Instruktionsbok. Vitality takt 4-takt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktionsbok. Vitality 50. 2-takt 4-takt"

Transkript

1 Instruktionsbok Vitality 50 2-takt 4-takt

2 Bäste användare: Vi uppskattar ditt köp av en KYMCO Vitality moped och välkomnar dig i KYMCO mopedåkarefamiljen. Innan du åker på mopeden rekommenderar vi dig att läsa denna manual noggrant för en säker och komfortabel åktur. Din säkerhet beror inte endast om din uppmärksamhet och din bekantskap med mopeden utan också mopedens mekaniska skick. En inspektion innan varje åk och regelbundet underhåll är grundläggande. Kvalitén av varje KYMCO moped är garanterad. Uppmärksamma: 1. Information och specifikationer i denna manual bör endast användas som referens och kan ändras utan förbehåll. 2. För att underlätta start av motorn och öka motorns prestanda måste batteriet vara installerat före start. Innehållsförteckning Förberedelse för säker körning....2 Fordonbeskrivning...4 Användning/Körning...10 Inspektion före körning...18 Start av motorn...29 Att tänka på innan du börjar köra...34 Hur jag avbryter körningen...37 Lätt underhåll...39 Underhållsschema...52 Specifikationer...53 Varningsmarkeringen indikerar att det kan finnas ett riskmoment som kan leda till skada eller dödsfall. 1

3 Förberedelse för säker körning Kläder Läs denna instruktionsbok noggrant. Föraren och passageraren måste alltid bära godkänd hjälm, handskar, och ögonskydd. Handhavande av koppling och bromsar får icke påverkas av klädseln. Kör med omdöme och tänk på att du är en oskyddad trafikant. (1) Sätt alltid fast hjälmen med spännet. (2) Kör med smidiga kläder som inte kan fastna i broms-, gashandtag, hjul eller kedja. (3) Kör ej i högklackade skor. (4) Kör med båda händerna på styret. 2

4 Säker körning Rätt körställning är viktig, sitt mitt på dynan. Sitt ej för långt bak på sadeln, då främre hjultrycket blir lägre och styrförmågan sämre. När du svänger, sväng genom att luta mopeden försiktigt under dig åt det hållet du skall svänga. På gropig väg och grusväg, kör sakta och håll hårt i styret. Köra med last Sitt rätt så att du kontrollerar mopeden rätt. Styrningen blir annorlunda när du kör med last, för mycket last kan orsaka dålig styrförmåga. Kör ej med överlast, kontrollera. (1) Max.last i hjälmfacket under sätet är 10 kg. (2) Max.last packethållare är 5 kg. När motorn stannat är avgasröret och ljuddämparen mycket heta. Rör dem inte, det kan orsaka brännskador. När du parkerar, undvik torra löv/gräs samt annat material som kan orsaka bränder eller annan fara i form av förgasning. 3

5 Fördonsbeskrivning (1) Startknapp (sid 11) strömbrytare/varningblinkers (sid 11) (2) Blinkersindikering höger (sid 17) (3) Instrumentbräda (sid 16) (4) Blinkersindikering vänster (sid 17) (5) Ljusomkopplare (sid 12) Signalhorn/blinkers (sid 13) 4

6 (1) Säteslås (sid 14) (2) Bränsletanklock (sid 22) (3) Hjälmfack (sid 14) (4) Hjälmhållare (sid 14) (5) Centerkrok (sid 15) (6) Sidostöd (7) Centerstöd (8) Kickstart (sid 31) (9) Luftrenare (sid 39) 5

7 (1) Tändningslås (sid 10) (2) Motoroljelock 2-takt (sid 18) 6

8 (1) Oljenivåindikator (sid 17) (2) Bakbromshandtag (sid 26) (3) Batteri (sid 42) Säkring (sid 44) (4) Gasrelage (sid 34) (5) Frambromshandtag (6) Helljusindikator (sid 17) 7

9 Ramnummer För att kunna läsa av mopedens ramnummer avlägsna locket med en skruvmejsel. Kontrollera att ramnumret graverat på mopeden stämmer med numret i dokumenationen och garantikortet. Skriv ner ramnumret nedan Nyckelnummer Du behöver nyckelnumret för att kunna beställa en ersättningsnyckel. Skriv ner nyckelnumret 8

10 Motornummer Motornumret är graverat på motorns högra hölje. Skriv ner motornumret nedan 9

11 Användning/Körning Tändningslås/låsning av styret (1) OFF I denna position är strömmen av och nyckeln kan tas ur. (2) ON I denna position är tändningen på, nyckeln kan ej tas ur. (3) LOCK I denna position är styret låst, nyckeln kan tas ur. Låsmetod: Vrid nyckeln från ON till LOCK, ta ur nyckeln. Lås upp: Vrid nyckeln från LOCK till OFF och låset är urkopplat. Efter det att tändningen ställts på LOCK, känn försiktigt i styret att det verkligen är låst. Rör aldrig nyckeln/tändningslåset under körning, det kan orsaka en trafikolycka. Parkera ej så du hindrar trafiken. 10

12 Startknapp Start av motorn, vrid först tändningen till ON, tryck därefter in startknappen. Håll alltid fram- eller bakbromshandtaget intryckt, annars går det ej att starta, ingen elektrisk kontakt. När motorn går, tryck aldrig på startknappen, detta skadar startdrevet/startmotorn. Starta alltid med släckt lyse och utan blinkers för maximal kraft till startmotor och tändsystem. Så fort motorn startat släpp startknappen. Strömbrytare/Varningblinkers I denna position är positionsljus, strålkastare, instrumentbelysning samt bakljus ej på. Positionsljus, instrumentbelysning samt bakljus är tända. Samtliga positionsljus lyser tillsammans. 11

13 Ljusomkopplare (1) Position för helljus (2) Position för halvljus. Blända av när du får möte. PASSING (3) I omkörning med mötande trafik, tryck och (3) släpp PASSING -knappen och strålkastaren blinkar för att varna mötande trafik. 12

14 Signalhorn/Blinkers Du kan tuta när tändningen är på ON. (1) & (2) Du kan använda blinkers vä/hö när tändningen är på ON. (3) återställ blinkersen genom att trycka in blinkersknappen. (4) Signalhornet. Blinkersen går ej tillbaka automatiskt. Återställ genom att trycka in blinkersknappen. Var noggrann med detta då det annars kan orsaka olyckor. 13

15 Låsning av hjälmfack/säte Att låsa upp sätet: 1. Tag tändningslåsnyckeln och sätt den i låsanordningen för sätet, vrid höger. 2. Lyft upp sätet. Att låsa sätet: 1 Fäll ner och tryck till, sätet stängs/låses automatiskt. 2. Lyft försiktigt och försäkra dig om att sätet är låst. Max. last är 10 kg. Lås inte in nyckeln i hjälmutrymmet, förvara en reservnyckel på annan säker plats, ifall du tappar eller låser in nyckeln. Fastlåsning av hjälm Du kan låsa fast två hjälmar en på vardera sida. Användning: 1. Lås upp och fäll fram sätet. 2. Sätt fast hjälmringen/ spännet i hjälmhållaren. 3. Fäll ner och tryck till. Kontrollera att sätet går att fälla ner utan att något kommer i kläm. Kör inte med hjälmen fastsatt i hjälmhållaren, då det kan orsaka lackskador eller hindrar säker körning. 14

16 Centerkrok 1. Dra ut kroken (1) från insidan för att använda. 2. Tryck låsvredet (2) till vänster för att låsa upp och häng din väska på kroken ovanför fotstället. 3. För att ta loss en väska lås upp låsvredet. Lyft väskan av kroken. 4. När den inte används, tryck kroken bakåt till ursprungsläge för att undvika att fastna med kläder under färden. 15

17 Instrumentbräda (1) Bränslemätare Visar bränslevolym i tanken. Går tankmätaren ner till E, är det ungefär en liter kvar i tanken. Fyll på blyfri 95 oktan bensin omgående. (2) Hastighetsmätare visar km/timme (3) Hastighetsmätare visar miles/timme (mph) (4) Vägmätare Totalt körda kilometer indikeras, samt 100 m (svart siffra på vitt) (5) Klocka visar tid och datum, kan justeras manuellt (6) Justeringsnyckel används för att justera tid och datum 16

18 (7) Blinkersindikering vänster blinkar när vänster blinkers är igång. (8) Oljenivåindikator (2-takt) När tändningen ställs på ON lyser varnings-lampan ett par sekunder och slocknar sedan. Tänds varningsindikatorn fyll på med olja. Använd alltid 2-taktsolja för oljeinsprutning och av högsta kvalitet. (9) Helljusindikering tänds när helljus är på (10) Blinkersindikering höger blinkar när högerblinkers är igång. (11) Halvljusindikering (4-takt) tänds när halvljus är på. 17

19 Inspektion före körning Ha för vana att se över fordonet innan körning. Detta för att öka säkerheten och förhindra olyckor. Inspektion före körning är därför mycket viktig. Gör alltid en service och översyn redan efter en månad alternativt 30 mil. Kontrollera oljenivån i motorn 2-takt Oljenivåindikeringslampa tänds när oljenivån är låg. Stanna motorn och fyll på med oljan så fort som möjligt. Ställ mopeden på centralstödet. Öppna sätet, avlägsna oljelocket. Fyll på med rekommenderad olja upp till den övre nivåmärket (2). Sätt tillbaka locket. Använd KYMCO 2-takts olja eller liknande. 18

20 Om oljenivåindikeringslampa tänds när du kör mopeden, stanna och stäng av motorn. Fyll oljetanken med rekommenderad olja upp till den övre nivåmärket. Att fortsätta åka med en låg oljenivå kan orsaka motorstopp som kan resultera i en olycka. Om motorn har används efter oljenivåindikeringslampa tänds måste mopeden in till din KYMCO återförsäljare för kontroll och luftning av oljesystemet. Utan kontroll kan allvarlig motorskada resultera. Användning av fel sorts olja kan orsaka svår och/eller förhastad kollagring i motor- och avgassystem och resultera i kraftförlust och ev motorskada. Var noga med att främmande föremål eller smuts aldrig får hamna i tanken. Kontrollera oljenivån i motorn 4-takt Ställ mopeden på centralstödet. Dra ut oljestickan och torka den ren. Stoppa oljestickan i oljan. (skruva inte i den) Dra ut oljestickan och kontrollera oljenivån. Om den är nära den lägre nivån fyll på med oljan tills den når den övre nivån. Temperaturen av motor och avgassystemet är hög. När du kontrollera oljenivån var aktsam och undvik brännsår. Att köra utan tillräcklig mycket motorolja kommer att orsaka motorstopp/haveri. 19

21 Däckinspektion 1. Kontrollera däcktryck Kontrollera om däcktrycket är normalt, när mopeden står på jämnmark. Om du misstänker feltryck, kontrollera trycket med en tryckmätare. Mät däcktrycket i temperatur runt C. Däcktrycket får inte överstiga 2,5 kg/cm 2. Normalt däcktryck (1 förare + 1 passagerare) Fram Bak 1,5 1,75 kg/cm 2,0 2,25 kg/cm 20

22 2. Sprickor & skador Kontrollera mönstret efter sprickor eller skador. 3. Ojämn slitning Kontrollera onormal förslitning. 4. Främmande föremål Kontrollera att inga metalldelar eller stenar sitter i däcket/däckmönstret. 5. Däckmönsterdjup Kontrollera mönsterdjupet genom att iakttaga den godkända märkningen på däcket. När däcket är slitet ersätt med ett nytt. Otillräckligt däcktryck, sprickor, främmande föremål kan orsaka att du delvis tappar styrförmågan och resulterar i att däcket går sönder. 21

23 Kontroll/påfyllning av bränsle Kontrollera om bränslenivån är tillräcklig. När mätaren nått E (röd markering), fyll på med blyfri 95 oktan bensin, så snart som möjligt. Bränslepåfyllning 1. Öppna sätet med nyckeln. 2. Vrid tanklocket (1) moturs med handen för att öppna. 3. Använd Blyfri 95 oktan bensin. 4. Vrid tanklocket medurs för att stänga. Triangelmärkena (2) skall vara i linje med varandra. Stäng av motorn innan påfyllning. Bränslenivån skall ej fyllas över referensplattan (3) i tanken, i annat fall läcker bensinen ut. Använd ren bensin utan tillsatser för att undvika motorhaveri. 22

24 Inspektion av styrning Se efter om du ser någon skada på styrinrättningen eller dämpare. Håll in frambromsen och gunga/tryck ner fjädringen, lyssna efter onormala ljud. Vrid styret fram och tillbaka höger och vänster för att se att inget sitter löst. Kontrollera att styret rör sig fritt. Känns något onormalt, kontakta KYMCO serviceverkstad direkt. Inspektion av instrumentbrädan Kontrollera att blinkersindikeringslampor och heljusindikeringslampa fungerar. Kontrollera att hastighetsmätaren fungerar. Kontrollera att bränslemätare fungerar. Kontrollera att oljenivåindikeringslampa fungerar. 23

25 Kontrollera bromsvätskenivå Kontrollera om bromsvätskenivå ligger under den lågnivåmärket. Allt eftersom bromsbeläggen slits kommer bromsvätskenivån att sjunka. Man gör ingen justering, utan man fyller på vätska och gör periodisk kontroll av belägg, nivå samt kontroll efter läckage. Om utslaget på bromsarmen blir långt men bromsbeläggen inte är slitna, kan det vara luft i bromssystemet och systemet behöver luftas. Besök din närmaste KYMCO serviceverkstad för detta. För att undvika problem med bromssystemet, använd endast ny vätska från en sluten behållare. Det får aldrig komma in smuts, vatten eller liknande i behållaren för bromsvätskan. Bromsvätska är aggressiv och kan skada färg, plast och liknande, så var varsam när du hanterar bromsvätska. När du fyller på vätska se till att behållaren står i horisontalläge när du avlägsnar påfyllningslocket för att undvika onödigt spill. Använd endast ny DOT4 bromsvätska från en sluten behållare. 24

26 Bromsbeläggslitage Kontrollera slitage på varje bromsbelägg, Om något har slitits ned till indikatormärket byt båda bromsbeläggen. Uppsök din KYMCO återförsäljare för denna service. Bromsbackslitage Bakbromsen har slitageindikator. När du använder bakbromsen finns det en markering (1) som sitter på bromsarmen och rör sig mot referensmarkering (2) på bromstrumman. Om markeringen kommer fram till referensmärket vid full broms, måste bromsbackarna bytas. Uppsök din KYMCO återförsäljare för denna service. Kontrollera noga när du justerar att skruven ligger rätt och att det är gängor kvar så att den inte är för långt utskruvad. Kontrollera att bromsskruven är säkrad. Du sliter ut bromsarna fortare om bromsarna ligger på under körning. 25

27 Inspektion och justering av frispelet i bakbromsen Frispelet vid spetsen på bromshandtaget skall var 1-2 cm. Om inte, justera enligt följande: Ställ mopeden på centralstödet. Vrid justeringsskruven (1) medsols (A) för att minska frispel eller motsols (B), för att öka spelet. Kontrollera att bromsskruven är säkrad, enligt bild. Muttern är halvmåneformad och måste vridas i rätt läge mot axeltappen när justeringen är färdig. 26

28 Inspektion av lyse och signalhorni Signalhorn: Sätt tändningen på ON, tryck på signalhornet och kontrollera att den ljuder. Helljus/Bakljus: Starta motorn och vrid på lyset. Kontrollera fram och baklyse. Torka av smuts, leta ev. skador. Bromsljusinspektion: Dra in handbromsen fram resp. bak och kontrollera att stoppljuset tänds. Torka av smuts, leta ev. skador. Blinkers: Sätt tändningen på ON. Kontrollera att vänster och höger blinkers fungerar bak och fram. Lyssna att summern fungerar. Torka av smuts. Leta ev. skador. (1) Strålkastare (2) Blinkers (3) Bak/Bromsljus (4) Signalhorn Byt alltid ut trasiga lampor, det innebär fara att köra med inkorrekta signalsystem. 27

29 Inspektion av stötdämparefram/bak Tryck ner styret och dynan kontrollera funktionen. Inspektion av bromsar Dra in frambromsen, kontrollera frunktionen. Dra åt bakbromsen, kontrollera funktionen. Inspektion av backspegel Sitt upprätt och kontrollera vinkeln på backspeglarna. Inspektion av reg. plåt (EU-moped) Kontrollera ev. smuts eller skador på skylten, kontrollera så att den sitter fast. Inspektion av reflexer Kontrollera och torka ren reflexerna. Smörjpunkt inspektion Se över att alla smörjpunkterna är tillräcklig smorda. 28

30 Start av motorn Lås upp styret. Sätt tändningen på "ON". Kontrollera att olje och bensinnivåerna är OK före start av motorn. Fäll in stödet innan du startar motorn. Varva aldrig motorn på stödet. Varva ur motorn först när den är varm och du kör. Lås bakhjulsbromsen Håll in bakbromsen för att få startkontakt. Håll alltid inne bakbromsen så att mopeden inte kan rusa iväg i hög fart när du startar upp den. Kontrollera noga bakbromsens frispel, annars fungerar inte bakbromsen. 29

31 Använd startknappen Tryck in startknappen utan att röra gashandtaget. Startar inte motorn efter att startknappen tryckts in i 3-4 sekunder när motorn är varm. Vrid upp gasen 1/8-1/4 varv för att underlätta starten. När mopeden har stått länge eller bensintanken är tom, och motorn fortfarande är svårstartad efter att bensin påfyllts, vrid på lite gas och tryck in startknappen upprepade gånger för att starta motorn. För att inte överbelasta batteriet, håll aldrig inne startknappen mer än 5 sekunder. Startar inte motorn trots att startknappen hållits inne i 5 sekunder, vänta 30 sekunder innan ett nytt försök görs. Eller start utan gaspådrag med den manuella kicken. Tryck aldrig in startknappen när motorn är igång, det kan orsaka motorskador. Håll alltid inne bakbromsen i annat fall kan motorn ej startas. När bromsljuset har tänts kan du starta motorn. 30

32 Start med kick 1. Ställ mopeden på centralstödet på jämn mark. 2. Kicka med kraft. Är motorn kall och ej startar efter 3-4 försök, ge gas 1/8-1/4 varv för att underlätta starten. Låt motorn gå varm 2-3 minuter efter kallstart. När motorn just startat, accelerera ej snabbt, håll låg fart, för att förlänga motorns livslängd. När motorn startat måste kicken placeras i sitt ursprungliga läge. Avgaserna innehåller giftig koloxid som är skadlig. Starta motorn i välventilerat område. Släck all ljusknappar innan start. 31

33 Rätt körteknik Använd en godkänd hjälm, skyddsglasögon och handskar. 1. Starta motorn, se tidigare instruktioner. Håll aldrig inne startknappen när motorn gått igång, det skadar motorn. Håll alltid inne bakbromsen när du startar, även när du startar med kicken. 2. Fäll in centralstödet, genom att föra mopeden framåt. Varva ej motorn när den står på stödet. Fälls stödet in av misstag, kastas mopeden iväg okontrollerat och kan orsaka olyckor, variatortransmissionen kan skadas. 32

34 Rätt körposition Kliv upp på mopeden från vänster och sitt upprätt. Behåll vänster foten i backen för balansen. Kör alltid med hjälm, skyddsglasögon och handskar. Använd ej för stora eller löst sittande kläder. Ge gas Släpp bakbromsen. Vrid gasen sakta och mopeden rör sig försiktigt framåt. Vrid på gasen lugnt när du släppt bakbromsen, för att undvika att mopeden rusar iväg. Kör lugnt, accelerera mjukt, bromsa mjukt. Kör med omdöme, det förlänger mopedens livstid och behovet av serviceintervaller minskar. 33

35 Att tänka på innan du börjar köra Innan du svänger sätt på blinkersen och se till att det är klart för att köra säkert. Kör inte mitt i vägbanan utan håll dig på högersidan. Försiktig körning förlänger motorns/transmissionens livslängd. Kontrollera hastigheten Du reglerar hastigheten med gashandtaget.! VRID PÅ Farten ökar. Accelerera i lagom fart. Vrid på gasen allt eftersom, för att öka VRID AV Farten sänks. Vrid av snabbt. Bromsa samtidigt som du släpper på gasen, det förkortar tiden att sänka farten. 34

36 Rätt inkörning förlänger motorns livslängd När mopeden är ny, håll farten under 40 km/h under den första månadens inkörning eller de första 1000 km. Undvik snabb acceleration och att köra länge i hög fart med höga varv. När det är varmt, kan motorn lätt överhettas, stanna motorn och låt den kallna. Använd både fram- och bakbroms när du bromsar Släpp gasen först, dra sedan in bromshandtaget. Bästa sättet att bromsa är att börja försiktigt och därefter bromsa hårdare. Endast en broms kan orsaka sladd fram eller bak. Dra aldrig åt bromsen häftigt det kan ge sladd och orsaka olyckor. 35

37 Gör inga plötsliga stopp eller skarpa svängar Plötsliga stopp och skarpa svängar är vanligaste anledningen till olyckor och är mycket farligt. När det regnar blir väglaget halt. Plötsliga inbromsningar gör att mopeden glider omkull. Var försiktig och undvik fara. När du kommer till en sväng släpp på gasen och sakta in mopeden genom att bromsa med både fram- och bakbromsen samtidig. Efter svängen kan du börja gasa igen. Var försiktig när du kör i regn eller på våta väglag Det krävs längre bromssträcka när det är vått, än på torra väglag. Kör säkert genom att sänka farten tidigt och bromsa så tidigt som möjligt. På leriga eller isiga, hala väglag, vrid av gasen helt och sakta in genom försiktig pumpbromsning under full kontroll. 36

38 Hur jag avbryter körning Kör in till parkeringen. Sätt på blinkersen tidigt. Se upp för fordon bakifrån eller från sidan och sakta in försiktigt efter kanten på vägbanan. Vrid av gasen i god tid, bromsa med fram och bakbroms samtidigt. När du trycker in bromshandtagen tänds bromsljuset som varnar bakomvarande trafikanter. Stäng av motorn Återställ blinkersen och vrid tändningsnyckeln till OFF. Under körning får du aldrig röra nyckeln. När nyckeln vrids till OFF eller LOCK stängs det elektriska systemet av, vilket kan orsaka trafikolyckor. Rör endast nyckeln när mopeden står helt stilla. 37

39 Parkering Ställ mopeden på centralstödet och se till att den inte hindrar trafiken. Se till så att underlaget är hårt och jämnt, så att mopeden står stabilt på centralstödet. Stå på vänster sida ta tag i styret och bagagehållaren eller under sadeln, lyft och pressa mopeden bakåt på samma gång som du trycker ner stödet i backen, träna in tekniken. Mopeden rämlar lätt omkull om den parkeras på löst underlag. Lås styret Lås styret och ta ut nyckeln. Parkera ej så att du hindrar trafiken. Motorn och avgassystemet är heta. Bränn dig inte på dessa. 38

40 Lätt underhåll 2-takt Kontroll/rengöring/ev. utbyte av luftrenare 1. Lossa och avlagsna de sju skruvarna 2. Ta ut luftrenarelementet (1). 3. Sätt tillbaka på omvänt sätt. Tvätta elementet i rengörande olja ellermotsvarande medel. Vrid ur och låt torka. Dränk in elementet i växelolja (SAE80-90). Vrid försiktigt ur överbliven olja. Sätt tillbaka elementet. Var noga med att installera elementet korrekt, i annat fall kommer smuts in i cylindern och förkortar motorns livslängd. Använd aldrig bensin att tvätta elementet med. Var noga med att vatten ej får komma in i luftrenaren, detta orsakar startproblem. 39

41 4-takt Kontroll/rengöring/ev. utbyte av luftrenare 1. Lossa och avlägsna de sju stycken skruvarna. 2. Ta ut luftrenarelementet (1). 3. Rengör elementet med tryckluft. 4. Byt luftrenarelementet var 4000 km. 5. Installera luftrenarelementet i omvänd ordning. Luftrenarelementet ska rengöras/bytas oftare om du kör i dammiga miljöer. Använd aldrig olja, bensin eller andra vätskor i rengöring av luftrenarelementet. Var noga med att vatten ej får komma in i luftrenaren, detta orsakar startproblem. Om luftrenarelementet installeras felaktig kan damm sugas in till cylindrarna och direkt påverka prestanda och motorns livslängd. 40

42 Rengöring av mopeden Tvätta och torka mopeden omsorgsfullt och försiktigt. Använd aldrig frätande starka medel, endast shampoo och vatten. Om fordonet stått länge, kontrollera varje dels funktion, smörj, förvissa dig om att allt fungerar, kontrollera bromsarna noggrant. Kör när du är säker på att allt är OK. Kontrollera vaxets innehåll, så det ej skadar lacken. 41

43 Batteri Avlägsna batteriet 1. Var säker på att tändningen är av (OFF). 2. Ta bort skruven (1), 3. Tryck bort de två clipsen (2) och avlägsna batteriluckan. 4. Ta loss först minuspolen (-) från batteriet sedan ta loss pluspolen (+). 5. Ta ur batteriet från behållaren. Batteriet skall ej fyllas på med destillerat vatten. När du rengör polerna, ta av batteriluckan och skruva loss de två polerna. När polerna är oxiderade, ta ut batteriet för rengöring. Efter rengöring av polerna, smörj med vaselin eller fett. Sätt tillbaka. 42

44 Använd skyddsglasögon vid batteriarbeten. Öppna aldrig elektrolytlocket! Om mopeden ej används laddas batteriet ur. Ladda batteriet. Om du lämnar mopeden en längre tid, lyft av minuspoolen. Rök ej när du arbetar med batteriet, se upp med eld. Ställ alltid tändningen på OFF, innan du rör batteriet. Ta alltid loss minuspolen först, innan du tar loss batteriet. Sätt alltid dit pluspolen först när du monterar tillbaka batteriet. Dra åt alla skruvar noga. Batteriladdare 43

45 Byte av säkring Kontollera orsaken till att säkringen gått sönder, innan ny monteras. Om säkring går upprepade gånger kan det vara tecken på en kortslutning eller överbelastning på elsystemet. Ta mopeden till din KYMCO återförsäljare för kontroll. Säkringhållare (1) ligger i en fack under batteriluckan. Säkringen är 7A. Reservsäkringen (2) ligger i en fack under batteriluckan. 1. Avlägsna batteriluckan. (se sidan 44) 2. Öppna säkringhållare (1) och lyft ur clipsen (2) med säkring från behållaren. 44

46 3. Dra ur den gamla säkringen från clipsen och kassera. Säkringsboxen öppnas genom att locket vrids upp. Var noggrann med att ej komma åtkabelinfästningen så att det blir glappkontakt eller elöverslag. När du satt dit en ny säkring kontrollera att kabelskorna (clipsen) klämmer runt säkringen. Använd aldrig okända säkringar, det kan ge brända kablar. Använd KYMCOs originaldelar när du lagar elekriska delar. Hittar du ej orsaken, vänd dig till KYMCOs serviceverkstad. 4. Placera den nya säkringen i clipsen (2) och montera tillbaka den i säkringhållaren (1). 45

47 Motorolja byte (4-takt) 1. Ställ mopeden rakt på stödet. 2. Skruva loss oljepåfyllningslocket/oljestickan (1) 3. Avlägsna dräneringsskruven (2) från dräneringshålet och tappa ur oljan. 4. Sätt tillbaka dräneringsskruven och skruva åt. (åtdragninsmoment: 30 Nm) 5. Fyll på med 0,7 liter ny olja. Sätt tillbaka oljestickan. 6. Kör motor varm och kontrollera oljanivån igen efter motorn har varit avstängd i sekunder. Rekommenderad olja: SAE 10W40 Rengör alltid oljesilen när du byter olja. Använd endast rekommenderad olja. Byt olja efter de första 30 milen och sedan byt olja var 200:e mil. Om mopeden används i dammiga eller kalla miljöer kan olja brytas ner snabbare och skall bytas oftare. Blanda aldrig olika klasser eller vikter av olja. Det kan skada motorn. 46

48 Transmissionsolja (2-takt) Kontrollera transmissionsoljenivån. 1. Ställ mopeden rakt på stödet på jämn mark. Vänta 2-3 minuter efter det att motorn stannat. 2. Skruva av oljepåfyllningsskruven (1) och kontrollera nivån (2). Oljenivån skall komma upp till kanten. Om nivån är lägre, fyll på tills nivån kommer upp till kanten. 3. Efter påfyllning, montera tillbaks skruven. (2) Rekommenderad växellådsolja: SAE #90 Kapacitet: 0,12 liter Byte av transmissionsolja. 1. Ställ mopeden rakt på stödet på jämn mark. 2. Ställ en behållare under motorn. 3. Skruva av oljepåfyllningsskruven (1) och dräneringsskruven (3) och tappa ur oljan. 4. Sätt tillbaka dräneringsskruven och skruva åt. 5. Fyll på med olja. Sätt tillbaka oljepåfyllningsskruven. 6. Kör motor varm. Kontrollera om det finns något läckage. Om den läcker olja, stanna motorn omedelbart och hitta orsaken. Fyll på olja i kontrollhålet (1). När du fyllt på, torka rent med trasa. För mycket olja är skadligt, överfyll ej. Använd bara SAE #90 olja. Byt olja efter första 30 milen och sedan varje 400:e mil. Kontrollera och fyll på olja regelbundet. 47

49 Transmissionsolja (4-takt) Kontrollera transmissionsoljenivån. 1. Ställ mopeden rakt på stödet på jämn mark. Vänta 2-3 minuter efter det att motorn stannat. 2. Skruva av oljepåfyllningsskruven (1) och kontrollera nivån (2). Oljenivån skall komma upp till kanten. Om nivån är lägre, fyll på tills nivån kommer upp till kanten. 3. Efter påfyllning, montera tillbaks skruven. Rekommenderad växellådsolja: SAE #90 Kapacitet: 0,12 liter Byte av transmissionsolja. 1. Ställ mopeden rakt på stödet på jämn mark. 2. Ställ en behållare under motorn. 3. Skruva av oljepåfyllningsskruven (1) och dräneringsskruven (3) och tappa ur oljan. 4. Sätt tillbaka dräneringsskruven och skruva åt. 5. Fyll på med olja. Sätt tillbaka oljepåfyllningsskruven. 6. Kör motor varm. Kontrollera om det finns något läckage. Om den läcker olja, stanna motorn omedelbart och hitta orsaken. Fyll på olja i kontrollhålet (1). När du fyllt på, torka rent med trasa. För mycket olja är skadligt, överfyll ej. Använd bara SAE #90 olja. Byt olja efter första 30 milen och sedan varje 400:e mil. Kontrollera och fyll på olja regelbundet. 48

50 Inspektion av tändstift Kontrollera tändstiftets kondition, bränslerester och felaktigt gap kan ge dålig gnista. Ta loss tändstiftet: 1. Skruva loss stiftet med en tändstiftsnyckel. 2. Sätt tillbaka stiftet på motsvarande sätt. Rengöring: Det är bäst att använda en tändstiftsrengörare. Det också går att rengöra tändstiften med en vajerborste. Justering: Gapet skall vara 0,6-0,7 mm Byte: Gör rent stiftet varje 200 mil och sätt i nytt var 500 mil eller om elektroden brunnit ut. Rekommenderat stift: 2-takt: NGK-BR8HSA 4-takt: NGK-C7HSA När du sätter tillbaks stiftet, skruva med fingrarna först tills det tar stopp, dra sedan med nyckeln. Använd rekommenderat stift, annars kan motorn skadas. 49

51 Bromsvätskenivå inspektion/påfyllning 1. Kontrollera bromsvätskebehållens nivå. 2. Kontrollera konditionen/tjockleken på bromsbelägget när nivån är låg. Om bromsbelägget är inom föreskriven rätt tjocklek och bromsvätskenivån ändå är för låg - läcker vätska ut, vänd dig till närmaste KYMCO-verkstad. Fyll på med rekommenderad bromsvätska DOT 4 tills nivån kommer upp till den övre gränsen. Sätt tillbaka locket och skruva åt skruvarna. Rekommenderad bromsvätska: DOT 4. Blanda aldrig bromsvätska av olika märken. Detta kan orsaka bromsförlust och är extremt farligt. Skydda lackerade ytor med trasor under påfyllning. Byt var 1000 mil eller varje år. Gummikabelskydd Kabelhärvan skyddas av en gummiskydd. Kontrollera gummiskyddet regelbundet. När du tvättar mopeden spruta inte direkt mot skyddet. Använd en våttrasa för att ta bort damm och smuts. 50

52 Om motorn vägrar starta eller stannar under körning Finns bensin, är mätaren på rött, fyll på med blyfri 95 oktan bensin. Startar motorn på rätt sätt? Är något trasigt/felaktigt? Om något skulle gå sönder Inträffar något när du kör, uppsök närmaste KYMCOverkstad för inspektion. Gör alltid inspektion före körning, läs manualen noggrant. 51

53 För att köra säkert, samt att mopeden skall gå bra och hålla länge, minimalt avgasutsläpp. Använd dig av följande underhållsschema. I = Inspektera, rengör, smörj, fyll på, reparera eller ersätt med nytt om nödvändigt. A=Justera C= Gör rent R= Ersätt med ny T= Dra åt UNDERHÅLLSSCHEMA Detalj Regelbunden service vid km: Daglig inspektion 2-takt 4-takt Motorolja R R R R R R R R I Motoroljesil C C C C Växelolja R R R R Kylvätska Rengör var km eller en gång/år. I Tändstift Rengör var 3000 km eller byt om nödvändigt. Ventilspel A A A A Förgasare I I I Drivrem, variator I Kedjedrivning A A A A A A A Luftrenare I R I R I R I Batterisyra I I I I I I I I Bränslefilter R Bromssystem I I I I I I I I Koppling A A A A A A A Skruvar & Muttrar T T T Lufttryck i däck I I I I I I I I Motoroljesil C C C C Oljepump I I I I Serviceschemat gäller olika modeller. Serva de detaljer som finns på ditt fordon. När du nått någon av ovan angivna km-tal, gör underhåll enligt instruktionen. Luftrenaren kan behöva rengöras oftare om du kör på dammiga vägar. 52

54 Specifikationer 2-takt Motortyp Encylindrig 2-taktsmotor Längd 1870 mm Volym 49,5 cc Bredd 700 mm Slaglängd x cylinderdiameter 39x41,4 mm Höjd 1120 mm Kompression 7.2:1 Torrvikt 90 kg Max. effekt 2,9/6000 kw/rpm Hjulbas 1296 mm Max. vridmoment 4,5/6000 Nm/rpm Tändstift NGK-BR8HSA fram 120/70-12 Däckstorlek bak130/70-12 Bränsle Blyfri 95 oktan Transmission Auto/Variomatic Oljetank, volym 1,3 liter Koppling Auto/Centrifugal Bränsletank 5,0 liter Tändning CDI Säkring 7A Startsystem El/Kick Växellådsolja, volym/byte SAE #90 0,12 L/0,10L Tomgång 1850 rpm Batteri 12V3AH 53

55 Specifikationer 4-takt Motortyp Encylindrig 4-taktsmotor Längd 1870 mm Volym 49,5 cc Bredd 700 mm Slaglängd x cylinderdiameter 39x41,4 mm Höjd 1120 mm Kompression 11:1 Torrvikt 88 kg Max. effekt 2,5/8500 kw/rpm Hjulbas 1296 mm Max. vridmoment 3,3/6700 Nm/rpm Oljetank, volym/byte 0,85/0,7 liter fram 120/ J Däckstorlek bak130/ J Bränsle Blyfri 95 oktan Transmission Auto/Variomatic Tändstift NGK-CR7HSA Koppling Auto/Centrifugal Bränsletank 5,0 liter Tändning CDI Säkring 7A Startsystem El/Kick Växellådsolja, volym/byte SAE #90 0,12 L/0,10L Tomgång 2000 rpm Batteri 12V4AH 54

56 KYMCO Clean Air System 2-takt KYMCO Clean Air System är ett sekundärt luftsystem som är till för att öka förbränningen utav avgasarna. Nät förbrukat bränsle kommer ut i avgassystemet är gaserna fortfarande heta. Systemet släpper in extra friskluft in i avgassystemet så att de heta avgaserna kan fortsätta att brinna och på så viss förbruka de farliga avgaserna som normalt bildas vid förbränning, t ex koloxid omvandlas till ofarlig koldioxid. 55

57 KYMCO Clean Air System 4-takt 56

58 Kwang Yang Motor Co., Ltd. No. 35 Wan Hsing Street, San Min District Kaohsiung, Taiwan, Republic of China Generalagent Isaksons Motor AB. Box 52, Östersund, Sweden

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER MOTORNS SERIENUMMER Skriv ner fordonets identifikationsnummer och motorns serienummer i

Läs mer

Baotian Diablo 50cc Användarmanual

Baotian Diablo 50cc Användarmanual Baotian Diablo 50cc Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion före

Läs mer

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc Användarmanual Baotian Vintage 125cc Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kontrollsystem... 6 Kickstart... 8 Bränsletank... 9 Bränsle och motorolja... 9 Inspektion

Läs mer

Bäste ESHO el-scooterägare, FörSiktigHEtSåtgärdEr För SäkEr åkning Kläder Körning När du kör med last/passagerare Kontroller före körning

Bäste ESHO el-scooterägare, FörSiktigHEtSåtgärdEr För SäkEr åkning Kläder Körning När du kör med last/passagerare Kontroller före körning Bäste ESHO el-scooterägare, Vi gratulerar dig till ditt köp av en ESHO el-scooter. För att du ska kunna åka säkert och trivsamt, rekommenderar vi dig att läsa denna manual grundligt och lära känna din

Läs mer

Agility 50. Instruktionsbok

Agility 50. Instruktionsbok Agility 50 Instruktionsbok Bästa KYMCO mopedägare: Vi tackar dig för att du köpt en KYMCO moped och välkomnar dig till familjen med KYMCO mopedåkare. För att du ska kunna åka säkert och trivsamt, lär känna

Läs mer

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL KYMCO SUPER 8 II

ANVÄNDARMANUAL KYMCO SUPER 8 II ANVÄNDARMANUAL KYMCO SUPER 8 II När du får ditt fordon - kontrollera att det nummer som står på ramen och dekalen är detsamma som står i köpavtal och försäkringsdokument samt på registreringsskylt. / CHASSINUMMER

Läs mer

Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint.

Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint. Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint. Vissa skillnader gällande design på kåpor och mätare kan förekomma på illustrationer, men ej när det

Läs mer

Användarmanual BT50QT-9. 2005 http://baotian.3w.se

Användarmanual BT50QT-9. 2005 http://baotian.3w.se Användarmanual BT50QT-9 2005 http://baotian.3w.se Register Vägledning 1 Namn på delarna 2 Kontrolldelar 3 Starthandtag 5 Bränsle tank 5 Bränsle och motorolja 5 Inspektion före åktur 6 Att starta motorn

Läs mer

Baotian City 50cc. Användarmanual

Baotian City 50cc. Användarmanual Baotian City 50cc Användarmanual nnehållsförteckning nledning...2 Säkerhet...3 Namn på scooterns delar...5 Kickstart... 8 Bränsletank... 8 Bränsle och motorolja... 8 nspektion före körning...9 Start av

Läs mer

Produktinformation. 1-cylindrig,4 takt, luftkyld Bore x stroke (mm): 39x41,4 Kapacitet (cc): 50 Elstart, kickstart. Tändningssystem: CDI.

Produktinformation. 1-cylindrig,4 takt, luftkyld Bore x stroke (mm): 39x41,4 Kapacitet (cc): 50 Elstart, kickstart. Tändningssystem: CDI. TMS Classic Användarmanual Produktinformation Storlek (längd x bredd x höjd mm):1660 x 680 x 1070 Däck (mm) 1196 Vikt (kg) 84 Bränsletank volym (l): 6.3 Oljetank volym (l): 1 Bränsle (oktan): 98 Kompression:

Läs mer

Produktinformation. Säkring: Bak/bromsljus: 12V/5W/21W

Produktinformation. Säkring: Bak/bromsljus: 12V/5W/21W TMS Z2 Användarmanual Produktinformation Storlek (längd x bredd x höjd mm):1780 660 1105 Däck 110/70-12 Vikt (kg) 88 Bränsletank volym (l): 5 Oljetank volym (l): 1 Bränsle (oktan): 98 Kompression: 10.5:1

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke

INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke INSTRUKTIONSBOK SYM Orbit 1 4-stroke Registreringsnummer:... Ramnummer:... Ägare:.. REGLAGEPLACERING. 3 FÖRE KÖRNING...4 REGLER FÖR SÄKER KÖRNING...4 ANVÄND ORIGINALDELAR...4 HANDHAVANDE AV SCOOTERN...5

Läs mer

Baotian Classic Speed Användarmanual

Baotian Classic Speed Användarmanual Baotian Classic Speed Användarmanual Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU- scooter BT50QT-9. Alla instruktioner och specifikationer i denna manual är baserade

Läs mer

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp.

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp. Användarhandbok Grattis till din nya Spring wind. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk info och handhavande av din Spring

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. KYMCO LIKE 50/200i

ANVÄNDARMANUAL. KYMCO LIKE 50/200i ANVÄNDARMANUAL KYMCO LIKE 50/200i IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER BÄSTA KYMCO-FORDONSÄGARE Vi tackar dig för att du köpt ett KYMCO-fordon och välkomnar dig till

Läs mer

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HYOSUNG SD 50. Du hittar svar på alla dina frågor i HYOSUNG SD 50 instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

1. INNAN DU KÖR 2. SÄKER KÖRNING

1. INNAN DU KÖR 2. SÄKER KÖRNING INNEHÅLL 1. Innan du kör... 1 2. Säker körning... 1 3. Körtips... 2 4. Använd originaldelar... 3 5. Hur de olika delarna används... 3 Mätinstrument... 4 Tändningslåset... 5 Knappar... 6 Sadellås... 7 Hjälmkrok...7

Läs mer

Användarmanual. Baotian Sprint 50cc

Användarmanual. Baotian Sprint 50cc Användarmanual Baotian Sprint 50cc Inledning Grattis till din nya Baotian Sprint. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk

Läs mer

Användarmanual. Baotian Angel 50cc

Användarmanual. Baotian Angel 50cc Användarmanual Baotian Angel 50cc Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kickstart... 8 Bränsletank... 8 Bränsle och motorolja... 8 Inspektion före körning... 9

Läs mer

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare Passar samtliga TGB 50 cc Text och design Denniz SoftWare Bästa kund! Du är nu ägare till en ny TGB-scooter utrustad med en av TGBs välkända kvalitetsmotorer. Vi hoppas och tror att Din moped/mc-scooter

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Hjulgående grästrimmer Art. 90 44 732 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Hjulgående grästrimmer. Artikelnummer: 9044732 Beskrivning:

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45. *Extra utrustad på bild

INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45. *Extra utrustad på bild INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45 *Extra utrustad på bild ÄGARUPPGIFTER: ÄGARE: LEVERANTÖR: ADRESS: POSTNUMMER : ORT: TEL: FÖRSÄKRINGSBOLAG: DATUM: REG, NR: RAMNUMMER: TYP: ÅRSMODELL: ANTECKNINGAR: 2

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER Vedklyv, turbo Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VIKTIGT: Läs igenom säkerhetsanvisningar och instruktioner ordentligt innan användning. Säkerhetsföreskrifter: Du måste använda maskinen

Läs mer

Användarmanual Baotian Ghost

Användarmanual Baotian Ghost Användarmanual Baotian Ghost Innehållsförteckning Inledning... 1 Säkerhet... 2 Namn på mopedens delar... 4 Kontrollsystem... 5 Bränsletank... 7 Bränsle och motorolja... 7 Kickstart... 7 Inspektion före

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Användarmanual. Baotian Classic 50cc

Användarmanual. Baotian Classic 50cc Användarmanual Baotian Classic 50cc Inledning rattis till din nya Baotian Classic. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk

Läs mer

Användarmanual. Baotian Sport 50cc

Användarmanual. Baotian Sport 50cc Användarmanual Baotian Sport 50cc Innehållsförteckning Inledning...2 Säkerhet...3 Namn på scooterns delar...5 Kontrollsystem...6 Kickstart...8 Bränsletank...9 Bränsle och motorolja...9 Inspektion före

Läs mer

Användarmanual. Baotian Classic 50cc

Användarmanual. Baotian Classic 50cc Användarmanual aotian Classic 50cc nnehållsförteckning nledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kickstart... 8 ränsletank... 8 ränsle och motorolja... 8 nspektion före körning... 9 Start

Läs mer

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se

Gyroway X-7. En självbalanserande scooter. Användarmanual. www.gyroway.se Gyroway X-7 En självbalanserande scooter Användarmanual www.gyroway.se 1 Innehåll 1. Introduktion......2 2. Modell.....3 3. Produktspecifikation 3 4. Produktfakta 4 4.1 Styre... 4 4.2 Kontrollpanel...5

Läs mer

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation

EU-IMPORTEN GRÅLLE ANVÄNDARMANUAL. Teknisk specifikation Teknisk specifikation Tjänstevikt: 148kg Last kapacitet 175kg på flak Längd: 237cm Bredd: 95,5cm Höjd: 110cm Flakstorlek: 99x94,5cm Bränslevolym: 6,1 Liter Motoroljevolym: 0,9Liter Däcktryck fram 2.0 kg

Läs mer

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning

Thunderbird Storm. Thunderbird Storm. Innehållsförteckning Thunderbird Storm Thunderbird Storm Innehållsförteckning Inledning.................................................................... Introduktion Säkerheten främst................................................

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE

SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

Bäste ägare! ANVÄND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY. Tack för att du valt en CPI-produkt!

Bäste ägare! ANVÄND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY. Tack för att du valt en CPI-produkt! GTR2008schwedisch 27.02.2008 7:40 Uhr Seite 1 Bäste ägare! Tack för att du valt en CPI-produkt! Innan du tar din moped i bruk, ber vi dig att studera denna handbok noga. Den innehåller mycket information

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Bäste ägare! AVAND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY

Bäste ägare! AVAND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY Aragon125_schwedisch 27.02.2008 7:54 Uhr Seite 1 Bäste ägare! Tack för att du valt en CPI-produkt! Innan du tar din moped i bruk, ber vi dig att studera denna handbok noga. Den innehåller mycket information

Läs mer

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 GCV160 GCV190 SERIENUMMER OCH MOTORTYP INSTRUKTIONSBOK American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 1 Denna instruktionsbok beskriver användandet och underhållet av Din motor, GCV160

Läs mer

Viarelli Matador 2-takt. Användarmanual/Servicebok - Värdehandling

Viarelli Matador 2-takt. Användarmanual/Servicebok - Värdehandling SE Viarelli Matador 2-takt Användarmanual/Servicebok - Värdehandling GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarelli-moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du ska

Läs mer

Instruktion EL SE

Instruktion EL SE SE Instruktion - 3313EL Innehållsförteckning Hur man cyklar med 3313EL...3 Trehjuling...3 Elassistans...3 Löpande underhåll...3 Beskrivning av systemet...4 Batteri...4 Laddning av batteriet...4 Laddnivå

Läs mer

Användarbok. Briv Balance Scooter

Användarbok. Briv Balance Scooter Användarbok Briv Balance Scooter Tack för att du valde Smart Balance Scooter från BRIV! Innan du åker på din Smart Balance Scooter första gången, läs noga igenom hela användarhandboken! Kom ihåg att, varje

Läs mer

Bruksanvisning. Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: &

Bruksanvisning. Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: & Bruksanvisning Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: 90 37 121 & 90 39 263 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt

Läs mer

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner Säkerhetskontroll - Checklistan med instruktioner Nedan följer en komplett säkerhetskontroll men oroa dig inte. Det är mycket sällan en hel säkerhetskontroll behöver göras på uppkörning. Vanligast är att

Läs mer

Plattvibrator Typ PL20

Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Art. 9049036 Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Plattvibrator PL20 Art. 9049036 Beskrivning: Bensindriven plattvibrator som används till att vibrera jord, grus eller sand vid olika anläggningsarbeten,

Läs mer

Vedklyv, turbo Bensinmotor

Vedklyv, turbo Bensinmotor Bruksanvisning Art. 9051051 Vedklyv, turbo Bensinmotor Vedklyv, turbo Art. 90 51 051 Beskrivning: Vedklyv med 6,5 HK 4-takts bensinmotor med mekanisk matning. Användning: Utrustningen får endast användas

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Instruktionsbok Envimove

Instruktionsbok Envimove Instruktionsbok Envimove Grattis till ditt köp av en kvalitetsprodukt från Cykelimport!.. C Y K E L I M P O R T Cykelimport, Norra Storgatan 110, 573 34 Tranås Plusgiro: 519972-4, Bankgiro 430-2261 Telefon:

Läs mer

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped

Fordonskunskap. Avsnitt B. Mopedbil. ATV fyrhjulig moped Crossmoped Motardmoped Scooter Trehjulig moped Avsnitt B Viktigt i avsnittet! Fordonets konstruktion Fordonets miljöpåverkan Miljöanpassad körstil Lagstiftning Fordonskunskap Det här får du köra med AM-körkort Moped Mopedbil Traktor EPA-traktor Det

Läs mer

Bruksanvisning. Betesputsare/gräsklippare Art.:

Bruksanvisning. Betesputsare/gräsklippare Art.: Bruksanvisning Betesputsare/gräsklippare Art.: 90 36 773 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kickstart... 8 Bränsletank... 8 Bränsle och motorolja... 8 Inspektion före körning... 9 Start av motorn... 10 Inkörning...

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning Introduktion INTRODUKTION Denna instruktionsbok innehåller information om motorcykelmodellen Triumph Rocket III Touring. Förvara alltid instruktionsboken tillsammans med motorcykeln så att du alltid har

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Toppsåg och häcksax - Art och

Toppsåg och häcksax - Art och Toppsåg och häcksax - Art 9044212 och 9044213 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Toppsåg // Häcksax Art.: 9044212 och 9044213 Beskrivning: 2

Läs mer

INLEDNING. Vi kan inte hållas ansvariga för följdskador som orsakats av tillbehör som inte godkänts av fabriken.

INLEDNING. Vi kan inte hållas ansvariga för följdskador som orsakats av tillbehör som inte godkänts av fabriken. INLEDNING Tack för att du har valt denna RS1-scooter. Den står för högteknologi och pålitlighet. Scooterns avgasutsläpp har nått den senaste nationella utsläppsstandarden och den är därför en miljövänlig

Läs mer

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning Introduktion INTRODUKTION Denna instruktionsbok innehåller information om motorcykelmodellerna Triumph Bonneville, Bonneville SE, Bonneville T100 inklusive Steve McQueen Edition, Bonneville 110 th Edition,

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Ramnummer och motornummer:

Ramnummer och motornummer: OBS! De första 1 600 km spelar stor roll för hur fordonet ska fungera i framtiden. Om du kör försiktigt under den första tiden kan du förbättra såväl motorns som själva fordonets hållbarhet och prestanda.

Läs mer

Viarelli Retro. Användarmanual/Servicebok - Värdehandling

Viarelli Retro. Användarmanual/Servicebok - Värdehandling SE Viarelli Retro Användarmanual/Servicebok - Värdehandling GRATTIS! Du har precis införskaffat en Viarelli-moped och vi tackar dig för förtroendet du har visat oss. Vi på Viarelli hoppas du ska blir riktigt

Läs mer

MGB Delivery. Bruksanvisning

MGB Delivery. Bruksanvisning MGB Delivery Bruksanvisning Förord Tack för att du har köpt en MGB Delivery Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda din El-flakmoped.. Det kommer hjälpa dig att få maximal glädje av

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS EAGLE 50

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS EAGLE 50 SVENSK HANDBOK FÖR: TWS EAGLE 50 SAMMANSTÄLLD AV: 2006 KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Mycket cykelglädje önskar vi dig! www.cykelmartin.se

Mycket cykelglädje önskar vi dig! www.cykelmartin.se Mycket cykelglädje önskar vi dig! www.cykelmartin.se I följande folder får du lite tips och råd, som kommer bidra till att du och din Sunrider II får många glädjerika och säkra mil ihop. Kort sammanfattning

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000

Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 Svensk Manual Låg lyftande Sax lyft QJY-L3000 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL MANUAL Tillverkare Xinghui Auto Maintenance Machinery TEL: 8621-3910 8885, FAX: 8621-3910 8580 www.xinghuijx.com Distributör/

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Funktioner/innställningar 3.1 Batteri -/felindikator 3.2 Assistans funktion

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov

Moped klass II Kunskapsprov Moped klass II Kunskapsprov Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel medemagruppen 3-18 Cykel Kära kund! Först av allt vill vi tacka dig för den tillit du har visat oss genom att köpa vår produkt. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen samt användar- och

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

REGELBUNDEN SKÖTSEL OCH JUSTERING

REGELBUNDEN SKÖTSEL OCH JUSTERING Tabell för regelbunden skötsel och smörjning TIPS De årliga kontrollerna måste genomföras varje år, utom då en kilometerbaserad skötsel, eller för UK, en milebaserad skötsel, genomförs i stället. Från

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Servicemanual för operatör

Servicemanual för operatör Servicemanual för operatör VIMEK 608.2 Revision A Huvudkontor Lidvägen 11 Tel: +46(0)933-135 15 SE-922 31 Vindeln Fax: +46(0)933-710 56 www.vimek.se 1 Service och underhåll Underhåll... 3 Säkerhet... 3

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Bruksanvisning. Kompostkvarn med elstart Art.:

Bruksanvisning. Kompostkvarn med elstart Art.: Bruksanvisning Kompostkvarn med elstart Art.: 90 43 025 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

Bruksanvisning. ATV slaghack Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV slaghack Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV slaghack Art. 90 44 719 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se ATV Slaghack Artikelnummer: 9044719 Beskrivning: 120 cm bogserad

Läs mer

Personlig säkerhet Underlåtelse att helt och hållet följa dessa instruktioner innebär allvarlig risk för personskada.

Personlig säkerhet Underlåtelse att helt och hållet följa dessa instruktioner innebär allvarlig risk för personskada. TACK FÖR ATT DU VALDE GILERA! Den här manualen har vi tagit fram för att du ska ha största möjliga glädje av din scooter. Läs den noga innan du börjar köra. Den innehåller information och rekommendationer

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------

Quadraglo. MSD0320 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅN 8 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ------ 1 ------ ÅLDER FRÅN 8 ÅR Quadraglo MSD0320 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni stänga

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK SL26/30N

INSTRUKTIONSBOK SL26/30N INSTRUKTIONSBOK Från serienummer 9600 ZIP-UP SVENSKA AB Tel: 08-97 04 80 Tel: 031 23 07 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsinstruktioner...sid 3 2. Daglig kontroll innan körning 2.1 Introduktion...sid

Läs mer

BROMSAR. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK

BROMSAR. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK PEUGEOT REKOMMENDERAR KLIMATANLÄGGNING BATTERIET PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR DÄCK VINDRUTA VINDRUTETORKARBLAD PEUGEOT

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övnings frågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500 Montering & Användarinstruktioner INTRODUKTION Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ vinsch. Vi designar och bygger vinschar i enlighet med strikta specifikationer,

Läs mer