Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill FREEMONT-GG Endast för utomhusbruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill FREEMONT-GG102018 Endast för utomhusbruk"

Transkript

1 Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill FREEMONT-GG Endast för utomhusbruk Läs denna manual och gör dig bekant med produkten innan grillen tas i bruk. Spara denna manual för framtida referens.

2 Notera : Denna grill är inte avsedd att vara en del av en fast installation i ett fordon eller en båt. VARNING! Genom att inte följa bifogade instruktioner riskerar man allvarliga skador på personer och fast installationer. Några av grillens delar kan vara skarpa, ta hänsyn och använd nödvändig skyddsutrustning (handskar) vid montering. Grillen är endast avsedd för utomhusbruk på väl ventilerade platser Lättillgängliga delar på grillen blir väldigt heta under användning. Håll barn, djur och personer som inte kan ta ansvar för sig själv undan när produkten är i bruk. Flytta aldrig grillen under bruk eller med tillkopplad gasolflaska. Stäng gasoltillförseln på regulatorn efter användande och koppla bort denna från gasolflaskan. Modifiering av grillen kan medföra fara och eliminerar reklamationsrätten på produkten. Förvara aldrig gasolflaskan under grillen vid användning då gasolläckage kan medföra allvarlig skada. Placera gasolflaskan vid sidan av grillen vid användning. Totaleffekt:17,5 kw (Huvudbrännare 4*3,5 kw, 14 kw + sidobrännare 3,5kW) Gasolförbrukning: 1277,5 gram/timmer ( Huvudbrännare 1022 gram + sidobrännare 255,5 gram/timme) Gasolflaska: Använd standardbehållare godkänd i Sverige. 6 kg eller större rekommenderas. Även om både butan och propan kan användas rekommenderas propan för användning i Sverige. Slang och regulator medföljer och är godkända.. Vid senare byte av dessa delarna, säkerställ att dessa är godkända för användning i Sverige och CE-märkta. NB! Gasolslangen som används till denna produkt får inte vara längre än 150 cm. Godkänd slang och regulator kan köpas hos de flesta välsorterade återförsäljare av gasolprodukter. Gaskategori information Gaskategor i Kategori I3+(28-30/37) Kategori I3B/P(30) Kategori I3B/P(36 Gas typ Butane(28-30)mbar/Propan 37mbar Propan (LPG) (28-30) mbar ) Propan (LPG) 37mbar Ventilstl. Ø0,91mm Ø0,91mm Ø0,87m m För BE,FR,IT,LU, PL användning IE,GB,GR, PT, i (land) ES,CY,CZ,LT,SK,CH,S I LU,NL,DK,FI,SE, CY,CZ,EE,LT,MT,SK,SI,B G, IS,NO,TR,HR,RO, IT,HU. Kategori I3B/P(50 ) Propan (LPG) 50mbar Ø0,80m m AT, CH, DE, SK

3 Denna produkt är tillverkad enligt European Gas Aplliance Standard EN 498 och EN 484 och har CE-certifiering. GRILLENS DELAR

4 Nr Beskrivning antal Nr Beskrivning antal 1 Ytterlock 1 26 Höger sidopanel 1 2 Innerlock 1 27 Vänster fästplåt för frontpanel 1 3 Höger sidopanel för lock 1 28 Plåt för sidobrännare 1 4 Värmehylla 1 29 Gasarmatur 1 5 Grillgaller 3 30 Frontskydd 2 6 Flammtämjare 4 31 Frontpanel 1 7 Brännare 4 32 Hållare för reglage 5 8 Hålllare för brännare 3 33 Reglage 5 9 Monteringset för 1 34 Monteringsset för tändare 1 fettuppsamlare 10 fettuppsamlare 1 35 Monteringsset för 4 sidobrännare 11 Fettkopp 1 36 Monteringsset för ventil till 1 sidobrännare 12 Monteringssert för höger 1 37 Fästplåt för sidobrännare 1 sidobord 13 Tändare huvcudbrännare 4 38 Frontpanel för sidobrännare 1 14 Frontpanel för sidobord 1 39 Fästplåt för sidobrännare front 1 15 Sidopanel höger 1 40 Sidobrännare 1 16 Hållare för tändstickor 1 41 Hållare för sidobrännare lock 2 manuell tändning 17 Plastfot höger 1 42 Sidobord/hållare för 1 sidobrännare 18 Plastfot vänster 1 43 Brännarlock 1 19 Bottenhylla 1 44 Monteringset för tändare 1 sidobrännare 20 Höger fästplåt för frontpanel 1 45 Kastrullstöd 1 21 Värmeskydd 1 46 Lock för sidobrännare 1 22 Gasventiler för 4 47 Vänster sidopanel för lock 1 huvudbrännare 23 Hjulaxel 1 48 Termometer 1 24 Gastillförsel huvudbrännare 1 49 Värmeskydd för handtag 2 25 Hjul 2 50 Handtag 1

5 MONTERINGSANVISNING Vänligen följ denna anvisning steg för steg. Av hänsyn till tunga lyft rekommenderas det att monteringen utföres av två personer. Verktyg för montering: Stjärnskruvmejsel och skiftnyckel. OBS! Var försiktig om elektriska verktyg används efersom styrkan i dessa kan ödelägga skruvarna. Följande skruvar, brickor och muttrar följer med grillen och ska monteras No. Tegning Beskrivelse Antall A M4x8 Skruv + Ø4 Bricka 10 B M6x12 Skruv + Ø6 Bricka 30 C M5x10 Skruv + Ø5 Bricka 2 D ST (F) 4,2x10 10 E Ø6 Låsbar Bricka 12 F Ø6 Platt Bricka 1 G M6 Mutter 1 H Fast nyckel 1

6 Steg 1 Trä hjulaxeln genom hålen i den vänstra sidopanelen. Fäst hjulen på båda sidor med bricka F och mutter G. Använd bifogade fast nyckel eller en skiftnyckel för att festa detta. K Steg 2 Fäst plastbenen till högra sidopanelen. OBS! Om dessa inte kan monteras för hand använd endast gummi eller trähammare.

7 Steg 3 Använd specificerade skruvar (B och D) till att fästa samman frontplåten samt till högra sidopanelen. Steg 4 Använd specificerade skruvar (B) till att fästa frontplåt till den vänstra sidopanelen

8 Steg 5 : Sätt in bottenhyllan enl ritningen och fäst denna med specificerade skruvar ( B och D).

9 Steg 6: Montera handtaget på locket och fäst reglagen. Lyft grillkroppen upp på vagnen ( bör göras av två personer) och fäst kroppen i vagnen med specificerade skruvar och brickor ( B och E). Se ritning.

10 Steg 7: Fäst höger sidobord som beskrivet på ritning nedanför. Fäst därefter sidobordet genom att använda specificerade skruvar och brickor (A,B och E)

11 Steg 8 Fäst hyllan med sidobrännaren med specificerade skruvar och brickor (A,B och E), se ritning.

12

13 Steg 9: För gasventilen med reglageenheten för sidobrännaren gnom hålet från insidan av frontpanelen till sidobrännaren. Fäst hållare och reglage och ventil med specificerade skruvar (A). Fäst därefter reglaget till sidobrännaren. Steg 10: Fäst sidobrännarhållaren till sidobrännaren som beskrivet på ritningen nedanför. Använd specificerade skruvar (C).

14 Steg 11: Montera brännaren i hålet på sidobordet och till ventilen som ritningen visar. Fäst sidobrännaren med specificerade skruvar (A) som beskrivet på nedre ritningen.

15 Steg 12: Fäst hållaren som beskrivet på ritningen under med specificerade skruvar (A). Steg 13: Anslut tändledningen till den vita elektroden (se ritning).

16 Steg 14: Sätt kastrullhållaren uppe på sidobrännare som ritningen visar. Steg 15: Placera flammtämjaren och grillgallret som ritningen visar.

17 Steg 16: Montera värmehyllan som ritningen visar. Steg 17: Placera fettuppsamlaren som ritningen visar

18 Steg 18: Fäst fettkoppen som ritningen visar. Steg 19:Häng tändstickshållaren för manuell tändning som ritningen visar. Denna kan monteras på både vänster och höger sida efter eget önskemål.

19 Ritning av grillen efter komplett montering

20 Anslutning av gasol Medföljande slang och regulator är godkänd för användande med denna grill. Vid byte av slang och/eller regulator kontrollera att dessa är godkända. Innan grillen tas i bruk måste gasläckagetest utföras ( se eget avsnitt) Regulator och slang - Regulator och slang måste vara CE-godkänd och uppfylla EN krav för landet som den användes i - Gasslangen får inte överstiga 150 cm i längd. - Kontrollera gasslangen regelbundet för sprickor, skador och poröshet. Använd aldrig en skadad gasslang. - Kontrollera att den rörliga plastdelen på regulator är intakt och att den inte blir skadad av varma delar på grillen. Gasolflaska - Använd en gasflaska som är godkänd och passar till medföljande regulator. Denna kan köpas på välsorterade bensinstationer och järnhandlare i Sverige. Flaska på minst 6 kg s storlek rekommenderas - För användning i Sverige rekommenderas propangas men grillen kan också användas med butangas. Propangas är den vanligaste förekommande gasolsorten i Sverige. Butan är inte speciellt lämpad att användas vid låga temperaturer. Följande gastyper kan användas till denna grill: a. I3+ : Butan 28-30mbar Propan 37mbar b. I3B/P (30) : LPG 28-30mbar c. I3B/P(50) : LPG 50mbar d. I3B/P(37): LPG 37mbar Montera slang och regulator till grillen. Följ monteringsanvisning som medföljer regulatorsetet.

21 Viktigt! Läckagetest. Innan grillen tas i bruk måste en noggrann läckagetest göras. Motsvarande test bör göras varje gång gasflaska, regulator eller slang skiftas och annars efter att grillen inte varit i bruk under en längre period. 1. Gör en blandning av två delar diskmedel och en del vatten 2. Släcka alla löppna lågor, värmekällor och cigaretter i närheten av där läckagetesten ska utföras. 3. Sätt alla gasreglagen i av position 4. Sätt regulator i av position och koppla in gasflaskan. 5. Pensla blandningen på alla fogar och kopplingar på gasflaskan, regulatorn, hela slangen och alla ventiler på grillen. 6. Öppna gastillförseln på regulatorn och kontrollera noga om det kommer bubblor på någon av ställena där blandningen är penslad. OM BUBBLOR SYNS STÄNG GASTILLFÖRSELN OCH ÅTGÄRDA LÄCKAN. GÖR DÄREFTER ETT NYTT LÄCKAGETEST. GRILLEN FÅR INTE TAS I BRUK INNAN MAN ÄR SÄKER PÅ ATT DET INTE FINNS LÄCKAGE. 7. Om man efter upprepade försök fortfarande har problem med gasläckage kontakta återförsäljaren för att åtgärda problemet. OBS Läckagetest får aldrig utföras genom att använda öppna lågor. Varning! - Förvara aldrig gasflaskan under grillen då grillen används. För förvaring av gasflaska under grillen då den ej används koppla alltid ifrån regulatorn. - Flytta aldrig grillen när den är i bruk eller med inkopplad gasflaska.

22 Innan grillen tas i bruk Placering - Kontrollera att grillen är placerad minst 100 cm i alla riktningar från husvägg, träd, buskar och andra brännbara material/vätskor. - Grillen får inte placeras under tak eller utbyggnad - Kontrollera att grillen är placerad på en plats med god ventilation. Sista kontroll - Kontrollera att alla brytarna fungerar som de ska. - Skruva ur tändknappen och sätt in ett AA-batteri (Om tändaren vid senare användning inte längre fungerar, försök först med att byta batteri) - Kontrollera att gasslangen är fri från sprickor och skador. ( Detta bör göras varje gång grillen ska användas)

23 Tändning av grillen - Kontrollera att alla reglagen är i av position - Öppna gastillförseln på regulator - Öppna locket (Locket ska alltid vara öppet när grillen tänds) - Tryck in och vrid en av reglagen till full styrka och håll tändknappen intryckt (ett tickande ljud ska höras) - Håll tändknappen intryckt i fem sekunder - Om brännaren inte tänder, stäng av gastillförseln och vänta fem minuter. Repetera därefter från steg 1. - Tänd resterande brännare på samma sätt - Om grillen inte tänder efter upprepade försök, följ instruktionerna för manuell tändning. Manuell tändning av grillen Om grillen inte tänder vid användning av normal tändare, använd följande procedur för manuell tändning. Använd medföljande tändstickshållare och placera en tändsticka i denna - Öppna locket - Placera tändstickan med en tänd sticka i hålet som bilden visar. - Stå ej böjd över grillen - Vrid regalget för den aktuella brännaren i öppet läge. Tänd en brännare åt gången. - Om grillen inte tänder vid normal tändning eller vid manuell tändning, se tips i felsökningsmanualen eller ta kontakt med återförsäljaren. Lågan ska vara blå och stabil. Vid stor gulaktig låga, uppflammande eller oroliga lågor kontrollera felsökningsmanualen. Bruksanvisning, tips, råd och varningar

24 Tips 1. En ren grill ger bättre effekt, mindre rök och uppflammande lågor från fettrester. Bränn av grillen efter användning genom att öppna locket och sätta grillen på full effekt i cirka 10 minuter. Låt grillen svalna och borsta bort aska från flamtämjare och grillgaller. 2. Pensla grillgallret med en olja som tåler hög värme. Detta hindrar maten från att brännas fast i gallret. 3. Förvärm grillen i 15 minuter på full styrka innan mat läggs på grillen, Detta ger ett bättre grillresultat och grillningen tar kortare tid. 4. Undvik att grill frusen eller dåligt tinad mat. Kylan förlänger grilltiden och ger ett sämre resultat. 5. Dela in grillen i varma och kalla zoner. När maten är halvvägs klar flyttas den till en kall zon och grillas färdig där. Detta ger ett bättre resultat och genomsteker maten utan att den blir bränd. 6. Beräkna grilltiden för varje enskild produkt som ska grillas och lägg på den i ordningsföljd som gör att maten blir färdig samtidigt. 7. Pensla maten kontinuerligt under grillning med olja eller annan marinad. Detta gör att maten håller sig saftigare. 8. När locket öppnas släpps mycket av värmen ut, undvik därför detta. VARNINGAR! Säker användning av grillen 1. Håll alltid grillen under uppsyn då den används. Kontrollera så att barn, djur och personer som inte kan ansvara för sig själv inte är i närheten av grillen då den används. 2. Använd inte vatten för att släcka uppflammande lågor från fett och liknande. Stäng gastillförseln på regulatorn om uppflammande lågor förekommer. STÄNG INTE LOCKET. Branden kommer att slockna när gastillförseln stängs av. 3. Denna grillen är endast avsedd för utomhus bruk och skall inte användas under tak. Grillen får inte användas på ställen som normalt er under marknivå. Gas kan då samlas i svackor och medföra explosionsrisk. 4. Denna grillen är bara avsedd för att användas med gas, använd INTE lavastenar, briketter, grillkol, tändmedel etc i denna grill. 5. Tänd aldrig grillen med locket stängt. 6. Utför läckagetester ofta och alltid efter byte av gasflaska eller efter en längre tids förvaring. Kontrollera alltid gasslangen för skador och sprickor inför varje gång som grillen ska användas. 7. Koppla ifrån grillen från gasflaskan när den inte används och innan grillen ska flyttas. 8. Om grillen förvaras i ett garage eller i en källare under marknivå får inte gasflaskan förvaras på samma plats eftersom den måste förvaras över marknivå.

25 Underhåll a. Kontrollera regelbundet att brännarna brinner korrekt b. A Ta bort grillgaller och flamtämjare c. B Tänd grillen på ett normalt sätt d. C Vrid reglagen från låg till hög. Kontrollera om det är skillnad på styrkan och att lågan är klar och blå. Inte Orange. Om brännaren uppträder onormalt. Konsultera kapitlet felsökning e. D Om fett eller rester från tidigare användning täcker brännarna borstas detta bort med en grillborste. Rengöring - Använd rent vatten och eventuellt milda rengöringsmedel för generell rengöring. - Andvänd inte brännabara rengöringsmedel. - För rengöring av grillgaller, bränn av grillen i cirka 10 minuter efter användade med öppet lock och borsta gallren med en grillborste. Vid rengöring med vatten, använd normalt diskmedel och inte slipande rengöringsmedel. Torka gallren väl efter rengöring. - För att förhindra intresse från skadedjur och eventuell lukt rengöres fettuppsamlaren regelbundet. - Förvara grillen torrt eller under ett grillöverdrag när grillen inte är i bruk.

26 Felsökning Insekter och skadedjur Efter en längre tids användning kan man från tid till annan uppleva att insekter eller andra skadedjur bosätter sig i grillen. Om man har problem vid tändning eller upplever ojämna lågor kan förklaras av att ovälkomna gäster blockerar gastillförslen. Vid dessa tillfällen måste man demontera brännaren och rengöra denna. Montera brännaren igen när den är helt torr. Kontrollera samtidigt att gasslangen inte har skador från möss eller råttor. Problem Möjlig orsak Lösning Elektroden är skadad eller Rengör elektroden smutsig Brännare vill inte tända Ledningen till elektroden Fäst ledningen när Man använder tändaren har lossnat Gastillförseln är blockerad Kontrollera gastillförseln Ledningen är skadad Byt ledning. Batteriet är slut Byt till nytt batteri Slut på gas Kontrollera gasflaskan Brännare vill inte tända vid manuell tändning Ojämn gastillförsel Rengör brännare och ventiler Kontrollera eventuellt slangen för vattensamling Felmonterad regulator och Montera om Gul Orange låga och gaslukt Låg värme slang till grillen Fel gastryck eller ventiler Gasflaska i komposit förvarad ute i minus grader Gasflaska nästan tom Fel på regulator Blockering av brännare eller ventilen Grillen är intre förvärmd Försök att byta regulator, gasflaska eller kontakta återförsäljaren Försök med annan gasflaska Försök med annan gasflaska Försök med annan regulator Demontera och rengör brännaren Stick en nål in i ventilen för att rengöra denna. OBS! brännaren måste vara helt torr innan den används på nytt. För att uppnå gott grillresultat förvärmes grillen i 15 minuter innan grillning

27 Flammande lågor Grillen slocknar Lågorna slår tillbaka från brännaren Fett från maten har tagit eld Släck gastillförseln och vänta tills det har slocknat, sörj för god rengöring Justera värmen Grillning på för hög temperatur Full fettuppsamlare Töm fettuppsamlaren Stark vind Placera grillen på ett mindre vindutsatt område Tom gasflaska eller felaktig Prova med annan gasflaska Brännare eller ventil är delvis eller helt blockerad Demontera och rengör brännaren. Stick en nål in i ventilen för att rengöra denna. OBS! Brännaren måste vara helt torr indan den används på nytt. Fettbrand Mycket fet mat som grillas Stäng reglage och stäng av gastillförseln på regulatorn öppna locket och låt brinna lågorna brinna ut. Reparation/Reklammation Denna grill är testad vid produktion efter gällande rutiner. Skulle produkten inte fungerar som det är avsett kontakta kundservice hos återförsäljaren för närmare information och/eller Hjälp. Reklammationsrätt i förhållande till konsumentlagstiftningen. Vid reklammation ta kontakt med återförsäljren eller kundservice för närmare avtal om erhållande av reservdelar, reparation eller ersättningsprodukt. Köpbevis (kvitto/faktura) ska uppvisas vid all reklammation. Vid modifiering av en produkt, felaktig användning, felmontering eller självförvållade skador kommer reklammationsrätten att bortfalla och eventuelle reservdelar/reparationer debiteras kunden enligt gällande prislista. Konsumentkontakt Nordic Season Products Hvamsvingen 4 NO 2013 Skjetten Norge Tel (Vard 9-15) Fax

NOTARA: LÄS OCH UTFØR AVSNITTET OM LÄCKTEST I HANDBOKEN

NOTARA: LÄS OCH UTFØR AVSNITTET OM LÄCKTEST I HANDBOKEN VARBERG! Monterings, bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill VARBERG - GG291499 NOTARA: LÄS OCH UTFØR AVSNITTET OM LÄCKTEST I HANDBOKEN! VARNING: Tända inte grillen innan du har läst avsnittet om

Läs mer

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel

Bruksanvisning GASGRILL 2 BRÄNNARE. Montering och skötsel Bruksanvisning GASGRILL BRÄNNARE ART.NR. 4090 Montering och skötsel ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK GOURMET BRÄNNARE På följande sidor finner du en steg-för-steg instruktion. Vi rekommenderar att du följer denna

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING CHILI GASOLGRILL - 69003 DENNA GASOLGRILL ÄR ENBART AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN 1 VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

Läs mer

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare

Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Silverline XL med 5+1 brännare Artikelnummer 6235-1217 Läs noggrant genom bruksanvisningen och se till att grillen monteras, installeras, används och underhålls på

Läs mer

Monterings- och användarhandbok Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brännare, inklusive bakre brännare och grillspett. Artikelnr.

Monterings- och användarhandbok Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brännare, inklusive bakre brännare och grillspett. Artikelnr. Monterings- och användarhandbok Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brännare, inklusive bakre brännare och grillspett. Artikelnr.: GG201323 Läs hela användarhandboken noggrant innan du börjar använda grillen.

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219 12219 SWE 09/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12219 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792 12792 SWE 10/08 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12792 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A

Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill. Art.nr. G06-87A Bruks- och monteringsanvisning för Wecamp gasolgrill Art.nr. G06-87A ÅTERFÖRSÄLJARE Lämna dessa anvisningar till kunden. FARA KUND Spara dessa anvisningar för framtida bruk. Av säkerhetsskäl innehåller

Läs mer

12276 SWE 09/04 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12276 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Instruktion för O-Grill bärbar gasolgrill

Instruktion för O-Grill bärbar gasolgrill Instruktion för O-Grill bärbar gasolgrill ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK. Viktigt: Den här bruksanvisningen innehåller viktiga instruktioner och information om säker användning av produkten. Bekanta dig med instruktionerna,

Läs mer

SEATTLE. Montering, -bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill SEATTLE GG REGULATORN SÄLJS SEPARAT

SEATTLE. Montering, -bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill SEATTLE GG REGULATORN SÄLJS SEPARAT SEATTLE Montering, -bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill SEATTLE GG301402 REGULATORN SÄLJS SEPARAT Läs denna användarhandbok och gör dig bekant med produkten innan grillen tas i bruk. Spara användarhandbokenför

Läs mer

Monteringsanvisning Gasolgrill

Monteringsanvisning Gasolgrill Modell: Datum: 12721se 30/09-11tc Monteringsanvisning Gasolgrill Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

12435-2007 SWE JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12435 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

VARBERG. Monterings-, användings och underhållsanvisning för Gasolgrill VARBERG GG Revised October 2015

VARBERG. Monterings-, användings och underhållsanvisning för Gasolgrill VARBERG GG Revised October 2015 VARBERG Revised October 2015 Monterings-, användings och underhållsanvisning för Gasolgrill VARBERG GG291499! OBS: LÄS OCH UTFÖR AVSNITTET LÄCKTEST I HANDBOKEN.! VARNING: Tänd inte grillen förrän du har

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Gasolgrill

Monterings- och bruksanvisning Gasolgrill Modell: Datum: 00553Cse 24/01-11tc Monterings- och bruksanvisning Gasolgrill Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning S Läs före montering och användning Monterings- och bruksanvisning Om du inte följer anvisningarna i den här handledningen kan det leda till funktionsstörningar eller skador på grillen och annan materiell

Läs mer

Infra röd gasolkamin LI168LPI

Infra röd gasolkamin LI168LPI Användarmanual Infravärmare gasol 12-8800 100909 Infra röd gasolkamin LI168LPI Gallret frampå kaminen får under inga omständigheter tas bort helt eller i delar då brännskador kan uppstå. E ENG SÄKERHETSÅTGÄRDER:

Läs mer

SUMMER BBQ. Monteringanvisningar - och användarhandbok Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Monteringanvisningar - och användarhandbok Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ Monteringanvisningar - och användarhandbok Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 TM Läs bruksanvisningen och bekanta dig med funktionerna innan du börjar använda grillen. Förvara bruksanvisningen för

Läs mer

MARSHALL. Montering, -bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill MARSHALL GG201407

MARSHALL. Montering, -bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill MARSHALL GG201407 MARSHALL Montering, -bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill MARSHALL GG201407 Läs denna användarhandbok och gör dig bekant med produkten innan grillen tas i bruk. Spara användarhandbokenför framtida

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

CURTIS. Montering, -bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill Curtis GG ! OBS! Läs avsnittet om UNDER-

CURTIS. Montering, -bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill Curtis GG ! OBS! Läs avsnittet om UNDER- Montering, -bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill Curtis GG201414 CURTIS! OBS! LÄS OCH GENOM-FÖR AVSNITTET OM LÄCKTEST I BRUKSANVISNINGEN! LÄS BRUKSANVISNINGEN OCH BEKANTA DIG MED GRILLEN INNAN

Läs mer

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag

Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag Echo XC 18 TCL 00N Art nr: 12-0600 Väggkamin med kanalsystem för balanserat drag DEL 1, Monterings- och bruksanvisning Notera att alla förklaringar och instruktioner hänvisar till sidorna och bilderna

Läs mer

Gasol för hem- och fritidsmiljö

Gasol för hem- och fritidsmiljö Gasol för hem- och fritidsmiljö Foto: Scanpix Inledning Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. De flesta tillbud sker vid användning av gasolgrillar, men

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

VARNING. Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR FÖR SÄKERHETS SKULL

VARNING. Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR FÖR SÄKERHETS SKULL Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR Bilderna i denna handbok är inte skalenliga. Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Modell K30-3/GG080 VARNING Endast för utomhusbruk.

Läs mer

Stäng av gasmatningen till grillen. Koppla ifrån gasreglaget. Öppna locket. Vänta tills elden släcks av sig själv.

Stäng av gasmatningen till grillen. Koppla ifrån gasreglaget. Öppna locket. Vänta tills elden släcks av sig själv. SEATTLE Montering, -bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill SEATTLE GG301402 Revised October 2015! OBS: LÄS OCH UTFÖR AVSNITTET LÄCKTEST I HANDBOKEN.! VARNING: Tänd inte grillen förrän du har läst

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning S Läs före montering och användning Monterings- och bruksanvisning Om du inte följer anvisningarna i den här handledningen kan det leda till funktionsstörningar eller skador på grillen och annan materiell

Läs mer

12218 SWE - 2006 JA 1 Monterings- och bruksanvisning lavastensgasolgrill. 12218 VIKTIGT: LÄSA IGENOM INSTRUKTIONERNA INNAN DU ANVÄNDER DENNA GRILL. FÖLJ PRODUCENTENS ANVISNINGAR OM TÄNDNING OCH ANVÄNDANDE.

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 RU FIGURE [1] FIGURE [2] O-ring Art. No. 8017867 FIGURE [3] FIGURE [4] FIGURE [5]

Läs mer

Att grilla på balkongen i flerbostadshus

Att grilla på balkongen i flerbostadshus Att grilla på balkongen i flerbostadshus Innehåll Sid Allmänt 2 Inledning 3 Gasolens egenskaper Risker med gasol Gasolanläggning 4 Gasolbehållare Gasolgrill eller annan gasolapparat Läckage Så släcker

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12015

Gasolvärmare Modell 12015 12015 01/02 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12015 Utan bord! Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

SÄKERHET: . 3. Placera inte aggregatet dos fåtöljer, tyger, sängkläder och andra möbler.

SÄKERHET: . 3. Placera inte aggregatet dos fåtöljer, tyger, sängkläder och andra möbler. SÄKERHET: 1. Alltid ta hänsyn till att medföljande användarhandbok och förvara den på en säker plats 2. INTE placera kläder eller annat material på värmaren. Förutom risk för brand, kan deras närvaro påverka

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12011

Gasolvärmare Modell 12011 12011SWE 09/03 JA 1 Gasolvärmare Modell 12011 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER BRUKSANVISNING ICOPAL DETAIL WELDER 4550 ! SÄKERHET! VIKTIGT: LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. SPARA BRUKSANISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK. VARNING! ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK. FÅR ENDAST ANVÄNDAS

Läs mer

HANDBOK FÖR LPG GASOLGRILL

HANDBOK FÖR LPG GASOLGRILL HANDBOK FÖR LPG GASOLGRILL E-0 CLASSIC E-0 CLASSIC Tack för att du köpt en Weber grill. Ta nu några minuter i anspråk och skydda den genom att registrera din produkt online på www.weber.com. DU MÅSTE LÄSA

Läs mer

Användarmanual Snöslunga ST 21

Användarmanual Snöslunga ST 21 Användarmanual Snöslunga ST 21 OBS! Fyll på motorolja innan du startar snöslungan. Layout och medföljande delar 1 Handtag 2 Kontroll av hastighet 3 Kontroll av rotorhastighet 4 Justeringsvev för

Läs mer

Lär dig hantera gasol. Råd och regler.

Lär dig hantera gasol. Råd och regler. Lär dig hantera gasol. Råd och regler. 2 Lär dig hantera gasol Lär dig hantera gasol 3 Lite lättare med gasol. Både i yrkeslivet, i hemmet och på fritiden kan gasolen göra din dag lite lättare. Gasol är

Läs mer

12237 SWE 12/03bt Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12237 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Bruksanvisning och säkerhetsinformation Gasolgrill Savannah III, 3 brännare.

Bruksanvisning och säkerhetsinformation Gasolgrill Savannah III, 3 brännare. Bruksanvisning och säkerhetsinformation Gasolgrill Savannah III, 3 brännare. 0359 2 VARNING! FELAKTIG ANVÄNDNING OCH ÅSIDOSÄTTANDE AV SÄKERHETS- FÖRESKRIFTERNA KAN LEDA TILL OKONTROLLERBAR BRAND ELLER

Läs mer

Stäng av gasmatningen till grillen. Koppla ifrån gasreglaget. Öppna locket. Vänta tills elden släcks av sig själv.

Stäng av gasmatningen till grillen. Koppla ifrån gasreglaget. Öppna locket. Vänta tills elden släcks av sig själv. Montering, -bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill LIBERTY GG261604 LIBERTY! OBS: LÄS OCH UTFÖR AVSNITTET LÄCKTEST I HANDBOKEN.! VARNING: Tänd inte grillen förrän du har läst avsnittet om TÄNDANVISNINGAR

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12033

Gasolvärmare Modell 12033 12033SWE 01/03 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12033 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Gasolgrill med lavastenar

Gasolgrill med lavastenar Modell: 527 99 005 27 Bruksanvisning Gasolgrill med lavastenar Den nya lavastensgrillen (99 005 27) representerar en ny topmodell av grillar som utvecklats under år av erfarenhet med beprövade och testade

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

Myggmaskin för utomhusbruk

Myggmaskin för utomhusbruk RUKSANVISNING Myggmaskin för utomhusbruk Modell No. SV5000 VARNING FÖR DIN SÄKERHET: Bara för Utomhusbruk VARNING FOR DIN SÄKERHET: 1. Fel installering, justeringar, ändringar, service eller underhåll

Läs mer

VARNING VARNING. FAROR och varningar

VARNING VARNING. FAROR och varningar VARNING Om du känner gaslukt: 1. Stäng av gastillförseln. 2. Släck eventuella öppna lågor. 3. Om lukten kvarstår, larma omedelbart brandkåren genom att ringa 112. VARNING 1. Lagra inte eller använd inte

Läs mer

ALASKA VIKING. Montering, -bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill ALASKA VIKING GG REGULATORN SÄLJS SEPARAT

ALASKA VIKING. Montering, -bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill ALASKA VIKING GG REGULATORN SÄLJS SEPARAT ALASKA VIKING Montering, -bruks och underhållsanvisning för Gasolgrill ALASKA VIKING GG301404 REGULATORN SÄLJS SEPARAT Läs denna användarhandbok och gör dig bekant med produkten innan grillen tas i bruk.

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 40 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 40 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Gasolspis Monterings- och bruksanvisning

Gasolspis Monterings- och bruksanvisning Gasolspis Monterings- och bruksanvisning 50x60 och 60x60 Gasolspis - 4 gasolbrännare - Gasolugn Kära kund, Gratulerar till valet av denna spis! Produkten är tillverkad i moderna fabrikslokaler och våra

Läs mer

GASOLVÄRMARE MODELL 12013

GASOLVÄRMARE MODELL 12013 12013 09/03 JA 1 GASOLVÄRMARE MODELL 12013 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Gasolgrill Masterline med 4 brännare

Gasolgrill Masterline med 4 brännare B R U K S A N V I S N I N G Gasolgrill Masterline med 4 brännare Artikelnummer 62351216 Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan grillen monteras och används! Spara bruksanvisningen för senare bruk.

Läs mer

S Monterings- och bruksanvisning

S Monterings- och bruksanvisning Version: 12050se Revision: #105-2012 Edition: 01/12tc S Monterings- och bruksanvisning 12050 / 51 / 52 / 53 1 8 2 4 3 10 9 5 6 7 13 12 11 9 10 2 GRILLCHEF Detaljlista Nr*. Antal Beskrivning Nr*. Antal

Läs mer

Bruksanvisning för utomhusvärmemattor

Bruksanvisning för utomhusvärmemattor Bruksanvisning för utomhusvärmemattor Öppna emballaget utan att föra in vassa föremål Ta ut alla delar ut förpackningen. Kontrollera alla delar med avseende på skador Kontakta återförsäljaren om delar

Läs mer

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING 1 Innehåll Innehåll 2 Allmän information 2 Viktig information rörande säkerhet. 3 Installation 4 Inbyggning av apparaten 4 Ventilation 5 Elektrisk anslutning

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Handhavande instruktion för TravelQ bärbar gasolgrill

Handhavande instruktion för TravelQ bärbar gasolgrill Spara denna manual för kommande behov Generalagent i Sverige Scandinavisk Spismiljö AB Ekslingan1, Väla Norra 254 67 Helsingborg Tel 042-12 69 50 Fax 042-12 69 40 www.spismiljo.se Generella säkerhetsinstruktioner

Läs mer

TUKES GUIDE ANVÄND FLYTGAS RÄTT SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN. Använd flytgas rätt

TUKES GUIDE ANVÄND FLYTGAS RÄTT SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN. Använd flytgas rätt TUKES GUIDE ANVÄND FLYTGAS RÄTT Använd flytgas rätt 1 2 Använd flytgas rätt Använd flytgas rätt Flytgas är ett bränsle som används allmänt under fritid. Sommarstugor, husvagnar, husbilar och båtar är platser

Läs mer

Installation instructions and use and care guide

Installation instructions and use and care guide Installation instructions and use and care guide M8/M6/L6 grill montering Om grillen monteras i grillkåta, lusthus eller dylikt, måste den få tillräckligt med tilläggsluft. För M8/M6 rekommenderas 3-4

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 35CB3 & 350CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 35CB3 & 350CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat.

Läs mer

SW Gasolspis och bänkspis

SW Gasolspis och bänkspis SW Gasolspis och bänkspis Installation & Bruksanvisning SW Exergon Art: 11-2170/11-2180/11-2190/11-2200 SW Exergon AB www.swexergon.se SW Exergon AB SW Exergon AB Brogårdsgatan 4 Solkraftsvägen 12 574

Läs mer

CASALL AB TRACK 98100

CASALL AB TRACK 98100 CASALL AB TRACK 9800 PLACERING AV VARNINGSDEKALER På den här ritningen visas var varningsdekalerna är placerade. Obs! Dekalerna visas inte i verklig storlek. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR VARNING: Läs noga igenom

Läs mer

Dallas gasgrill med 2 lågor Användarhandbok

Dallas gasgrill med 2 lågor Användarhandbok Dallas gasgrill med 2 lågor Användarhandbok Denna användarhandbok gäller för Dallas gasgrill med två lågor. Läs handboken noggrant innan du börjar montera och använda din grill. Spara handboken för framtida

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING FÖR GASOLGRILL. Artikelnummer G06-88

BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING FÖR GASOLGRILL. Artikelnummer G06-88 BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING FÖR GASOLGRILL Artikelnummer G06-88 Läs igenom denna instruktionsbok innan du använder din grill för första gången. Före varje användning bör du kontrollera att grillen är

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre 425 CB. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre 425 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Dovre Astro2. Utgåva 01/06 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Dovre Astro2 Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl

Läs mer

TRYCKKOKARE Bruksanvisning

TRYCKKOKARE Bruksanvisning TRYCKKOKARE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fördelar med din nya tryckkokare... 4 Säkerhetsinformation... 5 Beskrivning... 8 Använd tryckkokaren... 9 Rengöring och underhåll... 12 Vanliga frågor...

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

BEDIENUNGSANWEISUNG PGW 40. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG PGW 40. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instructions for use and installation instructions Instructions d utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni di l uso

Läs mer

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst Brandsäker camping Tips och råd till dig som campinggäst Minska risken för brand Husvagnar och tält brinner snabbt ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till att minska

Läs mer

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06

Dovre 500 CB. Utgåva 01/06 M O N T E R I N G S - & S K Ö T S E L A N V I S N I N G Dovre 500 CB Utgåva 01/06 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

TRÄDGÅRDSSKJUL METALL BRUKSANVISNING

TRÄDGÅRDSSKJUL METALL BRUKSANVISNING TRÄDGÅRDSSKJUL METALL BRUKSANVISNING Det behövs två människor att inställa trädgårdsskjul och det tar åtminstone 2-3 timmar att uppföra trädgårdsskjul. INNAN DU BÖRJAR: Innan du börjar installationen,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING

CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING CLASSIC KASSETT INSATS BRUKSANVISNING www.heta.dk SE 1 Grattis till din nya Classic kassett insats! Vi är övertygade om att du kommer att få stor nytta och glädje av din investering, särskilt om du följer

Läs mer

Utegrill för grillkol Handbok för montering och användning

Utegrill för grillkol Handbok för montering och användning MADE TILLVERKAD IN USA I USA Utegrill för grillkol Handbok för montering och användning SERIE 4100 ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK UTOMHUS. INTE FÖR KOMMERSIELLT BRUK. - ANMÄRKNING - MECO CORPORATION STRÄVAR EFTER

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KONTROLLERA...3 KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09

MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING. Attityd 300. Utgåva 01/09 MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING Attityd 300 Utgåva 01/09 Allmänna råd Mottagning av gods När du tar emot godset är det viktigt att du noggrant kontrollerar så att godset inte är transportskadat. Anmäl omedelbart

Läs mer

TRÄKOLSUGN METOS INKA P300, P600, P900

TRÄKOLSUGN METOS INKA P300, P600, P900 TRÄKOLSUGN METOS INKA P300, P600, P900 Installations- och bruksanvisningar (Rev. November 2012) 4149933, 4149936, 4149939 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt...3 2. Ugnens uppbyggnad...3 2.1. Konstruktion...4

Läs mer

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk

Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk Utombordsmotor 9,8 hk 8,0 hk 6,0 hk B R U K S A N V I S N I N G Meguro oy PARSUN högteknologiska utombordsmotorer är kraftfulla, ekonomiska och säkra. Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda

Läs mer

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels Catalog No. 6663 * Version #3 VIKTIGT MONTERINGSANVISNING Silver Line E.Z 6 X0 Växthus Multi Wall Panels 35x93x03 cm / 4 X76 X80 Innan du börjar montera växthuset måste du läsa igenom den här monteringsanvisningen

Läs mer

Bilaga B - Hantering av brandfarlig gas

Bilaga B - Hantering av brandfarlig gas Sida 1(7) Bilaga B - Hantering av brandfarlig gas Brandfarlig gas I skolan är det vanligast att det förekommer gasol. Vanligast är att gasolbehållarnas volym varierar från under litern upp till ett tiotals

Läs mer

Myggmaskin för utomhusbruk

Myggmaskin för utomhusbruk BRUKSANVISNING - SE Myggmaskin för utomhusbruk Modell No. SV3501C VARNING För din säkerhet: Bara för utomhusbruk Får inte användas i slutna rum VARNING För din säkerhet: 1. Fel installering, justeringar,

Läs mer

Bruksanvisning. Ronda EC

Bruksanvisning. Ronda EC Bruksanvisning Ronda EC Bäste kund, Om du följer rekommendationerna i denna bruksanvisning kommer produkten att fungera optimalt och förbli effektiv i många år. INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS 3 EGENSKAPER

Läs mer

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632

SÄKERHETSANVISNINGAR CC9632 CC9632 Kära kund, Tack för att du har valt den här valitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under mĺnga år framöver. Skandinavisk design

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING. Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950. Bruksanvisning MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Frysbox gasol/12v/230v 70L Art nr. 541950 SE Bruksanvisning Tack för att du valde en produkt från Sunwind. Om du läser denna användarmanual så är vi säkra på att du har glädje

Läs mer

12277 SWE 06/04 JA Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12277 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer