19 20 november, City Conference Centre, Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "19 20 november, City Conference Centre, Stockholm"

Transkript

1 19 20 november, City Conference Centre, Stockholm Ansvar för utveckling av omvårdnad en fråga om professionsetik Posterutställning inspireras av forsknings- och utvecklingsprojekt inom vård och omsorg. Mötesplatsen knyt kontakter och utbyt erfarenheter med kollegor från hela landet. Hälsotorget hur står det till med våra levnads vanor? Träffa experter som vet.

2 dialogduken är ett verktyg som stimulerar till reflektion om etik och värdegrundsfrågor på arbetsplatser, i team och i studentgrupper. Dialogdukens innehåll utgår från Svensk sjuksköterskeförenings skrift Värdegrund för omvårdnad vilken med fördel kan läsas som förberedelse inför dialogen i gruppen. Värdegrund för omvårdnad finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida: swenurse.se/ vardegrund-for-omvardnad VAD BEHÖVER MAN? En Dialogduk (A1) och instruktioner (A4), samt postit-lappar och pennor. Dialogduken beställs gratis, du betalar endast porto, från Svensk sjuksköterskeförenings webbutik: ssf.ekvist.se HUR GÖR MAN? Dialogduken kan användas på många olika sätt med utgångspunkt i verksamhetens behov och praktiska möjligheter. Grundidén är att man arbetar i grupper om 4 8 personer där deltagarna tar gemensamt ansvar för dialog och reflektion. Gruppen kan under arbetets gång skriva, rita och fästa post-it-lappar på Dialogduken. Metoden, att sitta tillsammans runt duken och reflektera kring frågor, skapar goda möjligheter till dialog i gruppen. Dialog är den klassiska formen för ett tydligt och lyhört utbyte av erfarenheter och idéer. Samtalet i form av dialog blir utforskande, lärande och kreativt genom att man öppet och aktivt lyssnar till varandra. Resultatet är beroende av allas aktiva deltagande. Utgå från en berättelse om en vårdsituation som någon eller några i gruppen upplevt, eller välj en berättelse från exempelsamlingen (se instruktionens baksida). Följ berättelsen genom hela Dialogduken. Utse en person som leder diskussionen, ansvarar för att processen följs och att alla ges utrymme att tala. HUR LÅNG TID TAR DET? Dialogduken kan till exempel användas för diskussioner under en temadag, då flera grupper arbetar parallellt med varsin Dialogduk, eller vid kortare sammankomster där en fråga i taget diskuteras, då kan cirka 1,5 timme vara en rimlig tid att avsätta. Om hela Dialogduken ska gås igenom vid ett tillfälle, exempelvis på en temadag är det bra att sätta av ordentligt med tid, minst 3 4 timmar för att hinna arbeta igenom duken ordentligt. Gruppen kan komma tillbaka till Dialogduken efter en tids studier eller praktiskt arbete och åter arbeta med frågeställningarna och då använda sina nya erfarenheter. Tänk på att skapa utrymme och möjlighet för kontinuerligt arbete och uppföljning av gruppens/gruppernas arbete, exempelvis vid arbetsplatsmöten. dialogduken har tagits fram av Sjuksköterskornas etiska råd. Kontakta gärna Svensk sjuksköterskeförening och berätta om hur ni använt Dialogduken och bidra med era förbättrings idéer och synpunkter. Vi vill fortsätta samla erfarenheter från arbeten med Dialogduken och andra sätt att implementera Värdegrund för omvårdnad. De erfarenheter vi samlar in publiceras på vår hemsida: swenurse.se/dialogduken Kontaktperson: Telefon: Beställ direkt från vår webbutik: ssf.ekvist.se Kundtjänst: Reviderad november 2014 Viktiga begrepp från cirkeln för andra berörda? Vad är god omvårdnad? Utgå från de valda begreppen GIRL CHILD EDUCATION FUND Stöd skolgången för föräldralösa döttrar till sjuksköterskor Nu tar vi emot gåvor till Girl Child Education Fund via sms. Det är mycket enkelt, du väljer ett ord för gåvan: GirlChild50, GirlChild100 eller GirlChild200, och skickar iväg ett sms till Med texten GirlChild50 skänker du 50 kronor till fonden, med texten GirlChild100 skänker du 100 kronor och så vidare. Du som har skänkt pengar kommer att få ett meddelande efter att gåvan har mottagits. Välkommen med din gåva! NU ÄR DEN NYA DIALOGDUKEN HÄR Dialogduk Reviderad november 2014 berättelse ni valt välj ett till tre begrepp ur cirkeln i mitten på Dialogduken. Reflektera en stund för dig själv över vad de valda begreppen Vad innebär begreppen i cirkeln? Utgå från den innebär för dig och vad de kan innebära för de involverade personerna i berättelsen. Dela därefter dina reflektioner med gruppen och reflektera tillsammans. Saknar du/ni något begrepp, skriv till det i en tom tårtbit. och reflektera över om och hur de är relaterade till berättelsen. Diskutera också hur det är möjligt att förverkliga begreppens innebörd i vårdsituationen. Utgå från de valda begreppen i cirkeln och diskutera i vilken mån de kan ha olika innebörd för olika personer involverade i berättelsen, exempelvis närstående. Reflektera över: Vilken roll spelar kön, ålder, kulturell bakgrund och andra faktorer i er valda berättelse? Vad är ditt professionella ansvar? Relaterat till berättelsen, vad kan du påverka eller inte påverka? Vad krävs för att du ska ta ditt professionella ansvar och påverka situationen? INSTRUKTIONER TILL DIALOGDUKEN Lidande varit med om och som du vill dela med dig av. Du kan också välja att utgå från en av de berättelser som finns på baksidan av instruktionsarket. En berättelse Utgå från en berättelse om en vårdsituation som du Vilka tankar väcker denna berättelse hos dig? Reflektera tyst för dig själv en stund, dela därefter dina tankar med gruppen. Fler förslag finns på vår hemsida: swenurse.se/dialogduken Välj en berättelse som ni tillsammans arbetar vidare med. Professionellt ansvar Dialogprocessen just nu? Stanna upp och fundera över er dialog. Reflektera först tyst för dig själv i några minuter. Utgå från följande frågor. Får alla utrymme? Ger ni varandra stöd? Vad är ditt ansvar i dialogen? Har du roligt? Berätta om era tankar för varandra. Vad tar jag med mig? Anteckna vad du personligen tar med dig från denna reflektion. Vilken är den viktigaste lärdomen om dig själv som professionell vårdare? Något du behöver utveckla hos dig själv? Något som gruppen behöver utveckla? Hur går gruppen vidare? Mötet Mod Värdighet Mening Självbestämmande Integritet Hopp Gruppmedlemmar: Lycka till! Tillit Respekt Sårbarhet Obs! Till Dialogduken hör instruktioner. Gruppen kan börja med att läsa igenom dem först. Börja här Vi har tagit till oss era förbättringsförslag och gjort den nya Dialogduken ännu bättre och mer användarvänlig. Kom och hämta ett dukpaket i Svensk sjuksköterskeförenings monter.

3 Välkommen till Sjuksköterskedagarna SJUKSKÖTERSKEDAGARNA är Svensk sjuksköterskeförenings stora konferens som återkommer vart annat år och nu är det dags igen! Välkomna till två spännande och innehållsrika dagar. Hälso- och sjukvård, vård och omsorg är samhälls sektorer i kontinuerlig och snabb förändring som kräver både bred och djup kunskap. Utöver detta krävs etisk kunskap och reflektion samt ofta ett moraliskt mod eftersom vården innehåller svåra och komplexa situationer som ytterst handlar om enskilda personers välbefinnande och livskvalitet. Därför har vi fyllt dessa två dagar med föreläsningar, workshoppar och posterutställning på temat: Ansvar för utveckling av omvårdnad en fråga om professionsetik. Förutom att Du skaffar Dig nya kunskaper hoppas vi att Du knyter kontakter med kollegor i minglet, tar del av Hälsotorgets aktiviteter, njuter av musik och diskussioner och framförallt blir inspirerad av våra key-note speakers. Välkommen! Ania Willman Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening Anne Marie Rafferty Anna Forsberg Reinventing nursing s social mission Samtal om sjuk sköterskans ansvar foto anne koerber foto precious people éhus Anne Marie Rafferty är professor of Nursing Policy vid King s College London. Hon har bidragit med forskningsinsatser inom omvårdnad med inriktning mot historia, policy och hälso- och sjukvårdspolitik. Hon har även varit rådgivare till den brittiska regeringen i sjukvårdsfrågor. Anne Marie Rafferty förespråkar en förnyad syn på sjuksköterskans samhällsuppdrag. Föreläsningen följs av ett samtal om sjuksköterskors ansvar mellan Anne Marie Rafferty och Ania Willman. Moral och mod sjuk sköterskornas egna ansvar Anna Forsberg är professor i vårdvetenskap vid Lunds Universitet. Hon leder en forskargrupp om vård i högteknologisk miljö samt ett nätverk för vårdvetenskaplig forskning inom organdonation och organtransplantation. I sin föreläsning fokuserar Anna Forsberg på moral, mod och sjuksköterskans ansvar i hög teknologiska vårdmiljöer. Mats Johansson Lena Sundström foto ola kjelbye Lise & Gertrud foto mats johansson foto tina axelsson Att blunda med öppna ögon Lena Sundström är författare och journalist som med flera uppskattade krönikor, böcker och dokumentärfilmer har visat på stort samhällsengagemang. Hon har genom sina reportage lyft exempel där mod och civilkurage gör skillnad. Lena Sundström pratar om vad det är som gör att vissa vågar utmana sin rädsla och agera när andra väljer att blunda. Vården på villovägar TV på sjukhus Mats Johansson är filosof och etiker, verksam vid avdelningen för medicinsk etik, Lunds universitet. Han ger oss ett etiskt pers pektiv på en fråga som mest diskuterats juridiskt: Är det försvarbart att filma sjuka människor och sedan visa materialet på tv? Lise & Gertrud Genom sitt egna uttryck två röster och en cello har artistduon Lise & Gertrud etablerat sig på den svenska underhållnings scenen. Med stor musikalitet tolkar Lise och Gertrud världshitar på sitt personliga och avskalade sätt.

4 Program 19 november REGISTRERING Plenum Ania Willman, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, hälsar välkommen Lise och Gertrud Musikunderhållning Anna Ehrenberg, moderator, informerar om konferensen Anne Marie Rafferty Reinventing nursing s social mission Anne Marie Rafferty och Ania Willman Samtal om sjuksköterskans ansvar Pausgympa Mats Johansson Vården på villovägar TV på sjukhus Prisutdelning till årets doktorandstipendiat LUNCH PARALLELLA SESSIONER SAL A Möta fundamentala behov Elisabeth Strandberg Carina Werkander Harstäde Närståendes upplevelser av skuld och skam vid vård i livets slutskede Birgit Holritz Rasmussen Komplex och sofistikerat: Omvårdnad relaterat till den sjuka människans fundamentala behov! SAL B Kärnkompetenser Ami Hommel Ami Hommel och Ewa Wallin Att vara sjuk sjuksköterska Karen Hertz Advancing nursing practice the UK experience SAL C God omvårdnad och omsorg av äldre personer Per Enarsson Eva Nilsson Bågenholm Fyra år med nationell äldresatsning vad är resultatet? Mirjam Ekstedt Att navigera i en arkipelag av vårdgivare hur skapas säker vård i hemmet? KAFFE PARALLELLA SESSIONER SAL A Vikten av delaktighet Anna Ehrenberg Lars Sandman ehälsans e står det även för etik? Eva Jangland Är det du som är ERCP n? Behov av patientdelaktighet på agendan! SAL B Professionell identitet Ulrica Nilsson Carol Tishelman och Lena Sharp Hur beter vi oss som sjuksköterskor? SAL C Bemötande Catrine Jacobsson Marja Schuster Personcentrerad vård en etisk utmaning Rickard Stenevinge Vad är skillnaden mellan professionellt, personligt och privat bemötande? MINGEL MED BUFFÉ PÅ CLARION HOTEL SIGN

5 Program 20 november PARALLELLA SESSIONER SAL A Personligt ställningstagande Åsa Andersson Brian Palmer Mod är nästan lika smittsamt som rädsla Elisabet Olsson Att stå upp som visselblåsare! SAL B Etik och levnadsvanor mat Sigrid Odencrants Sofia Trygg Lycke och Åsa Brugård Konde Vad är det vi ska säga om bra matvanor och hur ska vi få till det? SAL C Omvårdnadens värdegrund Inger Torpenberg Catrine Jacobsson Nyttan med ICN:s etiska kod och värdegrunden för omvårdnad Cecilia Lundmark Etik i praktiken Dialogduken KAFFE PARALLELLA SESSIONER SAL A Psykisk ohälsa Maria Brovall Kent-Inge Perseius Att bemöta och vårda personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende Marianne Inde Implementering av personcentrerad vård SAL B Etik och levnadsvanor personcentrerat förhållningssätt Karin Teider Matthias Lidin Fysisk aktivitet utifrån ett personcentrerat förhållningssätt Sölvi Vejby Levnadsvanor vid sjukdom etiska aspekter SAL C Jämlik vård Åsa Andersson Susann Strang Jämlik vård exempel från Angereds Närsjukhus Anne Sjögren Papperslösas rätt till vård Rosengrenskas/Röda Korsets arbete med vård för gömda flyktingar LUNCH :30 Plenum Helle Wijk Anna Forsberg Moral och mod sjuksköterskornas egna ansvar Prisutdelning till bästa poster för utvecklingsprojekt och forskningsprojekt KAFFE Lena Sundström Att blunda med öppna ögon AVSLUTNING

6 Postervandringar I posterutställningen, lokal 202 (2:a våningen), visas ett 30-tal intressanta utvecklings- och forskningsprojekt. Ta chansen att bli inspirerad och få ny kunskap om hur omvårdnaden kan utvecklas. Besök utställningen under raster, eller delta i någon av de två postervandringarna (i mån av plats). Under ledning av en moderator berättar posterutställarna om sina spännande projekt och hur de kan förbättra vården. Den 19 november kl Postrar med udda nummer mellan 1 29 : Oili Dahl Den 20 november kl postrar med jämna nummer mellan 2 34 samt 31 och 33 : Eva Jangland F = POSTER OM ETT FORSKNINGSPROJEKT, U = POSTER OM ETT UTVECKLINGSPROJEKT. NR F/U POSTERTITEL FÖRFATTARE LÄROSÄTE/ARBETSPLATS 1F Group education for Eva-Lena Nilsson Skånes universitetssjukhus predialysis patients in a multicultural society 2F Strukturerat omhändertagande Emma Hag Länssjukhuset Ryhov, av patienter med förmaks- J önköping flimmer ger förbättrad hälsorelaterad livskvalitet? 3U Trycksårsprevention inom Monica Bergenek Skånes universitetssjukhus Skånes universitetssjukvård 4U Bättre vård med mindre Eva Andreasson Sahlgrenska universitets- tvång med patienten som sjukhuset samarbetspartner. UTGÅR! 5F Varför uppkommer brister Adina Noghi Skånes universitetssjukhus i läkemedelshanteringen? 6F Livet efter en prostatektomi; Ann-Kristin Jönsson Lunds universitet mäns upplevelser 7F Patient reported recovery after Jenny Jakobsson Malmö Högskola enhanced colorectal cancer surgery a longitudinal sixmonth follow up study 8F Patienters upplevelse av Cecilia Wändel Skånes universitetssjukhus positioneringssystem i samband med strålbehandling 9U Etikarbete i den palliativa Helena van der Tol ASIH, Sollentuna vårdens vardag 10U en fyrpartssam verkan Maria Bruhn Vårdsamverkan Fyrbodal mellan sjukhus, vårdcentraler, kommuner och högskola, för sammanhållen vård och omsorg

7 NR F/U POSTERTITEL FÖRFATTARE LÄROSÄTE/ARBETSPLATS 11F Don t ask don t tell: Battered women Darcia Pratt-Eriksson Sahlgrenska akademin living in Sweden encounter with healthcare personnel and their experience of the care given 12F Excessive Daytime Sleepiness in Arja Höglund Karolinska Parkinson s Disease relationship universitets sjukhuset to motor and non-motor symptoms 13U Förbättrad delaktighet för patienter Katarina Wallin Akademiska barnsjukhuset och anhöriga och kvalitetssäker Uppsala kommunikation vid patientrapportering Bedside Handover 14U Re-Aktion, Svensk sjuksköterske- Stina Valdenäs Blekinge tekniska högskola förenings kunskapsunderlag avseende spolning av kvarvarande urinkateter 15F Behandling med sorafenib vid Gordana Grujcic Karolinska hepatocellulär cancer erfarenheter universitetssjukhuset av kontaktsjuksköterskeledd mottagning 16F Aspekter av ätande, munhälsa, Lena Olai Högskolan Dalarna sväljning och vårdkvalitet bland äldre som vårdas på korttidsboende 17F Att vilja men inte kunna Jenny Söderberg Högskolan i Gävle UTGÅR! 18F Smoking cessation in patients Marie-Louise Karlsson Karolinska with rheumatic disease universitetssjukhuset 19U Surfplattor stärker patienters Camilla Wilde Björling Länssjukhuset Kalmar ställning i vården 20U Senior Alert i sjuksköterskeutbildningen Yvonne Wengler Mittuniversitetet Samverkan Mittuniversitetet och Regionförbundet Jämtland 21F Nutritionsstatus hos personer Gertrud Glawing Storfors kommun 80 år och äldre 22F Att vårda sjuka barn inom kommunal Sarah Samuelsson Högskolan Väst hemsjukvård en ny utmaning 23U Gemensam psykiatriorganisation Hjördis Högberg Psykiatri Skånevård Sund inom Region Skåne med Studierektor VFU-sjuksköterskor 24U Dialogutbildning delaktighet Katarina Kina Andersson Psykiatri Skåne i vård och stöd

8 NR F/U POSTERTITEL FÖRFATTARE LÄROSÄTE/ARBETSPLATS 25F Liv eller död: föräldrars Elin Hjort Karolinska Institutet upplevelser av vården till barn med SMA typ 1 eller 2 26F Hinder för och möjligheter Åsa Rejnö Högskolan väst med strategier för att hantera etiska problem i vården 27U Vi pratar gärna om sex Kristina Sjödin Karolinska universitetssjukhuset 28U Sjuksköterskors samtal Sölvi Vejby Akademiska sjukhuset, om levnadsvanor Uppsala 29F Påverkad sexualitet, kropps- Cecilia Olsson Karlstad universitet uppfattning och hälsorelaterad livskvalitet hos patienter behandlade för maligna blod sjukdomar en longitudinell studie 30F Att balansera på slak lina Anette Holst-Hansson Malmö högskola Utrikesfödda kvinnor med bröstcancer och deras upplevelse av det dagliga livet under strålbehandlin g 31U Intelligenta kopplingar mellan Vård- Åsa Bäärnhielm Kvalitetsregistercentrum, handboken och Nationella Kvalitets- QRC Stockholm register som stöd för kunskapsbaserad vård Gör det lätt att göra rätt! 32U Processinriktad omvårdnads - handledning POH En källa till lärande och utveckling Lotta Carlson Sahlgrenska universitetssjukhuset 33U Att arbeta i vårdlag ett Åsa Kuivianen Kungälvs sjukhus förbättringsarbete för att öka möjligheten till personcentrerad vård på vårdavdelning Två pris kommer att delas ut för bästa poster: en för bästa forskningsposter och en för bästa utvecklingsposter. foto anne jorunn foto emil atak foto emil atak foto emil atak

9 0m Utställare ABIGO Medical AB B14 Prime Care B19 Alfa Kommun & Landsting AB B23 Proffice Care AB C01 Bayer AB / dermatology B12 Proxident AB B11 Ersta Sköndal högskola B03 Psykiatridivisionen B22 Informationscentrum för ovanliga diagnoser B07 Rent-A-Nurse B16 Janssen B20 RiksSår A05 Livsmedelsverket B18 Röda Korsets Högskola B06 Med Coat AB B17 Senior alert Qulturum Landstinget i Jönköping A05 Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) B24 Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB A03 Natur & Kultur A04 Skånes universitetssjukhus B25 Navamedic AB B05 Studentlitteratur AB A02 Neuroförbundet B01 SweDem A05 Neutral B04 Svensk läkartjänst LILAB B13 NGS First Med C02 Teva Sweden AB B08 Onemed Sverige AB B10 Unilever Sverige AB B02 Palliativa registret A05 Vårdförbundet A07 PR Vård B09 Vårdhandboken B15 Karta Sjuksköterskedagarna november 2014 Mötesplatsen Träffa representanter från sektioner och nätverk samtidigt som du tar din fika i konferensens mysigaste hörna! 5m 10m Folkets Hus, Stockholm B22 B16 B23 B19 Kaffebuffé Posterutställning Mötesplatsen B26 B20 B15 B9 Kaffe B10 B17 B11 B18 A7 B12 B13 B14 A2 A3 B2 B3 B4 B5 B6 B7 A4 A5 C1 Svensk Sjuksköterskeförening B24 B1 B8 B25 C2 3x2m/6m 2 5x2m/10m 2 4x1,5m/6 2

10 Hälsotorget Interprofessionell mötesplats för dig med intresse för sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete. Kom och mingla och bli inspirerad av våra experter, andra professioner och team inom området. TA DEL AV senaste forskningen om riskfaktorer och riskgrupper varför det är viktigt att inför operation inte bara prata om rökning utan även om alkohol, matvanor och fysisk aktivitet teamarbetets betydelse för personer med psykisk ohälsa, långvarig fysisk sjukdom eller cancer. Missa inte hälsotorgets två workshops WORKSHOP 1 Den 19 november kl Jämlik vård = lika för alla? Att göra olika ett sätt att uppnå jämlikhet i vården genom sjukdomsförebyggande teamarbete och personcentrerat arbetssätt. Medverkande Stefan Lindgren, Barbro Holm Ivarsson och Gerda Adelgren Lisa Österberg WORKSHOP 2 Den 20 november kl Samtal om levnadsvanor ett interprofessionellt ansvar Hälso- och sjukvården ska ge den bästa tillgängliga vården för alla, därför är det oetiskt att inte ta upp och samtala om levnadsvanor med personer med långvariga fysiska sjukdomar eller cancer. Medverkande Lars Jerdén, Iréne Nilsson Carlsson, Sara Haile och Maria Hjorth Lisa Österberg Antalet platser är begränsat först till kvarn gäller! Hälsotorgets lokaler, konferensrum 300 och 307 som ligger på plan 3. Se karta. 0m 5m 10m GARDEROB WARDEROBE GARDEROB WARDROBE 63 m 2 85 m 2 I samarbete med: DIETISTERS B HISS/ELEVATOR HOTEL B 5 B 4 C 6 A 3

11 Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening Du som är medlem bidrar till att föreningen kan fortsätta arbeta för att Sverige ska vara världsledande när det gäller att erbjuda patienter och närstående en god och säker omvårdnad. Genom att vara medlem får du också stöd i din professionella utveckling som sjuksköterska. Bland annat genom medlems tidningen Omvårdnadsmagasinet och stora rabatter på kurser och konferenser, som till exempel Sjuksköterskedagarna som Svensk sjuksköterskeförening annordnar. Gå in på vår hemsida, swenurse.se, och ansök om medlemskap eller fyll i talongen och lämna in den i Svensk sjuksköterskeförenings monter. Förnamn Efternamn Personnummer E-post Telefon Adress Postnummer Ort Sjuksköterskeutbildning, högskola/universitet Önskar inträde fr o m Är medlem i Vårdförbundet Fyll i detta om du är yrkesverksam: Arbetsgivare Arbetsplats Befattning Arbetsplatsens telefonnummer Examen år och månad Annan utbildning poäng/år Fyll i detta om du är studerande: Termin Förväntat tid för examen Skanna in koden med din smartphone så kommer du direkt till vår hemsida. Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening för legi timerade sjuksköterskor kostar 336 kronor per år eller 28 kr per månad. Studerande i grundutbildning betalar 100 kr för hela studie perioden. Hyr stugor vid Åreskutan! VACKERT BELÄGNA på Åreskutans sluttning vid Fjäll fotens stugby, ligger Svensk sjuksköterske förenings fyra Skutstugor. Vid sluttningen ner mot Kallsjön hittar du Ödetorpet med ett flertal stugor. Huså erbjuder allt från fiske, naturupplevelser och skidåkning. Alla stugorna är utrustade med tv, bredband och dusch och har tillgång till gemensam bastu.

12 Bra att veta WIFI Användarnamn: CCC Lösenord: Stockholm TAXI Taxi Kurir: Taxi Stockholm: KOLLEKTIVTRAFIK För aktuell information om kollektivtrafiken i Stockholms län, kontakta SL: alternativt sl.se SPECIALKOST Specialkost vid lunch serveras i restaurang Cabaret. Meddela serveringspersonal om din specialkost. För specialfika finns en station som är placerad på A-sidan mot glasväggen strax innan man går upp till läktaren (nära Svensk sjuksköterske förenings monter). SOCIALA MEDIER Följ, bilddokumentera och kommentera konferensen på: Twitter: #sskdag14 Instagram: #sskdag14 Facebook: Svensk sjuksköterskeförening colourbox Missa inte! MINGEL CLARION HOTEL SIGN Första konferensdagen fortsätter klockan 17 med trevligt mingel på Clarion Hotel Sign som ligger ett stenkast från konferens lokalen på Östra järnvägsgatan 35. Där umgås vi med kollegor från hela landet, njuter av god mat och dryck till musik av DJ Jonake. I samarbete med: ä SJUKSKÖTERSKAN INOM ÄLDREVÅRD Sjuksköterskor för Palliativ Omvårdnad (SFPO) fotografer framsida: rainer tihvan, clas fröhling och torkel ekqvist från fotogruppen sös Sektionen för smitt - s kyddssjuksköterskor Intresseföreningen för infektions sjuksköterskor Nätverket för Estetik och Omvårdnad Sektionen för stomiterapeuter och sjuk - sköterskor inom kolo rektal omvårdnad ( SSKR)

ä SJUKSKÖTERSKAN INOM ÄLDREVÅRD 19 20 november, City Conference Centre, Stockholm Workshoppar Hälsotorget Mötesplatsen Postervandringar

ä SJUKSKÖTERSKAN INOM ÄLDREVÅRD 19 20 november, City Conference Centre, Stockholm Workshoppar Hälsotorget Mötesplatsen Postervandringar Workshoppar Den 19 november kl. 13.40 14.40 Teamarbete = jämlik hälsa I workshoppen diskuteras hur ett aktivt teamarbete i vården kan bidra till en mer jämlik hälsa. TID OCH PLATS MEDLEMSKAP 19 20 november

Läs mer

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Omvårdnad sedan 1910 Foto: Clas Fröhling Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionsförening. Vi är en ideell förening som företräder professionens

Läs mer

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Foto: Clas Fröhling Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde

Läs mer

Det här är Svensk sjuksköterskeförening

Det här är Svensk sjuksköterskeförening Det här är Svensk sjuksköterskeförening Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde med syfte

Läs mer

Kvalitet i omvårdnad sjuksköterskans ansvar

Kvalitet i omvårdnad sjuksköterskans ansvar Sjuksköterskorna Anita J. Meehan och Nicole Maurer berättar i två föreläsningar om Magnet modellen. F öreläsningarna ges på engelska. TID OCH PLATS MEDLEMSKAP 22 23 november 2016, City Conference Centre

Läs mer

Sjuksköterskans profession grunden för din legitimation

Sjuksköterskans profession grunden för din legitimation Sjuksköterskans profession grunden för din legitimation Svensk sjuksköterskeförening 2016 torkel ekqvist/fotogruppen södersjukhuset Produktionsfakta Skriften Sjuksköterskans profession grunden för din

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

Lärandemodell. för verksamhetsintegrerat lärande SAMVERKAN. Universitet och högskola i. med hälso- och sjukvård samt tandvård

Lärandemodell. för verksamhetsintegrerat lärande SAMVERKAN. Universitet och högskola i. med hälso- och sjukvård samt tandvård TRE PEDAGOGISKA PERSPEKTIV Lärandemodell för verksamhetsintegrerat lärande Universitet och högskola i SAMVERKAN med hälso- och sjukvård samt tandvård Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm april 2017

Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm april 2017 Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm 27-28 april 2017 Möjligheter och utmaningar i en föränderlig cancervård betydelsen av sjuksköterskor med specialistkompetens Nationella

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, presenterar sina examensarbeten 09.00 Inledning av Professor Siv Söderberg i

Läs mer

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning

Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning Denna vägledning kan ses som ett stöd vid framtagandet av medarbetarens utbildnings- och introduktionsplan. Förslag på

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Ansvar för utveckling av omvårdnad en fråga om professionsetik Abstraktbok

Ansvar för utveckling av omvårdnad en fråga om professionsetik Abstraktbok 19 20 november, City Conference Centre, Stockholm Ansvar för utveckling av omvårdnad en fråga om professionsetik Abstraktbok Samtal om sjuksköterskans ansvar Ania Willman, Ordförande Svensk sjuksköterskeförening,

Läs mer

Patientsäkerhet god och säker vård

Patientsäkerhet god och säker vård Patientsäkerhet god och säker vård Litteraturlista från Sjukhusbiblioteket i Västmanland Sjukhusbiblioteket Västerås FACKLITTERATUR Att utveckla vården : erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling

Läs mer

PALLIATIV VÅRD I HEMMET

PALLIATIV VÅRD I HEMMET inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 november 2012 TALARE FRÅN Ersta Sköndal högskola Anna Whitaker Lektor och docent i socialt arbete Mittuniversitetet Titti Melin-Johansson Sjuksköterska och

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

Att mötas i hälso- och sjukvården

Att mötas i hälso- och sjukvården Att mötas i hälso- och sjukvården Ett diskussionsmaterial med utgångspunkt i fyra filmer om bemötande ATT MÖTAS I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 1 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan

Läs mer

Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm april 2017

Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm april 2017 Nationella konferensen för Sjuksköterskor i cancervård, Stockholm 27-28 april 2017 Möjligheter och utmaningar i en föränderlig cancervård betydelsen av sjuksköterskor med specialistkompetens Nationella

Läs mer

ehälsa kräver kunskap och engagemang

ehälsa kräver kunskap och engagemang ehälsa kräver kunskap och engagemang Svensk sjuksköterskeförenings arbete med ehälsofrågor Elisabeth Strandberg Sakkunnig forsknings och ehälsofrågor Svensk sjuksköterskeförening www.swenurse.se Om Svensk

Läs mer

Välkommen till ALLT DET GODA. En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa KARLSTAD CCC 26 APRIL

Välkommen till ALLT DET GODA. En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa KARLSTAD CCC 26 APRIL Välkommen till ALLT DET GODA En värmländsk inspirationsdag med fokus på äldres hälsa KARLSTAD CCC 26 APRIL VÄLKOMMEN TILL INSPIRATIONSDAGEN ALLT DET GODA! Många av de förändringar som görs i vård och omsorg

Läs mer

1910 Organisering. Svensk sjuksköterskeförening Internationell solidaritet. Kallet. Från elev till student. Facklig kamp

1910 Organisering. Svensk sjuksköterskeförening Internationell solidaritet. Kallet. Från elev till student. Facklig kamp 1910 Organisering Svensk sjuksköterskeförening 2016-12-02 Ami Hommel Torie Palm Ernsäter Ordförande Sakkunnig...utgöra en centralpunkt för den svenska sjuksköterskekåren, att väcka och underhålla samhörighetskänslan

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård

Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård Allmän palliativ vård Det här arbetsmaterialet riktar sig till dig som i ditt yrke möter personer i livets slutskede som har palliativa vårdbehov samt

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås

Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås MINNESANTECKNINGAR 1 (1) Mötesrubrik Plats Samordningsmöte med projektledningsgrupp/utvecklingsledare/teamsamordnare Ingång 21 Västmanlands sjukhus Västerås Tidpunkt 2013-08-27 Närvarande Projektgruppen:

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 3 november 2015

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 3 november 2015 Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 3 november 2015 Studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, presenterar sina examensarbeten 09.00 Inledning av Professor Stefan Sävenstedt

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Forskning i praktiken

Forskning i praktiken Forskning i praktiken Utbildning landstingsfullmäktige 2013-02-20 Rose-Marie Isaksson FoU-strateg, inriktning omvårdnad Sjuksköterska, MedDr FoU-centrum, NLL Stödja, styra, samordna, samverka och sprida

Läs mer

VFU konferens Workshop 2 Onsdag den 26 oktober 2016 kl

VFU konferens Workshop 2 Onsdag den 26 oktober 2016 kl VFU konferens Workshop 2 Onsdag den 26 oktober 2016 kl 9.00-12.00 Anna Ehrenberg Anne-Marie Boström Margareta Levin Att diskutera: Nyttan med förenade läraranställningar för vårdverksamhet och högskola/universitet

Läs mer

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de

Läs mer

Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier för

Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier för Nyhetsbrev Nationell värdegrund i äldreomsorgen Information från vård och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad april 2015 Garantier för kvalitet Från den 1 januari i år har vi lokala värdighetsgarantier

Läs mer

Stark för kirurgi- stark för livet - Levnadsvanor i samband med operation

Stark för kirurgi- stark för livet - Levnadsvanor i samband med operation Stark för kirurgi- stark för livet - Levnadsvanor i samband med operation Riksföreningen för operationssjukvård och Svensk sjuksköterskeförening, ett projekt i två delar om levnadsvanor i samband med ett

Läs mer

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut.

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut. NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI Hjärtsjukvård Forskning Utveckling Omvårdnad Nytt om kvinnohjärtan Deto 2 x AMI studien Specialistsjuksköterskans roll HLR Etiska riktlinjer Det senaste inom koronarangio

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Palliativa konferensen i Malmö 2016 Palliativ vård i brytningstid

Palliativa konferensen i Malmö 2016 Palliativ vård i brytningstid Palliativa konferensen i Malmö 2016 Palliativ vård i brytningstid Tisdag 15 mars Runt 800 personer från olika yrkeskategorier och olika delar av landet hade tagit sig till Malmö för att delta i den 4 nationella

Läs mer

Anhörigstöd det lönar sig

Anhörigstöd det lönar sig Anhörigstöd det lönar sig Anhörigstöd i samverkan - Hur löser vi framtidens utmaningar? Tomelilla den 22 september 2016 Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson Länssamordnarna anhörigstöd i Norrland Anhöriga

Läs mer

Inbjudan. Rättspsykiatriska Kliniken Säter samt Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad inbjuder till konferens maj 2012

Inbjudan. Rättspsykiatriska Kliniken Säter samt Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad inbjuder till konferens maj 2012 Inbjudan Rättspsykiatriska Kliniken Säter samt Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad inbjuder till konferens 24-25 maj 2012 Plats för konferensen är First Hotel Grand i Falun Dags för den 21:a konferensen

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Akutpsykiatri 2016. Högaktuella ämnen och livsviktiga frågor! För en meningsfull vård med patientens delaktighet i fokus. Stockholm 27-28 januari 2016

Akutpsykiatri 2016. Högaktuella ämnen och livsviktiga frågor! För en meningsfull vård med patientens delaktighet i fokus. Stockholm 27-28 januari 2016 Högaktuella ämnen och livsviktiga frågor! Akutpsykiatri 2016 För en meningsfull vård med patientens delaktighet i fokus Förutsättningar för lyckad behandling av självskadebeteende Strategier för att aktivt

Läs mer

till dig som är patient och närstående på Vårdavdelning 083-084

till dig som är patient och närstående på Vårdavdelning 083-084 till dig som är patient och närstående på Vårdavdelning 083-084 VÄLKOMMEN TILL VÅRDAVDELNING 083-084 Vi är en ortopedkirurgisk avdelning för främst akuta skador och sjukdomar i skelett, muskler, ledband

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Interprofessionellt lärande för Biomedicinska analytikerstudenter

Interprofessionellt lärande för Biomedicinska analytikerstudenter Interprofessionellt lärande för Biomedicinska analytikerstudenter på Klinisk undervisningsavdelning (KUA) 2014-10-16 Miriam Söderström Varför interprofessionell praktik (IPP)? Flera professioner samarbetar

Läs mer

Därför arbetar HFS-nätverket med jämlik hälsa och jämlik vård

Därför arbetar HFS-nätverket med jämlik hälsa och jämlik vård Därför arbetar HFS-nätverket med jämlik hälsa och jämlik vård Margareta Kristenson Professor/Överläkare i Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Linköpings Universitet/Region Östergötland Nationell koordinator

Läs mer

Teamet professioner och patienter i samverkan

Teamet professioner och patienter i samverkan Teamet professioner och patienter i samverkan Sommardialogen Susanne Kvarnström Fil dr, leg sjuksköterska, HR-strateg Collaboration in Health and Social Care Service User Participation and Teamwork in

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Gick av stapeln i Umeå och det var runt 50 deltagare som lyssnade på mycket intressanta och bra föreläsare. Vi tackade även av Elenor Granström från

Läs mer

Information till barn, ungdomar och närstående

Information till barn, ungdomar och närstående 0 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 334 Information till patient och närstående Information till barn, ungdomar och närstående Erfarenheten visar att barn och ungdomar känner mindre

Läs mer

INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET

INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET i samarbete ASIH Sundsvall INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET Datum: 19-20 september 2012 Plats: Kostnad: Anmälan: Resa: Hotell Knaust Konferens, Sundsvall 1400 kr exkl moms, lunch

Läs mer

Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem. MaryJane Windus projektledare. Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem. MaryJane Windus projektledare. Stockholms Sjukhem Palliativ vård Gå 4 betala för 3! Psykisk ohälsa i palliativ vård skillnaden mellan sorg och depression som kräver behandling Kulturella skillnader i synen på smärta, sjukdom och död LCP, Liverpool Care

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), vt 2016

SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), vt 2016 SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), vt 2016 Ansvariga för kursen: Kajsa Landgren och Angelika Fex Introduktion Kursintroduktion sker måndagen 18/1 tid o sal

Läs mer

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER

HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER HANDLEDNING TILL WEBBUTSTÄLLNINGEN HEM, LJUVA HEM - OM BROTT I NÄRA RELATIONER Den här handledningen är till för dig som vill

Läs mer

Effektmått på hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Effektmått på hälsoinriktad hälso- och sjukvård Effektmått på hälsoinriktad hälso- och sjukvård Maria Bjerstam Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Hälsoinriktad = Hälsofrämjande för att stärka eller bibehålla människors fysiska,

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets omvårdnadskonferens 30 mars 2017

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets omvårdnadskonferens 30 mars 2017 Välkommen till sjuksköterskeprogrammets omvårdnadskonferens 30 mars 2017 Studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, presenterar sina examensarbeten 09.00 Inledningstal av Professor Åsa Engström i

Läs mer

Etik- och omvårdnadshandledning En röd tråd genom sjuksköterskeprogrammet

Etik- och omvårdnadshandledning En röd tråd genom sjuksköterskeprogrammet Etik- och omvårdnadshandledning En röd tråd genom sjuksköterskeprogrammet Inga-Britt Lindh Introduktion Etisk kompetens och professionellt förhållningssätt är viktiga utbildningsmål i sjuksköterskeexamen

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI

BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI Sjuksköterskeprogrammet termin 4 2VÅ620 Professionskunskap II BEDÖMNINGSUNDERLAG FÖR VFU INOM PSYKIATRI Student: VFU-placering: År, veckor: Yrkeshandledare: Klinisk adjunkt: 13 december 2016 1 BEDÖMNING

Läs mer

Studiedagar Conventum, Örebro 2013

Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Onsdagen den 20 mars 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-14.15 Stick- och skärskador och

Läs mer

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Maria Bjerstam Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning 6205 5 1 Hälsans bestämningsfaktorer 2 Implementering The story Någon får en idé om en ny metod

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

Barnmorskan i förlossningsvården

Barnmorskan i förlossningsvården De 10 först anmälda till konferensen erhåller boken Rädd att föda av Nicole Silverstolpe. Gå 4 betala för 3! Barnmorskan i förlossningsvården Trygg och säker förlossningsvård en utopi eller en faktisk

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Läsåret 2015-2016 Välkommen till Klinisk Utbildnings Avdelning (KUA) i Malmö! KUA är en

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter Äldreomsorgen 1 januari-30 april 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer

Läs mer

SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), ht 2014

SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), ht 2014 SJSD13, III Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok fo r termin 3 (1 hp), ht 2014 Ansvariga för kursen: Marianne Ahlner Elmqvist och Petra Lilja Andersson Introduktion Välkommen till PEH-kursens

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

SJSD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 2 (1 hp), ht 2014

SJSD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 2 (1 hp), ht 2014 SJSD13, II Profession, etik och handledning 10 hp Kursbok för termin 2 (1 hp), ht 2014 Ansvariga för kursen: Marianne Ahlner Elmqvist och Petra Lilja Andersson Introduktion Välkommen till PEH-kursens andra

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser hösten 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med D Det är viktigt med spetskompetens i demensvården för att behålla, utveckla

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Hälsofrämjande primärvård. Ett verktyg som stöd till en hälsofrämjande utveckling av primärvården. Temagrupp Hälsofrämjande primärvård (HFS)

Hälsofrämjande primärvård. Ett verktyg som stöd till en hälsofrämjande utveckling av primärvården. Temagrupp Hälsofrämjande primärvård (HFS) Hälsofrämjande primärvård Ett verktyg som stöd till en hälsofrämjande utveckling av primärvården Temagrupp Hälsofrämjande primärvård (HFS) 2013 1 Nya möjligheter till en hälsofrämjande primärvård En hälsoinriktad

Läs mer

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus

Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Välkommen till KUA Klinisk utbildningsavdelning Skånes Universitetssjukvård Lund, Malmö och Helsingborgs sjukhus Läsåret 2015-2016 Välkommen till Klinisk Utbildnings Avdelning(KUA)i Lund! KUA är en del

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg. Projekt Vårdkedja Anne-Charlotte Larsson

För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg. Projekt Vårdkedja Anne-Charlotte Larsson För bästa omhändertagande av sårbara äldre med behov av vård och omsorg Känd problematik det saknas kontinuitet, överblick och samverkan i vård och omsorg för äldre sårbara personer Ålder = riskfaktor

Läs mer

Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09

Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09 Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09 Marianne Hermansson Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Vilka är anhöriga Närmare var femte vuxen vårdar hjälper eller stödjer

Läs mer

Modell för omvårdnad Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Fastställd vid prefektens beslutsmöte 2015-01-29

Modell för omvårdnad Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Fastställd vid prefektens beslutsmöte 2015-01-29 Modell för omvårdnad Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet Fastställd vid prefektens beslutsmöte 2015-01-29 1 Modell för omvårdnad En modell för omvårdnad (Figur 1), används och utvecklas successivt

Läs mer

Ny termin med ny energi!

Ny termin med ny energi! Ny termin med ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Anna Sandkull s. 2 Hänt i januari s. 3 - SVT sydnytt, kommunbidrag, intervju i city, praktikantpresentation Händer i februari s. 6 -

Läs mer

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa

Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Anmäl flera från samma klinik och få grupprabatt! Telefonrådgivning inom gynekologi och kvinnohälsa Blödningar och smärta vilka råd om egenvård kan du ge och när bör kvinnan komma till sjukhus? Komplikationer

Läs mer

av resultatet CKU 3 VIL 2014

av resultatet CKU 3 VIL 2014 Välkommen! Workshop för uppföljning av resultatet CKU 3 VIL 2014 SLL Personal och utbildning, Arb.grp för CKU 3 VIL CKU ledningen Arbetsgruppen för CKU 3 VIL Susanne Kalén Ewa Ehrenborg Margaretha Forsberg

Läs mer

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet Respekt för privatliv och personlig integritet Av 1 kap. 1 tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Innan vi

Läs mer

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE?

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? INBJUDAN Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad INBJUDER TILL KONFERENS I VADSTENA 10-11 NOVEMBER 2011 PLATS: STARBY HOTELL TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? Dags

Läs mer

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt Kunskap är nyckeln Bemötande vad skall man tänka på i mötet med demenssjuka och deras anhöriga/närstående Trine Johansson Silviasjuksköterska Enhetschef Solbohöjdens dagverksamhet och hemtjänst för personer

Läs mer

Med utgångspunkt i barnkonventionen

Med utgångspunkt i barnkonventionen Med utgångspunkt i barnkonventionen arbetar Stiftelsen Allmänna Barnhuset med att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik. Öka kompetensen hos de professionella som möter barn, påverka beslutsfattare

Läs mer

Omvårdnad. Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och

Omvårdnad. Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och Högskolan i Halmstad Sektionen för hälsa och samhälle 2012 Omvårdnad Omvårdnad utgör huvudområde i sjuksköterskeutbildningen och är både ett verksamhets- och forskningsområde. Inom forskningsområdet omvårdnad

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Svenska Barnreumaregistret

Svenska Barnreumaregistret Svenska Barnreumaregistret, FAR14-7 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Barnreumaregistret Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer