Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 12218 SWE JA 1 Monterings- och bruksanvisning lavastensgasolgrill VIKTIGT: LÄSA IGENOM INSTRUKTIONERNA INNAN DU ANVÄNDER DENNA GRILL. FÖLJ PRODUCENTENS ANVISNINGAR OM TÄNDNING OCH ANVÄNDANDE. VAR VARSAM MED METALL DELAR FÖR ATT UNDVIKA SKADOR. FÖLJ STEGEN I RÄTT ORDNING. LÅT ALDRIG BARN ANVÄNDA DENNA GRILL.

2 2 Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Monteringstips 3.: Sprängskiss 4.: Detaljlista 5.: Montering 6.: Förberedelse 7.: Installation 8.: Varningar och säkerhetspunkter 9.: Säkerhetsåtgärder 10.: Tändningsinstruktioner 11.: Förvaring 12.: Felsökning 13.: Rengöring och underhåll 14.: Placering 15.: Garanti Varning: Endast för utomhusbruk. Flytta aldrig på grillen då den används. Stäng alltid av gasolflaskan då grillen inte används. Tänk på: Vissa delar på grillen blir mycket heta, var extra uppmärksam då barn och husdjur finns i närheten. För din säkerhet: Förvara inga tändbara vätskor eller liknande i närheten av grillen. Tänd aldrig grillen med bensin eller liknande!

3 3 1.: Teknisk data Gas: Gasflaska: Anslutningstryck: Gasol (butan/propan) P6, P11, PA6, PA11, PC5, PC10 30 mbar Förbrukning (full effekt): ca. 509 g / h Effekt: ca. 7kW Vikt: ca. 23 kg Mått: B109 cm, D52 cm, H105 cm Grillyta: ca. 54 x 34 cm Brännare: Justerbar (steglös) Tändning: Piezotändning Lavasten: ca. 3Kg En 6kg gasolflaska räcker ca 11 timmar på full effekt. Med köpet av en LANDMANN Gasolgrill har Du fått en högvärdig kvalitetsprodukt. Grillen är godkänd enligt de europeiska säkerhetsföreskrifterna genom DVGW under CE-nummer

4 4 2.: Monteringstips Börja med att montera alla skruvar och muttrer löst. Dra åt dessa efter att alla delar är på plats. Detta underlättar monteringen och gör grillen stabilare. Innan du påbörjar monteringen, ta alla delar ur kartongen och kolla noga så att alla delar är urplockade, jämför med sprängskiss och detaljlista. Skulle någon del, trots nogranna kontroller, saknas ta då kontakt med återförsäljaren, eller gå in på för ev. uppdateringar av monteringsanvisning eller Support-Nyheter. stjärnskruvmejsel, skiftnyckel och eventuellt en tång vid monteringen. Var god och läs igenom monteringsanvisningen noga innan du på börjar monteringen. OBS: Tekniska förändringar kan förekomma. Särskilt då det gäller skruvförpackningen. Du kommer att behöva

5 3.: Sprängskiss 5

6 6 4. Detaljlista 1 Ram till glas 1 2 Glas 1 3 Lock 1 4 Övre gångjärn 2 5 Skruv M5x Bricka 8 7 Mutter M Klämma till glas 4 9 Varmhållningsgaller 1 10 Grillgaller 1 11 Lavastensgaller 1 12 Brännare (H-formad) 1 13 Grillskål 1 14 Undre gångjärn 2 15 Hårnålssprint 2 16 Sprint 2 17 Ram till grillskål 1 18 Skruv M6x Hjulben, bakre 1 20 Skruv M6x Bräda till sidobord 6 22 Skruv M5x Låskloss till sidobord 4 24 Träskruv, (ST4,0x20) 8 25 Plastplugg till sidobord 8 26 Stag till sidobord 4 27 Hållare till sidobord 2 28 Stag till underhylla 2 29 Skruv M5x Hjulaxel 1 31 Hjulben, främre 1 32 Hjul 2 33 Låsmutter, M Hjulsida 2 35 Plastfot till stödben 2 36 Stödben, främre 1 37 Bräda till underhylla 4 38 Ventil 1 39 Frontpanel 1 40 Skruv M6x Piezotändning 1 42 Vred 2 43 Mutter M Stödben, bakre 1 45 Mutter M Fettuppsamlingskopp 1 47 Hållare till fettkopp 1 48 Skruv (ST4,0x10) Lavastenar 1 50 Handtag till lock 1 51 Bricka till handtag, röd 2 52 Termometer 1 OBS: Set med slang och regulator ingår inte utan köps separat. Artikelnummer för svenska marknaden är 1056 Artikelnummer för norska, danska och finska marknaden är 1077 (även för Norge).

7 7 5. Montering 1. Börja med att montera benen (19, 31, 36, 44) på ramen till grillskålen (17). Använd dig av skruv M6x12 (18) från ramens insida. Tryck i plastfötterna (35) i stödbenen om detta inte redan är gjort i fabrik.

8 8 Hål för fäste av sidobordshållare Stag till underhyllan (28) Stödben (36) Skruv M5x35 (29) Plastfot (35) 2. Montera stagen till underhyllan (28) mellan benen. Använd dig av skruv M5x35 (29). Hjul (32) Hjulaxel (30) Stödben (36) Skruv M5x35 (29) Plastfot (35) Ben för hjul (31) Låsmutter M8 (33) Hjulsida (34) 3. Montera brädorna till underhyllan (37) på stagen till underhyllan (28) med skruv M5x55 (22) och mutter M5. 4. För hjulaxeln (30) genom nedre hålen på hjulbenen (19, 31). Trä på hjulen (32) på hjulaxeln och lås fast dessa med mutter låsmutter M8 (33). Montera därefter hjulsidorna (34) på hjulen.

9 9 Ventil (38) Frontpanel (39) Skruv M6x6 (40) Tändknapp (41) Vred (42) 5. Montera tändknappen (41) och ventilen (38) på frontpanelen (39). Tändknappen finns det en mutter på för detta ändamål och ventilen monteras på frontpanelens baksida, använd dig av de två skruvarna M6x6 för att fästa ventilen. På ventilens två tappar som sticker ut genom frontpanelen monterar du sedan de två vreden (42). 6. Montera frontpanelen (39) på ramen till grillskålen (17). Använd dig av 4st av de korta spetsiga skruvarna (48) som skruvas i från ramens insida. Bräda (21) Skruv M5x55 (22) Låskloss (23) Skruv (24) 7. Montera nu brädorna till sidoborden (21) på stagen till sidoborden (26). Använd dig av skruv M5x55 (22) och mutter M5. På de yttre brädorna på respektive sidobord ska låsklossarna (23) monteras med de långa spetsiga skruvarna (24). 8. För i plastpluggarna (25) i stagen till sidoborden om detta inte redan är gjort i fabrik.

10 10 9. Montera nu sidoborden på ramen till grillskålen (17). Använd dig av skruv M6x33 (20) för detta. Skruva i skruven från utsidan. 10. Placera hållarna till sidoborden (27) mellan hjulbenen respektive stödbenen. Det finns hål på benens insida där hållarnars ändor ska träs in i. 11. Montera nu grillskålen (13) på ramen till grillskålen (17). Du fäster grillskålen med hjälp av skruv M6x12 (18) och mutter M6 (45).

11 12 Brännare (12) Grillskål (13) Hållare fettkopp (47) Skruv ST4,0x10 (48) Fettkopp (46) 12. För nu hållaren till fettkoppen (47) genom det lilla, runda hålet (utan upphöjd kant) som du finner i grillskålens botten. Därefter kan fettkoppen (46) monteras i hållaren. 13. Montera brännaren i grillskålens botten, använd dig av korta spetsiga skruvarna (48) från grillskålen undersida. Sladden som hänger ner från tändstiftet (tändstiftet är fabriksmonterat på brännaren) kan du nu koppla på tändknappen (41).

12 13 Gångjärn, övre (4) Mutter M5 (7) Lock (3) Glas (2) Ram till glas (1) Termometer (52) Packning Handtag för lock 14. Montera locket (3) på grillskålen med hjälp av gångjärnen och dess beslag (4,5,6,7,14,15,16). 15. Montera nu glasrutan (2), ramen till glasrutan (1), termometern (52) med samma skruvar som du använder för att fästa handtaget till locket (50). Glöm inte att röda, värmeisolerande brickorna (51) ska ligga mellan handtaget och locket.

13 14 Varmhållningsgaller Grillgaller Lavasten Lavastensgaller Grillskål 16. Lägg i lavastensgallret (11) i grillskålens botten, lägg i lavastenarna (49) på detta, sedan lägger du i grillgallret (10) och slutligen fäster du varmhållningsgallret. Innan du kan använda grillen behöver du koppla till slangarna och regulatorn. Läs mer om detta i kommande avsnitt.

14 15 6.: Förberedelse För att kunna använda grillen behövs: - Gasolflaska (P6, P11, PA6, PA11, PC5, PC10) - Slang och regulator (30mbar) Set med slang och regulator: Sverige: artikelnummer 1056 NO, DK FIN: artikelnummer 1077 Tips för att spara energi: a.: b.: c.: d.: e.: Reducera tiden då locket är öppet. Stäng av grillen så snart grillningen är klar. Förvärm grillen i 5 minuter på låg effekt och sedan 10 minuter på hög effekt. Förvärm inte längre än rekommenderat. Använd inte högre värme än nödvändigt. ventil. Obs: Läs igenom bruksanvisningen innan du tar grillen i bruk. Kontrollera även att slangen är hel, att alla kopplingar är täta, och se till att slangen inte är böjd eller liknande vilket kan påverka gasolfödet negativt. Se också till att slangen inte rör några varma delar på grillen. Att byta gasolflaskan Lossa regulatorn från gasolflaskan. Sedan lämnas den tomma flaskan hos gashandlare och en ny fylld flaska delas ut. Flaskorna är kontrollerade av gasleverantören. 7.: Installation Efter att gasolflaskan, slang och regulator har inhandlats är du klar att färdigställa grillen. a.: b.: Ställ gasflaskan berdvid grillen, inte under. Flaskan måste hållas borta från varma delar och stå säkert. Börja alltid grillningen genom att först vrida igång flaskans ventil. Avlsluta alltid grillning genom att först stänga av gasolflaskans

15 16 Anslutningen sker på följande sätt: 1: Kontrollera packningen på gasolflaskans ventil. Gör detta också varje gång Du byter flaska. Använd inga extra packningar. 2.: Skruva för hand samman regulatorn och gasolflaskan med hjälp av den västergängade muttern på regulatorn. Verktyg är inte nödvändigt och kan skada packningarna på gasolflaskan. 3.: Slangen ska monteras på nippel och regulator, dra åt slangklämmor hårt. Nippeln skruvas därefter fast på grillens gängade anslutningstapp. Denna förbindning ska vara hårt åtdragen. Kontrollera alltid alla gasförbindningar innan grillen tas i bruk. 4.: Genom att pensla alla kopplingar och slang med såpvatten, kan man kontrollera att gasförbindningarna är täta. Observera att såpvattentestet ej ska göras med öppen låga. 5.: Om det bildas blåsor är det otätt. Stäng i så fall genast av gasen och åtgärda omedelbart läckaget eller byt ut de defekta delarna. Gasreglage Gängad anslutning Gängad anslutning Anslutningstapp för slang SWE Gasflaska Regulator Slang DK NO FIN Det medföljer en nippel till grillen. Slangen skall träs över nippeln. Andra änden av slangen skall man trä över regulatorns anslutningstapp. Använd de medföljande slangklämmorna för att täta.) Nippel Ska kunna röras i höjd Han-delen är trädd igenom delen med gängor och därefter trädd igenom slangen. Delen med gängor ska kunna röras i höjd så att den kan skruvas fast på grillens ventil. Slangklämman skall skruvas fast om slang och nippel Slang

16 17 8.: Varningar och säkerhetspunkter Var god och läs igenom följande innan grillen tas i bruk: 1.: Följ monteringsanvisningarna vid montering av grillen. 2.: Vissa delar på denna grill blir väldigt heta. Var uppmärksam då barn och husdjur finns i närheten. 3.: Skulle det bli ett läckage på grillen, stäng gasolflaskans ventil. 4.: Flytta aldrig grillen då den används. 5.: Använd aldrig tändvätska, bensin, sprit eller liknande för att tända grillen. Förvara inte heller sådant i närheten av grillen. 6.: Grillen är endast till för utomhus bruk. 7.: Använd inte öppen låga för att söka efter läckage. 8.: Använd inte grillen om det är ett läckage. 9.: Lossa aldrig några delar från grillen eller flaskan då grillen används. 10.: Lämna aldrig en tänd grill utan uppsikt. 11.: Använd endast lavastenar i denna grill, aldrig grillkol eller grillbriketter. 12.: Grillen bör rengöras regelbundet. Torka i synnerhet av brännare och gallren. 13.: Använd aldrig grillen i slutna områden, så som garage eller liknande. Håll grillen på säkert avstånd från brännbara material. Vi rekommenderar ett avstånd på 0,5 till 1 meter minst. 14.: Utför inga förändringar på grillen, t.ex. ventiler, munstycken och liknande. 15.: Ventilens munstycke ska sticka in i brännarens rör. Det ska inte tätas eller liknande här eftersom öppningarna skapar ett luftintag. Gasen måste blandas med luft för att få rätt förbränning. Se bild nedan. 8 4

17 18 9.: Säkerhetsåtgärder 1. Kontrollera alltid nya kopplingar med såpvatten eller läckspray. Öppna gasflaskans ventil (tänd inte grillen) och pensla sedan kopplingarna. Bildas blåsor är det otätt. Åtgärda felet, byt ut ev. defekta delar. 2. Locket måste vara öppet då grillen tänds. 3. Använd grillvante, och långa, kraftiga grillredskap då du grillar. 4. Var förberedd om olyckan skulle vara framme. Ha koll på vad närmsta brandsläckare är och hur den ska användas. 5. Håll elektriska sladdar och gasolslangen borta från upphettade delar. 6. Grilla med sunt förnuft och försiktighet. 10.: Tändningsinstruktioner OBS: Locket måste vara öppet då grillen tänds! b.: tända då grillen används. Varning: Om brännaren inte tänder vrider du vredet till OFF läget (medurs) och stänger även av gasflaskans ventil.vänta fem minuter innan du provar igen, så att ansamlad gasol hinner vädras ut. Skulle det återigen inte fungerar kan du vänta ytterligare fem minuter och därefter tända med tändsticka. Alternativ tändning Öppna gasflaskans ventil. Tryck ner högra vredet och vrid (moturs) till MAX läget. För in en tänd tändsticka genom högra hålet som finns i grillskålens botten. Efter att högra delen av brännaren är tänd vrider du igång den vänstra delen. Förvärmning Vi rekommenderar att du förvärmer grillen 5min på låg effekt och 10minuter på högsta effekt (båda sidor av brännaren) innan grillning påbörjas. a.: Öppna gasflaskans ventil. Tryck ner och vrid högra vredet på grillen, moturs, till läget MAX. Då släpper du ut gas i brännarens högra del. Tryck upprepande gånger på tändknappen. När höger sida på grillen är tänd vrider du även vänstra knappen till MAX. Båda sidor på brännaren ska vara

18 19 11.: Förvaring När du inte använder grillen ska alltid gasflaskans ventil vara stängd. Låt inte gasflaskan stå i direkt solljus. flaskan efter skador och läckage. Kontrollera också att brännare och ventiler inte är tilltäppta av smuts eller insekter etc. Om grillen ska förvaras och inte användas under en längre tid bör gasflaskan kopplas loss från grillens regulator. När gasolflaskan kopplas på på nytt, kontrollera slang, regulator och 12.: Felsökning Förvara aldrig gasflaskan under marknivå eller i närheten av antändningskällor. Problem Möjlig orsak Lösning Brännaren tänder inte Gasen är slut Byt ut till full flaska Fel på regulatorn Kontrollera eller byt ut regulatorn Täppt i brännaren Rengör brännaren Täppt i slang eller på ventil Rengör slang och ventil Sladden till tändningen har lossnat Koppla på sladden igen Tändaren är skadad Byt tändaren. Bränaren tänder inte med Gasen är slut Byt ut till full flaska tändsticka Fel på regulatorn Kontrollera eller byt ut regulatorn Täppt i slang eller på ventil Rengör slang och ventil Flammor slår upp och bränner maten Lavastenarna är mycket flottiga Rengör eller byt ut Grillen är skitig flottig Rengör/ta bort fett Grillgodset är mycket fett Torka avöverflödig marinad/fett Täppt i brännaren Rengör brännaren Små lågor eller baktändning Täppt i brännaren Rengör brännaren (flammor i brännarens rör eller ett fladdrande ljud) Täppt i slang eller på ventil Rengör slang och ventil Blåsigt Ställ grillen vindskyddat Vred går trögt att vrida Ventilen låst Byt ut ventilen

19 20 13.: Rengöring och underhåll Din grill är enkel att rengöra och kräver ingen större ansträngning.. 1. Starta grillen och kör minuter på medel effekt. Fett kommer att droppa ner från grillen och lavastenarna och hamna i grillskålens botten. Se till att grillen svalnar innan du fortsätter. 2. Gallren där maten läggs bör rengöras innan varje grillning. Använd diskmedel och vatten. 3. Grillens insida kan rengöras med varmt vatten och diskmedel. Använd en tvättsvamp och diskborste. Torka med papper eller trasa. 4. Kontrollera regelbundet att brännaren och brännarens rör inte är igentäppta av exempelvis insekter. Det kan störa gasflödet. Använd exempelvis flaskborste. 5. Alla förändringar på grillen kan vara farliga och är därför inte tillåtna. 6. Torka gärna av brännaren regelbundet för att bli av med frätande marinader och fettsyror från grillgods, det förlänger livslängden på brännaren. 14.: Placering Ställ grillen på ett stabilt och ej brännbart underlag och på säkert avstånd från brännbara material (träd, buskar, staket etc.). Använd aldrig grillen inomhus! Är grillen tänd får den inte flyttas eller lämnas utan uppsikt. Håll barn och husdjur på säkert avstånd från grillen. Ha koll på var närmsta eldsläckare finns. Tänk på att varmt fett kan droppa ner genom grillskålens botten. Grillen blir varm då den används, använd gärna grillvante eller grytlapp då du hanterar grillen. Se till att grillen kylts ner innan förvaring.

20 20 12.: Garanti Garanti för Landmann grillar gäller ett ett fr.o.m. inköpsdatum och omfattar endast produktionsfel och saknade delar som ersätts. Garantin omfattar inte utbyte eller kostnad för förbrukningsdetaljer så som brännare eller galler. Kostnader för frakter, montering, normal slitage och felaktig hantering omfattas ej av garantin. Garantin gäller inte heller vid egen modifiering eller annan ändring av grillen. Ingenting i denna information är avsett att begränsa villkor, garantier, rättigheter eller gottgörelse i enlighet med gällande konsumentlag, förutom i den utsträckning som medges enligt lagen. Skulle, trots noggrann tillverkning, kontroll, förpackning och transport denna produkt inte vara komplett eller till Er fulla belåtenhet, ber vi Er sända denna originalanvisning med motsvarande kommentar till: SVERIGE Landmann Skandinavia AB Storgatan Skillingaryd Tel: Fax: NORGE Landmann Norge A/S Haraldrudveien 1-3 N-0581 Oslo Tele: Fax: FINLAND Landmann Finland Oy Laulukuja 4A PO. Box 1 SF Helsinki Tele: Fax: DANMARK Landmann Danmark Hvidsværmervej 147 DK-2610 Rødovre Tele: Fax: Gå gärna in på för nyheter och tillbehör m.m.

Monteringsanvisning Gasolgrill

Monteringsanvisning Gasolgrill Modell: 12461 Datum: 3/12-09tc Monteringsanvisning Gasolgrill Läs noggrant igenom monteringsoch bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är

Läs mer

11081 SWE 12/04 JA Bruksanvisning till grill-lok Art.-Nr. 11081 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12781

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12781 12781 SWE 10/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12781 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12794

Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12794 12794 SWE 12/08 TC Monterings- och bruksanvisning för gasolgrill 12794 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna

Läs mer

Gasolgrill med lavastenar

Gasolgrill med lavastenar Modell: 527 99 005 27 Bruksanvisning Gasolgrill med lavastenar Den nya lavastensgrillen (99 005 27) representerar en ny topmodell av grillar som utvecklats under år av erfarenhet med beprövade och testade

Läs mer

VARNING. Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR FÖR SÄKERHETS SKULL

VARNING. Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR FÖR SÄKERHETS SKULL Monterings- och användarhandbok för gasgrill modell TREVOR Bilderna i denna handbok är inte skalenliga. Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. Modell K30-3/GG080 VARNING Endast för utomhusbruk.

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Crux TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] O-ring Art. No. 8017867 Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] svenska TÄNK PÅ SÄKERHET Det här

Läs mer

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02

CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02 08 0511 CAMP STOVE Model nr: CS-02 Viktigt: Läs dessa instruktioner noga innan användandet. Bekanta dig med utrustningen innan den ansluts till gasolflaskan. Spara denna manual för framtida referens. Får

Läs mer

CARRI CHEF. Modeller 8100, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150,

CARRI CHEF. Modeller 8100, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, CARRI CHEF Modeller 8100, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, VIKTIGT: Läs igenom denna instruktion noggrant för att bli förtrolig med grillen innan du ansluter den till gasflaskan. Spara denna instruktion för

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI MyAGA.se Varmt eller kallt - oändliga möjligheter med gasol. I den här broschyren får du veta mer om gasol och hur du med några enkla grundregler kan ta del av

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

INBYGNADSUGN Modell 8433.70. Översikt av ugnsdetaljer

INBYGNADSUGN Modell 8433.70. Översikt av ugnsdetaljer INBYGNADSUGN Modell 8433.70 Kategori I 3 + CE - godkänd Bruksanvisning installation och service manual. Apparaterna skall installeras av kompetent person, och överensstämmande med landets ( Danmark / Sverige

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

Monteringsanvisning. Saturn

Monteringsanvisning. Saturn Monteringsanvisning Saturn INLEDNING Gratulerar till din nya Saturn duschkabin 90x90x198 cm. Duschkabinen är tillverkad i överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter. Duschkabinen innehåller många

Läs mer

Muurikka Sommarkök Gasol. Muurikka Sommarkök El. Endast sommarköksvagn. Muurikka Sommarköksvagn Profi

Muurikka Sommarkök Gasol. Muurikka Sommarkök El. Endast sommarköksvagn. Muurikka Sommarköksvagn Profi Muurikka Sommarkök Gasol Sommarkök Gas är snabbt, mångsidigt och trevligt. Innehåller Storlek: 48 cm - Muurikka stekhäll 48 cm inkl. 3 st korta och 3 st långa ben - Grillvagn av trä - Gasbrännare D-300

Läs mer

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual. Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 26 50. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual Hydrauliskt Förspänningsverktyg DHS-2A 130404_130404:1 393 56 KALMAR, Sweden Standardkomponenter Klämarm Klämningshuvud Klämarm Frigöringsposition Arbetsposition Greppverktyg Sänkskruv/Fixeringsskruv

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C

Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C Installation av omvänd osmos aggregat RO80M1C RO 80 medföljande komponenter. Tappkran (Faucet). Tappkran (genomföringshål i diskbänk 12mm). Övre täckbricka (på diskbänken). Gummitätning under övre täckbrickan.

Läs mer

Gasolspis CHEF. Monterings- och bruksanvisning

Gasolspis CHEF. Monterings- och bruksanvisning Gasolspis CHEF Monterings- och bruksanvisning Chef 50 x 60 Art.nr 340026 Chef 50 x 60 Art.nr 340028 Chef 60 x 60 Art.nr 340066 Chef 60 x 60 Art.nr 340068 Kära kund, Gratulerar till valet av denna spis

Läs mer

HANDBOK FÖR LPG GASOLGRILL

HANDBOK FÖR LPG GASOLGRILL HANDBOK FÖR LPG GASOLGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Tack för att du köpt en Weber grill. Du har gjort en god investering. Ta nu några minuter i anspråk och skydda den genom att registrera din

Läs mer

HANDBOK FÖR GASOLGRILL

HANDBOK FÖR GASOLGRILL HANDBOK FÖR GASOLGRILL Tack för att du har köpt en grill från Weber. Ägna någon minut för att skydda den genom att registrera din produkt online på www.weber.com. m VARNING Om du känner lukt av gasol:

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Futur Trio Alpes Basic 3 Brenners Propangrill G45220

Futur Trio Alpes Basic 3 Brenners Propangrill G45220 Futur Trio Alpes Basic 3 Brenners Propangrill G45220 SÄKERHETS-, SKÖTSEL- OCH MONTERINGSRÅD FÖR ER SÄKERHET Om Ni känner gaslukt: 1. Stäng omedelbart av gastillflödet. 2. Släck eventuella lågor. 3. Öppna

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning Serie II AVSEDD ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK VIKTIGT: BeefEaters grillar är ENDAST AVSEDDA FÖR UTOMHUSBRUK och får inte användas inomhus, i ett garage eller i något annat slutet

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR Casall Inspire PT1 Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR www.inspirefitness.net Dec. 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt..... Sida Anvisningar..... 1 Nödvändiga verktyg...

Läs mer

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning

Torkskåp ETS 600/650. Installations- och Bruksanvisning Installations- och Bruksanvisning Torkskåp ETS 600/650 Nimo-Verken AB Box 124 SE-54822 Hova, Tel. 0506 488 00 Fax. 0506 488 10 E-mail: nimo@nimoverken.com www.nimoverken.com Gematech Innovation INNEHÅLL

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

BRUKSANVISNING GÅBORD

BRUKSANVISNING GÅBORD BRUKSANVISNING S GÅBORD ADAM PLUS Innehållsförteckning ID-märkning 2 Syfte/Användningsområde 3 Funktioner 3 Normalt underhåll 3 Viktig information 4 Monteringsanvisning 5 Tillbehör 5 Förebyggande underhåll

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp

Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Manual till Bradley Smoker digitala rökskåp Bästa kund, Välkommen till en fantastisk värld av hemmarökning och långsam ugnsstekning. Bradley Smoker är en isolerad ugn som producerar ett jämnt flöde av

Läs mer

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar

Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion-pannor, set med 7 delar Cerafit Fusion_MNL_R0_SV_140828.indd 1 Kära kund! Du har precis köpt en enastående kvalitetsprodukt, Cerafit Fusion-setet från Emerald Green Edition. Aluminium och

Läs mer

LÖÖFS GASOL AB Tel:054-85 44 50 Fax:054-85 44 99 Kulinggatan 15 652 21 Karlstad www.loofsgasol.se

LÖÖFS GASOL AB Tel:054-85 44 50 Fax:054-85 44 99 Kulinggatan 15 652 21 Karlstad www.loofsgasol.se 1 FÖRBRÄNNINGSTOALETT "INCINOLET" 1800 Watt 13-1032 vit Förbränningstoalett för sommarstugan, villan, arbetsboden mm. Förvandlar toalettavfallet till aska som kan tömmas i rabatten. Ungefärlig tid för

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien

Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien Om vi alla hjälps åt kan vi hjälpa vår värld att må bättre GRATTIS DU HAR KÖPT EN HÖGPRESTERANDE AVFALLSKVARN Viktigt läs alla instruktioner noggrant. Behåll

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning

Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning COWBOY Utfällbar Räddningsstege i aluminium Montering och bruksanvisning Montering och bruksanvisning Stegen monteras på husfasader och ansluts till fönster eller balkonger för att fungera som extra utrymningsväg

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

HANDBOK FÖR GASOLGRILL

HANDBOK FÖR GASOLGRILL HANDBOK FÖR GASOLGRILL MONTERING - S. 10 Tack för att du har köpt en grill från Weber. Ägna någon minut för att skydda den genom att registrera din produkt online på www.weber.com. DU MÅSTE LÄSA DENNA

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1 BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS ansluten till fläkt från EXODRAFT 1 Inledande kommentar Denna anvisning avser instruktioner för URBAN gaseldad öppen spis som är ansluten till fläkt och automatik

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Båtägarens bästa bränsle

Båtägarens bästa bränsle Gasol ombord 1 Båtägarens bästa bränsle Rätt installerad och använd är gasol en bekväm, trygg och säker energikälla med stort energivärde och hög verkningsgrad. Ett rent och miljövänligt bränsle som inte

Läs mer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr.bruk-freewheel Rev.2014-01 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Avsett ändamål 2 Säkerhetsföreskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruktioner 3 Montera FreeWheel i fyra enkla

Läs mer

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel.

OBS: Starta inte din poolrobot utan vatten. Startas den utan vatten kan det skada motorerna. Garantin täcker inte detta fel. MV-5701-PT9i-9-2015 PT9i ROBOTIC POOL CLEANER Lycka till med ditt köp! PT9i är en teknologisk avancerad automatisk pool robot, som är enkel att använda. PT9I gör det lätt att hålla din pool ren. Följ nedanstående

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 B R U K S A N V I S N I N G Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 1 Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 EGENSKAPER Magnetisk motionscykel med manuellt justerbart motstånd i 10 nivåer. Motionscykeln är

Läs mer

Grindsystem. Komplett. Monteringsanvisning. GSK Standard. 20120912 4 Grindsystem Komplett. Art.nr. Appl. År. Stl. Dat. ACCESSA AB. Telefon.

Grindsystem. Komplett. Monteringsanvisning. GSK Standard. 20120912 4 Grindsystem Komplett. Art.nr. Appl. År. Stl. Dat. ACCESSA AB. Telefon. Art.nr. Appl. År. Dat. Ver. Artikel 20120912 4 Grindsystem Komplett - 1:5 Stl. Mod. Sid. Grindsystem Komplett ACCESSA AB Box 100 781 22 Borlänge Telefon 0243-213000 Telefax 0243-213010 E-post info@.se

Läs mer

Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig.

Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig. Skötselråd Ta hand om din säng med hjälp av de här enkla råden, så kommer din säng att ta väl hand om dig. Välkommen till Hästens värld. Njutningen att få sova i din drömsäng resten av livet börjar här.

Läs mer

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Anvisningsnr Version Art. nr. 30668471 1.2 30682095, 30682096 Dragkrok, fast M8901547 Sida 1 / 16 Utrustning A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213560 Sida 2 / 16 IMG-223189 Sida 3 / 16 IMG-213320

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0160 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR VARNING:

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

GASOLGRILL Handbok för LP gasolgrill

GASOLGRILL Handbok för LP gasolgrill GASOLGRILL Handbok för LP gasolgrill #56970 DU MÅSTE LÄSA DENNA HANDBOK INNAN DU ANVÄNDER GASOLGRILLEN. m FARA Om du känner lukt av gasol:. Stäng av gasoltillförseln till enheten.. Släck öppna eldslågor..

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Monterings- och bruksanvisning Version: Revision: Edition: 31346se #101-2012 12/11tc A M4x10 4x E M5x10 6x B M6x15 2x F M6x25 4x M6x30 14x G M6x45 4x 1 3 2 D M6x70 4x 4 6 H M4 4x M Ø9xØ15 2x 6 5 I M5 6x

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Gasol för hem och fritid

Gasol för hem och fritid Gasol för hem och fritid Inledning Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. De flesta tillbud sker vid användning av gasolgrillar, men incidenter i husvagnar

Läs mer

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket

Koniskt malverk Frontmonterad pulsknapp Unik kalibrering av malverket TM Conical Kvarn med Burr Coffee koniskt Grinder malverk Operations Bruksanvisning Manual 1 Tack för att du köpt en Baratza Encore kaffekvarn. Med denna kvarn är det nu lättare än någonsin att mala kaffe

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE Art.nr. BG1313SLE BG1313NLE RSK.nr 7303174 7303173 Monteringsanvisning Glimminge 20130508-1.2 Innehåll: Installation av badkar med frontpanel, följ

Läs mer

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208

TOPAZ Förstoringskamera. Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstoringskamera Bruksanvisning Art Nr. 1-3208 TOPAZ Förstorande Läskamera gör det enklare att se tryckt text, bilder, handskriven text eller små föremål. Placera dokumentet eller bilden på det

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

Lekställningen CAROL är avsedd för barn mellan 3 och 14 år!

Lekställningen CAROL är avsedd för barn mellan 3 och 14 år! Innan du börjar monteringen: Lekställningen CAROL är avsedd för barn mellan 3 och 14 år! OBSERVERA! Betongankare som behövs för lekställningens förankring ingår inte i den levererade produkten. De levereras

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Översikt av spisens detaljer. 1 - Presentation av spis. 2 Installation och bruksanvisning

Översikt av spisens detaljer. 1 - Presentation av spis. 2 Installation och bruksanvisning Översikt av spisens detaljer 1. Kastrullhållare 2. Värmeskydd (Oceangaller) 3. Låsvred till kastrullhållare 4. Balansupphängning 5. Lås till ugnslucka (barnsäkring) 6. Handtag på ugnslucka 7. Ugnsgaller

Läs mer

EBK. Efterbrännkammare

EBK. Efterbrännkammare EBK Efterbrännkammare EBK håller ihop lågan längre och bidrar till en närmast fullständig förbränning och mycket låga utsläpp. Samtidigt skapar den undertryck som suger avgaser från brännkoppen vilket

Läs mer

BRUKSANVISNING Rapid 829/500CP Multi Fuel Lantern

BRUKSANVISNING Rapid 829/500CP Multi Fuel Lantern \ BRUKSANVISNING Rapid 829/500CP Multi Fuel Lantern BriteLyt Rapid 829/500CP REV 4.3_SW1 0801_13 1 Rapid 829/500CP Multi-Fuel Lantern Diagram över Ledande Lyktor Delar/Verktyg Diagram över Lykt-delar Garanti/Teknisk

Läs mer

Gasol för hem- och fritidsmiljö

Gasol för hem- och fritidsmiljö Gasol för hem- och fritidsmiljö Foto: Scanpix 1 Inledning Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. De flesta tillbud sker vid användning av gasolgrillar, men

Läs mer

Bruks- och installationsanvisning för CRAMER ugn Modell CBC

Bruks- och installationsanvisning för CRAMER ugn Modell CBC T.Nr. 40287 Bruks- och installationsanvisning för CRAMER ugn Modell CBC Varianter: CBCG ( med grill ) och CBCO ( utan grill ) S SE Viktiga upplysningar Denna ugn är avsedd som en ugn av klass 3 för inbyggnad

Läs mer

TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv.

TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV. Bruksanvisning. Komplett med luftfördelarhuv. Bruksanvisning TF 15 HV Art nr: E87 264 08 Komplett med luftfördelarhuv. För maximal säkerhet v.g. läs säkerhetsinstruktionerna som medföljer varje maskin. Innan ni börjar använda maskinen v.g. läs bruksanvisningen.

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K

Om våra produkter. Rollator delar A E L I K Bruksanvisning A Om våra produkter Tack för att Du valt vår rollator! Vi rekommenderar att Du läser igenom hela en innan Du börjar använda produkten. Rollatorn är avsedd för både inom- och utomhusbruk,

Läs mer

Brandfarliga varor i hemmen

Brandfarliga varor i hemmen April 1996:3 (Rev 2000-06-06) Brandfarliga varor i hemmen Hur mycket får jag förvara? Hur skall förvaringen ske? Sprängämnesinspektionen, Box 1413, 171 27 SOLNA, Tel: 08-799 83 30 Så här känner Du igen

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 3/2008 MONTERINGS- OCH SKÖTSELNVISNING IDO Seven D Innehållsförteckning IDO Seven D Måttuppgifter monteringsskena Generell monteringsanvisning för skåp i serien Seven D - fäst monteringsskenor på vägg

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

Star timmerspel Typ 45

Star timmerspel Typ 45 Star timmerspel Typ 45 Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se jorgen@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls

Läs mer