt, eller välj en berättelse från exempelsamlingen (se instruktionens baksida). Följ berättelsen genom hela Dialogduken. Utse en person som leder diskussionen, ansvarar för att processen följs och att alla ges utrymme att tala. HUR LÅNG TID TAR DET? Dialogduken kan till exempel användas för diskussioner under en temadag, då flera grupper arbetar parallellt med varsin Dialogduk, eller vid kortare sammankomster där en fråga i taget diskuteras, då kan cirka 1,5 timme vara en rimlig tid att avsätta. Om hela Dialogduken ska gås igenom vid ett tillfälle, exempelvis på en temadag är det bra att sätta av ordentligt med tid, minst 3 4 timmar för att hinna arbeta igenom duken ordentligt. Gruppen kan komma tillbaka till Dialogduken efter en tids studier eller praktiskt arbete och åter arbeta med frågeställningarna och då använda sina nya erfarenheter. Tänk på att skapa utrymme och möjlighet för kontinuerligt arbete och uppföljning av gruppens/gruppernas arbete, exempelvis vid arbetsplatsmöten. dialogduken har tagits fram av Sjuksköterskornas etiska råd. Kontakta gärna Svensk sjuksköterskeförening och berätta om hur ni använt Dialogduken och bidra med era förbättrings idéer och synpunkter. Vi vill fortsätta samla erfarenheter från arbeten med Dialogduken och andra sätt att implementera Värdegrund för omvårdnad. De erfarenheter vi samlar in publiceras på vår hemsida: swenurse.se/dialogduken Kontaktperson: Telefon: Beställ direkt från vår webbutik: ssf.ekvist.se Kundtjänst: Reviderad november 2014 Viktiga begrepp från cirkeln för andra berörda? Vad är god omvårdnad? Utgå från de valda begreppen GIRL CHILD EDUCATION FUND Stöd skolgången för föräldralösa döttrar till sjuksköterskor Nu tar vi emot gåvor till Girl Child Education Fund via sms. Det är mycket enkelt, du väljer ett ord för gåvan: GirlChild50, GirlChild100 eller GirlChild200, och skickar iväg ett sms till Med texten GirlChild50 skänker du 50 kronor till fonden, med texten GirlChild100 skänker du 100 kronor och så vidare. Du som har skänkt pengar kommer att få ett meddelande efter att gåvan har mottagits. Välkommen med din gåva! NU ÄR DEN NYA DIALOGDUKEN HÄR Dialogduk Reviderad november 2014 berättelse ni valt välj ett till tre begrepp ur cirkeln i mitten på Dialogduken. Reflektera en stund för dig själv över vad de valda begreppen Vad innebär begreppen i cirkeln? Utgå från den innebär för dig och vad de kan innebära för de involverade personerna i berättelsen. Dela därefter dina reflektioner med gruppen och reflektera tillsammans. Saknar du/ni något begrepp, skriv till det i en tom tårtbit. och reflektera över om och hur de är relaterade till berättelsen. Diskutera också hur det är möjligt att förverkliga begreppens innebörd i vårdsituationen. Utgå från de valda begreppen i cirkeln och diskutera i vilken mån de kan ha olika innebörd för olika personer involverade i berättelsen, exempelvis närstående. Reflektera över: Vilken roll spelar kön, ålder, kulturell bakgrund och andra faktorer i er valda berättelse? Vad är ditt professionella ansvar? Relaterat till berättelsen, vad kan du påverka eller inte påverka? Vad krävs för att du ska ta ditt professionella ansvar och påverka situationen? INSTRUKTIONER TILL DIALOGDUKEN Lidande varit med om och som du vill dela med dig av. Du kan också välja att utgå från en av de berättelser som finns på baksidan av instruktionsarket. En berättelse Utgå från en berättelse om en vårdsituation som du Vilka tankar väcker denna berättelse hos dig? Reflektera tyst för dig själv en stund, dela därefter dina tankar med gruppen. Fler förslag finns på vår hemsida: swenurse.se/dialogduken Välj en berättelse som ni tillsammans arbetar vidare med. Professionellt ansvar Dialogprocessen just nu? Stanna upp och fundera över er dialog. Reflektera först tyst för dig själv i några minuter. Utgå från följande frågor. Får alla utrymme? Ger ni varandra stöd? Vad är ditt ansvar i dialogen? Har du roligt? Berätta om era tankar för varandra. Vad tar jag med mig? Anteckna vad du personligen tar med dig från denna reflektion. Vilken är den viktigaste lärdomen om dig själv som professionell vårdare? Något du behöver utveckla hos dig själv? Något som gruppen behöver utveckla? Hur går gruppen vidare? Mötet Mod Värdighet Mening Självbestämmande Integritet Hopp Gruppmedlemmar: Lycka till! Tillit Respekt Sårbarhet Obs! Till Dialogduken hör instruktioner. Gruppen kan börja med att läsa igenom dem först. Börja här Vi har tagit till oss era förbättringsförslag och gjort den nya Dialogduken ännu bättre och mer användarvänlig. Kom och hämta ett dukpaket i Svensk sjuksköterskeförenings monter.

3 Välkommen till Sjuksköterskedagarna SJUKSKÖTERSKEDAGARNA är Svensk sjuksköterskeförenings stora konferens som återkommer vart annat år och nu är det dags igen! Välkomna till två spännande och innehållsrika dagar. Hälso- och sjukvård, vård och omsorg är samhälls sektorer i kontinuerlig och snabb förändring som kräver både bred och djup kunskap. Utöver detta krävs etisk kunskap och reflektion samt ofta ett moraliskt mod eftersom vården innehåller svåra och komplexa situationer som ytterst handlar om enskilda personers välbefinnande och livskvalitet. Därför har vi fyllt dessa två dagar med föreläsningar, workshoppar och posterutställning på temat: Ansvar för utveckling av omvårdnad en fråga om professionsetik. Förutom att Du skaffar Dig nya kunskaper hoppas vi att Du knyter kontakter med kollegor i minglet, tar del av Hälsotorgets aktiviteter, njuter av musik och diskussioner och framförallt blir inspirerad av våra key-note speakers. Välkommen! Ania Willman Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening Anne Marie Rafferty Anna Forsberg Reinventing nursing s social mission Samtal om sjuk sköterskans ansvar foto anne koerber foto precious people éhus Anne Marie Rafferty är professor of Nursing Policy vid King s College London. Hon har bidragit med forskningsinsatser inom omvårdnad med inriktning mot historia, policy och hälso- och sjukvårdspolitik. Hon har även varit rådgivare till den brittiska regeringen i sjukvårdsfrågor. Anne Marie Rafferty förespråkar en förnyad syn på sjuksköterskans samhällsuppdrag. Föreläsningen följs av ett samtal om sjuksköterskors ansvar mellan Anne Marie Rafferty och Ania Willman. Moral och mod sjuk sköterskornas egna ansvar Anna Forsberg är professor i vårdvetenskap vid Lunds Universitet. Hon leder en forskargrupp om vård i högteknologisk miljö samt ett nätverk för vårdvetenskaplig forskning inom organdonation och organtransplantation. I sin föreläsning fokuserar Anna Forsberg på moral, mod och sjuksköterskans ansvar i hög teknologiska vårdmiljöer. Mats Johansson Lena Sundström foto ola kjelbye Lise & Gertrud foto mats johansson foto tina axelsson Att blunda med öppna ögon Lena Sundström är författare och journalist som med flera uppskattade krönikor, böcker och dokumentärfilmer har visat på stort samhällsengagemang. Hon har genom sina reportage lyft exempel där mod och civilkurage gör skillnad. Lena Sundström pratar om vad det är som gör att vissa vågar utmana sin rädsla och agera när andra väljer att blunda. Vården på villovägar TV på sjukhus Mats Johansson är filosof och etiker, verksam vid avdelningen för medicinsk etik, Lunds universitet. Han ger oss ett etiskt pers pektiv på en fråga som mest diskuterats juridiskt: Är det försvarbart att filma sjuka människor och sedan visa materialet på tv? Lise & Gertrud Genom sitt egna uttryck två röster och en cello har artistduon Lise & Gertrud etablerat sig på den svenska underhållnings scenen. Med stor musikalitet tolkar Lise och Gertrud världshitar på sitt personliga och avskalade sätt.

4 Program 19 november REGISTRERING Plenum Ania Willman, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, hälsar välkommen Lise och Gertrud Musikunderhållning Anna Ehrenberg, moderator, informerar om konferensen Anne Marie Rafferty Reinventing nursing s social mission Anne Marie Rafferty och Ania Willman Samtal om sjuksköterskans ansvar Pausgympa Mats Johansson Vården på villovägar TV på sjukhus Prisutdelning till årets doktorandstipendiat LUNCH PARALLELLA SESSIONER SAL A Möta fundamentala behov Elisabeth Strandberg Carina Werkander Harstäde Närståendes upplevelser av skuld och skam vid vård i livets slutskede Birgit Holritz Rasmussen Komplex och sofistikerat: Omvårdnad relaterat till den sjuka människans fundamentala behov! SAL B Kärnkompetenser Ami Hommel Ami Hommel och Ewa Wallin Att vara sjuk sjuksköterska Karen Hertz Advancing nursing practice the UK experience SAL C God omvårdnad och omsorg av äldre personer Per Enarsson Eva Nilsson Bågenholm Fyra år med nationell äldresatsning vad är resultatet? Mirjam Ekstedt Att navigera i en arkipelag av vårdgivare hur skapas säker vård i hemmet? KAFFE PARALLELLA SESSIONER SAL A Vikten av delaktighet Anna Ehrenberg Lars Sandman ehälsans e står det även för etik? Eva Jangland Är det du som är ERCP n? Behov av patientdelaktighet på agendan! SAL B Professionell identitet Ulrica Nilsson Carol Tishelman och Lena Sharp Hur beter vi oss som sjuksköterskor? SAL C Bemötande Catrine Jacobsson Marja Schuster Personcentrerad vård en etisk utmaning Rickard Stenevinge Vad är skillnaden mellan professionellt, personligt och privat bemötande? MINGEL MED BUFFÉ PÅ CLARION HOTEL SIGN

5 Program 20 november PARALLELLA SESSIONER SAL A Personligt ställningstagande Åsa Andersson Brian Palmer Mod är nästan lika smittsamt som rädsla Elisabet Olsson Att stå upp som visselblåsare! SAL B Etik och levnadsvanor mat Sigrid Odencrants Sofia Trygg Lycke och Åsa Brugård Konde Vad är det vi ska säga om bra matvanor och hur ska vi få till det? SAL C Omvårdnadens värdegrund Inger Torpenberg Catrine Jacobsson Nyttan med ICN:s etiska kod och värdegrunden för omvårdnad Cecilia Lundmark Etik i praktiken Dialogduken KAFFE PARALLELLA SESSIONER SAL A Psykisk ohälsa Maria Brovall Kent-Inge Perseius Att bemöta och vårda personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende Marianne Inde Implementering av personcentrerad vård SAL B Etik och levnadsvanor personcentrerat förhållningssätt Karin Teider Matthias Lidin Fysisk aktivitet utifrån ett personcentrerat förhållningssätt Sölvi Vejby Levnadsvanor vid sjukdom etiska aspekter SAL C Jämlik vård Åsa Andersson Susann Strang Jämlik vård exempel från Angereds Närsjukhus Anne Sjögren Papperslösas rätt till vård Rosengrenskas/Röda Korsets arbete med vård för gömda flyktingar LUNCH :30 Plenum Helle Wijk Anna Forsberg Moral och mod sjuksköterskornas egna ansvar Prisutdelning till bästa poster för utvecklingsprojekt och forskningsprojekt KAFFE Lena Sundström Att blunda med öppna ögon AVSLUTNING

6 Postervandringar I posterutställningen, lokal 202 (2:a våningen), visas ett 30-tal intressanta utvecklings- och forskningsprojekt. Ta chansen att bli inspirerad och få ny kunskap om hur omvårdnaden kan utvecklas. Besök utställningen under raster, eller delta i någon av de två postervandringarna (i mån av plats). Under ledning av en moderator berättar posterutställarna om sina spännande projekt och hur de kan förbättra vården. Den 19 november kl Postrar med udda nummer mellan 1 29 : Oili Dahl Den 20 november kl postrar med jämna nummer mellan 2 34 samt 31 och 33 : Eva Jangland F = POSTER OM ETT FORSKNINGSPROJEKT, U = POSTER OM ETT UTVECKLINGSPROJEKT. NR F/U POSTERTITEL FÖRFATTARE LÄROSÄTE/ARBETSPLATS 1F Group education for Eva-Lena Nilsson Skånes universitetssjukhus predialysis patients in a multicultural society 2F Strukturerat omhändertagande Emma Hag Länssjukhuset Ryhov, av patienter med förmaks- J önköping flimmer ger förbättrad hälsorelaterad livskvalitet? 3U Trycksårsprevention inom Monica Bergenek Skånes universitetssjukhus Skånes universitetssjukvård 4U Bättre vård med mindre Eva Andreasson Sahlgrenska universitets- tvång med patienten som sjukhuset samarbetspartner. UTGÅR! 5F Varför uppkommer brister Adina Noghi Skånes universitetssjukhus i läkemedelshanteringen? 6F Livet efter en prostatektomi; Ann-Kristin Jönsson Lunds universitet mäns upplevelser 7F Patient reported recovery after Jenny Jakobsson Malmö Högskola enhanced colorectal cancer surgery a longitudinal sixmonth follow up study 8F Patienters upplevelse av Cecilia Wändel Skånes universitetssjukhus positioneringssystem i samband med strålbehandling 9U Etikarbete i den palliativa Helena van der Tol ASIH, Sollentuna vårdens vardag 10U en fyrpartssam verkan Maria Bruhn Vårdsamverkan Fyrbodal mellan sjukhus, vårdcentraler, kommuner och högskola, för sammanhållen vård och omsorg

7 NR F/U POSTERTITEL FÖRFATTARE LÄROSÄTE/ARBETSPLATS 11F Don t ask don t tell: Battered women Darcia Pratt-Eriksson Sahlgrenska akademin living in Sweden encounter with healthcare personnel and their experience of the care given 12F Excessive Daytime Sleepiness in Arja Höglund Karolinska Parkinson s Disease relationship universitets sjukhuset to motor and non-motor symptoms 13U Förbättrad delaktighet för patienter Katarina Wallin Akademiska barnsjukhuset och anhöriga och kvalitetssäker Uppsala kommunikation vid patientrapportering Bedside Handover 14U Re-Aktion, Svensk sjuksköterske- Stina Valdenäs Blekinge tekniska högskola förenings kunskapsunderlag avseende spolning av kvarvarande urinkateter 15F Behandling med sorafenib vid Gordana Grujcic Karolinska hepatocellulär cancer erfarenheter universitetssjukhuset av kontaktsjuksköterskeledd mottagning 16F Aspekter av ätande, munhälsa, Lena Olai Högskolan Dalarna sväljning och vårdkvalitet bland äldre som vårdas på korttidsboende 17F Att vilja men inte kunna Jenny Söderberg Högskolan i Gävle UTGÅR! 18F Smoking cessation in patients Marie-Louise Karlsson Karolinska with rheumatic disease universitetssjukhuset 19U Surfplattor stärker patienters Camilla Wilde Björling Länssjukhuset Kalmar ställning i vården 20U Senior Alert i sjuksköterskeutbildningen Yvonne Wengler Mittuniversitetet Samverkan Mittuniversitetet och Regionförbundet Jämtland 21F Nutritionsstatus hos personer Gertrud Glawing Storfors kommun 80 år och äldre 22F Att vårda sjuka barn inom kommunal Sarah Samuelsson Högskolan Väst hemsjukvård en ny utmaning 23U Gemensam psykiatriorganisation Hjördis Högberg Psykiatri Skånevård Sund inom Region Skåne med Studierektor VFU-sjuksköterskor 24U Dialogutbildning delaktighet Katarina Kina Andersson Psykiatri Skåne i vård och stöd

8 NR F/U POSTERTITEL FÖRFATTARE LÄROSÄTE/ARBETSPLATS 25F Liv eller död: föräldrars Elin Hjort Karolinska Institutet upplevelser av vården till barn med SMA typ 1 eller 2 26F Hinder för och möjligheter Åsa Rejnö Högskolan väst med strategier för att hantera etiska problem i vården 27U Vi pratar gärna om sex Kristina Sjödin Karolinska universitetssjukhuset 28U Sjuksköterskors samtal Sölvi Vejby Akademiska sjukhuset, om levnadsvanor Uppsala 29F Påverkad sexualitet, kropps- Cecilia Olsson Karlstad universitet uppfattning och hälsorelaterad livskvalitet hos patienter behandlade för maligna blod sjukdomar en longitudinell studie 30F Att balansera på slak lina Anette Holst-Hansson Malmö högskola Utrikesfödda kvinnor med bröstcancer och deras upplevelse av det dagliga livet under strålbehandlin g 31U Intelligenta kopplingar mellan Vård- Åsa Bäärnhielm Kvalitetsregistercentrum, handboken och Nationella Kvalitets- QRC Stockholm register som stöd för kunskapsbaserad vård Gör det lätt att göra rätt! 32U Processinriktad omvårdnads - handledning POH En källa till lärande och utveckling Lotta Carlson Sahlgrenska universitetssjukhuset 33U Att arbeta i vårdlag ett Åsa Kuivianen Kungälvs sjukhus förbättringsarbete för att öka möjligheten till personcentrerad vård på vårdavdelning Två pris kommer att delas ut för bästa poster: en för bästa forskningsposter och en för bästa utvecklingsposter. foto anne jorunn foto emil atak foto emil atak foto emil atak

9 0m Utställare ABIGO Medical AB B14 Prime Care B19 Alfa Kommun & Landsting AB B23 Proffice Care AB C01 Bayer AB / dermatology B12 Proxident AB B11 Ersta Sköndal högskola B03 Psykiatridivisionen B22 Informationscentrum för ovanliga diagnoser B07 Rent-A-Nurse B16 Janssen B20 RiksSår A05 Livsmedelsverket B18 Röda Korsets Högskola B06 Med Coat AB B17 Senior alert Qulturum Landstinget i Jönköping A05 Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) B24 Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB A03 Natur & Kultur A04 Skånes universitetssjukhus B25 Navamedic AB B05 Studentlitteratur AB A02 Neuroförbundet B01 SweDem A05 Neutral B04 Svensk läkartjänst LILAB B13 NGS First Med C02 Teva Sweden AB B08 Onemed Sverige AB B10 Unilever Sverige AB B02 Palliativa registret A05 Vårdförbundet A07 PR Vård B09 Vårdhandboken B15 Karta Sjuksköterskedagarna november 2014 Mötesplatsen Träffa representanter från sektioner och nätverk samtidigt som du tar din fika i konferensens mysigaste hörna! 5m 10m Folkets Hus, Stockholm B22 B16 B23 B19 Kaffebuffé Posterutställning Mötesplatsen B26 B20 B15 B9 Kaffe B10 B17 B11 B18 A7 B12 B13 B14 A2 A3 B2 B3 B4 B5 B6 B7 A4 A5 C1 Svensk Sjuksköterskeförening B24 B1 B8 B25 C2 3x2m/6m 2 5x2m/10m 2 4x1,5m/6 2

10 Hälsotorget Interprofessionell mötesplats för dig med intresse för sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete. Kom och mingla och bli inspirerad av våra experter, andra professioner och team inom området. TA DEL AV senaste forskningen om riskfaktorer och riskgrupper varför det är viktigt att inför operation inte bara prata om rökning utan även om alkohol, matvanor och fysisk aktivitet teamarbetets betydelse för personer med psykisk ohälsa, långvarig fysisk sjukdom eller cancer. Missa inte hälsotorgets två workshops WORKSHOP 1 Den 19 november kl Jämlik vård = lika för alla? Att göra olika ett sätt att uppnå jämlikhet i vården genom sjukdomsförebyggande teamarbete och personcentrerat arbetssätt. Medverkande Stefan Lindgren, Barbro Holm Ivarsson och Gerda Adelgren Lisa Österberg WORKSHOP 2 Den 20 november kl Samtal om levnadsvanor ett interprofessionellt ansvar Hälso- och sjukvården ska ge den bästa tillgängliga vården för alla, därför är det oetiskt att inte ta upp och samtala om levnadsvanor med personer med långvariga fysiska sjukdomar eller cancer. Medverkande Lars Jerdén, Iréne Nilsson Carlsson, Sara Haile och Maria Hjorth Lisa Österberg Antalet platser är begränsat först till kvarn gäller! Hälsotorgets lokaler, konferensrum 300 och 307 som ligger på plan 3. Se karta. 0m 5m 10m GARDEROB WARDEROBE GARDEROB WARDROBE 63 m 2 85 m 2 I samarbete med: DIETISTERS B HISS/ELEVATOR HOTEL B 5 B 4 C 6 A 3

11 Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening Du som är medlem bidrar till att föreningen kan fortsätta arbeta för att Sverige ska vara världsledande när det gäller att erbjuda patienter och närstående en god och säker omvårdnad. Genom att vara medlem får du också stöd i din professionella utveckling som sjuksköterska. Bland annat genom medlems tidningen Omvårdnadsmagasinet och stora rabatter på kurser och konferenser, som till exempel Sjuksköterskedagarna som Svensk sjuksköterskeförening annordnar. Gå in på vår hemsida, swenurse.se, och ansök om medlemskap eller fyll i talongen och lämna in den i Svensk sjuksköterskeförenings monter. Förnamn Efternamn Personnummer E-post Telefon Adress Postnummer Ort Sjuksköterskeutbildning, högskola/universitet Önskar inträde fr o m Är medlem i Vårdförbundet Fyll i detta om du är yrkesverksam: Arbetsgivare Arbetsplats Befattning Arbetsplatsens telefonnummer Examen år och månad Annan utbildning poäng/år Fyll i detta om du är studerande: Termin Förväntat tid för examen Skanna in koden med din smartphone så kommer du direkt till vår hemsida. Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening för legi timerade sjuksköterskor kostar 336 kronor per år eller 28 kr per månad. Studerande i grundutbildning betalar 100 kr för hela studie perioden. Hyr stugor vid Åreskutan! VACKERT BELÄGNA på Åreskutans sluttning vid Fjäll fotens stugby, ligger Svensk sjuksköterske förenings fyra Skutstugor. Vid sluttningen ner mot Kallsjön hittar du Ödetorpet med ett flertal stugor. Huså erbjuder allt från fiske, naturupplevelser och skidåkning. Alla stugorna är utrustade med tv, bredband och dusch och har tillgång till gemensam bastu.

12 Bra att veta WIFI Användarnamn: CCC Lösenord: Stockholm TAXI Taxi Kurir: Taxi Stockholm: KOLLEKTIVTRAFIK För aktuell information om kollektivtrafiken i Stockholms län, kontakta SL: alternativt sl.se SPECIALKOST Specialkost vid lunch serveras i restaurang Cabaret. Meddela serveringspersonal om din specialkost. För specialfika finns en station som är placerad på A-sidan mot glasväggen strax innan man går upp till läktaren (nära Svensk sjuksköterske förenings monter). SOCIALA MEDIER Följ, bilddokumentera och kommentera konferensen på: Twitter: #sskdag14 Instagram: #sskdag14 Facebook: Svensk sjuksköterskeförening colourbox Missa inte! MINGEL CLARION HOTEL SIGN Första konferensdagen fortsätter klockan 17 med trevligt mingel på Clarion Hotel Sign som ligger ett stenkast från konferens lokalen på Östra järnvägsgatan 35. Där umgås vi med kollegor från hela landet, njuter av god mat och dryck till musik av DJ Jonake. I samarbete med: ä SJUKSKÖTERSKAN INOM ÄLDREVÅRD Sjuksköterskor för Palliativ Omvårdnad (SFPO) fotografer framsida: rainer tihvan, clas fröhling och torkel ekqvist från fotogruppen sös Sektionen för smitt - s kyddssjuksköterskor Intresseföreningen för infektions sjuksköterskor Nätverket för Estetik och Omvårdnad Sektionen för stomiterapeuter och sjuk - sköterskor inom kolo rektal omvårdnad ( SSKR)

ä SJUKSKÖTERSKAN INOM ÄLDREVÅRD 19 20 november, City Conference Centre, Stockholm Workshoppar Hälsotorget Mötesplatsen Postervandringar

ä SJUKSKÖTERSKAN INOM ÄLDREVÅRD 19 20 november, City Conference Centre, Stockholm Workshoppar Hälsotorget Mötesplatsen Postervandringar Workshoppar Den 19 november kl. 13.40 14.40 Teamarbete = jämlik hälsa I workshoppen diskuteras hur ett aktivt teamarbete i vården kan bidra till en mer jämlik hälsa. TID OCH PLATS MEDLEMSKAP 19 20 november

Läs mer

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Foto: Clas Fröhling Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde

Läs mer

Det här är Svensk sjuksköterskeförening

Det här är Svensk sjuksköterskeförening Det här är Svensk sjuksköterskeförening Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde med syfte

Läs mer

Kvalitet i omvårdnad sjuksköterskans ansvar

Kvalitet i omvårdnad sjuksköterskans ansvar Sjuksköterskorna Anita J. Meehan och Nicole Maurer berättar i två föreläsningar om Magnet modellen. F öreläsningarna ges på engelska. TID OCH PLATS MEDLEMSKAP 22 23 november 2016, City Conference Centre

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Ansvar för utveckling av omvårdnad en fråga om professionsetik Abstraktbok

Ansvar för utveckling av omvårdnad en fråga om professionsetik Abstraktbok 19 20 november, City Conference Centre, Stockholm Ansvar för utveckling av omvårdnad en fråga om professionsetik Abstraktbok Samtal om sjuksköterskans ansvar Ania Willman, Ordförande Svensk sjuksköterskeförening,

Läs mer

PALLIATIV VÅRD I HEMMET

PALLIATIV VÅRD I HEMMET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 november 2012 TALARE FRÅN Ersta Sköndal högskola Anna Whitaker Lektor och docent i socialt arbete Mittuniversitetet Titti Melin-Johansson Sjuksköterska och

Läs mer

Patientsäkerhet god och säker vård

Patientsäkerhet god och säker vård Patientsäkerhet god och säker vård Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Att utveckla vården : erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling

Läs mer

Palliativa konferensen i Malmö 2016 Palliativ vård i brytningstid

Palliativa konferensen i Malmö 2016 Palliativ vård i brytningstid Palliativa konferensen i Malmö 2016 Palliativ vård i brytningstid Tisdag 15 mars Runt 800 personer från olika yrkeskategorier och olika delar av landet hade tagit sig till Malmö för att delta i den 4 nationella

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

ehälsa kräver kunskap och engagemang

ehälsa kräver kunskap och engagemang ehälsa kräver kunskap och engagemang Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsofrågor Elisabeth Strandberg Sakkunnig forsknings och ehälsofrågor Svensk sjuksköterskeförening www.swenurse.se Om Svensk

Läs mer

1910 Organisering. Svensk sjuksköterskeförening Internationell solidaritet. Kallet. Från elev till student. Facklig kamp

1910 Organisering. Svensk sjuksköterskeförening Internationell solidaritet. Kallet. Från elev till student. Facklig kamp 1910 Organisering Svensk sjuksköterskeförening 2016-12-02 Ami Hommel Torie Palm Ernsäter Ordförande Sakkunnig...utgöra en centralpunkt för den svenska sjuksköterskekåren, att väcka och underhålla samhörighetskänslan

Läs mer

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås

Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås MINNESANTECKNINGAR 1 (1) Mötesrubrik Plats Samordningsmöte med projektledningsgrupp/utvecklingsledare/teamsamordnare Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås Tidpunkt 2013-08-27 Närvarande Projektgruppen:

Läs mer

Forskning i praktiken

Forskning i praktiken Forskning i praktiken Utbildning landstingsfullmäktige 2013-02-20 Rose-Marie Isaksson FoU-strateg, inriktning omvårdnad Sjuksköterska, MedDr FoU-centrum, NLL Stödja, styra, samordna, samverka och sprida

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 3 november 2015

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 3 november 2015 Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 3 november 2015 Studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, presenterar sina examensarbeten 09.00 Inledning av Professor Stefan Sävenstedt

Läs mer

Inbjudan. Rättspsykiatriska Kliniken Säter samt Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad inbjuder till konferens maj 2012

Inbjudan. Rättspsykiatriska Kliniken Säter samt Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad inbjuder till konferens maj 2012 Inbjudan Rättspsykiatriska Kliniken Säter samt Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad inbjuder till konferens 24-25 maj 2012 Plats för konferensen är First Hotel Grand i Falun Dags för den 21:a konferensen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut.

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut. NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI Hjärtsjukvård Forskning Utveckling Omvårdnad Nytt om kvinnohjärtan Deto 2 x AMI studien Specialistsjuksköterskans roll HLR Etiska riktlinjer Det senaste inom koronarangio

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Akutpsykiatri 2016. Högaktuella ämnen och livsviktiga frågor! För en meningsfull vård med patientens delaktighet i fokus. Stockholm 27-28 januari 2016

Akutpsykiatri 2016. Högaktuella ämnen och livsviktiga frågor! För en meningsfull vård med patientens delaktighet i fokus. Stockholm 27-28 januari 2016 Högaktuella ämnen och livsviktiga frågor! Akutpsykiatri 2016 För en meningsfull vård med patientens delaktighet i fokus Förutsättningar för lyckad behandling av självskadebeteende Strategier för att aktivt

Läs mer

Anhörigstöd det lönar sig

Anhörigstöd det lönar sig Anhörigstöd det lönar sig Anhörigstöd i samverkan - Hur löser vi framtidens utmaningar? Tomelilla den 22 september 2016 Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson Länssamordnarna anhörigstöd i Norrland Anhöriga

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Därför arbetar HFS-nätverket med jämlik hälsa och jämlik vård

Därför arbetar HFS-nätverket med jämlik hälsa och jämlik vård Därför arbetar HFS-nätverket med jämlik hälsa och jämlik vård Margareta Kristenson Professor/Överläkare i Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Linköpings Universitet/Region Östergötland Nationell koordinator

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET

INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET i samarbete ASIH Sundsvall INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET Datum: 19-20 september 2012 Plats: Kostnad: Anmälan: Resa: Hotell Knaust Konferens, Sundsvall 1400 kr exkl moms, lunch

Läs mer

Information till barn, ungdomar och närstående

Information till barn, ungdomar och närstående 0 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 334 Information till patient och närstående Information till barn, ungdomar och närstående Erfarenheten visar att barn och ungdomar känner mindre

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

till dig som är patient och närstående på Vårdavdelning 083-084

till dig som är patient och närstående på Vårdavdelning 083-084 till dig som är patient och närstående på Vårdavdelning 083-084 VÄLKOMMEN TILL VÅRDAVDELNING 083-084 Vi är en ortopedkirurgisk avdelning för främst akuta skador och sjukdomar i skelett, muskler, ledband

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem. MaryJane Windus projektledare. Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem. MaryJane Windus projektledare. Stockholms Sjukhem Palliativ vård Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa i palliativ vård skillnaden mellan sorg och depression som kräver behandling Kulturella skillnader i synen på smärta, sjukdom och död LCP, Liverpool Care

Läs mer

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Gick av stapeln i Umeå och det var runt 50 deltagare som lyssnade på mycket intressanta och bra föreläsare. Vi tackade även av Elenor Granström från

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser hösten 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med D Det är viktigt med spetskompetens i demensvården för att behålla, utveckla

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Interprofessionellt lärande för Biomedicinska analytikerstudenter

Interprofessionellt lärande för Biomedicinska analytikerstudenter Interprofessionellt lärande för Biomedicinska analytikerstudenter på Klinisk undervisningsavdelning (KUA) 2014-10-16 Miriam Söderström Varför interprofessionell praktik (IPP)? Flera professioner samarbetar

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården De 10 först anmälda till konferensen erhåller boken Rädd att föda av Nicole Silverstolpe. Gå 4 betala för 3! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Minskad psykisk ohälsa hos äldre

Minskad psykisk ohälsa hos äldre Minskad psykisk ohälsa hos äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2008 TALARE Socialstyrelsen Susanne Rolfner Suvanto Sahlgrenska universitetssjukhuset Ingvar Karlsson Lidingö stad

Läs mer

Modell för omvårdnad Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Fastställd vid prefektens beslutsmöte 2015-01-29

Modell för omvårdnad Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Fastställd vid prefektens beslutsmöte 2015-01-29 Modell för omvårdnad Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet Fastställd vid prefektens beslutsmöte 2015-01-29 1 Modell för omvårdnad En modell för omvårdnad (Figur 1), används och utvecklas successivt

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI

BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI Sjuksköterskeprogrammet termin 4 2VÅ620 Professionskunskap II BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI Student: VFU-placering: År, veckor: Yrkeshandledare: Klinisk adjunkt: 13 december 2016 1 BEDÖMNING

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

av resultatet CKU 3 VIL 2014

av resultatet CKU 3 VIL 2014 Välkommen! Workshop för uppföljning av resultatet CKU 3 VIL 2014 SLL Personal och utbildning, Arb.grp för CKU 3 VIL CKU ledningen Arbetsgruppen för CKU 3 VIL Susanne Kalén Ewa Ehrenborg Margaretha Forsberg

Läs mer

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Maria Bjerstam Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning 6205 5 1 Hälsans bestämningsfaktorer 2 Implementering The story Någon får en idé om en ny metod

Läs mer

Meningsfull och upplevelserik äldreomsorg - en inspirationsdag om kultur och socialt innehåll fredag 11 november 2011

Meningsfull och upplevelserik äldreomsorg - en inspirationsdag om kultur och socialt innehåll fredag 11 november 2011 2011-10-06 Målgrupp: Personal, chefer och politiker inom äldreomsorgsområdet Inbjudan till Meningsfull och upplevelserik äldreomsorg - en inspirationsdag om kultur och socialt innehåll fredag 11 november

Läs mer

Studiedagar Conventum, Örebro 2013

Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Onsdagen den 20 mars 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-14.15 Stick- och skärskador och

Läs mer

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Läsåret 2015-2016 Välkommen till Klinisk Utbildnings Avdelning (KUA) i Malmö! KUA är en

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE?

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? INBJUDAN Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad INBJUDER TILL KONFERENS I VADSTENA 10-11 NOVEMBER 2011 PLATS: STARBY HOTELL TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? Dags

Läs mer

Svenska Barnreumaregistret

Svenska Barnreumaregistret Svenska Barnreumaregistret, FAR14-7 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Barnreumaregistret Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

VI vill TACKA! 2012-11-06 VIC Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt - Jonna Norman Stockholm 2012

VI vill TACKA! 2012-11-06 VIC Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt - Jonna Norman Stockholm 2012 VI vill TACKA! GOTT och BLANDAT vid HJÄRTSVIKT Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt Stockholm 2012 Arbetsgruppen i hjärtsvikt Alicja Arasimowicz Anna Forssell Eva Ruberg Helena Sköldbäck Jonna Norman

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Succékonferens för tredje året i rad!

Succékonferens för tredje året i rad! Succékonferens för tredje året i rad! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Så kan du stärka och vidareutveckla dig i din roll som ortopedisjuksköterska Personcentrerade verksamhetsförbättringar lyckade

Läs mer

Palliativ vård i OVANLIG KONFERENSSTART

Palliativ vård i OVANLIG KONFERENSSTART Palliativ vård i OVANLIG KONFERENSSTART Inger Fridegren, ordförande i Nationella Rådet för Palliativ Vård, som var en av arrangörerna hälsade oss välkomna. Hon introducerade tämligen omgående konferensensappen

Läs mer

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Läsåret 2015-2016 Välkommen till Klinisk Utbildnings Avdelning(KUA)i Lund! KUA är en del

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Aktuella behandlingsråd för infekterade sår Sårsmärta smärtlindringens positiva effekter på sårläkningen! Läkningshämmande faktorer fallbeskrivningar! Preventivt

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2011 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod

Kontakt. LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B Linköping. leanlink.se/lss-funktionsstod Kontakt LSS Funktionsstöd Klostergatan 5B 581 81 Linköping lss@linkoping.se leanlink.se/lss-funktionsstod Linköpings kommun Leanlink LSS Funktionsstöd leanlink.se LSS Funktionsstöd Vår värdegrund Linköpings

Läs mer

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt Kunskap är nyckeln Bemötande vad skall man tänka på i mötet med demenssjuka och deras anhöriga/närstående Trine Johansson Silviasjuksköterska Enhetschef Solbohöjdens dagverksamhet och hemtjänst för personer

Läs mer

Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09

Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09 Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09 Marianne Hermansson Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Vilka är anhöriga Närmare var femte vuxen vårdar hjälper eller stödjer

Läs mer

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI Du är inbjuden till... 2016 MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 22 januari är det dags för HR-Dagen på Scandic Triangeln i Malmö. Vi hälsar er varmt välkomna

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter Äldreomsorgen 1 januari-30 april 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer

Läs mer

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning (PPM)

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning (PPM) 2012-01-09 1 (7) Instruktioner Nationell punktprevalensmätning (PPM) Vecka 10, 2012 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70

Läs mer

Senior alert Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg om äldre

Senior alert Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg om äldre Senior alert Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg om äldre Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Senior alert en del av Bättre liv för sjuka äldre Lika vård och omsorg

Läs mer

Palliativ vård i Sverige Carl Johan Fürst. 1:a Nationella Konferensen i Palliativ Vård Stockholm april 2010

Palliativ vård i Sverige Carl Johan Fürst. 1:a Nationella Konferensen i Palliativ Vård Stockholm april 2010 Palliativ vård i Sverige Carl Johan Fürst 1:a Nationella Konferensen i Palliativ Vård Stockholm 12-13 april 2010 Palliativ vård i Sverige - olika perspektiv Den svårt sjuka och döende människan och de

Läs mer

Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa. På gång! Nätverksträff för kontaktpersonerna. För mer information se sist i nyhetsbrevet!

Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa. På gång! Nätverksträff för kontaktpersonerna. För mer information se sist i nyhetsbrevet! Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa Nyheter! Hej! Här kommer det första nyhetsbrevet från Folkhögskolor för jämlik utbildning och hälsa. Jag, Mari Karlsson, kommer att som processledare på

Läs mer

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II

Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II Studiehandledning Hälsa och livsstil inom öppen vård II 15hp Health and Lifestyle in Outpatient Care II Examinator Margaretha Pejner margaretha.pejner@hh.se Kursmål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Referens Petra Oxonius Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Demensstrategi Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin Sammanfattning Antalet äldre ökar och

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen?

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen? Söndag 3 maj 15.00-18.00 16.00 16.15 17.30 18.00 19.00 20.30 Sjuksköterskor (Alla) PROM/RAND 36 Föreläsare: Agneta Aspegren - Pagels, Forskningssjukskötersk a/med.lic, Karolinska sjukhuset, Solna Dietister

Läs mer

Studentens namn. Studentens personnummer. Handledare/ansvarig. Vårdavdelning/enhet

Studentens namn. Studentens personnummer. Handledare/ansvarig. Vårdavdelning/enhet Institutionen för vårdvetenskap och hälsa KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Termin 4 BeVut, Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning Kurs: Omgivning, hälsa och ohälsa, 30 hp. Kurs kod: OM3260 Studentens

Läs mer

Gemensamt språk för säkrare vård och omsorg. 18 19 mars 2009 Elmia Jönköping

Gemensamt språk för säkrare vård och omsorg. 18 19 mars 2009 Elmia Jönköping Gemensamt språk för säkrare vård och omsorg 18 19 mars 2009 Elmia Jönköping Samarrangemang mellan Socialstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting Svensk sjuksköterskeförening Sektionen för omvårdnadsinformatik

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kroppsuppfattning och sexualitet i samband med cancer

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer