Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 12218 SWE JA 1 Monterings- och bruksanvisning lavastensgasolgrill VIKTIGT: LÄSA IGENOM INSTRUKTIONERNA INNAN DU ANVÄNDER DENNA GRILL. FÖLJ PRODUCENTENS ANVISNINGAR OM TÄNDNING OCH ANVÄNDANDE. VAR VARSAM MED METALL DELAR FÖR ATT UNDVIKA SKADOR. FÖLJ STEGEN I RÄTT ORDNING. LÅT ALDRIG BARN ANVÄNDA DENNA GRILL.

2 2 Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Monteringstips 3.: Sprängskiss 4.: Detaljlista 5.: Montering 6.: Förberedelse 7.: Installation 8.: Varningar och säkerhetspunkter 9.: Säkerhetsåtgärder 10.: Tändningsinstruktioner 11.: Förvaring 12.: Felsökning 13.: Rengöring och underhåll 14.: Placering 15.: Garanti Varning: Endast för utomhusbruk. Flytta aldrig på grillen då den används. Stäng alltid av gasolflaskan då grillen inte används. Tänk på: Vissa delar på grillen blir mycket heta, var extra uppmärksam då barn och husdjur finns i närheten. För din säkerhet: Förvara inga tändbara vätskor eller liknande i närheten av grillen. Tänd aldrig grillen med bensin eller liknande!

3 3 1.: Teknisk data Gas: Gasflaska: Anslutningstryck: Gasol (butan/propan) P6, P11, PA6, PA11, PC5, PC10 30 mbar Förbrukning (full effekt): ca. 509 g / h Effekt: ca. 7kW Vikt: ca. 23 kg Mått: B109 cm, D52 cm, H105 cm Grillyta: ca. 54 x 34 cm Brännare: Justerbar (steglös) Tändning: Piezotändning Lavasten: ca. 3Kg En 6kg gasolflaska räcker ca 11 timmar på full effekt. Med köpet av en LANDMANN Gasolgrill har Du fått en högvärdig kvalitetsprodukt. Grillen är godkänd enligt de europeiska säkerhetsföreskrifterna genom DVGW under CE-nummer

4 4 2.: Monteringstips Börja med att montera alla skruvar och muttrer löst. Dra åt dessa efter att alla delar är på plats. Detta underlättar monteringen och gör grillen stabilare. Innan du påbörjar monteringen, ta alla delar ur kartongen och kolla noga så att alla delar är urplockade, jämför med sprängskiss och detaljlista. Skulle någon del, trots nogranna kontroller, saknas ta då kontakt med återförsäljaren, eller gå in på för ev. uppdateringar av monteringsanvisning eller Support-Nyheter. stjärnskruvmejsel, skiftnyckel och eventuellt en tång vid monteringen. Var god och läs igenom monteringsanvisningen noga innan du på börjar monteringen. OBS: Tekniska förändringar kan förekomma. Särskilt då det gäller skruvförpackningen. Du kommer att behöva

5 3.: Sprängskiss 5

6 6 4. Detaljlista 1 Ram till glas 1 2 Glas 1 3 Lock 1 4 Övre gångjärn 2 5 Skruv M5x Bricka 8 7 Mutter M Klämma till glas 4 9 Varmhållningsgaller 1 10 Grillgaller 1 11 Lavastensgaller 1 12 Brännare (H-formad) 1 13 Grillskål 1 14 Undre gångjärn 2 15 Hårnålssprint 2 16 Sprint 2 17 Ram till grillskål 1 18 Skruv M6x Hjulben, bakre 1 20 Skruv M6x Bräda till sidobord 6 22 Skruv M5x Låskloss till sidobord 4 24 Träskruv, (ST4,0x20) 8 25 Plastplugg till sidobord 8 26 Stag till sidobord 4 27 Hållare till sidobord 2 28 Stag till underhylla 2 29 Skruv M5x Hjulaxel 1 31 Hjulben, främre 1 32 Hjul 2 33 Låsmutter, M Hjulsida 2 35 Plastfot till stödben 2 36 Stödben, främre 1 37 Bräda till underhylla 4 38 Ventil 1 39 Frontpanel 1 40 Skruv M6x Piezotändning 1 42 Vred 2 43 Mutter M Stödben, bakre 1 45 Mutter M Fettuppsamlingskopp 1 47 Hållare till fettkopp 1 48 Skruv (ST4,0x10) Lavastenar 1 50 Handtag till lock 1 51 Bricka till handtag, röd 2 52 Termometer 1 OBS: Set med slang och regulator ingår inte utan köps separat. Artikelnummer för svenska marknaden är 1056 Artikelnummer för norska, danska och finska marknaden är 1077 (även för Norge).

7 7 5. Montering 1. Börja med att montera benen (19, 31, 36, 44) på ramen till grillskålen (17). Använd dig av skruv M6x12 (18) från ramens insida. Tryck i plastfötterna (35) i stödbenen om detta inte redan är gjort i fabrik.

8 8 Hål för fäste av sidobordshållare Stag till underhyllan (28) Stödben (36) Skruv M5x35 (29) Plastfot (35) 2. Montera stagen till underhyllan (28) mellan benen. Använd dig av skruv M5x35 (29). Hjul (32) Hjulaxel (30) Stödben (36) Skruv M5x35 (29) Plastfot (35) Ben för hjul (31) Låsmutter M8 (33) Hjulsida (34) 3. Montera brädorna till underhyllan (37) på stagen till underhyllan (28) med skruv M5x55 (22) och mutter M5. 4. För hjulaxeln (30) genom nedre hålen på hjulbenen (19, 31). Trä på hjulen (32) på hjulaxeln och lås fast dessa med mutter låsmutter M8 (33). Montera därefter hjulsidorna (34) på hjulen.

9 9 Ventil (38) Frontpanel (39) Skruv M6x6 (40) Tändknapp (41) Vred (42) 5. Montera tändknappen (41) och ventilen (38) på frontpanelen (39). Tändknappen finns det en mutter på för detta ändamål och ventilen monteras på frontpanelens baksida, använd dig av de två skruvarna M6x6 för att fästa ventilen. På ventilens två tappar som sticker ut genom frontpanelen monterar du sedan de två vreden (42). 6. Montera frontpanelen (39) på ramen till grillskålen (17). Använd dig av 4st av de korta spetsiga skruvarna (48) som skruvas i från ramens insida. Bräda (21) Skruv M5x55 (22) Låskloss (23) Skruv (24) 7. Montera nu brädorna till sidoborden (21) på stagen till sidoborden (26). Använd dig av skruv M5x55 (22) och mutter M5. På de yttre brädorna på respektive sidobord ska låsklossarna (23) monteras med de långa spetsiga skruvarna (24). 8. För i plastpluggarna (25) i stagen till sidoborden om detta inte redan är gjort i fabrik.

10 10 9. Montera nu sidoborden på ramen till grillskålen (17). Använd dig av skruv M6x33 (20) för detta. Skruva i skruven från utsidan. 10. Placera hållarna till sidoborden (27) mellan hjulbenen respektive stödbenen. Det finns hål på benens insida där hållarnars ändor ska träs in i. 11. Montera nu grillskålen (13) på ramen till grillskålen (17). Du fäster grillskålen med hjälp av skruv M6x12 (18) och mutter M6 (45).

11 12 Brännare (12) Grillskål (13) Hållare fettkopp (47) Skruv ST4,0x10 (48) Fettkopp (46) 12. För nu hållaren till fettkoppen (47) genom det lilla, runda hålet (utan upphöjd kant) som du finner i grillskålens botten. Därefter kan fettkoppen (46) monteras i hållaren. 13. Montera brännaren i grillskålens botten, använd dig av korta spetsiga skruvarna (48) från grillskålen undersida. Sladden som hänger ner från tändstiftet (tändstiftet är fabriksmonterat på brännaren) kan du nu koppla på tändknappen (41).

12 13 Gångjärn, övre (4) Mutter M5 (7) Lock (3) Glas (2) Ram till glas (1) Termometer (52) Packning Handtag för lock 14. Montera locket (3) på grillskålen med hjälp av gångjärnen och dess beslag (4,5,6,7,14,15,16). 15. Montera nu glasrutan (2), ramen till glasrutan (1), termometern (52) med samma skruvar som du använder för att fästa handtaget till locket (50). Glöm inte att röda, värmeisolerande brickorna (51) ska ligga mellan handtaget och locket.

13 14 Varmhållningsgaller Grillgaller Lavasten Lavastensgaller Grillskål 16. Lägg i lavastensgallret (11) i grillskålens botten, lägg i lavastenarna (49) på detta, sedan lägger du i grillgallret (10) och slutligen fäster du varmhållningsgallret. Innan du kan använda grillen behöver du koppla till slangarna och regulatorn. Läs mer om detta i kommande avsnitt.

14 15 6.: Förberedelse För att kunna använda grillen behövs: - Gasolflaska (P6, P11, PA6, PA11, PC5, PC10) - Slang och regulator (30mbar) Set med slang och regulator: Sverige: artikelnummer 1056 NO, DK FIN: artikelnummer 1077 Tips för att spara energi: a.: b.: c.: d.: e.: Reducera tiden då locket är öppet. Stäng av grillen så snart grillningen är klar. Förvärm grillen i 5 minuter på låg effekt och sedan 10 minuter på hög effekt. Förvärm inte längre än rekommenderat. Använd inte högre värme än nödvändigt. ventil. Obs: Läs igenom bruksanvisningen innan du tar grillen i bruk. Kontrollera även att slangen är hel, att alla kopplingar är täta, och se till att slangen inte är böjd eller liknande vilket kan påverka gasolfödet negativt. Se också till att slangen inte rör några varma delar på grillen. Att byta gasolflaskan Lossa regulatorn från gasolflaskan. Sedan lämnas den tomma flaskan hos gashandlare och en ny fylld flaska delas ut. Flaskorna är kontrollerade av gasleverantören. 7.: Installation Efter att gasolflaskan, slang och regulator har inhandlats är du klar att färdigställa grillen. a.: b.: Ställ gasflaskan berdvid grillen, inte under. Flaskan måste hållas borta från varma delar och stå säkert. Börja alltid grillningen genom att först vrida igång flaskans ventil. Avlsluta alltid grillning genom att först stänga av gasolflaskans

15 16 Anslutningen sker på följande sätt: 1: Kontrollera packningen på gasolflaskans ventil. Gör detta också varje gång Du byter flaska. Använd inga extra packningar. 2.: Skruva för hand samman regulatorn och gasolflaskan med hjälp av den västergängade muttern på regulatorn. Verktyg är inte nödvändigt och kan skada packningarna på gasolflaskan. 3.: Slangen ska monteras på nippel och regulator, dra åt slangklämmor hårt. Nippeln skruvas därefter fast på grillens gängade anslutningstapp. Denna förbindning ska vara hårt åtdragen. Kontrollera alltid alla gasförbindningar innan grillen tas i bruk. 4.: Genom att pensla alla kopplingar och slang med såpvatten, kan man kontrollera att gasförbindningarna är täta. Observera att såpvattentestet ej ska göras med öppen låga. 5.: Om det bildas blåsor är det otätt. Stäng i så fall genast av gasen och åtgärda omedelbart läckaget eller byt ut de defekta delarna. Gasreglage Gängad anslutning Gängad anslutning Anslutningstapp för slang SWE Gasflaska Regulator Slang DK NO FIN Det medföljer en nippel till grillen. Slangen skall träs över nippeln. Andra änden av slangen skall man trä över regulatorns anslutningstapp. Använd de medföljande slangklämmorna för att täta.) Nippel Ska kunna röras i höjd Han-delen är trädd igenom delen med gängor och därefter trädd igenom slangen. Delen med gängor ska kunna röras i höjd så att den kan skruvas fast på grillens ventil. Slangklämman skall skruvas fast om slang och nippel Slang

16 17 8.: Varningar och säkerhetspunkter Var god och läs igenom följande innan grillen tas i bruk: 1.: Följ monteringsanvisningarna vid montering av grillen. 2.: Vissa delar på denna grill blir väldigt heta. Var uppmärksam då barn och husdjur finns i närheten. 3.: Skulle det bli ett läckage på grillen, stäng gasolflaskans ventil. 4.: Flytta aldrig grillen då den används. 5.: Använd aldrig tändvätska, bensin, sprit eller liknande för att tända grillen. Förvara inte heller sådant i närheten av grillen. 6.: Grillen är endast till för utomhus bruk. 7.: Använd inte öppen låga för att söka efter läckage. 8.: Använd inte grillen om det är ett läckage. 9.: Lossa aldrig några delar från grillen eller flaskan då grillen används. 10.: Lämna aldrig en tänd grill utan uppsikt. 11.: Använd endast lavastenar i denna grill, aldrig grillkol eller grillbriketter. 12.: Grillen bör rengöras regelbundet. Torka i synnerhet av brännare och gallren. 13.: Använd aldrig grillen i slutna områden, så som garage eller liknande. Håll grillen på säkert avstånd från brännbara material. Vi rekommenderar ett avstånd på 0,5 till 1 meter minst. 14.: Utför inga förändringar på grillen, t.ex. ventiler, munstycken och liknande. 15.: Ventilens munstycke ska sticka in i brännarens rör. Det ska inte tätas eller liknande här eftersom öppningarna skapar ett luftintag. Gasen måste blandas med luft för att få rätt förbränning. Se bild nedan. 8 4

17 18 9.: Säkerhetsåtgärder 1. Kontrollera alltid nya kopplingar med såpvatten eller läckspray. Öppna gasflaskans ventil (tänd inte grillen) och pensla sedan kopplingarna. Bildas blåsor är det otätt. Åtgärda felet, byt ut ev. defekta delar. 2. Locket måste vara öppet då grillen tänds. 3. Använd grillvante, och långa, kraftiga grillredskap då du grillar. 4. Var förberedd om olyckan skulle vara framme. Ha koll på vad närmsta brandsläckare är och hur den ska användas. 5. Håll elektriska sladdar och gasolslangen borta från upphettade delar. 6. Grilla med sunt förnuft och försiktighet. 10.: Tändningsinstruktioner OBS: Locket måste vara öppet då grillen tänds! b.: tända då grillen används. Varning: Om brännaren inte tänder vrider du vredet till OFF läget (medurs) och stänger även av gasflaskans ventil.vänta fem minuter innan du provar igen, så att ansamlad gasol hinner vädras ut. Skulle det återigen inte fungerar kan du vänta ytterligare fem minuter och därefter tända med tändsticka. Alternativ tändning Öppna gasflaskans ventil. Tryck ner högra vredet och vrid (moturs) till MAX läget. För in en tänd tändsticka genom högra hålet som finns i grillskålens botten. Efter att högra delen av brännaren är tänd vrider du igång den vänstra delen. Förvärmning Vi rekommenderar att du förvärmer grillen 5min på låg effekt och 10minuter på högsta effekt (båda sidor av brännaren) innan grillning påbörjas. a.: Öppna gasflaskans ventil. Tryck ner och vrid högra vredet på grillen, moturs, till läget MAX. Då släpper du ut gas i brännarens högra del. Tryck upprepande gånger på tändknappen. När höger sida på grillen är tänd vrider du även vänstra knappen till MAX. Båda sidor på brännaren ska vara

18 19 11.: Förvaring När du inte använder grillen ska alltid gasflaskans ventil vara stängd. Låt inte gasflaskan stå i direkt solljus. flaskan efter skador och läckage. Kontrollera också att brännare och ventiler inte är tilltäppta av smuts eller insekter etc. Om grillen ska förvaras och inte användas under en längre tid bör gasflaskan kopplas loss från grillens regulator. När gasolflaskan kopplas på på nytt, kontrollera slang, regulator och 12.: Felsökning Förvara aldrig gasflaskan under marknivå eller i närheten av antändningskällor. Problem Möjlig orsak Lösning Brännaren tänder inte Gasen är slut Byt ut till full flaska Fel på regulatorn Kontrollera eller byt ut regulatorn Täppt i brännaren Rengör brännaren Täppt i slang eller på ventil Rengör slang och ventil Sladden till tändningen har lossnat Koppla på sladden igen Tändaren är skadad Byt tändaren. Bränaren tänder inte med Gasen är slut Byt ut till full flaska tändsticka Fel på regulatorn Kontrollera eller byt ut regulatorn Täppt i slang eller på ventil Rengör slang och ventil Flammor slår upp och bränner maten Lavastenarna är mycket flottiga Rengör eller byt ut Grillen är skitig flottig Rengör/ta bort fett Grillgodset är mycket fett Torka avöverflödig marinad/fett Täppt i brännaren Rengör brännaren Små lågor eller baktändning Täppt i brännaren Rengör brännaren (flammor i brännarens rör eller ett fladdrande ljud) Täppt i slang eller på ventil Rengör slang och ventil Blåsigt Ställ grillen vindskyddat Vred går trögt att vrida Ventilen låst Byt ut ventilen

19 20 13.: Rengöring och underhåll Din grill är enkel att rengöra och kräver ingen större ansträngning.. 1. Starta grillen och kör minuter på medel effekt. Fett kommer att droppa ner från grillen och lavastenarna och hamna i grillskålens botten. Se till att grillen svalnar innan du fortsätter. 2. Gallren där maten läggs bör rengöras innan varje grillning. Använd diskmedel och vatten. 3. Grillens insida kan rengöras med varmt vatten och diskmedel. Använd en tvättsvamp och diskborste. Torka med papper eller trasa. 4. Kontrollera regelbundet att brännaren och brännarens rör inte är igentäppta av exempelvis insekter. Det kan störa gasflödet. Använd exempelvis flaskborste. 5. Alla förändringar på grillen kan vara farliga och är därför inte tillåtna. 6. Torka gärna av brännaren regelbundet för att bli av med frätande marinader och fettsyror från grillgods, det förlänger livslängden på brännaren. 14.: Placering Ställ grillen på ett stabilt och ej brännbart underlag och på säkert avstånd från brännbara material (träd, buskar, staket etc.). Använd aldrig grillen inomhus! Är grillen tänd får den inte flyttas eller lämnas utan uppsikt. Håll barn och husdjur på säkert avstånd från grillen. Ha koll på var närmsta eldsläckare finns. Tänk på att varmt fett kan droppa ner genom grillskålens botten. Grillen blir varm då den används, använd gärna grillvante eller grytlapp då du hanterar grillen. Se till att grillen kylts ner innan förvaring.

20 20 12.: Garanti Garanti för Landmann grillar gäller ett ett fr.o.m. inköpsdatum och omfattar endast produktionsfel och saknade delar som ersätts. Garantin omfattar inte utbyte eller kostnad för förbrukningsdetaljer så som brännare eller galler. Kostnader för frakter, montering, normal slitage och felaktig hantering omfattas ej av garantin. Garantin gäller inte heller vid egen modifiering eller annan ändring av grillen. Ingenting i denna information är avsett att begränsa villkor, garantier, rättigheter eller gottgörelse i enlighet med gällande konsumentlag, förutom i den utsträckning som medges enligt lagen. Skulle, trots noggrann tillverkning, kontroll, förpackning och transport denna produkt inte vara komplett eller till Er fulla belåtenhet, ber vi Er sända denna originalanvisning med motsvarande kommentar till: SVERIGE Landmann Skandinavia AB Storgatan Skillingaryd Tel: Fax: NORGE Landmann Norge A/S Haraldrudveien 1-3 N-0581 Oslo Tele: Fax: FINLAND Landmann Finland Oy Laulukuja 4A PO. Box 1 SF Helsinki Tele: Fax: DANMARK Landmann Danmark Hvidsværmervej 147 DK-2610 Rødovre Tele: Fax: Gå gärna in på för nyheter och tillbehör m.m.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning

Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Modell: Datum: 12712no se 17/12-15ks Montage- og betjeningsvejledning Monterings- och bruksanvisning Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før Du tar Din LANDMANN- kvalitetsgrill i bruk. Ved

Läs mer

Exceptional Home AB Box 42129 SE-126 15 Stockholm. BBQ-Scout GmbH Eichenallee 5 32791 Lage Germany

Exceptional Home AB Box 42129 SE-126 15 Stockholm. BBQ-Scout GmbH Eichenallee 5 32791 Lage Germany Användarhandledning Detaljlista samt skiss Monteringsmaterial Monteringsanvisning Bruksanvisning Säkerhet Garanti Egenskaper och funktioner: Grillyta Grillkammare ca. 102 x 48,5 cm FireBox ca. 36x46,5

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8 TEKNISKA

Läs mer

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI DW6726. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Cylinder...3 Cylinderns olika Delar...4 Steg 1: Anslut Länkarm...4 Steg 2: Montera cylindern på motorns

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Attityd 100. Insats M O N T E R I N G S A N V I S N I N G. Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 100.

Attityd 100. Insats M O N T E R I N G S A N V I S N I N G. Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 100. M O N T E R I N G S A N V I S N I N G Attityd 100 Insats Se separat anvisning för montering av täljsten- och stålomramning till Attityd 100. Utgåva 07/01 Certifikat TYPE:...100 INTERMITTENT BURNING:...

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Utg. 06-1 Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Här kan du i lugn och ro studera hur monteringen av en FOMA värmepump går till. Modulsystemet

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

EXECUTIVE. For Outdoor Use Only #1440-652

EXECUTIVE. For Outdoor Use Only #1440-652 EXECUTIVE For Outdoor Use Only #1440-652 Instruktionsbok Välkommen Vi gratulerar till ditt inköp av Mosquito Magnet. Nu kan du börja njuta av din uteplats igen. Mosquito Magnet är den ledande myggfällan

Läs mer

Din manual BOSCH WFX160SN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3561675

Din manual BOSCH WFX160SN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3561675 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH WFX160SN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien

Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien Om vi alla hjälps åt kan vi hjälpa vår värld att må bättre GRATTIS DU HAR KÖPT EN HÖGPRESTERANDE AVFALLSKVARN Viktigt läs alla instruktioner noggrant. Behåll

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC F unktionsöversikt (fig. 1) 1. Huvudströmbrytare med indikatorlampa Strömbrytare för bryggning och hett vatten (pump) Termostatlampa Strömbrytare för ånga (temperatur)

Läs mer

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK KABE Travel Master MI / MG / AL 2006

INSTRUKTIONSBOK KABE Travel Master MI / MG / AL 2006 SE INSTRUKTIONSBOK KABE Travel Master MI / MG / AL 2006 GRATTIS TILL ER NYA HUSBIL. Vi gratulerar till ert val av husbil. Ett val som ni inte behöver ångra då det är vår fulla övertygelse att KABE Travel

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Cylinda DM 570 Svanen

Cylinda DM 570 Svanen Cylinda DM 570 Svanen Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanemärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning Bruksanvisning Diskmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer