CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CAMP STOVE. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Model nr: CS-02"

Transkript

1 CAMP STOVE Model nr: CS-02 Viktigt: Läs dessa instruktioner noga innan användandet. Bekanta dig med utrustningen innan den ansluts till gasolflaskan. Spara denna manual för framtida referens. Får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Alla patent rättigheter tillhör tillverkaren.

2 Bäste kund, CAMP STOVE INSTRUCTIONS Tack för att du valt vår bänkspis med ugn. Genom att läsa dessa anvisningar noggrant kommer du förhoppningsvis att bli nöjd med denna bänkspis med ugn. Läs denna manual innan du tänder apparaten När apparaten är installerad, rekommenderar vi att du sparar denna manual för framtida behov. Generella varningar: 1. Lämna aldrig denna apparat utan tillsyn när den är i drift. Användaren måste finnas i omedelbar närhet av apparaten och ha en god översikt av apparaten när den är i drift. 2. Se till att barn och husdjur aldrig har tillgång till brännarna. 3. Bruk av alkohol, receptbelagda eller receptfria mediciner kan påverka förmågan att på rätt sätt hantera denna apparat. 4. Bänkspisen med ugn får endast användas i väl ventilerade utrymmen. Använd aldrig i utrymmen som är slutna. Använd den aldrig i husvagnar/husbilar eller båtar. Använd den aldrig som värmekälla. 5. Använd aldrig apparaten under någon form av överbyggnad. Håll ett minimum avstånd på minst 18 cm på sidorna, baksidan och framsidan till någon form av föremål eller konstruktion. Håll omgivningen fri från alla former av brännbart material eller vätska, inklusive trä, torra växter och gräs, papper tyg mm. 6. Använd endast på plant underlag som inte är brännbart. 7. Se till att hålla gasolslangen på avstånd från den varma ytan. 8. För att undvika brand, kontrollera att gasolslangen inte är skadad och att alla kopplingar är täta genom att öppna reduceringsventilen. Stäng sedan ventilen och kontrollera alla kopplingar och slang med hjälp av en såplösning eller läckspray. Om ett visslande ljus hörs, eller om såplösningen bubblar, finns det ett läckage. Använd inte apparaten om det finns ett läckage. Byt ut de felaktiga delarna. 9. Släck alla öppna lågor innan gasolen ansluts och innan kontroll av läckage görs. 10. När olja eller fett används i matlagningen måste en termometer användas. 11. Tillåt aldrig olje- eller fettemperaturer att bli varmare än 200ºC. Om temperaturen överskrider 200ºC eller om olja börjar att ryka, stäng omedelbart av brännarna. 12. När olja eller fett används skall brandsläcknings material finnas tillgängligt. I händelse av en oljeeller fettbrand använd inte vatten för att släcka elden. Använd en kemisk brandsläckare avsedd för detta ändamål eller stilla elden med sand, grus eller liknande. 13. Fyll inte i för mycket olja, fett eller vatten i kastrull som används. Följ instruktionen i denna manual för att fylla i lämplig nivå med olja, fett eller vatten. 14. Vid stekning eller fritering med olja, måste alla ingredienser vara tinade och torra. Risk finns annars för överflödning av olja eller vatten. Följ instruktionerna i denna manual. 15. Vid stekning eller fritering sänk långsamt ner ingredienserna i oljan eller fettet. Släng inte i. 16. Placera inte en tom kastrull eller panna på en brännare som är tänd. Var alltid försiktig när något placeras på kokhållaren när brännaren är tänd. 17. Om bänkspisen används utomhus och det börjar regna stäng omedelbart av gasoltillförseln. Försök inte att flytta på spisen. 18. Undvik att stöta till apparaten för att förhindra spill eller stänk av het kokande vätska. 19. Flytta inte på apparaten när den används. Låt den kallna till minst 45ºC innan den flyttas eller ställs undan..1.

3 20. Denna apparat kommer att bli het under och efter användandet. Använd isolerad grillvante eller handskar för skydd mot het yta eller spill från kokande vätska. 21. I händelse av brand larma omedelbart brandkåren. Håll undan för flammor. Försök inte att släcka en olje- eller fettbrand med vatten. 22. Använd alltid utrustning som kokkärl rekommenderade av försäljaren, för en säker och korrekt drift av produkten. Använd aldrig kokkärl som är större i diameter än vad försäljaren rekommenderar. 23. Den maximala kokkärlsdiametern är 25 cm, den minimala kokkärlsdiametern är 7 cm. 24. Användaren eller återförsäljaren är inte tillåtna att justera eller ersätta gasventilerna. Sök hjälp av kunnig tekniker om detta är nödvändigt att göra. Tekniska data Typ av gas: denna apparat är avsedd för gas typ: G30/31, se etikett på spisen för specifika gas informationer. 08 Produkt namn: Camp stove Model nr: CS Landskod Kategori Typ av gas Gastryck (mbar) BE,FR,GB,GR, IE,IT,PT, ES,CH CY,CZ,DK,EE FL,LV,LT MT,NL,NO,SK,SI,SE I3+ I3B/P G30/G31 G30/G /37 30 Specifikationer Injektor storlek (mm) Brännare 0,52 Ugn 0,38 Effekt (kw) 1.6/st Totalt 0,6 3,8kW Gasförbrukning (g/h) 276g/h 272g/h för G30 för G31 Ingående delar: Tillverknings datum: I kartongen innehållande bänkspisen skall följande delar finnas: Bänkspisen med ugn Kokkärlshållare Ugnsgaller Ugnsfat 1 st 1 st 2 st 1 st Notera Kokkärlshållaren finns på toppen av spisen. Ugnsgaller och plåt finns i ugnen. Reduceringsventil och gasolslang kan återförsäljaren leverera. Delarna kan vara olika för olika marknader, tag gärna kontakt med återförsäljaren om något är oklart. Monterings instruktioner Placera ugnen på ett jämnt och icke eldfängt underlag Öppna locket och fäst vindskydden på sidorna av spisen..2.

4 Var noga med att installera kokkärlshållaren ordentligt med gallerändarna fastsatta i hålen på toppen av spisen för att hindra hållaren att röra sig (se bild). Ansluta gasol till spisen 1.En reduceringsventil för 30mbar gasoltryck måste användas för driften. Använd den reduceringsventil som rekommenderas av importören eller återförsäljaren. 2.Innan reduceringsventilen monteras kontrollera gasoltypen och trycket på gasolflaskan och kontrollera att informationen på regulatorn och gasolflaskan överensstämmer. 3.Gasolslang anslutes mellan apparaten och gasolflaskan. Slangen skall vara 8 eller 10 mm och inte längre än max 1,5 m. För längre avstånd måste kopparrör användas. 4.Gasolslangen får inte böjas eller vridas. 5.Kontrollera och byt regelbundet gasolslangen beroende på att slangen med tiden torkar och kan gå sönder. Starta spisen 1.Kontrollera att brännarnas och ugnens ventiler är i OFF läge innan spisen ansluts till gasolslangen. 2.Anslut spisens gasnippel med gasnippeln på reduceringsventilen. Denna anslutning görs med gasolslang 8 eller 10 mm. 3.Kontrollera att gasolslangen placeras korrekt och att slangklämmor används. Gasolslangen får inte sträckas, böjas eller vridas. 4.Kontrollera också att gasolslangen inte kommer i närheten av varma ytor, speciellt inte på baksidan av spisen. 5.Om möjligt koppla in en manuell avstängnings ventil mellan reduceringsventilen och gasolnippeln på spisen för att kunna stänga av och på gasoltillförseln. Ventilen måste placeras så att den är lätt tillgänglig.3.

5 Läckage kontroll av ventiler, slang och reduceringsventil 1. Stäng av alla ventiler (OFF). 2. Kontrollera att reduceringsventilen är ordentligt ansluten till gasolflaskan. 3. Öppna den manuella ventilen helt.. Om ett strömmande ljud hörs stäng omedelbart av gasolen. Det finns då ett större läckage i anslutningen. Lagas innan man kan gå vidare. 4. Spraya såpvatten eller läckspray på de angivna anslutningarna som visas nedan. 5. Om bubblor uppstår finns det ett läckage. Stäng av gasoltillförseln i händelse av läckage. Om läckaget inte kan stoppas, försök inte att reparera. Ersätt delen med en ny. 6. Stäng alltid av gasolflaskans ventil efter att ha genomfört en läckagekontroll med den manuella ventilen. 7. Efter varje användande bör gasolslangen kontrolleras. Ersätt skadad slang omedelbart innan apparaten används. Använd bara ventiler/gasolslang/reduceringsventil som rekommenderas av återförsäljare eller importör. VARNING: Använd inte apparaten innan läckagetest har utförts. Om inte en gasolläcka kan stoppas stäng omedelbart av gasolflaskans ventil. Kontakta leverantören av gasol eller brandmyndighet. Att tända spisen Luta er ej över spisen när ni tänder den. 1.Tag bort alla hinder från spisen så att luften får fritt flöde. 2.Öppna locket. Försök inte att tända med locket stängt. 3.Öppna gasolflaskans ventil och den eventuella manuella ventilen fullt. 4.Tryck in och vrid sakta vredet till det högsta läget. Brännaren kommer att tändas. 5.Om lågan inte tänder inom ca 5 sekunder, stäng av brännarvredet (off), vänta ca 5 minuter, och repetera tändproceduren. Om den inbyggda tändfunktionen inte lyckas tända lågan följ instruktionen för att tända med tändare eller tändsticka. 6.Håll in vredet i ca 10 sekunder och släpp det sedan. Justera vredet till önskat läge..4.

6 Att tända ugnen Luta er ej över ugnen när ni tänder den. 1.Tag bort alla hinder från ugnen så att luften får fritt flöde. 2.Öppna ugnsluckan. Försök inte att tända ugnen med luckan stängd. 3.Tag bort ugnsplåten i botten så att brännaren kan nås. 4.Tryck in gasolventilens ratt och vrid långsamt till högsta läge. Ugnslågan kommer att tändas. ( Om tändning sker med tändare eller tändsticka, placera den tänd ovanför brännaren. Vrid långsamt ventilens ratt. Stå inte med huvud och armar ovanför lågan.) 5.Håll vredet intryckt i ca 10 sekunder. 6.Om inte lågan förblir tänd så upprepa proceduren. 7.Sätt tillbaka ugnsplåten i botten av ugnen ovanför brännaren. 8.Justera vredet till önskat läge. 9.Om lågan inte tänder inom ca 5 sekunder, stäng av brännarvredet (off), vänta ca 5 minuter, och repetera tändproceduren. Om den inbyggda tändfunktionen inte lyckas tända lågan följ instruktionen för att tända med tändare eller tändsticka. Kontroll av brännarlågan Tänd brännaren; vrid på vredet från HIGH till LOW. Det skall bli en liten låga i position LOW och sedan stor i HIGH. Kontrollera alltid lågan innan spisen används. En bra låga skall vara blå med en minimal gul topp. Viss gul topp är acceptabel så länge inga sotavlagringar uppstår. DRIFT Efter att spisen och/eller ugnen har tänts, kan kontroll vredet justeras, enligt bilden intill, för att få en bra låga och den temperatur som önskas. Lägg inga föremål på glasluckan enligt bilden. Placera inget tyngre än 4,5 kg på ugnsgaller eller plåt. Var uppmärksam på att yttertemperaturen kan nå över 50ºC på det yttre höljet. Stäng av ventilen på gasolflaskan efter att spisen använts..5.

7 Flytta inte på apparaten när den är i drift. Håll barn och djur på behörigt avstånd Denna apparat kommer att bli het under och efter användandet. Använd isolerad grillvante eller handskar för skydd mot het yta eller spill från kokande vätska Koppla bort gasolflaskan Stäng av (OFF) alla kontroll vred och gasolflaskans ventil. Koppla bort gasolslangen från spisen och från gasolflaskan. Förvara inte gasolflaskan där den är åtkomlig för barn. Håll stort säkerhetsavstånd till öppna lågor när gasolflaska skall bytas. Flytta och förvara spisen Varning: Detta är ingen leksak för barn! Innan den flyttas vänta minst 10 minuter efter att den sista lågan släckts, och spisen kylts ner. Förvara produkten i en kartong eller speciell förvarings väska (finns som tillbehör). Produkten bör förvaras inomhus i en torr miljö. Rengöring och underhåll av produkten All rengöring och underhåll av produkten skall ske när apparaten är kall och gasoltillförseln är avstängd. Gör inte rent på någon del i en självrengörande ugn. Den extrema hettan kommer att skada ytan. Ett korrekt underhåll och rengöring kommer att innebära en smidigt fungerande apparat. Rengör regelbundet beroende på hur mycket den används Rengör hela apparaten minst varje år och dra åt alla delar regelbundet. Rengöring bör göras där det inte skadar rummet, gräsmattan eller liknande. Rekommenderade rengöringsmedel Milt disktvätt medel Diskborste Disktrasa Hett vatte.6.

8 Rengöring av delar Brännarna skall hållas rena. Hett såpvatten och en mjuk borste kan användas för att rengöra brännarens ovansida. Rengör också försiktigt igensatta gas hål på brännaren med ett mjukt föremål. Byt ut rostiga eller skadade brännare. Spisens ovansida samt kastruller och grytor: rengör ytan med såplösning och en nylon rengöringskudde. Efter att spisen har kallnat så rengör alltid områden där färg och ytan blivit bränd för att minimera risken för rost. Att använda termometern Innan tändning placera termometer klämman så att minst 1,2 cm av termometerns spets är doppad i olja. Sätt tillbaka termometern. Fortsätt att använda termometern tills brännaren stängts av. Reparationer Returnera produkten till återförsäljaren eller tillkalla kvalificerad person för reparation eller reservdelar. Försök inte att reparera produkten själv. För övriga frågor kontakta återförsäljaren eller importören..7.

9 Svensk importör: SUNWIND ENERGI AB Solkraftsvägen STOCKHOLM

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8 TEKNISKA

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Användarmanual Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Din återförsäljare Rev.080417 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

We Bring Wellness APM-1010DH

We Bring Wellness APM-1010DH Läs igenom den här handboken noga innan du använder enheten. Spara handboken för framtida bruk. LUFTRENARE We Bring Wellness APM-1010DH Användarinstruktioner FUNKTIONER Innovativt ANTI-FLU HEPA -filtersystem

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK KABE Travel Master MI / MG / AL 2006

INSTRUKTIONSBOK KABE Travel Master MI / MG / AL 2006 SE INSTRUKTIONSBOK KABE Travel Master MI / MG / AL 2006 GRATTIS TILL ER NYA HUSBIL. Vi gratulerar till ert val av husbil. Ett val som ni inte behöver ångra då det är vår fulla övertygelse att KABE Travel

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov.

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov. DM 285 Fi Bästa kund, Var vänlig läs noga igenom dessa bruksanvisningar innan du installerar eller börjar använda diskmaskinen. Dessa anvisningar är avsedda att förebygga risken för personskador och/eller

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual NEXUS AQUA Installations och användarmanual MANUAL Käre kund, Vi är glada att ni bestämde er för att köpa en Nexus Aqua. Vid mottagandet av varorna skall godset kontrolleras så att inga skador uppkommit

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE DD603- och DS603-seriens modeller Diskmaskin Användarmanual SE Checklista för installation Din installatör MÅSTE utföra och kontrollera följande: DishDrawer står jämnt och stabilt. DishDrawer är säkert

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE

BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE BÄRBAR CD/MP3 BOOMBOX MED ANALOG RADIO OCH KASSETTBANDSPELARE CKR01 SVENSK MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom hela denna manual innan användning. Spara manualen för framtida bruk. VARNINGAR För att

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

Roomba. Robotdammsugare. Bruksanvisning

Roomba. Robotdammsugare. Bruksanvisning Roomba Robotdammsugare Bruksanvisning Bästa Roomba-ägare! Tack för att du har köpt en irobot Roomba dammsugarrobot. Du går med i en mycket speciell gemenskap - 7.5 miljoner personer globalt och ett ökande

Läs mer

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar

Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar Luft/luftvärmepumpar Bruksanvisning Scanvarm Luftvärmepumpar SVI-12 SVO-12 Tack för att du har valt en Scanvarm värmepump. Var vänlig och läs igenom denna manual noggrant och behåll den för framtida bruk.

Läs mer

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI DW6726. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

Roomba. Robotdammsugare. 700-serien Bruksanvisning

Roomba. Robotdammsugare. 700-serien Bruksanvisning Roomba Robotdammsugare 700-serien Bruksanvisning Bästa Roomba-ägare! Tack för att du har köpt en irobot Roomba dammsugarrobot. Du går med i en mycket speciell gemenskap 5 miljoner personer globalt och

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Bruksanvisning FT 262 / FT 264

Bruksanvisning FT 262 / FT 264 Bruksanvisning FT 262 / FT 264 1 Viktiga säkerhetsanvisningar I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer