SVENSK HANDBOK FÖR: TWS EAGLE 50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSK HANDBOK FÖR: TWS EAGLE 50"

Transkript

1 SVENSK HANDBOK FÖR: TWS EAGLE 50 SAMMANSTÄLLD AV: 2006 KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

2 ÄGARUPPGIFTER: ÄGARE: LEVERANTÖR: STÄMPEL ADRESS: DATUM: ORT & POSTNUMMER: TYP: TWS EAGLE 50 ÅRSMODELL: FÖRSÄKRINGSBOLAG: REGISTRERINGSNUMMER: RAM NUMMER: ANTECKNINGAR: TWS Motor AB reserverar sig för eventuella tryckfel eller ändringar. 2

3 TACK FÖR ATT DU VALT EN PRODUKT FRÅN TWS! TWS Motor är stolta att få förtroendet att leverera en kvalitets produkt från TWS MOTOR AB Meningen med denna publikation är att upplysa den nya ägare om produkten samt ge en upplysning hur en TWS EAGLE ska skötas. TWS Motor måste upplysa om att en rätt skött TWS EAGLE kommer att ge ägaren problemlösa mil. Det är viktigt att service samt vård av din TWS EAGLE efterlevs. Misskötsel leder till ett kostsamt och tråkigt ägande av en mycket fin produkt. Denna Instruktionsbok ska följa med vid leverans, det gäller även vid ägarbyte. Det är viktigt att instruktionsboken är rätt ifylld av den auktoriserade verkstaden. Medtag därför alltid din instruktionsbok när service utföres. Vid eventuell garantireparation ska en rätt ifylld instruktionsbok uppvisas. Endast original TWS EAGLE delar får monteras på scootern under garantitiden. Slitna delar ersätts inte av garanti. Detta inkluderar däck, kedjor, drev, bromsklossar, utsliten klädsel, koppling och glödlampor. Om modifiering utförs på TWS EAGLE, typ prestanda höjning, försvinner den av leverantören stipulerad garanti som gäller under 12 månader*. *Se bifogad garanti bilaga. INFORMATION FRÅN KONSUMENTVERKET Garanti En garanti innebär att säljaren ansvarar för att varan håller eller fungerar under en viss tid. Efter den 1 juli 2002 får du 6 månaders garanti på alla köp som faller under konsumentköplagen. Det är frivilligt för säljaren att lämna en längre garanti, men du har alltid de rättigheter som konsumentköplagen ger dig. Om varan under garantitiden försämras på ett sätt som omfattas av garantin, betraktas det som felaktig. Då kan du hävda de rättigheter som gäller enligt garantin. För att säljaren ska kunna undgå ansvar för garantin, måste han kunna hävda att försämringen beror på till exempel: Olyckshändelse efter det att du har fått varan. Vanvård. Onormal användning. Att du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar. Garantibestämmelserna gäller även om någon annan än säljaren har utställt garantin för dennes räkning. Enligt konsumentköplagen kan du reklamera fel på en vara upp till 3 år efter köpet. Att du fått en garanti med kortare giltighetstid betyder inte att reklamations tiden förkortas. Skillnaden är att du under garantitiden slipper bevisa att felet fanns på leveransdagen, vilket du måste styrka efter garantitiden (eller åtminstone göra sannolikt). Att du har kvittot kvar är inte obligatoriskt, om du på något annat sätt kan bevisa att du har köpt varan i butiken vid ett visst tillfälle. Men eftersom det är du som ska kunna bevisa detta, är det enklast om du alltid spar kvittot. 3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1.0 Säkerhetsföreskrifter Varning och Observera Observera Serienummer Placering av Reglage Utrustning och Kontrollpanel Instrumentpanel Tändningslås Vänster Styrhandtag Höger Styrhandtag Parkeringsbroms Hängare Fäste till Sadel Förvaringsbox och Pakethållare Bensinkran Lyse Backspeglar Reflexer och Nummerplåt Bränsle och Olje Rekommendationer Bränsle Motorolja Inkörning Gaspådrag Olja Däck km Service Kontroll Före Start Tips Före Start Service och Justeringar Serviceschema Smörjning Framgaffel Bromsar Däck Luftfilter Batteri Säkring Transmission Gummibussningar Motorolja Tändstift och Tändning Parkeringsbroms Skötsel och Tips Rengöring Förvaring och Konservering Tekniska Data och Specifikationer Dimensioner och Vikt Motor Transmission Chassi Elektronik Behållare Serviceprotokoll 21 4

5 1.0 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1.1 Varning och Observera Varning! och Observera! Rutorna innehåller information om säkerhet och service. VARNING! Säkerhetsföreskrifter föregås av ordet VARNING!. Person- eller fordonsskador kan förekomma om dessa instruktioner inte följs. Information och råd om service av Exceed föregås av ordet. Fordonsskador kan förekomma om dessa instruktioner inte följs. 1.2 Observera Observera följande: Scootern är endast avsedd för 2 personer. Använd alltid skyddskläder och hjälm. Behåll fötterna på fotstöden och händerna på styret under körning. Kör med det sk, City light systemet under dagtid, Gå alltid igenom denna instruktionsbok före det att scootern tas i bruk. Gå alltid igenom instruktionerna på sidan 11, Kontroll före Start före start. Utför löpande service enligt Serviceschemat på sida 13. Iaktta extra försiktighet under inkörningsperioden. Körning i extrem förhållanden kräver mer frekvent service. Iaktta extra försiktighet på halt väglag. Undvik målade gatumärken och metallbeslag. Töm förgasare och tank på bensin före transport. Det är förbjudet att utföra modifieringar på scootern. I dessa fall upphör den av leverantör utlovade garantin att gälla. Montera tillbehör som ökar vikten eller påverkar aerodynamiken i ramen och så nära mittpunkten som möjligt. Kontrollera frihöjden och fjädringen efter det att tillbehör har monterats. Tillbehör som monteras på styret eller framgaffel kan orsaka obalans. Välj lätta delar och minimera extrautrustningen. El-tillbehör kan orsaka överbelastning på elsystemet vilket kan medföra elavbrott. Undvik att montera tillbehörsdelar som inverkar på förarens körställning. Spänn fast last så lågt som möjligt och fördela vikten jämt mellan vänster och höger sida. Det är förbjudet att köra påverkad av alkohol eller droger. 5

6 2.0 SERIENUMMER Serienummer för ram och motor används för att identifiera just din scooter. De används även av återförsäljarna för att beställa diverse reservdelar samt vid garanti och reklamations ärenden. Ramnumret (1) är utsatt vid höger fotstöd på höger sida av ramen. Se bilden ovan. Motornumret (2) är utsatt i bakkant vevhuset. Se bilden ovan. Skriv ner ram och motor nummer i rutorna nedan. Ram No: Motor No: frame number engine number 3.0 PLACERING AV REGLAGE BT49QT-2 BAOTIAN 1. brake 1. disc Framhjul 6. side stand14. Framlyse 11. drum brake 16. right front turning light 2. front 2. shock Framgaffel absorber 7. seat 15. Reflex 12. taillight & rear turning light 17. right rear-view mirror 3. front 3. brake bromsok assy. 4. rear 4. brake Blinkers lever 5. helmet 5. Hängare hook 8. main stand16. Blinkers 13. hand-hold 9. starting pedal 17. Backspegel 14. head light & position light 10. rear shock 18. absorber Fotplatta 15. left front turning light 18. meters 19. left rear-view mirror 20. muffler 6. Sidostöd 19. Backspegel vänster 7. Dyna 20. ljuddämpare 8. Centralstöd 9. Kickstart 10. Bakre stötdämpare 11. Luftrenare 12. Baklyse 13. Pakethållare 6

7 4.0 UTRUSTNING OCH KONTROLLPANEL 4.1 Instrumentpanel A B 4.2 Tändningslås C D E F G A. Visar fart. B. Visar totaldistans C. Vänster blinkers D. Höger blinkers E. Bränsle mätare F. Varvräknare G. Helljus PUSH Tändningslåset har tre lägen: On Tändningen är på och motor kan startas. Nyckeln kan i detta läge inte tas bort från tändningslåset. Off Tändningslåset är aktiverat och motorn går inte att starta. Nyckeln kan tas bort ifrån Lock tändningslåset i detta läge. Vrid styret fullt åt vänster och vrid nyckeln till Lock för att låsa styret. 4.3 Vänster Styrhandtag A 1. Bromshandtag, bak 2. Hel- och halvljus 3. Varningslampa 4. Signalhorn 5. Blinkers B C D Använd alltid blinkers vid filbyte eller när du svänger. 4.4 Höger Styrhandtag 9, Start knapp 10. Ljusknapp 1a läget är dagslyset (City-light). 2a läget är kvällsljuset Tänk på att under ljusa förhållande köra med det sk City light Motorn går inte att starta om inte något av bromshandtagen hålls in. VARNING! Bromsa försiktigt på halt väglag. Kör inte startmotorn i mer än 5 sekunder. Kontrollera bränsle- och tändningssystemet om motorn inte startar efter flera försök. 7

8 Funktion Beskrivning 1. Lysknapp Lyset sätts på eller stängs av med denna knapp. 2. Frambroms Bromsa genom att trycka höger bromshandtag mot styrhandtaget. 3. Gasreglage Hastigheten kontrolleras genom att vrida reglaget. 4. Startknapp Tryck in knappen till el-starten för att starta motorn. Kontrollera att tändnyckeln är i On position och att stoppknappen inte är intryckt. Kontroller att friläget är i, alternativt håll in kopplingshandtaget. 4.6 Hängare Hängaren är avsedd för en kasse eller en hjälm. Max belastning 1,5 kg (3.3lbs). 4.7 till Sadeln Använd tändnyckeln för att öppna sadel. Tryck ner sadeln får att låsa sadeln i dess position. 4.8 Förvaringsbox och Pakethållare En mindre förvaringsbox finns under sadeln. Max last i förvaringsboxen är 10 kg (22lbs). Max last på pakethållaren är 5kg (11lbs). Kontrollera att sadeln låser efter det att den varit borttagen. Kontrollera att vatten inte tränger in i förvaringsboxen och skadar elsystemet. Förvaringsboxen är inte värmeisolerad. 8

9 4.9 Bensintank open cap lock tongue notch Tanklocket är placerat under dynan Öppna dynan med startnyckeln. Avlägsna tanklocket och fyll på med bensin. (95) seat lock 4.10 Lyse Kontrollera att fram- bak- och blinkers ljus fungerar när scootern har startats. Kontrollera att linserna inte är spruckna, skadade eller smutsiga Backspeglar Kontrollera att backspeglarna är hela och korrekt inställda Reflexer och Nummerplåt Kontrollera att reflexerna samt nummerplåten inte är trasiga eller smutsiga. 5.0 BRÄNSLE OCH OLJE REKOMMENDATIONER 5.1 Bränsle Använd blyfri bensin, oktan 95 eller högre och K-sprit vid kall väderlek. Olikheter mellan bensinmärken kan förekomma. Prova att byta bensinmärke om motorn knackar eller krånglar. VARNING! Bensin är extremt brandfarligt. Tanka alltid med motorn avstängd i väl ventilerade utrymmen. Kontrollera att inga föremål som kan orsaka gnistbildning finns i närheten. Se till att tändningslåset är i Off position vid tankning. Fyll inte bensin över påfyllningsrörets undre kant. 5.2 Motorolja VARNING! Kör aldrig scootern om oljenivån är under miniminivån. Var noga med att smuts och damm inte tränger in i systemet då olja fylls på. Fyll inte på olja över max nivån. 9

10 6.0 INKÖRNING Inkörningen innebär att under de första 300 km köra scootern på måttliga motorvarv. Undvik fullt gaspådrag. Dock ger korta fullgasaccelerationer och hastighetsvariationer en god inkörning. 6.1 Gaspådrag Körning på endast låga motorvarv kan medföra att tändstiften sotar igen. Kontrollera därför tändstiften regelbundet under inkörningsperioden. Om tändstiften har sotats igen kan dessa bytas ut mot ett mjukare tändstift under resterade inkörningsperiod. Tabellen nedan rekommenderar max gaspådrag under inkörningsperioden. Kilometer De första 800 km (480 miles). Upp till 1600 km (960 miles). Gaspådrag Max 3/5 (60%) gaspådrag. Max 4/5 (80%) gaspådrag. VARNING! Onormalt höga motorvarv (rpm) under inkörningsperioden ger extrem påfrestning på motorn och kan orsaka skador. 6.2 Olja Låt motorn gå på tomgång i ett par minuter före start under inkörningsperioden. Detta gör att oljan värms upp och når alla delar av motorn, vilket i sin tur minskar och förebygger slitage. 6.3 Däck Iaktta försiktighet vid däckbyte. En successiv inkörning av däcken rekommenderas under de första 160 km. Vårdslöshet vid inkörning av däcken kan medföra att däcken tappar fäste och föraren mister kontroll över sitt fordon km Service 300 km servicen är den första och viktigaste servicen som din scooter kommer att genomgå. utsätts fordonet för extrema förhållanden, ska den första servicen utföras tidigare. Den första servicen måste utföras av din återförsäljare eller en auktoriserad mekaniker för att den av leverantören utlovade garantin ska gälla. 10

11 7.0 KONTROLL FÖRE START Nedanstående punkter ska alltid kontrolleras när motorn är avstängd och före det att scootern används. Kontrollera Förklaringar Styrning Inga lösa delar eller glapp. Bromsar Att bromsarna (fram, bak och parkering) fungerar. Avståndet mellan styr- och bromshandtag Kontrollera spelet på bromsvajern. Att miniminivån på bromsskivorna är uppfylld. Kontrollera nivån till bromsvätskan i behållarna på styret. Hjul och Däck Rätt lufttryck. Däckmönster. Ekrar. Inga sprickor, revor eller andra skador på däcket. Stoppknapp I funktion. Lyse I funktion. Backspeglar Hel och ren. Gasreglage Att gasvajern har rätt längd och löper fritt. Luftfilter Rent och inga sprickor. Tändstift Kontrollera högspänningskabeln. Kontrollera tändhatten. Avlägsna avlagringar. Bensin Tillräckligt med bensin. Bensinslang och lock väl åtdragna. Inga skador på bensintanken. Motorolja Korrekt nivå. Transmissionsolja Korrekt nivå och inga läckage. Övrigt Inga lös bultar eller skruvar. Inga missljud i motorn. Inga synliga skador på scootern. Även om scootern inte varit i bruk på länge är det nödvändigt att genomföra en grundlig kontroll före det att den tas i bruk. Utför aldrig kontroll av scootern där dålig ventilation föreligger. 11

12 8.0 TIPS FÖRE START Följande tips kan vara behjälpliga: Moment Förklaring 1. Se över Scootern Gå igenom scootern enligt; Kontroll Före Start. 2. Starta Motorn Start med el-starten: Vrid startnyckeln till On. Håll in fram- eller bakbromsen. Tryck in startknappen utan att ge gas. Vrid gasreglaget 5 varv om motorn inte startar. Låt motor gå på tomgång i ett par minuter efter kallstart. Håll inte in startknappen i mer än 5 sekunder åt gången. Kontrollera bränsle- och tändsystemet om motorn inte startar efter ett par försök. Sätt på lyset dagtid = City light (1a läget på reglaget) Starta med kickstarten: Ställ upp scootern på centralstödet. Vrid startnyckeln till On och kicka kraftfullt. VARNING! Om motorn går för länge på tomgång kan den överhetta. Detta kan leda till skador på motorn och missfärgningar på avgasröret. 3. Starta Fäll upp central/sidostödet. Håll ena handen på styret och den andra på pakethållare. Möt med bakbromsen. Se bilden. Håll inte handen på sadeln då scootern tas ner från centralstödet. Detta ger sämre balans än ett fast grepp vid pakethållaren. 4. Köra Sitt upp på scootern och håll in bakbromsen. Ge lätt gas för att köra iväg. Kontrollera hastigheten med gashandtaget. Bromsa alltid med både bak- och frambromsen samtidigt. Hastig inbromsning kan göra att scootern får sladd eller kast i sidled. Kör varsamt i halt väglag. Ovana förare tenderar att ha längre bromssträcka än mer erfarna förare. 5. Stanna och Parkera Låt gasreglaget återgå till neutralläge. Bromsa med fram och bakbroms. Parkera scootern på plan mark. Vrid tändnyckeln till Off och Lock och ta bort tändnyckeln. 12

13 8.0 SERVICE OCH JUSTERINGAR 8.1 Serviceschema Det är viktigt att kontinuerligt utföra service på din scooter. Var därför noga med att följa instruktionerna i Serviceschemat nedan. Kontrollera, smörj och byt regelbundet ut de delar som anvisas. Observera att service boken måste vara korrekt ifylld för att den av leverantören utlovade garantin ska gälla. 30 mil 100 mil 200 mil 300 mil 400 mil 500 mil 600 mil 700 mil 800 mil 900 mil 1000 mil Del / Km G: Motorolja B B B B B B B B B B B Oljefilter R R R R R R R R R R R Bränslefilter I B B B R Ventiljustering J J J J J Förgasare J I I J I J I J Luftfilter I I I B I I B I I B R Bromssystem I I I I I I I I I I I Drivrem B I B Fjädring I I I I I I I I I I I Skruvar och I I I I I I I I I I I Bultar Däck I I I I I I I I I I I Styrning I I I I I I I I I I I Tändstift B B B Förklaring: I: Inspektera J: Justera R: Rengör B: Byt G: Garanti service 9.0 SERVICE OCH JUSTERINGAR 9.1 Serviceschema Det är viktigt att kontinuerligt utföra service på din scooter. Var därför noga med att följa instruktionerna i Serviceschemat nedan. Kontrollera, smörj och byt regelbundet ut de delar som anvisas. Ta kontakt med din återförsäljare eller en auktoriserad mekaniker om du har några frågor angående service. Moment markerade med en asterisk (*) bör servas av din återförsäljare eller en auktoriserad mekaniker. Vid underhåll ska tändningslåset alltid vara på Off. Felaktig service kan leda till personskador eller motorhaveri. Serviceintervallerna är beräknade på genomsnitskörning. Alla delar ska servas oftare om scootern utsätts för extrema förhållanden. Den första servicen måste utföras av din återförsäljare eller en auktoriserad mekaniker för att den av leverantören utlovade garantin ska gälla. 13

14 9.2 Smörjning Smörj regelbundet delarna markerade nedan för god funktion och lång livslängd. 1. Bakbroms 2. Centralstöd 3. Sidostöd 4. Hastighetsmätare drivning 9.3 Framgaffel 5. Frambroms 6. Gashandtag 7. Styrlager O = Olja G = Fett Kontrollera att det inte kommer några missljud från stötdämparen när den komprimeras. Kontrollera att styret inte glappar när stötdämparen trycks samman och förs fram och tillbaka. 9.4 Bromsar Dåligt underhållna bromsar ökar risken för personskador. Kontrollera därför alltid följande punkter före start: Bromsarnas funktion och eventuella vibrationsskador vid inbromsning. Slityta på bromsbelägg och bromsskivor. Läckage från bromssystemet. Justering av Bromshandtag: Vrid justerskruven till vänster bromshandtaget med- eller motsols tills spelet i bromshandtaget är 5-20mm ( in). Kontrollera att det bromsarna inte ligger emot och att det finns tillräckligt med utrymme mellan bromshandtag och styre. 14

15 Kontrollera Slitytan på Bromsbelägg: Kontrollera att bromsbeläggen inte är slitna ända ner till spåren. Kontrollera att bromsskivorna inte är skadade eller spruckna. Byt ut om nödvändigt. Kontroll och Komplettering av Bromsvätska: Kontrollera regelbundet nivån i bromsvätskebehållarna. Fyll på då nivån i behållarna är på väg att passera mittmarkeringen på behållaren. Använd endast DOT 3 eller DOT 4 bromsvätska. Spola hela systemet rent om annan typ bromsvätska kommer att användas. Använd inte bromsvätska från en behållare som varit öppen eftersom olja drar åt sig fukt. VARNING! Serva alltid bromsarna enligt Serviceschemat. Kontrollera alltid bromsarnas funktion efter det att bromsarna har servats, justerats eller bytts ut. För stort spel i bromshandtagen kan medföra försämrad bromsförmåga. För litet spel kan resultera i att bromsbackarna permanent ligger emot bromsskivan. 9.5 Däck Kontrollera alltid däcktryck, spårdjup och eventuella sprickor och revor före det att scootern används för att förhindra olyckor och personskador. VARNING! Köregenskaperna kan förändras radikalt om däckstorlek eller däcktryck altereras. Det rekommenderas att du använder en lågtryckspump för att pumpa däcken. Kontrollera regelbundet, och i samband med däckbyte, bulten till bakaxeln. 15

16 Däck: Kontrollera regelbundet att däcken håller det tryck som anvisas i tabellen nedan. Felaktigt däcktryck kan medföra försämrade köregenskaper och förslitningar på däcket utöver det vanliga. Fyll endast på luft när däcken är kalla, resultatet kan annars vara missvisande. Däcktryck (Kalla) 1 Förare Normal Körning Förare + Passagerare Fram 1.25 kg/m² 123 kpa 17.8 psi 1.25 kg/m² 123 kpa 17.8 psi Bak 1.75 kg/m² 172 kpa 24.9 psi 2.00 kg/m² 196 kpa 28.5 psi Däckmönster: Kontrollera regelbundet däckmönstret. Avlägsna sten och vassa föremål. Byt ut däcken när däckmönstret är på väg att passera miniminivån eller om däcken är spruckna. Se bilderna. 9.6 Luftfilter Om luftfiltret är tilltäppt med damm stryps lufttillförsel med försämrad motoreffekt och ökad bensinförbrukning som påföljd. Rengöring därför kontinuerligt luftfiltret enligt följande: INFO: Justera tomgången. Lyft på dynan. öppna luckan, justera tom gångs skruven. Se bilden. idling speed adjusting screw air cleaner cover screw air cleaner core a A B b c d Luftfiltret är placerad på motorns vänstra sida Ta bort de fyra skruvarna och avlägsna luftfiltret. Se bilden. Tvätta filtret i ett icke brandfarlig rengöringsmedel. Pressa ur luftfiltret på vatten. Vrid inte eftersom detta kan skada filtret. Kontrollera att filtret inte är skadat eller sprucket. Byt ut om nödvändigt. Fukta filtret i ett bad med tvåtaktsolja. Pressa ur överbliven olja. Montera luftfiltret. Se till att alla packningar tätar ordentligt. Var noga med att smuts eller vatten inte tränger in i systemet. C VARNING! Kör aldrig scootern utan luftfiltret monterat. Rengör och byt luftfiltret oftare än föreskrivet under extrema förhållanden. Byt ut spruckna filter. Damm osv. kan tränga in i filtret och orsaka skador på kolv och cylinder. 16

17 9.7 Batteri Kontroll av Batteriet: Batteriet på denna scootern är av typ MF, vilket är underhållsfritt. Batteriet behöver därför inte fyllas på. Det rekommenderas att du regelbundet låter din återförsäljare eller en auktoriserad mekaniker kontrollera och serva batteriet. Öppna inte upp batteriet. Ta bort batteriet när scootern kommer att stå oanvänd under en längre period.. Ta bort den negativa (-) polen när scootern inte används under en kortare period. Rengöring av Batteriet: Vrid tändningslåset till Off. Ta bort kablarna till polerna, den negativa (-) polen först, och avlägsna batteriet. Rengör batteriet med varmt vatten om det har en beläggning av vitt damm. Montera batteriet och fetta in med ett tunt lager. Underhållsladda enbart med laddare avsedd för moped/scooter (1 A). Förvara bortaget batteri i icke brandfarlig miljö. Ta alltid bort den negativa (-) polen först och med tändningslåset i Off position. Kontrollera alltid att kablarna är korrekt monterade och åtdragna efter det att batteriet varit borttaget. Ett fel monterat batteri kan leda till korsslutning eller att elsystemet tar skada. 9.8 Säkring 9.9 Transmissionsolja Säkringen finner du bakom batterikåpan under golvmattan. Kontrollera säkringarna om motorn plötsligt stannar eller om något av lamporna slutar att fungera Kontrollera alltid säkringen med tändningslåset i Off position. Byt säkring om nödvändigt. Använd 15A säkringar. Fel typ av säkring kan orsaka allvarliga skador på elsystemet. Kontrollera att det inte läcker transmissionsolja från vevhuset, oljeslangar och packningar. Transmissions olja Rekomenderas olja av typen SAE85W/90 Total volym: 110 ml Bytes volym 100 ml oil plug for displacement 9.10 Gummibussningar oil plug for supplying Torka av alla gummibussningar med en torr trasa efter det att scootern har tvättats. Detta förebygger att vatten tränger in i systemet. 17

18 9.11 Motorolja Kontrollera och byt oljan efter de första 300 km och sedan vart 1000 km. Kontrollera att det inte läcker motorolja från vevhuset eller oljeslangar. Oljebyte: Varmkör motorn i ett par minuter. Ställ upp scootern på ett centralstöd. Ta bort oljepluggen (1). Ta bort dräneringspluggen (2) och töm ut all olja. Montera dräneringspluggen och fyll på med cirka 850 ml olja. Dra åt oljepluggen och kontrollera oljenivån genom nivåfönstret. Se bilderna ovan. Olje Rekommendationer Byte Olje och Filter rengöring 800 ml 850 ml Kör aldrig scootern om oljenivån är under miniminivån. Fyll aldrig olja över maxinivån. Ultimat oljenivå är 1mm under maxinivån. Olje och filter byte är beräknat på normal körning. Byt olja och filter oftare i extrema förhållanden Tändstift och Tändning Tändstift Mjuk Typ Standard Typ Hård Typ NGK C7HSA Rengör regelbundet tändstiftet från sot och avlagringar. Använda ett bladmått för att kontrollera avståndet på elektroden. Avståndet ska vara mm ( in). Felaktigt tändstift kan orsaka skador på motorn. Om felaktiga tändstift monterats gäller inte den av leverantören utlovade garantin. Dra inte åt tändstiftet för hårt. Detta kan skada topplocket. Det rekommenderas att du tar kontakt med din återförsäljare om du har frågor angående typ av tändstift eller tändsystemet. 18

19 a a 9.13 Bromssystem adjusting nut a=10~20mm a=10~20mm Kontrollera regelbundet slitage på bromsen enligt följande: Kontrollera att bromsen är korrekt justerad. Dra åt bromsen och kontrollera att förlängningen av bromsvajern är inom det markerade området (Range). Be din återförsäljare eller en auktoriserad mekaniker byta ut bromsbackarna om bromsvajern pekar utanför det markerade området SKÖTSEL OCH TIPS 10.1 Rengöring Att regelbundet tvätta scootern ger inte bara ett intryck av en välskött scooter utan kan även förlänga scooterns livslängd. Var noga med att avlägsna damm, lera, salt vatten osv. som kan reducera kylning, dölja skador som bör repareras, eller öka påfrestningen på vissa delar, så som avgassystemet. En ordentlig tvätt underlättar också kontroll och service av scootern efter det att den har använts. Täpp till avgassystem och luftfilter med en plastpåse för att förhindra att vatten tränger in i systemet. Undvik att spruta vatten direkt på tändstiftet och förgasaren. Undvik att använd högtryckstvätt. Vatten kan tränga in i hjullager, stötdämpare, bromsar och packningar. Kontrollera scootern enligt Kontroll före Start efter det att scootern har tvättats och servats. VARNING! Testa alltid bromsarna efter det att scootern har tvättats. Om nödvändigt punktbromsa ett flertal gånger för att bromsar och belägg ska torka och återfå full bromsverkan Förvaring och Konservering Om scootern under en längre period kommer att stå oanvänd rekommenderas att du: Tvättar scootern och placera den plant. Tömmer bensintanken och förgasaren. Ta bort batteriet. 19

20 11.0 TEKNISKA DATA OCH SPECIFIKATIONER 11.1 Dimensioner och Vikt Del Längd 1965mm Bredd 700 mm Höjd 1120 mm Hjulbas 1420 mm Frihöjd 110mm (4.3in) Vikt 98 kg MOTOR Del Typ Fyrtakts, SOHC 2.2 KW Eurp 3 Antal Cylindrar 1 Borr och Slag 39X41,4mm Volym 49 cc Förgasare CVK Start Kick / El-start Smörjning Våtsump TRANSMISSION Del Koppling Automat Utväxling Drivsystem Variator rem Transmission CVT CHASSI Framgaffel Teleskop Fjädring Bak Svingarm Hjulspår 85mm (3.35in) Frambroms Skivbroms Bakbroms Trumma Framdäck 110/ J Bakdäck 110/ J ELEKTRISKA Del Tändning CDI Typ Timing 13 B.T.D.C vid 2000 rpm 33 B.T.D.C vid 6000 rpm Tändstift NGK C7HSA Batteri 12V 6Ah (MF) Säkring 10A Framljus Helljus: 35W Halvljus: 35W Positionsljus 5W Lampa till nummerplåt 5W Lampa för blinkers 10W Bak och Bromsljus 21/5W Blinkers 1.7W Instrumenteringslampa för neutralläge 1.7W Instrumenteringslampa för helljus 1.7W Instrumenteringslampa till hastighetsmätaren 3.4Wx Behållare Del Bensintank Motorolja TWS EAGLE 6.0 liter 800 ml (oljebyte) 950 ml (totalt) 20

21 12.0 SERVICEPROTOKOLL Datum: Mätarställning/Driftstid: Datum: Mätarställning/Driftstid: Stämpel: Stämpel: Datum: Mätarställning/Driftstid: Datum: Mätarställning/Driftstid: Stämpel: Stämpel: Datum: Mätarställning/Driftstid: Datum: Mätarställning/Driftstid: Stämpel: Stämpel: Datum: Mätarställning/Driftstid: Datum: Mätarställning/Driftstid: Stämpel: Stämpel: Datum: Mätarställning/Driftstid: Datum: Mätarställning/Driftstid: Stämpel: Stämpel: 21

22

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG RALLY SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE

SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE SVENSK HANDBOK FÖR: DAELIM S-FIVE SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc

Användarmanual. Baotian Vintage 125cc Användarmanual Baotian Vintage 125cc Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kontrollsystem... 6 Kickstart... 8 Bränsletank... 9 Bränsle och motorolja... 9 Inspektion

Läs mer

Baotian Diablo 50cc Användarmanual

Baotian Diablo 50cc Användarmanual Baotian Diablo 50cc Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion före

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150

ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 ANVÄNDARMANUAL KYMCO AGILITY CITY 50/150 IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER MOTORNS SERIENUMMER Skriv ner fordonets identifikationsnummer och motorns serienummer i

Läs mer

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764

Din manual HYOSUNG SD 50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2167764 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HYOSUNG SD 50. Du hittar svar på alla dina frågor i HYOSUNG SD 50 instruktionsbok (information,

Läs mer

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare

Passar samtliga TGB 50 cc. Text och design Denniz SoftWare Passar samtliga TGB 50 cc Text och design Denniz SoftWare Bästa kund! Du är nu ägare till en ny TGB-scooter utrustad med en av TGBs välkända kvalitetsmotorer. Vi hoppas och tror att Din moped/mc-scooter

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke

INSTRUKTIONSBOK. SYM Orbit 1. 4-stroke INSTRUKTIONSBOK SYM Orbit 1 4-stroke Registreringsnummer:... Ramnummer:... Ägare:.. REGLAGEPLACERING. 3 FÖRE KÖRNING...4 REGLER FÖR SÄKER KÖRNING...4 ANVÄND ORIGINALDELAR...4 HANDHAVANDE AV SCOOTERN...5

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. KYMCO LIKE 50/200i

ANVÄNDARMANUAL. KYMCO LIKE 50/200i ANVÄNDARMANUAL KYMCO LIKE 50/200i IDENTIFIERING AV FORDONET FORDONETS IDENTIFIKATIONSNUMMER / CHASSINUMMER BÄSTA KYMCO-FORDONSÄGARE Vi tackar dig för att du köpt ett KYMCO-fordon och välkomnar dig till

Läs mer

1. INNAN DU KÖR 2. SÄKER KÖRNING

1. INNAN DU KÖR 2. SÄKER KÖRNING INNEHÅLL 1. Innan du kör... 1 2. Säker körning... 1 3. Körtips... 2 4. Använd originaldelar... 3 5. Hur de olika delarna används... 3 Mätinstrument... 4 Tändningslåset... 5 Knappar... 6 Sadellås... 7 Hjälmkrok...7

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: Gas Gas EC

SVENSK HANDBOK FÖR: Gas Gas EC SVENSK HANDBOK FÖR: Gas Gas EC SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON. ÄGARUPPGIFTER:

Läs mer

Användarmanual BT50QT-9. 2005 http://baotian.3w.se

Användarmanual BT50QT-9. 2005 http://baotian.3w.se Användarmanual BT50QT-9 2005 http://baotian.3w.se Register Vägledning 1 Namn på delarna 2 Kontrolldelar 3 Starthandtag 5 Bränsle tank 5 Bränsle och motorolja 5 Inspektion före åktur 6 Att starta motorn

Läs mer

Baotian Classic Speed Användarmanual

Baotian Classic Speed Användarmanual Baotian Classic Speed Användarmanual Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU- scooter BT50QT-9. Alla instruktioner och specifikationer i denna manual är baserade

Läs mer

Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint.

Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint. Denna manual ger dig information om funktion, service och underhåll av din nya EU-scooter TMS Sprint. Vissa skillnader gällande design på kåpor och mätare kan förekomma på illustrationer, men ej när det

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Cykelns delar... 3 Tips och råd... 4 Montering... 6 Underhåll... 10 Säkerhet... 15 INSTRUKTIONSBOK 2 GRATTIS TILL DITT KLOKA VAL AV CYKEL! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Cykelns delar.............................. 3 Tips och råd............................... 4 Montering.................................

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar

ANVÄNDARMANUAL. CLASSIC 3 / 7 växlar ANVÄNDARMANUAL CLASSIC 3 / 7 växlar C-PACT CITY DAM 3 / 7 växlar CITY HERR 7 växlar Grattis till din nya Lifebike Elcykel! Lifebike är en cykel med elmotor. Fördelen är att den underlättar cyklingen när

Läs mer

Produktinformation. 1-cylindrig,4 takt, luftkyld Bore x stroke (mm): 39x41,4 Kapacitet (cc): 50 Elstart, kickstart. Tändningssystem: CDI.

Produktinformation. 1-cylindrig,4 takt, luftkyld Bore x stroke (mm): 39x41,4 Kapacitet (cc): 50 Elstart, kickstart. Tändningssystem: CDI. TMS Classic Användarmanual Produktinformation Storlek (längd x bredd x höjd mm):1660 x 680 x 1070 Däck (mm) 1196 Vikt (kg) 84 Bränsletank volym (l): 6.3 Oljetank volym (l): 1 Bränsle (oktan): 98 Kompression:

Läs mer

INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45. *Extra utrustad på bild

INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45. *Extra utrustad på bild INSTRUKTIONS BOK COBRA UNILLI EU 45 *Extra utrustad på bild ÄGARUPPGIFTER: ÄGARE: LEVERANTÖR: ADRESS: POSTNUMMER : ORT: TEL: FÖRSÄKRINGSBOLAG: DATUM: REG, NR: RAMNUMMER: TYP: ÅRSMODELL: ANTECKNINGAR: 2

Läs mer

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel medemagruppen 3-18 Cykel Kära kund! Först av allt vill vi tacka dig för den tillit du har visat oss genom att köpa vår produkt. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen samt användar- och

Läs mer

BROMSGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

BROMSGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL BROMSGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL BROMSSYSTEMET ÄR VÄSENTLIGT FÖR DIN SÄKERHET Bromsarna måste svara direkt och exakt varje gång du trycker ner pedalen.

Läs mer

Produktinformation. Säkring: Bak/bromsljus: 12V/5W/21W

Produktinformation. Säkring: Bak/bromsljus: 12V/5W/21W TMS Z2 Användarmanual Produktinformation Storlek (längd x bredd x höjd mm):1780 660 1105 Däck 110/70-12 Vikt (kg) 88 Bränsletank volym (l): 5 Oljetank volym (l): 1 Bränsle (oktan): 98 Kompression: 10.5:1

Läs mer

Baotian City 50cc. Användarmanual

Baotian City 50cc. Användarmanual Baotian City 50cc Användarmanual nnehållsförteckning nledning...2 Säkerhet...3 Namn på scooterns delar...5 Kickstart... 8 Bränsletank... 8 Bränsle och motorolja... 8 nspektion före körning...9 Start av

Läs mer

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual

Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Baotian Ghost 50cc 2-Takt Användarmanual Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Kontrollera ramnumret mot ditt registreringsbevis... 4 Namn på mopedens delar... 5 Kontrollsystem... 6 Inspektion

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel Monteringsguide Touring/City/Hybridcykel I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 9 V. Justera styret 10 VI. Montera sadeln

Läs mer

Servicemanual för operatör

Servicemanual för operatör Servicemanual för operatör VIMEK 608.2 Revision A Huvudkontor Lidvägen 11 Tel: +46(0)933-135 15 SE-922 31 Vindeln Fax: +46(0)933-710 56 www.vimek.se 1 Service och underhåll Underhåll... 3 Säkerhet... 3

Läs mer

Instruktionsbok. Minilunnare

Instruktionsbok. Minilunnare Instruktionsbok Minilunnare Denna instruktionsbok bör samtliga som handhar OXEN studera. Den innehåller instruktioner om service, underhåll och körning, som om de följs kommer att gynna ägaren genom hög

Läs mer

Mibike SC500 & SC800 V2

Mibike SC500 & SC800 V2 2012 MIKITA AB- 1.0 MIBIKE SC500 & SC800 V2 Bruksanvisning Mibike SC500 & SC800 V2 BRUKSANVISNING SC500 & SC800 Gratulerar till ett utmärkt val av elskoter! VIKTIGT: Läs hela bruksanvisningen innan du

Läs mer

INLEDNING. Vi kan inte hållas ansvariga för följdskador som orsakats av tillbehör som inte godkänts av fabriken.

INLEDNING. Vi kan inte hållas ansvariga för följdskador som orsakats av tillbehör som inte godkänts av fabriken. INLEDNING Tack för att du har valt denna RS1-scooter. Den står för högteknologi och pålitlighet. Scooterns avgasutsläpp har nått den senaste nationella utsläppsstandarden och den är därför en miljövänlig

Läs mer

Användarmanual. Baotian Classic 50cc

Användarmanual. Baotian Classic 50cc Användarmanual Baotian Classic 50cc Inledning rattis till din nya Baotian Classic. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk

Läs mer

SVENSK HANDBOK. HYOSUNG GV 650 Aguila

SVENSK HANDBOK. HYOSUNG GV 650 Aguila SVENSK HANDBOK HYOSUNG GV 650 Aguila SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

Personlig säkerhet Underlåtelse att helt och hållet följa dessa instruktioner innebär allvarlig risk för personskada.

Personlig säkerhet Underlåtelse att helt och hållet följa dessa instruktioner innebär allvarlig risk för personskada. TACK FÖR ATT DU VALDE GILERA! Den här manualen har vi tagit fram för att du ska ha största möjliga glädje av din scooter. Läs den noga innan du börjar köra. Den innehåller information och rekommendationer

Läs mer

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum:

Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Leverantör: STÄMPEL. Datum: Datum: POWERED BY YANMAR Ägare: Adress: Post nummer: Ort: Modell: Chassie nummer: Reg, nummer: Färg nr. Datum: Leverantör: STÄMPEL Datum: IDENTITET FABRIKS UPPGIFTER. LOKALISERAD PÅ DEN HÖGRA FRÄMRE DÖRR- STOLPEN.

Läs mer

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020

GCV160 GCV190 INSTRUKTIONSBOK SERIENUMMER OCH MOTORTYP. American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 GCV160 GCV190 SERIENUMMER OCH MOTORTYP INSTRUKTIONSBOK American Honda Motor Co., Inc. 3SZ0LA00 2004.06 00X3S-ZM0-6020 1 Denna instruktionsbok beskriver användandet och underhållet av Din motor, GCV160

Läs mer

STIGA MULTICLIP 46 S 46 SE 46 S EURO 8211-0203-11

STIGA MULTICLIP 46 S 46 SE 46 S EURO 8211-0203-11 STIGA MULTICLIP 46 S 46 SE 46 S EURO 8211-0203-11 S 1 2 1 2 3 4 3 4 1. 2. F E E 3. 4. Multiclip 46 SE ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 5. Briggs & Stratton LS 45 6. Briggs & Stratton ES 45 G STOP I N

Läs mer

Monteringsguide Mountainbike

Monteringsguide Mountainbike Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Montera hjulaxel med snabbkoppling 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 9 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK ALLROAD 300/500. Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet

INSTRUKTIONSBOK ALLROAD 300/500. Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet INSTRUKTIONSBOK ALLROAD 300/500 Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Förord 3 2. Varningssymboler 6 3. Säkerhetsinstruktioner 7 4. Kontroll före

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG WOW 100 (TE100) & WOW 90 (TE90)

SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG WOW 100 (TE100) & WOW 90 (TE90) SVENSK HANDBOK FÖR: HYOSUNG WOW 100 (TE100) & WOW 90 (TE90) KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

Rover 75 / MG ZT - ZTT SERVICEPROTOKOLL (4 och 6 cylindriga modeller)

Rover 75 / MG ZT - ZTT SERVICEPROTOKOLL (4 och 6 cylindriga modeller) Hr./Fru/Fr.: Modell: Reg nr.: Arbetsorder nr.: Mätarställning: Chassi nr.: Servicetyp A B A C A B A C Service att utföra: År/km x 1000 1 / 25 2 / 50 3 / 75 4 / 100 5 / 125 6 / 150 7 / 175 8 / 200 För utförligare

Läs mer

Happy Bike. Instruktionsbok och Underhållsanvisning. Elcykel SG-20-F. Översättning av bruksanvisning i original

Happy Bike. Instruktionsbok och Underhållsanvisning. Elcykel SG-20-F. Översättning av bruksanvisning i original Översättning av bruksanvisning i original Happy Bike Instruktionsbok och Underhållsanvisning Elcykel SG-20-F OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. TREJON AB Företagsvägen 9 SE-911 35 VÄNNÄSBY

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista Manual Kickbike Vänligen läs detta dokument samt om underhåll, varningar, garanti och tips också. Du kan följa den här handboken vid montering av din Kickbike. Hoppas du får stor nöje med din Kickbike!

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

Bäste ägare! ANVÄND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY. Tack för att du valt en CPI-produkt!

Bäste ägare! ANVÄND ENDAST ORIGINAL RESERVDELAR YOUR QUALITY-GUARANTY. Tack för att du valt en CPI-produkt! GTR2008schwedisch 27.02.2008 7:40 Uhr Seite 1 Bäste ägare! Tack för att du valt en CPI-produkt! Innan du tar din moped i bruk, ber vi dig att studera denna handbok noga. Den innehåller mycket information

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Om vanliga fel på bilar

Om vanliga fel på bilar Om vanliga fel på bilar Carl-Erik Stjernvall, Motormännens Riksförbund Konsumentdagarna, Borås 24-26 Maj 2016 PowerPoint-länk: motormannen.se/konsument2016 Innehåll: CCC vad har egentligen orsakat problemet?

Läs mer

6 Kontroll före cykling... 8 Skötsel och underhåll... 10

6 Kontroll före cykling... 8 Skötsel och underhåll... 10 Cykelmanual Denna manual är utformad så att du som användare skall kunna anpassa cykeln till dig och på så vis kunna få ut mer av din cykling. I manualen finner du även enklare tips och instruktioner om

Läs mer

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner

Säkerhetskontroll. - Checklistan med instruktioner Säkerhetskontroll - Checklistan med instruktioner Nedan följer en komplett säkerhetskontroll men oroa dig inte. Det är mycket sällan en hel säkerhetskontroll behöver göras på uppkörning. Vanligast är att

Läs mer

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó L 14 FORM NO. 769-05609E jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 14 25 35 45 55 66 74 83 92 101 111 123 132 142 151 160 170 179 188 197 206 217 228 240 250 261 271 281 Svenska Bruksanvisning

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG

INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG INSTRUKTIONSBOK OCH RESERVDELSKATALOG Slagklippare Modell KT Innan du tar klipparen i bruk för första gången ska du först läsa igenom bruksanvisningen mycket noga och observera säkerhetsåtgärderna. I denna

Läs mer

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning Introduktion INTRODUKTION Denna instruktionsbok innehåller information om motorcykelmodellen Triumph Rocket III Touring. Förvara alltid instruktionsboken tillsammans med motorcykeln så att du alltid har

Läs mer

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp.

OBS! Använd endast originaldelar och byt inga delar utan professionell hjälp. Användarhandbok Grattis till din nya Spring wind. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje med din scooter. Den här manualen innehåller information om funktion, teknisk info och handhavande av din Spring

Läs mer

LINHAI. LH150 ATV-B 2x4 LH200 ATV-B 2x4 LH260 ATV-B 2x4 4x4 LH300 ATV-B 2x4 4x4

LINHAI. LH150 ATV-B 2x4 LH200 ATV-B 2x4 LH260 ATV-B 2x4 4x4 LH300 ATV-B 2x4 4x4 INSTRUKTIONSBOK LINHAI LH150 ATV-B 2x4 LH200 ATV-B 2x4 LH260 ATV-B 2x4 4x4 LH300 ATV-B 2x4 4x4 Europa Läs denna instruktionsbok noggrant innan du börjar köra fordonet. Under fyrhjulingens sadel finns ett

Läs mer

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 177,0 1530,0 1980,0 1600,0

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 177,0 1530,0 1980,0 1600,0 FAKTA M BILEN Fabrikat / typ Chassinummer Fordonstyp Reg.nr. Saab 9-3 YS3FA4MFXA16****** Personbil ****** Bränsle Motoreffekt Färg Mätarställning Ursprung Ibruktagardatum Växellåda Dragkrok Förbrukning

Läs mer

Skötselanvisning. TRIDENT Tandemcykel COPILOT COPILOT

Skötselanvisning. TRIDENT Tandemcykel COPILOT COPILOT Skötselanvisning TRIDENT Tandemcykel COPILOT COPILOT Tandemcykeln Copilot är åttaväxlad förutom cykel med elhjälpmotor som har sjuväxlat nav. Som standard har Copilot hydrauliska bromsar. Passageraren

Läs mer

CRF150R/RB INSTRUKTIONSBOK OCH TÄVLINGSHANDBOK. Honda Motor Co., Ltd. 2008 HONDA O/M CRF150R/RB (SV) 3SKSE610 00X3S-KSE-6100

CRF150R/RB INSTRUKTIONSBOK OCH TÄVLINGSHANDBOK. Honda Motor Co., Ltd. 2008 HONDA O/M CRF150R/RB (SV) 3SKSE610 00X3S-KSE-6100 CRF150R/RB INSTRUKTIONSBOK OCH TÄVLINGSHANDBOK SV Honda Motor Co., Ltd. 2008 CRF150R_SV_ before 1 1/30/09, 3:17 PM DENNA MOTORCYKEL ÄR KONSTRUERAD OCH TILLVERKAD ENDAST FÖR TÄVLINGSBRUK OCH SÄLJS I BEFINTLIGT

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniska specifikationer Kraftförsörjning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrka: 1.1 Kw Storlek:

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

Användarmanual. Baotian Angel 50cc

Användarmanual. Baotian Angel 50cc Användarmanual Baotian Angel 50cc Innehållsförteckning Inledning... 2 Säkerhet... 3 Namn på scooterns delar... 5 Kickstart... 8 Bränsletank... 8 Bränsle och motorolja... 8 Inspektion före körning... 9

Läs mer

Aerpack 19PC AFJ0006

Aerpack 19PC AFJ0006 Aerpack 19PC AFJ0006 Manual Varning! Innan ni använder detta verktyg, skall alla användare ha läst denna manual, för att följa och förstå säkerhetsinstruktionerna. Förvara denna manual med verktyget för

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS Duster 75 SAMMANSTÄLLD AV:

SVENSK HANDBOK FÖR: TWS Duster 75 SAMMANSTÄLLD AV: SVENSK HANDBOK FÖR: TWS Duster 75 SAMMANSTÄLLD AV: ÄGARUPPGIFTER: ÄGARE: ÅTERFÖRSÄLJARE: STÄMPEL ADRESS: DATUM: POSTNUMMER: ORT: TYP: ÅRSMODELL: TELEFON: RAM NUMMER: FÖRSÄKRINGSBOLAG: ANTECKNINGAR: OBSERVERA!

Läs mer

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok MODELL L850-AC24 MODELL L850-FM35 OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. G:\Instruktionsböcker\Orginal\Vägunderhåll\Sopmaskin_1.doc - 2 - ! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning

Introduktion INTRODUKTION. Varning, Försiktighet och Observera. Försiktighet. Varning Introduktion INTRODUKTION Denna instruktionsbok innehåller information om motorcykelmodellerna Triumph Bonneville, Bonneville SE, Bonneville T100 inklusive Steve McQueen Edition, Bonneville 110 th Edition,

Läs mer

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt.

2. Så inte styret kan ändra sig i höjd led hitta ett läge där det blir bra vinkel för användaren och spänn denna hårt. Forever EL26 Montering: Det som behövs i verktyg är följande: Insex nycklar i 4 olika storlekar Fast 15 nyckel Skiftnyckel Sax Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort alla skydd och klipp loss styre,

Läs mer

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 109,0 1390,0 1900,0 1000,0

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 109,0 1390,0 1900,0 1000,0 FAKTA OM BILEN Fabrikat / typ Chassinummer Fordonstyp Reg.nr. Opel ASTRA W0LPD6EA5AG1****** Personbil ****** Bränsle Motoreffekt Färg Mätarställning Ursprung Ibruktagardatum Växellåda Dragkrok Förbrukning

Läs mer

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker S U N R I S E M E D I C A L STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker Art nr: S Opal Man T 2010 Sunrise Medical AB, Britta Sahlgrens gata 8A 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Tel nr 031-748 37 00 Fax nr 031-748

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner

AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500. Montering & Användarinstruktioner AL WINCH LV-X2500, LV-X3500, LV-X4500 Montering & Användarinstruktioner INTRODUKTION Gratulerar till ditt köp av en högkvalitativ vinsch. Vi designar och bygger vinschar i enlighet med strikta specifikationer,

Läs mer

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 257,0 1690,0 2100,0 1600,0

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 257,0 1690,0 2100,0 1600,0 FAKTA OM BILEN Fabrikat / typ Chassinummer Fordonstyp Reg.nr. Audi A3 WAUZZZ8P36A1****** Personbil ****** Bränsle Motoreffekt Färg Mätarställning Ursprung Ibruktagardatum Växellåda Dragkrok Förbrukning

Läs mer

SV471-SV601 Bruksanvisning

SV471-SV601 Bruksanvisning SV471-SV601 Bruksanvisning SV VIKTIGT: Läs noggrant alla säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder innan någon utrustning startas. Se även bruksanvisningen för utrustningen som denna motor kan användas

Läs mer

R50X JetFighter 2005-2008

R50X JetFighter 2005-2008 2005-2008 Information Allmänt Denna reservdelskatalog och dess priser uppdateras regelbundet en gång per månad. Uppdatering sker natten till den förste i varje månad, då priser och eventuella uppdateringar

Läs mer

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 153,0 1650,0 2130,0 2000,0

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 153,0 1650,0 2130,0 2000,0 FAKTA M BILEN Fabrikat / typ Chassinummer Fordonstyp Reg.nr. Bmw X1 WBAVP31040VK****** Personbil ****** Bränsle Motoreffekt Färg Mätarställning Ursprung Ibruktagardatum Växellåda Dragkrok Förbrukning (l/100km)

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING TAHKOSMIRGELI 350W SMÄRGEL 350W DAO 0402 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 OBS!

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING CHILI GASOLGRILL - 69003 DENNA GASOLGRILL ÄR ENBART AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN 1 VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

Läs mer

Generell handbok för Ecoride elcyklar. Upplaga 1.0

Generell handbok för Ecoride elcyklar. Upplaga 1.0 Generell handbok för Ecoride elcyklar Upplaga 1.0 Förord...3 1. Elcykelns delar...4 1.1 Unika delar hos en Ecoride elcykel...4 Batteriet...4 Styrboxen...4 Navmotorn...4 Bromshandtagen...5 Sensorn...5 Batteriindikator...5

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Handbok. MG 10 IH/AE Art. nr

Handbok. MG 10 IH/AE Art. nr Handbok MG 10 IH/AE Art. nr 9402160 Teknisk data Generator Effekt 3-fas kw 8 Effekt 1-fas kw 3,2 Frekvens Hz 50 Effektfaktor Cos 0,8 Isolationsklass F Skyddsklass IP 23 Motor Motor Honda GX 620 K1 Antal

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Instruktionsbok Street Twin, Thruxton, Thruxton R och Bonneville T120

Instruktionsbok Street Twin, Thruxton, Thruxton R och Bonneville T120 Instruktionsbok Street Twin, Thruxton, Thruxton R och Bonneville T120 Den här instruktionsboken innehåller information om motorcyklar(na) Triumph Street Twin, Thruxton, Thruxton R och Bonneville T120.

Läs mer

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50

BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 BLANDNINGSMASKIN HOBART N-50 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. Hobart Foster Scandinavia ApS, filial Box 2101-196 02 Kungsängen Tel. 08-584 50 920 Fax 08-584

Läs mer

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 101,0 1270,0 1650,0 0,0

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 101,0 1270,0 1650,0 0,0 FAKTA OM BILEN Fabrikat / typ Chassinummer Fordonstyp Reg.nr. Honda INSIGHT JHMZE2850AS2****** Personbil ****** Bränsle Motoreffekt Färg Mätarställning Ursprung Ibruktagardatum Växellåda Dragkrok Förbrukning

Läs mer

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 107,0 1310,0 1840,0 1400,0

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 107,0 1310,0 1840,0 1400,0 FAKTA OM BILEN Fabrikat / typ Chassinummer Fordonstyp Reg.nr. Volkswagen GOLF WVWZZZ1KZDW0****** Personbil ****** Bränsle Motoreffekt Färg Mätarställning Ursprung Ibruktagardatum Växellåda Dragkrok Förbrukning

Läs mer

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y)

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) TEKNISKA DATA - BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp (fr.o.m. serienr. Y007001) Vikt ca. 5,5 kg Laddare: Batterikapacitet: Klippkapacitet ca. 60-95

Läs mer

GÄLLER TILL OCH MED 31 JULI 2014

GÄLLER TILL OCH MED 31 JULI 2014 GÄLLER TILL OCH MED 31 JULI 2014 ÖPPNA OCH SE VÅRA FINA ERBJUDANDEN PÅ TILLBEHÖR OCH SERVICE Sol, sommar och servicekontroll Är du redo för sommaren? FÅ REN LUFT I BILEN LUFTKONDITIONERING PAKET Klimatanläggningen

Läs mer

SVENSK HANDBOK FÖR: RIEJU DRAC 50 RR SPORT

SVENSK HANDBOK FÖR: RIEJU DRAC 50 RR SPORT SVENSK HANDBOK FÖR: RIEJU DRAC 50 RR SPORT SAMMANSTÄLLD AV: KOM IHÅG ATT ALLTID KONTAKT DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER EN AUKTORISERAD MEKANIKER FÖRE DET ATT DU PÅBÖRJAR SERVICE ELLER REPARATIONER AV DITT FORDON.

Läs mer

Bruksanvisning Radiovägen 3, 135 48 Tyresö +46(0) 8-776 26 54 www.superiorstanding.com e.mail : info@superiorstanding.com Artnr: S333001 Version: 1.

Bruksanvisning Radiovägen 3, 135 48 Tyresö +46(0) 8-776 26 54 www.superiorstanding.com e.mail : info@superiorstanding.com Artnr: S333001 Version: 1. Bruksanvisning Grattis! Vi vill börja med att gratulera dig till din nya Superior. Denna stårullstol är avsedd att användas varje dag, ute och inne, hemma och på jobbet. Superior är tillverkad av höghållfastighetsstål

Läs mer

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 119,0 1160,0 1515,0 850,0

CO2 per km Skattevikt (kg) Totalvikt (kg) Max släpvagnsvikt (kg) 119,0 1160,0 1515,0 850,0 FAKTA OM BILEN Fabrikat / typ Chassinummer Fordonstyp Reg.nr. Hyundai i20 NLHBC51BACZ1****** Personbil ****** Bränsle Motoreffekt Färg Mätarställning Ursprung Ibruktagardatum Växellåda Dragkrok Förbrukning

Läs mer

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE Gemino Bruksanvisning Vi gratulerar till din nya rollator! Inledning Hög kvalitet och god funktionalitet är nyckelbegrepp för alla produkter från Handicare. Du får gärna komma med synpunkter om din erfarenhet

Läs mer

Mycket cykelglädje önskar vi dig! www.cykelmartin.se

Mycket cykelglädje önskar vi dig! www.cykelmartin.se Mycket cykelglädje önskar vi dig! www.cykelmartin.se I följande folder får du lite tips och råd, som kommer bidra till att du och din Sunrider II får många glädjerika och säkra mil ihop. Kort sammanfattning

Läs mer

Bruksanvisning. Mover. Överflyttningsplattform. Mover 53-300

Bruksanvisning. Mover. Överflyttningsplattform. Mover 53-300 Bruksanvisning Mover Överflyttningsplattform Mover 53-300 1 Allmän information Tack för att du köpt denna överflyttningsplattform från GATE. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant och kontakta oss

Läs mer

GARDENA Elektronisk Hydrostat

GARDENA Elektronisk Hydrostat GARDENA Elektronisk Hydrostat Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med den elektroniska

Läs mer

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr:

Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: Bruksanvisning RINK Modell 1005 & 1010 Maskin nr: OBS! FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKER ANVÄNDNING OCH UPPNÅ BÄSTA MÖJLIGA PRESTANDA ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA

Läs mer

Bruksanvisning UTV Linhai 400 CUV 4WD

Bruksanvisning UTV Linhai 400 CUV 4WD Bruksanvisning UTV Linhai 400 CUV 4WD Art.: 90 38 976 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer