SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY"

Transkript

1 SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

2 ÄGARUPPGIFTER: ÄGARE: LEVERANTÖR: ADRESS: DATUM: POSTNUMMER: TYP: ORT: ÅRSMODELL: TELEFON: REGISTRERINGSNUMMER: RAMNUMMER: ANTECKNINGAR: TWS Motor AB reserverar sig för eventuella tryckfel eller ändringar. 2

3 TACK FÖR ATT DU VALT EN PRODUKT FRÅN TWS! TWS Motor är stolta att få förtroendet att leverera en kvalitets produkt från TWS. Meningen med denna publikation är att upplysa den nya ägare om produkten samt ge en upplysning hur en Hyosung Rally ska skötas. TWS Motor måste upplysa om att en rätt skött Hyosung Rally kommer att ge ägaren problemlösa mil. Det är viktigt att service samt vård av din Hyosung Rally efterlevs. Misskötsel leder till ett kostsamt och tråkigt ägande av en mycket fin produkt. Denna Instruktionsbok ska följa med vid leverans, det gäller även vid ägarbyte. Det är viktigt att instruktionsboken är rätt ifylld av den auktoriserade verkstaden. Medtag därför alltid din instruktionsbok när service utföres. Vid eventuell garantireparation ska en rätt ifylld instruktionsbok uppvisas. Endast original Hyosung Rally delar får monteras på scootern under garantitiden. Slitna delar ersätts inte av garanti. Detta inkluderar däck, kedjor, drev, bromsklossar, utsliten klädsel, koppling och glödlampor. Om modifiering utförs på Hyosung Rally, typ prestanda höjning, försvinner den av leverantören stipulerad garanti som gäller under 12 månader*. *Se bifogad garanti bilaga. TWS Motor AB ger 12 månaders garanti på denna produkt. Separat garanti sedel medföljer. INFORMATION FRÅN KONSUMENTVERKET Garanti En garanti innebär att säljaren ansvarar för att varan håller eller fungerar under en viss tid. Efter den 1 juli 2002 får du 6 månaders garanti på alla köp som faller under konsumentköplagen. Det är frivilligt för säljaren att lämna en längre garanti, men du har alltid de rättigheter som konsumentköplagen ger dig. Om varan under garantitiden försämras på ett sätt som omfattas av garantin, betraktas det som felaktig. Då kan du hävda de rättigheter som gäller enligt garantin. För att säljaren ska kunna undgå ansvar för garantin, måste han kunna hävda att försämringen beror på till exempel: Olyckshändelse efter det att du har fått varan. Vanvård. Onormal användning. Att du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar. Garantibestämmelserna gäller även om någon annan än säljaren har utställt garantin för dennes räkning. Enligt konsumentköplagen kan du reklamera fel på en vara upp till 2 år efter köpet. Att du fått en garanti med kortare giltighetstid betyder inte att reklamations tiden förkortas. Skillnaden är att du under garantitiden slipper bevisa att felet fanns på leveransdagen, vilket du måste styrka efter garantitiden (eller åtminstone göra sannolikt). Att du har kvittot kvar är inte obligatoriskt, om du på något annat sätt kan bevisa att du har köpt varan i butiken vid ett visst tillfälle. Men eftersom det är du som ska kunna bevisa detta, är det enklast om du alltid spar kvittot. 3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1.0 Säkerhetsföreskrifter Varning och Observera Observera Serienummer Bränsle och Olje Rekommendationer Bränsle taktsolja Inkörning Gaspådrag Däck km Service Reglage Utrustning och Kontrollpanel Tändlås Instrumentering Vänster Kontrollpanel Höger Kontrollpanel Hjälmkrok Förvaringsbox och Pakethållare Kontroll Före Start Tips Före Start Service och Justeringar Serviceschema Smörjning Bromsar Däck Lampor Avgasrör och Ljuddämpare Framgaffel Fjädring Luftfilter Batteri Transmission Bensin- och Oljesystem Säkringar Tändstift och Tändning Backspeglar Reflexer Kablar och Gummibussningar Verktygssats Problemguiden Skötsel och Tips Rengöring Förvaring och Konservering Dekaler Tekniska Data Och Specifikationer Serviceprotokoll 23 4

5 1.0 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1.1 Varning och Observera Varning! och Observera! Rutorna innehåller information om säkerhet och service. VARNING! Säkerhetsföreskrifter föregås av ordet VARNING!. Personskador kan förekomma om dessa instruktioner inte följs. Information och råd avseende service och underhåll föregås av ordet. Fordonsskador kan förekomma om dessa instruktioner inte följs. 1.2 Observera Observera följande: Denna scooter är endast avsedd för en förare och en passagerare. Scootern är endast avsedd för landsvägskörning. Använd alltid skyddskläder och hjälm. Behåll fötterna på fotstöden och händerna på styret under körning. Sitt inte på scootern med centralstödet nedfällt. Kör inte motorn inomhus eller där dålig ventilation föreligger. Gå alltid igenom denna instruktionsbok före det att scootern tas i bruk. Gå alltid igenom instruktionerna på sida 11, Kontroll före Start före start. Utför alltid löpande service enligt Serviceschemat på sida 13. Iaktta extra försiktighet under inkörningsperioden. Körning i extrem förhållanden kräver mer frekvent service. Iaktta försiktighet på halt väglag. Undvik målade gatumärken och brunnslock. Låt inte motorn gå på tomgång under en längre period eftersom den då riskerar att överhettas. Parkera inte scootern på torrt gräs då den varit i bruk under en längre period. Detta ökar risken för brand då förgrenings- och avgasrör blir extremt varma under körning. Det är förbjudet att utföra modifieringar på scootern. I dessa fall upphör den av leverantör utlovade garantin att gälla. El-tillbehör kan orsaka överbelastning på elsystemet vilket kan medföra elavbrott och i värsta fall brand. Montera tillbehör som ökar vikten eller påverkar aerodynamiken i ramen och så lågt och nära mittpunkten som möjligt. Kontrollera frihöjden och fjädringen efter det att tillbehör monterats. Spänn fast last så lågt som möjligt och fördela vikten jämt mellan vänster och höger sida. Det är förbjudet att köra scootern påverkad av alkohol eller droger. 5

6 2.0 SERIENUMMER Serienummer för ram och motor används för att identifiera just din motorcykel. De används även av återförsäljarna för att beställa diverse reservdelar samt vid garanti och reklamationsärenden. Ramnumret (1) är utsatt nertill på höger fotstöd sida av ramen. Se bilden. Motornumret (2) är utsatt på höger sida av vevhuset. Se bilden. Skriv ner ram och motor nummer nedan. Ramnummer: Motornummer: 3.0 BRÄNSLE OCH OLJE REKOMMENDATIONER 3.1 Bränsle Fyll på med bensin då bensinlampan tänds på instrumentpanelen. Tanklocket finner du på höger sida av fotbrädan. Använd blyfri bensin, oktan 91 eller högre. Fyll på med K-sprit vid kall väderlek. Olikheter mellan bensinmärken kan förekomma. Byt bensinbolag om motorn knackar eller krånglar. VARNING! Bensin är extremt brandfarligt. Tanka alltid med motorn avstängd i väl ventilerade utrymmen. Kontrollera att inga föremål som kan orsaka gnistbildning finns i närheten. Se till att tändlåset är i Off position när du tankar. Fyll aldrig bensin över påfyllningrörets undre kant taktsolja Fyll på med helsyntetisk 2-taktsolja då varningslampan för låg oljenivå tänds på instrumentpanelen. Påfyllningröret till 2-taktsoljan finner du under sadeln. Vi rekommenderar Motul Scooter Power 2-taktsolja. Blanda aldrig olika typer av oljefabrikat. VARNING! Kör aldrig scootern om oljenivån är under miniminivån. Detta kan medföra att motorn skär. Fyll aldrig på med olja över maxinivån. Var noga med att smuts och damm inte tränger in i systemet då olja fylls på. Motorn ska alltid vara avstängd då bränsle och olja fylls på. 6

7 4.0 INKÖRNING Inkörningen innebär att under de första 1600 km köra scootern på måttliga motorvarv. Undvik fullt gaspådrag under inkörningsperioden. Dock ger korta fullgasaccelerationer och hastighetsvariationer en god inkörning. 4.1 Gaspådrag Körning på endast låga motorvarv kan medföra att tändstiften sotar igen. Kontrollera därför tändstiften regelbundet under inkörningsperioden. Om tändstiften har sotats igen kan dessa bytas ut mot ett mjukare tändstift under resterade inkörningsperiod. Tabellen nedan visar max gaspådrag under inkörningsperioden: Upp till 800 km Upp till 1600 km Max ½ gaspådrag. Max ¾ gaspådrag. VARNING! Onormalt höga motorvarv (rpm) under inkörningsperioden medför extrem påfrestning på motorn och kan ge upphov till motorhaveri. 4.2 Däck Iaktta försiktighet vid däckbyte. En successiv inkörning av däcken rekommenderas under de första 160 km km Service 1000 km servicen är den första och viktigaste servicen som din scooter kommer att genomgå. Det är därför som du vid 1000 km ska låta din återförsäljare utföra service och justeringar enligt Serviceschemat. Den första servicen måste utföras av din återförsäljare eller en auktoriserad mekaniker för att den av leverantören utlovade garantin ska gälla. På motorcyklar som utsätts för extrema förhållande ska den första servicen tidigareläggas. 7

8 5.0 REGLAGE 1. Bromshandtag bak 2. Vänster kontrollpanel 3. Hastighetsmätare 4. Höger kontrollpanel 5. Gasreglage 6. Bromshandtag fram 7. Skydd till tanklock 8. Oljebehållare 9. Ljuddämpare 10. Pakethållare 11. Varningslampa för låg oljenivå 12. Tändlås 13. Förvaringsbox 14. Sadellås 15. Batteri och Säkring 16. Luftfilter 17. Kickstart 18. Centralstöd 19. Sidostöd 8

9 6.0 UTRUSTNING OCH KONTROLLPANEL 6.1 Tändlås Tändlåset har tre lägen: On Off Lock Tändningen är på och motor kan startas. Nyckeln kan i detta läge inte tas bort från tändlåset. Tändlåset är aktiverat och motorn går inte att starta. Nyckeln kan i detta läge tas bort ifrån tändlåset. Vrid styret fullt åt vänster och vrid nyckeln till Lock för att låsa styret. 6.2 Instrumentpanel 1. Hastighetsmätare Km/h och miles/h. 2. Distansmätare Kilometer. 3. Bränslelampa Lyser när ca 0.9 liter återstår i tanken. Tanken rymmer 4.3 liter. 4. Blinkers Blinkar i takt med blinkers lyset. 5. Helljusindikator Tänds när helljuset är på. 6. Varningslampa för låg oljenivå Varningslampan tänds när ca 0.23 liter olja återstår i oljebehållaren. 6.3 Vänster Kontrollpanel 1. Bakbroms Tryck in vänster handtag för att aktivera bakbromsen. Bromslampan på instrumentpanelen tänds när handtaget trycks in. Bromsa varsamt på halt väglag. 2. Blinkers Vänster blinkers. Höger blinkers. Använd alltid blinkers vid omkörningar och filbyte. 3. Helljus blink Helljuset blinkar till när knappen trycks in. Fungerar inte när det permanenta helljuset är aktiverat. 4. Hel- och Halvljus Helljus. Halvljus. Använd alltid halvljus vid mötande trafik. 5. Signalhorn Tryck in knappen för att aktivera signalhornet. 9

10 6.4 Höger Kontrollpanel 1. Stoppknapp Tryck in stoppknappen vid en nödsituation. Motorn stannar omedelbart och går inte att starta. Motorn kan startas med stoppknappen i detta läge. 2. Lyse Fram-, bak- och instrumentbelysning är på. Fram-, bak- och instrumentbelysning är av. 3. Gasreglage Hastigheten kontrolleras med gasreglaget. Vrid det motsols för att accelereras. Gasreglaget återgår till neutralläge då det släpps. Undvik att gasa vid inbromsning. 4. Frambroms Frambromsen aktiveras genom att trycka in vänster handtag. Bromslampan på instrumentpanel tänds då handtaget trycks in. Bromsa varsamt på halt väglag. 5. Startknapp Tryck in startknappen för att starta motorn. Kontrollera att tändlåset år i startläge. Fram- eller bakbroms måste var intryckt för att motorn ska starta. Håll inte in startknappen i mer än 5 sekunder åt gången. Kontrollera bränsle- och tändsystemet om motorn inte startar efter ett flertal försök. 6.5 Hjälmkrok Hjälmkroken på styrkonsolen håller för max 1.5 kg. 6.6 Förvaringsbox och Pakethållare Använd tändnyckeln (vrid medsols) för att öppna sadeln och för att komma åt förvaringsboxen. Kontrollera alltid att sadeln låser efter det att den varit öppen. Förvaringsboxen är stor nog att rymma en hjälm. Max last förvaringsboxen: 10 kg. Max last pakethållaren: 5 kg. Kontrollera att vatten inte tränger in i förvaringsboxen och skadar elsystemet. Förvaringsboxen är inte värmeisolerad. 10

11 7.0 KONTROLL FÖRE START Nedanstående punkter ska alltid kontrolleras när motorn är avstängd och före det att scootern används. Anlita din återförsäljare för att utföra mer omfattande service och/eller reparationer. Kontrollera Förklaringar Styrning Inga lösa delar eller glapp. Kontrollera att styrningen löper fritt och inte kärvar. Gasreglage Att gasvajern har rätt längd och löper fritt. Att gasreglaget återgår till neutralläge då det släpps. Bromsar Att alla bromsarna fungerar. Kontrollera spelet på bromsvajern. Kontrollera slitaget på bromsbeläggen. Att nivån till bromsvätskan är korrekt. Fjädring Kontrollera att fjädringen löper fritt och inte hugger. Hjul och Däck Rätt lufttryck. Däckmönster. Ekrar. Inga sprickor, revor eller andra skador på däcket. Bränsle Tillräckligt med bensin. Att bensinslangen är hel och locket till tanken väl åtdraget. Inga skador på bensintanken. Att bränslemätaren fungerar. Signalhorn I funktion. Lyse Att alla lyse är I funktion. Stoppknapp I funktion. Backspeglar Hela och rena. Luftfilter Rent och inga sprickor. 2-taktsolja Korrekt nivå. Kontrollera oljenivån då motorn varit avstängd i minst 1 minut. Transmissionsolja Korrekt nivå och inga läckage. Övrigt Inga lös bultar eller skruvar. Inga missljud i motorn. Inga synliga skador på scootern. VARNING! Utför aldrig kontroll på scootern där dålig ventilation föreligger. Åtgärda alltid eventuella fel före det att scootern tas i bruk. Om scootern varit stående under en längre period ska service och kontroll alltid utföras enligt Serviceschemat och anvisningarna i Kontroll Före Start. 11

12 8.0 TIPS FÖRE START För nybörjare kan följande tips vara behjälpliga: Moment Förklaring Se över Scootern Gå igenom scootern enligt; Kontroll Före Start, på sidan 11. Starta Bild 1: Bild 2: Bild 3: El-start: Vrid startnyckeln (1) till On. Håll in bakbromsen (2). Om bromshandtaget inte trycks in går motorn inte att starta. Tryck in startknappen (3) utan att ge gas. Håll inte in startknappen i mer än 5 sekunder åt gången. Vrid gasreglaget 1 / 8 ½ varv (4) om motorn inte startar och försök igen. Låt motor gå på tomgång i ett par minuter vid kallstart. Kickstart: Ställ upp scootern på centralstödet. Kontrollera att tändlåset är på On. Kicka kraftfullt för att starta. För tillbaka kicken till upprätt position då motorn startat. VARNING! Om motorn går för länge på tomgång riskerar den att överhetta. Detta kan leda till skador på motorn och missfärgningar på avgasröret. Bild 4: Fäll upp central- eller sidostödet. Accelerera alltid successivt. Vrid gasreglaget (4) motsols för att accelerera. Håll inte handen på sadeln då scootern tas ner från centralstödet. Detta ger sämre balans än ett fast grepp vid pakethållaren. Bromsa och Parkera Bild 5: Låt gasreglaget återgå till neutralläge. Bromsa med fram- och bakbroms (5) samtidigt. Parkera scootern på plan mark. Vrid tändnyckeln till Off och Lock (6). Avlägsna tändnyckeln. Ställ upp scootern på sido- eller centralstödet. VARNING! Bild 6: Att endast använda fram- eller bakbroms förlänger bromssträckan. Hastig inbromsning kan ge upphov till sladd eller kast i sidled. Ovana förare tenderar att ha längre bromssträcka än mer erfarna förare. Sänk hastigheten och bromsa varsamt på halt väglag. 12

13 9.0 SERVICE OCH JUSTERINGAR 9.1 Serviceschema Det är viktigt att kontinuerligt utföra service på din motorcykel. Var därför noga med att följa instruktionerna i Serviceschemat nedan. Kontrollera, smörj och byt regelbundet ut de delar som anvisas. Ta kontakt med din återförsäljare eller en auktoriserad mekaniker om du har några frågor angående service och underhåll. Motor: Del Efter 1000 km Efter 4000 km Efter 8000 km Luftfilter Rengör efter 3000 km. Byt ut efter km. Bult till avgasrör och ljuddämpare* Dra åt Dra åt - Tändstift Rengör Rengör Byt ut Bensinslang Kontrollera Kontrollera - Byt ut vart fjärde år. Gasvajer Kontrollera Kontrollera - Tomgång Kontrollera Kontrollera - Transmissionsolja Kontrollera - Kontrollera Chassi: Del Efter 1000 km Efter 4000 km Efter 8000 km Bromsar* Kontrollera Kontrollera - Bromsslangar* Kontrollera Kontrollera - Byt ut vart fjärde år. Bromsvätska* Kontrollera Kontrollera - Byt ut vart annat år. Däck Kontrollera Kontrollera - Styrning* Kontrollera Kontrollera - Framgaffel* - Kontrollera - Fjädring (stötdämpare)* - Kontrollera - Chassi bultar* Dra åt Dra åt - Delar markerade med en asterisk (*) bör servas av din återförsäljare eller en auktoriserad mekaniker. Vid underhåll ska tändlåset alltid vara på Off. Serviceintervallerna är beräknade på genomsnittskörning. Alla delar bör servas oftare om scootern utsätts för extrema förhållanden. Den första servicen måste utföras av din återförsäljare eller en auktoriserad mekaniker för att den av leverantören utlovade garantin ska gälla. 13

14 9.2 Smörjning 1. Fäste till bromshandtag bak. 2. Fäste till centralstöd. 3. Fäste till sidostöd. 4. Kabel till gasreglage. 5. Styrlager. 6. Wire till hastighetsmätare. 7. Fäste till bromshandtag fram. 8. Fäste till gashandtag. O: Olja G: Fett 9.3 Bromsar Denna scooter är utrustad med skivbromsar fram och trumbroms bak. Kontrollera alltid följande punkter före start: Bromsarnas funktion. Eventuella vibrationsskador vid inbromsning. Slitytan på bromsbeläggen, bromsbackarna. Bromsskivornas kondition. Eventuella läckage från bromssystemet. Kontrollera Slitytan på Bromsbeläggen: Kontrollera regelbundet att bromsbeläggen inte är slitna ända ner till spåren. Kontrollera i samband med detta att bromsskivorna inte är skadade. Utslitna bromsbelägg bör bytas av din återförsäljare. Kontrollera Slitytan på Bromsbackarna: Kontrollera regelbundet att bromsbackarna inte är slitna genom att trycka in bakbromsen helt och kontrollera att förlängningen på vajern (A) är inom markeringen (B). Utslitna bromsbackar bör bytas av din återförsäljare. 14

15 Kontroll och Komplettering av Bromsvätska: Kontrollera regelbundet bromsvätskan i bromsvätskebehållarna. Fyll på då nivån i behållarna är på väg att underskrida miniminivån (Lower). Se bilden. Fyll inte på över den övre markeringen. Använd endast bromsvätska, typ DOT 4. Spola hela systemet rent om annan typ bromsvätska kommer att användas. Använd inte bromsvätska från en behållare som varit öppen eftersom att bromsvätska drar åt sig fukt. Justering av Bromshandtag: Justera spelet i bromshandtagen tills det är 15-20mm. Kontrollera att bromsarna inte ligger emot och att det finns tillräckligt med utrymme mellan bromshandtag och styre. Justering av Spelet till Bakbromsen: Vrid justerskruven (1) till bakbromsen med- eller motsols tills spelet i bromsvajern är 15-20mm. Kontrollera att bromsarna inte ligger emot och att det finns tillräckligt med spel i bromshandtaget. Använd alltid en låsmutter enligt bilden för att förhindra att justermuttern släpper. Se bilden. Byt ut bromsbackarna enligt ovan när vajern pekar utanför markeringen. VARNING! Serva alltid bromsarna enligt Serviceschemat. Kontrollera alltid bromsarnas funktion efter att de servats, justerats eller bytts ut. För stort spel i bromshandtagen kan medföra försämrad bromsförmåga. För litet spel kan resultera i att bromsbackarna permanent ligger emot bromsskivan. Kontrollera alltid att justerskruvarna är låsta efter det att bromshandtagen har justerats. Tryck in bromshandtagen upprepade gånger då bromsarna har servats, justerats eller bytts ut för att kontrollera att bromsarna fungerar korrekt. Observera att dåligt underhållna bromsar ökar risken för personskador. 15

16 9.4 Däck Kontrollera alltid däcktryck, spårdjup och eventuella sprickor och revor före det att scootern används. Däckstorlek Fram 120/ J Bak 130/ J Däcktryck (Kalla): 1 Pers 2 Pers Fram 1.25 kg/cm² 123 kpa 18.0 psi 1.75 kg/cm² 172 kpa 25.0 psi Bak 2.00 kg/cm² 196 kpa 29.0 psi 2.25 kg/cm² 221 kpa 33.0 psi Däcktryck: Kontrollera regelbundet att däcken håller det tryck som anvisas i tabellen ovan. Felaktigt däcktryck kan medföra försämrade köregenskaper och förslitningar på däcket utöver det vanliga. Fyll endast på med luft när däcken är kalla. Resultatet kan annars vara missvisande. Däckmönster: Kontrollera regelbundet däckmönstret. Avlägsna vassa föremål. Se bilden ovan. Byt ut däcken när däckmönstret är på väg att passera miniminivån eller om däcken är spruckna. Se bilden ovan. Köregenskaperna kan försämras radikalt om däckstorlek eller däcktryck modifierats. Det rekommenderas att du använder en lågtryckspump för att pumpa däcken. Kontrollera regelbundet, och i samband med däckbyte, bulten till bakaxeln. Lasta aldrig mer än tillåtet eftersom detta kan skada däcken och radikalt påverka köregenskaperna. 9.5 Lampor Framljus Lampor Helljus Halvljus 35Wx1 35Wx1 Bak/Bromsljus 21/5W Blinkers 21Wx2 + 10Wx2 Kontrollera alltid att fram- (hel och halv), bakljus och blinkers fungerar då motorn är igång. Använd aldrig lampor med högre kapacitet än rekommenderat. Detta kan orsaka skador på elsystemet. Rengör regelbundet lyskåporna. 16

17 9.6 Avgasrör och Ljuddämpare Kontrollera regelbundet avgasröret och ljuddämparen. 9.7 Framgaffel Tryck ihop framgaffeln och kontrollera att det inte finns några missljud. Kontrollera att det inte finns några glapp i styrstaget genom att trycka samman stötdämparen och föra den fram och tillbaka. 9.8 Fjädring Kontrollera regelbundet att stötdämparen inte läcker olja. 9.9 Luftfilter Om luftfiltret är tilltäppt med damm stryps lufttillförsel med försämrad motoreffekt och ökad bränsleförbrukning som påföljd. Rengöring därför kontinuerligt luftfiltret enligt följande: Avlägsna skyddskåpan och luftfiltret. Se bilden. Byt ut filtret eller rengör det i ett icke brandfarlig rengöringsmedel (A). Pressa ur luftfiltret på vatten. Vrid inte eftersom detta kan skada filtret. Kontrollera att filtret inte är skadat eller sprucket. Byt ut om nödvändigt. Fukta filtret med 2-taktsolja (B). Pressa ur överbliven olja. Montera luftfiltret. Se till att alla packningar tätar ordentligt. Var noga med att smuts eller vatten inte tränger in i systemet. Kör aldrig scootern utan luftfiltret monterat. Rengör och byt luftfiltret oftare än föreskrivet under extrema förhållanden Batteri Kontroll av Batteriet: Batteriet på denna scooter är av typ MF (12V 4AH). Detta innebär att det är underhållsfritt och därför inte behöver fyllas på med batterisyra. Batteriet är placerat under sittdynan för passageraren. Avlägsna batteriet när scootern inte kommer att användas under en längre period. Ta bort den negativa (-) polen när scootern inte används under en kortare period. 17

18 Rengöring av Batteriet: Vrid tändlåset till Off. Ta bort kablarna till batteriet. Den negativa (-) polen först. Avlägsna batteriet och rengör det med varmt vatten. Montera batteriet och fetta in det med ett tunt lager. Förvara borttaget batteri i icke brandfarlig miljö. Ta alltid bort den negativa (-) polen först och med tändningslåset i Off position. Kontrollera alltid att kablarna är korrekt monterade och åtdragna efter det att batteriet har monterats. Ett fel monterat batteri kan leda till korsslutning eller att elsystemet tar skada. Underhållsladda enbart med laddare avsedd för moped/motorcykel och med batteriet borttaget Transmission Kontrollera regelbundet att det inte läcker olja ifrån transmissionen. Kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad mekaniker för att åtgärda eventuella fel Bensin- och Oljesystem Kontrollera regelbundet att det inte läcker olja från oljeslangarna. Kontrollera regelbundet att det inte läcker bensin från bensintanken, bränslepumpen, förgasare och packningar. Kör aldrig scootern om oljenivån är under miniminivån. Fyll aldrig olja över maxinivån. Olje och filter byte är beräknat på normal körning. Byt olja och filter oftare i extrema förhållanden, t.ex. körning på leriga väglag och i sträng kyla. 18

19 9.13 Säkringar Säkringsboxen är placerad vid batteriet under sadeln. Kontrollera/byt säkringar om motorn plötsligt stannar eller om någon av lamporna slutar att fungera. Använd endast en 10A säkring. Fel typ av säkring kan orsaka allvarliga skador på elsystemet. VARNING! Kontrollera alltid säkringen med tändningslåset i Off position. Använd aldrig en säkring med annan styrka än föreskrivet. Elsystemet kan ta skada eller fatta eld Tändstift och Tändning Tändstift Mjuk Typ Standard Hård Typ BR7HSA BR8HSA BR9HSA Rengör regelbundet tändstiftet från sot och avlagringar. Använda ett bladmått för att kontrollera avståndet på elektroden. Avståndet ska vara mm. Felaktigt tändstift kan orsaka skador på motorn. Om felaktiga tändstift monterats gäller den av leverantören utlovade garantin inte. Dra aldrig åt tändstiftet för hårt. Ta kontakt med din återförsäljare om du har frågor angående tändsystemet eller typ av tändstift Backspeglar Kontrollera alltid att backspeglarna är hela och rena före start Reflexer Kontrollera alltid att alla reflexer är hela och rena före start. 19

20 9.17 Kablar och Gummibussningar Torka av alla kablar och gummibussningar efter det att scootern har tvättats för att förhindra att vatten tränger in i systemet Verktygssats En enklare verktygssats medföljer scootern och är placerad i förvaringsboxen under sadeln. Nummer Verktyg 1. Verktygsfodral x 12 mm nyckel 3. Tändstiftsnyckel 4. Skruvmejsel 5. Handtag till skruvmejsel 10.0 PROBLEMGUIDEN Problemguiden tar inte upp alla tänkbara problem, men utgör en guide till några av de mest vanliga problemen som kan uppstå. Det rekommenderas att du anlitar din återförsäljare eller en auktoriserad mekaniker för att utföra service och för att åtgärda eventuella fel. Observera att skador från felaktig service inte täcks av garantin. Problem Kontrollera Direktiv Motorn Startar Inte Bränslesystemet Kontrollera att det är tillräckligt med bensin i tanken. Tändsystemet Ta bort tändstiftet och återanslut det till tändkabeln. Håll tändstiftet emot motorn och kör runt motorn med tändningen i On position. Stoppknappen ska inte var intryckt. En blå gnista indikerar att tändsystemet är okej. Rengör eller byt ut tändstiftet om ingen gnista syns. Kontakta din återförsäljare eller en auktoriserad mekaniker om det fortfarande inte finns någon gnista. Håll inte tändstiftet i närheten av tändpluggen eftersom bensin eller bensinångor lätt kan antända. Motorn Tjuvstannar Kontrollera att det är tillräckligt med bensin i tanken. Kontrollera att tändgnistan är konstant. Kontrollera tomgången. 20

21 11.0 SKÖTSEL OCH TIPS 11.1 Rengöring Att regelbundet tvätta scootern ger inte bara ett intryck av ett välskött fordon utan kan även förlänga scooterns livslängd. Var noga med att avlägsna smuts, salt vatten osv. som kan reducera kylning, dölja skador och öka påfrestningen på diverse delar. En ordentlig tvätt underlättar även kontroll och service av scootern efter det att den har använts. Täck avgassystem och luftfilter med en plastpåse för att förhindra att vatten tränger in i systemet. Undvik att använd högtryckstvätt. Vatten kan tränga in i tändsystemet, förgasaren, instrumenteringen, packningar, lyse, hjullager, stötdämpare och bromsar. Kondens på insidan av lyset avlägsnas genom att tända helljuset. Motorn ska vara igång vid detta tillfälle. Starta scootern och låt den gå på tomgång i ett par minuter efter att den har tvättats. Utför Kontroll före Start efter det att scootern har tvättats och servats. VARNING! Kontrollera alltid bromsarna efter det att scootern har tvättats. Om nödvändigt punktbromsa ett flertal gånger för att bromsarna ska torka och återfå full effekt Förvaring och Konservering Om scootern under en längre period kommer att stå oanvänd rekommenderas att du: Tvättar scootern och placerar den plant. Tömmer bränsletank och förgasare. Tar bort batteriet DEKALER 21

22 13.0 TEKNISKA DATA OCH SPECIFIKATIONER Dimensioner och Vikt Längd Bredd Höjd Hjulbas Frihöjd Vikt 1840mm 636mm 1110mm 1270mm 125mm 94kg Motor Typ 2-takt, luftkyld Insug Reed-ventil Antal Cylindrar 1 Borr och Slag 41.0 x 37.4mm Volym 49cm ² Förgasare Mikunl Start Kick / El-start Transmission Koppling Automat Utväxling 2.997~0.813 Drivsystem Drivrem Chassi Framgaffel Fjädring Hjulspår Frambroms Bakbroms Framdäck Bakdäck Teleskop Fjäder 75mm Skivbroms Trumbroms 120/ J 130/ J Elektronik Tändning Timing Tändstift (standard) Batteri Generator Säkring CDI typ 23 B.T.D.C vid 1000 rpm BR8HSA 12V 4AH (MF) Magnet 10A Lyse Framljus Helljus: 35W Halvljus: 35W Blinkers 21W x 2 och 10W x 2 Broms- och Bakljus 21/5W Hastighetsmätare instrumentpanel 3.4W Oljelampa instrumentpanel 1.7W Blinkers instrumentpanel 1.7W Bränslelampa instrumentpanel 1.7W Helljuslampa instrumentpanel 1.7W Behållare Bensintank Oljebehållare Transmissionsolja 4.3 liter 1.0 liter 110 cc 22

23 14.0 SERVICEPROTOKOLL Datum: Mätarställning/Driftstid: Stämpel: Datum: Mätarställning/Driftstid: Stämpel: Datum: Mätarställning/Driftstid: Stämpel: Datum: Mätarställning/Driftstid: Stämpel: Datum: Mätarställning/Driftstid: Stämpel: Datum: Mätarställning/Driftstid: Stämpel: Datum: Mätarställning/Driftstid: Stämpel: Datum: Mätarställning/Driftstid: Stämpel: Datum: Mätarställning/Driftstid: Stämpel: Datum: Mätarställning/Driftstid: Stämpel: 23

24 24

SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE

SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS EAGLE 50

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS EAGLE 50 SVENSK HANDBOK FÖR: TWS EAGLE 50 SAMMANSTÄLLD AV: 2006 KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

Baotian Diablo 50cc Användarmanual

Baotian Diablo 50cc Användarmanual Baotian Diablo 50cc Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion före

Läs mer

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HYOSUNG SD 50. Du hittar svar på alla dina frågor i HYOSUNG SD 50 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc Användarmanual Baotian Vintage 125cc Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kontrollsystem... 6 Kickstart... 8 Bränsletank... 9 Bränsle och motorolja... 9 Inspektion

Läs mer

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare Passar samtliga TGB 50 cc Text och design Denniz SoftWare Bästa kund! Du är nu ägare till en ny TGB-scooter utrustad med en av TGBs välkända kvalitetsmotorer. Vi hoppas och tror att Din moped/mc-scooter

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke

INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke INSTRUKTIONSBOK SYM Orbit 1 4-stroke Registreringsnummer:... Ramnummer:... Ägare:.. REGLAGEPLACERING. 3 FÖRE KÖRNING...4 REGLER FÖR SÄKER KÖRNING...4 ANVÄND ORIGINALDELAR...4 HANDHAVANDE AV SCOOTERN...5

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER MOTORNS SERIENUMMER Skriv ner fordonets identifikationsnummer och motorns serienummer i

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. KYMCO LIKE 50/200i

ANVÄNDARMANUAL. KYMCO LIKE 50/200i ANVÄNDARMANUAL KYMCO LIKE 50/200i IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER BÄSTA KYMCO-FORDONSÄGARE Vi tackar dig för att du köpt ett KYMCO-fordon och välkomnar dig till

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS PREO SAMMANSTÄLLD AV:

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS PREO SAMMANSTÄLLD AV: SVENSK HANDBOK FÖR: TWS PREO SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

1. INNAN DU KÖR 2. SÄKER KÖRNING

1. INNAN DU KÖR 2. SÄKER KÖRNING INNEHÅLL 1. Innan du kör... 1 2. Säker körning... 1 3. Körtips... 2 4. Använd originaldelar... 3 5. Hur de olika delarna används... 3 Mätinstrument... 4 Tändningslåset... 5 Knappar... 6 Sadellås... 7 Hjälmkrok...7

Läs mer

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel medemagruppen 3-18 Cykel Kära kund! Först av allt vill vi tacka dig för den tillit du har visat oss genom att köpa vår produkt. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen samt användar- och

Läs mer

Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint.

Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint. Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint. Vissa skillnader gällande design på kåpor och mätare kan förekomma på illustrationer, men ej när det

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG EXCEED

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG EXCEED SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG EXCEED SAMMANSTÄLLD AV: 2003/04 KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel Monteringsguide Touring/City/Hybridcykel I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 9 V. Justera styret 10 VI. Montera sadeln

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: Gas Gas EC

SVENSK HANDBOK FÖR: Gas Gas EC SVENSK HANDBOK FÖR: Gas Gas EC SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR GAS GAS BOY 50 CC

SVENSK HANDBOK FÖR GAS GAS BOY 50 CC SVENSK HANDBOK FÖR GAS GAS BOY 50 CC SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS Supersport SAMMANSTÄLLD AV:

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS Supersport SAMMANSTÄLLD AV: SVENSK HANDBOK FÖR: TWS Supersport SAMMANSTÄLLD AV: 2007 KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

Monteringsguide Mountainbike

Monteringsguide Mountainbike Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Montera hjulaxel med snabbkoppling 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 9 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG PRIMA / RACING

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG PRIMA / RACING SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG PRIMA / RACING SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS PY50

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS PY50 SVENSK HANDBOK FÖR: TWS PY50 SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

Baotian Classic Speed Användarmanual

Baotian Classic Speed Användarmanual Baotian Classic Speed Användarmanual Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU- scooter BT50QT-9. Alla instruktioner och specifikationer i denna manual är baserade

Läs mer

Användarmanual BT50QT-9. 2005 http://baotian.3w.se

Användarmanual BT50QT-9. 2005 http://baotian.3w.se Användarmanual BT50QT-9 2005 http://baotian.3w.se Register Vägledning 1 Namn på delarna 2 Kontrolldelar 3 Starthandtag 5 Bränsle tank 5 Bränsle och motorolja 5 Inspektion före åktur 6 Att starta motorn

Läs mer

Produktinformation. 1-cylindrig,4 takt, luftkyld Bore x stroke (mm): 39x41,4 Kapacitet (cc): 50 Elstart, kickstart. Tändningssystem: CDI.

Produktinformation. 1-cylindrig,4 takt, luftkyld Bore x stroke (mm): 39x41,4 Kapacitet (cc): 50 Elstart, kickstart. Tändningssystem: CDI. TMS Classic Användarmanual Produktinformation Storlek (längd x bredd x höjd mm):1660 x 680 x 1070 Däck (mm) 1196 Vikt (kg) 84 Bränsletank volym (l): 6.3 Oljetank volym (l): 1 Bränsle (oktan): 98 Kompression:

Läs mer

Produktinformation. Säkring: Bak/bromsljus: 12V/5W/21W

Produktinformation. Säkring: Bak/bromsljus: 12V/5W/21W TMS Z2 Användarmanual Produktinformation Storlek (längd x bredd x höjd mm):1780 660 1105 Däck 110/70-12 Vikt (kg) 88 Bränsletank volym (l): 5 Oljetank volym (l): 1 Bränsle (oktan): 98 Kompression: 10.5:1

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

BROMSGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

BROMSGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL BROMSGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL BROMSSYSTEMET ÄR VÄSENTLIGT FÖR DIN SÄKERHET Bromsarna måste svara direkt och exakt varje gång du trycker ner pedalen.

Läs mer

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15 INSTRUKTIONSBOK 2 GRATTIS TILL DITT KLOKA VAL AV CYKEL! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cykelns delar.............................. 3 Tips och råd............................... 4 Montering.................................

Läs mer

INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45. *Extra utrustad på bild

INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45. *Extra utrustad på bild INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45 *Extra utrustad på bild ÄGARUPPGIFTER: ÄGARE: LEVERANTÖR: ADRESS: POSTNUMMER : ORT: TEL: FÖRSÄKRINGSBOLAG: DATUM: REG, NR: RAMNUMMER: TYP: ÅRSMODELL: ANTECKNINGAR: 2

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista Manual Kickbike Vänligen läs detta dokument samt om underhåll, varningar, garanti och tips också. Du kan följa den här handboken vid montering av din Kickbike. Hoppas du får stor nöje med din Kickbike!

Läs mer

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning Introduktion INTRODUKTION Denna instruktionsbok innehåller information om motorcykelmodellen Triumph Rocket III Touring. Förvara alltid instruktionsboken tillsammans med motorcykeln så att du alltid har

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

SVENSK HANDBOK. HYOSUNG GV 650 Aguila

SVENSK HANDBOK. HYOSUNG GV 650 Aguila SVENSK HANDBOK HYOSUNG GV 650 Aguila SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: MOTORTEK 175 STREET

SVENSK HANDBOK FÖR: MOTORTEK 175 STREET SVENSK HANDBOK FÖR: MOTORTEK 175 STREET SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE

ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE ANVÄNDARMANUAL E-GREEN S SERIE 1. Introduktion Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Produktbeskrivning 2.1 Ramnummer 3. Fäste av batteri 3.1 Batteri -/felindikator 4. Användning av styreenhet 4.1 Montering

Läs mer

användarmanual & servicebok

användarmanual & servicebok användarmanual & servicebok CYKLAR SEDAN 1990 Innehållsförteckning Några tips innan du börjar cykla... 6 Tekniska specifikationer... 7 Bra att veta om Marvil e-motion... 8 Körsträcka under olika förhållanden...

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

Instruktion. E-Green Medio

Instruktion. E-Green Medio Instruktion E-Green Medio Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 2. Produktbeskrivning... 4 2.1 Ramnummer... 4 3. Funktioner/inställningar... 5 3.1 Batteri -/felindikator... 5 3.2 Assistans funktion...

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

INLEDNING. Vi kan inte hållas ansvariga för följdskador som orsakats av tillbehör som inte godkänts av fabriken.

INLEDNING. Vi kan inte hållas ansvariga för följdskador som orsakats av tillbehör som inte godkänts av fabriken. INLEDNING Tack för att du har valt denna RS1-scooter. Den står för högteknologi och pålitlighet. Scooterns avgasutsläpp har nått den senaste nationella utsläppsstandarden och den är därför en miljövänlig

Läs mer

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum:

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum: POWERED BY YANMAR Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Datum: Leverantör: STÄMPEL Datum: IDENTITET FABRIKS UPPGIFTER. LOKALISERAD PÅ DEN HÖGRA FRÄMRE DÖRR- STOLPEN.

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

6 Kontroll före cykling... 8 Skötsel och underhåll... 10

6 Kontroll före cykling... 8 Skötsel och underhåll... 10 Cykelmanual Denna manual är utformad så att du som användare skall kunna anpassa cykeln till dig och på så vis kunna få ut mer av din cykling. I manualen finner du även enklare tips och instruktioner om

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG KARION

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG KARION SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG KARION SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE Gemino Bruksanvisning Vi gratulerar till din nya rollator! Inledning Hög kvalitet och god funktionalitet är nyckelbegrepp för alla produkter från Handicare. Du får gärna komma med synpunkter om din erfarenhet

Läs mer

Instruktionsbok Street Twin, Thruxton, Thruxton R och Bonneville T120

Instruktionsbok Street Twin, Thruxton, Thruxton R och Bonneville T120 Instruktionsbok Street Twin, Thruxton, Thruxton R och Bonneville T120 Den här instruktionsboken innehåller information om motorcyklar(na) Triumph Street Twin, Thruxton, Thruxton R och Bonneville T120.

Läs mer

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning Introduktion INTRODUKTION Denna instruktionsbok innehåller information om motorcykelmodellerna Triumph Bonneville, Bonneville SE, Bonneville T100 inklusive Steve McQueen Edition, Bonneville 110 th Edition,

Läs mer

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00

MANUAL HYDRO 7000. Utgåva 3 2012 SVERIGE. info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 MANUAL HYDRO 7000 Utgåva 3 2012 SVERIGE info@reservdelsgurun.se www.reservdelsgurun.se 040-685 05 00 Installation av Hydro 7000 1. Tag ut din klädseltvätt från kartongen. 2. Den långa vätskeslangen skall

Läs mer

Bäste ägare! ANVÄND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY. Tack för att du valt en CPI-produkt!

Bäste ägare! ANVÄND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY. Tack för att du valt en CPI-produkt! GTR2008schwedisch 27.02.2008 7:40 Uhr Seite 1 Bäste ägare! Tack för att du valt en CPI-produkt! Innan du tar din moped i bruk, ber vi dig att studera denna handbok noga. Den innehåller mycket information

Läs mer

Läs den här handboken noga innan fordonet används. ÄGARENS HANDBOK VMX17 2S3-F8199-M0

Läs den här handboken noga innan fordonet används. ÄGARENS HANDBOK VMX17 2S3-F8199-M0 Läs den här handboken noga innan fordonet används. ÄGARENS HANDBOK VMX7 2S3-F899-M0 MAU26945 Läs den här handboken noga innan fordonet används. Handboken ska medfölja fordonet om det säljs. YAMAHA MOTOR

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG WOW 100 (TE100) & WOW 90 (TE90)

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG WOW 100 (TE100) & WOW 90 (TE90) SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG WOW 100 (TE100) & WOW 90 (TE90) KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING TAHKOSMIRGELI 350W SMÄRGEL 350W DAO 0402 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 OBS!

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

Generell handbok för Ecoride elcyklar. Upplaga 1.0

Generell handbok för Ecoride elcyklar. Upplaga 1.0 Generell handbok för Ecoride elcyklar Upplaga 1.0 Förord...3 1. Elcykelns delar...4 1.1 Unika delar hos en Ecoride elcykel...4 Batteriet...4 Styrboxen...4 Navmotorn...4 Bromshandtagen...5 Sensorn...5 Batteriindikator...5

Läs mer

LINHAI. LH150 ATV-B 2x4 LH200 ATV-B 2x4 LH260 ATV-B 2x4 4x4 LH300 ATV-B 2x4 4x4

LINHAI. LH150 ATV-B 2x4 LH200 ATV-B 2x4 LH260 ATV-B 2x4 4x4 LH300 ATV-B 2x4 4x4 INSTRUKTIONSBOK LINHAI LH150 ATV-B 2x4 LH200 ATV-B 2x4 LH260 ATV-B 2x4 4x4 LH300 ATV-B 2x4 4x4 Europa Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet. Under fyrhjulingens sadel finns ett

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK ALLROAD 300/500. Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet

INSTRUKTIONSBOK ALLROAD 300/500. Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet INSTRUKTIONSBOK ALLROAD 300/500 Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Förord 3 2. Varningssymboler 6 3. Säkerhetsinstruktioner 7 4. Kontroll före

Läs mer

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271 Bruksanvisning Easy TILT Hygienstol Easy TILT/Gas 6-70 Easy TILT/El 6-7 Övriga instruktioner Kopplingsschema Styrbox Laddning Batteri Kära Användare Gratulerar! Du har införskaffat en Easy Hygienstol.

Läs mer

Mibike SC500 & SC800 V2

Mibike SC500 & SC800 V2 2012 MIKITA AB- 1.0 MIBIKE SC500 & SC800 V2 Bruksanvisning Mibike SC500 & SC800 V2 BRUKSANVISNING SC500 & SC800 Gratulerar till ett utmärkt val av elskoter! VIKTIGT: Läs hela bruksanvisningen innan du

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner Säkerhetskontroll - Checklistan med instruktioner Nedan följer en komplett säkerhetskontroll men oroa dig inte. Det är mycket sällan en hel säkerhetskontroll behöver göras på uppkörning. Vanligast är att

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING CHILI GASOLGRILL - 69003 DENNA GASOLGRILL ÄR ENBART AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN 1 VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniska specifikationer Kraftförsörjning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrka: 1.1 Kw Storlek:

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

Baotian City 50cc. Användarmanual

Baotian City 50cc. Användarmanual Baotian City 50cc Användarmanual nnehållsförteckning nledning...2 Säkerhet...3 Namn på scooterns delar...5 Kickstart... 8 Bränsletank... 8 Bränsle och motorolja... 8 nspektion före körning...9 Start av

Läs mer

Instruktionsbok. Minilunnare

Instruktionsbok. Minilunnare Instruktionsbok Minilunnare Denna instruktionsbok bör samtliga som handhar OXEN studera. Den innehåller instruktioner om service, underhåll och körning, som om de följs kommer att gynna ägaren genom hög

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: 450 Rapier SAMMANSTÄLLD AV:

SVENSK HANDBOK FÖR: 450 Rapier SAMMANSTÄLLD AV: SVENSK HANDBOK FÖR: SAMMANSTÄLLD AV: ÄGARUPPGIFTER: ÄGARE: ÅTERFÖRSÄLJARE: STÄMPEL DATUM: ADRESS: POSTNUMMER: TYP: Hyosung ORT: ÅRSMODELL: TELEFON: REGISTRERINGSNUMMER: RAM NUMMER: KM4AL42A OBSERVERA!

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Hobart Foster Scandinavia ApS, filial Box 2101-196 02 Kungsängen Tel. 08-584 50 920 Fax 08-584

Läs mer

Exterior 90. Bruksanvisning

Exterior 90. Bruksanvisning Exterior 90 Bruksanvisning SV Innehållsförteckning Du har fått en Permobil Exterior 90 För att du skall få största möjliga nytta av stolen är det viktigt att den används på rätt sätt. Vi vill därför att

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

MULTI XS 7000 Batteriladdare

MULTI XS 7000 Batteriladdare MULTI XS 7000 Batteriladdare För blysyra batterier 14 225Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. Modell 1007 SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 GCV160 GCV190 SERIENUMMER OCH MOTORTYP INSTRUKTIONSBOK American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 1 Denna instruktionsbok beskriver användandet och underhållet av Din motor, GCV160

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

UpRight. INSTRUKTIONSBOK SB-60 Från serienummer 1000

UpRight. INSTRUKTIONSBOK SB-60 Från serienummer 1000 UpRight INSTRUKTIONSBOK SB-60 Från serienummer 1000 SÄKERHETSREGLER Elfara Tipprisk Kollisionsrisk Fallrisk Höj aldrig plattformen eller kör med upphöjd plattform på annat än fast jämnt underlag Manövrera

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer