SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM"

Transkript

1 Nationell konferens för sjuksköterskor i äldrevård och geriatrik. Ett samarbete mellan Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning. SJUKSKÖTERSKAN GÖR SKILLNAD! 5 6 DECEMBER 2013, BONNIER CONFERENCE CENTER, STOCKHOLM

2 Sjuksköterskan gör skillnad! Varmt välkommen till en nationell konferens inom äldrevård och geriatrik, skräddarsydd för dig som arbetar som sjuksköterska och/eller ledare. 5 6 december 2013, Bonnier Conference Center, Stockholm Innehåll Kom och lyssna till och diskutera med några av landets mest erfarna och kunniga sjuksköterskor inom området. Under två dagar belyser de ledarrollens betydelse för god omvårdnad och hög patientsäkerhet baserat på aktuell forskning och praktisk erfarenhet. Sjuksköterskor har alltid tagit ett stort ansvar för sin kunskapsutveckling och för kunskapens implementering. Men vad krävs för att införandet av en evidensbaserad omvårdnad ska hålla över tid? Detta får du exempel på under konferensen. Patientsäkerhetsarbetet är en del av kvalitetsarbetet med fokus på att förebygga och undanröja orsaker till risker som kan leda till vårdskador. Patienternas kunskap, synpunkter och erfarenheter om hur man kan minska och förebygga vårdskador är grundläggande i detta arbete. Sjuksköterskans specifika roll är att identifiera risker för vårdskador som vårdrelaterade infektioner, fallolyckor, trycksår, undernäring och effekter av av läkemedelsinteraktioner. Patientsäkerhetsarbetet är dessutom lönsamt i längden! På denna konferens får du fördjupade kunskaper, stimulans, idéer och verktyg för att utvecklas i din yrkesroll tillsammans med andra sjuksköterskor och ledare inom äldrevården. Hjärtligt välkommen! Monica Berglund Ordförande, Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård. Elisabet Spjuth Affärsområdeschef och chefredaktör, Tidningen Äldreomsorg /Gothia Fortbildning.

3 Program dag 1 Dag 1: Fokus på ledarskapet ur ett sjuksköterskeperspektiv den 5 december Kaffe och tid att besöka utställningen Invigning av konferensen Monica Berglund, ordförande för Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård och Elisabet Spjuth, affärsområdeschef och chefredaktör tidningen Äldreomsorg/Gothia Fortbildning inleder konferensen. Aktuella frågor för dig som arbetar som sjuksköterska inom äldrevården. Monica Berglund Att leda en evidensbaserad praktik Sjuksköterskans och ledarens roll i en evidensbaserad praktik. Att utveckla givande samarbete med högskolor som tillför verksamheten bra innehåll. Reflektion, ett bra sätt för arbetsgruppen att kompetensutvecklas tillsammans. Anders Broberg, leg. sjukskötare, religionsvetare och verksamhetschef på Stureby vård- och omsorgsboende, Stockholm. Vinnare av Stockholms stads hedersutmärkelse 2012 för sitt arbete med forskning och utveckling Bensträckare Att vara ledaren som gör skillnad! Ledarskap och ansvar utan formellt chefskap hur hanterar man det? Medicinskt ansvar kontra verksamhetsansvar; viktigt att särskilja dessa inte bara i teorin utan också i praktiken. Ansvar, ägarskap, chefskap, ledarskap, medarbetarskap, olika roller som var och en aktivt och tydligt måste förhålla sig till för att inte komma i kläm och bli sönderstressad. Clas Malmström, psykiater, specialiserad på psykosocial arbetsmiljö med erfarenhet från ledarskapet i äldreomsorgen. Han har i rollen som företagsläkare och organisationskonsult haft ett flertal uppdrag inom äldreomsorgen Ledarskapets inverkan på det dagliga mötet Att ge stöd till personalen vid vård och omsorgsboende i att fokusera på varandet i en värld av görande. Ingela Beck, leg. sjuksköterska, dr med. vet. lektor vid Högskolan Kristianstad. Hon disputerade i våras vid Lunds universitet med avhandlingen Att fokusera på varandet i en värld av görande stöd till personalen i ett palliativt förhållningssätt vid vård och omsorgsboende för äldre Kaffe och tid att besöka utställningen Nya krav på bemanning Bemanna efter behov. Genomgång av föreskrifterna om bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12). Hur påverkas den kommunala hälso- och sjukvården? Bitte Fritzson, jurist, Socialstyrelsen Bensträckare Kan man standardisera äldrevård? Ta del av ett regeringsuppdrag om standard för kvalitet. Krav på kontinuitet och kvalitet hur kan de kvalitetsaspekterna förenas med en standard för omvårdnad? Helle Wijk är leg. sjuksköterska och docent vid Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hon arbetar med forskning, utveckling och utbildning inom äldreområdet och deltar i SIS arbete med en kvalitetsstandard för äldrevård och omsorg Mingel Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård bjuder på bubbel och tilltugg Lunch och tid att besöka utställningen Sjuksköterskans ledarroll och dess betydelse för en god omvårdnad Hur sjuksköterskan upplever att kompetensen tillvaratas. Vikten av att organisationen tillvaratar och stöttar sjuksköterskan. Sjuksköterskans roll i palliativ vård. Magdalena Andersson, leg. sjuksköterska, dr med. vet. forsknings- och utvecklingsledare/tf MAS, Eslövs kommun.

4 Program dag 2 Dag 2: Fokus på patientsäkerhet och inflytande den 6 december Sjuksköterskans roll i den kommunala äldrevården Vad har sjuksköterskan i hemvården tillfört den kommunala äldreomsorgen? Sjuksköterskans roll i det samlade teamet kring den enskilde. Lärande på arbetsplatsen. Effekter av kommunaliseringen Kaffe Christina Erlandsson, leg. sjuksköterska, verksamhetschef för hälso- och sjukvårdsverksamheten och ansvarig för kommunaliseringen av hemsjukvården i Kalmar kommun Masens stödjande roll Dialog, tillit och förtroende är de bästa verktygen. Så kan MAS:en stödja sjuksköterskan i patientsäkerhetsarbetet, med patientmedverkan och i rollen som omvårdnadsansvarig. Ann-Marie Thordeman, leg. sjuksköterska med vidareutbildning inom psykiatri, långtidsvård och rehabilitering och vårdlärare. Ann-Marie arbetar nu som MAS i Enköpings kommun, tidigare enhetschef inom äldreomsorgen Bensträckare Lunch och tid att besöka utställningen Patientsäkerhet och patientmedverkan Patientsäkerhetslagens krav på en säker vård där patienterna är delaktiga. Verktyg som stöd för vårdgivarnas arbete med att förbättra säkerheten. Metoder som stärker patienters medverkan Kaffe Eva Estling, leg. sjuksköterska, projektchef och samordnare och Agneta Andersson, projektledare, patientsäkerhetsarbetet, Sveriges Kommuner och Landsting Har satsningen på de mest sjuka äldre gett goda resultat? Analys och summering av uppdraget. Viktiga framtidsfrågor. Eva Nilsson Bågenholm, nationell samordnare för de mest sjuka äldre, Socialdepartementet Avslutning Monica Berglund, ordförande Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård, sammanfattar och avslutar konferensen Behöver Alma skickas till akutmottagningen? Vilka patienter med nedsatt beslutsförmåga skickas till sjukhus? Vilka konsekvenser får medicinska beslut i kommunal äldrevård för patienters delaktighet och välbefinnande? En kartläggning av de mest sjuka och sköra äldre patienterna som skickas till sjukhus från särskilda boenden. Maria Björck, leg. sjuksköterska, masterstudent Göteborgs universitet, specialistsjuksköterska inom vård av äldre i Falköpings kommun, huvudhandledare för sjuksköterskestudenter i kommunal verksamhetsförlagd utbildning. Info Målgrupp: Sjuksköterskor, Masar och ledare inom kommunal och privat äldrevård, geriatrik och primärvård. Pris: För medlemmar i Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård kr exkl. moms, för icke medlemmar kr exkl. moms. Tid: 5 december och 6 december Plats: Bonnier Conference Center, Bonnierhuset Stockholm, Torsgatan 21, nära S:t Eriksplan och centralen i Stockholm. Mer information och anmälan:

5 Svarspost, box Stockholm SVERIGE PORTO BETALT Konferensanmälan: Sjuksköterskan gör skillnad! Jag vill anmäla mig och är medlem i Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård. 5 6 december 2013, Bonnier Conference Center, Stockholm. Pris: kr exkl. moms för medlemmar. Jag vill anmäla mig, men är inte medlem i Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård. 5 6 december 2013, Bonnier Conference Center, Stockholm. Pris: kr exkl. moms för icke medlemmar. KONTAKTPERSON, TITEL TELEFON E-POST ENHET, ADRESS FAKTURERINGSADRESS OM ANNAN ÄN OVAN DELTAGARE 1, TITEL, E-POST DELTAGARE 2, TITEL, E-POST DELTAGARE 3, TITEL, E-POST DELTAGARE 4, TITEL, E-POST SPECIALKOST Om fler än 4 deltagare: Skicka in din anmälan via Betalning sker mot faktura före aktuellt konferensdatum. Anmälan är bindande men ej personlig. Vid avbokning senast 30 dagar före konferensens start debiteras 500 kronor. Därefter fullt pris. Gothia Fortbildning förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget vid för få anmälningar, dock senast 30 dagar innan.

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA SVENSKA DEMENSDAGARNA Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA En konferens för uppbyggnad och utbyte av idéer mellan olika yrkeskategorier inom demensområdet Välkommen till Conventum Kongress

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Patientfokuserad hemsjukvård

Patientfokuserad hemsjukvård Patientfokuserad hemsjukvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2012 TALARE Rådet för hemsjukvård, SFAM Sonja Modin Avancerade hemsjukvården i mellersta Skåne Lena Carlsson Stifelsen Äldrecentrum

Läs mer

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt!

Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Inspireras av vinnande omvårdnadsprojekt! Ortopedisk omvårdnad Kirurgisk omvårdnad Multidisciplinärt teamarbete Hög kompetens nära patienten Förbättrad patientinformation ERAS rätt vård före, efter och

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen!

Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Gå 4 betala för 3! Mötesplats för tredje året i rad! Anmäl dig nu fullbokad 2009! Akutsjukvård 2010 följ med i utvecklingen! Widgren, Lethvall och Örnung om triage vinster, vetenskap och vidareutveckling

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård?

LEAN ett helhetstänkande för framtidens sjukvård? LEAN ett helhetstänkande Inbjudan till konferens i Stockholm 26 27 september 2007 Praktikfall från: Magnus Lord Universitetssjukhuset i Lund Caroline Jarebrant IVF Industriforskning och utveckling AB,

Läs mer

Bröstcancer vård och behandling

Bröstcancer vård och behandling Unik konferens! Bröstcancer vård och behandling De senaste forskningsrönen och behandlingssätten! One-day diagnostic i praktiken. Kvinnan får besked samma dag om hon har bröstcancer! Kulturella skillnader

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner: CHEFSDAGEN 2014 30 JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

PUNK-handboken Primärvårdens Utveckling Nationell Kvalitet

PUNK-handboken Primärvårdens Utveckling Nationell Kvalitet 5 GOD OCH SÄKER VÅRD 5.1 Varför kvalitetsarbete? Intresset och engagemanget för att följa upp, värdera, analysera och förbättra vård och behandling har lika lång historia som läkekonsten, dvs. sen Hippokrates

Läs mer

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska

ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Bengt Eriksson ambulansöverläkare Landstinget Dalarna Stefan Kihlgren leg sjuksköterska Akutsjukvård Gå 4 betala för 3! ta del av de senaste modellerna och praktikfall som lyckats! Den akuta vårdkedjan, patientsäkerhet och samarbete i fokus med prehospital triage, patientstyrning och direktinläggningar!

Läs mer

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern!

Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Hej, du medlem i SFPO! Här kommer nyhetsbrevet inför vintern! Tiden går och julen står för dörren. Höstens utbildningsdagar i Stockholm är redan avverkade. Vi fick väldigt fin respons från deltagarna i

Läs mer

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik

Innehåll NR 1. Sektionen för omvårdnadsinformatik SOI NYTT Sektionen för omvårdnadsinformatik Innehåll NR 1 April, 2013 Ledaren Nationell ehälsa 2012 Effekter av standardiserade vårdplaner Mot mer användbara ehälsosystem? O BS D! a ko gs at nf t a e ny

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

19 20 november, City Conference Centre, Stockholm

19 20 november, City Conference Centre, Stockholm 19 20 november, City Conference Centre, Stockholm Ansvar för utveckling av omvårdnad en fråga om professionsetik Posterutställning inspireras av forsknings- och utvecklingsprojekt inom vård och omsorg.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet

6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet 6 6:e Nationella konferensen om Patientsäkerhet program Stockholmsmässan Älvsjö 12 13 september 2011 Nollvision d e t k r ä v s i n t e bara m å l utan även visioner för att få en säkrare vård och omsorg.

Läs mer

XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna

XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna XXIII:e Medicinrättsliga Seminariedagarna - Redovisning av den medicinska rätten under medverkan av representanter från lagstiftaren, myndigheter, intresseorganisationer, vårdgivare och yrkesutövare samt

Läs mer

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer