MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING"

Transkript

1 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING CHILI GASOLGRILL DENNA GASOLGRILL ÄR ENBART AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN 1

2 VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA GRILLEN. FÖLJ ALLA STEG I ORDNING. LÅT ALDRIG BARN ANVÄNDA GRILLEN. SÄKERHETSINFORMATION: Får endast användas utomhus. Läs instruktionerna innan du använder grillen. Åtkomliga delar kan vara mycket varma, håll barn borta under och direkt efter användning av grillen. Flytta inte gasolgrillen under användning. Stäng av gastillförseln vid gasbehållaren efter användning. Modifiering av grillen kan vara farlig. Delar som förseglats av tillverkaren eller dennes representant får inte ändras av användaren. Om marktemperaturen är över 50 o C behöver marken ytskydd. OBSERVERA: Vissa delar av denna grill blir mycket varma under användning, var särskilt försiktig när barn eller husdjur är närvarande. FÖR DIN SÄKERHET: Förvara eller använd inte bensin, metanolbaserade bränslen eller andra lättantändliga ångor och vätskor i närheten av grillen. Tänd aldrig en gasolgrill med bensin eller jämförbara vätskor! Gasolbehållaren rekommenderas att vara en 6 kg gasolflaska (P6). 2

3 1. TEKNISK DATA 3

4 2. GRILLENS ENSKILDA DELAR 4

5 3. LISTA ENSKILDA DELAR Nr. Produktdel Antal Nr. Produktdel Antal 1 Handtag til lock 1 2 Isolerbricka till handtag 2 3 Infattning till termometer 1 4 Termometer 1 5 Lock 1 6 Bakre brännarkåpa 1 7 Bakre brännare 1 8 Antändare bakre brännare 1 9 Gasledning bakre brännare 1 10 Termoelement 1 11 Eldlåda 1 12 Övre panel vänster sida 1 13 Övre panel baksida 1 14 Övre panel höger sida 1 15 Fettbricka 1 16 Övre dörrskena 1 17 Sidobord 1 18 Undre panel höger sida 1 19 Undre panel baksida Undre panel vänster sida 1 22 Vänster dörr 1 23 Höger dörr 1 24 Undre dörrskena 1 25 Bottenpanel 1 26 Länkhjul 2 27 Fasta hjul 2 28 Huvudbrännare 4 29 Eldlåda frontpanel 1 30 Förgreningsaggregat 1 31 Kontrollpanel 1 32 Kontrollvredsinfattning 5 33 Kontrollvred 5 34 Kontrollvred sidobrännare 1 35 Botten sidobrännarinsats 1 36 Gastillförsel sidogrännare 1 37 Grillgaller sidobord 1 38 Lock sidobrännare 1 39 Snabbkoppling 1 40 Plattor värmedistribution 4 41 Gjutjärnsgaller A 2 42 Gjutjärnsgaller B Varmhållningsgaller 1 45 Tändsystem 1 46 Regulator 1 47 Ventil sidobrännare 1 48 Sidobrännare Tändningselektrod sidobrännare Kontrollvred bakre brännare 1 50 Infattning kontrollvred bakre brännare 52 Tändning 1 1 5

6 4. SKRUVAR 5. MONTERING Se till att din grill monteras på rätt sätt. Detaljerade monteringsanvisningar medföljer varje grill som ger specifik monteringsförfaranden för varje modell. Följ dessa instruktioner noggrant för att säkerställa korrekt och säker montering av grillen. Varning! Även om vi gör allt för att se till att monteringen är så enkelt som möjligt, så finns det en risk med fabricerade ståldetaljer såsom hörn och kanter vilka kan orsaka skärsår vid felaktig hantering vid monteringsproceduren. Var försiktig vid hantering med delar under monteringen. Det rekommenderas starkt att du skyddar händerna med ett par arbetshandskar. STEG 1 Viktigt! De två länkhjulen måste sitta på rätt sida. Figur 1 6

7 STEG 2 Använd två skruvar+brickor för att montera underskåpets vänstersida och underskåpets bottensida. (Se figur 2 för referens) Figur 2 7

8 STEG 3 Använd två skruvar+brickor för att montera underskåpets högersida och underskåpets bottensida. (Se figur 3 för referens) Figur 3 8

9 STEG 4 Använd sex skruvar+brickor för att montera underskåpets baksida med underskåpets höger- och vänstersida. (Se figur 3 för referens) Figur 4 9

10 STEG 5 Använd 4 st skruvar för att fästa dörrbalken till underskåpet (Se figur 5 för referens) Figur 5 10

11 STEG 6 Använd 8 skruvar+brickor för att fästa hörnbläcket med botten och sidopanelerna. (Se figur 6 för referens) Figur 6 11

12 STEG 7 Använd två skruvar+brickor för att fästa dörrstoppet enligt nedan. STEG 8 Figur 7 Figur 8 12

13 STEG 9 Använd medföljande distansbrickor och skruvar för att fästa handtagen på dörrarna. (Se figur 9 för referens) Figur 9 STEG 10 Montera de två dörrarna på underskåpet. Observera de fjädrande gångjärnen under kontrollpanelen. Håll upp fjädergångjärnet, skjut sedan in den i hålet i dörren. (Se figur 10) Figur 10 13

14 STEG 11 Använd fyra skruvar+brickor för att fästa sidobordet med eldstaden ordentligt. (Se figur 11 för referens) STEG 12 Figur 11 Använd 4 st skruvar +brickor för att fästa sidobordet med sidobrännaren. Koppla även ihop gasledningen till brännaren. (Se figur 12 för referens) Figur 12 14

15 STEG 13 Montera fettbrickan i skåpet. (Se figur 13 för referens) Figur 13 STEG 14 Lägg i värmefördelningsplåtarna i eldlådan. (Se figur 14 för referens) Figur 14 15

16 STEG 15 Lägg i varmhållningsbricka och grillgaller. (Se figur 15 som referens) STEG 16 Montering klar! Figur 15 16

17 6. FÖRBEREDELSER Du kommer att behöva köpa en gasolflaska på 6 kg (P6/PK6) och en mbar regulatorn/reducerventilen för att använda denna gasolgrill. Dessa kan erhållas från närmaste återförsäljare av gas. Om det medföljer en regulator/reducerventilen till denna gasolgrill så skall denna användas så länge den uppfyller EN12864 enligt den nuvarande versionen av det nationella regelverket. Se punkt 9 för vidare instruktioner. Max höjd (height) för gasolflaska 500 mm. Max diameter för gasolflaska 310 mm. ENERGIBESPARANDE TIPS 1. Minska öppningstiden av locket. 2. Stäng av grillen så fort matlagning är klar. 3. Förvärm gasolgrillen i max 10 till 15 minuter. (Utom vid den första användningen). 4. Använd inte en högre inställning än vad som krävs. 7. INSTALLATION AV GASOLFLASKA När du har köpt din gasflaska kommer du då att vara redo att installera denna till din gasolgrill. Vid byte av gasflaska så skall detta utföras med avstånd från alla antändningskällor. Placera gasflaskan vid sidan av din gasolgrill, inte under, med tanke på att flaskan måste hållas avskilt från värme och i en säker position. Grillen är byggd med avsikten att gasolflaskan skall placeras inne i skåpet men vår rekommendation är dock att den står utanför för att minimera risken för skador på flaskan. När du är redo att använda din gasolgrill montera regulatorn/reducerventilen till gasflaskans ventil och dra åt ordentligt. Den maximala längden på slangen får inte överstiga 1,5 m. 17

18 SÄKERHETSAVSTÅND FRÅN BRÄNNBART MATERIAL VARNING! Innan du försöker tända din gasolgrill måste du ta hänsyn till instruktioner samt varnings- och säkerhetsanvisningar. Kontrollera slangen före varje användning, sök efter sprickor, brott eller andra skador. Om slangen visar sig vara felaktig på något sätt så skall grillen inte användas. VARNING! När du byter din gasflaska skall du säkerställa att det inte finns några antändningskällor i närheten. Exempelvis bränder, cigaretter, öppen eld etc. Se även till att gasolgrillen är avstängd. Se till att slangen inte utsätts för vridning vilket kommer att påverka gasflödet när du använder gasolgrillen. Slangen får inte påverkas av onödigt spänning och får inte vidröra någon del som kan vara het. Vänligen välj flexibel slang vars värmetålighet är högre än 80. Byt ut slangen varje 2 år eller så ofta som de nationella förhållandena kräver det. 18

19 KOPPLA IN GASFLASKA 1. Se till att montera slangen mellan grillen och regulatorn/reducerventilen 2. Spänn slangklämmorna ordentligt. 3. Kontrollera att den svarta tätningen sitter monterad på regulatorn/reducerventilen front. 4. Koppla in regulatorn/reducerventilen till gasolflaskan. Tänk på att den skruvas moturs. 5. Vrid om kranen på gasolflaskan. Kontrollera så att den är tät. VARNING! Undersök alltid gasledningen efter läckor med hjälp av tvålvatten vid alla anslutningar. KOPPLA FRÅN GASFLASKAN 1. Med undantag för tvåcylindriga installationer med en omkopplingsventil, stäng av gaskranen om monterad på gasolgrillen. Vänta tills brännaren har slocknat. För anläggningar med en omkopplingsventil, är det endast nödvändigt att stänga den tomma cylindern. 2. Skruva bort regulatorn/reducerventilen. 3. Sätt tillbaka det säkerhetslocket på den tomma gasbehållaren. 8. VARNINGAR OCH SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande punkter innan du använder din gasolgrill: a) Läs instruktionerna innan du använder gasolgrillen. Följ alla monteringsanvisningar i denna manual, om anvisningarna inte följs kan det orsaka problem vid användning. b) Gasolgrillens tillgängliga delar kan vara mycket varma när de används. Håll små barn borta. Använd grillen varsamt, speciellt vid hantering av heta komponenter. c) I händelse av en gasläcka stäng av gasen till gasgrillen, släck alla öppna lågor, öppna locket och om läckaget fortsätter leta efter skador, dåliga anslutningar etc. Kontakta din lokala återförsäljare omedelbart om problemet inte kan lösas. d) Flytta inte på grillen under användning. e) Använd inte eller förvara brandfarliga vätskor eller ångor i närheten när du använder gasolgrillen. f) Denna gasolgrill får endast användas utomhus. g) Använd inte öppen låga för att kontrollera gasläckage. h) Använd inte gasolgrillen om det finns en gasläcka. Stäng av gastillförseln. 19

20 i) Försök inte att koppla bort någon del av gasolanslutning om din gasolgrill används, på gasolgrillen eller gasregulatorn/flaska. j) Försiktighet bör iakttas när du använder gasolgrillen. Lämna aldrig grillen utan uppsikt när den används. Stäng av gastillförseln vid gasbehållaren efter användning. k) Gasolgrillen ska rengöras regelbundet. Se till att inte förstora brännarens öppning/munstycksöppningar när du rengör brännaren eller ventiler. l) Försök inte använda denna gasolgrill i ett garage eller något slutet utrymme. Även denna gasolgrill måste hålla sig borta från brännbart material, etc. Vi rekommenderar att hålla ett avstånd på minst 0,5 till 1,0 meter fri från alla lättantändliga material. m) Vi rekommenderar att denna gasolgrill servas/repareras av din återförsäljare minst en gång om året eller av en behörig ingenjör. Försök inte att serva/reparera denna gasolgrill själv. n) Varje modifiering av gasolgrillen kan vara farlig. Försök inte modifiera de viktigaste kontrollerna på denna gasolgrill dvs kranar, gas, injektorer, ventiler etc. o) VARNING! Handtagets svarta område (se bilden ovan för referens) blir extremt varm när grillen används, var försiktig! Rör inte det svarta området. 9. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Testa alltid gasledningen efter läckor med hjälp av tvål och vatten efter avslutade anslutningar. Locket måste alltid vara öppet när du tänder brännaren. Använd grytlappar och stadiga, långa grillverktyg vid matlagning på grillen. Var beredd om olyckan eller brand skulle inträffa. Vet var första hjälpen förband finns och var brandsläckare är och hur man använder dem. Håll alla elektriska sladdar och gasslangen borta från heta ytor. 20

21 10. ATT TÄNDA DIN GRILL VARNING! Locket måste vara öppet när du tänder brännaren! Stå inte med ditt ansikte direkt över gasolgrillen när du tänder den. Använd följande metod för att tända din gasolgrill: Med alla gasreglage på grillen i läge "OFF", öppna gasflaskans kran till OPEN vid regulatorn/reducerventilen. För att skapa en gnista, tryck kontrollreglaget (A) och håll i detta läge i 3-5 sekunder för att tillåta gasflöde och vrid moturs till "HIGH" (B). Det kommer att utlösa antändning till brännaren genom röret (C). Du kommer att höra ett "snäpp" från tändaren och du kommer också att se en orange låga som kommer från brännarens antändningsrör på vänster sida av brännaren (D). Fortsätt att trycka in vredet i två sekunder efter "snäppet", detta låter gasen flöda helt ner brännarröret (E) och försäkra tändningen. När brännaren är tänd, kommer intilliggande brännare kors- antändas när deras kontroller vrids till "HIGH" Vid "Hög" inställning bör lågan vara ungefär mm lång med ett mycket liten inslag av orange låga. Vrid gaskontrollen fullt moturs för minsta inställning. Om du har några problem antändning av din gasolgrill genom att följa stegen ovan, se punkt 14 eller kontakta din lokal återförsäljare. VARNING! Om brännaren fortfarande inte tänds, vrid brännarens reglage till "OFF" och vänta 5 minuter för att låta gasolen skingras innan du tänder igen. 21

22 SIDOBRÄNNARE OBSERVERA Varje tändare skapar en gnista från tändarelektroden till brännaren. Du genererar energi för gnistan genom att trycka in vredet och vrida till HIGH. Detta kommer att tända varje enskild brännare. Följ de enkla stegen nedan för att tända sidobrännaren på grillen: 1. Öppna locket och se till att alla brännarkontroller är i läge OFF. 2. Öppna gasventilen på gasflaskan. 3. Tryck in kontrollreglaget och vrid till HIGH tills du hör tändarens knäpp, fortsätt att hålla vredet i två sekunder. Denna åtgärd kommer att utlösa tändaren, sedan sidobrännaren. 4. Kontrollera att brännaren är tänd genom att titta igenom grillgallret. Du bör se en låga. Om brännaren inte tänds på första försöket, tryck in reglaget och vrid till OFF. Upprepa tändproceduren en gång till. 5. Verifiera att sidobrännaren har antänts genom visuell inspektion av lågan. FARA! Om du inte öppnar locket när du tänder sidobrännaren eller inte väntar 5 minuter för att låta gasen ventileras ut om sidobrännaren inte tänt, kan resultera i en explosiv uppflamning som kan orsaka personskada. VARNING: Om tändningen fortfarande inte sker, vrid vredet till OFF och vänta i 5 minuter för att låta gasen skingras innan ett nytt försök att tända brännaren. VARNING: Luta dig inte över öppen grill. 22

23 GRILLSPETTSBRÄNNARE (Elektronisk tändning) Följ de enkla stegen nedan för att tända grillspettsbrännaren i din grill: 1. Öppna locket och se till att alla brännare är i läge OFF. 2. Öppna ventilen på gasflaskan. 3. Ta bort varmhållningsgallret. OBS: Ta alltid bort varmhållningsgallret när du använder grillspettet. 4. Tryck in vredet till grillspettsbrännarens kontroll och vrid till HIGH. 5. Tryck in den elektroniska tändningsknappen. Fortsätt att hålla in grillspettsbrännarens kontroll i 20 sekunder efter att brännaren har tänts. Släpp sedan grillspettsbrännarens kontroll. 6. Om grillen inte antänds inom 5 sekunder, vrid vredet till OFF och upprepa steg nummer 3 och Verifiera att grillspettsbrännaren har antänts genom visuell inspektion av flamman. (Brännaren lyser rött.) FARA! Om du inte öppnar locket när du tänder sidobrännaren eller inte väntar 5 minuter för att låta gasen ventileras ut om sidobrännaren inte tänt, kan resultera i en explosiv uppflamning som kan orsaka personskada eller dödsfall. VARNING: Lågan till grillspettsbrännaren kan vara svårt att se på en solig dag. VARNING: Luta dig inte över öppen grill. VARNING: Om brännaren inte tänds, vrid vredet till OFF och vänta i 5 minuter för att låta gasen skingras och upprepa tändningen. VARNING: Lämna aldrig en grill utan uppsikt. Detta kommer att skydda att eventuella fettbränder tappar kontrollen. Fettbränder kan vara allvarliga och orsaka skador på grillen, skador på egendom och kroppsskada. 11. FÖRVARNING Din gasflaska måste förvaras utomhus i ett välventilerat område och måste kopplas bort från din gasolgrill när den inte används. Se till att du är utomhus och borta från alla antändningskällor innan du försöker koppla bort gasflaskan från gasolgrillen. När du använder gasolgrillen efter en tids lagring, se till att leta efter gasläckor och kontrollera eventuella hinder i brännaren etc. före användning. Följa även rengöringsinstruktioner för att säkerställa att gasolgrillen är säker. 23

24 Om gasolgrillen lagras utomhus, se till att kontrollera att alla områden under frontpanelen är fria från eventuella hinder (insekter osv) Detta område måste hållas fritt, eftersom detta kan påverka flödet av förbrännings- eller ventilationsluft. 12. RENGÖRINGSINSTRUKTIONER Underhåll rekommenderas var 90:e dag för din gasolgrill, men det är absolut nödvändigt att utföra underhåll minst en gång om året. Genom att göra så kommer du att förlänga livslängden på din gasolgrill. Din gasolgrill är lätt att rengöra med minsta möjliga ansträngning, följ dessa användbara tips för bekväm rengöring. 1. Slå på brännaren i 15 till 20 minuter. Grillflott kommer att brännas bort från din grill samt din eventuella lavasten. Se till gasolgrillen är kall innan du fortsätter. 2. Galler bör rengöras regelbundet genom att borsta gallret efter användning. 3. Insidan av grillens lock och eldlåda bör regelbundet tvättas med varmt tvålvatten. Använd en stålborste, stålull eller en skursvamp för att avlägsna envisa fläckar. Ta bort galler och brännare innan du rengör lock och/eller eldlådan. Se stycket Rengöra brännare. 4. Kontrollera brännarna regelbundet för att se till att den är fri från insekter och spindlar som kan täppa igen gassystemet och avleda gasflödet. Se till att rengöra hålen på brännaren mycket noga, se till att det inte finns några hinder. Vi rekommenderar att du använder en piprensare/tandborste för att rengöra hålen. 5. Eventuella modifieringar av denna gasolgrill kan vara farlig, och är inte tillåtna. Rengöra brännare Brännare som är igentäppta med insekter eller matrester kan leda till att grillen baktänder vilket kan skada grillen kraftigt. För att minimera risken för detta bör du rengöra brännarna regelbundet, speciellt under din grillsäsong. Borttagandet av brännarna bör göras fackmannamässigt. Om du inte är säker på hur man gör så kontakta gärna din butik för hjälp. 1. Se till att alla brännare är avstängda, dvs i läge OFF. 2. Var noga med att gasflaskan inte är öppen. 3. Koppla bort gasflaskan från grillen. 4. Plocka bort grillgaller och värmedistributionsplattor. 5. Ta bort skruvarna som håller varje brännare på plats. (Se nedan) 6. Du kan nu lyfta ut varje brännare för inspektion/rengöring. (Se nedan) 24

25 OBS! Kontrollera att det inte fastnat matrester eller insekter i brännarna. Vid rengöring, använd en mjuk borste exempelvis en gammal tandborste. Använd inte en hård borste eller stålverktyg. Dessa kan lätt skada brännarna. 25

26 Var noga med att sätta tillbaka brännarna korrekt och gör ett gas- läckagetest efteråt. Byta batteri till grillspettständaren. Skruva bort tryckknappen och byt ut batteriet. Ta bort plasten runt det nya batteriet innan du installerar det. 13. SÄKERHETSTIPS Ställ din gasolgrill på en säker och plan yta, borta från lättantändliga föremål såsom staket eller överhängande trädgrenar. Använd aldrig gasolgrillen inomhus! Flytta inte på din gasolgrill eller lämna den utan uppsikt då den är tänd. Håll barn och husdjur på säkert avstånd från gasolgrillen. Ha en brandsläckare till hands. 26

27 Gasolgrillen blir het när den används, så hantera lock etc. med hjälp av handskar. Se till att grillen har svalnat helt före förvaring. Stäng av gastillförseln vid gasbehållaren efter användning. Varje modifiering av grillen kan vara farligt och kan inte tillåtas. 14. FELSÖKNING Problem 1: Brännaren tänder inte! Möjlig orsak: Tom gasflaska Fel på regulatorn/reducerventilen Lösning: Fyll på gasflaskan Kontrollera eller byt ut regulator/reducerventil Problem 2: Svag låga eller baktändning (brand i brännarröret, ett väsande eller brusande, kan ofta höras) Möjlig orsak: Hinder i brännaren Hinder i gasledning Lösning: Rengör brännaren Kontrollera slang och ventiler Byt ut slang Problem 3: Gasvredet svårt att vrida Möjlig orsak: Gasvredet fastnat Lösning: Byt ut gasvred Om problemet inte är löst från informationen ovan, vänligen kontakta din återförsäljare. 27

28 KONTAKTINFORMATION Solhaga Garden Lars Åkessons Handelsträdgård AB Slättängsvägen 51 SE Kristianstad Telefon: E- post: Hemsida: Facebook: 28

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel Bruksanvisning GASGRILL BRÄNNARE ART.NR. 4090 Montering och skötsel ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK GOURMET BRÄNNARE På följande sidor finner du en steg-för-steg instruktion. Vi rekommenderar att du följer denna

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

12276 SWE 09/04 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12276 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219 12219 SWE 09/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill Art.nr. G06-87A ÅTERFÖRSÄLJARE Lämna dessa anvisningar till kunden. FARA KUND Spara dessa anvisningar för framtida bruk. Av säkerhetsskäl innehåller

Läs mer

Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill FREEMONT-GG102018 Endast för utomhusbruk

Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill FREEMONT-GG102018 Endast för utomhusbruk Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill FREEMONT-GG102018 Endast för utomhusbruk Läs denna manual och gör dig bekant med produkten innan grillen tas i bruk. Spara denna manual för framtida

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792 12792 SWE 10/08 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 RU FIGURE [1] FIGURE [2] O-ring Art. No. 8017867 FIGURE [3] FIGURE [4] FIGURE [5]

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

Instruktion för O-Grill bärbar gasolgrill

Instruktion för O-Grill bärbar gasolgrill Instruktion för O-Grill bärbar gasolgrill ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK. Viktigt: Den här bruksanvisningen innehåller viktiga instruktioner och information om säker användning av produkten. Bekanta dig med instruktionerna,

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

12435-2007 SWE JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12435 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

Monteringsanvisning Gasolgrill

Monteringsanvisning Gasolgrill Modell: Datum: 12721se 30/09-11tc Monteringsanvisning Gasolgrill Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning S Läs före montering och användning Monterings- och bruksanvisning Om du inte följer anvisningarna i den här handledningen kan det leda till funktionsstörningar eller skador på grillen och annan materiell

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Gasolgrill

Monterings- och bruksanvisning Gasolgrill Modell: Datum: 00553Cse 24/01-11tc Monterings- och bruksanvisning Gasolgrill Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Monterings- och användarhandbok Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brännare, inklusive bakre brännare och grillspett. Artikelnr.

Monterings- och användarhandbok Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brännare, inklusive bakre brännare och grillspett. Artikelnr. Monterings- och användarhandbok Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brännare, inklusive bakre brännare och grillspett. Artikelnr.: GG201323 Läs hela användarhandboken noggrant innan du börjar använda grillen.

Läs mer

Infra röd gasolkamin LI168LPI

Infra röd gasolkamin LI168LPI Användarmanual Infravärmare gasol 12-8800 100909 Infra röd gasolkamin LI168LPI Gallret frampå kaminen får under inga omständigheter tas bort helt eller i delar då brännskador kan uppstå. E ENG SÄKERHETSÅTGÄRDER:

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Gasol på restauranger Den vanligaste hanteringen av brandfarlig vara i restauranger är gasol. Gasolen används som bränsle till bl a gasolspisar. Det förekommer också gasol för uppvärmning av sk. terrassvärmare.

Läs mer

Gasolspis Monterings- och bruksanvisning

Gasolspis Monterings- och bruksanvisning Gasolspis Monterings- och bruksanvisning 50x60 och 60x60 Gasolspis - 4 gasolbrännare - Gasolugn Kära kund, Gratulerar till valet av denna spis! Produkten är tillverkad i moderna fabrikslokaler och våra

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Terassvärmare art.-nr

Monterings- och bruksanvisning Terassvärmare art.-nr 12018 09/03 JA 1 Monterings- och bruksanvisning Terassvärmare art.-nr. 12018 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-terassvärmare i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

Bilaga B - Hantering av brandfarlig gas

Bilaga B - Hantering av brandfarlig gas Sida 1(7) Bilaga B - Hantering av brandfarlig gas Brandfarlig gas I skolan är det vanligast att det förekommer gasol. Vanligast är att gasolbehållarnas volym varierar från under litern upp till ett tiotals

Läs mer

HANDBOK FÖR LPG GASOLGRILL

HANDBOK FÖR LPG GASOLGRILL HANDBOK FÖR LPG GASOLGRILL E-0 CLASSIC E-0 CLASSIC Tack för att du köpt en Weber grill. Ta nu några minuter i anspråk och skydda den genom att registrera din produkt online på www.weber.com. DU MÅSTE LÄSA

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12015

Gasolvärmare Modell 12015 12015 01/02 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12015 Utan bord! Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning S Läs före montering och användning Monterings- och bruksanvisning Om du inte följer anvisningarna i den här handledningen kan det leda till funktionsstörningar eller skador på grillen och annan materiell

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Lär dig hantera gasol. Råd och regler.

Lär dig hantera gasol. Råd och regler. Lär dig hantera gasol. Råd och regler. 2 Lär dig hantera gasol Lär dig hantera gasol 3 Lite lättare med gasol. Både i yrkeslivet, i hemmet och på fritiden kan gasolen göra din dag lite lättare. Gasol är

Läs mer

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC

BRUKSANVISNING. Den här produkten är i linje med det som föreskrivs i Direktiv 1999/5/EC BRUKSANVISNING VARNING Innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 å. Rör aldrig en roterande propeller. Flyg aldrig helikoptern ovanför någons huvud. En vuxen person bör alltid närvara när helikoptern

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMATION INSTALLATION AV PRODUKTEN PRODUKTEN får endast användas när den har byggts in (monterats) korrekt. FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

BRUKSANVISNING GASGRILL MODEL K113JAA

BRUKSANVISNING GASGRILL MODEL K113JAA BRUKSANVISNING GASGRILL MODEL K113JAA Läs dessa anvisningar innan användning av apparaten. Se till att denna apparat används utomhus. Hålla barnen borta från apparaten. VARNINGAR: Se till att denna apparat

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Gasol för hem- och fritidsmiljö

Gasol för hem- och fritidsmiljö Gasol för hem- och fritidsmiljö Foto: Scanpix Inledning Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. De flesta tillbud sker vid användning av gasolgrillar, men

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12011

Gasolvärmare Modell 12011 12011SWE 09/03 JA 1 Gasolvärmare Modell 12011 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis

Monterings- och bruksanvisning. Sverigekassetten. Avser installation i befintlig öppen spis Monterings- och bruksanvisning Sverigekassetten Avser installation i befintlig öppen spis Utgåva 01.2004 En investering i värme Vi gratulerar dig till en bra produkt och en god investering. En investering

Läs mer

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels Catalog No. 6663 * Version #3 VIKTIGT MONTERINGSANVISNING Silver Line E.Z 6 X0 Växthus Multi Wall Panels 35x93x03 cm / 4 X76 X80 Innan du börjar montera växthuset måste du läsa igenom den här monteringsanvisningen

Läs mer

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt.

Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Helite Airbag-plagg Användarhandbok Tack för att du valt en produkt från HELITE. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få största möjliga glädje av din Helite-produkt. Innehåll 1. Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för att skydda

Läs mer

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Air Swimmers Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Bilderna visar Clownfish men instruktionerna är utbytbara för Shark. Videoinstruktioner (på engelska) kan hittas

Läs mer

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning TRÄNINGSCYKEL Bruksanvisning Modell:MCL130 VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan du börjar träna med det här redskapet. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Specifikationerna för den här produkten

Läs mer

Vid reklamation eller frågor om produkten ombeds du kontakta Harald Nyborg A/S på tel. +45 63959508 eller vända dig till en av våra butiker.

Vid reklamation eller frågor om produkten ombeds du kontakta Harald Nyborg A/S på tel. +45 63959508 eller vända dig till en av våra butiker. Utomhuskamin Manual (OBS! Spara den för senare användning) Modell M120 Nödvändigt verktyg (ej inkl.) VARNING FARA! Utomhuskaminen får ENDAST användas utomhus. Elda aldrig i utomhuskaminen, och låt den

Läs mer

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst Brandsäker camping Tips och råd till dig som campinggäst Minska risken för brand Husvagnar och tält brinner snabbt ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till att minska

Läs mer

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Camina Art Paris Bioetanolkamin Utgåva 1.2016 Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Innehållsförteckning Allmänt Mottagning av gods Kontrollera att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Undersök

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Installation instructions and use and care guide

Installation instructions and use and care guide Installation instructions and use and care guide M8/M6/L6 grill montering Om grillen monteras i grillkåta, lusthus eller dylikt, måste den få tillräckligt med tilläggsluft. För M8/M6 rekommenderas 3-4

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid ISOfix. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 40 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

GASOLVÄRMARE MODELL 12013

GASOLVÄRMARE MODELL 12013 12013 09/03 JA 1 GASOLVÄRMARE MODELL 12013 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning ANVÄNDARMANUAL www.conrad.com Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05 Avsedd användning Art.nr: 57 16 50 Säkerhetsföreskrifter Denna produkt är tänkt att användas för att lysa upp husnumret. Under

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m Bakåtvänd montering Instruktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 !! Tack för att du har valt BeSafe izi Sleep BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda

Läs mer

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no

NINE EAGELS. Art. nr. 04.NE312. www.nineeagle.se / www.nineeagle.no NINE EAGELS Bravo III Art. nr. 04.NE312 www.nineeagle.se / www.nineeagle.no 1 Tack för att du har valt NineEagles. Vi hoppas att du får mycket nöje med din modell. Vi ber dig läsa igenom manualen och noga

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Titan förråd. Monteringsinstruktioner för Titan förråd. Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm

Titan förråd. Monteringsinstruktioner för Titan förråd. Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm Titan förråd Monteringsinstruktioner för Titan förråd Ca 8 x 10 fot = 2550 x 3140 mm Komponentlista 7 9 16 42 43 17 30 13 Bilderna av komponenterna är bara en visuell vägledning och visas inte i rätt proportion

Läs mer

TRYCKKOKARE Bruksanvisning

TRYCKKOKARE Bruksanvisning TRYCKKOKARE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fördelar med din nya tryckkokare... 4 Säkerhetsinformation... 5 Beskrivning... 8 Använd tryckkokaren... 9 Rengöring och underhåll... 12 Vanliga frågor...

Läs mer

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw Tack för att du har köpt denna Pioneer-produkt. Läs igenom bruksanvisningen så att du lär dig hantera den här modellen på ett säkert och korrekt sätt. Spara och förvara bruksanvisningen så att du lätt

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06

Dovre 100 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 100 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12033

Gasolvärmare Modell 12033 12033SWE 01/03 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12033 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Användarhandbok Säkerhetsanvisningar Vid installation och användning av spabadet ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande: Läs dessa anvisningar: VARNING! För att minska

Läs mer

SÄKERHET: . 3. Placera inte aggregatet dos fåtöljer, tyger, sängkläder och andra möbler.

SÄKERHET: . 3. Placera inte aggregatet dos fåtöljer, tyger, sängkläder och andra möbler. SÄKERHET: 1. Alltid ta hänsyn till att medföljande användarhandbok och förvara den på en säker plats 2. INTE placera kläder eller annat material på värmaren. Förutom risk för brand, kan deras närvaro påverka

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

#89696 #00000 E/S-310/320, EP-310/320 845BR-0034 DU MÅSTE LÄSA DENNA HANDBOK INNAN DU ANVÄNDER DIN GASOLGRILL

#89696 #00000 E/S-310/320, EP-310/320 845BR-0034 DU MÅSTE LÄSA DENNA HANDBOK INNAN DU ANVÄNDER DIN GASOLGRILL GASOLGRILL Handbok för LP gasolgrill E/S-310/320, EP-310/320 #89696 #00000 DU MÅSTE LÄSA DENNA HANDBOK INNAN DU ANVÄNDER DIN GASOLGRILL FARA Om du känner lukt av gasol: 1. Stäng av gasoltillförseln till

Läs mer

TRÄDGÅRDSSKJUL METALL BRUKSANVISNING

TRÄDGÅRDSSKJUL METALL BRUKSANVISNING TRÄDGÅRDSSKJUL METALL BRUKSANVISNING Det behövs två människor att inställa trädgårdsskjul och det tar åtminstone 2-3 timmar att uppföra trädgårdsskjul. INNAN DU BÖRJAR: Innan du börjar installationen,

Läs mer

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER BRUKSANVISNING ICOPAL DETAIL WELDER 4550 ! SÄKERHET! VIKTIGT: LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. SPARA BRUKSANISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK. VARNING! ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK. FÅR ENDAST ANVÄNDAS

Läs mer

STRYKMODUL BRUKSANVISNING

STRYKMODUL BRUKSANVISNING STRYKMODUL BRUKSANVISNING INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING SID 2 TYPSKYLT SID 2 VIKTIGT OM SÄKERHET SID 3 INSTALLATION SID 4 HANDHAVANDE SID 6 SERVICE SID 7 SKÖTSEL SID 7 FELSÖKNING SID 7 TEKNISKA DATA SID

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600 BRUKSANVISNING för Runner 1600 INNEHÅLL Förhållningsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Dator 9 Underhåll 13 Justering av motorbälte 14 Justering av löpband 15 Översiktsdiagram 16 Delelista 17 Felsök

Läs mer

12218 SWE - 2006 JA 1 Monterings- och bruksanvisning lavastensgasolgrill. 12218 VIKTIGT: LÄSA IGENOM INSTRUKTIONERNA INNAN DU ANVÄNDER DENNA GRILL. FÖLJ PRODUCENTENS ANVISNINGAR OM TÄNDNING OCH ANVÄNDANDE.

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 35CB3 & 350CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning FS 50 S S Kasvosauna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Svenska Bästa/bäste kund,

Läs mer

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning Hurricane 32 och 42 Bruksanvisning 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1 Egenskaper... 3 1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar... 3 1.3 Användning... 3 2. Service och underhåll... 4 2.1 Driftsunderhåll...

Läs mer

MONTERING ANVISNINGAR

MONTERING ANVISNINGAR Tillbehör Används till Publikationsnr MONTERING ANVISNINGAR PACKVÄSKA (TILLBEHÖR) P/N 08L71-MJS-J90 NC750J MII Utfärdandedatum Mars 2014 LISTA ÖVER DELAR (4) (2) (12) (10) 1 INRE LÅSCYLINDER (Vågformad

Läs mer

MONTERING ANVISNINGAR

MONTERING ANVISNINGAR Tillbehör Används till Publikationsnr MONTERING ANVISNINGAR (Vågformad nyckel) P/N 08L74-MJN-D10 VANLIGT MII Utfärdandedatum Februari 2014 LISTA ÖVER DELAR (1) (2) (3) 1 INRE LÅSCYLINDER (Vågformad nyckel)

Läs mer

Street Savage. MSD0388 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅ 6 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten

Street Savage. MSD0388 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅ 6 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ÅLDER FRÅ 6 ÅR Street Savage MSD0388 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni

Läs mer