19 20 november, City Conference Centre, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "19 20 november, City Conference Centre, Stockholm"

Transkript

1 19 20 november, City Conference Centre, Stockholm Ansvar för utveckling av omvårdnad en fråga om professionsetik Posterutställning inspireras av forsknings- och utvecklingsprojekt inom vård och omsorg. Mötesplatsen knyt kontakter och utbyt erfarenheter med kollegor från hela landet. Hälsotorget hur står det till med våra levnads vanor? Träffa experter som vet.

2 dialogduken är ett verktyg som stimulerar till reflektion om etik och värdegrundsfrågor på arbetsplatser, i team och i studentgrupper. Dialogdukens innehåll utgår från Svensk sjuksköterskeförenings skrift Värdegrund för omvårdnad vilken med fördel kan läsas som förberedelse inför dialogen i gruppen. Värdegrund för omvårdnad finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida: swenurse.se/ vardegrund-for-omvardnad VAD BEHÖVER MAN? En Dialogduk (A1) och instruktioner (A4), samt postit-lappar och pennor. Dialogduken beställs gratis, du betalar endast porto, från Svensk sjuksköterskeförenings webbutik: ssf.ekvist.se HUR GÖR MAN? Dialogduken kan användas på många olika sätt med utgångspunkt i verksamhetens behov och praktiska möjligheter. Grundidén är att man arbetar i grupper om 4 8 personer där deltagarna tar gemensamt ansvar för dialog och reflektion. Gruppen kan under arbetets gång skriva, rita och fästa post-it-lappar på Dialogduken. Metoden, att sitta tillsammans runt duken och reflektera kring frågor, skapar goda möjligheter till dialog i gruppen. Dialog är den klassiska formen för ett tydligt och lyhört utbyte av erfarenheter och idéer. Samtalet i form av dialog blir utforskande, lärande och kreativt genom att man öppet och aktivt lyssnar till varandra. Resultatet är beroende av allas aktiva deltagande. Utgå från en berättelse om en vårdsituation som någon eller några i gruppen upplevt, eller välj en berättelse från exempelsamlingen (se instruktionens baksida). Följ berättelsen genom hela Dialogduken. Utse en person som leder diskussionen, ansvarar för att processen följs och att alla ges utrymme att tala. HUR LÅNG TID TAR DET? Dialogduken kan till exempel användas för diskussioner under en temadag, då flera grupper arbetar parallellt med varsin Dialogduk, eller vid kortare sammankomster där en fråga i taget diskuteras, då kan cirka 1,5 timme vara en rimlig tid att avsätta. Om hela Dialogduken ska gås igenom vid ett tillfälle, exempelvis på en temadag är det bra att sätta av ordentligt med tid, minst 3 4 timmar för att hinna arbeta igenom duken ordentligt. Gruppen kan komma tillbaka till Dialogduken efter en tids studier eller praktiskt arbete och åter arbeta med frågeställningarna och då använda sina nya erfarenheter. Tänk på att skapa utrymme och möjlighet för kontinuerligt arbete och uppföljning av gruppens/gruppernas arbete, exempelvis vid arbetsplatsmöten. dialogduken har tagits fram av Sjuksköterskornas etiska råd. Kontakta gärna Svensk sjuksköterskeförening och berätta om hur ni använt Dialogduken och bidra med era förbättrings idéer och synpunkter. Vi vill fortsätta samla erfarenheter från arbeten med Dialogduken och andra sätt att implementera Värdegrund för omvårdnad. De erfarenheter vi samlar in publiceras på vår hemsida: swenurse.se/dialogduken Kontaktperson: Telefon: Beställ direkt från vår webbutik: ssf.ekvist.se Kundtjänst: Reviderad november 2014 Viktiga begrepp från cirkeln för andra berörda? Vad är god omvårdnad? Utgå från de valda begreppen GIRL CHILD EDUCATION FUND Stöd skolgången för föräldralösa döttrar till sjuksköterskor Nu tar vi emot gåvor till Girl Child Education Fund via sms. Det är mycket enkelt, du väljer ett ord för gåvan: GirlChild50, GirlChild100 eller GirlChild200, och skickar iväg ett sms till Med texten GirlChild50 skänker du 50 kronor till fonden, med texten GirlChild100 skänker du 100 kronor och så vidare. Du som har skänkt pengar kommer att få ett meddelande efter att gåvan har mottagits. Välkommen med din gåva! NU ÄR DEN NYA DIALOGDUKEN HÄR Dialogduk Reviderad november 2014 berättelse ni valt välj ett till tre begrepp ur cirkeln i mitten på Dialogduken. Reflektera en stund för dig själv över vad de valda begreppen Vad innebär begreppen i cirkeln? Utgå från den innebär för dig och vad de kan innebära för de involverade personerna i berättelsen. Dela därefter dina reflektioner med gruppen och reflektera tillsammans. Saknar du/ni något begrepp, skriv till det i en tom tårtbit. och reflektera över om och hur de är relaterade till berättelsen. Diskutera också hur det är möjligt att förverkliga begreppens innebörd i vårdsituationen. Utgå från de valda begreppen i cirkeln och diskutera i vilken mån de kan ha olika innebörd för olika personer involverade i berättelsen, exempelvis närstående. Reflektera över: Vilken roll spelar kön, ålder, kulturell bakgrund och andra faktorer i er valda berättelse? Vad är ditt professionella ansvar? Relaterat till berättelsen, vad kan du påverka eller inte påverka? Vad krävs för att du ska ta ditt professionella ansvar och påverka situationen? INSTRUKTIONER TILL DIALOGDUKEN Lidande varit med om och som du vill dela med dig av. Du kan också välja att utgå från en av de berättelser som finns på baksidan av instruktionsarket. En berättelse Utgå från en berättelse om en vårdsituation som du Vilka tankar väcker denna berättelse hos dig? Reflektera tyst för dig själv en stund, dela därefter dina tankar med gruppen. Fler förslag finns på vår hemsida: swenurse.se/dialogduken Välj en berättelse som ni tillsammans arbetar vidare med. Professionellt ansvar Dialogprocessen just nu? Stanna upp och fundera över er dialog. Reflektera först tyst för dig själv i några minuter. Utgå från följande frågor. Får alla utrymme? Ger ni varandra stöd? Vad är ditt ansvar i dialogen? Har du roligt? Berätta om era tankar för varandra. Vad tar jag med mig? Anteckna vad du personligen tar med dig från denna reflektion. Vilken är den viktigaste lärdomen om dig själv som professionell vårdare? Något du behöver utveckla hos dig själv? Något som gruppen behöver utveckla? Hur går gruppen vidare? Mötet Mod Värdighet Mening Självbestämmande Integritet Hopp Gruppmedlemmar: Lycka till! Tillit Respekt Sårbarhet Obs! Till Dialogduken hör instruktioner. Gruppen kan börja med att läsa igenom dem först. Börja här Vi har tagit till oss era förbättringsförslag och gjort den nya Dialogduken ännu bättre och mer användarvänlig. Kom och hämta ett dukpaket i Svensk sjuksköterskeförenings monter.

3 Välkommen till Sjuksköterskedagarna SJUKSKÖTERSKEDAGARNA är Svensk sjuksköterskeförenings stora konferens som återkommer vart annat år och nu är det dags igen! Välkomna till två spännande och innehållsrika dagar. Hälso- och sjukvård, vård och omsorg är samhälls sektorer i kontinuerlig och snabb förändring som kräver både bred och djup kunskap. Utöver detta krävs etisk kunskap och reflektion samt ofta ett moraliskt mod eftersom vården innehåller svåra och komplexa situationer som ytterst handlar om enskilda personers välbefinnande och livskvalitet. Därför har vi fyllt dessa två dagar med föreläsningar, workshoppar och posterutställning på temat: Ansvar för utveckling av omvårdnad en fråga om professionsetik. Förutom att Du skaffar Dig nya kunskaper hoppas vi att Du knyter kontakter med kollegor i minglet, tar del av Hälsotorgets aktiviteter, njuter av musik och diskussioner och framförallt blir inspirerad av våra key-note speakers. Välkommen! Ania Willman Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening Anne Marie Rafferty Anna Forsberg Reinventing nursing s social mission Samtal om sjuk sköterskans ansvar foto anne koerber foto precious people éhus Anne Marie Rafferty är professor of Nursing Policy vid King s College London. Hon har bidragit med forskningsinsatser inom omvårdnad med inriktning mot historia, policy och hälso- och sjukvårdspolitik. Hon har även varit rådgivare till den brittiska regeringen i sjukvårdsfrågor. Anne Marie Rafferty förespråkar en förnyad syn på sjuksköterskans samhällsuppdrag. Föreläsningen följs av ett samtal om sjuksköterskors ansvar mellan Anne Marie Rafferty och Ania Willman. Moral och mod sjuk sköterskornas egna ansvar Anna Forsberg är professor i vårdvetenskap vid Lunds Universitet. Hon leder en forskargrupp om vård i högteknologisk miljö samt ett nätverk för vårdvetenskaplig forskning inom organdonation och organtransplantation. I sin föreläsning fokuserar Anna Forsberg på moral, mod och sjuksköterskans ansvar i hög teknologiska vårdmiljöer. Mats Johansson Lena Sundström foto ola kjelbye Lise & Gertrud foto mats johansson foto tina axelsson Att blunda med öppna ögon Lena Sundström är författare och journalist som med flera uppskattade krönikor, böcker och dokumentärfilmer har visat på stort samhällsengagemang. Hon har genom sina reportage lyft exempel där mod och civilkurage gör skillnad. Lena Sundström pratar om vad det är som gör att vissa vågar utmana sin rädsla och agera när andra väljer att blunda. Vården på villovägar TV på sjukhus Mats Johansson är filosof och etiker, verksam vid avdelningen för medicinsk etik, Lunds universitet. Han ger oss ett etiskt pers pektiv på en fråga som mest diskuterats juridiskt: Är det försvarbart att filma sjuka människor och sedan visa materialet på tv? Lise & Gertrud Genom sitt egna uttryck två röster och en cello har artistduon Lise & Gertrud etablerat sig på den svenska underhållnings scenen. Med stor musikalitet tolkar Lise och Gertrud världshitar på sitt personliga och avskalade sätt.

4 Program 19 november REGISTRERING Plenum Ania Willman, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, hälsar välkommen Lise och Gertrud Musikunderhållning Anna Ehrenberg, moderator, informerar om konferensen Anne Marie Rafferty Reinventing nursing s social mission Anne Marie Rafferty och Ania Willman Samtal om sjuksköterskans ansvar Pausgympa Mats Johansson Vården på villovägar TV på sjukhus Prisutdelning till årets doktorandstipendiat LUNCH PARALLELLA SESSIONER SAL A Möta fundamentala behov Elisabeth Strandberg Carina Werkander Harstäde Närståendes upplevelser av skuld och skam vid vård i livets slutskede Birgit Holritz Rasmussen Komplex och sofistikerat: Omvårdnad relaterat till den sjuka människans fundamentala behov! SAL B Kärnkompetenser Ami Hommel Ami Hommel och Ewa Wallin Att vara sjuk sjuksköterska Karen Hertz Advancing nursing practice the UK experience SAL C God omvårdnad och omsorg av äldre personer Per Enarsson Eva Nilsson Bågenholm Fyra år med nationell äldresatsning vad är resultatet? Mirjam Ekstedt Att navigera i en arkipelag av vårdgivare hur skapas säker vård i hemmet? KAFFE PARALLELLA SESSIONER SAL A Vikten av delaktighet Anna Ehrenberg Lars Sandman ehälsans e står det även för etik? Eva Jangland Är det du som är ERCP n? Behov av patientdelaktighet på agendan! SAL B Professionell identitet Ulrica Nilsson Carol Tishelman och Lena Sharp Hur beter vi oss som sjuksköterskor? SAL C Bemötande Catrine Jacobsson Marja Schuster Personcentrerad vård en etisk utmaning Rickard Stenevinge Vad är skillnaden mellan professionellt, personligt och privat bemötande? MINGEL MED BUFFÉ PÅ CLARION HOTEL SIGN

5 Program 20 november PARALLELLA SESSIONER SAL A Personligt ställningstagande Åsa Andersson Brian Palmer Mod är nästan lika smittsamt som rädsla Elisabet Olsson Att stå upp som visselblåsare! SAL B Etik och levnadsvanor mat Sigrid Odencrants Sofia Trygg Lycke och Åsa Brugård Konde Vad är det vi ska säga om bra matvanor och hur ska vi få till det? SAL C Omvårdnadens värdegrund Inger Torpenberg Catrine Jacobsson Nyttan med ICN:s etiska kod och värdegrunden för omvårdnad Cecilia Lundmark Etik i praktiken Dialogduken KAFFE PARALLELLA SESSIONER SAL A Psykisk ohälsa Maria Brovall Kent-Inge Perseius Att bemöta och vårda personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende Marianne Inde Implementering av personcentrerad vård SAL B Etik och levnadsvanor personcentrerat förhållningssätt Karin Teider Matthias Lidin Fysisk aktivitet utifrån ett personcentrerat förhållningssätt Sölvi Vejby Levnadsvanor vid sjukdom etiska aspekter SAL C Jämlik vård Åsa Andersson Susann Strang Jämlik vård exempel från Angereds Närsjukhus Anne Sjögren Papperslösas rätt till vård Rosengrenskas/Röda Korsets arbete med vård för gömda flyktingar LUNCH :30 Plenum Helle Wijk Anna Forsberg Moral och mod sjuksköterskornas egna ansvar Prisutdelning till bästa poster för utvecklingsprojekt och forskningsprojekt KAFFE Lena Sundström Att blunda med öppna ögon AVSLUTNING

6 Postervandringar I posterutställningen, lokal 202 (2:a våningen), visas ett 30-tal intressanta utvecklings- och forskningsprojekt. Ta chansen att bli inspirerad och få ny kunskap om hur omvårdnaden kan utvecklas. Besök utställningen under raster, eller delta i någon av de två postervandringarna (i mån av plats). Under ledning av en moderator berättar posterutställarna om sina spännande projekt och hur de kan förbättra vården. Den 19 november kl Postrar med udda nummer mellan 1 29 : Oili Dahl Den 20 november kl postrar med jämna nummer mellan 2 34 samt 31 och 33 : Eva Jangland F = POSTER OM ETT FORSKNINGSPROJEKT, U = POSTER OM ETT UTVECKLINGSPROJEKT. NR F/U POSTERTITEL FÖRFATTARE LÄROSÄTE/ARBETSPLATS 1F Group education for Eva-Lena Nilsson Skånes universitetssjukhus predialysis patients in a multicultural society 2F Strukturerat omhändertagande Emma Hag Länssjukhuset Ryhov, av patienter med förmaks- J önköping flimmer ger förbättrad hälsorelaterad livskvalitet? 3U Trycksårsprevention inom Monica Bergenek Skånes universitetssjukhus Skånes universitetssjukvård 4U Bättre vård med mindre Eva Andreasson Sahlgrenska universitets- tvång med patienten som sjukhuset samarbetspartner. UTGÅR! 5F Varför uppkommer brister Adina Noghi Skånes universitetssjukhus i läkemedelshanteringen? 6F Livet efter en prostatektomi; Ann-Kristin Jönsson Lunds universitet mäns upplevelser 7F Patient reported recovery after Jenny Jakobsson Malmö Högskola enhanced colorectal cancer surgery a longitudinal sixmonth follow up study 8F Patienters upplevelse av Cecilia Wändel Skånes universitetssjukhus positioneringssystem i samband med strålbehandling 9U Etikarbete i den palliativa Helena van der Tol ASIH, Sollentuna vårdens vardag 10U en fyrpartssam verkan Maria Bruhn Vårdsamverkan Fyrbodal mellan sjukhus, vårdcentraler, kommuner och högskola, för sammanhållen vård och omsorg

7 NR F/U POSTERTITEL FÖRFATTARE LÄROSÄTE/ARBETSPLATS 11F Don t ask don t tell: Battered women Darcia Pratt-Eriksson Sahlgrenska akademin living in Sweden encounter with healthcare personnel and their experience of the care given 12F Excessive Daytime Sleepiness in Arja Höglund Karolinska Parkinson s Disease relationship universitets sjukhuset to motor and non-motor symptoms 13U Förbättrad delaktighet för patienter Katarina Wallin Akademiska barnsjukhuset och anhöriga och kvalitetssäker Uppsala kommunikation vid patientrapportering Bedside Handover 14U Re-Aktion, Svensk sjuksköterske- Stina Valdenäs Blekinge tekniska högskola förenings kunskapsunderlag avseende spolning av kvarvarande urinkateter 15F Behandling med sorafenib vid Gordana Grujcic Karolinska hepatocellulär cancer erfarenheter universitetssjukhuset av kontaktsjuksköterskeledd mottagning 16F Aspekter av ätande, munhälsa, Lena Olai Högskolan Dalarna sväljning och vårdkvalitet bland äldre som vårdas på korttidsboende 17F Att vilja men inte kunna Jenny Söderberg Högskolan i Gävle UTGÅR! 18F Smoking cessation in patients Marie-Louise Karlsson Karolinska with rheumatic disease universitetssjukhuset 19U Surfplattor stärker patienters Camilla Wilde Björling Länssjukhuset Kalmar ställning i vården 20U Senior Alert i sjuksköterskeutbildningen Yvonne Wengler Mittuniversitetet Samverkan Mittuniversitetet och Regionförbundet Jämtland 21F Nutritionsstatus hos personer Gertrud Glawing Storfors kommun 80 år och äldre 22F Att vårda sjuka barn inom kommunal Sarah Samuelsson Högskolan Väst hemsjukvård en ny utmaning 23U Gemensam psykiatriorganisation Hjördis Högberg Psykiatri Skånevård Sund inom Region Skåne med Studierektor VFU-sjuksköterskor 24U Dialogutbildning delaktighet Katarina Kina Andersson Psykiatri Skåne i vård och stöd

8 NR F/U POSTERTITEL FÖRFATTARE LÄROSÄTE/ARBETSPLATS 25F Liv eller död: föräldrars Elin Hjort Karolinska Institutet upplevelser av vården till barn med SMA typ 1 eller 2 26F Hinder för och möjligheter Åsa Rejnö Högskolan väst med strategier för att hantera etiska problem i vården 27U Vi pratar gärna om sex Kristina Sjödin Karolinska universitetssjukhuset 28U Sjuksköterskors samtal Sölvi Vejby Akademiska sjukhuset, om levnadsvanor Uppsala 29F Påverkad sexualitet, kropps- Cecilia Olsson Karlstad universitet uppfattning och hälsorelaterad livskvalitet hos patienter behandlade för maligna blod sjukdomar en longitudinell studie 30F Att balansera på slak lina Anette Holst-Hansson Malmö högskola Utrikesfödda kvinnor med bröstcancer och deras upplevelse av det dagliga livet under strålbehandlin g 31U Intelligenta kopplingar mellan Vård- Åsa Bäärnhielm Kvalitetsregistercentrum, handboken och Nationella Kvalitets- QRC Stockholm register som stöd för kunskapsbaserad vård Gör det lätt att göra rätt! 32U Processinriktad omvårdnads - handledning POH En källa till lärande och utveckling Lotta Carlson Sahlgrenska universitetssjukhuset 33U Att arbeta i vårdlag ett Åsa Kuivianen Kungälvs sjukhus förbättringsarbete för att öka möjligheten till personcentrerad vård på vårdavdelning Två pris kommer att delas ut för bästa poster: en för bästa forskningsposter och en för bästa utvecklingsposter. foto anne jorunn foto emil atak foto emil atak foto emil atak

9 0m Utställare ABIGO Medical AB B14 Prime Care B19 Alfa Kommun & Landsting AB B23 Proffice Care AB C01 Bayer AB / dermatology B12 Proxident AB B11 Ersta Sköndal högskola B03 Psykiatridivisionen B22 Informationscentrum för ovanliga diagnoser B07 Rent-A-Nurse B16 Janssen B20 RiksSår A05 Livsmedelsverket B18 Röda Korsets Högskola B06 Med Coat AB B17 Senior alert Qulturum Landstinget i Jönköping A05 Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) B24 Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB A03 Natur & Kultur A04 Skånes universitetssjukhus B25 Navamedic AB B05 Studentlitteratur AB A02 Neuroförbundet B01 SweDem A05 Neutral B04 Svensk läkartjänst LILAB B13 NGS First Med C02 Teva Sweden AB B08 Onemed Sverige AB B10 Unilever Sverige AB B02 Palliativa registret A05 Vårdförbundet A07 PR Vård B09 Vårdhandboken B15 Karta Sjuksköterskedagarna november 2014 Mötesplatsen Träffa representanter från sektioner och nätverk samtidigt som du tar din fika i konferensens mysigaste hörna! 5m 10m Folkets Hus, Stockholm B22 B16 B23 B19 Kaffebuffé Posterutställning Mötesplatsen B26 B20 B15 B9 Kaffe B10 B17 B11 B18 A7 B12 B13 B14 A2 A3 B2 B3 B4 B5 B6 B7 A4 A5 C1 Svensk Sjuksköterskeförening B24 B1 B8 B25 C2 3x2m/6m 2 5x2m/10m 2 4x1,5m/6 2

10 Hälsotorget Interprofessionell mötesplats för dig med intresse för sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete. Kom och mingla och bli inspirerad av våra experter, andra professioner och team inom området. TA DEL AV senaste forskningen om riskfaktorer och riskgrupper varför det är viktigt att inför operation inte bara prata om rökning utan även om alkohol, matvanor och fysisk aktivitet teamarbetets betydelse för personer med psykisk ohälsa, långvarig fysisk sjukdom eller cancer. Missa inte hälsotorgets två workshops WORKSHOP 1 Den 19 november kl Jämlik vård = lika för alla? Att göra olika ett sätt att uppnå jämlikhet i vården genom sjukdomsförebyggande teamarbete och personcentrerat arbetssätt. Medverkande Stefan Lindgren, Barbro Holm Ivarsson och Gerda Adelgren Lisa Österberg WORKSHOP 2 Den 20 november kl Samtal om levnadsvanor ett interprofessionellt ansvar Hälso- och sjukvården ska ge den bästa tillgängliga vården för alla, därför är det oetiskt att inte ta upp och samtala om levnadsvanor med personer med långvariga fysiska sjukdomar eller cancer. Medverkande Lars Jerdén, Iréne Nilsson Carlsson, Sara Haile och Maria Hjorth Lisa Österberg Antalet platser är begränsat först till kvarn gäller! Hälsotorgets lokaler, konferensrum 300 och 307 som ligger på plan 3. Se karta. 0m 5m 10m GARDEROB WARDEROBE GARDEROB WARDROBE 63 m 2 85 m 2 I samarbete med: DIETISTERS B HISS/ELEVATOR HOTEL B 5 B 4 C 6 A 3

11 Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening Du som är medlem bidrar till att föreningen kan fortsätta arbeta för att Sverige ska vara världsledande när det gäller att erbjuda patienter och närstående en god och säker omvårdnad. Genom att vara medlem får du också stöd i din professionella utveckling som sjuksköterska. Bland annat genom medlems tidningen Omvårdnadsmagasinet och stora rabatter på kurser och konferenser, som till exempel Sjuksköterskedagarna som Svensk sjuksköterskeförening annordnar. Gå in på vår hemsida, swenurse.se, och ansök om medlemskap eller fyll i talongen och lämna in den i Svensk sjuksköterskeförenings monter. Förnamn Efternamn Personnummer E-post Telefon Adress Postnummer Ort Sjuksköterskeutbildning, högskola/universitet Önskar inträde fr o m Är medlem i Vårdförbundet Fyll i detta om du är yrkesverksam: Arbetsgivare Arbetsplats Befattning Arbetsplatsens telefonnummer Examen år och månad Annan utbildning poäng/år Fyll i detta om du är studerande: Termin Förväntat tid för examen Skanna in koden med din smartphone så kommer du direkt till vår hemsida. Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening för legi timerade sjuksköterskor kostar 336 kronor per år eller 28 kr per månad. Studerande i grundutbildning betalar 100 kr för hela studie perioden. Hyr stugor vid Åreskutan! VACKERT BELÄGNA på Åreskutans sluttning vid Fjäll fotens stugby, ligger Svensk sjuksköterske förenings fyra Skutstugor. Vid sluttningen ner mot Kallsjön hittar du Ödetorpet med ett flertal stugor. Huså erbjuder allt från fiske, naturupplevelser och skidåkning. Alla stugorna är utrustade med tv, bredband och dusch och har tillgång till gemensam bastu.

12 Bra att veta WIFI Användarnamn: CCC Lösenord: Stockholm TAXI Taxi Kurir: Taxi Stockholm: KOLLEKTIVTRAFIK För aktuell information om kollektivtrafiken i Stockholms län, kontakta SL: alternativt sl.se SPECIALKOST Specialkost vid lunch serveras i restaurang Cabaret. Meddela serveringspersonal om din specialkost. För specialfika finns en station som är placerad på A-sidan mot glasväggen strax innan man går upp till läktaren (nära Svensk sjuksköterske förenings monter). SOCIALA MEDIER Följ, bilddokumentera och kommentera konferensen på: Twitter: #sskdag14 Instagram: #sskdag14 Facebook: Svensk sjuksköterskeförening colourbox Missa inte! MINGEL CLARION HOTEL SIGN Första konferensdagen fortsätter klockan 17 med trevligt mingel på Clarion Hotel Sign som ligger ett stenkast från konferens lokalen på Östra järnvägsgatan 35. Där umgås vi med kollegor från hela landet, njuter av god mat och dryck till musik av DJ Jonake. I samarbete med: ä SJUKSKÖTERSKAN INOM ÄLDREVÅRD Sjuksköterskor för Palliativ Omvårdnad (SFPO) fotografer framsida: rainer tihvan, clas fröhling och torkel ekqvist från fotogruppen sös Sektionen för smitt - s kyddssjuksköterskor Intresseföreningen för infektions sjuksköterskor Nätverket för Estetik och Omvårdnad Sektionen för stomiterapeuter och sjuk - sköterskor inom kolo rektal omvårdnad ( SSKR)

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Foto: Clas Fröhling Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING VÄRDEGRUND FÖR OMVÅRDNAD

SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING VÄRDEGRUND FÖR OMVÅRDNAD SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING VÄRDEGRUND FÖR OMVÅRDNAD I Svensk sjuksköterskeförenings arbete med att ta fram en Värdegrund för omvårdnad har många personer varit delaktiga och bidragit med sina kunskaper.

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Socialt innehåll i äldreomsorgen. En kartläggning på uppdrag av Famnas äldreomsorgsnätverk

Socialt innehåll i äldreomsorgen. En kartläggning på uppdrag av Famnas äldreomsorgsnätverk Socialt innehåll i äldreomsorgen En kartläggning på uppdrag av Famnas äldreomsorgsnätverk Louise Gehandler och Helena Pettersson Stockholm, Mars 2013 Famna, Box 16355, 103 26 Stockholm Rapporten kan laddas

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende Nanna Hallgren-Lindgren FoU-trainee Uppsats nr 21 December 2011 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Innehållsföreteckning

Innehållsföreteckning 1 2 Innehållsföreteckning Välkommen 2 Programkommitté 3 Programöversikt 4-5 Program detaljerat per dag 6-13 Förteckning Abstracts 14-19 Abstract Föredrag 20 Abstract Poster 43 Register Abstracts nummerordning

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

I väntan på ett nytt kök

I väntan på ett nytt kök Nummer 2, 2014 personaltidningen för Norrbottens läns landsting I väntan på ett nytt kök sidorna 12 13 Tema: Forskningen som utvecklar vården sidorna 6 9 Lennart Nilssons bilder tillbaka i Arjeplog sidorna

Läs mer

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård?

Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? Vill Du bli vårdad i slutet av ditt liv av någon som bara har en timmes utbildning i palliativ vård? 19 Rapport från idéseminariet om palliativ vård på grundnivå i vårdutbildningarna 3 Inledning 4 Alla

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Anhörig. Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Anhörig Stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa Innehållsförteckning Ta hand om dig - du gör en viktig insats! 3 Ingen såg Idas behov 4 5 Vem har rätt att få stöd? 6 Hjälpen kan se olika

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård

HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård Text och foto: Stina Elg HFS-konferensen 2015 Jämlik hälsa och vård Den 19-20 mars 2015 höll Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård sin 14:e nationella

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Ge mig vingar som bär

Ge mig vingar som bär Ge mig vingar som bär om transitionsprocessen mot vuxenlivet Tack till Bloorview Kids Rehab, Toronto, Kanada, som generöst delat med sig av sitt material och kunnande. Tack till Allmänna Arvsfonden som

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

Möjligheter och hinder för att bedriva en god palliativ vård: Vårdpersonalens upplevelser

Möjligheter och hinder för att bedriva en god palliativ vård: Vårdpersonalens upplevelser MAGISTERUPPSATS I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2007:2 Möjligheter och hinder för att bedriva en god palliativ vård: Vårdpersonalens upplevelser SEPIDEH

Läs mer

Barns och Ungas rätt i vården

Barns och Ungas rätt i vården Barns och Ungas rätt i vården Maja Söderbäck (Red.) Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2010:3 Barns och ungas rätt i vården Maja Söderbäck Redaktör 1 Barns och Ungas rätt i vården ISBN 91-86678-04-3 Stiftelsen

Läs mer