19 20 november, City Conference Centre, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "19 20 november, City Conference Centre, Stockholm"

Transkript

1 19 20 november, City Conference Centre, Stockholm Ansvar för utveckling av omvårdnad en fråga om professionsetik Posterutställning inspireras av forsknings- och utvecklingsprojekt inom vård och omsorg. Mötesplatsen knyt kontakter och utbyt erfarenheter med kollegor från hela landet. Hälsotorget hur står det till med våra levnads vanor? Träffa experter som vet.

2 dialogduken är ett verktyg som stimulerar till reflektion om etik och värdegrundsfrågor på arbetsplatser, i team och i studentgrupper. Dialogdukens innehåll utgår från Svensk sjuksköterskeförenings skrift Värdegrund för omvårdnad vilken med fördel kan läsas som förberedelse inför dialogen i gruppen. Värdegrund för omvårdnad finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida: swenurse.se/ vardegrund-for-omvardnad VAD BEHÖVER MAN? En Dialogduk (A1) och instruktioner (A4), samt postit-lappar och pennor. Dialogduken beställs gratis, du betalar endast porto, från Svensk sjuksköterskeförenings webbutik: ssf.ekvist.se HUR GÖR MAN? Dialogduken kan användas på många olika sätt med utgångspunkt i verksamhetens behov och praktiska möjligheter. Grundidén är att man arbetar i grupper om 4 8 personer där deltagarna tar gemensamt ansvar för dialog och reflektion. Gruppen kan under arbetets gång skriva, rita och fästa post-it-lappar på Dialogduken. Metoden, att sitta tillsammans runt duken och reflektera kring frågor, skapar goda möjligheter till dialog i gruppen. Dialog är den klassiska formen för ett tydligt och lyhört utbyte av erfarenheter och idéer. Samtalet i form av dialog blir utforskande, lärande och kreativt genom att man öppet och aktivt lyssnar till varandra. Resultatet är beroende av allas aktiva deltagande. Utgå från en berättelse om en vårdsituation som någon eller några i gruppen upplevt, eller välj en berättelse från exempelsamlingen (se instruktionens baksida). Följ berättelsen genom hela Dialogduken. Utse en person som leder diskussionen, ansvarar för att processen följs och att alla ges utrymme att tala. HUR LÅNG TID TAR DET? Dialogduken kan till exempel användas för diskussioner under en temadag, då flera grupper arbetar parallellt med varsin Dialogduk, eller vid kortare sammankomster där en fråga i taget diskuteras, då kan cirka 1,5 timme vara en rimlig tid att avsätta. Om hela Dialogduken ska gås igenom vid ett tillfälle, exempelvis på en temadag är det bra att sätta av ordentligt med tid, minst 3 4 timmar för att hinna arbeta igenom duken ordentligt. Gruppen kan komma tillbaka till Dialogduken efter en tids studier eller praktiskt arbete och åter arbeta med frågeställningarna och då använda sina nya erfarenheter. Tänk på att skapa utrymme och möjlighet för kontinuerligt arbete och uppföljning av gruppens/gruppernas arbete, exempelvis vid arbetsplatsmöten. dialogduken har tagits fram av Sjuksköterskornas etiska råd. Kontakta gärna Svensk sjuksköterskeförening och berätta om hur ni använt Dialogduken och bidra med era förbättrings idéer och synpunkter. Vi vill fortsätta samla erfarenheter från arbeten med Dialogduken och andra sätt att implementera Värdegrund för omvårdnad. De erfarenheter vi samlar in publiceras på vår hemsida: swenurse.se/dialogduken Kontaktperson: Telefon: Beställ direkt från vår webbutik: ssf.ekvist.se Kundtjänst: Reviderad november 2014 Viktiga begrepp från cirkeln för andra berörda? Vad är god omvårdnad? Utgå från de valda begreppen GIRL CHILD EDUCATION FUND Stöd skolgången för föräldralösa döttrar till sjuksköterskor Nu tar vi emot gåvor till Girl Child Education Fund via sms. Det är mycket enkelt, du väljer ett ord för gåvan: GirlChild50, GirlChild100 eller GirlChild200, och skickar iväg ett sms till Med texten GirlChild50 skänker du 50 kronor till fonden, med texten GirlChild100 skänker du 100 kronor och så vidare. Du som har skänkt pengar kommer att få ett meddelande efter att gåvan har mottagits. Välkommen med din gåva! NU ÄR DEN NYA DIALOGDUKEN HÄR Dialogduk Reviderad november 2014 berättelse ni valt välj ett till tre begrepp ur cirkeln i mitten på Dialogduken. Reflektera en stund för dig själv över vad de valda begreppen Vad innebär begreppen i cirkeln? Utgå från den innebär för dig och vad de kan innebära för de involverade personerna i berättelsen. Dela därefter dina reflektioner med gruppen och reflektera tillsammans. Saknar du/ni något begrepp, skriv till det i en tom tårtbit. och reflektera över om och hur de är relaterade till berättelsen. Diskutera också hur det är möjligt att förverkliga begreppens innebörd i vårdsituationen. Utgå från de valda begreppen i cirkeln och diskutera i vilken mån de kan ha olika innebörd för olika personer involverade i berättelsen, exempelvis närstående. Reflektera över: Vilken roll spelar kön, ålder, kulturell bakgrund och andra faktorer i er valda berättelse? Vad är ditt professionella ansvar? Relaterat till berättelsen, vad kan du påverka eller inte påverka? Vad krävs för att du ska ta ditt professionella ansvar och påverka situationen? INSTRUKTIONER TILL DIALOGDUKEN Lidande varit med om och som du vill dela med dig av. Du kan också välja att utgå från en av de berättelser som finns på baksidan av instruktionsarket. En berättelse Utgå från en berättelse om en vårdsituation som du Vilka tankar väcker denna berättelse hos dig? Reflektera tyst för dig själv en stund, dela därefter dina tankar med gruppen. Fler förslag finns på vår hemsida: swenurse.se/dialogduken Välj en berättelse som ni tillsammans arbetar vidare med. Professionellt ansvar Dialogprocessen just nu? Stanna upp och fundera över er dialog. Reflektera först tyst för dig själv i några minuter. Utgå från följande frågor. Får alla utrymme? Ger ni varandra stöd? Vad är ditt ansvar i dialogen? Har du roligt? Berätta om era tankar för varandra. Vad tar jag med mig? Anteckna vad du personligen tar med dig från denna reflektion. Vilken är den viktigaste lärdomen om dig själv som professionell vårdare? Något du behöver utveckla hos dig själv? Något som gruppen behöver utveckla? Hur går gruppen vidare? Mötet Mod Värdighet Mening Självbestämmande Integritet Hopp Gruppmedlemmar: Lycka till! Tillit Respekt Sårbarhet Obs! Till Dialogduken hör instruktioner. Gruppen kan börja med att läsa igenom dem först. Börja här Vi har tagit till oss era förbättringsförslag och gjort den nya Dialogduken ännu bättre och mer användarvänlig. Kom och hämta ett dukpaket i Svensk sjuksköterskeförenings monter.

3 Välkommen till Sjuksköterskedagarna SJUKSKÖTERSKEDAGARNA är Svensk sjuksköterskeförenings stora konferens som återkommer vart annat år och nu är det dags igen! Välkomna till två spännande och innehållsrika dagar. Hälso- och sjukvård, vård och omsorg är samhälls sektorer i kontinuerlig och snabb förändring som kräver både bred och djup kunskap. Utöver detta krävs etisk kunskap och reflektion samt ofta ett moraliskt mod eftersom vården innehåller svåra och komplexa situationer som ytterst handlar om enskilda personers välbefinnande och livskvalitet. Därför har vi fyllt dessa två dagar med föreläsningar, workshoppar och posterutställning på temat: Ansvar för utveckling av omvårdnad en fråga om professionsetik. Förutom att Du skaffar Dig nya kunskaper hoppas vi att Du knyter kontakter med kollegor i minglet, tar del av Hälsotorgets aktiviteter, njuter av musik och diskussioner och framförallt blir inspirerad av våra key-note speakers. Välkommen! Ania Willman Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening Anne Marie Rafferty Anna Forsberg Reinventing nursing s social mission Samtal om sjuk sköterskans ansvar foto anne koerber foto precious people éhus Anne Marie Rafferty är professor of Nursing Policy vid King s College London. Hon har bidragit med forskningsinsatser inom omvårdnad med inriktning mot historia, policy och hälso- och sjukvårdspolitik. Hon har även varit rådgivare till den brittiska regeringen i sjukvårdsfrågor. Anne Marie Rafferty förespråkar en förnyad syn på sjuksköterskans samhällsuppdrag. Föreläsningen följs av ett samtal om sjuksköterskors ansvar mellan Anne Marie Rafferty och Ania Willman. Moral och mod sjuk sköterskornas egna ansvar Anna Forsberg är professor i vårdvetenskap vid Lunds Universitet. Hon leder en forskargrupp om vård i högteknologisk miljö samt ett nätverk för vårdvetenskaplig forskning inom organdonation och organtransplantation. I sin föreläsning fokuserar Anna Forsberg på moral, mod och sjuksköterskans ansvar i hög teknologiska vårdmiljöer. Mats Johansson Lena Sundström foto ola kjelbye Lise & Gertrud foto mats johansson foto tina axelsson Att blunda med öppna ögon Lena Sundström är författare och journalist som med flera uppskattade krönikor, böcker och dokumentärfilmer har visat på stort samhällsengagemang. Hon har genom sina reportage lyft exempel där mod och civilkurage gör skillnad. Lena Sundström pratar om vad det är som gör att vissa vågar utmana sin rädsla och agera när andra väljer att blunda. Vården på villovägar TV på sjukhus Mats Johansson är filosof och etiker, verksam vid avdelningen för medicinsk etik, Lunds universitet. Han ger oss ett etiskt pers pektiv på en fråga som mest diskuterats juridiskt: Är det försvarbart att filma sjuka människor och sedan visa materialet på tv? Lise & Gertrud Genom sitt egna uttryck två röster och en cello har artistduon Lise & Gertrud etablerat sig på den svenska underhållnings scenen. Med stor musikalitet tolkar Lise och Gertrud världshitar på sitt personliga och avskalade sätt.

4 Program 19 november REGISTRERING Plenum Ania Willman, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, hälsar välkommen Lise och Gertrud Musikunderhållning Anna Ehrenberg, moderator, informerar om konferensen Anne Marie Rafferty Reinventing nursing s social mission Anne Marie Rafferty och Ania Willman Samtal om sjuksköterskans ansvar Pausgympa Mats Johansson Vården på villovägar TV på sjukhus Prisutdelning till årets doktorandstipendiat LUNCH PARALLELLA SESSIONER SAL A Möta fundamentala behov Elisabeth Strandberg Carina Werkander Harstäde Närståendes upplevelser av skuld och skam vid vård i livets slutskede Birgit Holritz Rasmussen Komplex och sofistikerat: Omvårdnad relaterat till den sjuka människans fundamentala behov! SAL B Kärnkompetenser Ami Hommel Ami Hommel och Ewa Wallin Att vara sjuk sjuksköterska Karen Hertz Advancing nursing practice the UK experience SAL C God omvårdnad och omsorg av äldre personer Per Enarsson Eva Nilsson Bågenholm Fyra år med nationell äldresatsning vad är resultatet? Mirjam Ekstedt Att navigera i en arkipelag av vårdgivare hur skapas säker vård i hemmet? KAFFE PARALLELLA SESSIONER SAL A Vikten av delaktighet Anna Ehrenberg Lars Sandman ehälsans e står det även för etik? Eva Jangland Är det du som är ERCP n? Behov av patientdelaktighet på agendan! SAL B Professionell identitet Ulrica Nilsson Carol Tishelman och Lena Sharp Hur beter vi oss som sjuksköterskor? SAL C Bemötande Catrine Jacobsson Marja Schuster Personcentrerad vård en etisk utmaning Rickard Stenevinge Vad är skillnaden mellan professionellt, personligt och privat bemötande? MINGEL MED BUFFÉ PÅ CLARION HOTEL SIGN

5 Program 20 november PARALLELLA SESSIONER SAL A Personligt ställningstagande Åsa Andersson Brian Palmer Mod är nästan lika smittsamt som rädsla Elisabet Olsson Att stå upp som visselblåsare! SAL B Etik och levnadsvanor mat Sigrid Odencrants Sofia Trygg Lycke och Åsa Brugård Konde Vad är det vi ska säga om bra matvanor och hur ska vi få till det? SAL C Omvårdnadens värdegrund Inger Torpenberg Catrine Jacobsson Nyttan med ICN:s etiska kod och värdegrunden för omvårdnad Cecilia Lundmark Etik i praktiken Dialogduken KAFFE PARALLELLA SESSIONER SAL A Psykisk ohälsa Maria Brovall Kent-Inge Perseius Att bemöta och vårda personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende Marianne Inde Implementering av personcentrerad vård SAL B Etik och levnadsvanor personcentrerat förhållningssätt Karin Teider Matthias Lidin Fysisk aktivitet utifrån ett personcentrerat förhållningssätt Sölvi Vejby Levnadsvanor vid sjukdom etiska aspekter SAL C Jämlik vård Åsa Andersson Susann Strang Jämlik vård exempel från Angereds Närsjukhus Anne Sjögren Papperslösas rätt till vård Rosengrenskas/Röda Korsets arbete med vård för gömda flyktingar LUNCH :30 Plenum Helle Wijk Anna Forsberg Moral och mod sjuksköterskornas egna ansvar Prisutdelning till bästa poster för utvecklingsprojekt och forskningsprojekt KAFFE Lena Sundström Att blunda med öppna ögon AVSLUTNING

6 Postervandringar I posterutställningen, lokal 202 (2:a våningen), visas ett 30-tal intressanta utvecklings- och forskningsprojekt. Ta chansen att bli inspirerad och få ny kunskap om hur omvårdnaden kan utvecklas. Besök utställningen under raster, eller delta i någon av de två postervandringarna (i mån av plats). Under ledning av en moderator berättar posterutställarna om sina spännande projekt och hur de kan förbättra vården. Den 19 november kl Postrar med udda nummer mellan 1 29 : Oili Dahl Den 20 november kl postrar med jämna nummer mellan 2 34 samt 31 och 33 : Eva Jangland F = POSTER OM ETT FORSKNINGSPROJEKT, U = POSTER OM ETT UTVECKLINGSPROJEKT. NR F/U POSTERTITEL FÖRFATTARE LÄROSÄTE/ARBETSPLATS 1F Group education for Eva-Lena Nilsson Skånes universitetssjukhus predialysis patients in a multicultural society 2F Strukturerat omhändertagande Emma Hag Länssjukhuset Ryhov, av patienter med förmaks- J önköping flimmer ger förbättrad hälsorelaterad livskvalitet? 3U Trycksårsprevention inom Monica Bergenek Skånes universitetssjukhus Skånes universitetssjukvård 4U Bättre vård med mindre Eva Andreasson Sahlgrenska universitets- tvång med patienten som sjukhuset samarbetspartner. UTGÅR! 5F Varför uppkommer brister Adina Noghi Skånes universitetssjukhus i läkemedelshanteringen? 6F Livet efter en prostatektomi; Ann-Kristin Jönsson Lunds universitet mäns upplevelser 7F Patient reported recovery after Jenny Jakobsson Malmö Högskola enhanced colorectal cancer surgery a longitudinal sixmonth follow up study 8F Patienters upplevelse av Cecilia Wändel Skånes universitetssjukhus positioneringssystem i samband med strålbehandling 9U Etikarbete i den palliativa Helena van der Tol ASIH, Sollentuna vårdens vardag 10U en fyrpartssam verkan Maria Bruhn Vårdsamverkan Fyrbodal mellan sjukhus, vårdcentraler, kommuner och högskola, för sammanhållen vård och omsorg

7 NR F/U POSTERTITEL FÖRFATTARE LÄROSÄTE/ARBETSPLATS 11F Don t ask don t tell: Battered women Darcia Pratt-Eriksson Sahlgrenska akademin living in Sweden encounter with healthcare personnel and their experience of the care given 12F Excessive Daytime Sleepiness in Arja Höglund Karolinska Parkinson s Disease relationship universitets sjukhuset to motor and non-motor symptoms 13U Förbättrad delaktighet för patienter Katarina Wallin Akademiska barnsjukhuset och anhöriga och kvalitetssäker Uppsala kommunikation vid patientrapportering Bedside Handover 14U Re-Aktion, Svensk sjuksköterske- Stina Valdenäs Blekinge tekniska högskola förenings kunskapsunderlag avseende spolning av kvarvarande urinkateter 15F Behandling med sorafenib vid Gordana Grujcic Karolinska hepatocellulär cancer erfarenheter universitetssjukhuset av kontaktsjuksköterskeledd mottagning 16F Aspekter av ätande, munhälsa, Lena Olai Högskolan Dalarna sväljning och vårdkvalitet bland äldre som vårdas på korttidsboende 17F Att vilja men inte kunna Jenny Söderberg Högskolan i Gävle UTGÅR! 18F Smoking cessation in patients Marie-Louise Karlsson Karolinska with rheumatic disease universitetssjukhuset 19U Surfplattor stärker patienters Camilla Wilde Björling Länssjukhuset Kalmar ställning i vården 20U Senior Alert i sjuksköterskeutbildningen Yvonne Wengler Mittuniversitetet Samverkan Mittuniversitetet och Regionförbundet Jämtland 21F Nutritionsstatus hos personer Gertrud Glawing Storfors kommun 80 år och äldre 22F Att vårda sjuka barn inom kommunal Sarah Samuelsson Högskolan Väst hemsjukvård en ny utmaning 23U Gemensam psykiatriorganisation Hjördis Högberg Psykiatri Skånevård Sund inom Region Skåne med Studierektor VFU-sjuksköterskor 24U Dialogutbildning delaktighet Katarina Kina Andersson Psykiatri Skåne i vård och stöd

8 NR F/U POSTERTITEL FÖRFATTARE LÄROSÄTE/ARBETSPLATS 25F Liv eller död: föräldrars Elin Hjort Karolinska Institutet upplevelser av vården till barn med SMA typ 1 eller 2 26F Hinder för och möjligheter Åsa Rejnö Högskolan väst med strategier för att hantera etiska problem i vården 27U Vi pratar gärna om sex Kristina Sjödin Karolinska universitetssjukhuset 28U Sjuksköterskors samtal Sölvi Vejby Akademiska sjukhuset, om levnadsvanor Uppsala 29F Påverkad sexualitet, kropps- Cecilia Olsson Karlstad universitet uppfattning och hälsorelaterad livskvalitet hos patienter behandlade för maligna blod sjukdomar en longitudinell studie 30F Att balansera på slak lina Anette Holst-Hansson Malmö högskola Utrikesfödda kvinnor med bröstcancer och deras upplevelse av det dagliga livet under strålbehandlin g 31U Intelligenta kopplingar mellan Vård- Åsa Bäärnhielm Kvalitetsregistercentrum, handboken och Nationella Kvalitets- QRC Stockholm register som stöd för kunskapsbaserad vård Gör det lätt att göra rätt! 32U Processinriktad omvårdnads - handledning POH En källa till lärande och utveckling Lotta Carlson Sahlgrenska universitetssjukhuset 33U Att arbeta i vårdlag ett Åsa Kuivianen Kungälvs sjukhus förbättringsarbete för att öka möjligheten till personcentrerad vård på vårdavdelning Två pris kommer att delas ut för bästa poster: en för bästa forskningsposter och en för bästa utvecklingsposter. foto anne jorunn foto emil atak foto emil atak foto emil atak

9 0m Utställare ABIGO Medical AB B14 Prime Care B19 Alfa Kommun & Landsting AB B23 Proffice Care AB C01 Bayer AB / dermatology B12 Proxident AB B11 Ersta Sköndal högskola B03 Psykiatridivisionen B22 Informationscentrum för ovanliga diagnoser B07 Rent-A-Nurse B16 Janssen B20 RiksSår A05 Livsmedelsverket B18 Röda Korsets Högskola B06 Med Coat AB B17 Senior alert Qulturum Landstinget i Jönköping A05 Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) B24 Sjöbloms Sjukvårdsutrustning AB A03 Natur & Kultur A04 Skånes universitetssjukhus B25 Navamedic AB B05 Studentlitteratur AB A02 Neuroförbundet B01 SweDem A05 Neutral B04 Svensk läkartjänst LILAB B13 NGS First Med C02 Teva Sweden AB B08 Onemed Sverige AB B10 Unilever Sverige AB B02 Palliativa registret A05 Vårdförbundet A07 PR Vård B09 Vårdhandboken B15 Karta Sjuksköterskedagarna november 2014 Mötesplatsen Träffa representanter från sektioner och nätverk samtidigt som du tar din fika i konferensens mysigaste hörna! 5m 10m Folkets Hus, Stockholm B22 B16 B23 B19 Kaffebuffé Posterutställning Mötesplatsen B26 B20 B15 B9 Kaffe B10 B17 B11 B18 A7 B12 B13 B14 A2 A3 B2 B3 B4 B5 B6 B7 A4 A5 C1 Svensk Sjuksköterskeförening B24 B1 B8 B25 C2 3x2m/6m 2 5x2m/10m 2 4x1,5m/6 2

10 Hälsotorget Interprofessionell mötesplats för dig med intresse för sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete. Kom och mingla och bli inspirerad av våra experter, andra professioner och team inom området. TA DEL AV senaste forskningen om riskfaktorer och riskgrupper varför det är viktigt att inför operation inte bara prata om rökning utan även om alkohol, matvanor och fysisk aktivitet teamarbetets betydelse för personer med psykisk ohälsa, långvarig fysisk sjukdom eller cancer. Missa inte hälsotorgets två workshops WORKSHOP 1 Den 19 november kl Jämlik vård = lika för alla? Att göra olika ett sätt att uppnå jämlikhet i vården genom sjukdomsförebyggande teamarbete och personcentrerat arbetssätt. Medverkande Stefan Lindgren, Barbro Holm Ivarsson och Gerda Adelgren Lisa Österberg WORKSHOP 2 Den 20 november kl Samtal om levnadsvanor ett interprofessionellt ansvar Hälso- och sjukvården ska ge den bästa tillgängliga vården för alla, därför är det oetiskt att inte ta upp och samtala om levnadsvanor med personer med långvariga fysiska sjukdomar eller cancer. Medverkande Lars Jerdén, Iréne Nilsson Carlsson, Sara Haile och Maria Hjorth Lisa Österberg Antalet platser är begränsat först till kvarn gäller! Hälsotorgets lokaler, konferensrum 300 och 307 som ligger på plan 3. Se karta. 0m 5m 10m GARDEROB WARDEROBE GARDEROB WARDROBE 63 m 2 85 m 2 I samarbete med: DIETISTERS B HISS/ELEVATOR HOTEL B 5 B 4 C 6 A 3

11 Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening Du som är medlem bidrar till att föreningen kan fortsätta arbeta för att Sverige ska vara världsledande när det gäller att erbjuda patienter och närstående en god och säker omvårdnad. Genom att vara medlem får du också stöd i din professionella utveckling som sjuksköterska. Bland annat genom medlems tidningen Omvårdnadsmagasinet och stora rabatter på kurser och konferenser, som till exempel Sjuksköterskedagarna som Svensk sjuksköterskeförening annordnar. Gå in på vår hemsida, swenurse.se, och ansök om medlemskap eller fyll i talongen och lämna in den i Svensk sjuksköterskeförenings monter. Förnamn Efternamn Personnummer E-post Telefon Adress Postnummer Ort Sjuksköterskeutbildning, högskola/universitet Önskar inträde fr o m Är medlem i Vårdförbundet Fyll i detta om du är yrkesverksam: Arbetsgivare Arbetsplats Befattning Arbetsplatsens telefonnummer Examen år och månad Annan utbildning poäng/år Fyll i detta om du är studerande: Termin Förväntat tid för examen Skanna in koden med din smartphone så kommer du direkt till vår hemsida. Medlemskap i Svensk sjuksköterskeförening för legi timerade sjuksköterskor kostar 336 kronor per år eller 28 kr per månad. Studerande i grundutbildning betalar 100 kr för hela studie perioden. Hyr stugor vid Åreskutan! VACKERT BELÄGNA på Åreskutans sluttning vid Fjäll fotens stugby, ligger Svensk sjuksköterske förenings fyra Skutstugor. Vid sluttningen ner mot Kallsjön hittar du Ödetorpet med ett flertal stugor. Huså erbjuder allt från fiske, naturupplevelser och skidåkning. Alla stugorna är utrustade med tv, bredband och dusch och har tillgång till gemensam bastu.

12 Bra att veta WIFI Användarnamn: CCC Lösenord: Stockholm TAXI Taxi Kurir: Taxi Stockholm: KOLLEKTIVTRAFIK För aktuell information om kollektivtrafiken i Stockholms län, kontakta SL: alternativt sl.se SPECIALKOST Specialkost vid lunch serveras i restaurang Cabaret. Meddela serveringspersonal om din specialkost. För specialfika finns en station som är placerad på A-sidan mot glasväggen strax innan man går upp till läktaren (nära Svensk sjuksköterske förenings monter). SOCIALA MEDIER Följ, bilddokumentera och kommentera konferensen på: Twitter: #sskdag14 Instagram: #sskdag14 Facebook: Svensk sjuksköterskeförening colourbox Missa inte! MINGEL CLARION HOTEL SIGN Första konferensdagen fortsätter klockan 17 med trevligt mingel på Clarion Hotel Sign som ligger ett stenkast från konferens lokalen på Östra järnvägsgatan 35. Där umgås vi med kollegor från hela landet, njuter av god mat och dryck till musik av DJ Jonake. I samarbete med: ä SJUKSKÖTERSKAN INOM ÄLDREVÅRD Sjuksköterskor för Palliativ Omvårdnad (SFPO) fotografer framsida: rainer tihvan, clas fröhling och torkel ekqvist från fotogruppen sös Sektionen för smitt - s kyddssjuksköterskor Intresseföreningen för infektions sjuksköterskor Nätverket för Estetik och Omvårdnad Sektionen för stomiterapeuter och sjuk - sköterskor inom kolo rektal omvårdnad ( SSKR)

ä SJUKSKÖTERSKAN INOM ÄLDREVÅRD 19 20 november, City Conference Centre, Stockholm Workshoppar Hälsotorget Mötesplatsen Postervandringar

ä SJUKSKÖTERSKAN INOM ÄLDREVÅRD 19 20 november, City Conference Centre, Stockholm Workshoppar Hälsotorget Mötesplatsen Postervandringar Workshoppar Den 19 november kl. 13.40 14.40 Teamarbete = jämlik hälsa I workshoppen diskuteras hur ett aktivt teamarbete i vården kan bidra till en mer jämlik hälsa. TID OCH PLATS MEDLEMSKAP 19 20 november

Läs mer

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Foto: Clas Fröhling Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde

Läs mer

Det här är Svensk sjuksköterskeförening

Det här är Svensk sjuksköterskeförening Det här är Svensk sjuksköterskeförening Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde med syfte

Läs mer

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74

LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74 Socialnämnden 2012 10 25 170 21 Dnr 2012/471 74 Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården

Läs mer

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Gick av stapeln i Umeå och det var runt 50 deltagare som lyssnade på mycket intressanta och bra föreläsare. Vi tackade även av Elenor Granström från

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet

tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet tre pedagogiska perspektiv Lärandemodell för verksamhetsförlagd utbildning inom sjuksköterskeprogrammet Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden Närståendestöd kring den palliativa patienten

Läs mer

ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR

ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR FÖRORD svensk sjuksköterskeförening presenterar här en översättning av icn:s, International Council of Nurses, nyligen reviderade etiska kod för sjuksköterskor. Styrkan

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 2 3 december 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden med patienter och anhöriga Så får du teamarbetet

Läs mer

Modell för omvårdnad Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Fastställd vid prefektens beslutsmöte 2015-01-29

Modell för omvårdnad Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Fastställd vid prefektens beslutsmöte 2015-01-29 Modell för omvårdnad Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet Fastställd vid prefektens beslutsmöte 2015-01-29 1 Modell för omvårdnad En modell för omvårdnad (Figur 1), används och utvecklas successivt

Läs mer

Studiedagar Conventum, Örebro 2013

Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Studiedagar Conventum, Örebro 2013 Onsdagen den 20 mars 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-14.15 Stick- och skärskador och

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2011 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET

INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET i samarbete ASIH Sundsvall INBJUDAN TILL DET 15:E NORRLÄNDSKA PALLIATIVA NÄTVERKSMÖTET Datum: 19-20 september 2012 Plats: Kostnad: Anmälan: Resa: Hotell Knaust Konferens, Sundsvall 1400 kr exkl moms, lunch

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Personcentrerad vård 2015

Personcentrerad vård 2015 Framtidens vårdmodell: Personcentrerad vård 2015 kunskap utveckling inspiration Lär dig mer om planering, dokumentering, strukturerat arbetssätt och utvärdering av personcentrerad vård Öka förståelsen

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder

Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Sår 2012 omvårdnad och behandlingsmetoder Aktuella behandlingsråd för infekterade sår Sårsmärta smärtlindringens positiva effekter på sårläkningen! Läkningshämmande faktorer fallbeskrivningar! Preventivt

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inspiration mat och motion!

Inspiration mat och motion! Friskvården i Värmland inbjuder till nationell konferens Inspiration mat och motion! Konferensen är en start på Ett friskare Sverige som sätter fokus på goda matvanor, ökad fysisk aktivitet och minskat

Läs mer

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM Här redovisas den muntliga redovisningen, antecknat av Rolf B. Frågeställningar i fet stil. ST-läkarnas delmål 20 - vilka lär-möjligheter kan vara till hjälp? Att ha en kvalitetsdel

Läs mer

ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR

ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR Förord svensk sjuksköterskeförening, ssf, presenterar här en revidering och nyöversättning av International Council of Nurses, icn:s etiska kod för sjuksköterskor. All

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Hälsoinriktad hälso- och sjukvård Maria Bjerstam Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning 6205 5 1 Hälsans bestämningsfaktorer 2 Implementering The story Någon får en idé om en ny metod

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE?

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? INBJUDAN Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad INBJUDER TILL KONFERENS I VADSTENA 10-11 NOVEMBER 2011 PLATS: STARBY HOTELL TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? Dags

Läs mer

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent Äldretandvård 2013 Aktuell forskning munhälsans betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre Multisjuka äldre en riskgrupp i tandvården! Kariesriskbedömning och kariesprofylax hos äldre Dementa patienter

Läs mer

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården De 10 först anmälda erhåller boken Perspektiv på onkologisk vård av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING. Sidfot STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Sidfot Nikola konferensen 10 oktober 2013 Margareta Hammarström Experter inom projektgruppen Margareta Hammarström, Södersjukhuset (ordförande) Gunnel Andersson,

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen?

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen? Söndag 3 maj 15.00-18.00 16.00 16.15 17.30 18.00 19.00 20.30 Sjuksköterskor (Alla) PROM/RAND 36 Föreläsare: Agneta Aspegren - Pagels, Forskningssjukskötersk a/med.lic, Karolinska sjukhuset, Solna Dietister

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kunskap utveckling inspiration Öka förståelsen och fördjupa dina kunskaper med det senaste inom autismspektrumtillstånd och ADHD! Hot om våld så

Läs mer

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm

VISA VÄGAR. 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm VISA VÄGAR 2015 28 maj 2015 ABF-huset,Stockholm Arrangörer Konferensen arrangeras av NSPH i samarbete med PRIO-samordningen (Regeringskansliet), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen,

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Gå 4 betala för 3! Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kognitiva biverkningar av cancerbehandling Hur påverkas

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN. Västra Götalandsregionen

LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN. Västra Götalandsregionen LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN Västra Götalandsregionen 2014-10-31 www.drf.nu Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och dess betydelse inom psykiatrin 8.30-9.00 Registrering

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09

Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09 Arbete i partnerskap för att utveckla stöd till anhöriga Borås 13 10 09 Marianne Hermansson Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Vilka är anhöriga Närmare var femte vuxen vårdar hjälper eller stödjer

Läs mer

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Svenska NOBAB:s temadagar 19 20 mars 2009 Aros Congress Center Västerås Division Närsjukvård och Barn och Ungdomskliniken Program Torsdag 19 mars, 2009 09.00

Läs mer

av resultatet CKU 3 VIL 2014

av resultatet CKU 3 VIL 2014 Välkommen! Workshop för uppföljning av resultatet CKU 3 VIL 2014 SLL Personal och utbildning, Arb.grp för CKU 3 VIL CKU ledningen Arbetsgruppen för CKU 3 VIL Susanne Kalén Ewa Ehrenborg Margaretha Forsberg

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN

Stärk din roll som ledare FRAMTIDENS CHEF I HEMSJUKVÅRDEN FRAMTIDENS CHEF I inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 oktober 2014 SPECIELLT INBJUDNA Nestor Eva Karlsson Projektledare, fil. dr etnologi Telia Niklas Sundler Business Developer Executive Lunds

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt!

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Multidisciplinärt teamarbete Hög kompetens nära patienten Förbättrad patientinformation ERAS rätt vård före, efter och

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens VALIDERING Vård- och omsorgscollege Västmanland Struktur, process och principer för validering GY 2011 + Vux 2012 Professionell Omvårdnadsoch omsorgs Rehabiliterande Etisk Ergonomisk Pedagogisk 1 Vård-

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 maj 2010, Stockholm Workshop 20 maj 2010, Stockholm Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer, verktyg och metoder Hur identifierar

Läs mer

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Trollsjögården Remmarlövsvägen 21 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Trollsjögården Trollsjögården ligger i ett naturskönt område nära Trollsjön. Lägenheterna är fördelade på två våningar

Läs mer

Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar

Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar Vårdinformatik i grundutbildningen till sjuksköterska Resultatredovisning från två undersökningar Vårdinformatik i sjuksköterskeutbildningarna / David Liljequist 1 Bakgrund och syfte Idag införs IT-system

Läs mer

Stockholms Sjukhem. Carl Johan Fürst docent. Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem. Carl Johan Fürst docent. Stockholms Sjukhem. Marie-Louise Ekeström projektledare. Stockholms Sjukhem Palliativ vård 2009 Psykisk ohälsa i palliativ vård skillnaden mellan sorg och depression som kräver behandling Kulturella skillnader i synen på smärta, sjukdom och död LCP, Liverpool Care of dying Pathway

Läs mer

Hygiendagar Umeå 2015

Hygiendagar Umeå 2015 Hygiendagar Umeå 2015 Onsdagen den 15 april 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-13.45 Implementering - så kan vi underlätta

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Landstingsdrivna vårdcentraler och Rehabverksamheter: rehabiliteringskliniken och Lasarettsrahab. Primärvårdsrehab, Vuxenhabilitering

Landstingsdrivna vårdcentraler och Rehabverksamheter: rehabiliteringskliniken och Lasarettsrahab. Primärvårdsrehab, Vuxenhabilitering Rehabiliteringskliniken är naturskönt belägen vid sjön Trummen på Sigfridsområdet i Växjö. Rehabiliteringskliniken flyttade från Centrallasarettet till Sigfridsområdet 2001. Kliniken erbjuder en tilltalande,

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Så kan sjukvården förebygga sjukdom. en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården

Så kan sjukvården förebygga sjukdom. en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården Så kan sjukvården förebygga sjukdom en inspirationsskrift för beslutsfattare i hälso- och sjukvården INNEHÅLLS- FÖRTECKNING Om broschyren... 3 Levnadsvanor påverkar ofta patienternas hälsa... 5 Patienten

Läs mer

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket)

Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) Hälsofrämjande sjukvård (HFS-nätverket) En idéburen verksamhet där det viktigaste kriteriet för medlemskap är viljan att utveckla sin organisation mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Medlemskapet

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 01/2015 Ålands hälso och sjukvård PB 1055, AX 22111 Mariehamn Telefon: +358 (0)18 5355 info@ahs.ax, www.ahs.ax Välkommen

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte När vården flyttar hem Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte Arbetsgrupp Robin Åberg Marianne Brindbergs Tina Kall Haide Gårdlind Mellgren Rapporten: När vården flyttar

Läs mer

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS

Vår värdegrund. Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Vår värdegrund Linköpings kommunala utförare Ao LSS/LASS Goda levnadsvillkor och god etik! Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera funktionshindrade

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Bakgrund: WHO har gjort en beskrivning av palliativ vård vilken är översatt till svenska år 2002: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt

Läs mer

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN

AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Inbjudan till chefseminarium/ utvecklingsseminarium 379 AKTIVITET OCH RÖRELSE- EN HÄLSOFAKTOR FÖR DEN SKÖRA MÄNNISKAN Bristvara men också behäftad med rädsla och risk * Från ett mer eller mindre passiviserande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Att leva hela livet 2013

Att leva hela livet 2013 Att leva hela livet 2013 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 14-15 NOVEMBER Årets huvudtema är bland annat hur man skapar stimulerande miljöer. Arrangörer är Dalheimers hus Social resursförvaltning/

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Palliativ vård. Vård vid. slutskede

Palliativ vård. Vård vid. slutskede Palliativ vård Vård vid slutskede Grafisk produktion: Mediahavet Foto: Cia Lindkvist/Mediahavet att leva tills man dör Palliativ vård handlar om sjukdomar som vi inte kan läka och hela. Inför svår sjukdom

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer